program - Dil Bilimi

Transkript

program - Dil Bilimi
VIII. MİLLETLERARASI
TÜRKOLOJİ KONGRESİ
(30 Eylül - 04 Ekim 2013)
PROGRAM
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
(30 Eylül - 4 Ekim 2013)
ONUR KURULU
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)
Prof. Dr. M.A. Yekta SARAÇ (Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili)
Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR (Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı)
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Derya ÖRS (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGU (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ
Ekrem ERDEM (Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı)
Dr. Serdar ÇAM (TİKA Başkanı)
Büyükelçi Halil AKINCI (Türk Konseyi Genel Sekreteri)
BİLDİRİ PROGRAMI
Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN
Prof. Dr. Kemal ERASLAN
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
Prof. Dr. Günay KUT
Prof. Dr. Orhan OKAY
Prof. Dr. Nurhan ATASOY
Prof. Dr. Semavi EYİCE
Prof. Dr. György HAZAI
Prof. Dr. Halil İNALCIK
Prof. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU
3
4
Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İstanbul Üniversitesi Rektörü / Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı / Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. A.Azmi BİLGİN (İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Ali ARSLAN (İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. M. Baha TANMAN (İÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet KARA (İÜ Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Sıddık YARMAN (İÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü )
Prof. Dr. Hüseyin YAZICI (İÜ Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü Başkanı )
Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI (İÜ Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Başkanı)
YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (Kongre Başkanı)
Doç. Dr. Enfel DOĞAN (Kongre Genel Sekreteri)
Yrd. Doç. Dr. Özcan TABAKLAR
Doç. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ
Doç. Dr. Ali Şükrü ÇORUK
Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ
Doç. Dr. Murat A. KARAVELİOĞLU
Doç. Dr. Abid Nazar MAHDUM
Doç. Dr. İsmail MANGALTEPE
Yrd. Doç. Dr. Ferhat ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ramazan BALCI
Yrd. Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR
Yrd. Doç. Dr. Ayhan TERGİP
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Kazim ABDULLAEV
Prof. Dr. Adil AHMETOV
Prof. Dr. Mahmut AK
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof. Dr. Hasan AKAY
Prof. Dr. Günkut AKIN
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Engin AKYÜREK
Prof. Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK
Prof. Dr. Ara ALTUN
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Prof. Dr. M. Fatih ANDI
Prof. Dr. Massai ARAİ
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Prof. Dr. Mahir AYDIN
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Prof. Dr. Halil BAL
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
Prof. Dr. Süreyya BEYZADEOĞLU
Prof. Dr. Azmi BİLGİN
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN
Prof. Dr. Necat BİRİNCİ
Prof. Dr. Uwe BLAESING
Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN
Prof. Dr. İdris BOSTAN
Prof. Dr. Ömür CEYLAN
Prof. Dr. Mevhibe COŞAR
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN
Prof. Dr. Muzaffer DOĞAN
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
DÜZENLEME KURULU
5
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR
Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA
Prof. Dr. Marek STACHOWSKİ
Prof. Dr. Uğur TANYELİ
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Prof. Dr. Mehmet TEKİN
Prof. Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof. Dr. Recep TOPARLI
Prof. Dr. Arzu TOZDUMAN TERZİ
Prof. Dr. Mertol TULUM
Prof. Dr. Vahit TÜRK
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Hanifi VURAL
Prof. Dr. Nuri YÜCE
Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL
Prof. Dr. Kemal YAVUZ
Prof. Dr. Nikolay İ. YEGOROV
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ
Prof. Dr. Peter ZIEME
Doç. Dr. Enise ABİBULLAYEVA
Doç. Dr. Fazıl ASLAN
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Doç. Dr. Ali Şükrü ÇORUK
Doç. Dr. Zeynep TARIM ERTUĞ
Doç. Dr. Ahmet Kamil GÖREN
Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU
Doç. Dr. Hatice TÖREN
Yrd. Doç. Dr. Belgin DEMİRSAR ARLI
Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Emine Naza DÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Simge ÖZER PINARBAŞI
BİLDİRİ PROGRAMI
6
Prof. Dr. Musa DUMAN
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Prof. Dr. Birol EMİL
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Selçuk ESENBEL
Prof. Dr. Suraia FAROQI
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Prof. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU
Prof. Dr. Zühre İNDİRKAŞ
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ
Prof. Dr. Lars JOHANSON
Prof. Dr. Mustafa KAFALI
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ
Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN
Prof. Dr. Ahmet KARTAL
Prof. Dr. Ceval KAYA
Prof. Dr. Dihan KHAMZABEKULI
Prof. Dr. Igor KORMUSHİN
Prof. Dr. Mambet KOYGELDİYEV
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL
Prof. Dr. Mihail MEYER
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ
Prof. Dr. Abdulkerim ÖZAYDIN
Prof. Dr. Abdulkadir ÖZCAN
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
Prof. Dr. Zeynolla SAMAŞEV
Prof. Dr. Mehmet SARAY
7
Arş. Gör. Sibel AY
Arş. Gör. Demet ÇINAR
Arş. Gör. Selim AHMETOĞLU
Arş. Gör. Seda AKSÜT
Arş. Gör. İmren GECE
Arş. Gör. Rabia Betül GÜREL
Arş. Gör. Ömer GÜVEN
Arş. Gör. Fatih ODUNKIRAN
Arş. Gör. Yıldız YILMAZ
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
(30 Eylül - 4 Ekim 2013)
30 Eylül 2013 Pazartesi
AÇILIŞ PROGRAMI
(İÜ Kongre Kültür Merkezi)
(09:30-12:00)
SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI
TANITIM FİLMİ GÖSTERİMİ
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
SEKRETARYA
PROTOKOL KONUŞMALARI
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İÜ Rektörü)
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ (YÖK Başkan Vekili)
Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)
János HÓVARİ, Macaristan Büyükelçisi
Prof. Dr. Nabi AVCI (Milli Eğitim Bakanı)
Yemek Arası (12:00-14:00)
8
9
1 Ekim 2013 Salı
M. Fuad KÖPRÜLÜ - Armin VAMBERY OTURUMU
(İÜ Kongre Kültür Merkezi)
BİLGE KAĞAN SALONU (A. 10)
TÜRKOLOJİNİN GÜNCEL SORUNLARI PANELİ
Ahmet Bican ERCİLASUN
György HAZAI
Günay KUT
Mübahat KÜTÜKOĞLU
Mihail MEYER
AKŞAM YEMEĞİ (18:00-19:30)
KONSER (20:00-22:00)
Reşid R. ARAT - Ethem R. TENİŞEV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Peter ZİEME
09:30-09:50 : Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA
Göktürk Metinlerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar
09:50-10:10 : Prof. Dr. Dmitry D. VASİLYEV
Rusya Bilimler Akademisi Epigrafik Araştırma Grubunun 2012 yılı
Güney Sibirya Çalışmaları ve Yeni Bulunan Runik Türk Yazıtları
10:10-10:30 : Doç. Dr. Taalaybek ABDİEV
Yeni Bulunan Bir Yazıt
10:30-10:50 : Dr. Napil BAZİLHAN
Kazakistan’da Yeni Bulunan Göktűrk Yazıtları Hakkında
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
PANEL YÖNETİCİSİ: Osman Fikri SERTKAYA
(14:00-17:00)
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
10
11
Ahmet CAFEROĞLU - Memmedağa ŞİRALİYEV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
11:40-12:00 : Doç. Dr. Halina KOBECKAİTE
Vilnius’ta Doğubilim: Geçmişe Bakış ve Günümüzdeki Durum
15:30-15:50 : Prof. Dr. Abay KAİRZHANOV
“Ϊrq Bitig” The Philosophical Book of Reasonings and Revelations Old
Turkish (Eski Türkçe Felsefi Bir Kitap Olan Irq Bitig’in Argümanları ve
Açığa Çıkarımları)
15:50-16:00 : Müzakere
12:00-12:20 : Doç. Dr. Celal DEMİR
İsimlerde Hâl Kategorileri ve Yalın (Nominatif) Hâl Üzerine
16:00-16:20 : Çay arası
12:20-12:40 : Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ
Dünden Bugüne Fiil Değiştiren İsimler
Mecdut MANSUROĞLU - Gerhard DOERFER OTURUMU
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
Muharrem ERGİN - Andrey N. KONONOV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER
16:20-16:40 : Prof. Dr. Kemal ERASLAN
Zarf-Fiil Eki –p Hakkında
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
11:20-11:40 : Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL
Tanpınar’ın Söz Varlığı Üzerine
15:10-15:30 : Öğr. Gör. Badam AZZAYA
Khutug Uul Yazıtları
16:40-17:00 : Prof. Dr. Vugar SULTANZADE
Türkçede -la/ -lan Yapım Ekli Fiillerin Ettirgen Biçimini Sınırlayan Etkenler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA
17:00-17:20 : Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE
Türkçenin Ekleri Yapı Bakımından Nasıl Sınıflandırılmalıdır?
14:30-14:50 : Prof. Dr. Igor KORMUŞİN
Çin ve Türk Orta Çağdaki Yazıtlarda “Otuz Türk”
17:20-17:40 : Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ
Türkçede Eşsesli Ekler
14:50-15:10 : Doç. Dr. Elşen ŞÜKÜRLÜ
Köktürk Yazıtlarında Bazı Düzeltmeler
17:40-18:00 : Doç. Dr. Feridun TEKİN
İken/-ken Ekinin Türkçede Görünümü
18:00-18:10 : Müzakere
12
13
1 Ekim 2013 Salı
ALİ ŞİR NEVAYİ SALONU (A. 9)
Ali Nihad TARLAN - Abbas ZAMANOV OTURUMU
09:30-09:50 : Prof. Dr. Kemal YAVUZ
Dil ve Edebiyat Açısından Muhibbi Divanı
09:50-10:10 :Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ
Tezkireleri Edebî Metin Olarak Kabul Edebilir miyiz?
