ActidemTM Öksürük şurubu

Transkript

ActidemTM Öksürük şurubu
GlaxoSmithKline
ACTIDEMTM ŞURUP
ACTIDEMTM ŞURUP
Öksürük Şurubu
Formülü
Bir ölçek (5 ml) 1.25 mg triprolidin HCl, 30 mg psödoefedrin HCl ve 10 mg
dekstrometorfan HBr içerir. ACTIDEM berrak, kırmızı, böğürtlen tadındadır. Yardımcı
maddeler: Sorbitol çözeltisi, şeker, sodyum benzoat, metil paraben, ponceau 4R,
alkol, böğürtlen aroması, mentol, vanilya aroması.
Farmakolojik Özellikleri
Farmakodinamik Özellikleri:
Psödoefedrin: Direkt ve indirekt sempatomimetik aktivitesi olan bir üst solunum
yolları dekonjestanıdır. Psödoefedrin taşikardi oluşturması ve sistolik kan basıncını
yükseltmesi ve merkezi sinir sistemini uyarması bakımından efedrinden daha az
güçlüdür. Psödoefedrin, dekonjestan (burnu açıcı ve burun akıntısını durdurucu)
etkisini 30 dakika içinde gösterir ve bu etki en az 4 saat devam eder.
Triprolidin: Güçlü, kompetitif bir histamin H1-reseptör antagonistidir. Bir alkilamin
olarak, triprolidin minimum antikolinerjik etkiye sahiptir. Triprolidin, tamamen veya
kısmen histamin salıverilmesinin tetiklediği durumlarda semptomatik düzelme sağlar.
Yetişkinlerde 2.5 mg’lık triprolidin tek bir dozunun oral uygulamasını takiben etkinin
başlaması, deride histamin nedenli kızarıklık ve kabarcık oluşumunu önleme
yeteneğiyle belirlendiği üzere 1-2 saat içindedir. Doruk etkisi yaklaşık 3 saatte
meydana gelir ve aktivitesi sonra azalmakla beraber, tek bir dozdan 8 saat sonra,
histamin nedenli kızarıklık ve kabarcık oluşumunu önemli oranda önlemeye devam
eder.
Dekstrometorfan: Dekstrometorfan opioid olmayan antitussif (öksürük giderici) bir
preparattır. Antitussif etkisini medulla oblongatada bulunan öksürük merkezi üzerinde
gösterir ve öksürük refleksi eşiğini yükseltir. 10-20 mg’lık tek bir oral dekstrometorfan
dozu 1 saat içinde antitussif etkisini gösterir ve etkisi en az 4 saat sürer.
Farmakokinetik Özellikleri:
Emilim: Psödoefedrin ve triprolidin
ve dekstrometorfan oral alımı takiben
barsaklardan iyi emilir.
Dekstrometorfan: Dekstrometorfan metabolizmasındaki bireysel farklılıklardan
ötürü, farmakokinetik değerleri oldukça değişkendir. 20 mg dekstrometorfan dozunun
alınmasını takiben sağlıklı gönüllülerde, uygulamadan 2.5 saat sonra Cmax litrede <1
mikrogram’dan 8 mikrogram’a değişkenlik göstermiştir.
Triprolidin ve psödoefedrin:
Sağlıklı gönüllülere, 10 ml Actifed şurup (2.5 mg triprolidin ve 60 mg psödoefedrin
hidroklorür) uygulandıktan sonra aşağıdaki farmakokinetik değerler bulunmuştur:
Triprolidin: İlacın alımını takiben 1.5 saat (Tmax) sonra ulaşılan doruk plazma
konsantrasyonu 6.0 ng/mldir.
Psödoefedrin: Şurup uygulamasını takiben 1.5 saat sonra Tmax değerine ulaşılırken
Cmax değeri yaklaşık 180 ng/ml’dir.
Dağılım: Şurup için psödoefedrinin sanal dağılım hacmi (Vd/F) yaklaşık 2.8 litre/kg,.
triprolidinin sanal dağılım hacmi yaklaşık 7.5 litre/kg’dır. Karaciğerdeki büyük ölçüde
pre-sistemik metabolizması nedeniyle, oral verilen dekstrometorfanın dağılımının
ayrıntılı bir analizi yoktur.
TM: Actidem GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır.
W:\PROSPEKT\ACTIDEM\Act 03.doc
1/5
GlaxoSmithKline
ACTIDEMTM ŞURUP
Metabolizma ve eliminasyon:
Psödoefedrin: Plazma yarılanma–ömrü yaklaşık 5.5 saattir. Psödoefedrin,
