Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Transkript

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Mustafa ŞAHİN
Doğum Tarihi: 09.10.1961
Öğrenim Durumu
Derece
Bölüm / Program
Lisans
Tıp Fakültesi
Doktora / S. Yeterlik /
Genel Cerrahi A.D.
Tıpta Uzmanlık
Yrd. Doç. Dr.
Genel Cerrahi A.D.
Doç. Dr.
Genel Cerrahi A.D.
Prof. Dr.
Genel Cerrahi A.D.
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Yıl
1985
Selçuk Üniversitesi
1992
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
1993
1997
2009
Görevler
Görev Ünvanı
Dr. Ar. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Görev Yeri
Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yıl
1987 - 1992
1993 - 1997
1997 - 1999
2009 - ……
Tıpta Uzmanlık Tezi: Karın Boşluğundaki Kanın Akıbeti
Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları
1. Portal ven ligasyonu ile atrofi-hipertrofi kompleksi oluşturulan ratlarda major hepatektomi
sonuçları. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Malatya, 1997
2. Kolelityazisli hastalarda koledok taşların tanısında pediktif faktörlerin değeri. Dr. Gürhan
BAŞ, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 1999
3. Akut bilier Pankreatitli hastalarda kolesistektominin zamanlanması, Dr. Orhan Veli ÖZKAN,
Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2001
4. Karın duvarı defektlerinin onarımında kullanılan prostetik materyallerin yara iyileşmesi
üzerine etkisi (deneysel çalışma). Dr. Erdal ŞANLI, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf
Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2001
5. Mekanik ikterli ratlarda candida translokasyonu (deneysel çalışma) . Dr. Bülent KAYA, Genel
Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2004
6. Barsakta iskemi-reperfüzyon hasarında pirolidin dithiokarbamat ve sulfasalazin koruyucu
etkisi (deneysel çalışma). Dr. Tamer GÜNDOĞDU, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf
Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2004
7. Sağ ve sol kolon obstrüksiyonlarında rezeksiyon ve primer anastomozun karşılaştırılması
(deneysel çalışma). Dr. Emin DALDAL, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA
Hastanesi, İstanbul, 2007
8. Batın içi yapışıklıkları önlemede oral simvastatinin etkisi (deneysel çalışma). Dr. Kamil
YILDIZ, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2007
9. Karın ön duvar defekti oluşturulan sıçanlarda polietilen glikol uygulanmış polipropilen mesh
ile onarımın karın içi yapışıklıkları önlemedeki etkinliği (deneysel çalışma). Dr. Fatih
DAŞIRAN, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2007
10. İnkarsere karın duvarı fıtıklarının tanı ve tedavisine yaklaşım. Dr. Hakan ARIKAN, Aile
Hekimliği Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2008
11. Mide Kanserinin tanı ve evrelemesinde bilgisayarlı tomogfarinin yeri. Dr. Mehmet ALACALI,
Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2008
12. Kolorektal kanserli hastalarda hızlı postoperatif iyileşme yöntemi uygulaması. Dr. Mesut
BİLGİNÇ, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2008
13. Mastalji yakınması ile gelen hastalarda ultrasonografinin yeri. Dr. Gülsen DEMİRCİ, Aile
Hekimliği Uzmanlık Tezi, Vakıf Gureba EA Hastanesi, İstanbul, 2008
Yurtdışı Eğitim
University of Pittsburgh Transplantation Institute,
Pittsburgh, Pennsylvania, USA, Research Fellow (1 yıl) 1994-1995
Royal Infirmary, Department of Surgery, Glasgow, UK(3 ay) 1996
(British Journal of Surgery European Surgical Fellowship Award)
İdari Görevleri ve Diğer Görevleri
Sağlık Bakanlığı Afyon Dazkırı Sağlık Ocağı, Pratisyen Hekim (Zorunlu Hizmet), 1985-1987
Sağlık Bakanlığı Konya Karapınar Emirgazi Sağlık Ocağı, Tabip, 1987
Sağlık Bakanlığı Konya Karapınar Devlet Hastanesi, Uzman Tabip, 1992
Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi, Uzman Tabip, 1992-1993
2. Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Hastanesi, Uzman Tabip Er, 1993
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis Sorumlu Öğretim Üyesi, 1996-1997
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endoskopi Ünitesi
Sorumlusu, 2002-2009
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şefi, 1999-2005
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim, 2005-2006
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şefi, 2006-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. Başkanı, 2009-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Rektör, 2010-……
Üye Olduğu Kuruluşlar
Türk Tabipler Birliği
Ulusal Cerrahi Derneği
Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
Travma ve Acil Cerrahi Derneği (2003-2005 Yönetim Kurulu Üyesi)
European Digestive Surgery
European Association for Endoscopic Surgery
Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi (SCI)
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (SCI)
Vakıf Gureba EA Hastanesi Dergisi
Bakırköy Dr.Sadi Konuk EA Hastanesi Dergisi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SSK İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Komisyonu Üyesi 2003-2005
Vakıf Gureba EA Hastanesi Etik Kurul Üyesi 2005-2009
İstanbul İl Kanser Kontrol Danışma Kurulu Üyesi 2005-2009
İstanbul Meme Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Üyesi 2005-2009
Katıldığı Eğitim ve Kurslar
Surgical Infection Society, Europa 1st European Advanced Surgical Infection Course,
Ankara, 18-21 Mart 1998
European Association for Endoscopic surgery Postgraduate Course, Linz, Austria, 23-26 Haziran 1999
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Selim Ozofagus, Mide, Duodenum ve İnce Barsak
Hastalıkları, 4. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 22-23 Ekim 1999
European Surgical Institute, Hamburg, Norderstadt, Germany, Laparoscopic Visceral Week including
Colorectal Surgery, Hernia Repair and Gastric Surgery, 28 Ağustos-1 Eylül 2000
İstanbul Tabip Odası, Eğitici Eğitimi Kursu, İstanbul, 19-21 Ekim 2000
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları,
6. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 19-20 Ekim 2001
International Society of Surgery, Definitive Surgical Trauma Care Course, İstanbul,
30 Eylül-1 Ekim 2002
Meme Hastalıkları Arastırma ve Tedavi Derneği,
XI. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 22-23 Aralık 2006
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Gastroenteroloji 2007,
12. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 26-27 Ekim 2007
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Gastroenteroloji 2008, 13. Uzmanlık Sonrası
Eğitim Kursu, İstanbul, 31 Ekim-1 Kasım 2008
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklasım
Kursu, Ankara, 17-19 Aralık 2008
Katıldığı Bilimsel Kongre ve Toplantılar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ulusal Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 88, 5-9 Haziran 1988, İstanbul
2 nd Mediterrenean Surgical Congress, 24-27 June, 1989, Athens
IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 10-14 Eylül, 1990, Antalya
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, I. Bölgesel Bilimsel Toplantısı, 22-24 Kasım, 1996,
Denizli
VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül, 1997, Antalya
Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, June 17-21, 1997, İstanbul
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mezuniyet sonrası Eğitim
Toplantısı, 5 Eylül, 1997, Malatya, (Konuşmacı)
Ulusal Cerrahi Derneği, 14. Bölgesel Cerrahi Kongresi, 8-10 Mayıs, 1997, Diyarbakır
2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, 1997, İstanbul
Hepatopankreatobilier Bilimler Kongresi, 1-4 Kasım, 1997, İzmir
Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998, 6-10 Mayıs, 1998, İzmir
Türk Cerrahi Derneği, 15. Bölgesel Cerrahi Kongresi 1998, 15-18 Ekim, 1998, Elazığ
European Association for Endoscopic Surgery, 1999, 23-26 June, Linz, Austria
3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, 1999, Antalya, (Oturum
Başkanı)
V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 7-10 Nisan, 1999, İstanbul.
Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress, 20-24 June, 2000, İstanbul
17. The Cleveland Clinic Foundation ve Amerikan Hastanesi Vakfı, Kolorektal Cerrahi
Sempozyumu, 12-13 Subat 2000, İstanbul
18. I.Ulusal Telemedicine Sempozyumu ve 4. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi,
3-6 Nisan, 2000, İstanbul, (Oturum Başkanı)
19. International Surgical Week, August 26-30, 2001, Brussels
20. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 24-27 Ekim,2001,Konya, (Oturum Başkanı)
21. The Society of Laparoendoscopic Surgeons, The Eleventh International Congress and Endo
Expo, September 11-14, 2002, New Orleans, Louisiana, (Moderator)
22. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, 2002, Antalya
23. 5 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 1-5 October, 2002, İstanbul,
(Oturum Başkanı)
24. IV. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 25-28 Eylül, 2003, Kayseri
25. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30 Mayıs, 2004, Antalya
26. İstanbul Cerrahi Derneği, İstanbul Cerrahi Toplantıları, 16 Haziran, 2004, İstanbul,
(Konuşmacı)
27. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 23- 26 Eylul, 2004, Mersin, (Oturum
Başkanı)
28. 40 th Congress of the European Society for Surgical Research, 25-28 Mayıs, 2005, Konya,
(Oturum Başkanı)
29. V. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım, 2005, Antalya, ( Düzenleme Kurulu
Üyesi, Oturum Başkanı)
30. 1. Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı, 15-19 Kasım, 2006, Bodrum, (Konsensus
Kurulu Üyesi)
31. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs, 2006, Antalya
32. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 2. İstanbul Meme Kanseri Kursu, 7 Haziran, 2007, İstanbul,
(Düzenleme Kurulu Üyesi, Tartışmacı)
33. Türk Cerrahi Derneği, Bölgesel Cerrahi Kongresi 2007, 20-22 Nisan, 2007, Konya
(Konuşmacı)
34. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Sempozyumu, 6-7
Haziran 2008, İstanbul,
35. American College of Surgeons, 94 th Annual Clinical Congress, October 12-16, 2008, San
Fransisco, California
36. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs, 2008, Antalya
37. 18 th World Congress of the International association of Gastroenterologists and Oncologists,
October 8-11, 2008, İstanbul.
38. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May, 2009 Antalya,
(Tartışmacı)
39. 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart 2011, İstanbul
40. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 14-18
Eylül 2011, Antalya
41. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23
Nisan 2013, Antalya
42. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, 10 Mayıs 2014, Samsun
43. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşire Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)
1. Alimoğlu O, Okan I, Özkan OV, Baş G, Korkut C, Akdag M, Şahin M (2014). Hypocalcemia
after thyroid surgery: an analysis of 372 patients undergoing thyroidectomy.. Endocrinologist
2. Mehmet Kamil Yildiz, Ismail Okan, Nevra Dursun, Gurhan Bas, Orhan Alimoglu,
Bulent Kaya, Mehmet Odabasi, Mustafa Sahin (2014). Effect of orally administered
simvastatin on prevention of postoperative adhesion in rats. International Journal of Clinical
and Experimental Medicine, 7(2), 405-410., Atıf Sayısı: 27
3. Ramazan Eryılmaz, Tuna Bilecik, Ismail Okan, Orhan Veli Özkan, Aytekin Coşkun, Mustafa
Şahin (2014). Recurrent squamous cell carcinoma arising in a neglected pilonidal sinus:
report of a case and literature review. International Journal of Clinical and Experimental
Medicine, 7(2), 446-450., Atıf Sayısı: 20
4. Arda Isık, Ramazan Eryılmaz, Ismail Okan, Fatih Dasiran, Deniz Firat, Oguz Idiz, Mustafa
Sahin (2014). The use of fibrin glue without surgery in the treatment of pilonidal sinus
disease. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 7(4), 1047-1051., Atıf
Sayısı: 16
5. Eryilmaz Ramazan, Okan Ismail, Ozkan Orhan Veli, Somay Adnan, Ensari Cemal Özben,
Sahin Mustafa (2012). Interdigital Pilonidal Sinus: A Case Report and Literature Review.
Dermatologic Surgery, 38(8), 1400-1403., Atıf Sayısı: 16
6. Bas Gurhan, Okan Ismail, Sahin Mustafa, Eryılmaz Ramazan, Isık Arda (2011). Spontaneous
biloma managed with endoscopic retrograde cholangiopancreatography and percutaneous
drainage: a case report. Journal of Medical Case Reports, 5(1), 3, Atıf Sayısı: 10
7. Okan I, Özkan O, Şahin M, Baş G, Alimoğlu O (2010). Left paraduodenal hernia diagnosed
preoperatively. ANZ J Surg(80), 116
8. Eryılmaz R, Okan I, Coşkun A, Baş G, Şahin M (2009). Surgical treatment of complicated
pilonidal sinus with fasciocutaneous V-Y advancement flap. Dis Col Rectum(52), 2036-2040
9. Akcakaya A, Ozkan OV, Bas G, Karakelleoglu A, Kocaman O, Okan I, Şahin M (2009).
Mechanical lithotripsy and/or stenting in management of difficult common bile duct stones..
Hepatobiliary Pancreat Dis Int(8), 524-528.
10. Akcakaya A, Ozkan OV, Okan I, Kocaman O, Şahin M (2009). Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography during pregnancy without radiation.
World Journal of
Gastroenterology(15), 3649-3652.
11. Alimoğlu O, Akdağ M, Kaya B, Eryılmaz R, Okan I, Coşkun A, Şahin M (2008). Recurrent
laryngeal nevre palsy after thyroid surgery. Int Surg(93), 257-260.
12. Işık A, Alimoğlu O, Okan I, Baş G, Turgut H, Şahin M (2008). Dieulafoy lesion of the
stomach. Case Rep Gastroenterol(2), 469-473.
13. Baş G, Eryılmaz R, Okan I, Somay A, Şahin M (2008). Idiopathic abdominal cacoon: report
of a case. Acta Chir Belg(108), 266-268.
14. Baş G, Eryılmaz R, Okan I, Şahin M (2008). Risk factors of morbidity and mortality in
patients with perforated peptic ulcer. Acta Chir Belg(108), 424-427.
15. Eryılmaz R, Samuk M, Tortum OB, Akçakaya A, Şahin M, Goksel S (2007). The role of dura
mater and free peritoneal graft in the reinforcement of colon anastomosis. J Invest Surg(20),
15-21.
16. Alimoğlu O, Kaya B, Okan I, Dasiran F, Guzey D, Baş G, Şahin M (2006). Femoral hernia: a
review of 83 cases. Hernia(10), 70-73.
17. Akçakaya A, Şahin M, Coskun A, Demiray S (2006). Comparison of mechanical bowel
obstruction cases of intra-abdominal tumor and non-tumoral origin. World J Surg(30), 12951299.
18. Şahin M, Eryılmaz R, Okan I (2006). Closure of fascial defect at trocar sites after
laparoscopic surgery. Minim Invasive Ther Allied Technol(15), 317-318.
19. Akçakaya A, Şahin M, Karakelleoglu A, Okan I (2006). Endoscopic stenting for selected
cases of biliary fistula after hepatic hydatid surgery. Surg Endosc(20), 1415-1418.
20. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Daşıran F (2005). Surgical treatment of sacrococcygeal
pilonidal sinus with Limberg transposition flap. Current Surgery(62), 387-390.
21. Eryılmaz R, Şahin M, Okan I, Alimoğlu O, Somay A (2005). Umbilical pilonidal sinus
disease: predisposing factors and treatment. World J Surg(29), 1158-1160.
22. Akçakaya A, Eryılmaz R, Şahin M, Özkan OV (2005). Tuberculosis of the breast. Breast
J(11), 85-86.
23. Alimoğlu O, Akdag M, Şahin M, Korkut C, Okan I, Kurtulmus N (2005). Comparison of
surgical techniques for treatment of benign toxic multinodular goiter. World J Surg(29), 921924.
24. Alimoğlu O, Şahin M, Eryılmaz R, Turgut H, Kurtulmus N, Igci A (2005). Inflammatory
pseudotumour of the liver presenting with obstructive jaundice. Acta Chir Belg(105), 309312.
25. Eryılmaz R, Şahin M, Tekelioğlu MH, Daldal E (2005). Management of lactational breast
abscesses. Breast(14), 375-379.
26. Baş G, Eryılmaz R, Akçakaya A, Daldal E, Alimoğlu O, Şahin M (2005). The effect of
histological inflammation degree on gallbladder perforation during laparoscopic
cholecystectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech(15), 130-134.
27. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O (2004). What has changed in the management of acute
appendicitis in the elderly. Chirurgia(17), 219-222.
28. Alimoğlu O, Şahin M, Akdağ M (2004). Torsion of a wandering spleen presenting with acute
abdomen: a case report. Acta Chir Belg(104), 221-223.
29. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Şahin M, Özsoy MS (2004). Delayed traumatic hernias presenting
with strangulation. Hernia(8), 393-396.
30. Şahin M, Eryılmaz R, Bülbüloğlu E (2004). The effect of scolicidal agents on liver and biliary
tree (experimental study). J Invest Surg(17), 323-326.
31. Eryılmaz R, Şahin M, Tekelioğlu NH (2004). Which repair in umbilical hernia of adults ?
primary or mesh ?. Int Surg(91), 258-261.
32. Alimoğlu O, Akçakaya A, Şahin M, Ünlü Y, Özkan OV, Şanlı E, Eryılmaz R (2003).
Prevention of adhesion formations following repair of abdominal wall defects with prosthetic
materials (an experimental study). Hepatogastroenterology(50), 725-728.
33. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Baş G (2003). Timing of
cholecystectomy for acute biliary pancreatitis: outcomes of cholecystectomy on first
admission and after recurrent biliary pancreatitis. World J Surg(27), 256-259.
34. Alimoğlu O, Şahin M, Çevikbaş U, Eryılmaz R (2003). Solitary cecal diverticulitis: Report of
a case. Eur Surg(35), 344-345.
35. Eryılmaz R, Şahin M, Baş G, Alimoğlu O, Kaya B (2002). Acute appendicitis during
pregnancy. Dig Surg(19), 40-44.
36. Akçakaya A, Alimoğlu O, Şahin M, Abbasoğlu SD (2002). Ischemia-reperfusion injury
following superior mesenteric artery occlusion and strangulation obstruction. J Surg
Res(108), 39-43.
37. Kartal A, Aksoy F, Vatansev C, Şahin M, Yilmaz O, Belviranlı M, Karahan Ö (2001). Does
estrogen cause low conversion rates in laparoscopic cholecystectomies for acute and chronic
cholecystitis in women?. JSLS(5), 309-312.
38. Şahin M, Kartal A, Belviranlı M, Yol S, Aksoy F, Ak M (1999). Effect of octreotide
(Sandostatin 201-995) on bile flow and bile components. Dig Dis Sci(44), 181-185.
39. Tercan M, Soysal Ö, Şahin M (1999). One-stage coverage of a large anterior chest wall defect
with multiple flaps in an octogenerian with recurrent sternal chondrosarcoma. Ann Plast
Surg(42), 705-706.
40. Büyükberber S, Mahmutyazıcıoğlu K, Ertaş E, Şencan O, Şahin M, Orakçı V (1998). Ileus
secondary to pancreatic pseudocyst. Clin Imaging(22), 42-44.
41. Şahin M, Foulis AA, Poon FW, Imrie CW (1998). Late focal pancreatic metastasis of renal
cell carcinoma. Dig Surg(15), 72-74.