10:10-10:30 : Dr. Hazem Said MOHAMMED MOHAMMED
1897 Osmanlı-Yunan Savaşının Arap Şiirinde Yankıları
10:30-10:50 : Ömer ARSLAN
Edebiyatımızda Temsili Anlatım ve Mantıku’t-Tayr (Gülşen-Name) Örneği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN
11:20-11:40 : Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Divan Şiirinde Düşman ve Düşman Gazelleri
11:40-12:00 : Prof. Dr. İ. GÜVEN KAYA
Hammamiyeler
12:00-12:20 : Prof. Dr. Ahmet KARTAL
İham ve tevriye Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış
12:20-12:40 : Dr. Savaşkan Cem BAHADIR
Klasik Türk Şiirinde Meclis Kavramı ve Meclisi Oluşturan Unsurlar
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
10:50-11:00 : Müzakere
Mehmed ÇAVUŞOĞLU - Yımör DAHER OTURUMU
11:00-11:20 : Çay arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan BİLGİN
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Oturum Başkanı: Prof. Günay KUT
Abdulkadir KARAHAN - Mehemmed Taki ZEHDABİ OTURUMU
14:30-14:45 : Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
British Museum’da Mesihi adına Kayıtlı Bir Münşeat Mecmuası
14:45-15:00 : Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU
Ebced:Sayıların Dili (Fa’iz Efendi ve Şakir Bey Mecmualarından
Adım Adım Lale Devri
14
15
15:00-15:15 : Prof. Dr. Abdullah HAMİTİ
İbrahim Nezim’in Türkçe ve Arnavutça Divanı Üzerine
15:30-15:45 : Bilge KARGA
Dasitan-ı İbrahim Ethem’in Yeni Bir Nüshası
15:45-16:00 : Müzakere
1 Ekim 2013 Salı
YUNUS EMRE SALONU (A. 8)
16:00-16:20 : Çay arası
Ahmet Hamdi TANPINAR - Irene MELİKOFF OTURUMU
Amil ÇELEBİOĞLU - Hasan BİCARİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ
16:20-16:40 : Yrd. Doç. Dr. Cemal AKSU
Nevai’nin Türkçe Divanlarındaki Nazım Şekilleri
16:40-17:00 : Yrd. Doç. Dr. Türkan ALVAN
Osmanlıdan Günümüze Şiir ve Musıkî Münasebetleri
17:00-17:20 : Dr. Oksana BURAK
Mevlana Celaleddin Rumi ve Hrıhoriy Skovoroda –
İki Geleneğin Ortak Felsefesi
17:20-17:40 : Dr. Rashid AKKUBEKOV
El Yazmaları, IIÂL oz YARALAR Depolanan Başkurt Pedigrees (Shezhire)
16
18:00-18:10 : Müzakere
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Fatih ANDI
09:30-09:45 : Prof. Dr. Abide DOĞAN / Bahanur GARAN
Nabizade Nazım’ın Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
15:15-15:30 : Bilal ALPAYDIN- Fatih ODUNKIRAN
Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve
ve “Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen”
17:40-18:00 : Yrd. Doç. Dr. Songül AYDIN
Teoriden Pratiğe: Sururî’nin Bahrü’l-Maarif İsimli Eseri ve
Divan Üzerinden Kafiyeye Bakış
09:45-10:00 : Prof. Dr. Hüseyin YAZICI
Bir Gurbet Şairi: İhsan Adli Serter (1880-1956)
10:00-10:15 : Doç. Dr. Danuta CHMİELOWSKA
21. Yüzyılın Polonyalı Okurları Arasında Türk Edebiyatı Algısı ve Bakış Açısı
10:15-10:30 : Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan YILDIZ
1970 Sonrası Taşra Hayatını Konu Alan Türk Hikâyesine Yansıyan
Toplumsal Kadın Algısı: Şevket Bulut Örneği
10:30-10:45 : Arş. Gör. Şeyma KARACA
Mor Kaftanlı Selanik Romanında Mübadele
17
10:45-11:00 : Müzakere
Niyazi AKI - Robert ANHEGGER OTURUMU
11:00-11:20 : Çay arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN
Mehmet KAPLAN - Alessio BOMBACİ OTURUMU
11:20-11:35 : Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Alımlama Kuramının Edebiyat Eleştirisindeki Yeri ve Adalet
Ağaoğlu’nun Romantik Bir Viyana Yazı Romanını Umberto Eco’nun
“Örnek Okur”u Olarak Okuma Denemesi
11:35-11:50 : Prof. Dr. İrfan MORİNA
Türk Kültürünün Nobelci Sırp Yazarı İvo Andriç’in Üzerindeki Etkisi
11:50-12:05 : Doç. Dr. Iryna PRUSHKOVSKA
Ukrayna-Türkiye Edebi İlişkileri
15:00-15:15 : Yrd. Doç. Dr. Nuri SAĞLAM
Mehmed Âkif ’in “Fir’avn’la Yüzyüze” Şiirinin Düşündürdükleri
15:15-15:30 : Yrd. Doç. Dr. Betül COŞKUN
Edebî Tenkit Vasıtası Olarak Kadın Mektupları
15:30-15:45 : Yrd. Doç. Dr. Murat LÜLECİ
Bilişsel Yazınbilim ve Türk Edebiyatına Bilişsel Bir Yaklaşım
15:45-16:00 : Müzakere
12:05-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK - Arş. Gör. Ahmet ÇİÇEKLER
Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu’nun “Mürit” Hikâyesi
16:00-16:20 : Çay arası
12:20-12:35 : Abdurrazek AHMED
Türk ve Mısır Şiirinde Arap Baharının Tematik Yansımaları ve Bu
Temanın Ortak Görünümleri
Kaya BİLGEGİL - Rıza MOLLOV OTURUMU
12:35-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
18
14:45-15:00 : Doç. Dr. Aliya SÜLEYMANOVA
Postmodernizmde ‘Yazarın Arkasında Gizlendiği Maske’ Adlı Üslup
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet TEKİN
14:30-14:45 : Prof. Dr. Mehmet TEKİN
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu: Kurmaca Dünyada Dilin Yeri ve İşlevi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yuriy B. ORLİTSKİY
16:20-16:40 : Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN
Dil- Tahayyül İlişkisi: Tanzimat Dönemi Türk Romanı Örneği
19
16:40-17:00 : Prof. Dr. Yuriy B. ORLİTSKİY
Rus Serbest Nazım Tarihinde Nazım Hikmet’in Rolü
17:00-17:20 : Doç. Dr. Marina BUKULOVA
Nazım Hikmet’in Serbest Nazımla Yazılmış Şiirlerinin Rusça Çevirileri
10:50-11:00 : Müzakere
17:40-18:00 : Andelko VLASİC
Doğu ve Batı – Türkçe Yayınlanan Hırvat Dergisi ve Onun Hırvat-Türk
İlişkilerinin İlerlemesindeki Rolü
18:00-18:10 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
İbrahim KAFESOĞLU - Abdullah T. EMİLOĞLU OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdulkadir DONUK
1 Ekim 2013 Salı
METE HAN SALONU (A. 7)
Zeki Velidi TOGAN - Hans Wilhelm HAUSSIG OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SARAY
09:30-09:50 : Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE
XX. yy. Başında Türkistan Basını Üzerine Düşünceler
09:50-10:10 :Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ
Çin’deki Hun Tarihçiliğine Eleştirel Bir Yaklaşım
20
10:30-10:50 : İhsan DEMİRBAŞ
18. Yüzyılın II. Yarısında Rusya Türklerinin Statü Sorunu ve
Orenburg Ruhani İdaresi
11:20-11:40 : Prof. Dr. Dai MATSUİ
Dating of The Old Uighur Administrative Orders From Turfan
(Turfan’daki Eski Uygur Emirnamelerinin Tarihlenmesi)
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
17:20-17:40 : Dr. Bayan KERİMBEKOVA
Türk Dünyasında Ortak Değerlerin Günümüz Kazak Şiirindeki Yeri
10:10-10:30 : Yrd. Doç. Dr. Ömer KUL
Doğu Türkistan Hakkında Tarihte Düzenlenen İlk Kurultay:
Hicaz (1 Eylül 1954)
11:40-12:00 : Prof. Dr. Talas OMARBEKOV
Eski Konrat’lar (Olkunout’lar)
12:00-12:20 : Prof. Dr. Jaehun JEONG
Where Was the Birthplace of Turk Ashina Clan?
(Türk Aşina Boyunun Menşei Neresidir?)
12:20-12:40 : Ali Ekber ERKİN
Çin Kaynaklarında Geçen Batı Türkleri Hakkında
21
12:40-12:50 : Müzakere
Cengiz ORHONLU - Yoseph MATUZ OTURUMU
12:50-14:30 : Yemek arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Ali İhsan GENCER - Muammer Kemal ÖZERGİN OTURUMU
14:30-14:50 : Prof. Dr. Fella Moussaoui EL-KACHİ
Cezayir Konuşmasında Türk Dilinin Etkisi: Nasıl? Niçin? Sorunsal
ve Tarihi Yaklaşım
14:50-15:10 : Prof. Dr. Leila BLİLİ TEMİME
Women in the Social History of the Ottoman Era in Tunusia
(Tunus’un Osmanlı Dönemi Sosyal Tarihinde Kadınlar)
15:10-15:30 : Dr. Guldona TANİEVA
On the Hajj Caravans and the Problem of Organizing Travel in
the XVI-XIXth Centuries
(Hac Kervanları ve 16.-19. Yy. Arası Seyahat Düzenleme Problemi)
15:30-15:50 : Dr. Leila KHERANİ
Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Türkçe Kelimeler: Kadınlar Modeli
16:40-17:00 : Dr. Dushannali ABUDULAXIMU
18. Yüzyılın Sonlarında Kazaklar ile Qing Hanedanı Arasındaki
Ticaret İlişkileri (Qing Hanedanlığı Dönemine Ait Kazak Belgeleri Işığında)
17:00-17:20 : Sevilya ASLANOVA
Vitaliy İvanoviç Şeremet (1940-2012)
17:20-17:40 : Okt. Halil AÇIKGÖZ
19. yy. Sonlarında Çeremislerden Osmanlı Sultanına Gönderilen
Bir Dilekçe ve Düşündürdükleri
17:40-18:00 : Arş. Gör. İbrahim ARIKAN
Guriy İ. Komissarov ve Bolşevik Devrimi Sonrası Çuvaşların Siyasi
Mukadderatı Üzerine Görüşler
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
16:20-16:40 : Dr. Hasan OKTAY
Kafkaslarda Rus-İran-Osmanlı Rekabetinde Revan Hanlığı
18:00-18:10 : Müzakere
15:50-16:00 : Müzakere
16:00-16:20 : Çay arası
22
23
1 Ekim 2013 Salı
MİMAR SİNAN SALONU (A. 6)
Oktay ASLANAPA - Eleonora A. NOVGORODOVA OTURUMU
09:30-09:50 : Prof. Battulga TSEND
Moğolistan’da Bulunan Dil ve Tarihin Yeni Kaynakları (Arkeolojik ve
Nümismatik Buluntular, Yeni Bulunan Köktürk ve Uygur Yazıtları)
09:50-10:10 :Doç. Dr. Gaybulla BABAYAROV
Batı Köktürk Kağanlığı Sikkelerinde Görülen “Türk-Kağan” Tabiri Üzerine
Oturum Başkanı: Prof. M. Baha TANMAN
11:20-11:40 : Prof. Dr. Kazım ABDULLAEV
Kidarites, Ephtalites and Turks in Central Asia: Some aspects of
ethnical and cultural identification
(Orta Asya’da Kidaritler, Eftalitler veTürkler: Etnik ve kültürel kimlik
bazı yönleri)
11:40-12:00 : Prof. Dr. Siyavush DADASHOV
Türk Minyatür Sanatında Görsel Hafıza, Onun Dili ve Grameri
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Rana SHAHBAZOVA
Orta Çağ’da Azerbaycan’da Tasvir Sanatı
10:10-10:30 :Doç. Dr. Mirzakhan EGAMBERDİYEV
Kazakistan’da Oğuz İzleri
12:20-12:40 : Khilola NAZİROVA
İslam Öncesi Orta Asya Saray Duvar Resimlerindeki Tasvirlerin
Eski Türk Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
10:30-10:50
12:40-12:50 : Müzakere
: Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE- Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL
Rusya’nın Pavlovsk Sarayı Müzesi’nde Bulunan Varna Kalesine Ait Kitabeler
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Oturum Başkanı: Prof. Zainolla SAMASHEV
Şerare YETKİN - Basil GRAY OTURUMU
12:50-14:30 : Yemek arası
Neriman GÖRGÜNAY-KIRZIOĞLU - Gerö GYÖZÖ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Nuran KARA PİLEHVARİAN
14:30-14:50 : Prof. Dr. Karjavbay SARTKOCA
Erken Orta Çağ’daki Türk Elbiseleri
24
25
14:50-15:10 : Levyts’ka VIRA
Influence of The East on Dressing of Karaits Woman Suits of The
