FAALiYET RAPORU

Transkript

FAALiYET RAPORU
FAALiYET RAPORU
2011
İçindekiler
2 Vizyonumuz / Önceliklerimiz / Ortak Değerlerimiz
4 Rakamlarla Uyum
6 Finansal Bilgiler
10 Uyum Hakkında
12 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
14 Yönetim Kurulu
22 Genel Müdür’ün Mesajı
24 Yönetim Takımı
30 Operasyonel Faaliyetler ve Değerlendirmeler
34 Et Ürünleri
38 Unlu Mamuller
42 Bakliyat ve Kuruyemiş
48 Uyum IT Organizasyonu
54 İnsan Kaynakları Yapısı
60 Ekonomik Değerlendirme ve Türkiye’de Perakende Sektörü
66 Yatırımcı İlişkileri
68 Yönetim Kurulu Raporu
72 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
82 Bağımsız Denetçi Raporu
Vizyonumuz
Perakende sektöründe kurumsal yapımızla
ulusal bir marka olmak.
Ortak Değerlerimiz
• Uyumluluk
• Müşteri Odaklılık
• İletişim
• Takım Çalışması
• Sorumluluk
• Dayanıklılık
Önceliklerimiz
• Perakende sektöründe dürüst ve kaliteli hizmet anlayışıyla
tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak.
• Ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak.
• Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek.
• Etik değerlere önem vermek ve bu değerlerden taviz vermemek.
Rakamlarla Uyum
%33,15
Net satış tutarı
yıllık artış oranı
250.964.434
TL
9.073
TL/m2
4
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Net satış
tutarı
Ortalama
metrekare satış geliri / yıl
%53,48
Unlu mamuller net satış yıllık değişimi
%44,02
Kasap mamulleri net satış yıllık değişimi
%33,86
Manav ürünleri net satış yıllık değişimi
%33,33
Şube sayısı artış oranı
15.469.610
kişi
Müşteri sayısı
%21,22
45
Yıllık müşteri sayısı artış oranı
Yıl sonu satış noktası adedi
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
5
Finansal Bilgiler
Özet Bilanço (TL)
2010
2011
Değişim %
Varlıklar
Dönen Varlıklar
90.432.396
95.079.203
5,14%
Duran Varlıklar
53.005.985
92.128.893
73,81%
Toplam Varlıklar
143.438.381
187.208.096
30,51%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
46.649.500
91.772.721
96,73%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.144.374
32.184.914
45,34%
Özkaynaklar
74.644.507
63.250.461
-15,26%
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler
143.438.381
187.208.096
30,51%
Yükümlülükler
Özet Gelir Tablosu (TL)
2011
Net Satışlar
188.736.400
250.964.434
Satışların Maliyeti
144.590.734
192.038.449
44.145.666
58.925.985
-42.007.230
-67.150.560
-3.096.957
-3.352.876
-841.723
-11.917.931
-0,45%
-4,75%
5.974.740
-3.627.056 3,17%
-1,45%
Brüt Kâr
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri
Net Kâr/Zarar
Net Kâr/Zarar Oranı
Ebitda
Ebitda Oranı
6
2010
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Ortaklık Yapısı
Şirketimizin 2011 yılı sonu itibariyle halka açıklık oranı %30’dur.
Hisse Nominal Değeri (TL)
Pay Oranı (%)
3.919.860,00
19,60%
3.080.000,00
15,40%
Mehmet Akyüz
3.919.860,00
19,60%
Ahmet Akyüz
3.080.000,00
15,40%
280,00
0,00%
6.000.000,00
30,00%
20.000.000,00
100,00%
Hissedar
İskender Keleş
Ali Akyüz
Mutluuyum A.Ş.
Halka Açık
TOPLAM
Finansal Rasyolar
Finansal Yapı ve Likidite Oranları
2010
2011
Finansal Kaldıraç (Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar)
0,48
0,66
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar
0,92
1,96
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar
0,48
0,31
Cari Oran
1,94
1,04
Likidite Oranı (Asit-test)
1,05
0,46
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
7
8
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Ticari Ünvanı
Uyum Gıda ve İht. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Kuruluş Tarihi
05.05.1998
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
394589
Vergi Dairesi
Marmara Kurumlar
Vergi Numarası
9000081804
Adres
Adnan Kahveci Mah.Yavuz Sultan
Selim Bulvarı No: 17 Kat: 4
Beylikdüzü/İstanbul
Telefon
0212 444 32 22
Faks
0212 856 10 36
İnternet Sitesi
www.uyum.com
E-Posta
[email protected]
Sermaye
20.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsaya Kote Olma Tarihi
2010
İşlem Sembolü
UYUM
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
9
Uyum Hakkında
Uyum, 1998 yılının Mart ayında yedi ortak tarafından
kurulmuştur. Ortaklar arasında İskender Keleş, Ali Akyüz,
Mehmet Akyüz, Ahmet Akyüz, Erdal Tüfekçi, Yusuf Balkan
ve İsmail Çalışkan bulunmaktadır. Kurucu yedi ortak aynı
zamanda RAMTOP’un (Rami Toptancıları) ortaklarından
olup yaklaşık 30 yıllık gıda, perakendecilik ve toptancılık
alanlarında tecrübe sahibidir. Sektördeki gelişmeleri takip
eden kurucu ortaklar, modern perakendeciliğin, geleceğin
yükselen değeri olacağı ve bu alanda yatırım yapmanın kârlı
bir iş modeli oluşturacağını öngörerek, bu alana yönelip
UYUM A.Ş.’yi kurmuşlardır.
“UYUM” ismi, biraraya gelen yedi uyumlu ortağın çalışma
bütünlüğü ve perakendecilik sektörünün tüm dinamiklerine
aşılamak istedikleri ahenkten ilham alınarak seçilmiştir.
Şirket ortakları İskender Keleş, Ali Akyüz, Mehmet Akyüz,
Ahmet Akyüz ve Mutluyum A.Ş.’dir.
Şirket, yerel gıda perakendeciliği alanında ilk mağazasını 1998
yılının Haziran ayında, Başakşehir 1. Etap’ta açmıştır. Bölge
olarak İstanbul Avrupa yakası merkez alınmış ve bu bölgede
çalışmalar devam ettirilmiştir. Bu tercih ile sevkiyat kolaylığı
ve maliyet avantajı yakalanmıştır.
Mağazaların açılmasını takiben, yerel pazarlama iletişimi
çalışmaları başlatılmıştır. Burada amaç, mağazanın
bulunduğu bölgedeki tüketicilere Uyum’u ve değerlerini
anlatmak, tüketiciler ile sıcak bir birliktelik sağlamak
olmuştur.
1998 – 2001 yılları arasında dört yeni mağaza daha faaliyete
geçmiştir. 2001 yılı Uyum için önemli bir yıldır. Krize denk
gelen bu dönemde Şirket, %100 büyüme gerçekleştirmiş ve
mağaza sayısını 10’a yükseltmiştir.
Onuncu mağaza ile birlikte merkezi depo uygulamasına
geçilmiştir. Bunu takip eden dönemlerde mağazalarda üretim
10
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
merkezleri kurulmuştur. 2002 yılında Bakırköy ve Başakşehir
4. Etap mağazaları hizmete açılmış, bu mağazalar ile unlu
mamuller üretimi hizmete girmiştir.
Beylikdüzü Uyum Çarşı inşaatı 2007 yılında başlamıştır. 2009
yılında Genel Müdürlük, Uyum Çarşı’nın 4. katına taşınmıştır.
Aynı yıl, Uyum Çarşı’nın içinde 1.000 m2’lik alanda Et Entegre
Tesisi ve 1.343 m2’lik Unlu Mamuller Üretim Tesisleri faaliyete
geçmiştir.
2010 yılında İnciler Çarşı içinde Piliç İşleme ve Parçalama
Tesisi kurulmuştur. 2010 yılında Uyum markalı bakliyat
ürünlerinin paketlenmesi amacıyla 860 m2’lik alanda
Bakliyat Paketleme Tesisi kurulmuştur. 2009 yılında Uyum
ile birlikte, 2010 yılından itibaren Uyum markalı tavuk ve balık
ürünlerinin satışına başlanmıştır.
Uyum, kurumsallaşma sürecine önem vermektedir. Özellikle
2008 yılından beri bu alanda önemli adımlar atılmıştır. 2009
yılı, aynı zamanda yeniden yapılanma sürecinin yoğun olarak
yaşandığı bir yıldır. Yeni mağazaların açılmasından ziyade,
verimsiz mağazaların yerlerinin değiştirilmesine öncelik
verilmiştir. Bu bağlamda örgüt yapısı güçlendirilmiş ve insan
kaynakları yönetimine yatırım yapılmıştır. Aynı yıl teknolojik
altyapı, stok yönetimi ve otomatik sipariş sisteminin
oluşturulması için önemli çalışmalar yapılmıştır.
Şirket, kurumsallaşma süreci için yaptığı çalışmaların
yanında, Şirket’in halka arzı için gerekli hukuki çalışmaları da
beraber yürütmüştür.
Sonuç olarak 22 Kasım 2010 tarihinde başarılı bir şekilde,
Şirket’in %30’luk bölümü halka açılmıştır.
31 Aralık 2011 itibariyle Uyum, 44 adet Süpermarket, 1 adet
Pasterya (pastane) olmak üzere toplam 45 satış noktasında
32.109 m2 satış alanı ve 1.650 çalışanı ile faaliyetlerine devam
etmektedir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
11
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
İskender Keleş
Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye, sağladığı
siyasi istikrar ve makroekonomik göstergelerdeki başarıları
ile bölgesindeki siyasi ve ekonomik faktörlerin yönünü
belirleyebilme ve sürükleyip ivme kazandırabilme özellikleri
ile son dönemlerde gerek çevresel ve gerekse global
anlamda ilgi odağı haline gelmeye başlamıştır.
Ülkemiz, bankacılık başta olmak üzere sigortacılık,
gayrimenkul, otomotiv, endüstriyel üretim,
telekomünikasyon, perakende, eğlence ve medya vb.
sektörlerde yerli ve yabancı birçok yatırımcının ilgisini
çekmektedir.
Özellikle perakende sektöründe son beş yıl içinde ciddi
bir istikrar ve büyüme sağlanmıştır. Ülkemizdeki organize
perakende sektörü büyüklük olarak, Avrupa Birliği’nde 7. ve
dünyada 10. sıraya ulaşmıştır.
Türk perakende sektörünün yaklaşık % 60’ının geleneksel,
% 40’ının ise modern (organize) perakende sektörüne ait
olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, organize
perakende alanındaki hızlı büyüme, trafik ve imar sorunları
ile üretici ve tedarikçilerin mağduriyetleri vb. sorunları
da beraberinde getirmiştir. Ancak tüm bu sorunlara
rağmen sektör ciro ve istihdam bakımından büyümesini
sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.
Karşılıklı memnuniyeti ilke edinen Uyum, kurulduğu
1998 yılından bugüne hem parasal kaynaklar hem de insan
12
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
kaynakları bakımından büyüyerek bugünlere gelmiştir; insan
kaynakları, bilgi teknolojileri, lojistik gibi temel birimlerin de
altyapısını güçlendirerek sektörünün önemli oyuncularından
biri olmuştur.
En önem verdiğimiz temel değerimiz,nicelik olarak
büyümenin yanı sıra nitelikten taviz vermeden büyümeyi
gerçekleştirmektir. Bugün bunu başarmış olduğumuzu
görüyorum. Nitelikli büyüme ilkemizden hiçbir zaman
vazgeçmeyeceğiz.
Vizyonumuz, açık fikirli ve vefalı İK politikasıyla, doğru
lokasyon seçimiyle, sürdürülebilir güçlü sermaye yapısıyla
perakende sektöründe kurumsal yapımızla ulusal bir marka
olmak.
Önümüzdeki beş yıl içinde organize perakende sektörü
içinde ilk 10 firma arasında olmayı hedefledik. Bu hedefi
gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Hedeflerimizin gerçekleşmesi için çıktığımız yolda bizimle
birlikte olan hissedarlarımıza, patronlarımız kabul ettiğimiz
sevgili müşterilerimize, tedarikçilerimize, en değerli
varlığımız olan çalışma arkadaşlarımıza ve UYUM’a emeği
geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Ülkemize ve tüm insanlara sağlık, mutluluk, huzur ve bereket
diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
13
Yönetim Kurulu
İSKENDER KELEŞ
Başkan
ALİ AKYÜZ
Başkan Yardımcısı
MEHMET AKYÜZ
Murahhas Üye
Ticaret hayatına 1977 yılında Perşembe
Pazarı’nda demir ticareti yaparak başladı
ve 1 yıl bu işe devam etti. 1978-1982 yılları
arasında sektör değiştirerek toptan gıda
servisçiliğine başladı. 1982-1987 yılları
arasında gıda marketciliği yaptı.
1987-1997 gıda toptancılığı alanında farklı
şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürüttü. 1998 yılından beri
Uyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevini
sürdürmektedir.
Ticaret hayatına 1980 yılında baba mesleği
olan bakkal işletmeciliği ile başladı.
1986-1998 yılları arasında gıda toptancılığı
alanında faaliyet gösterdi. 1998 yılından
beri Uyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Ticaret hayatına 1974 yılında baba mesleği
olan bakkal işletmeciliği ile başladı.
1984-1992 yılları arasında toptan gıda
servisçiliği yaptı. 1992-1997 yılları arasında
gıda toptancılığı alanında faaliyet gösterdi.
1998 yılından beri Uyum A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görevini
sürdürmektedir.
14
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
EROL ÇELEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BEKİR KAHRAMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Uludağ Üniversitesi İşletmecilik ve Turizm
Yüksek Okulu’ndan lisans derecesi ile
mezun oldu. 1998 yılında İstanbul
Üniversitesi Muhasebe ve Denetim dalında
Yüksek Lisans Öğrenimini tamamladı.
1985 yılından beri mali müşavirlik-denetim
alanında sahibi olduğu ofisinde görev
yapmaktadır. 2000 yılından beri İstanbul
Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır. Haziran 2011 yılından
beri Uyum A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
1958 yılında Giresun’da doğdu. Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun
oldu. 1993 yılından bu yana Serbest Yeminli
Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
15
16
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
17
Merkez Dışı ÖrgütlerimizMağazalarımız
İstanbul İli Avrupa Yakası Mağazaları
• Başakşehir ilçesinde, Başakşehir 1. Etap, Başakşehir 2. Etap mağazaları
• Arnavutköy ilçesinde, Hadımköy Toki mağazası
• Avcılar ilçesinde, Ispartakule mağazası
• Bağcılar ilçesinde, Bağcılar, Parseller, Tabya Bağcılar, Yavuz mağazaları
• Bahçelievler ilçesinde, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna mağazaları
• Bakırköy ilçesinde, Çamlık Bakırköy, Yeşilköy mağazaları
• Beşiktaş ilçesinde, Fulya mağazası
• Beylikdüzü ilçesinde, Adakent, Stars, Çarşı Beykent, Pasterya, Gürpınar mağazaları
• Büyükçekmece ilçesinde, Mimaroba, Rose Marine mağazaları
• Esenler ilçesinde, Başakşehir 4. Etap, Esenler, Esenler 2 mağazaları
• Esenyurt ilçesinde, Beylikdüzü, Metropole Center, Elitkent mağazaları
• Güngören ilçesinde, Güngören mağazası
• Küçükçekmece ilçesinde, Tepeüstü, Sefaköy, Yeşilova, Atakent, Avrupa Konutları, Avrupa Konutları 2, Soyak Sitepark, Atacity mağazaları
• Sarıyer ilçesinde, Tarabya mağazası
• Zeytinburnu ilçesinde, Zeytinburnu mağazası
18
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
“Uyum, hız kesmeden,
hiç durmadan büyümeye
devam ediyor!”
İstanbul İli Anadolu Yakası Mağazaları
• Kartal ilçesinde, Uğur Mumcu mağazası
• Çekmeköy ilçesinde, Taşdelen mağazası
• Maltepe ilçesinde, Narcity mağazası
• Tuzla ilçesinde, Dumankaya Adres mağazası • Ümraniye ilçesinde, Şerifali mağazası
• Pendik ilçesinde, Kurtköy mağazası
• Üsküdar ilçesinde, Çengelköy ve Bağlarbaşı mağazaları
Tekirdağ İli Mağazaları
• Çorlu ilçesinde, Çorlu mağazası
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
19
20
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
21
Genel Müdür’ün Mesajı
Sait Koç
Uyum, perakende sektöründeki yolculuğuna 1998 yılında
başlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada 37 bin metrekare satış
alanına sahip 50 mağaza ile hizmet veriyoruz. “Gelişen kentle
uyumlu site mağazacılığı” konsepti ile geliştiğimizi söyleye
geldik. Bu konsepte uygun olarak İstanbul’un birbiri ardına
toplu konutların ve sitelerin inşa edildiği gelişim bölgelerinde
büyüyoruz. Elbette sadece bir “İstanbul perakendecisi” olarak
kalmayacağız, İstanbul dışına da çıkacağız. Nitekim Kasım
2011’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açtığımız mağazamız ile
İstanbul dışına ilk adımımızı atmış olduk.
Şirketimizin 2012 yılının ilk çeyreğine ait bilgilerini
değerlendirdiğimizde, ciromuzun % 52, müşteri sayımızın
% 31, şube sayımızın % 32, Satış alanımızın % 34, sepet
ortalamamızın % 15 ve en önemli kriter olarak gördüğümüz
m2 başına yıllık cirolarımızın % 15 büyüdüğünü görüyoruz.
Şu anda yapım çalışmaları süren mağazalarımızla birlikte,
ciromuzu geçen yıla göre, ilk üç aydaki büyüme oranının
üzerinde büyüteceğimizi, diğer kriterlerin de üç aylık
verilerdeki oranlardan daha çok büyüyeceğini tahmin
ediyoruz.
2012’nin ilk üç aylık döneminde şirketimizin faiz ve vergi
öncesi kar (FAVÖK) üreteceğini, daha sonraki dönemlerde ise
kar elde edeceğimizi söylemiştik. İlk dönemde FAVÖK ürettik.
Sıra geldi bilançoda kar üretmeye. Onu da gerçekleştireceğiz.
Toplumsal iş bölümü açısından bir ülkede perakendeciye
düşen görevler, “insan ve çevre sağlığı açısından güvenilir
ürünleri tüketicilere sunmak” ve “tüketicilere gerekli
fonksiyonları karşılayacak ürünleri en ekonomik şartlarda
temin etmek”.
22
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
İlk görevin bir parçası olarak Uyum, “gıda güvenliği”
sistemini devreye soktu. Mayıs ayı başından bu yana gıda
ürünlerimizi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bakanlığa
bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türk Standartları
Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK),
KOSGEB ve İstanbul Ticaret Odası nezdinde akredite olan
anlaşmalı laboratuarımıza Nanolab’a analize gönderiyoruz.
Burada Türk Gıda Kodeksi ve Türk Standartları’ndaki ilgili
parametrelere göre ürünler analiz ediliyor. İlkemiz şu:
Bu analizden önce tedarikçiden ürünü teslim almıyor,
depomuza bile sokmuyoruz. Ancak analiz sonucu ürün ilgili
standartlara uygun çıkarsa reyonlarımızdaki yerini alabilecek.
Bu uygulamayı tüketicimizin sağlığı açısından çok önemli
sayıyoruz.
İkinci görevi yerine getirebilmenin en önemli gerekliliği
ise perakendecinin kayıtdışından uzak durması, güçlü bir
finansman yapısına ve tedarikçilerle tüketici adına güçlü
pazarlık yapabilecek bir büyüklüğe sahip olması. Uyum bu
gereklilikleri de kendi ölçeğinde yerine getirmeyi başarmış
durumda.
Önümüze koyduğumuz hedefleri bir bir gerçekleştiriyoruz.
Çabalarımızı takdir eden, destekleyen hissedarlarımıza
ve müşterilerimize, hedeflerimizin gerçekleşmesi için
katkı koyan, emek veren tedarikçilerimize ve değerli
çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
23
Yönetim Takımı
SAİT KOÇ
Genel Müdür
ŞULE GÜNDOĞDU
Mali İşler Direktörü
YILMAZ ARSLAN
Satış Yönetimi Direktörü
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1980-1985 yılları arasında bakliyat
paketleme işi kurdu ve yönetti.
1985-1989 yılları arasında profesyonel
hayata Tansaş ile adım attı, Kategori
Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Teknik
Satınalma ve Teftiş Kurulu gibi farklı
birimlerde yönetici pozisyonlarında
görev aldı. 1990-1995 yılları arasında
Pehlivanoğlu’nda Genel Koordinatör
olarak görev yaptı. 1997-2000 yılları
arasında Hosta’da Genel Müdür görevinde
bulundu. 1995 yılından itibaren edindiği
tecrübeyi profesyonel hayatta paylaşmak
üzere, Kurumsal Danışmanlık yapabilmek
için Yön Yönetim Danışmanlık Şirketini
kurmuştur. 2007 yılında Kurumsal
Danışmanlığı’na başladığı Uyum A.Ş.’de
2009 yılından beri Genel Müdür görevini
yürütmektedir.
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden
mezun oldu. Marmara Üniversitesi
Muhasebe-Finans bölümünde Yüksek
Lisans öğrenimini tamamladı.
1988-1992 yılları arasında Kale Porselen
A.Ş.’de Yönetim Muhasebesi ve Bütçe
Şefi, 1992-1993 yılları arasında Afşin
Şirketler Grubu’nda İç Denetim ve Bütçe
Müdürü, 1995-1999 yılları arasında
Dandy Sakız ve Şekerleme A.Ş.’de Bütçe
Planlama Müdürü, 1999-2002 yılları
arasında Has Gıda (Panda) A.Ş.’de Mali
İşler Müdürü, 2002-2008 yılları arasında
Intergum A.Ş.’de Mali İşler Finansman
Müdürü pozisyonlarında görev yaptı.
2008’den bu yana Uyum A.Ş.’de Mali
İşler Yönetimi Direktörü olarak görevine
devam etmektedir.
Atatürk Üniversitesi İşletme
bölümünden mezun oldu.
1994-1995 yılları arasında Özdilek A.Ş.’de
Mağaza Müdür Yardımcısı, 1997-2000
yılları arasında Hosta A.Ş.’de Mağaza
Müdürü, 2000-2009 yılları arasında
Real A.Ş.’de İşletme Müdürü olarak
görev yaptı. 2010’dan bu yana Uyum
A.Ş.’de Satış Yönetimi Direktörü olarak
görevine devam etmektedir.
24
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
AYŞE MİNE KÜÇÜK
Kurumsal İletişim Direktörü
İstanbul Üniversitesi Ekonometri
bölümünden mezun oldu. 1989-1991
yılları arasında Markom-Leo Burnett’te
Medya Planlama Uzmanı, 1991-1996
yılları arasında Next Pazarlama
Danışmanlığı ve Reklam Şirketi’nde
Müşteri İlişkileri ve Medyadan
Sorumlu Kurucu Ortak, 1996-1998
yılları arasında ise Mediamath Medya
Planlama Şirketi’nde Müşteri İlişkileri
ve Stratejik Planlamadan Sorumlu
Kurucu Ortak olarak görev yaptı.
1998-2000 yılları arasında Kerevitaş
A.Ş.’de Pazarlama Müdürü,
2000-2005 yılları arasında Doğan
Yayın Holding’te Reklam Stratejileri ve
Kurumsal İletişim Müdürü, 20052008 yılları arasında Ströer Kentvizyon
Reklam Pazarlama’da Pazarlama
Direktörü, 2008-2011 yılları arasında
Keystra Yönetim Danışmanlığı’nda
Marka Danışmanı olarak görev yaptı.
Aralık 2011 tarihinden beri UYUM
A.Ş.’de Kurumsal İletişim Direktörü
olarak görevine devam etmektedir.
