t4jojvzknfmdim55qbyjyv3d2010KarayoluRehberi

Transkript

t4jojvzknfmdim55qbyjyv3d2010KarayoluRehberi
TÜRKİYE’YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK
SAYIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !..
Karayoluyla Türkiye'ye değişik nedenlerle ve özellikle yaz tatillerini geçirmek için
yolculuk yapacak olan vatandaşlarımıza, yolculuklarının rahat ve güvenli geçebilmesi için aşağıdaki
açıklamaları göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye olunur.
1- Pasaport ve oturma izni gibi evraklarınızın geçerlik sürelerini önceden kontrol ediniz.
Bunların süresini uzatmayı son günlere bırakmayınız. Pasaport ve oturma izninizin süresinin
dönüşte en az altı ay daha geçerli olmasına dikkat ediniz.
Geçeceğiniz ülkeler için vize almak gerekiyorsa, bu ülkelerin ikamet ettiğiniz ülkedeki
temsilciliklerine en az bir ay önce müracaat ederek mutlaka çift transit vizesi alınız.
Seyahat edecekler, pasaportlarının yanı sıra mutlak surette nüfuz cüzdanı ve benzeri
başkaca kimlik belgelerini de yanlarında, fakat ayrı bir yerde bulundurmalıdırlar. Pasaportun
kaybolması halinde yenisini düzenlettirmek için nüfus cüzdanına ihtiyaç duyulacaktır.
Yola çıkmadan, uluslararası sürücü belgenizi, aracın ruhsatını ve uluslararası yeşil sigorta
kartını yanınıza aldığınızdan emin olunuz. Ayrıca, aracınız kasko sigortalı değilse, seyahat
öncesinde kısa süreli kasko ve yolcu kaza sigortası yaptırılmasında fayda vardır.
2- Özel kullanıma mahsus kara taşıtlarıyla Türkiye’ye seyahat edenlere herhangi bir 12
aylık dönem içerisinde 180 gün (6 ay) süre ile izin verilir. Yurtdışında yaşayıp emekli olanların
(malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil) emekli olduklarını gösterir ilgili
ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin elçilik, konsolosluk veya
noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı halinde taşıtları için 1 yıl süre verilir. Verilen bu sürelerin
sonunda taşıtın yurtdışına çıkarılması zorunludur. Bu sürelerin tamamının kullanılmasından sonra
taşıtları ile birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerin çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süreyle fiilen
yurtdışında bulunmaları halinde aynı kapsamda yeniden taşıt getirmelerine izin verilir. 6 ay
kesintisiz yurtdışında ikamet etmeden yeniden Türkiye’ye taşıt getirmeleri halinde kullanmadıkları
kalan süreleri verilir.
3- Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten Türkiye’ye
götürülmesi durumunda elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin yanı sıra ilgili
ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarınca onaylanmış olan gerçek
kişilerin kendi aralarında düzenledikleri, Uluslararası Tur İttifakı (AIT) ve Uluslararası Otomobil
Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen, otomobil firmaları ve diğer
tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren
vekaletnameler ile kiralanmak suretiyle (Rent a car) götürülen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi
belgelerin Türkçe tercümeli örnekleri kabul edilerek taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmektedir.
Bu itibarla yukarıda belirtilen hususlar dahilindeki otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin
giriş gümrük idaresinde ibraz edilmesi yeterli bulunmaktadır. Taşıt sahiplerinin kanuni yurtta kalma
süresi içerisinde taşıtsız olarak yurtdışına geçici çıkmak istemeleri halinde taşıtın herhangi bir
gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir.
4- Taşıtlarıyla Türkiye'ye gidecek vatandaşlarımızın, gümrük kapılarında sorun
yaşamamaları için, araç girişleri bilgisayar kayıtlarına TC Kimlik numarasıyla yapıldığından, T.C.
kimlik numaraları hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşımaktadır. Kimlik numaralarını bilmeyen
vatandaşlarımız; http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/ sitesinden kimlik bilgilerini girerek öğrenebilirler.
5- Avrupa Birliğinde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye
2 taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır.
Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar
hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.
Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye
üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı
uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile
girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Schengen
vizesi hangi ülke için alındıysa ilk seyahat o ülkeye yapılmalıdır. Örneğin İtalya için alınan vize ile
önce Almanya'ya gitmek mümkün değildir. Ancak bir kere İtalya'ya gidildi ise sonraki seyahatlerde
diğer Schengen ülkelerine seyahat etmek mümkündür. Seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı
süre ile sınırlıdır.
6- AB üyesi ülke vizeleri/oturma izinleri veya Schengen vizesi hamili vatandaşlarımıza
çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu çerçevede;
- Geçerlilik süresi üç aydan uzun herhangi bir AB/EFTA ülkesinde daimi oturma iznine
sahip vatandaşlarımız Slovenya'ya 90 güne kadar vizesiz girebilmektedir. Ayrıca geçerlilik süresi
onbeş günden uzun herhangi bir AB/EFTA ülkesinde oturma izni veya C tipi Schengen vizesi
sahibi vatandaşlarımız ise Slovenya'ya 15 güne kadar vizesiz girebilmektedir.
- AB ülkeleri veya İsviçre’de geçerli oturum sahibi umuma mahsus pasaport hamili
vatandaşlarımız Sırbistan ve Karadağ üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş
yapabilmektedir.
- Schengen bölgesine dahil ülkeler tarafından verilen oturma iznine sahip kişilerin
Macaristan’da 180 günlük dönemde 90 gün vizesiz kalabilme ve vizesiz transit geçiş hakları
vardır.
- AB veya bir Schengen ülkesi tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya ikamet tezkeresi
veya İsviçre veya Lihtenştayn ikamet tezkeresi hamili umuma mahsus pasaport hamilleri Romanya
üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkına sahiptir.
- AB ülkeleri/Schengen vizesi hamili veya AB/Schengen ülkeleri ile İsviçre ve
Lihtenştayn'da ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Bulgaristan
üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkına sahiptir.
Eğer vize ihlali yapılırsa ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye
sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.
7- Yanınıza, sadece, yolculuk sırasında ihtiyaç duyacağınız miktarda nakit para alınız.
Taşıyacağınız fazla paranın yollarda ve gümrük kapılarında sorun olacağını unutmayınız.
Avrupa Birliği (AB) tarafından, 15 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
1889/2005 sayılı Avrupa Tüzüğü ile, AB ülkesine giriş ve çıkışlarda yanında nakit olarak 10.000, €
(veya bu tutarın diğer para birimlerinde olması veya kolay çevrilebilen varlıklardan olması, senetler,
hisse senetleri, seyahat çekleri vb) veya daha fazlasını taşıyan tüm yolcuların bu meblağı AB
gümrüğünde beyan etmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 10.000 Euro nakit ve üzerinde bir miktarı
Avusturya’ya getirenlerin veya diğer ülkelere götürenlerin bunu gümrükte beyan etmesi
gerekmektedir. Yanınızdaki paraların bulunduğunuz ülkeden getirildiğini gösteren bir belge işinizi
kolaylaştıracaktır.
10.000, Euro'luk sınır kişi başına olmakla beraber, araçta bulunan yolcu sayısı ile
çarpılarak bir kişinin taşıyabileceği toplam tutarın bulunması yanlıştır. Gümrükte yoklama sırasında
3 her bir yolcunun yanındaki para miktarı ayrı ayrı dikkate alınır.
Gümrükte beyan edilen paraların ise yol boyunca önemli riskler yaratacağı
unutulmamalıdır.
8- Vatandaşlarımızın Türkiye'den dönüşlerinde, yanlarındaki altın veya diğer kıymetli
madenlerden yapılmış takılarına, Avusturya gümrüklerinde de el konulduğu, cezalı vergiler tahsil
edildiği ve hatta gümrük kaçakçılığı suçlamasıyla karşılaştıkları bilinmektedir. Avrupa Birliği üyesi
olmayan ülkelerden getirilerek Avusturya gümrük alanına sokulan altın takıların gümrüklerde sorun
yaratmaması ve vergiden istisna olabilmesi için bunların toplam değerinin 175.- Euro’yu
geçmemesi gerekmektedir. Ancak, daha önce mevcut olan ve çıkışta Avusturya gümrüğüne beyan
edilmiş olan altınlar için böyle bir sınırlama sözkonusu değildir. İstisna sınırını aşan ve beyan
edilmeksizin Avusturya’ya sokulan altın takılar, gümrük idaresinin belirlediği değer üzerinden
katma değer vergisine tabi tutulmaktadır. Ancak, beyan dışı olduğu gümrük idaresinde tespit edilen
ve hesaplanan vergisi 350.-Euro’yu aşan altın takılar için ayrıca mali davalar açılabilmektedir.
