IVF Laboratuarında standardizasyon: Güncel durum

Transkript

IVF Laboratuarında standardizasyon: Güncel durum
Prof.Dr.Tülay İrez
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
IVF laboratuvarında
standardizasyon
 Kalite kılavuzları (Guidelines) ve medikal laboratuvar





standartları
Laboratuvar ekipmanlarının standardizasyonu,
İşlemlerin standardizasyonu
Akreditasyon kurumuna bağlı kalma
Personel eğitimi
Standardizasyon için yeni görüşler
IVF laboratuvarları için kalite
yönetimi
 Quality assurance in the reproductive biology laboratory.
Byrd W.Arch Pathol Lab Med. 1992 Apr; 116(4):418-22.
 Guidelines for human embryology and andrology laboratories by the American Fertility
Society (1992)

Guidelines for good practice in IVF laboratories by the European Society for Human
Reproduction and Embryology (ESHRE) (2000)
 Reproductive Laboratory Accreditation standards, College of American Pathology (2002)

Accreditation standards and guidelines for IVF laboratories by the
Association of Clinical Embryologists (2002)
* Revised Guidelines for human embryology and andrology
ASRM (2008)
laboratory , Commite for
Standartlar
 ISO standard’ları
 ISO 17025 standard (1999)
 Laboratuvarlarda kalibrasyon testleri için genel
gereksinimler.
 ISO 15189 standard (2003)
 Medikal laboratuvarlar için kalite ve yeterlilik ile
ilişkili gereksinimler.
Ulusal ve uluslararası standartlar
 ISO (International Organization for Standardization)
 EN (European standard) kalite sistem standartları
ISO 15189
ISO /IEC kılavuz 25
EN 45001
 IEC (International Electrotechnical Commission)
ISO 9004 ve EN 45001 Kalite Sistemi
ve Klinik Laboratuvar akreditasyonu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Organizasyon
Prosedürler
Kayıt
Tanımlamalar
Malzemelerin Kontrolü
Örneklerin doğru taşınması ve transferi
Cihazların kalibrasyonu
Kayıtların kontrolü
Ortaya çıkan normalden sapmaların regülasyonu
İnternal ve external şikayetlerin düzeltilmesi
İnternal ve external denetleme
6
ISO 15189
















Organizasyon ve yönetim
Yönetimde kalite
Dökümentasyon kontrolü
kontratlar
Refere laboratuvarlar ile ortak çalışmalar
Dış ilişkiler ve gereksinim temini
Danışma servisleri
Sorunların çözülmesi
Uygunsuzlukların tanımlanması ve kontrolü
Düzeltici eylemler
Koruyucu işlemler
Sürekli eğitim
Kalite ve teknik raporlar
İç denetim
Yönetim şeması
Personel
Teknik gereksinimler
 Personel
 Yerleşim ve çevre koşulları
 Laboratuvar ekipmanı
 İnceleme öncesi prosedürler
 İnceleme prosedürleri
 İnceleme prosedürlerinde kalite tanımlanması
 İnceleme sonrası prosedürler
 Sonuçların raporlanması
Laboratuvar hizmetlerinde akreditasyon ve
sertifikasyon
 Akreditasyon: Yetkili bir kurumca bir kuruluş veya
kişinin spesifik uygulamaları yapabilme
konusunda yetkin olduğunun tanınmasına yönelik
prosedürlerdir.
 Sertifikasyon: Bir ürünün, hizmetin veya sürecin
yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen
niteliklerde, kurallarda veya usullerde
üretildiğinin, sunulduğunun veya yürütüldüğünün
yine yetki verilmiş kuruluşlarca incelenerek
belgelendirilmesidir.
http://www.sdplatform.com/Baslik.aspx?BID=213
ESHRE 2008
Magli MC, Van Den Abbeel E, Lundin K, Royere D, Van der Elst J,
Gianaroli L. ESHRE Pages: Revised guidlines for good practice in
IVF laboratories. Human Reproduction 2008 23: 1253-1262.
1. Personel ve yönetimi
2. İzlenen politikalar ve prosedürler
3. Laboratuvar güvenliği
4. Doğru örnek alımı ve hasta bilgilerinin etiketlenmesi
5. Kültür medya hazırlığı ve kalite kontrol testleri
6. Spermlerin manipülasyonu ve hazırlığı
.
Personel ve yönetimi
 Deneyim
 Yeterli sayıda olmalı
 Yeni göreve başlayan
personel eğitimi
 Tüm personele sürekli
eğitim
 Her personelin görev ve
sorumluluğunun yazılı
bildirimi
Staff requirements
The number of staff has to be adjusted according to the number
and nature of the procedures performed in the laboratory