karaciğerde N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine kısmen
metabolize olur. Psödoefedrin ve metaboliti idrar yolu ile dışarı atılmaktadır. Dozun
%55 ile %90'ı değişikliğe uğramadan idrar yolu ile dışarı atılır. Psödoefedrinin
görünür toplam vücut klerensi (Cl/F) yaklaşık 7.5 ml/dak/kg’dır. Eliminasyon hız sabiti
(Kcl) yaklaşık 0.13 saat-1’tir. İdrar asitleştirildiğinde psödoefedrinin idrar yolu ile atım
hızı artmaktadır. Bunun tersine idrar pH'sı arttıkça idrar yolu ile atım hızı
azalmaktadır.
Triprolidin: Yarılanma ömrü yaklaşık 3.2 saattir. Hayvanlar üzerinde yapılan hepatik
mikrozomal enzim araştırmaları esas olarak toluen metil grubunun oksitlenmiş bir
ürünü ile birkaç triprolidin metabolitinin varlığını göstermiştir. İnsanda verilen dozun
sadece %1'inin 24 saatlik bir süre içinde değişikliğe uğramamış triprolidin olarak
dışarı atıldığı kaydedilmiştir. Triprolidinin görünür toplam vücut klerensi(Cl/F) yaklaşık
30-37 ml/dak/kg’dır. Eliminasyon hız sabiti (Kcl) yaklaşık 0.26 saat -1’dir.
Dekstrometorfan: Dekstrometorfan oral alımı takiben karaciğerde hızlı ve geniş
ölçüde ilk-geçiş metabolizmasına uğrar. İnsan gönüllülerde genetik olarak kontrol
edilen o-demetilasyon dekstrometorfan farmakokinetiğinin başlıca determinantıdır.
Bu oksidasyon sürecinin farklı fenotipleri vardır ve bu denekler arasında oldukça
değişken bir farmakokinetiğe yol açar. Metabolize olmayan dekstrometorfan, üç
demetillenmiş morfinan metabolitiyle beraber: dekstrorfan (3-hidroksi-N-metilmorfinan
olarak da bilinir), 3-hidroksimorfinan ve 3-metoksimorfinan idrardaki konjugasyon
ürünleri olarak belirlenir. Dekstrorfan başlıca metabolit olup antitussif etkisi de vardır.
Renal Yetmezlikte Farmakokinetik: Çeşitli derecelerde renal yetmezlik olan
hastalarda tek doz Duact kapsül (8 mg akrivastin+60 mg psödoefedrin)
uygulanmasını takiben orta şiddetli ve şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda
psödoefedrin Cmax değeri sağlıklı gönüllülerdeki Cmax değerlerine nazaran 1.5 kat
artmıştır. Tmax renal yetmezlikten etkilenmemiştir. t1/2 hafif ve şiddetli renal
yetmezlikte sağlıklı gönüllülere nazaran sırayla 3 ve12 kat artmıştır. Renal yetmezlik
olan hastalarda Actidem şurup veya triprolidin veya dekstrometorfan ile yapılmış
spesifik çalışmalar yoktur.
Hepatik yetmezlikte Farmakokinetik: Hepatik yetmezlikte Actidem şurup, triprolidin
psödoefedrin veya dekstrometorfan ile yapılmış spesifik çalışmalar yoktur.
Yaşlılarda Farmakokinetik: Yaşlı gönüllülerde Duact kapsül (8 mg akrivastin+60 mg
psödoefedrin) verilmesini takiben, t1/2 sağlıklı gönüllüllere nazaran 1.4 kat artmıştır.
Görünen Cl/F sağlıklı gönüllülerdekinin 0.8’idir ve Vd/F esas olarak değişmemiştir.
Yaşlılarda Actidem şurup, triprolidin veya dekstrometorfan ile yapılmış spesifik
çalışmalar yoktur.
Endikasyonları
Actidem, bir histamin H1-reseptör antagonisti, nazal mukoza ve sinüsler gibi üst
solunum yolları mukozalarının dekonjestanı ve bir antitussif kombinasyonudur. Bu
kombinasyonun yararlı olduğu üst solunum yolları rahatsızlıklarında (alerjik nezle,
vazomotor nezle, öksürük gibi) semptomatik rahatlama sağlar.
Kontrendikasyonları
Actidem daha önce bu ilaca ve ilacın bileşenlerine ve akrivastine karşı aşırıduyarlılık