42. Madariaga JR, Subbotin VM, Lopez SR, Şahin M, Ferres J, Dvorchik I, Subotin MV, Wang Z,
Nalesnik MA, Carr BI, Valdivia LA, Rao AS, Fung JJ (1997). Quantitative assessment of the
development of hepatoma in a buffalo rat model. Transplant Proc(4), 2263-2264.
43. Şahin M (1997). Prognostic factors in hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg(226), 107
44. Şahin M, Aydin A, Bülbüloğlu E, Çıralık H (1997). Experimental hydatid disease of the liver.
Eur J Clin Invest(6), 537-538.
45. Madariaga JR, Jabbour N, Şahin M, Aldrighetti LA, Marino IR (1995). Liver transplantation
for primary and metastatic liver tumors in adults. Leadership Medica(11), 40-45.
46. Şahin M, Hasanoğlu A, Erbilen M, Orakçı V, Bülbüloğlu E, Ertaş E (1995). Comparison of
prosthetic materials used for abdominal wall defects or hernias (an experimental study). Acta
Chir Hung(35), 291-295.
47. Kartal A, Tatkan Y, Belviranlı M, Şahin M, Duman S, Karahan O, Gürbilek M, Temur S
(1989). Serum and tissue silver levels after burns treated with silver compounds. J Chir
(Paris)(126), 676-681.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özkan OV, Baş G, Akçakaya A, Şahin M (2014). Transmural migration of a retained sponge
through rectum: a report of a case. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2. Okan İ, Baş G, Şahin M (2014). Karaciğer travmalarında cerrahi. Türkiye Klinikleri Genel
Cerrahi Özel Dergisi
3. Akçakaya A, Okan İ, Şahin M, Karakelleoğlu A, Baş G (2014). The use of ERCP inpatients
witsitus inversus totalis associated with obstructive biliary pathologies. Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi
4. Yenidoğan E, Okan İ, Kayaoğlu HA, Özsoy Z, Tali S, Şahin M. Boynuzla Yaralanmaya Bağlı
Eksternal Anal Sfinkter Yaralanması ve Tamiri: Olgu Sunumu. Causapedia 2014;3:842.
5. Yenidogan E, Okan İ, Kayaoğlu HA, Atılgan D, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Akut Karın Tanısı
ile Karışabilen Nadir Bir Bulgu – Chilaiditi Belirtisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 2013;5(1):8-20.
6. Özsoy Z, Okan İ, Yenidogan E, Tali S, Özkan N, Ersoy ÖF, Kayaoğlu HA, Şahin M.
Komplike Meckel Divertikülünün Yol Açtığı Nadir Akut Karın Olguları: İnkarsere Littre
Hernisi ve İntestinal Obstrüksiyon. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2012;4(4):36-42.
7. Eryılmaz R, Okan İ, Baş G, Işık A, Şahin M (2009). Hemoroidektomiye bağlı anal stenoz
tedavisinde V-Y anoplasti. Tutk Kolorektal Cerrahi Dergisi(19), 32-35.
8. Baş G, Eryılmaz R, Okan İ, Alimoğlu O, Şahin M (2008). Travmatik rektum yaralanmaları.
Kolon Rektum Hast Derg(18), 23-28.
9. Daldal E, Baş G, Özkan OV, Okan İ, Süren M, Sezgin C, Kaya S, Turgut H, Şahin M,
Alimoğlu O (2008). Sağ ve sol kolon obstrüksiyonlarında rezeksiyon ve primer anastomozun
Karşılaştırılması: deneysel bir çalısma. Kolon Rektum Hast Derg(18), 169-176.
10. Coşkun A, Eryılmaz R, Güzey D, Daşıran F, Şahin M (2006). Spiegel Hernisi: Tanı ve tedavi.
Ulusal Cerrahi Dergisi(22), 137-139.
11. Akçakaya A, Baş G, Okan İ, Şahin M (2006).
Peptik ülsere bağlı mide çıkış
obstrüksiyonlarında endoskopik balon dilatasyonu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal
İnvaziv Cerrahi Dergisi(13), 173-177.
12. Eryılmaz R, Şahin M, Gündoğdu T, Akçakaya A, Alimoğlu O, Okan İ, Somay A, Çekmen
MB, Özbek E (2005). Barsakta iskemi-reperfüzyon hasarında sülfosalazinin koruyucu etkisi.
Ulusal Cerrahi Dergisi(21), 3-10.
13. Alimoğlu O, Kaya B, Şahin M, Kiraz M, Eryılmaz R, Çevikbaş U, Yeğenoğlu Y (2005).
Mekanik ikterde candida albicans translokasyonu: Deneysel çalısma. Ulusal Cerrahi
Dergisi(21), 148-154.
14. Alimoğlu O, Akdağ M, Şahin M, Korkut Ç, Daşıran F (2005). Benign nüks multinodüler
guatrda reoperatif tiroid cerrahisi. Endokrinolojide Diyalog(2), 14-17.
15. Eryılmaz R, Coşkun A, Güzey D, Alimoğlu O, Baş G, Kaya B, Akçakaya A, Şahin M (2005).
Peritona penetre delici kesici alet yaralanmalarının tedavisinde rutin laparotomi ile selektif
yaklaşımın karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi(21), 64-68.
16. Eryılmaz R, Şahin M, Savaş MR (2004). Apandiküler kitlelerin konservatif tedavisinden
sonra interval apendektomi gerekli mi?. Ulusal Travma Dergisi(10), 185-188.
17. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Şahin M, Kapran Y (2004). Müsin salgılayan primer
az diferansiye tiroid adenokarsinomu: olgu sunumu. Cerrahi Onkoloji Dergisi(5), 85-87.
18. Eryılmaz R, Şahin M, Akçakaya A, Yıldız MK, Savaş MR (2004). Retroperitoneal
liposarkomlar: üç olgu sunumu. Cerrahi Onkoloji Dergisi(5), 64-68.
19. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Şahin M (2004). Karaciğer psödotümörleri. Ankara Cerrahi
Dergisi(6), 89-93.
20. Alimoğlu O, Şahin M, Cefle K, Çelik Ö, Eryılmaz R, Palandüz Ş (2004). Peutz-Jeghers
syndrome: Report of 6 cases in a family and management of polyps with intraoperative
endoscopy. Turk J Gastroenterol(15), 164-168.
21. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Daşıran F, Şahin M, Akçakaya A (2004). Akut bilier pakreatitte ilk
yatışta iyileşmeyi takiben yapılan laparoskopik kolesistektomi sonuçları. Ulusal Cerrahi
Dergisi(20), 115-120.
22. Eryılmaz R, Şahin M, Yıldız MK, Turgut H (2004). Jejunal leiomyosarkom: olgu sunumu ve
literatur incelemesi. Çağdas Cerrahi Dergisi(18), 56-59.
23. Eryılmaz R, Şahin M, Akdağ FGM (2004). Aynı seansta bilateral inguinal herni onarımı.
Ulusal Cerrahi Dergisi(20), 83-86.
24. Alimoğlu O, Akdağ M, Eryılmaz R, Şahin M, Korkut Ç, Daldal E, Gündoğdu T (2004).
Benin nontoksik multinodüler guatrın cerrahi tedavisinde cerrahi tekniklerin karşılaştırılması.
Çağdas Cerrahi Dergisi(18), 67-71.
25. Akçakaya A, Eryılmaz R, Alimoğlu O, Baş G, Şahin M (2004). Erkeklerde meme kanseri.
Ulusal Cerrahi Dergisi(20), 87-92.
26. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Yıldız MK (2004). Rapunzel sendromu: olgu sunumu.
Ulusal Travma Dergisi(10), 260-263.
27. Alimoğlu O, Kaya B, Şahin M, Eryılmaz R, Akçakaya A (2004).
Laparoskopik
kolesistektomi sonrası trokar yeri hernileri. Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvaziv
Cerrahi Dergisi(11), 76-79.
28. Eryılmaz R, Şahin M, Kaya B, Yıldız MK, Aksoy S (2004). İnguinal bölgenin kord ve gerçek
lipomları: herni tanısındaki yeri. Çağdas Cerrahi Dergisi(18), 30-32.
29. Eryılmaz R, Şahin M, Gürsoy MA, Abut Y (2003). İnguinal herni onarımında lokal anestezi
uygulaması. Çağdas Cerrahi Dergisi(17), 216-219.
30. Eryılmaz R, Şahin M, Akdağ FGM, Abut Y (2003). İnguinal herni onarımında postoperatif
üriner retansiyon ve predispozan faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi(19), 168-172.
31. Eryılmaz R, Gözü A, Alimoğlu O, Coşkun A, Kul Z, Özsoy Z, Özbek E, Şahin M (2003).
Fournier gangreni, etioloji, predispozan faktörler ve tedavi. Kolon ve Rektum Hastalıkları
Dergisi(13), 35-40.
32. Eryılmaz R, Alimoğlu O, Şahin M (2003). Polipropilen yama ile gerilimsiz inguinal herni
onarımı. Çağdas Cerrahi Dergisi(17), 45-50.
33. Akçakaya A, Alimoğlu O, Karakelleoğlu A, Şahin M (2003). Akut ve rekürren bilier
pankreatitte ERCP bulguları. Ulusal Cerrahi Dergisi(19), 150-156.
34. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Kaya B (2003). Akut pilonidal apse tedavisinde insizyon
ve drenajın cilt eksizyonu ve küretajla karşılaştırılması. Ulusal Travma Dergisi(9), 120-123.
35. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Akçakaya A, Daldal E, Şahin M (2003). İnguinofemoral hernilerde
inkarserasyon ve sonuçları. Çağdas Cerrahi Dergisi(17), 96-99.