Period of Crimean Khanate
(Kırım Hanlığı Döneminin Karaitli Kadın Kıyafetleri Üzerinde Doğu’nun Etkisi)
15:30-15:50 : Arş. Gör. Zeki BÖLEKEN
19. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Süsleme Unsuru Olarak Saat ve
Zaman Algısı
18:00-18:10 : Müzakere
15:50-16:00 : Müzakere
2 Ekim 2013 Çarşamba
16:00-16:20 : Çay arası
BİLGE KAGAN SALONU (A. 10)
Orhan Cezmi TUNÇER - Geza FEHER OTURUMU
Sâdeddin BULUÇ - Wlodzmierz ZAJACZKOWSKİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günkut AKIN
16:20-16:40 : Prof. Dr. Manu PRİTVİSH SOBTİ
Palimpsests of Rebuilding: Interventions on Urban Spaces in Central Asia
(Yeniden İnşa Etmenin Palimpsestleri: Orta Asya’da Kentsel
Mekânlar Üzerindeki Müdahaleler)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal ERASLAN
16:40-17:00 : Yrd. Doç. Dr. Çağla CANER YÜKSEL
Aydınoğulları’ndan Osmanlı’ya Batı Anadolu Kentlerinin Mekânsal Dönüşümü
17:00-17:20 : Dr. Nicole KANÇAL FERRARİ
Sudak Kalesi Beyazid-i Veli Camii Örneğinde Kırım’daki Altın
Orda’dan Kalma Mirasın Değerlendirilmesi
26
17:40-18:00 : Alexander VASİLYEV
Rus Arşivlerine Göre XIX. yy. Başlarında Rus Denizcisinin
Gözleriyle İstanbul Hayatı Hakkındaki Az Bilinen Belgeler
09:30-09:50
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
15:10-15:30 : Dr. Nuriia AKCHURİNA MUFTİ
The XIII-XIX Centuries Carved Moslem Tombstones of Crimea
(Kırım’ın XIII-XIX. Yüzyıllar Oymalı Müslüman Mezar Taşları)
17:20-17:40 : Dr. İbolya GERELYES
A 16th- Century (Ottoman Covered Market) Bedesten in Buda
(Budin’de Bir 16. Yüzyıl Bedesteni)
: Prof. Dr. Eva Agnes CSATO-JOHANSON- Prof. Dr. Lars JOHANSON
Phonological And Morphological Features Of Spoken Halich Karaim
(Konuşulan Halich Karayimcesi’nin Fonolojik ve Morfolojik Özellikleri)
09:50-10:10 : Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ
h Türemesine Kırım’ın Karay Türkçesinden Yeni Örnekler
10:10-10:30 : Doç. Dr. Asiya RAKHİMOVA
Tatarcanın Gelişiminde Yerlerini Yabancı Unsurlara Bırakan
Kelimelerin Dil Tarihindeki Yeri
27
10:30-10:50 : Okt. Anna Akbike SOLİMOWİCZ
Karaim Manuscripts In Private Collections In Poland: Status And
Research Perspectives
(Polonya’daki Özel Koleksiyonlarda Bulunan Karayim
Elyazmalarının Durum ve İçerikleri)
11:00-11:20 : Çay arası
Faruk Kadri TİMURTAŞ - Aleksandr M. ŞÇERBAK OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammet YELTEN
11:20-11:40 : Doç. Dr. Mevlüt ERDEM
Dilbilgisi Konularında Devamlılık
14:30-14:50 : Prof. Dr. Ergaş FAZIL
Türkī “Cami‘ at-tavārīh”in Dil Özellikleri
14:50-15:10 : Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
Garîb-name’nin Vatikan Nüshaları
15:10-15:30 : Doç. Dr. Vahid ZAHİDOGLU (ADİLOV)
Şecere-i Terâkime’nin Metni Üzerine Bazı Notlar
15:30-15:50 : İsmail TAŞ
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Eserlerinden ‘Tefsirü’l-Lübâb
Tercümesi’ ve Dil Özellikleri
15:50-16:00 : Müzakere
11:40-12:00 : Doç. Dr. Hikmet KORAŞ
Türkiye Türkçesi Gramer Kitaplarındaki İstek Kipi Ve Günlük Hayatta
Kullanılan Şekillerle Karşılaştırılması
16:00-16:20 : Çay arası
12:00-12:20 : Yrd.Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ
Türkiye Türkçesinde Tarih İfade Etmek İçin Kullanılan Yapıların
Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi
Necmeddin HACIEMİNOĞLU - Slavoljub DJİNDJİC OTURUMU
12:20-12:40 : Yrd.Doç. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK
Türkçede Benzeme/Benzetme İfade Eden Kelimelerin Semantik Gelişimi Üzerine
16:20-16:40 : Prof. Dr. Ksenija AYKUT
Türkçe’nin Sırpça Üzerindeki Etkilerinin En Kalıcı Unsuru Olan Yapım Ekleri
12:40-12:50 : Müzakere
16:40-17:00 : Prof. Dr. Mirjana TEODOSİJEVİC
Sırp-Türk Ortak Dil ve Kültür Unsurlarının Tanınmasında Türk
Televizyon Dizilerinin Rolü
12:50-14:30 : Yemek arası
28
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerima FİLAN
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
10:50-11:00 : Müzakere
Mehmet AKALIN - Emir N. NECİP OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İmre BASKI
29
17:00-17:20 : Prof. Dr. Lidiya ARİZANKOVSKA- Doç. Dr. Fadil HOCA
Makedonca – Türkçe Arasındaki Kültür Etkileşmede Dil Unsuru
10:30-10:50 : Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
Kavâid-i Türkiyye Üzerine
17:20-17:40 : Doç. Dr. Lindita XHARNARİ (LATİFİ)
Arnavutça Sözlüklerinde Türkçe Alıntıları
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
Şükrü ELÇİN - Majad MORİ OTURUMU
18:00-18:10 : Müzakere
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
2 Ekim 2013 Çarşamba
ALİ ŞİR NEVAYÎ SALONU (A. 9)
Orhan Şaik GÖKYAY - Hamit ARASLI OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa DUMAN
09:30-09:50 : Prof. Dr.Mustafa ÖZKAN
Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Metinlerinde Karmaşık Birleşik
Fiillerin Kullanılışı Üzerine
09:50-10:10 : Prof. Dr. Hossein MOHAMMADZADEH SADİGH
Sultan Şeyh Safiaddin Erdebili’nin Kara Mecmuası
11:20-11:40 : Prof. Dr. Uwe BLAESİNG - Dr. Asiye ATAKAN
Eleman Aranıyor! Çağdaş Türkçede Anlambilimsel Bir Gezinti
11:40-12:00 : Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Mahdumkulu Firaki Divanı Üzerine Çalışmalar
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Ahmet ISPARTA
Anayasa Metninde ‘ve’, ‘ile’, ‘veya’, ‘yahut’, ‘ya da’ Edatları ile Virgül
İşaretlerinin Kullanılışı
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
17:40-18:00 : Dr. Senka IVOSEVİC İPEK - Marija DİNDİC
Sırpçadaki Deyim Birimlerin Bileşeni Olarak Eski Türkçe Alıntılar
12:20-12:40 : İnna OSSİPTSUK
Dil Yabancılaşması (Estonca ile Türkçe Örneklerinde)
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
10:10-10:30 : Prof. Dr. Zafer ÖNLER
Yunus Emre Şiirlerinde Arkaik Öğeler
30
31
Ali ALPARSLAN - Zarife İ. BUDAGOVA OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mirjana TEODOSİJEVİC
14:50-15:10 : Doç. Dr. Edina SOLAK
19. Yüzyıl ve Sonrasında Bosna Hersek’te Dil Üzerinde Tartışmalar
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Duruma Bakışı
17:40-18:00 : Prof. Dr. Bilgehan ATSIZ GÖKDAĞ
Halaç Türkçesinde -mXş Ekinin Zarf-Fiil Olarak Kullanılışına Dair
18:00-18:10 : Müzakere
15:10-15:30 : Edit TASNADİ
18.-19. Yüzyıl Macar Mültecilerinin “Türkçe”si
15:30-15:50 : Yrd. Doç. Dr. Mustafa SELÇUK
Türk Diline Adanmış Bir Ömür: Necip Âsım
15:50-16:00 : Müzakere
2 Ekim 2013 Çarşamba
YUNUS EMRE SALONU (A. 8)
16:00-16:20 : Çay arası
Muhan BALİ - Bahtiyar VAHHABZADE OTURUMU
Fahir İZ - Jhon SOPER OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erman ARTUN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Gül SERTKAYA
09:30-09:50 : Prof. Dr. Erman ARTUN
Çukurova Yerel Fıkra Tiplerinin Türk Fıkra Anlatma Geleneğindeki Yeri
16:20-16:40 : Prof. Dr. Yu KURİBAYASHİ
Verb-Verb Compounding in Turkish and Turkic Languages
(Türkçe ve Türk Lehçelerinde fiil-fiil Birleşik Yapısı )
09:50-10:10 : Prof. Dr. Alimcan İNAYET
Ceditçilik Hareketinin Çağdaş Uygur Edebiyatı Üzerindeki Etkisi Üzerine
16:40-17:00 : Prof. Dr. Arslan ABDULLAH
Çağdaş Uygurca’nın Kumul (Hami) Ağzında Moğolca Kelimeler
32
17:20-17:40 : Prof. Dr. Habıbula MINAWAER
Salar Türkçesi Sözcük Hazinesi Üzerine Etimolojik Bir Araştırma
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
14:30-14:50 : Prof. Dr. Kerima FİLAN
18. Yüzyıl Saraybosna’sında Kişi Adları: Gerçek Adların Kısaltmaları Üzerine
17:00-17:20 : Prof. Dr. Sultan TULU
Halaççada Donuklaşmış Birleşik Fiil Yapıları
10:10-10:30 : Doç. Dr. Wayitijiang WUSİMAN
Uygur Halk Manilerinde Biçim
33
10:30-10:50 : Dr. Fatima HOCİN
Makedon ve Arnavut Türkülerinde Türk Kültürel Unsurları
Kenan AKYÜZ - Cornelia MORAR OTURUMU
10:50-11:00 : Müzakere
14:30-14:50 : Doç. Dr. Sezai COŞKUN
Postmodern Zamanların Menakıbnâmeleri: Mistik Romanlar
Doğan Naci AKSAN - Süreyya YUSUF OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ
11:20-11:40 : Doç. Dr. Zübeyde BİKTAGİROVA
Türk ve Tatar Kültüründe Sevgi Kavramı
11:40-12:00 : Arş. Gör. Fatih KEMİK
Evliya Çelebi’nin Rüyasında Simgesel Motifler
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU
Günümüz Türk Halk Tiyatrosu İcra Ortamlarında Değişim ve Dönüşüm
12:20-12:40 : Doç. Dr. Nurida NOVRUZOVA
Eski Türk Metinlerinde Sevgi ve Nefret Kavramlarının İfadesi
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
34
14:50-15:10 : Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU
Zamanın ve İnsanın Dönüşümündeki Tanıklar: Tanpınar’ın Saatleri
15:10-15:30 : Yrd. Doç. Dr. Sema Özher KOÇ
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde Nesneler Dünyası
15:30-15:50 : Arş. Gör. Şerif ESKİN
Sahnenin Dışında Varoluşçu İzlekler
15:50-16:00 : Müzakere
16:00-16:20 : Çay arası
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
11:00-11:20 : Çay arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abide DOĞAN
Şerif AKTAŞ - Ferhad R. ZEYNALOV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
16:20-16:40 : Doç. Dr. Ruhi İNAN
İki Ses Bir Nefes ya da Şiirin Hikâyesi
16:40-17:00 : Doç. Dr. Ali Şükrü ÇORUK
Örnek Bir Vaka Işığında II. Abdülhamid Döneminde Sansür Uygulaması
35
10:30-10:50 : Yrd. Doç. Dr. Turgut SUBAŞI
İngiltere’nin İstanbul Elçisi Stratford Canning’in Babıali İle İlişkileri
17:20-17:40 : Yrd. Doç. Dr. H. Harika DURGUN
Modernleşmenin Bir Problemi Olarak Alafrangalık: Ahmet Mithat
Efendi ve Tolstoy
10:50-11:00 : Müzakere
17:40-18:00 : Hasan KHAİLİ
Yunancaya Çevrilen Türk Edebiyatına Bir Bakış
Şehabettin TEKİNDAĞ - Özkan İZGİ OTURUMU
18:00-18:10 : Müzakere
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut AK
2 Ekim 2013 Çarşamba
METE HAN SALONU (A. 7)
Ahmed Cevat EREN - Hans Joachim KISSLING OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir AYDIN
09:30-09:50 : Prof. Dr. Melek ÇOLAK
Gyula Nemeth İle “Küçük Asya’da Geziler
09:50-10:10 : Doç. Dr. Sabire ARIK
Polonya (Lehistan) Elçisi Wojciech Miaskowski’nin XVII. yy.
