Sualtı Akustik Sistemleri Programı

Transkript

Sualtı Akustik Sistemleri Programı
Sualtı Akustik
Sistemleri Programı
Meteksan Savunma, Sualtı Akustik Sistemleri konusunda ‘mükemmeliyet
merkezi’ yaklaşımı ile çalışmakta ve bu alanda Türk Savunma Sanayii’nin sensör, silah, platform ve Ar-Ge yol haritalarında önemli görevler üstlenmektedir.
•
•
•
•
Platform Sonarları,
Sualtı Silah Sistemleri Sensör ve Elektroniği,
Sualtı Haberleşmesi,
Erken Uyarı ve Sensör Ağ Sistemleri temel faaliyet alanlarıdır.
Platform Sonarları başlığı altındaki çalışmalar, başarıyla tamamlanan
MİDAS (Milli Piezoelektrik Seramik Geliştirilmesi) ve MİLGEM-2 Gemisi Deniz
Birimleri (ıslak-taraf) Sanayileşmesi projeleri ile başlamıştır. 2009 yılında
Türkiye’nin sualtı akustik şirketi olmak yolunda attığımız ilk adımlar, bugün
Meteksan’ı sistem seviyesinde önemli bir yüklenici konumuna getirmiştir.
Sualtı Akustik Sistemleri Programı olarak misyonumuz; askeri ve sivil alanlarda sualtı akustiği ürün ve çözüm ihtiyaçlarını ileri teknoloji sistemlerle
karşılamak; vizyonumuz ise uluslararası pazarlarda rekabet edebilen sualtı
akustik ürün ve çözümleri ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.
Piezoelektrik Seramik Geliştirme ve Üretim Laboratuvarımız ile başta Navy-I
ve Navy-II tipi piezoelektrik seramikler için olmak üzere;
•
•
•
•
•
•
Sonar Deniz Birimleri
www.meteksan.com
Kompozisyon geliştirme,
Karakterizasyon,
Prototip üretim,
Seri üretim (Laboratuvar ölçekli),
Sensöre entegrasyon,
Doğrulama ve test çalışmaları yapılmaktadır.
Sualtı Akustik Sistemleri Programı
Sualtı akustik sensörleri (ıslak-taraf) ile ilgili olarak;
• Tasarım, modelleme ve analizi,
• Üretim, test ve kalibrasyon,
• Sızdırmaz / basınca dayanıklı akustik geçirgen yapıların tasarım,
analiz ve testleri,
• Kolon / dizine uyarlama, entegrasyon ve test,
• Transdüser / dizin tasarım, modelleme, analiz, geliştirme, test ve
kalibrasyon
• Platforma entegrasyon bilgi birikimi, yetenek ve altyapıları bulunmaktadır.
Sonar elektronik donanım ve yazılımları (kuru-taraf) ile ilgili
olarak;
• Modern sonar mimarileri,
• Sonar sinyal işleme donanım ve yazılımları,
• Hüzme oluşturma donanım ve yazılımları,
• Operatör konsolu donanım, sergileme ve arayüz yazılımları konusunda geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Tasarım, geliştirme ve üretim süreçlerinde kullanılan
• Küçük Test Havuzu,
• Bilkent Göleti Açık Su Test ve Kalibrasyon Tesisi ve
• Sualtı Akustik Performans Ölçümleri için Silindirik Basınç Tankı
• Akustik Test Havuzu altyapılarımız bulunmaktadır.
Başta Bilkent Üniversitesi olmak üzere sulatı akustik konularında
araştırma yapan ve bilgi birikimi olan üniveristelerimiz ve akademisyenlerimiz ile proje bazlı işbirliktelikleri yaparak, yetkinliğimizi
arttırmaktayız.
Silindirik Basınç Tankı
MİLGEM Kuru Taraf Sanayileştirmesi
MİLGEM 3 ve 4 gemilerinin Gemi Birimleri (kuru-taraf) Sanayileşmesi Projesi Meteksan Savunma tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu proje kapsamındaki çalışmalarımız ve şirketimize aktarılan
değerli bilgi birikimi ve tecrübenin de katkısı ile komple bir platform
sonar sistemi tasarlama, geliştirme, üretim, platform entegrasyon
ve test yeteneği kazanılmıştır.
Kendi geliştirdiğimiz MSH-01 Hidrofonları ile AY/PREVEZE Sınıfı
Denizaltı Gemilerinin Pasif Sonar (CHA), Pasif Mesafe Bulucu Sonar
(PRS), Kendi Gürültüsünü Ölçüm (ONA) ve Kavitasyon Bulucu
sistemleri için yedek parça ihtiyacı milli olarak karşılanmaktadır.
Aynı şekilde geliştirilen MST-01 Transdüserleri ise MİLGEM sonarı
deniz birimlerinde ilk donatım elemanı ve MİLGEM Gemisi ile MEKO
Sınıfı Gemi sonarları için yedek parça olarak kullanılmaktadır.
Devam eden Vektör Sensör Geliştirilmesi ve Fiber Optik Akustik
Sensör Geliştirilmesi Ar-Ge projeleri ile gelecek nesil su üstü ve sualtı
platformaları ile sualtı silah sistemleri için uygulanabilir sensör teknolojileri çalışmalarımız devam etmektedir.
Sayısal Sualtı Akustik Modem Geliştirilmesi Projesi kapsamında ise
Platformlar arası haberleşme ve
Sensör ağları arasında haberleşme
konularında çalışıyoruz. NATO JANUS protokolünü geliştirilmesi çalışmalarına destek sağlıyoruz.
Ayrıca mayın sonarı ve benzeri platform sonarları ile sualtı görüntüleme ve
özel maksatlı sonar/sualtı akustik sistemleri için de diğer alanlarda olduğu
gibi iddialı çalışmalar yapmaktayız.
Fiber Optik Akustik Sensör ve Sayısal Modem
İletişim
[email protected]
+90 312 266 1520 / 327
Medya
[email protected]
+90 312 266 1520 / 345
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi F Blok
Beytepe Lodumlu Köyü Yolu No: 85/A
Bilkent 06800 Çankaya Ankara, Türkiye
www.meteksan.com