ZUHAL AKÇA
İnsan Kaynakları ve
Kurumsal Gelişim Müdürü
Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler ve
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstriyel İlişkiler bölümlerinden
mezun oldu. 1998-2002 yılları arasında
farklı özel okullarda bilgisayar öğretmeni
olarak görev yaptı. 2002-2006 yılları
arasında Tansaş A.Ş.’de Müşteri İlişkileri
Yönetimi, Eğitim Hizmetleri ve İnsan
Kaynakları Yönetimi birimlerinde Uzman
ve Birim sorumlusu pozisyonunda, 2006
yılında Doğan Müzik (D&R) A.Ş.’de İnsan
Kaynakları Yönetimi biriminde Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2007
yılından bu yana Uyum A.Ş.’de İnsan
Kaynakları Yönetimi Müdürü olarak
görevine devam etmektedir.
SERKAN AKBAŞ
Lojistik Müdürü
ERDİNÇ KAYACIOĞLU
Yatırımlar Müdürü
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik
Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi
İşletme bölümlerinden mezun oldu.
1994-1997 yılları arasında Anayurt
Makine A.Ş.’de Lojistik Uzmanı,
1998-1999 yılları arasında
TNT-Cargothech A.Ş.’de Lojistik
Planlama Müdürü, 2000-2004
yılları arasında Assan Gıda A.Ş.’de
Lojistik Müdürü, 2004-2007 yılları
arasında Has Gıda (Panda) A.Ş.’de
Lojistik Müdürü, 2007-2008
yılları arasında Park Bravo A.Ş.’de
Lojistik Müdürü, 2008-2009 yılları
arasında Erk Pazarlama A.Ş.’de
Lojistik Müdürü pozisyonlarında
görev yaptı. 2009’dan bu yana
Uyum A.Ş.’de Lojistik Müdürü olarak
görevine devam etmektedir.
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık
bölümünden mezun oldu.
1993-1995 yılları arasında Gelgin
İnşaat’ta, 1997-1999 yılları arasında
Dimaş-Dizayn İnşaat’ta,
1999-2004 yılları arasında İhlas
Finans Kurumu’nda, 2004-2005
yılları arasında Arçelik A.Ş.’de Mimar,
2005-2009 yılları arasında
İstikbal/ Bellona ‘da Mimari İşler
Müdürü olarak görev yaptı,
2011 yılından bu yana Yatırımlar
Müdürü olarak UYUM A.Ş.’de
görevine devam etmektedir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
25
26
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
27
28
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
29
Operasyonel Faaliyetler ve
Değerlendirmeler
Özet Bilgiler
2010
2011
Değişim %
Öne Çıkan Ürün Grupları
Net Satışları (TL)
Net Satış Tutarı
188.478.170
250.964.434
33,15%
Manav Ürünleri
Müşteri Sayısı
12.761.399
15.469.610
21,22%
33
44
23.754
14,79
Süpermarket Sayısı
Satış Alanı
Sepet Ortalaması
2010
2011
Değişim %
28.121.724
37.642.702
33,86%
Kasap Mamulleri
21.893.422
31.531.692
44,02%
33,33%
Şarküteri Ürünleri
13.464.651
17.549.241
30,34%
31.959
34,54%
Unlu Mamuller
11.605.685
17.812.549
53,48%
16,22
9,69%
Sütlü Şarküteri
17.564.966
24.718.247
40,72%
3.669.471
5.376.964
46,53%
Kahvaltılık
Şirketimiz, 2011 yılı bütününde önceki dönemlerde olduğu
gibi satışlarını dikkate değer bir ölçüde artırmayı başarmıştır.
Bu artışta yeni açılan mağazaların katkıları yanında, varolan
mağazalarımızda yaptığımız verimlilik artırıcı çalışmalar,
özellikle taze gıda segmentinde gösterdiğimiz başarı, etkili
olmuştur.
olup, 2010 yılı ile karşılaştırıldığında müşteri sayımız %21,22
oranında bir artış göstererek 2011 yılında 15.469.610 kişiye
ulaşmıştır. Müşteri sayımızda oluşan artışa parallel olarak
sepet ortalamamız önceki yıla göre %9,69 artış ile 16,22
TL’ye ulaşmıştır.
Uyum Gıda, net satışlarını önceki yıla göre % 33,15 oranında
artırarak 188.478.170TL den, 250.964.434 TL’ye yükseltmiştir.
Taze gıda reyonlarımızda yapmış olduğumuz verimlilik ve
tüketici bağlılığını artırıcı çalışmalar sonuç vermeye başlamış
Dönem içinde; Kasap Mamulleri, Manav Ürünleri,Unlu
Mamuller, Şarküteri Ürünleri ve Kahvaltılık reyonlarında
gerçekleşen satış tutarları ve önceki yılın aynı dönemlerine
göre oluşan değişim oranlarına aşağıda yer verilmiştir.
2011
2010
%44.02
Satış Tutarı Artışı
Yaşanmıştır.
Kasap Mamülleri Satış Tutarı
21.893.422
30
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Kasap Mamülleri Satış Tutarı
31.357.87
Öne Çıkan Ürün Grupları Net Satış Değişimleri 2011 (TL)
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Manav
Ürünleri
Sütlü
Şarküteri
Kasap
Mamulleri
Şarküteri
Ürünleri
2010
2011
Unlu
Mamuller
Kahvaltılık
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
31
Ürün Grupları Bazında
Satış Tutarı Oran Dağılımı
Gıda Grubu Satış Tutarı
Oran Dağılımı
%21
Gıda Dışı
%30
Paketli &
Kuru Gıda
%79
Gıda
%70
Taze Gıda
2011 yılı toplam satış tutarı içinde, Gıda ürünleri 197.033.730
TL’lik satış tutarı ile %79 oranında, Gıda Dışı ürünler ise
53.930.704 TL’lik satış tutarı ile %21 oranında paya sahip
olmuşlardır.
olup önceki yıla göre %34,54’lük satış alanı büyümesi
gerçekleştirilirken, satış alanı büyümesinde önemli rolü
olan şube sayısı ise, % 33,33’lük büyüme ile 44’e ulaşmıştır.
(*Pastane dahil değildir)
Müşterilerine her zaman en iyi kaliteye sahip ürünü sunmayı
ve dürüst çalışmayı ilke edinmiş şirketimizde büyük bir
önem ve öncelik verdiğimiz Taze Gıda reyonlarımızın, yıllık
toplam satış tutarı içindeki payı %55, Gıda ürünleri satış
tutarı içindeki payı ise %70 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen oranlar gözönüne alınarak, rakiplerimizle
kıyaslandığımızda, özellikle “Taze Gıda” reyonlarımızda
oluşturduğumuz verimlilik ve başarılı çalışmalarımızın öne
çıktığı görülmektedir.
Uyum, faaliyette bulunduğu dönem içerisinde mağaza
sayısı artşı, satış alanı büyümesi, müşteri sayısı ve sepet
ortalamalarında oluşturduğu artışın yanında, yıl içinde
ortalama m2 başına aylık 756 TL, yıllık olarak da 9.073 TL
satış gelirleri elde ederek, sektördeki başarısını ve farkını
öne çıkarmıştır. Satış gelirleri, 2011 yılı genelinde Nielsen
raporlarına göre; Ulusal + Yerel marketlerin oluşturduğu
kategoride ortalama m2 başına yıllık gelir 7.200 TL
düzeylerinde oluşurken, sadece Yerel marketlerin yer
aldığı kategoride ortalama m2 başına yıllık gelir 7.900 TL
düzeylerinde gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle net satış alanı, açılan yeni
mağazalar ile 23.754 m2’den 31.959* m2’ye ulaşmış
32
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Ortalama M2 Başına Düşen Yıllık Gelir (TL)
9073
10000
8000
7200
7900
Yerel+
Ulusal Marketeler
Yerel
Marketler
6000
4000
2000
0
Uyum
Uyum yerel ve ulusal rakipleriyle kıyaslandığında daha yüksek yıllık ortalama m2 başına geliri elde ederken elde ettiği geliri de
yıllar itibariyle düzenli şekilde artırmaktadır.
Ortalama M2 Geliri Yıllık Değişimleri (TL)
10000
8.400
9000
7.997
8000
7000
9.073
6.538
6.876
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
33
Özel tesislerde, hijyenik koşullarda
üretilen nefis et mamulleri...
Uruguay’dan ithal ederek Aydın ilinin Çine ilçesinde besiye
aldığımız Simmental, Hereford, Angus ırkından teşekkül
4000 başlık etçi dana sürümüzü ortalama 6 aylık besi
periyodu sonrası üretim programımız kapsamında Ege Et
Tesisleri’ne ait birinci sınıf ruhsatlı mezbahada veteriner
hekim kontrolünde kestirdik. Elde edilen karkasları
yine Uyum Et Entegre Tesisleri’nde ustalıkla işleyerek
müşterilerimizin beğenisine sunduk. Müşterilerimiz
tarafından beğeniyle tüketilen etlerimiz ve et mamullerimiz,
yeni müşterilerimizle de buluşmamıza bu noktada büyük
katkı sağladı. Yöresel lezzetleri doğal üretim mantığıyla
müşterilerimizle buluşturma düşüncemiz büyük beğeni
topladı. Rumeli, Tekirdağ, Sultanahmet tipi kasap ve burger
köftelerimiz ile dana fermente sucuklarımız önemli bir
satış trendi yakaladı ve tezgâhlarımızda isimleriyle aranılan
ürünlerimiz oldular.
Büyük bir itina ile seçerek Uyum Piliç Üretim Tesisleri’nde
paketlediğimiz piliç spesiyallerimiz tezgahımızda satışa
sunduğumuz diğer markalı ürünler karşısında önemli bir
pazar payına ulaştı.
2011 yılının son aylarında yapmış olduğumuz modifiye
atmosfer paketleme hattı yatırımı ile müşterilerimize kaliteyi
daha hijyenik şartlarda sunma imkânı bulduk. Çok olumlu
eleştiriler aldığımız köfte-kebap mamullerimizden sonra
Uyum kıyma çeşitlerini de daha uzun ömürlü paketler içinde
müşterilerimize sunduk. Her damak zevkine uygun bir ürün
mutlaka Uyum’da bulunur ilkesiyle yürüttüğümüz Ar-Ge
34
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
çalışmalarımıza da geçtiğimiz yıl hız verdik. 2012 yılı içinde
sonuçlarını alacağımız birçok proje ile yolumuza devam
ediyoruz. 2011 yılını yaklaşık 1.000.000 kg kırmızı et satışı ile
noktaladık.
Uyum şarküteri reyonları da, 2011 yılını çok iyi bir yeniden
yapılanma süreci ile tamamladı. Doğal lezzetlere önem veren,
kaliteyi her zaman ön planda tutan anlayışıyla birbirinden
nefis şarküteri ürünlerini müşterilerimiz ile buluşturduk.
İtina ile seçerek müşterilerimizle buluşturduğumuz hemen
her ürün büyük beğeni topladı. Her gelir grubuna hitap eden
mağaza bazlı reyon yapımızla kaliteyi en uygun fiyatlarla ve
Uyum güvencesiyle müşterilerimizle buluşturduk.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
35
36
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
37
Yüzlerce çeşit ve birbirinden
doyumsuz lezzetler...
Unlu Mamuller Satış Tutarları
2011
Unlu Mamuller Satış Tutarları
2010
%53.48
11.605.685
1450 m2 alana sahip merkezi üretim tesisi ve buna ek
olarak 6 ayrı noktada üretim yapılmaktadır. Merkezi üretim
tesisimizde tüm ekmek çeşitleri, galeta, yaş pasta, tatlı tuzlu
kuru pasta, sütlü tatlı, şerbetli tatlı ve mayalı ürünlerini
içermektedir.
Diğer 6 noktamızda ekmek üretimi yapılmaktadır. Amacımız,
gıda mühendisi ve gıda teknikerleri gözetiminde, gıda
güvenliğinin ön planda olduğu hijyenik ve üstün kaliteli
ürünler üreterek tüketiciye sunmaktır.
38
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
17.714.359
Satış Tutarı Artışı
Yaşanmıştır.
2011 yılı mağazalarımızda bulunan unlu mamuller
reyonlarının yeniden yapılandırılması, AR-GE çalışmaları
ile ürün portföyümüzün %25, üretim kapasitemizin %50
arttırılması, katkısız ve yöresel ekmek çeşitlerimizin üretimi;
şerbetli tatlılar kategorisinde “zeytinyağlı baklava ürünümüz”
ile farklı bir damak tadı oluşturulması, tüketicilerimize
daha iyi hizmet verebilmek adına yaptığımız başlıca inovatif
çalışmalardır. 2012 yılında ise bizi daha çok müşteriye
ulaştıracak ve varolan müşterilerimizi daha çok memnun
edecek projeler üreterek yolumuza devam edeceğiz.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
39
40
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
41
Kaliteli Uyum bakliyat ürünleri sofralarda!
Üretim kapasitemizdeki artış
%20
2011 yılında toplam olarak
1.500.000 kg ürün paketlendi.
Bakliyat paketleme tesisimiz 900 m2 alana sahip olup; pirinç
(Gönen, Baldo, Osmancık), şeker, bulgur (köftelik, pilavlık),
mercimek, buğday, barbunya, nohut, fasulye gibi yöresel
ürünleri paketlemektedir. Tüm ürünlerimiz en iyi yetiştirildiği
yörelerden tedarik edilmekte ve gerekli analizlerden
geçirilerek iyi hijyen koşullarında tam otomatik paketleme
makineleri ile 1000 gr / 2500 gr / 5000 gr ebatlarında
paketlenmektedir. Günlük bakliyat paketleme kapasitesi
10.000 adet olan tesisimizde 2011 yılında toplam olarak
1.500.000 kg ürün paketlenmiş olup üretim kapasitemiz
%20 artmıştır.
2011 yılı ile birlikte tesisimizde kuru yemiş paketlenmeye
başlanmış olup ürün çeşitliliğimiz; kavrulmuş antep
fıstığı, fındık, badem, leblebi gibi ürünler ile birlikte kuru
meyvelerden (kuru üzüm, kayısı, incir) oluşmaktadır.
Kuruyemiş ürünlerimiz, bakliyat ürünlerimizde olduğu gibi en
iyi yetiştirildiği yörelerden tedarik edilmektedir. Kuruyemiş
paketleme işlemi günlük kapasitesi 1 ton olan yarı otomatik
makineler ile 200 gr ve 400 gr ebatlarında yapılmakta olup
şu anda kapasitenin %40’ı kullanılmaktadır.
“Lezzetli yemeklerin sırrı
Uyum’da!”
Ayşe Tüter
42
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
43
44
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
45
46
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
47
Çağı yakalayan teknolojiyle
geleceğe atılan adım!
Depo
Mağazalar
Merkez
Mağazalar
Uyum A.Ş.’nin hızlı kurumsallaşma yapısına paralel olarak
ortaya çıkan hızlı ve doğru karar alma gereksinimleri
noktasında; ürün, müşteri, pazarlama ve satın alma gibi
operasyonel veriler ve müşteri satış hareketleri tek bir veri
ambarında toplanmıştır. 200 bin aktif müşteri bilgisine sahip
olan Uyum A.Ş.’nin 4 terabyte’lık merkezi veri ambarında
kurum içi 200 ‘ün üzerinde bilgisayar kullanıcısı ve 150 adet
el terminali kullanıcısı mağazalarda ve depolarda online işlem
yapmaktadır. 200 POS cihazının hizmet verdiği mağazalarda
tüm süreçler elektronik kayıt altına alınmıştır ve gerçek
zamanlı olarak veri ambarlarına işlenmektedir.
İş süreçlerinin izlenebilmesi için her kaydın izi (Logu)
tutulmaktadır. Kurum içi ve dışında temel iş süreçlerinde
iş zekası uygulamaları yoğun olarak kullanılmakta, hızlı
çözüme ulaşmak için IT altyapısındaki modernizasyonla ve
teknolojik yatırımları, iş stratejileri ve aksiyonları ile hata
payını minimuma indirgenmiş iş kalitesini artırarak verimlilik
artışı yakalanmıştır.
48
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Optimum Stok Yönetimi
Uyum A.Ş.’nin dahili dolaşımlar da dahil olmak üzere, her
depo giriş-çıkış noktasında elektronik tartım cihazları ve
barkod okuyuculu terminaller kullanılarak kontrollü teslim
alma yapılmaktadır. Her türlü stok kaydı depolar arası
transferler, mal kabulü, genel sayımlar, ara sayımlar, üretim
kayıtları, sarf çıkışları, fireler ve iadeler barkod okuyuculu
terminaller ile yapılmaktadır.
Uyum A.Ş. son dönemde, iş zekası platformu üzerinde
bütünleşik tedarik zinciri yönetimine geçerek stok
süreçlerinin planlanmasına uygun bir altyapı sağlamıştır.
Mağazalar ve depolarda veri ambarı analizleri yapılarak
ürünlerin lokasyon, reyon ve raf seviyesinde optimum stok
seviyeleri çalışılmış ve sisteme tanımlanmıştır.
Mağazalar, merkez depolar, üretim tesisleri, tedarikçiler
arasındaki ürün talepleri iş zekası yazılımları tarafından
dinamik olarak planlanmakta; teşhirlik ürünler de dahil
olmak üzere tüm siparişler, optimum stok seviyelerine göre
sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır.
İş Zekası Uygulamaları
Kurum içerisinde ve kurum dışında tedarikçileri ve
müşterilerine yönelik süreçlerdeki tüm iş zekası
gereksinimlerini karşılayan Uyum, iş zekası uygulamalarını
yoğun olarak; Veri Ambarı, CRM, Kategori Yönetimi, Tedarik
Zinciri Yönetimi, B2B ve ERP sistem raporlama alanlarında
kullanmaktadır.
Uyum veri ambarından gün içinde yüzlerce rapor sorgusu
yapılmakta ve yapılan sorgulamaların %80‘i 1 dk’nın altında
gerçekleşmektedir. Bu raporlara örnek; anlık olarak
alınabilen satış, kârlılık analizleri, tedarikçi kârlılıkları,
sipariş analizleri, kıyaslamalar, karşılaştırmalar, likeforlike
metodları gösterilebilir. Alınan raporlar temel ve ileri düzey
istatistik metodları kullanılarak hazırlanmıştır. Verinin
analiz edilebilmesi ile birlikte kümülatif bilgiden detay
bilgiye inilerek verinin kolayca incelenmesi, yönetimsel
kararların daha kolay alınması ve geleceğe dair öngörülerin
daha isabetli yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı dostu görsel
arabirimler kullanılarak hazırlanmış özet ve grafiksel raporlar
sistem tarafından otomatik olarak planlanmış zaman
dilimlerinde gönderilebilmektedir.
erişerek ortak strateji yaratılması planlanmaktadır. Ayrıca
tedarikçilerin iş zekası platformu üzerinden ürünlerini
satın alan Uyum müşterilerini, yeni, kaybedilen, sadık ve
geri kazanılan olmak üzere kategorize edilmiş bir şekilde
izleyebilmeleri planlanmaktadır.
Uyum B2C Sistemi
Günümüzde tüketicilerin bireysel istekleri ön plana çıkmış,
pazarın ve pazar dinamiklerinin sürekli izlenmesi gereği
ortaya çıkmıştır. İnternetin pazarlama alanında yarattığı
en önemli değişimlerden biri, sanal ortamda daha esnek
olmakta ve çevresel değişimlere daha hızlı reaksiyon
verebilmesidir. Bu doğrultuda online alışveriş için yapmış
olduğumuz alt yapı çalışmaları, 2011 dördüncü çeyreğinden
itibaren başlamıştır. Online alışveriş sitemiz devreye
girdiğinde, farklı ürün grupları ve farklı kampanyalara
müşterilerimiz için sitemizde yer vereceğiz. Müşterilerimiz,
online satış için alt yapı çalışmaları yapılırken, daha önce
yaptıkları gibi telefon ile siparişlerini vermeye devam
edebilmektedirler. Böylece evlerinden verdikleri sipariş
sayesinde kazandıkları zamanı, daha farklı şekilde
değerlendirebilmektedirler.
E-Ticaret
Uyum B2B Sistemi
2012 yılında hizmete girmesi planlanan B2B sistemi,
Uyum ve tedarikçilerine ait operasyonların yönetildiği ve bu
operasyonlara ait tüm bilgi akışının yönlendirildiği, elektronik
iş platformudur.
Uyum, Tedarik Zinciri operasyonunu daha hızlı ve verimli
olarak gerçekleştirmek üzere gerekli bilgileri iş ortakları ve
tedarikçileriyle paylaşmaktadır. Tedarikçi firmaların, B2B
sistemi üzerinde kendileriyle ilgili ürünlerin, sipariş, stok
durumu, satış bilgileri, fatura ve ödeme bilgilerine kolayca
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
49
Analitik CRM 2011 Yılı
Merkez
CRM
Depo
Mağazalar
2011 yılı ilk yarısında Uyum sadakat kart müşterilerinin
verilerindeki tutarsızlıklar ayıklanmış; eksikliklerin ve
yanlışlıkların tespiti ve düzeltilmesi, veri bütünlüğünün
sağlanması gibi müşteri verilerinin sağlıklı sonuçlar
vermesine yönelik düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Veriler
arasında, bu verileri bilgiye dönüştürecek, bunlardan anlamlı
sonuçlar çıkartacak olanlar belirlenmiş, bu çalışmalar
sonucunda Uyum sadakat kartları analiz edilebilir hale
gelmiştir.
İş zekası platformuna aktarılan ürün satış bilgileri ile müşteri
profili bilgilerinin entegre edildiği, satış analizlerine müşteri
demografik özellikleri ve zaman boyutunun eklenerek
daha anlamlı bilgi edinilmesini sağlayan müşteri odaklı bir
bilgi portalı geliştirilmiştir. Uyum müşterilerinin demografik
özellikleri doğrultusunda yaş - cinsiyet dağılımları, Uyum
tarafından tespit edilmiş yaşam evresi, yaşam tarzına göre
analizlerin yapılabildiği istatiksel raporları hazırlanmıştır.
Bu raporlar sonucunda kazanılan değerler tekrar
müşterilere yansıtılmıştır. İnsert çalışmalarının yeterli
derecede etkin olup olmadığı, insert içerisine dahil edilen
ürünlerin doğru tercihler olup olmadığı, insert sonrasında
insert’ün satış cirosuna ve miktarına etkisi, kârlılığa etkisi
gözlenmektedir. Insert çalışmalarımızı analiz etmekle
beraber hangi ürünlerimizin insert çalışmalarına dahil edilip
edilmeyeceğinin keşfi yapılmaktadır. Bilinen kampanya
ölçütlerinin dışına çıkarak müşterilerin tercihlerine yönelik
kampanyalar üretmek mümkün hale gelmiştir. 2011 yılı
boyunca kampanya değerlendirmeleri, ürün portföyü
çalışmaları, mağaza performanslarının değerlendirilmesi ve
50
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
iyileştirilmesi çalışmaları gibi şirketin daha etkin ve verimli
çalışması için gerekli birçok analitik çalışma yapılmıştır.
Uyum sadakat kartı kullanan Uyum müşterileri birçok
üründe indirim avantajı elde etmiştir. Bununla birlikte Uyum
müşterilerinin her alışverişinde, alışverişinin yoğunluğu
ölçüsünde puan kazanması sağlanarak Uyum markasına
bağlılıkları artırılmıştır. Ayrıca 2011 yılında 2012 için yapılması
planlanan bireysel kampanya uygulamalarının altyapı
çalışmaları da büyük ölçüde tamamlanmıştır.
