kasım ayı bülteni

Transkript

kasım ayı bülteni
ÖZEL ATANUR OĞUZ ANAOKULU
KASIM AYI BÜLTENİ
Disiplinlerüstü Tema “Bulunduğumuz yer ve zaman”
Giysiler
09.11.2015-25.12.2015
Süre
İnsanların giydiği kıyafetler zaman içinde çeşitli
Anafikir
nedenlerden dolayı değişir
Işbirliği Yaratıcılık
Tutum
Dönüşümlü Düşünen , Bilgili
Öğrenen Profili
Anahtar Kavramlar Şekil, Sebep-Sonuç, Değişim
Araştirma Becerileri, Düşünme Becerileri
Beceriler
Sorgulama Hatları
1-Kıyafetlerin neler olduğunun sorgulanması
2-Zaman içinde değişen ve değişmeyen
kıyafetlerin sorgulanması
3-Zaman içinde kıyafetlerin neden değiştiğinin
sorgulanması
Ünzile FAZLIOĞLU
Anaokulu Koordinatörü
MOTOR GELİŞİMİ
Engelin üzerinden atlar.
Çift ayak zıplayarak belirli bir mesafe ilerler.
Tek ayak sıçrayarak belirli bir mesafe ilerler.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Tek ayak üzerinde durur.
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Nesneleri toplar.
Nesneleri üst üste dizer.
Nesneleri yan yana dizer.
Nesneleri iç içe dizer.
Nesneleri takar .
Nesneleri çıkarır.
Nesneleri yeni şekler oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri yapıştırır.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri sıkar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
BİLİŞSEL GELİŞİMİ
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya odaklanır.
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden dener.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Nesne/varlığın şeklini söyler
Nesne/varlığın uzunluğunu söyler.
Nesne/varlığın sesini söyler.
Nesne/varlığın tadını söyler.
Nesne /varlığın miktarını söyler.
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.
Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
SOSYAL VE DUYGUSAL
Fiziksel özelliklerini söyler.
Duyuşsal özelliklerini söyler.
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Haklarını söyler.
Haksızlığa uğradığında tepki verir.
Yetişkin yönlendirmesi olmadan işe başlar
Başladığı işi Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özellikleri söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
Atatürk’ün hayatı ile ilgili belli başlı olguları söyler.
Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.
DİL GELİŞİMİ
Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler
Verilen sese benzer sesler çıkarır.
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Cümle kurarken isim kullanır.
Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.
Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
Cümle kurarken ismin durumlarını kullanır.
Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcüklerini kullanır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özellikleri söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalete yönelik işleri yapar.
Giysilerini giyer.
Giysilerini çıkarır.
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Ev/okuldaki eşyaları asar.
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye özen gösterir.
Kendisi için dinlendirici olan etkinliklerin neler olduğunu söyler.
Dinlendirici etkinliklere katılır.
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri
söyler.
Arkadaşlarımızla birlikte sınıfımızdaki öğrenme merkezlerimizi tanıdık. Hangi
öğrenme merkezinde oynamak istediğimize karar verdik.
Oyunlarımızı oynayıp eğlenceli dakikalar geçirdik. Oyunlarımız bittikten sonra
oyuncaklarımızı toplayıp sınıfımızı bulmak istediğimiz gibi bıraktık.
Kıyafetlerin neler olduğunu ve nsanların neden kıyafetlere ihtiyaç
duyduklarını araştırdık.
1O Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle Atamızın doğum yerini annebabasının ve kardeşlerinin adını öğrendik. Atamızın Türk Milleti için önemini
öğretmenlerimizden dinledik ve ‘Atatürk’ konulu Cd’leri izleyerek bilgilerimizi
pekiştirdik.
Kızılay Haftası nedeniyle yardım kuruluşlarının neler olduğunu ve Kızılay’ın bir
yardım kuruluşu olduğunu öğrendik. Hazırladığımız ‘Kızılay ‘ taçlarımızı
takarak çeşitli dramalar yaptık.
24
Kasım
Öğretmenler
Gününde
bizlere
emeği
geçen
tüm
öğretmenlerimize şiirlerimizi söyleyerek günlerini kutladık.
Temamızla ilgili çeşitli parmak oyunları, tekerlemeler ve şarkılar öğrendik.
Noktaları ok yönünde tamamlayarak eğik çizgi çalışmalarımızı yaptık.
Öğretmenimizin verdiği yönergelerle “Etkin Dinleme” becerilerimizi
geliştirdik.
Kitap çalışmalarımıza öğretmenlerimizin yönergelerine dikkat ederek
başladık. Kitap çalışmalarımızla satır başı, satır sonu kavramlarını öğrendik.
Sesleri ayırt edebilme çalışmaları yaptık. Olay sıralama kartlarımızla
verilen durumları oluş sırasına göre sıraladık.
Mandala çalışmalarımızla öğrendiğimiz rakamları farklı renklerde boyadık.
Görsel algı ve dikkat çalışmaları ile eksik tamamlama çalışmaları yaptık.
Dikkat çalışmalarımızla objelerin gölgelerini bulduk.
Hikaye dinleme, anlatma ve okunan hikayeye isim bulma çalışmaları yaptık.
1- 10 Arası sayıları doğru yönde yazabilme çalışmaları yaptık.
Zihinden 1-10 arası sayılarla arttırma çalışmaları yaptık.
Düğmelerimizle örüntü ve grafik çalışmaları yaptık.
Sınıfımızda bulunan köşelerde, kendi seçimlerimize göre oyunlar kurduk.
Aynı köşeleri paylaştığımız arkadaşlarımızla birlikte oyuncaklarımızı
paylaştık. Masa oyuncaklarıyla oynarken dikkatimizi yoğunlaştırdık. Doktor
köşesinde öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın ateşlerini ölçerek doktor ve
hemşire rollerini canlandırdık.‘ ‘Kim Yok’’ Oyununu, ‘’Lokomotif ‘’ ‘’Giyinme
‘’Oyununu oynadık. ‘’Aynısını Bul ‘’ oyununu, ‘’İskemle Kapma’’Oyununu
oynadık.
