İlkeler - Emergency NSW

Transkript

İlkeler - Emergency NSW
 İlkeler Bir şey olmadan önce
 Doğal felaketlerin sizin veya evinizin üzerinde ne gibi etki yaratacağını bilin  Belli bir doğal felaket – orman yangını, sel, tsunami, fırtına v.b. ‐ çeşitiyle karşılaşma riskiniz varsa ilgili Devlet dairesi ile bağlantıya geçin  Bir Acil Ev Planı hazırlayın  Bir Acil Ev Yardım Paketi hazırlayın Bölüm 3’e geçin: Birşey olmadan önce ne yapılabilir?  Evinizi, kendinizi ve ailenizi hazırlayın  Gönüllü olmak istiyorsanız şimdi olun  Yeterince ve doğru türde sigortanız olduğundan emin olun Bir doğal felaket sırasında Yardım gelmeyebilir – kendi başınızın çaresine bakmaya hazır olun.  Planınıza göre hareket edin fakat esnek olun ve ihtiyaç halinde duruma adapte olun Bölüm 4’e geçin: Bir doğal felaket sırasında ne yapmalıyım?  Etrafınızda gelişenlerin farkında olun  Medya kaynaklarını (TV, radyo, v.b.) ve sosyal medyayı takip edin Bir doğal felaketten sonra Bölüm 5’e geçin: Eğer yardım gelmezse yine kendi başınızın çaresine bakmaya hazır olun Bir doğal felaketten sonra  Dikkatli olun – izlemeye ve dinlemeye devam edin ve etrafınızda olanları izleyin ne yapılır?  Komşularınızı ve yaşadığınız toplulukta yardıma ihtiyacı olan diğerler kişileri yoklayın  Sigorta şirketinizle bağlantıya geçin Daha detaylı bilgi için,
www.emergency.nsw.gov.au web sitesindeki Devlet, siz ve yapılması gerekenler: NSW’deki doğal felaketler rehberi (Government, you and what to do: A guide to natural disasters in NSW) adlı belgenin tamamına başvurun. Tehlikeye özel bilgi için lütfen ilgili acil servis kurumuyla bağlantıya geçin. 
Orman yangını hayatta kalma planları –‐
http://www.rfs.nsw.gov.au/file_system/attachments/Attachment_BushFireSurvivalPlan.pdf 
Sel (FloodSafe) – http://www.ses.nsw.gov.au/community‐safety/floodsafe/ 
Fırtına (StormSafe) – http://www.ses.nsw.gov.au/community‐safety/stormsafe/ 
Tsunami (TsunamiSafe) – http://www.ses.nsw.gov.au/community‐safety/tsunami Twitter Yöresel Facebook bağlantıları Sistem Desteği (RSS) Youtube Bağlantıları NSW Ambülans Servisi @ASNSW (NSW Ambulance Service) Hayır http://www.facebook.com/pa
ges/Ambulance‐Service‐of‐
NSW/182198321867671 http://www.youtub
e.com/user/nswam
bulance NSW Yangın ve Kurtarma (Fire & Rescue NSW) @FireRescueNSW Hayır http://www.facebook.com/fr
nsw http://www.youtub
e.com/user/fireand
rescuensw Deniz Kurtarma NSW (Marine Rescue NSW) @MarineRescueNSW Hayır http://www.facebook.com/M
arineRescue Geçerli değil NSW Polis Teşkilatı (NSW Police Force) NSW Kırsal Yangın Servisi (NSW Rural Fire Service) @nswpolice @nswrfs Direkt yok Evet http://www.facebook.com/ns
wpoliceforce http://www.youtub
e.com/user/TheNS
WPolice http://www.facebook.com/ns
wrfs http://www.youtub
e.com/NSWRFS NSW Eyalet Acil Servisi @nswses (NSW State Emergency Service) Evet http://www.facebook.com/N
SW.SES Acil durumda aranacak numaralar Orman Yangını – 1 800 679 737 (RFS) Kasırga – 132 500 (SES) Sel – 132 500 (SES) Fırtına – 132 500 (SES) Hortum – 132 500 (SES) Tsunami – 132 500 (SES) Trafik bilgileri ve kapalı yollar – 132 701 Hayati acil tehlike durumlarında 000’ı arayın http://www.youtub
e.com/user/NSWSE
S