OMÜ Almanak 2008-2016`yı görüntülemek için tıklayınız

Transkript

OMÜ Almanak 2008-2016`yı görüntülemek için tıklayınız
OMÜ ALMANAK
2008-2016
“Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır,
ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder.”
CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
SONSÖZ
Yirmi altı yıldır mensubu olduğum Üniversitemizde ifa ettiğim Rektörlük
görevim sona ererken ….
Söylenmesi gereken çok şeyler olduğu düşünülebilir ama, ben burada bir
döküm yapmayacağım. Sekiz yıllık sürede eğitim, araştırma ve hizmet
alanlarında eksiklikleri gidermeye, yenilikler getirmeye, kurumsallaşmaya ve
daha iyiye doğru olabildiğince herkesin katkı vermesini sağlamaya çalıştık.
Emek harcayan, katkı veren akademik ve idari personelimize; bizimle işbirliği
yapan resmi ve sivil tüm kurum ve kuruluşlara, eğitime büyük destek veren
hayırseverlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Ancak, bazı çok önemli sonuçları vurgulamalıyım ki, bu başarıları sağlayan
akademik ve idari personelimizi özellikle, anmış olalım.
2008-2015 yılları arasında dış kaynaklı farklı proje destek programlarında
ve proje türlerinde önemli bir artış olmuştur. 2008 yılında dış kaynaklardan
desteklenen proje sayısı 9 iken, 2015 yılında bu sayı % 456 artış gösterip
50’ye ulaşmış; destek miktarı 923.243,01 TL’den 8.750.949,10 TL’ye yükselerek
yaklaşık 10 kat artmıştır. Bu sayede, üniversitemizde Ar-ge ve yenilik
projelerine önceden yılda ortalama 2-3 milyon TL destek sağlanırken, son
yıllarda toplam destek miktarı 11 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 2012 yılına kadar yürütülen ve
desteklenen hiçbir proje bulunmamakta iken, bu kapsamdaki proje sayısı
sadece 2015 yılında 5 olarak gerçekleşmiş; 2012-2015 yıllarında ise toplam 18
proje ile yaklaşık 3.200.000 TL destek sağlanmıştır.
Üniversitemiz projelerine uluslararası fonlardan 2011 yılında destek almaya
başlamış olup 2016 yılı sonunda önemli bir artış göstermiştir. Bakanlıklar
vasıtasıyla sağlanan araştırma kamu destek miktarı, 2013, 2014 ve 2015
yıllarında öğretim üyelerimizce başlatılan ve yürütülen 7 proje ile 1.758.000
TL olmuştur.
Patent başvurusu ve tescili daha önceki yıllarda hiç mevcut değilken, 20112015 yıllarında öğretim elemanlarımız tarafından 29 patent, 3 faydalı model
başvurusu yapılmıştır.
Teknopark’ın kuruluş işlemlerine 2008 yılı sonunda başlanmış ve 1 Temmuz
2014’de fiilen faaliyetine başlamıştır.2015 yılı sonu itibariyle Samsun
Teknopark’da faaliyet gösteren firma sayısı 42, yürütülen proje sayısı
49’dur. 2015 sonu itibariyle patent sayısı 8’dir. Toplam 111 Ar-ge personelinin
çalıştığı firmaların yıl içindeki Ar-ge gelirleri 3.317.000 TL, Arge-dışı gelirleri
44.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İhracatı ise 2.107.000 dolardır.
Havacılık kampüsümüzdeki uçuş okulumuzda 10 uçak, 9 öğretmen pilot ile
64 öğrenci pilotluk eğitimi almaktadır.
Bilişim teknolojilerinin tüm elemanlarıyla kullanıldığı Uzaktan Eğitim
Merkezimiz bir marka olmuş, ön lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans
programları, ulusal sertifika eğitim programları yanı sıra ulusal boyutta
sınavlar gerçekleştirmiş, bazı üniversitelere bu alanda rehberlik etmiş,
yardımcı olmuştur.
2008 yılında 207 cıvarında olan yabancı öğrenci sayımız, 2015-2016 öğretim
yılında 2600 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 20-25 ülkede, 30-40
merkezde 6 dilde gerçekleştirdiği yabancı öğrenci sınavı (OMÜ YÖS) ülkemizin
en itibarlı sınavlarından olup 100’ü aşkın üniversite tarafından tanınmakta ve
öğrenci kabulünde kullanılmaktadır.
Yapılanları isteyen görüyor, gören biliyor. Görmek istemeyene tekrar etmek
ise beyhude. Ancak, büyük resme, yani tablonun tümüne bakılmasını rica
ediyorum. Bakış zaviyesine göre eksikler, yanlışlar söylenebilir. Bu var olduğu
söylenebilecek eksik ve yanlışların izahını yapmak veya kabullenmek benim
yükümlülüğümdür.
Üniversitelerimizde yıllardır yüzlerce kez tekrarlanan geleneksel öğretimin
ürünü olan üniversite mezunlarının az bir kısmı, var olduğu kadarıyla
çözümleyici ve buluşçu zekasını (ancak) yitirmeden hayata atılma şansını
yakalamaktadır. Akademinin bir diğer faaliyeti olan bilimsel çalışmalarının
ürünü makaleler akademisyenin, üniversitenin ve Türkiye’nin makale
sayısının artmasına yaramaktadır. Bilime, teknolojiye, ülkenin kültürüne,
sosyal gelişmişlik düzeyine, ekonomisine katkısı, varsa miktarı ifadeden,
tartışmadan vareste tutulur. Bizde hiçbir sınıf, grup yaptığı işin öneminin,
yararının, kalitesinin tartışılmasına göz yummaz, rıza göstermez. Bilim
başlığı ve sanat şemsiyesi altında yer bulanlar, o kütükte kaydı olanlar
dokunulmazdır.
Eyvallah!.. Ama gözümüzü kapayarak, kutsallaştırılmış alana ait olanların
doğal dokunulmazlığı ve özlük hakkı, eşitlik, iş güvencesi gibi insani
kavramların tembellik, verimsizlik ve faydasızlığa mazeret olmasına boyun
eğerek bereketli yeni bir dünyaya varamayız. Devlet garantisi dışına çıktığında
maişetini sağlamada zorluk çekecek olanla, üniversite dışında üniversitede
kazandığının 2-3 katını kazanacak olan akademisyenin eşitliği her şeyden
önemliyse, adaletsizlik, hevessizlik, tekdüzelik, atalet ve verimsizlik
kaçınılmazdır. Üreten, bilime ve topluma katkı sağlayan, nitelikli eğitim veren
ve tüm bu özellikleriyle dünya üniversiteleriyle rekabet edebilen bir Üniversite
lafta kalmasın istiyorsak, korkmadan, çekinmeden, apaçık konuşmamız
gerekiyor. Üretenle üretmeyenin, çalışanla çalışmayanın, verimliyle verimsizin
ayrışacağı bir sistem, gerçek akademik hayatın doğmasını ve yaşanmasını
sağlayacaktır.
Türkiye Yüksek Öğretim Sistemini köklü değiştirmeden arzuladığı, hedeflediği uygarlık düzeyini, kalkınmayı, gücü yakalayamaz. Bu sistemle ve bu anlayışla
varabileceğimiz ve vardığımız yer burasıdır. Bu durumumuzdan memnunsak ve kanaat ediyorsak bu şekilde devam edebiliriz.
Ben ve çalışma arkadaşlarım, öğretimin tüm kademelerinde kaliteyi arttırmak için, araştırma alt yapısını kurarak ve çeşitli teşvikler sunarak Ar-ge’ye olan ilgiyi
yükseltmek, üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek için, sahaya yönelik meslek sahibi yetiştirmek için, üniversitemizi uluslararası bir üniversite yapmak için,
zaman zaman mevzuatın sınırlarını zorlayarak, çalmadık kapı bırakmayarak yapılacak ne varsa yapmaya çalıştık. Önemli sonuçlar ve ilerlemeler kaydettiğimize
inanıyoruz. Bu iyileşme ve ilerlemelerin daha büyük bir ivmeyle süreceği ümit ve dileğiyle…
Sağlıcakla ve hoşçakalınız…
Prof. Dr. Hüseyin AKAN
Rektör
OMÜ ALMANAK 2008-2016
Baskı, Temmuz 2016
Yayın Yönetmeni
Yrd. Doç. Dr. Selâhattin Özyurt
İÇERİK
Editör
Öğr. Gör. Mürsel Kan
Tasarım ve Uygulama
Hilal Hazinedar
17
BİR BAKIŞTA OMÜ 2008-2016
51
PATENT BAŞVURUSU VE TESCİLİ
21
AKADEMİK GELİŞİM
53
SAMSUN TEKNOPARK
59
YERLEŞKELER
63
ULUSLARARASILAŞMA
71
2008-2016 HABER SEÇKİSİ
Kapak Tasarım
Serhat Kaya
Fotoğraflar
OMÜ Basın Yayın Arşivi
Akademik Birimler
23
Nehir Güler
Program Sayıları
32
Akademik Kadro
34
İdari Personel
35
Öğrenci Sayısı
36
Akademik Yayınlar
41
Gökhan Çetin
Tayfun Sokul
İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
55139 Atakum/Samsun
Tel: 0362 312 19 19
Faks: 0362 457 6060
[email protected]
www.omu.edu.tr
43
©2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
OMÜ Almanak’ın tüm yayın hakkı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne aittir.
Tanıtım amacıyla, kaynak gösterilmek
şartıyla yapılacak kısa alıntılar dışında
gerek metin, gerek görsel malzeme
hiçbir yolla izin alınmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.
PROJELER
Dış Destekli Projeler
44
Üniversite-Sanayi
İşbirliği Projeleri
46
Uluslararası Fonlardan
Desteklenen Projeler
48
Kamu Fonlarınca
Desteklenen Projeler
49
Üniversite Destekleri
50
1975 - 2016
BİR BAKIŞTA OMÜ
2008-2016
2008
HUKUK FAKÜLTESİ BAKANLAR KURULU KARARIYLA KURULDU
2012
 ÇOCUK ACİL SERVİSİ AÇILDI
 EĞİTİM FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU AÇILDI
 OMÜ ANAOKULU AÇILDI (700 m2)
2009
2010
2011
OMÜ-UZEM KURULDU
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KURULDU
HUKUK FAKÜLTESİNE KURUCU DEKAN ATANDI
ALAÇAM MYO KURULDU
TEKNOPARK BAKANLAR KURULU KARARIYLA KURULDU









İLETİŞİM FAKÜLTESİ KURULDU
AÇILDI (9500 m2)
 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAĞRI MERKEZİ
 HASTA YAKINI EVİ HİZMETE GİRDİ (1200 m2)
MİMARLIK FAKÜLTESİ KURULDU
 HELİPORT VE KATLI OTOPARK AÇILIŞI YAPILDI (6000 m2)
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI (3900 m2)
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULDU
 KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM)
HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİME BAŞLADI
BİNASI HİZMET VERMEYE BAŞLADI (4.000 m2)
ALAÇAM MYO ÖĞRETİME BAŞLADI (7000 m )
2
 MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİME BAŞLADI
SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MYO İNŞAATLARI TAMAMLANDI
 TERME MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ BİNASI HİZMETE GİRDİ (5800 m2)
EĞİTİM FAKÜLTESİ EK BİNASI HİZMETE ALINDI
 YAŞARDOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU
TÜP BEBEK MERKEZİ AÇILDI
BAŞLADI
ENGELLİ BİREYLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI
2014
 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASI TAMAMLANDI
(14.000 m2)
 HAVZA FİZİK TEDAVİ MERKEZİ İNŞAATI BAŞLADI (10.000 m2 )
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU
 KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ BİNASINA KAVUŞTU (5.600 m2)
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASININ İNŞAATI BAŞLADI
 OMÜ VAKFI İLKÖĞRETİM OKULU YENİ BİNASI HİZMETE AÇILDI (7200 m2)
HUKUK FAKÜLTESİ ÇARŞAMBA MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU
KAMPÜSÜNDEKİ YENİ BİNASINA TAŞINDI (4500 m2)
 UZAYTEM FAALİYETE BAŞLADI
 YEŞİYURT DEMİRÇELİK MYO ÖĞRETİME BAŞLADI (15.000 m2)
18
2013
 2013 BAFRA ŞEVKET AŞÇI TURİZM FAKÜLTE BİNASI TAMAMLANARAK HİZMETE
HİZMETLERİ SİMÜLASYON ODASI HİZMETE AÇILDI
 BAFRA TURİZM FAKÜLTESİ KURULDU
 BATI VE ORTA KARADENİZ’İN TEK KARACİĞER NAKLİ ÜNİTESİ HASTA KABULÜNE




 TIP FAKÜLTESİ AMFİLERİ YENİLENDİ (1800 m2)
 SAMSUN TEKNOPARK FAALİYETE GEÇTİ (4.700 m2)
 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİME BAŞLADI
19
2015
 ENGELSİZ KÜTÜPHANE AÇILDI
 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUCU DEKAN ATANDI
 MERKEZ KÜTÜPHANE İNŞAATI BAŞLADI (5000m2)
 OMÜ YARATICI YAZARLIK VE UYGULAMA MERKEZİ İZMİR SEFERİHİSAR’DA
HİZMETE AÇILDI (900 m2)
 ONKOLOJİ HASTANESİ İNŞAATI BAŞLADI (10.300 m2)
 ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ FAALİYETE GEÇTİ (12.000m2)
 TÜRKİYE’NİN İKİNCİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVACILIK VE UZAY
BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALDI
 VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ AÇILDI
2016
 BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ KURULDU
 ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU
 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE HASTANESİ YENİ BİNASI TAMAMLANDI (22.000 m2)
 ENSTİTÜLER VE UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (UZEM) BİNASI HİZMETE AÇILDI
(5502 m2)
 İLETİŞİM FAKÜLTESİ TELEVİZYON STÜDYOSU TAMAMLANDI
 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİNASININ BÜYÜK BÖLÜMÜ
TAMAMLANDI (8800 m2)
 KÖK HÜCRE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYETE ALINDI
 MEHMET TÜLAZOĞLU ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU AÇILDI
 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK BİNASI İNŞAATI BAŞLADI (5000 m2)
 OMÜ RADYO AÇILDI
 PROF. DR. TAHSİN TUNCALI PARKI AÇILDI
 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU
 ÜNİVERSİTEMİZİN 41 YILLIK ALT YAPISININ TAMAMINA YAKINI YENİLENDİ
20
AKADEMİK GELİŞİM
AKADEMİK BİRİMLER
20
Fakülteler
5
Enstitüler
2
2008-2016 sürecinde
akademik birimlerin
sayısı 38’den 65’e
yükseldi.
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
24
13
Uygulama ve Araştırma
Merkezleri
Konservatuvar
1
Toplam
23
FAKÜLTELER
.
YÜKSEKOKULLAR
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
.
ƒ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
ƒ Sivil Havacılık Yüksekokulu
ƒ Adalet Meslek Yüksekokulu
ƒ Bafra İşletme Fakültesi
ƒ Yabancı Diller Yüksekokulu
ƒ Alaçam Meslek Yüksekokulu
ƒ Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri F.
ƒ Bafra Meslek Yüksekokulu
ƒ Diş Hekimliği Fakültesi
ƒ Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
ƒ Eğitim Fakültesi
ƒ Fen-Edebiyat Fakültesi
ƒ Güzel Sanatlar Fakültesi
KONSERVATUVAR
ƒ 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı
ƒ Ballıca Meslek Yüksekokulu
ƒ Çarşamba Ticaret Borsası MYO
ƒ Havza Meslek Yüksekokulu
ƒ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
ƒ Kavak Meslek Yüksekokulu
ƒ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ƒ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ƒ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ƒ Samsun Meslek Yüksekokulu
ƒ İlahiyat Fakültesi
ƒ İletişim Fakültesi
ƒ Mimarlık Fakültesi
ƒ Mühendislik Fakültesi
ƒ Sağlık Bilimleri Fakültesi
ƒ Tıp Fakültesi
ƒ Turizm Fakültesi
ƒ Veteriner Fakültesi
ƒ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
ƒ Ziraat Fakültesi
ENSTİTÜLER
ƒ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ƒ Fen Bilimleri Enstitüsü
ƒ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ƒ Sosyal Bilimler Enstitüsü
ƒ Güzel Sanatlar Enstitüsü
ƒ Terme Meslek Yüksekokulu
ƒ Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
ƒ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
.
ƒ Türkçe Öğretimi Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma
ve Uygulamaları
ƒ Bölgesel Kalkınma ve Stratejik
Araştırmalar Uyg. ve Arş Merkezi
ƒ Çevre Sorunları Araş. ve Uyg. Mer.
ƒ Çocuk Eğitimi Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Deney Hayvanları Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Gelişimsel Eğitim Araş. Uyg. Merkezi
ƒ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uyg. Araş. Mer.
ƒ İleri Teknoloji Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Kadın ve Toplum Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Okul Öncesi Eğitimi Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Ornitoloji Araştırma Merkezi
ƒ Sağlık Araş. ve Uyg. Mer.
ƒ Sürekli Eğitim Merkezi
ƒ Temiz Enerji Teknolojileri Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Uzaktan Eğitim Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini
Geliştirme Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Yaratıcı Yazarlık Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ Tarımsal Uyg.ve Araş. Mer.
ƒ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları
Uyg.ve Araş. Mer.
Yüksekokul
Fakülte
2
Gemi inşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi dekanı atandı.
4
2008
2
Sağlık Bilimleri Fakültesi oldu.
3
2010
2009
Samsun Sağlık YO
BESYO Yaşar Doğu Spor Bilimleri
Fakültesi oldu.
Sivil Havacılık ve Yabancı Diller
Yüksekokulu açıldı.
3
2012
2011
4
2014
2013
4
2016
2015
3
2
Yüksekokul sayısı 2’den 4’e çıkarıldı. Yaşar Doğu Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakülte oldu.
10
2008
16
2010
2009
10
17
2012
2011
13
17
2014
2013
16
2016
%100
Enstitü
2015
17
Güzel Sanatlar Enstitüsü
ilk öğrencilerini aldı.
20
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
öğrenci almaya başladı.
4
Bafra İşletme Fakültesi
Çarşamba İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
açıldı.
2008
26
2010
2009
4
Fakülte sayısı, %100 artarak 10’dan 20’ye yükseldi. Ballıca, Çarşamba ve Bafra kampüsleri açıldı.
5
5
2012
2011
5
5
2014
2013
5
2016
%20
2015
5
5
Sekiz yıllık süreçte Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitüleri faaliyete geçti.
27
Meslek Yüksekokulu
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Meslek Yüksekokullarının öğrenci sayısı
yüzde 170 arttı.
Ballıca MYO açıldı.
Bafra Turizm MYO açıldı.
9
2008
11
2010
2009
8
11
2012
2011
11
12
2014
2013
11
%62,5
2016
13
2008
2015
11
20
2010
2009
13
13
22
2012
2011
14
23
2014
2013
20
2016
%85
2015
22
24
Güzel Sanatlar Enstitüsü ilk
öğrencilerini aldı.
28
29
PROGRAM SAYILARI
Lisansüstü Program Sayısı
Lisans Program Sayısı
2008 – 2009
2008 – 2009
49 program
61 program
ARTIŞ
ARTIŞ
2015 – 2016
125 program
%120
2015 – 2016
77 program
%57
2008-2009 öğretim döneminde 49 olan lisans program sayısı 2015-2016 öğretim döneminde yüzde
57 artışla 77 programa çıkmıştır.
32
2016-2017
134 program
Lisansüstü program sayısı 2008-2009 öğretim döneminde 61 iken, 2015-2016 öğretim döneminde
125’e, 2016-2017 akademik yılında ise 9 artarak 134’e yükselmişitir. 2008-2016 artış oranı yüzde 120
olmuştur.
33
AKADEMİK KADRO
1869
İDARİ PERSONEL (Kadrolu)
1925
2009
2008
395
Okutman
71
Doçent
275
Uzman
60
Yardımcı Doçent
407
Çevirici
1
Öğretim Görevlisi
238
964
1
Araştırma Görevlisi
Eğt. Öğr. Pl.
2013
2011
2032
2412
2015
2014
2012
* 2016 akademik ve idari personel sayıları Temmuz 2016 tarihinde güncellenmiştir.
34
2247
2098
2010
1931
Profesör
2158
ARTIŞ
*
2016
2288
1507
2009
2008
%29
2013
2011
2010
1539
1829
1802
1554
1824
ARTIŞ*
2015
2014
2012
1772
1786
2016
1801
%19
* Veriler, Maliye Bakanlığının e-bütçe sisteminden alınmıştır.
35
ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans
Lisans
4967
6295
2009-2010
2007-2008
2008-2009
4295
9427
2011-2012
2010-2011
5494
11564
2013-2014
2012-2013
7831
2015-2016
2014-2015
%226
14019
10850
Sayısı 13’e yükselen Meslek Yüksekokullarının öğrenci sayısı
da son sekiz yılda yüzde 226 arttı.
16226
21095
2009-2010
2007-2008
2008-2009
15408
26743
2011-2012
2010-2011
18250
2013-2014
2012-2013
24394
Lisansüstü
29235
2015-2016
2014-2015
28418
1348
%86
1936
2009-2010
2007-2008
2011-2012
5648
2013-2014
2015-2016
28692
2008-2009
1222
36
3569
Fakülte ve yüksekokullarda öğretim gören lisans öğrenci sayısı son sekiz yılda % 86 artarak 28 bin 692
sayısını aştı.
2010-2011
1783
2012-2013
2680
2014-2015
4659
%518
7551
Lisansüstü öğretimde OMÜ 2008-2016 yılları arasında öğrenci sayısı yüzde 518 arttı.
37
AKADEMİK YAYINLAR
Uzaktan Eğitim, Pedagojik Formasyon Eğitimi, İLİTAM
837
6755
2009-2010
2007-2008
2008-2009
3130
2011-2012
2010-2011
2112
2013-2014
2012-2013
5949
2015-2016
2014-2015
2298
Yayın Sayısı
733
706
690
723
701
644
548
362
2236
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (Temmuz)
Atıf Sayısı
7322
4961
3412
5492
5943
6379
4092
3722
2614
2008
Toplam öğrenci sayısı 8 yıllık süreçte %151 artarak 29 bin 925’den 52 bin 498’e ulaştı.
40
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (Temmuz)
Uluslararası indekslerde taranan bilimsel yayın sayısında 2008-2016 yılları arasında yüzde 53 artmıştır.
Atıf sayısında ise yüzde 180 artış olmuştur.
41
PROJELER
DIŞ DESTEKLİ PROJELER
TÜBİTAK’dan Sağlanan Destek Sayısı
Dış Kaynaklardan Desteklenen Proje Sayısı
ARTIŞ
ARTIŞ
2008
9
2015
50
2008
2015
41
% 456
Destek Miktarı (TL)
44
9
% 356
Destek Miktarı (TL)
2008
923.243
ARTIŞ
2008
1.000.000
ARTIŞ
2015
8.750.949
% 848
2015
5.567.280
% 457
Ar-Ge ve Yenilik projelerine önceden yılda ortalama 2-3 milyon TL destek sağlanırken, son yıllarda
destek miktarı artarak yıllık 11 milyon TL’ye ulaşmıştır.
TÜBİTAK desteğinde son 7 yılda yaklaşık %500 artış gerçekleşmiştir.
45
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
TEYDEB Projeleri
Yürütülen ve Desteklenen Projelerin Sayısı
0
...-2012
5
2015
2012-2015
18
2014
222.128 TL
ARTIŞ
2016
576.230 TL
% 160
Destek Miktarı (TL)
0
...-2012
2012-2015
3.200.000
SAN-TEZ Projeleri
2012-2015
46
1.996.158 TL
2012 yılı itibariyle 959 bin 826 TL toplam bütçe ile kabul edilmeye başlanmış olup 2015 yılı sonunda
desteklenen projelerin sayısı 6 ve toplam bütçesi 1 milyon 996 bin 158 TL’ye ulaşmıştır.
AR-GE Ortaklık Projeleri
2014
219.691 TL
2016
308.470 TL
Ayrıca, üniversite-sanayi ortak projelere üniversite fonu ve sanayi kuruluşlarınca yaklaşık 350 bin TL
destek sağlanmıştır.
47
ULUSLARARASI FONLARDAN DESTEKLENEN PROJELER
7. Çerçeve Programı (7.ÇP)
2016
KAMU FONLARINCA DESTEKLENEN PROJELER
2013-15
7 AR-GE projesi
657.588 TL
Üniversitemiz projelerine uluslararası fonlardan 2011 yılında destek almaya başlamış olup
2016 yılı sonunda önemli bir artış göstermiştir.
TÜBİTAK-COST Proje
2016
1.075. 950 TL
Avrupa Birliği Projeleri
2016
2.710.952 TL
Bu doğrultuda 7. Çerçeve proje türünde 2016 yılı itibariyle iki proje ile 657 bin 588 TL toplam bütçeye
ulaşılmışken, TÜBİTAK-COST proje türünde bu miktar 7 proje ile 1 milyon 075 bin 950 TL, Avrupa Birliği
projelerinde ise 2 milyon 710 bin 952 TL’ye ulaşılmıştır.
48
Bakanlıklar vasıtasıyla sağlanan araştırma kamu destekleri miktarı, 2013, 2014 ve 2015
yıllarında başlatılan Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yazılan ve yürütülen 7 proje ile
1 milyon 758 bin Türk Lirası olmuştur.
49
ÜNİVERSİTE DESTEKLERİ
BAP Fonu Destek Sayısı
ARTIŞ
2008
157
2015
209
% 34
PATENT
BAŞVURUSU VE TESCİLİ
50
PATENT BAŞVURUSU VE TESCILI
...-2012
2012-2015
0
15
SAMSUN TEKNOPARK
2012-2015 yıllarında öğretim elemanlarımız tarafından 13 patent, 2 faydalı model başvurusu yapılmış,
4 patent ve 3 faydalı model tescili gerçekleşmiştir.
52
AR-GE Geliri
3.107.524 TL
Firma Sayısı
42
Patent Sayısı
Devam Eden Proje
49
AR-GE Çalışanı
Biten Proje
2008
111
6
2014
AR-GE Dışı Gelir
Yönetici Şirket Kuruldu
Kuruluş İşlemleri Başladı
Faaliyete Başladı
2010
54
8
38.167.524 TL
2.107.000 $
55
YERLEŞKEDE GELİŞİM
YERLEŞKELER
2015
Kurupelit Yerleşkesi
4.143.322,49 m2
Ballıca Yerleşkesi
640.270,57 m2
Bafra Yerleşkesi
1.424.078,42 m2
Güzel Sanatlar Yerleşkesi
Çarşamba Mustafa Kemal
Güneşdoğdu Yerleşkesi
49.647,94 m2
41.417,14 m2
Diğer
485.730,51 m2
Üniversitemiz mülkiyet ve kullanım durumuna göre toplam 6 milyon 770 bin 967,07 m² arsa/arazi
alanına sahiptir. Üniversitemiz arsa/arazi alanlarının %61’i Merkez Yerleşke konumunda olan
Kurupelit Yerleşkesinde bulunmaktadır.
58
Genel Toplam
Kaynak: Taşınmazlar Şube Müdürlüğü.
6.770.967,07 m2
59
KAPALI ALANLAR
Kapalı Alan (m2)
460.504
2008
502.515
2010
2009
404.604
60
535.082
2012
2011
474.429
531.758
2013
509.469
2016
2014
%35
2015
544.408
545.758
61
İnşaası Devam Eden (m2)
47.050
2008
2010
2009
40.800
73.168
2012
2011
4.800
83.550
2014
2013
61.350
2016
%82
2015
70.800
74.250
Toplam (m2)
460.504
2008
549.565
2010
2009
445.404
608.250
2012
2011
479.229
615.308
2014
2013
570.819
2016
Kaynak: 2015 OMÜ İdari Faaliyet Raporu ve Taşınmazlar Şube Müdürlüğü, 2016 rakamları Temmuz 2016 tarihine aittir.
62
%40
2015
615.208
ULUSLARARASILAŞMA
620.208
Uluslararası Öğrenci Sayıları
2008
776
2010
2009
244
1396
2012
2011
543
2014
2013
1094
2015
1625
Uluslararası öğrenci sayısı 8 yıllık süreçte %793 artarak 244’den 2578’e ulaştı.
64
34
2578
%793
Ülke
Öğrenci
335
2008
52
2010
2009
25
83
2012
2011
52
99
2014
2013
68
2015
% 296
90
Çok kültürlü ve uluslararası kampüs ortamının oluşturulması amacı ile belirlenen; “Üniversiteyi uluslararası alanda
tanıtıcı çalışmaların yapılması” ve “Uluslararası öğrenci ve personel sayısının arttırılması” stratejileri, 2008-2015
yılları arasında başarıyla yürütülerek uluslararası öğrenciler için tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir.
65
67
OMÜ-YÖS
İkili İşbirliği Anlaşmaları
21
Sınavın yapıldığı
merkez sayısı*
2013
2012
2013
50
2013
2010
2015
2012
2014
14
2
ARTIŞ*
%84
70
38
4579
Değişim Program Sayısı
2015
2016
2014
2973
25
2011
2008
34
4248
2012
6
2009
2016
2014
709
1
2015
33
Sınava katılan
öğrenci sayısı*
28
33
4256
Mevlana
* 2016 rakamları Haziran 2016 tarihine aittir.
Kaynak: Uluslararası İlişkiler Birimi
0
0
2009
OMÜ’nün bu yıl 5. kez düzenlediği OMÜ-YÖS (Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı) 18 ülkede, 3’ü yurtiçi
ve 25’i yurtdışı olmak üzere toplam 28 sınav merkezinde başarıyla tamamlandı. Toplam 4 bin 579 adayın
katıldığı sınav Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve Almanca olmak üzere 6 farklı dilde gerçekleştirildi.
2008
33
2011
2010
0
73
2013
2012
0
2015
2014
51
78
Üniversitenin uluslararası öğrenci sayısı 2500’ü aştı.
68
69
Erasmus
96
141
2009
2008
178
2011
2010
2013
2012
161
120
167
260
2015
2014
2016*
216
145
Farabi
0
51
2009
2008
2011
2010
37
* 2016 rakamları Haziran 2016 tarihine aittir.
Kaynak: Uluslararası İlişkiler Birimi
70
76
2013
2012
66
85
79
2015
2016*
2014
74
85
2008-2016
HABER SEÇKİSİ
“Tapu
Başkanı ÇAKIR,
Kurupelit Belediye
tamamlanması
r uygulamasının
verilmesi ve ima
lit Belediyesi
upe
Kur
ile
ite
sonrası Ünivers
söylentiler de
gibi öne sürülen
arasında varmış
r” dedi.
r
bitmiş olacaktı
alanının ve ima
üs
mp
“Ka
ise
Rektör AKAN
yatırım ve çevre
rlenmiş olması
tır.
cak
tıra
parsellerinin beli
ylaş
şmalarımızı kola
düzenleme çalı
rak hatta
il alanları koruya
senin
İnşaatlarımızı yeş
ceğiz. Bundan kim
üre
sürd
ak
ırar
artt
2
Rüzgar enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi
için hazırlanan proje uygulamaya geçirildi. Proje
Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. İbrahim ZEYBEK,
Doç. Dr. Ethem GÜNEREN, Doç. Dr. Okan ÖZGÖNENEL
ve Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖZYURT konuyla ilgili
açıklamalarda bulundular:
“Ülkemiz enerji üretiminde petrol, doğal gaz,
kömür gibi fosil yakıtlar büyük
pay sahibi bulunmaktadır. Fosil
kaynaklar ise büyük oranda ithal
edilmektedir. Bu yüzden, kendi
kaynaklarımızdan elde edilecek ucuz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu kaynaklardan biri de rüzgar
enerjisidir. Rüzgar enerjisi temiz
ve yenilenebilir enerji kaynakları
arasında bulunmaktadır. Rüzgardan
enerji üretmek; ucuz olması yanında,
hava kirliliği yapmaması, enerji
güvenliğine katkıda bulunması,
yakıt ithalinin azalmasına katkıda
bulunması, istihdama ve yerel
kalkınmaya katkı sağlaması, üretim
tesislerinin çabuk kurulma avantajına
sahip olması, kaynak tükenme riski
bulunmaması çevreye duyarlı bir
sistem olması ve yerli olması gibi bir çok avantajlara
sahiptir.
Modern rüzgar türbinlerinden enerji elde etmenin
geçmişi 20 sene öncesine dayanmaktadır. Güçlü bir
rüzgar türbini yıllık 5,2 milyon KWh elektrik enerjisi
kullanımı mümkün olacaktır. Ayrıca, rüzgar hızı ve
gücünün ölçümü sonucunda elde edilecek verilerin
ve kurulması planlanan santrallerin konu ile ilgili
çalışmayı düşünen lisansüstü öğrencilerimize de
önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Bu yüzden öncelikle
rüzgar enerjisi potansiyeli uygun bir saha belirlememiz
gerekecekti. Bu amaçla da üniversitemiz yerleşim
alanı içerisinde yer alan Dedebuzağı
Tepesi (588 m) üzerinde uluslar arası
standartlara uygun olarak en az bir
yıl süre ile rüzgar potansiyeli ölçmek
için 60 m yükseltide bir ölçüm direği
dikilmesini kararlaştırdık. Projenin ilk
ayağı olan ölçüm direğinin dikilerek
kayıt alınması işlemlerine yoğun
çalışmalar sonucu bugün başlamış
bulunuyoruz. Bu direk üzerinde farklı
yükseltilerden hız ve yön tespitleri
dışında, enerji hesaplamalarında
kullanılan bağıl nem, sıcaklık ve
basınç değerleri de ölçülecektir. Bu
ölçümler sonucu sahanın rüzgar
atlası hazırlanarak, kurulacak rüzgar
santrallerinin konumları belirlenmiş
olacaktır. Santrallerin de kurulması
düşünülen Dedebuzağı Tepesi’nin,
uygun fiziki coğrafya şartları
nedeniyle sürekli rüzgar aldığı bilinmektedir. Elde
edilmesi beklenen rüzgar gücü değerlerinin, Rüzgar
Enerjisi Santrali (RES) kurulması için asgari değer
olan 5,4 m/sn’nin üzerinde çıkması beklenmektedir.
Rüzgar potansiyelinin belirlenmesinin ardından lisans
HABER BÜLTENİ
Teknopark Protokolü İmzalandı
Sağlık Yüksekoku
lu ve
SHMYO’na 4 Katl
ı 20000 m2 Bina
19
Üniversitemiz
Kurupelit
Kampusünde
Sağlık Yükseko
kulu ve Sağlık
Hizmetleri Mes
lek Yüksekokulu
’nun eğitim öğretim hizmeti
binanın temelin vereceği yeni
e harç dökümü
yapıldı.
5000 metrekare
taban alanı
ve 4 katı ile 200
00 metrekareye
ulaşacak kapalı
alanı iki yüksekokulumuzun
ihtiy
verecek yeterlilik acına cevap
te. 30 derslik,
8 labaratuar, 5
anfi
lı konferans salo , 1 çok amaçnu, kantin ve
kafeteryası ile
inşaat 2 yıl içer
isinde tamamlana
cak.
Temele harç dök
nasebetiyle düz ülmesi müenlenen törenin en mutlu kişis
i
kokulu Müdürü Sağlık YükseProf. Dr. Yüksel
KESİM oldu. KES
İM
Dr. Hüseyin AKA Rektör Prof.
N’a “yüksekokul birası talebim
iz
bu kadarını rüya vardı. Ancak
2
inanmazdım. Üni mda görsem
versitemiz yönetimine teşe
kkü
diyerek memnun r ediyorum.”
iyetini belirtti.
Rektör Prof.
AKAN harç dök Dr. Hüseyin
ümü
Ardından yükleni nü başlattı.
ci
lileri ve Yapı İşler firma yetkii
lığı mühendisler Daire Başkaninden inşaat ile
ilgili bilgiler aldı
.
İ
ONDONO
KUZ M
AYIS
DOKUZ MA
ÜNİVERSİ
ÜNİVEYIS
RSİTESTESİİ
HABER BÜLTEN
Rüzgar Ölçümüne Başlandı
erek
HABER BÜLTENİ
Bu bayramda üni
versite yönetim
Yücel Ünsal İlkö
ini Şehit Onbaş
ğretim
ı
Öğretmenleri Me Okulu öğrencileri üstlendi.
hmet KIRLI, Sev
dun BİLGİLİ ile
da ŞEN ve HalRektörlüğe gel
en öğrenciler
CİVELEK, İpek
Ene
KAR
ŞEN ve Nihal DER ATAŞ, Alperen KÜPÇÜK, Zey s
nep
beklentilerini, öze VİŞOĞLU sırayla üniversitelerd
en
llikle Ondokuz
Mayıs Üniversit
esi-
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
kim / 2009
17
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Organize nışma ve gelişmeden duydukları memnuniyeti
Sanayi Bölgesinde başlatılan Anadolu Teknik dile getirdiler.
Lisesi kompleksi, Samsun Valiliğinin koordiCemal YEŞİLYURT’a Rektör Prof. Dr. Hüseyin
natörlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Cemal AKAN tarafından “Teşekkür Plaketi” verilmeYEŞİLYURT’un maddî destesi sonrası Vali GÜZELOĞLU,
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ği ve Üniversitenin kontroRektör AKAN, Tic. ve San.
lörlüğünde tamamlanarak
Od. Bşk. MURZİOĞLU ve CeMeslek Yüksekokulu olarak
mal YEŞİLYURT Yüksekokul
kullanılmak üzere Rektörlükompleksinin yapımı ve tağe devredilmesine ait promamlanması sonrası Ünivertokol taraflarca imzalandı.
siteye devri için düzenlenen
Samsun Valisi Hasan
protokolü imzaladılar.
Basri GÜZELOĞLU, Milletveİmza töreni sonrası Milkilleri Ahmet YENİ, Suat KILIÇ, Ticaret ve Sanayi letvekilleri Ahmet YENI ve Suat KILIÇ’ın da kaOdası Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU bu daya- tıldığı hatıra fotoğrafı çektirildi.
Ağustos-Eylül-E
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
Ağustos-Eylül-Ekim / 2009
İ
sil geliyor
e
2009
HABER BÜLTENİ
Nisan-Mayıs-Haziran / 2009
Emin Ellerd
ve ufku geniş bir ne
Yeşilyurt A.Ş’nin Desteğiyle
Tamamlanacak Olan Yeni Meslek Yüksekokulu
Protokolü İmzalandı
21
Nisan-Mayıs-Haziran / 2009
Açık sözlü, kararlı
ulaştığımız gurur
vesilemizdir, diy
ere
sözlerini tamam k
ladı.
Rektör Prof. Dr.
Hüseyin AKAN
ve
Tıp Fakültesi De
kanı
Prof. Dr. Hayda
r
ŞAHİNOĞLU ise
konuşmalarında
her şeyi devlette
n
beklemeksizin
topluma yararlı
projelere deste
k ver
yaşamanın ve örn menin onurunu
değindiler. Geline ek oluşturmanın önemine
vatandaş işbirliğ n noktanın üniversite inin en güzel ese
vurguladılar.
ri olduğunu
Konuşmaların
bugünlere ulaşm ardından Çocuk Hastanesinin
asında destekle
esirgemeyen 23
rini
kişi ve kuruluşa
Teşekkür Plaket
alkışlar arasında
leri verildi.
ONDOKUZ
MAYIS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
HABER BÜLTEN
Geleceğimiz
Üniversitemiz
Çocuk Hastane
si’n
gönüllü katkıla e
rda
bulunan kişi ve
kuruluşlara Teş
ekk
Plaketleri verildi ür
.
Törende
konuşan Çocuk
Hastanesi Başhe
kimi
Prof. Dr. Kemal
BAYSAL; 6 kuvöz
ve 6 yataklı çoc
uk
bölümünden, 200
dalı ve 35 öğret yataklı, 5 katlı, 14 ana bilim
im üyesi ile hiz
met veren
Çocuk Hastane
sin
esirgemeyen kiş e ulaşmamızda desteklerini
i ve kurumlara
şükranlarımızı
sunuyoruz, dedi.
hastanın bakıldı Gelinen düzeyde yıllık 60000
ğı 9500 hastay
a yatarak tedavi
verildiği Çocuk
Ha
ihtiyaç duyulan stanemiz, teşhis ve tedavide
tüm olanaklara
Hastanemizde
sahip, yani
YOK - YOK. Bu,
sizlerin desteğiy
le
ONDONO
KUZ M
AYİTEIS
DOKUZ MA
ÜNİVERS
ÜNİVEYIS
RSİTESSİİ
Akademik
Danışmanlığını
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat
KOLBAKIR’ın yaptığı OMÜ Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen I. Samsun Gökler Sempozyumu Ulaştırma Bakanı Binali
YILDIRIM, İmar ve İskan Bakanı
Mustafa DEMİR ve Milletvekili
ni görmek istedik
Suat KILIÇ’ın da katılımı ile Ünive geniş bir ufu leri düzeyi açık sözlülük, kararlı
k açısı ile dile
versitemizde gerçekleştirildi.
getirdiler. Rektör lık
makamına otu
ran
lük
da görev taksim Enes CİVELEK arkadaşları ara
Ulaştırma Bakanı YILDIRIM’ın
sıni yaptıktan son
ra;
ne
Hukuk Fakültesiöğr
enc
“Devlet Havacılık ve Uzay Vizyoi alınmasını, kam
püs
içi
lan servis aracı
nu” konulu sunumu ile konuşsayısının artırılm ulaşımda kullanıkültürel ve spo
asını, öğrenciler
rtif
in
macı olarak da katıldığı Sempozlenmesini istedi. etkinliklerinin daha çok des
tekRek
tör
AKA
N ile
yum; 7 oturum, Akrotim Akrobasi
nat Müziği kon
uşmaları samimi girdikleri Türk Sageç
bir
ti.
hav
ve Model Uçak gösterileri ile süra
içerisinde
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Kendileri ile gur
kutlamaları pro
dürüldü.
Çocuk Bayram
ur duyduğ
gra
ı ze daha iyim
isinde yerMAYIS
rin kısa süreli tem mı içer
ser bakmamızı unu ve geleceğimialan, öğr
ONDOKUZ
ÜNİVERSİTESİ
Sempozyumun açılış konuşenc
ilesağ
sili
lad
Rek
yön
ıkla
tör
eticilik yapmaları
rını
AKA
sı bu yıl da sürdür
uygula- uğurlad N, öğrencilere çeşitli armağa söyleyen 25
malarını Havacılık Kulübü ma
Öğüldü.
nlar ver
ı.
Rektör Pro
andaş İşb
Çocuk Hastanes irliğinin Güzel Örneği
i’nde “YOK - YOK
”
iran / 2009
Olduğu
ın
ın
ış
r
a
Y
t
ağız”
e Hizme
“Üretim v iteyi Birlikte Kurac
s
Bir Üniver
renci Temsilcisi Gözde ERDEM,
Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN,
İmar ve İskan Bakanı Mustafa
DEMIR ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM yaptılar.
