HMK 102S - Hidromek

Transkript

HMK 102S - Hidromek
HMK 102S CITY BEKO LODER
MOTOR
fiANZIMAN
Marka, Model
: PERKINS
Tip
: 1104D-44TA Dizel Motor
Silindir Adedi
: 4 adet sıra
Çap x Strok
: 105 x 127 mm
Hacim
: 4400 cm3
Maksimum Güç
: 74.5 kW, 100 HP (2200 rpm)
Maksimum Tork
: 400 Nm (1400 rpm)
Az bakım gerektiren son derece düflük yakıt sarf iyatlı,
yüksek güç ve tork çıkıfllı, su so€utmalı; düflük emisyonlu
çevre dostu turbo dizel motor.
Avrupa Birli€i Faz III-A ve ABD Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
• A€ır hizmet tipi Autoshift ZF flanzıman
• 5 ileri 3 geri vites
• Elektrik kumandalı 2 veya 4 tekerden çekifl
• 2,87 :1 bayılma oranlı tork konverter
• Çalıflma güvenli€i nedeniyle viteste marfla basılmasını
önleyen emniyet tertibatı
• fianzıman ya€ so€utucusu
H‹DROL‹K S‹STEM
D‹REKS‹YON
Elektrik kumandalı 3 farklı direksiyon konumu
Yolda sürüfl için 2 tekerlekten direksiyon
Dar dönüfl için 4 tekerlekten direksiyon
Duvar veya di€er engellerin yanındaki kazılarda kullanılacak
“Yengeç” yürüyüflü
Basit, güvenilir ve yüksek verimli tandem tipi diflli pompa
Ana Pompa Debi
Basınç
Yardımcı Pompa
Basınç
: 90 lt/dak (2200 d/d)
: 230 bar
: 64 lt/dk (2200 d/d)
: 210 bar
YÜRÜYÜfi HIZLARI
2200 d/d motor devrinde
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
:6
: 11.5
: 17
: 27
: 40
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
KAB‹N & KAPUT
Estetik Görünüm
Geniflletimifl Görüfl Açısı
Genifl ‹ç Hacim
Ergonomik ve Estetik ‹ç Tasarım
Ergonomik Kumandalar ve El Freni
Gelifltirilmifl Havalandırma Sistemi
Fops ve Rops Sertif ikalı
Çok Fonksiyonlu Koltuk
Ayarl› Direksiyon
Ergonomik ve Estetik El Gaz›
Kolay Aç›l›r ve Genifl Görüfllü Tek Parça Arka Cam
AKSLAR
A€ır hizmet tipi
Planet tipi dıflardan redüksiyon
Ön aksta toplam 16 derece salınım
LAST‹KLER
Ön, Arka
: 16. 9 - 28 12 Kat
A⁄IRLIK
Standart makina çalıflma a€ırlı€ı
Teleskopik makina çalıflma a€ırlı€ı
: 9150 kg
: 9300 kg
Servis Bakım Kolaylı€ı
Kolay Sökülebilir Ön Panjur
Darbeye Dayanıklı Tek Parça Döküm Burun
www.hidromek.com.tr
2440
3087
a) Standart arm
1987
b) Teleskopik (uzayan) arm
45
°
960
1370
a
1375
6989
160
°
43
5599
250
355
510
2075
8244
3025
3600
4345
6854
5703
6199
7452
2292
20°
b
1187
2690
3260
3470
480
3749
6552
5666
4679
193°
2280
1395
6090
YÜKLEY‹C‹ PERFORMANSI
KAZICI PERFORMANSI
Açılır tip kepçe kapasitesi m
1.1
Arka kepçe kapasitesi
Kepçe koparma kuvveti kgf
7203
Kepçe koparma kuvveti
Kol koparma kuvveti kgf
6513
Arm koparma kuvveti
Azami yüksekli€e kaldırma kapasitesi kg
3016
Maks. kaldırma kapasitesi 7’4”
3992
Maks kaldırma kapasitesi 7’8”
3923
3
Standart
Arm
Teleskopik
Arm (Açık)
Teleskopik
Arm (Kapalı)
m3
0.17 m3
6209 kgf
6358 kgf
6358 kgf
2983 kgf
2022 kgf
2859 kgf
0.17
m3
0.17
OPS‹YONLAR
Standart Donanım ve Ataflmanlar
* Önden açılır kepçe
Opsiyonel Donanım ve Ataflmanlar
* MSS (Sarsıntısız yürüyüfl sistemi)
* Forklift aparatı
* Riper
* Trapez kanal kepçesi
* Dönerli kanal kepçesi
* Tesviye küre€i
* Burgu kompleksi
* Tomruk ataflmanı
* Forklift Çatalı
* Teleskobik Arm
* Joystick
* 35 cm’lik kazıcı kovası (Tırnaklı)
* 40 cm’lik kazıcı kovası (Tırnaklı)
* 50 cm’lik kazıcı kovası (Tırnaklı)
* 60 cm’lik kazıcı kovası (Tırnaklı)
* 70 cm’lik kazıcı kovası (Tırnaklı)
* 80 cm’lik kazıcı kovası (Tırnaklı)
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar

Benzer belgeler

HMK 102B - Hidromek

HMK 102B - Hidromek HMK 102B KAZICI YÜKLEY‹C‹ MOTOR Marka, Model Tip Silindir Adedi Çap x Strok Hacim Maksimum Güç Maksimum Tork

Detaylı

102 S Alpha A1

102 S Alpha A1 HMK 102S ALPHA A1 YÜKLEY‹C‹ MOTOR

Detaylı

300 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy

300 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy HMK 300 LC LR EKSKAVATÖR MOTOR Marka, Model Tip

Detaylı

HMK 300 LC

HMK 300 LC Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18 ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ ANTALYA BÖLGE YÖNET‹...

Detaylı

HMK 490LC HD

HMK 490LC HD : 2 x 170 x 115 x 1.650 mm Arm : 1 x 190 x 130 x 1.870 mm Kepçe : 1 x 170 x 115 x 1.335 mm

Detaylı

370 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy

370 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18 ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ ANTALYA BÖLGE YÖNET‹...

Detaylı