implant sistemi

Transkript

implant sistemi
İMPLANT SİSTEMİ
İÇİNDEKİLER
GOOD
DESIGN
FINE
WORKMANSHIP
4
Teknik Özellikler
5
6
İmplant Sistem Ölçüleri
7
8
Yüzey İșlem Özelliği
Teknik Genel Bakıș
İmplant Servis Paketi
9
Etiket Açıklaması
10-11 Sisteme Genel Bakıș
12 Cerrahi Set İçeriği
13 Cerrahi Set Șeması
14 Cerrahi Set Listesi
15 Drill Sıralaması
16-17 Diğer Ürünler
18 Kullanma Kılavuzu
19 Sertifikalar
Yüzey İșlem Özelliği
Teknik Özellikler
İmplant Teknik Özellikleri
Omnitech İmplantlar. “Rh Pozitif Tıbbi Cihazları İmalat Teknoloji A.Ș” tarafından, ISO 13485 Standardı
ve “MDD 93/42 EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi” Kurallarına uygun olarak üretilmektedir.
Omnitech İmplantlar, en yeni teknoloji ürünü “ Bilgisayarlı Numerik Kontrol “lü makinalarda talașlı imalat metodu
ile üretilmektedir.
İmplantın, kemiğe delinmiș daha küçük çaplı delik içerisine ideal biçimde yerleștirilmesi ve yumușak
kemik içerisinde daha geniș alana yerleșebilmesi için gövde üzerine İki-Girișli Buttress tipi yiv açılarak ve bu
yivlerin kendi yolunu kendisinin açabileceği karșılıklı iki adet keserek șekillendirici kanal açılmıștır. Ayrıca, kemik
seviyesine yakın Dört-Girișli Mini yiv açılarak șekillendirilmiș ideal bir implant tasarımına sahiptir.
Mini yivler Dört_Girișli ve kemik seviyesinin 0.7mm altından düz devam eden uzunluktan sonra bașlar 1.6mm
hatve ile 2.5mm așağıdaki konik bașlangıcına kadar devam eder. Mini yivler yarım yiv derinliğindedir.
1.5 Derecelik konik boyunca 1.6mm Hatveli İki-Girișli Buttress tipi yiv açılmıstir ve konik yüzey ile Buttres yiv
dibi arasındada 1.5 Derecelik ikinci bir açı vardır.
1.6mm Buttress yivler İmplant yerleștirilirken döndürme sayısını azaltır. Mini yivler ise kemik seviyesinde
gerilimi azaltır.
YÜZEY İȘLEMİ (S.L.A)
1.6mm/Devir
BASINÇLI KUMLAMA
İmplant yüzeyinin pürüzlendirilmesi metodu, iri taneli Aluminium oksit malzemenin yüksek basınçlı hava
ile implant yüzeyine püskürtülerek yapılır.
Dört-Girișli
Mini Vida
-Konik gövde formu
-İki-Girișli Buttress ve Dört-Girișli Mini yiv
1.6mm/Devir
-Kendi kendine yivini açan iki kanal
Kendi kendine yiv açan
helisel kanal
-SLA Yüzey ișlemi
ASİT İȘLEMİ
Kumlama ișleminden sonra, özel karıșımlı asit ile implant yüzeyinin temizlenmesi ve yüzey
pürüzlülüğünün belirginleștirilmesi için yapılan ișlemdir.
YÜZEY ÖLÇÜMÜ
Alumina ile pürüzlendirilen implant yüzeyinin asit ișleminden sonra yüzeyin partikül kalıntılarından
tamamen temizlenmesinden sonra pürüzlü yüzeyde 100 X100 mikronluk yüzey alanında kabaca
10-30 mikron arası çaplarda (Her pürüzün içerisinde 1-3 micron çaplardan olușan) 30 ila 100 adet
büyük pürüz bulunmaktadır. Bu değerler Dental implantlar için kabul edilen değerlerdir.
-Altı Köșeli iç bağlantı