Bu uygulama tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olduğundan, sorunların diplomatik
yollardan veya sadece Avusturya bakımından çözümü henüz mümkün değildir. Ancak, daha önce
mevcut olan ve çıkışta Avusturya gümrüğüne beyan edilmiş olan altınlar için böyle bir sınırlama
sözkonusu değildir.
Avusturya'ya kara yoluyla girişlerde kişi başına 300,- EURO değerine kadar (hava yolu
ile girişlerde 430 Euro değerine kadar) diğer mallar bulundurulmasına izin verilmektedir. 300 ve
430 Euroluk sınır vergi muafiyet sınırıdır.
Öte yandan, değeri yüksek bir malın veya malların, araçta bulunan aile fertlerinin ortak
malı olduğu belirtilerek, (havuz yapılarak) 175 veya 300,- EURO'luk istisna sınırını yükseltmek
imkanı da yoktur.
9- Avusturya gümrük mevzuatına göre, 17 yaşından büyükler için, kişi başına 1 karton
(200 adet) sigara, bir litre alkollü içecek, 500 gr. kahve ve toplamı 300 Euroyu geçmeyen diğer
malları serbestçe getirilebilir. Yolculukta tüketilmek üzere yanınıza aldıklarınız hariç, fazla gıda
maddelerinin ve özellikle et ürünlerinin Avusturya'ya yolcu beraberinde sokulması yasaktır. Bu
mallara gümrüklerde el konulması her zaman mümkündür. Yolculuğunuz sırasındaki sadece
ihtiyacınız kadar ilaç taşımak serbesttir.
Benzin deposunda bulunan yakıt haricinde Avusturya’ya giriş yaparken 10 litrelik bir
yedek yakıt bidonunu gümrüksüz olarak beraberinizde getirebilirsiniz.
10- Yaralanmalı trafik kazalarında hiç vakit geçirilmeksizin polise haber verilmesi
zorunluluğu vardır, hasarlı trafik kazalarında ise bu zorunluluk sadece tarafların kimliklerini ortaya
koyamamaları durumunda geçerlidir. ÖAMTC ve ARBÖ her saat başı tüm sürücüler tarafından
çağırılabilen bir arıza servisini hizmete sunmaktadır (üye olmayanlar için ücret karşılığında).
11- Meskun mahal dışında kalan Avusturya yollarında uyarı yeleği zorunluluğu
bulunmaktadır. Bunun anlamı, otomobil sürücüsünün yanında daima reflektörlü bir uyarı yeleği
bulundurmak ve bir kaza ya da arıza durumunda yola ayak bastığı anda üzerine geçirmek zorunda
olduğudur. Dolayısıyla burada bir çifte yükümlülük söz konusudur ve bunu ihlal eden kişi iki defa
cezalandırılabilir. Trafik kontrolleri esnasında uyarı yeleğinin gösterilmesi istenebilir. Hız sınırları
(trafik işaretleriyle başkası belirtilmemişse): Otomobiller için: Karayollarında: 100 km/s,
Otoyollarda: 130 km/s ve meskun mahalde: meskun mahal levhaları arasında: 50 km/s’tir. Alkol
sınırlaması 0,5 promildir. Bu sınırın üzerinde alkollü olarak araç sürmenin cezası 581.- ile 3,633.Euro arasında olup, sürücünün ehliyetine el konulması da mümkündür. Araç farlarının gündüz de
açık tutulması gerekmektedir. Araçta gerek ön gerekse arka koltukta oturanların emniyet kemeri
4 takma zorunluluğu vardır. Ayrıca, 12 yaşından küçük çocukların arka koltukta oturması
gerekmektedir. Avusturya’dan transit geçecek araçlar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
12- Acil durumlarda Avusturya için aranabilecek telefon numaraları (Alan Kodu
Olmadan):
Euro-Acil Arama
112
Telsizli Hekim Hizmeti
141
İtfaiye-yangın
122
Dağ Kurtarma
140
Polis
133
ÖAMTC Arıza Servisi
120
Ambulans
144
ARBÖ Arıza Servisi
123
13- Seyahat edilecek aracın ruhsatı size ait değilse sahibinden vekalet alınması
gerektiğini unutmayınız.
Gerek yol güvenliği gerekse ortaya çıkacak sorunların çözümünde yardımlaşma
bakımından bir konvoy veya grup oluşturarak, mümkün olduğu kadar gün ışığında yolculuk
yapınız.
Mutlaka bir yerde gecelemeniz gerekiyorsa, önceden bildiğiniz veya güvendiğiniz
kişilerin tavsiye ettiği yerlerde kalacak biçimde yol programı yapınız.
Geçeceğiniz ülkelerdeki Türk Büyükelçilik ve Konsolosluklarının telefon ve faks
numaralarını aracınızda bulundurunuz.
14- Avusturya Türk Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızın telefon ve faks numaraları
aşağıda yer almaktadır.
T.C. Viyana Büyükelçiliği
Prinz Eugen Str. 40,
1040 Wien
Tel: (43-01) 505 73 38-505 04 27-504 12 85
Faks : (43-1) 505 36 60
T.C. Viyana Başkonsolosluğu
Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130 Wien
Tel : (43-01) 877 71 81
Faks : (43-01) 877 71 79
T.C. Bregenz Başkonsolosluğu
Arlbergstr.117, 6900 Bregenz
Tel: (43-05574) 42 083-44 815
Faks : (43-5574) 42 441
T.C. Salzburg Başkonsolosluğu
Struber Str. 9, 5020 Salzburg
Tel: (43-0662) 44 21 33-44 21 20
Faks: (43-0662) 44 21 334
Rahat ve huzurlu yolculukların kurallara uymaktan geçtiğini unutmayınız.
VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Maliye Müşavirliği
5 TRANSİT GEÇİŞ YAPILAN ÜLKE ÖZET BİLGİLERİ
Viyana’dan Türkiye’ye karayolu ile en kısa güzergah; Avusturya (Viyana)Macaristan (Budapeşte)-Sırbistan (Belgrad)-Bulgaristan (Sofya)-Türkiye (Kapıkule) olup
yaklaşık 1.323 km ve 16 saat 8 dakikadır. (Ekteki yol tarifine bakınız)
MACARİSTAN
Vize: Macaristan tarafından verilmiş oturma izni bulunan kişilerin diğer Schengen ülkelerinde
veya Schengen bölgesine dahil diğer ülkeler tarafından verilen oturma iznine sahip kişilerin Macaristan’da,
180 günlük dönemde 90 gün vizesiz kalabilme hakları vardır. AB ülkelerinden birinde geçerli oturma izni
olmayan ya da Schengen vizesi bulunmayan kişilerin Macaristan’dan geçişlerine izin verilmemektedir.
İsviçre’de çalışan vatandaşlarımız da diğer Schengen ülkelerinde çalışan vatandaşlarımız gibi, 180 günlük
dönemde 90 gün vizesiz olarak Schengen ülkelerinde kalabilme hakkına sahiptir. Lihtenştayn tarafından
verilmiş vize ile transit geçiş mümkün değildir. Ancak, bu ülkede oturma izni bulunan vatandaşlarımız
vizesiz transit geçiş imkanından yararlanabilmektedirler. İngiltere ve İrlanda tarafından verilen oturma
izinleri/vizeler ile transit geçiş mümkün değildir. Bulgaristan ve Romanya tarafından verilen oturma izinleri
/vizeler ile Macaristan'dan transit geçiş imkanı henüz bulunmamaktadır. Transit geçiş imkanından
yararlanabilmek için, Macaristan'a giriş ve çıkışların farklı hudut kapılarından yapılması ve oturma
izinlerinin/vize sürelerinin Macaristan'dan tüm transit geçiş süresini içerecek şekilde geçerli olması
gerekmektedir. Batı Avrupa ülkelerine mal taşımacılığı yapan TIR şoförlerimizin Macaristan’dan transit
geçiş vizesi alma mecburiyeti, Schengen rejimine dahil olunmasının ardından ortadan kalkmıştır. Macaristan
Schengen rejiminin sınır ülkelerinden biri olması nedeniyle güvenlik ve gümrük kontrolleri, diğer ülkelere
göre çok daha sıkı yapılmakta ve dolayısıyla sınır geçiş süreleri geçmişe oranla daha fazla uzayabilmektedir.