‘’Yağ Satarım, Bal Satarım’’, ‘’Topaç’’ Oyununu oynadık.
Okul
Bahçemizin Oyun Parkında oynamak oldukça keyifliydi.
İçeri – Dışarı
İç-Dış
Tatlı-TuzluEkşi-Acı
Düz-Eğri
Sesli – Sessiz
Güzel-Çirkin
Genç-Yaşlı
Gece, Gündüz
Aydınlık-Karanlık
Önceki-Sonraki
Eski-Yeni
Sembolleri(+,-,=)
Venn şeması
Sayı: 5-10 tanıma
Renk: Sarı
Şekil: Kare-Yamuk’
Kavramlarımızı sınıf içi objeler, görsel materyallerle, çalışma sayfaları ve kitaplarımızı
etkin bir şekilde kullanarak öğrendik ve kavram oyunlarımızla pekiştirdik.
ŞARKI:
DERSİMİZ ATATÜRK
Ben seni hiç görmeden sevdim
Sesini hiç duymadan hissetim
Yokluğun beklide ilk hüznümdü
Atam sana kavuşmadan özledim
Varlığın dağ taş, deniz ülkemde
Seninle yürürüz geleceğe
Çoktan göklere yüksel sende
Senin yerin kalbimizde
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim canım benim, canım benim
Seni ben çok, pek çok severim
Sen bir ana, sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut, öğret ve nihayet,
Yurda yarar bir insan et.
BİZ ATATÜRK’ÇÜYÜZ
Atatürk benim için geçmiş değil gelecektir.
Masal değil bir gerçektir.
Biten değil başlayandır.
Atatürk tüm vatandır.
Çalış,övün, güven dedi
Tüm güçlükleri yen dedi
Cumhuriyeti ben kurdum
Onu yaşatacaksın sen dedi.
Ritme uygun hareketlerle danslar ederek çeşitli şarkılar öğrendik ve
şarkılarımızın sözlerine göre öykünmeler yaptık .Piyano ve müzik aletleri ile
ritim çalışmaları yaptık. Birlik notayı öğrendik.
Ağaç yapı ve metal yapı olmak üzere , enstrümanların soğuk , sıcak , nem vb.
gibi ortamlarda fiziksel zarar göremelerini engelleyecek , onların güvenli
şekilde saklanmasını sağlayacak materyaller ( Kılıf vb. )öğrendik..
Sınıf Öğretmenleri / Nesli ÇINAROĞLU
Çeşitli materyaller kullanarak ‘Atatürk ‘ temalı projeler oluşturduk.
Oyun hamurlarımız ile özgün ürünler oluşturup serbest resim çalışmaları
yaptık ve yaratıcılığımızı geliştirdik.
Renkli karelerle özgün ürünler oluşturduk. Renkli kağıtlarla ve artık
materyaller kullanarak kıyafetler oluşturduk.
Origami tekniği ile Kızılay Çadırları’ yaptık ve artık materyallerle süsledik.
Bol bol resimde figür çalışmaları yaptık.
’Atatürk‘’ ve ‘‘Öğretmenlerimiz ‘‘ konulu pastel boya tekniği ile resim
çalışması yaptık.
Grup ve Proje çalışmaları oluşturduk.
Çeşitli kültürlere ait kıyafet resimleri getirilerek kolaj çalışması yaptık.
Sınıf ÖĞRETMENLERİ /Betül CANBAZ/ Özgen AMANVERMEZ
Adım Egzersizleri yaptık. Ritmik Adımları çalıştık. Sene sonunda çıkartacağımız gösteri ile
ilgili çalışmalarımız başladı. Provalarımız devam ediyor…
Lena BOHÇACIOĞLU
Ritmik adım çalışmaları yaptık. Grup oyunları oynadık.
Yöresel Figürleri bireysel ve grup olarak çalıştık.
Tolga KAYGISIEL
'Sporcu formalarının giyip çıkarılması' eğitsel oyunu oynandı.
Minderde Öne Takla atma çalışmaları yaptık. Vücut Esnetme çalışmaları yaptık.
Minderde Yuvarlanma çalışmaları yaparken çok eğlendik.
Anıl YILMAZ/ Dilara KILIÇAK
Kütüphanemizden evde okunması için ödünç kitap aldık.
Bulunduğumuz ortamlarda nasıl giyiniriz. Barkovizyonu izlendi ve gösterilen
kıyafetlerin nerelerde giyildiği hakkında sohbet edildi. (okul, iş, günlük,
parti…)
Beril SAĞLAM
’Eski, Yeni Kıyafetler… Ve Benin adım tişört! Senin adın ne?’’ dramalarıyla
Kıyafetlerin zamanla neden değiştiğini öğrendik
Osman DURSUN
Bilim ve Doğa Eğitim CD'sin de Mevsimlere göre giydirme oyunu oynanır.
Yonca GÖKSELLİ
Mıknatıs deneyimizle mıknatısın su içindeki hareketini gözlemledik.
Refika İSKENDEROVA
Satrançta centilmenliğin önemini , taşların satranç tahtasına doğru
dizilişini ve Piyonun hareketlerini yapmış olduğumuz uygulamalar ile öğrendik
Derya AKGÖZ
HAZIRLIK A SINIFI
Alya GÜLSES
: Annemize yalan söylememektir.
Ayşe Duru AVCI
: İnsanlara hak vermektir.
Batu DEDE
: Birbirimize vurmamaktır.
BERK SEVİM
: Anne babalarımıza vurmamaktır.
Çınar TARKAN
: Herkese düzgün davranmaktır.
Defne DEMİREZEN
: Arkadaşlarımıza kötü davranmamaktır.
Deniz YILDIZ
: Annemizi üzmemektir.
Ecem ELBİR
: Herkese iyi davranmaktır.
Ege YILDIZ
: Annemize babamıza vurmamaktır.
Ela ALACA
: Annemize yalan söylememektir.
Can DEMİR
: Arkadaşlarımızı hiç üzmemektir.