36. Alimoğlu O, Eryılmaz R, Akdağ M, Şahin M, Kapran Y, Kurtulmuş N, Güneş Z (2003).
İnvaziv duktal meme karsinomunun tiroide metastazı: olgu sunumu. İst. Tıp Fak.
Mecmuası(66), 183-188.
37. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Yıldız MK (2003). Kronik pilonidal sinus oluşumunda
predispozan faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi(19), 49-53.
38. Eryılmaz R, Şahin M, Akdağ FGM (2003). İnguinal herni onarımından sonra kronik inguinal
ağrı. Çağdas Cerrahi Dergisi(17), 104-108.
39. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M (2003). Komplikasyonlu Meckel
Divertikülleri. Ulusal Travma Dergisi(9), 246-249.
40. Alimoğlu O, Şahin M, Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Kaya B (2002). Erişkin Mezenter
Kistleri. Ulusal Cerrahi Dergisi(18), 278-282.
41. Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Baş G (2002). Duodenum adenokarsinomu:
olgu sunumu. Çağdas Cerrahi Dergisi(16), 177-178.
42. Eryılmaz R, Akçakaya A, Şahin M (2002). Yüksek anal fistüllerin tedavisinde kesici seton
tatbiki. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi(11), 80-84.
43. Alimoğlu O, Akçakaya A, Şahin M, Gündoğdu T, Çevikbaş U (2002). Üst gastrointestinal
sistem kanamasına yol acan gastrik Schwannoma: Olgu sunumu. Çağdas Cerrahi Dergisi(16),
122-124.
44. Eryılmaz R, Baş G, Alimoğlu O, Ercan M, Şahin M (2001). Akut apandisit şüpheli hastalarda
ultrasonografinin ayırıcı tanıda artan önemi. Ulusal Cerrahi Dergisi(17), 28-33.
45. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Akdağ M, Eryılmaz R (2001). Elektif
laparoskopik kolesistektomide antibiotik proflaksisi. Endoskopi Laparoskopi ve Minimal
İnvaziv Cerrahi Dergisi(9), 100-103.
46. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Eryılmaz R, Baş G, Şahin M (2001). Kolorektal
kanserlerde erken tanı sorunu: 72 olgunun analizi. Cerrahi Onkoloji Dergisi(2), 5-10.
47. Eryılmaz R, Akçakaya A, Baş G, Özkan OV, Şahin M (2001). Tıkanma sarılığına yol acan
dev karaciğer kisti: olgu sunumu. Çağdas Cerrahi Dergisi(15), 123-124.
48. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Baş G (2001). Akut apandisitte tanı ve tedavide geçikme
ve klinik sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi(17), 106-110.
49. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Baş G, Özkan OV (2001). Negatif apendektomileri
önlemede C-reaktif protein ve lokosit sayımının değeri. Ulusal Travma Dergisi(7), 142-145.
50. Eryılmaz R, Şahin M, Akçakaya A, Baş G, Alimoğlu O (2001). Polipropilen yama ile
insizyonel herni onarımı. Ulusal Cerrahi Dergisi(17), 313-316.
51. Akçakaya A, Alimoğlu O, Hevenk T, Baş G, Şahin M (2000). Karın duvarı fıtıklarına bağlı
mekanik barsak tıkanmaları. Ulusal Travma Dergisi(6), 260-265.
52. Kaygusuz MA, Şahin M, Esenkaya İ, Şarlak Ö, Elmalı N, Hasanoğlu A (1999). Omurga
deformitelerinin tedavisinde torakoskopik anterior gevşetme uygulamalarımız.
Acta
OrthopTraumatol Turc(33), 118-120.
53. Şahin M, Erbilen M, Hasanoğlu A, Bülbüloğlu E, Aydın NE (1998). Adenoid cystic
carcinoma of the breast. Tr J Medical Sciences(28), 203-205.
54. Büyükberber S, Tuncer C, Aydoğdu İ, Şahin M, Serbest S (1998). A lethal tachycardia with
wide-QRS complex during 5-fluorouracil therapy (A case report). The Turkish Journal of
Cancer(28), 34-36.
55. Şahin M, Erbilen M, Hasanoğlu A, Ertaş E, Bülbüloğlu E, Şehitoğlu M, Kalı K (1997). Safra
taşları ve risk faktörleri. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi(4), 72-75.
56. Şahin M, Soysal Ö, Kalı K (1997). Pulmonary embolism. Turgut Özal Tıp Merkezi
Dergisi(4), 254-258.
57. Şahin M, Aydın A, Erbilen M (1997). Carcinoma of the gallbladder. Turgut Özal Tıp
Merkezi Dergisi(4), 129-133.
58. Aydın A, Şahin M, Atik E, Aydın NE, Şehitoğlu M, (1997). Safra kesesi kanserlerinde
displazi ve nöroendokrin diferansisasyon. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi(4), 116-119
59. Şare M, Hasanoğlu A, Şahin M, Demirhan B, Hilmioğlu F (1996). Case report:
Leiomyosarcoma of the first portion of the duodenum. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi(3),
47-51.
60. Ertaş E, Erbilen M, Bülbüloğlu E, Hasanoğlu A, Şare M, Şahin M (1996). 120 laparoskopik
kolesistektominin prospektif değerlendirilmesi. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv
Cerrahi Dergisi(3), 236-239.
61. Şahin M, Imrie CW (1996). Postoperative peritonitis associated with spilled gallstones during
laparoscopic cholecystectomy: case report. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi(3), 347-349.
62. Hasanoğlu A, Bülbüloğlu E, Baysal T, Şahin M, Ertaş E (1996). A huge hydatid cyst of the
liver: a case report. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi(3), 127-129.
63. Şahin M, Bülbüloğlu E (1996). Fitobezoara bağlı mekanik ince barsak obstruksiyonu: vaka
Takdimi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi(3), 121-123.
64. Bülbüloğlu E, Hasanoğlu A, Şahin M, Erbilen M, Ertaş E (1996). Laparoskopik
kolesistektomide subumblikal fasia sutürasyonu sırasında barsak yaralanması. Endoskopik
Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi(3), 232-235.
65. Hasanoğlu A, Şahin M, Erbilen M, Bülbüloğlu E, Ertaş E, Aydın NE (1996). A huge gastric
leiomyosarcoma pedunculated from the anterior antrum wall. The New Journal of Medicine
(Supplement 2)(13), 103-104.
66. Şahin M, Erbilen M, Hasanoğlu A, Bülbüloğlu E, Ara C, Ertaş E (1996). Safra yolu
anomalileri: bir vaka nedeniyle. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi
Dergisi(3), 242-246.
67. Şahin M, Erbilen M, Ertaş E, Hasanoğlu A, Bülbüloğlu E (1996). Pilonidal sinüsün cerrahi
tedavisinde marsupializasyon ve primer sutür yöntemlerinin karşılastırılması. Turgut Özal Tıp
Merkezi Dergisi(3), 107-109.
68. Erbilen M, Özgen Ü, Arab A, Şahin M, Turgut M, Şahin S, Karabiber H, Aydın NE (1995).
Gastric lavage through minilaparotomy in experimental kerosene ingestion. Turkish Journal
of Medical Sciences(23), 221-223.
69. Şahin M, Arab A, Erbilen M, Ertaş E, Aydın NE, Saraç K (1995). Transvers kolon
mezosunda lokalize mezenter kisti. Çağdas Cerrahi Dergisi(9), 244-245.
70. Karahan Ö, Belviranlı M, Kaynak A, Şahin M, Er C (1994). Duodenal ülser tedavisinde
günde iki doz 300 mg ranitidin kullanımının etkinlik ve güvenilirliği. Turgut Özal Tıp
Merkezi Dergisi(1), 108-111.
71. Sönmez AS, Erbilen M, Şahin M, Arab A, Bülbüloğlu E (1994). Reduction of peritoneal
adhesion formation by panthotenic acid: a preliminary study in the rat. Yeni Tıp Dergisi(11),
35-38.
72. Hasanoğlu A, Orakçı V, Erbilen M, Şahin M (1994). Yara iyileşmesi. Turgut Özal Tıp
Merkezi Dergisi(1), 160-166.
73. Arab A, Şahin M, Erbilen M, Ertaş E (1994). Hemoroidler ve tedavisindeki yenilikler.
Cerrahi Tıp Bülteni(3), 69-74.
74. Erbilen M, Sönmez S, Arab A, Şahin M, Ertaş E, Bülbüloğlu E (1994). Neostigmin ile barsak
peristaltizminin uyarılmasının peritoneal adezyon oluşumu üzerine etkisi. Turgut Özal Tıp
Merkezi Dergisi(1), 10-13.
75. Şenol M, Şahin M, Aktaş A, Kaya M (1993). Rivanol, gümüş sülfadiazin ve çinko oksitin
yara iyileşmesi üzerine etkileri. Yeni Tıp Dergisi(10), 12-17.
76. Şahin M, Belviranlı M, Kartal A, Güngör S, Sezer AN (1992). Periton boşluğundaki kanın
Akıbeti. Cerrahi Tıp Bülteni(1), 175-179.
77. Belviranlı M, Kaynak A, Kartal A, Şahin M (1992). Transduodenal sfinkteroplasti ve
koledokoduodenostominin fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi. Gastroenteroloji(5),
366-370.
78. Belviranlı M, Ökesli AN, Şahin M, Arıkan Y, Karahan Ö (1992). Karın travmalarında
diyagnostik peritoneal lavaj kriterleri, amilaz ve alkalen fosfataz sonuçlarının karşılaştırılması.
Karadeniz Tıp Dergisi(5), 1-4.