Bu duruma vatandaşlarımızın hazırlıklı olmaları menfaatleri gereğidir.
Sınır ve Güzergah: Ülkemize seyahat eden vatandaşlarımız, Macaristan’a genellikle
Avusturya’dan giriş, Sırbistan veya Romanya sınır kapılarından da çıkış yapmaktadırlar. Yoğun olarak
kullanılan bu güzergahta seyahat eden vatandaşlarımızın pek çoğunun geçerlilik süresi sona ermiş
pasaportlarla yola çıktıkları görülmüştür. Bu durumda pasaportlarının geçerlilik sürelerinin sona erdiğinin
Macaristan’dan çıkışta veya Sırbistan'a girişte fark edilmesi halinde, geçişlerine izin verilmemekte ve
vatandaşlarımız yaklaşık 250 kilometrelik yolu geri dönerek pasaportlarını Budapeşte’de Büyükelçiliğimizde
temdit ettirmek zorunda kalmaktadırlar. Süresi sona ermiş oturum izinleriyle yola çıkan vatandaşlarımız da
yine sınır kapılarında çevrilmekte, ancak bu tür sorunlar oturum izni alınan ülke konsolosluklarında
çözümlendiğinden bazen 3-4 gün gibi, zaman kaybına uğramakta veya geldikleri ülkeye dönmek zorunda
kalmaktadırlar.
Avusturya üzerinden gelerek, Hegyeshalom veya diğer kapılardan Macaristan’a giriş yapacak
vatandaşlarımızın, M1 otoyolunu izleyerek M5 otoyolu üzerinden Sırbistan sınırına (Macar tarafı Röszke /
Sırbistan tarafı Horgos) gitmeleri önerilmektedir.
Schengen bölgesine girişlerin güvenliği amacıyla daha önce Avusturya’da bulunan bilgi sistemi
SIS (Schengen Information System ) 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren Schengen rejimi sınır ülkesi olması
nedeniyle Macaristan’ın Ukrayna, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan sınır kapılarında uygulamaya
konulmuştur. Bu nedenle, daha önce Schengen bölgesine girişi herhangi bir şekilde engellenmiş olan
vatandaşlarımızın isimleri veya araç kayıtları 21 Aralık 2007 tarihinden itibaren Macaristan sınır
girişlerindeki sorgulama sırasında ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir mağduriyetin meydana gelmemesi için
daha önce bu bölgeye girişi engellenmiş olan vatandaşlarımızın, durumlarını ülkemizdeki Macaristan
Temsilcilikleri aracılığıyla düzeltmedikleri sürece, Macaristan’a bundan böyle giremeyeceklerini göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
Otoyol ücreti: Otoyollarda seyahat etmek isteyenler, bandrol “vignette/ matrica” almak
zorundadır. M1, M3, M5, M6 ve M7 No'lu otoyollarda ücret uygulaması bulunmaktadır. Bu yollarda,
“Vignette” (bandrol) satın alınması ve fişinin muhafazası gerekmektedir. Otoyol bandrol ücretlerinin
hesaplanmasında sabit kur uygulanarak işlem yapılmaktadır. (yaklaşık 1 Euro = 300 Forint)
D1 Kategori : Otomobil ve motosiklet (3.5 tona kadar)
1 günlük : Yok
4 günlük 01.01.2009-30.04.2009 tarihleri arasında : 1.170 Ft.
01.05.2009- 30.09.2009 tarihleri arasında : 1.530 Ft.
01.10.2009-31.12.2009 tarihleri arasında : 1.170 Ft.
6 Haftalık : 2.550 Ft.
Aylık
: 4.200 Ft.
Yıllık
: 37.200 Ft.
Bandrol bulundurmayan araçlara, kategorisine göre, yaklaşık 60 EURO'dan başlayıp 1.320
EURO’ya kadar varan cezalar uygulanmaktadır.
Ceza tutarı, bandrol kontrolü yapan görevli memur veya trafik polisi tarafından belirlenmekte
olup, cezaların 15 gün içinde, verilen posta kuponu ile Macaristan'daki postanelere ödenmesi gerekmektedir.
Benzin istasyonları, otoyol üzerindeki hipermarketler ve Macar Otomobil Kurumundan bandrol temin
edilebilmektedir.
Gümrük : Uyuşturucu madde, silah, mermi ve radyo vericisi dışında Macaristan’a girişi
yasaklanmış mal bulunmamaktadır. Yabancıların, Macaristan’a getirebilecekleri döviz miktarı, kişi başına
1.000.000 Forint (3.000 Euro) karşılığı dövizdir. Bunun üzerindeki miktarların, ülkeye girişte beyan edilmesi
gerekmektedir. Ticari nitelikli olarak değerlendirilebilecek altın, mücevher gibi, ziynet eşyalarının beyan
edilmesi zorunludur. Aksi halde, kaçakçılık suçu kapsamında değerlendirildiğinden, bu tür eşyalara el
konulması ve ceza alınması sözkonusu olabilmektedir.
Bu konuda, pek çok vatandaşımız hudut kapılarından Konsolosluk Şubemizi arayarak ülkeye girişte sınır
kapılarında da gerekli bildirimi yapmamaları nedeniyle, ellerindeki ziynet eşyalarına, paralarına Macar
gümrük makamlarınca el konulduğunu belirtmekte ve yardım talep etmektedir. Macar makamlarının bu
konudaki hassasiyetleri göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın zarar görmemeleri ve uygulanan cezalara
maruz kalmamaları için gerekli titizliği göstermeleri kendi menfaatleri gereğidir.
Öte yandan, havaalanı gümrük girişlerinde kişi başına (18 yaş ve üzeri) en fazla 200 adet sigara (1
karton) veya 50 adet puro veya 250 gram tütün veya limitleri aşmamak üzere karışık tütün, 2 litre şarap ve 1
litre sert içki ve 1 şişe parfümün ülkeye girişine izin verilmektedir. Ancak kara yolundan (araba veya tren ile)
ülkeye girişlerde 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olduğu Macar Gümrük Makamlarınca bildirilen
yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Buna göre, kara yoluyla gümrük girişlerinde, kişi başına (18 yaş ve üzeri)
40 adet sigara (2 paket), 20 adet küçük puro veya 10 adet büyük puro veya 50 gramlık karışık tütüne izin
verilmektedir. Macar sınır makamlarınca ülkeye girişlerde çok sıkı kontroller yapılmakta olup, yüksek para
cezaları uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gümrük girişlerinde her konuda doğru
beyanda bulunmaları önemle tavsiye olunur.
Bunun yanı sıra, vatandaşlarımızın Türkiye’den dönüşlerinde, kışlık ihtiyaç olarak tüketecekleri,
pirinç, bulgur, kuru bakliyat türü gıda maddelerini yanlarında çok miktarda getirdikleri, Macar gümrük
yetkililerinin bunların belli miktarlar üzerindeki kısmına izin vermedikleri, bu durumdaki vatandaşlarımızdan
sözkonusu fazla gıda maddelerinin ya bir yere dökülmesini veya güzergah değiştirerek, Macaristan dışındaki
başka bir yoldan gitmelerini önerdikleri duyumları alınmaktadır.