250
250 - 500
500 - 750
750 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
* Including laboratory director
ESHRE guidelines
1.5
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Kısa ve uzun vadede eğitim
sonuçlarının değerlendirilmesi
 Verilerin depolaması
 Kısa vadede değerlendirme;
 Oosit matüritesinin değerlendirilmesi
 Embriyo kalitesinin değerlendirilmesi
 Semen analizi değerlendirilmesi
 Uzun sürede değerlendirme;
 Gebelik oranı
Ekip elemanlarının
performanslarının ölçümü
 Uygun laboratuvar programları ile embriyolog







performansları ölçülebilir
Kısa sürede
oosit maturite değerlendirmesi
embryo kalite değerlendirmesi
Sperm parametrelerinin değerlendirilmesi
Uzun süreli değerlendirme
Gebelik / transfer
Fertilizasyon/ICSI uygulamasında dejenerasyon oranı
Laboratuar güvenliği
 Lab. Düzeni
Aseptik koşullar
 Dolaşan havanın filtrasyonu
 Enfeksiyöz ajanlar
(Hastaların enfeksiyöz ajanlara
karşı taranması)
Personelin aşılanması (HBV)
 Koruyucu önlemler
Uygun giysi ve eldiven
kullanımı
Düzenli el yıkama
Steril tek kullanımlık malzeme
kullanımı
Atıkların uygun şekilde atılımı
ve yüzey temizliği

http://blogs.nature.com/from_the_lab_bench/2011/05
/01/a-call-to-arms-lab-safety
Semen toplama
• Abstinens 2-6 gün
• İdrar yapıldıktan sonra
verilmeli
• Eller sabun ile yıkanıp,
durulanır
• Geniş ağızlı steril kaplar bu
işlem için kullanılır.
• Örnek vücut sıcaklığında
muhafaza edilir güneş
ışığına tutulmaz.
• Örnek bir saat içinde
laboratuvarda olmalıdır.
İnkübatörlerde kontrol
Firma tarafından yapılacak
bakım
Yılda 3 kez bakım ve
kalibrasyon yapılır. Bakım
sonrası en az 48 saat gaz ve ısı
parametreleri gözlenmelidir.
Filtre değişimi
Her üç ayda bir değiştirilir.
Kültür alınması
Tüplerin kontrolu
 Her gün sabah ve akşam doluluk kontrol edilir.
 Tüp değişimlerinde daha dikkatli olunur.
 Ana regulatörlerdeki, miktar ve genel şebekeye giden basıncı gösteren
göstergeler kontrol edilir.
 Miktar göstergesi ’10 bar’dan düşük ise tank değiştirilir.
 Basınç göstergesi 2 bar olacak şekilde ayarlanmalıdır (Laminar air flow
için 1 bar).
 Her bir inkübatör için ayrı basınç düşürücüsü yerleştirilmiştir. Göstergenin 0.81 bar arasında ayarlanması gerekmektedir.
 CHANGE-OVER SİSTEMİ - bir tüp bittiğinde uyarıp diğerine geçen
otomatik gaz sistemi
Laminar flow kontrolu

Ana ve ön filtre 6 ayda bir
değiştirilir.

Flowmetre ve cam fanusa nem
sağlayan tüpteki su haftada bir
değiştirilir.

