Biometrik Parmak İzli Terminal ve Okuyucuları Özet

Transkript

Biometrik Parmak İzli Terminal ve Okuyucuları Özet
www.zksoftware.com.tr
Biometrik Parmak İzli Terminal ve Okuyucuları
Özet Kullanım Kılavuzu
İÇİNDEKİLER
1. GIRIS ................................................................................................................................. 3
1.1 Temel Kavramlar ......................................................... 5
1.1.1 Kullanıcı Kaydı ...................................................... 5
1.1.2 Kullanıcı Onaylama ............................................... 6
1.1.3 Denklik Eşik Seviyesi (Eş Denkle) ......................... 6
1.1.4 Kullanıcı ID Numaraları ......................................... 7
1.1.5 Yetki Seviyeleri ...................................................... 7
1.1.6 Başlangıç Penceresi .............................................. 8
1.2 Doğru Parmak Okutma Yöntemi...................................... 8
2. Kayıt ve Onaylama Prosedürleri.................................................................................10
2.1 Kullanıcı Kaydı .............................................................. 10
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
2.1.1 Parmakizi ile Kayıt ............................................... 11
2.1.2 Şifre ile Kayıt ....................................................... 13
3.1.3Parmakizi & Şifre Kaydı ........................................ 14
2.2 Kayıt Test Etme ............................................................. 16
2.3 Aynı ID ye Diğer Parmakizi Kaydı ................................... 16
2.4 Kimlik Onaylama ........................................................... 16
2.4.1 Parmakizi ile onaylama........................................ 17
2.4.2 Şifre ile onaylama ................................................ 18
2.4.3 ID numarası & Parmakizi ..................................... 19
2.5 Başarılı Kayıt için İpuçları .............................................. 19
3. Sistem Seçenekleri........................................................................................................21
3.1 Sistem Seçenekleri ....................................................... 22
3.1.1 Zaman Ayaları ..................................................... 22
3.1.2 Varsayılan (Default) Dili Değiştirme ..................... 22
3.1.3 Kilitleme ............................................................. 23
3.1.4 Gelişmiş Seçenekler ............................................ 23
3.2 Güç Yönetimi ................................................................ 24
3.3 İletişim Seçenekleri ....................................................... 25
3.4 Kayıt Seçenekleri .......................................................... 25
3.5 Otomatik Test ................................................................ 26
4. Sistem Bilgisi...................................................................................................................27
5. Uyarılar.............................................................................................................................27
Sayfa-
2
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
1. GİRİŞ
Bu bölümde; Parmakizli Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol
terminallerinin temel içeriği ve parmak izi tanımlaması hakkında önbilgi
verilecektir.
Şekil 1~1
(F4)
(A10)
T4
(F7)
(A11)
A5
Sayfa-
3
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
Şekil 1~2 Tuştakımı
Tuştakımı
İşlemi Onaylar
Menü Girişi
Menuden Çıkış veya İptal
Yukarı Tuşu
Aşağı Tuşu
Güç Düğmesi
ˉˉ
Numerik Tuşlar
Sayfa-
4
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
1.1 Temel Kavramlar
Bu bölüm; BioClock (Biometrik Zaman Kontrol Terminali yerine
kullanılır.) hakkında tanımlamalar ve açıklamaları içerir;





· Kullanıcı Kaydı
. Kullanıcı Onaylama
· Denklik Eşik Değeri
· Kullanıcı ID Numarası
· Yetki Derecesi
En önemli BioClock
onaylamasıdır.
faaliyetleri;
kullanıcı
kayıtları
ve
kullanıcı
1.1.1 Kullanıcı Kaydı
Kayıt işlemi ID numarası ve şablon oluşturmak için kullanıcının
parmağının üç kez taranması sürecidir. Bu şablon bir kullanıcı ID numarası
ile eşlenir ve hafızaya yazılır.
Kullanıcı onayı süresince, kullanıcının kimliğini doğrulamak için o anki
parmak izi ile bellekteki şablon arasında karşılaştırma yapılır.