79. Ökesli AN, Belviranlı M, Aygün E, Kaynak A, Şahin M (1991). Formol ve polivinil prilidon
(PVP)'un skolosidal etkisi. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(7), 167-172.
80. Tavlı Ş, Karahan Ö, Tatkan Y, Tavlı L, Şahin M, Tunç İ (1991). Karın içi yapışıklık
oluşmasında değişik sutur materyallerinin etkileri. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(6), 83-88.
81. Karahan Ö, Tavlı Ş, Tavlı L, Şahin M, Tatkan Y, Yol S, Bozer M (1991). Ratların kolon
lezyonlarında sukralfatın koruyucu ve tedavi edici etkisi. GATA Bülteni(33), 21-29.
82. Ökesli An, Tatkan Y, Kaynak A, Şahin M (1990). Cyclosporin A'nın nefrotoksik etkisi. S.U.
Tıp Fakültesi Dergisi(6), 252-257.
83. Yılmaz O, Kartal A, Vural Ö, Karahan Ö, Şahin M (1990). Meme karsinomunun fibrokistik
hastalık ile ilişkisi. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(6), 89-92.
84. Karahan Ö, Şahin M (1990). Kasık fıtıklarının tedavisi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp
Dergisi(27), 181-183.
85. Kartal A, Yeniterzi M, Duman S, Tatkan Y, Şeker M, Şahin M, Arıkan Y, Karahan Ö (1990).
Sistemik dolaşıma katılan hepatotrofik faktörün karaciğer atrofisi üzerine etkisi. S.U. Tıp
Fakültesi Dergisi(6), 75-82.
86. Karahan Ö, Karpuzoğlu G, Şahin M, Tatkan Y (1989). Bir endemik guatr bölgesinde guatrtiroid kanseri ilişkisi. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(5), 11-15.
87. Karahan Ö, Kaynak A, Kartal A, Şahin M, Tekin Ş, Yol S, Durak AC (1989). İntrahepatik
Kolestaz. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(5), 131-137.
88. Karahan Ö, Tatkan Y, Günel E, Şahin M (1989). Mezenter kistinin sebep olduğu bir barsak
tıkanması vakası. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(4), 228-231.
89. Karahan Ö, Tavlı Ş, Şahin M, Kartal A, Tatkan Y (1989). Yeni povidone-iodine/PVP
solusyonu ve aprotininin karın ici yapışıklıkları önlemedeki etkileri. S.U. Tıp Fakültesi
Dergisi(5), 126-130.
90. Tatkan Y, Kartal A, Kaynak A, Belviranlı M, Karahan Ö, Özdemir A, Şahin M (1989).
Protein enerji malnutrisyonlu hastalarda lipidli ve lipidsiz total parenteral beslenme (TPB) ile
alınan sonuçlar. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(5), 82-90.
91. Kartal A, Tatkan Y, Yılmaz O, Ünal AE, Kucur R, Karahan Ö, Tunç İ, Arıkan Y, Şahin M
(1989). Kliniğimizde yatarak tedavi edilen yanık hastalarının ve komplikasyonlarının
değerlendirilmesi. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(5), 69-81.
92. Tatkan Y, Karahan Ö, Kartal A, Tunç İ, Şahin M (1989). İdyopatik konstipasyonun
tedavisinde cerrahinin yeri. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(5), 232-238.
93. Kartal A, Karahan Ö, Tatkan Y, Şahin M, Tunç İ, Arıkan Y, Erken M (1989). Künt karın
travmasında hangisi daha üstündür- ultrasonografi mi- periton lavajı mı?. S.U. Tıp Fakültesi
Dergisi(5), 36-41.
94. Yeniterzi M, Kartal A, Şahin M, Tatkan Y, Kadak R, Yılmaz O, Yüksek T, Karahan Ö (1989).
Akciğerde deneysel sekonder hidatidoz. S.U. Tıp Fakültesi Dergisi(5), 200-205.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Yenidogan E, Ozsoy Z, Okan I, Kayaoglu HA, Tali S, Sahin M. Is it safe to fully adopt
laparoscopic approach for the treatment of appendicitis? Comparison of laparoscopic and
open appendectomy in a university hospital. 48th Congress of the European Society for
Surgical Research. Istanbul, Turkey, 29 May–1 June 2013.
2. Yenidogan E, Ozsoy Z, Okan I, Kayaoglu HA, Tali S, Sahin M. Evaluation of
the Alvarado score as a diagnostic tool for appendicitis. 48th Congress of the European Society
for Surgical Research. Istanbul, Turkey, 29 May–1 June 2013.
3. Kayaoglu HA, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. Laparoscopic Adrenalectomy. Review of 21
cases. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24
November 2012.
4. Kayaoglu HA, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. The Effect of Crural Closure on Quality of Life
After Anti-reflux Surgery. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul,
Turkey, 22-24 November 2012.
5. Simsek T, Ersoy OF, Yenidogan E, Kayaoglu HA, Ozkan N, Sahin M. The Effect of Sildenafil
Citrate on Liver Structure and Functions in Obstructive Jaundice: An Experimental Study.
XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24 November
2012.
6. Kayaoglu HA, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. Laparoscopic Colorectal Resection: A Single
Center Experience. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul,
Turkey, 22-24 November 2012.
7. Okan I, Yenidogan E, Tali S, Kayaoglu HA, Markoc F, Ozsoy Z, Sahin M. A Malignant
Neuroendocrine Tumor of Ileum in an 83-year old patient with Neurofibromatosis 1. XVI.
Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24 November 2012.
8. Yenidogan E, Kayaoglu HA, Tali S, Okan I, Ozsoy Z, Sahin M. A Rare Complication of
Major Abdominal Surgery: Chylous Ascites After Resection of Metastatic Hemagiosarcoma
from Liver and Ovaries. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul,
Turkey, 22-24 November 2012.
9. . Kayaoglu HA, Yaylak F, Yenidogan E, Okan I, Tali S, Sahin M. Laparoscopic Management
of Hepatic Abscess with Choledocolithiasis in a Schizophrenic Patient. XVI. Annual Meeting
of the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24 November 2012.
10. Yenidogan E, Kayaoglu HA, Okan I, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Management of Pancreatic
Transection with Delayed Diagnosis After Blunt Abdominal Trauma. XVI. Annual Meeting of
the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24 November 2012.
11. Okan I, Yenidogan E, Atilgan D, Tali S, Markoc F, Kayaoglu HA, Ozsoy Z, Sahin M. The
Primary Repair of Main Pancreatic Duct After Complete Transection During the Resection of
Pancreatic Mucinous Cystadenoma in a Patient with RCC. XVI. Annual Meeting of the
European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24 November 2012.
12. Kayaoglu HA, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. Laparoscopic Distal Pancreatectomy with
Preservation of Spleen. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul,
Turkey, 22-24 November 2012.
13. Yenidogan E, Okan I, Kayaoglu HA, Tali S, Ozsoy Z, Sahin M. A Rare Presentation of Cystic
Hydatid Disease in Endemic Region: Isolated Subcutaneous Hydatid Disease. XVI. Annual
Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24 November 2012.
14. Kayaoglu HA, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. Laparoscopic Repair of Diaphragmatic
Hernias. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, İstanbul, Turkey, 22-24
November 2012.
15. Okan İ, Baş G, Saygılı S, Demiray S, Işık A, Şahin M (2009). Incomplette small bowel
obstruction misdiagnosed as deppressive anorexia. 10 European Congress of Trauma and
Emergency Surgery
16. Baş G, Okan İ, Yüksekdağ S, Işık A, Demiray S, Karakelleoğlu A, Şahin M (2009).
Conservativative management of penetrating stab wounds. 10 European Congress of Trauma
and Emergency Surgery
17. Şahin M, Eryılmaz R, Okan İ, Baş G, Saraç K (2009). Intestinal intussusception in pregnancy:
role of abdominal ultrasonography. 10 European Congress of Trauma and Emergency
Surgery
18. Okan İ, Baş G, Alimoğlu O, Yüksekdağ S, Şahin M (2008). Gastrointestinal stromal tumor
presenting with hypoglycemia: case report. 14 Congress of the Europen Society of Surgial
Oncology, the Hague
19. Okan İ, Baş G, Alimoğlu O, Turgut H, Yüksekdağ S, Eryılmaz R, Şahin M (2008).
Management of gastrointestinal stromal tumors (GIST): initial experience with 13 cases. 14
Congress of the Europen Society of Surgial Oncology, the Hague
20. Akçakaya A, Okan İ, Baş G, Karakelleoğlu A, Şahin M (2008). ERCP in situs inversus
totalis: Report of two cases. SAGES 2008 Surgical Spring Week, Philadelphia
21. Okan İ, Baş G, Turgut H, Erol C, Alimoğlu O, Çakır C, Eryılmaz R, Şahin M (2008). Tumor
regression grading to evaluate the response to neoadjuvant chemoradiotherapy fort he
treatment of locally advanced rectal cancers. 18 World Congress of the International
Association of Surgeons, Gastroenterologist and Oncologists
22. Akçakaya A, Okan İ, Coşkun A, Baş G, Şahin M (2007). Colorectal polyps: location, size,
number, histopathology and risk of cancer. SAGES 2007, Part of Surgical Spring Week,
Annual Scientific Session & Postgraduate Courses Las Vegas
23. Akçakaya A, Şahin M, Okan İ, Karakelleoğlu A (2007). A proposal for scoring system to
predict the difficulty in treatment of biliary calculi by ERCP. SAGES 2007, Part of Surgical
Spring Week, Annual Scientific Session & Postgraduate Courses Las Vegas
24. Eryılmaz R, Şahin M, Gündoğdu T, Akçakaya A, Alimoğlu O, Okan İ (2005). Protective
effect of sulfasalazine in the intestinal ischemia-reperfusion injury (an experimental study).
