Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Transkript

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ISSN: 1303 – 0035
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 12 Yıl /Year: 12
20. Yıl Özel Sayısı/20th Year Special Issue
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 12 Yıl /Year: 12
20. Yıl Özel Sayısı/20th Year Special Issue
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Journal of Social Sciences
İmtiyaz Sahibi / Published By
Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
Müdür / Manager
Editör / Editor
Yrd. Doç. Dr. Şaban DOĞAN
Editör Yardımcısı / Vice Editor
Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU
Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, Doç. Dr. Pınar ENNELİ, Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK,
Yrd. Doç. Dr. Fatih KONUR, Okt. Uluhan ÖZALAN
Dergi Sekreterleri / Secretary
Arş. Gör. Melis Sezen GÜNEŞ
Arş. Gör. Tuğba METİN
Yazışma Adresi
Yrd. Doç. Dr. Şaban DOĞAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
14280 Gölköy / BOLU
Submission Address
Assist. Prof. Dr. Şaban DOĞAN
Abant Izzet Baysal University
Graduate School of Social Sciences
Journal of Social Sciences
14280 Bolu / TURKEY
Tel: (0374) 254 10 00 – 1497 – 1484 Faks: (0374) 253 49 65
E-posta: [email protected]
Sayfa Düzenleme: Uzm. M. Süalp GÜLER
Basım Yeri ve Tarihi: AİBÜ Basımevi – 2012
Dergimiz Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language
Association (MLA) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından
taranmaktadır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 12 Yıl /Year: 12
20. Yıl Özel Sayısı/20th Year Special Issue
* AİBÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce
yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
* Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, belirtilen kurallara uygun
olarak hazırlanmalıdır.
* Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazara ait olup, AİBÜSosyal Bilimler Enstitüsünü bağlamaz.
* AİBÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yer alan yazılardan kaynak
gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.
Abant İzzet Baysal University
Graduate School of Social Sciences
Journal of Social Sciences
* The Journal of Social Sciences (ASBED) is a bi-annual journal published by
Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences. ASBED
publishes peer-reviewed studies in the fields of social sciences.
* Submitted articles should strictly follow the format of the author guidelines at
the end of this journal.
* If you have any questions regarding the submission process please send an
email to [email protected] to contact the editorial office.
*The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary
Science Association Databases, Modern Language Association and Asos
Index.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 12 Yıl /Year: 12
20. Yıl Özel Sayısı/20th Year Special Issue
2012 Yılının Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. A. Gönül AKÇAMETE, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Salih BARIŞIK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR, Düzce Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki DOĞAN, Niğde Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat ÖZSOY, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Jale PARLA, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Semih TEZCAN, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal TOSUN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Zikri TURAN, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit TÜRK, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Cemal AVCI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet BEŞKAYA, Turgut Özal Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf CERİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet DALAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Levent GÖKDEMİR, İnönü Üniversitesi
Doç.Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet OCAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Fazlı POLAT, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar ENNELİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan KILIÇ, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Seyit KÖSE, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Salih ÖZTÜRK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Fazlı POLAT, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Cemal ZEHİR, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Nuri AKGÜN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 12 Yıl /Year: 12
20. Yıl Özel Sayısı/20th Year Special Issue