Konuk Bakanlara katkı ve katılımları için Teşekkür Plaketleri
Rektör AKAN tarafından verildi.
Aralarında sivil havacılığa
ve havacılık eğitimine büyük
katkıları olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi
SÜRMELİ’nin de bulunduğu 40
katılımcıya ise Prof. Dr. Ferşat
KOLBAKIR tarafından teşekkür
plaketi verildi.
Üniversite - Vat
Nisan-Mayıs-Haz
HABER BÜLTENİ
f. Dr. Hüse
I. Samsun Gökler Sempozyumu
İki Bakanımızın Katılımıyla Yapıldı
HABER BÜLTENİ
LTENİ
HABER BÜ
İ
kte olan imar
İki yıldır sürme
rı sonuçlandı.
planı çalışmala
Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
püsü’nün 824
Kam
lit
upe
Kur
ın tapusu
nın
hektarlık ala
sellerden
ve kadastral par imar
nın
tarı
hek
,4
203
ulması
sok
uygulamasına
u ve İmar
kesinleşerek Tap
upelit
Kur
i
izn
sı
ma
Uygula
kanı Turan
Belediyesi Baş
f.
an Rektör Pro
fınd
tara
IR
ÇAK
N’a verildi.
Dr. Hüseyin AKA
a suretiyle
alan kamulaştırm
444,7 hektarlık
,3 hektarlık alan
devredilmiş, 379
Üniversitemize
versitemize
usuz olarak Üni
ise tescil dışı tap
hektarlık
Artık toplam 824
tahsis edilmişti.
uk.
sahip old
dışında
alanın tapusuna
ve orman alanı
de
için
ı
alan
Kampüs
sellerin imar
e ait kadastral par
satı
ruh
at
kalan Üniversitey
inşa
de
irilmesi ile
parseli haline get
.
uma gelinmiştir
tarlık alan
alınabilecek kon
hek
,4
203
k
laşı
yak
Bu doğrultuda
püsün % 3,1
a girmiştir. Kam
imar uygulamasın
liyle belirlenen
nda olması şek
imar
orman vasfı dışı
ucu
son
si
inleşme
imar planının kes
miştir;
şekilde belirlen
uygulaması şu
: 209.1 ha.
nı
: 496.1 ha.
* Üniversite Ala
: 55.4 ha.
* Orman Alanı
nı
: 46.2 ha.
* Özel Orman Ala
: 1.6 ha.
* Park
nı
Ala
.
: 8.2 ha.
* Beld. Hizm
: 7.9 ha.
* Yollar
MAYIS
ONDOKUZ ESİ
ÜNİVERSİT
yin AKAN
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
Ağustos-Eylül-Ekim / 2009
mam
m Ta
Kampüste İşle
HABER BÜLTEN
824 He
İMAR PARSELİ
alık / 2008
Ekim-Kasım-Ar
3 Hektarlık
ktarlık TAPU - 20
4
Ekim 2008 Cuma
Açılış Töreni Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Herbirinin yaşandığı yıllar24milyonlarca
yılgünü
Üniversitemize gelen Cumhurbaşkanımız,
Korosu’nun mini konseri ile başladı.
öncesine varan fosillerin bulunması
kadar,
Rektör Prof.Dr. Hüseyin AKAN ve Rektör
Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN yaptığı
bulundukları yerden bozulmadan
alınabilmeleri
Yardımcıları
tarafından karşılandı.
açış konuşmasında; “Hepimizin emeli
de ayrı bir bilgi birikimi, sabır
ve emek
Davetlilerin
çoğunluğunu öğrencilerin
bağımsız, güçlü, uygar ve kalkınmış bir
oluşturduğu,
onuruna
verilen
öğle
ülkede yaşamaktır. Daha iyi bir konuma
gerektiriyor.
katıldı.
ulaşma arzusuyla dolu genç bir nüfusumuz
Dernek 2. Başkanı Onuryemeğine
YILDIZ sergi
süresince
Kendisine Rektörlük Makamında verilen var. Bu demografik yapı bizim en büyük
ilgililere bilgi verdi. Ayrıca brifing
2 Aralık
SalıAnı
günü
Fen imzaladı.
sonrası
Defterini
fırsatımızdır. Bu fırsatı zenginliğe
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- Edebiyat Fakültesi Lacivert
Salonda
söyleşide
Rektör AKAN tarafından kendisine Anı
çevirmenin tek yolu, bu genç nüfusun
Plaketi sunuldu.
etkili olarak eğitilmesi, bilim ve teknolojiye
bulundu.
ATATÜRK
Kongre
ve
Kültür
Merkezindeki
yöneltilmesidir.
Onur YILDIZ söyleşiye “Fosil Nedir?” sorusunu
cevaplayarak başladı. Ölen hayvan
ve bitkilerin
Elimizde olmayan
koşullardan yakınmamız
milletimizin, devletimizin sizden beklentileri
önce elimizdekibir
olanakları
yeterince
çürümeden korunarak yeriçin
kabuğunun
parçası
vardır.” dedi. Geleceğin üniversitelerimiz ve
kullanmalıyız.
” dedi.
ülkemiz için daha iyi olacağına inanıyorum,
haline gelmesiyle fosil oluşur.
Fosilin
oluşması
Vali GÜZELOĞLU, konuşmasında
diyerek konuşmasını tamamladı.
için üzerinin çoğunlukla çamur
katmanıyla
Üniversitenin kente katkılarına değindi ve
Cumhurbaşkanımız törende Çarşamba MYO
örtülmesi ve ani bir şekilde
gömülmesi
gerekir.
“Üniversite, ilimizin kalkınmasında lokomotif
binasını yaptıran Çarşamba Ticaret Borsası
Gömülmeyi kimyasal bir süreç
izler. Mineral
görevi yapmaktadır.
” dedi.
Başkanı Mithat YILMAZ’a, grekoromen stilde
Sayın
Cumhurbaşkanımız
sözlerine;
dünya
ve olimpiyat şampiyonu olan öğrencilere
değişimleriyle de korunma sağlanır. Uzun
“Tarihimizde özel bir yeri olan 19 Mayısı isim
Üniversitenin takdir belgelerini verdi.
dönemler
sonrası kemikler
olarak almış, çok az üniversitede bulunan
16 çökeltinin
altgüzel
katmanlarına
böylesine
kampüse sahip Üniversitenizde
gömülür.
Kemikler
yeraltı
bulunmaktan
mutluluk
duydum.” diyerek
başladı. bulunan
sularında
“33 yıllık Üniversiteniz şüphesiz ki pek çok
minerallerle
yer değiştirir ve
beklentiye cevap vermiştir. Ancak beklentiler
fosilleşme
başlar.
Arazinin
giderek artmıştır.
Nüfusun
çok vasıflı ve
hareketleriyle
fosilin
nitelikli olması büyük
bir güçtür. Bu yönden
üniversitelere
büyük
görev düşmektedir.
oluştuğu
kaya
katmanı
Ülke olarak bilimde, AR-GE çalışmalarında,
yeryüzüne
doğru çıkar.
teknolojide lider konumuna gelmeliyiz,
Yataklitçiliği
kendi ortaya
aşmalıyız.çıkar
ya da7. Çerçeve
paleontologların
Programından yararlanalım.
Ulusal ve uluslararası
fonlarda para var. Sizlere
araştırmasıyla
bulunur.
düşen projeler üretmektir”.
Organizmanın
aniden,
Üniversiteler kalkınmanın lokomotifidir.
kompleks
yapısıyla,sahiplenmelidir.
Şehirler de üniversitelerini
eksiksiz
olarak
ortayaSiyasi,
Rektör
Karadeniz çok
önem kazandı.
AKAN’ın
ekonomik, kültürel,
turistik ve eğitimsel
çıkması
anlamına
sunduğu,
açıdan Üniversitesiyle birlikte Samsun
gelen
fosiller,
canlıların
yağlı boya
önder rol oynamalıdır.” diyerek sözlerini
geçmişi
ve yapısı öğrencilere de
portresini
sürdüren
Cumhurbaşkanımız
lim
bi
hakkında
milyonlarca
yapan Resim
tavsiyede
bulundu.
“Hocalarınızın kıymetini
fi de
de
he
r
bi
r
ı
diğe bilin.
nlarbilgileri
in
Bölümü
Hocalarınızdan
tüm
almanın
ru
ler
so
l
yıl
ötesinden
bilgi
verir,
te
sa
rsi
plum
ünive
in üniversite
öğrencisi
çabası
içerisindeob
Asıller
rekabet
lem
tirmektir. To
dedi.
pr olun.
temel
insanı yetiş n ve mbitiminde
uh
Ali ÇAKA’ya
başlayacaktır.
Buna
hazırlıklı
olun.
eler
oj
ile
pr
n
eb
gü
ed
z
teşekkür etti.
Tüm
karşılığı olarak ailenizin,
ve öz
anali
ni fedakarlıkların
ye
lik
ı
ne
adam
ıs
üne yö
lim
m
ay
bi
M
zü
z
len
çö
ku
bi
Ondo
a
ve yürüte
i
üretebilen katkıda bulunmak an dönük
Üniversites anan
e
e
’ne at
yetiştirmey Bu bağlamda üretim ere,
Rektörlüğü yin AKAN
ir.
üz
se
hedefimizd yönelimi sağlamak
Prof. Dr. Hü r aldıktan
bu yönde
ra
ve
ala
i
m
es
vi
tır
lm
aş
de
iri
ar
görevi
ayız.
ın bilinçlend
Ü-WEB
araştırıcılar ini sağlamak zorund nlarında
sonra OM nlanan
es
ala
yayı
teşvik edilm endislik ve eğitim leştirilmesi,
sayfasında ı yayınladı.
üh
iyi
m
Sağlık,
kalitesinin
ilk mesajın
hizmetlerin memnuniyetinin
toplumsal
n ve alanın
e yandan,
mizde
hizmet vere masına bağlıdır. Öt tını ve
“Üniversite başlangıç yapmış
an
ya
nu ve
neme
birlikte sağl n’umuzun sosyal ha li bir
lerin vizyo ve
te
yeni bir dö
rsi
ive
su
mak
tayız. Ün
güzel Sam çimlendirmede önem zitif, keyifli
iz çok çalış rundayız.
bulunmak
po
i bi
reği, hepim
zo
karakterin
mizi canlı, ha da
misyonu ge e daha çok üretmek aliyetleri
Üniversite
an
ol
fa
arak da
nd
en
m
içi
tim
i
et
- öğre
al çevre ol
işbirliğ
sy
m
iti
so
r.
r
dı
eğ
bi
,
lar
ler
ve kaliteli hedeflemekteyiz.
Üniversite eten evrensel mekan unun
hip,
i
plum
lgi ür
geliştirmey yenileme gücüne sa te için
yanında bi üniversiteler, bilgi to amlık,
rsi
da
yd
Değişimin
sa
am
lı bir ünive
k,
ğl
kli
ba
er
Bu
i gibi
insan odak ak zorundayız.
er. Öz
es
irl
ve
id
ilm
a
iğ
m
tir
m
liş
tır
araş
lışm
ça
temel dina lirlik ve kalitenin ge
zla
ez
fa
ilm
ha
cusu M.
vazgeç
bi
hepimiz da mhuriyetimizin kuru çağdaş
hesap vere ğdaş üniversitelerin
,
ça
Ülkemizi, Cu k’ün işaret ettiği gibi , bizim için
kavramlar,
en
ür
ak
laşılan
ir.
Kemal Atat yinin üstüne çıkarm manda
değerlerid ksek öğretimde karşı larıyla
za
ze
nı
dü
ay
k
r,
kada
uygarlı
Bugün, yü sınırlı kamu kaynak ve
rımıza olan
luk olduğu
ma
lem,
bir sorumlu usumuza ve çocukla
temel prob te olan eğitim, araştır dur.
ul
,
ıza
ek
alarım
sorunu
at
lik
ce
ni
sürdürülm
/
apları
rçtur.
ki nitelik
acına
ilke ve inkıl barışık,
ulvi bir bo
hizmetlerde m paydaşlarının ihtiy eğitimin
uz; Atatürk
de
tü
Misyonum un temel değerleri ile
ler
te
rsi
ive
Toplumun
plum
neği ile
ek üzere, ün
ı öncelikle
ışığında to ştirel düşünce yete lincine
cevap verm ve yaygınlaştırılmas andır. Bu
bi
ele
i
rd
analitik ve plumsal sorumluluk
çeşitlenmes ası gereken hususla rsitelerde,
to
a saygılı
ış
rın
nm
ive
nm
kla
n ha
dona
sa
in
dikkate alı ğdaşlığın öncüsü ün rının ifade
ve
cı
. Barış,
ım
ça
sahip, katıl ndaşlar yetiştirmektir rensel
bağlamda tim ve hizmet unsurla rekli
ta
re
nda sü
sorumlu va ve dayanışma gibi ev ve
ğı
ışı
eğitim - öğ
in
ak
lim
ın
ik
lam, bi
ık tutulm
adalet, eşitl ğında, tüm çalışanlar n bir
ettiği her an yeni yorumlara aç
re
ışı
ek
değerlerin klentilerine cevap ve defimiz
güncellener
be
a he
olan
un
r
an
va
ak
um
ır.
pl
de
am
ad
to
retim
ı sağl
ın
zorund
Öğ
m
ek
ta
ks
or
ü
Yü
te
üniversi
Ülkemizde k sorununun çözüm i ve
irine
tamda, birb iği
rimlili
ilmes
olacaktır.
özgür bir or
işbirl
kalite ve ve hedeflerin tespit ed
mokratik ve ktirdiği davranış ve bir
li
i gerekir.
De
lik
es
ce
lm
ön
di
n
gi
re
içi
a
in ge
olduğu
esinin
r planlamay
saygılı, bilim ve hizmette yarışın cağımıza
stratejik bi de kalitenin iyileştirilm ans
ra
im
rm
ler
içinde, üret tamını hep birlikte ku
Üniversite koşulu; objektif perfo nlara
or
te
rsi
bu
ez
ünive
”
.
ası ve
m
lm
ru
vazgeçilm
nu
ıyo
ko
an
ortaya
yürekten in
ölçütlerinin ırılmasıdır.
,
nd
işlerlik kaza retime paralel olarak
öğ
m
iti
Eğ
Üniversitemiz Çarşamba Meslek
Yüksekokulu yeni eğitim - öğretim
yılına Çarşamba Ticaret Borsası
tarafından 2 milyon YTL harcanarak
yapılan yeni binasında başladı.
7000 metrekare alan üzerinde, 2
katlı ve 4000 metrekare kapalı alan
olarak tamamlanan binada; 12 derslik,
kütüphane, 2 bilgisayar - 1 kimya
laboratuvarı, teknik resim salonu, amfi,
çok amaçlı salon, kantin - kafeterya ile
15 öğretim elemanı odası bulunuyor.
Açılış Törenine Rektör Prof. Dr.
Hüseyin AKAN, Çarşamba Belediye
Başkanı Hüseyin DÜNDAR, Borsa
Başkanı Mithat YILMAZ, Borsa Meclis
Başkanı Nurettin ÖZTEKİN, OMÜ
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa
ERSİTESİ Prof.
Bekir SELÇUK,
Danışmanı
IS ÜNİV
AYRektör
KUZ M
DO
Hakan
LEBLEBİCİOĞLU, Yüksekokul
ONDr.
Müdürü Doç. Dr. İsmail AYDEMİR,
öğretim elemanları, Çarşambalı iş
adamları ve öğrenciler katıldı.
Rektör AKAN yaptığı konuşmada;
yüksekokul binasının kazanılmasında
emeği geçenlere teşekkür etti. Ticaret
Borsasının bu girişiminin örnek ve
özendirici olmasını diledi. “Üniversite
olarak Çarşamba MYO’ya yeni
programlar açarak bu desteğe karşılık
vereceğiz” dedi.
I. Samsun Gökler Sempozyumu’na
katılan Ulaştırma Bakanımız Binali
YILDIRIM’a Üniversitemiz Senatosu’nun
19.06.2009 tarihli Oturumunda alınan
kararla “Havacılık ve Uzay Bilimlerinde
teknolojik ve uygulamalı eğitime destekleri, hava taşımacılığımızın uluslararası rekabet gücünü artırıcı çabaları,
eğitim iletişimi alt yapısının hızlı, güvenilir ve ekonomik düzeye ulaştırılmasındaki kararlılığı ile bu konulardaki
çalışmalarını bilimsel ve akademik yapılanma disiplini içerisinde sürdürmesi”
nedeniyle, OMÜ Fahri Doktora Unvanı
verildi.
Unvan Belgesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN tarafından Bakan YILDIRIM’a
sunuldu.
Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah GÜL’ün
katılımıyla başlamanın
onurunu yaşadık. Samsun
Milletvekilleri Birnur
ŞAHİNOĞLU, Ahmet YENİ,
Mustafa DEMİR ve Suat KILIÇ
bu ziyarete iştirak ettiler.
Ekim-Kasım-Aralık / 2008
Ekim-Kasım-Aralık / 2008
Ekim-Kasım-Aralık / 2008
Çarşamba MYO
Yeni Binasında
Eğitime Başladı
8
-Aralık / 200
Ekim-Kasım
HABER BÜLTENİ
Ekim-Kasım-Aralık / 2008
AYIS
KUZ M
ÜNİVERSİTESİ
ONDONO
DOKUZ MAYIS
İT
S
ÜNİVER ESİ
18
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’a
OMÜ Fahri Doktora Ünvanı Verildi
Fakültelerinde açtığı Fosil Sergisi ilgi ile izlendi.
1 - 2 Aralık Fen - Edebiyat, 3 Aralık Eğitim
Fakültesi (Kurupelit), 4 Aralık Tıp ve 5 Aralık Eğitim
2008
/ 2009 Eğitim
Fakültesi (Atakum) salonlarında
sergilenen
fosiller
ve Öğretim Yılına
öğrenciler ve öğretim elemanlarınca
ziyaret edildi.
Sağlık Bakanı RECEP AKDAĞ
Üniversitemizi Ziyaret Etti
Bakanlığı ile ilgili yurtiçi tetkik
gezilerini sürdüren Sağlık Bakanı
Recep AKDAĞ Üniversitemizi ziyaret
etti.
Samsun Valisi Hasan Basri
GÜZELOĞLU, Samsun Milletvekilleri
Suat KILIÇ ve Mustafa DEMİR ile
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan
TOK’un refakat ettiği Bakan AKDAĞ’ı
Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN
karşıladı.
Rektörlük Çalışma Ofisi’nde
yapılan sohbet toplantısında,
Üniversitemizin gelişmişlik
düzeyi, Araştırma ve Uygulama
Hastanemizin hizmetleri ve
sorunları hakkında Rektör AKAN
tarafından Bakan AKDAĞ’a brifing
verildi. Sağlık personeli yönünden
kadro eksikliği dile getirildi.
Yeni Sosyal Güvenlik
Kanunu çerçevesinde sağlık
hizmetleri yönünden Üniversite
hastanelerinden beklentileri anlatan
Bakan AKDAĞ ve beraberindekiler
Başhekim Prof.Dr. Mustafa
Bekir SELÇUK’un da katılımı ile
Üniversitemiz Hastanesinde
incelemelerde bulundu.
HABER BÜLTENİ
HABER BÜLTENİ
2008
Cumhurbaşkanımız
FOSİLLERABDULLAH
SERGİSİ GÜL
Üniversitemizde
Paleontoloji Derneği’nin Üniversitemizin çeşitli
ONDOKUZ
MAYIS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
72
ONDOKUZ
MAYIS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ
MAYIS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
Hü
miş
bulunması hepim
seçtiğinizde aile seyin AKAN; Üniversitemizi
bir şanstır. Sizler
iz için büyük
lerinizin sağlad
in
ığı
kendinize daha
kullanacağınıza de bu şansı en iyi şekilde
çok zaman ayırab imkanlarla
inanıy
maddi yönden
ilecek ve onlara
Rektör AKAN, yaş orum, dedi.
bü
yük bir kolaylık
ant
ısın
dan örnekler ver
dedi.
gerçekleştirdiğ
sağlayacaksınız
ere
i konuşmasınd
,
a esprili anlatım k
öğrencilere mo
Rektör AKAN “Bi
ı ile
ral verdi. Başarın
z size geldik, şim
Üniversitemizi
ın seçme sınavı
di sıra sizde,
kaz
nda
gelmenizi bekliy anmanızı ve öğrencimiz olarak
oruz” diyerek söz
lerini tamamlad
ı.
ONDOKUZ
MAYIS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
Şubat 2007 tarihinde başlanılan Teknoloji
Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmalarında tahsis
edilen alanın 2/B kapsamına alınabilecek orman
alanına girmesi nedeniyle Çevre Bakanlığı’ndan
izin alınamamıştı.
Çalışma 26. 09. 2008
tarihinde,
Üniversite
Senatosu kararıyla 80562
metrekare yeni bir alanın
tahsisi ile yeniden başlatılmıştı.
Doç. Dr. Fehmi YAZICI
Bölge Kuruluş Başvurusu
yapabilmek için tüm belgeler tamamlandı ve
Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, OMÜ Rektörlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında Kurucu Heyet Protokolü imzalandı.
başvuru dosyasının Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na gönderilmesi sonrası sonuç beklenmektedir.
İmza töreninde Teknopark hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Doç.
Dr. Fehmi YAZICI Teknoparkın amacını ; “Üniversite-sanayi işbirliğini en üst
23
düzeye çıkarmak, ileri teknoloji alanında çalışan yerli
ve uluslararası şirketleri bir araya getirmek, üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının
ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak, teknolojik düzeyi yükselterek uluslararası rekabet gücünü
artırmak, ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni
şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin
büyümesini teşvik etmek” olarak tanımladı.
Teknoparkta yürütülen AR-GE faaliyetlerinden
elde edilen kazançlar gelir vergisi, kurumlar ve katma
değer vergisi ile ücret gelir vergisinden (stopaj) muaf
tutulacaklardır, dedi.
Vali Hasan Basri GÜZELOĞLU, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Rektör Prof. Dr. Hüseyin
AKAN ve TSO Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU protokolü imzaladılar.
73
HABER BÜLTENİ
7
eğişimi
ABD ile Öğrenci DONDOKUZ
MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
HABER BÜLTENİ
e of
e University, Institut ity
South Dakota Stat
vers
, North Arizona Uni
American Indian Arts temsilcileri Üniversitemites
ve Gilbert & Associa uklar ayrıca “Kültürlerin ve
zi ziyaret ettiler. Kon ve Sürdürülmesi” konulu
ası
ilerle bir
Benliklerin Korunm
elemanları ve öğrenc
söyleşi ile öğretim
versitearaya geldiler.
Üni
ile
temsilcileri
ABD üniversiteleri
i ve öğreitim amaçlı öğrenc
leştiçek
miz yöneticileri “Eğ
ger
rı”
programla
tim elemanı değişim
gram ve
anlaştılar. Ortak pro tokolürilmesi konusunda
pro
değişim
ONDOKUZ
ÜNİVERSİTESİ
karşılıklı MAYIS
dı.
bölümler arasında
alın
rı
kara
ı
mas
alan
nün hazırlanarak imz encilerin Türkiye ve KKTC’de
Yerli Amerikalı öğr
n Amerika
una
bul
ıda
katk
a
burslu okumaların düzenlediği bu görüşmeun
Türk Koalisyonu’n
f. Dr. Hüsesilciler Rektör Pro
Rektör
ler için gelen tem
nda ziyaret ettiler.
amı
mak
da
N’ı
yin AKA
keli armakristal Atatürk Hey
AKAN konuklarına
ğan etti.
nıtıldı
us İşletim Sistemi Ta
74
ini kulve donanım desteğ
gerekli tüm yazılım söyledi.
ı
lanıcısına sağladığın KARAMAN da yaptığı suÖğr. Gör. Yüksel
gramlarını
içerdiği paket pro
slayanumda Pardus’un
tim sistemleriyle kıya
ve bunları diğer işle i bir kez daha dile getirdi.
min
rak Pardus’un öne
“Ulusal
rkezi tarafından
Sürekli Eğitim Me
lanımı”
us: Kurulumu ve Kul
İşletim Sistemi Pard
ndi
enle
konulu seminer düz ODABAŞ; “Pardus işletim
Yrd. Doç. Dr. Serhat nakları kullanılarak gekay
ar kullasistemi, açık yazılım
sürümüdür. Bilgisay
liştirilmiş bir Linux ılımları ve buna eklenmiş
yaz
etsiz ve
nımına ait temel
ücr
a
ayı kullanıcısın
çok sayıda uygulam sunabilmesi nedeniyle güa
güvenli bir ortamd i çok önemli iki konuda en
gib
venlik ve maliyet
gelmiştir.”
larından biri haline
uygun çözüm araç rnet sayfasından bilgisainte
’ın
İTAK
TÜB
eğini de
dedi.
indirilip kurulabilec sistemi
yarlara rahatlıkla
bu sayede işletim
;
baş
Oda
n
aya
ın azalavurgul
in dışa bağımlılığın
yönünden ülkemiz ılımların güncel ve yasal
yaz
an
anıl
kull
la kullacağını,
l sektörde rahatlık
olarak kamu ve öze etti. Pardus’un kurulumu
e
ifad
ini
ceğ
bile
sistemnıla
dan diğer işletim
ve kullanımı bakımınşılabilir ve kullanım dilinin
anla
a
dah
e
gör
e
lerin
. Dr. Erhan
söyleyen Yrd. Doç
Türkçe olduğunu bilgisayara kurulduğunda
n
us’u
Pard
ÜN;
ERG
Ağustos-Eylül-Ekim / 2009
Pard
Güneş Enerjili Oto Tamam
Sırada Hidrojenli Oto Var
Üniversitemiz Enerji Kulübü ekibinin yaptığı
güneş enerjili araç, Formula G yarışlarına katılıyor.
Tahsin Tuncalı Gençlik Merkezi’nde güneş
enerjisi ile çalışan aracın tanıtımı yapıldı. Araç
tanıtımına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sait BİLGİÇ, Prof. Dr. Ahmet BULUT, Prof.
Dr. Ferşat KOLBAKIR, öğretim
üyeleri ile Enerji
Kulübü’ne
üye
öğrenciler katıldı.
80- 90 kilometre hıza ulaştığı öğrenildi. Araç,
panellere gelen güneş ışınlarını enerjiye dönüştürerek aküye yüklüyor ve tekerlere güç verilerek hareket etmesini sağlanıyor.
“Amacımız yarışta önemli bir başarı sağlamak”21
diyen Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi ve Enerji Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK, “Yarışta
başarılı olursak Samsunlu işadamlarından destek göreceği-
2010 / Temmuz
-Ağustos-Eylül
(KASİF) ve Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) işbirliği ile düzenlenen, “Türkiye’nin
AB İlerleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” konulu toplantı üzerine bir araya gelen; Avrupa Birliği Genişleme Komisyonu Türkiye Masası Şefi Chistos Makridis,
TUSKON Bürüksel Temsilcisi
Serdar Yeşilyurt, KASİF Başkanı
Osman Reis ve KASİAD Başkanı
Abdurrahman Hacıkerimoğlu
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı
makamında ziyaret ederek fikir
alış verişinde bulundular.
Ziyaret sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Chistos Makridis’e Samsun’un
simgesi olan Atatürk Heykeli
hediye etti.
KONUKLARIMIZ
2010
HABER BÜLTENİ
Ağustos-Eylül-Ekim / 2009
ürkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Karadeniz Sanayici
ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu
39
- özenilen
üniversite
KO
NU -
KLARIMIZ
2010 / Temmuz
-Ağustos-Eylül
bölge ve ülke
için bir şans olduğunu belirtti.
2 0 0 9
TESİ
- 2010 eğitim-KUZ MAYIS ÜNİVERSİ
O
öğretim OND
yılının
ilk dersini ise Bilkent Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr.
Metin HEPER, “Türkiye’de Sosyal Bilimler Üzerine Bazı
Düşünceler” başlığı altında verdi. Türkiye’de sosyal
bilim yapmak isteyen bilim adamlarının karşılaştığı
sorunlara değindi. HEPER, yakın bir geçmişe kadar
Sosyal Bilimler’in Fen Bilimleri kadar itibar görmediğinden yakındı ve bu zihniyetin izlerinin günümüzde de kaybolmadığını belirtti. Gelişmiş ülkelerdeki
Sosyal Bilim anlayışıyla ülkemizdeki anlayışın örneklerle karşılaştırmasını yaptı ve bu bilimlere gereken
önemi vermeyen bir toplumun gelişemeyeceği uyarısında bulundu.
Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin AKAN,
Bakan Demir’e tablo ve konuşmacı olarak katılan
Prof. Dr. Metin HEPER’e plaket sundu.
MAYIS
ONDOKUZ SİTESİ
ÜNİVER
aatlara
ş
İn
n
a
’d
N
A
Rektör AK
etimi
n
e
D
u
n
o
S
ıl
Y
İTALYADAKİ OM
Ü’LÜLERDEN
REKTÖR AKAN’A
ZİYARET
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
tı,
alanlı inşaa liği hissediik kullanım
sik
metrekarel te Hastanesinde ek
b) Üniversi üler Cerrahi Ünitesi,
alanlı Eğitim
vask
len Kardiya metrekare kullanım
c) 15.000
tı,
aa
inş
k
roloji olmak
Blo
Fakültesi 2. Plastik Cerrahi ve Nö ve hijyenik
modern
d) Başta
s katlarını
rvi
se
tak
üzere ya
in boşalttığı
şturma,
yapıya kavu k ve bağlı birimler avi amaçlı
e) Rektörlü ayene, teşhis ve ted
mu
i,
sta
rülmes
alanın ha
36
nına dönüştü
20.000 mt.
kullanım ala enerji alt yapısının ilir, ölçülebif ) Kampus ile uzaktan izleneb
esi,
lm
rü
ajı
ştü
nt
kv kablo mo a edilebilir hale dönü ktör hattı ile
nd
lir ve kuma giderlerinin ana kolle n sistemine
lizasyo
g) Atık su
Kent kana esnek tip atık su
ümp
rkez Ka
narak Ana
tre
Me
pla
i
to
tes
rsi
ı
açlı 3000 me larını denetleyerek
Ünive
tırımlar
am
yıs
ya
Ma
t
ma
z
aa
ğla
ku
ma
inş
Ondo
nan
esi çalış
ni- ba
ı.
en hız kaza
ışları ile ye
su döşenm
seli bilgi ald
sü’nde yenidğlanacak kapasite art iversitemi- boru
oje mukaye Üniversite Vakfı ile
Ün
sa
ililerden pr
a
sayesinde t ve çalışma alanları
0 metreka
di bir ilg Rektör AKAN ayrıc
.00
cid
a
15
n
ınd
me
sürdürüle
rkezinin
lenen hiz
mesi anlam Prof. Dr. Hüiçerisinde
yaşam me
si ve büyü
zin gelişme caktır, diyen Rektör f. Dr. Ferşat uyum nım alanlı AVM türü edildiğini bildirdi.
lla
ya
le
katkı sağla Rektör Yardımcısı Prorı denetledi. re ku narak projesinin iha salonu, bilardo ve
,
seyin AKAN devam eden inşaatla program- planla e sinema, bovling ş merkezleri, kaferın
ile
eri
risind
ş-v
İçe
alı
ı,
ı
ofisleri,
lar
KOLBAKIR ası sebebiyle inşaatla
rans salon
renci kulüp
ına ulaştığın
Yıl sonu olm gerçekleşme oranlar e başlanılan konfe ve yemekhaneler, öğ ojenin gerçekleşk bu pr
ca
er çalıola
lara uygun r AKAN; 2009 yılı içindlanacak olan terya
diğ
rı
ve
ark alanla öğretim elemanı
erilmiş
gören Rektö ları içerisinde tamam k ve alt yapı otop
renci,
iyacının gid
yıl
ğlı
mesi ile öğ
bir sosyal iht
2010 - 2011 öncelikle eğitim, sa
li
em
ön
ız
şanların
yatırımlarım yoğunlaşmıştır, dedi.
di.
ğını söyle
de
sektörlerin AN inşaatları süren; ’nun 14.400 olaca
Rektör AK
ksekokulu
Meslek Yü
a) Sağlık
2010 / Ekim-Kasım-Aralık
KANSERE KARŞI GÜZ YEMİŞİ
Kanseri
önleyen madde
olarak bilinen
likopen içeriğinin
domatesten
onyedi kat daha
fazla olduğu
belirtilen
‘Güzyemişi’’nin
üretimi için
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde
çalışma başlatıldı
11
Kasım-Aralık / 2009
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
39
LTENİ
Rektör AKAN’ın Öğrencilerle Sohbeti
T
Avrupa
Birliği Genişleme
Komisyonu
Türkiye Masası
Şefi Chistos
Makridis ve
beraberindeki
Sivil Toplum
Örgütleri
Başkanları
Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan’ı
makamında
ziyaret ettiler
HABER BÜ
Üstlendikleri misyon bakımından üniversitegücüdür. Bu itibarla üniversiteler eğitim, sağlık, leri, Türkiye’yi yarınlara hazırlayan kurumlar olabilim, kültür, sanat ve spordaki gelişmelere yön rak değerlendiriyor ve her zamankinden daha
verirler.
çok gayret göstermelerini bekliyoruz.
Üniversitelerin, bilgiye dayalı üretimin egeTürkiye’nin öngörülebilir, istikrarlı, modern,
men olduğu çağımızda, bir yandan bilimsel fa- gelişmiş, müreffeh
Üniversitemiz
bir ülke Rektörü
olarak dünyadaki Açıklamalarını özet olarak aktaran AKAN
aliyetlerini yoğunlaştırırken, diğer yandan da konumunu pekiştirmesi
Prof. Dr. Hüseyin
AKAN üniversite-öğrencilerin şikayet ve önerilerini dinledi.
konusunda
“Öğrencilerle
Sohbet” amaçlı
toplumsal hayatı şekillendirecek yeni adımların lerimizde eğitim
gören gençlerimiz
en önemliBazı konuların derhal çözümü için girişimlerin
olarak düzenlenen toplantıda,
başlatılacağını söylerken, bazı konularda zamana
atılmasına, fikirlerin yeşermesine, tartışılmasına gücümüzü oluşturmaktadır,
Bütün gençlerimizinihtiyaç olduğunu söyledi.
Üniversitemizin genel durumu
imkan sağlamaları büyük önem taşımaktadır.
sorumluluklarının
bilinciyle,
inançla
veorta
güvenle
hakkında
bilgi
verdi.
Yakın,
Üniversiteler, ülkenin bilim ve teknoloji ala- çalışarak ülkemizi her alanda yükselteceklerine
ve
uzun
vadede
gelişim
için
nındaki potansiyelini harekete geçirecek, bilgi inancım tamdır.
planlanan projeleri anlattı.
üretme kabiliyetini geliştirecek en önemli aktörBu duygu ve düşüncelerle,
2009-2010 AkadeÖğrenci memnuniyetinin
lerden biridir. Dolayısıyla üniversitelerin daha çok önemine
mik Yılı’nda
Üniversitenizin
değerli
değinen
Rektör AKAN, pek
çok öğretim üyeproje üretmeleri, ar-ge çalışmalarına yoğunlaşa- düşüncenin
gerçekleştirilmesi
kaynak
leri ve görevlileri
ile sevgiliiçin
öğrencilerimize
başarak, yeni buluşlarla ülkemizin rekabet gücünün bulmanın
zorluklarına
değindi.
rılar diliyor,
selam ve
sevgilerimi iletiyorum.
yükselmesine katkılarını arttırmaları gerekmekİ
TES
RSİ
İVE
tedir. Rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonominin
ÜN
Abdullah GÜL
ONDOKUZ MAYIS CUMHURBAŞKANI
13
şartlarını ancak bu şekilde karşılayabiliriz.
Üniversitemiz 2009 - 2010 akademik yılı açılış
töreni Bayındırlık ve Iskan Bakanı Mustafa DEMİR’in
katılımıyla Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden
Öğr. Gör. Erdem ÇAĞLAR ve Arş. Gör. Armağan ERMAN, keman ve piyano ile katılımcılara eşsiz bir
müzik ziyafeti sundular. Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin AKAN’ın açış konuşmasından sonra söz alan
Samsun Valisi Hasan Basri GÜZELOĞLU, adını millî
mücadelenin başlangıç tarihinden alan bir üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
“Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar”
sözünü hatırlatan Vali, bu felsefenin tüm gençlere
örnek olması gerektiğini belirterek çağımızda bilginin ve ona ulaşmak için çalışmanın ne denli önemli
olduğunun altını çizdi. Üniversitemizin, Samsun’un
ve ülkemizin kalkınmasında büyük bir rol oynadığını
vurguladı ve bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR
ise kendi öğrencilik yıllarından ve o dönemdeki
eğitim sorunlarından bahsettiği konuşmasında, günümüzdeki gençlerin bilim yapma konusunda çok
şanslı olduklarına ve bu şansı iyi
kullanmaları gerektiğine değindi.
Türkiye’deki eğitim kalitesinin her
geçen sene yükseldiğinin altını çizen DEMIR, bunun
yeterli olmadığını
ve çağdaş medeniyet seviyesine
ulaşmak için daha
çok çalışmak gerektiğini söyledi.
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nin
AB GENİŞLEME KOMİSYONU
ŞEFİ OMÜ’DEYDİ
/ 2009
Uluslararası Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri
sıralamasında 17. sırada iken 2007 yılında 23. sıraya
Mustafa ALPER, OMÜ Uluslarası İlişkiler Biriminin
gerilemiştir. Ekonomik kriz sonrası bu sıralamanın
düzenlediği
ve Türkiye’de Uluslararası
Bütün“Dünyada
üniversitelerimizin
iyi eğitim veren,daha da düştüğünü söyleyebiliriz.” dedi.
Yatırımlar”
konulu
konferans
verdi.
modern bir ilim ve irfan yuvası haline gelmesi, 4-5 yıl öncesinde 20 milyar dolar civarında
1980’de kurulan ve 213 üyesi bulunan Derneğin yatırım alan Türkiye’nin 145 milyar dolarlık
dünya ölçeğinde ses getiren bilimsel yayın ve çaamacının Türkiye’deki yatırım ortamını iyileştirmek
yatırıma, özellikle finansal hizmetler sektöründeki
lışmalara
atması
arzumuzdur.
olduğunu
bu imza
nedenle
devlettemel
yönetimi
ile ilişkiler Gerekyatırımlarla ulaştığını vurguladı.
üniversitelerin
gelişmesinin
önünü
açmak, gerek 2009 - 2010 yıllarında Türk ekonomisinde
içinde
olduklarını belirtti.
Çalışmalarını
UNCTAD,
artırmak gerekse eği-küçülmenin beklendiğini söyleyen ALPER, yatırımın
AB,yükseköğretim
OECD ve Dünya imkanlarını
Bankası ile koordinasyon
timde gençlere
fırsatyürüterek
eşitliği sunmak
amacıyla il-istihdam ile doğru orantılı olması nedeniyle
içerisinde
ortak projeler
sürdürdüklerini
Sayın Prof. Dr. Hüseyin AKAN
gili tüm taraflar yoğun bir gayretin içindedir.
söyledi.
önümüzdeki yıllarda ekonomik küçülmenin doğal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Dünya
ekonomisikopuk,
pastasından
Türkiye’nin uzak birsonucu olarak iş bulma imkanın da azalacağını
Toplumdan
gelişmelerden
daha
büyük pay sahibi
olması yerine
için çalıştıklarını,
üniversitenin
işlevlerini
getirmesi müm-söyledi. Gençlere mesleki bilgi ve becerileri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 2009-2010 uluslararası
yatırımları
Türkiye’yeüniversitelerin
çekebilmenin bulun-yanında artı özellikler edinmelerinin iş bulma
kün değildir.
Bu nedenle
Akademik Yılı açılış törenine davetiniz için teşek- çabasında
belirtti.
şanslarını artıracağı tavsiyesinde bulundu.
dukları olduklarını
şehirle bütünleşmeleri
elzemdir.
Mustafa
“Global
ekonomik kriz
kür ediyorum.
Ülke ALPER;
meseleleri
konusunda
fikir ve çözüm Türkiye’de yatırım yapan ülkeler sıralamasında
uluslararası doğrudan yatırımların
Bilgi üreten, ülkenin ihtiyaç duyduğu dona- nedeniyle
üretmesi, üniversitelerin görevleri arasında yerHollanda, ABD, Yunanistan ve Belçika’nın ilk
%
21
oranında
gerilemiştir.
Bir
yıl
içerisinde
bu
nımlı bireyleri yetiştiren, bilimsel çalışmalarıyla almaktadır. Ancak üniversitelerin bunu yaparkensıralarda yer aldığını, Türkiye’nin uluslararası yatırım
büyük düşüş ilk kez olmaktadır. Ülkemiz
yapan ülkeler sıralamasında ise 50. sırada yer
topluma ve sektörlere rehberlik eden ve gelece- derece
siyasallaşmamaları büyük önem taşımaktadır. alabildiğini belirtti.
ğe ışık tutan üniversiteler, ülke kalkınmasının itici 2006 yılında uluslararası yatırım çeken ülkeler
Bakan DEMİR’in
katılımıyla
Akademik Yıl
Açılış Töreni
Kasım-Aralık
HABER BÜLTENİ
Nisan-Mayıs-Haziran / 2009
HABER BÜLTENİ
Kutlama Mesajı
Ağustos-Eylül-Ekim / 2009
2009
ONDOKUZ
MAYIS
MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ
MAYIS ONDOKUZ
ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
Dünya’da ve Türkiye’de
Cumhurbaşkanımız’dan
Uluslararası Yatırımlar
ONDOKUZ
MAYIS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİ
MÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye’de
yeni
bir ürün olan güzyemişinin Çin, Japony
a ve Güney
Kore gibi Asya ülkelerinde ‘’Elaeagnus
Umbellata’’
adıyla bilindiğini ve bu ülkelerde
sıkça tüketildiğini söyledi. Yapılan araştırmaların
likopenin bir
çok kanser türünü önlediğine ve kalp
sağlığına da
iyi geldiğini ortaya koyduğunu vurgula
yan Çelik,
güzyemişinin domatesten onyedi
kat daha fazla
likopen içerdiğini bildirdi. Prof. Dr.