-Renk kodlu iç yüzey.
1.5 Derecelik Konik Dıș
SLA 50x
4
SLA 50x
1000x
2000x
5
İmplant Sistem Ölçüleri
Teknik Genel Bakıș
KOD NUMARASI
3.0mm
Platform
0.2mm Pah
AA Derinliği
1,5mm
3208
3210
3211
3213
3216
Konik Bașlangıcı
2.5mm
2.00mm
Mini Yiv
1.6 UNM
Çap
Boy
Platform
3.2mm
3.2mm
3.2mm
3.2mm
3.2mm
8mm
10mm
11.5mm
13mm
16mm
3.0mm
3.0mm
3.0mm
3.0mm
3.0mm
Çap
Boy
Platform
3.7mm
3.7mm
3.7mm
3.7mm
3.7mm
3.7mm
6mm
8mm
10mm
11.5mm
13mm
16mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
Boy
±0.1mm
İki-Girișli
Buttress Yiv
KOD NUMARASI
SLA
Yüzey İșlemi
3.2mm
Gövde
Çapı
0.2mm Pah
3706
3708
3710
3711
3713
3716
3.5mm
Platform
0.2mm Pah
Platform
3.5mm
Platform
AA Derinliği
1,5mm
AA Derinliği
1,5mm
2.00mm
Mini Yiv
2.00mmL Zone
Mini Yiv
Konik Bașlangıcı
4mm
Konik Bașlangıcı
4mm
M1.8X0.35
M1.8X0.35
Boy
±0.1mm
Boy
±0.1mm
İki-Girișli
Buttress Yiv
İki-Girișli
Buttress Yiv
SLA
Yüzey İșlemi
SLA
Yüzey İșlemi
3.7mm
Gövde
Çapı
KOD NUMARASI
4206
4208
4210
4211
4213
4216
3.5mm
Platform
0.2mm Pah
Platform
4.2mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
4.2mm
6mm
8mm
10mm
11.5mm
13mm
16mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
Boy
4.5mm
Platform
AA Derinliği
1,5mm
2.00mm
Mini Yiv
Boy
4.2mm
Gövde
Çapı
KOD NUMARASI
0.2mm Pah
Çap
Konik Bașlangıcı
4mm
AA Derinliği
1,5mm
2.00mm
Mini Yiv
4706
4708
4710
4711
4713
4716
Çap
Boy
Platform
4.7mm
4.7mm
4.7mm
4.7mm
4.7mm
4.7mm
6mm
8mm
10mm
11.5mm
13mm
16mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
Çap
Boy
Platform
5.2mm
5.2mm
5.2mm
5.2mm
5.2mm
5.2mm
6mm
8mm
10mm
11.5mm
13mm
16mm
4.5mm
4.5mm
4.5mm
4.5mm
4.5mm
4.5mm
Konik Bașlangıcı
4mm
M1.8X0.35
M1.8X0.35
Boy
±0.1mm
Boy
±0.1mm
İki-Girișli
Buttress Yiv
İki-Girișli
Buttress Yiv
SLA
Yüzey İșlemi
4.7mm
Gövde
Çapı
6
SLA
Yüzey İșlemi
5.2mm
Gövde
Çapı
KOD NUMARASI
5206
5208
5210
5211
5213
5216
Çap
7
İmplant Servis Paketi
Etiket Açıklaması
STERİL İMPLANT PAKETİ
Plastik içerikli șeffaf șișe içerisinde, renk koduna uygun kapak ile kapatılmıș ve sterilizasyonu güvenlik bandı ile koruma
altına alınmıș olarak kullanıma sunulanulmaktadır.
Paket İçeriği:
-İmplant
-Tașıma ve Transfer parçası
-Kapama vidası
STERİL OLMAYAN İMPLANT PAKETİ
İmplant uygulama sonrasında hastaya kullanılacak parçaların tamamı steril olmayan ambalaj içerisinde servis edilir.
1) CE Markası - Tıbbi Cihazlar direktifi 93/42/EEC gereklerini karșılar.
Tașıyıcı / Transfer
Analog
2) Üretici Bilgisi sembolü
3) Ürün Kodu ve Referans Numarası
4) Ürün Açıklaması
Kapama Vidası
5) Son Kullanma Tarihi (Yıl-Ay)
İyileșme Bașlığı
6) Gamma-Ray Sterilizasyon Sembolü
İmplant Gövdesi
7) Tek Kullanım Sembolü
8) Güvenlikli Ambalaj Sembolü
Steril Ürün Paketi
Steril Olmayan Ürün Paketi
9) Kullanma Kılavuzunu Okuyunuz Sembolü
10) Grup Üretim Numarası
8
9