2012 Yılının Bilimsel Danışma Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ruziye COP, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah COŞKUN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEKİÇ, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİRÖZ, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Engin İ. ERDEM, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur ERSOY, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ, Artvin Çoruh Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şaduman KAPUSUZOĞLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih KONUR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fethi KILIÇ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tülay METİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Berrin ÖZYURT, Yaşar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin ŞERİFOĞLU, Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar UĞURLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Azize YASA, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bilal YILDIRIM, Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Neşide YILDIRIM, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kaan YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rahmi YÜCEL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Selcen KÖK, Pamukkale Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 12 Yıl /Year: 12
20. Yıl Özel Sayısı/20th Year Special Issue
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Türkiye ve Dünyada Neler
Oluyor?.................................................................………...........................
Abdullah ARSLAN - Abdullah COŞKUN
1
Peyami Safa Metinleriyle Muhafazakârlığa Yeniden Bakmak:
Modernleşme, Birey ve Düşünme...............................................................
Volkan AY - Abdullah DURAKOĞLU
21
Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Kalkınma Politikalarının Avrupalılaşması
Veya Etkinliği……………………………..................................................
Adnan ÇİMEN
47
Testing the Validity of Taylor Principle for Turkey from a Different
Perspective………………………………………………...........................
Erkan DEMİRBAŞ - M. Veysel KAYA
81
Ahmet Emin Yalman ve Türkiye’de Liberal Düşünce................................
Şakir DİNÇŞAHİN
111
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Uygulama Okulu
Programına ve Öğretimde Kullandıkları Yöntemlere İlişkin
Görüşleri…………………………………..................................................
Emine ERATAY - İlknur ÇİFÇİ TEKİNASLAN - Ahmet YIKMIŞ
Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Düzey Değişkenlerinin Siyasal Öz
Yeterlilik Algısı Üzerindeki Etkileri: Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği..................................................
Hamza Bahadır ESER - Mehmet DİNÇ
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta Özel Mülkiyet Hakkını Koruma
Yükümlülüğü……………………………………………………...............
Said Vakkas GÖZLÜGÖL
137
159
189
Kur’ân ve Sosyoloji İlişkisi Üzerine……….............................................
Şaban KARASAKAL
223
İslam Düşüncesinde Ahlaki Bir Kavram Olarak “Ortayol”........................
Osman MUTLUEL
239
Sosyal Belediyecilik Bağlamında Yerel Hizmetlere Gönüllü
Katılımın İncelenmesi ……………...……………………..........................
Özcan SEZER – Özgür ÖNDER
255
Birinci Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti’ndeki Amerikan
Misyoner Teşkilatlarının Durumu………………………...........................
Cemal SEZER
281
İhracat Bilgisi, Pazarlama Planlama ve Ürün Geliştirme Yeteneklerinin
Üretim ve İhracat Performansları Üzerindeki Etkileri ……........................
Emrah TOKGÖZ - Selim Said EREN - Hasan GÜL -Onur SAYLAN
295
Eski Türklerin Dini………………………………………..........................
Serdar UĞURLU
323
İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programındaki “Görsel Sanat
Kültürü” Öğrenme Alanının Uygulanması………………..........................
Öykü YÜKSELGÜN - Burçin TÜRKCAN
337
Katılım Şartları - Genel İlkeler....................................................................
367
REKTÖRDEN
Değerli akademisyenler ve okuyucular,
Ülkemizi çağdaş yarınlara taşıyacak gençler yetiştirmeyi görev edinen AİBÜ,
2011-2012 Akademik yılında kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Üniversitemiz
971 akademik, 947 idari personeli ile yaklaşık 23000 öğrenciye hizmet
vermekte. Ülkemizin sayılı üniversitelerinden olan, yenilikçi ve çağın
gereklerini kavrayıp benimseyen üniversitemizin 20. yıl etkinlikleri devam
etmekte. Bu etkinliklerin bir parçası olarak hazırlanan ve birbirinden kaliteli
çalışmalarla beğeninize sunulan 20. Yıl Özel Sayısının bilim camiasına hayırlı
olmasını diliyorum.
AİBÜ, alanlarında uzman akademik kadrosu, geniş imkanlara sahip yerleşkeleri
ve modern eğitim anlayışıyla dünyadaki diğer üniversitelerle rekabet edebilmeyi
amaçlayan bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
1992’de merhum İzzet Baysal’ın büyük katkılarıyla kurulan Abant İzzet Baysal
Üniversitesi (AİBÜ) kurulduğu yıldan bugüne gerçekleştirdiği doğru eğitim