Termostat ayarı her gün
kontrol edilir ve haftada bir
manuel olarak yüzey ısısı ölçülür.
ISITICI BLOKLAR:
*Her hafta:
-Sıcaklıklar ölçülür, kabul edilebilir limitlerin
dışında ise ayar yapılır.
PH METRE:
*Her kullanımdan önce;
-Kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilir.
-Ölçüm yapılır. Sonuç kaydedilir.
Quality Control using Evaluation of Results
(ESHRE Guidelines)
 Fertilization rates
 Embryo quality
 Pregnancy rates
 Multiple pregnancy rates
 Implantation rates
21
IVF de Gebelik sonuçlarını
etkileyen faktörler
 Kullanılan disposable









malzeme
• Aspirasyon iğneleri
• Kataterler
• Pipetler
• cam malzeme
• Kültür kapları
• Test tubleri
Personel
• Embryolog
• Jinekolog
 Aletler
 Isıtılmış yüzeyler
 Isıtıcı bloklar
 Androloji lab
malzemeleri
 İnkübatörler
 Filtrasyon
Reprotoksitite
Tanımı: Kontakt materyalin gamet ve embriyocanlılığı ve
fonksiyonları üzerine etkisi
 Belirtiler:
 –Azalmış fertilizasyon oranı
 – Zayıflamış embryo gelişimi
 – Düşük implantasyon oranı
 – Azalan yürüyen gebelik oranı
 -Testler:
 – Mouse embryo assay (MEA)
 – Sperm survival test (SpsT)
QC Test Yöntemleri
 Fonksiyonel testler
 Fare embriyosu testi
 Hamster sperm motilite testi
 İnsan spermi vitalite testi
 Somatik hücre kültürü
 Diğerleri
24
Mouse Embryo Assay
 Safety and efficacy of culture media
 and disposables are determined by
 observing the in vitro
 development of mouse embryos
 exposed to the item to be tested.
 • Blastocyst formation and cell
 number should be above
 acceptance criteria
Sperm Survival Test - SpST
 Motility of spermatozoa in test
 sample compared with control
 sample after 24 and 96 hours.
 Percentage of motile sperm in test sample
 Percentage of motile sperm
 in control sample
 < 0.85 TOXIC !
36 product types of 72 different brands were tested
in 350 human sperm survival tests (approx 35% were toxic)
 Products used for gamete and
 embryo related procedures 207 tests
 • Pipettes: micro, dispense,
denudation,
 Pasteur













Products used for patient
related procedures 143 tests
• OPU needles
• Catheters
• Gloves
• Condom for semen collection
• Tips
• Syringes
• Flask
• Dishes
• Freezing straws
• Filters
• Semen specimen container + lid
REF: Nijs M et al. Fertil & Steril 92(2), 2009
Reprotoksitite azaltılabilir
 Bu konuda ne yapabiliriz?
 • Kendi laboratuvar testlerimizi geliştirme (Embriyo






testinden geçmiş materyal yok ise)
– Sperm survival test uygulanabilir
• Disposable materyal yıkanabilir
• fare embriyo testi yapılmış materyal kullanımı
always when available
– Culture and handling media
– Disposables
Proper air quality
 Chemical air contaminants (COC) are believed to exert
a range of effects, from fertilization failure and delayed
embryonic development to a reduction in viability and
pregnancy rates
‰
 These effects may or may not be evident
morphologically
Requirements for Heating Ventilation and Air
Conditioning (HVAC) system in the IVF laboratory




High fresh air changes (15 – 25 air changes/hour)
‰Positive pressurization
‰HEPA filtration
‰Chemical air processing using activated carbon and
potassium permanganate
 ‰Active filtration units inside or at the inlets of
incubators and in the laboratory area
Effect of air filtration
Calibration of Laboratory
instruments
 Proper maintenance of laboratory instruments is
a key for providing a consistent environment that
will guarantee normal embryo development
Laboratory instruments -- general
requirements
 Handling of equipment failures
 ‰Actions required in cases of unexpected events (power
failure)
 ‰The availability of an automatic emergency generator
backup (UPS)
 ‰Back up for decisive pieces of equipment
(Cryopreservation, micromanipulation systems)
IVF/ICSI outcomes after culture of human embryos at
low oxygen tension: a meta-analysis.
Rep.Biol.Endocrinol 2011