Osmanlı Dönemine Ait Rapor ve Gözlemleri
10:10-10:30 : Doç. Dr. Osman KÖSE
18. yy.’da Osmanlı Devleti’ne Gelen Rus Diplomatların Gündelik Yaşamı
36
11:00-11:20 : Çay arası
11:20-11:40 : Prof. Dr. İljas REXHA
Kosova During the Early Ottoman Period
(Osmanlı’nın İlk Dönemlerinden İtibaren Kosova)
11:40-12:00 : Dr. İlias KOLOVOS
Early Ottoman Diplomatics: From Orhan to Murat II
(Orhan Bey’den II. Murat’a Kadar Erken Dönem Osmanlı Belgeleri)
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
17:00-17:20 : Yrd. Doç. Dr. Özlem NEMUTLU
Ahmet Mithat Efendi’nin Roman Kahramanları Hangi Kitapları Okuyorlardı?
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Yu XİAOFEİ
Ahmet Ağaoğlu’nun «Üç Medeniyet» Eseri Şark–Garb Edebi
Kültüroloji Değerleri Müstevisinde
12:20-12:40 : Ravshan KHUDAYBERGANOV
Some Opinions on the Analysis of Historical Data in the Historical
and Geographical Works On 9-10th Centuries
(9.-10. yy. Tarih ve Coğrafya Eserlerıideki Tarihi Bilgilerin Analizi
Üzerine Bazı Düşünceler)
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
37
Cavit BAYSUN - Mario GRİĞNASCHI OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
14:50-15:10 : Yrd. Doç. Dr. Metin ÜNVER
II. Abdülhamid Hayranı Bir İngiliz Prenses: Annie E. De Lusignan ve
Osmanlı Devletini Müdafaası
15:10-15:30 : Dr. Zekeriya TÜRKMEN
Kolağası Mehmet Tevfik (Bilge) Bey: Manastır Askeri İdadisinden
Kuleli Askeri İdadisine Bir Tarihçinin Serüveni
15:30-15:50 : Olga RAZUVAJEVA
Rus Kamuoyuna Göre Osmanlı’da Islahat Hareketleri (1856-1876)
15:50-16:00 : Müzakere
16:00-16:20 : Çay arası
17:20-17:40 : Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ
Atatürk’ün Cenaze Merasimi Sırasında Türkiye’de Yapılan Anma Törenleri
17:40-18:00 : Müzakere
2 Ekim 2013 Çarşamba
MİMAR SİNAN SALONU (A. 6)
DR. Emel ESİN - Galina A. PUGAÇENKOVA OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Kazım ABDULLAEV
Ercümend KURAN - Peter MİJATEV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ARSLAN
16:20-16:40 : Yrd. Doç. Dr. Akın ÇELİK
Mondros Mütarekesi Sonrasında İttihat Ve Terakki Partisi
Liderlerinin Yurtdışına Çıkışlarına İstanbul Basınının Tepkisi
38
17:00-17:20 : Dr. Suat ZEYREK
Ziya Gökalp’in Son Hizmeti: 1924 Anayasasının Hazırlanmasında
ve Şekillenmesindeki Katkıları
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
14:30-14:50 : Doç. Dr. Grazyna ZAJAC
“Ölüm Meleği İmparatorun Kapılarını Tıklattı.” Bir Polonyalının
Gözleriyle Sultan Abdülmecid’in Son Aylarında Osmanlı Devleti
16:40-17:00 : Yrd. Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
Kültür Dergisi’nde (1933-1946) Türk İnkılabı Algısı
09:30-09:50 : Prof. Dr. Zainolla SAMASHEV
Yedisu Bölgesi Eski Türkler Petrogliflerinin Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme
09:50-10:10 : Dr. Gönül ESEDLİ
Eski Türk Halklarının Sanat Örneklerinde Aksini Bulmuş Dinî
Görüşler (Arkeolojik ve Etnografik Materyaller Esasında)
39
10:10-10:30 : Zhantegen KHARZAUBAY
Çadırdağ (Maihan-ul) Yer Altı Mezar Yapısı ve “Dromos” Arkeolojik
Kazı Tekniği Hakkında
10:50-11:00 : Müzakere
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
11:00-11:20 : Çay arası
Haluk KARAMAĞARALI - G. FRUMKİN OTURUMU
Gündağ KAYAOĞLU - Henry F. HOFMAN OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu TOZDUMAN-TERZİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun EMECEN
14:30-14:50 : Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ
Bir Hun Aksakalı: Chun-Hang Yüeh
14:50-15:10 : Dr. Feruza DJUMANIYAZOVA
İslam Öncesi Dönemlerde Kuzey Hindistan’da Köktürk Asıllı Bir
Sülale Üzerine
11:20-11:40 : Prof. Dr. Geza DAVİD
Ulema Beg: An Ottoman Office-Holder Coming From Far Away
Distances To The Hungarian Border Territories
(Ulema Bey: Uzak Diyarlardan Macar Sınırına Gelen Bir Osmanlı Memuru)
11:40-12:00 : Dr. Ciden-Sena MENABİT
Osmanlılar Zamanında ve Günümüzdeki Romanya’da Türk-Tatar Varlığı
15:10-15:30 : Sokhiba SULEYMANOVA
Batı Köktürk Kağanlığı’nın Soğd Devletçikleri Yönetiminde
Kullandığı Yöntemler Üzerine
12:00-12:20 : Ognjen KREŚİĆ
A Serbian Monk Gerasim Zelic On The Late 18th Century Istanbul
(18. yy. Sonlarında İstanbul’da Bir Sırp Keşiş: Gerasİm Zelic)
15:30-15:50 : Sailiman KAMALİ
Çin Sarayındaki Tutsak Hatun İparhan’la İlgili Belirsizlik Üzerine
15:50-16:00 : Müzakere
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
10:30-10:50 : Rinat ZHUMATAYEV
Doğu Kazakistan’da Bulunan Elit Kurganlarına Göre Eski Çağ
Göçebelerinin Dinî Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme
12:20-12:40 : Miroslav PAVLOVİĆ
Imagining The Ottomans: The Construction of the Identity on the
Example of a Case Study of One Balkan Intellectual
(Osmanlıları Hayal Etmek: Bir Balkan Entelektüeli Örneği
Üzerinden Kimlik İnşası)
16:00-16:20 : Çay arası
40
41
3 Ekim 2013 Perşembe
Dr. Mehmet ÖNDER - Ernest GRUBE OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
16:40-17:00 : Jens WİLKENS
On Old Uyghur –gU täg and Its Cognates
(Eski Uygurca -gU täg ve Kökteşleri)
17:00-17:20 : Yrd. Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
Uygurca Dinî Terimlerde Yabancı Dillerin Gramatikal Etkisi Var mıdır?
17:20-17:40 : Dr. Andrey KUBATİN
Soğdça Belgelerde Görülen Eski Türkçe Terimler
17:40-18:00 : Doç. Dr. Enise ABİBULLAYEVA
Kırım’da Okul Dışında Ana Dili Öğretimin Temel Problemleri
18:00-18:10 : Müzakere
Abdülkadir İNAN - Nikolay A. BASKAKOV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yuri KURİBAYASHİ
09:30-09:50 : Prof. Dr. Nasilov DMİTRY
Rusya Federasyonu’nun Dil Mevzuatı ve Dil Statüsünün Kimi
Sorunları Üzerine
09:50-10:10 : Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU
Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Uygulanabilecek Bazı
Morfolojik Kriterler
10:10-10:30 : Doç. Dr. Nadejda TIDIKOVA
Altay Cumhuriyetinde Çalkanduların Sosyolinguistik Durumu
(Araştırma Gezilerinin Sonuçlarına Göre)
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
16:20-16:40 : Prof. Dr. Peter ZİEME
Garşuni (Süryani Yazısıyla Yazılmış) Eserlerine Dair Yeni Notlar
BİLGE KAGAN SALONU (A. 10)
10:30-10:50 : Yrd.Doç. Dr. İbrahim AKIŞ
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Bakış Açısı ile Türk Dünyasının Alfabe Birliği Meselesi
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
42
43
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Leyla KARAHAN
15:10-15:30 : Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
Bianchi’nin ‘Le Nouveau Guide De La Conservation En Français Et
Turc/Fransızca ve Türkçe Yeni Tekellüm Risalesi’ Adlı Eseri Üzerine
11:20-11:40 : Prof. Dr. Mustafa ÖNER
Türkçede “Vurmak” Kavramı ve Türevleri
15:30-15:50 : Dr. Ömer YAĞMUR
De Turcaum Ritu Et Cereamoniis (1544) İçerisinde Bulunan Çeviri
Yazılı Sözlük Üzerine
11:40-12:00 : Prof. Dr. Osman YILDIZ
Ağla- Fiili Üzerine
12:00-12:20 : Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
Türk Dilinde “Miras” İçin Kullanılan Söz Varlığı
12:20-12:40 : Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
“Kendi” Sözünün Kökeni Üzerine
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
Hasan EREN - Vladimir DRİMBA OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri YÜCE
14:30-14:50 : Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Bağlamları Açısından Jean Deny’nin Gramerindeki Atasözleri
14:50-15:10 : Prof. Dr. Halil İbrahim USTA
Bartold’un Etimoloji Denemeleri
44
15:50-16:00 : Müzakere
16:00-16:20 : Çay Arası
Selahattin OLCAY - Elöfset Z. ABDULLAYEV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. György HAZAİ
16:20-16:40 : Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Ahmet Caferoğlu’nun Derlemelerinde Kullandığı Fonetik
Transkripsiyon Sisteminden Günümüze
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Tahsin BANGUOĞLU - Annemarie Von GABAIN OTURUMU
16:40-17:00 : Prof. Dr. Leyla KARAHAN
Türkiye Türkçesi Ağızlarında {-l} Zarf-Fiil Ekli İkilemeler
17:00-17:20 : Prof. Dr. Vahit TÜRK
Türkçede Alışmak Anlamlı Kelimeler; Yapıları ve Anlam İlişkileri
17:20-17:40 :Doç. Dr. Nazım İBRAHİM
Makedonya Türk Ağızlarında Ek-Fiil
45
Hasibe MAZIOĞLU - Bedia REMZİ ÖZORAN OTURUMU
18:00-18:10 : Müzakere
11:20-11:40 : Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Bamsı Beyrek Boyu’nun Masallaşması ve Nazma Çekilmesi Üzerine
3 Ekim 2013 Perşembe
ALİ ŞİR NEVAYİ SALONU (A. 9)
İsmail Hikmet ERTAYLAN - Abdülali T. KAYAROV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR
09:30-09:50 : Prof. Dr. Jurayev MAMATKULİ
Orta Asya Halkları Mitolojisindeki “Grifon” - “İt+Kuş” Figürü
ve Onun Tarihi Gelişimi
09:50-10:10 : Dr. Rozaliya SULTANGAREYEVA
Kuşlar Hakkındaki Başkurt Danslarının Mitolojik Kökeni
10:10-10:30 : Doç. Dr. Zhanna YUSHA
Sibirya Türk Destanlarındaki Mitolojik Görüntüler Üzerine
10:30-10:50 : Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN
Türk Masallarında Sosyal Eleştiri
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
46
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
11:40-12:00 : Prof. Dr. Ali DUYMAZ
Türk Halk Anlatılarında Şehir Hayatı ve Yerleşik-Konargöçer
Çatışmasının İzleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler
12:00-12:20 : Prof. Dr. Yaşar ŞENLER
Deli Dumrul’dan Hoca Ahmed Yesevî’ye Bir Değişim Süreci veya
Ölüm Karşısında İki Duruş
12:20-12:40 : Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN
Gelenek ve Yaratıcılık İlişkisi Bağlamında Avtorlu /Yazarlı Destan Terimi Üzerine
12:40-12:50 : Müzakere
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
17:40-18:00 : Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK
Bir Tasvirî Fiil Olarak at- Fiilinin Türkiye Türkçesi ve Anadolu
Ağızlarındaki Durumu
12:50-14:30 : Yemek arası
Halide DOLU - Hikmet TANYU OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN
14:30-14:50 : Prof. Dr. İsmet ÇETİN
Geleneğin Tekâmülü ve Değişimi: Türk Halk Hikâyeleri Örneği
14:50-15:10 : Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA
Âşık Edebiyatında Yeni Bir Şiir Şekli: Bitişik Şiir
47
15:10-15:30 : Doç. Dr. Molotova Gülbähräm MÄXSUMKIZI
Versification of Folk Poems Among the Turkic Peoples
(Türk Halklarında Halk Şiirlerinin Oluşum Süreci)
17:40-18:00 : Dr. Yaşar KALAFAT