Ev hayvanları için aşı karnesi ibrazı yeterli olmayıp, veterinerlerden temin edilen "PET
PASSPORT"un ülkeye girişte ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yol Güvenliği: Macaristan’da şehirlerarası yollar genellikle güvenlidir. Bununla birlikte, zaman
zaman gasp olaylarına rastlanabilmektedir. Vatandaşlarımızın seyahatleri sırasında pasaport, para, ruhsat,
ehliyet ve benzeri değerli eşyalarının güvenliğine dikkat etmeleri, özellikle park yerlerinde, araç içinde
görünür şekilde bırakmamaları tavsiye olunur. Öte yandan, park yerleri dışında duran araçların çalınması
olayları ile de karşılaşılmaktadır. Vatandaşlarımızın, Macaristan içindeki seyahatleri boyunca, bu tür değerli
eşyalarının güvenliğine özen gösterirken otoyol ve şehirlerarası yollar üzerinde faaliyet gösteren
yankesicilere de dikkat etmeleri gerekmektedir. Kaza halinde, vatandaşlarımızın, tercüman olmadan ifade
vermemelerinde ve herhangi bir
belgeye imza atmamalarında yarar bulunmaktadır.
Hız sınırları ; Otoyollarda :130 km/ saat, Şehirlerarası yollarda :110 km/ saat,
Şehir dışında : 90 km/saat, Şehir içinde : 50 km/ saat,
Genel Trafik Kuralları; Şehir dışı yollarda, her türlü iklim koşullarında, araçların 24 saat far
yakma zorunluluğu vardır. Ön ve arka koltukta oturanların kemer takmaları zorunludur.
Kaza durumunda, taraflar birbiriyle anlaşabiliyorsa dahi, polis çağrılması gerekmekte; ancak yaralı varsa,
polis ve ambulansın birlikte çağrılması gerekmektedir. Trafik kurallarının çiğnenmesi halinde polis, para
cezası yazmakta, ancak bu cezaları tahsil etmemektedir. Cezaların, verilen posta kuponu ile Macaristan'daki
postanelere yatırılması gereklidir. Ceza ödenmediği takdirde, araca Macaristan'a giriş yasağı uygulanmakta
ve Macaristan’dan tekrar geçişi mümkün olamamaktadır. Ağır yaralı veya ölümle sonuçlanan trafik
kazalarında, hapis cezası verilmesi sözkonusudur.
7 Yararlı telefonları: Polis : 107, İtfaiye : 105, Cankurtaran ambulans : 104, Macar otomobil
klübü : 188, Havalimanı Santral : 0036-1-296 96 96 (Budapeşte-Ferihegy), THY Budapeşte ofisi : 0036-1266 42 91, THY Havalimanı ofisi : 0036-1-296 80 79
T.C. Budapeşte Büyükelçiliği adres, telefon ve faks numaraları :
Andrassy ut. 123
1062 Budapest - Hungary
Tel : + 361 344 50 25
Faks : + 361 344 51 43
SIRBİSTAN
Vize ve yol: AB üyesi ülkeler ve İsviçre'de yasal ikameti bulunan vatandaşlarımız 5 gün içinde
ülkeden ayrılmak şartıyla Sırbistan'dan transit vizeye ihtiyaç olmaksızın seyahat edebilmektedirler.
Macaristan - Subotica - Novi Sad - Belgrad - Niş - Preşevo (Makedonya sınır kapısı) E-75 ve
Niş-Gradina (Bulgaristan sınır kapısı) hattı ise E-80 karayolu üzerinde bulunmaktadır. Her iki güzergah da
vatandaşlarımız tarafından kullanılabilir.
Macaristan-Belgrad güzergahı otoyol ücreti:
Binek oto 240+330=570 Dinar/2,50+3,50=6 Avro
Minübüs 710+990=1700 Dinar/7,50+10,50=18 Avro
Belgrad-Niş güzergahı otoyol ücreti:
Binek oto 730 Dinar/8 Avro, minibüs 2190 Dinar/23 Avro
2010 yılı başında yürürlüğe giren yeni yasalar uyarınca; Sırbistan’da görevli trafik polisleri trafik
cezası tahsilatı yapmayacaklardır. Cezayı gerektiren hallerde, vatandaşlarımız ceza miktarını banka veya
PTT şubesi kanalıyla ödeyecekler, ardından görevli polisin geçici olarak el koyduğu pasaport gibi belgelerini
alarak yollarına devam edebileceklerdir. Yeni yasalara göre böyle durumlarda görevli polis memuru, cezaya
maruz kalan vatandaşlarımızın pasaport ve benzer belgelerine 5 güne kadar el koyabilecektir.
Sırbistan’da 24 saat farları açık bulundurmak, ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmak
zorunludur. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasaktır. Araçlarda bulunması zorunlu olduğu
bilinen gereçler dışında, 3 yaşından küçük çocuklar için bebek/çocuk koltuğu ve sarı fosforlu yelek de
bulundurulmalıdır. Otoyolda araçtan inilmesi halinde bu yelekler kullanılmalıdır. Otoyolda yapılan trafik
kontrollerinde, görevli polisin izni olmadan araçtan inmek yasaktır. Görevli polisler 5000 Dinar’a (yaklaşık
50 Avro) kadar para ceza yazabilmektedirler. 5000 Dinar’ı aşan cezalar sözkonusu olduğunda mahkemeler
devreye girmektedir. Yeni yasalar, hız sınırlarına uyulması konusunda da ciddi cezalar öngörmektedir. Buna
göre, belirlenen hız sınırını; saatte 20 km arasında aşan sürücülere, 3.000.- Dinar (yaklaşık 30 Avro), 20-40
km arasında aşan sürücülere 5.000 Dinar (yaklaşık 50 Avro) para cezası uygulanmakta, 40 km’den fazla aşan
sürücülerle ilgili kararları da mahkemeler vermektedir. Sınırı 40-60 km aşan sürücülere 6.000-20.000 Dinar
(60-200 Avro), 60-80 km aşan sürücülere 15.000-30.000 Dinar (150-300 Avro) para cezası, 80km’yi aşan
sürücülere ise 15 günden başlayan hapis cezaları uygulanmaktadır.
Öte yandan, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine en çok konu olan, araç
tamiri, yolda kalma vb. konularında, Sırbistan’da faaliyet gösteren AMCC (Auto Moto Savez Srbija)
otomobil klubüne başvurulabilmektedir. AMCC aynı zamanda, Almanya ADAC, Avusturya OAMTC,
İsviçre TCS, Fransa ACTA, Hollanda ANWB, İskandinav ülkeleri SOS, Belçika TCB, İngiltere AA
otomobil klüplerine ait üyelikleri de kabul etmektedir. AMCC otomobil klübüne "+38111987" numaralı
telefondan Sırbistan sınırları içinde her yerden ulaşmak mümkündür. Anılan telefon merkezi Türkçe, Sırpça,
Almanca, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet vermektedir. Yukarıda kayıtlı otomobil klüpleri dışında
üyelikleri bulunan vatandaşlarımızın da AMCC hizmetlerinden ücret karşılığı yararlanmaları mümkün
olabilecektir
Gümrük: Sırbistan mevzuatına göre, ülkeye gelen yabancılar ülkeye girişte beraberlerinde
diledikleri miktarda döviz bulundurabilmektedirler, ancak bunun deklare edilmemesi halinde sadece yasal
üst limit olan 5.000 Euro'nun yurtdışına çıkarılmasına izin verilmektedir. Bu rakam Avrupa
Parlamentosu'nun ilgili kararınca 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren 10.000 Euro olarak belirlenmiştir.
Sözkonusu beyan yazılı olarak yapılmalı ve sınır makamlarından alınacak belge güzergah üzerinde veya
ülkeden ayrılırken, talep edilmesi halinde, ibraz edilmelidir. Hem vatandaşlarımızın isteksizliği, hem mahalli
yetkililerin yanlış yönlendirmeleri sonucunda Sırbistan gümrük makamlarınca 1996 yılından 2005 yılı
sonuna kadar deklare edilmediği gerekçesiyle sınır kapılarında 307 vatandaşımızın toplam 1.385.557 Euro
tutarında nakit para ve ziynet eşyasına el konulmuş, 2005 yılı sonuna kadar sonuçlanan 163 dosyadan toplam
318.847 Euro vatandaşlarımıza iade edilmiş ve 557.732 Euro ceza kesilmiştir. Transit geçiş yapanlarla
8 turizm amacıyla ülkeye gelenlerin, beraberlerinde giyim eşyası, temizlik malzemesi, spor malzemesi (av
tüfeği ve havalı tabancalar hariç) fotoğraf makinesi, kamera gibi şahsi eşyayı getirme hakkı bulunmaktadır.