2011 yılında CRM departmanında yapılan çalışmalardan
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
Kartlı müşteri sayısındaki artış bir önceki yıla göre
%186,16 olarak belirlenmiştir. Müşterilerin kart kullanma
oranları satış tutarı bazında %61,22’dir. Kartlı müşterilerin
sepet ortalamaları kartsız müşterilere oranla %152,13
fazladır. Bu rakamlara göre müşterilerimizin büyük oranda
sadakat kart kullanmaları sağlanmıştır. Sadakat kart kullanan
müşterilerimize yapılan özel promosyonlar sebebi ile kart
kullanan müşterilerimizin yaptıkları alışverişlerin, kartsız
müşterilere göre sepet ortalamalarının da
arttığı gözlenmiştir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
51
52
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
53
İnsan Kaynakları Yapısı
Hedef ve Amaç
Politika
Uyum İnsan Kaynakları, kurumun stratejilerini
gerçekleştirecek insan kaynağını yaratmak, sürekli
geliştirmek, motive etmek ve bu kaynağı en verimli haliyle
yönetmeyi sağlayacak argümanları geliştirmeyi ve kurumsal
hedef ve ilkeler doğrultusunda hayata geçirmeyi hedefler.
Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejilerine paralel olarak,
“Şirketi farklı kılacak çalışanlar yaratmak” temeli üzerine
kurulmuştur. Sürekli eğitim ile mesleki ve kişisel gelişime
verdiğimiz önem her zaman bu rekabetçi ortamda bir adım
önde olmamızı sağlamaktadır.
Amaç, kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için,
organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz
etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde
geliştirecek sistemleri kurmaktır.
İnsan Kaynakları yönetimi, insana verilen değeri, emeğe
duyulan saygıyı, insanın stratejik öneminin farkında
olunmasını sağlar. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet
ortamında güvenilir, hızlı hareket eden ve öngörülü bir
örgütsel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır.
Kurumumuzun karşılaşacağı farklı durumlara hızla uyum
sağlamadaki becerisinde en önemli faktörün çalışanlarımız
olduğuna inancımız tamdır. Çalışanlarımız örgütümüzün
stratejik kaynağıdır. Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil,
saygılı ve iyi niyetli davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına
uymak, yükümlülüklerimizi yasal düzenlemeler çerçevesinde
yerine getirmek temel ilkemizdir.
Ürün ve hizmet kalitemiz çalışanlarımızın nitelikli olmasıyla
başlar. Bundan yola çıkarak, kurumumuzun stratejilerini
de ilke edinerek disiplinlerimizin çalışma prensiplerini
oluşturuyoruz.
• En nitelikli insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam
etmek,
• Gelişmelerine olanak tanımak ve desteklemek,
• Verimliliklerini ve niteliklerini arttırmak,
• İşbirliği ve dayanışmanın varolduğu huzurlu bir çalışma
ortamı sağlamak,
“En değerli varlığımız çalışanlarımızdır.” felsefesini hayata
geçirerek sürdürmek için seçtiğimiz yoldur.
Öğrenim Durumu
Doktora - Lisans Üstü
54
2010
Kurum kültürümüzün temelini ortak değerlerimiz oluşturur.
Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları
disiplin kurulu yönetmeliğine uygun ve tarafsız olarak
değerlendirilir.
2011
Değişim %
5
6
20,00
Lisans
74
131
77,03
Yüksek Okul
65
100
53,85
Lise
494
734
48,58
İlköğretim
478
679
42,05
Toplam
1116
1650
4785
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
2011 yılında İnsan Kaynakları faaliyetlerimiz:
1. Kariyer planlamamızda tüm pozisyonlarda yaklaşık %5’lik
terfi oranımız oldu.
3 grup Taze Gıda Okulu Eğitim programı gerçekleştirdik.
2. Eğitimlerimiz %85’lik artış göstererek, çalışan başına 39,36
saat olarak gerçekleşti.
%100 istihdam sağladık.
4 grup Yönetici Adayı Yetiştirme Eğitim programı
gerçekleştirdik.
Taze Gıda Okulumuz;
Programdan mezun ettiğimiz işsiz gençlerimize
· Teorik ve uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır.
Programdan toplam 70 kişi mezun ederek,
· Teorik eğitimler, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinden
oluşmaktadır.
Min. lisans mezunu ve işsiz olan gençlerimize %100
istihdam sağladık.
· Eğitim programı yaklaşık 300 saatlik bir programdır.
Yönetici Adayı Yetiştirme Eğitim programımız;
· Eğitim programı kurum içi profesyonel yöneticiler ve kurum
dışı eğitim şirketleriyle gerçekleştirilmektedir.
· Teorik ve uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır.
· Teorik eğitimler, sektörel, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinden oluşmaktadır.
3. Yaklaşık %48’lik bir ilave istihdam sağladık.
· Eğitim programı yaklaşık 600 saatlik bir programdır.
· Eğitim programı kurum içi profesyonel yöneticiler ve kurum dışı eğitim şirketleriyle gerçekleştirilmektedir.
· Eğitim programında İcra Kurulu Üyeleri’nin koaching çalışmaları da yer almaktadır.
Eğitim Saati
2010
2011
Değişim %
Çalışan Başına Eğitim
21,26
39,36
%85
Cinsiyet
%67
Erkek
%23
Kadın
Şirket yaş ortalaması kadın çalışanlarda 28,
erkek çalışanlarda 32 olmakla beraber, genel
toplamda yaş ortalaması 31 olmaktadır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
55
56
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
57
58
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
59
Ekonomik Değerlendirme ve
Türkiye Perakende Sektörü
Küresel krizin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği
2009 yılının ardından 2010 yılı toparlanma ve yaraları
sarma yılı oldu. Gelişmiş ekonomilerde yavaş ve istikrarlı
bir toparlanma, gelişmekte olan ekonomilerde ise güçlü
büyüme gözlendi.
Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin 2011 yılında %4,5-5,5
seviyelerinde büyümesini öngörmek yerinde olacaktır.
Yine de son zamanlarda çıkan halk ayaklanmaları ve bu
ayaklanmaların petrol fiyatları üzerindeki etkisinin bu
tahminlere yönelik risk teşkil ettiği unutulmamalıdır.
2011 yılında da bu ayrışma trendinin sürmesi beklenmektedir.
IMF tahminlerine göre, 2011 yılında ABD ekonomisinde
%2,8, Japonya’da %1,4, Euro Bölgesi’nde %1,6, gelişmiş
ekonomilerde %2,5, Avrupa Birliği hariç G20 ülkelerinde
%4,7, Çin’de %9,6, Hindistan’da %8,4, Endonezya’da
%6,2 ve gelişmekte olan ekonomilerde %6,5 büyüme
öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılında dünya
ekonomisinin %4,4 oranında büyüyeceği tahmin
edilmektedir. Öte yandan, özellikle gelişmiş ülkelerdeki
yüksek bütçe açıkları, borç stokları, işsizlik oranları ile zayıf
büyüme performansı bu ülkelerin kırılganlığını artırmakta,
bu da küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri beraberinde
getirmektedir.
Yıl ortalamalarına göre, 2009 yılında %14,0 seviyesinde olan
işsizlik oranı, iktisadi faaliyetteki toparlanma ve istihdam
koşullarındaki iyileşmenin katkısıyla 2010 yılında %11,9
seviyesine geriledi. Merkez Bankası öngörüsüne göre,
işsizlik oranı bir süre daha kriz öncesi döneme göre yüksek
seviyelerde seyredecek ve birim işgücü maliyetlerindeki
artışı sınırlamaya devam edecektir. Hükümetin 2011 yılı işsizlik
oranı tahmini ise %12’dir.
2009 yılında %4,8 oranında daraldıktan sonra, Türkiye
ekonomisi 2010 yılında güçlü tüketim ve yatırım
harcamalarının katkısıyla %8,9 oranında büyüdü.
%8,9’luk bu oran, 2004 yılından bu yana görülen en yüksek
yıllık büyüme oranıdır. 2011 yılında, özellikle baz etkisinin
tersine dönmesiyle, büyümenin hız kesmesi beklenmektedir.
Hükümet, 2010 yılı Ekim ayında yayınlanan Orta Vadeli
Program’da büyümeyi %4,5 olarak hedeflemektedir. 2011
yılında dış talebin seyrine ilişkin belirsizliğe karşın, iç talebin
gücünü korumaya devam etmesi (tüketim ve yatırım
harcamalarının artmaya devam etmesi) ve büyümeye katkı
sağlaması öngörülmektedir.
OECD, Türkiye ekonomisinin 2011 yılında %5,3 oranında
büyümesini beklerken, Dünya Bankası ve IMF sırasıyla
%4,1 ve %4,5 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir.
60
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Yıllık TÜFE enflasyonu 2009 yılını %6,5 seviyesinde kapattı.
2010 yılının ilk çeyreğinde akaryakıt ürünleri ile alkollü
içecekler ve tütün ürünlerini kapsayan vergi düzenlemeleri
ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlara
bağlı olarak TÜFE enflasyonu %9,6’ya yükseldi. Hizmet
grubu ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerileme ve
enerji fiyatlarındaki yatay seyrin etkisiyle enflasyon yılın
ikinci çeyreğinde %8,4’e geriledi. Fakat işlenmemiş gıda
fiyatlarındaki artışlarla birlikte enflasyon, yılın üçüncü
çeyreğinde yeniden %9,2’ye yükseldi.
Yılın son çeyreğinde ise, özellikle işlenmemiş gıda
fiyatlarındaki aşağı yönlü düzeltmenin etkisiyle düşüş
trendine giren enflasyon yılı %6,5’lik hedefe paralel olarak
%6,4 seviyesinde kapattı. 2011 yılında gıda, enerji ve diğer
emtia fiyatlarının seyrinin yanı sıra talep koşulları ve döviz
kuru gelişmeleri enflasyon üzerinde belirleyici yönde etkili
olacaktır. 2011 yılı için resmi enflasyon hedefi %5,5 olup, Orta
Vadeli Program’da verilen enflasyon tahmini %5,3, Merkez
Bankası’nın 2011 yılı Ocak ayı Enflasyon Raporu’nda verdiği
enflasyon tahmini ise %5,9’dur.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
61
Küresel krizin etkisiyle ihracat ve ithalattaki düşüşün yanı
sıra gerileyen emtia fiyatlarıyla birlikte cari açık 2009 yılını
2004 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 14 milyar
dolar ile (GSYH’nın %2,3’ü seviyesinde) kapattı. 2010 yılında
ise, dış talepteki zayıf görünüme karşın, güçlü iç talep ve
yükselen emtia fiyatlarıyla birlikte tablo tersine döndü ve
cari açık hızla genişleyerek yılı 48,6 milyar dolar (GSYH’nın
%6,6’sı seviyesinde) kapattı. 2011 yılı için hükümetin Orta
Vadeli Program’da verdiği cari açık hedefi 39,3 milyar dolarlık
2010 yılı tahminine göre %7 artışla 42,2 milyar dolardır
(GSYH’nın %5,4’ü). Yine de iç talepteki canlılığın devam
edeceği, dış talebe ilişkin belirsizliğin süreceği ve enerji
fiyatlarının yükseleceği varsayımı altında, cari açığın 2011
yılında da yüksek seviyelerde seyretmesi ve yılı 50-55 milyar
dolar seviyelerinde (GSYH’nın %7’si seviyelerinde) kapatması
beklenebilir.
2009 yılında küresel krizin etkisiyle gelirlerin, özellikle vergi
gelirlerinin düşmesi ve buna karşılık, hükümetin ekonomiyi
canlandırmak adına uygulamaya koyduğu tedbirlerin
harcamaları artırıcı yönde etki yapmasıyla birlikte bütçe açığı
52,8 milyar TL (GSYH’nın %5,5’i) ile rekor seviyeye ulaşırken,
bütçede sadece 0,4 milyar TL faiz dışı fazla verilebildi. 2010
yılında ekonomideki canlanmayla birlikte vergi tahsilatı
ve gelirler tarafında güçlü bir performans elde edilirken,
mali disiplinin korunmasıyla birlikte harcamalar kontrol
62
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
altına alındı. 2010 yılı için hükümetin revize tahminleri 44,2
milyar TL’lik bütçe açığı (GSYH’nın %4’ü) ve 5,3 milyar TL’lik
faiz dışı fazla (GSYH’nın %0,5’i) verileceği yönündeydi.
2010 yılı gerçekleşmelerine göre ise, 39,6 milyar TL bütçe
açığı (GSYH’nın %3,6’sı) ve 8,7 milyar TL faiz dışı fazla
(GSYH’nın %0,8’i) verildi. Diğer bir deyişle, 2010 yılında
bütçe performansı beklentilerden daha iyi oldu. 2011 yılı
için bütçe performansındaki iyileşmenin devam etmesi
öngörülmektedir. Gelirlerdeki artışın süreceği ve mali
disiplinin devam ettirilmesiyle birlikte harcamalardaki artışın
kontrol altında tutulacağı varsayımı altında, 2011 yılında 33,5
milyar TL bütçe açığı (GSYH’nın %2,8’i) ve 14,0 milyar TL faiz
dışı fazla (GSYH’nın %1,2’si) verileceği tahmin edilmektedir.
IMF tahminlerine göre, 2011 yılında bütçe açığı/GSYH oranı
ABD ekonomisinde %10,8, Japonya’da %9,1, Euro Bölgesi’nde
%4,7, gelişmiş ekonomilerde %7,0, Avrupa Birliği hariç
G20 ülkelerinde %6,3, Çin’de %2,1, Hindistan’da %9,2,
Endonezya’da %1,4 ve gelişmekte olan ekonomilerde %2,3
seviyesinde gerçekleşecektir.
Maastricht Kriterleri çerçevesinde hesaplanan AB tanımlı
genel yönetim nominal borç stoku GSYH’ya oran olarak
2002-2007 yılları arasında düşüş trendi içerisindeydi. Bu
dönemde GSYH’ya oran olarak %73,7’den %39,4’e gerileyen
AB tanımlı borç stoku 2008 yılında %39,5 ile yatay bir seyir
izledi. 2009 yılında ise, küresel krizin etkisiyle AB tanımlı
borç stoku GSYH’nın %45,5’ine yükseldi. 2010 yılında ise,
uygulanan mali disiplinin etkisiyle borç stokunun GSYH’ya
oranı %41,6 seviyesine geriledi. Ayrıca, 2004 yılından bu yana
Türkiye’nin borç stoku / GSYH oranının %60’ı geçmediği,
diğer bir deyişle, Maastricht Kriteri’ne uyum sağladığı
unutulmamalıdır. Hükümetin Orta Vadeli Program’da verdiği
tahminlere göre, borç stoku / GSYH oranının 2011 yılında
%40,6’ya gerilemesi öngörülmektedir.
Türkiye Perakende Sektörü
AMPD verilerine göre organize perakende sektörü 2011
yılında %9 büyüdü. Bu rakam geçen yıl %3 olan büyümenin
üstünde gerçekleşti. Alt segmentler bazında baktığımızda
2011 yılında gıda tarafında %3 büyüme elde edilirken,
Tüketici Güven Endeksi aralık ayında aylık yüzde 11 oranındaki
gerilemeyle 79,67 seviyesine, Tüketim Eğilimi Endeksi
ise benzer bir şekilde %18 oranındaki gerilemeyle 62.98
seviyesine inmişlerdir. Perakende sektörü ciroları 2011 yılını
%9 büyüme ile kapatırken, tüketici eğilim endekslerinin
hem aylık hem de yıllık bazda düşüş göstermesi iç talepteki
yavaşlama eğiliminin çok güçlü olmasa da azalmaya devam
ettiğine işaret etmektedir. Organize gıda perakendesi
cirolarında artış oranı %3 olurken, satış alanı metrekare
gelişimine bakıldığında, yıllık bazda %14 oranında bir artış
gerçekleştiği görülmektedir. Gıda metrekaresi gelişimine
bakıldığında ise, Aralık 2011’de aylık değişim %1 iken,
yıllık %7’lik artış göze çarpmaktadır. Artan satış alanı
metrekarelerine paralel olarak mağaza sayısı da artış
göstermiş olup, yıllık bazda %15’lik bir büyüme elde etmiştir.
2011 yılı metrekare başına ciroları incelendiğinde, organize
perakende sektörünün, yıllık %7 oranında bir büyüme
gösterdiği, alt sektörler bazında inceleme yapıldığında ise,
gıda perakendeciliğinde aynı dönemde büyüme oranının %16
olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Sektörün istihdamında 2011 yıl sonunda %12’lik artış
gerçekleşmiş olup, toplam olarak 600 bin çalışana
ulaşılmıştır. Gıda perakendeciliğinde ise istihdam oranında
%16’lık artış gerçekleşmiştir. Yıllık %12 istihdam gelişimi ile
organize perakende, Türkiye genelindeki işsizlik oranlarının,
özellikle genç ve kadın işsizliğinin, 10 yılın en düşük
seviyesine inmesinde önemli bir rol oynamıştır. Hazır giyim
perakendesinde yaşanan mevsimsel dalgalanma, genel
seyri etkilemeyecek düzeyde kalmıştır. Organize perakende
sektörü fiş sayılarında, 2011 yılı sonunda %9’luk bir artış
gerçekleşmiştir. Gıda perakendesindeki 12 aylık fiş sayısı artışı
%7 olurken, aylık değişim ise %9 olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında perakende sektöründeki ciro gelişimi fiş
sayılarına da yansımıştır. Bu durum kayıtlı ekonomide gelişim
ve vergi gelirlerinde artışa sebebiyet vermiştir. UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
63
64
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
65
Yatırımcı İlişkileri
Uyum hisseleri 22 Kasım 2010’da İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır. Uyum hisseleri,
İMKB’de UYUM kodu ile işlem görmektedir.
Uyum’un İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören
hisse senedinin ve İMKB-100 Endeksinin 03.01.2011/30.12.2011
dönemine ait performansları aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL nominal
değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve
20.000.000 adet hisseyi içermektedir.
Uyum 31.12.2011 itibariyle 133.200.000 TL piyasa değeri ile
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
UYUM (TL)
2010
2011
En Düşük
7,00
6,44
En Yüksek
8,32
10,50
Kapanış
8,146,66
*Kapanış verileri göz önüne alınmıştır.
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
66
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
03.12.2011
03.11.2011
03.10.2011
03.09.2011
03.08.2011
03.07.2011
03.06.2011
03.05.2011
03.04.2011
03.03.2011
03.02.2011
03.01.2011
30.000
İMKB-100
Uyum
Bu çalışmalarımız doğrultusunda halka arz tarihinden bugüne ilke
edindiğimiz kamuya eşanlı ve adil bilgi paylaşımını esas alan şirket
politikamız, şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük
ilkelerimizden taviz vermeksizin yatırımcı ilişkileri konusunda hem
şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamaya
gayret etmektedir.
Bu bağlamda 2011 yılında yurtiçinde ve yurtdışında konferanslara
katıldık, kurumsal yatırımcılarımızı yerinde ziyaret ettik ve
toplamda yıl boyunca yaklaşık 400 yatırımcı ile görüştük.
Bu gayretlerimiz paralelinde strateji ve faaliyetlerimize ilişkin
gelişmeleri, faaliyet gösterdiğimiz sektör ve pazarları, tabi
olduğumuz yasal düzenlemeleri; düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
toplantılar, yurtiçinde ve yurtdışında katıldığımız konferanslar,
düzenlediğimiz analist günleri ve telekonferanslarla yatırımcılara
ve analistlere düzenli olarak aktarmaya 2011 yılında da devam ettik.
Tel
: +90 (212) 444 32 22
Faks
: +90 (212) 856 10 36
Uyum Şirket haberlerine ve finansal verilerine internet sitesinden
ulaşılabilir veya aşağıda yer verilen bilgiler ile Yatırımcı İlişkileri
Birimi’nden bilgi alınabilir.
E-posta : [email protected]
Web
: www.uyum.com
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
67
Yönetim Kurulu Raporu
Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizde Genel Kurul toplantıları TTK ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan 22720 sayılı “Sermaye
Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Toplantılarda Bulunacak
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki
Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilir.
Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket Genel Müdürlüğü’nde
21 Haziran 2012 Perşembe günü saat 10:00’da Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet
Komiseri gözetiminde yapılacaktır. Genel kurulda aşağıda yer
alan gündem maddeleri görüşülecektir.
Gündem
1) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda
Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3) 2011 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi
ve bağımsız dış denetim,Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
raporlarının okunması ve müzakeresi,
4) 2011 Yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar, hesaplarının
okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
6) Şirket ana sözleşmesinin ;
Madde : 5 Şirketin süresi,
Madde : 6 Şirketin çıkarılmış Sermayesi ve Payları
Madde : 7 Yönetim Kurulu,
Madde : 14 Denetçiler ve Görevleri,
Madde : 24 İlanlar kısmında ana sözleşmemizin tadiline,
Madde : 7 /A Komiteler ve Yürütme Kurulu ,
Madde : 7/B Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum,
Madde : 14/A Bağımsız Denetim Kuruluşu yeni maddelerin görüşülerek karara bağlanmasına ,
7) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri,bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ödenecek
huzur haklarının belirlenerek karara bağlanması
68
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
8) Murakıbın seçimi,görev süresinin belirlenmesi ve
ödenecek huzur hakkının belirlenerek karara bağlanması ,
9) Şirket Yönetim Kuruluna gayrimenkul alım,satımı ve/veya
inşaası için yetki verilmesi
10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan
Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki
Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından
yapılan “Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi’nin”
görüşülerek onaylanması,
11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Şirket mevzuuna
giren işlerle iştigal edebilmeleri ve Şirketle ticari
muamelelerde bulunabilmeleri hususunda T.Ticaret
Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre müsaade
edilmesinin karara bağlanması,
12) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve
28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş
olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir
veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel
Kurul’a bilgi verilmesi,
14) Dilekler ve kapanış.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
69
Bağımsız Denetim
2011 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış
Denetleme hakkındaki yönetmelik 14. maddesi gereği,
Yönetim Kurulu’nca seçilmiş Elit Bağımsız Denetim ve
Yeminli Müşavirlik A.Ş.‘nin Bağımsız Denetçi olarak görev
yapmasına, 12 Mayıs 2011 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul
toplantısında onay verilmiştir.
En Son Yapılan Sermaye Artırımı
2011 yılı içinde herhangi bir sermaye artışı işlemi
gerçekleştirilmemiştir.
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan
Değişiklikler
Dönem içinde Şirket Esas Sözleşmesi’nde değişiklik
yapılmamıştır.
Şirket Kâr Dağıtımı Politikası
Uyum Esas Sözleşmesi’nde yer alan “Kârın Tespiti ve
Dağıtımı” başlıklı 18. maddesi uyarınca şirketin kârı,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel
kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri
gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar
ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kâr, varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a. Türk Ticaret Kanunu‘nun 466. maddesi hükümlerine göre
%5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak
Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci
temettü ayrılır.
İkinci Temettü:
c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin
ayrılmasından sonra kalan kısımdan Şirket personeline
Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Genel Kurul kararı
70
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
ile belirlenecek nispette kâr payı ödenebilir. Kalan kâr, Genel
Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü
pay olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak fevkalade
yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
d. Pay sahipleriyle, kâra iştirak eden diğer kimselere
dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra
bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466.
maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni
yedek akçe olarak ayrılır.
e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler
ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde
dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla
kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay
sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/
veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
f. Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci
temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası
Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak
Genel Kurul tarafından tespit olunur. Uyum, son üç yılda
ortaklarına temettü dağıtmamıştır.
Bilgilendirme Politikası
Bilgilendirme politikamız amacı, ticari sır kapsamı dışındaki
bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler,
kreditörler ve ilgili diğer taraflara tam, zamanında, doğru,
anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit
koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Uyum A.Ş. tarafından
oluşturulmuş olan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine (Seri: VIII,
No: 54) uygun olarak SPK ve İMKB aracılığı ile kamuya bilgi
aktarılmakta, buna ek olarak belirli dönemlerde medya
araçlarına bülten gönderimi yapılmaktadır.