gösterdiği bilinen bireylerde kontrendikedir. Actidem, ciddi hipertansiyon ve şiddetli
koroner arter hastalığı olan hastalarda kontrendikedir. Actidem şiddetli hepatik
yetmezlikte kontrendikedir. Önceki iki hafta içinde monoamin oksidaz inhibitörleri
W:\PROSPEKT\ACTIDEM\Act 03.doc
2/5
GlaxoSmithKline
ACTIDEMTM ŞURUP
(antibakteryal ajan furazolidon dahil) almış veya almaya devam edenlerde
kontrendikedir. Psödoefedrin ve bu tip bir ilacın birlikte kullanılması bazen kan
basıncının yükselmesine neden olabilir.
Actidem ayrıca, dekstrometorfan içeren ürünler ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile
birlikte kullanıldığında bazen hiperpireksi, aritmi, myoklonus semptomlarına veya
komaya yol açabilir.
Dekstrometorfan, merkezi etkili diğer bütün öksürük gidericilerde olduğu gibi solunum
yetersizliği olan ya da bu riski taşıyan hastalara verilmemelidir.
Actidem, kronik ve devamlı öksürüğü olan sigara içenlerde, astım veya amfizem
hastalarında veya öksürükle birlikte aşırı sekresyon görülen durumlarda
kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler
Normotansif hastalarda psödoefedrinin kayda değer hiçbir presör etkisi olmamakla
beraber, Actidem hafif ve orta şiddetli hipertansiyon hastalarında dikkatli
kullanılmalıdır. (bkz. Kontrendikasyonlar ve Diğer İlaçlarla Etkileşmeler) Diğer
sempatomimetik ajanlar gibi, Actidem de, hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet,
hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç, prostat büyümesi olan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır. Hafif ve orta şiddette hepatik yetmezlikte ve orta ve şiddetli renal
yetmezlikte özellikle birlikte kardiyovasküler bozukluk varsa dikkatli kullanılmalıdır
(bkz. Farmakokinetik Özellikleri). Objektif veriler olmamakla beraber, Actidem alkol ve
diğer merkezi etkili sedatiflerle beraber kullanılmamalıdır (bkz İlaç Etkileşimleri).
Actidem sersemlik yapabilir (bkz Sürücülük ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine
Etkisi).
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Psödoefedrin ve triplolidin için gebelik
kategorisi:C. Actidem şurubun gebelikte kullanımı hakkında klinik bilgi yoktur. Gebe
kadınlarda kullanırken dikkatli olmalıdır. Psödoefedrin ve triprolidin, anne sütüne az
miktarda geçer, fakat bunların emzirilen bebekteki etkisi bilinmemektedir.
Dekstrometorfan veya metabolitlerinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
Actidem beklenen yararları bebeğe olan potansiyel risklerinden fazla değilse emziren
annelerde kullanılmamalıdır.
Sürücülük ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerine Etkisi: Actidem uyku haline ve
dikkat testlerinde performans bozukluklarına neden olabilir. Antihistaminiklere
yanıtta bireysel değişkenlikler vardır. Triprolidin hidroklorür alan hastalarda sersemlik
bildirildiği için, hastalar Actidem şurubun kendi performanslarını ters olarak
etkilemediğinden emin olmadıkça araba kullanmamalı ve makine çalıştırmamalı veya
tehlikeli olabilecek etkinliklere katılmamalıdır.
Yan Etkiler /Advers Etkiler
Psödoefedrin:
Uyku bozuklukları ve nadiren halusinasyonları içeren merkezi sinir sistemi uyarılması
görülebilir. Psödoefedrin ile seyrek olarak tahrişli veya tahrişsiz deri döküntüleri