Kayıt işlemi belirlenmiş terminal olarak kullanılacak BioClock’ ta
gerçekleşir. Kullanıcı parmakizini kaydı alan zaman sayacında onaylatabilir.
Bu kayıt işlemi yaklaşık 2 saniye sürer.
On parmağa kadar aynı ID numarası ile kayıt edilebilir, böylece kullanıcı
daha fazla parmağını kullanabilerek geçiş yapabilir.
Parmak izini isteğe bağlı olarak kaydederken sağ veya sol işaret
parmağının kaydı tavsiye edilir. Böylece kullanıcı hangi parmağını
kullanması gerektiğini düşünmekte zorluk çekmez. Normal şartlarda, her
parmak kayıt edilmeli böylece eğer kullanıcı kayıt ettirmiş olduğu parmağını
sakatlarsa veya zedelerse, alternatif parmak şablonlarını uygulama
şansına sahip olur.
Sayfa-
5
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
1.1.2 Kullanıcı Onaylama
Onaylama; kullanıcı ID numarasını girdiğinde ya da parmakizi
sensörüne parmağını yerleştirdiğinde gerçekleşir, bundan sonra bellekte
bulunan şablonla karşılaştırması için şifre girilir.
1.1.3 Denklik Eşik Değeri (Eş Denkle)
Denklik eşiği; kullanıcının parmak izi okutma hassasiyeti ve geçiş
seviyesi olarak ta tanımlanabilinir.
Denklik eşik seviyesi; Yanlış Kabul Oranı (FAR) ve Yanlış Reddetme
Oranı (FRR) arasında denge kurar. FAR; ne kadar sıklıkla yetkili olmayan
kullanıcının yanlış tanındığını ve sisteme kabul edildiğini ölçer. FRR ise
yetkili olan kullanıcının giriş yapabilmesi gerekirken sisteme girememe
oranını ölçer.
Kullanım başına göre bir denklik eşik seviyesi belirleyebilirsiniz.
Parmakizi onayı bazen zor olduğu için, ID & Parmakizi onayını tercih
edebilirsiniz. ( bire bir 1-1 eşleşme)
Eşik değerini arttırmak güvenliği arttırır, ancak geçiş sıklık süresini
indirger. Eşik değerini azaltmak guvenliği azaltırken geçiş sıklığını arttırır.
Doğru dengeyi bulmak gereklidir.
Aşınmış veya zarar görmüş parmakları olan kullancılar için bu eşk değeri
azaltılabilir.
Farklı yerler farklı gereksinimlere sahip olabilir. Eşik değerini kullanılacak
yere göre dengelemekte fayda vardır.
Sayfa-
6
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Tablo 1—1 Önerilen Denklik Eşik Değerleri
FAR
bire- çok
1:N
bire-bir
1:1
Yüksek
Düşük
45
25
Orta
Orta
35
15
Düşük
Yüksek
25
10
FRR
1.1.4 Kullanıcı ID Numaraları
Parmakizi kayıdına başlamadan evvel, kullanıcı ID’sini girer. Bu ID
numarası her seferinde onayın isteneceği parmakizi şablonlarının
hatırlanması için kullanılır.
ID numarası normal olarak tuştakımı vasıtasıyla girilebilir, aynı şekilde
RF(Proksimity) veya Mifare Card gibi diğer yöntemler sayesinde de
gerçekleştirilebilir.
1.1.5 Yetki Seviyeleri
BioClock ta, 4 tane yetki veya mevki seviyesi vardır:




·Kullanıcılar; kimlikleri onaylanmak zorunda olan kişilerdir. Bazı
olanaklara ve kendi kayıtlarına ulaşabilirler.
·Üyeler; yeni kullanıcıları üye etmekte ve sistemden silmede
yetkili kullanıcılardır.
·Yöneticiler; gelişmiş ayarları düzenleme ve yönetici yetkisi verme
dışında diğer işlemleri yapabilirler.
· Süpervizörler; her çeşit fonksiyonlara ulaşabilir ve sistemdeki
bütün ayaları değiştirebilirler.
