Güne Başlarken Okuma Yazmaya Hazırlık Hayat Bilgisi • Dilin tat

Transkript

Güne Başlarken Okuma Yazmaya Hazırlık Hayat Bilgisi • Dilin tat
Okuma Yazmaya Hazırlık
Güne Başlarken

İletişim defterlerinin paylaşımı

Sabah rutinleri( yoklama, takvim, liderlerin
belirlenmesi,sınıf sayılması …)
İç içe çember uygulaması ( hafta sonu
yaptıklarının iç içe çember oluşturan
çocuklar tarafında paylaşılması)

Müzik



“Bay Mikrop“ şarkısının öğrenilmesi
Tekerleme, parmak oyunları
Ta ve ta-te tartım kalıpları çalışması
 Kalem tutuş çalışmaları
 Çizgi çalışmaları
 Oyun hamuru İle sıkma egzersizleri
 Çizgi çalışmaları kitabı
 “l,L” sesini hissetme,tanıma ve yazma etkinlikleri
 Sözlük defteri çalışması
Kitap isimleri
 Dondurma Yok mu Peli?
 Aşçı Fernando
 Çikolata
 Oburluk Yapma Umur
 Çikolataya Bayılırım
 Gözün maketi yapımı
 Ben konulu resim çalışması
 Seramik malzeme ile yüz ifadeleri




Dilin tat alma bölgeleri
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/
body/factfiles/taste/taste_ani_f5.swf
Dil maketi –tatlar
Tat alma sıralaması
Öğrendiklerini “Öğrenme Günlüğü” ne
kaydetme
3.hafta
( 29.09-4.10.2014 )
Ünite Adı: DUYULARIMIZLA ALGILADIKLARIMIZ
Ana Fikir:
Duyu organlarımızla kendimizi ve içinde bulunduğumuz
çevreyi algılarız.
Resim
Hayat Bilgisi
SH-1: Beş duyum
SH-2: Duyuların kullanılması ve korunması
SH-3: Duyularımızın öğrenmedeki rolü
Matematik
 Rakamları yönlerine göre yazma egzersizi
 Sınıfımızın en sevdiği tat grafiği
 Yiyecekleri tatlarına göre gruplama
Beden
 “ Bahçe Yarışı” oyunu
Satranç
 Satranç tahtası özellikleri
 “Öğrenme Günlüğü” nü resimleme
 Bugün ne öğrendim?
Bilgisayar
Drama
 Dikkat oyunları
Gün Biterken
 “Biricik Olan Ben” drama çalışması
Sayın Velilerimiz;
Bu hafta sınıflarımızda konuk olarak ağırladığımız velimiz, Sayın Dr. Ayşe
Pirgun’ a göz ve göz sağlığı hakkındaki paylaşımları için teşekkür ederiz.
Çarşamba günleri kitap günümüzdür.
Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.....

Benzer belgeler