HSR Anti Scratch

Transkript

HSR Anti Scratch
Teknik Bilgi Fişi S1.05.08 EMEA
Vernikler
11.11.2010
Autoclear® HSR Anti Scratch
SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR
Tanım
Genel uygulama amaçlı, çizilme direnci yüksek ve ideal görüntü kalitesi için tasarlanmış, yüksek film kalınlığına sahip iki
bileşenli bu vernik Autobase Plus ve Autowave bazkatlar ile yapılan 2 kat ve 3 kat uygulamalarında mükemmel yayılma ve
parlaklık değerleri sağlar.
100
50
10
Autoclear HSR Anti Scratch
P Sertleştiriciler
Plus Reducer Tinerler
Sikkens Ölçü Çubuğu Kullanın
No. 3 Mor
Tabanca Meme Çapı:
1.2-1.4 mm
Uygulama Basıncı
1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP max 0.6-0.7 bar hava başlığında
2 x 1 kat
Önce yarım yaş 1 kat uygulayın, daha sonra belirtilen flash-off süresi sonrasında tam yaş 1 kat
daha uygulayın
Katlar arası bekleme süresi
5-10 dakika 20°C’de
Kurutma öncesi bekleme süresi
5-10 dakika 20°C’de
Hava sıcaklığına bağlı olarak Tiner seçiniz
Flash-off süreleri kurutma fırınının türüne bağlıdır
Ürün seçimi
20°C
60°C
P15 Sertleştirici
P25 Sertleştirici
P35 Sertleştirici
P45 Sertleştirici
4 saat
6 saat
10 saat
10 saat
15 dakika
35 dakika
45 dakika
45 dakika
Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı
Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kulanımını önermektedir.
Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz.
1/4
Teknik Bilgi Fişi S1.05.08 EMEA
Vernikler
11.11.2010
Autoclear® HSR Anti Scratch
SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR
Tanım
Genel uygulama amaçlı, çizilme direnci yüksek ve ideal görüntü kalitesi için tasarlanmış, yüksek film kalınlığına sahip iki
bileşenli bu vernik Autobase Plus ve Autowave bazkatlar ile yapılan 2 kat ve 3 kat uygulamalarında mükemmel yayılma ve
parlaklık değerlerini sağlar.
Ürün ve katkılar
Autoclear HSR Anti Scratch
Sertleştirici
P15 Hardener; Yama ve parça tamirlerinde 20°C-25°C’de
P25 Hardener; Yama ve parça tamirlerinde 20°C-30°C’de
P35 Hardener; Geniş yüzeyler ve komple boyamada 20°C-40°C’de
P45 Hardener; Geniş yüzeyler ve komple boyamalarda 40°C üzerinde
Plus
Reducer
Tinerler
Plus Reducer Fast; Yama ve parça tamirlerinde, sıcaklık aralığı: 15°C-25°C.
Plus Reducer Medium; Yama ve parça tamirlerinde ve geniş yüzeylerde, sıcaklık aralığı: 20°C-30°C.
Plus Reducer Slow; Geniş yüzeyler ve komple boyama işlemlerinde, sıcaklık aralığı: 25°C-35°C.
Plus Reducer Extra Slow; Yüksek hava sıcaklıklarında kullanım amaçlı, sıcaklık aralığı: 35°C üzerinde.
Ham maddeler
Autoclear HSR Anti Scratch: Akrilik ve polyester reçineler
P Hardener: Poli-izosiyanat reçineleri
Uygun yüzeyler
Autobase Plus üzerine; 20°C’de, minimum 15 dakika flash-off süresi sonrasında
Autobase Classic üzerine; 20°C’de, minimum 15 dakika flash-off süresi sonrasında
Autowave üzerine; 25°C’de, minimum 15 dakika flash-off süresi sonrasında
Karışım
Standart sistemler
100
Autoclear HSR Anti Scratch
50
P Sertleştiriciler
10
Plus Reducer Tinerler
Ölçü çubuğu kullanın No. 3 Mor
Viskozite
15-18 saniye – DIN Kap 4 ile 20°C’de
Tabanca meme çapı / Uygulama basıncı
Tabanca
Üstten hazneli
2/4
Meme çapı
1.2-1.4 mm
Uygulama basıncı
1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde
HVLP max 0.6-0.7 bar hava başlığında
Teknik Bilgi Fişi S1.05.08 EMEA
Vernikler
11.11.2010
Autoclear® HSR Anti Scratch
SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR
Uygulama adımları ve Yama
Önce yarım yaş bir kat uygulayın, 20°C ‘de 5 - 10 dakika flash off süresi veriniz.
Daha sonra tam yaş bir kat uygulayın ve 20°C ‘de fırınlama öncesi 5 - 10 dakika flash-off süresi veriniz.
o Katlar arası flash-off zamanı; geniş yüzeylerde yapılan uygulamalarda katlar arasındaki flash off süreleri
minimumdur.
o Kurutma sonrasında üzerine tekrar vernik uygulanabilir. 24 saat sonra yapılacak uygulama için yüzey
mutlaka zımparalanmalıdır.
o Yama tamiri uygulamaları için TBF8.01.01 ‘a bakın
o Zımpara ya da detaylı poliş yapılması gereken durumlarda, 20°C ‘de belirtilen flash-off süresinden sonra
3. kat uygulanabilir.
Kap ömrü
20°C’de
20°C’de
20°C’de
20°C’de
P15 Hardener
P25 Hardener
P35 Hardener
P45 Hardener
3 saat
4 saat
6 saat
7 saat
Kuruma süreleri
Aracı daha önceden 60°C’ye ısıtılmış fırına götürmeden önce 20 ºC’de en az 5 dakika flash-off süresi
veriniz. Tüm kuruma zamanları standart uygulama ve standart obje sıcaklıklarına gore verilmiştir. Fırın
sıcaklığının ve fırın içi hava sıcaklığının objeye 60 ºC’lik ısı transferini aktarabilecek seviyeye gelmesini
bekleyiniz.
P15 Hardener
P25 Hardener
P35 Hardener
P45 Hardener
15 dakika
45 dakika
45 dakika
45 dakika
4 saat
6 saat
10 saat
10 saat
Toz Kuruma
5 dakika
5 dakika
10 dakika
10 dakika
Dokunma
Kuruma
15 dakika
35 dakika
45 dakika
45 dakika
Toz Kuruma
20°C
60°C
Dokunma
Kuruma*
Dokunma kurumasına yaklaşık 10 dakika sonra ulaşır.
Infra Red öncesi 5 dakika flash-off süresi veriniz.
Panel sıcaklığının 100 ºC’nin üzerine çıkmamasına dikkat ediniz.
Infrared ile kurutmaya yönelik ilave bilgi için TBF S9.01.01’ e bakınız.
Polişlenebilirlik
Toz ve küçük yüzey bozuklukları belirtilen kuruma sürelerinden sonra yüzeyden alınabilir. 60°C’ lik fırınlama
sonrasında parçanın ortam sıcaklığına gelmesi beklenmelidir. Toz partiküllerini dikkatlice zımparalayarak
yüzeyden alınız ve poliş yapınız.
Panel ortam sıcaklığında 1 saat bekledikten sonra polişlenmeye hazırdır.
3/4
Teknik Bilgi Fişi S1.05.08 EMEA
Vernikler
11.11.2010
Autoclear® HSR Anti Scratch
SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR
Film kalınlığı
Kat başına:
Tavsiye edilen uygulama ile (2 kat):
30 – 40 µm
60 – 80 µm
Malzeme tüketimi
Uygulamaya hazır boya ile 1 μm film kalınlığında kaplama alanı:
± 370 m²/liter
Pratik uygulamalarda malzeme tüketimi; yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama basıncı, uygulama
teknikleri ve koşulları gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.
Ekipman temizliği
Sikkens Solventleri ve tabanca temizlik solventleri
VOC
2004/42/IIb(e)(840)565
Bu ürün (ürün kategorisi: IIB. e) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC
değeri maksimum 840 gr/lt ‘dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 565 gr/lt ‘dir.
Raf Ömrü
Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
o Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
o Raf ömrü için TBF S9.01.02’ ye bakınız.
AkzoNobel Car Refinish bv.
Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944
SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ
Sadece Profesyonel kullanım içindir.
İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.
Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.
Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem
dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz.
Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı
olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.
Genel Merkez
AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
4/4