Sisteme Genel Bakıș
Sisteme Genel Bakıș
3.0mm
3.5mm
Platform
4.5mm
Platform
Platform
KAPAMA VİDALARI,İYİLEȘME
BAȘLIKLARI, METAL TRANSFERLER VE
ANALOGLAR
CS3000
HC3003
HC3005
TM3010
AN3000
CS3500
3020A
DÜZ ABUTMENTLER, DÖKÜM PLASTİĞİ,
PLASTİKLER VE ANALOGLAR
3011
DÜZ VE AÇILI ANATOMİK
ABUTMENTLER
3012
HC3503
HC3505
TM3510
3030-11
3030-12
HC4503
HC4505
TM4510
SA3535
TP3500
3535-1
3535-2
AN4500
4520A
4520AB
3520AB
TP3000
3030-1
3030-2
CS4500
3520A
3020AB
3013
AN3500
3535-11
3535-12
SA3535
TP4500
STA35-4
STA35-5
ST35-3
ST35-6
GA3535
4545-1
4545-2
4545-11
4545-12
STA45-5
STA45-6
ST45-3
ST45-6
GA4545
BAĞLANTILI, BAĞLANTISIZ VE PLASTİK
ABUTMENTLER
3030-59
PA35-NE
PA35-E
3030-59
BA3503
OVERDENTURE VE LOCATOR
ABUTMENTLER
3030-41
3030-42
3030-72
3030-73
BA4503
MPA45-217
BA4505
MPS45-01
MPA35-317
MPS35-01
MPS35-02
MPA45-317
MPA45-517
MPS45-02
MPS45-03
MPS45-04
3030-74
3535-71
10
3030-59
PA45-E
3030-44
MPA35-217
3030-71
BA3505
PA45-NE
3535-72
3535-73
3535-74
3535-75
4545-71
4545-72
4545-73
4545-74
4545-75
11
Cerrahi Set İçeriği
Cerrahi Set Șeması
STOPER PARÇALARI
İMPLANT CERRAHİ KESİCİ TABLALARI
FINAL
DRILLS
DS06
DS08
DS10
DS11
L
DS13
3.2
OPTIONAL
BONE DRILL
L
2.0
S
L
2.3
2.3
PLOT
DRILL
3.7
S
L
2.8
2.8
L
3.4
3.4
S
4.7
4.2
SPARES
L
4.4
3.8
4.4
3.8
S
5.2
S
4.8
S
GOOD DESIGN, FINE WORKMANSHIP
RACHET USE TOOLS
HEX.
TOOLS
DR2.3L
PD01
DR2.8L
DR2.3S
DR2.8S
CS3.3
DR3.4L
DR3.4S
HAND
USE
TOOLS
CS3.7
1.25 HEX.
2.0 HEX.
MISCELLENEOUS
TOOLS
DRILL EXTENDER
2.4 HEX.
L
PARALLEL
PINS
MOTOR USE TOOLS
HEX. TOOL EXTENDER
S
1.25 HEX.
2.0 HEX.
2.4 HEX.
PASLANMAZ ÇELİK SET ÜST TABLASI
DR3.8L
DR3.8S
HX1.25L
HX2.0L
MHD1.25L
MHD1.25S
DR4.4L
CS4.2
HX2.5L
HX3.0L
HXD1.25
DR4.4S
CS4.7
HX1.25S
HXD2.0
DR4.8L
HX2.0S
HXD2.5
HX2.5S
HXD3.0
CS5.2
DR4.8S
Paket İçeriği:
* Set içeriği için lütfen 'Sayfa 14'e bakınız.
RAWR01
Paket İçeriği:
- Raset
- 2,3 mm. ve 2,4 mm. hex uçlar
- Tornavida sapı
HX3.0S
PP001 (4)
PROPLUX SET ÜST TABLASI
HDDR01
PASLANMAZ ÇELİK SET ALT TABLA DÜZENİ
Paket İçeriği:
* Set içeriği için lütfen 'Sayfa 14'e bakınız.
PROPLUX VE PASLANMAZ ÇELİK KOMBİNASYONU
CERRAHİ ALET TABLASI
RAWR02
DG01
12
13
Cerrahi Set Listesi
ÇEȘİTLİ
TAKIMLAR
ALTIKÖȘE
ANAHTARLAR
(MOTOR İÇİN)
ALTI KÖȘE ANAHTARLAR
HAVȘA
FREZESİ
UZUN
DRİLLER
KISA DRİLLER
TRAY
14
AÇIKLAMA
Drill Sıralaması
NO
ÜRÜN CODE
ADET FULL KIT
1
ST001
Cerrahi set tepsisi - Paslanmaz çelik veya Proplux
1
X
2
ST002
Cerrahi set tepsisi - Proplux veya POMC
1
X
3
PD01
Merkezleme Drilli
1
X
4
DR2.3S
2.3mm 2 Helisel Kanallı Kısa Drill
1
X
5
DR2.8S
2.8mm 2 Helisel Kanallı Kısa Drill
1
X
6
DR3.4S
3.4mm 2 Helisel Kanallı Kısa Drill
1
X
7
DR3.8S
3.8mm 2 Helisel Kanallı Kısa Drill
1
X
8
DR4.4S
4.4mm 2 Helisel Kanallı Kısa Drill
1
X
9
DR4.8S
4.8mm 2 Helisel Kanallı Kısa Drill
1
X
10
