Connection Rod Arıza ve Muayenesi

Transkript

Connection Rod Arıza ve Muayenesi
Konnektin Rodlar
• Konnektin Rod
• Konnektin Rodun
•
•
•
Arıza Sebepleri
Konnektin Rodun
Muayenesi
Eğrilmiş Kolun
Düzeltilmesi
Piston Rod
Konnektin Rod
• İşin krankşafta
iletilmesinde
pistonlara yardımcı
olan kollara
konnektin rod adı
verilir.
Konnektin Rodların Özellikleri
• Malzemeleri genellikle yüksek kalite dövme çeliktir,
•
•
•
•
dökme çelikten yapılanlar da mevcuttur.
Rodlar temiz olarak işlenmektedir, rod boyunca ortası
deliktir,
Gayesi gacin pin yataklarına yağlama yağı göndermek
içindir, büyük ve alçak devirli motorlarda rod yuvarlak
yapılmaktadır.
Yüksek devirlilerde H kesitindedir, krank pin tarafına
doğru koniktir,
Konnektin rodların alt uçları T şeklinde filençlidir ve krank
pin yatağı üzerine cıvatalarla bağlanır.
Trank Pistonlu Makinelerin
Konnektin Rodları
• Pistona bağlanan
kü-çük uç, gövde ve
krankşafta bağlanan
büyük taraf tan
oluşmaktadır.
• Bu tür piston kollarının küçük uçlarına, basınçla birer
•
burç (buş) geçirilmiştir. Tek parçadan ve genel olarak
bronzdan yapılan burçların iç yüzleri vayt metal ile
kaplanır, içersinde piston pinin (gacın pinin) çalıştığı bu
burca «Piston Pin Yatağı» adı verilmektedir.
Konnektin rodların alt tarafları (uçları) çoğunlukla iki ve
bazan üç parçalı bir yatakla krankpine bağlanır. Pistonları
krankpine bağlamaları nedeniyle, konnektin rodların
büyük taraflarında bulunan bu yataklara krankpin veya
«Kol Yatağı» adları verilmektedir.
• Trank pistonlu
makinelerde kullanılan
konnektin rodların kol
yatakları çoğu zaman
krankpinden verilen
basınçlı yağ ile
yağlanır.
• Krankpin yatakları iki
yarım yatak şelinden
oluşmakdır. Bu şaller
dökme çelikden
yapılmakda ve iç
yüzleri vayt metal ile
kaplanmakdır.
• Krankpin ( kol )
yatakları iki veya dört
adet cıvata ile
birbirlerine bağlanır.
Cıvatalarda taçlı
somunlar kullanılır ve
yerlerine sıkıca
bağlanır.
• Konnektin rodların da
•
dikey eksenleri boyunca
yağ kanalları açılmıştır.
Krankpin yatağından
gelen yağlama yağı,
kroshed pin yatakları ile
kroshed gayıtlarını
yağlamaktadır.
Çatal ucu kroshed pinlere
bağlayan yatalara
“Kroshed Pin Yatakları”
adı verilmektedir.
Konnektin Rodların Arıza Sebepleri
• Tam laynında olması
•
gereken bu rodların
laynında kaçma olursa
gacın pin (piston pin) ve
krank pin yataklarının
sarmasına yol açabilir.
Yağ mecraların herhangi
bir sebeple tıkanmaları
gacın pin ve hatta
pistonun arıza
çıkarmasına sebep olur
Konnekktin Rodun Muayenesi
• Yanma basıncı altında
•
•
basma ve flambaj
zorlanması,
Atalet kuvvetleri
altında çekme
zorlanması,
Merkez kaç
kuvvetlerle eğilme
zorlanması,
• Bir makinanın bakımı
sırasında mutlaka
konnektin rod'da eğrilik
ve bükülme kontrolü
yapılmalıdır, başlangıçta
çok küçük olan eğrilik,
zamanında düzeltilmezse
çok çabuk artarak
konnektin rod'un
kırılmasına ve yatakların,
kısa zamanda kırılmasına
sebebiyet verir.
Eğrilik Ve Bükülme Muayenesi
• Krank pin yatağının iki
•
tarafındaki metal kalınlığı
ölçülerek konnektin rodun
eğriliği hakkında fikir elde
edilebilir,
Kontrolden evvel
konnektin rodun her iki
tarafındaki yatak metalleri
tamamen eritilir ve varsa
buş, vs çıkarılır.Yatak
zarfları konnektin rodla
komple hale getirilir.
Konnektin rod V yatağı üzerinde sağa sola
hareket ettirilerek şu ölçüler alınır:
• Kol sağda iken piston pin yatağının her iki
yüzünden pleyt'e olan mesafe.
• Kol solda iken piston pin yatağının her iki
yüzünden pleyt'e olan mesafe.
Bu ölçmeler komparatörle yapılır, alınan ölçüler
mukayese edilerek şu neticelere varılır…
• Alınan dört ölçü birbirinin aynı ise kolda eğilme
•
•
•
ve bükülme yoktur.
Sağda alınan ölçülerle solda alınan ölçüler farklı
ise kol eğridir.
Konnektin rod sağda veya solda iken piston pin
yatağının iki yüzündeki ölçüler farklı ise kol
bükülmüştür.
Her dört ölçü birbirinden farklı ise kol hem
eğrilmiş ve hemde bükülmüştür.
Konnektin Rod Yataklarının Yuvarlaklık
Kontrolü
• Bunu kontrol için ya
özel geyiçler veya iç
mikrometre ve
kumpas kullanılır. Bu
halde yataklar monte
durumunda sıkılmış
olmalı ve ölçüler dik
çaplar istikametinde
birkaç yerden
alınmalıdır.
Eğilmiş Kolun Düzeltilmesi
• Düzeltme için hiçbir
•
şekilde kol ısıtılmamalıdır,
soğuk olarak
düzeltilmelidir.
Soğuk olarak düzeltilme
imkânı bulunmadığı
takdirde ısıtılmalıdır, bu
takdirde düzeltmeden
sonra ısıl işlem
uygulanması gerekir.
Piston Rod
• Kroshedli makinalarda
piston rod kroshedi
pistona bağlamak için
kullanılır, rod yalnız
doğrusal hareket yapar
bunun için piston
tarafından gacin pine
ihtiyaç duyulmaz, bir f
ilenç vasıtası ile pistonun
altına civatalarla bağlanır,
alt ucu kroshed blokun
ortasındaki deliğe
geçirilerek bir somun ile
bağlanır.