bildirilmiştir. Psödoefedrin alan erkek hastalarda üriner retansiyon da bildirilmiştir;
mevcut bir prostat büyümesi önemli bir predispozan faktör olabilir.
Triprolidin: Triprolidin sersemlik yapabilir. Seyrek olarak tahrişli veya tahrişsiz deri
döküntüleri bildirilmiştir. Ağız, burun ve boğazda kuruma olabilir. Taşikardi
oluşturabilir.
Dekstrometorfan: Dekstrometorfana atfedilen yan etkiler yaygın değildir; bazen
mide bulantısı, kusma veya gastrointestinal bozukluklar olabilir.
W:\PROSPEKT\ACTIDEM\Act 03.doc
3/5
GlaxoSmithKline
ACTIDEMTM ŞURUP
Dekstrometorfanın fazla miktarlarda kullanımı ile ilgili az sayıda rapor olmasına
rağmen, terapötik dozlarda ilaç bağımlılığını gösteren hiçbir kanıt yoktur.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç Etkileşmeleri
Psödoefedrin içermesinden dolayı Actidem öksürük şurubu bretilyum, betanidin,
guanetidin, debrizokin, metildopa ve β-adrenerjik bloker maddeler gibi sempatik
aktivite üzerinden etkili ilaçların hipotansif etkisini kısmen tersine çevirebilir
(Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız).
Actidem dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcılar ve amfetamin
benzeri psikostimülanlar gibi sempatomimetik maddeler veya sempatomimetik
aminlerin katabolizmasını engelleyen MAOI(furazolidon dahil) ile birlikte kullanılması
bazen kan basıncının yükselmesine neden olabilir (Kontrendikasyonlar ve
Uyarılar/Önlemler bölümlerine bakınız).
Objektif veriler olmamakla beraber, Actidem alkol ve diğer merkezi etkili sedatiflerle
beraber kullanılmamalıdır (bkz İlaç Etkileşimleri).
Kullanım Şekli ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
Yetişkin ve 12 yaş ve üzeri çocuklar: Günde üç veya dört kez 10ml (2 ölçek)(2.5 mg
triprolidin hidroklorür, 60 mg psödoefedrin hidroklorür ve 20 mg dekstrometorfan
hidrobromür) oral olarak alınabilir.
Maximum günlük doz. 40 ml(10 mg triprolidin hidroklorür, 240 mg psödoefedrin
hidroklorür, 80 mg dekstrometorfan hidrobromür)
6-11 yaş arası çocuklar: Günde üç dört kez 5ml (1 ölçek)(1.25 mg triprolidin
hidroklorür, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 10 mg dekstrometorfan hidrobromür)
oral olarak alınabilir.
Maximum günlük doz: 20 ml (5 mg triprolidin hidroklorür, 120 mg psödoefedrin
hidroklorür, 40 mg dekstrometorfan hidrobromür)
2-5 yaş arası çocuklar: Günde üç dört kez 2.5ml (1/2 ölçek)(0.625 mg triprolidin
hidroklorür, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 5 mg dekstrometorfan hidrobromür)
oral olarak alınabilir.
Maximum günlük doz: 10 ml(2.5 mg triprolidin hidroklorür, 60 mg psödoefedrin
hidroklorür, 20 mg dekstrometorfan hidrobromür)
2 yaş altı çocuklar
2 yaşın altındaki çocuklarda doktor tavsiyesi dışında verilmesi uygun değildir.
6 ay-2 yaş altı: Günde üç dört kez 1.25 ml (1/4 ölçek)(0.31 mg triprolidin hidroklorür,
7.5 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2.5 mg dekstrometorfan hidrobromür) oral olarak.
Maximum günlük doz: 5 ml (1.25 mg triprolidin hidroklorür, 30 mg psödoefedrin
hidroklorür ve 10 mg dekstrometorfan hidrobromür).
Yaşlılar: Normal yetişkin dozu uygundur.
Hepatik yetmezlik: Hafif ve orta şiddetli hepatik yetmezlikte dikkatli olmakla beraber
normal yetişkin dozu uygundur (Şiddetli hepatik yetmezlik için Kontrendikasyonlar’a