DR2.3L
2.3mm 2 Helisel Kanallı Uzun Drill
1
X
11
DR2.8L
2.8mm 2 Helisel Kanallı Uzun Drill
1
X
12
DR3.4L
3.4mm 2 Helisel Kanallı Uzun Drill
1
X
13
DR3.8L
3.8mm 2 Helisel Kanallı Uzun Drill
1
X
14
DR4.4L
4.4mm 2 Helisel Kanallı Uzun Drill
1
X
15
DR4.8L
4.8mm 2 Helisel Kanallı Uzun Drill
1
X
16
CS3.3
3.3mm 4 Flute Havșalama Takımı
1
X
17
CS3.7
3.7mm 4 Flute Havșalama Takımı
1
X
18
CS4.2
4.2mm 4 Flute Havșalama Takımı
1
X
19
CS4.7
4.7mm 4 Flute Havșalama Takımı
1
X
20
CS5.2
5.2mm 4 Flute Havșalama Takımı
1
X
21
HX1.25L
1.25 Altıköșe Anahtar Uzun
1
X
22
HX1.25S
1.25 Altıköșe Anahtar Kısa
1
X
23
HX2.0L
2.0 Altıköșe Anahtar Uzun
1
X
24
HX2.0S
2.0 Altıköșe Anahtar Kısa
1
X
25
HX2.3L
2.0 Altıköșe Anahtar Uzun
1
X
26
HX2.3S
2.0 Altıköșe Anahtar Kısa
1
X
27
HX2.4L
2.4 Altıköșe Anahtar Uzun
1
X
28
HX2.4S
2.4 Altıköșe Anahtar Kısa
1
X
29
HX3.0L
3.0 Altıköșe Anahtar Uzun
1
X
30
HX3.0S
3.0 Altıköșe Anahtar Kısa
1
X
31
MHD1.25L
1.25 El anahtarı Uzun
1
X
32
MHD1.25S
1.25 El anahtarı Kısa
1
X
33
HXD1.25
1.25 Altıköșe Anahtar (Motor için)
1
X
34
HXD2.0
2.0 Altıköșe Anahtar (Motor için)
1
X
35
HXD2.5
2.5 Altıköșe Anahtar (Motor için)
1
X
36
HXD3.0
3.0 Altıköșe Anahtar (Motor için)
1
X
37
DREX01
Drill Uzatma
1
X
38
HDDR01
2.5mm S/S Sap
1
X
39
*
2.3mm S/S Tornavida Ucu
1
X
40
*
2.4mm S/S Tornavida Ucu
1
X
41
RAWR01
Torksuz Rașet
1
X
42
RAWR02
Torklu Rașet (Opsiyon)
1
X
43
DG001
Derinlik mastarı
1
X
44
PP001
Paralel Pim
4
X
Yumușak
Kemik Final
3.2mm Implant
3.0/3.2
DR2.3
3.7mm Implant
3.5/3.7
DR2.3
4.2mm Implant
3.5/4.2
DR2.3
2.3/2.0mm
4.7mm Implant
DR2.3
2.3/2.0mm
DR2.8
2.8/2.3mm
4.5/5.2
DR2.3
2.3/2.0mm
DR2.8
2.8/2.3mm
DR3.4
2.8/2.3mm
DR2.8
CS3.2
Yumușak
Kemik Final
Sert Kemik
Final
Opsiyonel Kemik
Șekillendirici
3.4/2.8mm
DR3.4
CS3.7
Opsiyonel
Yumușak
Kemik Final
Sert Kemik
Final
Opsiyonel Kemik
Șekillendirici
DR2.8
2.8/2.3mm
DR3.4
3.4/2.8mm
Opsiyonel
3.4/2.8mm
2.3/2.0mm
2.8/2.3mm
5.2mm Implant
Opsiyonel
Opsiyonel Kemik
Șekillendirici
2.3/2.0mm
Opsiyonel
3.5/4.7
Sert Kemik
Final
DR3.8
3.8/3.4mm
DR2.8
3.4/2.8mm
DR3.4
3.8/3.4mm
DR3.8
CS4.2
Yumușak
Kemik Final
Sert Kemik
Final
Opsiyonel Kemik
Șekillendirici
3.8/3.4mm
DR3.8
4.4/3.8mm
DR4.4
CS4.7
Yumușak
Kemik Final
Sert Kemik
Final
Opsiyonel Kemik
Șekillendirici
DR4.8
CS5.2
DR4.4
4.4/3.8mm
4.8/4.4mm
15
Diğer Ürünler
Diğer Ürünler
VİDA KIRIĞI ÇIKARMA SETİ
EXD-1.3SF
EXD-1.3TF
EXHD-1
EXD-1.3LH
Titanum Mesh Plaklar
15 X 20 Ti-MESH
20 X 30 Ti-MESH
30 X 40 Ti-MESH
EXDG-1
EX-TRAY
Set İçeriği:
- Alüminyum anodize tabla
- Tek ağızlı freze
- 3 ağızlı freze
- 1,3 mm. drill ucu
- Ters kılavuz
- 2,0 mm. ve 2,4 mm. drill rehberi
Not: Meshler Trimed © markalı ürünlerdir.
MEMBRAN SABİTLEME PİMLERİ
Önemli Not: Bütün döner takımlar "sol" dönüșlüdür.
KEMİK BAĞLAMA VİDA SETİ