Çelik, Asya ori-
Ü’DEN
OM
OMÜ’DEN
-Aralık
2010 / Ekim-Kasım
Genel Sek
jinli bir bitki olan güz yemişinin çok
hızlı ve kolay hattin Özyurt’u makayetiştiğini dile getirerek, şu bilgileri
Dr. Sela
verdi: ‘’Güz
ye- ziyaret eden Altı Nokta
mişinin meyvelerinin içeriğinde likopen
da
mın
maddesi
kanı Aynur
bulunuyor. Birçok kanser hastalığını
Körler Derneği Baş
önleyen madde olarak bilinen likopen içeriği, güzyem
dokuz Mayıs ÜniverYiği
işinde do-t; “On
matesten 17 kat daha fazladır. Likopen
projeye çok büyük
site
domate
sinsi bu
dışında, karpuz ve pembe greyfur
ıştır. Yaklaşık 6
tta bulunudes
yor.tek sağlam
Antibakteriyel bir meyvedir. Sağlık
ikleri destek
açısından ay
sonboyunca verd
derece önemlidir. Prostat kanseri, pankrea
katkıdan dolayı
ı
klar
s kanseri
ve sağladı
gibi birçok kansere yakalanma riskini
Hüseyin
azaltmaktabaşta Rektör Prof. Dr.
dır. Ayrıca kalp kaslarını güçlendiren
Genel Sekve kolesterolü
Akan olmak üzere
düşüren bir meyvedir. Hücrelerin
yenilenmesini r Selahattin Özyurt olmak
rete
sağlar. Biyoaktif bileşikler, esansiy
etimine
el yağ asitleri,
üzere üniversite yön dedi.
beta karoten, lutein, A, C ve E vitamin
lerince zenm”
gindir. ‘’Yetiştirildiği ülkelerde büyük
çok teşekkür ediyoru duğu
ilgi gören ve
sun
ur Yiğit’in
ekonomik getirisi yüksek olan güzyem
işinin üreti- Ayn
reter
mini yapmak için Samsun’da iki ayrı
eti alan Genel Sek
köyde denemplak
e
üretimlerine başladıklarını belirten
. Dr. Selahattin ÖzDoç
.
Çelik, sürdürüYrd
da
atım
hay
et
len altyapı çalışmaları ile söz konusu
plak
“Bu
bitkinin yöreyurt ise
insanının yüzünü güldüreceğine inandığ
erli ödüldür”
ını ifadealdığım en değ
etti. Prof. Dr. Hüseyin Çelik, güzyem
işinin eksi 40dedi.
dereceye kadar soğuğa ve kurak koşullar
a dayanan
bir yapısı bulunduğunu dile getirere
k, güzyemişinin Türkiye’de alternatif ürünler içinde
en kolay ve
ekonomik yetiştirilebilecek bir meyve
olduğunu
anlattı. Güzyemişinin Asya ülkelerinde
çeşitli şekillerde tüketildiğini belirten Çelik, güzyem
işinin taze
meyve, meyve suyu, reçel, jöle, sos,
kuru meyve
olarak tüketildiğini, yaprak, kök ve
çiçeklerinden
ise ilaç sanayisinde yararlanıldığını
kaydetti. Çelik,
güzyemişinin Uzakdoğu’da gelenek
sel besin kaynaklarından biri olarak tüketildiğini
de sözlerine
Çocuk Cerrahi
ekledi.
OMÜ ÇITAYI YÜKSELTİYOR
O
ndokuz Mayıs Üniversitesi yaptığı başarılı
bilimsel
çalışmalarla Türkiye’deki 46 ünivers
iteyi geride bırakarak 17’nci. sırada yer aldı.
Aralık ayında Orta Doğu Teknik Ünivers
itesi’nde gerçekleştirilen URAP 2010 (University Ranking
by Academic Performace) Sempozyumu çalışmaları
sonucunda dünyanın en
iyi 2000 üniversitesi açıklandı. Yapılan
sıralamalarda Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Türk üniversiteleri
arasında 17’nci, dünya
üniversiteleri arasında ise 963’üncü
oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde
akademik performansa dayalı sıralama sistemleri üzerind
e bilimsel çalışmalar
yapmak üzere kurulmuş olan URAP
laboratuarı bünyesinde
akademik performans kriterleri üzerind
e yapılan araştırmalar
değişik disiplinlerden gelen 10 üyenin
katılımıyla sürdürülüyor.
16
ziyaret
reter Yrd. Doç.
O
19
İtalya
Lecce Salento
Üniversitesi ‘nden
Akademik kalitenin ölçümüne odaklan
mış bir sistem olan URAP sıralama sistemi
nin temelini,
üniversitelerin yaptığı bilimsel yayınla
r oluşturuyor. Yapılan
yayınların hem niteliğini, hem de niceliği
ni göz önünde bulunduran kriterlerin yanı sıra, uluslara
rası işbirliğine yönelik
göstergeler de değerlendirme kapsam
ında tutuluyor.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.urapcenter
.org
- özenilen üniversite -
2
6 Mayıs-10 Haz
iran tarihleri arasında ülke
düzenlenen 8. Ulus mizde
Türkçe Olimpiya lararası
tlarına katılmak amacıyla
, aralarında halen İtalya
Lecce Salento Üniversitesi
Türk Dili
ve Edebiyatı Bölü
Türkçe eğitmen mü’nde
liği yapan üniversitem
iz öğretim üyesi Doç.
Dr. Nalan
Kızıltan’ın öğre
ncilerinin
de bulunduğu
İtalya Bari
Üniversitesi’nde
n bir grup
Rektör Prof. Dr.
Akan’ı makamındaHüseyin
ziyaret
etti.
Bari Üniversitesi
tür ve Turizmd , “Küle
niz Birliği Yüksek AkdeProgramı” öğrencis Lisans
Aydın yaptığı açık i Serap
”Bizler orada Ond lamada;
okuz Mayıs Üniversitesi
’ni
ki Türkiye’yi tem ve tabii
sil ediyoruz. Ondokuz
Mayıs
Ünia ameliyatı
ırm
vers
ağızi laşt
ites
ei resm
irin
birb
kimliğiyleik. Normalher zaman çalış
verd
sına kara
malrarım
ılma
ıza
yap
des
tek oldu, biz de
kafesi kesiüs
Türk
eliyat göğ
çe
amtları
bupiya
deOlim
e
lesiy
luğ
le unun için
üsvesiboş
Samksun
ve’a göğ
lere
da gele
rek Sayınır. Biz bunu,
Rektörük
ktad
ılma
yap
e teşe
lere müz
kkürlerigiri
eliam
mizi ve saygıları kapalı
sız
kan
ında mızı sunaras
halk
ma fırsa
kopik
tı bulduk.” deden,
i. torakos
olarak da bilin
DEN
N
İ’
S
E
T
L
Ü
K
A
F
IP
T
OMÜ
TÜRKİYE’DE BİR İLK
Anabilim Dalı
37 pik
torakosko
yöntemle
Türkiye’de bir ilke
imza attı
- özenilen üniversit
e-
versitesi Çocuk Cer
ndokuz Mayıs Üni
sız
halk arasında kan
rahi Anabilim Dalı,
ik
bilinen torakoskop
ameliyat olarak
’de bir ilke imza attı
Üyeetim
yöntemi ile Türkiye
Öğr
ı
Dal
bilim
Çocuk Cerrahisi Ana başkanlığındaki ekip,
Tander
si Doç. Dr. Burak uştan yemek borusu darlığı
doğ
kez
ilk
’de
Türkiye
Kurnaz’a to1,5 yaşındaki Alper uladı. Yönşikâyeti ile gelen
l bir yöntem uyg
öze
ilen
den
pik
madan ve
rakosko
er, göğüs kafesi açıl
teme göre minik Alp ılmadan ameliyat edilerek
yap
i
kes
ük
göğse büy
u.
sağlığına kavuşturuld elerin sonucunda Alper
Yapılan incelem
darlığı tespit
n yemek borusu
Dalı
Kurnaz’da doğuşta
Cerrahi Anabilim
borini belirten Çocuk
O
yat
temle, göğüs
denilen özel bir yön
37
ve göğse büyük
kafesi açılmadan
eliyat ettik. Yakesi yapmadan am geçti” dedi.
arılı
pılan ameliyat baş
yemek yeAlperen Kurnaz’ın
aya başladığını
meye ve kilo alm
Burak Tander,
ifade eden Doç. Dr. tamız hızlı
has
“Ameliyat sonrası
i. Eskiden yiyebir iyileşme gösterd
maya başladı.
mediği gıdaları yut en hemen iz
hem
Ameliyat yerinde
eskiden yatem ameliyatlarda
kalmadı. Kapalı yön
a eğrilikleri
rda görülen omurg
edi” diye
pılan açık ameliyatla
uklukları da görülm
ve bazı solunum boz
.
uştu
kon
75
düze
ramına göre temel kofi;
kursun hede ve okuma
nuşma, yazma liştirilmesige
becerilerinin
cak. İlerleyen
ne yönelik ola sa katılankur
zamanlarda,
i doğrultuler
ep
tal
ların
nlara yönelik
sunda özel ala , vs.) konumi
(ticari, ekono ilebilecek.
ver
larda da kurs
2010 / Nisan-Mayıs-Haziran
E AÇILDI
HİZMET
İ
İĞ
T
U
B
İ
C
N
ĞRE
DenizBank’ın
işbirliğiyle
gerçekleşen
etkinlikte Beyazıt
Öztürk 2 saat
süren bir söyleşi
gerçekleşti
MEZUNİYET
MEZUNİYET COŞKUSU
Genel Müdürü Hakan Ateş’in “Paso Bonus Dünyası Gençlik Programı”nı anlatmasının ardından
Beyaz tarafından sahnede bir yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada 3. olan öğrenci cep telefonu, 2.
olan öğrenci Work&Travel firmasından yurt dışı
eğitimi, ve 1. olan öğrenci de mezun olduğunda
DenizBank’tan iş garantisi almaya hak kazandı.
“Beyaz Show”un kendisini en özgür hissettiği yer olduğunu, bu nedenle de programını çok
sevdiğini belirten Beyaz, bir öğrencimizin isteği
l
ğustos-Eylü
üzerine daha önce programa
katılmış
olmalarına
muz-A
2010 / Tem
rağmen 50 kişiden oluşacak
yeni bir OMÜ’lü öğrenci grubunu daha programına davet etti.
ZYUM
OUM
RERE- -SSEEMMPOPZY
GNG
KONKO
I KARADENİZ
S
A
R
A
R
A
L
S
1.ULU
LERİ
HUKUK GÜN
belirk olduğunu
ciyle başlanaca
e bir ilk
time 75 öğren u Hukuku ile Türkiye’d nında
ala
Kam
u
i,
ker
kuk
Tıp Hu
ten Ha
tti.
emsedikleri
olan ve çok ön timi vereceklerini kayde Hüseeği
Prof. Dr.
yüksek lisans
katılan Rektör
erek,
Sempozyuma lantının önemine değin ya
ara
, top
yin Akan ise
7 e bir
rin her sen
- özenilen üniversite komşu ülkele lunmaları gerektibu
Karadeniz’e
de
işin
alış ver
gelerek fikir
yet
sun Cumhuri
ğini belirtti.
konuşan Sam hukukçu olarak
Son olarak
; bir
ip Yetişir ise
an mutBaşsavcısı Can Samsun’da yapılmasınd elerle
ın
ülk
bu toplantın nu söyleyerek, komşu
olak duyduğu alışverişinin çok verimli su
i,
sine lulu
r
adeniz Bölge tan, yapacağımız fiki Yetişir, “Hukuk ekmek gib bir
Kar
ve
n
rekli olan
ürkiye’de
an, Gürcis
vurguladı.
ge
rist
ını
için
lga
cağ
kes
Bu
r;
her
komşu ülkele sya’dan hukukçularının gibi, dünya üzerinde kuku yüksek lisans progRomanya, Ru kleştirilen Ceza Hukuku ihtiyaçtır. Ayrıca, tıp hu açılmış olması Türkiye
ez gerçe
adamı
Samsun’da
katıldığı ve ilkkzyumda çok sayıda bilim lış ko- ramının da
li”. dedi.
açı
konulu sempo bulundu. Toplantının
için çok önem
de
Dekanı
işin
esi
ült
ver
Fak
alış
r
fiki
Ü Hukuk
leOM
zen
an
dü
yap
ini
“Birincis
nuşmasını
kan Hakeri,
Günleri
Prof Dr. M. Ha rarası Karadeniz Hukuk rin kadiğimiz Ulusla Karadeniz’e komşu ülkele büyük
en
mu
’in
zyu
adeniz
Sempo
kleşiyor. Kar
ediyor.
tılımıyla gerçe sun da buna öncülük
pozılacak olan sem
kenti olan Sam
her sene yap tan’da düzenleneyle
bö
an
nd
Bu
yıl Gürcis
esini
eki
çm
üzd
ge
li
üm
n verim
yum, ön
sempozyumu ’nde eğitim öğreesi
cek” diyerek
Hukuk Fakült
diledi. Bu yıl
OMÜ Ali Fuad
Başgil Hukuk
Fakültesi’nin
e
ev sahipliğind
düzenlenen
ı
as
1. Uluslarar
kuk
Karadeniz Hu
Günleri Omtel
dı
Otel’de yapıl
26
MEZUNİYET
MEZUNİYET
Samsun Valis
i Hüseyin Akso
kurulum çalış
y, 19 Mayıs
maları süren
ilçesinde
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Sivil
Havacılık Yüks
ekokulu’nda
celemelerde
inbulundu.
OMÜ Ballıca
Kampüsü’nü
ziyaret eden
Vali Hüseyin
soy, kampüsü
Akve
rek Rektör Yard çevreyi gezeFerşat Kolbakır ımcısı Prof. Dr.
’dan bilgi aldı.
Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir de, önemli bir bilim
insanının adının yaşatılacağı üniversitenin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırseverlere teşekkür etti.
4
- özenilen üniv
ersite -
Yard. Doç. Dr. Deniz Ekinci
O
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, tıbbi kimyasal ilaçların yapımında kullanılan vücut enzimlerinin (Vücut reaksiyonlarını hızlandıran biyomolekül)
aktivitesini azaltan ya da durduran kimyasal moleküller
(inhibitör) tespit edildi. Fakültenin Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde yapılan araştırmalarda bilim adamları,
2011 / Nisan-Mayıs-Haziran bugüne kadar hastalıkları durdurucu ve kontrol altına
alıcı potansiyeli yüksek 40 civarında enzim inhibitörü
molekülü sentezlerken, bunların vücuda yan etkilerini
de inceliyor. Özellikle glokom, obezite, epilepsi, ülser,
nörolojik bozukluklar ve osteoporoz tedavisinde kullanılacak enzim inhibitörlerinin tıbba önemli katkılar sağlaması bekleniyor. 5 yıldır inhibitörler üzerine araştırma
yapan bilim adamları, kimya laboratuvarlarında tespit
ettikleri kimyasal moleküller üzerinde modifikasyonlar
yaparak maksimum etkinlik ile minimum yan etki gösterecek ve tıbbi ilaç olarak kullanılabilecek molekülleri
belirliyor. Bu moleküller, model organizmalar üzerinde
denenerek etki ve zararları tespit ediliyor. Tıpta tedavi
amaçlı kullanılabilecek ucuz ve zararsız moleküller elde
edilmesinin hedeflendiği araştırmada, kimyasal ve fonksiyonel özellikleri bilinen metabolik enzimler için madde
dizaynı gerçekleştiriliyor. Araştırma hakkında bilgi veren
OMÜ Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Deniz Ekinci; Almanya, Kanada, İtalya ve Yunanistan ile ortak yürüttükleri
araştırmada belirlenecek moleküllerin tıp dünyasına
önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.
Yard. Doç. Dr. Ekinci, “ Bugüne kadar onlarca kıymetli molekül belirledik ve bunların enzim inhibitörü olma
potansiyellerini tespit ettik. Araştırmalarımızdan elde
ettiğimiz bulguları 30’dan fazla bilimsel makale yazarak
dünyaca tanınan prestijli dergilerde yayınladık. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu proje sonunda tıpta tedavi amaçlı kullanılabilecek ucuz ve zararsız
iran
/ Nisan-Mayıs-Haz
moleküller elde etmeyi hedefliyoruz.” bilgisini2011
verdi.
KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ
Hastalıklarla mücadelede enzimlerin rolüne dikkat
çeken Yard. Doç. Dr. Ekinci, “İnsanda bir sürü hastalık,
UKLARIMIZ
KONteenzim aktivitesi ile ilişkilidir. Bu durumda hastalığın
davi edilmesi için ilgili enzimlerin durumu belirlenerek
ona göre ilaçlı tedavi yöntemi uygulanıyor. Bunu da biz
araştırarak kimyasal moleküllerle
yapılabilirliğini belirKONUKLARIMIZ
lemeye çalışıyoruz. Enzimin bugüne kadar kullanılmış
inhibitörlerine ve piyasada bulunan ilaçlara bakıyoruz.
Etki gösterecek inhibitörlerin yapısını belirliyoruz, o yapı
üzerinde modifikasyonlar yaparak daha etkin moleküller
elde etmeye çalışıyoruz. 5-6 senedir bu moleküller üzerine çalışıyoruz. 30-40 tane molekül sentezledik.
- öze
nt
Ç
ek Cumhuriyeti Başkonsolosu Irena
Kransnıca ve beraberindeki heyet
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Çek heyetle Rektör Akan, iki ülke
arasında, özellikle eğitim alanındaki işbirliğinin
geliştirilmesi ve Erasmus programı çerçevesinde gerçekleşen öğrenci ve personel değişi-
76
minin daha da arttırılması yönünde yapılacak
çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundular.
Ziyaretin sonunda, Rektör Akan, Başkonsolos Irena Kransnıca’ya Samsun’un simgesi olan
Kristal Atatürk heykeli ve hediyeler verdi. Başkonsolos Kransnıca da Rektör Akan’a kitap ve
ülkesinin tanıtım filmini hediye etti.
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy,
üniversitelerin kentlere önemli
katkılar ortaya koyduğunu, sosyal
ve kültürel, ekonomik yararlarının
bulunduğunu kaydetti.
AK Parti Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Suat Kılıç,
“Kazandığını harcayabilmek zordur. Kazandığını gelişi güzel işlerde harcayabilmek kolaydır ama
kazandığı helal alın terini millet ve
OMÜ’ DEN
millet meselelerini harcayabilmek,
hesabını kitabını yapmadan harcayabilmek zor iştir.” dedi.
OMÜ’ DEN
2011 / Ocak-Şubat-Mart
Haluk Koç
- özenilen üniversite -
Alaçam
Meslek
Yüksekokulu’nun
Açılışı,7Ulaştırma
Bakanı Binali
Yıldırım ile
Bayındırlık ve
İskan Bakanı
Mustafa Demir’in
katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
eslek Yüksek Okulu’nun açılış
törenine; Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım ile Bayındırlık ve İskan
Bakanı Mustafa Demir, Samsun Vali Vekili Hasan
Ersan, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni,
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, DLH Genel Müdürü
Ahmet Arslan, PTT Genel Müdürü Osman Tural,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Bulut, Prof.
Dr. Ferşat Kolbakır, Genel Sekreter Yrd. Doç.
Dr. Selahattin Özyurt, Dekanlar, Yüksekokul
Müdürleri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve
çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
IZ
ARIM
KLARIM
NUUKL
KOKON
IZ
EN
FRANSIZ ÖĞRETM YDİ
DE
Ü’
OM
RI
LA
AY
AD
ETKİNLİKLER
7 dersliği ve 2 laboratuarı bulunan okulun
ETKİNLİKLER
açılış konuşmasını
yapan Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan konuşmasına okulun açılış
sürecini anlatarak başladı. “ Başlangıçta Alaçam
Meslek Yüksekokulu’nun özellikle iki bölümünü;
‘Yönetim ve Organizasyon’ ve ‘Ulaşım Hizmetleri’
bölümlerini, bölümlerin altındaki programlarla,
okutulacak dersleri belirledik.
Aynı süreçte buradaki Tekel Binasının tesisi
sağlandı ve hemen ardından da tadilat projesi
çizildi. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde
öğrenci alarak eğitime başlayan Alaçam
Meslek Yüksekokulu’nun açılmasında, gerek
binanın tahsisinde, gerek tadilat projesinin
tamamlanmasında emeği geçen, PTT Genel
Müdürüne, İl Özel İdaresi’ne, Alaçamlılara, bu
ilim
yuvasının kazandırılmasında emeği
2011irfan
/ Ocak-Şubat-Mart
geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ” dedi.
BİRİNCİ OMÜ MEDYA ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU
Üniversitemiz
tarafından, OMÜ
Gençlik Kulübü
öncülüğünde
bu yıl birincisi
düzenlenen, “OMÜ
Medya Ödülleri”
gecesinde, 16 bin
727 öğrencinin
internet üzerinden
kullandıkları oylarla
belirlenen “en”ler
ödüllerini aldılar.
9
Fransızca
ağırladı.
Halu2k Leve
Prof. Dr. Hüseyin Akan
M
Montesquieue
’nın Bordeaux IV
niversitemiz ile Fransa
nan ve bu yıl da yeda geçen yıl imzala , Eğitim Fakültesi
Üniversitesi arasın
ası çerçevesinde
nilenen Erasmus anlaşmDalı, Fransız öğretmen adaylarını
im
Öğretmenliği Anabil
Ü
nilen üniversite
Samsun’un nereden nereye
geldiğini ve nereye gideceğinin
eğitime sağlanan katkı ile görüldüğünü belirten Demir, şöyle konuştu: “İlçelerinin nüfusu artan bir
Samsun oluyor. Metropol olarak
gelişen bir Samsun. Anadolu’da
ilçelerinde doğalgaz kullanan ilk
şehir olacak bir Samsun. Geçmişte ihmal edilenleri de gideren bir
Samsun ön görüyoruz. Eğitimde
fiziki yapılaşmamızı sürdürüyoruz.
Bundan sonra Samsun’da yapılacak fakültelerin vatandaşlarımızın
katkılarıyla yapılmasını sağlamaya çalışacağız. Kuzey Anadolu’da
Samsun özellikle yüksek öğretimde ileri gitmek zorunda. Doğusunda ve batısında olmak üzere
bütün kılcal damarlarına kadar
yayılmış bir üniversite kenti olması
için çalışacağız.”
OMÜ ALAÇAM MESLEK YÜKSEK OKULU
AÇILDI
Bunlar ilaç potansiyeli olabilecek moleküller. Deneyimlerimiz sayesinde kimyasal ve fonksiyonel özelliklerini çok iyi bildiğimiz önemli metabolik enzimler için inhibitör dizaynı gerçekleştiriyoruz. ” ifadelerini kullandı.
- özenilen üniversite -
Başarı belge
lerini Vali Hü
seyin Aksoy
elinden alan
ve Rektör Pro
öğrencilerin
f. Dr. Hüse
mutluluklar
ı yüzlerine ya yin Akan’ın
nsıdı.
Başsavcısı Canip Yetişir, Rektör
Hüseyin Akan, Rektör YarloğluProf.
, OMDr.
Ü Yapı
İşleri Daire
Başkve
dımcıları Prof. Dr.Dur
Ahmet Bulut
Ferşat Kolbakır, ÇaranıProf.
ReceDr.
p
muş da hazır
bulu
şamba Belediye Başkanı Hüseyin
Dündar,
ndu. Hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu, öğretim üyeleri, ilçe belediye başkanları, kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Çarşamba halkı katıldı.
Açılış konuşması yapan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Hakeri, fakülte binasının yapımında emeği
geçenlere teşekkür etti.
OMÜ’lü bilim
adamları, tıbbi ilaç
olabilecek kimyasal
moleküller tespit
etti.
ndokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde yapılan
araştırmalarda bilim adamları, bugüne kadar
hastalıkları durdurucu ve kontrol altına alıcı potansiyeli yüksek 40 civarında enzim inhibitörü molekülü tespit
etti. Bulunan moleküller sayesinde, glokom, obezite,
epilepsi, ülser, nörolojik bozukluklar ve osteoporoz hastalıkları tedavisinde önemli katkı sağlanması bekleniyor.
Fatih Öztürk
B
OMÜ’LÜ BİLİM ADAMLARININ
KEŞFİ
ÇEK CUMHURİYETİ
- özenilen üniversite -
Suat Kılıç
Kolbakır, okuilim insanı Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuat Başgil
lla ilgilihayırsever
çalışmalarının
adına
Mustafa
Kemal Güneşdoğdu’nun kathızla deva
m ettiğMüdürlüğü’nden
ni belir
ikılarıyla ilçe
girişinde
7. Bölge
tahterek, DSİ
önümüz
deki yıl
öğrealan
nci alına
sis edilen 100 dönüm
içerisindeki
4 derslikli Ali Fuad Başgil
cağı müjdesi
verdi.
ni
VALİ HÜSEYİN
AK
SİVİL HAVACIL SOY
IKFakültesi binası devir teslim törenine; Bayındırlık ve İskan
YÜKSEKOKULHukuk
U’NDA
Bakanı
Mustafa Demir,
Gurup Başkanvekili Suat Kılıç, AKP
İnceAKP
İNCELEMELE
lemelerde; 19
MayısÖztürk, CHP MilletveMilletvekilileri
Binnur
RDE
KaymŞahinoğlu
akamı Kadirve Fatih
EkinHüseyin
ci, 19 Aksoy, Cumhuriyet
BULUNDkiliUProf. Dr. Haluk May
Koç,ısSamsun
BelediyeValisi
Başkanı Osman Topa
OMÜ’
DEN
OMÜ’DEN
2011 / Ocak-Şubat-Mart
T
19
Mayıs Stadyumunda yapılan toplu me- ğunu öğrendim” sözünü örnek göstererek, “Yapmanız
zuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal gereken insanlarda gördüğünüz iyiliği çoğaltmak ve
Marşıyla başladı. Mezun öğrenciler büyütmek. Bunun için o iyiliği takdir etmek ve iltifat
adına konuşma yapan Eğitim Fakültesi Müzik Öğ- etmek” diyerek başarılar diledi ve yolunuz açık olsun
retmenliği Bölümü öğrencisi Burçin Yaşmut’un ko- diyerek OMÜ’lü mezunlara veda etti.
nuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan
Rektör Akan’dan sonra kürsüye gelen Vali Hüsemezun öğrencilere seslendi. Geleceğe yönelik tavsiAksoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Samsun
2010yin Ni
san-gurur
yelerde bulunan Akan, “Yaşama enerjinizi arttırın, çok ve/ bölgenin
kaynağı
olduğunu söyledi. Mezun
May
ıs-Ha
anTürkiye’nin geçalışın, hiçbir işi angarya görmeyin, o kaçmadığınız, olan öğrencileri kutlayan Aksoy,zir
‘’Sizler
üstlendiğiniz işler bir gün sizi vazgeçilmez kılacaktır. leceğisiniz. Sizlerin bu başarısında en az öğretim eleO zaman siz işi değil, iş sizi arayacaktır. Önyargıyı ya- manları kadar ailenizin de katkısı var. Sizler, uzun bir
nınıza yaklaştırmayın. Ön yargı bilgisiz olduğunuzda maratonu başarıyla tamamladınız. Bundan sonra da
öne çıkar. Bilgi sahibi olmadan fikir belirtmeyin. Bil- yolunuz zorlu ve uzun. Bundan sonraki hayatınızda
gi sahibi olsanız da kesin yargıda bulunmayın” dedi. başarılar diliyorum’’ dedi.
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Mevlana’nın; “İnsanı öğrendim.
Protokol konuşmalarının ardından Fakülte ve
Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu. Yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere ödülleri
Sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulundu- verildi.
OMÜ’ DEN
bat-Mart
D
8
Samsun’un
Çarşamba
ilçesinde yapımı
tamamlanan
Ali Fuad
OMBaşgil
Ü’ DEHukuk
N
Fakültesi binası,
üniversitemize
törenle
devredildi.
2011 / Ocak-Şu
enizbank’ın düzenlemiş olduğu tanıtım kampanyaları programı çerçevesinde, üniversitemize gelen ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk (Beyaz), samimi ve içten bir
dille gerçekleştirdiği söyleşide öğrencilerimiz sanatçıya çok sayıda soru yönelttiler. Üniversitemiz
öğrencilerinden oluşan Çizmeli Kedi adlı orkestra
grubu da şarkılarıyla Beyaz’a eşlik ettiler.
Söyleşide Beyaz’ın başrollerde oynadığı, öğrencilerin sorunlarının dile getirildiği kısa filmler
de çok beğenildi. Programın sonunda DenizBank
2010 / Nisan-Mayıs-Haziran
Üniversite
eğitimlerini
başarıyla
tamamlayan
6400 öğrencimizi
yeni hayatlarına
gururla uğurladık
2011 / Nisan-Mayıs-Haziran
BEYAZ ÜNİVERSİTEMİZDEYDİ
bu ürünlerin
ize geçmişti ve
10 ürün elim
sayı 2050’ye
turduk. Bu yıl
k; “Geçen yıl 18
luş
ere
bu
lirt
izle
rencilerim
r ve Spor Da
800 adetini öğ
la, Sağlık Kültü di.
ısıy
n temsilcilelay
al’ı
do
dik
lışı
len
di.
i açı
zen
” de
ZAR Me
Öğrenci Butiğ dan yemekli toplantı dü
iş yükseldi
A giyim ve NA
tarafından kat
tlarla alış ver
tarafın
Toplantıda, DİB ı Prof. Dr. Ahmet Bulut
rin uygun fiya tiği”ne katkı
layan ama
ire Başkanlığı
cile
cıs
sağ
ren
kı
dım
öğ
kat
Yar
rı,
e
r
Bu
i ve yin
ild
“Öğrenci
rine Rektö
i.
n
ild
ver
OMÜ çalışanla
ola
ed
ekket
ış
ür
lm
pla
yem
ekk
ı
amacıyla açı
rından dolay
e düzenlenen
Giyim’e de teş göstermeleri
yapabilmesi
e Konukevind a Rektör Yardımcısı kıla tıya katılamayan TOZLU
lik kartlarını
dımseverlerl
tıy
sağlayan yar
şkanı toplan ci butiğinde giysiler kim
tüm öğrencildiler. Toplan
en fiyatlarla
ren
bir araya ge
Spor Daire Ba im
ğiş
a
Öğ
ve
de
tıd
r
da
lan
ltü
sın
Kü
top
li
ah
1 ile 5 lira ara
t Bulut, Sağlık
iz Çelik ve İbr
- koşuluyla,
nlı
Prof. Dr. Ahme lu, Şube Müdürleri Ceng
.
şka
yor
Ba
ulu
SD
oğ
rtal, SK
e satışa sun
Mustafa Çayır tiği Sorumlusu Seher Ka
silcileri ler
Bu
rumların tem
Tan, Öğrenci butiğe katkı sağlayan ku
ve
ko
ğı çalışanları
’un
t Bulut
Prof. Dr. Ahme den çıktı ve
katıldı.
r Yardımcısı
yin
Toplantı Rektö “Butik fikri öğrenci konse ında hayata
ısı alt
şladı.
ba
çat
ğı
yla
nlı
ası
şka
şm
ğru
Ba
nu
m katkının do
ve Spor Daire
Sağlık Kültür dımlarda en büyük proble ltür ve Spor Dayar
lık Kü
Sağ
ur.
katsud
geçti. Bu tip
a
nu
şmadığı ko
or ve kurum
yere ulaşıp ula ılan her katkıyı kaydediy e katkı sağlayan
yap
ler
acaire Başkanlığı dair belge gönderiyor. Biz
lun
ına
tavsiyede bu
kının ulaştığ
a bu konuda rum” dedi ve tüm
şka kurumlar
kurumların ba dımların artacağını umuyo etti.
yar
ekkür
ğını, böylece
dan dolayı teş ngiz Çelik yaptığı
ere katkıların
Müdürü Ce
yardımseverl
Başkanı Şube yal bir proje olduğunu be
Sağlık Kültür
sos
n
ini
renci butiğ
açıklamada öğ
n üniversite - özenileMEZUNİYET
Ö
OMÜ’
DEN
OMÜ’ DEN
KUTLAMA-ETKİNLİK
KUTLAMA-ETKİNLİK
2011
2010
ığı
daha imza att “Çin dünya
Rektör Akan; reğini oluşnüfusunun çey arda dünya
yıll
turuyor. Son da yaşanan
ticaret hayatın yaşanacağı
e
ve gelecekt
lişmelere ba
muhtemel ge eğin ticaret
lec
kıldığında ge
rügö
i
gib
cak
dili Çince ola
müzde Çince
nüyor. Günü a da büyük
ad
bilmek iş bulm r. Samsun
lıyo
kolaylık sağ
arı ve öğren
ml
da
işa
halkı,
4
ini
enliği lisans eğitim
de İlkokul öğretm
öğretBordeaux Üniversitesi’n ında Master yapan altı Fransız
okullasene alanlar
tamamlayan ve bu
a ve Samsun’un değişik
2011 / Ocak-Şubat-Mart
ca Anabilim Dalı’nd
gerçekleştirdiler.
men adayı, Fransız
rak bir dizi etkinlik
buluna
lerde
rında gözlem
rileden Fransızlar, birleştirıntim Okulu’nu ziyaret
kendi okulla
ek
Alanlı Köyü İlköğre
izleyer
ığını
saatinin nasıl yapıld
an bahsettiler. Daha
miş sınıfta bir ders
İlköğveya farklı uygulamalard
da uygulanan benzer en Lisesi ve Şehit Onbaşı Yücel Ünsal ları
ortam
sonra Aziz Atik Öğretm ederek okulların işleyişi ve ders
duziyaret
ilgisinden memnuniyet
retim Okulu’nu da
ler. Çocukların yoğun
edindi
için hazırlık yapan
bilgi
da
kleri
hakkın
ortak
23 Nisan Bayramı etkinli
yan Fransız misafirler, katıldılar ve onların bayram coşkularına
ra
öğrencilerle oyunla
oldular.
enlirı Fransızca Öğretm
ular.
ında öğretmen adayla
Bu ziyaretler sonras katılarak, pedagojik etkinlerde bulund en
ın
rine
ği programının dersle rı, “Buraya gelmeden önce Türk insanın bu
ama
Fransız öğretmen adaylabiri olan misafirperverliğini duyardık
n
bu ülkeye
önemli özelliklerinde
Harika bir ülke ve
rduk.
etmiyo
bir
olduğu mükemmel
derece olduğunu tahmin
ın ve kültürün hâkim
ulaşım
yakışan bilimsel anlayış derece güzel ağırladılar. Konaklama, ünüz
son
üniversiteniz var. Bizi la bizi onurlandırdınız. Başta Sayın RektörFranve
lığı
larınız
Dekan
imkân
esi
yemek
Fakült
ve
site yönetimi, Eğitim öğrencilerine çok teşekkür
olmak üzere; üniver
ve
zü
öğretim elemanları
mesajları götürdüğümü
sızca Anabilim Dalı
ülkemize sevgi ve barış
Rektör Prof. Dr. Hüseyin
ediyor, ülkenizden
şeklinde konuştular.
bilmenizi istiyoruz”
- özenilen üniversite
-
-- özenilen
özenilen üniversite
üniversite --
ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER
O
MÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Vali Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet
Bulut, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nemci Çamaş, dekanlar,
akademik ve idari personelle çok sayıda öğrenci
katıldı. Tören, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından verilen klasik müzik konseriyle başladı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Kulübü Başkanı Ertan Atasayar, çok heyecanlı oldu-
ğunu dile getirerek; OMÜ Gençlik Kulübü olarak
ilk kez düzenledikleri bu büyük organizasyondan
dolayı duyduğu söyledi ve emeği geçenlere tek tek
teşekkür etti.
Gençlik Kulübü’nün Akademik Danışmanı
Doç. Dr. Metin Eker de, “OMÜ Medya Ödülleri
Töreni’nin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle
hatalarımız olabilir. Ama bundan sonraki yıllarda
gelenekselleşerek devam etmesini dilediğimiz bu
etkinlik yıllar içinde olgunlaşarak daha hatasız ve
güzel olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Akan ise yaptığı konuşmada geleceğin Bulut’tan, “En İyi Kadın Şarkıcı” ödülüne layık görülen Şevval Sam ise
gençlerin elinde olduğunu belirterek, “Türkiye bugün dünyada çok ödülünü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu’ndan aldı.
önemli
bir yere sahip. Söyleyeceği sözler dikkate alınan bir ülke. Bu- “En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı” Hüseyin Turan’a ödülünü Veteri117
nun bir nedeni jeopolitik durumu ise, diğer nedeni de sahip olduğu ner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “En İyi Erkek Şarkıcı”
gençlik ve gençliğin enerjisidir. Türkiye’nin geleceğinin gençler sa- seçilen Mustafa Sandal’a ödülünü ise Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr.
yesinde çok daha parlak olacağına
inanmakla kalmıyorum, bundan
Selahattin Özyurt verdi. “En İyi Spor Yorumcusu” ödülüne layık gö54
- özenilen üniversite -
77
Azerbaycan
5. Uluslararas
Eği�m Fuar,
Educa-Turk
tara�ndan, 6-8
Ekim tarihleri
arasnda,
Azerbaycan’n
başken�
Bakü’de
düzenlendi.
F
İMMÜN YETMEZLİK HA
EN
STALIKLARININOTE
ÜÜ’D
M
’D
ŞH
İSEN
Büyük ilgi odağ olan Ondokuz Mays ÜniversiOM
VE TEtesiDA
VİSİgelenAR
TIK
standna
ziyaretçiler,
OMÜ’nün
lisans
ve
OM
Ü’DE YAPILACAK
lisansüstü programlari, öğrenci kabul şartlar, internet üzerinden eği�m imkanlar, yatay geçiş, eği�m
EN
ÜD
OM
ÜDEN
OMÜ
Prof. Dr. Hüseyin Akan törende yap�ğ konuşmada: “Burada ye�ş�rilen öğrenciler modern ile�şim sistemi ile ye�şerek hem medyaya hem de Samsun’a
önemli boyu�a katk sağlayacaklardr. Bu meslekte eği�min önemli olmas kaOMÜ’DEN
ÜSamsun’daki
dar çekirdekten ye�şme
husus da oldukça önemlidir.
2011 dediğimiz
/ Ekim-Kasım-Aralık
zengin medya varlğn düşünürsek, buradan mezun olan öğrencilerimiz hem
eği�mlerini en iyi şekilde alacak, hem de işi mu�ağnda öğrenmiş olacaklardr.” dedi.
temsilcilerinin birbirlerinden bilgi alarak karşlkl
kir alş verişinde bulunduklar ve olas iş birliklerini konuştuklar fuara, Azerbaycan Eği�m Bakan
Yardmcs ve Eği�m Ataşelerimiz de ka�larak OMÜ
standn ziyaret e�ler.
KİLLERİNE
OMÜ’DE KARACİĞER NA
AK
AC
AN
BAŞL
Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ
OMÜ SEFERİHİSAR’DA YARATICI
YAZARLIK OKULU AÇIYOR
İle�şim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ da, İle�şim Fakültesinin; “Gazetecilik, Halkla İlişkiler,
Televizyon ve Radyoculuk, Görsel Tasarm” bölümlerinden oluşacağn belirterek; önümüzdeki yl “Gazetecilik” bölümünün
de açlacağn söyledi.
ri
ki türle
planan bit lan 300
ka
baren to
Konuşmalarn
ardndan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve beraberindeki protokol kurdele keserek İle�şim
ndan i� le karş karşya u bit
kile1985 yl
Kutbay, olma tehlikesiy rgulayarak, “B
rş
Fakültesinin
açlşn gerçekleş�rdiler.
vu
t
k
siyle ka
r aldğn tükenme tehlike lşma çok
asnda yo
n-Edebiya
tesi Fe Anabilim ar mik türün ye
ça
rsi
sli
z
ne
ive
ğm
Ün
de
ğu
nde
Mays
ü Botanik y Kutbay en büyük çoğunlu da bizim yap� a bir zaman içi rndokuz
i Bölüm
ra
Fuarda üniversitemiz, Rektör Yardmcs Prof. Fakültesi Biyoloj Dr. Hamdi Gi çalşmada rinrşyadr. Bu konu önemlidir. Ksniz Bölgesi’nin hena İle�şim Fakültesi İnşaa� da Başlad
of.
al�
rade
deniz Birimi’nden Dal Başkan Pryl önce başlananda toplanan ka
Dr. Ahmet Bulut ve Uluslararas
Orta Ka tamamen kayt
a Karaİlişkiler
rt
m
u
O
yu
26
um
ar
n
rb
bary
Prof. Dr. Cafer Sadk Yaran tara�
ndan
edildi. açklamada,
detemsil
r.” dedi.
rulan he
Bölgesi’n n
e oluştu ş�ğn
yap�ğ
alnacak�
nyesind
t Fakülte
elde edile
OMÜ bü rinin 8 bine ulan Orta
an-Edebiya
OMÜ Fe lümü Botanik An m
ndokuz Mays Üniver
bitki türle tkilerin çoğunu planrlerinin
tüFakülte
i
sitesi
tk
re�
Bi
Tp
to
i Bö
bi
MÜ Çarşamba Ali Fuad
di.
si arya
en
Çocuk Hastanesi’nde
yle
a başroldsö
edir
si’nd
si Biyoloj l Başkanlğ Öğ Yrd. Oxford, Ferris State ve OMÜ işbirliğiyle
ya da öneml
, Çocuk İmmünşa
r
kl
lge
i
katks
nla
Bö
olojivardr.
şu
Alerji Bilim Dal’nd
u
sisteminin kendis
, Bağşklk
a kurula
tbay
ininniz
Başgil Hukuk Fakültesinin
lecen,k ku
hastalanmas
Karade
Bölgesi’nin en donan
bilim Da müze sorumlus üzede Yara�c Yazarlk Okulu açlyor
Karadeniz ı ve
ge
n Kuise
yetersi
bozuk çalşm
türü
ml “Teşhis
lirtelanmak
asndan be
ve Tetkikta
bitkiz veya
kaynak
var” törenle açld.
rılmtu-as mas
2 Bozuk
tadr.
16
dğn
Üyesi ve n Kormaz ise, m bitkiak Labora
çalşardndan İlçeye kurulacak
a iyi
al�na
“6 bin
ra halkünarasnd
alerji ve daha
di:bilinen
162
ılaotoimm
Hasa
a kaazytbilinen
yle
ç.
ac
bin
hastal
sö
nd
Do
m
6
klardr.
m
l
yt
tır
Daha
ta
Açlşa; Rektör Prof.
aş
or nadir görüle
2. fakülte olan OMÜ İle�şim Fakülten kaz
çalşmi a durumu ise
n yetersi
bulunan msuz, damar
yn
ayararasnd
Dr. Hüseyiar
l
sa
gis
halk
yt
es
n
Akan,
ngiltere’den
bil
Yardm
lan
ka
Oxford,
m
Amerika’dan
Rektör
clar
a
Ferris
State
bağşk
ka
hu
ve
Türkiye’den
Prof. Dr. Hakan Lebleb
On- Dr. Yavuz Demir konuşmasnda; Oxford Üniversitesi’nde ders verdiği s- özenilen üniversite lk (immü
ster yetmezliği olarak nd
riyer.
n) ek
göProf.
edilm
Ge
bilinm
’sinin to uğunu söyledi.
icioğlu
.
ektedi
Dr. Hasan Gümüş, Sağlk
sinin
inşaa�
başlad. Kaymakam
m
yol ve
50
dokuz
Bölgem
Mays
va
Üniversitesi
işbirliğiyle,
al
İzmir’in
rülen
izde
nin
Seferihisar
de
ilçesinde
sk
rada değişik ülkelerdenda
gö-ğunüniversitelerin işbirliğiyle Türkiye’de bir yara�c
klarn teşhis
OMÜalerjik hastalem
ait old
ço
Uygulama ve Araş�
ine de
ştuğuve tedavis
açlacak olan, “Yara�c Yazarlk Okulu” protokolü imzaland.
i isek polikbüyü
işl ler liniğim
yazarlk
Yldz,
Başkan
Dündar
ve hayrsever
bitkilere bitkilerden olu nesi
merkezi
oluşturulmas
amacıyla dan
konusunda
proje hazrladğn, projenin
ma Merkezi Başhek rönemi
tkilerinizde deride
“Hayal endüstrisi” olarak tanmlanan, senaryo ve me�n yazarlğ ko- Oxford tara�ndan olumlu karşlandğn,
imi
ve
n 36 ta
humlu
onomikalerji
Prof. Dr. Mustafa
tedir. Bi kanda
ABD’dekive
Ferris
tarafın
Üniversitesi’nin
Hukuk Fakültesi
İleBekir
2’sinin to umlu bitkilerde r. 321 ta-nusunda dünyaca ünlü bir merkez olmay hedeeyen okulun protokol de Güneşdoğdu,
r arai ve ekyaplan
11
bb
nla
�
n
Selçuk, Çocuk Alerji
Bu
bin
projeye
u
testler
ka�
lma
.
karar
6
aldğn
oh
ai�
belir�. Bir süredir yer arama çalşmai,er
solunu
luğ
dir m fonk- olan,
ve
.