Sırbistan'da otoyollar ve diğer şehirlerarası yollar genel olarak güvenlidir. Güvenlik güçleri
düzenli denetimler yapmakta ve soygun/gasp olaylarına nadiren rastlanmaktadır. Vatandaşlarımızın
arabalarının ya da arabada bırakılan çanta, cüzdan vb. eşyaların çoğunlukla benzin istasyonları ve mola
yerlerinde çalındıkları bilinmektedir.
Sırbistan'da mevcut yasalara göre binek otomobiller otoyollarda 120 km, birinci sınıf yollarda
(Belgrad - Subotica ) 100 km, diğer yollarda ise 80 km'lik azami hız sınırına uymak zorundadırlar. NişGradina (Bulgaristan sınırı) arasındaki yol dağlık bir kesimden geçmektedir ve gidiş-geliş olmak üzere iki
şeritlidir. Çok sayıda virajın ve tünelin bulunduğu bu yolda trafik işaretlerine özellikle uyulması
vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından önemlidir.
Sırbistan kanunlarına göre, can kaybıyla sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet veren kişiler 1-10
yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılabilmektedir. Sırbistan'da trafik kazalarına yol açan kişiler,
kazanın meydana geldiği bölgedeki karakolda ifade vermekte ve mahkeme önüne çıkarılmaktadır. Trafik
kazalarının hemen ardından polis, daha sonra sorgu hakimi ve savcı olay yerine gelerek durumu tespit eder
ve kaza hakkında tutanak düzenlenir. Sözkonusu kazaya sebebiyet veren kişi, savcının talimatı ile tutuklanır
ve ilk ifadesi alınır. Genellikle ifade süresince tutukluya yanında avukat bulundurması tavsiye edilmektedir.
Savcının talebi üzerine sorgu hakimi adli dosyayı tamamladıktan sonra savcılığa iade eder. Savcılık ise ana
duruşmanın yapılabilmesi için adli dosyayı mahkemeye iletir. Mahkeme Başkanı'nın ana duruşmayı
yürütecek hakimi tayininden sonra da duruşmanın günü tespit edilir. Bu gibi durumlarda, vatandaşlarımızın
veya yakınlarının Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesini arayarak bilgi vermeleri yararlı olacaktır.
Temsilcilik ve Yararlı Telefonlar: Büyükelçilik Santrali : 333 24 00 (10 hat), Konsolosluk
Şubesi : 333 24 44, Faks : 333 24 33, THY Belgrad Ofisi : 209 72 25 – 26, Gümrük 064/732, Polis : 92,
İtfaiye : 93 Acil Yardım : 94, Yol Yardım : 987
BULGARİSTAN
Vize: Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen umuma mahsus ve hususi pasaport hamili
vatandaşlarımızın ikamet ettikleri ülkelerdeki Bulgaristan temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir.
AB üyeliğiyle birlikte Bulgar makamları, özellikle giriş vizelerinde kısıtlayıcı bir uygulama başlatmıştır.
Giriş vizesi almak isteyen vatandaşlarımızın Bulgar temsilciliklerine zamanlıca başvurarak randevu almaları
gerekmektedir. Havayoluyla vizesiz olarak Bulgaristan’a gelen veya transit geçiş yapan vatandaşlarımız
havaalanında bekletilmekte ve geldikleri ülkeye aynı yolla geri gönderilmektedir. Karayoluyla seyahatlerde
Bulgar sınır kapılarında transit vize verilmesi uygulaması 1 Ocak 2007 tarihinde, Bulgaristan’ın AB
üyeliğiyle birlikte kaldırılmıştır.
AB ülkeleri / Schengen vizesi hamili veya AB / Schengen ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn'da
ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar
vizesiz transit geçiş hakkı sağlanmıştır. Transit vize muafiyeti hususi (yeşil) pasaport hamili vatandaşlarımızı
kapsamamaktadır. Ülkeden transit geçiş yapıldığında belirlenen süreye veya transit şartlarına uymayan
yabancılara 500.- Bulgar Leva’sı para cezası uygulanır. Aynı ihlal ikinci kez vuku bulduğunda 200.- ila
1.000.- Bulgar Levası arasında ceza uygulanmaktadır. Bulgaristan’da 1 Euro = 1,95 Bulgar Levası, 1 ABD
Doları = yaklaşık olarak 1,43 Bulgar Levası’ dır. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Bulgaristan’da
konaklayacak kişilerin sınır kapılarında yazılı olarak konaklayacakları adresi beyan etme zorunluluğu
getirilmiştir. AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile Bulgaristan’dan transit geçecek kişiler bu uygulamanın
dışında bırakılmıştır.
Yol Güzergahı: a) Sırbistan yoluyla Bulgaristan’a giriş-çıkış yapacak vatandaşlarımızın Kalotina
(Bulgaristan) - Dimitrovgrad (Sırbistan) sınır kapısından geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu kapıdan
Bulgaristan’a giren vatandaşlarımız, E-80 karayolunu kullanarak Kalotina-Sofya-Filibe (Plovdiv)-Hasköy
(Haskova)-Harmanlı-Svilengrad yoluyla Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısından Türkiye’ye
ulaşacaklardır. Yaklaşık 370 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhın sadece Sofya-Filibe (Plovdiv)
arasındaki 140 kilometrelik bölümü otoyol olup geri kalan bölümü geliş-gidiş birer şeritli karayoludur.
b) 19 Haziran 2005 tarihinde Bulgaristan ile ülkemiz arasında Hamzabeyli-Lesovo’da yeni bir
sınır kapısı açılmıştır. Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının yaklaşık 40 km. kuzeydoğusundaki
Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısına ulaşım için E-80 karayolu kullanılarak Kalotina-Sofya-Filibe (Plovdiv)Hasköy (Haskova)-Harmanlı güzergâhı takip edildikten sonra Harmanlı’dan Burgaz istikametine
(kuzeydoğuya) dönülerek Topolovgrad geçildikten yaklaşık 20 km. sonra Elhovo şehrine girmeden önce
Lesovo istikametine dönülmelidir. Harmanlı’dan Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısına mesafe yaklaşık 80
9 km.’dir. Yaz aylarında Kapitan Andreevo-Kapıkule sınırında yoğunluk olduğu günlerde, Bulgaristan emniyet
makamları (trafik polisi) vatandaşlarımızı Lesovo - Hamzabeyli kapısına yönlendirebilmektedir.
Bulgaristan’daki karayollarının fiziki durumu Batı Avrupa’daki yollara kıyasla daha kötüdür.
Ayrıca karayolları üzerindeki trafik işaret ve ikaz levhaları eksiktir. Bu sebeple Bulgaristan’dan ilk defa
transit geçiş yapacak vatandaşlarımızın güzergahlarını belirlerken dikkatli olmaları ve aşırı sürat yapmaktan
kaçınmaları yerinde olacaktır. Bulgaristan karayollarında sadece bazı bölgelerde ışıklandırma
bulunduğundan, özellikle hava kararmaya başladıktan sonra, vatandaşlarımızın azami dikkatli olmaları
gerekmektedir. Bulgaristanın tüm otoyollarında koruyucu tel örgü bulunmadığından veya yer yer bu örgüde
delikler olduğundan ve Bulgar vatandaşlarının trafik işaretlerine uymadıklarından vatandaşlarımız zaman
zaman ölümcül kazalar yapmaktadır.