BDB-1
HDDR02
16
56SCR-XX
Not: Vidalar Trimed © markalı ürünlerdir.
PRF BOX
17
Kullanma Kılavuzu
Sertifikalar
Rh pozitif- OMNItech System Dental Implantların Kullanım Klavuzu
Kullanım Endikasyonları: OMNItech Dental Implant ürünleri tek ve çift așamalı cerrahi ișlemler için tek parça ve iki parçalı implantlar içerir. Bu implantlar alt ve üst çenede kısmi yada tüm dișsiz vakalarda tek yada
birden fazla ünit restorasyonların desteklenmesi yada fixse köprülerde ara dayanak amacıyla kullanılır.
OMNItech Implantlar yerleștirilme așamasında pirimer stabilizasyonu 35 Ncm ye eșitse erken yüklenme fonksiyonu vardır.
OMNItec Implant endikasyonları:
3.2mm Implantlar:
1. Mandibular central ve lateral kesici ve maxsillanın lateral kesicilerinin tek diș eksikliğini gidermek amacıyla yapay diș kökü olarak kullanılır.
2. Çoklu diș eksiklikleri yada dișsiz bölgenin stabilizasyonu için kullanılır.
Geniș çaplı Implantlar:
Premolar,cusbid ve maxsillanın kısmi dișsiz insisor bölgelerinde fixse tek diș ve fixse kısmi dișsiz vakalarda kullanılır. Bu implantlar üst yada alt çenede dișsiz bölgelerde yerleștirilen dört yada daha fazla implant
birbirlerine bağlanmak koșulu ile erken yüklenme endikasyonuna sahiptirler.
Bar overdenturların desteklenmesi ve retansiyonu yada teminal olarak yada vidalı fixse köprülerin ara atacmanı olarak kullanılır.
Bu implantlar üst yada alt çenede dișsiz bölgelerde yerleștirilen dört yada daha fazla implant birbirlerine bağlanmak koșulu ile erken yüklenme endikasyonuna sahiptirler.
Bu implant modeli abutmentlarla birlikte kullanım endikasyonları yoktur sadece 2mm uzatma parçası ile kullanılır.
Kontraendikasyonlar fakat tamamen kısıtlayıcı değillerdir:
- Vasküler Hastalıklar
- Kontrol edilemeyen Diabetler
- Kanama Kontrolü Problemleri
- Anticoagulant Tedavisi.
- Metabolik Kemik Hastalıkları
- Kemotherapy/Radiation Tedavisi
- Kronic Periodontal Hastalıklar
- Yetersiz Yumușak Doku Olușumları
Kemik yada yara iyleșmesi ile ilgili diğer metabolik yada sistemik rahatsızlıklar.Yeni kemik olușumunu engelleyecek kozmetik ürünlerin kullanılması.Hastanın günlük ağız bakımını engelleyecek rahatsızlıklar.
Oral Kontraendikasyonlar fakat tamamen kısıtlayıcı değillerdir :
- Kontrol edilemeyen parafonksiyonel alıșkanlıklar (örneğin bruxing, clenching, gnawing)
-Kemik yüksekliğinin ve kalınlığının yeterli miktarda olmayıșı.
- Interark yüzeyinin yetersiz olaması.
- intraoral enfeksiyon
- Hastanın oral hyjeninin zayıf yada problemli olması.
Uyarılar/Önlemler:
Sterlizasyon:
Implantlar tek kullanımlıdır . Klinik olarak kontamine olmuș implantlar yeniden sterlize edilemezler.Bütün ilgili aletler standart sterilizasyon protokollerine uygun șekilde otoklav ile steril edilmelidirler.