40. Yılında Türkiye Türkolojisine (Halkbilim Penceresinden) Stratejik Bakış
18:00-18:10 : Müzakere
15:50-16:00 : Müzakere
3 Ekim 2013 Perşembe
16:00-16:20 : Çay arası
YUNUS EMRE SALONU (A. 8)
Harun TOLASA - Aulis J. YOKİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
16:20-16:40 : Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Ege Bölgesi Yörükleri Arasında Yaşayan Eski Bazı İnançların İzleri
16:40-17:00 : Prof. Dr. Mehmet AÇA -Arş. Gör. Abanoz KÜÇÜK
Güney Sibirya ve Anadolu Türklerinin Evlenme Geleneklerindeki
Tabular Üzerine Bir Değerlendirme
17:00-17:20 : Doç. Dr. Ferah CELİL
İlkel İnanç Sistemlerinde Yer Alan Tabu Faktörünün Folklorda
Tezahürü Üzerine (Türk ve Skandinav Eposlarının Mukayisesi Esasında)
17:20-17:40 : Yrd. Doç. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN
Türk Halk Kültüründe Ayna İle İlgili İnanışlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir
İnceleme ve Bu İnanışların Eski Türk Kültüründeki İzleri
48
Şinasi TEKİN - Geng Shi-MİN OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
09:30-09:50 : Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ
Kutadgu Bilig’in Mısır Nüshasının Yazım ve Dil Özelliklerine Göre
Değerlendirilmesi
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
15:30-15:50 : Öğr. Gör. Dr. Ali DAŞMAN
Kırgızistan’da Başkurt Bir Akın: Kayum Miftakov
09:50-10:10 : Prof. Dr. Ceval KAYA
Orta Türkçe Töne Kün Üzerine
10:10-10:30 :Prof. Dr. Ümit TOKATLI
Atabetü’l-Hakayık’ta Til
10:30-10:50 : Doç. Dr. Muhammed Ezzat SAİD BENDARY GAZI
Arap Bir Türkolog Gözüyle Divânü Luğâti’t-Türk. Divânü Lugâti’t-Türk’teki Dil Bakımından Kabul Edilmeyen ve Üzerine Görüş Farklılığı Olan Noktalar
49
10:50-11:00 : Müzakere
Vecihe HATİPOĞLU - Jozsef THORMA OTURUMU
11:00-11:20 : Çay arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ceval KAYA
Saadet ÇAGATAY - Karl H. MENGES OTURUMU
11:20-11:40 : Prof. Dr. Ayşe Gül SERTKAYA
12 Hayvanlı Takvimin 12 Yılının Özelliklerini Anlatan Horezm
Türkçesi İle Yazılmış Bir Sâl-Nâme
11:40-12:00 : Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV
XVI. Yüzyıl Özbek Nesrindeki Arkaik Kelimeler Üzerine
12:00-12:20 : Doç. Dr. Funda KARA
Kélür-Nâme (Zebân-ı Türkî) Adlı Çağatay-Farsça Sözlükteki Eş
Yazımlı ve Eş Anlamlı Kelimeler
12:20-12:40 : Yrd. Doç. Dr. Kurmangazı SADIKBEKOV
Memlük Kıpçak Türkçesi Eserlerinin Lehçe Özellikleri
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
50
14:50-15:10
: Prof. Dr. İmre BASKI
On The Alleged Common Origin of the Kzakh Clan-name Madiyar
and Hungarian Ethnonym Magyar
(Aynı Kökten Geldiği Varsayılan Kazak Kabile Adı “Madiyar” ve
Macar Etnonimi “ Magyar”)
15:10-15:30 : Okt. Yong-SŎNG LI
Names for Rainbow in the Turkic Languages
(Türk Dillerinde Gökkuşağı için Adlandırmalar)
15:30-15:50 : Aynur Sabir MAMMADOVA
Ancient Turkic Words Used in “Кitabi-Dede Gorqud” in
Contemporary Literary Works
(Kitab-ı Dede Korkut’ta ve Çağdaş Edebî Eserlerde Kullanılan Eski
Türkçe Kelimeler)
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ
14:30-14:50 : Doç. Dr. Serkan ŞEN
Türk Boy Adlarının İzahında Karşılaşılan Güçlükler ve Bazı Öneriler
15:50-16:00 : Müzakere
16:00-16:20 : Çay arası
51
3 Ekim 2013 Perşembe
Ahmet TEMİR - Berthold SPULER OTURUMU
METE HAN SALONU (A. 7)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Igor KORMUSHIN / Tatsiana YELİSEYEVA
16:40-17:00 : Doç. Dr. Feyzi ERSOY
Moğolca ve Çuvaşçada Özneden Sonra Gelen Bol ve Vél Üzerine
17:00-17:20 : Doç. Dr. İsmail DOĞAN
Büyük Türk Dili Ailesi Teorisi
17:20-17:40 : Doç. Dr. Oktay Selim KARACA
Türkçede Temel Kelime Kökü Tipi
17:40-18:00 : Dr.Yusuf GEDİKLİ
Ana Altayca Söz Başı -P Sesi Var Mıdır?
18:00-18:10 : Müzakere
Bekir KÜTÜKOĞLU - Vasıf ASLANOV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mübahat KÜTÜKOĞLU
09:30-09:50 : Prof. Dr. Arzu TOZDUMAN-TERZİ
Bağdat Şehrinin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Planı
09:50-10:10 : Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN
Timurlu Teşkilatında Nüvisendegan-ı Türk
10:10-10:30 : Yrd. Doç. Dr. Hatice ORUÇ
19. yy.’da Saraybosna’da Kaleme Alınmış Türkçe Bir Eser: Muvakkit
Salih Sıtkı Efendinin Bosna ve Hersek Tarihi
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
16:20-16:40 : Prof. Dr. Jorigt (ZHAORİGETU)
Features of Number Category in Altaic Languages
(Altay Dillerinde Sayı Kategorisinin Özellikleri)
10:30-10:50 : Yrd. Doç. Dr. Muharrem VAROL
1902’de Yemen’e Gönderilen Osmanlı Heyeti ve Hasan Halid
Efendi’nin Raporu: Yemen İllerinde Bir Şeyhzade
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
52
53
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU
15:10-15:30 : Dr. Kairat BELEK
IX.-XII. Yüzyıllarda Türkistan’da Türk-İslam Yazıtları: Çiyin-Taş
Yazıtları Örneği
11:20-11:40 : Doç. Dr. Pavel SHLYKOV
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Sivil Toplumun Dinamiği ve
Sivil Toplum Örgütleri Gelişmesi (19. ve 20. Asırda)
15:30-15:50 : Arş. Gör. Kürşat YILDIRIM
Juan-Juan Devletinde ve Eski Türk Devletlerinde Kullanılan
Müşterek Unvanlar
11:40-12:00 : Doç. Dr. Şevket TOPAL
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Hukuk Tarihinde İcma ve Şura
15:50-16:00 : Müzakere
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Ramazan BALCI
Osmanlı Devleti’nin İşkodra’da Uyguladığı Cibal Usulü
12:20-12:40 : Yrd. Doç. Dr. Tunca ÖZGİŞİ
Osmanlı Adalet Sisteminde Bireysel Başvuru Hakkı
12:40-12:50 : Müzakere
H. Dursun YILDIZ - Marat K. NURMUHAMMEDOV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir ÖZAYDIN
12:50-14:30 : Yemek arası
16:20-16:40 : Prof. Dr. Baybolot ABİTOV
Orta Asırlarda Kırgız Topraklarında Yaşayan Ünlü Din Âlimleri ve
Düşünürleri: İmam Serahsi
Faruk SÜMER - James R. HAMİLTON OTURUMU
16:40-17:00 : Prof. Dr. Dilaram YUSUPOVA - Sevinç ULAŞOVA
Timurlular Kaynaklarında Etnik Namlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL
14:30-14:50 : Prof. Dr. Sergei KLYASTORNYJ
Large Orkhon Texts: The Problem of the Authorship
(Büyük Orhun Metinleri: Müelliflik Sorunu)
14:50-15:10 : Prof. Dr. Toshio HAYASHİ
Orhon Valley and Ötüken Yış
(Orhon Vadisi ve Ötüken Ormanı)
54
16:00-16:20 : Çay arası
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Münir AKTEPE - Susan A. SKILLETER OTURUMU
17:00-17:20 : Yrd. Doç. Dr. Dinçer KOÇ
Divanü Lügat-it-Türk’te İdil Bulgarları Hakkında Verilen Bilgiler
Üzerine Bir Değerlendirme
17:20-17:40 : Dr. Gökhan DİLBAŞ
Macar Krallığını ve Moğol İmparatorluğunu Karşı Karşıya Getiren
Savaş: Muhi Muharebesi (11 Nisan 1241)
55
17:40-18:00 : Ruhsara GULİYEVA
Kenger Etnosu Konusuna Dair
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
18:00-18:10 : Müzakere
DR. Turgut GÜNAY - Halil Fikret ALAYA OTURUMU
MİMAR SİNAN SALONU (A. 6)
Nihad ÇETİN - Altay S. AMANCOLOV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin PEKACAR
09:30-09:50 : Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Arapçadan Türkçeye Geçen Bazı Edatların Anlam ve Kullanılış Özellikleri
09:50-10:10 : Doç. Dr. Ferruh AĞCA
Tarihsel Türk Dili Metinlerinde dA Edatı / Bağlacı
10:10-10:30 : Doç. Dr. İ. Gülsel SEV
Altun Yaruk’ta ‘Kaçan’ İle Kurulmuş Cümleler
10:30-10:50 : Doç. Dr. Mustafa TANÇ
Karahanlı Türkçesinde Üçün Edatının Emir Üçüncü Kişi Çekimli
Cümleleri Temel Cümleye Bağlama Özelliği ve Bunun Çağdaş
Kırgız, Özbek ve Tatar Türkçelerindeki Görünümü
56
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
11:20-11:35 : Prof. Dr. Alfiya Ş.YUSUPOVA
XIX. Yüzyılda İki Dilli Türk Lehçeleri Sözlükleri (Sözlük Bilimi
Bakımından Bir İnceleme)
11:35-11:50 : Prof. Dr. Mohsun NAGISOYLU
Ortaçağ Azerbaycan-Türk Tercüme Eserleri ve Onların Dil Özellikleri
11:50-12:05 : Dr. Aziz BİRİNCİ
Kırk Vezir Hikâyeleri’nin Türk Dili ve Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
3 Ekim 2013 Perşembe
12:05-12:20 : Dr. Yaşar YÜKSEKKAYA
Türkçe Sözlüklerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılmasına Avrupa
Sözlük Araştırmacılığı Açısından Bir Yaklaşım
12:20-12:35 : Marta ANDRİC
Mostar’daki Arapça-Farsça-Türkçe Sözlük
12:35-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
57
Meserret DİRİÖZ - Aydın OY OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
14:50-15:10 : Prof. Dr. Ewa SİEMİENİEC-GOLAS
Marcin Paszkowski - Seventeenth Century Polish Scholar and his
Work about Turkey and the Turkish Language
(17. Yüzyıl Polonyalı Bilim Adamlarından Marcin Paszkowski ile
Türkler ve Türk Dili Hakkındaki Çalışmaları)
15:10-15:30 : Prof. Dr. Gisela PROCHAZKA-EİSL
Yolculuk Yapan Bir Ek Örneğiyle Arap Lehçelerinde Türkçe
15:30-15:50 : Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU
Şeybaniname`nin (XVI yy.) Çağatay Dili ve Edebiyatinin
Gelişmesinde Yeri ve Önemi
15:50-16:00 : Müzakere
16:00-16:20 : Çay arası
Ali Haydar BAYAT - Aleksandr DUBİNSKİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lars JOHANSON
16:20-16:40 : Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN - Yrd.Doç. Dr. Zeynep ORAL
İşitme Engellilerin Eğitiminde Osmanlı Yazısının Kullanımı Üzerine
58
17:00-17:20 : Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI
Fransa’daki İki Dilli Türk Öğrencilerin Türkçe Yazılı Metinlerindeki
Yazım Stratejileri
17:20-17:40 : Doç. Dr. Emine KOLAÇ
Türkçe Eğitim Araştırmalarına Yönelik Bir Değerlendirme
17:40-18:00 : Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR
Türkoloji Eğitiminde Uzaktan Eğitim
18:00-18:10 : Müzakere
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
14:30-14:50 : Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN
Harezm Türkçesinden Yeni Bir Gözden Geçiriş
16:40-17:00 : Prof. Dr. Elenı SELLA - Okt. Maria MAVROPOULOU
Using Translation Errors As A Mechanism Of Second Language
Acquisition: Teaching Turkish As A Foreign Language To Greek Speakers
(İkinci Dil Ediniminde Çeviri Hatalarının Yöntem Olarak
Kullanılması: Yunanca Konuşanlara Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesi)
4 Ekim 2013 Cuma
BİLGE KAGAN SALONU (A. 10)
Osman Nedim TUNA - Lajos BESE OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati DEVELİ
09:30-09:50 : Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Amerind Dillerinde Türkçe İzleri
59
12:20-12:40 : Yrd. Doç. Dr. Tuncay BÖLER
Nazal /Ñ/ Ünlüleri Kalınlaştırır Mı?