Maryam DAMİRLİ
: Büyüklere güzel davranmaktır.
Rabia Eda KIRIŞ
: Büyükleri üzmemektir.
Rüzgar BULUT
: Arkadaşlarımıza ve büyüklere iyi davranmaktır.
Selin BAYDEMİR
: Arkadaşlarımızı üzmemektir.
Serra SARIGÜL
: Annemize şaka yapmamaktır.
Uras TÜMER
: Babamıza yalan söylememektir
Yaman ŞAHİN
: Anne babaya vurmamaktır.
Zeynep Ecem ÖZDEMİR
: İnsanlara kötü davranmamaktır.
Zeyno Ada ZAHİRECİ
: Arkadaşlarımızla anlaşmaktır.
Yiğit ŞENSOY
: Büyüklerimize hoş davranmaktır
HAZIRLIK B SINIFI
Ada BEKTAŞ
: Arkadaşlarımızla güzel konuşmak.
Ahmet ILGAR ALTIN
: Arkadaşıma küsmemek.
Aylin MYRZKHANOV
: Öğretmenimin sözünü kesmemek.
Bengisu ÜNVER
: Arkadaşımızın sözünü kesmemek.
Cemre Naz GÜLER
: Arkadaşıma vurmamak.
Demir KEMER
: Bağırmamaktır.
Deniz Mert ATAYURT
: Arkadaşımıza zarar vermemektir.
Derin ERCAN
: Vurmamaktır.
Ege GÜVER
: Annemi konuşurken dinlemektir.
Elif Su KURT
: Arkadaşlarımıza yardım etmek.
İrem OKAN
: Arkadaşlarımız konuşurken onları dinlemek.
Kerem ÜNLÜ
: Arkadaşımıza vurmamak.
Melis KAYIKÇI
: Arkadaşımız konuşurken onu dinlemek.
Mustafa Emir ÇAKMAK
: Cansu öğretmeni dinlemek.
Nehir İLYASOĞLU
: Arkadaşımızın canını acıtmamak.
Nil KILDIOĞLU
: Arkadaşımızla oyuncaklarımızı paylaşmak
Pelin ÇELİK
: Yardımlaşmak.
Yiğit AKDERE
: Arkadaşımıza vurmamak.
Yusuf Doruk AK
: Tükürmemek.
HAZIRLIK C SINIFI
Bulut CEBECİOĞLU
: Boya yaparken, boyaları arkadaşımızdan izinsiz almamaktır.
Sena ELBİR
: Yardım etmektir.
Yağız UZUN
: Arkadaşımıza vurmamaktır.
Berke MERİÇ
: Arkadaşımla dondurma yemektir.
Oğuzhan ÇOŞANSU
: Arkadaşımızı itmemektir.
Elif ELÇİN
: Arkadaşına iyi davranmaktır.
Batuhan BOZKAYA
: Oyuncakları arkadaşımızın elinden çekmemektir.
Atakan KAR
: Arkadaşımızı çizgi çalışması yaparken rahatsız etmemektir.
Ali Tuna ÜNAL
: Arkadaşımıza vurmamaktır.
Erdem SERİN
: Arkadaşına yardım etmektir.
Azra USTAALİOĞLU
: Arkadaşımızın elinden makası almamaktır.
Melis YALÇINKAYA
: Arkadaşım sırasını kaybettiğinde ona yardım etmektir.
Elif ÇAKAR
: Arkadaşımıza vurmamaktır.
Sanat AKSÜS
: Oyuncağı arkadaşımın elinden çekmemektir.
Naz ÖCAL
: Resim kalemlerimi paylaşmaktır.
Melis Ece CÖMERT
: Arkadaşına yardım etmektir.
Mercan TİRYAKİOĞLU : Arkadaşımız sıraya girince önüne geçmemektir.
Batu GÜRGEN
: Arkadaşıma yardım etmektir.
Rüzgar ÖNAL
: Arkadaşımız kitap okurken, kitabı elinden çekmemektir.
Ayşe Ecrin BULUT
: Arkadaşıma yardım etmektir.
Arel Can ÖZGÜLER
: Arkadaşlarımız bir şey yaparken onları rahatsız etmemektir.
Altan Ata PALA
: Oyuncaklarımla oynanmasına izin vermektir.
HAZIRLIK D SINIFI
Zen ZEREY
: İyi davranmaktır.
Ela Deniz ÇOPUR
: Paylaşmaktır.
Bora ÇAĞLAYIK
: Arkadaşlarımızla bir şey paylaşmaktır.
Kuzey Toprak YARLI: Güzel ve iyi davranmaktır.
Duru ERDEN
: İnsanlara iyi davranmaktır.
Yılmaz Akın SAKAR: Büyüklere düzgün davranmaktır.
Bartu Onur TUTUK: Birbirimize vurmamaktır.
Emre ÖZEK
: Arkadaşlarımızla oyuncaklarımızı paylaşmak ve onları yanlışlıkla
incitmemektir
Eren YÜCEL
:
Birbirimize vurmamak, tekme atmamak ve yumruklamamaktır.
Duru Elif YAZICI
: Arkadaşımızın mutlu olmasını sağlamaktır.
İnci Duru KOBAN
: Arkadaşlarımıza yardım etmektir.
Arya AKIN
: Bize iyi davranmalarıdır.
Mert BOZKURT
: Bazı kişilere yardım etmektir.
Deniz CAN
: oyuncaklarımızı paylaşmaktır.
İlkim Doğa GÜNEYİ: Bir arkadaş düşmüşse ona gülmemektir.
Asya ALTINIŞIK
: İyi olmaktır.
Aras BOYACI
: Arkadaşlar bir şey yapıyorsa, öndeyse önüne geçmemektir.
Derin Aras UZUNKOL: Büyük birisi varsa küçük onunla hiç paylaşmazsa oyuncağını, ona saygı
duyması gerekir.
Mert AYKOL
: Bir arkadaşı bir şey yapınca bozmamaktır.
Doğa İNANÇ
: Arkadaşımıza kötü davranmamaktır.
