Türkçe - Yemen Tourism

Yorumlar

Transkript

Türkçe - Yemen Tourism
YEMEN
‫العـربيـــــة‬
English
Français
Deutsch
Español
Русский язык
Italiano
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Türkçe
n HARITA
BILGILERI
Yüzölçümü: 555.000 km2
Nufüs: 23,000,000 (2008 tahmini)
Nüfus Yoğunluğu: Her km2 için 41 kişi
İdare şekli: Cumhuriyet
Başkenti: Sana’a
Komşu ülkeler: Suudi Arabistan Krallığı (kuzeyde), Oman Sultanlığı (doğuda)
Yemen Cumhuriyeti, Arap Yarımadası’nın güney ucunda ve batıda Kızıl Deniz’den
güneye doğru Aden Körfezi ve doğuda Arap Denizi arasında uzanan, 2000 km’den
uzun kıyısı olan ayrıcalıklı bir coğrafi konumda yer alır.
Arap Yarımadası’nda düzenli ve önemli miktarda yağmur alan tek ülke olan Yemen’in
bu elverişli konumu, göze çarpıcı doğal mirası ve farklı ortamları ile onu bölgedeki
diğer ülkelerden ayırır. Stratejik konumu ise, onu bin yıllık dönemde, Doğu ve Batı
arasında ticaret ve kültürel değişimin tam ortasında bir yere yerleştirmiştir.
Yemen demokrasiyi kucakyan bir ülkedir ve her Yemenli’nin oy verme hakkı vardır.
Şimdiki Devlet Yöneticisi Başkan Ali Abdullah Saleh’tir. Yemen kanunları, her
vatandaşına anayasal ve insan hakları garantisinin yanısıra, tüm politik partilere
kendi politik, kültürel ve toplumdaki sosyal rollerini yerine getirmek için eşit haklar
vermektedir.
n
ESKI MEDENIYETLER
Yemen’de, Taş devri’ne kadar uzanan, 3000 yıl öncesinde yaşamış olan erken
medeniyetlerin kanıtlarına rastlanılmaktadır. Nüfus, eski ticaret yolları boyunca
sürdürülen ticari faliyetler neticesinde uzun bir refah ve başarı dönemi yaşamıştır.
Romalılar bu eski medeniyetleri, daha az münbit olan Arabia Deserta (“Çöl
Arabistan”)’a karşı, Arabia Felix (“Mutlu Arabistan”) olarak adlandırmıştır.
Yüzyıllar boyunca bu topraklarda, en güçlü ve efsanevi olanları Saba, Awsan ve
Himhyar olan bir çok medeniyetler belirmiştir; ziyaretçiler hala bu meeniyetlerden
kalan zengin mimari mirası hayranlıkla seyretmektedir.
Yemen’i işgal etmek ve ele geçirmek için bir çok başarısız denemeler olmuştur;
Roma İmparatorluğu 24 BCE tarihinde Yemen’i işgal etmeye çalışmış fakat
Marib duvarlarının hemen dışında yenilmiştir. Beş yüz yıldan fazla bir zaman
sonra Etiyopyalılar Bizanslıların desteği ile Mutlu Arabistan’ı işgal edebilmiştir,
fakat bu durum sadece yaklaşık 50 yıl sürmüştür. Yedinci yüzyıl CE’de, İslam’ın
çağrısı zamanının başlangıcına kadar ülkeyi Persler yönetmiştir. Bu dönemin
başlamasından sonra Yemen, önemli şehirlerin kurulması ve tahkimatlar sayesinde
bir refah ve gelişme dönemi yaşamıştır.
Bağdat’taki Abbasi Halifeliği’nin zayıflaması ile Yemen’de Zabid’deki Ziadi
Hanedanı, Shibam – Kawkaban’daki Ya’afuri Devleti, Sad’a’da Zeidi, Sana’a’da
Sulaihi ve Jibla ile Taiz’de Rasutid gibi bir çok küçük ve bağımsız devletler kurulmaya
başlanmıştır.