Gümrük: Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan yabancı ülke vatandaşları beyan etmeleri şartıyla
sınırsız miktarda para ithal veya ihraç edebilir. Bulgaristan’dan geçişlerinde üzerinde 10.000 Euro’ya kadar
(örneğin 9.999 Euro) veya karşılığı başka yabancı para bulunan vatandaşlarımızın yazılı beyanda
bulunmalarına gerek yoktur. Beyana tabi olmayan miktarda parası olan vatandaşlarımız doğrudan “Yeşil
Geçiş Yolu”na geçebilir. Bulgaristan topraklarından geçirilecek para miktarı 10.000 Euro (veya karşılığı
başka yabancı para) ve üzerinde ise paranın kaynağı ve kullanım amacı, paranın taşınacağı güzergah, paranın
taşındığı ulaşım aracı belirtilerek gümrük beyannamesi doldurulmalı ve “Kırmızı Geçiş Yoluna”
geçilmelidir. Bulgaristan’dan çıkış yapan yabancı uyruklu kişiler, daha önce Bulgaristan’a girişte
beraberlerinde getirdikleri ve gümrüklerde yazılı olarak beyan ettikleri miktardaki yabancı paraları, yine
gümrüklerde yazılı olarak beyan etmek suretiyle beraberlerinde Bulgaristan’dan çıkarmak zorundadır. Sınır
geçiş kapılarındaki gümrükte doldurulan "Gümrük Döviz Beyannamesi" formları İngilizce, Fransızca,
Almanca, Türkçe ve Rusça olmak üzere 5 dildedir. Aksi takdirde, sözkonusu paraya el konularak (bilahare
bu paranın herhangi bir şekilde geri alınması mümkün olamamaktadır) ilgili şahıslar hakkında kanuni işlem
başlatılmakta ve para cezası uygulanmaktadır. İhtiyaç halinde 16 yaşından küçüklerin gümrük beyannameleri
birlikte seyahat eden reşit kişiler tarafından doldurulur.
Beyana tabi eşya: Vatandaşlarımızın takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları dahil
aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta
gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir:
* 37 gramın üzerindeki işlenmiş/işlenmemiş madeni para olarak altın ve platin,
* Vatandaşlarımızın takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil, 60 gramın üzerindeki altın ve
platin alaşımlı aksesuarlar,
* 300 gramın üzerindeki işlenmemiş/yarı işlenmiş veya gümüş oranı fark etmeksizin madeni para
şeklindeki gümüş alaşımlı takı ve aksesuarlar,
* Yukarıda sayılan mücevherat arasında yer almayan diğer değerli taş ve madenler.
Silah, cephane, zehirli maddeler, tesirli maddeler, patlayıcı maddeler, uyuşturucu maddeler,
psikotrop maddeler, koruma altında bulunan bitki ve hayvan türleri, sanat eserleri ve antika değeri bulunan
her türlü eşya ile bu tür madeni ve kâğıt paraların Bulgaristan’a sokulması yasaktır.
Bulgaristan gümrük makamları tarafından ceza protokolü düzenlenerek el konulan eşyalar (altın
para, altın takılar ve nakit para) ile ilgili olarak vatandaşlarımız, üç gün içinde itiraz etme hakkına sahip olup,
arzu ettikleri takdirde, Bulgaristan’da, ücret mukabili, bir avukat tutarak dava açmaları mümkündür. Ancak,
böyle durumlarda Bulgar gümrük makamları, düzenledikleri ceza protokollerine, işlemlerin tamamlandığını,
vatandaşlarımızın beyan panolarının önüne götürülerek burada yazılanları okuyup, anlayarak imzaladıklarını
belirten şerhler düştüklerinden, herhangi bir sonuç alınması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle
vatandaşlarımızın, Bulgaristan’a girişte ve çıkışta, özellikle beyana tabi eşya ile ilgili olarak, son derece
dikkatli ve uyanık davranmaları gerekmektedir.
Gümrüklerde yolcu başına vergisiz olarak Bulgaristan’a sokulabilecek mallar aşağıdaki gibidir:
* %22 ve üzeri alkollü içecek 1 litre veya 2 litre şarap,
* Bulgar makamları sadece 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade etmektedir. Bundan fazla
miktarda sigara geçiren vatandaşlarımıza yüklü miktarlarda para cezası uygulanmaktadır.
* 500 gr kahve veya kahve özü ; * 100 gr çay veya 40 gr çay özü
* 50 gr parfüm ve 250 gr au de toilete
* tedavi amacıyla kullandığı ilaçlar gümrüksüz olarak geçirebilir.
Methadone adlı ilacı kullanan hastaların, ülkemize girişlerinde, Uluslararası Narkotik Kontrol
Organı’nın (INCB) sitesinde (www.incb.org) yer alan ölçütlere uymak şartıyla, ülkeye giriş çıkış tarihleri ile
pasaport bilgilerini narkotik birimlerimize bildirmeleri, 15 günden daha uzun süre ülkemizde kalacak
10 hastaların ise idame tedavisi için ülkemizde madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları
gerekmektedir.
Yukarıda kayıtlı miktarların üzerindeki mallar, gümrük vergisine tabidir. Sözkonusu miktarların
üzerindeki malların Bulgaristan’dan transit geçirilebilmesi için Bulgar makamlarına müracaat edilerek izin
alınması gerekmektedir.
Karayolları ve Güvenlik: Batı Avrupa ülkelerinde mukim Türk vatandaşları Bulgaristan
üzerinden seyahatleri sırasında saldırılara maruz kalabilmektedirler. 2009 Haziran,Temmuz, Ekim ve Aralık
aylarında meydana gelen 4 olayda polis kılığındaki kimseler Sofya-Kapıkule güzergahında seyretmekte olan
vatandaşlarımızın kullandıkları araçları durdurarak araç içindeki eşyaları gasp ettikten sonra vatandaşlarımızı
etkisiz hale getirmişler ve araçları yakmışlardır. Gidiş ve dönüşte Bulgaristan’dan karayoluyla transit geçiş
yapmayı tercih edecek vatandaşlarımızın, kendi güvenlikleri açısından, aşağıda belirtilen hususlara özen
göstermeleri gerekmektedir:
* Gece seyahat etmemek, gündüz ve ana yolları tercih etmek suretiyle yolculuk yapmak
* Mümkün olduğunca grup oluşturarak ve birbirinden kopmadan seyahat etmek.
* Bazı Batı Avrupa ülkelerinden Bulgaristan’a oto-trenle seyahat ederken Sofya
yerine, Türk sınırına yakın Svilengrad şehrine kadar yolculuk yapmak
* İhtiyaçların ötesinde nakit para ve ziynet eşyası taşımamak.
* Bir hadise olduğunda derhal polise başvurarak, zabıt tutturmak, gerekiyorsa, en
yakın temsilciliğimizle temas ederek yardım istemek.
* Mümkün olduğunca duraklama ve konaklama yapmamak, trafik kurallarının el
verdiği ölçüde, Bulgaristan’dan süratle geçmek.
* Konaklama yapılacak ise taşıtları korumalı park yerleri veya kapalı garajı olan otellerde park
edip şehirde taksi kullanmak.
* Bulgaristan’a girmeden önce otomobilleri mutlaka sigorta ettirmek.
Bulgaristan’da yabancı plakalı taşıtların çalınması vakaları ile karşılaşılabilmektedir. Özellikle
Bulgaristan’da konaklayan yabancıların araçları çalınmakta, hırsızlık şebekeleri süratle aracın izini
kaybettirmekte ya da aracın sahibi ile temasa geçerek çaldıkları aracı iade etmek için para talep
etmektedirler. Yolculuk esnasında Bulgaristan’da konaklanma planlanıyor ise kasko sigortasının kapsamı
Bulgaristan’ı içerecek şekilde genişletilmeli, bu tür bir olay cereyan ettiğinde ivedilikle polise ve en yakın
temsilciliğimize başvurulmalıdır. 24 saat teknik hizmet veren Yol Yardım Servisinin merkez bürosu, “3
Pozitano Street, Sofia” adresindedir. Tel: (0359-2) 980 33 08 Telefon görüşmesini takiben 30 dakika
içerisinde bulunulan noktaya ulaşılmaktadır.
Trafik Kuralları: Sınır kapılarında haftalık, aylık ve yıllık olarak vinyet pulu (sticker) satın
alınarak araç ön camına yapıştırılacaktır. 2009-2010 dönemi için geçerli olan vinyet ücretleri araç cinsine
göre aşağıdaki gibidir:
8 kişiden az yolcu kapasiteli taşıtlar (otomobil vs.); Haftalık 5, aylık 13, ve yıllık 34 Euro.
Vatandaşlarımız satın aldıkları vinyet stikerleri ancak, görülecek şekilde araç camlarına yapıştırılması
halinde geçerli olduğundan, vinyet stikeri satın almayan veya camına yapıştırmayan sürücülere 1.000.- Leva
ceza kesilmektedir.