bkz).
Renal Yetmezlik: Orta şiddetli ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara özellikle
beraberinde kardiyovasküler hastalık varsa Actidem verilirken dikkatli olmalıdır(bkz.
Farmakokinetik özellikleri).
W:\PROSPEKT\ACTIDEM\Act 03.doc
4/5
ACTIDEMTM ŞURUP
GlaxoSmithKline
Doz Aşımı
Semptom ve Belirtiler: Tavsiye edilen dozlarla görülen yan etkilere ilaveten akut
Actidem şurup aşırı dozajında letarji, başdönmesi, nistagmus, ataksi, halsizlik,
hipotonisite, solunum depresyonu, deri ve mukoz membranlarda kuruluk, hiperpreksi,
hiperaktivite, tremor, konvülsiyonlar, irritabilite, huzursuzluk, palpitasyon ve
hipertansiyon görülebilir. Tedavi:Solunum destekleyici, koruyucu ve konvülsiyonları
kontrol edici gerekli tedbirler alınmalıdır. Endike olduğu taktirde, gastrik lavaj
uygulanmalıdır. Mesanenin kateterizasyonu gerekli olabilir. Arzu edilirse,
psödoefedrin atılımının hızlandırılması için asit diürez ve diyaliz uygulanabilir; ancak
bu prosedürün potansiyel terapötik yararı tartışmalıdır. Doz aşımında diyalizin değeri
bilinmemektedir; ancak 60 mg psödoefedrin+8 mg akrivastin içeren bir kombinasyon
preparatında dört saatlik hemodiyalizle vücuttaki toplam psödoefedrinin yaklaşık
%20’si uzaklaştırılmıştır. Nalokson, bir çocukta dekstrometorfan toksisitesinde
spesifik bir antagonist olarak başarı ile kullanılmıştır.
Saklama Koşulu
25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Buzdolabında
saklanmamalıdır.
ÇOCUKLARIN
SAKLAYINIZ.
ULAŞAMAYACAKLARI
YERLERDE
VE
AMBALAJINDA
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası
Actidem Öksürük Şurubu, 150 ml , şişede.
Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi: GlaxoSmithkline Services Unlimited lisansı ile
GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Levent/ İstanbul.
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 15.09.1995 – 175/3
Üretim Yeri: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
Reçete ile satılır.
© GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9118JOA
W:\PROSPEKT\ACTIDEM\Act 03.doc
03/31.08.2005/06/C
5/5

Benzer belgeler

İndir - Pharmada

İndir - Pharmada bağlı nonprodüktif öksürükte ve kalın mukus sekresyonlu olgularda yararlı olabilir. 5.2. Farmakokinetik özellikler Genel özellikler -Dekstrometorfan hidrobromür: Emilim: Dekstrometorfan metabolizma...

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TYLOL COLD

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TYLOL COLD Doz aşımında parasetamol karaciğerde harabiyeti risk taşır ve parasetamolün toksisitesi; karaciğerde toksik etki yaratabilecek diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında, kronik alkolizmde veya aç ka...

Detaylı

TOCLASE Şurup

TOCLASE Şurup sempatomimetik ajanlar gibi, Actidem de, hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç, prostat büyümesi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif ve orta ...

Detaylı

1/15 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TYLOL

1/15 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TYLOL Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün absorpsiyon hızı azalabilir. Psödoefedrin hidroklorür: TYLOL HOT, MAOI/RIMA alanlarda kullanılmamalıdır. Trisiklik antidepresanlar, iştah bastırıcı i...

Detaylı