İlk Osmanlı işgali 1538 yılında olmuştur ve onurlu Yemen halkı tarafından geri
püskürtüldüğü1635 yılına kadar, yaklaşık bir asır sürmüştür. İkinciOsmanlı işgali ise
1872 yılında, Yemen’in güneyindeki Aden Şehri’ni İngilizİmparatorluğu’nun1839
yılında işgal etmesinden sonra başlamıştır. Osmanlılar 1918 yılında püskürtülmüş,
ingilizler ise 1967’de geri çekilmiştir. Bu tarihten itibaren, bu olağanüstü ülkedenin
eski miras hiç bir işgalci güç tarafından yerinden edilememiştir.
1990 yılında Kuzey ve Güney Yemen Başkan Ali Abdullah Saleh’in liderliğinde
birleşmiştir.
n
BENZERSIZ MIRAS
Eski ve değişik kültürel mirası ile ve halen Yemen halkının bağımsızlık ruhunu ve
geleneklerini farklı kılan İslam– öncesi etkiler ile çekiciliğini sürdüren Yemen, AlRub Al Khali çölünden, Yemen’in yakın geçmişte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
kabul edilmiş olan Socotra takımadalarında yer alan ve 3000 m’ye ulaşan merkezi
platosu ile Orta Doğu’nun en önemli doğal mirası kabul edilen Rasyan bölgesindeki
yeşil vadilere kadar, doğal güzelliklerle doludur.
Yemen’de UNESO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan üç şehir vardır: San’a, Shibam
Hadhramaut ve Zabid - geniş açık hava müzeleri, mimarileri ve yüzyıllardır korunmuş
doğaları, tipik pazarları ve eski tapınakları ile Liste’de yer almaktadır. Bu muhteşem
ve büyüleyici ülke, en maceracı gezgine bile, geçmişi ve geleceği bağlayan bir köprü
görevi gören benzersiz ve inanılmaz deneyimler yaşama imkanları sağlamaktadır.
Yemen’deki şehirler ve arkeolojik alanlar sayısızdır ve ülknin her yerine yayılmış
durumdadır. Aşağıda, önde gelen tur işletmecilerinin programlarına dahil
edilebilecek kilit alanlar verilmektedir:
n
SANA’A: KORUMA ALTINDAKI ŞEHIR
Yemen Comhuriyeti’nin başkenti, Al-surated dağlarına yakın olarak ve Yemen
düzlüğünün ortasında, Noqum dağlarının batısında, deniz seviyesinden 2200 m
yükseklikte yet alır. Sana’a, kendisini dünya çapında ün sahibi kılan eski mimari stilini
koruyan canlı bir açıkhava müzesi olarak kabul edilmektedir. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan Eski Sana’a Şehri Arap dünyasının en eeski şehirlerinden birisidir
ve benzersiz eski yapıları ile fark edilmektedir. Çoğunlukla koyu renkli bazaltlardan,
briket ve çamurdan yapılmış olan bu yapılar gerçekten de Yemen stilinin benzersiz
kombinasyonlarını sunarlar. Pencereler ve dış duvarlar kaymaktaşı “camı” ile, ince
ince işlenmiş frizlerle süslenmiş ve beyaz jipsle kaplanmıştır. En prestijli evler, her
birisi farklı bir ev fonksiyonunu yerine getiren beş ya da altı katlı kulelerden oluşur.
Şehrin tarihi değeri 14000’i aşkın evle kendini gösterir, bunların çoğunun tarihi
1000 CE’ye kadar inmektedir ve hepsi büyüleyici bir bölgede yer alır. Sana’a’nın
Nuh’un oğlu Shem tarafından, Tufan suları çekildikten sonra kurulduğu söylenir.
Bir gezgin, şehir merkezinden başlayarak herhangi bir yönde bir tek modern bina
bile görmeden, yarım kilometre boyunca sokak labirentlerini ve zanaatlere göre
ayrılmış mahalleleri keşfederek yürüyebilir.
Eski şehrin büyük Souk kesiminde güzel mücevherler, parlak elbiseler, güzel kokulu
esanslar, çok sayıda baharat çeşitleri ve her Yemenli erkeğin şeref ve erkeklik,
mertlik sembolü olan efsanevi Jambiya (Cembiye) de dahil herşey bulunabilir.
