Hayata Yön Veren Özlü Sözler -2-

Transkript

Hayata Yön Veren Özlü Sözler -2-
Hayata Yön
Veren
Özlü Sözler
-2Derleyen
Hasan Rüştü Kutlu
hrk © 2006
O ki bilmiyor, bilmediğini biliyor, çocuktur eğit onu,
O ki bilmiyor, bilmediğini bilmiyor, cahildir uzak tut onu,
O ki biliyor, bildiğini bilmiyor, uykudadır uyandır onu,
O ki biliyor, bildiğini biliyor, bilgedir izle onu.
(İran Atasözü)
Eğer bir insan,
hem çalışkan hem
akıllı ise takdir et;
çalışkan fakat akıllı
değilse dikkat et;
akıllı fakat tembel ise
ikaz et;
hem akılsız hem
tembel ise terk et.
(Hacı Bektaş Veli)
Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez.
Ama her söylediğini düşünür.
(Aristoteles)
Kör cehalet çirkefleştirir insanları,
suskunluğum asaletimdendir.
Her lafa verecek bir cevabım var lakin
bir lafa bakarım laf mı diye,
bir de söyleyene bakarım adam mı diye.
(Mevlana)
İnsan ne kadar az düşünürse
o kadar çok konuşur.
ur
(Montesquie)
Kötü insanlar,
yeryüzüne serpilmiş bir
avuç insanı sınamaya
yarar.
(Voltaire)
İnsanları
inandıklarından
vazgeçirmek,
onları bir şeye
inandırmaktan
daha zordur.
(Hz. Muhammed)
Yalnız ciddi veya yalnız neşeli olabilen
insan, yarım insandır.
(Leigh Hunt)
İnsan görünüşüyle
karşılanır, kişiliği ile
uğurlanır.
(Anonim)
Verdiğini hatırlamayan ve aldığını
unutmayanlar, kutsal insanlardır.
(Elizabeth Bibesco)
Gerçekten büyük
olmayan adamlar,
çevrelerini küçük
adamlarla
doldururlar.
(E. Reich)
Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe
daha çok azarlar.
(Tolstoy)
İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek
büyük bir yanlış. Kendine acıması da tehlikeli
bir şeydir.
(E. Benson)
İyi insan olmak istersek,
önce kötü insan olduğumuzu anlamalıyız.
(Halit Refik Karay)
En büyük insan,
kendini en çok
sayıda insanın
yerine koyabilendir.
(Jane Adams)
İnsan, yaşamının dörtte üçünü
yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir.
(Cicero)
İnsanlar doğuştan
eşittirler ama,
bunu sonuna kadar
sürdüremezler.
(Montequieu)
Her insanın üç kişiliği vardır: ortaya çıkardığı,
sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.
(Alphonse Karr)
Elde edilecek bir
çıkarı olduğu halde
adaleti düşünen,
tehlike karşısında
hayatını hiçe sayan,
verdiği sözü
unutmayan, tam
insandır.
(Konfucyus)
İnsanları iyi tanıyın. Her insanı kötü bilip
kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
(Alphonse Karr)
Teşekkürler…