IVF/ICSI outcomes after culture of human embryos at low oxygen tension: a meta-analysis.
Gomes Sobrinho DB, Oliveira JB, Petersen CG, Mauri AL, Silva LF, Massaro FC, Baruffi RL, Cavagna M, Franco JG Jr.
Source
Department of Gynaecology and Obstetrics, Botucatu Medical School, São Paulo State University-UNESP, Botucatu, Brazil.
Abstract
BACKGROUND:
Improved pregnancy, implantation, and birth rates have been reported after the use of reduced O2 concentration during embryo culture,
mainly due to a reduction of the cumulative detrimental effects of reactive oxygen species. However, some studies have failed to report any
positive effects. The objective of this meta-analysis was to evaluate the effect of a low-O2 environment on IVF/intracytoplasmic sperm
injection (ICSI) outcomes.
METHODS:
All available published and ongoing randomised trials that compared the effects of low (~5%; OC~5) and atmospheric (~20%; OC~20) oxygen
concentrations on IVF/ICSI outcomes were included. Search strategies included online surveys of databases from 1980 to 2011. The outcomes
measured were fertilisation rate, implantation rate and ongoing pregnancy rates. The fixed effects model was used to calculate the odds ratio.
RESULTS:
Seven studies were included in this analysis. The pooled fertilisation rate did not differ significantly (P=0.54) between the group of oocytes
cultured at low O2 tension and the group at atmospheric O2 tension. Concerning all cycles, the implantation (P=0.06) and ongoing
pregnancy (P=0.051) rates were not significantly different between the group receiving transferred sets containing only OC~5 embryos and
the group receiving transferred sets with only OC~20 embryos. In a meta-analysis performed for only those trials in which embryos were
transferred on day 2/3, implantation (P=0.63) and ongoing pregnancy (P=0.19) rates were not significantly different between the groups. In
contrast, when a meta-analysis was performed using only trials in which embryos were transferred on days 5 and 6 (at the blastocyst stage),
the group with transferred sets of only OC~5 embryos showed a statistically significantly higher implantation rate (P=0.006) than the group
receiving transferred sets with only OC~20 embryos, although the ongoing pregnancy (P=0.19) rates were not significantly different between
the groups.
CONCLUSIONS:
Despite some promising results, it seems too early to conclude that low O2 culture has an effect on IVF outcome. Additional randomised
controlled trials are necessary before evidence-based recommendations can be provided. It should be emphasised that the present metaanalysis does not provide any evidence that low oxygen concentration is unnecessary.
SPERM ANALİZİ NORMAL DEĞERLERİ (WHO 2010)
2 (1999)
40 (1999)
20 (1999)
50 (1999)
75 (1999)
14 (1999)
WHO laboratory manuel fort he examination and processing of human semen,fifth edition
Sperm konsantrasyonunun
ölçümü
 10 ul semen üzerine 190 ul






su = 20x dilution.
karıştır
10 ul karışım sayma
kamarasına konur.
2-3 dakika beklenir
5 kare (merkez grid)sayılır =
sperm konsantrasyonu x
106/ml
Bütün spermler sayılır,
pinhead olanlar hariç
Okuma x20 objektifte
“L” kuralı uygulanır
Neubauer haemocytometer
chamber is the WHO 2010
recommended standard
Strict morfoloji değerlendirme
 Spermler boyanırken kurallara uygun boyanmalıdır.
 Strict criteria /Kruger /Tygerberg
 Sperm başı oval, simetrik dış hatlı, 3-5 um uzunluğunda ve