Tașınması:Bütün dental implantların üst parçaları steril olmayan kutularda kullanıma sunulur. tașımakta kullanılır.Kaplanmıș yada pürüzlendirilmiș implant yüzeyine ellemeyin yada dokunmayınız.
Raf ömrü: Ürünün son kullanım tarihi ürün paketi üzerindeki stiker üzerinde açıkça yazılmıștır.
Cerrahi Teknik ve implant Yerleștirme:Operasyonu takiben hastaların uygun ağız bakımına düzenli bir șekilde devam etmeleri önerilir.
Operasyon Öncesi Tedavi Planlaması:Operasyon öncesi așamada kemik kalınlığı ve yüksekliğinin yeterli olup olmadığı belirlenmelidir.Optimal implant yerleșimleri için uygun radyografiler kullanılarak yeterli
kemiğin olup olmadığı; mandibular kanal,maxillar sinüs veya yapıșık diș bölgeleri gibi riskli yapılar göz önünde bulundurulmalıdır.
Electrocerrahi:Implantların metalik yapısından dolayı electrocerrahi kontraendikedir.
Cerrahi Bölgenin Hazırlanması:
OMNItech implantlarda sert ve yumușak kemik bölgesinin hazırlanması için ilgili drill sıralamasını takip edin.
Implantların yerleștirilme ișlemleri:
1) Hasta Bilgilendirme: Implantın tipini,boyunu,çapını,ürün numarasının yazılı olduğu ve implant türünün üzerinde yapıșkanlı label ı çıkartarak hasta dosyasına yapıștırın.
2) Kutunun Açılması: Blister paketin Üzerindeki Tyvek koruyucuyu çıkarın, İçindeki Tüpün üst kapağını saat yönünün tersine tampon plastik halka kırılana kadar çevirerek çıkartınız.Tüp içerisindeki implantın takılı
olduğu yarı yuvarlak plastik iç paketi steril kap içerisine düșürün.
3) İç paketten çıkartılma: Bütün implants yüzeylerine dokunulmayacak șekilde Uygun Hex tool ile abutment içindeki hex yuvaya yerleștirip tașıyın.
a) Implantı streril iç paketinden çıkarıp yerleștirileceği yuvaya; Drill,Ratchet, Screwdriver handle yada steril eldivenli parmaklarınızla,kemikle temas edecek bölgelere dokunmamak koșulu ile tașıyınız.
4) Yuvaya Tașıma:Implantı hazırlanmıș implant yuvasına tașıyın ve yeterli stabilite yakalayacak șekilde yuvaya vidalamaya bașlayın.
5) Implant Yuvasına Yerleștirme:Uygun Drill, hex tool, ratchet, or screwdriver handle kullanarak implantı vidalamaya devam edin.
Hex Tașıyıcı
Implantı hex tool yada rașet ile yuvasına tamamen yerleștirin saat yönünde çevirerek sıkın. Implant etrafındaki yumușak dokuyu dikin.
6) Tek ve İki așamalı İyleșme:OMNItech Cover Screw, ve Extender: iki parçalı implantlar için 1.25mm Hex Tool ek paketin içindeki cover screw i çıkararak implantın üzerine vidalayın. OMNItech implantlar, tek
așamalı iyleșmeler için cover screw ile birlikte 4mm iyileșme bașlığı içerir.
Yumușak dokuyu cover screw üzerine yada 4mm lik iyileșme bașlığı etrafına dikin.
İyleșme Süresi: Genellikle implantlar kemik kalitesine,yoğunluğuna ve tipine veya medikal komplikasyonlara bağlı olarak iki yada dört aylık süreler sonrası restore edilir.