Bu bilgilendirmenin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi, üç aylık
kâr açıklaması ve bilanço açıklama tarihlerini takiben, bu
bilgileri yerli, yabancı yatırımcılarla yüz yüze veya telefon/
e-posta yolu ile paylaşmaktadır.
Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve Uyum A.Ş.’nin ürün,
hizmet ve stratejileri ile ilgili genel bilgi aktarımı ise ilgili
birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak Kurumsal
İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. Uyum’a, medya
kuruluşları tarafından yöneltilen soruların koordinasyonu
ve cevaplandırılması, soru içeriğine göre ilgili birimler veya
Kurumsal İletişim Birimi tarafından verilerek şirketin hedef
ve stratejilerine uygun bir şekilde Kurumsal İletişim Birimi’nin
süzgecinden geçirilerek gerçekleştirilmektedir.
Risk Yönetim Politikası
Uyum Gıda A.Ş 2011 yılı başında, Teftiş Kurulu Birimi›ni kurma
çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çerçevede Uyum Gıda A.Ş
Teftiş Kurulu›nun çalışma amacı, denetimini yaptığı süreç
ya da birimlerin operasyonel ve finansal performansları
sonucunda, bağımsız ve objektif görüşlerini bildirerek, tespit
edilen ve olası riskler hakkında öneride bulunarak gerekli
kontrol mekanizmasının sistematik bir şekilde kurulmasını
sağlamaktır. Kurul, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu
finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetlerini şu
esaslara göre gerçekleştirmektedir.
• Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması,
• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol
mekanizmalarının etkinliği,
• Mali tabloların güvenilirliği,
• Şirket varlıklarının teyidi,
• Operasyonların verimliliği ve etkinliği,
• Şirket yönetimince onaylanmış süreç dokümanlarına ve
idari talimatlara uyulması,
Denetimler sonucunda tespit edilen ve öngörülen risk
unsurlarını içeren faaliyet ve işlemlerin, denetim birimi
tarafından önerilen, yönetim tarafından uygun bulunan ve
yönetimin geliştirdiği öneriler çerçevesinde riskli faaliyet
ve işlemlerin ne kadar iyileştirildiğini takip etmek denetim
biriminin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Benzer olayların
tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç
değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarındandır.
faaliyetleri arasında yer almaktadır. Çeşitli denetim
çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan usulsüz işlemler, gerekli
tedbirlerin alınmasına olanak sağlamak üzere detaylı olarak
araştırılmakta, tespit edilen şirket kaybının giderilmesine
yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Benzer olayların
tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç
değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarındandır.
Bu bağlamda, 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Teftiş
Kurulu, yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı
doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren
finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir.
Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler,
hazırlanan denetim raporları ile şirket üst yönetimine
sunularak, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları
işaret edilmiştir. Teftiş Kurulu, finansal ve operasyonel
denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime
bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış
hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmiştir.
Ayrıca Şirketimizde Risk Yönetimi’nin daha etkin hale
getirilmesi amacıyla 2012 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim
İlkeleri ışığında kurulmuş olan Denetim Komitesi’ne bağlı
olarak görev yapacak Risk Birimi’nin kurulması işlemlerinin
tamamlanması planlanmaktadır.
Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Ortaya Çıkan
Önemli Olaylar
Mali tablolardaki bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
ve dipnotlarda, konu ile ilgili gerekli açıklamalar dipnotlarda
yapılmıştır. (Not 40)
Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası
Araçlarının Niteliği ve Tutarı
6.000.000 (Altı milyon) adet hisse senedi çıkarılmıştır.
Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren
faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler
çerçevesinde ne derecede bertaraf edildiğini ya da kontrol
altına alındığını, araştırma ve inceleme, gerekli durumlarda
denetim faaliyetini tekrarlama, Teftiş Kurulu’nun temel
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
71
72
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda A.Ş.
Kurumsal
Yönetim İlkelerine
Uyum Raporu
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
73
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Halka arz sonrasında performans kadar Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uygun davranmanın bilincinde olan Şirketimiz,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne prensip olarak uyum kararı
almıştır. Uygulamada ortaya çıkan eksiklikler, sürekli gelişim
bakış açısıyla gözden geçirilerek giderilmeye çalışılmaktadır.
Kurumsal Yönetim’in temel prensipleri olan:
yaparak gelen soruların cevaplanması, sermaye artırımının
yapılması ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda
çalışmaların yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Uyum
Yatırımcı İlişkileri, konusuyla ilgili yasal düzenlemelerin
ve SPK tebliğlerinin takibini yaparak Şirket’in uyum
göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst
yönetimi bilgilendirir. 2011 yılında 400’ün üzerinde yatırımcı
ile görüşme yapılmış, telefon ve e-posta ile gelen bilgi
taleplerine cevap verilmiş, yurtdışında 1 adet roadshow
katılımı gerçekleştirilmiştir.
• Eşitlik
• Sorumluluk
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
• Şeffaflık
Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket hakkında gelen sorulara, ticari
sır ve korunmaya değer bir şirket menfaati niteliğinde veya
kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere hissedar
ayrımı yapmadan en hızlı ve en doğru biçimde cevap
vermektedir. Hissedarların Şirket hakkındaki bilgilere aynı
anda ulaşabilmesinin sağlanması amacıyla pay sahiplerinin
bilgi edinme hakları göz önünde bulundurularak, Şirketimiz
ile ilgili yapılan tüm açıklamalar, internet sitemizde de
yayınlanmaktadır.
• Hesap Verebilirlik
İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. Pay sahipleri,
yatırımcılar ve menfaat sahiplerinin Uyum’un faaliyetleri
hakkında bilgilendirilmelerini teminen internet sitemiz
düzenlenerek içeriği genişletilmiştir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Yatırımcı İlişkileri
Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgi taleplerini
karşılamaya yönelik olarak Mali İşler Direktörlüğü’ne bağlı
Yatırımcı İlişkileri Birimi görev yapmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Adres : Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı
No: 17 Kat: 4 Beylikdüzü-İstanbul
E-Posta: [email protected]
Faks
: (212) 856 10 36
Şule Gündoğdu
Mali İşler Direktörü
Tel: 444 32 22 (1210)
[email protected]
Önder Mutlu Bulut
Yönetici
Tel: 444 32 22 (1251)
[email protected]
Yatırımcı İlişkileri Birimi yıl içinde özel durum açıklamaları,
internet sitesinin oluşturulması ve güncellenmesi, yıllık
ve ara dönem faaliyet raporu hazırlanması, Genel Kurul
toplantılarının yapılması, yatırımcı ve analistlerle toplantılar
74
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Pay sahipleri yıl içinde, Uyum’un sahip olduğu mağaza
sayısı, bedelsiz sermaye artışı, yabancı yatırımcı ortaklığı vb.
konularda bilgi taleplerinde bulunmuşlardır. Yatırımcı İlişkileri
Birimi, birebir görüşme, toplantılar, internet, telefon vb. tüm
iletişim fırsatlarıyla Uyum yatırımcılarını ve Şirket’e raporunu
hazırlayan analistleri bilgilendirmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye
Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik
gereği, Yönetim Kurulu’nca seçilmiş Elit Bağımsız Denetim
ve Yeminli Müşavirlik A.Ş., 2011 yılı hesap döneminde de
bağımsız denetçi olarak görev yapmıştır.
Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanması
talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla
beraber, Şirketimize dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili
bir talepte bulunulmamıştır.
4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizde Genel Kurul toplantıları TTK ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan 22720 sayılı “Sermaye
Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Toplantılarda Bulunacak
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki
Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilir.
12 Mayıs 2011 tarihinde Şirketimiz olağan Genel Kurulu
toplanmıştır. Genel Kurul’da nisap oranı %70 olarak
gerçekleşmiş olup medya toplantıda yer almamıştır. Genel
Kurul toplantımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu
(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Mukavelesi
hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel
kurulun yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda
KAP aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu
bilgilendirilmektedir.
Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuat
çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine
ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.uyum.com adresinde yer
alan internet sitemizde en geç Genel Kurul toplantısından
21 gün önce yapılmakta, ayrıca günlük yayınlanan yüksek
tirajlı gazetelerden ikisinin tüm Türkiye baskılarında
yayınlanmaktadır.
Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile
ilgili olarak gerekli dökümanlar pay sahiplerine ve kamuya
duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata
uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde;
yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim
uyum raporu, bağımsız denetim raporu ve yasal denetçi
raporu, esas mukavelede değişiklik yapılacaksa değiştirilen
metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, SPK
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ön izinler genel
kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren
şirket merkezinde, şubelerimizde ve internet sitesinde pay
sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık
tutulmaktadır.
Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü, internet
sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine
sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem
maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık
oylama yöntemi kullanılmaktadır. Genel Kurul toplantısında
vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri
için vekâletname örneği internet sitemizde ve gazete ilanı ile
pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak
isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul
Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel
Kurul Blokaj Listesi’deki kayıtları dikkate alınır. MKK nezdinde
kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın
toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız,
vekâletlerini şirket merkezimizden, gazete ilanı ile
www.uyum.com adresindeki şirket internet sitesinden
temin edebilecekleri vekâlet formu örneğine uygun olarak
hazırlayıp, bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri: IV, No: 8 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini
Şirket merkezimize ibraz ederek Genel Kurul’da temsil
edilebilmektedirler.
Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır.
Esas mukavelemiz gerekli olduğu hallerde toplantıların
pay sahiplerinin istekleri doğrultusunda şehrin başka bir
yerinde yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Genel Kurul
toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin
katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.
Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular
tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir
yöntemle aktarılarak; pay sahiplerine eşit şartlar altında
düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir.
Genel Kurul tutanakları kurulun yapıldığı gün özel durum
açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmakta, Şirket internet
sitesinde yayınlanmakta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde
ilan edilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Payları
Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup, Şirket
esas sözleşmesi ile kaldırılamaz ve oy hakkının özüne
dokunulmaz. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya
vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Paylar şirkete karşı
bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi
bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek
bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin
etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine
yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.
Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı
intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden
fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı
sahipleri vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm
uygulanır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
75
Hisse sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve füru ile şirket
arasındaki kişisel bir iş veya davaya ait görüşmelerde oy
kullanamazlar.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te
pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil
ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya
yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy
kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu
Tebliğlerine uygun olarak belirlenir.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.
Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil
ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi
üzerine gizli oya başvurulur.
6. Kar Dağıtımı Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimiz hisse senetlerine ilişkin kâr dağıtım esaslarına
internet sitesinde bulunan Şirket Esas Sözleşmesinde
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Uyumun kar dağıtım politikası
bu şekilde pay sahipleriyle paylaşılmaktadır. Kâr dağıtımına
ilişkin esas sözleşmede yer alan düzenleme dışında bir
politika oluşturulmamıştır.
ilkesini gözeterek, sorulan soruları cevaplamaya çalışır.
Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, yıllık ve ara dönem
faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sayfası,
Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete, günlük gazete ilan ve
duyuruları, basın bültenleri aracılığı ile yapılmaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Şirketimizce
2011 yılında 44 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na 08.02.2011
tarihinde “Sığır Besiciliği Hakkında” ve 20.04.2011 tarihinde
“Uyum A.Ş. Ortaklarından Yaşar Balkanlı hakkında” yapılan
açıklamalar için SPK tarafından ek açıklama talep edilmiştir.
Gerekli işlemler, gelen talepler sonucunda yapılarak KAP
güncellemeleri /düzeltmeleri ivedilikle sağlanmıştır. Uyum’a,
özel durum açıklamaları nedeniyle 2011 yılı içinde SPK’nın
uyguladığı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.
Şirketimiz hisselerinin yurtdışı borsalara kote olmaması
sebebiyle, yurtdışı borsalara herhangi bir bildirimde
bulunulmamıştır.
Şirketimiz özel durum açıklamalarını yapmaya, Yatırımcı
İlişkileri Birim Yöneticisi Önder Mutlu Bulut ve Muhasebe
Müdürü Erol Alkan yetkilidir. Özel durum açıklamalarına
internet sitemizden ulaşılabilmektedir.
7. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay devrini kısıtlayan hükümler
bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu
itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen
sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan Bilgilendirme
Politikası; TTK hükümlerine, SPK, İMKB düzenlemelerine ve
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu olarak oluşturulmuş
olarak Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek
ve şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı
İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Birim, Şirket Bilgilendirme
Politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz bir şekilde, eşitlik
76
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
2009 yılında tasarımı yenilenen ve içerik zenginleştirmesi
yapılmış olan şirket internet sitemiz, “Kurumsal, Yatırımcı
İlişkileri, Kampanyalar, Mağazalar, Uyum Dünyası ve İletişim“
ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet
verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan
hususları (II. Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu
bünyesinde barındırmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri başlığı altında “Kurumsal Yönetim, Finansal
Raporlar, Kar Payı ve Sermaye Artırımı Bilgileri, Halka Arz
Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Bilgileri,
Ortaklarımıza Duyurular, Sık Sorulan Sorular ve Yatırımcı
İletişim” ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere
bağlı alt bölümlerde yatırımcılarımız Uyum hakkında detaylı
bilgilere ulaşabilmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfamız düzenli
olarak güncellenmektedir.
2012 yılında Şirket internet sitemizde yapılması düşünülen
yenileme çalışmalarına paralel olarak Yatırımcı İlişkileri
sayfasının, uluslararası yatırımcılara da ulaşılabilmesi
amacıyla, İngilizce olarak da düzenlenmesi planlanmaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin
Açıklanması
Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklık
yapısı aşağıda yer almaktadır. Şirket ortaklık yapısı internet
sitemizde ve faaliyet raporunda yayımlanmaktadır.
Hissedar
İskender Keleş
Hisse Nominal Değeri (TL)
Pay Oranı (%)
araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanması” başlıklı 19’uncu
maddesinde belirtilen “Sermayeyi temsil eden paylar ve
bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin
idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından
ilişkili kişiler hesabına yapılan işlemlerin toplam miktarı son
on iki ay içinde 10.000 TL tutara ulaşmadıkça bildirimde
bulunulmaz. İşlemlerin toplam miktarı idari sorumluluğu
bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından
gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır.” hükmü
çerçevesinde işlem yapılması zorunludur.
İçeriden öğrenebilecek durumda olan yönetim kurulu
üyeleri, üst yönetim kadrosu ve bilginin paylaşılmasında
görev alan kişilerin listesi aşağıda verilmektedir.
3.919.860,00
19,60%
3.080.000,00
15,40%
Mehmet Akyüz
3.919.860,00
19,60%
Adı Soyadı
Ünvanı
Ahmet Akyüz
3.080.000,00
15,40%
İskender Keleş
Yönetim Kurulu Başkanı
280,00
0,00%
Ali Akyüz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
6.000.000,00
30,00%
Mehmet Akyüz
Yönetim Kurulu Üyesi
20.000.000,00
100,00%
Ahmet Akyüz
Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir Kahraman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Çelen
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sait Koç
Genel Müdür
Şule Gündoğdu
Mali İşler Direktörü
Yılmaz Arslan
Satış Direktörü
Ayşe Mine Küçük
Kurumsal İletişim Direktörü
Erol Alkan
Muhasebe Müdürü
Olcay Akcan
Bütçe ve Raporlama Müdürü
Erdinç Kayacıoğlu
Yatırımlar Müdürü
Birgül Atasayar
Müfettiş
Zuhal Akça
İ.K. Kurumsal Gelişim Müdürü
Serkan Akbaş
Lojistik Müdürü
Levent Çetinkaya
Finansal Raporlama Müdürü
Önder Mutlu Bulut
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Asuman Kuş
Yönetim Kurulu Asistanı
Ali Yüksel
Avukat
A. Zafer Karaca
Danışman
Hilmi Özalp
Avukat
Tuğba Balıklı
Denetçi
Sait Öcal
Yeminli Mali Müşavir
Ali Akyüz
Mutluuyum A.Ş.
Halka Açık
TOPLAM
2011 yılı Nisan ayında Şirketimiz ortaklarından ve yönetim
kurulu üyemiz Yaşar Balkanlı, %8,40 oranındaki paylarını,
Şirket ortaklarımızdan İskender Keleş ve Mehmet Akyüz’e
eşit oranlarda devrederek Şirketimizden ve Yönetim
Kurulumuzdan ayrılmıştır. Yapılan işlemler hakkında yapılan
bilgilendirmelere KAP ve Şirket internet sitemizde yer
verilerek yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Yukarıda hisse devir işlemi sonucu oluşan ortaklık yapısı yer
almaktadır.
SPK’nın Seri: VIII No: 54 tebliği kapsamında, Şirketimizin
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, üst yönetim kadrosu,
ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer
kişiler ve sermayenin veya toplam oy haklarının doğrudan
veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasına sahip ortaklarının
veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenlerin Uyum
hisse senetlerini almaları yada satmaları durumunda İMKB’ye
bildirim yapmaları gerekmektedir.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin
Kamuya Duyurulması
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 54 sayılı “Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin
“İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
77
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLER
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
1998 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana içinde
bulunduğu Yerel Perakende sektöründe ilkleri gerçekleştiren
Uyum’un, bu başarısının arkasında deneyimi ve değişen
koşullarda öncü hareket ile dinamik bir şirket kültürü
oluşturması yatmaktadır. Pazarı ve müşterisini çok iyi tanıyıp
proaktif davranması ve değişime ayak uydurması Uyum’un
sektörde başarılı olmasındaki en önemli nedenlerdir.
Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Şirket
tarafından Genel Kurul tutanakları, özel durum açıklamaları,
basın bültenleri, toplantılar, e-posta ve internet sitesi ile
bilgilendirilmektedir. Çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla
kurum içi e-posta gönderimi yapılmaktadır. Ayrıca menfaat
sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu
tarafından kullanılan bir duyuru modeli oluşturularak İnsan
Kaynakları Departmanı’nın kullanımına sunulmuştur.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Uyum’da personelin yönetime katılımı her zaman teşvik
edilmekte, personelin işin iyileştirilmesine yönelik önerileri
yöneticiler tarafından dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
Çalışanlar yeni fikir, öneri ve taleplerini Şirket’in üst düzey
yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne doğrudan ya da
şirket içinde kurulan istek-iletişim noktaları sayesinde iletme
imkanına sahiptirler.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Ürün ve hizmetlerin kalitesinin çalışanlarının kalitesi ile
başladığının bilincinde olan Uyum, ”En Değerli Varlığımız
Çalışanlarımızdır.” felsefesiyle en iyi personeli ve yetişmiş
insan gücünü kuruma çekmek ve istihdam etmek
istemektedir. Bu sayede insanımızın yeteneklerinden,
gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlayarak,
verimliliklerini artırabilir ve gelişmelerine imkan sağlayabiliriz.
Uyum, çalışanlarının eğitimine çok büyük önem vermektedir.
Kendi bünyesinde kurduğu Eğitim Birimi ve uzman eğitim
kadrosuyla; Yönetici Yetiştirme eğitim programı ve Taze
Gıda Okulları eğitim programı ile şirket merkez kadrosunda
veya mağazalarda görev alacak yeni yöneticilerini ve
mağazalarında görev alacak personelini en iyi şekilde seçip
yetiştirme imkanını bulmaktadır.
Türkiye’de büyük önem taşıyan sivil savunma, yangın, ilk
yardım gibi faaliyet ve konularda, sorumlu kamu kuruluşları
ile işbirliği içinde tatbikat ve eğitim organizasyonları
gerçekleştirilir.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şirket ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamak üzere İşe Alım, Özlük & Bordro, Eğitim, İş Analizi
ve Süreç Yönetimi birimleriyle hizmet vermektedir.
78
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
2007’de tüketicilerinin kullanımına sunduğu sadakat kart
programı “Mutluyum Kart”, 2010 yılı içinde tüketicilerin ve
sektörün özellikleri göz önüne alınarak, “Uyum Kart” adıyla
yapısı ve özellikleri tamamen değiştirilerek müşterilerimizin
kullanımına sunulmuştur. 2011 yılında aylık ortalama 1 milyon
500 bin müşterinin ziyaret ettiği Uyum’da, sadakat kart
kullanım oranı ve müşterilerin kampanyalara katılım oranları
giderek artmaktadır.
Farklı bölgelerde bulunan mağazalarında, farklı tüketici
segmentlerine hitap eden Uyum, müşteri segmentine ve
mağaza büyüklüğüne bağlı olarak; A, B, B+, C, C+ şeklinde
kategori ve ayrıma gittiği mağazalarında tüketicilerine en iyi
ve kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir.
2010 yılında otomasyon altyapısını yenileyen ve geliştiren
şirket, 2011 yılında otomatik sipariş sistemi ile çalışmaya
başlamış olup B2B için gerekli çalışmaları yerine
getirerek tedarikçileri ile daha başarılı çalışmalar yapmayı
hedeflemektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Uyum, kendi gelişiminin yanı sıra perakende sektörünün
ve ekonominin büyümesine de katkı sağlamayı hedefler.
Çalışanlarına ve stratejik işbirlikçilerine verdiği değer,
müşterilerine sunduğu güler yüzlü ve üstün servis, dengeli
fiyat politikası ve sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirdiği
toplumsal projeler, Uyum için öncelik teşkil eder. Son
zamanlarda geliştirdiği organizasyonel ve operasyonel
dönüşüm projeleri ile gıda perakendeciliğinde adı “Yenileşim”
ile özdeşleşen Uyum, tüm iş yapış şeklini, gıda ve gıda
dışı tüm ürün standartlarını müşteri memnuniyetini en
üst seviyeye çıkarmak amacıyla oluşturur. Uyum, kalite
standartları çerçevesinde iş ortaklarıyla olan ilişkilerini,
güven, dürüstlük ve kaliteli hizmet anlayışını ilke edinmiş bir
kurumdur.……………………………………………….………………………….
Uyum, Sosyal Sorumluluk anlayışının odağında, geleceğe
yatırım yaparak, “Zorunluluk Değil Gönüllülük İlkesi”yle
hareket eder. Her bireye ve perakende sektörüne fayda
yaratacak etkin, verimli uygulamaları hayata geçirerek
sürekliliği sağlamak ilkesini benimser. Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu, Bahçelievler Çocuk Esirgeme
Kurumu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği gibi sosyal
oluşumlara sürekli destek veren Uyum, sektörel başarılarının
yanına manevi değerler eklemeyi kendine görev bilir.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve
Bağımsız Üyeler
İskender Keleş
Ali Akyüz Y. K. Başkanı
Y. K. Başkan Yardımcısı
Mehmet Akyüz Murahhas Üye
Bekir Kahraman
Bağımsız Üye
Erol Çelen
Bağımsız Üye
Uyum Gıda Esas Sözleşmesi Md. 7’de yer verilen bilgiye
göre; şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 5 (beş) üyeden
oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu
Üyeleri’nin 4 (dört)’ü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği
adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir, en çok üç yıl için
seçilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden
seçilebilirler. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu
Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu sürenin sonunda
görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Üyeler,
aralarından bir başkan seçerler. Bir üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni
şartları haiz bir kimseyi geçici olarak boşalan üyeliğe seçer
ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski
üyenin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıllık süre için seçilmişlerdir ve
görev süreleri devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin
bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle üyelerin iş
deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu’na
önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç
duyulmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”nin IV. bölüm madde 3.3.5.’te belirtilen
bağımsızlık kriterleri çerçevesinde; Bekir Kahraman ve
Erol Çelen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev
yapmaktadırlar.
2011 yılı içinde mevcut bağımsız üyelerimiz için bağımsızlığını
ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin seçildiği genel kurul toplantılarını
müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle
Yönetim Kurulu Başkan ve Vekilleri tespit edilmektedir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak
şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nde
aranan temel nitelikler SPK ilkelerinde yer verilen IV.
Bölüm’ün 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 maddelerinde geçen
niteliklere uygundur. Uyum Gıda Yönetim Kurulu üyeliğine
her zaman yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli,
belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler seçilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişleri faaliyet
raporunda kamuya duyurulmaktadır.
20. Şirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Uyum’un vizyonu ,”Perakende sektöründe kurumsal
yapımızla ulusal bir marka olmak” olarak belirlenmiş ve
kurulduğu günden bu yana belirlenen vizyon doğrultusunda
gelişimini sürdürmüştür.
Perakende sektöründe yüksek standartlara ulaşarak,
yenilikçi ve çağdaş bir anlayışla tüketicilerimize daha kaliteli
hizmetler sunmak, misyonu ile gelişimine hız veren ve halka
arz süreciyle daha da fazla motivasyon yakalayan şirket,
başarısını misyonu, vizyonu ve hedefleri ile pekiştirmiştir.
Uyum strateji planı dahilinde, artan toplu konut projeleri
içinde yer alarak “Site Marketçiliği” konseptiyle başarılı
ve kalıcı bir büyüme hedefi bulunmaktadır. Üst yönetim
tarafından hazırlanan stratejik hedefler ve bütçe yönetim
kurulunun onayına sunulur. Uygun görülen planlar, onaylanan
hedefler ve bütçe, Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak
takip edilir. Hedef ve bütçe ile ilgili oluşan sapmalar hakkında
yönetim kuruluna detaylı bilgi verilir. Gerekli görülmesi
durumunda hedefler ve bütçe yılda bir kez revize edilir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
79
21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Uyum Gıda A.Ş. 2011 yılı başında Teftiş Kurulu Birimini kurma
çalışmalarını tamamlamıştır. Bu çerçevede Uyum Gıda A.Ş.
Teftiş Kurulu’nun çalışma amacı, denetimini yaptığı süreç
ya da birimlerin operasyonel ve finansal performansları
sonucunda, bağımsız ve objektif görüşlerini bildirerek, tespit
edilen ve olası riskler hakkında öneride bulunarak gerekli
kontrol mekanizmasının sistematik bir şekilde kurulmasını
sağlamaktır. Kurul, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu
finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetlerini şu
esaslara göre gerçekleştirmektedir.
• Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması
• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol
mekanizmalarının etkinliği
• Mali tabloların güvenilirliği
• Şirket varlıklarının teyidi
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumlulukları
Yönetim Kurulu Üyeleri›nin görev ve yetkilerine Ana
Sözleşmenin 11’nci maddesinde yer verilmiştir. Yönetim
Kurulu Üyeleri icracı ve icracı olmayan üyelerden
oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu’nun bilgi birikimi iç
ve dış düzenlemelerle uyumlu olup iç ve dış denetçilerin
yaptığı yorumlar dikkate alınarak gereği yapılmaktadır.
Halka açıklanan mali tablolar büyük bir titizlikle hazırlanarak
yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu’nca
onaylandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu
vasıtasıyla halka açıklanır.
Yönetim Kurulu, Bankamızın Kurumsal Yönetim Politikaları
ve Bilgilendirme Politikası gibi belli başlı Kurumsal Yönetim
İlkeleri ile ilgili politikalarına yön verir ve bunlara uyulmasını
sağlar. Yönetim kurulu, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi
gereğince genel kurulun devredemeyeceği yetkilere bağlı
hususlar dışında tüm kararları almaya yetkilidir.
• Operasyonların verimliliği ve etkinliği
• Şirket yönetimince onaylanmış süreç dokümanlarına ve
idari talimatlara uyulması
Denetimler sonucunda tespit edilen ve öngörülen risk
unsurlarını içeren faaliyet ve işlemlerin, denetim birimi
tarafından önerilen yönetim tarafından uygun bulunan ve
yönetimin geliştirdiği öneriler çerçevesinde riskli faaliyet
ve işlemlerin ne kadar iyileştirildiğini takip etmek, denetim
biriminin faaliyetleri arasında yer almaktadır. Benzer olayların
tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç
değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarındandır.
Bu bağlamda, 2011 yılında faaliyetlerine başlayan teftiş
kurulu, yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı
doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren
finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir.
Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler
hazırlanan denetim raporları ile şirket üst yönetimine
sunularak, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları
işaret edilmiştir. Teftiş kurulu, finansal ve operasyonel
denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime
bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış
hususların kontrol birimi denetimlerini de gerçekleştirmiştir.
80
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda
ve / veya başkanın daveti ile toplanır. Her üye toplantı
yapılmasını başkandan yazı ile talep edebilir. Ancak
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır ancak üyelerin
çoğunluğunun tasvibi ile başka bir şehirde de toplanabilir.
Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden başkanca
belirlenerek dağıtılan gündeme göre yapılır. Yönetim Kurulu
toplantılarında toplantı nisabı dört üyedir. Kararlar mevcut
üyelerin çoğunluğu ile verilir. 2011 yılında Yönetim Kurulumuz
çeşitli konularda 35 adet karar almıştır. Dönem içinde
kararlar oy birliğiyle alınmış ve karşı görüş bildiren bir karar
olmamıştır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin, Şirket faaliyet
konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları
ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda
TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan
onay alınmaktadır. Dönem içinde bu konularda Yönetim
Kurulu Üyeleri’ne verilen onayla ilgili herhangi bir sorun
yaşanmamıştır.
25. Etik Kurallar
Uyum Gıda A.Ş.’nin 14 yıllık tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik
davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü
her zaman ön planda olmuştur.
Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak
sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve
hizmetler sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, müşterileri,
tedarikçileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi
olmayı hedefleyen Uyum Gıda, 2011 yılı sonunda hazırlığına
başladığı etik ilkelerini, 2012 yılında hayata geçirmeyi
planlamaktadır.
Bu değerlerimizin tüm çalışanlarımıza aynı etkinlikle
yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının teminat
altına alınması amacıyla “Uyum Etik Kuralları (UYUM-ETIK)”
2012 yılında şirketlerimize duyurulup yazılı hale getirildikten
sonra tüm Uyum Gıda çalışanlarına konu hakkında bilgi
verilmesi planlamaktadır.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı,
Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde, Yönetim Kurulu›nun görev ve sorumluluklarını
sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş
komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belli
prosedürler çerçevesinde yürütmektedirler.
Komitelerimizde yürütülen çalışmalar düzenli olarak kayıt
altına alınmaktadır. Komitelerimiz tarafından bağımsız
olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim
Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim
Kurulu tarafından alınmaktadır.
Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem
finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine,
gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın
sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini
alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na
yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve
gerektiğinde daha sık toplanır.
Denetim Komitesi’nin, Şirket yönetimi ile birlikte
sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi
ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun,
kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine
uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu komite, birisi başkan
olmak üzere, iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur.
Denetim Komitesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Bekir Kahraman
Bağımsız Y. K. Üyesi
Yeminli Mali Müşavir
Erol Çelen Bağımsız Y. K. Üyesi
SMMM
Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışması düşünülen,
Risk Birimi Başkanlığı ve Etik Kurulu Başkanlığı için
çalışmalar devam etmekte olup, 2012 yılı içinde birimlerin
yapılandırılmalarının tamamlanması ve görevlerine
başlamaları planlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri›ne uyumunu izlemek,
bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim
Kurulu’na öneriler sunmak için kurulması düşünülen,
Kurumsal Yönetim Komitesi için çalışmalarımız sürmekte
olup, komitenin ve komiteye bağlı olarak çalışması planlanan
birim başkanlıklarının kurulumunun 2012 yılı içinde
tamamlanması planlanmaktadır.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda Denetim
Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir.
Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal
bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve
ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin
gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun
seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim
kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu
komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Maddi Haklar
Ana Sözleşme’nin 12’nci maddesinde, “ücret ve huzur
hakkının miktarı, ödeme şekil ve zamanı Genel Kurul
kararıyla belirlenir” denilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne
sağlanan huzur hakkı genel kurulda kararlaştırılmakta ve
düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya
açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimize veya
yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi
kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar
çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
81
82
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011
Tarihinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait Finansal
Tablolar ve
Bağımsız Denetçi Raporu
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
83
84
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
İçindekiler
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
87
BİLANÇO88-89
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
90
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
91
NAKİT AKIM TABLOSU
92
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
93-143
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
85
Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 16 Mart 2012
KARAR SAYISI: 272
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları/
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 16 Mart 2012 tarih ve 272 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
ile onaylanan, 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren mali yıla ait faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tabloların
ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına
göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların ve faaliyet raporunun şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve
zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan
ederiz.
Saygılarımızla,
Şule Gündoğdu
Sait Koç
Mali İşler Direktörü
Genel Müdür
86
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Bağımsız Denetçi Raporu
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu ve Ortakları’na
Giriş
1. Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu,
önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve
dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe
politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere
uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir
güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız
denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim
tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile
yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2011 tarihi
itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Elit Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of CPA Associates International
Mehmet Sait ÖCAL, YMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
16 Mart 2012
İstanbul, TÜRKİYE
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
87
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibari ile Bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Ticari Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi DuranVarlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Dipnot
6
7
10-37
10
11-37
11
13
26
11-37
11
7
17
18
19
26
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2011
95.079.203
11.035.879
366.779
366.779
25.926.352
25.511.403
414.949
54.298.458
3.451.735
92.128.893
946.438
946.438
150.000
21.308.393
69.050.013
674.049
187.208.096
Takip eden dipnotlar, mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
88
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2010
90.432.396
49.027.100
2.081.539
1.755
2.079.784
5.614.766
5.544.466
70.300
30.881.495
2.827.496
53.005.985
691.248
691.248
150.000
24.530.411
27.451.367
180.530
2.429
143.438.381
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibari ile Bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
8
10-37
10
11-37
11
22
26
8
10
24
35
27
27
27
27
27
27
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara ve Ortaklara Diğer Borçlar
Diğer Borçlar
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Borç Senetleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Karşılıklar veya Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)
Net Dönem Karı/(Zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2011
91.772.721
35.022.922
52.213.964
1.139.523
51.074.441
1.799.540
1.799.540
826.748
1.909.547
32.184.914 23.719.114 4.977.415 (Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2010
46.649.500
18.838.328
25.213.201
736.844
24.476.357
904.170
904.170
591.920
1.101.881
22.144.374
18.745.509
-
839.749 566.824 2.648.636 2.832.041 63.250.461 74.644.507 20.000.000 20.000.000 41.168.231 41.168.231 9.798.832 8.302.673 2.746.405 2.746.405 1.454.924 3.268.921 (11.917.931)
(841.723) 187.208.096 143.438.381 Takip eden dipnotlar, mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
89
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
1 Ocak31 Aralık
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/(ZARAR)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALİYET KARI/(ZARARI)
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/(ZARARI)
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası
Dönem Karı/(Zararı)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç/ (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç/ (Zarar)
Dipnot
28
28
29
29
31
31
32
33
35
35
34
36
36
2011
250.964.434
(192.038.449)
58.925.985
58.925.985
(55.936.951)
(11.742.667)
776.281
(247.223)
(8.224.575)
4.334.200
(7.687.076)
(11.577.451)
(340.480)
(11.917.931)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
-
(11.917.931)
(0,60)
(0,63)
Takip eden dipnotlar, mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
90
-
-
(11.917.931)
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
1 Ocak31 Aralık
2010
188.736.400
(144.590.734)
44.145.666
44.145.666
(36.003.830)
(6.377.367)
1.386.764
(1.012.797)
2.138.436
1.650.523
(4.747.480)
- 116.798 (958.521)
- (841.723)
(841.723)
(841.723)
(0,08)
(0,39)
Sermaye
10.000.000
9.002.265
997.735
20.000.000
Maddi Duran Varlıkların Net Makul
DeğerArtışı (Ertelenmiş Vergi Sonrası)
Net Dönem Karı
31 Aralık 2010 İtibariyle Bakiyeler
Sermaye
20.000.000
20.000.000
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
1 Ocak 2010 İtibariyle bakiyeler
İlaveler
Transferler
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
1 Ocak 2011 İtibariyle bakiyeler
İlaveler
Transferler
Net Dönem Karı
31 Aralık 2011 İtibariyle Bakiyeler
-
Sermaye
Taahhütleri (-)
(3.002.265)
3.002.265
-
Sermaye
Taahhütleri (-)
-
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
1.069.886
(1.069.886)
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
41.168.231
Hisse
Senedi İhraç
Primleri
41.168.231
-
Hisse
Senedi İhraç
Primleri
41.168.231
41.168.231
(39.961)
8.302.673
Maddi Duran
Varlıklar
Değer Artış
Fonu
8.342.634
-
Maddi Duran
Varlıklar
Değer Artış
Fonu
8.302.673
1.496.159
9.798.832
507.133
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
465.026
42.107
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
507.133
507.133
2.239.272
Olağanüstü
Yedekler
4.369.340
(2.130.068)
Olağanüstü
Yedekler
2.239.272
2.239.272
3.268.921
Geçmiş
Yıllar
Karları
(58.322)
3.327.243
Geçmiş
Yıllar
Karları
3.268.921
(1.813.997)
1.454.924
(841.723)
(841.723)
Net
Dönem
Karı
4.410.034
(4.410.034)
Net
Dönem
Karı
(841.723)
841.723
(11.917.931)
(11.917.931)
(39.961)
(841.723)
74.644.507
Toplam
Özkaynaklar
25.596.333
53.172.761
(3.242.903)
Toplam
Özkaynaklar
74.644.507
523.885
(11.917.931)
63.250.461
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait Öz Kaynak Değişimi Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Takip eden dipnotlar, mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
91
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak- 1 Ocak-
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımları
Not
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Dönem Net Karı / (Zararı)
(11.917.931) (841.723)
Dönem zararını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akınıma getirmek
için yapılan düzeltmeler :
Vergi
35
340.480 (116.798)
Amortisman gideri
18
5.126.577 4.145.101
İtfa payları
19
49.005 46.486
Kıdem tazminatı karşılığı
24
272.925 179.339
Kıdem tazminatı ödemesi (-)
(296.637) (361.483)
Faiz gelirleri (+)
26
381.550 332.140
Gelir tahakkukları
26
- (1.434.091)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
10
- 36.208
Sabit kıymet satış karı
(278.324) -
Faiz tahakkuku
185.120 (20.768)
Borç karşılıkları
591.920
22
234.828 Yatırım amaçlı gayrimenkul yeniden değerleme (artışları) / azalışları
17
- 36.870
Ödenen faizler (-)
(7.230.766) (5.087.634)
Varlık ve yükümlülüklerdeki
değişimler öncesi işletme faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit akımı
(13.133.173)
(2.494.433)
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)
10
1.713.005 (2.043.458)
İlişkili taraflardan ve ortaklardan ticari alacaklardaki azalış / (artış)
1.755 1.737.926
Diğer alacaklardaki azalış/ (artış)
(344.649) 155.652
İlişkili taraflardan ve ortaklardan diğer alacaklardaki azalış / (artış)
(19.966.937) (3.949.767)
Stoklardaki azalış/ (artış)
13
(23.416.963) (14.505.047)
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
26
(624.239) (779.714)
Diğer duran varlıklardaki azalış/ (artış)
26
(252.761) 684.219
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
10
31.575.499 2.759.535
İlişkili taraflara ve ortaklara ticari borçlardaki artış / (azalış)
402.679 431.069
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
895.370 (176.471)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
26
1.147.093 (105.732)
(22.003.321) (18.286.221)
İşletme faaliyetlerden kullanılan nakit akımı
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akım
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık ile yatırım amaçlı gayrimenkul çıkışları
satışından elde edilen net nakit
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış
(44.461.937) (8.019.377)
18-19 18-19 651.742 2.286.725
17
- (8.846.461)
7
(381.550) (332.140)
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akım
(44.191.745) (14.911.253)
Tahsil edilen faizler
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akım
Kısa vadeli mali borçlardaki artış / (azalış)
8
23.230.240 14.062.443
15.370.381
Uzun vadeli mali borçlardaki artış / (azalış)
8
4.973.605 Sermaye artırımından sağlanan net nakit
27
- 3.002.784
Hisse senedi ihracından sağlanan net nakit
27
- 47.168.231
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit akım
28.203.845 79.603.839
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
6
Nakit hareketlerindeki net değişim
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
(37.991.221) 49.027.100 2.620.735
11.035.879 49.027.100
Takip eden dipnotlar, mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
92
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
46.406.365
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET
KONUSU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), 5
Mayıs 1998 tarihinde kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye’de tescil edilmiştir.
Şirket’in ana faaliyet konusu, Türkiye’de üretilen
veya yurtdışından ithal edilen her çeşit dayanıklı ve
dayanıksız gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticareti, toptan
veya perakende yurtiçi veya yurtdışı satışı, dağıtımı ve
pazarlamasıdır. Ayrıca ana faaliyet konusu ile ilgili ona
yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkul alımı, satımı,
kiralanması ve kiraya verilmesi Şirket’in diğer faliyet
konusudur.
Şirket’in ortaklık yapısı 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri
itibariyle aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Mehmet Akyüz
%19.60
3.919.860
%15.40
3.080.000
Ahmet Akyüz
%15.40
3.080.000
%15.40
3.080.000
Ali Akyüz
%15.40
3.080.000
%15.40
3.080.000
İskender Keleş
%19.60
3.919.860
%15.40
3.080.000
Yaşar Balkanlı
%0.00
-
%8.40
1.679.720
Mutlu Uyum Tar. Ür. Gıda İnş. San A.Ş.
%0.00
280
%0.00
280
%30.00
6.000.000
%30.00
6.000.000
%100.00
20.000.000
Halka Arz Edilen Kısım
Ödenmiş Sermaye
%100.00 20.000.000
Şirket ortakları’ndan Yaşar Balkanlı’ya ait 1.679.820
nııminal bedelli hisse 20 Nisan 2011 tarihi itibariyle
Mehmet Akyüz ve İskender Keleş’e devir olmuştur.
Şirket, gerçekleşen hisse devirleri için ortaklara
finansman desteği sağlamıştır. Ortaklardan diğer
alacaklar hesabında takip edilen finansman desteği
için yıllık % 15 faiz oranı üzderinden faiz hesaplaması
yapılmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, 1 merkez, 1 depo,
9 imalat yeri,1 pastane ve 44 marketi bulunmaktadır
(2010 : 1 merkez, 1 depo, 9 imalat yeri,1 pastane ve 33
market).
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in istihdam ettiği
personel sayısı 1650 kişidir (2010 : 1109).
Şirket’in merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır.
Adnan Kahveci Mahallesi
Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:17 Kat:4
Beykent / Beylikdüzü /İSTANBUL
Şirket’in hisse senetleri 22 Kasım 2010 tarihinden
itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”)
işlem görmeye başlamıştır.
Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış
ve 16 Mart 2012 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların
yasal finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirme
yetkileri vardır.
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN
ESASLAR
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Şirket, muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan
ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine
göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Finansal
tablolar Şirket’in tarihsel maliyet esasına göre
hazırlanmış yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Türk
Lirası cinsinden ifade edilmiş olup Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)’nun Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre
Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım
düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak
hazırlanmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”)
göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farklı olanları Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu (TMSK) tarafından ilan edilinceye
kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda,
benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınacaktır.
Finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği
ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde,
UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama
Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar rayiç değerlerinden taşınan yatırım
amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar
içerisinde yer alan arsalar ve binalar haricinde tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmştır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
93
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
İşlevsel ve Raporlama Para Birimi:
Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk
Lirası’ dır.
Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
31 Aralık 2011 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren
hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen
yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile
tutarlı olarak uygulanmıştır. Söz konusu standartlar ve
yorumların Şirket’in performansına ve finansal durumuna
etkisi olup olmadığı ilgili paragraflarda belirtilmiştir.
Şirket, 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan hesap döneminde,
aşağıdaki yeni ve düzeltilmiş UFRS ve UFRYK
yorumlarını uygulamıştır.
• UFRYK 17 Gayri–nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması,
• UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
(Değişiklik) – Uygun korumalı araçlar,
• UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (Değişiklik) – Şirket
tarafından nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeler,
Yeniden düzenlenmiş UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
ve UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
(Değişiklik),
• UFRS’de İyileştirmeler, Mayıs 2008 – Yayımlanan tüm
değişiklikler, UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutualn Duran
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standradınnın satış
işleminden sonra işletme kontrol gücü olmayan hisse
senetlerini elinde tutmaya devam ettiği durumlarda bağlı
ortaklığın ve bu ortaklığa ait tüm varlık ve borçların satış
amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına ilişkin
hükümlerine açıklık getiren değişiklik hariç 31 Aralık
2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için geçerlidir.
• UFRS’de İyileştirmeler, Nisan 2009
Söz konusu standart ve yorumların Şirket’in
finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi
bulunmamaktadır.
Nisan 2009 da yayınlanan UFRS iyileştirmeleri
kapsamında üzerinde değişiklik yapılan ve Şirket’in
muhasebe politikaları, finansal durumu ve performansı
üzerinde etkisi olmuş ya da olmamış standartlar
aşağıdaki gibidir.
• UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
• UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler
94
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
• UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
• UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
• UMS 7 Nakit Akış Tablosu
• UMS 17 Kiralamalar
• UMS 18 Gelir
• UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
• UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
- Finansal riskten korunan kalem olarak kabul edilen
kalemler
• UFRYK 9 Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden
Değerlendirilmesi
• UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletme ile ilgili Net Yatırımın
Finansal Riskten Korunması
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulamaya konulmayan standartlar
UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal
Araçlarla Ödenmesi
Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme
ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları
hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi
verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir
kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği
durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir.
UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39’un 41 no’lu
paragrafı uyarınca “ödenen bedel” olarak niteleneceğine
açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal tablolardan
çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları,
bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel
olarak işleme tabi tutulur. Şirket, yorumun finansal
durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını
beklememektedir.
UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin
amacı, işletmelerin asgari fonlama gereksinimi
için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak
değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya
izin verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak
yapılmalıdır. Şirket, yorumun finansal durumunu
veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını
beklememektedir.
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
UFRS 9 Finansal Araçlar – Safha 1 Finansal Varlıklar,
Sınıflandırma ve Açıklama
Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar
standardının ilk safhası finansal varlıkların ölçülmesi ve
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Şirket,
yorumun finansal durumunu veya performansı üzerine
olan etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni
haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik,
yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak
muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında
yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik, belirli
koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında
geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu
tür hak ihraçlarının öz kaynağa dayalı finansal varlık
olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Şirket,
yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmasını beklememektedir.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme)
Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden
düzenleme, devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu
devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri
olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda
işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye
ilişkindir. Şirket, bu değerlendirmeyi yaparken söz
konusu kuruluşlar arasındaki ekonomik bütünleşmenin
kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir ve erken uygulama geriye
dönük olarak yapılmalıdır. Şirket, yorumun finansal
durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını
beklememektedir.
Mayıs 2010’da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri
netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini
yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri
belirlenmiş olup erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010
ve sonrasında başlayan hesap dönemleridir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir.
• UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının İlk Kez Uygulanması, 1 Ocak 2011
tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
• UFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 1 Temmuz 2010 tarihinde
ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
• UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, 1 Ocak 2011
tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
• UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, 1 Ocak 2011
tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
• UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, 1
Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir.
• UMS 34 Ara Dönem Raporlama, 1 Ocak 2011 tarihinde
ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
• UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları: 1 Ocak 2011
tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
• UFRS 7 Finansal Araçlar – Bilanço dışı işlemlerin
kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar
(Değişiklik), 1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının
finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon
gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde
kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde – daha
iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız
finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin
sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama
zorunlulukları getirmektedir. Şirket, yorumun finansal
durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını
beklememektedir.