2-3um genişliğinde bulunur.
Akrozom başın 40-70% ini kaplar ve vacuoller (=/<2)
sayıda ~ 20% baş alanını kaplamalıdır.
Orta kısım düzgün, 0.5 um eninde ve 7-8um uzunluğunda,
başa simetrik şekilde bağlanmış olmalı.
Kuyruk düzgün olmalı 45-50 um uzunluğunda bulunmalı
Normal bir sperm tüm parametreleri normal olandır.
En az 400 sperm sayılmalıdır
Normal Form (%) = normal spermler / sayılan total
spermler x 100.
Anormal spermler
Morfoloji ölçümü
 Sperm büyüklüğü ve şekli
değiştiğinden ölçüm
subjektiftir. % Normal
fertilizasyon ve gebelik oranları
ile korelasyon göstermektedir.
[Kruger et al, 1996;
Morgenthaler et al, 1995]
 Baş veya kuyruk anomalisi
taşıyan spermlerin normallere
kıyasla daha düşük hareketleri
vardır[Aitken et al, 1995].
Oocyte scoring
Cumulus Oocyte Complex (COC)Alpha ,Eshre,Asrm 2011
 Little corroborated evidence for predicting embryo
outcome
 COC scoring – important tool for troubleshooting
 Binary score (0 or 1):
 “Good” = 1; expanded cumulus and radiating corona
Oocyte scoring
Zona pellucida scoring
 No specific benefit to measuring thickness
 Insufficient evidence for effect on outcome
 Could be patient-specific effects
 Exception scoring: note unusual thickness or
colouration
Oocyte scoring
Cytoplasm scoring
 Expect homogeneous cytoplasm (but significance of
non-homogeneous not known)
 Organelle Clustering = lower implantation potential
(different to “granularity”)
 Smooth Endoplasmic Reticulum (sER) disks: risk of
serious, significantly abnormal outcome
 Strong recommendation not to inseminate oocytes
with sER disks (and to re-examine all sibling oocytes
before inseminating)
IVF Lab Procedures
DAY
Date
DAY 0
Communication
Lab procedure
Embryo picture
When: after egg retrieval
How: in recovery room
Why: if fewer eggs were retrieved
than consented for transfer then
schedule
day
2 transfer
When: 2-4
PM
Egg retrieval- morning
______
Fertilization- afternoon
unfertilized egg
DAY 1
Fertilization check
2 PN
______
2 cell
Embryo development check
DAY 2
4-cell
______
DAY 3
7-cell
______
DAY 4
If few
If many
embryos (<5)
embryos (>5)
Embryo development
check
mid-morning
Day 3
Transfer
If few
embryos
(<5 at
7-cells)
If many
embryos
(>5 at
7-cells)
None
morula
How: call IVF lab
Why: fertilization results, if the # fertilized ≤
the # to be transferred a day 2 transfer is
scheduled
When: 2-4 PM
How: call IVF lab
Why: embryo development
results. If few embryos, then
establish day 3 transfer time
When: 7-8:30 AM
How: we’ll call you
Why: Only if day 3 transfer was
NOT established on day 2.
See transfer
next page
Note: day
Onlydecision
5% of patients
continue on to day 4-6
When: No contact
______
Embryo development check
DAY 5
______
blastocyst
DAY 6
______
expanded
blastocyst
If blastocysts
mid-morning
Day 5 transfer
If pre-blastocysts
mid-morning
Day 6
Transfer
When: 7-8:30 AM
How: we’ll call you
Why: embryo development results.
Establish transfer day and time.
(see transfer day decision next
page)
When: No contact