Sayfa-
7
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Not: Sistemde yönetici ve süpervizör olmadan, Üyeler yeni kullancıları
üye yapabilirler. Eğer sistemde Süpervizör yoksa, yöneticiler yeni
kullanıcıları üye yapar.
1.1.6 Başlangıç Penceresi
Güç düğmesine basınız, görünen pencereye başlangıç penceresi
denir: şu şekilde görülür:
Hgeldin
Gir
04-01-02
PZT
1.2 Doğru Parmak Okutma Yöntemi





Doğru Şekli :
Parmağınızı sensör bölgesine koyunuz.
Parmağınızı sensör yüzeyi ile tam olarak temas ettirin.
Parmak izinin merkezi (core bölgesi) sensörün merkezine denk gelmeli.
Parmak sensöre iyice yaydırılmalıdır.
Sayfa-
8
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr





Hatalı şekli:
Dik Okutma
Sıkı Basma
Yanlamasına
Kenarda
Zayıf parmak dokunuşu.
Sensörün yüzeyinden parmağın ayrılması.
Parmak ucuyla sensöre dokunmak.
Parmağı sensörün köşesine okutmak.
Not: Lütfen parmak izinin yerleştirilmesinde doğru kullanımı benimseyin. Firmamız
BioClock kullanımındaki kullanıcı kaynaklı bir hatada sorumluluk üstlenmez. Firmamız
belgeleri gözden geçirme ve herhangi bir revizyonda ya da değişiklikte bilgilendirme
mecburiyeti
olmaksızın
zaman
içinde
içerikte
değişiklikler
yapma
hakkını
barındırmaktadır.
Sayfa-
9
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
2.Kayıt ve Onaylama Prosedürleri
Bu bölümde; kullanıcıların BioClock parmakizi onaylama sisteminde
üye yapma ve üyeliklerini onaylama işlemleri tanımlanacaktır.





· Kullanıcı Kaydı
· Kayıt Test Etme
· Aynı ID ye Diğer Parmakizi Kaydı
. Kimlik Onaylama
· Başarılı Kayıt İçin İpuçları
Not: Kullanıcıları üye yapabilmek için; Üye, Yönetici, veya Süpervizör mevkiinde
olmanız gerekir. ( Bak Bölüm 1.1.5’ te Yetki Seviyeleri)
2.1 Kullanıcı Kaydı
Eğer bu yeni veya boş bir cihazda ilk üyelik işlemi ise , kayıtlı olacak
kişi,herkesi üye yapabilir.
Eğer sistemde bir yönetici varsa, yeni üye için yöneticinin parmak izine
( Manager ) sahip olmanız gerekir.
Üç çeşit üye yapma yolu vardır; parmak izi kaydı, şifre kaydı,
Parmakizi&Şifre olarak üç değişik seçenek uygundur. Parmakizi kaydı;
parmakizi kalitesi yüksek olanlara daha çok uygundur. Parmakizi&Şifre
yöntemi; kayıtlarında başarılı olan fakat onaylamada sorun yaşayan daha
küçük bir grup için uygundur. Şifreli kayıt ise onaylamada sorun yaşayan
1% lik kesim için uygundur.
Üyelik işlemine başlamak için; öncelikle bas [Menu], ID numarasını gir
veya parmakizini, ve sonra kimliğini onayla.
Not: Eğer bu yeni veya boş bir sistemde ilk üyelik ise, onaylanma
Sayfa- 10
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
istenmeyecektir.
Aşağıdaki mesaj ekranda görünür
Menu
► Kulla Yönet
Opsiyon
Sis Bilg
[OK]’a bas, Kullanıcı Yöneticisi’ne (User Manager) gir, aşağıdaki
mesaj ekranda görülür:
Kulla Yönet
►Kulla Kaydı
İdare Kaydı
Sil
[OK]’a bas, Kullanıcı kaydı’na (User Enrollment) gir, aşağıdaki
mesaj ekranda görülür:
Kulla Kaydı
►Pİ Kaydı
Şifre Kaydı
Pİ & Şifre
2.1.1 Parmakizi ile Kayıt
OK’a basmak için Parmakizi Kayıt’a (Enroll Fingerprint) gir, aşağıdaki
mesaj ekranda görülür:
Sayfa- 11
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Pİ Kaydı
Yeni Kayıt?