Sana’a şehrinin eski kesimi elliden fazla cami, minare, lüks bahçeler, hamamlar ve
benzersiz pazarı ile Yemen’in ilk mücevheridir ve bu efsanevi ülkede yapılacak bir
yolculuğun başlangıç noktasıdır.
n SHIBAM
HADHRAMAUT
3. CE Yüzyılda Kraliçe Saba’nın tahttan inmesinden beri Hadhramaut bölgesinin
başkenti olan Shibam, tüm ziyaretçilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan bir
şehirdir. Sıklıkla “Çölün Manhattan’ı” olarak anılan ve 16. Yüzyılda inşa edilen
müstahkem duvarlar ile çevrili olan şehir yarım kilometre karelik bir alan içinde,
beş ila yedi katlı 500’den fazla evi korumaktadır. 19. Yüzyıl CE’de İngilizlerin
gelmesinden önce şehrin kontrolü konusunda anlaşmazlık içinde olan Al Qatn ve
Sieyun Sultanlıkları arasındaki sınırda yer alır. Shibam’daki yapı ustaları, daha sonra
ülkenin her tarafında benimsenen kule mimarisinde mükemmelliğe ulaşmıştır.
Şehir kapılarında hala kullanılmakta olan, çamurdan yapılma tuğlaların yapıldığı
fabrikalar gezilebilir. Bu muhteşem şehirde dolaşan ziyaretçiler dar sokaklardaki
harika görünümlü süslemeli kapılara ve şiirsellik ve sükuneti yaşayacakları
yakındaki palmiye bahçelerine hayran olmaktan kendilerini alamayacaktır.
n ZABID
Zabid, Tihama bölgesinde bulunan Hodeidah’ın yaklaşık 100 km güneyinde ve
Kızıl Deniz eteklerinde yer alır; Yemen’in en eski şehirlerinden biridir. Esasen
“Kültür Şehri” olarak bilinen Zabid sayısız kütüphanesi ile önemli bir geçmişe
sahiptir. Zabid, 819 CE’de Al - Ashair Üniversite’sinde İslam bilgini al – Jalahdi
tarafından kurulan ve modern cebirin temeli olan “Al Jabar” matematik sisteminin
temellerinin atıldığı şehirdir. Artık çoğunun görülmemesine rağmen, şehrin en
parlak döneminde şehirde 236 caminin var olduğu bilinmektedir. Zabid’deki
evlerin iç süslemelerinin zenginliğine rağmen, dış duvarları beklenmeyecek kadar
basit görünümlüdür; mimarlar, o tarihlerde ev sahibinin zenginliğini saklamak için
garip bir stil geliştirmiştir. İnanılmaz çekiciliğinden dolayı Zabid 1970’li yılların
başında ünlü İtalyanyönetmen Pier Paolo Pasolini’nin yönettiği “Binbir Gece”nin
İtalyanversiyonunun (il fiore delle mille e una notte)lokasyonu olarak seçilmiştir.
Zabid’de dolaşan bir gezgin, tamamiyle Modern Dünya’dan çekilip çıkarılmış bir
yerde olduğu hissine kapılmaktan kendini alamaz.
n SHIBAM-KAWKABAN
Shibam, tarihsel olarak bazı Saba yazıtlarında Shibam Aqyan olarak anılan bir yerdir.
2. 3. CE Yüzyıllarda tarihsel olarak “Sama’l Üçlüsü” olarak bilinen önemli bir yerdi. Bu
eski kasaba şimidlerde yıkıntı halindedir. Şimdiki köyün tarihi Yafurid Hanedanı’na
(829-1001 CE) kadar inmektedir. 19. Yüzyıl CE’de Shibam Yafurid’lerin başkenti
idi ve bu ad bir Hemryte kralına atfen verilmiştir. Eski yazıtlarda Washibam ya’fur
olarak geçer. Kasaba deniz seviyesinden 2300 m yukarıda yer alır. Kasabadaki
muhtemelen en önemli kent simgeleri Muhammed İbnYafur tarafından 9. Yüzyıl
CE’de yaptırılan Büyük Cami, eski Souk ve kasaba giriş kapısıdır.