OMNItech Abutmentları – Sterilizasyon ve Temizlik: Bütün abutmentlar ve aksesuarlar normalinden 10,000 kat daha iyi temizlenmiș ve stril edilmiș odalarda temizlenir ve paketlenir. Bütün abutmentlar ve
transfer parçaları ağız içinde kullanılmadan önce steril edilmeleri gerekir.
Sterilizasyon: Buharlı autoclave ile titanium parçalar ve plastic parçalar(comfort capler ve plastic transferler) 15 dakika
minimum a121º C (250º F), 15-20 psig de steril edilmelidir. Autoclave operasyon zamanı parçadan parçaya değișebilir.Çok parçalı ürünler sterilizasyon öncesi teker teker ayrılmalıdırlar.
Eğitim: Implant restorasyonu komplike ișlemler içerir ve implatoloji konusunda yeterli teknik ve uygulama eğitimi almıș profesyonel dișhekimleri tarafından yapılmalıdır. Yetersiz eğitim ve uygulama deneyimi
restorasyonlarda bașarısızlığa ve ileri komplikasyonlara yol açabilir.
Așırı Açılı Yüklemeler: Abutmentların 30º yi așan așırı açılı yüklenmeleri önerilmez.
Abutmentların Yerleștirilme İșlemleri:
1) Hasta Bilgileri:Abutmentın tipini,boyunu,çapını,ürün numarasının yazılı olduğu ve abutment türünün üzerinde yapıșkanlı label ı çıkartarak hasta dosyasına yapıștırın.
2) Abutmentı paketinden çıkartın : Bütün abutmentlar İmplantın üzerine vidalanmıș șekilde paketlenmiștir.
a) Düz ve Ball Abutmentlar: Abutment parçasını iç kutudaki plastikten sökün.Komfort Kep ve renkli transfer parçası screw mount parçasının altındadır, daha sonra kullanılmak üzere bu parçayı yan tarafa koyun.
Abutment ı 1.25mmD hex tool kullanarak plastik parçasından çıkartın.Plastik transfer parçasını abutment üzerine transfer așaması için yerleștirin ve abuıtment basamağı ile transfer parçasının tam olarak
birbirine bütünleștiğinden emin olun.Tranfer parçasını tam oturduğundan emin olana kadar bastırın ve tam oturduğundan ve ölçüye hazır olduğundan emin olun.
b) Ball ve Düz Șekillenmiș Abutmentlar:Abutment parçasını plastik ambalajı içinden 1,25 lik Hex tool kullanarak çıkarttın.
3) Sterilizasyon ve temizleme ișlemleri yukarıdaki gibi olmalıdır.
4) Abutment ların yerleștirilmesi:Abutment ve ilgili parçalar bașlangıçta 1,25lik Hex Tool ile yerleștirilir.Son așamada ise ilgili parçalar hasta ağaınsa 30Ncm lik torque ile ilgili parçalar üzerine fixse edilir.
Post-Restorative Bakım:Porotetik uygulamalar sonrası hastalar ilk 7 yada 10 günlük periodlarla temizlik ve kontrol için hekimlerine gitmelidirler.Genellikle hastalar düzenli ağız bakımlarını yapmalı ve düzenli olarak
konrol amaçlı hekimlerini ziyaret etmelidirler.
18
19
Rh Pozitif Tıbbi Cihazları
İmalat Teknoloji A.Ș.
Gersan San. Sit. 2307. Sok. No:27
Batısitesi - Yenimahalle
Ankara / TURKEY
www.rhpositive.com.tr
Tel: +90 312 256 2808
[email protected]