hamleleriyle her yıl daha da gelişmekte, mezunlarının kariyer hedeflerine en
hızlı şekilde ulaşması için çalışmalarını devam ettirmektedir. Üniversitemiz,
eğitim-öğretim kalitesi ve bilim üretme kapasitesi açısından günden güne
gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyelin daha artacağına inanmaktayız.
İdari ve akademik kadrolarımızı her geçen gün daha da güçlendirerek Abant
İzzet Baysal Üniversitesini eğitimde bir marka olarak uluslararası alana taşıma
hedefindeyiz. Bu hedefe ulaşmak için alanında uzman yabancı öğretim
üyelerinin de üniversitemizde ders vermelerini arzuluyoruz. Yüksekokul ve
fakültelerimizde yabancı üniversitelerden, alanında uzman öğretim üyelerini
misafir etmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu sistemi daha etkin hale getirerek
2013 yılında da mevcut akademik personel sayımızın yüzde ikisi oranında
yabancı öğretim üyesini istihdam etmek için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz.
Önümüzdeki yıllar tüm dünyada yükseköğretim alanında yoğun bir
uluslararasılaşma, kitleselleşme ve rekabetin yaşanacağı bir zaman olacaktır.
Üniversite yönetimi olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz. Üniversitemizin,
şehrimizin ve bölgemizin lokomotifi olma görevini yerine getirmenin yanı sıra
dünyada bilinirliğinin ve saygınlığının artması, dünya ile bütünleşen bir yapıya
kavuşabilmesi temel hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda Enstitümüzün
yayımlamakta olduğu derginin tüm dünyada takip edilebilmesi için derginin
basılı sayının yanı sıra e-dergi olarak da yayımlanmaya başlaması ve kalite
standartlarını da artırmak düşüncesiyle uluslararası indekslerce taranan bir
noktaya ulaştırılması son derece önemlidir. Dergimizi bu seviyeye getiren başta
enstitü müdürümüz Prof. Dr. Y. Mustafa KESKİN olmak üzere tüm ilgililere
teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Hayri COŞKUN
AİBÜ Rektörü
SUNUŞ
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş olan
Enstitümüz, Yüksek Lisans alanında 10, Doktora alanında 6 Anabilim Dalında
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Enstitümüzün amacı, Üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı
doğrultusunda anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans eğitimi vermek,
ülkemizin kalkınma ve gelişimine katkıda bulunacak niteliği yüksek insan gücü
yetiştirmek, toplumun ve yakın çevrenin mevcut durumunu saptayan, sorunlara
çözüm üreten araştırma faaliyetlerini desteklemek ve artırmak, yayın
faaliyetlerinin niteliğini yükseltmektir. Enstitümüzün yukarıda sıralanan
amaçlarını gerçekleştirmek ve dünya bilim literatürüne katkı vermek
düşüncesiyle yayım hayatına başlayan dergimiz bu doğrultuda çalışmaya devam
etmektedir.
Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamış olan
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez yayımlanmaktadır.
Elinizdeki özel sayıyla birlikte 26 sayıya ulaşan ve yayım hayatına başladığı
yıldan itibaren aralıksız yayımlanan dergimiz, içinde bulunduğumuz 2012
yılından itibaren online ISSN de alarak basılı yayımla birlikte online olarak da
okuyucusuyla buluşmuştur. Uluslararası standartlara kavuşturulması ve alanında
rağbet edilir hale getirilmesi için uluslararası indekslerce (Asos İndeks,
Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern
Language Association) taranır hale getirilen derginin sadece basılı olarak
yayımlanan sayıları da yeni sisteme aktarılmış ve dergide şu ana kadar
yayımlanan tüm makaleler arşiv bölümünde ulaşılır hale getirilmiştir.
Üniversitemizin kuruluşunun 20. yılını kutladığımız şu günlerde 20. yıl
etkinlikleri kapsamında bir özel sayı çıkarmak amaçlanmış ve bu amaç
doğrultusunda yapılan hazırlıklar elinizdeki sayıyla taçlandırılmıştır. Başta
makale yazarları olmak üzere bu sayıya katkı sağlayan tüm ilgilileri
kutluyorum.
Prof. Dr. Y. Mustafa KESKİN
Enstitü Müdürü

Benzer belgeler

Makaleyi Yazdır - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler

Makaleyi Yazdır - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler * Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. * Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazara ait olup, AİBÜSosyal Bilimler Enstitüsün...

Detaylı

ekonomik ve sosyal araştırmalar dergisi

ekonomik ve sosyal araştırmalar dergisi * The Journal of Social Sciences (ASBED) is a bi-annual journal published by Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences. ASBED publishes peer-reviewed studies in the fields of...

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences * The Journal of Social Sciences (ASBED) is a bi-annual journal published by Abant İzzet Baysal Universit...

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences * The Journal of Social Sciences (ASBED) is a journal published by Abant İzzet Baysal University Graduate...

Detaylı