n KAWKABAN
Deniz seviyesinden 2800 m yukarıda yer alan eski bir tarihi merkez ve müstahkem
kaledir. 15. Yüzyıl CE’de Bani Sharaf Al-Deen’in başkenti idi. Çok güzel mimari
tasarımlarla bezenmiştir. Evlerin çoğu geçmişte harap olmuştur fakat yeniden
inşa edilmiştir. Burası bir müzik okulu olma şöhretine sahip olan bir yerdi. Böyle
adlandırılmasının nedeninin, kentte kıymetli taşlarla süslenmiş iki sarayın var
olmasından kaynaklandığı söylenilir. Bu saraylardan her birine “yıldız” (asıl
itibariyle gezegen) denilirdi, böylece Kawkaban (iki yıldız) adının bu iki saraydan
geldiği rivayet edilir.
n SHIHARA
Yemen’deki en ünlü müstahkem kalelerden biridir. Shihara Dağı’nın tepesinde,
2600 metre yüksekte kurulu olan bu köy, Osmanlılara gösterilen direnmede önemli
bir rol oynamıştır. Ayrıca Taş Köprüsü ile de ünlüdür.
n SA’ADA
Yemen’in en kuzeyde yer alan bölgesidir. Sa’ada, en önemli Yemen İslamfelsefesi
akımı olan Zaydizm’in kurulduğu yerdir.
n HODEIDAH
Kızıl deniz’e tepeden bakan modern bir şehirdir. En çekici yanı şehrin güneyinde yer
alan, ziyaretçilerin geleneksel Yemen teknelerini izleyebileceği ve balık pazarında
balık, köpekbalığı ve tırpana balıklarının zengin çeşitlerini görebilecekleri balıkçılık
limanıdır.
n MANAKHA
Başkentten 90 km uzaklıkta , Haraz dağları üzerinde, 2200 m yüksekte teraslı
kırsal kesimde kurulmuş olan Manakha önemli bir kasabadır. Çevredeki dağların çok
güzel panoramalarının seyredilebilmesine olanak sağlar.
n TAIZ
Yemen’in en eski başkentlerinden biridir. Taiz, Rasulid zamanından kalma,
geleneksel mahalleleri ve camileri ile, bir de canlı bir görünüm sergileyen pazarı ile
meşhurdur.
n JIBLA
İki mevsimsel nehrin birleştiği yerde, vadi tabanında, muhteşem bir konumda
kurulmuş eski bir kasabadır. Jibla Kraliçe Arwa Camii ve Kur’an okulu ile meşhurdur.
n MARIB
Sana’a’nın doğusunda yer alan Marib, eski Saba’nın başkentidir. Marib, Kızıl
Deniz’den geçen ve tüm bölgeye uzanan, esans taşıyan kervanların geçiş yolunda
kurulmuştur. Yemen’deki en önemli arkeolojik alanlardan biridir. Ay Tanrısı
Tapınağı, Bilquis Tahtı ve Saba Krallığının gücünü aldığı söylenen Siklop Barajı
gezilmeye değer yerlerdendir.
10
n BAIT
AL-FAQIH
Zabid’den 37 km uzaktadır ve Yemen’in en ünlü pazarlarından birine ev sahipliği
yapar. 18. Yüzyıl CE’de kahve ticareti için merkezi bir nokta olarak kurulmuştur.
Ziyaretçilere, seramikten kumaşa, sepetten develere kadar Yemen ürünlerinin
yoğun atmosferi içine dalma şansı sağlar.
n AL
MUKALLA
Hint Okyanusu’nun dört başı mamur limanlarından biri olan Al-Mukalla önemli bir
balıkçılık merkezidir; ayrıca camileri ve ülkenin değişik kesimlerinden çıkarılan
arkeolojik bulguların sergilendiği müzesi ile ünlüdür.
n ADEN
Yemen’in en önemli limanı olmakla birlikte, tarihteki en eski limanlardan biri olmakla
tanınır. Aden muhtemelen 1. Yüzyıl BCE’de Himyaritis tarafından yapılan sarnıçları
ile ünlüdür.