Mert Ali AYTEKİN
: Her şeyi saygılı yapmak demektir.
HAZIRLIK E SINIFI
Atanur Oğuz KIROĞLU
: Arkadaşlarımıza tekme atmamak.
Ada ASARKAYA
: Büyüklerimize saygılı davranmalıyız.
Defne ÇAKAR
: Atatürk’e ve arkadaşlarımıza saygı duymaktır.
Murathan YALÇINKAYA
: Vurmamak, itmemek sevgi duymak.
Deniz İŞLETEN
: Arkadaşlarımıza saygı duymalıyız.
Ece PARILDAR
: Arkadaşlarımıza hoş olduğunu söylemek, iyi davranmak.
Kuzey E. ŞEN
: Çocukları çok sevmek.
Almina BAYRAM
: Arkadaşlarımızı itmemek , Atatürk’e saygımızı göstermek.
A.Sarp DİL
: Arkadaşlarımıza vurmamak demek.
İ.Bora DEMİR
: Arkadaşlarımıza saygı duymak.
Demir BAYRAKTAR
: Birbirimize yardım etmek.
Mete UYSAL
: Saygılı olmak, arkadaşlarımızla iyi vakit geçirmek.
Su KARAKAN
: Arkadaşlara iyi davranmak, üzgün arkadaşlarımıza yardım etmek.
Timur ÖZÇİMEN
: Birbirimize iyi davranmak.
Çınar SÖNMEZIŞIKLI
: Öğretmenlere iyi davranmak.
Güneş ANLI
: Öğretmenlerimize saygı duymak.
Mercan Ç.SÖNMEZ
: Saygı duruşunda durmaktır.
Ezgi ÖZONUR
: Herkese saygı duyarız.
Ö.Ilgaz SAKAR
: Saygı duruşu yapmaktır.
M.Arhan KORKUSUZ
: Arkadaşlarımıza vurmamaktır.
Derin BOZ
: Öğretmenlerimize saygılı davranmaktır.
Zeynep AKPINAR
: Birbirimize iyilik yapmak demektir.
KÖFTE YAĞMURU 2 FİLMİNİ İZLEDİK….
KASIMAyında Doğan Arkadaşlarımızın Doğum Günlerini Kutladık…
Sevgili Anne Babalar;
Bu günlerini düzenlememizin amacı, Öğrencilerimize sorumluluk kazandırma, paylaşma, bir
işi takip edebilme ve kendine ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine
yardımcı olmaktır.
Bu özel günler için minik hatırlatmalarda bulunduktan sonra, kendilerinin hatırlamalarına
olanak sağlayın.
OYUNCAK GÜNÜ; Yıl boyunca her hafta Cuma günü, taşınması güç olmayan, hiçbir
tehlike unsuru içermeyen oyuncaklarından birini okulumuza getirebilir ve arkadaşlarınla
birlikte oynayabilirsin. (Sevgili anne babalar; tabanca, kılıç türü vurucu kırıcı nitelikteki
eylemleri çağrıştıran oyuncağın kesinlikle okulumuzda kullanılmasına izin vermiyoruz.
Çocuklarımızın oyuncak seçiminde bu konuya titizlik göstereceğinizden eminiz, teşekkür
ederiz.)
KİTAP GÜNÜ; Yıl boyunca her hafta Pazartesi günü, evindeki kütüphanenden seçtiğin bir
öykü kitabını okulumuza getirerek hafta boyunca bu kitaplarla ilgili çalışmalara
katılabilirsin, öğrendiğin bilmeceleri arkadaşlarına sorabilir ya da fıkralar anlatarak onları
güldürebilirsin.
SERBEST KIYAFET GÜNÜ; Pazartesi günleri serbest kıyafet günümüzdür. Sınıf içinde
etkinliklere rahat katılabileceğin kıyafetlerini giyebilirsin.
Aşçı önlük ve şapkalarımızı takarak
“ TURŞU KURDUK“…
Çocuk Kitapları Yazarı Burcu BAHAR “ Uzun Burunlu Bingo” masalını canlandırdı ve
Kitaplarımızı İmzaladı.
KASIM AYINDA DOĞAN ARKADAŞLARIMIZ
ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIĞININ DÜZENLENMESİ
Okul öncesi dönemde çocuklar hayatları boyunca kullanacakları birçok
alışkanlığı edinirler. Bunlardan biri de beslenme alışkanlığıdır. Bu dönemde
“çocukların beslenme alışkanlıkları; ailenin sosyal ve ekonomik durumu, eğitim
düzeyi, alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri, çevre koşulları gibi çok çeşitli
etkenlerin etkileşimi ile oluşur” (Köse, 2007). Bu dönemde kazanılan dengeli
beslenme alışkanlığı, hem çocukların büyümeleri için gerekli enerjiyi ve
kaloriyi almalarını, hem de onların hastalıklara karşı dirençli ve sağlıklı
olmalarını sağlar. Dengeli beslenme çocuklar için bu kadar önemliyken okul
öncesi dönemdeki çocuklarda genelde iştahta azalma, yavaş yeme gibi
davranışlar görülebilir. Bu ayki bültenimizde bu dönemde çocukların beslenme
alışkanlıklarının nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde duracağız.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR NEDEN DAHA AZ YEMEK
YERLER?
Yeme miktarının azalması bu dönemde beklenen olası bir durumdur. Çünkü
hayatın ilk yılında bebekler çok yiyerek doğum kilosunu yaklaşık üçe
katlarken, sonradan bu büyüme hızı yavaşlar ve önceki kadar çok yemeye
gereksinim duymazlar. Nitekim genellikle 1 yaşından sonra çocukların
iştahında belirgin bir düşme gözlenir. Dolayısıyla da okul öncesi dönemde
gözlenen yeme miktarında azalma aslında çocuğun içinde bulunduğu dönemde
normal kabul edilebilir. Dolayısıyla daha önceden yemek konusunda bir sorun
yaşamayan ebeveynler, yemek alışkanlıklarında gözlenen bu tür değişiklikler
karşısında paniğe kapılmamalı ve çocuklarına yemek yeme konusunda baskı
yapmamalıdır.