Images of in vitro embryonic development showing morphology changes from culture Day 0
to Day 5.
Devroey P et al. Hum. Reprod. Update 2009;15:391-408
© The Author 2009. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of
Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please email:
[email protected]
Timing of observationsConsensus blastocyst scoring system: Alpha ,ESHRE,ASRM
2011,Hum.Rep
Timing (hours postinsemination)
Expected stage of development
Fertilization check
17 ± 1 h
Pronuclear stage
Syngamy check
23 ± 1 h
Up to 50% in syngamy
(up to 20% at the 2-cell stage)
Early cleavage check
26 ± 1 h post-ICSI
28 ± 1 h post-IVF
2-cell stage
Day 2 assessment
44 ± 1 h
4-cell stage
Day 3 assessment
68 ± 1 h
8-cell stage
Day 4 assessment
92 ± 2 h
Morula
Day 5 assessment
116 ± 2 h
Blastocyst
Observation
 Standardized timing relative to insemination time
 Report cell number/stage and grade (separately) – with time post-insemination
PN scoring
 PN scoring should be performed at the same time as
the fertilization check
 Consensus scoring system for PN:
Grade
Rating
1
Symmetrical
2
Non-symmetrical
3
Abnormal
Description
Equivalent to Z1 and Z2
Other arrangements, including peripherallysited pronuclei
Pronuclei with 0 or 1 NPB
Cleavage stage embryos
 Optimal d2 embryo (44 ± 1 h post-insem):
4 equally-sized mononucleated blastomeres in a
3-dimensional tetrahedral arrangement, with
<10% fragmentation
 Optimal d3 embryo (68 ± 1 h post-insem):
8 equally-sized mononucleated blastomeres, with
<10% fragmentation
Cleavage stage embryo scoring
system
Scoring format: cell number, grade, reason for grade
Grade
Rating
Description
• <10% fragmentation
1
Good
• stage-specific cell size
• no multinucleation
• up to 25% fragmentation
2
Fair
• stage-specific cell size for majority of cells
• no evidence of multinucleation
• severe fragmentation (>25%)
3
Poor
• cell size not stage-specific
• evidence of multinucleation
Day 4 embryo scoring system
 Consensus scoring system for day 4 embryos:
Grade
1
2
3
Rating
Good
Description
• Entered into a 4th round of cleavage
• Evidence of compaction that involves virtually
all the embryo volume
Fair
• Entered into a 4th round of cleavage
• Compaction involves the majority of the volume
of the embryo
Poor
• Disproportionate compaction of <½ embryo,
with some cells remaining as discrete
blastomeres
Consensus blastocyst scoring system: Alpha ,ESHRE,ASRM
2011,Hum.Rep
Grade
Stage of
development
Inner Cell
Mass
Trophectoderm
Rating
Description
1
Early
2
Blastocyst
3
Expanded
4
Hatched/hatching
1
Good
Prominent, easily discernible, with many cells that
are compacted and tightly adhered
2
Fair
Easily discernible with many cells loosely grouped
together
3
Poor
Difficult to discern, with few cells
1
Good
Many cells forming a cohesive epithelium
2
Fair
Few cells forming a loose epithelium
3
Poor
Very few cells
Yeni teknikler
 1.Oocyte zona birefringence (Montag et al 2008)
 2. gene expression profiling of oocyte cumulus cells