Benzer belgeler

LV Superior

LV Superior 60 °C’ lik fırınlama sonrasında Autoclear LV uygulanmış parçanın ortam sıcaklığına gelmesini bekleyiniz. Dokunma kurumasına yaklaşık 10 dakika sonra ulaşır. Infra Red öncesi 5 dakika flash-off süre...

Detaylı

T.I.S. Template

T.I.S. Template Raf ömrü: Autoclear PLUS: 4 yıl Autocryl PLUS Hardener P25 / P35: 1 yıl Autocryl PLUS Accelerator: 2 yıl Ambalaj: 1 l ve 5 l SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ ( Autoclear Plus ve katkılar) Profesyonel ku...

Detaylı

T.I.S. Template

T.I.S. Template uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul ediimez. Müşteri, mevc...

Detaylı

2K Plastic Primer

2K Plastic Primer Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF’ye bakınız.

Detaylı

NA-11-X-XXX (Bariyer Astarı)

NA-11-X-XXX (Bariyer Astarı) yüzeylere yapışması mükemmel olan, plastik parçaların boyanmasında karşılaşılan, yüzeylerdeki poroziteye bağlı gaz çıkışı sorunlarını önleme amacıyla geliştirilmiş tek bileşenli astar -------------...

Detaylı

AUTOBASE PLUS BLENDING AGENT

AUTOBASE PLUS BLENDING AGENT Autobase Plus Metalik ve Sedef: 48 saat Raf ömrü: Autobase Plus Blending Agent: 4 yıl Ambalaj: Autobase Plus Blending Agent: 1 l. ve 3.75 l. SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ (Autobase Plus Blending Agen...

Detaylı

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ EPOXY TOP COAT PAINT EPOKSİ SON

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ EPOXY TOP COAT PAINT EPOKSİ SON kabarmış boyalar temizlenmeli yüzeydeki seviye bozuklukları epoksi macun ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır. Yüzeydeki tüm serbest tozlar temizlenmelidir. b) Tatbikat Şekli : Belirtilen oranlard...

Detaylı