Çocukların yemek yeme miktarında
görülen azalmanın başka bir sebebi
de çocuğun içinde bulunduğu durum
ve
koşullar
olabilir.
Başka
bir
deyişle, yetişkinlerde olduğu gibi
çocuklarda da yemek yeme aynı
zamanda onların psikolojileriyle ilgili
olabilir.
Yemek yeme miktarında aşırı azalma görülen bir çocuğun içinde
bulunduğu koşullar düşünülmeli ve onu mutsuz eden, üzen bir durumun olup
olmadığı araştırılmalıdır. Örneğin kardeş kıskançlığı yaşayan bir çocukta
iştahsızlık görülmesi olasıdır. Bu durum birbirine bağlı iki sebepten
kaynaklanabilir. Birincisi çocuk gerçekten anne babasının kendisini eskisi
kadar sevmediğini ve onunla yeterince ilgilenilmediğini düşünebilir. Dolayısıyla
yeme alışkanlığında görülen bu değişim çocuktaki depresif ruh halinin bir
parçasıdır ya da biraz önce de bahsettiğimiz gibi, çocuk ilgiyi üstüne çekmek
için eskisinden daha az yemeye başlayabilir. Örneğin; kardeşine yemek
yedirildiğini gören çocuk, kendisiyle de ilgilenilsin diye az yemek yiyebilir ya
da yemek yemek konusunda oldukça isteksiz davranabilir. Her iki durumda da
yeme davranışında görülen değişim aslında çocuğun duygu durumunun farklı
şekilde dışarı yansımadır ve bu konunun üstüne gidilmesi gerekmektedir.
NEDEN YAVAŞ YEMEK YERLER?
 Birçok çocuk hala evde bir yetişkin tarafından yedirildiği için kendi
kendilerine yemek yemeye alışkın değildir. Bu çocukların el kaslarının
ve el-göz koordinasyonunun gelişimi devam etmektedir. Bu yüzden
yavaş yemek yerler.
 Küçük yaşlardan itibaren pütürlü yemeye alışmayan, her şeyi püre
halinde yiyen çocukların çiğneme becerileri yeterince gelişmediği için,
bu çocuklarda okul öncesi dönemde çiğnemede zorluk, dolayısıyla yavaş
yemek yeme davranışı gözlenebilir.
 İlgi çekmek için yavaş yemek yiyebilirler. Çünkü yemek
yemediklerinde “Hadi, çabuk yer misin?” vb gibi ifadelerle dikkatin
kendi üstlerine çekildiğini fark ederler. Bu durum hoşlarına gittiği için
yemeği ağızlarında biriktirip yavaş yemek yerler. Bu durum özelikle
kardeşi olan çocuklarda daha sık görülebilir.
Anne baba olarak çocuğumuz yemek yemek istemiyorsa ne yapmalıyız?
Anne babalar çocuklar yemek yerken sabırlı olmalı ve onlara hızlı yemek
yemesi için baskı yapmamalıdır. Çünkü biraz önce de belirtildiği gibi bu tutum
ters etki yaratır. Ancak anne babaların yemek konusunda aşırı gevşek bir
tutumu da benimsememeleri gerekir. Çünkü böyle bir tutum, yemek süresinin
çok uzamasına yol açar. Bu yüzden yemek saatini sınırlandırmak gerekir.
Çocuk belirlenen süre boyunca yemeğini bitirmesi gerektiğini, aksi takdirde
sofranın kaldırılacağını bilmelidir. Burada önemli olan öğün arasında çocuklara
abur cubur türü yiyeceklerin verilmemesidir.
PEKİ, OKUL
İŞTAHSIZDIR?
ÖNCESİ
DÖNEMDEKİ
ÇOCUKLARIN
HEPSİ
Mİ
Hayır, okul öncesi dönemdeki çocukların hepsi yemek yemeyi sevmeyen,
yavaş yemek yiyen iştahsız çocuklar değildir. Bu dönemde yemek yemeyi çok
seven, hatta bazen iştahı çok fazla olduğu için aşırı kilolu çocuklar da vardır.
Bu gibi durumlarda çocuk doktorunuza danışarak abur-cuburdan, yağlı
yemeklerden ve şekerli gıdalardan uzak bir beslenme programı uygulanabilir.
Çocuk abur cubur seviyorsa, eve alınmaması ya da onun erişebileceği yerlerde
olmaması önemlidir. Kilo almasına neden olacak yağlı, karbonhidrat içeren
yiyeceklerin tüketimine kısıtlama getirilmesi gerekebilir. Ancak çocuğu
yedikleri konusunda kısıtlamak zor olacağı için, kalorili yiyecekler yerine
sağlıklı olan besinlerin tüketimine teşvik edilmesi daha iyi olur. Örneğin
köftenin yanına makarna, pilav yerine salata verilirse, bir kısıtlamaya
gidilmeksizin çocuk istediği kadar yiyebilir.
ÇOCUKLARIN
BESLENME
ALIŞKANLIĞINI
DÜZENLEMEK
YAPILMASI GEREKENLER DAVRANIŞLAR NELERDİR?
İÇİN
Dengeli beslenin. Çünkü çocuğunuz siz ne yerseniz onları yemeye
alışacaktır.
Dolayısıyla öncelikle evde dengeli bir beslenme düzeni oluşturun ve farklı
besinleri tatması için onu teşvik edin.

 Yemek hazırlarken çocuğunuzun
size yardımcı olmasına izin verin.
Böylece çocuğunuzun yeni ve farklı
bir yemeğe ilgi duymasını da
sağlayabilirsiniz (Martin, 1997).
 Çocuğunuzun sevdiği yemeklerden en azından bir tanesini pişirin.
Yemekte birden fazla seçenek olmalıdır. Çocuğunuzun sevdiğini
bildiğiniz en az bir çeşit yemeğin hazırlanmasında yarar vardır (Martin,
1997).