UMS 12 – Gelir Vergileri – Ertelenmiş Vergi :
Esas alınan varlıkların geri kazanımı (Değişiklik)
1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 12, (i) aksi ispat
edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40
kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen
yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş
verginin gayrimenkulun taşınan değerinin satış yoluyla
geri kazanılacağı eassıyla hesaplanması, ve (ii) UMS 16
daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana
tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin
her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine
ilişkin güncellenmiştir. Şirket, standartın finansal
durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmasını
beklememektedir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
95
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların
Düzeltilmesi
SPK’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı
uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler
dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan Şirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK
tarafından yayımlanmış 29 No ’lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/
TMS 29”) uygulanmamıştır.”
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli
Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan
vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal
tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması
değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla,
önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak
yeniden sınıflandırılır.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Şirket’in finansal
yatırımlar hesabında kısa vadeli olarak takip edilen hisse
senetleri (fiyat istikrarı – koruma fonu)’nde yer alan
tutar 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan bilanço
ile karşılaştırılabilir olması için ilişkili taraflardan ve
ortaklardan alacaklar hesabında sınıflandırılmıştır.
Düzeltmeler
- Ticari borçlar, vadeli senetler, borç senetleri için
reeskont hesaplanması
- Sabit kıymetlerin faydalı ömürlerine göre kıst
amortisman yöntemi ile itfa edilmesi
- TMS 19 kapsamında çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıkların ayrılması
- Ertelenmiş vergi düzeltmeleri
- Finansal borçlar için etkin faiz hesaplama yöntemi ile
itfa edilmiş maliyet üzerinden hesaplamanın yapılması
- TMS 37 kapsamında karşılıkların muhasebeleştirilmesi
- Yabancı para borçlarının ve varlıklarının bilanço günü
kur farkı ile değelermesi
- Maddi duran varlık defter değeri ile gerçeğe uygun
değer arasındaki vergi matrahı düzeltmesi
2.2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli
muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Hasılat
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye ilişkin
yasal bir hak ve yaptırım gücüne sahip olunması ve
söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak tahsil
etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin
bulunması durumunda mali tablolarda net olarak
gösterilirler.
Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının
güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Şirket’e akmasının kuvvetle
muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek
bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına
göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından
iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle
gösterilmiştir.Perakende satışlar genellikle nakit ya da
kredi kartı karşılığında yapılır. Kaydedilen gelir, kredi
kartı işlem ücretlerini de kapsayan brüt tutardır. Diğer
gelirler, Şirket’in elde etmiş olduğu kira gelirleriyle satıcı
ve taşeronlara sağladığı hizmetlerden oluşmaktadır.
Satıcıların ve taşeronların söz konusu servislerden
faydalandıkları dönem için tahakkuk esasına gore satış
olarak muhasebeleştirilir. Kira gelirleri dönemsel
tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Satıcılardan
elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan alınan
indirimler ve reklam iştirak gelirleri satıcıların
hizmetlerden faydalandıkları dönem içinde tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilerek satılan malın
maliyetinden indirilir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, diğer gelir ve giderler
hesabında yer alan önceki dönemlere ait sabit kıymet
maliyet bedellerinin düzeltmesine ilişkin tutarlar
netleştirilmiştir.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların
tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
• Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve
kazanımları alıcıya devretmesi,
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, diğer gelir ve giderler
hesabında yer alan önceki dönemlere ait sabit kıymet
maliyet bedellerinin düzeltmesine ilişkin tutarlar
netleştirilmiş ve bu kapsamda finansal tablolara
alınmıştır.
Netleştirme/ Mahsup
96
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
• Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir
idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının
olası olması,
• İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak
maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
Stok
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin
düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın
alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri
içerir. Şirket’in depolarında ve mağazalarında bulunan
stokların birim maliyeti, hareketli ağırlıklı ortalama
maliyet yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir
değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından
satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini maliyetlerin
toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde veya idari maksatlarla
kullanılmak veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla
veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar, yatırım
amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Yatırım
amaçlı gayrimenkuller makul değer yöntemine göre
muhasebeleştirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkulün
inşa edilmesi durumundaki maliyeti, inşaatın veya
geliştirmenin tamamlandığı tarihteki maliyetidir. Bu
tarihe kadar işletme, TMS 16 hükümlerini uygular.
İnşaatın veya geliştirmenin tamamlandığı tarih itibari
ile ilgili gayrimenkul, yatırım amaçlı gayrimenkul haline
dönüşür ve TMS 40’da yer alan hükümler uygulanır.
Makul değer yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırım
amaçlı gayrimenkuller düzenli olarak değerlemeye
tabi tutulur ve üzerinden amortisman ayrılmaz. Söz
konusu değerleme sonucu oluşan artışlar kapsamlı
gelir tablosunda gösterilirken, azalışlar öncelikle ilgili
gayrimenkul için önceki dönemlerde oluşmuş yeniden
değerleme fonunun bulunması durumunda, söz yeniden
değerleme fonu hesabından mahsup edilir, tamamının
mahsup edilememesi veya fonun bulunmaması
durumunda ise kar veya zarar olarak muhasebeleştirilir.
Maddi Duran Varlıklar
Arsalar ve binalar dışındaki maddi duran varlıklar,
1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için
TL’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen
düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler
için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş
amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün
indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklara ilişkin
amortisman, varlıkların faydalı ömürleri süresince
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Arsa ve binalar yeniden değerlenmiş tutarları üzerinde
ifade edilir, yeniden değerlemeden kaynaklanan artış,
özkaynaktaki yeniden değerleme fonuna kaydedilir.
Yeniden değerlemeler, bilanço tarihinde belirlenecek
gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık
göstermeyeceği şekilde düzenli aralıklarla yapılır.
Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı, maddi
duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda
gösterilen bir değer düşüklüğünün olması durumunda
öncelikle söz konusu değer düşüklüğü nispetinde gelir
tablosuna kaydedilir. Bahse konu arsa ve binaların
yeniden değerlemesinde oluşan defter değerindeki azalış,
söz konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine
ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini
aşması durumunda gelir tablosuna kaydedilir. Yeniden
değerleme tarihindeki birikmiş amortismanlar,
o tarihteki arsa ve binaların brüt defter değerleri
ile netleştirilmekte, sonrasında net tutar yeniden
değerlenmiş tutara getirilmektedir. Yeniden değerlenen
arsa ve binalar satıldığında yeniden değerleme fonunda
kalan bakiye geçmiş yıllar karlarına transfer edilir.
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle
amortisman ayrılmamaktadır.
Maddi duran varlıkların yaklaşık ekonomik ömürleri
aşağıdaki gibidir:
Ekonomik Ömür
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 Yıl
Binalar
50 Yıl
Özel Maliyetler
5 Yıl
Makine ve Ekipmanlar
4-15 Yıl
Motorlu Taşıtlar
4-5 Yıl
Demirbaşlar
3-10 Yıl
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
97
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları
ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, 1 Ocak
2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nın
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen
düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak
2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise
elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları
ve mevcut ise kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi
sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara
yansıtılmaktadır ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yılı
geçmeyen bir süre için tahmini faydalı ömürleri üzerinden
doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedirler.
Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Koşullardaki değişikliklerin, varlıkların taşıdıkları değer
üzerinden paraya çevrilemeyebileceğine işaret etmesi
durumunda, varlıkların taşınan değeri üzerinde değer
düşüklüğü olup olmadığı değerlendirilir. Varlıkların
taşıdıkları değerleri, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında
değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır.
Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve
kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri,
bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda
satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit
akımlarının şimdiki değerini, net satış fiyatı ise, satış
hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan
tutarı yansıtmaktadır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, fatura tutarları üzerinden kayıtlara
alınmakta ve sonrasında indirgenmiş değerleriyle
taşımaktadır. Taşınan ticari borç, mal ve hizmet alımı ile
ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamaış
tutarın rayiç değerini yansıtmaktadır.
Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri özellikli bir varlığın satın alınması,
inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilişkisi kurulabildiği
takdirde, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru
olarak aktifleştirilir. Bu tür maliyetler güvenilir bir
biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekte ekonomik
yararlardan işletmenin faydalanabilmesinin muhtemel
olması durumunda, varlığın maliyetine dahil edilir. Bu
98
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
kapsamda olmayan borçlanma maliyetleri ise oluştukları
tarihte giderleştirilir.
Finansal Araçlar
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in söz konusu finansal
araçlarla ilgili olarak taraf olması durumunda Şirket
bilançosunda yer almaktadır.
Eğer bir finansal araç Şirket’in bir parçası üzerinde nakit
çıkışı, herhangi bir varlık çıkışı veya başka bir finansal
araç çıkışına sebebiyet veriyorsa, bu finansal araç
finansal yükümlülülk olarak sınıflandırılır. Finansal araç
aşağıdaki koşulları içeriyorsa, bir sermaye aracı olarak
tanımlabilir.
a) Başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal
varlık vermeyi öngören bir sözleşmeye dayalı yükümlülük
taşımıyorsa, veya işletmenin bir başka işletmeyle finansal
araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı
yükümlülük taşımıyorsa,
b) Finansal aracın Şirket’in sermaye araçları ile
gerçekleşmesi veya gerçekleşecek olması, Şirket’in
çeşitli sayıda sermaye devrini gerektiren türev finansal
araç tanımına girmeyen ya da Şirket’in sabit miktardaki
nakit değişiminin veya sabit tutarda sermaye aracının
değişimini içeren türev finansal araç olması.
Finansal araçlar gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan finansal varlıklar, kredi ve alacaklar
vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Finansal araçlar
ilk olarak söz konusu finansal aracın alım tarihindeki
rayiç bedelini yansıttığı kabul edilen ve alım sırasında
ortaya çıkan diğer masrafları da içeren elde etme
maliyeti ile kayıtlara alınır. Şirket finansal varlıkların
sınıflandırılmasını kayıtlarına aldıktan sonra yapar ve her
mali yılsonu bu belirlemeyi tekrar değerlendirir.
Bütün olağan finansal varlık alım ve satım işlemleri,
Şirket’in varlığı teslim aldığı / teslim ettiği tarihte
kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle
piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle
belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal aracın
teslimini gerektiren alım ve satımlardır.
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Krediler ve Alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem
görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden
değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve
çıkarılması
Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili
finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde
bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket, finansal varlığın
tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu varlıkların
konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki
kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan çıkartır. Şirket,
finansal yükümlülükleri ancak sözleşmedeki tanımlanan
yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman
aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem
tarihinde, yani Şirket’in varlığı almayı veya satmayı
taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır.
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer
düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir
bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal
varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız
bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal
varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri
ile defter değeri arasındaki farktır.
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar
karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki
değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer
düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi
sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer
düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer
düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını
aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun
değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen
artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Etkin Faiz Yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile
değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın
beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda
daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek
tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam
olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle
hesaplanmaktadır.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz
mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek
olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter
değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili
finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
99
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler başlangıçta işlem
maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz
oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin
faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden
taşınır.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar
veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil,
başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin
faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet
bedelinden muhasebeleştirilir.
Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı
günkü döviz kurlarından TL’ye çevrilmiştir. Bilançoda
yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar
ve yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz kurları
kullanılarak TL’na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda
oluşan kur farkları dönem karının belirlenmesinde
hesaba alınmıştır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı
Varlıklar
Herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara
alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan
mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülüğün bulunması,
bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının
kuvvetle muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük
tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması
gerekmektedir. Paranın zaman değerinin etkisinin
önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün
yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin
bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü
değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto
100
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz
oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate
alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi orandır.
İskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle
ilgili riski içermez. Dönemler itibariyle paranın zaman
etkisinin önemli olduğu karşılıkların tahmin edilen
gerçekleşme tarihine yakınlaşılması sonucunda,
karşılıklarda artış oluşurken söz konusu bu fark faiz
gideri olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in
tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip
gerçekleşmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün
yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve
varlıklar olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara
dahil edilmemektedir. Gelecek dönemlerde oluşması
beklenen operasyonel zararlar için herhangi bir karşılık
ayrılmamaktadır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/ Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla
veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara
belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem
tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının
aktüeryal varsayımlar uyarınca net bugünkü değerine
göre indirgenmiş tutarı üzerinden hesaplanmış ve
finansal tablolara yansıtılmıştır.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler
üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde
birikmiş karlardan indirilerek kaydedilir. Alınan
temettüler ise tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte
gelir olarak kaydedilir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Cari Vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi
olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir
kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle,
gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir.
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve
yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları
arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş
vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan
oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye
tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço
tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı
ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi
varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık
ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan
gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi
varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme
niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak
muhasebeleştirilen kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de
doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler
ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise,
hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
Finansal yatırımlar hesabında yer alan fiyat istikrarı
kapsamında yer alan koruma amaçlı Şirket hisseleri
31 Aralık 2010 finansal tablolarının cari dönem
finansal tabloları ile karşılaştırılabilir olması açsından
sınıflandırılmıştır. İlgli tutar finansal yatırımlar
hesabından ilişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklar
hesabı altında takip edilmeye başlanmıştır.
Kiralama İşlemleri
Şirket - kiracı olarak
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık,
varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya
teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden
veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş
değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara
kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe
azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi
boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal
kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran
varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi
tutulur.
Operasyonel Kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının
kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme kiralaması
olarak sınıflandırılır. işletme kiraları olarak yapılan
ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir
tablosuna gider olarak kaydedilir.
Şirket - kiralayan olarak
Operasyonel kiralamada, kiralanan varlıklar, bilançoda
yatırım amaçlı gayrimenkul altında sınıflandırılır ve elde
edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, doğrusal
yöntem ile gelir tablosuna yansıtılır.
Hisse Başına Kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın,
yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı
ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına
geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse”
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
101
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı,
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük
etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse senedi ihraç primi Şirket’in sahip olduğu
hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat
üzerinden satılması sonucunda gerçeğe uygun değer
arasındaki farkı temsil eder.
İlişkili Taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf, Şirket ile
ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir
veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı
iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı
olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin
yakın bir aile üyesi olması;
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da
önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli
oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması;
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan
bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması gerekir.
102
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi
bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço
tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi
arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren
olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme
gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının
ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde
finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Sirket yönetiminin,
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek,
bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük
ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve
gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler
yapması gerekmektedir. Gerçeklesmis sonuçlar
tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler
yapılmakta ve gerçeklestikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar.
Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve
yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere
neden olabilecek tahmin ve varsayımlar dikkate alnımış
ve finansal tablolara ilgli tutarlar yansıtılmıştır.
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 4 - İŞ ORTAKLIKLARI
Yoktur. (2010: Yoktur.)
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT-5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç raporlama
ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin
kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin stratejik
karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır.
Şirket’in üst düzey yöneticileri Şirket faaliyetlerini perakendecilik ve diğer faaliyetler olarak takip etmektedir. Şirket
sadece İstanbul Türkiye’de ve ağırlıklı olarak perakende mağazacılık alanında faaliyet gösterdiği ve perakende
satış gelirleri esas faaliyet gelirlerinin % 99’unu (2010:% 97) oluşturduğundan finansal bilgileri bölümlere göre
raporlanmamıştır.
Kasa
Banka
‘-Vadeli mevduat
‘-Vadesiz mevduat
Yoldaki Para
Nakit ve Nakit Benzerleri Toplamı
31 Aralık 2011
1.756.873
945.824
NOT 6 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
945.824
8.333.182
11.035.879
31 Aralık 2010
1.684.512
41.806.929
41.653.371
153.558
5.535.659
49.027.100
NOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibari ile banka
mevduatları üzerinde blokaj bulunmamaktadır
Şirket, perakende sektöründe faaliyet göstermekte olup,
satışlar nakit, banka kartları ve banka kredi kartları ile
gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, bu satışlardan elde
edilen tahsilatlar yoldaki para olarak sınıflandırılmış
olup ilgili tutar ortalama 1 ila 25 gün içerisinde banka
hesaplarına kayıt edilmektedir.
Uzun vadeli finansal yatırımlar Fayda Mağazacılık A.Ş.’ye
ait %0,01 oranındaki hisseden oluşmaktadır. Fayda
Mağazıcılık A.Ş.’ nin ana faaliyet konusu gıda maddelerini
alım ve satımını gerçekleştirmek ve bu ürünlerin satışını
gerçekleştirmek için tesisler kurmak olup ayrıca kurulan
bu tesisleri işletmek ve kiraya vermektir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
103
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR
Kısa Vade
Krediler
TL Krediler
Uzun Vade
Krediler
TL Krediler
31 Aralık 2011 35.022.922 35.022.922 31 Aralık 2011 23.719.114 23.719.114 31 Aralık 2010
18.838.328
18.838.328
31 Aralık 2010
18.745.509
18.745.509
Finansal borçların vadesel dökümü aşağıdaki gibidir;
0-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1-5 yıl
5 yıl ve üzeri
Spot Krediler
Rotatif Krediler
Toplam Finansal Borçlar
Spot krediler 0 ila 3 ay arassında değişen vadelerde kullanılmaktadır.
104
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
11.654.391 5.196.394
7.215.902 3.047.676
5.347.289 3.596.895
22.776.841 18.745.509
942.273 3.845.340 6.960.000 6.997.363
58.742.036 37.583.837
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Şirket’in kullanmış olduğu finansal borçlara ilişkin etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2011
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı
Sabit faiz oranlı
Spot
Rotatif
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli finansal borçlar
Sabit faiz oranlı
Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal borçlar toplamı
31 Aralık 2010
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı
Sabit faiz oranlı
Spot
Rotatif
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli finansal borçlar
Sabit faiz oranlı
Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal borçlar toplamı
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin faiz
oranı
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin faiz
oranı
13,40%
13,40%
10,59%
10,59%
TL
24.217.582
3.845.340
6.960.000
35.022.922
23.719.114
23.719.114
58.742.036
TL
11.840.965
6.997.363
18.838.328
18.745.509
18.745.509
37.583.837
Spot krediler, Şirket’in kısa vadeli sosayal güvenlik primi ve vergi ödemeleri için kullanılmaktadır. Rotatif krediler ise
işletmenin net çalışma sermayesinin finansmanı için tahsis edilmektedir.
Kullanılan kredilere ilişkin Şirket’in vermiş olduğu teminat ve ipotek tutarları aşağıdaki gibidir;
İpotek
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
111.380.000
106.945.000
Şirket, sahip olduğu gayrimenkuller karşılığında çeşitli derecelerden ipotek vererek finansal borç kullanmıştır.
Finansal borçlar, yeni mağaza açmak amacıyla yapılan yatırım harcamalarının karşılanması için kullanılmaktadır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
105
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Ticari Alacaklar
Diğer Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
31 Aralık 2011
82.016
82.016
31 Aralık 2010
1.763.934
1.755
1.762.179
262.945
63.481
(41.663)
366.779
295.787
63.481
(41.663)
2.081.539
31 Aralık 2011
(41.663)
(41.663)
31 Aralık 2010
(5.453)
(36.210)
(41.663)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
49.964.819
1.139.523
48.825.296
18.353.297
736.844
17.616.453
2.249.145
52.213.964
6.859.904
25.213.201
Şüpheli alacak karşılığının cari yıl içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir;
Dönem başı
Ayrılan karşılık tutarı
Cari yıl içerisinde tahsil edilen
Dönem Sonu
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ticari borçlar aşağıdaki gibidir;
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Borç Senetleri
Uzun Vadeli Diğer Ticari Borçlar
Borç Senetleri
31 Aralık 2011
4.977.415
31 Aralık 2010
-
Ticari malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi sektör ve firma bazında değişiklik
göstermektedir. Taze gıda sektöründe ortalama ödeme vadesi bir aydan azdır. Diğer sektörlerde ise ortalama
ödeme vadesi üç ayın altındadır. Şirket’in tüm borçlarının kredilendirme süresi içerisinde ödenmesini temin
etmek üzere uygulamaya koyduğu finansal risk yönetimi politikaları bulunmaktadır
106
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 11 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan ve ortaklardan diğer alacaklar olan 25.511.403 TL’nın
20.045.625 TL’lik kısmı ortaklardan Mehmet Akyüz ve İskender Keleş’e yine şirket ortağı Yaşar Balkanlı’ya
ait olan 1.679.720 TL’ lik nominal hisseyi devralması sırasında sağlanan finansal kaynaktan oluşmaktadır.
Fiyat istikrarı sağlanması amacıyla koruma amaçlı fon kapsamında Şirket adına alınmış 2.954.820 TL
tutarındaki şirket hisseleri 31 Aralık 2010 finansal tablolarında finansal yatırımlar olarak takip edilmiştir. Cari
dönemde yapılan sınıflandırma ile ilgili hesap Ali Akyüz adına ilişkilendirilmesi sebebiyle ilişkili taraflardan ve
ortaklardan diğer alacaklar hesabına sınıflandırılmıştır. Söz konusu tutarlar üzerinden yıllık %15 faiz oranı ile
faiz hesaplaması yapılmıştır.
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
25.793.014 2.591.567
İlişkili Taraflardan ve Ortaklardan Diğer Alacaklar
25.511.403 5.544.466
Diğer Alacaklar
281.611 1.921
Verilen Depozito ve Teminatlar
133.338 68.379
25.926.352 5.614.766
Personele borçlar, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Aralık ayına ait olan tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş
tutardan oluşmaktadır.
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Alınan Depozito ve Teminatlar
31 Aralık 2011 39.893 36.093
Personele Borçlar
1.739.541 863.357
Diğer Borçlar
7.244 4.720
7.244 4.720
12.862 -
1.799.540 904.170
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
31 Aralık 2010
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
946.438 691.248
Verilen depozito ve teminatlar, resmi kurumlar ve gayrimenkul kiralama karşılığında mal sahiplerine verilmiş
olan tutarlardan oluşmaktadır.
NOT 12 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur.(2010:Yoktur.)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
107
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13 - STOKLAR
İlk Madde ve Malzeme
Mamüller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Verilen Sipariş Avansları
31 Aralık 2011
4.145.204
5.410
47.925.368
972.687
1.249.789
54.298.458
31 Aralık 2010
1.631.162
11.666
27.205.680
730.299
1.302.688
30.881.495
Verilen sipariş avanslar bakiyesi stok alımına ilişkin tutarı ifade etmektedir. 31 Aralık 2011 itibariyle
ilgili tutarın sınıflandırtılması nedeniyle karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönemler finansal tabloların
uygunluğu açısından 31 Aralık 2010 bakiyesi de sınıflandırılmıştır
NOT 14 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 15 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur. (2010: Yoktur.)
108
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Arsa
Binalar
31 Aralık 2010
12.095.263
12.435.148
24.530.411
Arsa
31 Aralık 2009 3.450.566 Binalar
13.033.509 16.484.075 Yeniden Değerleme
Farkları
Yeniden Değerleme
Transfer
(682.396)
(2.206.300)
(2.888.696)
Giriş
Giriş
Çıkış Farkları
(155.303) -
8.800.000
46.450
8.846.450
Çıkış
(74.711)
(258.611)
(333.322)
31 Aralık 2011
11.338.156
9.970.236
21.308.393
Transfer 31 Aralık 2010
- 12.095.263
(607.941) (36.870)
- 12.435.148
(763.244) (36.870)
- 24.530.411
Gerçeğe uygun değeriyle takip edilen yatırım amaçlı gayrimenkuller Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme
ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından değerlemeye tabi tutulmuş olup, en son değerleme işlemi
31 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Değerleme sonucu ortaya çıkan gerçeğe uygun değer ile söz
konusu varlıkların mali tablolardaki taşınan değerleri arasındaki farklar ilgili dönemlerde gelir tablosu ile
ilişkilendirilmiştir. (Not 41)
Şirket’in sahip olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde kullanılan finansal borç karşılığında çeşitli
derecelerden ipotekler bulunmaktadır.