şlatıla
kiltestler
tkilerin en Kormaz, “T lu gruplarna çeneklidirtörenine;
ba
OMÜ Rektör Vekili YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Seferihisar lar�devam
bit
Bi
Klinik İmmünoloji
siyon
ait
şim
Fakültesinin
devam
eden Başkan
inşaa-Tunç Soyer’in
an
e
eden
projenin,
Seferihisar
ki
Belediye
m
Bilim
ve prosin
bulun vokasy
s cin
,
bin
ki örne
Dal Başkan Prof. Dr.
ifade ed ’s kapal tohu tanesi ise çi� a hedeBelediye
Başkan Tunç Soyer, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebituon
8
elde
bit
nu
a,
lan
testler
verdiği
an
destekle
in”
bir
ka
Reanda
i
uygulamaya
ad
ile
nl
geçme
imkân bulduğunu söyle1
ab
n
n ziyaret e�ler.
cep Sancak, İmmün
snda yaplm
çalışm
6 bin 76
“kala. nt stalğnda kulla i olarak biline
aktadr
a- Bölüm Başkan Prof. Dr. Yavuz Demir, Perşembe Belediye Başkan yen�Demir,
5 bin 82 ge�rmemizin an aş�rmya�
k,
olojin
en
ve
aç
projeye
de
Standford
ve
New
York
Üniversitelerinin
kli
nd
rin
de dâhil
Alerji Bilim Dal Teşhis
ar
di
kökle
k felci ha da Ar Orkides olma tehlikesi
tek çene
bir araya
hem de ştu. Selami Çarkç ve öğre�m üyeleri ka�ld.
olmasnn gündemde olduğunu belir�. Dünyada önde gelen üniversitebitki çeşi üzesi
çocuönce
ve Tetkik Laboratuvar
ve Daha
k
an
a nesi ede bu bitkileri ra aktarlmas,
bum
hasedilentalar
 için yo
lerin kendi bünyelerinde yara�c yazarlk bölümleri aç�ğn, ancak birkaç
Sorumlusu Prof. Dr.
n dşnd
nde konu
Aynl, za
tki M
var.İstanbu
Ankara
Alikullanldğ müz var. Bunu rlerimiz Müz gelecek kuşakla olmasdr.” şekli
şan Yldran, öğre�
oluşan Bi kuruldu.
lerimizgibi büyük
nda rde
üniversitenin ortak kullandğ bir merkezin henüz olmadğn ifade eden
rü
tü
k
şehirle
m
pm
tü
m
ki
ce
ya
he
bitki
lep n arama
n bit
üyeleri ve hastane
l göstere
Demir, “Bu
ve saderma
anlamda
Seferihisar’da kurulacak merkez bir ilk olacak. Merçalzoya kaklan
rda ye�şe
OMÜ’DEN
Ü
clara yo
şanlar ka�ld.
runday
rş kad.rşAr�ek su
kezin, ‘Teos Uluslararas Yara�c Yazarlk Merkezi’ ismiyle kurulmasn
lak alanla
2011 / Ekim-Kasım-Aralık
ile kaih�
izd buna
üzemkalmam
ş�r.
myaç
öngörüyoruz” şeklinde konuştu.
bitkiKarade
Laboratuvarn; Karade
alannda
niz Bölgesinin en
22
t.”niz’in
- özenilen üniversite nml laboratuvar,
encugüçlü
dona- ar�
labora
mev
O
RIMIZ
KLA
NUUKL
KOKON
ARIMIZ
KONUKLARIMIZ
O
O
İ
RSİTESİ SAMSUN’U
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERİ
HALİNE GETİRECEK
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞEH
OMÜ’DEN
ESİ
ER MÜZ
L
K
İ
L
N
İ
ZENG
OLOJİK
Y
İ
B
E
’D
OMÜ U
KURULD
k hizmet vermektedir.
Türkiye’nin de sayl
tuvar
laboratuvarlarndan
Bilim dalmzn güçlü
ve
birisi olduğunu vurgul önemli rosunda halen, üç profes
ör, iki yan dal araş� kadmünoloji - Alerji Bilim
ayan İm- revlisi,
rma götuvar Sorumlusu Prof. Dal Teşhis ve Tetkik Labora- görev bir araş�rma görevlisi ve laboratuvar
ekibim
yapmaktadr. Katks
sistemi zararl mikrop Dr. Alişan Yldran, “Bağşklk şükran
ve emeği geçen herkesiz
larmz sunarz.” dedi.
larla ve program
e
yani kanser olmuş
bozulmuş
hücrelerle savaşr.
Bütün hastalklarn oluşmasnda,
Yldran’n konuşm
hastalğa ait belir�
asnn
ve
ortaya çkmasnda
bağşklk sistemindeki bulgularn Dr. Hüseyin Akan ve berabe ardndan Rektör Prof.
aksaklklar açlşn
rindekiler laboratuvarn
 yap�lar.
- özenilen üniversite
-
yabanc uyruklu öğrenciden
ürkiye’de eği�m gören 21.000 belirten Rektör Prof. Dr.
uğunu
850’sinin OMÜ’de bulund
yabanc
makamnda ziyaret eden
Hüseyin Akan, kendisini
edip sorunlarn dinledi.
uyruklu öğrencilerle sohbet
erini
r Şehri haline ge�rmek istedikl
Samsun’u Birleşmiş Milletle Akan, “OMÜ olarak tüm dünyada
Hüseyin
olma
belirten Rektör Prof. Dr.
de eği�lmiş insanlara destek bin
ülkeler
çevre
de
le
21
ama öncelik
m gören
içindeyiz. Türkiye’de eği�
e. Bu da yakkonusunda ciddi gayretler
850’si bizim üniversitemizd
’u bir çeşit
yabanc uyruklu öğrencinin
bizim için önemli. Biz Samsun ’yi de salaşk 20’de 1’i ediyor. Bu
Türkiye
haline ge�rmek is�yoruz.
şehri
r
milletle
iş
birleşm
görüyor. 49 ülkei üniversitemizde eği�m
öğrenc
n
ülkede
49
r. Sosyal
yarsak
lar, bir arada eği�m alyorla
r bir arada yaşyor
görüşlerini
nin/ insanla
2011
Ekim-Kasım-Ar
alık
Bu durum, insanlarn dünya
 uyruklu öğilişkileri, ile�şimleri oluyor.
Birçok fakültemizde yabanc ine dönüp
.
avantaj
bir
tecek
de genişle
in önemli bir ksm ülkeler hizmet
rna
rencilerimiz var. Öğrencilerimiz
eği�m ile orada kendi insanla lisansüstü
burada aldklar nitelikli
ar�k lisans düzeyinde değil, yoruz. Bu
ediyorlar. Biz bu eği�min
n is�yoruz ve gayret gösteri Yabanc
aşmas
yaygnl
de
de
ve
düzeyin
Uluslararas İlişkiler Birimi probleyapan
lar
çalşma
ciddi
türlü
konuda
ü var. Öğrencilerimizin her
Öğrenciler Koordinatörlüğ
sayy ar�rmak
çalşyorlar. Amacmz bu
aya
sağlam
çözüm
minde
elinden geleni yapyor.” dedi.
ve bu konuda üniversitemiz
lisans
itemizde öğrenci olan ve
2006 ylndan bu yana ünivers oloji dalnda yüksek lisans eğifarmak
sonra
rdikten
bi�
mini
eği�
“Üniversitemiz
h Maleki Sani Maleki ise
Mahdie
İranl
öğgören
gelen
mi
�
hocalarmz var. Buraya
Ondokuz
burada bize yardmc olanrof. rnda çok skn� çekeceklerini
güzel,Mays
Dr. Mehmet
yap�ğ açklamada,
rin eği�m ve barnma konulaaldm, lisansmKuran,
rencile
 bi�rdim, �bbi
Üniversitesi,
mi Doğu Teknik
çevre
eği�
Orta
Üniversitesi
(ODTÜ) Enileri
öğrenc

düşünmüyorum. Ben ebelik
um. Yabanc
yapyor
forma�
k Ens�
tüsü laboratuarnda
i
ve ziraat farmak
oloji dalnda yüksek lisans
yaplan
alannda
e özel yabanc uyruklu öğrenc
m. OMÜ’y
çalşmalar
sonucunda,
ken-500 üniversidünyadaki
gelerek ilk
Samsun’a davet ediyoru
dünyadaki
en iyi
 öğrenciler burada bir araya al anlamda
yabancakademik
osi kurulduğu için tenin
performanslarn
duygus a göre sralandğn
rine tantabilirler. Burada
m
Eği�
ilk 500 üniversite
rken,
di kültürlerine birbirle
belir�. üyorum
Sralama
e konuşu
sonucu
ilk 500 üniversite arasna
.” şeklind
skn� çekeceklerini düşünm
T
Ü
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE DÜNYADAKİ İLK 500
ÜNİVERSİTE ARASINDA
P
arasna girdi
78
5 Türk üniversitesinin girdiğini ifade eden Kuran,
“Üniversitemiz, çevre ve ziraat alannda
ite dünyadaki
- özenilen ünivers
en iyi ilk 500 üniversite arasna girdi. Tp, mühendislik, ziraat ve çevre, yaşam bilimleri ile sosyal bilimler
alanlarnda dünyadaki en iyi 500 üniversite makale
says, son 5 ylda yaynlanan makalelere 2010 ylnda gelen a�ar, üniversitelerin çkardğ makalelerin
ve bunlara gelen a�arn etki değerleri ile üniversitelerin diğer üniversitelerle ortaklaşa bilimsel eser
çkarabilme yetenekleri gibi kriterler doğrultusunda
ayr ayr sralanmş�r. OMÜ Ziraat Fakültesi’nin yer
aldğ ziraat ve çevre alan içerisinde dünyann en iyi
ilk 500 üniversitesi arasnda 433. srada yer almş�r.
Elde edilen bu başar üniversitemizce memnuniyetle karşlanmş�r.” dedi.
OMÜ’DEN
OMÜ’NÜN YENİ UÇAKLARI HAZIR
O
OMÜ’DEN
OMÜ’DE BİYOLOJİK ZENGİNLİKLER MÜZESİ
KURULDU
OMÜ’DE KAHVALTI SAAT’İ
S
Müdürlüğügölet, rmak ve göllerde türlerine göre
le yaklaşkİşletme
7 yldr Samsun’daki
tara�ndan,
balk yakaladklarn
söyledi.
Amaçlarnn Samsun ve yöresindeki tatl
Saat
sularda yaşayan
balk türlerinin
Kulesi’nin
al�nda,tan�lmas ve gelecek kuşaklara aktarlmas olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Polat, “Buras zamanla Samsun’un
“Kahval�
Saat’i”
biyolojik zenginliklerinin yer alacağ bir müze haline gelecek. Müze kenadl kafeterya
di alannda Türkiye’de
bir ilk olma özeliği de taşyor. Geleceğe sahip çkaçld.
mak adna sözhizmete
konusu müze
çok önemli. Müzedeki koleksiyonumuzda
şu anda Samsun’daki tatl sularda yaşayan 19 familyaya ait 52 türden
yaklaşk 4.500 balk yer alyor. Müze bütün öğrencileri ve araş�rmaclar ile halka açk, istedikleri zaman gelip görebilirler.” dedi. Biyolojik zenginlikler müzesinin Samsun ve üniversite için önemine işaret eden Prof.
Dr. Polat, ellerinde bulunan balk türlerinin çok önemli bir koleksiyon
olduğunu, araş�rmaclar ve gelecek kuşaklar için değer taşdğn vurgulad. Müzenin ayn zamanda geleceğe şk tutacağn söyleyen Polat,
“Dünya iklimsel açdan sürekli değişiyor. Küresel snma canl varlğn
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
ve Havza
Belediyesi’nin
imzaladığı
protokol
çerçevesinde
yapılacak
olan Havza
Fizik Tedavi ve
Uygulama Oteli
için uygulanacak
projeler tanıtıldı.
da etkiliyor. Gelecekte Samsun ve yöresinde ne tür balklarn olduğunun bilinmesi açsndan yap�ğmz müze çok önemli. Ayrca bugün var
olan balk türlerinin yarn hangileri yok olacak, ya da hangi tür balklar
gelişecek? Bütün bunlarn bilinmesi ve tan�lmas için böyle bir müze
kurduk. Bu müzede Samsun ora ve faunasndaki bitki ve diğer canllarn da yer almasn arzuluyoruz. Şimdi bu yönde bir çalşmamz var.”
şeklinde konuştu.
Türkiye’deki biyolojik zenginliklerin bilinmesi ve tannmas açsndan bu tür müzelerin gerekli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Polat, Fransa, Hollanda İngiltere, Macaristan ve Kanada gibi birçok ülkede benzer
tarzda müzelerin bulunduğunu da kayde�.
29
- özenilen üniversite -
T
103
R
Akan,
ektör Prof. Dr. Hüseyin onlaTürkiye’deki yüz nakli operasy
de bulunryla ilgili değerlendirme
leri olumlu bulmakdu. Rektör Akan, gelişme
ni
edildiği
reklam
la birlikte konunun çok fazla karaciğer nakli
si’nin
söyledi. OMÜ Tp Fakülte
onlar gerçekleş�konusunda başarl operasy
eden Prof.
ifade
u
olduğun
de
recek kapasite
hedemiz yüz nakli
Dr. Hüseyin Akan, “Bizim
Yüz naklinde 1 kişiyi
değil, karaciğer naklidir.
emekler sarf edermutlu edebilirsiniz ve uzun e birçok hastay
siniz. Ama karaciğer naklind
de üniversite olarak
mutlu edebilirsiniz. Biz
ine başlayacağz.”
yaknda karaciğer nakiller
eri ve sendikalardan
dedi. İşadamlar dernekl
da önemli açktemsilcilerin ka�ldğ toplan�
Prof. Dr. Hüseyin
lamalarda bulunan Rektör
i güçlü ülkeleAkan, teknoparklar ve AR-GE’solmaz, toplum
sanayi
n
olmada
rma ve geliş�rme
her zaman bir
n çizdi. Rektör Akan, “Araş�
r. Bilgiyi elinde tutan ülkeler teknoparklar
rin ilerleyebileceğinin al�
yeni
veren ülkeler bilgili olmuştu
Yeni
önem
e
kavrad.
AR-GE’y
yeni
i
z.
OMÜ’DEN
Ü
ileriye gideme
bunun önemin
2012 / Temmuz-Ağustos-Eylül
rklarn faaliyetlerine hz
o ülkeler güçlüdür. Türkiye
leri haline gelen teknopa
adm önde olmuştur ve
üniversitelerin AR-GE Merkez
baz büyük şirketlerin ve
değinen Rektör Prof. Dr.
.
an şiddet olaylarna da
verildi.” şeklinde konuştu
de olan doktorlara uygulan ama devle�e çalşan doktora bakldğnda bin,
Son zamanlarda gündem
lira
lerde doktor emeği 20 bin
alamyorlar. Bir de üstüne
Hüseyin Akan, “Özel hastane Yani o doktorlarmza yazk ediliyor ve emeklerini
r.
.
iki bin lira arasnda değişiyo
bulundu
sinde
ndirme
i belirten Prof. Dr. Hüdeğerle
ren kurum haline geldiğin
dayak yiyorlar. Çok yazk.”
rda meslek sahibi ye�ş�
recek, kendilerini bir
Üniversitelerin son zamanla her bölümü tercih etmiyor. Kendilerini işe yerleş�
sa buna şaşrmaeskisi gibi
baz bölümlerimiz kapanr
seyin Akan, “Öğrenciler
ar. Yaknda üniversitelerde
diğer bölümlerimiz
seçiyorl
çalşp
ri
fazla
bölümle
Daha
değil.
iş sahibi yapacak
bu bölümleri terk etmek
larndan çok şey
gereken
eleman

m
yapmas
öğre�
deki
Bizlerin
ülkemiz
mak gerek.
önem vermek lazm. Ayrca
fazla bir şey de bekleyermeye
inden
geliş�
ve
görevlis
m
rma
öğre�
araş�
o
için
erine 2 bin lira para verirsen
ne bir makale ne de düzgün
bekleniyor. Öğre�m görevlil ak için gece gündüz çalşr. Ek derslere girer ama
dedi.
olur.”
taraf
mezsin. O hoca, para kazanm
n
da kyaslamalarda kaybede
bir kitap yazabilir. Sonra
ve 15 ülkede yabanc
da büyük a�lm yapldğn
yabanc öğrenci konusun
Rektör Prof. Dr Hüseyin Akan,
sözlerine ekledi.
as gerçekleş�rildiğini de
öğrenci giriş snav uygulam
Samsun Gelişim
Merkezi (SAGEM)’
nin “Türkiye’de
Yüksek Öğre�min
Dünü ve Geleceği”
konulu toplan�nn
konuğu olan Rektör
Prof. Dr. Hüseyin
Akan, karaciğer
nakillerine
başlanacağn
açklad.
e
lardan eld
su27
TÜRKİYE’NİN 3. FİZİK TEDAVİ MERKEZİ VE
UYGULAMA OTELİ HAVZA’YA YAPILIYOR
OMÜ’D
EN
OMÜ’DEN
Orta Karadeniz
Tunç
Soyer
Bölgesi’nden
elde edilen
yap�ğ açklamada, 26 yl önce başlanan çalşmada rin büyük çoğunluğu nesli tükenme tehlikesiyle karş
riOxford ve Ferris State Üniversitelerinin desteği ile Seferihisar
lk türle
Bele- oluşturulan
Konferansn
karşyadr.
Bu konuda
yap�ğmz
çalşma
çok
OMÜ bünyesinde
herbaryumda
toplanan Prof.
ardndan
bitki türlerinin
Dr. Sait
Bilgiç,bizim
günün
ansna
Seferihisar
edilen ba yla OMÜ
diyesi tara�ndan Ondokuz Mays Üniversitesine arazi tahsis edilmesini
bitki türlerinin 8 bine
ulaş�ğn Başkan Tunç Soyer’e plaket takdimönemlidir. Ksa bir zaman içinde
Belediye
ac
gelecek kuşaklara
e�.
Orta Karadeniz Bölgesi’nin hersöyledi. Bitkilerin çoğunun Orta
kapsayan ve Ondokuz Mays Üniversitesi ile Seferihisar Belediyesi
tatl
rlmas amlojik Zenginarata
ki
ak
de
aktarılması
ve
ra
baryumu tamamen kayt al�na
Karadeniz Bölgesi’nden toplansnda imzalanan protolün amac; Türk üniversitelerinin dünyann
yöresin lecek kuşakla
u
, ‘’Biyo
ve
lus
sayl
lan
n
m
ru
alnacak�
r.”
dedi.
dğn
belirten
Kutbay,
şunlar
su
ru
araştırmacılara
ku
ge
So
am
e
üniversiteleri arasnda yer almas adna; Oxford (İngiltere), söyledi:
Müze
lmas ve
nyesind
en
Ondokuz
“6 bin 162 bitki türü
yol göstermesi
nin tan� iyat Fakültesi bü rlamaya başlad. aya ait 52 türd
Mays (Türkiye) ve Ferris State (ABD) üniversiteleri
OMÜ Fen-Edebiyat Fakültebilgisayar
ortamnda kayt al�na
işbirliği
dünyada
ily
amacıyla
OMÜ ilealnd.
si Biyoloji Bölümü Botanik AnaGeriye kalan saynn kayt
bir ilk olacak, “Uluslararas Yara�c Yazarlk Merkezi”nin
Fen-Edeb ziyaretçilerini ağ muzda 19 fam
temel
hede
; devam edilmeknu
bilim Dal Başkanlğ Öğre�m
işlemlerine
de
bir tür sanayi olarak da tanmlanabilecek “hayal tarafından
üzesi’’ ilk lat, “Koleksiyo
sektörü”
ve “üniversiÜyesi ve müze sorumlusu Yrd.
tedir. Bitkilerin büyük çoğune
başlatılan
üz
likler M
Po
”
i
M
te” işbirliğini
ve
ve uluslararas bağlamda ele alarak, konferans,
Doç. Hasan Kormaz ise, müzede
luğu �bbi ve ekonomik önemi
niyor
Nazm
uuğakademik
Başkan
old
çalışmada,
8
bin
l
ipn
Prof. Dr. 00 balk sergile
Da
ek
workshop,
kaytl bulunan 6 bin 162 bitkibitkilerdir. Bunlar aralar
seminer
ve yaz okullar yannda lisansüstü eği�mbulunan
için ünir balk
4.5
n var gelmek�
ji Anabilimte dört kişilik bir göre
bitki çeşidinden
nin 50’sinin tohumsuz, damarl
snda kalantus cinsine ait olan,
yaklaşk
birgü
de ne tü Ayversal
konuma
r. Kültürleraras etkileşim
e
si Biyolo
ve değişim
rca bu
lik
niteliği “kalantabin” elde
bitkilere ait olduğunu söyledi.
köklerinden
lar
oluşan Bitki Müzesi
ve yöresin
emli. i�bariyle
t Fakülte , kendisiyle bir göllerde türlerin tatl
balk
büyük bir imkân sağlayacak bu
akademik merkez,edilen
TürkvekülSamsun z müze çok ön da ha
çocuk felci hastalğnda kullanlan bitki örnek- Bitkilerin 6 bin 112’sinin tohumlu bitkilerden oluştuğuki
ngi tür de
lat
n Edebiya
üze için de sürekli üst düzey bir tan�kuruldu.
lecekte
ya
tür, sanat
OMÜ Fe of. Dr. Nazmi Po i gölet, rmak ve sun ve yöresindeaktarlvem
tarihi
lerimiz var.r.”Ayn zamanda Ar Orkidesi olarak bilinen nu ifade eden Kormaz, “Tohumlu bitkilerden 36 tanesi
m işlevi görecek�
kiliyor. Ge sndan yap�ğm ri yok olacak,  içinşeklinde
böyle bir
ak
Pr
m
et
ra
u
Sa
n’d
nl
kla
da
açk,
6
bin
76’s
kapal
tohumlu
gruplarna ai�r. 321 tave
salep
yapmnda
kullanldğ
için
yok
olma
tehlikesi
lus
n
su
açkland.
şa
ca
ile
aç
as
m
n
m
i
ku
n
Soru
ile karş karşya kalan bitki türümüz var. Bunun dşnda nesi tek çenekli ve 5 bin 821 tanesi ise çi� çeneklidir.
bilinmes rinin yarn hang esi ve tan�lm ki bitki ve diğerz var.”
7 yldr Sa söyledi. Amaçlarlmas ve gelecek anla Samsun’u
n
şk
nu
kla
rle
nbitki müzemizde sulak alanlarda ye�şen bitki türlerimiz Müzede bu bitkileri bir araya ge�rmemizin ana hede,
bilinm
n
snda
zam
le ya
lşmamadna pres�j ve marka değeri yaratabilecek boyu�
n balk tü
rinin tan�
“Buras
. Müze ke
bunlarn
ve fauna yönde bir çaTürkiye
kaladklar
hem gelecek kuşaklara aktarlmas, hem de araş�rmamevcut.”
a olan
balk ya şayan balk türle Prof. Dr. Polat, e haline gelecek e sahip çk- olalişecek? Bütün e Samsun ora
bu
projenin
di
protokol
clara
yol
gösterecek
olmasdr.”
şeklinde konuştu.
töreninin
ardndan,
OMÜ
Atatürk
Kongre
n
Şim
ve
Kültür
ya
ge
üz
.
leceğ
oruz
müzed
rgulaya alacağ bir m
da
sularda
Merkezi’nde, Seferihisar
taşyor. Ge
rduk. Bu almasn arzuluy
onumuz
uğunu vu
yer
sn- Belediye Başkan Tunç Soyer tara�ndan, “Sefe aç(Ci�
özeliği de üzedeki koleksiy 52 türden ku nOMÜ’DEN
mas old nginliklerinin
rihisar: Bir
mas
sakin
aslow) şehir hikâyesi” başlkl konferans verildi.Prof.
Ür
da ye
OMÜ’DEN
ze
ilk olma
M
.
2011 / es
Ekim-Kasım-Aralık
i ve tann. Polat, Fran2011 / Ekim-Kasım-Aralık
OMÜ’D
biyolojik Türkiye’de bir e çok önemli. 19 familyaya ait �rmacla- lar klinde konuştu
inm
Ü
EN
bil
Dr
in
da
aş
üz
n
nzer
en Prof.
inlikler
di alann söz konusu m sularda yaşaya öğrencileri ve ar olojik zen- şe
jik zeng uğuna işaret ed birçok ülkede be
ki biyolo
- özenilen üniversite old
gibi
mak adna msun’daki tatl yor. Müze bütün bilirler.” dedi. Biy eden Prof.
25
Türkiye’deüzelerin gerekli an ve Kanada
Sa
t
ist
m
şu anda 00 balk yer al zaman gelip göre n önemine işare koleksiyon
.
n bu tür
re, Macar
kayde�
4.5
i
yaklaşk açk, istedikler ve üniversite içi çok önemli bir ğn vur- da , Hollanda İngilte lunduğunu da
29
amsun ve yöresindeki tatl sulardan elde edilen balk türlerin
şd
in
bu
nin tan�lmas ve gelecek kuşaklara aktarlmas amacyla OMÜ
r ile halka üzesinin Samsu balk türlerin r için değer ta yen Polat, sa rzda müzelerin
an
m
kla
Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan, ‘’Biyolojik Zenginginlikler ellerinde bulun gelecek kuşa k tutacağn söylenl varlğn ta
likler Müzesi’’ ilk ziyaretçilerini ağrlamaya başlad. Müze Sorumlusu
ve
,
Dr. Polat araş�rmaclar da geleceğe ş resel snma ca
Prof. Dr. Nazmi Polat, “Koleksiyonumuzda 19 familyaya ait 52 türden
an
u,
Kü
te yaklaşk 4.500 balk sergileniyor”
olduğun üzenin ayn zam rekli değişiyor.
Ondokuz
üniversi
n
ile
M
sü
en
.
n
Mays Üniversitesi
- öz
gulad
açda
OMÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Anabilim Dal Başkan ve Müze
Samsun’un
iklimsel
Tesisler
Sorumlusu Prof.Sosyal
Dr. Nazmi
Polat, kendisiyle birlikte dört kişilik bir ekip“Dünya
Havza ilçesinde
S
Kazakistanl Ulya
enliği Bölümü öğrencisi
itemizFakültesi Türkçe Öğretm
en de diğer yönden de ünivers
Abdirova da, “Eği�m yönünd
den çok memnunuz.” dedi.
rek
ilgilene
tek
tek
Akan, öğrencilerle
Rektör Prof. Dr. Hüseyin
yardmc olma sözü verdi.
sorun yaşadklar konularda
Seferihisar Belediye Başkan Tunç Soyer ise, proje için Sğack bölgesinde 8,5 dönümlük alann tahsis edileceğini belir�. Mevcut projeye belediye olarak daha önce planladklar ‘Yazar Evi’ projesinin de ekleneceğini kaydeden Soyer, “Yara�c Yazarlk Merkezi, Türkiye’yi ve Seferihisar’
edebiya�a bir çekim merkezi haline ge�recek. Yara�clğ geliş�rme
yöntemleri ve yazarlk eği�mlerinin verileceği merkeze dünyann önde
gelen yazarlarnn gelmesini bekliyoruz. Merkezde eği�m çalşmalarnn
Kutbay, için
1985 de
ylndan
i�barenyaplacak.
toplanan bitki türleri
ndokuz yannda
Mays Üniversitesi
lm ve Fen-Edebiyat
reklâm endüstrileri
çalşma
Ayrca ‘YaFakültesizar
Biyoloji
Botanik Anabilim arasnda yok olma tehlikesiyle karş karşya kalan 300
Evi’Bölümü
ile eserlerini
yazmak isteyen
yazarlar
ağrlayacağz.”
türün
yer aldğn
vurgulayarak, “Budedi.
bitkileDal Başkan Prof. Dr. Hamdi Giray Kutbay endemik
BİTKİ MÜZESİ KURULDU
Prof. Dr. Sait Bilgiç
ziran
2012 / Nisan-Mayıs-Ha
oplan�
l �d
da, yaplacak
l k zik
ik tedavi
t d i merkezinin
k i i Türkiye’de
Tü ki ’d ü
üçüncü
ü ü olacağ
l ğ bildirildi.
bildi ildi Havza
H
Belediye
B l di
Başkanlğ Meclis Toplan� Salonu’nda Havza Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Havza Belediye Başkan Murat İkiz, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Müdür Yardmcs Mahmut Yaran, Yüksekokul
Sekreteri Adnan Karaca, mimarlk rmas yetkililerinin ka�lm ile yaplan toplan�da, Havza Fizik Tedavi ve
Uygulama Oteli için uygulanabilecek ve hazrlanan projeler tan�ld.
Toplan�da bir konuşma yapan Havza Kaymakam Erol Rüstemoğlu, “Uygulanacak proje sadece bugüne
değil, yarna da hitap etmeli. Böylesi önemli bir proje Havza’nn termal turizm merkezi olmas için önemli
ve gerekli bir proje idi. Havza’ya ve Havzallara hayrl olsun.” dedi.
Havza Belediye Başkan Murat İkiz ise yap�ğ açklamada, OMÜ ve Havza Belediyesi’nin imzaladğ
protokol çerçevesinde yaplacak olan Havza Fizik Tedavi ve Uygulama Oteli için İmaret Mahallesi’nde bulunan Lokman Hekim Kaplca İşletmesi’nin tahsis edildiğini ve projenin yaklaşk 6 milyon 500 bin liraya mal
olacağn, Kalknma Bakanlğ tara�ndan proje için 2011 yl için 1 milyon lira tahsis edildiğini belir�. İkiz,
“Havzamz için haya� öneme sahip bir projenin daha hayata geçmesi bizleri mutlu e�. Yaplan protokol
gereği ilçemizde Ondokuz Mays Üniversitesi tara�ndan yaplacak Fizik Tedavi Merkezi ile Havza ar�k hamamclğ brakp profesyonel kaplca işletmeciliğine adm atmş olacak. Havzamzn önünü açacak olan bu
proje ilçemizin kalknmasnda da büyük katk sağlayacak�r.” diye konuştu.
Ö
ğrencilerin ve OMÜ çalşanlarn
n mesai
Sosyal Tesisler İşletme Müdürü
saatleri içinde faydalanab
ileceği kafeterya- yap�
ğ açklamada; 2009 ylndan Selaha�n Sağlam
nn açlşna; Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan, demik
bu yana hem akaRektör Yardmclar Prof.
ve idari personele, hem
Dr. Hakan Leblebicioğlu
de öğrencilere yönelik
ve �rn, pastane, oto
Prof. Dr. Hasan Gümüş,
ykama-yağlama servisi
Sosyal Tesisler İşletmesi
gibi hizYö- metleri gerçekleş�
ne�m Kurulu Başkan Prof.
rdiklerini söyleyerek
Dr. Ahmet Bulut, Yöne�m
Kurulu Üyeleri, Dekanlar,
ve
yüzme
havuzunu da Samsun halknn, Konukevi’ni
Yüksekokul Müdürleri, Sağlk
kullanmna
Uygulama ve Araş�rma
aç�klarn belir�. Selaha�
Hastanesi Başhekimi Prof.
n
Sağlam,
Sosyal Tesisler İşDr.
Mustafa Bekir Selçuk öğre�
m üyeleri, personel ve öğ- letme Müdürlüğü’nün yeni hizmetler sunmaya devam
renciler ka�ld.
edeceğini de söyledi.
Yaplan tan�mda 7 bin 500 metrekarelik inşaat alan olan Havza Fizik Tedavi ve Uygulama Oteli’nin al�
kat olacağ, bina içersinde otopark, termal havuzlar, zik tedavi merkezi, 84 otel odas, spor ve egzersiz
odalar, doktor odalar, lokanta ve toplan� odalarnn yer alacağ belir�ldi.
Ondokuz Mays Üniversite tara�ndan yaplacak olan Havza Fizik Tedavi ve Uygulama Oteli’nde Havza
Meslek Yüksekokulu’nun zyoterapi, turizm ve büro yöne�m bölümü öğrencilerinin uygulamal eği�m
alma imkanna kavuşacaklar belir�ldi.
Prof. Dr. Mehmet Kuran
- özenilen üniversite -
55
Ondokuz
Mays
Üniversitesi
Eği�m Fakültesi
B Blok’ta
konferans salonu
açld. Açlşa;
2 Prof. Dr. Hüseyin
Akan, dekanlar
ve çok sayda
öğre�m üyesi
ka�ld.
“Aşç ailesi inşallah daha çok kazanrlar ve
Bafra’mza daha çok kaynak aktarrlar. Hayrl uğurlu
olsun.” diyen Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Aşç
ailesine Bafra ve Samsun adna teşekkür e�.
TOOMPÜ
LA
’D
NETNI
TO
OM
PL
Ü’AN
DETI
N
- özenilen üniversite -
6
O
MÜ Sivil Havaclk Y.O. adna alnan 2 adet Evektör
Sport
Star
RTC eği�m uçağ, Rektör Prof. Dr. Hüse- özenilen üniversite t-Mart
k-Şuba
Ocayin
Akan, Havaclk ve Uzay Teknolojileri Uygulama
2012 /
Araş�rma Merkezi (UZAYTEM) Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakr ve Sivil Havaclk Yüksekokulu Müdür Yrd. Doç. Dr. Kemal
Gündoğdu tara�ndan, Samsun Çarşamba Havaalannda incelenerek Muayene Kabul Komisyonunun dene�mine sunuldu.
KENYA
ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Eği�m Fakültesi’ne yeni, modern bir konferans salonu kazandrldğn söyleyerek Eği�m Fakültesi Dekan Prof. Dr. Cevat Ylmaz’la birlikte açlş kurdelesini kes�.
2012 / Nisan-May
ıs-Haziran
KARADENİZ’DE
LAPA
İLK KARACİĞER ROSKOPİK YÖNTEM İLE
KANSERİ AMEL
İYATI
OMÜ’DE YAPILD
Ondokuz Mays
I
Üniversite
si Tp
Fakültesi Hastanes
i
Genel Cerrahi Ana
Bilim Dal Öğre�
m
Üyesi Yrd. Doç. Dr.
İlhan Karabçak
ve Yrd. Doç. Dr.
Kağan Karbulut
idaresindeki ekip,
hepa�t-c ve siroz
hastas olan 66
yaşndaki hastann
karaciğerinin
arka ksmnda
tespit edilen 2
adet tümörü
kapal yöntem
(laparoskopik) ile
çkar�.
ronik hepa�t C ve siroz hasta
s olan hastann düzenli
olarak takibinin
Gastroenteroloji
yapldğ
Polikliniği’nde
MR’nda karac
çekile
iğerin
tespit edildi. Karac in 6. ksmnda 2 adet tümön
r
iğerin arka ksm
len tümörlerde
nda tespit edin kurtulmak için
Hastanesi Gene
OMÜ Tp Fakül
tesi
l Cerrahi Ana
Bilim Dal’na müra
caat eden Mahm
ut
Topal
,
Türki
plan ve Karad
ye’de az sayda eniz
yatem ile ameliyat Bölgesi’nde ilk olan kapal
yönedildi ve tümö
çkar�ld.
rlü bölge yerin
den
tamz sanki safra
ya�an bir gün kesesi ameliya� olmuş gibi amel
sonra
Normalde bu amel ayağa kalkarak yemeğini yedi.ihasta hastanemi iyat açk olarak yaplmş olsay
zde 10 gün yatm
d
dedi.
ak zorundayd.”
OMÜ Sivil Havaclk Yüksekokulunda yer eği�minde kullakuz Kurmay Başkanlğ Kara Havaclk KomuOndo
nlmak üzere,
Genel
Mayıs
tanlğ tara�ndan
uçaklar hibe edildi. Hibe edilen; 1 adet T-41D
,
esiuçaklardan
ve 4 adetÜn
U-17
�pi
ilk 2 tanesi (U-17), Anakara’dan
iversit
2
rt 201Ballca
yaplan sevkyatla
Kampusündeki hangarlara indirildi.
8-12 Ma
de,
rin
Nakliye srasnda
tarihle kanatlar sökülerek gelen hibe uçaklar, OMÜ
Sivil HavaclkKen
Yüksekokulu
mühendisleri ve teknisyenleri taraya’nın
�ndan montajlanarak
başkentiuçuşa hazr hale ge�rilecek.
e
Nairobi’d
en,
düzenlen l
tiona
‘Interna
on Fair’
Educati
tim
eği
lı
ad
Prof. Dr.
katıldı.
Rektör Koordifuarına
sitemizi;
iler
F
İlişk
Ü
üniver
uarda Akan, Uluslarası nnan ve OM
miz
Me
Hüseyin f. Dr. Hüsrev Dr. Osman Kes
enciye ülke
.
Pro
sayıda öğr
lerinden
natörü lusu Yrd. Doç
yen çok
işik ülke öğrenci
mek iste
Sorum - özenilen
27
yanın değüniversite
lçi
k 2.000 eğitim gör
Ortadoğu sil etti. Dün
Büyüke
ra yaklaşı stü düzeyde
tem
fua
er
ek verdi.
ığı
kin
yer ald lisans ve lisansü
runa yem
sitenin
miz onu
site
ver
59 üniver ı ziyaret eden,
üni
.
utunda
i verildi
Standımız
lçilik kon i aldı.
katıldı. hakkında bilg
büyüke
bilg
nda da
Kayalar,
sitemiz
Tuncer liyetleri konusu
i
ve üniver
lçis
üke
enci faa
kiye Büy
robi Tür uluslararası öğr
in
hlerde Nai
Aynı tari , üniversitemiz
iyeKayalar
Cumhur
Tuncer
ürkiye
Büyükti Beyrut ın İnan
elçisi Sayrıyla Lübnan
s Educa’ın katkıla
Özyıldız iyeti ve Oversea 20-24 Şubat Türk Cem ncy işbirliği ile Türk Üniversite
tional Agehleri arasında “2.
i.
ak üzere
2012 tari gerçekleştirild
en olm
rı”
iyeti’nd
miz Rek
leri Fua
k Cumhur ra, Üniversite dinatörü
Tür
ldığı fua
ey Kıbrıs
iler Kor
Altısı Kuz versitenin katı Uluslarası İlişk adoğu Sorum
Ort
15 üni eyin Akan,
toplam
versitemizldı.
Hüs
üni
Dr.
ve
f.
n
katı
törü Pro Hüsrev Menna Keskiner ile
yaptığı 2.
ı
Prof. Dr. Doç. Dr. Osman
ışın
.
üzere iki
ıldız’ın açıl
lusu Yrd
İnan Özy rut’ta olmak Beyrut
i
lçis
Bey
üke
rut Büy rı, Trablus ve
açılışa ise
T.C. Bey
rut’taki
Fua
hazal, Bey
versiteleri
Türk Üni ı Dr. Nader El-G
ı.
bilgi ald
iği Başkan
ret ederek
yeler Birl
dımızı ziya
haa Beledi
blus Fay
enci stan
açılışa Tra
sayıda öğr
ki
çok
s’da
91
i. Trablu
k isteyen
ldı.
m görme
düzenlend l Hamad katı
eğiti
irde
e
Bila
şeh
eyd
Dr.
ayrı
Başkanı
nsüstü düz
ekse lisa
Belediye
ns ve ger
mizde lisa
üniversite
n
nile
Üniversite
- öze
T
9
- özenilen üniversite -
R
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
ÇOCUK ACİL SERVİSİ AÇILDI
17
- özenilen üniversite -
OMÜ’DE BA
TOPLANTISSIN
I
ektör Pro
f.
Konukevi’n Dr. Hüseyin Akan,
de; Rektör
OMÜ Mü
Dr.
Yar
Gümüş, Gen Hakan Leblebicioğlu dımcıları Prof. Böl hendislik Fakültesi’n
ve
de
yurt, Fakülte el Sekreter Yrd. Doç. Prof. Dr. Hasan Hukümü’ne Kimya Mühen Bilgisayar ve Malzem
Dr. Selahattin
disliği Bölüm
Dek
uk Fakülte
e
anları,
titü Müdür
leri ve Rek Yüksekokul Müdürleri Öz- yor. İletişim si öğrencileri bu sen ü de eklendi.
tör Danışm
Fakültesi’n
e 2. sınıfta
la, yerel ve
, Ens- hoc
anl
in
okuulu
4 bölümü
arın
a
tem
sal
ın katılım
inine
basın
kahvaltılı bas
açıl
ın toplantısın temsilcileriyle buluşt ıy- lında Gazetecilikçalışıyoruz. 2012-2013 dı, şu anda
uğu öğr
da OMÜ’yü
öğretim yıenci alacak Bölümü ile Halkla
anlattı.
Prof. Dr.
kurulma aşa . Mimarlık Fakülte İlişkiler Bölümü
si’nde böl
yılları arasındHüseyin Akan toplan
ümler
Fakültesi’n masında. Havacılık
tıda, 2008-2
ve
in
idari çalışm a üniversitede yap
ılan akadem 011 münü gelece bölümleri kuruldu. Me Uzay Bilimleri
alar hakkın
da bilgi ver
k
ik ve ala
teoroloji böl
di.
bilirsek Uça yıl başlatacağız. YÖK
ü’ten
k Mühen
Yaklaşık 2
kadro
2012
/ Ocak-Şubat-Mart
2013’te öğr
izni
enci almayı disliği Bölümü’ne
bilgi veren saat süren bir sun
si ise
201
pla
um
Rektör Aka
14’e, 8 ola
n, 9 olan la katılımcılara sen bölümleri kurulma nlıyoruz. Turizm Fakülte2n
fak
söyleyerek yüksek okul sayısının ülte sayısının pla eye en azından bir aşamasında, önümüzde , OM
bölüm
nlıyoruz.” şek
ki
akademik per Ü’de yaklaşık 40 da 11’e çıktığını
linde konuşt üne öğrenci almayı
bin öğrenc
u.
i, 2010
duğunu bel sonel ve 4 bin idari
per
irtti
tim üyesi baş . Rektör Akan, “Ün sonelin buluniversitemiz
, öğreTürkiye’nin ına düşen öğrenci
sayısı bakımı
en iyi üniver
ve yüksek
lisans eğitim siteleri arasındadır. ndan
Lisans
27 bin öğr
inde bizim
enc
var. 1 öğretim i var, 900’ün üzerind üniversitemizde
e öğretim
üyesine 30
üniversite
üyesi
öğr
enc
i
ola
düş
örgün öğretimrak değerlendirirsek mektedir. Tüm
35 bine yak
öğrencisin
man da yak
laşan
laşık 39 öğr i hesaba katarsak,
enci düşme
o
ktedir.” ded zai.