ESC
OK
[OK]’a bas, aşağıdaki mesaj ekranda görülür:
Yeni Kayıt
Kull ID
ESC
00001
OK
Kayıt numarasını gir ( 1’den 65534’e kadar), OK’e bas, aşağıdaki mesaj
ekranda görülür:
Yeni Kayıt
00001-0
Parmak Bas
ESC /Çık
Eğer dizide üç kere test başarılı ise, aşağıdaki mesaj ekranda görülür:
Yeni Kayıt
00001-0
ESC
OK [Skl]
Not: Son “0” sayısı ilk parmakizi anlamına gelir.
Sayfa- 12
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
OK’e bas, şablon yaratılırken önceki mesaj gösterilmeye devam
edilecek.
Eğer kimliğin onaylanmazsa, tekrar denemeye sevkedileceksin ve tekrar
onaylama prosedürünü başlatmak zorundasın.
2.1.2 Şifre ile Kayıt
Şifre Kaydı’na (password enrollment) gir, OK’e bas, aşağıdaki mesaj
ekranda görülür
Şifre Kaydı
Yeni Kayıt?
ESC
OK
OK’e bas, aşağıdaki mesaj ekranda görülür
Yeni Kayıt
Kull ID 00001
ESC
OK
Kayıd numarını gir (1’den 65534’e kadar), OK’e bas, aşağıdaki mesaj
ekranda görülür:
Yeni Kayıt
Şifre Gir *****
ESC
OK
Not: Şifre aralığı 1’den 5’e kadar.
Sayfa- 13
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Şifreyi gir, OK’e bas, aşağıdaki mesaj ekranda görülür:
Yeni Kayıt
Şifre Gir *****
Sfr Onayla *****
ESC
OK
Tekrar şifreyi gir, OK’e bas, aşağıdaki mesaj ekranda görülür:
Yeni Kayıt
00001-P
ESC
OK [Skl]
Not: P harfi şifre(password) demektir.
OK’e bas, şablon yaratılırken önceki mesaj gösterilmeye devam edicek
3.1.3 Parmakizi & Şifre Kaydı
Parmakizi&Şifre’e (Fingerprint&Password) gir
Pİ & Şifre
Yeni Kayıt
ESC
OK
OK’e bas, aşağıdaki mesaj ekranda görülür:
Yeni Kayıt
Kull ID
ESC
00004
OK
Sayfa- 14
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Şifreni gir (1’den 65534’e kadar), OK’e bas, aşağıdaki mesaj ekranda
görülür
Yeni Kayıt
00001-0
Parmak Bas
ESC/Çık
Eğer üç kere test başarılı ise, aşağıdaki mesaj ekranda görülür
Yeni Kayıt
Şifre Gir *****
ESC
OK
Şifreni gir, aşağıdaki mesaj ekranda görülür
Yeni Kayıt
Şifre
*****
Sfr Onayla
ESC
Gir
*****
OK
Tekrar şifreni gir, OK’e bas, aşağıdaki mesaj ekranda görülür
New Enroll
00008-1P
ESC
OK [Save]
Note: 00008—1P
son 1 sayısı ilk parmakizi anlamına
gelir
Sayfa- 15
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
OK’e bas, şablon yaratılırken önceki mesaj gösterilmeye devam edicek
2.2 Kayıt Test Etme
Onay testi yapabilmek için kullanıcılardan parmaklarını yerleştirmelerini
isteyin. Eğer test başarılı ise, Parmakizi kaydı kabul etmiş olunur. Eğer kötü
kalite
parmakizi
ise,
Parmakizi&Şifre
yöntemini
kullanmaya
yönlendiriliceksiniz.
