Yrd.Doç.Dr. Özge KERKEZ KUYUMCU

Transkript

Yrd.Doç.Dr. Özge KERKEZ KUYUMCU
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Özge Kerkez Kuyumcu
2. Doğum Tarihi: 09/12/1984
3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. / Beykent Üniversitesi
4. Öğrenim Durumu:
1995-2002
Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
2002-2006
Yandal
Lisans
Endüstri Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
2004-2008
Y. Lisans
Kimya Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
2006-2008
Doktora
Kimya Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
2008-2013
Yüksek Lisans Tezi: “Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması”
Danışman: Prof. Dr. İsmail BOZ
Doktora Tezi: “Nanoşekilli Karışık Oksitlerin Hazırlanması ve Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi”
Danışman: Prof. Dr. İsmail BOZ
II. Danışman: Doç. Dr. Serkan Naci KOÇ
5. Akademik Unvanlar:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Ar.Gör.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Görev Yeri
Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Yardımcı Doçentlik Tarihi
: 01.09.2014
Yıl
09/2009-09/2013
09/2013-09/2014
09/2014-Halen
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1.Yüksek Lisans Tezleri
6.2.Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Zeynep İlbay, Selin Şahin, Özge Kerkez, Şahika Sena Bayazit, “Isolation of naproxen from
wastewater using carbon based magnetic adsorbents”, International Journal of Environmental
Science and Technology, 2015, doi: 10.1007/s13762-015-0775-4.
2. Özge Kerkez Kuyumcu, İsmail Boz, “Synergistic effect of Pt0 and M2+ (Cu2+, Ni2+, Co2+)
on photo(electro)catalytic activity of TiO2 nanorod array thin films”, Journal of
Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2015, 301, 32–39.
3. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Photodegradation of Methylene Blue with Ag2O/TiO2 under
Visible Light: Operational Parameters”, Chemical Engineering Communications, 2015, 202
(4), 534-541.
4. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Photo(electro)catalytic Activity of Cu2+-Modified TiO 2
Nanorod Array Thin Films under Visible Light Irradiation”, Journal of Physics and Chemistry
of Solids, 2014, 75 (5), 611–618. (Atıf sayısı: 1)
5. Şahika Sena Bayazit, Özge Kerkez, “Hexavalent chromium adsorption on
superparamagnetic multi-wall carbon nanotubes and activated carbon composites”, Chemical
Engineering Research and Design, 2014, 92 (11), 2725-2733. (Atıf sayısı: 1)
6. Özge Kerkez, Şahika Sena Bayazit, “Magnetite Decorated Multi Walled Carbon Nanotubes
for Removal of Toxic Dyes from Aqueous Solutions”, Journal of Nanoparticle Research,
2014, 16 (6), 2431.
7. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Efficient removal of methylene blue by photocatalytic
degradation with TiO2 nanorod array thin films”, Reaction Kinetics, Mechanisms and
Catalysis, 2013, 110 (2), 543–557. (Atıf sayısı: 2)
8. Özge Kerkez, Şahika Sena Bayazit, Hasan Uslu, “A comperative study for adsorption of
methylene blue from aqueous solutions by two kinds of amberlite resin materials”
Desalination and Water Treatment, 2012, 45 (1-3), 206–214. (Atıf sayısı: 3)
9. İsmail Boz, Özge Kerkez, “Effects of boehmite synthesis conditions on the epoxidation of
styrene” Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2010, 100 (1), 237-247. (Atıf sayısı:1)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Effects of Hydrothermal Preparation Conditions of TiO2
Nanorod Film on the Photocatalytic Activity”, IUPAC 44th World Chemistry Congress
(POSTER Sunum), İstanbul, Türkiye, 2013.
2. Şahika Sena Bayazit, Özge Kerkez, “Hexavalent Chromium Adsorption on
Superparamagnetic Multi-wall Carbon Nanotubes Composites”, IUPAC 44th World Chemistry
Congress (POSTER Sunum), İstanbul, Türkiye, 2013.
3. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Visible light dye degradation in aqueous media with Ag
modified TiO2 photocatalysts: Reaction parameters”, ICC- 15, 15th International Congress on
Catalysis (POSTER Sunum), Münih, Almanya, 2012.
4. Özge Kerkez, Şahika Sena Bayazit, Hasan Uslu, “Efficient Removal of Methylene Blue
from Waste Water by Adsorption with Low Cost Resin Adsorbents”, ECCE-8, 8th European
Chemical Engineering Congress (POSTER Sunum), Berlin, Almanya, 2011.
5. Amaç Fatih Tuyun, Hasan Uslu, Şahika Sena Bayazit, Özge Kerkez, “Reactive Extraction