OMÜ’ye
OMÜ Sağlık
se ilçelerd gerek Samsun me
e
rkezinde,
gerekmilyon 882 önemli alanların tah
Araştırma ve
sis
bin
8 milyon 371 metrekare olan üni edildiğini ve 7
Uygulama
ver
bin
site
metrekare
alanının
Rektör Hüs
ye çıktı
eyin
Merkezi
kültesi olacak Akan, “Bundan son ğını açıklayan
yoloji eğitim olan Fen-Edebiyat ra Edebiyat FaÇocuk
Fak
mi başlad i, sanat tarihi eğitimi ültesi’nde sosı. İktisadi ve
ve arkeoloji
Hastanesi
sadece İkti
eğitiİdari Bilimle
sat
Kamu Yönetim Bölümü varken, şu r Fakültesi’nde
Çocuk Acil
and
i Bölümleri
de eğitime a İşletme ve
Prof. Dr. Hüs
devam edi
Bölümü
eyin Akan
yor.
OMÜDEN
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da yap�ğ
OMÜ
ÜDEN
konuşmada, “Siz yeter
ki eski�n, biz yenileriz
ve bilimsel çalşmalarnzdan onur duyarz. Özellikle sağlk
alannda iddia e�ğim
ifadeyi eği�m için de
kullanabilirim. İdeal
bir sistemi kurmak ve
bu sistemi devle�n
imkânlaryla yürütmek
oldukça zordur. Eskiden talebe kelimesini
kullanyorduk, şimdi
ise öğrenci diyoruz.
İkisi de güzel ve ayn
anlam ifade eden kelimelerdir. Talebe; bir bilgiyi talep eden ve kendi isteğiyle öğrenen kişidir. Öğrenci ise;
öğrenici, yani kendi isteğiyle öğrenen kişidir. Biz buna öğrenci merkezli eği�m diyoruz. Biz sistemi idealleş�rsek de öğrenen kişi istekli olmaynca olmuyor.” dedi. Rektör Akan, yüksek öğre�mde Türkiye’nin ve
dünyann geleceğinden söz ederek, eği�min üniversitemizde çok daha nitelikli ve kaliteli hale ge�rileceğini
belir�. Açlş, ikram bölümüyle sona erdi.
86
86
törenle
hizmete
açıldı.
Karaciğer tümö
çok sayda hasta rlerinin geç tespit edildiği
için
nn ameliyat şans
söyleyen Yrd. Doç.
n kaybe�ğini
kanserinin Türki Dr. İlhan Karabçak, “Karaciğer
ye’de görülme
Bu hastalarn
sklğ artmaktad
2012 / Temmuz-Ağustos-Eylül
Tespit edilen tümö
tanlar çok geç
r.
hasta
konu
rlerin
lduğu
nn
karac
zor bölgesinde
1
olduğunu ve zor iğerin ulaşlmas nnda doktotanesini ameliyat edebiliyor için 10
uz. Zamaçekleş�rdiklerini
bir ameliyat gerra gitmeyen hasta
larn tümörleri
bçak, “Genelde belirten Yrd. Doç. Dr. İlhan Kara- lemiş oluyor ve ameliyat
olma şansn kaybe ilerbu
lar. OMÜ’de düny
30 - 40 san�mlik �p ameliyatlar karnda yakla
diyorann
en
şk
gelişm
kesile
tedavi yöntemi
rden girilerek
hastamzda bulun
neyse ayns yapl iş merkezlerinde
yaplyor. Bu
an tümörler
York Ünive
yor. Örne
lğ nedeniyle
yaplan düzenli hepa�t- C hasta- burada rsitesi’nde hastalar nasl tedav ğin New
da
takip nedeniyle
ken teşhis edild
i oluyorsa
i.
er- Bizim hastahastalar ayn yöntemle tedav
gerçekleş�rdik 4 saat süren ameliya� başar
i oluyo
nemizin tansal
 ile bölümü
ve
ve girişimsel radyo r.
çok başarl. Biz
esnasnda tümö karaciğerin 6. ksmn amel
loji
iyat yoruz ya
hastalar ya amel
rlü bölgeyi karn
koyup, poşe�
bağladktan sonra n içinde poşete ya yakl da radyoloji bölümünde iğne iyat ediyor veya anjio
çkar�k. Böyle
ile tümör
aç�ğmz yerde
ile
ce
yere temas etme tümör karnn içinde herhangi n �kanarak, kanserin ölme tümöre giden damarlar
si sağla
bir
den dşarya çkar�
lmş oldu. Has- merkezlerde de bu yöntemler nyor. En gelişmiş
uygulanyor.” şeklin
de konuştu.
-
özenile
-- öze
nilenn üni
üniver
versite
site --
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
Ü’ DEN
OM
OMÜ’ DEN
OMÜ ANAOKULU AÇILDI
Uçaklar dene�mden geç�kten hemen sonra Ballca Kampüsündeki UZAYTEM bünyesinde kurulacak olan uçuş okulunda eği�m öğre�m amacyla hizmete girecek.
LÜBNAN
Rektör Prof.
Dr. Hüseyin
Akan, yerel
ve
ulusal basın
temsilcileriyle
buluştuğu
kahvaltılı bas
ın
toplantısında
Ondokuz
Mayıs
Üniverisites
i’ni
anlattı.
Açlşn ardndan salonun ilk konferans Prof. Dr. Cevat Ylmaz tara�ndan verildi. Salonun 400 kişilik olduğunu belirten Dekan Ylmaz, “Bu salon bundan sonra bizim bilimsel çalşmalarmz gerçekleş�receğimiz
yer olacak. Bu salonu eskitmek is�yoruz.” diyerek konferans salonunun öğre�m üyeleri tara�ndan talep
edilmesi durumunda her zaman açk ve kullanlr olacağn belir�.
K
R
UA
FFU
AR
yin
üse
r. H
f. D
o
r
n
P
iyle
tör Aka ilciler
Rek
ms tu
e
T
ın
luş
Bas Bu
Vedat Aşç
Kaya Aşç
yla birlikte
sanayici üniversite hocalar
e k n o p a r k Burada geliş�rmesini yapacak. Üniversite hocalar
rma
de iş dünyasnn
Yöne�m Kurulu araş�
hem şirket kurabilir, hem
Başkan Prof. Dr. da kendineşirke�e çalşabilir. Buradaki yeni ürün

kuracağ
ak yenilikler
Fehmi Yazc toplan�da
ve AR-GE sonunda ulaşlac t edilebilir
faaliyetleriyle geliş�rmeleri
nn daha rekabe
şirke�n
sanayici ve yazlm dünyas
konuştu.
ilgili üyelere bilgi verdi.
receğine inanyoruz.” diye
ge�
hale
ark’n
Teknop
Samsun
temel atma töreninin
34 ortakl bir yapya
Teknopark’n resmi
ji
Bilim Sanayi ve Teknolo
sahip olduğunu dile
önümüzdeki günlerde
Suat
Gençlik ve Spor Bakan
ge�ren Yazc, “Engiz
Bakan Nihat Ergün ile
rnn
depola
yaplacağ belir�ldi.
Tütün
Klç’n ka�ldğ bir törenle
dönüm
84
uğu
bulund
Teknopark A.Ş.’ye ek
Prof. Dr. Fehmi Yazc alan
si
alan olarak tahsis edilme
28 adet bin metrekarelik
karar alnd. Bu alanda
teknoparkn özellikle
ki
Burada
aktadr.
hangar bulunm
2012
k ve uzay sanayi
1 / Ocakhavacl
ile
sektörü
cihaz
Şubat-Ma
cerrahi �bbi
rt
dir.” dedi.
alanna dönük düşünülmekte
Teknopark’n OMÜ
Genel Kurul’dan sonra
inşaat alanna geçildi. İl
Yerleşkesi’nde devam eden Aslan Karanl, Rektör
ri
Özel İdaresi Genel Sekrete
ve teknopark yöne�cilerinin
Prof. Dr. Hüseyin Akan
da
devam eden inşaat sahasn
bulunduğu incelemede,
Burada açklama yapan
müteahhi�en bilgiler alnd.
in
yakn zamanda temelin
Rektör Akan, inşaa�n
in
rilmesin
bi�
de
yl içerisin
a�lacağn belirterek, 1-1,5
nda
sanayi ve yazlm dünyas
planlanan Teknopark’n
.
söyledi
ini
rekabet eder hale geleceğ
kadar 3-5 şirke�n iş
Ana bina inşaa� bi�nceye yaplabileceğini dile
binalar
yapabileceği prefabrik
en
Hüseyin Akan, “Buradan
ge�ren Rektör Prof. Dr.
in hesabn yapyoruz.
nlabilir
yararla
nasl
ksa sürede
T
Bafra Belediye Başkan Zihni Şahin, “Bafra’mzda
Kuş Cenne� var, İkiztepe Ören yeri kaln�lar var,
müzemiz var, iki tane baraj gölümüz var, Kzlrmak da yapacağmz projelerle gelişecek. Bafra’da
turizmden bir katma değer oluşacağna yürekten
inandğm için illa Turizm Fakültesi olsun dedik ve
ne�cede bu hayallerimiz bugün a�lacak temelle
gerçekleşecek.” dedi
R
Akan
U
KURULD
İ
S
E
Z
Ü
BİTKİ M
Bafra Kaymakam Ali Ka�rc, “Bu güzel meşaleyi yakan Aşç ailesine teşekkür ederim. Zamanla başka fakültelerin de açlmas, Bafra Kzlrmak
Üniversitesi’nin ne�cesi neden olmasn diyorum.”
şeklinde konuştu.
EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE
KONFERANS SALONU AÇILDI
OMÜ’DEN
ralık
Karadeniz
asım-A
Ekim-K
Bölgesi’nin
2011 /
en donanml dili, yllk ücret, yurt imkanlar gibi pek çok konuda
Teşhis ve Tetkik ayrn�l bilgi aldlar.
Laboratuvar
törenle açld.
Dünya’nn çeşitli ülkelerinden gelen üniversite
oluşturacak” dedi.
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
AKTAŞ Holding Yöne�m Kurulu Başkan Vedat
2012 / Nisan-Mayıs-Haziran
Aşç, “Turizm Fakültesi’nin Bafra’ya hayrl olmasn
diliyorum. Türkiye, turizm ülkesi olarak gi�kçe gelişiyor. Doğasyla tarihiyle geçmişiyle ve genç nüfusuyla dinamik bir turizm ülkesi olarak ilerliyor. Bu
ilerleyen sektörde ye�şmiş, eği�lmiş insanlara ih�yacmz var. Bu ya�rm da buna büyük bir zemin
akültenin Atakum Kampusü’nde geçici olarak hizmet vereceği binada
düzenlenen törene; Cumhuriyet Baş Savcs Ali Yeldan, Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan, Baro Başkan Nejat Anl, Rektör Yardmclar Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr.
Selaha�n Özyurt, yazl ve görsel basnn temsilcileri, dekanlar, meslek yüksekokul müdürleri, öğre�m elemanlar ve çok sayda davetli ka�ld.
OMÜ’DEN
TIRACAK
TEKNOPARK REKABETİ AR
Samsun
Teknopark’n
Genel Kurul
Toplan�s
OMTEL Otel’de
yapld.
A
Azerbaycan Eği�m Bakanlğ işbirliği ile, AzerHavaliman civarnda bulunan, “Bakü Eks2011 / Ekim-baycan
Kasım-Aralık
OMfuar,
Ü’DEN
Ü
po” sergi merkezinde kurulan
lise öğrencilerinin ka�lmyla üç gün boyunca yoğun ilgi gördü.
Fuara lise öğrencilerinin dşnda; lisans üstü eği�m
yapmak isteyen öğrenciler, akademisyenler ve çeşitli kurum ve kuruluşlarn temsilcileri de ka�ld.
2012 / Nisan-Mayıs-Haziran
OMÜ Şevket
Aşç Turizm
Fakültesi’nin
temeli Bafra
İlçesi’nde a�ld.
Gençlik ve Spor
Bakan Suat Klç’
n ka�lmyla
gerçekleşen
törene; Protokol
üyeleri, Aşç Ailesi,
öğre�m üyeleri ve
çok sayda davetli
ka�ld.
şç ailesi tara�ndan 7 milyon 250 bin liraya yap�rlacak olan OMÜ Şevket Aşç
Turizm Fakültesi’nin temel atma töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Suat Klç, “Çok
büyük emekler verdiğimiz, çok zamandr çok çabalar
sergilediğimiz bir projenin temel atma durumuna
gelebilmiş olma’nn büyük coşkusunu, sevincini ve
heyecann yüreğimizin en derin yerinde yaşyoruz.
Bafra’y fakültesi olan bir ilçe haline ge�rmek ve bu
fakültenin inşaa�n atmak büyük hayalimizdi. Aln
teriyle, kazandğyla hayr yapmak kolay değil. Bunun arkasn Aşç kardeşler gereğince yerine ge�rmeye devam edecek�r.” şeklinde konuştu.
F
n
2012 / Nisan-Mayıs-Hazira
OMÜ ŞEVKET AŞÇI TURİZM
FAKÜLTESİNİN TEMELİ ATILDI
Ondokuz
Mays Üniversitesi İle�şim
Fakültesi törenle
açld.
uara, Türkiye’den ka�lan ve beşi devlet
üniversitesi olan ondört üniversitenin yansra; İngiltere, Almanya, KKTC, İsviçre,
Litvanya ve Azerbaycan gibi bir çok ülkenin üniversite temsilcileri de ka�ld.
112
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
OMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE KAVUŞTU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN
5. ULUSLARARASI EĞİTİM FUARINA KATILDI
2011 / Ekim-Kasım-Aralık
EN
Ü’D
OM
Ü’DEN
OMÜ
2011 / Ekim-Kasım-Aralık
2012
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
2011 / Ekim-Kasım-Aralık
Rektör Prof. Dr. Hüseyin
2011
FUAR
FUAR
OMÜ
Sosyal Tesis
İşletmelerine
bağl anaokulu,
okul bahçesinde
düzenlenen
törenle açld.
Okuluna
açlşna; Rektör
Yardmcs Prof.
Dr. Halis Ölmez
ve çok sayda
personel ka�ld.
k-Şubat-M
’nin
in Türkiye
OMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yetişkin acil ile aynıTıpbölüme
taşınan
çocuk
ültesi’n
ge- acil bölümüsitesi Dr. Fak
uğu yine bel
yıs ÜniverProf.
nün açılışını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör
Yardımcısı
Hakan
Tıp Fakültesi
biri oldLeblebicioğlu,
ndokuz Ma
ltelerinden
ı tıp fakü
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk,
İl Sağlık
Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Çocuk Sağlığı ve
en başarıl
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal
Baysal yaptı.
lendi.
S) detaylı
O
- özenilen ünive
rsite -
13
(TU
anlık Sınavı Tıp Fakültesi
i Tıpta Uzm
Ü
göre; OM
’den
OMÜ Çocuk Hastanesi Acil Sorumlusu2011 Sonbahar Dönem
M raporlarına e oranlarında, 100 sü,
ncü
açıklayan OSY
yerleşm
Doç. Dr. Ahmet Güzel konuyla ilgili yaptısonuçlarını bir uzmanlık dalına er arasında Türkiye 3’ü nciliği
ğı açıklamada şunları söyledi: “Ondokuz
mezunlarının sınava giren fakültel olduğu belirlendi. Birilistede
isi
cısı
ğı
enc
6’n
aldı
öğr
a
nın
kiye
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
fazl
ada ise Tür
Tıp Programı’(Çapa) ve Gazi Tıp
l
genel sıralam Fakültesi İngilizce
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünTıp
ara, İstanbu
Cerrahpaşa ültesi; Hacettepe, Ank
yesinde hizmet vermekte olan Çocuk Acil
OMÜ Tıp Fak geride bıraktı.
yaptıServisi; 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve
ni
Şahinoğlu ilen
Fakülteleri
dar
Hay
Prof. Dr.
rda ver
gençlerin travma dahil gelişen tüm acil
uültesi Dekanı
llikle son yılla
sağlık sorunlarına çözüm bulmayı, nite- OMÜ Tıp Fak“Eğitim konusunda öze birleşince böyle bir sonraki
,
ıyla
son
likli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman-ğı açıklamada
zin de çabalar f. Şahinoğlu, bundan şacakimi
iler
enc
Pro
çalı
öğr
larının yetişmesine katkıda bulunmayı veemekler mızı sağlamıştır.” dedi.ileriye götürülmesi için
ma
da
arının daha
eğitim sürecindeki öğrencilere doğum-ca ulaş
emde bu baş
dan başlayarak tüm çocukluk dönemi acil dön
etti.
ise yıllardır
larını ifade
Ömer Tontuş un sonuçhastalıkları hakkında bilgi ve görgülerini
ı Başkanı Dr.
ve bun
Anabilim Daladapte olmadıklarını
Tıp Eğitimi
artırmada yol gösterici olmayı kendisine
ı
yeterince hızl
lere
işim
değ
hedef edinmiştir.
yaşanan
in gele-
A
çlş konuşmasn yapan
Prof. Dr. Halis Ölmez,
“Kararl ve kaliteli eği�m
anlayşyla öğrencilerimize bireysel
öğrenme becerisi ile performansa
dayal, çağdaş ve verimli eği�m
hizme� vermenin yoğun çabas
içindeyiz. Ondokuz Mays Üniversitesi gücünü geçmişinden ve kuşkusuz siz kymetli velilerimiz ve
öğrencilerimizden almaktadr. Bize
inanp, destek verdiğiniz sürece
başarlarmz katlanarak artacak�r. İleride
ülke yöne�minde
ve toplumumuzun her alannda
sorumluluk üstlenecek olan
prl prl yavrularmz okullarmzn güvencesinde yarnlara hazrlamaya hazrz ve bu
art
ARINA
Sİ BAŞARILEDİ
E
LT
Ü
K
A
F
OMÜ TIP ENİSİNİ DAHA EKL
BİR Y
2012 / Oca
nde
si’n
m sistemleri
Ü Tıp Fakülte
erinin eğiti
15. olan OM edeceği kaydedildi.
tıp fakültel Mayıs
am
sıralamasın
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
AcildaServisi
ayaktan
başvuran hastalara hize olan bazı Ondokuz
puanÇocuk
erine dev
nü belirtti.
hep en önd
için gayretl
ik tıp bilimleriçocuk
ve klingerektiren
metüğü
veren Çocuk Acil Polikliniği,
hastalara
hizmet veren çocuk gözlem ünitesi ve
ğını düşünd
da 11.takip
kazandırmak
’ye
asın
lara yansıdı
kiye
lam
Tür
sıra
n
ini kazası, düşme gibi travma ve dahili hastalıkların müdahalesinin
leri pua
suni solunum
kontrol
gerektiren
trafik
fesyoneller
temel tıp bilim
sektörü pro
ve sağlık
Aynı sınavda yapıldığı
Acil
Travma ve Müdahale alt ünitelerinden oluşmaktadır.
rınıÇocuk
bilim adamla
ceğin parlak
8
DEVİR
ANLIĞINDA
K
E
D
İ
S
E
LT
TIP FAKÜ
ENİ
TESLİM TÖR
- özenilen üniversite -
evini 2,5
dımcılığı gör r. B. Lei Dekan Yar
79
bakanımız Suat Kılıç’a ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından OMÜ Dış Hekimliği Araştırma Hastanesi’nin temeli törenle atıldı. Temel Atma töreni’nin ardından Heliport, Refakatçi Evi ve
Tıp Fakültesi’nde yenilenen ameliyathanelerin açılışlarına geçildi.
2012 / Ocak-Şubat-Mart
OMÜ’DEN
S
’DEN
MÜolan
amsun’un 19 Mayıs ilçesine yapılacak O
olan
AR-GE çalışmalarını başlatacak. Bu çalışmalar
OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi inanıyorum ki burayı çok önemli bir merkez haline
t-Mart
Ballıca
Kampüsü’nün
temel atma törenine getirecek. Bizim Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak
-Şuba
ak
12 / Ocve
20Gençlik
Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yanı sıra, Sam- hayalimiz büyük.”
sun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Yeni, Çağatay Kılıç, Tülay Bakır, Samsun
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Ondokuz Mayıs
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Rektör Prof. Dr. Üniversitesi’ne yeni bir fakülteyi kazandırmanın
Hüseyin Akan ve üniversite yönetimi, Canik Başarı heyecanı içersinde olduklarını ifade ederek, “Bu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Em- fakülte ülkemizin havacılık sektörünün ihtiyaç duniyet Müdürü Hulusi Çelik, İl Jandarma Komutanı yacağı önemli bir fakülte. Burada havacılık ve uzay
Jandarma Albay Mustafa Doğru, 19 Mayıs İlçe Bele- bilimlerinin konuşlandırılmış olmasının özel bir andiye Başkanı Osman Topaloğlu, daire müdürleri, sivil lamı var. Çünkü bu bölgede daha önceden havacılık
toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
faaliyetleri yapılmış ancak, havacılık faaliyetlerinin
sürdürebilmiş olabilmesi için mevcut alanın ihti“Bu kampüsün üniversitemize tahsis edilmesi- yaca cevap vermediğini de biliyoruz. Bu kapsamda
ni sağlayan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Samsun İl Özel İdaresi’nin Maliye Bakanlığımız ile
Kılıç’a ve bu projenin hayata geçmesinde önemli yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık olarak 85 bin
rol oynayan arkadaşım Prof. Dr. Ferşat Kolbakır’a 300 metrekare alan tahsis edilmiştir. Sportif amaçlı
seyin Akan
çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine başla- sivil havacılığın geliştirilmesi için ve desteklenmesi
Prof. Dr. Hü
yan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan şunları söyledi: için gençliğin
kötü alışkanlıklardan kurtulmasına
di 19
in Aksoy
i Hüseysosyal
“Şuan temelini atacağımız bu kampüs alanında, 14 Val
yönelik
etkinlik ve hizmetlerde kullanılmak
kavuştu. Şim leri
a
lu’n
dis
sekoku
slek Yük
bin metrekarelik kapalıt alanda
bulunan eğitim bina- üzere bu alan 2009
İl Özel
İdaresi’ne
tahsis
roloji mühen
vacılık Me
Hayılında
Sua Kılıç
rada meteo i haline gelecek.
Sivilİdaremiz
. Bu
miz
Bakan
esi
ült
ilçe
bir
sında; Havacılık
ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Sivil
edilmiştir.
İl
Özel
bu
alanda
uçak
pisti,
taksi
Fak
yıs
Ma
y Bilimleri eğitim merkezlerinden olmaz.” dedi. Her
ada, “19 yolu
ve Uzainşaatının
ılıkapron
ş
Havacılık Yüksekokulu eğitiminie yap
sürdürecek.
Ayrıca,
ihalesini
gerçekleştirmiştir.
em
tığı konuşm
z; Havacve
end
nitelikli uçu olmaz, projesiz eyl neticesi Samsun’da
mı atıyoru Şukiy
Kılıç, törOMÜ’DEN
in sayılı
e’nkadar
n
Havacılık ve Uzay
Araştırma
işinhay
yüzde
Ü olanveadıUygulama
Suat Bilimleri
proje kısmı tamamlanmıştır.
Tür ana
alsiz 70’lik
2012 / Temmuz-Ağustos-Eylül Bakan
Bu büyümeniam ediyoruz. Şu anda
uşturacak
ve bu bölge Önümüzdeki
olmaz,
olacak? da
ülteye kav
süreçte
hava
müsaade
Merkezi
de’ı fak
kurulmuş
durumda.
i neşartları
dev etyetişecekaraştırmaces
i Bilimsel
eyen hayal
ler
neti
ülm
dis
n
bir şekilde
Mayıs
ı yapmaya
gör
eni
hen
k mü buradan.faaliyetine
yurtlar
büyüm yaza kadar
iz. Çok hızlı 2 yatırım
uçamerkez
Zira rüyasıdevam
enc
“Bu
lar yapacak
olan
takdirde,
eni kısa
zamanda
bu rey
inşaat
ç,tiği
öğr
üze
Kılı
eyi
ek
’ne
n
yetişecek,
esi
rm
dem
irte
a
. 201
bel
üğünüüretmek,
yıs Üniversit öğr
yurdunu bitiyapılmasında
du ola
i
tamamlanacaktır.
Bu
inşaatlarının
İl cak
edecek.
Üniversitelerin
amacı
bilim
yüd
Ma
demeyin, rüybirinci
yur
enc
i
bü
kuz
ün
ediyoruz.
enc
Hayal
do
. On
OMÜ’n
t kız öğr bir harcama
ile aynı
ilik yeni birbütçesinden
yur
eve
olacak
t daha inşa yüksek
k
kiş
ült
bu
yur
ma
i
bin
fak
bu bilimi
yaymak
zamanda
eğitim
yapmakÖzel
İdaresi’nin
herhangi
miz
kur
de
yen
lan
eği
esi
bir
açı
rsit
bitirec
en ilerisin
bin kişilik iki Sayın
’nin eleman400 kişilik
let ünive
getirdik. İlk bu çalışmalarını
ir ve
tır. Eğitim
de dev
özellikle
ülkenin ihtiyacı
olan
Basüne 2 yürütüyoruz.
a yapmadan
Mayıs’a
Fakültesi
yeni bir
içinde, Tıp
e aşamasın ’ne ve merkez kampü yurda ihtiyacı var. 19 bir duygusallığın eserid iğim
sü
rm
pü
biti
kam
ilde
ı
ları yetiştirmeye
yöneliklı olmalıdır.
Ondokatkılarıyla
TL.- olan
bu kaynak denizine gird
lun 2 milyonaçı
OMÜ
bir şek Samsun
an ayr
iversitesikanımızın
Ün
im mdüzere.
ve yüksekoku
gelip
Mayıs
bu
rlegeık ve çok hızolarak
ülte İdaremize
kuz Mayıs
bukuz
ilkeyi
kendimize
harcanmak
Yeni
başladÜniversitesi
z temel ben
tle, traktö
bu millete
radaki fakÖzel
muaktırıldı,
ında Ondo
e,
ikle
Bu
uğu
ket
k.
bis
sam
n
old
etti
mle
kap
il
are
cak olan 3 milyon
itibbu amaç raf
gramı Özelliklea yeni
rı dah bölümlerin
ç konuşprensippro
edindik.
lecek
içinyayharcanacak.
a, bu me
bunlaaçtığımız
burada ata
uğumdanTL.an Suat Kılı
. Bugünalan. Bu coğ
programın vedu
u. Bak
benim çocuklbu
yapacağız
tümü ülkenin
istihdam
edilebilir
havaalanının
5
Yatırım ihtiyacına
e konuştiçin
a toprağıdır tamamlanmasın
deniz, Bölgemizde
i
diy
yur
bab
.”
i
dek
ır,
sin
yum
enc
ğıd
öte
öğrkampüs ülkemizin,
mutlu
a oca TL.- bir yatırımı
öğrenimBu
uyum,tamamlamış
milyon
olacağız.
lara yöneliktir.
r, ağaçların hatta dünya- ı. Bab
ür etti. Bura. Bu sahille un geçtiği yerdir buras layı son derece gururl Kolbakır’a da teşekk
cesidir
ihtiyacı
olan
elamanlarını,
faaliyetlerine fırsat vereceşat
n do da hem f.üniversitemizin
cukluğumhavacılık
OMÜ Tp nın çok neti
Çopilotları,
Pro Dr. Fer
rdir.mühendislerini
ânı bulmakta
enhem
sah
veille
uzay
yetiştirecek.
Hem
ğiz,
de sivil havacılık alanında faaliyet gösteren
bilme imk
emek ver
Fakültesinde havacılıkhiz
yapmış ola ültenin kurulmasına
ti
me
de halka burada açtığı
kurslarla
fak hizmet verecek. Öte Türk Hava Kurumu başta olmak üzere ilgili sivil hava
düzenlenen ve
ın sonunda
masın
yandan yine
buradaki eğitim binasında, özellikle Ha- kurumu anlamında faaliyet gösteren derneklerimize
klinik �p branşlarn
vacılık ve Uzay Bilimleri Merkezi Türkiye’nin ihtiyacı de bu anlamda katkı sağlanacaktır.” diye konuştu.
kapsayan, “Yaz
Staj Program”
- özenilen üniversite sona erdi.
Öğrenciler, törenle
ser�kalarn
aldlar.
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
asneri ar
tarihl yaplan,
Eylül
’da
ya
7-23 nezuella ler Dün
Ve
lli
ge
Samet
da
imiz
e En
ya
“İşitm da, öğrenc ’lük, Dün
3.
”n
s
da
yona
kilo
e�.
Şampi (19), 90 ’lik elde
1.
Ü
O
Bulut kle�e ise
an M or
eni ol
Sp
açk si
eğitm i�mi ve vliBulut,
Eğ
göre
Samet u Beden ) öğre�m Rektör
,
oğ
YO
te
D
ik
Yaşar okulu (BES lu ile birl akamnda
Yüksekan İmamoğ Akan’ m
in
si Has Dr. Hüsey
i
Prof. t e�.
ilikler
birinc lümü
ziyare
ysz
de sa menlik Bö “Çok
e’de
t,
et
Türkiy SYO Öğr met Bulu me ten BE
iz Sa
aile
bulunaf öğrencim arma ve
al
2. sn yum. Hoc .” dedi.
Akan
mutlu ediyorum
eyin şar
ür
üs
kk
H
şe
b
Dr.
�ği ba
Prof.
de e�
u dile
elld
tlluluğ iyyon
Rektört Bullutt’’un mut
u
o u
et
uğu ya şamp im
ise Samsyla duyd’lü
ü düny er takd
dolay reek,, OMÜ itli hediyel n diledi.
ş
ge�ree muza çeş nn devam
porcu başarlar
sp
ve / Ekim-Kasım-Aralık
e�
2012
4 ha�a boyunca OMÜ Tp Fakültesinde eği�m gören 17
Arnavut öğrenci, Acil Tp, İç Hastalklar, Pediatrik Acil Tp,
Cerrahi Anabilim Dallarnda ve Diş Hekimliği Fakültesinde
yaplan klinik uygulamalar gözlemlediler.
Tören öncesinde misar öğrenciler, Türkiye ve Ondokuz
ürk
Ü Atat
Mays
Üniversitesi
ile ilgili iyi izlenimlerini paylaş�lar. Vitrina
OM
ür
Kongre ve Kült
düMerkezi’nde
k
örlü
rekt
n
zenlene
957
de;
min
seçi
sinin
öğre�m üye
nd.
912’si oy kulla
O
MÜ Konukevi’ndeki toplantıya; Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof.
Dr. Hasan Gümüş, Genel Sekreter Selahattin Özyurt
ve öğretim üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, “Eskiden yazarlık çilekeşlikti. Özellikle CumOMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama
huriyet döneminde hiçbir yazar hayattan emeğinin Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli resmi gazetede yönetkarşılığını alamazdı. Bu yazarlar zor hayat şartları ya- meliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez,
şamıştır. Günümüzde yazarlık bir anlamda endüstri yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından haile ilişki içine giriyor. Bir çeşit yazarlık endüstrisi ger- reketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniçekleşiyor. Böyle bir endüstriye uzak kalamazdık.” versitesiyle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta ‘The
ifadelerini kullandı. Merkezin, uluslararası üniver- Teos International Centre for Creative Writing’ adı
siteSeferihisar’da
olmak için önemli
bir adım nedenini
olduğunuşöyle
belirten
altında
bir merkez
açacaklardır.
Türkiye’de
ilk kez
Demir, merkezin
kurulmasının
açıkladı:
“Geçmişte
Seferihisar
ilçesinde
kurulu olan
Akan, “Merkez, İzmir’in Seferihisar ilçesinde kurula- böyle bir merkez kuruldu. Biz yenilikçiliğe yer ayıran
Teos antik kentinde
böyle bir merkez vardı. Merkez bu nedenle burada kuruldu. Eğer herhangi bir konuda bir öycak. Bu merkezin burada kurulması üniversitemizin bir üniversiteyiz. Burada tıpkı mimar, mühendis yekünüz varsa, daha yüksek medeni bir toplum oluşturabilirsiniz. Bizim öykümüz yok, insanlarımıza öykü anlatmak
bulunduğu ilden farklı, başka bir şehirde olması da tiştirir gibi yazar yetiştirilecek. İnsanların yaratıcı yazorundayız.”dedi. ayrıca
Prof. Dranlamlıdır.
Yavuz Demir
merkezin kuruluş
şu şekilde
tiyatro,
yazılı yazarlık
edeÜniversitemizin
farklı amaçlarını
ülkelerde dazarlık
mesleğisıraladı:
olacak. Sinema,
Türkiye’de
endüstriyel
biyat ürünleri ve benzerleri
ile
üniversite
işbirliğini
akademik
bir
bağlamda
ele
almak,
yaratıcı
yazarlık
ile
ilgili
alan
de kampüsünün olmasını arzuluyoruz. Bu bir baş- işinin karşılığı yaklaşık 2 milyar dolardır. Ülkemizde
ve konularda yurtlangıçtır.”
içi ve yurt
dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlarbu
doğrultusunda
işbirliği yapmak,
araştırma
ve
dedi.
iş usta çırak ilişkisiyle
yürütülüyor.
Türkiye’nin
araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak vetanıtımı
yürütmek,
alanları
ile bunlarla
ilgili
için, araştırma
kültürler arası
gelişmeye
katkı koymak
konularda çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim
kurs,Edebiyat
konferans,açısında
seminer,
panel, sempozyum
ve sergi
Yaratıcı Yazarlık
Merkezi amacıyla
Müdürü Fen
bukongre,
merkez önemlidir.”
dedi.
düzenlemek veya Fakültesi
düzenlenmesine
katkıda
bulunmak,
veProf.
lisansüstü programlara gerekli desteği sağlamak.
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü lisans
Başkanı
Dr. Yavuz Demir ise şunları kaydetti:
Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi’yle ilgili hazırlanan tanıtım filminin ve ülkemizin önemli yazarlarıyla yapılmış
olan kısa ropörtajlarının
sunumunun
Prof.öne
Dr.çıkan
YavuzyaklaDemir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yüksek
öğretimdeardından,
son yıllarda
şım ‘science-based üniverster’ anlayışın yerine eğitim öğretimde innovative ve creative oluşuma terk
tos-Eylül
etmesidir. Üniversiteler bu bağlamda kendilerini ve
2012 / Temmuz-Ağus
işleyişlerini yeniden gözden geçirmek zorundadırlar.
Hem çeşitlendirme hem de ele alış itibariyle yeni ve
yaratıcı bir yaklaşımın düşünülmesi elzemdir.
6
ep telefonu, tablet bilgisayar gibi mobil
cihazlardan, Ondokuz Mays Üniversitesi web sayfasna kolay ve rahat ulaşmn
sağlanabilmesi amacyla, OMÜ Bilgi İşlem Daire
Başkanlğ tara�ndan, mobil web sitesi tasarland.
üniversitesi öğre�m üyeleri ve öğrenciler; staj süresi boyunca farkl tarihlerde Samsun’un tarihi ve turis�k yerlerinin tan�lmas, öğrencilere yönelik Türk mu�ağn tantan yemek
ikramlar ve Türk insannn misarperverliği dolaysyla ayriran
ca teşekkürlerini sundular.
n-Mayıs-Haz
Mobil cihaz kullanclarnn gereksinimleri dikkate alnarak tasarlanan siteye;
2012 / Nisa
OMÜ’DEN
Derece
yü bizzat izleyeni
yöntemi olan 360
yüksek olmas ve görüntü
videodan çok daha
anal
h�p://www.omu.edu.tr/s
itesi Sanal Tur için:
Ondokuz Mays Ünivers
2012 / Tem
ERASMUS Ö
ĞRENCİLER
İ OMÜ’DE
AB Eği�m
Program
çerçevesinde
6 farkl
ülkeden Tür
kiye’ye
gelen 22 Era
smus
öğrencisi 201
2–2013
eği�m-öğre
�m
için üniversite yl
mizde
eği�me baş
lad.
muz-Ağus
tos-Eylül
5
- özenilen üniversite
-
- özenilen üniversite -
3
Erasmus Kur
um Koordin
nen oryant
atörü Uzm
asy
rak ksa zam on programnda öğr . Emine Bol Yazc,
Ulu
enc
anda kaynaş
malarna yardilerle tanşma oyunu slararas İlişkiler Birimi
oynayarak,
tara
mc oldu.
Programda
öğrencilerin �ndan düzenleoto
birbirlerini
büs
kampüs kon
ile
tanyausunda bilg kampüsü gezen öğr
çok beğend
enciler, Uzm
ilendirildile
iklerini dile
r. Kampüsü
ge�rdiler.
gören Erasmu. Emine Bol Yazc tara
�ndan üni
s öğrenciler
versite ve
Öğrenciler
i
Ond
okuz Mays
Üniversites
da ka�ldğ için Omtel Deniz Ote
ini
tan
yon eşliğind şma yemeği düzenlel’de, Uluslararas İlişk
iler Birimi
e Samsun ve
ndi. Yemeğin
Başkan
Üniversite
ile ilgili bilg ardndan Uzm. Emine  Prof. Dr. Hüsrev Me
i verdi.
Bol Yazc öğr
nna
encilere bar n’n
koviz-
T
İZASYON
İL
R
E
T
S
Î
Z
E
K
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
OMÜ MERNİTESİ AÇILDI
Ü
OMÜ’LÜ ÖĞRETİMRESİM-İŞ
ÜYELERİ VE MÜZİK EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK
2012 / Oc
ak-Şu
O
Doç. Dr. Burçin Çelik konuyla ilgili olarak şunlar kayde�: “VATS (Video Assisted Thoracic Surgery), göğüs cerrahisi ameliyatlarnn video yardm ile yaplmasdr ve minimal invaziv girişimdir. Yllar boyunca açk cerrahi girişimlerle yaplan göğüs cerrahisi ameliyatlar günümüzde teknolojinin de
gelişmesiyle ar�k kapal yöntemlerle de gerçekleş�rilmektedir. VATS göğüs cerrahisi ameliyatlarnda
yllardr uygulanmakla birlikte son yllarda akciğer kanseri ameliyatlarnda uygun hastalarda tercih
edilmektedir.
Resim iş eği�mi snavlar 2 gün, müzik
eği�mi snavlar ise 3 gün sürdü. Snavlarn
sonunda birinci öğre�mde eği�m verecek
olan Resim-iş Eği�mi Anabilim Dalna 60
öğrenci, Müzik Eği�mi Anabilim Dalna ise
30 öğrenci alnd.
ersite - özenilen üniv
Ö
ğre�m üyelerinin İngilizce bilgi düzeylerinin yüksel�lmesi hem de devam eden
ve açlacak olan İngilizce programlarnda ders verebilecek öğre�m üyesi saysnn ar�rlmas amacyla, öğre�m üyeleri bir ay süre ile eylül
ve ekim aylarnda, İngiltere Manchester’da dil kursuna gönderildiler.
Konuyla ilgili açklama yapan Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan şunlar kayde�: “Üniversitemizin,
eği�m alanndaki en önemli üç yaklaşm, topluma
ve sanayiye yararl bireyler ye�ş�rmek, uluslararaslaşma ve öğrencilerimize esin kaynağ olmak�r.
Ondokuz Mays Üniversitesinin 2009-2013 stratejik plannda, öğre�m üyelerinin ulusal ve uluslararas bilimsel çalşma ve organizasyonlarna ka�lm-
24
1.100’ü aşkn öğrenci ile bu oran %2.5’a çkmş�r.
Önümüzdeki 4 yllk dönemde bu oran %5’e çkarmak hedemizdir. Çok sayda öğre�m üyemiz ders
verme düzeyinde yabanc dil bilmektedir, bununla
- özenilen üniversite -
an,
Hüseyin Ak n
r Prof. Dr.
Haka
çılışa; Rektö cıları Prof. Dr.
Güdım
Rektör Yar ve Prof. Dr. Hasan lçuk,
lu
Se
Leblebicioğ Dr. Mustafa Bekir ül ve
f.
nb
Sü
Pro
fa
im
sta
ek
müş, Başh dımcısı Prof. Dr. Mu
Yar
ı.
Başhekim
eleri katıld
Öğöğretim üy
si Sorumlu ptıite
Ün
rilizasyon
ydın ya
Merkezi Ste f. Dr. Murat Güna n Ünitesi
yo
Pro
zas
retim Üyesi a, “Merkezi Sterili mşuluğu olan,
ad
ko
kirli
ğı konuşm yathane ile direk
da temiz/
eli
(MSÜ), am iz/kirli koridoru ya ki içinde olan,
iliş
en
tercihen temameliyathane ile
birimlerind rile
er
diğ
örü
nin
ye
asans
da hastane
lara ayrı bir
aynı zaman lzemeyi alarak on ntı içerisinde
ğla
ma
kirlenmiş
verecek ba Düzgün çalışan
.
l malzeme
A
Tp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu ise, “1997 ylndan beri Ondokuz Mays Üniversitesi Tp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dal’nda göğüs cerrahisine ait akciğer nakli dşndaki
tüm ameliyatlar gerçekleş�rilmektedir. Göğüs Cerrahisi kliniğinde yllardr VATS hem tan hem tedavi
amaçl olarak uygulanmaktadr.
Ancak akciğer kanserinin tedavisinde ilk defa 5 Ağustos 2013 tarihin2013 / Ocak-Şubat-Mart
de Göğüs Cerrahisi Anabilimdal öğre�m üyesi Doç. Dr. Burçin Çelik tara�ndan uyguland. 59 yaşnda
akciğer adenokanser tans olan erkek hastaya VATS+sol üst lobektomi uyguland. Bu bölgemizdeki
ilk VATS lobektomi ameliya� olup bundan sonra uygun hastalarda tercih edilecek tedavi yöntemi
olacak�r.” diye konuştu.
23
man görev ald.”