40 Congress of the European Society for Surgial Research (ESSR)
25. Baş G, Eryılmaz R, Coşkun A, Okan İ, Cemken M, Şahin M (2005). The effects of
helicobacter pylori infection and the eradication treatment on intraluminal nitric oxide in
humans. 40 Congress of the European Society for Surgial Research (ESSR)
26. Akçakaya A, Okan İ, Şahin M, Karakelleoğlu A (2005).
Endoscopic retrograde
cholaqngiography (ERCP) during pregnancy without fluoroscopic radiation. EAES 13
International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery Venice Lido
27. Eryılmaz R, Şahin M, Turan A, Akdağ FM (2004). Sacral adipofascial turn-over flap for
sacrococcygeal pilonidal sinus with limited disease (preliminary results). XX Biennial
Congress of the International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS)
28. Baş G, Akçakaya A, Şahin M, Eryılmaz R, Daldal E (2003). The effect of histologial
inflammation degree on gallbladder perforation during laparoscopic cholecystectomy. 3
Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress
29. Akçakaya A, Baş G, Şahin M, Alimoğlu O (2003). The relation between histological finding
of the gallbladder an surgial difficulty in Mirizzi's syndrome. 3 Mediterranean & Middle
Eastern Endoscopic Surgery Congress
30. Akaydın M, Akçakaya A, Kaplan R, Aydın M, Şahin M (2003). Comparison of MRCP and
ERCP in choledocholithiasis. 5 European Congress of the IHPBA
31. İnan B, Alimoğlu O, Kalko Y, Şahin M, Yaşar T (2002). The outcomes of femoropopliteal
reconstruction in diabetic and non-diabetic patients. Eurosurgery 2002
32. Alimoğlu O, Kaya B, Şahin M, Eryılmaz R, Baş G, Akçakaya A (2002). Negative
laparotomies in penetrating abdominal trauma. 5 European Congress of Trauma and
Emergency Surgery
33. Kul Z, Gözü A, Özsoy Z, Dayıcıoğlu D, Alimoğlu O, Şahin M Fournier's Gangrene. 5
European Congress of Trauma and Emergeny Surgery 2002
34. Akçakaya A, Akaydın M, Alimoğlu O, Karakelleoğlu A, Kaplan R, Şahin M The importance
of CRP and leukocyte values in early period after endoscopic biliary decompression. 12
World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologist 2002
35. Alimoğlu O, Şahin M, Cefle K, Çelik O, Eryılmaz R, Palandüz S (2002). Peutz-Jeugher's
syndrome: Report of 6 cases in a family. 12 World Congress of International Association of
Surgeons & Gastroenterologist
36. Akçakaya A, Alimoğlu O, Şahin M, Karakelleoğlu A, Akaydın M, Baş G (2001). The role of
endoscopic retrograde cholangiography and sphincterotomy in patients with acute biliary
pancreatitis.
11 World Congress of the Internaional Association of Surgeons &
Gastroenterologists
37. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Eryılmaz R, Akçakaya A, Baş G, Demiray S (2001).
Timmng of cholecystectomy in acute billary pancreatitis: comparison of the outcomes of
cholocystectomy on first admission and in recurrent biliary pancreatitis. 39 World Congress
of Surgrey Centennial Congress International Surgical Week
38. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Akdağ M (2001). Antibiotic
prophylaxis can not reduce low infecion rate in elective laparoscopic cholecystectomy. 11
World Congress of the Internaional Association of Surgeons & Gastroenterologists
39. Akçakaya A, Alimoğlu O, Şahin M, Demiray S, Karakelleoğlu A, Baş G, Gündoğdu T The
effect of different surgical techniques on lenght of hospital stay in liver hydatid disease. XX
International Congress of Hydatidology, Kuşadası, Vol. XXXIV, 338, International Archives
of the Hydatidosis, 2001
40. Alimoğlu O, Akçakaya A, Şanlı E, Ünlü Y, Özkan OV, Şahin M (2001). Prevention of
adhesion formation following repair of abdominal wall defects with prostetic materials (an
experimental study). 11 World Congress of the Internaional Association of Surgeons &
Gastroenterologists
41. Akçakaya A, Baş G, Şahin M, Bingöl U, Özkan OV, Eryılmaz R, Karakelleoğlu A (2000).
The role of ERCP and sphincterotomy in treatment of biliary fistulas. 8 International Congres,
European Association for Endoscopic Surgery
42. Kartal A, Şahin M, Belviranlı M, Ünal E, Aksoy F (1992). Investigation of fate of blood in
the peritoneal cativy with radioactive chromium 51. XXVIII World Congress of the
International College of Surgeons
43. Yeniterzi M, Kartal A, Şahin M, Arıkan Y, Belviranlı M, (1991). Does the lung hydatid cyst
have a recurrence (experimental study). 17 European Federation Congress International
College of Surgeons, Amsterdam, (Poster)
44. Kartal A, Tatkan Y, Belviranlı M, Şahin M, Duman S, Karahan Ö, Gürbilek M, Temur S
(1989). Serum and tissue silver levels in burns treated by silver compounds. 2 Mediterrinean
Surgical Congress
45. Karahan Ö, Karpuzoğlu G, Tatkan Y, Şahin M (1989). The thyroidectomies in an endemic
goiter area in four years. 2 Mediterrinean Surgical Congress
46. Karahan Ö, Kaynak A, Kartal A, Şahin M, Tekin Ş, Yol S, Durak AC (1988). Intrahepatic
Cholestasis. International College of Surgeons, 16. European Federation Congress
47. Kartal A, Karahan Ö, Tatkan Y, Şahin M, Tunç İ, Arıkan Y, Erken M (1988). Which one is
better in diagnosis of blunt abdominal trauma; ultrasonography or peritoneal lavage?.
International College of Surgeons, 16. European Federation Congress
48. Tatkan Y, Kartal A, Karahan Ö, Tunç İ, Şahin M (1988). Surgical indication in patients with
idiopathic constipation. International College of Surgeons, 16. European Federation Congress
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
1. Tali S, Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Okan İ, Şahin M. Modifiye radikal mastektomi sonrası
postoperatif dönemde oluşan seromanın intraket kullanımı ile drenajı: Pratik bir yaklaşım, 19.
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.
2. Okan İ, Kayaoğlu HA, Tali S, Yenidoğan E, Şahin M. Erken evre mide kanserinde endoskopik
ve laparoskopik mide rezeksiyonu: Olgu sunumu, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20
Nisan 2014.
3. Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Tali S, Okan İ, Şahin M. Konkomitan dalak hemanjiosarkomu ve
apendiks karsinoid tümörünün laparoskopik olarak tedavisi: Olgu sunumu, 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.
4. Tali S, Okan İ, Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Şahin M. Mide kanseri nedeniyle gastrektomi
yapılan hastalarda ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü uygulamasının
değerlendirilmesi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.
5. Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Okan İ, Tali S, Özsoy Z, Şahin M. İntraabdominal abselerde
laparoskopik yaklaşımın yeri, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.
6. Akın MS, Tali S, Yenidoğan E, Okan İ, Kayaoğlu HA, Şahin M. Nazogastrik sonda
uygulamasına ikincil özofagus submukoza laserasyonu: Olgu sunumu, 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.
7. Kayaoğlu HA, Yenidoğan E, Okan İ, Tali S, Şahin M. Retrosternal tiroidektomi sonrası
gelişen özefagoplevral fistülün bioyapıştırıcı ile endoskopik tedavisi: Olgu sunumu, 19. Ulusal
Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.
8. Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Okan İ, Tali S, Özsoy Z, Şahin M. Perkütan endoskopik
gastrostomi tecrübemiz: 98 olgunun incelenmesi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20
Nisan 2014.
9. Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Tali S, Okan İ, Şahin M. Akut batının nadir nedenlerinden şilöz
asitin laparoskopik tanı ve tedavisi: Olgu sunumu, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 1620 Nisan 2014.
10. Okan İ, Tali S, Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Şahin M. Akut batının nadir bir nedeni – PeutzJeghers Sendromu: 2 Olgunun sunumu, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan
2014.
11. Yenidoğan E, Tali S, Okan İ, Kayaoğlu HA, Şahin M. Peptik ülser perforasyonlarında
laparoskopik yaklaşım, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Bodrum, 2-6
Ekim 2013.
12. Akgül GG, Yenidoğan E, Okan İ, Kayaoğlu HA, Tali S, Şahin M. Kolonoskopi sonrası üst
rektum perforasyonunda konservatif takip: Olgu sunumu, 11. Ulusal Endoskopik
Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Bodrum, 2-6 Ekim 2013.
13. Tali S, Okan İ, Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Şahin M. Rektum yerleşimli villöz adenomun
transanal endoskopik mikrocerrahi ile tedavisi, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi
Kongresi, Bodrum, 2-6 Ekim 2013.
14. Kayaoğlu HA, Yenidoğan E, Okan İ, Tali S, Şahin M. Kronik diyafragma hernisinin akut
diafragma rüptürü olarak prezentasyonu, 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi
Kongresi, Bodrum, 2-6 Ekim 2013.
15. Okan I, Yenidogan E, Kayaoglu HA, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Künt karın travmasına bağlı
karaciğer yaralanmasının nadir bir komplikasyonu olan torakobilier fistüle non-operatif
yaklaşım: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan
2013.
16. Yenidogan E, Kayaoglu HA, Okan I, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Meckel enterolitine ikincil
akut batın: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan
2013.
17. Yenidogan E, Kayaoglu HA, Ozsoy Z, Tali S, Okan I, Sahin M. Metastatik non-hodgkin
lenfomalı hastada kemoterapiye sekonder mide perforasyonu: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma
ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2013.