 Yemek yemesini kolaylaştırın. Bıçakla yemekleri kesmekte zorlanıyorsa
etleri kesin ya da havuçları bölün (Martin, 1997).
 Çocuğunuzun masada göstereceği çocukça tavırlara tolerans gösterin.
Çocukların yemek sırasında hiç hareket etmeden durmalarını
beklemeyin; ama normalden daha az hareket etmesi istenilen bir
durumdur. Yemek yemeyi istemiyorsa ya da yemeğini bitirdiyse masadan
kalkmasına izin verilebilir (Martin, 1997).
 Yemek yenilen ortam önemlidir. Yemek yerken rahatlık önemlidir. Okul
öncesi çocuğunuza uygun ebatlarda masa, sandalye, tabaklar kullanmaya
özen gösterin (Martin, 1997). Dolayısıyla çocuğun kullanacağı kaşık ve
çatal çocuğun eline ve ağzına uygun büyüklükte olmalı, oturuş yüksekliği
masaya göre ayarlanmalıdır.
 Küçükken yemekleri belli bir program dâhilinde verin; ama büyüdükçe
istemiyorsa da zorlamayın. Çocuğunuz çok acıkmadan, yorulmadan ya da
huysuzlaşmadan yemekleri bir programa koyun. Bir çocuğun yeterli
miktarda besin ve kalori almasını sağlamak için düzenli olarak yemek
yemesi gerekmektedir (Martin, 1997). Fakat büyüdükçe sizin onun için
 belirlediğiniz zamanlarda yemek istemediğini ya da beklediğinizden az
yediğini görebilirsiniz.
 Porsiyonların küçük olmasına özen gösterin. Okul öncesi çocuklara uygun
porsiyon miktarı genellikle yetişkin porsiyonunun yaklaşık dörtte biri
kadardır (Köse, 2007).
 Yiyeceği yemeğe ve miktarına çocuğunuzun karar vermesini sağlayın
Tabağındaki yemeklerden hangisini yiyeceğine ve ne kadar yiyeceğine
çocuğunuzun kendisinin karar vermesini sağlayın. Hiçbir şey yemezse,
sorun etmeyin. Bir sonraki öğün de acıkacaktır.
 Yemeğini kendisinin yemesine teşvik edin. Ancak
yemek yerken yetişkinler kadar becerikli olması
beklenmemelidir. Dolayısıyla üstüne ve etrafına
dökmesi durumunda çocuğa olumsuz bir tepki
verilmemelidir.
 Sofraya birlikte oturun ve beraber yemek yiyin.
 Çocuğunuzu tanıyıp beslenme düzenini ona göre oluşturun. Örneğin, nasıl
bazı yetişkinler kahvaltıda çok yemek yiyemezlerse bazı çocuklar için
de bu geçerli olabilir. Bu gibi durumlarda anne baba sabah kahvaltısı
önemli diye onu yemeye teşvik etse bile çok baskı yapmamalıdır. Büyük
olasılıkla bir sonraki öğünde çocuklarının acıktığını görürler.
 Çocuğunuzun acıkmasına fırsat verin. Çocuğunuz ana öğünlerini
yemiyorsa, ara öğünleri keserseniz bir süre sonra acıktığını
göreceksiniz.
ÇOCUKLARIN
BESLENME
ALIŞKANLIĞINI
DÜZENLEMEK
YAPILMAMASI GEREKENLER DAVRANIŞLAR NELERDİR?
İÇİN
Çocuğun her istediğini yaparak ona yemek yedirmeye çalışmayın.
Çocuğu eğlendirerek yedirmeye çalışmayın. Şarkı söyleyerek, dans
ederek, televizyon seyrettirerek, peşinde dolaşarak ya da benzeri
hareketlerle ilgisini başka yönlere kaydırma yoluyla çocuğa yemek
yedirmeğe çalışmak doğru değildir.
Yemeği çabuk bitirmesi için acele etmeyin.
Çocuk yemek yerken onu bir yarış içine sokmayın ve başka çocuklarla
kıyas yapmayın.
Yemek yerken onunla pazarlık yapmayın. Yemek yemesi için ona
yalvarmayın ya da yemek yediği için onu ödüllendirmeyin (Köse, 2007).
Çocuğunuzun doyup doymadığına siz karar vermeyin. Doğdukları günden
itibaren çocuklarının beslenmesinin sorumluluğunu alan anne babalarınözellikle annelerin- çocuklarının neyi, ne kadar yiyeceği konusunda karar
verme alışkanlığını bırakmaları oldukça zordur. Bu tür bir tutum da,
çocukların kendi bedenlerine ve ihtiyaçlarına yabancılaşmalarına yol
açmaktadır. (Navaro, 2012) Anne babasının yemek yeme konusundaki
ısrarları sonucu yemek yemekten hoşlanmayan ve sürekli yemek yemeye
zorlandığı için de acıkma duygusunu yaşamayan çocuklar görülmektedir.
Hâlbuki yapılan araştırmalar, çocukların kendi haline bırakıldıklarında
bünyelerine uygun yemekleri seçtiklerini göstermektedir. Bu
araştırmalardan birinde çocuklar kendi haline bırakıldığında başta abur
cubur yedikleri; ama sonra bünyelerinin ihtiyacına göre yedikleri
yemekleri seçtikleri görülmüştür (Navaro, 2012).
