ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ İÇİN İŞ PLANI ve FİNANSMAN

Transkript

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ İÇİN İŞ PLANI ve FİNANSMAN
ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ İÇİN
İŞ PLANI ve FİNANSMAN PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
I. AŞAMA
17-19 Haziran 2013, İstanbul
17 Haziran 2013
9:00
Kayıt
9:30
Açılış Konuşmaları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
9:45
Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri
Deltcho Vitchev
10:15
Proje Finansmanı ve Enerji Verimliliği: Temel Prensipler ve Amaçlar
Deltcho Vitchev
11:15
Ara
11:30
Bankaların ve Banka Prosedürlerinin Enerji Verimliliği Projelerindeki Rolü
Deltcho Vitchev
12:00
Soru – Cevap
13:00
Öğlen Yemeği
Uygulamalı Oturum: Enerji Verimliliği Projeleri İçin İş Planı Hazırlanması
14:00
İş Planı Formu
Deltcho Vitchev
15:00
Enerji Verimliliği Projelerinde Yatırımcılar ve Kredi Kuruluşları Gereksinimleri
Deltcho Vitchev
15:30
Ara
15:45
Enerji Verimliliği Projelerinde Yatırımcılar ve Kredi Kuruluşları Gereksinimleri
(devamı…) Deltcho Vitchev
16:30
İş Planı Hazırlanması ve Örnek İş Planları
Deltcho Vitchev
17:30
Kapanış
18 Haziran 2013
9:30
Enerji Verimliliği Projelerindeki Risklere Giriş
Proje ve Yönetim Risklerinin Tanımlanması
Deltcho Vitchev
10:30
Enerji Verimliliği Projelerinde Risk Yönetimi
Deltcho Vitchev
11:00
Ara
11:15
Nakit Akışı Hazırlanmasında Modelleme Kullanımı
Nakit Akışı Projeksiyonu ve Mali Canlılık
Deltcho Vitchev
12:00
Soru – Cevap
13:00
Öğle Yemeği
Uygulamalı Oturum: Enerji Verimliliği Projeleri İçin Fizibilite Çalışmaları ve Proje Planları
14:00
İndirgenmiş Nakit Akımı, İç Karlılık Oranı ve Net Bugünkü Değer Yaklaşımları
Uygulama alıştırmaları
Deltcho Vitchev
14:30
Kredilendirilebilir Bir Proje Teklifi Hazırlama: Proje Özetleri, Proje Sponsoru,
Projenin Yapısı, Proje Maliyetleri, Proje Faydaları, Pazar
Deltcho Vitchev
15:00
Enerji Verimliliği Projeleri İçin Uygun Finansman Türleri
Deltcho Vitchev
15:30
Ara
15:45
Finansman Planı Hazırlanması
Deltcho Vitchev
16:30
Soru – Cevap
17:30
Kapanış
19 Haziran 2013
Uygulamalı Oturum: Kredilendirilebilir Bir Proje Teklifi Hazırlanması
9:30
Bir Proje Teklifinin Başarıyla Sunulması
Deltcho Vitchev
11:00
Ara
11:15
Kredilendirilebilir Proje Teklifi Hazırlanmasındaki Ortak Sorunları Aşmak
Deltcho Vitchev
12:30
Uygulama Alıştırmaları
Deltcho Vitchev
13:00
Öğle Yemeği
14:00
Enerji Verimliliği Projeleri İçin Ölçme ve Doğrulamanın Temelleri
IPMVP: Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolü
Hrvoje Glamuzina
15:30
Ara
15:45
IPMVP Uygulama Örnekleri
Hrvoje Glamuzina
17:00
Kapanış

Benzer belgeler