2.3 Aynı ID ye Diğer Parmakizi Kaydı
Parmakizi Seçeneği Açık Durumda
ekranda görülür:
Yeni Kayıt
ESC’ye basın, aşağıdaki mesaj
Kaydı Sakla
ESC
Kull
Esc
ID
00008
Ok
Kull ID 00008
Esc
Ok
Not: Sistemin izin verdiği yerlerde, uzun vadeli kullanıcılar için en az iki tane
parmağı kayıt ettirmeleri önerilir.
2.4 Kimlik Onaylama
Kullanıcılar Parmakizi cihazı, kimliklerini onaylamak için kullanabilirler.
Sistem üç çeşit onay vermeye programlanmıştır: Parmakizi ile onaylanma,
Şifre ile onaylama, ID numarası & Parmakizi ile onaylama.
Sayfa- 16
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
2.4.1 Parmakizi onayı
Pİ Teyid
Lütfen Parmak Kaldırın
Lütfen sensör yüzeyine parmaklarınızı koyun, yukarıdaki gibi görülür:
Okuma en fazla 0.5 saniye sürer. Eğer teyid başarılı ise, Teşekkürler
diyecektir, aşağıdaki görülür:
Pİ Teyid
Kull ID 00008
Doğrulandı!
Eğer kimliğin onaylanmazsa, tekrar denemeye sevkedilirsiniz. aşağıdaki
görülür:
Pİ Teyid
Lütfen Tekrar Deneyniz
İşlem 0.5 saniye kadar sürer, Başlangıç sayfasına döner.
Sayfa- 17
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
2.4.2 Şifre ile Onaylama
Kayıt işlemini başlatmak için ID numaranı gir, aşağıdaki görülür:
1:1 Pİ Teyid
Kull ID 1
ESC
OK [Pwd]
OK’e bas, aşağıdaki görülür:
Şifre Onayla
Kull ID 1
Sifre Gir: *****
Doğru Şifreyi gir, OK’e bas, aşağıdaki görülür:
Şifre Onayla
Kull ID 00001
Doğrulandı
Eğer şifre onaylanmazsa, aşağıdaki görülür:
Şifre Onayla
No 1
Hatalı Şifre!
Sayfa- 18
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
2.4.3 ID Numarası & Parmakizi
Kayıt işmenine başlamak için ID numaranızı girin, aşağıdaki görülür:
1:1 Pİ uyumlu
Kull ID 1
ESC
OK [Sfr]
Eğer kimlik onaylanırsa, aşağıdaki görülür:
1:1 Pİ uyuumlu
Kull ID 00001
Doğrulandı!
2.5 Başarılı Kayıt İçin İpuçları
Parmakizi iyi kalitede ise , onaylama süresi hızlı olur. Aksi takdirde
onaylama yavaş olur veya FRR (kayıtlı parmağı hatalı görme) olur.
Parmakizi onaylama kalitesini arttırmak için, aşağıdaki ipucu görülücektir.
Sayfa- 19
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
Tablo 2-1 Başarısız Kayıt veya Kalitesiz Parmakizi Okutma
Kuru veya kirli
parmakizi
parmaklarınızı ve avuç içlerinizi ovalayarak
kuruluk sorununu çözün.
Eğer parmakizi kuru ise, parmaklarınızı
nemlendirmeyi deneyin.
Yetersiz Baskıda
parmak izi okutmama
Kullanıcı parmağını sağlam yerleştirmeli ve
tam olarak sensör yüzeyini ortalamalıdır.
Sağ veya sol işaret parmağını veya Baş
parmağı kullan.
Parmağı nasıl seçmeli?
Aşınmamış veya yaralanmamış
kalitede parmak izi kullan
iyi
Kullanıcı işaret parmağını seçmişse ve
eğer o parmak düşük kalitede ise, orta ve
yüzük parmağı önerilicektir.
Eğer kullanıcının parmakları az kalitede
ise, baş parmağı seçilir.
Parmağı nasıl
yerleştirmeli?
Lütfen, parmağınızı sağlam bir şekilde
yerleştirin ve sensör yüzeyinin 2/3lük
kesminden
fazlasına
parmağınızı
dokundurun.
Sensör
yüzeyine
dik
bir
parmakizinizi dokundurmayın.