Toplumumuzda iyi ebeveynlik aşırı koruyucu bir tutumla eş değer
tutulmaktadır. Genelde aşırı koruyucu anne baba da, çocuğunun ne kadar
yemek yediğini kontrol eden ve ona yemek konusunda baskı yapan bir tutuma
sahiptir. Oysa ki yemek yedirmek ve çocuğun her istenileni yemesini sağlamak
iyi bir ebeveyn olmak değildir (Navaro, 2012). Özellikle de de iyi yemek
yemesini sağlamak amacıyla, kendi kendine yiyebilecek bir çocuğa annenin
kaşık kaşık yemek yedirmesi; hem anne ile çocuğun gereksiz yere çatışma
yaşamasına yol açmakta, hem de çocuğun gelişimini olumsuz yönde
etkilemektedir. Çünkü anne baba çocuğunun kendi başına yemek yemeye
teşvik ederse onu sadece özbakım alanında değil, psikomotor alanda da, elgöz koordinasyonu, el kasları vb. gibi, gelişimini desteklemiş olur. Evde
çocuklarını kendi kendine yemek yemeye teşvik etmeyen anne babaların,
hazırlık sınıfında çocuklarından özellikle yazmaya hazırlık çalışmalarında iyi
performans sergilemelerini beklemesi onlara yaptıkları bir haksızlıktır. Çünkü
ufak yaşlardan itibaren kendi kendine yemek yiyen çocukların el kaslarının
daha güçlü olduğu dolayısıyla da çizgi çalışmalarını rahatlıkla yaptıkları
gözlenmektedir. Bu yüzden çocuğunuzun gelişimini desteklemek adına kendi
başına yemek yemesi konusunda onu teşvik edin.
Kendi kendine yemek yemesine teşvik edilmeyen çocuklar okula
başladıklarında yemek zamanlarında çok zorlanmaktadır. Sırf bu yüzden okula
gelmek istemeyen ya da yemek zamanları yaklaşınca tedirgin olan, ağlayan
hatta kusan çocuklar görülebilmektedir.
Özellikle bu çocukların anne
babalarının yemek konusunda baskı yapmaması son derece önemlidir. Bir
yetişkin olarak siz nasıl kendi ihtiyaçlarınızın farkına varabiliyorsanız,
çocuklar da büyüdükçe kendi ihtiyaçlarının farkına varıp onları giderebilirler.
Siz doyup doymadığınıza kendiniz karar verebiliyorsanız, okul öncesi
dönemdeki çocuğunuz da bunu yapabilir. Bu konuda çocuğunuza güvenmeniz ve
onun büyüdüğünü kabul etmeniz oldukça önemlidir.
Hazırlayan:
Uzman Psikolog Elçin EĞERCİOĞLU KONUK, Uzman Psikolog Ezgi TAN
Kaynakça:
Köse Turgay. (2007, 8 Ağustos). Okul Öncesi Çağı Çocukların Beslenmesi,
Erişim: 30 Kasım 2012, http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_119.htm/
Martin, H. Darlene. (1997, Nisan). Erişim: 30 Kasım 2012). Development
of the Preschool Child, http://www.nncc.org/Nutrition/nutrition.pres.html
Navaro, L. (2012). Gerçekten Beni Duyuyor musun? İstanbul: Remzi
Kitabevi
PRIVATE ISTEK ATANUR OĞUZ
KINDERGARTEN 2015-2016
OCTOBER BULLETIN FOR ENGLISH
English Teachers:Cemre Çiçek, Buket ÇAM, G. SaraBAYRAM
Sayın Velimiz;
Kasım ayında İngilizce dersinde öğrendiklerimizi sizlerle
paylaşacağız. Bu ay, birbirinden yeni kelimeler ve şarkılar öğrendik.
Çocuklarımız İngilizce derslerini gün geçtikçe daha çok sevmeye ve
sabırsızlıkla beklemeye başladılar.
Bültenimizi takip ederek öğrendiklerimizin kalıcı olmasında bizlere
destek olabilirsiniz.
Bir sonraki bültenimizde tekrar buluşmak dileğiyle...
Dear parents,
Via our bulletin, you can see what the children have learned
throughout November. They’ve learned lots of new songs and
words.
The children are highly motivated to learn English and are always
looking forward to English lessons.
You can use this bulletin to help your child revise the songs and
words learned at school, which will enable them to better retain
the newly-learned language.
ASSISSTANT OF THE WEEK
Değerli Velilerimiz, her hafta haftanın asistanını seçmeye başladık.
Bu uygulamayla birlikte öğrencilerimiz her gün farklı bir sorumuluğu
yerine getirerek sorumluluk duygusunu daha iyi kavrayacaklar.
Haftanın sonunda ise yardımlarının karşılığı olarak bir sertifika ile
ödüllendirileceklerdir.
Dear Parents, every week we will choose one student from each
class to become the assistant of the week. They will have
different responsibilities each day and this will allow students to
understand the meaning of responsibility as well as contribute to
the routines of the classroom by helping the teacher during the
lessons. Students will receive a certificate at the end of each
week once they have completed their duty.
PYP
Bu yıl büyük bir heyecanla uygulamaya başladığımız PYP eğitim sistemimizin
ikinci teması olan “Yaşadığımız Yer ve Zaman” konusunu işlemeye başladık.
Öğrencilerimizle
bu
temada
kıyafetler
konusuna
değineceğiz.
Öğrencilerimizin de ilgisini çekeceğini düşüdüğümüz “farklı ülkeler ve
kıyafetler, mevsime ve hava durumuna göre kıyafetlerimiz, eskiyen
kıyafetlerimizi nasıl değerlendiririz, meslekler ve kıyafetler” gibi başlıklar
altında etkinliklikler yapacağız, hikayeler okuyacağız ve şarkılar söyleyeceğiz.
We have started our second PYP theme “Where We Are in Place and Time”
with great excitement! We will focus on clothes with this theme. We will
complete various activities based on “different countries and the clothes
they wear, clothes we wear according to the weather, how to reuse our old
clothes, jobs and clothes,” as well as sing songs and read stories.
Photo album
NEW WORDS
CLOTHES
hat
shoes
jacket
trousers
dress
shirt
shoes
skirt
socks
sweater
t-shirt
scarf
gloves
BODY PARTS
hands
head
body
fingers
body
legs
arms
foot
feet
shoulders
knees
eyes
nose
mouth
USEFUL PHRASES/SENTENCES/QUESTIONS/CLAUSES
What are you wearing?
I’m wearing a dress.
Put on your clothes.
Take of your jacket.
What colour is your t-shirt.
How many (fingers) have you got?
I’ve got ten (fingers)
Have you got (a hand?)
Yes, I’ve got two hands.
I’ve got big/small eyes etc..
I’ve got short/ long hair etc..
