Alt Ekstremite Venöz Doppler Usg

Transkript

Alt Ekstremite Venöz Doppler Usg
Alt Ekstremite
Venöz Doppler USG
Dr.Süha Süreyya Özbek
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
Öğrenim Hedefleri
Endikasyonlar
 Teknik

 DVT
araştırılması
 Venöz yetersizlik araştırılması

Avantaj, dezavantaj ve sınırlamalar
Alt Ekstremite Venöz Doppler USG

Endikasyonlar:
 Derin
ven trombozu
 Venöz
yetersizlik
 Konjenital
anomaliler
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması

Teknik
 5.0-7.5
MHz lineer transduserler
 Trapezoid/
 Sırtüstü
 VKİ-
sanal konveks
/ hafif oturur hasta pozisyonu
ayak bileği arası
 Popliteal
venöz bakı yüzüstü pozisyonda +diz hafif
bükük (parmak uçlarında dikili ayaklar)
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması

Kriterler
 Trombüsün
 Probla
 Daha
görülmesi
basılamama
kaudalden kompresyonla akım yokluğu
 Solunumsal
faz kaybı (daha santral DVT?-dolaylı)
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması- Trombüsün görülmesi
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması- Trombüsün görülmesi
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması- Basılamama
Kompresyon
Normal komprese edilebilen Ana Fem.V.
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması- Kaudal kompresyon
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması- Solunumsal faz kaybı
SORU
Popliteal ven akımı neyi
düşündürür?
A. Proksimalde DVT
B. Distalde AVF
C. Trikuspid yetmezliği
D. Siroz
E. Derin venöz yetmzlk.

Alt Ekstremite Venöz Doppler USG
Pulsatil popl.ven akımı- Sağ kalp / Perikard patolojileri
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması

Doppler USG (kompresyon mnv. dahil)
 AEV

trombüs tanısında %94 duyarlı, %94 özgül
Duyarlılık
Proksimal DVT: %96
 Distal (infrapopliteal) DVT: %75

 Doppler
(-) PE’lilerde prognoz daha iyi
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması

Doppler USG
 Pelvis
& bacak venlerinde
duyarlılık az



İzole bacak DVT %5
Bacak semptomatikse,
araştıralım
Tercihen “prone” pozisyon
 Trombüs
yaşı tayini (?)
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGYüzeyel venöz tromboz
Alt Ekstremite Venöz Doppler USGDVT Aranması

DVT ile karışan
durumlar
Komplike
Baker k.
“Tenisçi
bacağı”
Alt Ekstremite Venöz Doppler USG
Venöz Yetersizlik
 %7-60 prevalans
 Yüzeyel* ve/veya
derin
 Yüzeyellerin
%50’de
y.tromboflebit
 Y.varislilerde 3X DVT
riski
eMedicine Dermatology
Alt Ekstremite Venöz Doppler USG
eMedicine Dermatology
Venöz Yetersizlik
 Nedenler:


Yüzeyel: Konjenital ve/veya travma, tromboz, hormonal değl.ler,
kr. basınç (hareketsiz erekt p. gibi)
Derin: DVT*, konjenital ve/veya dış etkenler
VY ‘de Doppler USG
İDEAL YÖNTEM

İlgili venöz yapıların tümü hk bilgi sağlamalı (“mapping”)

DVY nedenlerini ortaya koyabilmeli

Fizyolojik şartlarda inceleme

Reflüyü göstermeli

Reflünün yer ve miktarı konusunda bilgi vermeli

Reflü miktarı hk bilgi sağlamalı

Zararsız (noninvaziv, noniyonizan, komplikasyonsuz)

Ekonomik (maliyet, tetkik süresi)

Güvenilir/ tekrarlanabilir
VY ‘de Doppler USG
Nelere bakılacak:
DVT
(kronik)
Venöz yetersizlik (VY)
 Derin
 Yüzeyel
 Perforan
VY ‘de Doppler USG- Teknik
Reflü bakısı
 Valsalva (senkop riski !)
 Elle
kaudalden
dekompresyon
 Pnömatik
manşonun
ani gevşetilmesi
chivatechnique
VY ‘de Doppler USG- Teknik
Kasık- Uyluk
Hasta ayakta durmalı
Bakı:

Önden

Valsalva (+ kaudal dekompresyon)

Ana femoral, derin femoral, kranyal
ve kaudal segmentlerinde
(yüzeyel) femoral ven

V safena magna: safenofemoral
bileşke
K Jaeger, Basel
VY ‘de Doppler USG- Teknik
Diz bölgesi- Distal Uyluk

Arkadan (karşı tarafa yük vererek)

Kaudal dekompresyon (+ Valsalva)

Popliteal ven

V safena magna: distal uyluk, bacak

V.safena parva: safenopopliteal bileşke
The Whitely Clinic
VY ‘de Doppler USG- Teknik
Bacak

Ayakta (karşı tarafa yük
vererek) / oturur hasta

Normal solunum +/- kaudal
dekompresyon +/- Valsalva

Perforan venler: seyirleri
boyunca
chivatechnique
VY ‘de Doppler USG- Teknik
Reflü kriterleri



Labropoulos N, 2003
Yüzeyel ve derin bacak venleri için > 500 msn
Femoropopliteal venler için > 1000 msn
Perforan venler için 350 msn (Yamamoto N: 500)
Perforan Venler
Philips TJ, 1991
Cina A, 2005
Perforan Venler
Alt bacak medial perforan
venleri:
Ayak tabanından mesafe ile:

Cockett 1:
6- 9 cm

Cockett 2: 13-16 cm

Cockett 3: 19-22 cm
Antoch G, 2002
eMedicine Vascular Surgery
Perforan v.
Perforan v. reflü
Spontan solunumda
perforan v. reflü
Valsalva ile normal yön
(safenofem. yetmz.li olgu)
Renkli Doppler US

Avantajları
 Noninvaziv,
tekrarlanabilir, postop izlemde
kullanılabilir
 Kontrast
gerektirmez
 Fizyolojik
şartlarda değerlendirme
 Venöz
kapak fonksiyonunu sağlıklı
değerlendirebilir
 Derin,
yüzeyel ve perforan venler aynı anda
değerlendirilebilir
Renkli Doppler US

Sınırlamalar
 Obesite
 Ödem
 Pozisyon
 Açık
verilemeyen hastalar
yaralar
 Duplike
venler !!
Renkli Doppler US

Dezavantajları
 Haritalamada
 Operatör
başarılı değil
/ cihaz / hasta bağımlı
 Tetkik
süresi uzun
 Büyük
ülserler üstünde ağrılı
VY ‘de Doppler USG- Teknik
Yetmezlik gösteren medial bacak perforatörlerini
tanımada, cerrahi bulgularla karşılaştırmada asendan
venografi ve renkli dupleks US eş tanısal güce sahip

Meyer T, 2000

Venöz reflü saptamada dupleks US en iyi yöntem kabul
ediliyor
Tassiopoulos AK, 2000
Aklımızda kalsın…
Popliteal ven hafif diz fleksiyonu ile
 Diz ve altında kaudal dekompresyon
 Valsalva sırasında senkop olasılığı

Alt Ekstremite Venöz Doppler USG
Pulsatil popl.ven akımı- Trikuspid kapak yetmezliği