Cari dönemde Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak takip ettiği bağımsız bölümler idari bina olarak
kullanmaya başlamıştır. İlgili transfer tutarı arsa ve bina payı olarak toplam 2.888.696 TL’dir. Geçmiş yıllarda
değerleme sonrasında oluşan fark gelir tablosuna yansıtılmıştır. Cari dönemde Şirket tarafından kullanılmaya
başlanan yatırım amaçlı gayrimenkul için ekspertiz değeri ile defter değeri arasında oluşan fark cari dönemde
geçmiş yıllar karından özkaynaklar hesabı altında ertelenmiş vergi etkisi dikkate alınarak değer artış fonu’na
transfer edilmiştir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
109
110
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Net defter değeri
Arsa
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Bina
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Sipariş Avansları
Eksi : Birikmiş Amortisman
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Bina
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
(5.126.577)
(1.803)
(310.400)
(500.286)
(138.944)
(2.433.196)
(1.741.948)
(671)
(115.413)
(1.128.271)
(1.256.963)
(13.096.065)
(4.773.572)
(20.370.955)
27.451.367
7.547.002
729.081
14.369.828
43.919.413
8.079.508
1.480.210
47.822.323
-
22.649
10.634.579
2.907.286
60.414
7.648.573
Girişler
4.966
11.137.331
3.216.608
1.476.002
18.093.625
31 Aralık 2010
4.334.074
-
Farkları
-
181.122
36.987
144.135
(42.801)
(32.858)
(9.943)
-
(557.909)
2.888.696
(221.208)
Transferler
682.395
2.206.300
557.909
-
-
(36.987)
(184.221)
-
Çıkışlar
(25.359.211)
69.050.013
(2.474)
(458.671)
(1.601.513)
(1.251.772)
(15.529.261)
(6.515.520)
1.651.382
14.369.828
94.409.224
1.352.195
25.742.198
15.626.510
31 Aralık 2011
5.016.470
27.615
23.978.210
6.544.817
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Net defter değeri
(4.145.102)
(312)
(229.784)
(376.149)
(361.167)
(2.205.690)
(971.999)
(359)
(752.122)
(2.124.521)
(10.890.375)
(3.801.573)
(17.568.949)
25.185.233
2.082.598
1.480.210
6.591.620
5.996.910
42.754.182
-
1.273
316.611
843.933
75.847
1.791.148
Girişler
3.693
11.027.043
2.372.624
2.759.312
16.302.477
Arsa
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Bina
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Sipariş Avansları
Eksi : Birikmiş Amortisman
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Bina
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
31 Aralık 2009
4.292.074
-
(49.952)
(91.952)
-
Yeniden Değerleme
Farkları
42.000
1.228.725
1.228.725
-
114.371
114.371
-
(114.371)
(1.359.157)
Transferler
(114.371)
-
-
(1.359.157)
-
Çıkışlar
(20.370.955)
27.451.367
(671)
(115.413)
(1.128.271)
(1.256.963)
(13.096.065)
(4.773.572)
1.476.002
18.093.625
8.079.508
1.480.210
47.822.323
31 Aralık 2010
4.334.074
4.966
11.137.331
3.216.607
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
111
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Arsa ve binalar, Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından değerlemeye
tabi tutulmakta olup en son değerleme 31 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır. Yeniden değerlemeler bilanço tarihinde
belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık göstermeyeceği şekilde düzenli aralıklarla
yapılır. Yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortismanlar, o tarihteki arsa ve binaların brüt defter değerleri ile
netleştirilmiş olup, sonrasında, net tutarlar yeniden değerlenmiş tutarlara getirilmiştir. Değerleme sonucu oluşan
farklar maddi duran varlıkla ilgili daha önceden gelir tablosunda gösterilen bir değer düşüklüğünün olmaması nedeni
ile Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonuna aktarılmıştır.
Değerlemeye konu edilen binaların, değerleme tarihindeki birikmiş amortisman tutarlarının, binaların brüt defter
değerleri ile netleştirilmesidir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle verilen sipariş avanslarının 5.900.000 TL tutarındaki kısmı, İstanbul/Maltepe’de Nish
Adalar emlak projesinde bağımsız bölüm için verilen tutardır. Bakiyenin 8.469.828 TL’lik (KDV dahil) kısmı ise,
My World Europe Başakşehir / İstanbul adresinde yer alan emlak projesinde iki adet dükkan için verilen tutardan
oluşmaktadır.
2009 yılı içerisinde değerlemesi yapılan arsa için oluşan gerçeğe uygun değer farkına ilişkin ertelenmiş vergi tutarı
cari dönemde % 5 üzerinden hesaplanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihinde ilgili tutar için ertelenmiş vergi etkisi % 20 olarak
dikkate alınmıştır. Ertelenmiş vergi hesaplaması farkınan oluşan 523.885 TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü tutarından
azaltılmıştır. Ertelenmiş vergi tutarı farkı Özkaynaklar hesabı altında Değerleme Artış Fonu’na transfer edilmiş olup 31
Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde finansal tablolara yansıtılmıştır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle finansal kiralamalara ait maliyet ve birikmiş amortisman tutarları makine
ve teçhizat hesabına dahil edilmiştir. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
sebebiyle 31 Aralık 2010 tarihindeki ilgili tutar cari dönemde sınıflandırılmıştır.
112
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Yazılım ve Lisanslar
Eksi : Birikmiş Amortisman
Yazılım ve Lisanslar
31 Aralık 2010
498.787
(318.257)
180.530
Net defter değeri
Yazılım ve Lisanslar
Eksi : Birikmiş Amortisman
Yazılım ve Lisanslar
Net defter değeri
Girişler
542.524
(49.005)
31 Aralık 2009
414.127
142.355
Girişler
84.660
(271.772)
(46.485)
Çıkışlar
-
-
31 Aralık 2011
1.041.311
(367.262)
674.049
Çıkışlar
-
31 Aralık 2010
498.787
(318.257)
180.530
NOT 20 - ŞEREFİYE
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur. (2010: Yoktur.)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
113
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Karşılıklar:
31 Aralık 2011
Müşteri Sadakat Programı Puan Karşılığı
Kullanılmayan İzin Karşılığı
Dava Karşılığı
272.591
231.979
322.177
826.748
31 Aralık 2010
214.183
39.782
337.955
591.920
Şirket, müşteri bağlılığını, satışlarını ve satış gelirlerini artırmak amacı ile Temmuz 2010’ dan itibaren
müşterilerine dağıtmış olduğu Uyum Kartlar ile yapılacak alışverişler üzerinden alışveriş puanları
vermeye başlamıştır. Müşteri sadakat programı puan karşılığı bilanço tarihi itibariyle kullanılmamış
puanlar için ayrılan karşılığı ifade etmektedir.
Verilmiş olan teminatlar dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir (TL) :
Verilen teminat mektupları *
Verilen teminat senetleri ve çekler *
Verilen ipotekler **
Toplam
Para Birimi
TL
TL
TL
Orijinal
Tutar
31 Aralık 2011
TL Karşılığı
6.083.657
16.195.000
111.380.000
133.658.657
Orijinal
Tutar
* Ticari borçlar için tedarikçilere verilmiş olan tutarları içermektedir.
** Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar için 111.380.000 TL ipotek tutarıdır.
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Alınan teminat mektupları
- -
Alınan teminat çekleri
509.860 357.738
Alınan teminat senetleri
- -
Alınan ipotekler
Alınan kefalet ve aval
- -
- -
Toplam
509.860
357.738
114
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2010
TL Karşılığı
3.745.469
444.000
106.945.000
111.134.469
- - 133.658.657
- - - - - - - - - - - - 133.658.657
- - - 22.278.657
- - - 111.380.000
Avro TL Karşılığı
31 Aralık 2011
Orijinal tutar
TL
ABD Doları
22.278.657 - 111.380.000 - - - 111.134.469 - - - - 4.189.469 - 106.945.000 TL
- - - - - - - - - - - -
-
- - - 111.134.469
- - - - - - 4.189.469
- - 106.945.000
Avro TL Karşılığı
31 Aralık 2010
Orijinal tutar
ABD Doları
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin (TRİ) Şirket’in özkaynaklarına oranları sırasıyla %47 ve % 55’dir
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Teminat
- Rehin
- İpotek
B. Tam konsolidasyon kapsamnıa dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı Teminat
- Rehin
- İpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin etmek amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam
tutarı
I.Şirket lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
II. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
III. C. Maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı Toplam
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
115
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 22 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Kiralanan Mağaza ve Depoların Kira Sözleşmelerinin
781.200
Erken Fesh Edilmesi Nedeni ile Ödenecek Yükümlülükler
635.446
NOT 23 - TAAHHÜTLER
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a) Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıda belirtilen yasal düzenlemeler çerçevesinde ayrılmaktadır:
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2011 tarihi
itibariyle yıllık 2.731 TL (2010: 2.517 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
Tebliğ, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan
aktüer öngörüler kullanılmıştır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
31 Aralık 2011
839.749
839.749
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
566.824
566.824
31 Aralık 2010
İskonto Oranı (%)
% 4,66 % 4,66
Emeklilik Olasılığı (%)
% 44,00 % 51,29
116
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir.
Açılış
Faiz Maliyeti
Hizmet Maliyeti
Aktüeryel (Kazanç) /Kayıp
Ödenen Kıdem Tazminatı
1 Ocak - 31 Aralık 2011
566.824
26.414
272.925
270.223
(296.637)
1 Ocak - 31 Aralık 2011
387.485
18.057
179.339
343.426
(361.483)
839.749
566.824
b)Çalışanlara Sağlanan Diğer Faydalar
31 Aralık 2011 Yoktur. (2010 : Yoktur.)
NOT 25 - EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur. (2010: Yoktur.)
NOT 26 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
Gelecek Aylara Ait Giderler *
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
511.096 699.223
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
110.823 224.865
İş Avansları
138.474 48.810
Personel Avansları
92.944 94.535
Devreden KDV
2.056.660 325.972
Gelir Tahakkukları **
541.738 1.434.091
3.451.735 2.827.496
* Gelecek aylara ait giderler Şirket tarafında ilgilin mağaza kiralamaları kapsamında peşin olarak ödenmiş kira
giderlerini ifade etmektedir.
** 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle gelir tahakkukları mağazalar tarafından gerçekleştirilmiş olan satışlara ilişkin
banka kartı ve kredi kartı gelirlerinin tahakkuk eden kısmını ifade etmekte olup, banka hesaplarına geçmemiş
tutarı göstermektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gelir tahakkukları ise, ilişkili taraflardan ve ortaklardan
alacaklar için hesaplanmış faiz tahakkukları gelirlerini de içermektedir.
Verilen sipariş avanslar bakiyesi stok alımına ilişkin tutarı ifade etmektedir. 31 Aralık 2011 itibariyle ilgili tutarın
sınıflandırtılması nedeniyle karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönemler finansal tabloların uygunluğu açısından 31
Aralık 2010 bakiyesi de sınıflandırılmıştır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
117
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 26 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Gider Tahakkukları
31 Aralık 2011
438.953
1.394.835
7.500
68.259
1.909.547
31 Aralık 2010
331.243
405.082
13.750
351.806
1.101.881
NOT 27 - ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in Kayıtlı Sermaye Tavanı 75.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi her biri
1 Kr olan 1.400.000.000 adet A grubu nama ve 600.000.000 adet B grubu hamiline yazılı toplam 2.000.000.000 hisseden
oluşmaktadır. Şirket’in ortakları ve sermayeye katılım oranları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Mehmet Akyüz
% 19,60
3.919.860 % 15,40
3.080.000
Ahmet Akyüz
% 15,40
3.080.000 % 15,40
3.080.000
Ali Akyüz
% 15,40
3.080.000 % 15,40
3.080.000
İskender Keleş
% 19,60
3.919.860 % 15,40
3.080.000
Yaşar Balkanlı
% 0,00
- % 8,40
1.679.720
Mutlu Uyum Tar. Ür. Gıda İnş. San. A.Ş.
% 0,00
280 % 0,00
280
Halka Arz Edilen Kısım
% 30,00
6.000.000 % 30,00
6.000.000
Ödenmiş Sermaye
% 100,00
20.000.000 % 100,00
20.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
- -
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan ve ortaklardan diğer alacaklar olan 25.511.403 TL’nın 20.045.625
TL’lik kısmı ortaklardan Mehmet Akyüz ve İskender Keleş’e yine şirket ortağı Yaşar Balkanlı’ya ait olan 1.679.720 TL’
lik nominal hisseyi devralması sırasında sağlanan finansal kaynaktan oluşmaktadır. Fiyat istikrarı sağlanması amacıyla
koruma amaçlı fon kapsamında Şirket adına alınmış 2.954.820 TL tutarındaki şirket hisseleri 31 Aralık 2010 finansal
tablolarında finansal yatırımlar olarak takip edilmiştir. Cari dönemde yapılan sınıflandırma ile ilgili hesap Ali Akyüz
adına ilişkilendirilmesi sebebiyle ilişkili taraflardan ve ortaklardan diğer alacaklar hesabına sınıflandırılmıştır. Söz
konusu tutarlar üzerinden yıllık %15 faiz oranı ile faiz hesaplaması yapılmıştır.
118
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri *
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Değer Artış Fonları **
Geçmiş Yıl Karları/ (Zararları)
Dönem Net Karı/ (Zararı)
31 Aralık 2011
20.000.000
41.168.231
2.746.405
9.798.832
1.454.924
(11.917.931)
63.250.461
31 Aralık 2010
20.000.000
41.168.231
2.746.405
8.302.673
3.268.921
(841.723)
74.644.507
* Şirket’in hisse senetleri 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”)
işlem görmeye başlamıştır. Şirket bu halka arz sonucunda 6.000.000 TL nominal değerli hisse senetlerinden
47.168.231 TL net nakit elde etmiş aradaki fark olan 41.168.231 TL hisse senetleri ihraç primleri olarak
finansal tablolara yansıtılmıştır.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal Yedek Akçe
Olağanüstü Yedekler
31 Aralık 2011
507.133
2.239.272
2.746.405
31 Aralık 2010
507.133
2.239.272
2.746.405
Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler Şirket’in
nominal ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i birinci yasal yedekler olarak
ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kar dağıtımının üzerinden
%10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmedikleri
sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği noktada zararları kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde ve çeşitli SPK kararlarıyla belirtildiği üzere hisse senetleri
borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın % 20’sinden az olamaz. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim
ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü; tamamen nakden dağıtma, tamamen hisse senedi
olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma,
nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
119
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 27 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir
kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar
dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda,
bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın
tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların
herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar
verilmiştir.
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden
elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili karar uyarınca, konsolide finansal tablo
düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide finansal
tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden
ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden kar tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında
bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış olmasına
bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında
yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ilişkin Şirket’in yasal mali tablolarında
11.917.931 TL (2010: 841.723 TL) tutarında net dönem zararı bulunmaktadır.
120
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 28 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak 31 Aralık 2011 1 Ocak 31 Aralık 2010
a) Net Satışlar
Satışlar
Satış iadeleri (-)
Net Satışlar
251.862.785
(898.351)
189.458.826
(722.426)
250.964.434 1 Ocak 31 Aralık 2011 1 Ocak 31 Aralık 2010
b) Satışların maliyeti
188.736.400
28.848.508 16.376.448
Alımlar
215.265.923 157.062.794
Dönem sonu stok (-)
(52.075.982) (28.848.508)
192.038.449 144.590.734
Dönem başı stok
Satışların Maliyeti (-)
1 Ocak 31 Aralık 2011 1 Ocak 31 Aralık 2010
Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
29.520.327
19.129.750
Direkt İşçilik Giderleri
3.506.505
2.539.671
Genel Üretim Giderleri
1.390.631
1.331.641
34.417.632
23.001.062
II – Satışların Maliyeti
157.620.987
121.589.672
Satışların Maliyeti (I+II)
192.038.449
144.590.734
I – Satılan Mamul Maliyeti
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle direkt işçilik ve genel üretim giderlerim aşağıdaki gibidir;
Direkt İşcilik ve Genel Üretim Giderleri (-)
Maaş ve ücretler
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Giderleri - İşveren Payı
Sosyal Güvenlik Destek Primi Giderleri - İşveren Payı
Elektrik,Su ,Doğalgaz Giderleri
Araç Kira ,Yakıt,Bakım Onarım Giderleri
Diğer Giderler
1 Ocak31 Aralık
2011
(3.075.402)
(407.177)
(23.926)
(450.174)
(420.420)
(513.780)
(4.890.879)
1 Ocak31 Aralık
2010
(2.216.042)
(310.652)
(12.977)
(715.772)
(275.278)
(340.591)
(3.871.312)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
121
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 29 - PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 31 Aralık
2011 2010
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(11.742.667) (6.377.367)
(67.679.618) (42.381.197)
(55.936.951) (36.003.830)
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile üretim bölümünde çalışan personel
için de kıdem tazminat karşılık hesaplaması yapılmıştır
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Maaş ve ücretler
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Giderleri - İşveren Payı
Sosyal Güvenlik Destek Primi Giderleri - İşveren Payı
Kira Giderleri
Amortisman Giderleri
Elektrik,Su ,Doğalgaz Giderleri
Araç Kira ,Yakıt,Bakım Onarım Giderleri
İşletme Malzeme ve Ambalaj Giderleri
İlan,Reklam ve Promosyon Giderleri
Nakliye,Hammaliye ,Bakım Onarım Giderleri
Mağaza Müşteri Servis Giderleri
Personel Servis Giderleri
Güvenlik ,Temizlik ve Mutfak Giderleri
Mağaza Dekorasyon Giderleri
Aidatlar
Gider Yazılan Demirbaşlar
Vergi,Resim ve Harçlar
Hizmet Giderleri
Diğer Giderler
122
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
1 Ocak31 Aralık
2011
(18.779.305)
(2.561.305)
(87.431)
(10.002.168)
(4.685.085)
(3.554.156)
(3.226.776)
(2.242.182)
(2.023.487)
(2.014.300)
(1.318.299)
(992.680)
(695.107)
(583.050)
(540.639)
(467.498)
(457.901)
(342.421)
(1.363.159)
(55.936.951)
1 Ocak31 Aralık
2010
(12.530.017)
(1.736.506)
(51.169)
(6.730.143)
(3.537.973)
(2.731.846)
(1.337.620)
(1.469.733)
(1.423.136)
(1.087.943)
(569.724)
(243.228)
(278.014)
(58.549)
(495.884)
(154.306)
(219.361)
(540.000)
(808.677)
(36.003.830)
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 29 - PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Maaş ve ücretler
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Giderleri - İşveren Payı
Sosyal Güvenlik Destek Primi Giderleri - İşveren Payı
Danışmanlık,Araştırma ve Mali Müş.Giderleri
Amortisman Giderleri
İlan,Reklam ve Promosyon Giderleri
Dava Karşılığı Giderleri
Diğer Giderler
1 Ocak31 Aralık
2011
(7.936.138)
(708.495)
(34.908)
(533.853)
(490.498)
(418.188)
(1.620.586)
(11.742.667)
1 Ocak31 Aralık
2010
(3.306.355)
(319.905)
(12.340)
(329.425)
(653.615)
(135.770)
(337.955)
(1.282.002)
(6.377.367)
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in istihdam ettiği personel sayısı 1650 kişidir (2010 : 1109).
NOT 30 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Amortisman ve itfa paylarının niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
Amortisman ve İtfa Payları (-)
Maddi Duran Varlıklar
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam Amortisman Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Genel Yönetim Giderleri
Toplam İtfa Payı
Toplam Amotisman ve İtfa Payı
1 Ocak31 Aralık
2011
(4.685.084)
(441.493)
(5.126.577)
(5.126.577)
1 Ocak31 Aralık
2010
(3.546.656)
(607.130)
(4.153.786)
(46.485)
(46.485)
(4.200.271)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
123
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 30 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (Devamı)
Personel giderleri, üretim maliyeti, pazarlama satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinden
oluşmaktadır. Personel giderlerinin niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
Personel Giderleri
Maaş ve ücretler
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (Dipnot 24)
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Giderleri - İşveren Payı
1 Ocak31 Aralık
2011
1 Ocak31 Aralık
2010
(29.790.845)
(2.755.672)
(3.823.242)
(36.369.759)
(18.052.414)
(2.123.348)
(2.443.549)
(22.619.311)
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket’in istihdam ettiği personel sayısı 1650 kişidir (2010 : 1109).
NOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/(GİDERLER)
Diğer Gelirler
Sabit Kıymet Satış Karları
Fiyat Farkı Gelirleri
Hızmet Gelirleri
Reklam ve Promosyon Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Tazminat Gelirleri
Diğer Gelirler
Sigorta Tazminat Gelirleri
1 Ocak31 Aralık
2011
278.324
189.480
127.739
90.634
29.765
20.039
14.639
12.902
12.760
776.281
1 Ocak31 Aralık
2010
519.369
557.599
31.162
84.746
52.899
746
92.997
27.775
19.471
1.386.764
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait diğer gelir ve giderler hesabında yer alan önceki
dönemlere ait sabit kıymet maliyet bedellerinin düzeltmesine ilişkin tutarlar netleştirilmiştir.Netleştirme
tutarı sınıflandırılarak kapsamlı gelir tablosunda ilgili düzeltme gösterilmiştir.
124
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/(GİDERLER)
Diğer Giderler (-)
Karşılık Giderleri (-)
Özel İletişim Vergisi
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Sabit Kıymet Satış Zararları (-)
Bağış ve Yardımlar (-)
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (-)
Önceki Dönemler Maddi Duran Varlık Maliyet Bedeli Gideri
Diğer Giderler (-)
1 Ocak31 Aralık
2011
(18.165)
(63.899)
(57.904)
(102.292)
(4.963)
(247.223)
1 Ocak31 Aralık
2010
(36.208)
(13.079)
(140.363)
(30.000)
(651.076)
(132.716)
(9.355)
(1.012.797)
NOT 32 - FİNANSAL GELİRLER
1 Ocak- 1 Ocak-
31 Aralık 31 Aralık
2010
2011 Faiz Gelirleri
2.700.164 1.474.028
Kambiyo Karları
336.404 21.640
Reeskont Faiz Gelirleri
1.297.632 154.855
4.334.200 1.650.523
Faiz gelirleri, Şirket ortaklarına sağlanmış finansman için aylık olarak fatura edilen 2.318.614 TL (2010 1.141.888
TL) tutardan ve dönem içerisinde vadeli mevduatta değerlendirilen tutarlar için elde edilmiş 381.550 TL (2010
332.140 TL) mevduat faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
NOT 33 FİNANSAL GİDERLER
Kambiyo Zararları (-)
Reeskont Faiz Giderleri (-)
Borçlanma Giderleri (-)
1 Ocak31 Aralık
2011
(250.421)
(7.436.655)
1 Ocak31 Aralık
2010
(57.508)
(131.255)
(4.558.717)
(7.687.076)
(4.747.480)
NOT 34 - SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur. (2010: Yoktur.)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
125
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı
yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2010 yılı için % 20’dir (2009: % 20). Kurumlar
vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (ar-ge indirimi
gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde
yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen % 19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri % 15 (2009: % 15) oranında stopaja tabidir. Karın
sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden % 20 (2009: % 20) oranında geçici vergi hesaplar ve o
dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17 ’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl
içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış
ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup
edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25 ‘inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
126
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e
ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar
payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan
hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden
istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl
süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim
yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.
Dolayısı ile ticari kar/ zarar içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazançlar kurumlar vergisi
hesabında dikkate alınmıştır.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8., 9. ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler
de dikkate alınır.
Ertelenmiş Vergiler
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Tebliğ ve Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate
alarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna
göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2010: %20).
