SUT Kodu: KV1183 • Stent mate

Transkript

SUT Kodu: KV1183 • Stent mate
KISA
VE
ACILI
BOYUNLU
ABDOMİNAL
AORT
ANEVRİZMASI İÇİN ENDOV ASKÜLER STENT GREFT ANA
GÖVDE:
SUT Kodu: KV1183
• Stent materyali nitinol, greft materyali polyesterdir.
• lOmm'lik infrarenal boyun uzunluguna uygundur.
• 75 dereceIik infrarenal boyun açısına uygulanabilir.
• Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.
• Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan
oluşmaktadir.
• Abdominal greftlerde 23mm'den 36mm'e kadar değişen proximal çap
ölçüleri bulunmaktadir.
• Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 20F'dir.
• Dar, açılı ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı
sistem hidrofilik kaplıdır.
• Greftler supra-renal fiksasyona sahiptir.
• Supra-renal çıplak stentlerde migrasyonu engellemek amaçlı kancalar
bulunmaktadır.
• Stent greftin pozisyonunu ayarlamak amaçlı supra-renal kısmı
istenildiğinde açmak üzere ayri bir mekanizmasi mevcuttur.
• Yukaridaki özelliklerin tümü kullanım kitapçığında yer almaktadır.
sıtesı Hast.,'1»$1
haı
crıou~.;;
KISA VE ACILI ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI ICIN
ENDOVASKÜLER
STENT
GREFT,
KONTRALATERAL
BACAK:
SUT Kodu: KV2029
• Stent materyali nitinol, greft materyali poliesterdir.
• Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) cinstendir.
• Sistem ana gövde ve kontralateral bacak olmak üzere iki parçadan
•
oluşmaktadır.
lOmm'den 28mm'e
kadar
değişen
distal
çaplarda
ve
çeşitli
uzunluklardadır.
• Taşıyıcı sistem kalınlığı en fazla 16F'dir.
• Dar, tortuöz, açili ve kalsifik lesyonlardan geçişi kolaylaştırmak için
taşıyıcı sistem hidrofilik kaplıdır.
• Kullanılacak bacak ana gövdeyle uyumludur.
AORTİK BALON: SUT Kodu: KV1198
• Abdominal veya torakal aort anevrizmaları tamirinde kullanılan
endovasküler stent greftler için özel olarak üretilmiştir.
• Compliant bir balon türüdür.
• 46mm'ye kadar genişleyebilmektedir.
• Balonun proksimal ve distal noktalarını gösteren radiopaque
markerları bulunmaktadır.
• Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden
engelleyecek ve steriliteyi koruyacak ambalaj bulunmakt
olmasını

Benzer belgeler

m anam

m anam 10 dövme motifli demirler / hot forged balusters (default section 12mm.) 12-14-16 mm./ 80cm. 120 cm. boyunda üretilebilir, available in 120 cm. Length

Detaylı