“ Bundan 4-5 sene evvel,
Çarşamba’da fakülte açılaca
deseniz kimse size inanma k
zdı”
Etkinlik boyunca çok
lenen Güneşdoğdu, yaptığı heyecanlı olduğu gözkonuşmada Çarşamba’da
kurulan İletişim ve Hukuk
Fakültelerinin, Çarşamb
“bundan 4-5 sene evvel,
nin gelişim ve kalkınma
a ilçesiÇarşamb
Konuşmasında Hukuk Fakültes a’da fakülte açılacak deseniz kimse size inanmaz sı adına büyük fayda sağlayacağını belirterek,
kamuda ve serbest meslekte i’nden de bahseden Güneşdoğdu, “Bu sene Hukuk dı, cesaretle bu işe girdik ve gerçek oldu” dedi.
milletimize hizmet edecekle
Fakültesi hakim adayları
veriyor. Bu arkadaşlar
r. Çok sevindirici, bundan
mutluluk verici ne olabilir”
diye konuştu.
ndokuz Mays Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dal Öğre�m Üyesi Doç. Dr. Burçin
Çelik, 59 yaşnda akciğer adenokanser tans olan erkek hastaya VATS+sol üst lobektominin
başaryla uyguladklarn söyledi.
OMÜ LADİK MESLEK
YÜKSEKOKULUNUN ARAZİSİ HAZIR
oğun bir başvurunun olduğu snav-
4
Mustafa Kemal Güneşdoğd
u İletişim Fakültesi
Öğrencileri ile Buluştu
Mustafa Kemal Güneşdo
lundu. Törende bir de konuşm ğdu da bua yapan Güneşdoğdu, konuşmadan
sonra öğrencilerle görüştü. İlerleyen
yaşına
öğrencilerin dertlerini tek rağmen
tek dinleyen Güneşdoğdu, Çarşamb
a Belediye
Başkanı, Üniversite Rektörü
,
Dekanı ve etkinliğe katılan Fakülte
diğer değerli kişiler eşliğinde fakültey
i dolaştı.
riystü öğrencile
ve lisansü e sahip. Şirket
c öğrenci
bir öğrenciy
anda yaban
e ulauşma- şu birlikte 42 bine ulaşan sine kadar da 6 bin a bin
kon
an
Ak
üye
nd
le
in
m
dan öğre�
klar şeBunlarn yan ziyaretf. Dr. Hüsey
ektör Pro rsitelerin bulundu  ifade elemann rsonelimiz mevcut.
da
ive
. Bunlarn
snda, ün li katklar sağladğneleriyle şan bir pe bir hastanemiz var ğümüzde üniversiem
ült
unu
şündü
akl da
hirlere ön öğrencileri ve fak
yük yat i, refakatçilerini dü hareketliliği olduğ me
bü
de
ece
insan
ün sad
ü eği�
ki yeriyle r Akan, çilerin
nlük 50 bin
Lisans üst
e�. OMÜ’n e’deki ve dünyada
temizde gü Bu ciddi bir rakam. , uzaktan eği�mden Rektö
değil, Türkiy e olduğunu kayde sralamalarnda
r
görüyoruz. bir üniversite olarakumuzu iddia edeen
bir üniversityaplan üniversitele eksleme merkeziağrlk ver e’de bir marka olduğ
Türkiye’de ., İspanya’da bir ind e 9. srada oldude Türkiy
14
Türkiye’d
daki de
konuştu.
OMÜ’nün
lamada ise “OMÜ olarak dünya Ü bilirim” diye
sra
ğ
�
nin yap
ktör Akan, ise 800. sradayz. OM
Re
.
lir�
ğunu be
asnda
lam
sra
r
üniversitele
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
Y
22
Mustafa Kemal Güneşdo
ğdu
O
11
-ö
öze
öz
zen
nile
n
iilleen
nü
üni
nivve
niv
ni
vers
ers
rsit
iite
te -
O
Hüseyin Dündar
İnsanoğlunun var olduğu
sürece haberleşme ve iletişim
Akan, “Bugün dünyayı yöneten
ihtiyacı içinde olduğun
iletişimdir. İletişim çok
u belirten
kuvvet. Medya sayesind
MÜ Rektö
e kamuoyu oluşturulabiliyor. büyük bir güç. Medya bence artık birinci
r
İyi bir iletişimci kaynakla
rını birkaç yerden teyit ederekAyrıca haberi sunuş şekli de çok önemli.
Şişman ile Danşman Doç. Dr.
çok önemli. Gelecekte, 20-30
doğrulam
Bekir
birlikte gö
yıl sonrasında bu günü mutlaka alıdır. Yapacağınız iş bu açıdan
ün
Buradanren
cinin
mezun
heyecan ve sevgi ile anacaks
olacak
kayöğrencil
t
erimiz
rencileri Yus iversiteye yeni kay revli öğrencilecaklardır
ınız.
gelecekt
yap
e
bugünle
r,
�
rm
rini
” şeklinde konuştu
mutlaka gülümseyerek hatırlaya
OM
as
t
Terminali’n uf Ziya Ylmaz Şeh için gelen öğ- me Ü’nün 17 .fakülte, 5 n beklediklerini söy
ledi.
irleraras Ot
de karşladla
ens�tü, 3
sle
k yükersek
Son olarak
hayırsev
dyla öğren
iş adamı
obüs
okulu,
Mustafa
sekokul, 11
OMKonuşma
Kemal Güneşdoyük
Ü’nün
2.100
topda
mı sonrasın
larıntan
ğdu yaptığı
cileri karşla r. Rektör
ardından
lam
biraz
konuşmada her bina yapıaka
daha
3
gençleşti
de
bin
�
ğini
m
mi
dile
çalşan ile getirerek, “Azimle
görevli öğren
yan Doç Akan
k ve
ve protokol üye- stanpecesaretle
İlçemize
rsoneliinşaatlar
üçüncü
bir fakültenin
tes
Dr.Fakültesi
bö
ımızı
i
leri İletişim
müjdesi
Be
lge
ve
cile
old
bitirdik.
ni
kir
vermek
nin
r,
uğ
öğretim
kay
istiyorum
Şiş
unuvevur
kültemizin imzaları atıldı
en bü. yük
man ve
Yine bu alanda, Sosyal Bilimler
t,
larnda yar
gu inşaatına
aklamabinişlerin
yakında
üniversiFai giydirdi.
. Türkiy
dmc oldula konüyelerine
başlıyoru
n gelkazandır
süredede
ve ula
eğitime
en öğacağız” dedi.lad
e’ninz. Umuyor
ki, bu fakültemizi de kısa
şm konur.
değişikumille
ri oto
lirten Doç. rencile
Dr. Bekir Şiş garda karşladklar rinOndokuz
n
için bir sta
nt aç�k. Ka man, “Gelen öğrencile beci potansiy Mays Üniversitesinin
rşlam
konseyinden
rim
elin
42 bin öğ
Rektör Danş e sahip olduğunu
arkadaşlar ada üniversite öğren iz
ren- ver
ifa
m
ci
eği�m-öğre�man Doç. Dr. Bekir Şiş de eden OMÜ kar sitemizi yeni kazanan z görevlendirildi.
Üniöğrencilerim
9 bin 850 öğ m ylnda OMÜ’nün man, 2013-2014 bu şlyor ve kendilerine
ilk olarak kü izi bu stan�a
farkl bölüm
lunuyoruz.
rencinin yan
çük
ler
Ün
 sra, 600
uluslararas ine alanna taşyoruziversitemizin otobüsle bir ikramda
ri ile kampü
öğ- hzl
yapmalarn ve öğrencilerin kayndokuz
s
Mayıs Üniversi
tesi İletişim
tlarni açılış
sağlyoruz”
Fakültes
daha
töreninde İletişim
diye konuşt
kültesi
u. binasını bağışlayan hayırsevFaer
işadamı
Bölgemizde
ilk vats lobektomi
OMÜ �p
fakültesinde
yapld.
2012 / Ekim-Kasım-Aralık
ayıs Anabilim Dal için 333,
zM
lara,
Resim-İş
Ondoku
k Anabilim Dal için ise
ğlımi
i SaEği�
tesoldu.
rsiMüzik
6
Ün
169ive
başvuru
ve
ma
tır
Araş
î veren Güzel Saezbilgi
Snavlar
ileerk
ilgili
M
a
lam
gu
Uy
natlar Eği�mizaBölüm
syon başkan Prof. Dr.
rili “Snavlar
SteErkin,
Memduh
son derece adil
yapld.
itesi Törenle müzik eği�minde
ÜnSnavlarmzda
ıldı. ise 19 öğre�m ele22, resim iş eği�Aç
minde
OMÜ’DEN
Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ
2013 / Temmuz-Ağustos-Eylül
OMÜ’DE İLK VATS LOBEKTOMİ
AMELİYATI YAPILDI
Samsun Meslek Yüksekokulu Mimari Dekora�f Sanatlar Program mezun öğrencileri tara�ndan ka� modelleme düzenlemesi yaOMÜ’DEN
plan çalşma, Samsun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programclğ program yöne�minde gerçekleş�rildi.
OMÜ’DEN
Ü
Ondokuz Mays
Üniversitesinde
görevli öğre�m
üyeleri bir ay
süre ile eylül ve
ekim aylarnda,
İngiltere
Manchester’da
dil kursuna
gönderildiler.
-Eylül
OMÜ’DEN
2013 / Ekim-Kasım-Aralık
Akciğer kanseri tüm dünyada en sk görülen kanser türüdür. 2008 ylnda dünya genelinde 1.6
milyon yeni akciğer kanseri tans konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşk %13’ünü oluşturmaktadr. Ülkemizde yaplan bir çalşmada Tuncay Göksel ve arkadaşlar akciğer kanseri insidansn
erkeklerde 74.2/100.000, kadnlarda 9.3/100.000 olarak bildirmişlerdir.
Ayrca Türkiye’de yllk bekle8
t
at-Mar
nen yeni olgu says 30.000’dir. Bunlarn yaklaşk %82’si küçük hücre dş akciğer kanseri olup bunlarn
ak-Şub
da %27’si ameliyat edilebilir hastalardr. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS20
tercih
13 / Oc
edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağr, daha hzl taburculuk ve daha iyi kozme�k sonuçlar elde
edilmektedir.”
SINAVLARI YAPILDI
İNGİLTERE’DE DİL KURSUNA KATILDILAR
80
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Ü
Ü’DEN
OM
OMÜ’DEN
ahsin Tuncal Gençlik Merkezi yaknna yaplacak olan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yeni binasnn görselleş�rme çalşmas, Samsun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programclğ tara�ndan tamamland.
bat-Mart
O
art
ak-Şubat-M
R
adreslerinden ulaşlabiliyor.
iversite - özenilen ün
Prof.
�lan seçimde;
tara�ndan başla yin Akan, Prof. Dr.
Dr. Hüseyin Akan
Dr. Hüse
r
Rektörlüğüne, Dr. Güven Önbilgin, Prof. Bilgiç, Prof. Dr. Tayfun Alpe
s Üniversitesi
�lar.
Prof. Dr. Sait
’nn 130. ve
ndokuz May
rlük için yarş
İsmet Şenel,
e� Anayasas
nu’nun 13.
açklayarak rektö
n
Türkiye Cumhuriy
Kanu
m
lklar
re�
aday
eköğ
arllah Gül ta2547 sayl Yüks aşkan Abdu
rlük seçiminin
özenilen
üniversite
rektö
eren
hurb
lar
sona
nca, Cum
diği aday
Saat 16.00’da . Çkan sonuçlara göre:
maddeleri uyar re�m Kurulu’nun öner atand.
sayld
eköğ
oy alrken,
dndan oylar
ra�ndan, Yüks Dr. Hüseyin Akan yeniden
yin Akan 391
Prof. Dr. Hüse
arasndan, Prof.
düBilgiç 318
r Merkezi’nde
Prof. Dr. Sait
t Şenel 97
Kongre ve Kültü
üyesinin
Prof. Dr. İsme Alper 31
OMÜ Atatürk seçiminde; 957 öğre�m
n
rlük
Prof. Dr. Tayfu Önbilgin ise 20 oy ald.
zenlenen rektö
n
nd.
Prof. Dr. Güve
912’si oy kulla
Prof.
esiyle Rektör
n tespit edilm
Yeterli çoğunluğu
OMÜ her yl
olduğu gibi
bu
yl da Türkiye
çeşitli şehirle ’nin
rinden
gelerek 2013
-2014
eği�m-öğre�
m
döneminde
ilk defa
kayt yap�rac
ak
öğrencile
otogarda ka rini
rşlad.
Ü ANLATTI
’Y
Ü
M
O
N
A
REKTÖR AK
Rektör Prof.
Akan,
Dr. Hüseyin aret
ms
Sa un Tic
Odas
yi
ve Sana
sn ve
(STSO) Ba
kiler
İliş
a
lkl
Ha
hnaz
Müdürü Şe
AKS
Dereli’nin
layp
TV’de hazr “İş
sunduğu,
i”
ve Ekonom
programnn
u.
konuğu old
2013 / Temm
15
- özenilen üniversite -
2013 / Oc
OMÜ’DEN
uz-Ağustos
- özenilen üniversite -
Ü’DEN
OM
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
YENİ ÖĞRE
NCİLERİM
KARŞILADIKİZİ KAPIDA
Prof. Dr. Yavuz Demir
m.omu.edu.tr
mobil.omu.edu.tr
wap.omu.edu.tr
84
Prof. Dr. Selim Arıcı, Diş Hekimliği Fakültesi inşaat çalışmalarının 3 yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Ü
O
OMÜ’DEN
Ü
Mevcut Diş Hekimliği Fakültesi’nin 12 bin m2 olduğuna ve yetersiz geldiğine dikkat çeken Prof Dr. Selim Arıcı,
“İnşaatına başlanılan Diş Hekimliği Fakültesi’nin toplam
alanı yaklaşık 22 bin metrekare. Hastane 4 bloktan oluşuyor. Projede, hastane bölümü, hastalara hizmet verecek
bölümler, öğrencilerin eğitim görecekleri alanlar, eğitim
sisteminin modern hale getirilmesi için sınıfların ötesinde çok özel alanlar olacak” diye konuştu. Diş Hekimliği
Fakültesi’nin ilk kurulduğunda 15 adet diş ünitesinden
oluşan klinikte faaliyete başladığını ifade eden Arıcı, “Diş hekimliğinde en önemli şeylerden bir
tanesi diş ünitesi sayısı. Şu anda hastanede 130 tane diş ünitesi bulunmakta. Yeni ünite koyabileceğimiz bir yer yok. Yeni hastaneye geçtiğimizde 250 diş ünitemiz olacak” dedi.
Iowa’da ulaşmıştır. Yaratıcı yazarlık dersleri edebiyat incelemesinin nihayetinde onun yaratılması ve
birleştirilmesi sürecini idrak etmektir. 1960’lardan
itibaren yaratıcı yazarlık profesyonel bir alan olarak
ortaya çıkmış ve bilimsel profesyonelizmden kendisini kurtarmaya çalışmıştır.
Yaratıcı yazarlık ilk kez 1880’de Harvard’da
okutulmaya başlanmış; olgunluğuna 1930’larda
TOMÜ’DEN
Üniversitesi’ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Krklareli Üniversitesi’ne Mimarlk, Ondokuz Mays Üniversitesi’ne Gemi İnşaa� ve
Deniz Bilimleri Fakültesi, Uşak Üniversitesi’ne ise Yabanc Diller Yüksekokulu
kurulacak.
2012 / Temmuz-Ağustos-Eylül
İ
ÖRLÜK SEÇİM
OMÜ’DE REKT
Törene; Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Dekan Yardmcs Prof. Dr. Faruk Bağrc ve Tp Eği�mi Anabilim Dal
öğre�m üyeleri, Vitrina Üniversitesinin sorumlu öğre�m
üyeleri ve staj gören öğrenciler ka�ld.
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
OMÜ 360 DERECE
GÖRSELLEŞTİRMECÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu;
staja ka�lan öğrencilerin kişisel olarak gösterdikleri emek ve
butona
çalşma azmi ile tüm insanlğa hizmet etme adna önemli bir
iler, birlikte
adm a�klarn belirterek tüm öğrencileri kutlad. Öğrenciberaberindek
t Kılıç vedelerin, yaz staj boyunca öğrendikleri
bilgian
ve Sua
kazandklar
Bak
elini attılar.
ından olacağn
tem
n
rın ardfaydal
eni
neyimlerin �puşm
yaşamlarnda
belir�
.
Dekan
ala
ült
Kon
arak fak
basişbirliği
Şahinoğlu; eği�mde uluslararas
a�lmlarnn devamnn gelmesinin, dost ve kardeş ülke Arnavutluk ve diğer
çevre ülkelerin her bakmndan gelişmesi ve ilerlemesi açsndan faydal olacağn vurgulad. Tüm öğrenciler ve sorumlu öğre�m üyelerine ülkelerine dönüş yolunda iyi yolculuk
geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilere ser�kalarnn verilmesiyle sona eren törende, sorumlu öğre�m üyeleri
ve öğrenciler birlikte ha�ra fotoğra� çek�rdi.
993-1994 eğitim-öğretim yılında açılan OMÜ
Diş Hekimliği Fakültesinin bu zamana kadar kendisi için yapılmış bir binasının olmadığını belirten Dekan Arıcı, “Mevcut bina, Diş Hekimliği Fakültesi için
uygun değil. Tamamen sıfırdan bir diş hekimliği fakültesi
planlanması gerekiyordu. Güzel bir proje oluşturuldu.
Modern ve büyük bir proje. 1.5 yıl önce bu konuda ihaleye çıkıldı. Yeni fakültemiz, Türkiye’nin en büyüklerinden
biri olacak” dedi.
MPÜSÜNÜN
OMÜ KURUPELİT KA OGLE EARTH’DE
MÜ GO
NÜ
RÜ
GÖ
TLU
YU
3 BO
O
MOBİL OMÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN
YENİ BİNASININ
YAYINDA
OMÜ’DEN
1
Yanivers itemiz
Doğal rua ve
Ku
Kurupelit
andrm �ndan
KampüsünAğaçl uğu tara inde Oryan
,
MÜ
ul
de yer alan 9 Fakülte
is
ük
Topl sü içer
Yüksekokul ve Rektörlhaşam
pu
m
Ka
binasnn 3 boyutlu ve
m
pelit zenlendi.
fotoğraar
ş
şa
zrlanm
Ya
ile
oğal . Dr.
iği dü
gerçek fotoğraar
D
nl
ki
ve
modelof
et
görselleş�rilmiş
drma an Pr
ve
�ring
sisteleri Google Earth
ğaçlan Danşm n Eği�mi m
ik
lü
iğe; A
mine yerleş�rildi.
de
Etkinl Akadem Doğu Be �ciliği Bö pne
ekte
şar
uğu
Fotoğraar ve modelToplul Öztürk, Ya u Spor Yö lçn Taşm topludislik FakülteMühen
ler,
Ya
ul
ve
ağ Mühendisliği
Harita
Ergin Yüksekok Mehmet sin Oğul
si ac
al ol
kontrolünde ve
de
Spor  Doç. Dr. şkan Muh
bin fayd Bölümü
erisinöğrenci
ha lerinin
lmasn şam içbölüm
Başkan pluluk Ba .
çalşmalar kapsain da
lümü
e yap doğal ya kinliğ�rme
Diğer
f
tleler
liği Bö
mnda hazrland.
ligil, Toeleri ka�ld
niş ki Öztürk ise, ayan bu et
ne�ci 12 hede
ilgili çalşmalaa
ge
Yö
üy
binalarl
k
ha
or
n
ğl
lu
ği kayurda
ceği
rn da devam e�
iğin daof. Dr. Ergi k katk sa
cesi Sp1 km park rçekleşe hanl
ki
7
ön
- özenilen üniversite ik
ge
dedildi. 115
bu et man Pr çok büyü
Etkinl hocalar 2. in nasl l bilgi ve
ş
n ve
e
ör
dklar demik Dan liş�rmey
rn�
kinliğ
antren yerek, et aclara ay
ge
hoşlan
ka
n çok pluluğu A teneğini
te
ik
belirle da yarşm
ye
nl
r etki al Yaşam Touhakeme edi.
hakkn rdiler.
m
yl
lmcla
a ka� rma ve Doğ rme ve cağn sö
rita ve
t ortamna
nund
rini sanal turla interne
d
r ve
lana
ik fotoğraf çekimle
te ilgili gerçek görüann so ğaçlan
li kara
tekrar
birimlerinin 3D panoram fakülte, yüksekokul ve birimlerle
iversi
ikleri
itesi, akademik ve idari
Yarşmler. OMÜ A de isabet günlerde
ilen ün
ndokuz Mays Ünivers lere ve ailelere internet üzerinden ilgilendarasnda da bir ilk oldu.
re
en
ki
sü
de fakülte ve 1 yeni Yüksekokul
lir� 6 üniversiteye
ürkiye’nin değişik illerindeki
5 yeni
açlmasna dair Bakanlar Kurulu Karar
- öz
taşd. Özellikle öğrencin sanal tur uygulamas, Türk üniversiteleri
n be lma, ksa önümüz
yeni görsel tan�m
en
ve
sağlaya
m
etkili
tan�
en
a
nümlü
Resmi Gazete’de yaymland.
ş hissi veren
ve kullanm hznn
sağlayarak, oradaym
yön buka�lmlarl
as, görüntü kalitesi
derece alglamasn
360Ü
OM
nan sanal tur uygulam
ilerin mekân
edildi.
Ü’
geniş
fotoğra
a DE
İnterne�eki ziyaretç ya da 3D Panoram
yla da özellikle tercih
Nf olarak tanmla
n yönetmesi olanağ
Karara göre Milli Eği�m Bakanlğ’nn talebi üzerine; Akdeniz Üniversitesi’ne ve Hace�epe Üniversitesi’ne Hemşirelik, Harran
OMÜ’DE STAJ YAPAN ARNAVUTLUK VİTRİNA
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SERTİFİKALARINI ALDILAR
ndokuz Mays Üniversitesi Tp Fakültesi ve Arnavutluk Vitrina Üniversitesi işbirliği ile Tp, Hemşirelik ve Diş hekimliği öğrencilerine yönelik olarak
14 Temmuz 2012–10 Ağustos 2012 tarihleri arasnda, OMÜ
Tp fakültesinde düzenlenen ve klinik �p branşlarn kapsayan, “Yaz Staj Program” sona erdi. Öğrenciler, törenle
Ü’DEN ser�OMÜ
kalarn aldlar.
Ondokuz
Mayıs
Ünivesitesi
Yaratıcı Yazarlık
ve Uygulama
Merkezi
düzenlenen
toplantıyla
2012 / Ocak-Şubat-Mart
basına tanıtıldı.
DEN
Ü’
OM
Ü’ DEN
OMÜ
İĞİ
TKİNL
OMÜ GEMİ İNŞAATI VE
DENİZ
E
G
N
TİRİ
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
RYAN KURULUYOR
O
E
D
’
OMÜ
OMÜ’DEN
O
Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’nin
En Büyüklerinden Biri Olacak
OMÜ YARATICI YAZARLIK VE
UYGULAMA MERKEZİ BASINA
TANITILDI
k
-Aralı
-Kasım
/ Ekim
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesinin temeli,
Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç’ın
katılımıyla atıldı.
2012 / Ocak-Şubat-Mart
- özenilen üniversite -
rsit
siittee-- Ondokuz Mays
rsit
ive
errs
vveer
ün
niiive
n
ün
nü
een
en
nil
iilllen
nil
en
öze
zen
öze
öz
-- ö
Üniversitesine bağl
Ladik Meslek Yüksek
Okulunun inşas için
hazineden tahsis
edilen 288 dönüm
arazi, Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan’a
Ladik Kaymakam
Kadir Perçi
tara�ndan törenle
teslim edildi.
Ü’DEENN
OM
OMÜ’D
- özenilen üniversite -
7
Hİ
IN TARİ
R
A
L
R
O
DOKT
OMÜ’LÜ BAŞARISI
- özenilen ün
iversite -
Mays
Ondokuz
tesi Tp
Üniversi lar,
doktor
Fakültesi
tümörü
pankreas oma)
(insülin
de tek
vis
teda in pal
ka
kesiden
i
t tekniğin
ameliya ada ilk
ny
dü
)
(SILS
lar.
d
la
gu
kez uy
liğini 2.5
eliyat de
.’lik am
r 25 cm ç�ler
doktorla
2,5
MÜ’lü şürüp tarihe ge
ksmn bir
n
as
cm.’ye dü
re
dene
ve pank . Hasta, ilk kez nda
dalağn
ler
şam
hastann tarak tedavi e� ayn günün ak
r,
rla
Dokto likten çkar
nras
eliyat so
ik de
san�ml şarl geçen am ya başlad.
hi
ma
ba
nel Cerra
nen ve meye ve dolaş
ltesi Ge k ve Yrd.
ye
Tp Fakü
ça
yemek
n OMÜ Dr. İlhan Karab ameliyare
ş�
kle
n Doç. rtlarda böyle bir kiyordu.
� gerçe
de
ya
rin
eli
Am
l şa
üyele
s gere n zaöğre�m
t, “Norma
yaplma
ay
Bölümü ğan Karabulu metrelik kesi r duyuyor ve
Ka
şndaki
n�
Doç. Dr. için 20-25 sa sonras ciddi ağnuştular. 37 ya hastat
ak
� yapm stalar ameliya rlard.” diye ko yara iyileşmesi, lad.
rgu
ha
k
iyo
le
vu
bu
leş
u
liy
ça
un
ç iyi
Ha
daha ge tlara göre dahatünlüğün olduğ nras ciddi ağr
a
nd
ma
ya
al ameli  ve kozme�k üs lar ameliyat so
in norm
sta
lar
ar tekniğ as gibi fayda rdu. Haliyle ha rlar.” dedi.
kl
lad
gu
lk çok
çak, uy ken taburcu olm ntemle yaplyo t izini istemiyo
u hasta
er
k yö
ktor Karab
eliya
çak, “B  tans çok
genç do neden çok daha ameliyatlar aç dar büyük am
lay
an Karab
ç. Dr. İlh rü. Bundan do a yap�ğmz
nn hastak, “Normalde bu bayanlar bu ka
tü
lirten Do
mzd
nç
klerini be len bir hastalkdik. Araş�rdğ defa yapldğn
Karabça r. Özellikle ge
e�
ip
rü
rla
n ilk
dan tak a 4 kişide gö ilk defa dene
duyuyo
noma içi
e
leri yakn
yöntem a her 1 milyond ma tedavisind n ama insüli konuştu.
dğ
e
aki yeni
ç.
Dünyad ektedir. Dünyad niğini insülino da 4 kez yapl e�.” şeklind
Yrd. Do
S tek
nya
rülm
mutlu
i belirten
rilen
nadir gö lmaktadr. Biz SIL diye kadar dü olmas bizi çok
e�klerin içine yerleş� rn
t
ya
eli
şim
rn
ka
zor konu n benzerinin e gerçekleşmiş
ara ile amve dalağnn ka rçalara ayrlp lad.
a
�
ha
�
3
reas
vurgu
Ü’de
çük pa
ameliya Bir ilkin OMÜ’d
nn pank
en
landğn
stay OM
içinde kü
saptadk.
an iki ha ameliya�a hastalağnn poşet eliya�n tamam dolaş�ğn belirt
da
am
rü saptan
ne
pal
ma tümö tek kesiden ka asnda hastann ü bozulmadan hastane hasta
İnsülino
lut,
ünlüğ
sonr
edi.
leri ile
O
rabçak
. İlhan Ka
Doç. Dr
2012
İMİZ
RENC RET ETTİ
Ğ
Ö
U
A
PİYONMINDA ZİY
M
A
Ş
A
KA
DÜNY KAN’I MA
A
R
REKTÖ
Temel atma ve açılışlar törenleri protokol üyeleri; Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekilleri Tülay Bakır,
Mustafa Demir, Çağatay Kılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, AK Parti İl Başkanı Fuat Köktaş
tarafından yapıldı. Ayrıca; Heliport’un açılışı Acil Servis Doktor Asistanı Muhammet Okuyucu, Refakatçi Evi’nin açılışı hasta yakını Yücel Aydın, Tıp
Fakültesi’ndeki yenilenen ameliyathanelerin açılışı da intern doktorlar Rümeysa Onal ve Musa Turan tarafından yapıldı.
2013
R
SSPPO
OR
OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİNİN TEMELİ ATILDI
2
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
Prof Dr. Selim Arıcı
2012
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
aymakamlk Makamnda gerçekleşen teslim töreninden sonra
meslek yüksekokuluna tahsis edilen arazi üzerinde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ambarköy Açk
Hava Müzesini de gezdi.
Teslim töreninde; Eği�m Fakültesi Öğre�m Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen, Mühendislik Fakültesi Öğre�m Üyesi Doç: Dr. Muhammet Dervişoğlu,
Tp Fakü
Tp
Fakü
külltes
ltesii Öğ
Öğre
re�
�m Üyes
Üyesii Pr
Prof
of.f Dr.
Dr Rece
Recep
p Sanc
Sancak
ak,
k Ladi
Ladi
dikl
klii bü
kl
büro
rokkrat
kratllar
lar,
tems
te
msililci
cile
lerr, işa
işa
ş da
daml
mlar
ar ve vat
vatan
anda
daşl
ş ar ka�
şl
ka�lld
d.
OMÜ’DE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
ndokuz Mays Üniversitesi ile Samsun
81
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KENT
MERKEZİNE KLİNİK AÇTI
Samsun’da
aylık yaklaşık 3 bin
hastaya hizmet
veren Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız ve Diş
Sağlığı Hastanesinin
şehir merkezinde
yaptığı çok yönlü
çalışma eğitim
kliniği törenle açıldı.
İkili işbirliği
protokolleri
imzalamak,
ortaklaşa
yapılabilecek
projeleri görüşmek
ve Mevlana
Programı hakkında
bilgi vermek
amacıyla Bosna
Hersek’te bir
dizi görüşme
gerçekleştirdi.
İ
kili işbirliği protokolleri imzalamak, ortaklaşa yapılabilecek projeleri görüşmek ve Mevlana Programı
hakkında bilgi vermek amacıyla; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Sevilhan Mennan ve Öğr. Gör. İsmail
Hodziç, Bosna Hersek’te bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
OMÜ Heyeti ilk olarak Bosna Hersek’teki en uç noktada bulunan Bihaç Üniversitesini ziyaret etti. Üniversiteler arasında ikili işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ile Prof.
Dr. Refik Şahinoviç basın açıklaması yaptılar.
2013 / Nisan-Mayıs-Ha
ziran
Açılış sonrası beraberindekilerle birlikte kliniği gezen ve diş tedavisi yapan doktorlarla sohbet eden Rektör Akan’a Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim
Arıcı hastalara verilecek hizmetler hakkında bilgi verdi.
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
OMÜ’DE AMELİYATSIZ KA
LP
NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDKAPAK
İ
Mostar’daki Dzemal Bijediç (Cemal Biyediç) Üniversitesini ziyaret eden OMÜ heyetini; Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı kabul etti. Son derece sıcak geçen görüşmede, Vali
İl Genel Meclis Başkanı ve Mostar’daki Türkiye Başkonsolos Yardımcısı temsilcisinin katılımı ile ikiliOndoku
işbirliğiz
Mayıs
protokolü imzalandı. Mostar Valisi Ljubo Beşliç, ikili işbirliği protokolü ve Mevlana Protokolünün imzalaitesi
masıyla, Mostar’daki öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle bilgi Ünivers
ve tecrübe
Fakülte
si
paylaşımının yolunun açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. ValiTıpLjubo
BeşHastan
liç, “Türkler tarih boyunca Mostar ve Mostar halkına yardım etmiştir. Bunun en iyi örneği Mostar’ı esi’nde
Mostar
Kardiyoloji
yapan Türklerin yaptığı Mostar köprüsüdür.” dedi.
doktorları Orta
Karade
Ev sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, niz’de
“Her bir
döilke imza attılar.
nemin ihtiyaçları farklıdır. O dönemde Mostar için ihtiyaç olan köprüdür ve onu devletimiz yapmıştır.
Bu
O
ndokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kardiyolo
ji
Orta Karadeniz’de bir ilke doktorları
imza attılar.
Yaşları 69 ila 85 arasında
değişen
liyatsız kalp kapak nakli yapıldı. iki hastaya ame-
SLEK
SI MEAÇILDI
A
S
R
T BO
DASI
CARE ÇAĞRI O
İ
T
A
NDA
AMB
ÇARŞEKOKULU
YÜKS
82
11
O
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
rta Karadeniz Üniversiteleri Akademik İşbirliği Platformu (OKÜP) imza töreni Samsun’da yapıldı.
/ Tem
ıs
uz May
Ondok itesi ve
rs
Ünive Bilgi ve
Callus etleri
m
m Hiz
İletişi nim Şirketi
Ano
i ile
işbirliğ ret
ba Tica
Çarşam sı Meslek
Borsa ulunda,
ok
Yüksek nyesinde
bü
Callus yürütülen
eleri
r proj
kariye amında,
kaps erkezi
M
“Çağrı ulama
ü Uyg
Bölüm dası” açıldı.
O
- özenilen üniversite -
en
öğrenim gör ültelerde
dım
lı çeşitli fak
Rektör Yar Öğesi’ne bağ Dr. Hüseyin Akan,
kanı ve
yıs Üniversit
Prof.
r Birimi Baş
kile
ndokuz Ma öğrenciler, Rektör
İliş
ası
slarar
uluslararası Danışmanları, Ulu geldiler.
ya
tör
cıları, Rek i toplantıda birara
sorunlarını
rak onların eğitim ve
ri ile yemekl
da
ilerle tanışa
retim Üyele
ası öğrenc e ve Samsun arasın
rar
sla
ulu
e
ri ile Türkiy
n yemekt
ele
Aka
ülk
di
tör
di.
Rek
den ken
ini iste
rkezi
öğrenciler rü görevi görmeler
retim Me
dinledi ve
Türkçe Öğ rarası öğrenusunda köp
iversitesi
kültür kon
Mayıs Ün da söz alarak, ulusla
öğreOndokuz
n
ve Türkçe
nışmanı ve Doç. Dr. Bekir Şişma
açıldığını Toplantı, hatıe
Da
Ü’d
tör
OM
Rek
rü
zin
irtti.
KÇE) Müdü
i bir merke verilebileceğini bel
(OMÜ-TÜR öğrenebilecekler
dan da
afın
kçe
tar
Tür
Ü
k OM
cilerin
i.
kasının artı
tim sertifi çekilmesiyle sona erd
ra fotoğrafı
O
ül
os-Eyl
Ağust
muz-
Vali Hüseyin Aksoy
2013
32
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Canik Başarı Üniversitesinin tüm fiziksel ve teknolojik alt yapısını ortak kullanma amacı taşıyan protokol, Canik Başarı Üniversitesi Fehmi Yıldız Kültür Merkezi’nde
imzalandı.
İmza töreni öncesi açılış konuşmasını yapan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yunus Bekdemir, “Bu birliktelik, uzun zamandır devam eden rektörlerimizin
bölgelerdeki toplantıları ile gelişen bir birliktelikti. Amacımız üniversitelerimizce sahip
olan akademik, fiziki ve diğer bütün imkanların bir sinerji oluşturacak şekilde bir arada
kullanılmasıdır. Bütün imkanlarımızın yapacağımız platform çerçevesinde merkez laboratuvarlarımızda, sanayi-üniversite işbirliğinde,
araştırma projelerin oluşturulmasında geliştirilmesinde ve bölgesel kalkınmada bir itici güç olacağına inanıyoruz. Çünkü bu kadar
üniversitenin bir araya getirdiği akademisyenlerin toplam entelektüel kapasitesi, Ar-Ge imkanlarının toplam kapasitesi görülmeye
değer. Bütün bu imkanları kaynak israfına da yol açmadan daha etkin ve verimli kullanılması adına bu platformun çok şey yapacağına
inanıyoruz” dedi.
Açılış konuşmasının ardından üniversite rektör ve yardımcıları duygu ve düşüncelerini söylediler. İlk olarak kürsüye çıkan Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, “Biz Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bu çalışmanın içersinde
olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu, katkı vermekten ve katkı alacağımızdan da mutlu olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.
Kendilerini halen OMÜ’nün bir parçası olarak gördüklerini belirten Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gökdere, “Ama her şeyden önce ayrı bir üniversiteyiz. OMÜ’den ayrıldığımız dönemden itibaren etkin ve verimli çalışabilmek için ilk
parametremiz yerel dinamiklerle uyumlu hareket etmek, işbirliği içersinde olmak temel felsefemizdi. Bunun üzerinde ilerlerken biz
ı kayıkla ilerliyorduk, şimdi gemiyle ilerleyeceğiz. Biz bu geminin bir kısmıyız. Ama bu sürecin bir parçası olarak
çağrbir
aslında denizde
ilerin sıra, olarak bizlere mutluluk veriyor. Bu işbirliği devlet imkanlarının ya da özel sektör imkanlarının eğitime vermiş
Amasya
öğrenc Üniversitesi
yanı öğsı” ile masınınkatkının
n etkin bir şekilde kullanılmasına son derece önem sağlayacaktır. Sağlanan bir imkanın etkin bir şekilde kullanılması
a Oda sağlanolduğu
aj yapa ya- Bizim üniversiteler olarak temel hedefimiz topluma en önce kendi bölgesine daha sonra geniş bölgelere hizmet
ulam
verimistarttıracaktır.
ın
ü Uyg nımaların k. Callus’ta e fırsatı da
m
lü
şeklinde konuştu.
bilm
laca
n ta
zi Bö
yaedebilmektir.”
Merke ını öncede nı da sunundan tanı
“Çağrı
tam
imkâ
yakı
amba
Bu protokolün
sonuçları ortaya çıkaracağının altını çizen Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
rulan lışma or staj ve iş ü daha
i.
, Çarş ştiönemli
oluştu
ı, ça ncilere p, sektör
Akan
le rd
Evkuran,
“Hitit
tarihte ilk yazılı anlaşma olan kardeş anlaşmasına imza atan bir uygarlığın ismini taşımaktadır. Kamu kaykulda maların
eyin u ge
rçekÜniversitesi
re
rü
etti. bir şekilde kullanılması adına Orta Karadeniz’de yer alan üniversitelerin arasında böyle bir işbirliği platformu
r. Hüsnaklarının
ükseko zi uygula fından öğ olarak gö
çok
rasyonel
ğd
D
.
do et takdim
of
ı
ra
ör Pr mal Güneş
ak
merke Şirketi ta gulamal
oluşturması
çok
önemlidir.
Bu çalışmanın çok önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
kt
pl
Re
’a
uy
,
s
ılışını ustafa KeUstaosman
Callu ı eğitimi
aç
n
M
ı
nı
klar
Odası iş adam ticisi Emre
r aldı
.
er
ama
rencile bilecekler
Uygul r, hayırsev rasyon Yöne
20
- özenilen üniversite lümü
kalaya
zi Bö eyin Dündadolayı Ope
n
Merke
üs
Çağrı Başkanı H tkılarında
ye
ula ka
Beledi Akan ok
Rektör
Y
den
ililerin
.
zi yetk hbet etti
so
merke
çağrı e bir süre
erin
dından
şın ar sektör üz
ılı
aç
kan
e de
u
Kavuşt
e
in
s
e
akült
urizm F
T
Ü
M
O
2013 / Ekim-Kasım-Aralık
rsite nilen ünive
- öze
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
ÖĞRETİME BAŞLADI
9
msil
ında te .
m alan
di
mizi turiz inanıyoruz” de
ke
ül
a
e
eceğin
a çapınd
t düny elçiler yetiştir
ke
ev
Ş
ek
(OMÜ)
- edec
rsitesi
l tarihin
ıs Ünive açılışı 29 Eylü Kılıç’ın
n
uz May
Çağatay
Ondok m Fakültesini
f
ki
A
ı
an
riz
Aşcı Tu ik ve Spor Bak
çl
de Gen gerçekleşti.
si Dela
Fakülte
katılımıy
ı Turizm dın, fakülte
şmasın
Ay
ılış konu a Aydın yaptı
aç
n
ni
Rız
Töre
f. Dr. Ali
i.
kanı Pro kısa bilgi verd
hakkında
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi,
Güzel Sanatlar
Kampüsü’nde
düzenlenen törenle
açılarak öğretime
başladı.
G
üzel Sanatlar Kampüsü içerisinde bulunan
yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda
inşa edilen bina, tadilatı yapılarak Mimarlık Fakültesi haline getirildi. Yeni kurulan Mimarlık
Fakültesi bu yıl 41 öğrenci ile eğitim hayatına başladı.
Kampüs içersindeki OMÜ Sahnesi’nde düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Osman Nuri Çobanoğlu, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Mimarlar
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, Mimarlar Odası Samsun
Şube Başkanı Selami Özçelik, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
“ Mimarlık yaşama mekanlarının
biçimlendirilmesi işidir“
Törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Mimar-
Bu senenin OMÜ olarak tarihi bir sene olduğunu
ifade eden Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Kanunla
kurulmuş olan 4 fakülteyi 2013-2014 öğretim yılında
öğrenci alarak eğitime başlattık. Bu birçok üniversiteye nasip olmamıştır. Bu fakülteler; İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi ve
Mimarlık Fakültesidir. Özellikle çok hızlı kentleşen
Samsun’da Mimarlık Fakültesine çok ihtiyaç vardı ve
Mimarlık Fakültesi Samsun’un çok önemli bir eksiğiydi. Yakın bir gelecekte, çok sözü edilen bir Mimarlık Fakültesine sahip olacağız” şeklinde konuştu.
Mimarlığın, insan yaşamını önemli bölümünü kapsayan mekanlarla ilgili olması nedeniyle
Avrupa’da sağlık konusunun içinde değerlendirildiğini vurgulayan Akan, “Türkiye Cumhuriyeti’nde hali
hazırda özgün bir mimarinin özlemini çekiyoruz. Bunun özlemini hem kent ölçeğinde hem de binalarla
ilgili olarak çekiyoruz. Yani bu bizim mimarimizdir
”
meliyiz
yetiştir
e insan
e
ölçeğind
reselleşm ı
kü
“Dünya
n
ka
ldırdığın
eyin A
Dr. Hüs rını ortadan ka tiremif.
ero
el
P
tiş
ye
Rektör ın dünya sınırla nde insan ye
de kalifi
ği
r’ manın
ktörün
ya ölçe ‘bize bu yete
kavram
i
rizm se
a
ek, “Dün
, devlet
’nin tu
söyleyer kendi çapınızd nız bu mantık İleride
“Türkiye ı var”
t
da
ığ
iyorsa
dedi.
kanı Ve
rsanız,
man aç
ulu Baş lifiye ele- yo la insan yetiştir çsüzleştirir.
tiyaca
ur
ih
K
ve
im
gü
li
ıy
de ka
Yönet
nitelik
ı, tığ keyi giderek
Holding
sektörün belirtti. Aşc
özellikle
ül
ı çizdi.