Benzer belgeler

PDF Katalog - G-ext

PDF Katalog - G-ext Yanyana veya üstüste gelecek olan panellerdeki derz aralıkları minimum; kullanılan G-Ext® panel kalınlığının yarısı kadar olması önerilir. Alüminyum altyapı, üzerine daha sonra takılacak olan G-Ext...

Detaylı

Cer Aracı Teknolojisi Lokomotif Değerlendirmeleri-1

Cer Aracı Teknolojisi Lokomotif Değerlendirmeleri-1  Hız düşük ise özel hatlar gerektirir

Detaylı

ayasofya müzesi yıllığı annual of hagıa sophıa museum

ayasofya müzesi yıllığı annual of hagıa sophıa museum AYASOFYA MÜZESİ YAYINLARI Yayın No:17 Aralık 2014 – İSTANBUL Tasarım ve Uygulama: Nuray Erden Baskı-Cilt: Yılmazlar Basım Adres: Topkapı - İstanbul Tel: 0212 565 56 82 Ön Kapak: Ayasofya “Şehnâme-...

Detaylı

Prof. Dr. Göksel Demirer, Temiz Üretim ve Eko

Prof. Dr. Göksel Demirer, Temiz Üretim ve Eko İmalat sanayinin bu konuda bilinçlendirilmesi ve Temiz Üretimin teşviki 8. Beş Yıllık ve 9. Yedi Yıllık Kalkınma Planlarında ve ülkemizin AB’ye uyumu için hazırlanan dokümanlarda yer alan temel pol...

Detaylı

SN 50 C Katalog

SN 50 C Katalog 100 bin torna satıșı ile tatmin olmuș müșterilerimizin tekrar tekrar seçtiği bir marka olduk.

Detaylı