SONGS/RHYMES
HURRY UP! (http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/put-on-your-shoes/)
♫ Put on your shoes, your shoes, your shoes. [Gesture putting on your shoes.]
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let's go outside. [Point outside the window.]
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! [Make a "come on...let's go" gesture and then everybody
runs around the room in a circle.]
Put on your jacket, your jacket, your jacket. [Gesture pulling a jacket over your shoulders as if
it were cold.]
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your scarf, your scarf, your scarf. [Gesture putting on your scarf.]
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your hat, your hat, your hat. [Gesture putting on your hat.]
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let's go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!
Put on your shoes. [Gesture putting on your shoes.]
Your jacket. [Gesture putting on your jacket.]
Your scarf. [Gesture putting on your scarf.]
And your hat. [Gesture putting on your hat.]
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! ♫
THE CLOTHING SONG (https://www.youtube.com/watch?v=_cBmnRsh8Hw)
She is wearing a pink dress, a pink dress, a pink dress
She is wearing a pink dress
What about him?
He’s wearing a blue shirt, a blue shirt, a blue shirt
He’s wearing a blue shirt.
What about her?
She is wearing a green skirt, a green skirt, a green skirt,
She is wearing a green skirt
What about him?
He’s wearing a grey pants, a grey pants, a grey pants
He’s wearing a grey pants
What about them?
They’re wearing a white hats, white hats, white hats
USEFUL LINKS
1. Clothes https://www.youtube.com/watch?v=kqLHjcUTQ7k
2. Crazy Show with Steve
https://www.youtube.com/watch?v=r7VL5MRD3I0
3. Weather and Clothes
https://www.youtube.com/watch?v=FOkVYUKSDDU&list=PLAVCV4yPW7Kbx7X7l
rNg8Kb-d4XJLiebo
4. Magic Clothes Show https://www.youtube.com/watch?v=A1Ge6ndnh_4
5. Body Parts
https://www.youtube.com/watch?v=HTYQJznFlQk
6. Head Shoulders Knees and Toes
https://www.youtube.com/watch?v=WS73lRwWdH4
REPASAMOS
Familia
La mamá
El papá
El hermano
La hermana
El bebé
Números
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Séis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
NUEVAS PALABRAS
Colores
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Rosa
Verde
FRASES USUALES/PREGUNTAS/RESPUESTAS
¿Cómo te llamas?
Me llamo ___________
¿Cómo estás?
Bien
Mal
¿Cuál es tu color favorito?
Mi color favorito es el _________
CANCIONES
CANCIÓN LOS COLORES
(http://www.musica.com/letras.asp?letra=2079697)
Verde verde son los arbolitos
verde verde sus hojitas son
por eso yo quiero todo lo que es
verde
verde verde verde es mi color
amarillo es el color del trigo
amarillos mis patitos son
por eso yo quiero todo lo amarillo
como el tibio rayito de sol
rosa rosa son todas mis cosas
rosa rosa mis vestidos son
por eso yo quiero todo lo que es
rosa como rama de durazno flor
rojo rojo es mi sombrerito
rojo rojo el boton en flor
por eso yo quiero todo lo que es rojo
rojo rojo es mi corazon
el celeste es el color del cielo
celestitos tus ojitos son
por eso yo quiero todo lo celeste
porque es el color de la ilusion
blanca blanca es la nube viajera
blancos blancos mis dientitos son
por eso yo quiero todo lo que es
blanco
como suave copo de algodon
CANCIÓN EL ALFABETO
(http://www.youtube.com/watch?v=6OS-tab_31o)
Qué cosas comienzan con A, aguacate y avión.
Qué cosas comienzan con B, bañador y balón.
Qué cosas comienzan con C, caracol y camión.
Qué cosas comienzan con D, dado, dedo y decisión.
Qué cosas comienzan con E, elefante y empujón.
Qué cosas comienzan con F, foco, foca y frijol.
Qué cosas comienzan con G, gato gorra y gorrión.
Qué cosas comienzan con H, hielo y habitación.
Qué cosas comienzan con I, Iris indio e inyección.
Qué cosas comienzan con J, jarra joya y jamón.
Qué cosas comienzan con K, kilo y karate-kid.
Qué cosas comienzan con L, lagartija y limón
A E I O U
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
A E I O U
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
Qué cosas comienzan con M, mermelada, madre y mano.
Qué cosas comienzan con N, naricita y naranja.
Qué cosas comienzan con Ñ, ñandú y ñoñería.
Qué cosas comienzan con O, ojo, once y oración.
Qué cosas comienzan con P, panadero y pantalón.
Qué cosas comienzan con Q, queso, quinto y quemadura.
Qué cosas comienzan con R, rebanada y requesón.
Qué cosas comienzan con S, sapo, sopa y solución.
Qué cosas comienzan con T, tela, tigre y tiburón.
Qué cosas comienzan con U, uva, una y unión.
Qué cosas comienzan con V, vaca, verde y vision.
Qué cosas comienzan con W, Wiskhy Wasingthon y water
A E I O U
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
A E I O U
Ba be bi bo bu
Ca ce ci co cu
Da de di do du
Qué cosas comienzan con X, xilófono tocando
Qué cosas comienzan con Y, yema yegua yunque y yodo.
Qué cosas comienzan con Z, zueco zorro y zurrón.
y con esta última letra acabamos la canción
VíDEOS DIVETIDOS
Los colores con Barney, el camion
https://www.youtube.com/watch?v=CM7ROX_oW2k
Aprende los colores
https://www.youtube.com/watch?v=R3ZTuL3U-fY
Mundo Pocoyó. Capítulo 2:
https://www.youtube.com/watch?v=QwUCQxXkwsc

Benzer belgeler

eylül- ekim ayı bülteni

eylül- ekim ayı bülteni Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.

Detaylı

ocak ayı bülteni

ocak ayı bülteni Sevgili Anne Babalar; Bu günlerini düzenlememizin amacı, Öğrencilerimize sorumluluk kazandırma, paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendine ait eşyayı, nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine y...

Detaylı