10:10-10:30 : Doç. Dr. Ebulfez EZİMLİ
Öz Türkcenin En Eski Dil Örneği: Sumer Şairi Enlil İsme Dağan’ın
(M.Ö. Beşinci Binyıl) Şiirlerinde Ses Nizamı
12:40-12:50 : Müzakere
10:30-10:50 : Albina DOBRİNİNA
The Altai Language Naive Image Of The Inner World of a Person
(Kişinin İç Dünyasında Altay Dilinin Naif İmajı)
10:50-11:00 : Müzakere
4 Ekim 2013 Cuma
ALİ ŞİR NEVAYİ SALONU (A. 9)
11:00-11:20 : Çay arası
Tunca KORTANTAMER - Fahrettin KIRZIOĞLU OTURUMU
Ali F. KARAMANLIOĞLU - Istvan Mandıoki-KONGUR OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
11:20-11:40 : Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
Türkiye Türkçesinde Terimleşme Çalışmaları
11:40-12:00 : Doç. Dr. Arsun Uras YILMAZ-Doç. Dr. Selim YILMAZ
Türkçe Karşılıklı Etkileşimde ‘Anlaşma/Anlaşmazlık’ İçerikli
Söylemlerin Dilbilimsel Göstergeleri
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Nihal ÇALIŞKAN
Çok Sözcüklü Birimler
60
12:50-14:30 : Yemek arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alimcan İNAYET
09:30-09:50 : Prof. Dr. Firdevs HİSAMİTDİNOVA
Some Problems in the Study of Turkic Mythology
(Türk Mitolojisi Çalişmalarındaki Bazı Problemler)
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
09:50-10:10 : Doç. Dr. Berdi SARIYEV
Mahtumkulu’nun Şiirlerinde İnançla İlgili Deyimler
09:50-10:10 : Arzhaana KHERTEK
The Category of Space in the Language Picture of the World (based
on the material of folklore texts)
[Dünyanın Dilsel Resimde Alan Kategorisi (Tuvaların Folklor
Metinlerine Dayanarak)]
10:10-10:30 : Emine RAHİMLİ
Azerbaycanda Söylenilen Kerkük Türküleri
61
4 Ekim 2013 Cuma
YUNUS EMRE SALONU (A. 8)
10:50-11:00 : Müzakere
Fevziye ABDULLAH TANSEL - Fethi el-NEKLAVİ OTURUMU
11:00-11:20 : Çay arası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
Meliha Ülker ANBARCIOĞLU - DR. Adile AYDA OTURUMU
09:30-09:50 : Prof. Dr. Muhammet YELTEN
Türk Edebiyatında 15. Yüzyıldan Bir Nesir Kesiti Olarak Hamza-nâme’nin
Hitap Ettiği Zümreler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdulhakim MEHMET
11:20-11:40 : Doç. Dr. Abdulhakim MEHMET
Eski Türklerin VI. Yüzyıla Ait Ses Abidesi
“Çılı Türküsü” Üzerine Bir İnceleme
11:40-12:00 : Mukadesi MİJİTİ
The Uyghur Traditional Music and Dance an Modern Stage
(Modern Zeminde Geleneksel Uygur Müziği Ve Dansı)
12:00-12:20 : Gonca DEMİR
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi (THMFNS)
12:20-12:40 : Rüstemov ANAR
Ahıska Türklerinin Folklor Müziği
09:50-10:10 : Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER
13. ve 14. Yüzyıllarda Türk Dili ve Karışık Dilli Eserler
10:10-10:30 : Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
Karışık Dilli Bir Eser: Kitab-ı Ata Dede
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
10:30-10:50 : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali ARSLAN
“Tulpars” in The Anatolian, Caucasus, Central Asian Turkısh and
Native Amerıcan Indians Folk Literatures
(Anadolu, Kafkas, Orta Asya Türk ve Yerli Amerika Hintlerinin
Halk Edebiyatlarında “Tulpar”Lar)
10:30-10:50 : Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesi ile Günümüz Türkmence
Ağızlarının Bazı Koşutlukları
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
12:40-12:50 : Müzakere
62
12:50-14:30 : Yemek arası
63
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖNER
09:50-10:10 : Prof. Dr. Cengiz Mustafov HAKOV
Bulgaristan’daki Türk-Müslüman Ahalisinin Balkan Savaşlarından
Önceki ve Sonraki Hakları
11:20-11:40
10:10-10:30 : Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Manastır Vilayet Gazetesinin Gözüyle Manastır (1905-1908)
: Prof. Dr. Çetin PEKACAR-Ahmet Turan TÜRK-M. Emin YILDIZLI
Codex Cumanicus Ve Kumuk Türkçesinin Söz Varlığı
11:40-12:00 : Doç. Dr. İsmet BİNER
Başkurt Türkçesinde Ź/З Ve Ś/Ç Ünsüzleri
12:00-12:20 : Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY
Başkurt Türkçesinde -nXkX/-DXkX/-ÂXkX Yapısı ve İşlevleri
10:30-10:50 : Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN
Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazasındaki Çiftlikler Üzerine Bazı
Değerlendirmeler (XIX. yy.’dan XX. yy.’a)
10:50-11:00 : Müzakere
12:20-12:40 : Yrd. Doç. Dr. Ali ILGIN
Toju Tıvaları ve Dilleri Üzerine -Saha Araştırması Temelinde Bir İnceleme12:40-12:50 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
12:50-14:30 : Yemek arası
Nejat GÖYÜNÇ - Veselin BEŞEVLİEV OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil BAL
4 Ekim 2013 Cuma
METE HAN SALONU (A. 7)
Bahaeddin ÖGEL - Muhtar SAGİTOV OTURUMU
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Nazif HOCA - Mihail GUBOĞLU OTURUMU
11:20-11:40 : Prof. Dr. Tadeusz MAJDA
Collection of Satirical and Caricature Drawings from the Time of
The Young Turks Revolution 1908 at The National Museum in Warsaw
(Varşova Milli Müzesinde Bulunan 1908 Jön Türkler Hareketinden
Kalma Hiciv Ve Karikatür Koleksiyonu)
11:40-12:00 : Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER
İki Jön Türkün Afganistan Seferi ve Bakü’de Tarihi Buluşma
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR
09:30-09:50 : Prof. Dr. Ruben SAFRASTYAN
Ermenistan’da Türkoloji Çalışmaları
64
12:00-12:20 : Yrd. Doç. Dr. Taner ASLAN
II. Meşrutiyet’in İlanı Sonrası Genel Af Uygulamaları ve Genel Af
Layihası: “Layiha-i Kanuniye”
65
12:20-12:40 : Arş. Gör. Selim AHMETOĞLU
Âkim Kalmış Bir Muhalefet Teşebbüsü: Brindizi Kongresi
10:50-11:00 : Müzakere
11:00-11:20 : Çay arası
12:40-12:50 : Müzakere
12:50-14:30 : Yemek arası
Yılmaz ÖNGE - Ziyad EBUZZİYA OTURUMU
4 Ekim 2013 Cuma
MİMAR SİNAN SALONU (A. 6)
Tülay REYHANLI-GENCEVÎ - Shiro HATTORİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal YAVUZ
11:20-11:40 : Prof. Dr. Metin AKAR
Mevlevi Şair Derviş Niyazi’nin Bir Mesnevisi: Resul-i Ekrem
Sallalahu Aleyhi ve Sellem İblis Aleyhi’l-la’neye Sual İtdügi Bildürür
11:40-12:00 : Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Yazarı Bilinmeyen Türkçe-Arapça Manzum Bir Lügat: Müfîdü’l
Müstefîdîn ve İstinsahî Büyük Farklılıklar
09:30-09:50 : Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
Kutadgu Bilig’deki Odgurmuş ile Tasavvuf Şiirindeki Sufi
12:00-12:20 : Prof. Dr. Şener DEMİREL
Yeni Bir Mevlid Metni: Behiştî Sinan Çelebi’nin Mahzenü’l-Esrâr
Adlı Mesnevisi
09:50-10:10 : Prof. Dr. Menderes COŞKUN
Fatih’i Anlatan Edebî ve Tarihî Kaynakların Zihniyet Tenkidi
12:20-12:40 : Doç Dr. Mirjana MARINKOVİC
Anonim Bir Osmanlı Dönemi Şairinin Yapıtı Destan-ı Belgrat
10:10-10:30 : Doç. Dr. Aziz MERHAN
Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr Adlı Mesnevisinin Özgünlüğü ve Kaynakları
12:40-12:50 : Müzakere
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
12:50-14:30 : Yemek arası
10:30-10:50 : Doç. Dr. Saadat SHİKHİYEVA
Azerbaycan Türkçesine Çağatayca Leksik Unsurların İntikalinde
Divan Şiirinin Rolü
66
67
4 Ekim 2013 Cuma
BİLGE KAGAN SALONU (A. 10)
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
(14:30-16:00)
Turan YAZGAN - Baymirza HAYİT OTURUMU
KAPANIŞ TÖRENİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
ve
İLETİŞİM ADRESLERİ
KONGRE OTURUMLARI HAKKINDA İKİ ÖNEMLİ NOT
a) Program yayımlandığı ve duyurulduğu için katılımcılardan gelebilecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
b) Bir oturum başkanı herhangi bir sebeple oturumda hazır bulunmazsa, ilgili oturumda konuşmacı olan katılımcılardan unvan ve yaş bakımından kıdemli olanı, oturum başkanlığı görevini
deruhte edecektir.
68
KATILIMCILAR
UNVAN
AD-SOYAD
OKUL
Yrd. Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
ALBİNA DOBRİNİNA
Rusya Bilimler
Akademisi
[email protected]
[email protected]
A. AZMİ BİLGİN
Prof. Dr.
ABAY KAİRZHANOV
[email protected]
Doç. Dr.
ALEXANDER VASİLYEV
Rusya Bilimler
Akademisi
Doç. Dr
ABDULHAKİM MEHMET
[email protected]
Prof. Dr.
ALFİYA Ş.YUSUPOVA
Kazan Federal
Üniversitesi
Prof. Dr.
ABDURRAHMAN GÜZEL
Başkent Üniversitesi
[email protected]
Öğr. Gör. Dr.
ALİ DAŞMAN
İstanbul Kültür
Üniversitesi
[email protected]
Dr.