Studies of Picolinic Acid with TOA and Different Solvents”, ECCE-8, 8th European Chemical
Engineering Congress (POSTER Sunum), Berlin, Almanya, 2011.
7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Effects of Single and Double Doping with Ni2+ and Pt0 on the
Photo(electro)catalytic Activity of TiO2 Nanorod Films”, Turkish-German Conference on
Energy Technologies (POSTER Sunum), Ankara, Türkiye, 13-15 Ekim 2014.
2. Zeynep Selçuk, Özge Kerkez, Şahika Sena Bayazit “Toksik Boyar Maddelerin Manyetik
Aktif Karbon ile Adsorpsiyonu” UKMK-11, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (POSTER Sunum), Eskişehir, Türkiye, 2-5 Eylül 2014.
3. Zeynep İlbay, Selin Şahin, Özge Kerkez, Şahika Sena Bayazit “Isolation of Naproxen from
Wastewater Using Magnetically Modified MWCNTs” NanoTR10, 10th Nanoscience and
Nanotechnology Conference of Turkey, Yeditepe Üniversitesi (POSTER Sunum), İstanbul,
Türkiye, 17-21 Haziran 2014.
4. Özge Kerkez, İsmail Boz “Co2+ Addition Effect on the Photocatalytic Activity of TiO2
Nanorod Thin Films” NanoTR10, 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference of
Turkey, Yeditepe Üniversitesi (POSTER Sunum), İstanbul, Türkiye, 17-21 Haziran 2014.
5. Özge Kerkez, İsmail Boz “Modifiye TiO2 Fotoelektrotların Sentezi ve Tanımlanması”
UKMK-10, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi (POSTER Sunum),
İstanbul, Türkiye, 2012.
6. Hasan Uslu, Şahika Sena Bayazit, Özge Kerkez, Amaç Fatih Tuyun “Reaktif Ekstraksiyon
Metodu ile Giberellik Asidin Sulu Ortamdan Ayrılmasının İncelenmesi” UKMK-10, 10.
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç Üniversitesi (POSTER Sunum), İstanbul, Türkiye,
2012.
7. Özge Kerkez, İsmail Boz “Investigation of Pretreatment Effect on Synthesis and
Photoelectrocatalytic Activity of ZnO Photoelectrodes” NCC-4, 4th National Catalysis
Congress, Kocaeli Üniversitesi (POSTER Sunum), Kocaeli, Türkiye, 2012.
8. Özge Kerkez, İsmail Boz, Hasan Uslu, Selva Çavuş, “Boyar Maddelerin Mn, Fe, Ag Metal
Oksitleri Katkili TiO2 Katalizörleri ile Sulu Ortamda Degredasyonu” UKMK-9, 9. Ulusal
Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi (SÖZLÜ Sunum), Ankara, Türkiye, 2010.
9. Özge Kerkez, İsmail Boz, “Boyar Maddelerin Ni, Cu, Ce Metal Oksitleri Katkılı TiO2
Katalizörleri ile Sulu Ortamda Degredasyonu” NCC-3, 3th National Catalysis Congress,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (POSTER Sunum), Zonguldak, Türkiye, 2010.
10. Özge Kerkez, İrem Fırtına, Gülin S. Pozan, İsmail Boz “Epoksidasyon Reaksiyonunda
Kullanılmak Üzere Bohmit Sentezi ve Tanımlanması” UKMK-8, 8. Ulusal Kimya
Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, (SÖZLÜ Sunum), Malatya, Türkiye, 2008.
11. İrem Fırtına, Özge Kerkez, Gülin S. Pozan, İsmail Boz “Doğrudan Metanol Yakıt
Hücreleri için PtCo VE PtNi Katalizörlerin Hazırlanması ve Tanımlanması” UKMK-8, 8.
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi (POSTER Sunum), Malatya,
Türkiye, 2008.
7.7.Diğer yayınlar
8.Projeler
1. “Çeşitli Antibiyotiklerin Manyetik Nanoparçacıklar Üzerinde Adsorpsiyonunun ve
Salımının İncelenmesi” TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme
Programı, Proje No: 213M376, 2014-Devam ediyor (Araştırmacı)
2. “Nanoşekilli Karışık Oksitlerin Hazırlanması ve Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi”,
İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 9777, 2010-2013 – Doktora Tez
Projesi (Proje Yöneticisi)
3. “Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması”, İstanbul
Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: T-1398, 2006-2008 - Yüksek Lisans Tez
Projesi (Proje Yöneticisi)
9.İdari Görevler
10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Diğer Faaliyetler
Uluslararası hakemli dergilerde yapılan hakemlikler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Materials Science and Engineering B
Turkish Journal of Chemistry
NANO Brief Reports and Reviews
ACS Applied Materials & Interfaces
Chemical Engineering Communications
Environmental Engineering Science
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
2014-2015
Döne
m
Güz
Dersin Adı
Elektrokimyasal Enerji Sistemleri
Enerji Sistemlerinin Çevresel
Etkileri
Yakıtlar ve Yanma
Termodinamik
Termodinamik (uzaktan eğitim)
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
Genel Kimya
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
2
3
2
1
3
2
-
Öğrenci
Sayısı
43
43
46
181
33
24
187

Benzer belgeler