şekilde
Çok
hızlı
olarak
parmağınızı
dokundurmayın;
Sensör
yüzeyinde
parmağınızı hareket ettirmeyin.
Sayfa- 20
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Aşınmış ve zarar görmüş parmaklı
kullanıcılar için, tanımada sorun çıkabilir.
Parmakizi değişiminin
etkileri.
Diğerleri…..
Eğer parmak kalitesi düşük ise, şifreli
onayı seçin.
Sadece az sayıda insanın parmakizi
kalitesi onay için düşüktür. Lütfen, ID &
Parmakizi onayı ve Denklik Eşik
Seviyesinin düşürülmesi veya şifreli onay
tercih edilebilir.
3.Sistem Seçenekleri
Menu’ye basın, sonra kimlik onaylatın. Aşağıdaki görülür:
Menu
Kulla Yönet
Opsiyon
Sis Bilg
Şeçeneklere girin, OK’e basın, Aşağıdaki görülür,
Opsiyon
Sistem Ops
Gücü ynt
İlet Ops
▼
Sonraki seçenekte şunlar bulunur: Sistem Şeçenekleri, Güç Yönetimi,
İletişim Şeçenekleri, Kayıt (log) Şeçenekleri, Oto test.
Sayfa- 21
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
3.1 Sistem Şeçenekleri
“Sistem Şeçenekleri”ne (System Ops) girin, aşağıdaki görülür:
System Ops
▼
Tarih süre
Dil
TURK
Kltle
No
Kurulum erişimi dört alanı kapsar: Sistem Seçenekleri, Dil, Kilitleme ve
İleri opsiyonlar.
3.1.1 Zaman Ayarları
“Zaman ayarları”na ( Date time) girin, aşağıdaki görülür:
YYYY-MM-DD 24H
2005-11-02
08:24:35
ESC
OK
Ayarları değiştirmek için, oklara (
ve
) basın, sonra doğru
zamanı girin ve OK’e basın.
3.1.2 Varsayılan Dili Değiştirme
Dil’e gir, OK’e bas,
tuşuyla başka dil seçin.
Parmakizi T&A ayarlanmış 2 dil şeçeneği ekrana gelir: İngilizce ve Türkçe.
Kullanacağınız dili seçin, OK’e basın, sonra Şeçeneklere (Options)’ dönmek için
ESC’ye basın. Sistem seçtiğiniz dili onaylayıp onaylamadığınızı soracaktır.
Sayfa- 22
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
Ekranda seçmek istediğiniz dili kabul etmek için OK’e basın
3.1.3 Kilit Kontrolü
Sistemdeki sinyal çıkışını kilitlemeyi kapatmaya ayarlanmıştır. Eğer
kontrol özelliklerine girerseniz, Evet’e ve Hayır’a değiştirebilirsiniz.
Onaylamak için OK’e basın ve sonra Şeçeneklere(Options) dönmek için
ESC’ye basın. Sistem ekrandaki kontrollörün onayını isteyecektir,
onaylamak için OK’e basın.
3.1.4 Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş Ayarlara girin, OK’e basın. Aşağıdaki görülür,
İleri Opsi
▼
Opsi reset
D Kaydı Sil
Tüm dataları sil
ve
butonlarına basarak, aşağıyı yukarı hareket ederek
şeçenek seçin.
Varsayılan (Default) Ayarları Geri Yükleme: Bütün ayarları ilk günkü
haline getirir.
Bütün Bilgileri Temizle: Tüm parmakizi kayıtlarını ve giriş-kayıtlarını siler.
Giriş-kayıtları (Loglar) Sil: Tüm giriş-kayıtlarını flash bellekten siler.
Yönetici Haklarını Sil: Yönetici haklarını sıradan kullanıcı haklarına
çevirir.
Sonuçları (score) gösterme: Parmakizi kalitesini gösterme ya da
göstermeme.
Denklik Eşik Seviyeleri: Eşik seviyesi ayarlarını seçerken yardım için
Sayfa- 23
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
(bkz Tablo 1.1.3.)
