Rekabet (TR)

Transkript

Rekabet (TR)
Karşılaştırma Tablosu
PhantomPDF Standard 6.0
PhantomPDF Business 6.0
Adobe Acrobat XI Standard
Adobe Acrobat XI Pro
Nitro Pro8
$89.00
$129.00
$299.00
$449.00
$119.99
Tüm bilgisayar uygulamalarında ve resim biçimlerinde endüstri standartlarında PDF oluşturma özelliği
√
√
√
√
√
PDF 1.7 / ISO 32000 ile uyumlu
Tek adımda Microsoft Word, Excel ve Powerpoint ile PDF oluşturmak
Diğer formatlara dönüştürürken yüksek sıkıştırma özelliği
Yazdırma özelliği bulunan tüm uygulamalarla PDF oluşturma ve ek olarak Evernote’a gönderme özelliği
Text dosyasına dönüştürme
word,rtf and excel formatlarına dönüştürme
PPT formatına dönüştürme
html formatına Dönüştürme
Resim dosyasına dönüştürme
Özelliştirilebilir PDF oluşturma seçenekleri
ISO standard PDF/A dosyaları oluşturma
Boş sayfadan PDF oluşturma
Birden fazla dosyadan, dosya türlerinden ve tarayıcıdan PDF oluşturma
Birden fazla dosyayı tek bir PDF olarak birleştirme
Açılan PDF dosyalarını birleştirmek
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Güvenli mod özelliği ile yetkisiz faaliyetleri, veri iletimlerini, URL bağlantılarını ve JavaScript fonksiyonlarını
kontrol eder.
√
√
Text Görüntüleme
Çoklu sekme tarama
Büyüteç
Büyüteç aracı
Yanyana doküman karşılaştırma
View and navigate page thumbnails, bookmarks
Geometrik ve özel çizim kavuzlarının rehberliğinde nesnelerin PDF içerisine konumlandırılması
Önemli yerleri ve yorumları arama özelliği
PDF/A,E,X doğrulama özelliği
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Ücretlendirme
PDF Oluşturma ve Dönüştürme Özelliği
PDF Görüntüleme Özellikleri
Tüm PDF türlerini görüntüleme özelliği
Şifrelenmiş PDF dokümanlarını açma özelliği
Office 2013 Ribbon(Şerit) seçeneği
PDF portfolyo görüntüleme
Evernote’a yollama seçeneği
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Mesafe, çevre ve alan ölçüm araçları
Yorum ekleme seçeneği
Kütüphane araçlarının yönetimi
Verinin alınması ya da iletilmesi
Dokümanların dijital imzalarının görüntülenmesi
Ek açıklamaların (yorumların) kopyalanması, yapıştırılması ve kesilmesi
Yorumları toplu olarak görmek
Detaylı inceleme için yorumların yazdırılabilir olması
PDF Düzenleme Özellikleri
Döküman hyperlink ve yer imlerini ekleme, düzenleme, silme ve yönetme. Ayrıca hyperlink ve yer imleri
için dosya açma, ses çalma, web sitesine gitme vb.. gibi. tanımlanabilir işlemler
Ekleme , düzenleme, silme ve resim yönetimi
Ekleme , düzenleme, silme ve multimedya ek açıklamalarını yönetmek
Ekleme , düzenleme, silme, üstbilgi,altbilgi arkaplan ve filigran yönetimi
Düzenlenecek nesneler için farklı renk seçme özelliği
Paragraf düzenleme ve paragraf içinde metinleri yeniden düzeltme
Ekleme, düzenleme, silme, metin ve nesnenin adres yönetimi
Grafik ve resim nesnelerini taşıma, yeniden boyutlandırma, döndürme, kesme, kopyalama ve yapıştırma
Bir belgedeki sayfalar için kullanılan fonksiyonlar (reorder, new, insert, extract, crop and delete)
PDF dosyalarını yeniden sıralamak için sürükle ve bırak fonksiyonu kullanımı
Tarayıcıdan sayfa eklemek
Sayfa ön izleme paneli sayesinde sayfaların sürükle bırak özelliği ile yeniden sıralanması
OCR metin tanıma özelliği ile aranabilir ve seçilebilir dokümanlar oluşturma özelliği
Optik Karakter tanımlama ile düzenleme seçeneği
Görüntü tabanlı PDF oluşturma
PDF optimizer
Gelişmiş PDF düzenleme, metin adresi belirleme, resim düzenleme ve nesne ekleme özelliği
Tarayıcıdan PDF oluştururken yüksek sıkıştırma özelliği
Bates Sıralandırma
PDF/A,E,X doküman oluşturma
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
PDF Formlarının Özellikleri
Statikj XFA formları da dahil olmak üzere formların doldurulması ve kaydedilmesi
Dinamik XFA formlarının doldurulması ve kaydedilmesi
Verilerin transferi ve sıfırlanması
JavaScript desteği
Çizim ve düzenleme formlarının kontolü (text fields, buttons, drop-down lists, check boxes, radio buttons )
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik form tanıma
Seçili alanı tanımak ve düzenlemek için form düzenleme araçları
Static XFA formunu düzenlemek
√
√
√
√
√
√
√
√
Ekleme, düzenleme, silme, PDF dosyalarını güvenli şifreleme ve denetleme
√
√
√
√
√
Ekleme, düzenleme, silme, manage PDF dosyaları için sertifika güvenliği ve denetimleri kontrol etme
√
√
√
√
√
Ekleme, düzenleme,silme ve güvenlik ilkelerinin yönetimi
Ekleme, düzenleme, silme ve PDF dosyaları için dijital imzaların kontrolünün sağlanması
e-imza çözümü olan DocuSign kullanılarak PDF transfer verilerinin tutulması
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Hızlı PDF imzası sayesinde resimlerin belgeden alınarak panoya kopyalanması
Aynı şekildeki birden fazla sayfaya hızlı imya yerleştirme özelliği
İstenmeyen içeriğin kaldırılıp yeniden redaksiyonu
Belgenin tasdiklenip izin eylemlerinin ayarlanması
RMS için güvenli okuma ve yazma denetlemesinin yapılması
Microsoft AD RMS güvenliğinin PDF’e aktarılması
AD RMS ilke yönetimi
RMS güvenlik filigranı yönetimi (Okuma ve yazma yetkileri)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
PDF İnceleme Özellikleri
Ekleme, yönetme, görüntüleme ve belge yorumlarını inceleme
Yorum, biçimlendirme araçları (notlar, metin kutuları, belirtme çizgileri, daktilo v.b.) çizim araçları (rectangles,
pencil, oval, polygon, cloudy,arrow gibi)
√
PDF Güvenlik Özellikleri
√
PDF IFilter Özerllikleri
Windows indeksleme hizmetlerini ve diğer Windows arama teknolojilerini indeks PDF dosyalarına dönüştürür.
√
√
√
√