11
n KIRLENMEMIŞ,
TEMIZ KALMIŞ ADA, SOCOTRA
Hint Okyanusu’nun muhtemelen en sıradışı ve az hasar görmüş adası olan
Socotra’nın yüzölçümü 3600 km2’dir ve Arap Denizi’nde, Yemen sahillerinden
500 km uzakta yer alır. Socotra, yakın geçmişte ziyarete açılan benzersiz bir
adadır. Adada çok değişik doğal güzelliklere rastlamak mümkündür: denize
yukarıdan bakan dağlar, palmiye ağaçları ile kaplı düzlükler, kamışlıklar, sahiller,
kireçtaşı platosu ve derin dağ geçitleri. Adada ziyaretçiler başlangıçtan beri var
olan, ilkel görünümlü benzersiz hayvan ve bitki türleri bulacaklardır. Ada üzerinde
800’den fazla birki sınıflaması yapılmıştır. Bunların en ünlü olanı Ejderha Kanı
Ağacı’dır; bu ad, bu ağaca gövdesindeki kesikten akan kırmızı renkli reçineden
dolayı verilmiştir ve eski inanca göre bu bir ejderhanın kanıdır. Adada 140’tan
fazla kuş türü belirlenmiştir ve liste her yıl gelişmektedir. Tüm takımada, adayı
Korunma Alanı olarak ilan eden Yemen Koruma ve Geliştirme Yönetimi tarafından
ve ekoturizmle ilgili kılavuzluk hizmeti sağlayan Yemen Turizmi Geliştirme Kurulu
tarafından korunmaktadır. Socotra’nın dost canlısı ve misafirperver halkının nüfusu
yaklaşık 35000’dir ve bu halkın kendi dilleri ve kültürleri vardır. Kıyı alanlarında
esas olarak Afrika kökenli balıkçılar yoğundur. Socotra adası denizseverler için bir
cennettir. Derin sularda 800’den fazla mercan türünün yanısıra binlerce balık ve
kabuklu deniz hayvanı türü saptanmıştır. 3.5 ve 25 m arası derinliklerde inanılmaz
renklerde mercanlar bulunmaktadır. Ayrıca berrak sığ sularda izlenebilen çok
sayıda balık ve mercanlar dikkate alındığında, bu suların şnorkelle dalış için de çok
uygun olduğu söylenebilir.
12
n KIZIL
DENIZ’DE MUHTEŞEM DALIŞ VE YEMEN DAĞLARINDA TREKKING
Kızıl Deniz ve Arap Denizi çoğu kimse tarafından dalış için dünyanın en iyi
yerleri olarak kabul edilmektedir. En güzel renkli mercan resifleri Kızıl Deniz’in
güneyinde, tam olarak Yemen’in önünde yer almaktadır. Yemen sahillerinde yer
alan çok sayıdaki ada, yeryüzündeki denizel dünyanın muhteşem çeşitliliklerinin
bazılarını gözler önüne sermektedir. Kızıl Deniz’de ve Arap Denizi’nde, Yemen
çevresinde deniz seferlerine katılmak, ziyaretçilere sıcak suların keyfini çıkarma
ve lezzetli deniz yiyeceklerini tatma imkanı sağlar. 20’den fazla dalış alanı,
meraklılarına kendilerini bu sulara atma ve tırpana, müren, ahtapot, dev mürekkep
balıkları, ıstakoz, köpek balığı, yunus gibi çok değişik balık türlerini görme imkanı
vermektedir.
Yemen, özellikle Haraz ve al Al-Mawit Dağları, misafirperver fakat az ziyaret
edilmiş dağ köyleri, eski şarkılar ve efsaneleriyle ayrıca trekking için de muhteşem
bir yerdir.
SEYAHAT BILGILERI
n PASAPORT VE VİZE
Yemen’e gelen tüm ziyaretçilerden vize istenir; vize her hangi bir Yemen giriş
kapısından (hava, deniz ya da kara) alınabilir. Avrupa Birliği, Norveç, ABD, Japonya,
Kanada, Rusya Federasyonu, Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşları herhangi bir
Yemen Büyükelçiliğinden, ülkeye gelmeden önce de vize alabilir.