(McKenzie et al., 2004; Assou et al., 2006; Feuerstein et al.,
2007)
3. evaluation of spent culture fluid by proteomic analysis
(Katz-Jaffe et al., 2006)
4. metabolic profiling using near-infrared spectroscopy
(McKenzie et al., 2004; Vergouw et al., 2008
5. IMSI
6. Time lapse imaging
7. CGH
IVF
 Viability score calculated
using (A) NIR and (B)
Raman spectra of culture
media are shown for
embryos that implanted
and lead to delivery
(empty) and those that did
not implant (shaded).
IVF
 Result:
 Glutanate concentrations
 Viability indices
 Conclusion
• Correlation of metabolic
profile of spent embryo
culture media with
reproductive potential of
embryos
Table 1. Comparison of fertilization, pregnancy, implantation and miscarriage
rates arising from intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and intracytoplasmic
morphologically selected sperm injection (IMSI) groups.











Group
Mean age (years)
No. of previous ICSI failures
No. of MII oocytes recovered
No. of injected oocytes
No. of 2 PN zygotes
No. of transferred embryos/patient
Clinical pregnancy rate (%)
Implantation rate (%)
Miscarriage rate (%)
1, ICSI Group
(n = 219)
31.91 ± 3.30
1.45 ± 1.57
6.29 ± 3.04
2.92 ± 0.26
2.76 ± 0.42
2.37 ± 0.67
58/219 (26.5)a
59/521 (11.3)b; 1 twin
14/58 (24.1)
2, IMSI
(n = 227)
31.65 ± 3.23
1.46 ± 1.69
6.58 ± 3.34
2.90 ± 0.29
2.75 ± 0.45
2.47 ± 0.68
89/227 (39.2)a
97/560 (17.3)b; 8 twins
15/89 (16.9)
 MII = metaphase II; PN = pronucleate. Continuous variables are presented as means ±
SD.
 a P = 0.004;
 b P = 0.007.
The odds of post-thawing survival rate of cleavage-stage embryos after vitrification or slow
freezing.CI, confidence interval; OR, odds ratio.
Devroey P et al. Hum. Reprod. Update 2009;15:391-408
© The Author 2009. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of
Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please email:
[email protected]
First child born using DNA sequencing IVF technique
SCIENCE 08 JULY 13 by LIAT CLARK
Preimplantasyon embriyoda
morfokinetik parametreler
SONUÇLAR
1. IVF uygulamalarında kalite kontrol
sistemlerinin hasta bazlı artırılması
gereklidir
2. IVF tedavisinde standardizasyon
uygulamalarına başlanmalıdır
3. Tek embryo transferi uygulanacak
olguların standardlarının oluşturulması
4. Kademeli dondurma ve vitrifikasyon
yöntemlerinin seçiminin vitrifikasyona
yönelik olarak her laboratuvarda elde edilen
canlı embriyo sayısının artırılması ile
birlikte vitrifikasyona geçiş sağlanması tek
embriyo transferi sistemlerinde embriyo
hasarının minimal düzeyde tutulması
hedeflenmelidir.
5. Tüm personelin infertilite tedavisinde
eksiksiz olarak laboratuvar uygulamalarını
yapmaları hedeflenmelidir.
6. Embriyolog eğitimi üniversite lisans üstü
eğitimi şeklinde olmalı ve uluslararası
standarda kavuşturulmalıdır.
6.Selection of culture conditions
Individual laboratory culture strategies are
complex and highly varied, and there are few
data on which to base the selection of a
specific culture strategy. For example, each
culture fluid contains up to 80 components
that will influence embryo development and
assessments. Greater standardization of
culture conditions is required to permit
accurate comparisons of embryo and/or
blastocyst quality-assessment tools.
7. Preimplantation genetic screening (PGS)
for aneuploidy can currently be performed
in up to 15 chromosomes using fluorescence
in situ hybridization (Munne, 2006). PGS
requires removal and analysis of a single
blastomere from a Day-3 embryo (Gianaroli
et al., 1997; Wells and Delhanty, 2000).
Embryos with a normal genetic constitution
are subsequently selected for transfer and
those with an abnormal number of
chromosomes are discarded (Mastenbroek
et al., 2007).

Benzer belgeler

Diplômes IWE emis par l`AFS IWE diplomas awarded by AFS

Diplômes IWE emis par l`AFS IWE diplomas awarded by AFS Diplômes IWE émis par l'AFS IWE diplomas awarded by AFS N° Diplôme

Detaylı

Scientific Program

Scientific Program 09:30 - 10:30 INTRODUCTION INTO THE FIELD OF CLINICAL GENETICS

Detaylı

Group Sub-GroupCat.Nr Description Qty/Case Qty/Subpac kaging

Group Sub-GroupCat.Nr Description Qty/Case Qty/Subpac kaging non TC351006 non TC351007 non TC351008 non TC351029 non TC351058 Plate 351130 Plate 351131 Non TC351143 Non TC351146 Non TC351147 Plate 351151 Plate 351152 Plate 351155 Plate 351156 Plate 351157 Pl...

Detaylı