Employer Brand Consultancy

Transkript

Employer Brand Consultancy
İşveren Markası
Danışmanlığı
Employer Brand
Consultancy
“
“İnsanlar para için olduğundan
daha fazla hayatın anlamı için çalışırlar.
Aslında, keyif almak için çalışırlar.
Bu gerçeği gözardı eden
şirketler esasında çalışanlara
rüşvet veriyor sayılırlar; bu yüzden de
sadakat ve bağlılık eksikliğinin
bedelini ödemeye hazır olmalılar.”
Prof. Jeffrey Pfeffer,
Stanford Business School
“People work for money,
but they work even more for
meaning in their lives.
In fact, they work to have fun.
Companies that ignore this fact are
essentially bribing their employees
and will pay the price in lack of
loyalty and commitment.”
Prof. Jeffrey Pfeffer,
Stanford Business School
NEDiR? WHAT IS AN
EMPLOYER BRAND?
iŞVEREN MARKASI
İşveren markası bir organizasyonun
sunduğu iş yaşamı deneyimine dair
potansiyel adayların ve mevcut
çalışanların algıladığı ayırdedici
niteliklerin tümüdür. İşveren markası,
maaş, yan haklar, ödüller gibi somut
faydaların yanı sıra organizasyonun
kültürü, değerleri, yönetim şekli,
gelişim fırsatları ve takdir - tanıma
gibi soyut nitelikleri de kapsar.
An employer brand is the sum of all
the characteristics and
distinguishable features that
prospective candidates and current
employees perceive about an
organization’s employment
experience. The employment
experience serves as the foundation
of the employer brand and includes
tangibles such as salary, rewards
and benefits, but also extends to
intangibles such as an organization’s
culture, values, management style
and opportunities for employee
learning, development and
recognition.
Çalışan Değer Önermesi (Employee
Value Proposition) kurum ve çalışan
arasında bir tür sessiz kontrattır. EVP,
hem kurumun hem de çalışanın
birbirlerinden beklentilerini yansıtır.
Doğru ve etkin bir EVP, kurum içinde
bağlılık, kurum dışında ise çekicilik
yaratan önemli bir anahtardır.
EVP NEDiR?
WHAT IS AN EVP?
EVP
ÇALIŞAN DEĞER ÖNERMESI
An EVP (Employee Value Proposition)
can be considered as a silent contract
between the employer and the
employee which reflects the
expectations of each party. A well
developed EVP is a great key which
generates engagement within the
organization and attractiveness
outside.
EMPLOYEE VALUE PROPOSITION
İŞVEREN MARKASI
ÖLÇÜLEBİLİR
FAYDALAR SAĞLAR.
İşveren Markanız;
• Potansiyel çalışanlar için organizasyonel çekiciliği güçlendirir;
• Mevcut çalışanlar için olumlu çalışan deneyimleri yaşatarak
çalışan bağlılığını artırır;
• Önceki çalışanlar için işveren marka elçisi kimliğinin
sürdürülebilirliğini sağlar;
• Tercih edilen işveren olma vizyonunun içeride ve dışarıda
etkin iletişimini kurmanızda köprü görevi görür.
EMPLOYER BRANDING
PROVIDES YOU WITH
MEASURABLE BENEFITS.
Your Employer Brand;
• Helps you increase your organizational attractiveness for
potential employees;
• Helps you increase the engagement levels of current employees;
• Helps you position your former employees as brand ambassadors
in the most sustain-able way;
• Helps you communicate the notion of “Employer of choice”
internally and externally in the most effective way.
• Çalışan Değer Önermesi (EVP)
• Mevcut ve potansiyel çalışanlar nezdinde güçlü bir işveren markası algısı
• Organizasyonel Çekicilik parametrelerinin kurum kültürüne uyumlanması
• Etkin iç iletişim programları
• Zenginleştirilmiş çalışan deneyimi
• İşe alma ve işte tutmada etkin kullanılacak sosyal medya stratejileri
• Takdir & Ödüllendirme için iç müşteri segmentasyonuna uygun alternatif programlar
A
H
A
N
R
A
T
R
A
LI TS
U
T
P
T
K
I
U
Ç O
Y
E
K
• Employee Value Proposition (EVP)
• A strong employer brand awareness for current and potential employees
• Synchronizing Organizational Attractiveness parameters with the company culture
• Effective internal communication programs
• Enriched employment experience
• Social media strategies to be established for recruitment and retention
• Effective reward and recognition systems in compliance with internal customer segments
UYGULAMA HALKALARI
I. YOLA ÇIKIŞ / KICK-OFF
II. ÇALIŞAN DEĞER ÖNERMESI (EMPLOYEE VALUE PROPOSITION - EVP) GELIŞTIRME / DEVELOPING EMPLOYEE VALUE PROPOSITION - EVP
III. UYGULAMA / DEVELOPING EMPLOYEE VALUE PROPOSITION - EVP
IV. İŞVEREN MARKASININ ILETIŞIMI / COMMUNICATING THE EVP
V. İŞVEREN MARKASI YATIRIMI GERI DÖNÜŞÜ ÖLÇÜMÜ / EMPLOYER BRAND ROI
ı.
ııı.
ıı.
v.
ıv.
APPLICATION CIRCLES
EVRİM KURAN
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Marmara Üniversitesi
HR Management & Development ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA
bölümlerinde öğrenim görmüştür. 2005 yılından bu yana kurucu ortağı
olduğu Dinamo Eğitim & Danışmanlık’ta kuşaklar ekseninde iç ve dış
müşteri davranışları ve işveren markalama çalışmaları yapmaktadır.
Bankacılık, enerji, hızlı tüketim, ilaç, otomotiv, perakende, teknoloji gibi
çeşitli sektörlerde pek çok ulusal ve global markanın işveren markası
danışmanlığını yapmaktadır. İşveren markası alanında dünyanın önde
gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Universum’un Orta Doğu
Direktörlüğünü de sürdürmekte olan Evrim Kuran ayrıca jenerasyonel sistem
ve işveren markası konularında çeşitli süreli yayınlarda ve portallarda
yazılar yazmakta ve konferanslarda konuşmaktadır.
Kuran studied English Language & Literature at Hacettepe University and
HR Management & Development at Marmara University. She received
her Executive MBA degree at Sabancı University. She co-founded Dinamo
Training & Consulting in 2005. Her areas of expertise include Generational
Studies with particular focus on Employer Branding, Generation Y,
Organizational Attractiveness, Developing Effective Behavioral Patterns of
New Age Employees. She has worked as the Employer Brand consultant of
many local and global brands. She is also the Middle East Director of
world’s leading employer branding research and consulting company,
Universum. Kuran is a keynote speaker and her articles are published at
certain national and global publications and portals.
e-brochure design
www.evrimkuran.com
www.dinamo.co
www.peoplemakethebrand.com