ASTAŞ iye’nin turizm
m ve cak fakültelerin iğinin de altın
ğunu
rk
ıla
ının oldu
MÜ Turiz
rekt
Aşcı Tü
tici açığ lesi olarak O ek iste- aç n olmasın ge
ne
yö
uygu
man ve ultuda Aşcı ai atını üstlenm
ncilerin
ğr
şa
ak öğre
“Bu do binasının in
un olac
si
Fakülte külteden mez
fa
dik. Bu
30
ların
e buluş ızenilik v
mez, y de yeterince h
re
ti
ş
le
k
in
cek
e gerçe sına sürülmes
ızı örüm
düzeyd
sa
rikalarım
b
fa
e
gereken ve dünya piya rıOmdız
v
ı
sı
rla ak
yapılma ak laboratua
zs
ştu.
ca
t yalnız
lı olama lar” diye konu
rekabe ârlığına
ap
lite ve
k
a
a
ağları k
k
d
,
fe
ik
nı ve
rimlil
mde ve evesi, heyeca
lh
kü siste
“Bugün yenlerin kişise
is
söz
akadem
en de
ı:
melerd
”
ki geliş rle tamamlad
bağlıdır
e
d
in
s
e
le
it
k
Ünivers masını şu söz dikkate alara
ıs
y
a
M
ş
uz
Anrini
onu
Ondok
Akan k enin özellikle me gösterdi. lir
r
tö
k
e
e
eden R , küreselleşm k önemli geliş i yukarı bu g
o
ya
iz
ı, ik
“Ülkem on 10 yılda ç izde bir aşağ u aşmak için
e
in
s
n
iğ
u
lim
ld
le
k
lacaha
.B
ge
lli
u
z
u
e
b
ri
le
z
b
a
le
,
ri
ö
h
ri
le
le
e
lu
sistem
rsak g
teşim ve
n rezerv
e zorun
betin d an Akan, “İleti jide- cak bu e kalırız. Duru değerli made ve hizmet üre k
da reka
eyind
olara
aşlay
gaz,
ürün
knolo
z
b
lı
l,
te
ü
lli
k
k
o
d
e
,
a
tr
re
e
h
m
e
e
,
r
le
i
ilik te
gin p
değin
ürleşm ma bilginin
gelişme al-i hazırdak
ok zen ar-ge ve yen
eki özg
laş
h
aki ç
lanında
bilişimd a ve yaygın
etrafınd - ğız, ya da
enilik a tedir. Ancak, ayak uyduray
ın
m
e
n
n
v
ra
la
a
e
ız
k
e
e
gid
ve p
ki h
bu
Ar-G
nme
ğişim
ceğiz.
, üretim
er şeyin
n bekle
hızlı de
amayan
yetkinlik kaldırmıştır. H nyada rekaitelerde ımıza uygun elişmeye zorl rzulanan
ğu
ü
ünivers eS
a
g
a
a
rı
d
,
e
ç
m
a
n
v
k
rl
i,
a
s
e
a
te
y
y
ız
tç
v
ı
e
n
u
’diram
iy
du
us
dığ
isyenalmam
iziM
merkez C
a hızlan
ırf komş
i özend dAar-yG
eriemO
Üakiltıer. Akademni aynı
rek dah ludur. Kimse s hantal, kötü Günümüa
, yenailinğlalnpıy
asra
mzdeyan Güknüm
eye
n
e
e iyo
lmayac
iy
s
ru
o
tm
ı
teknoloji
d
re
y
n
zo
re
r
a
ü
t
ü
ü
o
üzd
e
k
k
y
lm
e
b
ti
a
nle
finin
luşlar dün teknolojik
miliklüm
ız yen
yama
sistemlehal
daşı üre
ızım
hizmeti rlarıveyen
küçük kür er ve bu- ic
ve ürete memenin key bir
, builikluşler
şm
aşamada
get
esel n
ir dailki ürü
irdi. Eko
lar
bird
da arka bir ürün veya
köy
arae
eiticuiinela
iş, sonra bilg rmeyen
nomik ü
uva dünya
ştırğ
y
lle
d
ma
e
gücü ola
değ
z
a
d
d
nü
ü
işim
mı
ö
,
keş
m
n
d
zı
in
lı
bu
n
fetm
i,
kü
de
iyivya
artık Ar-GEdic
e
çük
ubilgi ve e nihayeatindize in
fedğ
ilen
küir
e (Araşt teknolojikuyen
resel bir
ilikl
uernlu
ve paha iyor. Artık koru lar pek bha
de keşvik
lışm
rg
yen
alarının mu ırma ve Ge
nüın
geliştirm
verimar.sYan
eyin
line getird
e) ça- uyg ilema
mriyoürü
içe
n,ucudliştolairmrak
e ya da mde
leköi.riy teşgös
nlık
tm
yeviason
teriyor. Bu a
i Ar-GE siste
tm ciz
mucizeyi
kabul e ygusu, alışka
kav
ca meylaulaaraşmaştıryımabün,uyes
indn
küındırıyüçor:farkTe-lı rin kişisel
e ramtu
yar
e bar
ı sıkça
dkim
ata
ynuAr-nboy
ü
fe
o
g
dillend
e
b
GE den
u
k
uyg
t
d
B
irilm
iler
ula
le
a
i
t
ma
y
n
ekl
r.
eys
tara
e
uel geliştirme. Bu lıearam
haan yeni bir ürüne berru
ştırmayve
ola malg
ikılanfınd
aidiye
lışo abenr lugendellikle kam
ırke kim ız züre
adbilgiler ışığis
kl sek
kadsaderak
ında
öze
ileri tarafınd tmek telerin ortcau, a
anla ça
ece bilims n a
mıyor.
m
el çalışm
an da alnızaklığında yür tör ve üni
lçe- a nıym
usırm
ır.versi-Çalış rehaveor. Kısk
a olarak
işe yara
ymaları
üyenğAraca
tan
e
Ar-GE, san k
araklıd
GE çalışımlt
b
a- nasıl kişi ya da a
dan bilgi
a
dünya ö ya siste
ülkebola
le
i,
ayi top
re
n
ın
toplumuna
etk
ic
e
iliyo
d
ığ
lum
e
hay
y
r
e
rl
unsorusunu
atım
çalışıldığılite v geçişin
da aklia y
sağlanmafedakâ
n ve
cezb
günümüzd
ka
in geteiriynor.ızıile bu sistemde
, ulm
dur
Ar-GE çal
ı ve ya ları
ası gereke e üze
rind
lilikkar
sek ürü
kaliteli,
n
nışmi,alakrınıenntemdelinderm
n
şımıza çık
heynebircakavrame önemle
en ymeevcu
Bugün, cuz üretemez rsine satın
raktm
tı kaltopitesalumy-a lirlerinin uniyileştirme diyetini lıl
şam
vea
yaş
u
te
heAr-vGEesaçıi, ıyor. retenle üolare
e
k fa
v
oldrk
m
e
e
uğu
ini
ta
bu
d
iş
rı kendiliğin düşünü
sor
,
l,
ın ge
lımı,
uda
la
z
ğin
e
ındü
n
n
a
ldüğün
c
an da anl
rı
n
a
4
n
m
a
y
la
de
ü
ves ve
olu
y
a
n
ta
g
den
yor
a
aşı
ş
a
. Bir ülkeni lem cevapl
lac
sa
m
yağıa
İyi,
en iyi planlanmış biranmaışlması bu he olatim
ası
esinde gibi GE politik
hizmeti runda kalırız. bet edebilen
sa bu onu ük kARtin gölg rantisi ve öğre çvar
üşn refah sevi- te, hatta var
a
zo
k
d
k
re
k
o
a
in
la
y
lm
iz
a
a
re
ek
mci
im
nya
kadro g isyonlarına gö
tiştirdiğ
tkili, dü
çleştirm
lü, devri
yarar, e namazsak, ye z, hareketliliasını gü ta gerekli kök r.
em
m
v
ş
n
la
a
v
ın
a
u
s
g
u husu
andırıyo
eğitim s dışına açılam nyada kendi
nın yay
heyeca dırmaktadır. B ak bizi umutl
ü
urt
sanlar y k olduğu bu d bilir; sonuça aşın
ı duym
d
ın
ı
ğ
a
e
n
a
y
s
c
a
k
ü
ıla
m
iz
LTEN
2014
OMÜBÜ ğustos-Eylül
-A
Temmuz
61
yı
Sa
Orta Karadeniz’de
bulunan 8 üniversite,
tüm fiziksel ve
teknolojik alt yapının
ortak kullanılması
amacıyla protokol
imzaladı.
- özenil
17
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 28
Eylül Pazar günü, 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Korosu sanatçıları tarafından verilen
mini konserle başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptı. Konuşmasına, her şeyin giderek hızlandığı dünya-
OMÜBÜLT
EN
Temmuz-A
ğustos-Ey
Sayı 61
lül 2014
ORTA KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİ
İŞBİRLİĞİ
EN
ÜÜ’D
’DEN
OM
OenMünive
rsite -
rahman Aksoy
l ise Prof. Dr. Abdur
Prof. Dr. Mustafa Alişar
en
OMÜ’d
in AKAN
r. Hüsey
Prof. D
ktörü
OMÜ Re
düzenDekanlğ odasnda
Veteriner Fakültesi nde Prof. Dr. Abdurrahtöreni
Dr. Muslenen devir teslim
ini devrald. Prof.
takdim
man Aksoy yeni görev
tlerinden dolay çiçek mzn
hizme
l’ya
Alişar
tafa
rahman Aksoy, “Hoca
eden Prof. Dr. Abdurkatklarndan dolay teşekkür
ve
enin
başarl hizmetleri
kurumsallaşma fakült
tedir.
ediyorum. Fakültelerde
etmek
arz
önem
büyük
işleyişi açsndan çok e de kurumsallaşma adna
Bundan sonraki süreçtkaldğ yerden devam e�rias
hizmetlerin sunulm
-Aralık
-Kasım
lecek�r.” dedi.
/ Ekim
. 13
ür e�20
lar dileyerek teşekk
’a yeni görevinde başar
Uzun zamandır nefes darlığı
H. H. Ö.’nün yapılan tetkikler çeken 85 yaşındaki
inde Aort kalp kapağında ileri düzeyde darlık
tespit edildiğini belirten
Yrd. Doç. Dr. Korhan Soylu,
“Hastanın yaşının ilerlemiş olması ve ek hastalıkl
arı nedeniyle ameliyat
yüksek riskliydi. Hastaya
Ameliyatsız aort kapak
bu
kalp kapağı nakli uyguland nedenle ameliyatsız (TAVİ: Transcatheter Aortic yerleştirme işlemi
ı.” dedi.
ciddi aort kapak darlığı olan Valve Implantation)
hastalarda uygulanan
bir yöntemdir. Aort darlığı
Bir diğer hasta 69 yaşındak
özellikle yaşlı hastalari
Ş.
Ç.’ye
de
yine
ameliyatsız aort kapak yerleştir
da ciddi
ilmesi yapıldı. Öte neden kalp yetmezliğine neden olarak ölümlere
yandan Orta Karadeniz’de
olmaktadır. Asıl tedavisi
bir
cerrahi olmakla
loji Anabilim Dalı Öğretim ilki başaran Kardiyo- birlikte, özellikle yaşlı hastalar 2013
/ Nisan-Mayıs-Haziran
Üyeleri Prof. Dr. Özcan
Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Korhan
rinin yüksek olması nedeni da ameliyat riskleile her hastada amenan ameliyatsız kalp kapak Soylu ilk kez uygula- liyat yapılamamaktadır.
TAVİ
nakli
söylediler: “Kalp kapak hastalıkl hakkında şunları önemli bir tedavi seçeneğ işlemi bu hastalarda
idir. Kasıktan femoral
arı oldukça yaygın arter
olarak görülen önemli
(kasık atardamarı) yoluyla
kalp
uygulanmaktadır.
sayılabilir. Uzun yıllar cerrahihastalıkları arasında Atardamar içinden ilerletile
n kapak kalbe kadar
olarak tedavi edi- ilerletile
len kapak hastalıklarının
rek kalp içine yerleştir
tedavisinde son yıllarda
hatırı sayılır gelişmeler
işlem süresi ortalama bir-iki ilmektedir. Toplam
ortaya
saat kadar sürmektemitral kapak darlıkları ameliyat çıkmıştır. Önceleri dir. Kasıkta açılan küçük
bir kesi dışında hastanın
sız
olarak
balon
ile
tedavi edilebilmiş daha sonra
vücudunda herhangi bir
ameliyat
aort kapak darlıkları ve
ameliyatsız olarak tedavi
kalp kapağının işlem sonrası yarası olmaması
edilebilir hale gelmiştir.
çalışmaya başlaması ile birlikte hastalar
da hızla düzelme ve kısa
sürede taburcu edilmele
Ondokuz Mayıs Üniversi
ri
tesi
diyoloji Kliniği’nde 2 hastanın Tıp Fakültesi Kar- Ameliyat riskinden çok daha mümkün olmaktadır.
düşük riskle işlem yaaort kapakları kasık- pılabilm
ektedir.”
13
çı
Bşk.
Vedat Aş
Kurulu
Yönetim
ASTAŞ
G
rak atand.
“Herşeyin giderek daha hızlandığı tek dünyada kaliteli, etkili ve rekabet edebilir eğitim
sunmalıyız”
Sayı 61
FAKÜLTESİNDE
OMÜ VETERİNER ŞİMİ
Ğİ
DE
V
RE
GÖ
ner Fakültesi Deörev süresi dolan VeteriAlişarl’nn yerine
fa
kan Prof. Dr. Musta Aksoy dekan olan
Prof. Dr. Abdurrahma
tan yapılan bir müdahale
ile ameliyatsız olarak başarılı bir şekilde değiştiri
lmiştir. Orta Karadeniz’de
ilk defa uygulanan bu
işlemle özellikle ameliyat
olamayan yaşlı aort kapak
hastalarına bir tedavi
seçeneği sunulmuş olmakta
dır.
değiştirme işleminden hemen Yapılan bu kapak
sonra hastalar ayağa kalkabilmekte ve uzun
süre hastanede ve daha
sonrada evde yatmalarına
gerek kalmadan günlük
yaşamına dönebilmektedirle
r.
renim
OMÜ’de öğ ası
rar
gören ulusla ciler - özenilen üniversite öğren
e Rektör
Konuevi’nd
araya
Akan’la bir
geldiler.
35
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
bağl Yaşar
ile Üniversitemize
u.
Bakanlar Kurulu Karar
Gazete’de yaynlanan Bilimleri Fakültesi adyla yeniden kuruld
ve 28717 sayl Resmî
Doğu Spor
4 Temmuz 2013 tarihli Spor Yüksekokulu kapa�larak, Yaşar
ve
Doğu Beden Eği�mi
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2014-2015
Akademik Yılı, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından verilen, “Yeni Türkiye Vizyonu
ve Üniversiteler” konulu akademik ders ile başladı.
Söz konusu merkezde tüm branşlardan hekimlerin bulunacağını belirten Prof.
Dr Selim Arıcı, “Yoğunluğa göre buradaki hekim sayısını arttırmamız söz konusu
olabilir. Bilgisayar sistemi ana hastanemize bağlı olacak buradaki bir hasta orada,
oradaki de burada tedavisine devam edebilecek. Sürece göre hafta sonu mesai dışı
çalışmayı hastanemiz yerine kent merkezindeki polikliniğe kaydırmayı da düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.
Klinik hafta içi sabah 09.00 akşam 18.00, cumartesi günleri ise 09.00 ile 15.00 arasında hizmet verecek.
dönemde ihtiyaç olan; eğitim köprüleridir. Biz üniversite olarak eğitim köprüleri yapmalıyız. Onun için bugün
sizinle birlikteyiz ve ikili işbirliği protokolleri imzalıyoruz.” diye konuştu.
özenilen üniversite
üniversite --- özenilen
I
SLARARASDİ
U
L
U
N
A
K
REKTÖR A RLE BİR ARAYA GEL
E
ÖĞRENCİL
an
2013 / Nis
LTE OLDU
OMÜ BESYO FAKÜ
2
OMÜ’DEN
OMÜBÜLTEN
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
Sayı 61
ustos-Eylül
OMÜ’de Akademik Yıl
Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun
Verdiği Açılış Dersi İle Başladı
OMÜ Tıp Fakültesine bağlı şehir polikliniğine başvuran hastaların, Tıp Fakültesine gelmişler gibi kaliteli hizmet alabilmeleri için hiçbir masraftan kaçınmadıklarını
söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi şehir merkezindeki binamızın bir katını çok yönlü çalışma eğitim kliniği olarak düzenledik. Binada
göz, kardiyoloji, nefroloji, çocuk hastalıkları ve fizik tedavi olmak üzere toplam 5
bölüm yani 5 ayrı hasta birimi var. 400 bin TL’ye mâl olan klinikte toplam 10 diş
hekimi, 1 röntgen teknisyeni, 3 çalışan ve asistan öğrenciler ile birlikte 20’ye yakın
çalışanımız hizmet veriyor. Bütün birimlerde
Tıp Fakültesi gibi aynı kalitede hizmet
Ü’DEN
OM
veriliyor. Buraya halkımız rahatlıkla
gelip tıp fakültesine gelmiş gibi kaliteli bir muayene hizmeti alabilirler. Diş hastalıklarıyla ile ilgili olan bölümümüz; Multidisipliner
ran
azi
Uygulama
Kliniği’nde
haftanın
6
günü
vatandaşlarımıza
hizmet vereceğiz.” dedi.
s-H
-Mayı
Bihaç Belediye Başkanı Emdzad Galiyaşeviç de OMÜ heyetini kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Belediye Başkanı görüşme esnasında OMÜ heyetini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“Bihaç Üniversitesi, savaştan sonra Bihaç için yapılan en önemli projedir. Dolayısıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bu projeye destek vermesi ve ikili işbirliği protokolü imzalanması son derece önemlidir” diyen Galiyaşeviç, belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. Galiyaşeviç, “İşbirliği üniversitelerle sınırlı
kalmamalı, Bihaç ile Samsun Belediyesi de işbirliği içinde olmalıdır.” dedi.
OMÜBÜLTEN
Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
Sayı 61
lkadım ilçesinde Öğretmenevi yanında bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfına ait poliklinik
binasının üçüncü katında hizmete giren ve 10 koltuk kapasiteli klinik için yaklaşık 400 bin TL harcandı. Multidisipliner Uygulama Kliniği’nin (Çok Yönlü Çalışma Eğitim Kliniği) açılış kurdelesi Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez tarafından kesildi.
İ
2013 / Temmuz-Ağ
2014
2013 / Nisan-Mayıs-Haziran
OMÜ BOSNA HERSEK’TE YENİ İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMALARINA İMZA ATTI
DEN
Ü’
OM
Ü’DEN
OMÜ
OMÜ’den
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
2013 / Nisan-Mayıs-Haziran
2014
ÜLTEN
OMÜB
s-Eylül
z-Ağusto
Temmu
2013
OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
3
383
Ayda 25 Bin Hastaya Hizmet Veriyor
Etkinlikler
Öğrenci To
plulukları
R
40. Yıla
Yerli Logo, Yerli Müzik
ektör Akan
, Uluslarara
sı Lisansüs
Öğrencileri
tü
Dinledi
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluşunun 40. yılında tüm etkinlikler ve görsel
arayüzlerinde kullanacağı logosunu Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Ali Seylan
tasarladı. Müziğini ise 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları
Doç. Dr. Can Karahan, Yrd. Doç. Dr. M. Eren Arın ve Öğr. Gör. Emre Pınarbaşı yaptı.
OMÜ’den
İki boyutlu düzlemde, 3 boyutlu bir etkide tasarlanan 40. yıl logosu her yüzeyinde başka
bir renkle oluşturulmuş, “kutlama” kavramını yansıtacak; coşkulu, dinamik, renkli bir
karaktere sahip. 40. yıl logosu farklı anlamları üzerinde taşıyor. Her yüzeyi başka bir
renkle oluşturulup “değişime, dönüşüme, ilerlemeye ve çokluk içerisinde kurulan birlik
kavramına” atıf yapılmıştır. Dört rakamının ucundaki kurdele formu, kitap ayracı gibi
tarihe düşülen nota vurgu yapmaktadır.
Diş Hekimliği Fakültesi yeni binası inşaatı son aşamaya geldi. 23 bin metre kare kapalı alanı bulunan yeni
fakülte binası ve diş hastanesi 5 dönüm arazi üzerine kuruldu. Büyük bölümü tamamlanan Fakülte ve
Hastane, çevre düzenlemelerini ardından Haziran ayında açılması planlanıyor. Ayda yaklaşık 25 bin hastaya
hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesi, yeni binasının hizmete girmesiyle, kaliteli eğitimin yanı sıra bölge insanına daha iyi ortam ve standartlarda hizmet edebilecek.
yayınlar, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu kutluyor. 1 Nisan 1975
OMÜ’den
yılında resmen kurulan ve 40. yılını yaşayan OMÜ’nün etkinliklerinin
zirve noktası 30 Mart – 3 Nisan 2015 haftası oldu.
40. Yıl etkinlikleri tam bir bahar şenliği havasında geçti ve hafta boyunca,
akademik ve bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanda başarı gösteren
etkinlikleri, ünlülerden kariyer tavsiyeleri, kampüsleri yeşillendirme
Bilgi Güvenliği İlk Öğrencilerini Aldı
çalışmaları, tiyatro gösterileri, ünlü sanatçılardan gençleri coşturan
konserler ve söyleşiler yer aldı.
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri bölümü altında yer alan Bilgi Güvenliği
Teknolojisi ön lisans programını başlattı. Okul, 2015 - 2016 Öğretim yılında birinci öğretime 40, ikinci öğretime
40 olmak üzere 80 öğrenci aldı.
Bilgi Güvenliği programı ile kamu kurumları ve özel sektörde bilgi güvenliği çözümleri geliştirmek, bilgisayar
alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek amaçlanıyor.
Tanıtım
Uluslararası Öğrenci Sayısı 2 bin 500’ü aştı
ÜNİVERSİTE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SAYI
5314
2716
2310
2235
YÜZDE
7,33
3,75
3,19
3,08
5
6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2158
1977
2,98
2,73
7
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
1961
2,71
8
9
10
11
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
1954
1906
1649
1645
2,70
2,63
2,27
2,27
Sudan Ü
niversite
leri
ile İş Bir
liği
da düzen
lendi.
4
Solotürk P
ilotu Ünive
rsitemizde
Gençlik ve Spo
r Bakanlığınc
len “Tecrübe
a hayata geç
Konuşuyor”
iriprojesi kapsam
da, Türk Hav
a Kuvvetlerin
ınin tek
uçağı Solotü
rk kurucuların kişilik gösteri
Sedat Yalın
dan olan Pilo
Ahbab, Üni
t
versitemizde
lerle bir aray
gença geldi.
Atatürk Kon
gre ve Kül
tür Merkez
programın
indeki
moderatörlüğ
ünü yapan
spikeri Ersin
TRT
Düzen, proje
kapsamında
yatlarında
önemli adım
halar atmış kişi
gençlerle bulu
lerin
şturulduğun
u söyledi.
Programın
konuğu THY
Samsun’un
Pilotu Ahb
ken
ab,
ğunu belirter disi için çok önemli oldu
ek, “Samsu
n, Solotürk’ü
uçtuğu, gös
n ilk
teri yaptığı
ken
Samsun’un
anlamı yüksek t. Ekibimiz için
.” dedi.
ji Mühenci Meteorolo
Türkiye’nin ikin
Mayıs Üniü, Ondokuz
disliği Bölüm
Bilimleri
ık ve Uzay
Solotürk uçaversitesi Havacıl
ni
kları ve gös
e ilk öğrencileri
teriyes
ind
veren ve duy
pilo
tluğ
bün
u hakkında de
si
gula
ülte
Fak
rını
bilgi
anla
tan Ahbab,Yerleşkesi için
seçtiğini anla
lıca pilotluğu neden UZAYTEM Ziyareti
ttı. Fak
ü ülte
pilot,Bal
elimde
aldı.Ünl
“Sü
nnet fotoğra
F16 var. O zam
fımd
an
Benim de gör
alıyor. F16 yeni gelmiş Türkiye’ a Programın ardından Sed
yerinan
üp
ye. zen OM
amadığım foto
at Yalın Ahb
Bu bir aşk.”
ğraflard biri.
ifadelerini kull
enci Uzay Ü’nün Ballıca Kampüsünd ab ve Ersin Düandı. etim yılına 30anöğr
Teknolojileri
eki Havacıl
2015-2016 öğr
Öğrencilerle
disli-ni (UZAYTEM) ziyaAraştırma ve Uygulama Me ık ve
hen
buluşmaktan
rkeziret etti. Bur
teoroloji Mü
n Me
ğunu dile get ile
büy
Fer
laya
şat
ük
ada Müdür
Kol
baş
mu
bakır, Ahbab
tluluk am
i,
iren Ahbab,
Prof. Dr.
duyiği/
du-fiziğgez
ve Düzen’e
din
Türkatm
müzdeki 4-5
er
dire
Hav
osf
uçak hangar
rek UZAYTE
a Yollarının
senede
ümü;
önü
M hakkında
larını
ği Böl
5 bin
a
söyleyerek bu
pilota ihtiyacı i, şidd
etli-havrak
mesleği seç lizi ve
tahmin olduğunu püs Sedat Yalın Ahbab ve Ersin bilgi verdi. Son olame
ana
a
lerini salık verd
Düzen,
hav
ro- üne gelerek onları
meteole
yalnız bırakm Ballıca Kamhatıra fotoğra
ileri, havacıli.ık
ayan öğrenc
fı
olaylarının etk
i,
çek
ilertird
işim
i.
i ve değ
78
işkenliğ
lojisi, iklim değ
rolojisi ve
ılama meteo
uzaktan alg
konulara
rolojisi gibi
teo
me
medya
iyer imkanı
Sürekli Eğitim
kar
ilere
Merkezilgi
duyan öğrenc
i (OM
lerle
ÜSEM
farkını ortaya
koyuyor. Mer. ), verdiği eğitim- tiks
tim, iş, sosyal,
el Ana
uyo rkez’in Samsun
kültür vesun
eği- ma Kur liz ve Güç Analizi, İngi
sanat hayatın
lar farklı pro
lizce
su
a yaptığı katk
jelerle devam
disliği Bölü- yeni projeler olarak OMUS Pratik Konuşediyor.
roloji Mühenı- mında yer alıyor.
EM’in progra
OMÜ Meteo
İş Sağlığı ve
Meteoroloji
İTÜ
Güvenliği Eği
an
açıl
e
timi62
Seviye Anketö
, yıl önc
an
ınd
rlük Eğitimi,mü, İŞKUR işbirliği ilesini
ard
n
Halkla İlişkiler
kım Ruhu, Ma
Fakülte 4.
disliği Eği
li İşler ve Fina
hen
timi
Mü
, Ta- meteoroloji
Müşteri Me
ns Yönetimi,
ci
ikin
mnuniyetinde
Dış
an
Ebru ve Ser
Mükiye’de açıl Ticaret,
lliamik Kurslar Tür kemmellik Sem
eni, bölüm öze
iner
ı ile Yoga Eği
yetiştir
tamamlanan
iğibu
disl
timi
faaliyetler oldu mühen
dönem
.
ğini taşıyor.
Cinsel Fonksiy
on Bozuklu
kları ve Ted
ri Sertifika Pro
avi Tekniklegra
ve Mali Müşav mı, SMMM (Serbest
Muhasebe
irlik) Staja Baş
Eğitimi, Yoğ
lama Sınavın
unla
a
gilizce Hazırlık ştırılmış YDS (Yabancı Dil Hazırlık
Sınavı) İnKursu, Sağ
lıklı Yaşam TV
Sanat Kurslar
ı (Seramik), Yog
programı,
devam ede
a Eğitimleri
nler arasınd
201
6’da da
a yer alıyor.
Yazarlığı, Rek
Ayrıca
lam Senaryo
Yazarlığı, SPS Senaryo
S ile İstatis-
OMÜ 2. Proje Pazarı kapsamında “Sağlık Ekipma
cunda birinciliği Uyku Apnesi Tespit Cihazı Projesi
lasyon Poşeti ile Dr. Ali Akdemir, üçüncülüğü ise M
de Biyopsi Alınacak Kitle Koordinatlarının Belirlenm
İşeri aldı.
5
6
117
Sudan Yü
Rektör Ak
ksek Eğ
an, Show
Liselilerle fakülte
ve yüksekokulları
itim vebir araya getirerek
Araştırm
TV’de yay
programın
alar Baka
Bilimsel
nılanan Ün
da sunucu
nlığı ile Ça
onların doğru
tercih
yapmasına
katkıda
bulunmayı
iversite Me
ratek
Beliz Özkan
in Ünive
nkırı Kadya
ile OMÜ’y
rsi
Rektör Ak
tes
i iş birliği
zenlenenüniversiteyi
ü konuştu.
an, ulusla
ve hedeflerindeki
ile dütanımalarını
“Sudan –Tü yakından
rarası öğren
“Yeni Gü
İş Birliği Top
rk Üniversi
cilerle bir
n” progra
likte TRT
sağlamayı Re
amaçlayan
Tanıtım
Günlerinde
öğrenciler,
mında Lev
teleri
lantısı ve
Bozkurt’u
AVAZ’da
ent Kol
Eğitim Fu
” diOndokuz Mayıs Üniversitesi, AR-GE Proje Pazarı’nı Rektör Akan: Sağlık projeleri önceliğimiz
ktör Prof.
n sorularını
ve Şahla
arı”na
Dr.Kurupelit
mazsın. n
cevapladı
Hüseyin Kampüsünü
stantları ziyaret
gezme
Orujova
Yardımcedip
.
Ak
neli yaza
an
yakı
ısı Prof. Dr.
, Rektör
ikinci defa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde açtı.
Süleyma
eden ge gerçeğe daha
ve Tıp Fa
imkanı buldular.
n Kaplan
kültesi öğ
rihi bilm
e
ta
l
nd
si
re
Doç. Dr.
retim üy
ye
Rektör Prof. Dr. çüHüseyin
Akanar sa
ise Samsun’daki
İktisadi ve
esi Yrd.
Amani Elf
nkü ye
İdari Bilim
aki katıld
sitemizin
aştırmal unu söyledi.
vel gerçe
ı.
ler Fakülte
imizdeve ye
yanı sıra
rek bu araletlerden
Tarihtıbbi
kleşen Ça
Bu kapsamda “Sağlık Ekipmanları Sektöründe İno- i medikal,
cerrahi
ülkemizd Üniversi (İİBF),
lduğ oluşan medikal le getiren
versite da
“Kültür
en 22 ün
100 yıl ev
na
şen aske
adık
ha bu top
oluşturu
inü di
rlere ithafe kkale Savaşı’nd
- konu
lantıda ye
azar S
toplamda
k
r tarihkümeleşme
zenlediğ sanayinin
ı-y
bi
şma ge
dü
a şehit dü
n anma pro
ac
n
r aldı ve
şkünlüğü
vasyon
ve
Tasarım
Yarışması”nın
da
düzenlendiği
önemli
bir
oluşturduğunu
m
160 adet
ni
nca ço
tır
rçe
si
- yeni
kleştirdi.
gra Fuarında
anlaşma
a olan dü ümkün olduğu k, tüm
Fakülte söyleşiye araş
düzenledi.Üniversitemizi
nesle akKurumsal
Konuşmas
İstanbul’da Temmuz ayı içerisinde An
düzenlenen
İletişim
yapıldı.
ma progra Üniversite Tercihmı
arını
tarılması
yazmay lere m
İletişim araştırmacılara
ında özelli
dı.
lu
ladıkletkinlikte
mına İİBF
Fuarda aç
ve
önemi üz
tıl
ilk
üç
dereceyi
paylaşan
söyledi.
Akan,
“
Yalnız
bu
kümeleşme
Ar-Ge
yapnu
gu
ge
a
lbayra
ka
rek
Do
m
ko
uy
kle
nç
en
De
”
ğa
eri
ılan stantt
n, akKaya
kanı Prof. Mert Aykut Akbulak ve Ümit
nde duGüngör
milli tarih
Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan, Niyazi
ile tıp öğrencileri
temsil
Oku
olarak
e etti. A asına son
nada
buat
k, ge
ademisy
olan
ı
iy
i
rdu.
at
ka
ra
n
hem basılı
a Üniversi
kl
ac
vs
Dr.
la
ri
M
bil
ay
re
ta
Eb
inc
le
en
pı
şm
lb
ı
ül
ler
st
Muhsin
, hem de
temiz,
ve öğren
teinin
in ge ödülleri verildi.
arın yaptığında
da ya görünmüyor.
maya
hevesli
Ar-Ge
adık A Çünkü
k konu
konuşm
etti.
ciler katıld
zmal
gö
Rektör Pro
Geçmişi
r aldığı
syonu iç
Program
Salonun r. M. Nur- S
Albayra
nize ve mi
ı.
f. Dr. Hüse rsel materyalerle
arı ve ya rılar dileyerek
iğinin ye ağın sertifika
ilk
lli
tanıtıldı. İkil
çıkınız
yin Akan
neihklbil
.D
onferansgeliştirdiği
uladı.
okumal satılacağını
estar
mış şiirler olarak Çanakkale
bilmiyor. Bu
inciniol
üniversitel
başa
i
ka- nerede
sinin K
anı Prof eürünün
ze, uçhip
rını vurg
in
Sa
erle protok iş birliği ve Mevla
Fakülte Fakültesi Dek
iy Baş
rencilere
latan Sun sa
lendirilmes ve türkülerin öğren vaşı üzerine yazıl- Milli tar
ğladıkla
ed
na Değiş
öğ
ye
an
oller imza
im
sa
el
ı
rı
tiş
B
ız
cile
iyle
şa
İle
ih
an
im
Türkiye’nin
çeşitli
üniversitelerinden
ve
kurumlaba
ladı.
im
bil
r tarafınd
bunı proje
Programı
başladı.
m
larım
Osm pazarının
Destanı”
rde ba
i. sağlık alanında yapılmış
arşayüzden
an
içinde me inci oluştu
Peşinden
e; İletiş
kapsamınd
stalead
eleman
term
isimli Ça
moına 1. Dü
yd
“Bir Sava sesş verd
nı sıra Ç elediye Başka
a
söyleşiy n’ve
nakkale
hazırlanmı
“Kendi
l uçak
nya Saşt
ş Ardı merminin ana gelen ve bir
49 projenin yer aldığı İnovasyon
Tasarım
ürü Ula olduğunu düşünüyoruz.”şeklinde
önemli
şehit
ıra ın ya
ik B olmasının
ş olan sin
nu vau:
şı
Müd
ni nesi terından
düştüğü
metreyl
evizyon gö lerini anmak üzere bir ülk
kaereyko
knolojik
dan Taşk Dündar, Can
Çanakkale , şö
e altı ibinkurduk. Ye
n Bölge ge Müdürü
Rize’de
Alipıl Metin Kazancıen
Lisesinde
sterimi ya
in evladı düzenlenen
son Yarışması’nın
inValisi İbraabzo
i
unol Zafer4.
iz
Tr
ey
ödül
törenine;
Samsun
i
S
öl
konuştu.
Prof.
Dr.
Akan,
Üniversite olarak sanayi ile
im
m
Programd
inin
en
üs
B
ola
es
dı.
et
ye
H
ka
rak
ola
,
et
n
nı
rak bilme
az
atöl zanıldığı Doğan
a
nçler
uçak ür taÜniversite Tanıtım Fuarında
Üniversitemizgeyoğun
ilgi
i Samsu
abah G yanı
müz Türk İİBF’den Doç. Dr.
n
tirerinekbu
zaferirla
kerrürden si gerektiğini tiş
ekna
iye’de
siksiz
Gençliği
söyleyen tasa
him Şahin, Rektör Prof. Dr. Hüseyin
İlhan Akso
Gazetes iş birliğine
önem verdiklerini belirterek bu konuda
Genç, SAkan’ın
.
ibarettir.
ve Çanakkgördü.
Aksoy “Ta tıl
ak. Türk şehiriz. Özgün de
y “Günüde
Mühendislik
üyesi
Bir öğretim
olayı yaşa Fakültesi
linnz
ir, Sabah renciler katıldı
rih
debe
ale BilincOMÜ’yü
na
em
in
te-ac
ci
ı,
yıp yaşama daha
do
zd
ris
in
at
Ö
er
i” başlıklı
go Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Eren
rledurumu sonra ik
veöğProf. daha fazla
lebir
neler
yapabileceklerini araştırdıklarını dile
atbu
mişinize
yaca
katesıra
Doç. Dr. YıldıraybirTopçu,
Gökhan
Çetin,
Alpay
Çakır
lhan ve
ğın
n
ve milli tar
ızıem
sist
dave
gelen m n biri
Doğan, çağımızı yaariz.a’Ge
Murat A
ih bilinciniz bilemAez
sin
lamına Rektör
n çıknk
ında
U Dr. Sevilhan Mennan, Tıp Fakültesi
ç- zırlanan
temsil etti.
e sa
Dekanı Prof. ba
Dr.sın an
pahip
getirdi.
“Sağlık alanı bizim için öncelikli
ya
ha
el taşlar Akan,
taşıyor. yoruz. Daha
da,
dedi.
ar”ak
olınız
dilinde
izin tem
esinde
nı
şmasın
eli
en Gen
d
e
m
l
i
arihi B
Yerel T
azsın
Yazam
100. Yılın
da Çana
kkale Şe
hitleri
en
OMÜ’d
ı
natland
a
K
n
a
Doğ
Yaratıyor
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Piş
gerçekleştirdi ve bu konudaki deneyimlerini katılı
sergilendiği stantlar gezildi ve değerlendirme yapıl
79
OM
OMÜ’den
OMÜBÜ
LTE
Ocak-Ağus N
tos 2015
Sayı 63-64
OMÜ Fakülte ve Yüksekokulları aynı çatı altında kendilerini tanıttı. Binlerce öğrenci, öğretmen ve veli tanıtım
günlerine akın etti.
Her Yerdeyiz
Destek
k
ü
y
ü
B
ojesine
r
P
n
ü
OMÜ’n
Doğru tercih yapma konusunda profesyonel yardım
almak, üniversiteleri tanımak ve doğrudan bağlantıya geçmek isteyen üniversite adayları ve velilerin
son yıllardaki gözde uğrak yeri tercih fuarları.
Üniversite adayları fuarda lisans, lisansüstü ve önlisans programları hakkında ayrıntılı bilgiler edinmeye çalıştı. Öğrencilere isteklerine ve puanlara göre
OMÜ’de hangi bölümleriı tercih edebilecekleri ve
al
nasıl bir tercih
ygulam yapabilecekleri konusunda
da usıralaması
, 2 ayverildi. Ayrıca Samsun’un barınma, ulaşım
Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen üniversite tercih
destek
rik
o
te
saatOn- olanakları ve sosyal yaşantısı hakkında sorular yanıt0
2
fuarlarının devamlı katılımcıları arasında
yer
alan
7
mında kalabalık
kapsa
dokuz Mayıs Üniversitesi,
bu yıl daha
bir landı ve ayrıca Üniversiteyi
cektanıtıcı videolar gösterildi,
ek.
yürütüle L
verilecİstanbul,
dankalem,
ekiple; üniversite adaylarıyla
buluştu.
Sam- broşür,
dergi,
kupa
eğitim
rafın
NEgibi ürünler dağıtıldı.
sitesi ta rtağı, BORPA lasun, Kocaeli, Ankara, Antalya, Tokat, Rize
başta
niverolÜ
o
o
ıs
je
si
ay
ro
çi
z M öğretmen
SİF p
iştirak
mak üzere çeşitli il ve ilçelerde
öğrenci,
Ave
Ondoku
O ve K enfirmaları proje
velilerle bire bir iletişim kuran
de; STS stantları
a
ily
b
projeOMÜ’nün
o
m
çok ziyaret edilen ve bilgi alınan
devlet
üniverisiteleri
APAY
DUR
sek.
stantları arasında yer aldı. ve
mobilya
r alacak
2
Sayı 65
ları
esinde
ürün
-83 bölg ması, inovatif ve
ı
jesi, TR
EN pro ine katkı sağla ün artırılmas li
İG
B
O
gücün
önem
işmes
ma ve M
rekabet gelişmesinde
u, Çalış as- törünün gel
ğ
n
u
rü
ld
ö
o
sahibi
Koordin
esi, sekt
iklerinin
başvuru Avrupa Birliği ali Yardım üretilm -sanayi iş birl
ı
temizin
M
site
ipÜniversi venlik Bakanlığ ılım Öncesi
tör- üniver layacak.
ek
S
dıran ek
at
ü
ğ
ım
K
G
e kazan in ŞenSosyal si Başkanlığı, yardımı ile Yatır YE II)’ne katkı sa
sitemiz
tt
er
re
i
(P
u
re
iv
i
al
n
N
ai
ü
m
es
D
i
r.
r.
n IV
yon
jesin
İsklenm
oç. D
Doç. D
A) Bileşe
ın Deste töründe Genç - MOBİGEN pro inatörü Yrd. D
ü), Yrd.
r.
Aracı (IP ç İstihdamın
i Bölüm
a Sek
Öğr. Gö
koord
hak ka
Gen
, proje
hendisliğ zay Bilimleri), Yükse: Mobily ” hibe almaya
ü
N
te
E
M
lerinde
İG
ar
OB
lek
isay
jesi
ve U
“M
k
ilg
ro
es
ılı
P
M
(B
ik
ı
ac
r
el
ik
üye
yön
tırılmas
an (Hav
emir-Çel
ayar M
ının Art
ema Arım irci (Yeşilyurt D ail İşeri (Bilgis
tihdam
şını aş- S
m
nu, 29 ya obilya Erkan Dem ğr. Gör. Dr. İs
u
zandı.
ez
m
Ö
r.