ABDURRAZEK AHMED
el-Ezher Üniversitesi
[email protected]
com
Prof. Dr.
ALİ DUYMAZ
Balıkesir Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ABDULLAH HAMİTİ
ALİ EKBER ERKİN
Kocaeli Üniversitesi
[email protected]
YRD.Doç. Dr
ALİ ILGIN
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
ALİ OSMAN SOLMAZ
Gazi Osman Paşa
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ALİMCAN İNAYET
Ege Üniversitesi
[email protected]
ALİYA SÜLEYMANOVA
Saint-Petersburg Devlet
Üniversitesi
[email protected]
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
[email protected]
BAHANUR GARAN
[email protected]
Hacettepe Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Dr.
ADNAN İSMAİLİ
Prof. Dr.
AERSİLAN ABUDULA
Xinjiang Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
AHAT ÜSTÜNER
Fırat Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
AHMET ALİ ASLAN
[email protected]
Ardahan Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
AHMET ISPARTA
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
AHMET KANLIDERE
Marmara Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
AHMET KARTAL
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
AHMET ŞEFİK ŞENLİK
İstanbul Medeniyet
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
AIBIBULA MINAWAER
[email protected]
Doç. Dr.
Yard. Doç. Dr. ALPAY DOĞAN YILDIZ
AMINA RAHIMLI
Ögr. Gör.
ANDELKO VLASİC
Dr.
ANDREY KUBATİN
Prof. Dr.
ANNA DYBO
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
ÂBİDE DOĞAN,
[email protected]
AKIN ÇELİK
Prof. Dr.
Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi
E-POSTA
[email protected]
Zagreb Üniversitesi
[email protected]
Özbekistan Bilimler
Akademisi
[email protected]
[email protected]
71
ANNA SOLİMOWİCZ
Warsaw University
[email protected]
Doç. Dr /
Doç. Dr
ARSUN URAS YILMAZ /
SELİM YILMAZ
İstanbul Üniversitesi/
Marmara Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ARZU TOZDUMAN TERZİ
İstanbul Üniversitesi
Dr.
ARZHAANA KHERTEK
Doç. Dr
ASİYA RAKHİMOVA
Kazan Federal
Üniversitesi
AYNUR SABİR MAMMADOVA
Dr.
BETÜL COŞKUN
Fatih Üniversitesi
[email protected]
Arş. Gör
BİLAL ALPAYDIN
Arş. Gör.
FATİH ODUNKIRAN
[email protected]
Arş. Gör.
BİLGE KARGA
Çukurova Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr.
BİLGEHAN ATSIZ GÖKDAĞ
Kırıkkale Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
CELAL DEMİR
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
[email protected]
Bakü Devlet Üniversitesi [email protected]
Yrd.Doç. Dr.
CEMAL AKSU
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
Adnan Menderes
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
CEVAL KAYA
Ardahan Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
AYŞE GÜL SERTKAYA
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Ögr. Gör.
Agean Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
AYŞE YÜCEL ÇETİN
Gazi Üniversitesi
[email protected]
Dr.
CIDEN – SENA MENABIT
Bükreş Yunus Emre
Türk Kültür Merkezi
[email protected]yahoo.com
Dr.
AZİZ BİRİNCİ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
ÇAĞLA CANER YÜKSEL
Mersin Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
AZİZ MERHAN
Yıldız Teknik
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr
ÇETİN PEKACAR
Arş. Gör.
AHMET TURAN TÜRK
Nevşehir Üniversitesi
[email protected]
Öğr. Gör.
BADAM AZZAYA
Moğolistan Milli
Üniversitesi
[email protected]
Arş. Gör..
M. EMİN YILDIZLI
Prof. Dr.
BATTULGA TSEND
Moğolistan Milli
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
DAİ MATSUİ
Hirosaki Üniversitesi
[email protected]
Süleyman Demirel
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
DANUTA CHMİELOWSKA
Oş DEvlet Hukuk
Üniversitesi
[email protected]
Dr.
Prof. Dr.
72
Yard. Doç. Dr.
BAYAN KERİMBEKOVA
BAYBOLOT ABİTOV
[email protected]
CHASAN KAİLİ
DİLORAM YUSUPOVA /
SEVİNÇ ULAŞOVA
Yrd. Doç. Dr.
BEKİR KOÇLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi [email protected]
Doç. Dr
BERDİ SARIYEV
Türkmenistan/Ankara
Üniversitesi
[email protected]
Yard. Doç. Dr. DİNÇER KOÇ
Prof. Dr.
DJENGİZ MUSTAFOV HAKOV
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Okt.
[email protected]
Özbekistan Bilimler
Akademisi
[email protected]
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
73
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
DMİTRY D. VASİLYEV
Rusya Bilimler
Akademisi
[email protected]
Prof. Dr.
NASİLOV DMİTRY
Moskova Üniversitesi
[email protected]
Cumhuriyet Üniversitesi [email protected]
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Doç. Dr
EROL ÖZTÜRK
[email protected]
Prof. Dr.
EVA AGNES CSATO JOHANSON
[email protected]
Prof. Dr.
VE LARS JOHANSON
[email protected]
Prof. Dr.
EWA SİEMİENİEC-GOLAS
[email protected]
pl
Doç. Dr.
EYÜP SARITAŞ
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
com
Arş. Gör.
FATİH KEMİK
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
FATİH KİRİŞÇİOĞLU
Gazi Üniversitesi
[email protected]
Dr.
FATİMA HOCİN
Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
FELLA MOUSSAOUİ EL-KACHİ
Alger2 Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
FERAH CELİL
Bakü Slavyan
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
FERİDUN TEKİN
Giresun Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
DOĞAN KAYA
Dr.
DUSHANNALI ABUDULAXIMU
Prof. Dr.
EBULFEZ AMANOĞLU
Azerbaycan Bilimler
Akademisi
Doç. Dr
EBULFEZ EZİMLİ
Nahçıvan Devlet
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
EDİNA SOLAK
Zenitsa Üniversitesi
[email protected]
EDİT TASNADİ
Elte Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
EKREM ARIKOĞLU
Gazi Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
EKREM DEMİR
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ELENI SELLA&
Okt.
MARIA MAVROPOULOU
National and
Kapodistrian University
of Athens
[email protected]
Doç. Dr
FERRUH AĞCA
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
ELŞEN ŞÜKÜRLÜ
Bakü Slavyan
Üniversitesi
[email protected]
Dr.
FERUZA DJUMANIYAZOVA
Özbekistan Bilimler
Akademisi
[email protected]
Doç. Dr
EMİNE KOLAÇ
Anadolu Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
FEVZİ ERSOY
Gazi Üniversitesi
[email protected]
FİKRET TÜRKMEN
Doç. Dr
ENFEL DOĞAN
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
ENİSE ABİBULLAYEVA
Kırım Mühendislik ve
Pedagoji Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ERGASH FAZIL
Prof. Dr.
ERMAN ARTUN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Çukurova Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
Prof. Dr.
FİRDEVS HİSAMİTDİNOVA
Doç. Dr
FUNDA KARA
Atatürk Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
GAYBULLA BOBOYOROV
Özbekistan Bilimler
Akaemisi
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
74
Prof. Dr.
[email protected]
75
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Ankara Üniversitesi
[email protected]
edu.tr
HALİNA KOBECKAİTE
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
HAMİDULLA DADABOYEV
Özbekistan Milli
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr
HANİFE DİLEK BATİSLAM
Çukurova Üniversitesi
[email protected]
Dr.
HASAN OKTAY
Yrd.Doç. Dr
HATİCE ORUÇ
Ankara Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
HAYRUNNİSA ALAN
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
el-Ezher Üniversitesi
[email protected]
GENÇ OSMAN GEÇER
Niğde Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
GÉZA JÁNOS Dr. DÁVİD
Lorand Eötvös
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
GİSELA PROCHAZKA-EİSL
Arş. Gör..
GONCA DEMİR
Dr.
GÖKHAN DİLBAŞ
[email protected]
Dr.
GÖNÜL ESEDLİ
[email protected]
Doç. Dr.
GRAZYNA ZAJAC
Jagiellonski Üniversitesi
Dr.
GULDONA TANİEVA
Taşkent Demiryolu
Mühendisleri Enstitüsü
[email protected]
Prof. Dr.
GÜNAY KUT
İstanbul Kültür
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
HENDRİK BOESCHOTEN
Prof. Dr.
GÜRER GÜLSEVİN
Tirane Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
HENRYK JANKOWSKİ
Adam Mickiewicz
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
GYÖRGY HAZAI
[email protected]
Doç. Dr
HİKMET KORAŞ
Niğde Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
H. İBRAHİM DELİCE
Cumhuriyet Üniversitesi [email protected]
Prof. Dr.
HOSSEİN MOHAMMADZADEH
SADİGH
Terbiyet Muallim
Üniversitesi
[email protected]
Celal Bayar Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
HÜLYA KASAPOĞLU ÇENGEL
Gazi Üniversitesi
[email protected]
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
H.HARİKA DURGUN
[email protected]
ac.at
İstanbul Teknik
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr.
Dr.
HAZEM SAİD MOHAMED
MOHAMED
[email protected]
[email protected]
Doç. Dr
HABİBE YAZICI ERSOY
Gazi Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
HÜSEYİN YAZICI
Yrd.Doç. Dr
HACER TOKYÜREK
Nevşehir Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
IGOR KORMUŞİN
Okt.
HALİL AÇIKGÖZ
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ILJAZ REXHA
Piriştine Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
HALİL İBRAHİM ŞAHİN
Balıkesir Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
IRYNA PRUSHKOVSKA
Kiev Milli Taras
Şevçenko Üniversitesi
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
76
HALİL İBRAHİM USTA
Yrd. Doç. Dr.
[email protected]
77
Doç. Dr
İ. GÜLSEL SEV
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
İSMET ÇETİN
Gazi Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
İ. GÜVEN KAYA
Beykent Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
JAEHUN JEONG
Gyeong Milli
Üniversitesi
[email protected]
Dr.
İBOLYA GERELYES
Macaristan Miili Müzesi [email protected]
JENS WİLKENS
Georg-August
University
Yrd.Doç. Dr
İBRAHİM AKIŞ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr.
JORİGT (ZHAORİGETU)
Inner Mongolia
University
[email protected]
Prof. Dr.
JURAYEV MAMATKULİ
Özbekisatan Bilimler
Akademisi
[email protected]
Dr.
KAİRAT BELEK
Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi
[email protected]
Avrasya Ulusal
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
78
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
İBRAHİM ARIKAN
İBRAHİM ÇETİN
Ankara Üniversitesi
[email protected]
Çukurova Üniversitesi
[email protected]
İBRAHİM ETHEM ARIOĞLU
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
[email protected]
İBRAHİM ŞAHİN
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
[email protected]
İHSAN DEMİRBAŞ
Kazan Federal
Üniversitesi
[email protected]
DERDİYOK
İLİAS KOLOVOS
Girit Üniversitesi
İMRE BASKI
[email protected],
[email protected]
[email protected]
İNNA OSSİPTSUK
Tallinn Üniversitesi
İRFAN MORİNA
Priştine Devlet
Üniversitesi
Prof. Dr.
KARZHAUBAY
SARTKOZHA
Prof. Dr.
KAZIM ABDULLAEV
Özbekistan Bilimler
Akademisi
Prof. Dr
KEMAL ERASLAN
İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç. &
KEMAL İBRAHİMZADE &
Yrd. Doç.Dr
SAMETTİN BAŞOL
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
KEMAL YAVUZ
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
KERİMA FİLAN
SArayevo Devlet
Üniversitesi
[email protected]
KHILOLA NAZIROVA
Özbekistan Bilimler
Akademisi Şarkşınaslık
Enstitüsü
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Doç. Dr
İSMAİL DOĞAN
Ordu Üniversitesi/
Manas Üniversitesi
[email protected]
Doktora
Öğrencisi
Doç. Dr
İSMAİL GÜLEÇ
Sakarya Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
KSENİJA AYKUT
Belgrad Üniversitesi
[email protected]
Arş. Gör.