Bulgaristan’da alkol sınırı 0.5/1000’dir. Bu sınır üzerindekilere 300-2.000 Bulgar Levası
arasında para ve 2 ay-3 yıl arası ehliyete el koyma cezası uygulanmaktadır.
Hız sınırları: otomobiller için şehir içi 50, şehir dışı 90 ve otoyolda 130 km/saat’dir. Hız sınırını
aşanlar için cezalar ise aşağıdaki gibidir.
Hız sınırını
Şehir içinde
Şehir dışında
10 km/saat aşan
10.- Bulgar Levası
10.- Bulgar Levası
11-20 km/saat aşan
30.- Bulgar Levası
30.- Bulgar Levası
21-30 km/saat aşan
100.- Bulgar Levası
50.- Bulgar Levası
31-40 km/saat aşan
150.- Bulgar Levası para ve1 ay
100.- Bulgar Levası para ve1 ay
ehliyetine el koyma
ehliyetine el koyma
41-50 km/saat üzerinde aşan
200.- Bulgar Levası para ve 2 ay
150.- Bulgar Levası para ve 2 ay
ehliyetine el koyma
ehliyetine el koyma
51 km/saat üzerinde aşan
250.- Bulgar Levası para ve 3 ay
200.- Bulgar Levası para ve 3 ay
ehliyetine el koyma
ehliyetine el koyma
11 Otoyol Güvenlik: Otoyollarda beyaz renkli ve üzerinde bağlı oldukları bölge numaraları bulunan
"Opel Astra" marka araçlı polisler dışındakilerin cezai işlem yapmaya yetkisi yoktur. Bulgaristan’da trafik
cezaları Bulgar Ulusal Para birimi Leva olarak kesilmektedir. Euro veya başka para birimi üzerinden ceza
uygulanmamaktadır. Trafik polislerinin ceza için para tahsilâtı yapma yetkileri bulunmamaktadır. Trafik
cezaları ülkeden çıkarken sınır kapılarında, bölge Trafik Şube İstasyonlarında (KAT) veya Yollar Ajansı
Sofya Oborişte Ofisinin hesabına transfer edilerek ödenebilmektedir.
Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanmayan trafik kazalarında, kazaya karışan kişilerin trafik
sigortalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmekte, bilahare polis tarafından bir kaza tutanağı raporu
tutulmakta ve bilirkişinin hazırladığı hasar tespit tutanağı ışığında gerekli tazminat sigorta tarafından
ödenmektedir.
Ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında ise, kazaya sebebiyet veren kişiler gözetim
altına alınarak, haklarında adli makamlarca soruşturma başlatılmakta, bilahare konu mahkemeye intikal
ettirilmektedir. Gerek soruşturma gerek mahkeme süresince, kazanın boyutlarına göre ilgili kişiler kefaletle
veya kefaletsiz olarak serbest bırakılabilmekte, ancak pasaportlarına el konularak Bulgaristan’da zorunlu
ikamete tabi tutulmakta ve ülkeden çıkışlarına izin verilmemektedir. Ölümlü trafik kazasına taraf olan
vatandaşlarımızın araçlarına (mahkeme sonuçlanana kadar) Bulgaristan’dan çıkışına müsaade
edilmemektedir.
Vatandaşlarımızın Bulgaristan’da gözaltına alınmaları sözkonusu olduğunda tercüman ve avukat
talep etme ve temsilciliklerimize bilgi verilmesini isteme hakları vardır. Gözaltına alınan şahsa Bulgar
makamları bir tercüman ve avukat tayin etmektedir. Devlet tarafından görevlendirilen tercüman ve avukatın
ücretleri yine devlet tarafından ödenmektedir. Gözaltı öncesinde gözaltına alınış nedeni açıklanmakta ve
sağlık durumuna ilişkin şahsın ifadesini içeren bir form doldurulmaktadır. Bulgaristan’da gözaltı süresi 24
saat olup, savcılık kararı ile bu süre 72 saat daha uzatılabilmektedir. Bu süre zarfında gözaltındaki şahıs
mahkemeye çıkarılmaktadır. Bulgar makamları, ülkemiz ile 1970 yılında imzalanmış olan Konsolosluk
Anlaşması uyarınca bir Türk vatandaşı gözaltına alındığı takdirde, 48 saat içinde temsilciliklerimize yazılı
olarak bildirimde bulunmak durumundadır.
Yararlı Telefonlar:
T.C. Sofya Büyükelçiliği (Sofya-Blagoevgrad-Köstendil-Pernik-Montana-Vratsa-Vidin bölgelerinden
sorumlu) Adres: Boulevard Vasil Levski, No :80, 1000, Sofia
Tel : (00 359 2) 9355500, Faks : (00 359 2) 9819358, e-mail : [email protected]
Polis İmdat : 166 / 146 (Mobil telefondan arandığı takdirde) ; Trafik Çekici : 146 - 9803308 - 91146
Sofya Trafik Hastanesi (Prigov) : (00 359 2) 9154411 - 9521161 - 9549468
Sofya Şehri Kaza Olayları : (00 359 2) 9824901 ; Sofya Bölgesi Trafik Polisi : (00 359 2) 98272823
Ulusal Polis : (00 359 2) 9823076 ; Dışişleri Bakanlığı Nöbetçi Memur : (00 359 2) 9482404 - 9482707
İçişleri Bakanlığı Nöbetçi Memur : (00 359 2) 9822983 - 9823037
Maliye Bakanlığı ücretsiz şikâyet hattı : 080018018
THY Sofya Ofisi : (00359 2) 9874220 ; THY Havalimanı Ofisi : (00359 2) 9373121
T.C. Filibe Başkonsolosluğu
(Filibe (Plovdiv) - Gabrovo - Haskovo - Stara Zagora - Pazarcık - Pleven - Loveç - Veliko Tırnovo - Kırcali Smolyan bölgelerinden sorumlu)
Adres : Filip Makedonski, No : 10, 4000, Plovdiv
Tel : (00 359 32) 632309 - 624010 - 624020, Faks : 624839,
Araç Çekici ve Trafik yardım : (00 359 32) 764295 - 864638 GSM : (00 359) 98 355959 - 888 691782
(Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki sigorta şirketlerine hizmet vermektedir.)
T.C. Burgaz Başkonsolosluğu
(Burgaz - Varna - Şumen - Dobriç - Razgrad - Ruse - Tırgovişte - Silistre - Sliven - Yambol bölgelerinden
sorumlu) Adres : Boulevard Demokrasia, No : 38 Bourgas, Tel : (00 359 56) 879940, Faks : 821700,
e-mail : [email protected]
Vatandaşlarımızın Bulgaristan'dan geçişleri sırasında başlıca dikkat etmeleri gereken hususlar, özetle
aşağıda sunulmuştur:
• Yola çıkmadan önce kendileri ve birlikte seyahat edecek tüm aile bireylerinin pasaportlarının ve vizelerinin
geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri ve gerektiğinde pasaportlarını bulundukları ülkedeki Konsolosluklardan
temdit ettirmeleri, küçük çocuklarının kayıtlarını refakat hanelerine yaptırmaları
• Avrupa’da oturum izinlerinin sürelerini gösterir belgeleri ve Türk nüfus cüzdanlarını yanlarında
12 bulundurmaları
• Herhangi bir AB ülkesinde sürekli oturumu bulunmayan umuma mahsus pasaport veya hususi (yeşil)
pasaport hamillerinin yola çıkmadan önce mutlaka Bulgaristan temsilciliklerinden vize almaları, (AB
ülkeleri / Schengen vizesi hamili veya AB / Schengen ülkeleri ile İsviçre ve Lihtenştayn'da ikamet izni
bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit
geçiş hakkı sağlanmıştır. Transit vize muafiyeti hususi (yeşil) pasaport hamili vatandaşlarımızı
kapsamamaktadır)
• Bulundukları ülkenin vatandaşlığını alan ve o ülkenin pasaportu ile Bulgaristan’a giriş yapan
vatandaşlarımız, Bulgaristan’dan geçişleri sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak vatandaşı oldukları
ülkenin Temsilciliğine başvurmalıdır.