) ve
ersite
alıyo
size m
da üniv
genç iş üzere eği- kokulu i Bölümü) yer
psamın
an, 20
liğ
Proje ka bulmaya çalış ını karşılamak ilebilirlik- hendis
iş
ac
ed
,
tiy
ış
ih
mam
rım
tihdam
roje
nün tasa ç işsizlerin is ay sürecek p
sektörü
gen
12
rak ye
ÜLTEN
OMÜB
15
ralık 20
Eylül-A
en
OMÜ’d
9
OMÜBÜLTEN
Ocak-Ağustos 2015
Sayı 63-64
aülol’u at
Arif Gön
Prof. Dr.
e
’n
ği
lli
ki
Dekan Ve
kültesine
aya geilimleri Fa
n aşam deniz
Deniz B ı.
rlıkları so
da
ve
ı
at
ırd
için hazı en dünyamız
İnşa
ı
nd
i
as
za
em
yledi.
ka
ılm
G
,
aç
hız
geliş
ttığını sö ak
efleri ve olojik olarak
ektörlüğü kurulmasına
n gün ar
in
k olm
nin hed
OMÜ R
n ve tekn acının her geçe l olarak deste ması
, Fakülte
ölümlerin
şe
ol
b
le
ül
k
al
ra
ön
G
ya
glob
ihtiy
ilimse
tesi ol
önülol,
f. Dr. Arif
ktöre b
ersonel
üniversi
ük
n bu se
yan Pro ilgi verdi. Arif G ün eğitimli p
in bölge küçük ve büy
e başla
ör
b
e kazana üniversitemiz
iz
u
Görevin leri hakkında
ı ve sekt kemizde ivm
duyduğ lişmelerin den
ve
ın
i
ığ
aç
iş
kt
tiy
ül
çı
çm
ih
pan
ik ge
oj
ya
len bölüm nın ön plana iz dünyada ve in denizcilik ge lde ülkemizin
ol
a
m
kn
te
ğı
aştır
m
ve
ılı
hr
ne
ar
l
ite
ac
şe
e
i.
ge
se
rs
d
ı,
m
m
ed
ve
nive
taşı
yapıs
düzey
tir.” d
el bili
gemizin
ülol, “Ü
coğrafi
i, günc
lararası ak hedeflemiş
elde böl
Prof. Gön Samsun’un
işletilmes ulusal ve ulus
aç olar
rarak, öz inelerinin ULUSLARARASI
ile Petekkaya
ı
Erkan
ka
OMÜ
d
am
a,
çı
sa
el
nd
m
mak
plana
ı, mak
e yanı
meyi te
işletmEtkinliklerin
i de ön sarımı, yapım
tiştir“Uluslararası
yegünü
OMÜ” adıyla düzenlendi. Ünlü dizi oyuncusu, sunucu ve aynı zamankimliğin için
aştırma,
ta
ız içinikinci
Engellilere Destek
milerinOMÜ’de
deniz ul
dünyadambir fotoğraf tutkunu olan Melike Emiroğlu, OMÜ’lülerle AKKM’deki buluştu. “Uluslararası Şenlik”te ise
çaplı ge uyarlanması, ülkemiz hem
kültürlerin kaynaşmasına tanıklık ettik. OMÜ’nün 86 ülkeden yaklaşık 1800 uluslararası öğrencisi yaptıkları
e
m
gösteriler, sergiledikleri halk oyunları ve ülke tanıtımlarıyla ikinci günde yer aldı. Akşam ise OMÜ Türk Sanat
bilimlerin n gücünü he
31
Müziği Topluluğu unutulmaz bir konser verdi.
insa
40. yıl etkinlikleri kapsamında
nitelikli Atatürk Kültür Kongre MerMART
kezinde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’yı ağırladık.
ilim- Ondokuz Mayıs Üniversitesinin uluslararası öğrenDeniz B ıl-cileri özel bir şenlik düzenledi. Öğrencilerin stant
ve
ı
Erkan Petekkaya ilk olarak OMÜ Merkez Kütüphanesinin
at
şa
aç açarak ülkelerini tanıttıkları, yerel müzik ve danslarını
emi İn
içinde yer alan görme engelliler için yapılmış
“ Engelsiz
Küölümün
,G
“Uluslararası Şenlik”, Öğrenci Yaşam
Gönülol ilk etapta 5 b a dosyalarısergiledikleri
tüphane” nin açılışına katıldı.
Merkezinde yapıldı.
Dekan
e
nd
mmuz
ltesindgeldim
ı dile
küSamsun’a
çok yakı
ın
ı,
Engellilere destekle
olmak
için
ar
ri Fa
rın
kl
la
Öğrencilerin ülkelerine özgü kıyafetler giydiği ve heca
nladık
suna
e
la
yl
p
na
ı
şö
diyelik
eşyalar
sergilediği stantlar yoğun ilgi gördü.
u’
ın
as ve OMÜ’de
leri
Yaptığı konuşmada m
Samsun’da
bulunmaktan
Kurul
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da stantları ziyaret
ğretim “Engellilere
an bölüm
köPetekkaya,
duyduğu mutluluğu ifade se
planlan
etti. Her ülke standını tek tek gezen ve öğrencilerle
Yük eden
asıKütüphane
destek olmak için Samsun’a
geldim.çı
Engelsiz
lm
A
sohbet
eden
Akan
öğrencilerden ülkeleri hakkında
i.
tirdmutluluk duyuyorum. Yapılan
açılışına katılmaktan ge
büyük
bilgi
liğialdı.
bu çalışmadan çok etkilendim.dEmeği
geçenlere teşekkür
ühendis
ı,
sırala ı:
ediyorum.” dedi.
olojisi M
kn
salonlar
Te
ve
Bilimleri
Öğrenciler hep birlikte halay çekti. Uluslararası
etimi
1. Deniz
eleri Yön
şenlik, öğrencilerin Türkçe ve kendi dillerinde söyİlk günkü gibi sahne heyecanı
eleri
encilik çok zevkli bir iş, her anını keyifle
lik İşletm
ciyaşıyorum
ledikleri coşkulu şarkılarla sona erdi
i Makin
ayın
em
2. Deniz
G
ve
ı insan
Petekkaya, “Çocukluğu sokakta
geçmiş
şaatbir
Şenliğin sürpriz ziyaretçilerinden biri de ünlü sunuİn
i
em
şehir igezmiş
encilerin çok yoğun ilgi gösterdiği söyleşide olarak yetişkin hayatımda
liği
3. Gda çok fazla
is
cu ve oyuncu Melike Emiroğlu oldu.
d
liğ
en
is
d tanıma fırsainsanı
ekkaya, “Genç öğrencilerin bizim geleceğimiz olmam bana sizler gibi pek üh
e Müh
M çoken
hâlâ
uğuna inanıyorum. Öğrencilik çok zevkli bir iş, tı sağladı. Bu sayede şu anda sizlerleyim. Ben
a İşletm
isliği
d
ırm
şt
en
la
üh
U
heyecanımı yaşıyoanını keyifle yaşayın” diye konuştu. Petekkaya sizin karşınızda ilk günkü sahne
iz
eM
en
D
tm
le
4.
İş
i
ve sanat hayatıyla ilgili merak edilen soruları da rum.” dedi.
eler
i makin
tladı.
“Fakül- Emiroğlu ile Fotoğraf ve Sosyal Medya
5. Gem
alarını Melike
açıklam temiz adına
önülol
si
G
er
iv
rif
A
Müzikle Engelleri
tır.” etkinliklerinin ikinci Melike Emiroğlu söyleşide instagün
40.
kutlama
r.
acYılak
Prof. D
ilimiz ve kaynağı olgünü
ise oyuncu, sunucu ve fotoğ- ram hesabına yüklediği fotoğraflarkemiz,
r
raf tutkunu Melike Emiroğlu’nu mi- dan oluşmuş kısa bir görsel sunum
ve guru
emiz; ül
54
Ünive
Sosy
yon
Arac
lerin
yön
tih
za
üz
.” Kaplan, Samsun TicaretGün
sarım
kulla Süleyman
büny
konu
veüm
Sanayi
Odabu konuyla
rikimimalandır kve
n ilgili projeler öncelikli değerediyoruz
özelliği
olojisini
kültür bi Sadık Albayra ığı zorluklarda
n tekn poziti tercih sı Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Dekanlar
birçok
200 yıllık ve
baçeşitli
ndiren
rşılaşt dedi.
lendirilir.”
geleceği 125
kom
değerle a çalışırken ka hiplerinden ve n
a
parken hafif olan
ak
nm
ar
vu
ol
sa
nd
üniversitelerden
öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı.
miası
ynaklana
ruluşu sa
acı ve
sert ve
basın ca erek basın ku yasalardan ka nen Alamaçla
hava ar
G
e Şahin:
eyi de
olarak
deği
Vali
büyük iş düşüyor
ılaraÜniversitelerimize
,
YTEM
bahsetti. şinden gereks
e üretm la yaptığımız
n sıkınt a bakıldığında
ız
Etkinlikler
Akademik
yi
ol, UZA pozit malzem
na
le
ım
P
un
şa
iş
ar
S
an
ya
n
nl
İnovasyon
adına ülkemizde güzel şeyler
m
st
sını
İlkbaharın ilk günlerinde Antalya’da düzenlenen 15.
kom
di imka
dünya
söyledi.
n dolayı n geldiği duru
m
sanayine ldirerek, “Ken
test
duğunu
nı Samsun
runlarda
nuçlarınyapılıyor
a
ol
sı
so
so
nr
lı
Yükseköğretim Tanıtım ve Eğitim Günleri’ne katıldık.
ba
iz
Valisi
İbrahim
Şahin
üniversitelerin
Ar-Ge
so
ns
bi
l
s
şu an
rin şa
ettiğim ediyor. Bir yı
,
klarını
ile
u.
dı
ak
de
nc
şt
yr
el
re
ık
nu
ba
Stantta öğrencileri Kurumsal İletişimden Gökhan Çeko
Sad etkin rol alması gerektiğini
arda
utlu
an öğ
n
ye
oldu
al
m
uy
re
iş
di
m
konusunda
çok
daha
şzi
ok
ve
bir
ra
lış
bi
z.”
ı
A
lu
ça
ru
onur
iletişim
tin ile Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Özge Öz
örnekler köy araştıama ve
da olmas ayı hedefliyo
ptığımız
y konusuna
,
Air ile ya
Törende
konuşan
Prof.
Dr.
Şenol
Eren
son
yıllarda
rihindenetti.alPatent
ri Uygul ve ‘’Doğan’’ dartların
eğitim
kö
ifade
da
dikkat
çeken
Şahin,
am
nu
,
ur
ta
ile
da
şl
le
r
On
li,
oj
ğu
sın
ba
ltü
ol
ara
du
karşıladı.
ah
ktör
y Tekn
ce önem
am ol
100 iş ga
at ve kü işi mahalle m
yapılan ının kom- uçuşlarına
unu belirbir özel se
ve Uza
eden
0 kilogr
inovasyon
adına ülkemizde güzel şeyler
yapıldığını
Matbu
va
birreülkeyiz. 1964 yılından bu yana dün-rsite kapsamındaki ilk %
YTEM)
m “Patent
OMÜ ile
biri olduğ
u son de
,
Bfakiri
, Onur Ha
projenin
ığının 75 nduğunu ifade ğini,
Havacılık kezince (UZA havacılık uçağ güvenk, “Geç
liklerinden
t Kolbakır
ya çıktı.
’nin ünive ru Yetiştirme Kursu birliği ile ilk Bu
lu
Albayra r son
er
lkış ağırl
ce
Dr. Ferşa
l ortayada
an ilk iş bir
rak
nel
rTürkiyeKore’de
Dr. Eren “Proje ve Ar-Ge kelimeleri
54 milyon patent başvurusu yapılmış.
bi nesi
çıkabileProf.
adına yapıl YO Müdürü Prof. in gerçekleşip ge
tırma M
ldi. Doğan’ın ka etre menzili bu ekliğsöyledi.
tesi iş
şilik ge ı tamamlana
Memu
ni
e
rsi
iri
ki
ir
bin
şt
ye
ive
2
yg
Ka
le
n
Ün
SH
ra
be
en
rantili
yüks
OMÜ
kilom
180dilimize
de projen endişe duyduk.
gerçek
yapım
kuz Mayıs
0
ten
et
ğin
ve
do
la
ldi
fe
ın
adı veril
50
yıllarda
iyice
yerleşti.
Bazı
eksikliklerimiz
olni
On
ge
1
milyon
kişide
patent
sayısı
2
bin
400,
biz
de
ise
rıy
n
0
rın
ği
e
az
bi
başa
natla
Yolları ve verdi.
ın 20
abilece
u proje biz
sunda bir ğunlaşacak olan
ı
pozit ka kleme testleri
ol, uçağ
OMÜ “B şmeyeceği konu
tine ulaş
evat
.
e yo
rini
beraber bu projeleri önemli buluyor ve des- 12. Rakamların arasındaki uçurumlara baktığımızda
mezunların
i üzerindChattejee
yü
ürünlebeğendiğini
atörü C a Sun ot seyir süra zlerine ekledimakla
ka törenine
çekle
ilkmerkezi
bir kiş
deise
şair Debjanibu
Sertifika
programları
edecek
n sertifi
lik ve
Koordin
Prof. Dr.
amıylaİngiliz
ırm
nlene
u.”
rül-devam
ve güntarihiu ve
150 kn olacağını sö
iş oldgüzelliklerle
Bu iş tam
Fadükü
) Mü
dile getirerek
başladı “Böylesine
ve Proje Bilimsel Araşt
el’de düze ul (SHim
i
tekliyoruz.”
dedi.
i
YO
r
Ot
üniversitelere
ne
kadar
çok
iş
düştüğünü
anlıyoruz.”
url birdoğal
liğ
itim
lis
Nu
L
e
Eğ
e
TE
ev
nd
tic
di.
aokMerkez
ör
Tartar
Kırılmış dolu bir yerde
OM
ğımız oninsan
HaDoç.
Hek Müdürü
n Dr. İlknur
ksek
üYrd.
gerçekten
ilham alarak çalışıyor.
görev
yaptı
MÜ
im GAnadolu
iş
Yü
lik uçEğitimgücü
törza
na
bir
O
ile
ık
D
şi
et
ina
cıl
Air
ki
a,
n
ğr
va
ord
ve
ur
ft
ka
Ö
ola
Tokat
Lisesinde
düzenlenen
ad
merkezin
düzenli
eğitim
ve
öğretim
faaliyetlerinin
p , Eğitim Ko
zun
lerianer ve me
Sivil Ha
. Tı
ldedi.
ren çi
oruz. OnBen de geldiğimden beri şiir yazıyorum.” dedi.
ıklam
ÖMÜ
ki
lte
di
rüy
gö
aç
ril
şe
kü
l
kır
gö
ı
ek
r
ve
fa
lba
ığ
Şubat
2016
tarihinden
itibaren
başlatılacağını
belirtti.
bu
er
bi
lı Kıvılcım Oz
Ko
pt Kültür nc
zlı
rken
a ka
ştu. Polisiye romanların aranan yazarı Ahmet Ümit düFuarının
gözde
standlaik ed olarak sertifika programlarına
fındanFerşat üz
ereEğfaitm
mına hı
Sunol yaBilim
Merkezde
yonu ve Sanat
diye konu
n tebrbaşlangıç
ları tara
Aka
açlı yapı İletişimden Gökhan
ndoğdu, eyin
i Komisbiri ot
Güak
amKurumsal
olduk.
ağırlık verildiğini söyleyen Kırılmış zaman içerisinde şüncelerini paylaştı. Ümit, “Türkiye’de pek örneğini
şta olm
Mayıs
Hüs
Projelerrından
katıldı. ledi
. yüksek lisans ile doktora programlarının örgün ve görmediğimiz başarılı işlerden biri…” olarak niteleprot ip i.
tesi ba ri Röğ
törciler
ndokuz
ekren
apta ve
r
ını di de
Çetin
Öğrenci
tö
(LYS) O nan Fakülte
ile
yled İşlerinden Engin Güngör Ünias
ek
la
nc
m
sö
R
ğın ilk et
ıy
ı
diği Merkezde, yaratıcı yazarlık hakkında dersler veuzaktan
eğitim
şeklinde
başlatılacağını
belirtti.
ol
re
r
av
rın
öğ
im
za
ncile
adıkla
ının da
irme Sın
afı
rildiğini aynı zamanda yabancı ve yerli yazarların gellarla ka urulu) taraan öğre
toğryazarlık
de başlversitemizi temsil etti.bünyesinde
Yerleşt
yazarlar
merkezinde
ayaratıcı
başarılar
K
tırıyo
ek puan
slim al Ünlü
diği zaman konaklayabildiğini, eserler üretebildiğini
rfo
haat
Lisans
ileza
ni yüks ükseköğretim kdim edildi.
yüerini te o üy
erei im
YTEM
si
el
el
e
ZA
söyledi. Ahmet Ümit, burada kalan yazarlardan herlg
ite
ler
U
nd
ilk
rs
be
si
e
ı
ta
ı
Yaratıcı
Yazarlık
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi,
atrd
ar
ölye
kle
en
K (Y
Ünive
Sgö
ato Başar
eleri
Ö
Ü
hangi
bir ücret istenmediğini,
burada
kaldıkları
süre
lg
Y
en
ve
S
OM
e
be
n
Çalışmal kompozit at “’Tamamen
İstiklal
Marşımızın
ve pek
çok
ölümsüz
eserin sahi
kısa
sürede
yazın
dünyasında
ses
getirmeye
başlaina
rı
n ve
şa
Koord
cilerin
in Aka
ka
ba
,
içinde bu bölge ile ilgili bir hikaye, bir şiir, bir denerı
A
rin
ey
itim
n
ol
la
bi
Eğ
in
üs
ile
uk
un
n
dı.
Ziyaretçisi
eksik
olmayan
merkezin
son
misafirH
ey
uz
kurd
ndok
imkanme yazmalarının
beklendiğini
anlattı. Yazar, “Böylesi
si konuşa
lirten S
gönder rof. Dr. Hüs
“O
ce
rli
,
n
be
Mehmet
Akif Ersoy,
ölümünün
79. yılında Eğitim Fa
i.
ön
i
du
ye
leri
ünlü
şair
Sunay
Akın
ve
yazar
Ahmet
Ümit
oldu.
da
in
ird
oğ
fın
Tören
çekt
olumlu, pozitif bir işin içinde bulundukları ve yazarlar Günd
imza
törü P
e
Nu
.
rüttükler rımımız olan ve adı verilen
ler
ek
e
A
ilk
R
tic
.
için, yazarlık mesleğine dair bir kurum
’
törü Ha
sa
göklerde
- hayal dünyalarıylakültesinde
Sunay
Akın, yazarların
kendi
yeni ra ait, yazarlık
anıldı.
TöreneYaratıcıtılYazarlık
kanıbuMgüzel -ortamda meyran
Baş
bir
kısmını
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
dı. Uygula- cak. Eserlerinin
iversitesi eserler%
kendi ta ığımız ‘Doğan ı için geri
100 iş ga
ansayede ‘şu şaiiçin nu
mükemmel bir mekan hazır- yarattıkları için hem Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
ekbu
e YÖK istiyoruz.
ce verebilmesi
eri ka
Mayıs Ün 3 ay ön
as
pt
ringetirsinler
dana
ma ve Araştırma Merkezi
Seferihisar’da yazar cile
lteBizDde
üyelİzmir,
ha
e Kursu
landığını,
bu sayede
gelecekte edebiyata nice güzel hem Seferihisar Belediyesini kutluyorum.” dedi.
larla ya
amlanm
komeri Fakü
elyazarımız
lte birin
Yetiştirm
yalg
da
bu eserini bizim merkezimizde
adaylarına kapılarını açtı. Seferihisar kü
Belediyesi
ta- rimiz
atıyor. Da
hAkif Ersoy’u anlatan video gösterisiyle ba
Faedilen
ızın tam Atölyemizde
hayal kahramanları
kazandırılacağını
söyledi.Mehmet
Akın
rı be
Memuru
bu mu
e
şa
’da
nd
bin
yo
yazmıştı’
deme
mutluluğuna
erişeceğiz.”
diyerek
rafından
Sığacık
Bölgesinde
tahsis
yaklaşık
un
ba
re
Ka
.
uçağım
pı
lı
ms
Tö
tili
Sa
okurları
yataedebiyatseverleri Yaratıcı
başladık vde imalatı ya
aç imza
in incisiyazarları,
ilevehatüm
4 dönümlük arazi üzerine kurulan
Haziran sözlerini sürdürdü.
ailesietti.
layan anma töreni, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. D
a Sarmerkez,
Merkeze
Karadeniz’ a UZAY
TEM davet
sayıma
4 katı
l
gö
Yektöğretime
ayında düzenlenen törenle
başladı.
ize haya
uld
ırlığının
nat ve
Biz bir başlatıcıyız
e hepim
teşem ok
pozit ka havadayken ağ ırlığı oluyor.”
Yavuz Bayram ve Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkava
sizlerin
ediğimizd
Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İzmir
k
ağ
çirmek ist gün burada hem oldu.”
ça
k
ge
Rektör
Akan,
“Biz
bir
başlatıcıyız.
Böyle
bir
imkan
U
yü
z.
ru
ve
İleri Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa
ra
işti. Bu
rçek
emurlarıetti.
lm
ge
ev
Kuran’ın konuşmalarıyla
devam
yaratıldı.
Bunu
edebiyatçılarımıza,
sosyologlarımıza,
ge
ri
i
an
lle
gib
kabin m
Güden, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevilhan Menlerin haya
kadar m
biz
iletişimcilerimize ve bir çok farklı ortamdaki akadedından ilk
de
nan, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Seferihisar Belediye
hem
aların ar
ı aldı.
misyenlerimize sunuyoruz. Burayı aktif bir merkez
Konuşm
bulundu.
aruz
dedi.
fikaların
Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda konuk katıldı.
ifadesinde
“Afrika’da İslam ve Müslümanlar” konusu, düzen-n 7 kişi serti
ağın m ve
haline getirmek akademisyenlerimize ve yazarlarıuç
mde 40
a
ola
Layık Nesiller
Olmalıyız”
lard
ılığı
lenen konferansta konuşuldu. OMÜ İlmî ve“Akif’e
Fikrî
da 4 döne
mıza kalıyor. Aynı zamanda İzmir bölgesindeki tüm
lam
M
OMÜ Dünyanın her yerinde
manevra karşı dayanıkl
emanet
yunca top de OMÜ UZAYTE
Araştırmalar Topluluğunun
rektörlere sesleniyorum; merkezimizi tüm kültürel ve
Keskin
n sizlere düzenlediği konferansaitimler, 18 ay bo
kil
Açılış konuşmasına “Neden İzmir?” sorusuna ya- sosyal toplantılar için istediğiniz gibi kullanabilirsilarca ca
Türkiye’nin
Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas
basınca
Eğ
nacak şe Eğitim Koordinatöon
ğı
ğla
ily
sa
m
s
ca
e
rvi
la
am
nıt vererek başlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, niz.” dedi.
ik
ka
ve Çad Baş Müftüsü Ahmet
en-Nour
Mahametkiş
al-ilik istihd
Göklerd
vada se
e KursuAkiften
ademdaha
ha
ak
a
tirm
Günümüzde
Mehmet
Ersoy’a
çok sah
in
tiş
ınd
Ye
“OMÜ olarak artık dünyanın her yerindeyiz. Dolayıiversi
Helou konuşmacı
olarak katıldı. çok mesle
muru
sisan bakıldığ
pek
Kabin Me r Gündoğdu ve Ün
üdürlüsıyla İzmir’de de olmak bizim en tabi hakkımız diye Yazarlık okulunun ilk mezunları şairler
-learningBayram, “Mehm
; “Dışarıd
Ankara TED Ankara Kolejinde OMÜ’yü anlattık.
en, aslında keyifli mesleği çıkıldığını
Nu
enel M
söyleyen
Prof.
Dr.“eYavuz
Gündoğdu ola
i. Eğitim
ilk 2 ay
düşünüyoruz.” dedi. Akan ayrıca merkezin kurulmarak görül Büyükelçi
rü Hatice
Kavas, Afrika’nın tlı
coğrafi
niyet G
verecek
dar da
Merkezimizin ilk mezunları yazar Mahir Adıbeş,
iler Konferansta
Em
ay olup,
ndan verild
i
ka
kiş
3
na
afı
n
m
o
n
ka
tar
iti
re
da
pa
bir
ise
sında
desteğini
esirgemeyen
Seferihisar
Belediye
a
tek
su
ya
zenginliklerini
ve son yıllarda
ay
ki Kıtanın gündetoplam ve ona
uş eğ
nkadroanlamak, sevmek
rlu am
n itiba
sonminnet
Akif’i
borcumuz
İngiltere’den şair Debjanı Chatterjee, polisiye roklerdeKara
gökaplayan
bu zo
Başkanına teşekkür ederek “Seferihisar kendine
Şim-konu- i” destekli olarak itim Merkezinde,
Sizleryer
minderet
daha
olayları
k ayında miserlerine uç t uçakları kulla
tik.büyük
ği içeren
diniz.
manların sevilen yazarı Ahmet Ümit, Merkez Müdüasında
renterör
ai
te, Oca
‘yavaş şehir’ lakabı takılan belki de ilk şehir. Dolayıkkıyla öğ bilgilerEk
verdi.olmayı öğ
va ko
rde tem un UZAYTEM Eğ nel Müdürlüğü bin
rü İlknur Tatar Kırılmış ile Seferihisar Belediye Başsizlere ha sunda
(UZAY- ğüne bağlı ha el Müdürlüğüne
uz. Gökle
ms
artık. ip
sıyla burada yaratıcı yazarlık merkezinin bulunması
rce uçun
er Sa
ezinin
nur Air Ge
rimizsiniz
kanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle sertifikalarını aldı.
emurları
Kabin M
k
İl
u
n
u
z
OMÜ Me
r
h Ettile
i
c
r
e
T
anla
sek Pu
k
ü
Y
n
E
Mehmet Akif Erso
Yaratıcı Yazarlık Merkezi
İzmir’de Açıldı
Afrika’da İslam ve Müslümanlar
azandı
K
i
n
i
s
ale
M İlk İh 55
ZAYTE
ÜLTEN
OMÜB
15
ralık 20
Eylül-A
Sayı 65
ıldık
ç
A
e
z
i
Den
OMÜBÜLTEN
Eylül-Aralık 2015
Sayı 65
15
84
ziyaret edec
ek
“Hexadron”
48 saatlik
adlı projeleri
maratonun
ile; İTÜ’nün Fueg
“Beeg Idea”
sonucunda
hazırladıkları
adlı projeleri
o takımı,
katılımcılar,
proje
ile dereceye
Erkek Lisesi
demisyen, girişi ler ile Türkiye’nin değe
girdi. Kaba
takım
rli akamci, yönetici
jesi ile kazanan ı Cryptex’, “Cristopher” isiml taş
dan oluşan
üç takımdan
bir jüriye sunu ve bilim insanlarıni probiri oldu.
m yaptı. Türk
Grubu Strat
eji ve İş Geliş
Telekom Seçi
tirme Genel
len üç proje,
dımcısı Haka
Müd
NAS
n Dursun, Türk
ür
Genel Müdür
Telekom İş Plan Yar- sine katılarak diğe A’nın küresel değerlendirme
r şehirlerin
Yardımcısı Fırat
lama cade
kazananlarıyla
kurucusu ve
le etme şans
Yaman Er, Viven
müCEO’su Kem
ı
bulac
se
ak.
değerlendirme
Ayrıca projesi
al Erol, Özye
sitesi Endüstri
ye
küresel
ğin Ünivertemsilcileri Türk gitmeye hak kazanan 3
Enis Kayış ve Mühendisliği Bölümünden
takımın
Telekomun dave
Yıldız Teknik
tlisi olarak Siliko
Üniversitesinde Doç. Vadisi‘ni ziyaret
Mehmet Güra
Sudan Tür
edecek. Yarış
y Güler’den
n
k Üniversi nucu; “Bes
manın küresel
oluşan jüri oylamn Doç. nanı ise 12 bin
dolar değerinde
t Use of Hard
kazaOcak 2015
teleri
ası so- si,
ware” kateg
IBM Bluemix
60 saat tekn
tarihleri aradokuz İş
MayBirliği Toplan
orisinde Onik
kredisidentıs
yazılım geliştirme destek ve 6 ay boyunca
sında Suıs Üniversite
ı ven ASE
katıla
Eğ takımFu
Bluemix
dan’ın ba
uzmanı taraf
ı, arı
dest
ından verilecek
şkenti Ha itim
, eği
12kaza
-14nacak.
olan
rtum’
124
7
Üç proje, Silik
on Vadisi’ni
Etkinlikler
Sosyal
OMÜSEM
II. Ar-Ge Proje Pazarı Toplandı
Eğitimleri F
ark
OMÜBÜLTEN
Ocak-Ağustos 2015
Sayı 63-64
anede,
Sophie Kita 330 adet sesli
kitap bulu
nuy
lı doküm p Okuma Makina
anla
sı her türlü or.
okunmasın rın doğal insan
yaz
sesi kalitesi ıı
çıktı ihtiy sağlıyor. Kabartm
açla
a baskı mak nde
döngü sist rına çözüm geti
riyor. İndü inesi
emleri, işitm
ksiy
dığı durum
larda işitm e cihazının yetersiz on
yardımcı
e
kalkay
bı yaşaya
oluyor.
n insanlar
a
YÖK tarafından açıklanması
beklenen 2015-2016 rakamlarına göre 2529 uluslararası
öğrenci ile en çok tercih edilen ilk üç üniversite arasında
yer bulması bekleniyor. Üniversite geçen dönem 1961
öğrencisiyle Türkiye üniversiteleri arasında 7. sırada yer
alıyordu.
SIRA
1
2
3
4
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin geleneksel olarak
düzenlediği “10. OMÜ Tanıtım Günleri” yoğun ilgi
gördü. 25 Nisan Cumartesi günü Yaşar Doğu Beden
Eğitimi Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda yapılan
tanıtım günlerine Samsun’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden binlerce lise ve dengi okul öğrencisi katıldı.
OMÜBÜLT
EN
Ocak-Ağu
stos 2015
Sayı 63-6
4
Kitap Ok
uyor, Altı
Nokta Yaz
ıyor
Kütüph
Merkez
Küt
işitme eng üphanesi içinde
gör
eli
şim dünyas öğrenciler için bilg me ve
i ve iletiının kapıları
siz Kütüph
ane” birim nı açacak “Engeli açıldı.
Açılışa Sam
Rektör Pro sun Valisi İbrahim
f. Dr. Hüs
Şahin,
Yrd. Pro
f. Dr. Sev eyin Akan, Rektör
ilhan Me
ye’nin ilk
nnan, Türk
gör
iratı Kenan me engelli üst düz
ey bür
Önalan ve
Petekkaya
ünlü sanatçı okkatıldı.
Erkan
Tanıtım Günlerine Yoğun İlgi
2014-2015 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Sayıları ve
Yüzdelik Sıralama Tablosu
OMÜBÜLTEN
Eylül-Aralık 2015
Sayı 65
Engelsiz
Kütüpha
ne Açıld
ı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
uluslararasılaşma hedefine
emin adımlarla ilerliyor. Her
yıl uluslararası öğrenci sayısını önemli oranda arttıran
Üniversite bu yıl 2 bin 529
öğrenciye ulaştı.
116
NASA’nın yarat
ıcılığı yetenekle
bulabilmek için
birleştiren beyin
düzenlediği,
ler
48 saat süren
etkinliğin İstan
bul ayağında
küresel
toplam 14 proje
du. Teknoloji
uygulamaları
sunulgeliş
lukların aşılm
ası, uzay tekn tirerek yaşanan zorolojil
sağlanması ve
insanlığın geliş erinde ilerlemenin
lışmayı teşvik
mesi için birlik
etmek amacıyla
te çakapsamında
düzenlenen
Türki
yarış
bir olan OMÜ ye ayağını kazanan üç takım ma
ekibi, NASA’nın
dan
Türkiye’yi tems
küresel etkin
il edecek.
liğinde
OMÜBÜLTEN
Eylül-Aralık 2015
Sayı 65
30
MART
OMÜ’den
OMÜBÜLTEN
Ocak-Ağust
os 2015
Sayı 63-64
1
Bir asır ön
cesinde
radyo ica
sonra gö
t edildi. On
rse
dan 20 yıl
vizyon de l materyallerin gö
ste
diğ
düzenli yay imiz araç geliştirild rildiği, bugün telei.
ınlar gelişt
zıyla gelm
i. Dünyad Hemen peşinden
ey
a
ya alanla e başladı. Nedeni yenilikler roket hırı gelişinc
şu
e onun ad : Çok yönlü me
medya’ de
dını
dil
Televizyon er. Ama yeni medy koyamadılar ‘yeni
anın yenis
sahibi olm
konuştu.
i de geldi
ak artık
.
maharet
değil.” diy
e
OMÜBÜ
LTE
Ocak-Ağus N
tos 2015
Sayı 63-64
Bakan Mü
öğrencilerc
gelsiz Küt
steşarı
e düzenle
üph
ndi. Ünlü
Petekkaya ane” açılışının yap olarak görev yapan
oyuncu Erk
ıldığı etki
söyleşisini
an
nlikler aka engelli Kenan Öna
Vural’dan
n ardında
demisyen
lan da des Petekkaya’nın yer
dinledik.
İlk gün, OM n, “Engelsiz Başarı
Onu
tek
alÜ Tiyatro
Hikayeleri r Yılmaz’ın konseri verdi. İlk olarak “En
Topluluğun
”ni Kenan
un oynadığ
Önalan, Me ile devam etti. Erk
an
ı “Fazilet
Eczanesi” te Kahraman ve Em
adlı oyunla
re
sona erd
i.
OMÜBÜLTEN
Ocak-Ağust
os 2015
Sayı 63-64
İLK GÜN
DEN EN
Kutlamalar
GELSİZ
ın
dığı etkinlik ilk günü tamame
OMÜ
n engelli
lere
NASA’nın ulusl
ararası projesi
“Space Apps
ge”, Türk Telek
Chal
om Grubu ana
Teknokent’te
sponsorluğund lengerçekleştirildi
a, İTÜ
. İstanbul’da
yapılan ve bu
ikinci
yıl
başlayan etkin 60 ülke ve 130 şehirde aynı kez
likte kazanan
anda
üç
dokuz Mayıs
Üniversitesinde projeden biri de Onn oldu.
Ondokuz May
ıs Üniversitesini
ve Uzay Bilim
temsil eden Hava
leri Fakültesi
cılık
Uçak ve Uzay
liği Bölümü öğre
Mühendisncileri Harun
İnci, E. Umut
Selahattin Sele
Kılınç
k’den oluşan
ASE (AeroSpac ve
gineering) grub
u, HEXADR
e
ONE isimli proje EnNASA’nın küre
sel etkinliğind
e Türkiye’yi tems leriyle
hakkı kazandı.
il etme
Rektör Prof.
Dr. Hüseyin
Akan, Uluslar
süstü öğrenc
arası lisanilerle buluştu.
Atatürk Kon
Merkezinde
lerin birlikte
gre
çalıştıklarını
gerçekleştirile
ve bu kurum
n etkinliğe Rek ve Kültür leşmiş Mill
cıları, Enstitü
ların adeta Biretler gibi fon
Müdürleri, aka
tör Yardımksiyonları oldu
konuşmasın
demisyenler
ğun
da şu ifadeler
eşlik etti.
Türkiye bizl
e yer verdi: “Siz u belirttiği
son
ra
söy
leyeceklerin
er için orta
Rektör Hü
ler gittikten
iz bizim karnem
k bir nokta
bunları tam
seyin Ak
iz olac
yerine getirem
an, TRT
Uluslararası
ezsek karnem ak. Eğer
olacak. Bu
Avaz, Sh
lisansüstü
Rektör Hü
anlamda ulus
izde kırıklar
öğr
kon
seyin Akan
lara
enc
ow
çok
uşm
rasılaşma bir
iler adına
iyi, diğer tara
asında dok
TV ve NT
renci ve ak
, bu yıl 40
açıl
yön
ftan
tora
ış
ces
öğr
söz
V’
aret
enc
ler de uluslara
ad
.
de Üniver
aldı. Kamara
isteyen bir süre den
isi Abu Kam
üniversitel emisyen sayısıyla yılını kutlayan, öğ
rası eğitim
Türkiye Cum
ç. Bizsitemizi
OMÜ’ye, böy
kon
- Ünive
eri
Türkiye’n
huriyeti Dev ara rimizi esneter
anlattıoldu
le bir fırsat
rsi
in en büyü
ek yapabilece usunda kendi yetkileleti ve
versitesinin arasında yer alan
sunduğu için
k kana te Medya, TRT Av
ğimiz şeyleri
klarını belirttiğ
On
müteşekkir yuyoruz. Yine bu kon
lı NTV’de
orta
az
i
lararası olm öğrencilerine sağla dokuz Mayıs Ün
kon
’da
ya kouşm
uda Yüksek
“Yeni
renciler olar
asında lisansü
“Doğru Ter
(YÖK) çözüm
idığı imka
a
öğretim Kur
ak Türkiye’ye
cih” progra Gün”, habegeld
stü
üre
tme
diğer kurum çabası, yurt dış
nlar, ulusöğulunu
r iklerini,
konusunda
tatil için değ
mlarına ka
ı eğitim ola
zorluyoruz.”
Programl
il okumak için
farklı ülkelerd
tıldı.dan
televizyon larla yürütülen ort
nakları ve
ard
en gele
Buluşma
Türkiye’nin
ak prohakkında
lardaveanverilen hizmetler
Yeni binası
tarım konu a sağlık, hava
uluslararası
ortak bir nok n öğrenciler açısıngramları
lattı. Rektö
cılık,
su
lisa
Kam
problemlerin
ta olduğunu
r Ak
i dile getirdiğ nsüstü öğrencilerinin
bilgiler veren Diş Hekimliği
Fakültesi
De-ulusal Samsun’da nda Üniversitenin mühendislik veOM ara öğrencilerin mali açıd
an, Show
kaydetti.
i soru – cev
ki so
son buldu.
yaptı
TV
Ü’d
an
ap kısmıyla
kanı Prof. Dr. Hikmet Aydemir, “Yeni bina- ’de ları da ele alınd syal faaliyetler ve ğı çalışmalar,bulunme lisansüstü öğrenciler adın desteklenmesi,
ası, bilgisay
barınma
ı.
a bir konsülü
ar, internet
konu-yallerin
n
mız yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak
ve akadem
mevcut olm
ik materası gibi kendile
olan unsurla
ve 2016 yılı haziran ayında açmayı planri
açıs
ından hayati
rı dile getirdi.
Kamara ayrı
lisans ve lisa
lıyoruz. 23 bin metrekare kapalı alan ve
ca
nsüstü öğrenc
ilerinin ayrı ayrı yurtlarda
mesi ve lisa
nsüstü öğrenc
5 dönüm arazi üzerine kurulu binamızda
yerleştirililer için yarı
ma imkânla
zamanlı çalı
rının yaratılm
daha nitelikli eğitim öğretim ve hasta hizşası taleplerine
de değindi.
meti vereceğiz.” dedi.
Uluslararası
Rektör Ak
eğitime dah
an, NTV
a çok adapte
canlı yay
nında OM
olmalıyız
ı- Rek
Ü’yü anlattı
tör Prof. Dr.
ve eğitimci Sadık
Gültekin’i
aynı hisleri taşı Hüseyin Akan ise “Ab
n sorulau Kam
rını yanıtla
yor ve kendisi
dı.
düşünceleri
sahip olduğum ara ile
aks
masında, OM ettiriyor.” şeklinde başladı uz aynı
Ü’nün uluslara
ğı
ciddi noktala
rası lisansüstü konuşra gelmeye
eğitimde
başladığını
demisyenler
vurguladı. Aka
olarak ulus
lararası eğit
adapte olm
ime daha çok
alarının elze
m olduğunu
dile getirdi.
Birleşmiş Mil
letler fonksiy
onu görüyo
r
Akan, eğitimin
güç
ratuvar ve birim lü olduğu üniversitele
rdeki labolerde birçok
ülkeden gele
n öğrenci-
Doğru Te
rcih
NASA aradığ
ı yaratıcı be
yinleri
OMÜ’de buld
u
İMLERD
EN
nlü isim
ve sanatçı
da destek
i oyuncu
su Erkan
verdi.
Pet
tafa Cec
eli, sevilen ekkaya, pop
ü Melike
dizi ve tele
Em
eyecan duy iroğlu, gençlerin vizismiduğu rock
rubu Pat
ika, Türk Hal grubu Kolpa,
ahide Say
k Müziğinin
gün Akk
taal,
nucu Vat
an Şaşma şarkıcı Gökz,
eci Fatoş
Karahasan milli tenisçi
a ünlü Nat
, Semih Yaliona
ğuş Otomo l Geographic der
gisi
tiv’in üst
asında OM
düzey yön
eÜ’lü
an Olimpiya lerle buluştu. Yine
yurt, ünlü tlarda madalya alan
teknik dire
ktör
şampiyonu
güreşçimiz ErtuğMahmut
Samsun
Valisi İbrah
im Şahin
tesinde “G
, Gü
ençlik ve
Medya” ba zel Sanatlar Fakü
lşlıklı konfe
Vali Şahin
rans verdi
.
,
gençlerim yeni medyanın
ön
izin bu yö
nde daha emine değinerek,
yenilikler
üre
fazla çalışm
du. Şahin tmeleri konusund
a tavsiyele aları ve
, “Dünyada
rde
yayıncılığ
üç tür yay
bulunı, iki;
ınc
de özel se kamu hizmeti yay ılık var. Bir; devle
t
ktör yayınc
ıncılığı ve
vizyon va
üçüncüsü
r. Bunlarda ılığıdır. Türkiye’de
iki tür tel
ikincisi de
n
eözel kana kamu yayıncılığı
yapan TR
llar. Ameri
televizyon
T,
ka’da da
lar var. Am
sade
özel telev
a
izyonlar ay Amerika’nın mevzu ce özel
nı zamand
yorlar.” de
atı gereğ
a kamu hiz
i
di.
meti görüYeni medy
a
OMÜBÜLTEN
Eylül-Aralık
2015
Sayı 65
topluluklarının gösterileri, mezunlar ile öğrencilerin buluşması, engellilerin
İkinci Met
Türkiye’nin
Açıldı
Diş Hekimliği Fakültesi kurulduğundan bugüne kadar önlisans, lisans ve doktora olmak üzere 1106 mezun verdi.
Gençlik
ve Medy
a
personelin ödüllendirilmesi, kampüs ve kütüphane açılış törenleri, öğrenci
Sorulacak
n
a
rd
la
n
O
r
ümü
Havala
endisliği Böl
eoroloji Müh
OMÜBÜLTEN
Eylül-Aralık 2015
Sayı 65
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşunun 40. yılını çeşitli bilimsel toplantılar,
Odak
OMÜBÜLTEN
Eylül-Aralık
2015
Sayı 65
Diş Hekimliği Yeni Binasına
Taşınmak İçin Gün Sayıyor
Sayı 65
40. Yaşımızı
Kutladık
Ayrıca verilen hizmetlerden de bahseden
Prof. Aydemir, “32 öğrenciyle 1992 yılında
kurulan Fakültemizde şu an 612 öğrenci
olup bunlardan 74’ü 19 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Türkiye’de
doçent sayısı olarak 1. Sıradayız. Bu da
eğitim öğretimde ne kadar ileri düzeyde olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca bölgede aylık
25 bin hastaya hizmet veriyoruz. Bölgedeki
yatılı ilköğretim okullarında Fakültemize ait
2 gezici klinik araç ile 2 bin 430 öğrenciye
koruyucu tedavi hizmeti veriyoruz. Engelli
vatandaşlarımızı da unutmuş değiliz. Engelli
kliniğimizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili bütün
tedavileri yapıyoruz. DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) da her sene öğrencilerimiz
ilk sıralarda yer alıyor. Eğitim sistemimiz
probleme dayalı öğretim ve entegre eğitim.
2017-2018 Eğitim öğretim yılında ise Türkçe eğitimin yanında İngilizce diş hekimliği
eğitim programına başlayacağız. Ortodonti
Ana Bilim Dalında dişler ve çeneler ile ilgili düzensizliklerde tedavi öncesi ve sonrası
değişimleri izlemek ve hasta profili hakkında
bilgi edinmek için profesyonel makro fotoğraflar çekiyoruz.” dedi.
OMÜBÜLTEN
2015
Eylül-Aralık
2015
OMÜ’DEN HABERLER
93
85

Benzer belgeler

OMÜ` DEN OMÜ` DEN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

OMÜ` DEN OMÜ` DEN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yanı sıra, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Yeni, Çağatay Kılıç, Tülay Bakır, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Rektör ...

Detaylı