İSMAİL TAŞ
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
KURMANGAZI SADIKBEKOV
Kazakistan Süleyman
Demirel Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
İSMET BİNER
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Arş. Gör.
KÜRŞAT YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Arş. Gör.
[email protected]
[email protected]
79
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
LEILA KHEIRANI
[email protected]
Prof. Dr.
Prof. Dr.
LEİLA BLİLİ TEMİME
Tunus Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
LEVYTS’KA VIRA
Kırım Mühendislik ve
Pedagoji Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
LEYLA KARAHAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.
LİDİYA ARİZANKOVSKA-
Doç. Dr
FADİL HOCA
Kiril ve Metodiy
Üniversitesi
Doç. Dr
LİNDİTA XHARNARİ (LATİFİ)
Tiranë Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
MELEK ÇOLAK
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MENDERES COŞKUN
Süleyman Demirel
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Yrd.Doç.
METİN HAKVERDİOĞLU
Amasya Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr.
METİN AKAR
Giresun Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
METİN ÜNVER
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
MEVLÜT ERDEM
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MİHAİL MEYER
Doç. Dr.
MIRZAKHAN EGAMBERDIYEV
el Farabi Kazak Milli
Üniversitesi
[email protected]
com
Doç. Dr
MİRJANA MARİNKOVİC
Belgrad Üniversitesi
[email protected]
com
Prof. Dr.
MİRJANA TEODOSİJEVİC
Univerzited u Beogradu
(Belgrad Üniversitesi)
[email protected]
MİROSLAV PAVLOVİĆ
Novi Sad Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MOHSUN NAGISOYLU
Azerbaycan Milli İlimler
[email protected]
Akademisi
Doç. Dr.
MOLOTOVA GÜLBÄHRÄM
MÄXSUMKIZI (GULBAKHREM
M.MOLOTOVA)
Süleymenov adındağı
Şarkiyat İnstitutu
Prof. Dr.
MUHAMMED EZZAT SAİD
BENDARY GAZI
el-Ezher Üniversitesi
Prof. Dr.
MUHAMMET YELTEN
İstanbul Arel
Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
MUHARREM VAROL
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr.
M. MEHDİ ERGÜZEL
Sakarya Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MANU PRITHVISH SOBTI
Wisconsin-Milwaukee
Üniversitesi
[email protected]
Dr.
Doç. Dr.
MARİJA DİNDİC&
SENKA IVOSEVİC-İPEK
MARİNA BUKULOVA
MARTA ANDRİC
Sırp Bilimler ve Sanatlar
Akademisi (SANU)
Rusya Bilimler
Akademisi
Zagreb Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr. Arş.
Gör.
MEHMET AÇA
ABANOZ KÜÇÜK
Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr.
MEHMET ALİ AKINCI
Rouen Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MEHMET AYDIN
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
[email protected]
Fatih Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
MEHMET GÜMÜŞKILIÇ
Yrd. Doç. Dr.
/ Arş. Gör.
MEHMET GÜRLEKAHMET ÇİÇEKLER
İstanbul Üniversitesi
MEHMET TEKİN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
80
Dr.
[email protected]
[email protected]
hotmail.com
81
Prof. Dr.
MUHİTTİN ELİAÇIK
Doktora Ögr.
MUKADESİ MİJİTİ
Doç. Dr.
NURİDA NOVRUZOVA
Bakü Slavyan
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
NURİ SAĞLAM
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
OGNJEN KREŠİĆ
Belgrat Üniversitesi
[email protected]
Defence Language
İnstitut
[email protected]
Prof. Dr.
MUSTAFA APAYDIN
Çukurova Üniversitesi
[email protected]
Dr.
OKSANA BURAK
Prof. Dr.
MUSTAFA ARGUNŞAH
Erciyes Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
OKTAY SELİM KARACA
İstanbul Kültür
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MUSTAFA ÖNER
Ege Üniversitesi
[email protected]
OLGA RAZUVAJEVA
Tallinn Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MUSTAFA ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
OSMAN FİKRİ SERTKAYA
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
MUSTAFA SELÇUK
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
OSMAN KÖSE
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
MUSTAFA TANÇ
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
OSMAN YILDIZ
Süleyman Demirel
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
MÜBAHAT KÜTÜKOĞLU
Arş. Gör..
ÖMER ARSLAN
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
NADEJDA TIDIKOVA
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
ÖMER KUL
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Dr.
NAPIL BAZYLKHAN
[email protected]
Dr.
ÖMER YAĞMUR
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
ÖZKAN ÖZTEKTEN
Ege Üniversitesi
[email protected]
Celal Bayar Üniversitesi
[email protected]
com
S.S. Surazakov adında
Altayistika Enstitüsü
NAZİM İBRAHİM
Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
NEVZAT ÖZKAN
Erciyes Üniversitesi
[email protected]
Dr.
NİCOLE KANÇAL FERRARİ
İstanbul Şehir
Üniversitesi
[email protected]
YRD.Doç. Dr
NİHAL ÇALIŞKAN
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
NURIIA AKCHURINA MUFTI
Kırım Mühendislik ve
Pedagoji Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr.
ÖZLEM NEMUTLU
Kiev Boris Hrinçenko
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
PAVEL SHLYKOV
Moskova Devlet
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
PETER ZİEME
Frei Universitad
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
RAMAZAN BALCI
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
[email protected]
MURAT LÜLECİ
Yrd. Doç. Dr.
82
Kırıkkale Üniversitesi
83
RANA SHAHBAZOVA
Bakü Devlet Üniversitesi
Dr.
RASHİD AKKUBEKOV
Rusya İlimler Akdemisi
[email protected]
RAVSHAN KHUDAYBERGANOV
Özbekisatan Bilimler
Akademisi
[email protected]
Çukurova Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
REFİYE OKUŞLUK ŞENESEN
Doktora
Öğrencisi
RINAT ZHUMATAYEV
el-Farabi Kazak Milli
Üniversitesi
Dr.
ROZALİYA SULTANGAREYEVA
Rusya İlimler Akademisi [email protected]
Prof. Dr.
RUBEN SAFRASTYAN
Ermenistan Bilimler
Akademisi
[email protected]
University of Jordan
[email protected]
Doç. Dr.
RUHİ İNAN
RUKHSARA GULİYEVA
SELİM AHMETOĞLU
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
SEMA ÖZHER KOÇ
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
SERGEİ KLYASTORNYJ
Saint-Petersburg
Şarkiyat Enstitüsü
[email protected]
Doç. Dr
SERKAN ŞEN
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
[email protected]
SEVILYA ASLANOVA
Rusya Bilimler
Akademisi
[email protected]
Yıldız Teknik
Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr
SEZAİ COŞKUN
SIYAVUSH DADASHOV
Azerbaycan Mimarlık ve
[email protected]
İnşaat Üniversitesi
SOKHİBA SULEYMANOVA
Karşı Devlet
Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
SONGÜL AYDIN
İstanbul Arel
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
STÉPHANE DE TAPIA
[email protected]
Dr.
SUAT ZEYREK
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Azerbaycan Milli İlimler
[email protected]
Akademisi
RÜSTEMOV ANAR
Arş. Gör.
Prof. Dr.
[email protected]
Doç. Dr
SAADAT SHİKHİYEVA
Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi
[email protected]
Prof. Dr.
SULTAN TULU
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
SAADETTİN GÖMEÇ
Ankara Üniversitesi
[email protected]
Dr.
ŞAVAŞKAN CEM BAHADIR
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Doç. Dr.
SABİRE ARIK
Ankara Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ŞENER DEMİREL
Fırat Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ŞERİF ALİ BOZKAPLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi [email protected]
ŞERİF ESKİN
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
[email protected]
Recep Tayyip ERdoğan
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
SAİLİMAN KAMALİ
Prof. Dr.
SAİM SAKAOĞLU
Yrd.Doç. Dr
SEDAT BALYEMEZ
[email protected]
Bartın Üniversitesi
[email protected]
Arş. Gör.
Doç. Dr.
ŞEVKET TOPAL
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Yrd. Doç. Dr.
84
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
85
86
ŞEYMA KARACA
Doç. Dr
TAALAYBEK ABDİEV
Prof. Dr.
TADASHİ SUZUKİ
Ardahan Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
VAHİT TÜRK
İstanbul Kültür
Üniversitesi
[email protected]
Kırgizisatn-Türkiye
Manas Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
VUGAR SULTANZADE
Doğu Akdeniz
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
Doç. Dr.
WAYİTİJİANG WUSİMAN
Xinjiang Eğitim
(VAHİTCAN OSMAN)
Yayınevi
Prof. Dr.
TADEUSZ MAJDA
[email protected]
Prof. Dr.
TALAS OMARBEKOV
el Farabi Kazak Milli
Üniversitesi
[email protected]
com
Yrd. Doç. Dr.
TANER ASLAN
Aksaray Üniversitesi
[email protected]
TATSİANA YELİSEYEVA
Minsk Devlet Linguistik
[email protected]
Üniversitesi
Prof. Dr.
TOSHIO HAYASHI
Soka Üniversitesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
TUNCA ÖZGİŞİ
Yalova Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç. Dr
TUNCAY BÖLER
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
TUNCER GÜLENSOY
Yrd. Doç. Dr.
TURGUT SUBAŞI
Sakarya Üniversitesi
[email protected]
Yrd.Doç.
TÜRKAN ALVAN
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
[email protected]
Dr.
UĞUR ÜÇÜNCÜ
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
UWE BLAESİNG-
Dr.
ASİYE ATAKAN
Prof. Dr.
ÜMİT TOKATLI
Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr
VAHİD ZAHİDOGLU (ADİLOV)
Azerbaycan Milli İlimler
[email protected]
Akademisi
[email protected]
Leiden Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Dr.
Prof. Dr.
YAŞAR KALAFAT
YAŞAR ŞENLER
[email protected]
[email protected]
Namık Kemal
Üniversitesi
[email protected]
Dr.
YAŞAR YÜKSEKKAYA
Bamberg Otto-Friedrich [email protected]
Üniversitesi
Doç. Dr
YAVUZ KARTALLIOĞLU
Gazi Üniversitesi
yav[email protected]
Prof. Dr.
YILDIZ KOCASAVAŞ
İstanbul Üniversitesi
[email protected]
Okt.
YONG-SŎNG LI
Seoul National
University
[email protected]
Yard. Doç. Dr.
Prof. Dr.
YU XİAOFEİ
YURİY B. ORLİTSKİY
[email protected]
Rusya Devlet Sosyal
Bilimler Üniversitesi
[email protected]
Dr.
YUSUF GEDİKLİ
Prof. Dr.
YUU KURİBAYASHİ
Okayama University
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
YÜKSEL NİZAMOĞLU
Fatih Üniversitesi
[email protected]
Prof. Dr.
ZAFER ÖNLER
Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
[email protected]
ZAINOLLA SAMASHEV
Kazakistan Miili
Eğitim Bakanlığı Alkey
Margulan Arkeoloji
Enstitüsü
[email protected]
com
Prof. Dr.
BİLDİRİ PROGRAMI
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Arş. Gör.
[email protected]
87
VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ
Dr.
ZEKERİYA TÜRKMEN
Arş. Gör.
ZEKİ BÖLEKEN
Prof. Dr.
ZEKİ KAYMAZ
Kuleli Askeri Lisesi
[email protected]
[email protected]
Ege Üniversitesi
[email protected]
com
Yard. Doç. Dr. ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU
Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi
[email protected]
com
Doç. Dr.
ZHANNA YUSHA
Rusya Bilimler
Akademisi
[email protected]
Doktora
Öğrencisi
ZHANTEGEN KHARZAUBAY
Doç. Dr.
ZÜBEYDE BİKTAGİROVA
Prof. Dr.
ZÜHAL ÖLMEZ
Avrasya Ulusal Üniversitesi
Kazan Federal İdil
Bölgesi Üniversitesi
yıldız Teknik
Üniversitesi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tasarım ve İç Mizanpaj : Özlem Başboğa
Kapak Uygulama : Özlem Başboğa
88

Benzer belgeler