Ses: Sesle ilgili ipuçları kullanma ya da kullanmama.
3.2 Güç Yönetimi
“Gücü Ynt” gir, aşağıdaki gibi görülür:
Gücü ynt
Kapat
Gücü aç
Uykuda
Gücü ynt
Uykuda
Boş
Boş daki
▼
H
H
H
▲
H
KPL
0
Bu ürün akıllı yönetim sistemi kullanır, zaman açma-kapama ve
dinlenme ayarlarlarını destekler, kullanıcının değişik taleplerini karşılar.
Kapama: otomatik olarak ayarlanan zamanda kapanma
Güç açma: otomatik ayarlanan zamanda açılma
Uyku: Otomatik ayarlanan zamanda dinlenme modunu seçme,
herhangi bir tuşa basınca çalışma duruma geçme.
Boşa çalışma ve boş dakikalar, ki ikiside birbiri ile bağlantılı olarak çalışır.
Boş dakikalar sıfır olduğu zaman, boşa çalışma da sıfır olur. Boştaki dakika
sıfır olmadığı zaman (birimi dak.) örneğin; bir dakika olduğunda kullanıcı bir
dakika içinde hiçbir işlem yapamaz. Sistem Boşa çalışma durumunda kalır.
Kapama seç, OK’e bas, aşağıdaki görülür,
Kapat
Pro.Fn.bşlt?
ESC
OK
OK’e bas, sonra “Kapama”ya bas, iptal için ESC’ye bas.
Sayfa- 24
www.zksoftware.com.tr
Kullanım Kılavuzu
3.3 İletişim Şeçenekleri
İletişim Şeçeneğine gir, aşağıdaki mesaj ekranda görülür:
İlet ops
Baudoranı
Cihaz No
115200
01
0
IP Adres
NetHız
10M-H
Ethernet
Evet
RS232
Hayır
RS485
Hayır - T&A BioClock RS232, RS485, TCP/IP bağlantılarını
Parmakizi
COMM
0
destekler,
ister Key
tek-bordlu
bilgisayar (Single-Board Computer (SBC)) veya
Ağ (Networking) olsun, Parmakizi T&A kullanıcı taleplerini karşılar.
Aygıt numarası : Cihaz ID’si, aralık 1’den 255’e.
BaudOranı: Üç şeçenek mevcuttur; 9600, 38400, 115200; Hızlı iletişimde,
RS232 önerilir, düşük hızda iletişim sabittir, RS485 önerilir.
IP adresi: varsayılan(default) adress 192.168.1.201.
Eternet: TCP/IP protokolü “Evet yada Hayır seçin”
Net Hız mutlaka “10M-H olmalı
Ethernet RS232: RS232 “Evet yada Hayır seçin”
RS485: RS485 “Evet yada Hayır seçin”
Comm Key (Bağlantı Anahtarı): Varsayılan kod sıfırdır yani bağlanmak
için kod gerektirmez. İstenirse bir şifre koyulabılır.
3.4 Kayıt Seçenekleri
Kayıt ops ( Log Opt.) gir, aşağıdaki mesaj görülür:
Sayfa- 25
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Kayıt ops
Alm Sr Kayı
Alarm Dm Kaydı
Tr kontr dak
99
99
0
Alarm Sr Kayı: Artan giriş-çıkış kayıt kapasitesi ayarlanmış sayısal
değerine ulaştığı anda, otomatik olarak giriş-kayıtlarının dolduğuna dair ses
çıkartır (alarm veririr).
Tekrar-Kontrol Dakikası: Sınırlar dahilinde ayarlanmıştır. (birim: dakika)
Birinin kaydı yapıldığında, giriş-kayıtları bunu iki kere sistemde göstermez.
3.5 Otomatik Test
Otomatik Test’te (Auto Test), aşağıdaki mesaj görülür,
Oto Test
▼
Tüm Test yap
Flash Test
LCD Test
Oto Test
Pİ Okuyucu
Key Test
GZS Test
▲
I
Bu şeçenekte, sistem test cihazını çalıştırabilirsiniz. Cihaz
bozulduğunda, cihazın hatasının nedenlerini analiz eder ve cihaz hızlı ve
kolay bir şekilde çalışmaya devam ettirilir..