18. Yenidogan E, Okan I, Kayaoglu HA, Atılgan D, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Akut batında nadir
bir bulgu – Chilaiditi belirtisi: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,
Antalya, 19-23 Nisan 2013.
19. Yenidogan E, Okan I, Kayaoglu HA, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Boynuzla yaralanmaya bağlı
eksternal anal sfinkter yaralanması ve tamiri: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2013.
20. Okan I, Yenidogan E, Kayaoglu HA, Tali S, Ozsoy Z, Sahin M. Özefagusa takılan
yiyeceklerin endoskopik olarak çıkarılması, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,
Antalya, 19-23 Nisan 2013.
21. Yenidogan E, Kayaoglu HA, Okan I, Kahraman S, Süren M, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Ciddi
solunum sıkıntısına neden olan dev retrosternal guatr: Olgu sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2013.
22. Kayaoglu HA, Yenidogan E, Okan I, Ozsoy Z, Tali S, Sahin M. Bronkogastrik fistül: Olgu
sunumu, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 19-23 Nisan 2013.
23. Kayaoglu HA, Ozkan N, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. Seçilmiş hastalarda video yardımlı
minimal invaziv tiroidektominin güvenilirliği, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 23-27
Mayıs 2012.
24. Kayaoglu HA, Yildiz I, Ozkan N, Yenidogan E, Okan I, Sahin M. Tiroidektomi sırasında
rekürren laringeal sinir hasarını önlemek için rutin sinir diseksiyonu gereklimidir?, 18. Ulusal
Cerrahi Kongresi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012.
25. Okan İ, Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Şahin M. Künt abdominal travma sonrası izole jejunal
perforasyon: 2 olgu sunumu, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012.
26. Kayaoğlu HA, Yenidoğan E, Okan İ, Şahin M, Köseoğlu RD. Duedenal nöroendokrin
tümörde endoskopik submukozal rezeksiyon: Olgu sunumu, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,
İzmir, 23-27 Mayıs 2012.
27. Kayaoğlu HA, Yenidoğan E, Okan İ, Özsoy Z, Tali S, Şahin M. Zor laparoskopik
kolesistektomide retrograd yaklaşımın önemi, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 23-27
Mayıs 2012.
28. Yenidoğan E, Kayaoğlu HA, Alagöl H, Okan İ, Şahin M. Gebe hastada memede
hemanjiosarkom: Olgu sunumu, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 23-27 Mayıs 2012.
29. Ozsoy Z, Okan I, Yenidogan E, Tali S, Ozkan N, Ersoy OF, Kayaoglu HA, Sahin M.
Komplike meckel divertikülünün yol açtığı nadir akut karın olguları: İnkarsere litre fıtığı ve
intestinal obstrüksiyon, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 14-18 Eylül
2011.
30. Okan I, Tali S, Ozsoy Z, Deniz C, Acu B, Yenidogan E, Kayaoglu HA, Sahin M. Künt karın
travması sonucu gelişen pnömobilia: Olgu sunumu, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi, Antalya, 14-18 Eylül 2011.
31. Okan İ, Fırat Y, Baş G, Döm S, İdiz U, Akçakaya A, Şahin M İleri evre mide tümörlerinde
diagnostik laparoskopinin tedaviyi yönlendirmede yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010
32. Ersoy Ö, Çelik, Özkan N, Kayaoğlu H, Çakır E, Ateş B, Özuğurlu A, Şahin M, Alagöl H,
Yılmaz İ Deneysel tıkanma sarılığı modelinde hepatik hasar üzerine sperminin etkileri.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2010
33. Okan İ, Arıkan H, Baş G, Eryılmaz R, Çakır C, Işık A, Şahin M İnkarsere karın duvarı
fıtıklarının tanı ve tedavisinda yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008
34. Baş G, Okan İ, Yüksekdağ S, Alimoğlu O, Karakelleoğlu A, Şahin M Laparoskopik
kolesistektomi sonrası gelişen safra kaçağı ve bilomalara yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi
2008
35. Eryılmaz R, Okan İ, Şahin M Parmak arası (interdigital) pilonidal sinüs (olgu sunumu ve
literatür incelemesi). Ulusal Cerrahi Kongresi 2008
36. Eryılmaz R, Okan İ, Baş G, Işık A, Şahin M Ligasure hemoroidektomiye bağlı anal stenoz
tedavisinde V-Y anoplasti. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008
37. Okan İ, Demirci G, Baş G, Alimoğlu O, Demiray S, Yüksekdağ S, Şahin M Mastalji
yakınması ile gelen hastalarda ultrasonografinin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008
38. Okan İ, Bilginç M, Baş G, Çakır C, Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Şahin M Kolorektal
kanserli hastalarda hızlı postoperatif iyileşme yöntemi sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi
2008
39. Akçakaya A, Okan İ, Özgün ME, Daşıran F, Şahin M Premenstruel mastalji şikayeti ile
başvuran olguların prolaktin düzeyleri ve ultrasonografik tanıları. Ulusal Cerrahi Kongresi
2006
40. Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Şahin M ERCP ile zor safra yolu taşlarının çıkarılması
mekanik litotripsi ve stent uygulamaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006
41. Akçakaya A, Baş G, Şahin M Peptik ülsere bağlı mide çıkış obstrüksiyonunda endoskopik
balon dilatasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006
42. Akçakaya A, Kocataş A, Çarsancaklı B., Şahin M Seftriakson kullanımına bağlı oluşan geçici
safra taşları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006
43. Akçakaya A, Şahin M, Yıldız MK, Baş G, Çelebi F, Kaplan R Tümöre bağlı kalın barsak
perforasyonları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2005
44. Coşkun A, Eryılmaz R, Güzey D, Şahin M Spiegel hernisi: Tanı ve tedavisi. Ulusal Fıtık
Kongresi 2005
45. Akçakaya A, Daşıran F, Şahin M, Okan İ, Demiray S Jinekomasti olgularında meme kanseri.
VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2005
46. Baş G, Okan İ, Akçakaya A, Eryılmaz R, Daldal E, Şahin M Hafif bilier pankreatitli
hastalarda MRCP yardımıyla selektif ERCP kullanımı. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi 2005
47. Baş G, Alimoğlu O, Akçakaya A, Güzey D, Daşıran F, Şahin M Gastrointestinal sistem
endoskopisinde iatrojenik perforasyonlar. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2005
48. Akçakaya A, Gözü A, Daldal E, Kul Z, Şahin M Meme hamartomu olgularına cerrahi
yaklaşım. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2005
49. Akçakaya A, Okan İ, Şahin M, Demiray S, Yüksekdağ S Meme kanserinde koruyucu cerrahi
ve modifiye radilkal mastektomi uygulanan hastalarda aksiler diseksiyon materyalinin
karşılaştırılması. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2005
50. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Akdağ M, Yıldız MK İngunial herni onarımında arka
duvar ağ örgüsü. Ulusal Fıtık Kongresi 2005
51. Akçakaya A, Yıldız MK, Baş G, Koşargelir M, Eryılmaz R, Kaplan R, Şahin M Tümör dışı
sebeplerle oluşan barsak perforasyonları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2005
52. Eryılmaz R, Alimoğlu O, Okan İ, Baş G, Şahin M Travmatik rektum yaralanmaları. V.
Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2004
53. Baş G, Alimoğlu O, Şahin M, Eryılmaz R, Güzey D, Yıldız K Diyafragma yaralanması
olgularımız. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2004
54. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Yıldız MK, Arda N, Şahin M Retroperitoneal kondrosarkom: olgu
sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
55. Alimoğlu O, Akdağ M, Şahin M, Eryılmaz R, Korkut Ç, Daşıran F, Kaya B Nüks
multinodüler guatr olgularında reoperasyon. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
56. Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Şahin M Endoskopik bilier stent endikasyonlarımız. Ulusal
Cerrahi Kongresi 2004
57. Akçakaya A, Baş G, Şahin M, Daldal E Laparoskopik kolesistektomide konversiyona etki
eden faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
58. Akçakaya A, Daşıran F, Özaslan H, Yıldız MK, Coşkun A, Şahin M Akut mezenter iskemi
olgularımız. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2004
59. Eryılmaz R, Akdağ FGM, Alimoğlu O, Okan İ, Coşkun A, Şahin M Tiroid cerrahisine bağlı
rekurren sinir yaralanması. 4. Medikal - Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim
Kursu 2004
60. Eryılmaz R, Alimoğlu O, Şahin M Umbilikal pilonidal sinus: predispozan faktörler ve tedavi.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
61. Eryılmaz R, Şahin M, Tekelioğlu MH Erişkinde umbilikal herni onarımı. Ulusal Cerrahi
Kongresi 2004
62. Alimoğlu O, Akdağ M, Şahin M, Eryılmaz R, Korkut Ç, Daldal E, Gündoğdu T Benin
multinodüler guatrın cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
63. Akçakaya A, Alimoğlu O, Şanlı E, Şahin M Karın duvarı defektlerinin onarımında kullanılan
prostetik materyallerin yara iyileşmesi üzerine etkisi (Deneysel Çalışma). Ulusal Cerrahi
Kongresi 2004
64. Akçakaya A, Afacan İ, Turgut H, Egeli Ü, Şahin M İki santimetre ve altındaki solid meme
kitlelerinde USG eşliğinde İİAB sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
65. Akçakaya A, Özkan OV, Afacan İ, Daldal E, Şahin M Malign meme kitlelerinin çapını
ölçmede mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Ulusal
Meme Hastalıkları Kongresi 2003
66. Akçakaya A, Özkan OV, Şahin M, Daşıran F Meme Tüberkülozu: 9 olgu. VII. Ulusal Meme
Hastalıkları Kongresi 2003
67. Akçakaya A, Şahin M, Özkan OV, Tuzlalı S, Daşıran F Meme kanseri ve kronik lenfoid
lösemi: olgu sunumu. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003
68. Eryılmaz R, Akdap FGM, Alimoğlu O, Şahin M, Kapran Y Müsin salgılayan az diferansiye
tiroid karsinomu (olgu sunumu). 8. Uludağ Onkoloji Sempozyumu 2003
69. Eryılmaz R, Şahin M, Akçakaya A, Yıldız MK, Savaş MR Retroperitoneal liposarkomlar: üç
olgu sunumu ve literatür incelemesi. 8. Uludağ Onkoloji Sempozyumu 2003
70. Aydın T, Karacan İ, Şahin Z, Eroğlu S, Özay P, Baş G, Alimoğlu O, Şahin M Koliti olan
ankilozan spondilitli olguların özellikleri. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
2003
71. Akçakaya A, Güzey D, Baş G, Kaplan R, Şahin M pT2 erkek meme karsinomlarında nodal
statü, dişi meme karsinomlarından farklılık göstermekte. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
2003
72. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O Anal kanala fistülize pilonidal sinüs: olgu sunumu. X.
Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Eylül 2003
73. Eryılmaz R, Akçakaya A, Şahin M Yüksek anal fistüllerin tedavisinde kesici (cutting) seton
tatbikinin yeri. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Eylül 2003
74. Eryılmaz R, Şahin M, Daldal E (2003). Laktasyonlu kadınlarda meme apselerinde insizyon ve
drenaj il iğne aspirasyonunun karşılaştırılması. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
75. Eryılmaz r, Şahin M Apendiküler kitlelerin konservatif tedavilerinden sonra interval
apendektominin yeri. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Eylül 2003
76. Alimoğlu O, Akçakaya A, Daldal E, Baş G, Şahin M Preoperatif tanı konulamayan akut karın
olgularında laparoskopik yaklaşım. 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi
2002
77. Alimoğlu O, Şahin M, Akçakaya A, Karakelleoğlu A, Kaya B Erişkin mezenter kistleri.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2002
78. Akçakaya A, Baş G, Şahin M, Alimoğlu O Erkekte Laparoskopik kolesistektomi zor mu?. 5.
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2002, 9(36)
79. Akçakaya A, Akaydın M, Karakelleoğlu A, Alimoğlu O, Baş G, Çelebi F, Kaplan R, Şahin M
ERCP Olgularımız. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2001
80. Akçakaya A, Dolay K, Karakelleoğlu A, Alimoğlu O, Tüzün S, Şahin M Biliyer Pankreatit
Olgularında erken ve geç dönem ERCP bulguları. V. Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Cerrahi Kongresi 2001
81. Eryılmaz R, Alimoğlu O, Şahin M, Akçakaya A, Özkan OV, Baş G (2001). Akut apandisitte
yara infeksiyonlarını önlemek için preoperetif intrainsizyonel klindamisin uygulaması. 3.
Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
82. Akçakaya A, Şahin M, Alimoğlu O, Baş G, Karakelleoğlu A, Akdağ M Erkek meme
kanserleri. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2001
83. Şahin M, Eryılmaz R, Alimoğlu O, Akçakaya A, Baş G, Özkan OV (2001). Yaşlılarda akut
apandisit. 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
84. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Baş G, Akdağ M, Şahin M (2001). Komplikasyon
oluşturan Meckel divertikülleri. 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
85. Akçakaya A, Eryılmaz R, Şahin M, Özkan OV, Demriay S, Baş G (2000). Polipropilen mesh
ile insizyonel herni onarımı. Eurosurgery 2000 Tenth Anniversary of Eurosurgery & Turkish
Surgical Congress
86. Akçakaya A, Özkan OV, Şahin M, Baş G, Eryılmaz R, Demiray S (2000). Kolorektal kanserli
72 olgunun analizi. Eurosurgery 2000 Tenth Anniversary of Eurosurgery & Turkish Surgical
Congress
87. Baş G, Akçakaya A, Şahin M, Eryılmaz R, Demriay S, Şanlı E (2000). Kolelitiazisli
hastalarda koledok taşının tanısında prediktif faktörlerin değeri. Eurosurgery 2000 Tenth
Anniversary of Eurosurgery & Turkish Surgical Congress
88. Eryılmaz R, Tortum OB, Akçakaya A, Samuk M, Şahin M (1999). İnsan dura materi ve
serbest periton greftinin kolon anastomozu desteklenmesinde kullanımı (deneysel çalışma).
VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi
89. Akçakaya A, Hevenk T, Baş G, Özkan OV, Eryılmaz R, Demiray S, Şahin M (1999). Karın
duvarı fıtıklarına bağlı mekanik barsak tıkanmaları. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi
90. Şahin M, Aydoğdu İ, Şehitoğlu M, Tayfun E, Ertaş E (1997). Akut apandisit tanısında lökosit
adezyon/agregasyon testinin değeri. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
91. Şahin M, Şehitoğlu M, Ertaş E, Hasanoğlu A, Erbilen M, Bülbüloğlu E (1997). Laparoskopik
Kolesistektomi ve trokar yerinde herni. III. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi
Kongresi
92. Hasanoğlu A, Bülbüloğlu E, Ertaş E, Şahin M, Erbilen M, Şehitoğlu M, (1997). Laparoskopik
kolesistektomide göbek sutürasyon komplikasyonlarını önlemek için geliştirilen skop ile
gözlenerek sutürasyon yöntemi (103 olgu deneyimi). XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri (poster)
93. Gürel M, Şahin M, Gürer S, Demirkıran AE, Hilmioğlu F (1994). Laparoskopik
Kolesistojejunostomi. XI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi
94. Belviranlı M, Ökesli AN, Karahan Ö, Şahin M (1992). Diyagnostik peritoneal lavaj sıvısında
alkalen fosfataz seviyelerinin önemi. Ulusal Cerrahi Kongresi 92
95. Kartal A, Arıkan Y, Şahin M, Özer Ş (1992). The new method (overlapping) in the
management of hydatid cyst cavity. Ulusal Cerrahi Kongresi 92
96. Karahan Ö, Tavlı Ş, Tavlı L, Tatkan Y, Şahin M (1990). Ratların kolon lezyonlarında
sukralfatın koruyucu ve tedavi edici etkisi. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
97. Karahan Ö, Tatkan Y, Kaynak A, Tunç İ, Ünal E, Şahin M (1990). Total rektal prolapsusun
cerrahi tedavisi. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
98. Karahan Ö, Tavlı Ş, Şahin M, Yol S (1990). Yeni povidone-iodine/PVP solüsyonu ve
aprotininin karın içi yapışıklıkları önlemedeki etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 90
99. Ökesli AN, Tatkan Y, Şahin M (1990). Çekum volvulusları ve tedavisi. IV. Ulusal Kolon ve
Cerrahi Kongresi
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Kabızlık Bölüm adı:(Kolon ve Rektum Cerrahisinde Güncel Tedavi) (2006)., Young-Fadok
TN, Pemberton JH, Bölüm Çeviri Şahin M, Avrupa Tıp KitapcılıkAvrupa Tıp Kitapcılık,
Editör:eds Fazio, ISBN: 9756257202
2. Benign karaciğer kist ve tümörlerinin laparoskopik tedavisi Bölüm adı:(Güncel Cerrahi
Tedavi) (2001)., Memon MA, Bölüm Çeviri Şahin M, Avrupa Tıp KitapcılıkAvrupa Tıp
Kitapcılık, Editör: ed. ISBN: 975947963X
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Boğulmuş eksternal fıtıklar Bölüm adı:(Acil Cerrahi) (2009)., Şahin M, Nobel Tıp
KitabeviNobel Tıp Kitabevi, Editör:Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu K (eds), Sayfa Sayısı 4,
ISBN: 9789944510424,
2. Dalak yaralanmaları Bölüm adı:(Travma) (2005)., Şahin M, İstanbul Medikal Yayıncılık
İstanbul Medikal Yayıncılık , Editör:Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M (eds),
Sayfa Sayısı 5, ISBN: 9756395249
3. Mide lenfomaları Bölüm adı:(Mide kanseri ve cerrahi tedavisi) (2004)., Şahin M, Eryılmaz R,
Avrupa Tıp Kitapcılık Avrupa Tıp Kitapcılık, Editör:M. Mihmanlı (ed), Sayfa Sayısı 4, ISBN:
9759241897

Benzer belgeler

özgeçmđş ve eserler lđstesđ özgeçmđş

özgeçmđş ve eserler lđstesđ özgeçmđş A1. Kartal A, Tatkan Y, Belviranlı M, Şahin M, Duman S, Karahan O, Gürbilek M, Temur S. “Serum and tissue silver levels after burns treated with silver compounds”. J Chir (Paris), 126, 676-81, (198...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa secondary to pancreatic pseudocyst. Clin Imaging. 1998 Jan-Feb;22(1):42-4 A56: Sahin M. Prognostic factors in hilar cholangiocarcinoma. Ann Surg. 1997 Jul;226(1):107 A57: Sahin M, Aydin A, Bülbüloğ...

Detaylı

CURRICULUM VITAE - School of Medicine

CURRICULUM VITAE - School of Medicine . 1997-1998 Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara/Turkey, internship . 1992-1997 Hacettepe University, School of Medicine, Ankara/Turkey, medical school

Detaylı

this PDF file - Pediatric Practice and Research

this PDF file - Pediatric Practice and Research yeterli olabilir ancak tedavi planı her hastaya özgü olmalıdır.

Detaylı