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlıklarının/
(yükümlülüklerinin) yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
127
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 35 - VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
Ertelenmiş vergi varlık / (yükümlülükleri) :
Maddi ve maddi olmayan duran varlık kayıtlı değerleri
ile vergi matrahları arasındaki farklar
(15.143.011) (14.624.276) (3.028.602) Arsa defter değeri ile vergi matrahı arasındaki farklar
523.885 - 104.777 -
Şüpheli ticari alacak karşılığı
36.208 36.208 7.242 7.242
Borç karşılıkları
826.748 591.920 165.350 118.384
Ticari borçlar ve borç senetleri reeskontu
(1.590.425) (266.589) (318.085) (53.318)
Ticari alacaklar ve alacak senetleri reeskontu
7.085 12.001 1.417 2.400
Ödeme yapılmayacak borç senetlerinin gelir yazılması
(16.187) (11.187) (3.237) (2.237)
Stok değer düşüklüğü karşılığı
21.036 21.036 4.207 4.207
Yoldaki paranın kayıtlı değeri ile vergi matrahı
(2.924.855)
arasındaki farklar
268.278 268.278 53.656 53.656
Finansal borç faiz tahakkuku
164.352 145.906 32.870 29.181
Kıdem tazminatı karşılığı
839.749 566.824 167.950 113.365
Verilen sipariş avansı kur farkı değerlemesi
(305.360) - (61.072) -
Finansal borç faiz tahakkuku iptali
20.768 (166.674) 4.154 (33.335)
İlişkili kuruluşlardan alacaklar faiz tahakkuku
(845.386) (845.386) (169.077) (169.077)
Ticari borçlar ve borç senetleri reeskont iptali
149.939 116.650 29.988 23.330
Ticari alacaklar ve alacak senetleri reeskont iptali
(7.085) (4.916) (1.417) (983)
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali
(21.036) - (4.207) -
Yoldaki paranın kayıtlı değeri ile vergi matrahı
arasındaki farklar iptali
(268.278) - (53.656) -
Dönem sonu itibariyle ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü)
(15.338.719) (14.160.205) (3.067.744) (2.832.041)
1 Ocak itibariyle
(2.832.041) (2.958.830)
Ertelenen vergi gelir / (gideri)
(340.480) 116.798
Özkaynak hesabında muhasebeleştrilen ertelenen vergi
gelir / (gideri)
31 Aralık itibairyle
31 Aralık 2011 523.885 UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
9.991
(2.648.636) 2009 yılı içerisinde değerlemesi yapılan arsa için oluşan gerçeğe uygun değer farkına ilişkin ertelenmiş
vergi tutarı cari dönemde % 5 üzerinden hesaplanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihinde ilgili tutar için
ertelenmiş vergisi etkisi % 20 olarak dikkate alınmıştır. İlgili gerçeğe uygun değer farkı olan 523.885
TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü tutarından azaltılmıştır. Ertelenmiş vergi tutarı farkı Özkaynaklar
hesabı altında Değerleme Artış Fonu’na transfer edilmiş olup 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap
döneminde finansal tablolara yansıtılmıştır.
128
31 Aralık 2010
(2.832.041)
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 36 - HİSSE BAŞINA KAR (ZARAR)
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait, Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalama
adedi ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
Dönem Net Karı/ (Zararı)
Çıkarılmış Hisselerin Ortalama Adedi
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç/ (Zarar)
Çıkarılmış Hisselerin Ortalama Adedi (Sulandırılmış)
Sürdürülen Faaliyetlerden
Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç/ (Zarar)
1 Ocak31 Aralık
2011
(11.917.931)
20.000.000
(0,60)
-
(0,60)
1 Ocak31 Aralık
2010
(841.723)
10.025.000
(0,08)
2.181.644
(0,39)
NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflardan ticari alacaklar ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflara ticari ve diğer borçlar aşağıdaki gibidir;
a) İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Emel Keleş
b) İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Mutlu Uyum Tarım Ürünleri Gıda İnşaat ve Dayanıklı Tüketim
Malzemeleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş
Akyüz Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zarifler Ticaret Temizlik Kozmetik Gıda San. Ltd. Şti.
Fayda Mağazacılık A.Ş.
c) İlişkili Taraflardan diğer alacaklar
Zarifler Ticaret Temizlik Kozmetik Gıda San. Ltd. Şti.
Ödül Hay.Ve Tar.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti.
d) Ortaklardan Diğer Alacaklar:
Mutlu Uyum Tarım Ürünleri Gıda İnşaat ve Dayanıklı
Tüketim Malzemeleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş
İskender Keleş
Ali Akyüz
Mehmet Akyüz
Ahmet Akyüz
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
1.755
1755
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
330.749
1.139.523
1.139.523
391.140
14.042
913
736.844
31 Aralık 2011
213.475
11.150
224.625
31 Aralık 2010
31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
633.144
1.643.761
10.004.473
4.264.695
10.041.152
343.315
25.286.778
435.726
3.324.053
140.926
5.544.466
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
129
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
e) İlişkili taraflara satışlar:
Zarifler Ticaret Temizlik Kozmetik Gıda San. Ltd. Şti.
Akyüz Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Emel Keleş
Ödül Hay.Ve Tar.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti.
Tüm Taze Ürünler Mağazacılık Gıd.San.ve Tic. A.Ş.
Mutlu Uyum Tarım Ürünleri Gıda İnşaat ve Dayanıklı
Tüketim Malzemeleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş
İskender Keleş
Ali Akyüz
Mehmet Akyüz
Ahmet Akyüz
e) İlişkili taraflara alımlar:
Zarifler Ticaret Temizlik Kozmetik Gıda San. Ltd. Şti.
Akyüz Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
FAYDA MAG.SAN.VE TIC.A.S.
Yahya Balkanlı
Yaşar Balkanlı
Mutlu Uyum Tarım Ürünleri Gıda İnşaat ve Dayanıklı
Tüketim Malzemeleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş
İskender Keleş
Mehmet Akyüz
31 Aralık 2011
11.664.441
228.391
21.240
4.130
4.504
31 Aralık 2010
11.756
225.979
19.473
7.080
7.670
1.340.845
159.868
1.310.205
5.719
14.746.422
264.878
31 Aralık 2011
392.885
4.153.602
43.702
124.929
124.929
31 Aralık 2010
131.154
4.620.885
84.395
108.900
108.900
543.929
1.389.526
6.680
16.165
5.406.821
1.389.526
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan ve ortaklardan diğer alacaklar olan 25.511.403 TL’nın
20.045.625 TL’lik kısmı ortaklardan Mehmet Akyüz ve İskender Keleş’e yine şirket ortağı Yaşar Balkanlı’ya
ait olan 1.679.720 TL’ lik nominal hisseyi devralması sırasında sağlanan finansal kaynaktan oluşmaktadır.
Fiyat istikrarı sağlanması amacıyla koruma amaçlı fon kapsamında Şirket adına alınmış 2.954.820 TL
tutarındaki şirket hisseleri 31 Aralık 2010 finansal tablolarında finansal yatırımlar olarak takip edilmiştir.
Cari dönemde yapılan sınıflandırma ile ilgili hesap Ali Akyüz adına ilişkilendirilmesi sebebiyle ilişkili
taraflardan ve ortaklardan diğer alacaklar hesabına sınıflandırılmıştır. Söz konusu tutarlar üzerinden
yıllık %15 faiz oranı ile faiz hesaplaması yapılmıştır.
İlişkili taraflarla ve ortaklara ilişkin cari hesaplardaki borç ve alacaklar, ilgili yıldaki ticari faaliyetler,
kiralama işlemleri, faiz gelirleri ve diğer faaliyetlerden oluşmaktadır.
130
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Cari dönemde, departman müdürleri, üst düzey yönetime ve kilit yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin detayı şu şekildedir:
Ücret ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar
1 Ocak-
31 Aralık 2011
3.338.947
31
Aralık
2011
1 Ocak31 Aralık 2011
1.466.250
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
131
132
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
- Değer Düşüklüğü (-)
-Vadesi Geçmiş (Brüt Defter Değeri)
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
31 Aralık 2011
21.818
63.481
(41.663)
-
-
-
-
-
-
344.961
366.779
-
-
-
-
-
Ticari Alacaklar
(Dipnot 10, 37)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
-
-
-
-
-
-
25.511.403
25.511.403
-
-
-
-
-
-
281.611
281.611
Diğer Alacaklar
(Dipnot 11, 37)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.451.735
3.451.735
Diğer Dönen Varlıklar
(Dipnot 26)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
-
-
-
-
-
-
945.824
945.824
Bankalardaki
Mevduat
(Dipnot 6)
-
-
-
-
-
-
10.090.055
10.090.055
Nakit ve Nakit
Benzerleri
(Dipnot 6)
-
(41.663)
63.481
21.818
-
-
40.625.589
40.647.407
Toplam
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Kredi Riski:
31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle finansal araçların kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
- Değer Düşüklüğü (-)
-Vadesi Geçmiş (Brüt Defter Değeri)
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
31 Aralık 2010
63.481
(41.663)
-
-
21.818
-
-
2.057.966
2.079.784
-
-
-
1.755
1.755
Ticari Alacaklar
(Dipnot 10, 37)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
-
-
-
-
-
-
2.589.646
2.589.646
-
-
-
-
-
-
70.300
70.300
Diğer Alacaklar
(Dipnot 11, 37)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.130.184
4.130.184
Diğer Dönen Varlıklar
(Dipnot 26)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
-
-
-
-
-
-
41.806.929
41.806.929
Bankalardaki
Mevduat
(Dipnot 6)
-
-
-
-
-
-
7.220.171
7.220.171
Nakit ve Nakit
Benzerleri
(Dipnot 6)
-
(41.663)
63.481
21.818
-
-
57.876.951
57.898.769
Toplam
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
a) Kredi Riski (devam):
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
133
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b) Likidite Riski:
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki
kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının
sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Kredi kartı sliplerinden doğan alacaklar ise Şirket’in likidite
ihtiyacına uygun olarak uygun koşullarda nakide dönüştürülmektedir.
31 Aralık 2011
Nakit
Çıkışlar
Toplamı
Defter
Değeri
3
Aydan
Kısa
3-12
Ay Arası
1-5
Yıl Arası
5-7
Yıl Arası
Kısa Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)
34.509.889
35.022.922
11.654.392
23.368.530
-
Uzun Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)
23.719.114
23.719.114
-
-
22.776.841
942.273
-
İlişkili Taraflara ve Ortaklara Ticari Borçlar (Dipnot 10)
1.139.523
1.139.523
-
1.139.523
-
58.648.053
56.051.856
48.104.727
3.102.282
4.844.847
-
Uzun Vadeli Ticari Borçlar (Dipnot 10)
4.977.415
4.977.415
Diğer Borçlar (Dipnot 11)
1.799.540
-
-
1.799.540
-
-
-
-
-
-
-
-
1.909.547
1.909.547
1.909.547
-
-
-
126.703.081
117.842.962
61.668.667
29.409.875
32.599.103
942.273
Diğer Ticari Borçlar (Dipnot 10)
İlişkili Taraflara ve Ortaklara Diğer Borçlar (Dipnot 11)
Diğer Yükümlülükler (Dipnot 26)
TOPLAM
Nakit
Çıkışlar
Toplamı
3
Aydan
Kısa
31 Aralık 2010
Defter
Değeri
Kısa Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)
18.838.328
18.838.328
12.193.758
6.644.570
-
-
Uzun Vadeli Finansal Borçlar (Dipnot 8)
18.745.509
18.745.509
-
-
18.745.509
-
736.844
736.844
736.844
-
-
-
24.476.357
24.476.357
23.049.054
983.303
444.000
-
904.170
904.170
904.170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.101.881
1.101.881
1.101.881
-
-
-
64.803.089
64.803.089
37.985.707
7.627.873
19.189.509
-
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Dipnot 10)
Diğer Ticari Borçlar (Dipnot 10)
Diğer Borçlar (Dipnot 11)
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Dipnot 11)
Diğer Yükümlülükler (Dipnot 26)
TOPLAM
134
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
3-12
Ay Arası
1-5
Yıl Arası
5-7
Yıl Arası
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b) Likidite Riski (Devamı):
Ticari ve ticari olmayan alacakların vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
Nakit
Girişler
Toplamı
31 Aralık 2011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Dipnot 10)
Diğer Ticari Alacaklar (Dipnot 10)
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Dipnot 11)
Diğer Alacaklar (Dipnot 11)
TOPLAM
344.961
25.511.403
1.361.387
27.217.751
626.572
25.644.741
946.438
-
3-12
Ay Arası
1 Yıldan
Uzun
1.762.179
5.544.466
70.300
297.542
1 Yıldan
Uzun
25.511.403
133.338
3
Aydan
Kısa
1.755
295.787
-
8.365.735
3-12
Ay Arası
344.961
281.611
Nakit
Girişler
Toplamı
1.755
2.057.966
5.544.466
761.548
31 Aralık 2010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Dipnot 10)
Diğer Ticari Alacaklar (Dipnot 10)
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Dipnot 11)
Diğer Alacaklar (Dipnot 11)
TOPLAM
3
Aydan
Kısa
691.248
-
7.376.945
Değer düşüklüğüne uğramış ticari alacakların vade dağılımı aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2011
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat ile güvence altına alınmış
31 Aralık 2010
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat ile güvence altına alınmış
Ticari Alacaklar
Alacaklar
Diğer Alacaklar
41.683
-
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
41.683
-
-
-
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
135
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
c) Piyasa Riski:
i) Döviz Kuru Riski
Şirket, döviz cinsinden bulunan varlık ve kaynaklarının TL’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden
doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleyici bir
politika izlemektedir. Mevcut riskler Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte ve Şirket’in
döviz pozisyonu yakından takip edilmektedir. Şirket’in mevcut döviz pozisyonundan dolayı döviz kurlarında
oluşabilecek değişiklik, Şirket’in mali tablolarında önemli ölçüde değişiklik yaratmayacaktır.
Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir;
1.Ticari Alacaklar
2a.Parasal Finansal Varlıklar
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3.Diğer
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
5.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
6.Diğer
7.Duran Varlıklar(5+6)
8.Toplam Varlıklar (4+7)
9.Ticari Borçlar
10.Finansal Yükümlülükler
11.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
12.Kısa Vadeli Yükümlülükler (9+10+11)
13.Finansal Yükümlülükler
14.Uzun Vadeli Yükümlülükler
15.Toplam Yükümlülükler (12+14)
16.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
17.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
18.İhracat
19.İthalat
136
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
TL Karşılığı
3.736
3.736
3.736
(6.486.483)
(6.486.483)
(6.482.746)
(6.482.746)
-
31 Aralık 2011
USD
1.590
1.590
1.590
(3.434.000)
(3.434.000)
(3.432.410)
(3.432.410)
-
EUR
300
300
300
300
300
-
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
c) Piyasa Riski (Devamı):
i) Döviz Kuru Riski (Devamı):
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2010
TL Karşılığı
1.Ticari Alacaklar
USD
EUR
3.101 1.489 2a.Parasal Finansal Varlıklar
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
1.489 390
3.Diğer
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
3.101 390
5.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
- - -
6.Diğer
- - -
7.Duran Varlıklar(5+6)
- - -
3.101 1.489 390
- - -
8.Toplam Varlıklar (4+7)
9.Ticari Borçlar
10.Finansal Yükümlülükler
- - -
11.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
- - -
12.Kısa Vadeli Yükümlülükler (9+10+11)
- - -
13.Finansal Yükümlülükler
- - -
14.Uzun Vadeli Yükümlülükler
- - -
- - -
16.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
15.Toplam Yükümlülükler (12+14)
3.101 1.489 390
17.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
3.101 1.489 390
18.İhracat
- - -
19.İthalat
- - -
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle döviz duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki gibidir
1-ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3.ABD Doları net etki (1+2)
4-EUR net varlık/(yükümlülüğü)
5-EUR riskinden korunan kısım (-)
6.EUR net etki (4+5)
TOPLAM (3+6)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2011
Kar/Zarar
Özkaynaklar
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde
Yabancı
Yabancı paranın
paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
değer kazanması
değer kaybetmesi
(648.348)
648.348
(648.348)
648.348
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde
73
(73)
73
(73)
(648.275)
648.275
-
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
137
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
c) Piyasa Riski (Devamı):
i) Döviz Kuru Riski (Devamı):
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle döviz duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki gibidir;
1-ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3.ABD Doları net etki (1+2)
4-EUR net varlık/(yükümlülüğü)
5-EUR riskinden korunan kısım (-)
6.EUR net etki (4+5)
TOPLAM (3+6)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2010
Kar/Zarar
Özkaynaklar
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde
Yabancı
Yabancı paranın
paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi
değer kazanması
değer kaybetmesi
230
(230)
230
(230)
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde
80
(80)
80
(80)
310
(310)
ii)Faiz Riski
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz unsuru taşıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı
riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek
suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.
Finansal varlıklar
Finansal
yükümlülükler
Finansal varlıklar
Finansal
yükümlülükler
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/(zarar)’a yansıtılan
varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Değişken faizli finansal araçlar
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık
31 Aralık 2011
2010
11.035.879 41.653.371
58.742.036 37.583.837
- - -
Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sabit faizli finansal borcu bulunmasından dolayı faiz riskine maruz
kalmamaktadır.
138
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 38 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
iii) Fiyat Riski
Şirket’in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen perakende
sektöründeki rekabet ve fiyatlardaki değişiminden etkilenmekte olup, Şirket yönetimi tarafından söz konusu
fiyatlar yakından takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirgemek amacıyla maliyet
iyileştirici önlemler alınmaktadır. Mevcut riskler Şirket’in Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda
izlenmektedir.
d) Sermaye Riski Yönetimi:
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını
sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için
varlıklarını satabilir.
Şirket, sermaye yeterliliğini borç / özkaynaklar oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam
özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından
(bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sermaye riski aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2011
Finansal Borç
Eksi : Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Finansal Borç
Toplam Özkaynak
Net Finansal Borç / Toplam Özkaynak
58.742.036
(11.035.879)
47.706.157
63.250.461
75%
31 Aralık 2010
37.583.837
(49.027.100)
(11.443.263)
74.644.507
-15%
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
139
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir
cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en
iyi şekilde belirlenir. Finansal araçların tahmini makul bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve
uygun değerleme yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak makul değer tahmini amacıyla piyasa
verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna bağlı olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in
cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar,
makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri makul değerleri ile gösterilmektedir. Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem
sonunda yürürlükteki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Bu bakiyelerin yaklaşık olarak makul
değere eşit olduğu öngörülmektedir. Finansal varlıkların kısa vadeli olmaları nedeniyle, makul değerlerine
yaklaşık oldukları öngörülmektedir. Ticari ve ilişkili taraflardan alacakların cari değerlerinin, ilgili şüpheli
alacak karşılıklarıyla beraber, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle; ilişkili
taraflara borçların ise kısa vadeli olmasından ve bilanço tarihindeki piyasa faiz oranlarına yaklaşık faiz oranları
taşımalarından dolayı makul değerlerinin defter değerlerine yaklaştığı
140
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Diğer finansal yükümlülkler
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer finansal yükümlülkler
31 Aralık 2010
31 Aralık 2011
Finansal Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
11.035.879
49.027.100
İtfa edilmiş
gösterilen
diğer finansal
varlıklar
82.016
1.763.934
Krediler
ve
alacaklar
Satılmaya hazır
finansal varlıklar
-
-
Gerçeğe uygun değer
farkları kar/(zarar)’a
yansıtılan finansal varlıklar
İtfa edilmiş
değerlerden
gösterilen diğer
finansal varlıklar
11.035.879
82.016
58.742.036
49.964.819
49.027.100
1.763.934
37.583.837
18.353.297
Kaytılı değer
11.035.879
82.016
58.742.036
49.964.819
49.027.100
1.763.934
37.583.837
18.353.297
Gerçeğe
uygun değer
8
10
35
6
10
8
10
35
6
10
Dipnot
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 39 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı)
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
141
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 40 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 2012/9 numaralı haftalık bültenine göre ; 9 Mart 2012
tarihinde Şirket’in sermaye artış talebi olumlu karşılanmıştır. Şirket’in 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon)
TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 (Yirmimilyon) TL’den 60.000.000
(Altmışmilyon) TL’ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 40.000.000 (Kırkmilyon) TL nominal değerli paylar
Kurul Kaydına alınmış olup, sermaye artırımına ilişkin işlemler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde
belirtilen usüle uygun olduğu tespit edilmiştir.
b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 2012/9 numaralı haftalık bülteninde yer alan, halka açılma
sırasında yayımlanan izahname uyarınca ;
i ) Fiyat istikrarına ilişkin Şirket’in mevcut ortakları tarafından bir fon oluşturulması ve 30 gün süreyle fiyat
istikrarının sağlanmasının planlandığı ifade edilmesine karşın, fiyat istikrarının ortaklar tarafından oluşturulan
fon ile değil Şirket’ten sağlanan kaynakla gerçekleştirilmesi,
ii) Halka arz gelirinin firmanın büyüme ve dolayısıyla yeni mağaza açma faaliyetlerine kanalize edileceği ifade
edilmesine karşın, söz konusu gelirin ¨2.707.735’inin fiyat istikrarı amacıyla kullanılması ve ¨15.550.000’inin
ise, Yaşar Balkanlı’dan Şirket hisselerinin satın alınması amacıyla şirketin hakim ortakları İskender Keleş ve
Mehmet Ayüz’e borç verilerek değerlendirilmesi,
iii) Danışmanlara ödenecek ücretin bulunmadığı ifade edilmesine karşın danışmanlara ¨984.694 ücret
ödenmesi
sebepleriyle Sermaye Pİyasaısı Kurulu tarafından Seri I, No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına
ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 23’üncü maddesinin 2. fıkarsı uyarınca 75.000 TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
c) 9 Ocak 2012, 07 Mart 2012 ve 13 Mart 2012 tarihlerinde sırasıyla Çamlık Mahallesi. Aşık Veysel Caddesi.
No:52 Ümraniye / İstanbul, Atakent Mah. 235. Sok. No:19/1 Küçükçekmece / İstanbul ve Parseller Mah.
Karadeniz Cad. No:89 Ümraniye / İstanbul adreserinde yeni mağazalar açılmıştır. 7 Mart 2012 tarihinde Ömerli
Mah. Murathan Sok. No:5 Arnavutköy / İstanbul adresinde lojistik depo açılmıştır. 7 Mart 2012 tarihinde lojistik
depo olarak kullanılan Hadımköy / İstanbul’da yer alan lojistik depo kapatılmıştır.
d) Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.805 TL’ye yükseltilmiştir.
142
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 41 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nce yapılan piyasa araştırması ve hesaplamalar sonucunda
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Selim Caddesi No:17 Uyum Çarşı Beylikdüzü / İstanbul adresindeki, Şirket’e
ait mülklerin bugünkü durumuyla ve güncel piyasa şartlarında 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle peşin ve nakit
kat mülkiyeti hakkı değerleri toplamı 29.588.952 TL olarak tahmin edilmiş olup, bu değerlerle mülklerin
makul bir pazarlama süreci içinde “satılabilir” olduğunu, konu mülkte yer alan bağımsız birimlerin birlikte
satılması durumunda kat mülkiyeti hakkı değerleri toplamı 26.925.946 TL olarak tahmin etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Şirket, 10 Ağustos 2009 ve 31 Ağustos 2009 tarihlerinde konu mülk
için Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nce hazırlanmış değerleme raporlarındaki, mülkün 31
Mart 2011, 30 Haziran 2010, 31 Aralık 2009 ve 30 Haziran 2009tarihlerindeki değerlerini “birlikte satılma
indirimini” dikkate alarak finansal tablolara yansıtmıştır.
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
143
144
UYUM 2011 FAALİYET RAPORU
Adnan Kahveci Mah.
Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 23
Beykent - Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: (0212) 444 3 222 Fax: (0212) 856 10 36
www.uyum.com

Benzer belgeler