Bu hafızayı, LCD’yi, Sesi, Parmakizi sensörünü, klavyeyi ve saati test
eder. Test boyunca, gücün kararlılığını garanti etmeniz gerek. Yoksa,
sistem donanımı muhtemelen zarar görür, özellikle hafıza testi yapılırken.
Sayfa- 26
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
4. Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi’ne gir, OK’e bas, aşağıdaki görülür:
Sis bilg
Kul sayı
Pi sayı
D kaydı
Sys Info
Şifre Kul
Boş Alan Bilg
Gel Bilgi
▼
206
173
8046
Sis bilg
İdare Sayı
Şifre kul
S Kaydı
◆
0
37
▲
37
Kullanıcı numaralarını, şifre numaralarını, parmakizi numaralarını,
yönetici ve giriş-kayıt numaralarını ekranda gösterir. Sistemin hafızasındaki
geri kalan log kapasitesini, cihaz kapasitesini, ayarlı tarihi, cihaz
numarasını ve OEM (üretici ) firma bilgilerini gösteririr.
5. UYARILAR
1. Temizleme
Zaman zaman, optik sensör, tuş takımı ve LCD ekranı temizlemek
gerekir. Cihaz çalışırken temizleme yapılmamalı. Temizlenmemiş cihazda
performansta düşüklük görülür.
Sayfa- 27
Kullanım Kılavuzu
www.zksoftware.com.tr
Temizleme Sıklığı
Birim
Tuş
Ekran
Takımı
Optik Sensör
ve
Görüntü kirli ve bulanık iken yazılar net
okunmaz. Tuştakımını ve ekranı temizleme
şekli aşağıdaki gibidir.
Sürekli temizlemeyin. Okuyucu Kısım az
yağlı ve kirli ortamlarda çalışmaya göre
üretilmiştir.
Okuyucu Kısım tıkandığında veya
performansı kötüleştirmeye başladığında
Temizleyin. Optik Okuyucu Kısmın (sensör)
temizlenmesi aşağıdadır:
Tablo 5-1
2. Tuştakımı ve Ekran Temizleme
Tuştakımını ve ekranı temizlemek için Okuyucu Kısmı temizlemek için
sıvı krem vb. temizlik için kullandığınız malzemeleriden kullanın ve kuru
şekilde temizleyin.
3. Pİ Okuyucu Kısım Temizleme:
Temizleme şu şekile yapılır;
(1) Eğer tozlu ve kumlu ise, once öncelikle Okuyucu Kısım üstündeki
herhangi yapışmamış tanecikleri üfleyin.
(2) Pencerenin ışık alan tabakasına sprey veya diğer benzer nötr
deterjanlarla silin.
Uyarı: Başka bir temizlik malzemesi kullanamyın yoksa Okuyucu Kısım
zarar görebilir.
(3) Aşındırmayan, pamuksu (lintine), elle hafifçe kurulayın.. Sensörü
çizmemek için dikkatli olun. Eğer pamuk (lint) parçacıkları Sensör yüzeye
yapışırsa, Sensör duruyken aşağı doğru düşmesini sağlayın.
Sayfa- 28

Benzer belgeler

İndir! - Perkotek

İndir! - Perkotek Denklik eşiği; kullanıcının parmak izi okutma hassasiyeti ve geçiş seviyesi olarak ta tanımlanabilinir. Denklik eşik seviyesi; Yanlış Kabul Oranı (FAR) ve Yanlış Reddetme Oranı (FRR) arasında denge...

Detaylı

Magic Pass Parmak İzi

Magic Pass Parmak İzi Denklik eşiği; kullanıcının parmak izi okutma hassasiyeti ve geçiş seviyesi olarak ta tanımlanabilinir. Denklik eşik seviyesi; Yanlış Kabul Oranı (FAR) ve Yanlış Reddetme Oranı (FRR) arasında denge...

Detaylı