13
n ZAMAN
GMT + 3
DİLİMİ
n GİYİM
Hafif kıyafetler, akşam için süveter. Geziler için rahat ayakkabılar.
n ELEKTRİK
VOLTAJI 110/220 volt’tur. Amerikan modeli adaptör getirilmesi tavsiye edilir.
n DÖVİZ
KURU
ABD Doları (USD) ve Avro (EUR) her yerde değiştirilebilir; İngiliz Pound’u (GBP)
da geniş oranda kabul görmektedir. Çok az sayıda ATM makinası vardır fakat
çoğu otelde ve sayıları artmakta olan dükkan ve restoranlarda kredi kartı
kullanılabilmektedir.
Yerel para birimi Yemen Riyali’dir (YER).
USD 1 = YER 202*
EUR 1 = YER 259*
GBP 1 = YER 291* (İskoç ve Kuzey İrlanda banknotları kabul edilmez)
[* 23 Şubat 2009 itibarıyla]
n MEVSİMLER
VE İKLİMLER
Yemen’de yaz musonlarından marjinal olarak etkilenen subtropikal iklim hakimdir.
Kuzey platoda sıcaklık yaz mevsiminde bile mülayimdir: sıcaklık aralığı yüksektir ve
Haziran – Eylül ayları arasında öğleden sonra yağmurları sıklıkla görülür. Güneyde
yaz mevsiminde sıcaklık yüksektir. Bu zondaki iklim aşırı derecede kurudur;
bununla beraber kıyıda nem oranı yüksektir. Yemeni ziyaret için ideal mevsim Ekim
ile Nisan arasıdır.
n DİL
Ülkenin resmi dili Arapça’dır. İkinci dil olarak yaygın bir şekilde İngilizce konuşulur.
14
n HAVAYOLLARI
Yemen’in ulusal havayolları olan Yemenia Yemen Havayolları Londra’dan ve bir
kaç diğer Avrupa merkezinden haftada iki kere doğrudan uçuş yapmaktadır.
Yemenia’nın uçuş programı ve hizmetleri konularında daha fazla bilgi için lütfen
www.yemenia.com web sayfasın başvurunuz.
Felix havayolları Orta Doğu’nun en genç filosu olarak yaygın dahili uçuş hizmeti
sağlamaktadır. Daha fazla bilgi www.felixairways.com adresinden elde edilebilir.
n TURLAR
Operatörler dört çekerli araçlarla geniş yayılımlı turlar sağlamaktadır. Yine geniş
yayılımlı, lüksten temel ihtiyaçları sağlama aralığına yayılan güvenilir ve iyi oteller
mevcuttur. Çoğu tur operatörü değişik programlı bir haftalıktan (ülkenin kuzeyi)
ve iki haftalığa (Ülkenin kuzeyi, güneyi ve doğusu) kadar turlar önermektedir.
Tipik 10 – 11 gecelik programlar Sana’a’da bir kaç gün, bir haftalık ülke turu ve
Socotra’ya seçmeli bir haftalık uzatmalı turdan oluşur.
n HABERLEŞME
Tüm Yemen ülkesi, tüm dünyaya doğrudan bağlantı sağlayan, modern telefon,
faks ve internet haberleşme ağı ile kaplanmıştır.
n TAŞINABİLİR
/ CEP TELEFONLARI
İki tür hizmet sağlanmıştır: GSM & CDMA. Eğer telefonunuz bu iki sistemden
biri ile çalışıyorsa, onu çoğu Yemen şehrinde kullanabilirsiniz. GSM / CDMA ağı
halihazırda ülkenin yarısından çoğunu kapsamaktadır.
Yerel SIM kartları ve yaygın ve ucuz olarak elde edilebilir.
15
Republic of Yemen - Ministry of Tourism - Yemen Tourism Promotion Board
Tel. 009671-251033/5/6/7 Fax 009671-251034 P.0.BOX 5607
E-mail: [email protected]

Benzer belgeler

ffiffiYEMEN

ffiffiYEMEN (829-1 00'ı CE) kadar inmektedir. 1 9. YüzyıI CE'de Shibam Yafurid'lerin başkenti idive bu ad bir Hemryte krallna atfen Verilmiştir. Eski yazltlarda Washibam ya'fur olarak geçer. Kasaba deniz seviy...

Detaylı