• Araç ruhsatlarını, ehliyetlerini, araç kendilerine ait değil ise kullanmalarına yetki veren vekaletnamelerini,
üçüncü şahıs uluslararası trafik sigortası belgelerini (yeşil kart) yanlarında bulundurmaları (Yola çıkmadan
önce araçlarına kasko sigorta yaptırmaları çıkarları gereğidir)
• Bulgaristan’dan geçişleri sırasında vatandaşlarımızın rahatsızlanmaları veya kaza geçirmeleri sonucunda
hastanede tedavi görmeleri gerektiği durumlarda, tedavi ve taburcu işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen,
ikamet ettikleri ülkelerde yaptırdıkları sağlık sigortası ile ilgili bilgileri (sigorta poliçesi, telefon numarası
gibi) beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.
• Bulgaristan’daki karayollarının fiziki durumu Batı Avrupa’daki yollara kıyasla daha kötüdür. Ayrıca
karayolları üzerindeki trafik işaret ve ikaz levhaları eksiktir. Bu sebeple Bulgaristan’dan ilk defa transit geçiş
yapacak vatandaşlarımızın güzergahlarını belirlerken dikkatli olmaları ve aşırı sürat yapmaktan kaçınmaları
yerinde olacaktır.
• Bulgaristan’a girişlerinde vinyet etiketleri almaları (Vinyet etiketini aracının camına görünecek şekilde
yapıştırmayan veya vinyet etiketi almayan sürücülere 1.000.-Bulgar Levası’na kadar para cezası
uygulanmaktadır- yaklaşık 500.-Euro)
• Trafik kurallarına ve özellikle hız sınırlarına dikkat eden uyarıları dikkate almaları (Sürücülerin belirlenen
hız sınırını 31 km. aştıkları takdirde para cezasının yanı sıra ehliyetlere en az 1 ay süre ile el konulmaktadır)
• 24 saat teknik hizmet veren Yıl Yardım Servisinin merkez bürosu, “3 Pozitano Street, Sofia” adresindedir.
Tel: (0359-2) 980 33 08
• Bulgaristan’da trafik cezaları Bulgar para birimi Leva olarak kesilmektedir. Euro veya başka para birimi
üzerinden ceza uygulanmamaktadır. Trafik polislerinin ceza için para tahsilâtı yapma yetkileri
bulunmamaktadır. Trafik cezaları ülkeden çıkarken sınır kapılarında, bölge Trafik Şube İstasyonlarında
(KAT) veya Yollar Ajansı Sofya Oborişte Ofisinin; IBAN : BG26BUIB 9888 8193 9450 000
BIC kod : CIBANK ; AD : BUIB BGSF
Ceza protokolü ile kesilen cezalar kodu : 11 50 91; Makbuz karşılığı kesilen cezalar kodu : 11 50 92
hesabına transfer edilerek ödenebilmektedir.
• Bulgaristan’da normal tarife ile görev yapan taksilerin (taksimetre açılış fiyatı 0,60 - 0,75 Leva ) yanı sıra
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı ile imzaladıkları sözleşme gereği daha yüksek tarife ile yolcu taşıyan
taksiler (taksimetre açılış fiyatı 3,65-5,00 Leva) da bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın mütekkayız
davranmaları, taksi kullanacakları zaman açılış fiyatına bakmaları menfaatleri gereğidir.
• 10.000.- Euro ve üzeri (veya karşılığı başka dövizi) ile takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları
dahil aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta
gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir:
* 37 gramın üzerindeki işlenmiş/işlenmemiş madeni para olarak altın ve platin,
* Vatandaşlarımızın takı olarak üzerlerinde bulundurdukları dahil, 60 gramın üzerindeki altın ve platin
alaşımlı aksesuarlar,
* 300 gramın üzerindeki işlenmemiş/yarı işlenmiş veya gümüş oranı fark etmeksizin madeni para şeklindeki
gümüş alaşımlı takı ve aksesuarlar,
- Yukarıda sayılan mücevherat arasında yer almayan diğer değerli taş ve madenler.
* Bulgar makamları sadece 2 paket (40 adet) sigara girişine müsaade etmektedir. Bundan fazla miktarda
sigara geçiren vatandaşlarımıza yüklü miktarlarda para cezası uygulanmaktadır
• Haksız fiile maruz kalınması veya olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde derhal polise ve en yakın
temsilciliğimize başvurulmalıdır.
• Tatillerini tamamlayarak Batı Avrupa’ya dönerken yakınlarını Bulgaristan sınırından yasadışı yollardan
geçirmeye çalışan vatandaşlarımızın araçlarına el konulmakta ve bu tür fiillerde buluna kişiler (kaçak yolcu
taşıyan kimse ve kaçak yolcu) hakkında dava açılmaktadır. Bu vatandaşlarımız dava sonuçlanana kadar
(dava süreci 2 hafta ila 2 ay arasında sürebilmektedir) Bulgaristan’da ikamete mecbur bırakılmakta, büyük
çoğunluğuna da hapis ve para cezaları verilmekte, kaçak yolcunun içinde seyahat ettiği araca Bulgar Ceza
Kanunu kapsamında el konulabilmektedir.
13 Viyana-Kapıkule hedefine arabayla gitmek için yol tarifi
1.323 km – yaklaşık 16 saat 8 dakika
1.
Stephanspl. yönünden Rotenturmstr. konumuna doğru güneydoğu yönünde ilerleyin
10 m
2.
Rotenturmstr. konumunda sola dönün
0,4 km
3.
B227/Franz Josefs Kai konumunda sağa dönün B227 boyunca ilerleyin
0,6 km
4.
B227/Uraniastr. konumunda sola dönün B227 boyunca ilerleyin
0,4 km
5.
B227/Dampfschiffstr. konumunda hafif sola yönelin B227 boyunca ilerleyin
2,3 km
6.
A4 konumunda hafif sola yönelin (Graz/A4/Praha/Budapest/A2/Brno/A22/Bratislava/Linz/A1
işaretleri)
66,6 km
Paralı yol Macaristan girişi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
M1 üzerinde devam edin
Kısmen paralı yol
Szeged/Budapest dél yönünde E60/E75/M0 girmek için 16 çıkışına gidin
Kısmen paralı yol
Szeged/4 doğru E60/E75/M5 yönündeki çıkışa girin E75 boyunca ilerleyin
Kısmen paralı yol Sirbistan girişi
E75 üzerinde devam edin
Kısmen paralı yol
NIč/Beograd yönündeki rampaya doğru sağa dönün
Paralı yol
1 numaralı yol/E75 girin
Paralı yol
NIč/PIROT/SOFIA çıkışına girin
Paralı yol
1-12 numaralı yol/E80 girin Kısmen paralı yol
Bulgaristan girişi
156 km
29,5 km
158 km
186 km
0,2 km
234 km
1,9 km
107 km
15. 8 numaralı yol/E80 üzerinde devam edin
47,8 km
16. Pat za Kostinbrod/Път за Костинброд konumunda sola dönün
1,0 km
17.
8 numaralı yol/E80/ul. Okolovrasten pat/ул. Околовръстен път konumunda sola dönün
8 numaralı yol/E80 boyunca ilerleyin
34,1 km
18. 8 numaralı yol/E80 yönündeki rampaya girin
5,9 km
19. A1 üzerinde devam edin
162 km
20. A4 üzerinde devam edin
5,9 km
21. 664 numaralı yol çıkışına girin
0,5 km
22. 664 numaralı yol konumunda sağa dönün
1,5 km
23. 66 numaralı yol/E773 konumunda hafif sağa yönelin
1,8 km
24.
663 numaralı yol/807 numaralı yol konumunda sağa dönün
807 numaralı yol boyunca ilerleyin
16,3 km
25. 8 numaralı yol/E80 konumunda sola dönün
55,8 km
26. 76 numaralı yol konumunda sağa dönün
1,8 km
27. A1 yönünde sağa dönün
1,1 km
28. A1 konumunda hafif sağa yönelin
35,1 km
29. 8 numaralı yol/E80 konumunda hafif sağa yönelin Kapıkule
8,6 km
14 Viyana-Kapıkule Yol Güzergahı
(1.323 km – yaklaşık 16 saat 8 dakika)
15