Kurumsal Gelişmiş Dağıtım Servisleri

Transkript

Kurumsal Gelişmiş Dağıtım Servisleri
Kurumsal Gelişmiş Dağıtım Servisleri
Giriş
Dell, Kurumsal Gelişmiş Dağıtım Servisleri Kurumsal Çözümler (Sunucu, Depolama, Ağ, Birleşik) için
sunmaktan memnuniyet duyar. Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") ile uyumlu olan ("Servis(ler)").
Bu belge genel teklifleri, kapsamı ve Servisler için verilecekleri açıklar. Teklifiniz, sipariş formunuz veya
karşılıklı kabul ettiğiniz diğer fatura veya sipariş onayı formu, (uygun biçimde, “Sipariş Formu”) servislerin
adını ve satın aldığınız kullanılabilir servis seçeneklerini içerir. Ayrıca, satın almanın ardından satın
alımınıza özel daha detaylı bir servis kapsamına sahip bir belge alacaksınız.
İlave yardım veya bu belgedeki spesifik bir servisin bölge ya da ülkenizde olup olmadığını öğrenmek
için Dell Teknik Desteği ya da satış temsilciniz ile temasa geçin.
İçindekiler
Giriş .............................................................................................................................................................. 1
İçindekiler .................................................................................................................................................... 1
Hüküm ve Koşullar .................................................................................................................................... 3
Servis Dağıtım Hususları ........................................................................................................................... 5
Servis Saatleri .......................................................................................................................................... 5
Dağıtım Metodolojileri .......................................................................................................................... 5
Fiziksel Kurulum ..................................................................................................................................... 6
Standart Proje için Sunulanlar ............................................................................................................. 6
Değişim Yönetimi .................................................................................................................................. 7
Müşterinin Sorumlulukları ........................................................................................................................ 7
Servis İstisnaları .......................................................................................................................................... 9
Gelişmiş Entegrasyon Servisleri............................................................................................................. 10
Birimler - Dell AppAssure Ortamı ..................................................................................................... 10
Birimler - Dell Backup Appliance ...................................................................................................... 11
Birimler - Dell KACE Birimi ................................................................................................................. 12
Birleşik Çözüm - Dell Aktif Altyapısı ................................................................................................. 12
Ağ kurma - Dell ClearPass ................................................................................................................. 14
Ağ kurma - Ethernet veya Fibre Channel Anahtarı ........................................................................ 14
Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Ağ kurma - Dell SonicWALL Network Security Appliance ........................................................... 15
Ağ kurma - Dell Kablosuz Ağ............................................................................................................. 15
Sunucu - Dell PowerEdge C-Series PCIe Chassis ......................................................................... 16
Sunucu - Dell PowerEdge Birleşik Altyapı Platformları................................................................. 16
Sunucu - Microsoft Kümesi ............................................................................................................... 17
Depolama - Dell 3-2-1 Storage Solution ........................................................................................ 17
Depolama - Dell HPCC Storage Solution ....................................................................................... 19
Depolama - Dell Storage Area Network (“SAN”) ............................................................................ 20
Depolama - Dell Tape Library ........................................................................................................... 20
Depolama - Dell XC Serisi Küme Dağıtımı ...................................................................................... 21
Storage - Dell Storage with Microsoft Storage Spaces ................................................................ 21
Depolama - Direct Attach Storage (“DAS”) ..................................................................................... 22
Depolama - Network Attached Storage (“NAS”) ............................................................................ 22
Yedekleme ve Çoğaltma Servisleri ....................................................................................................... 23
Yedekleme Yazılımı ............................................................................................................................. 23
Dell Depolama Donanım-tabanlı Çoğaltma & Anlık görüntüler ................................................. 24
Dell Storage Yazılımı-tabanlı Çoğaltma ve Anlık görüntüler ....................................................... 25
Genişleme ve Yükseltme Servisleri ....................................................................................................... 26
İlave Sunucu(lar)ı, Disk Kasa(lar)ını, Depolama Dizi(ler)ini, Denetleyici(ler)i veya
Anahtar(lar)ı Mevcut bir Dell SAN'ın içine Entegrasyonu .............................................................. 26
İlave Sunucu(lar)ın veya Düğüm(ler)in bir Microsoft™ Küme'ye entegrasyonu ....................... 27
NAS cihazlarının Mevcut Dell SAN'ın içine Entegrasyonu ............................................................ 27
Bir Dell Sunucusunun yükseltilmesi (Raf ve Tower) ...................................................................... 28
Bir Dell Sunucusunun (Blade Kasa) yükseltilmesi .......................................................................... 29
Bir Dell Storage Device'ın Yükseltilmesi .......................................................................................... 29
Geçiş Servisleri ..................................................................................................................................... 30
Kurumsal Depolama Veri Geçişi........................................................................................................ 31
Bir Sunucunun Yeni bir Dell Sunucusuna geçişi ............................................................................ 32
Fizikselden Sanal Sunucuya Dönüşüm ............................................................................................ 32
İşletim Sistemi ve Yazılım Servisleri ...................................................................................................... 32
Bir İşletim Sistemi veya Hypervisor'ın Kurulması ............................................................................ 32
Yazılım Uygulamalarının Kurulumu .................................................................................................. 33
2 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Hüküm ve Koşullar
Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda
belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşteri'nin Dell ile imzaladığı ve Servisin satışını
açık bir şekilde yetkilendiren ayrı ana servis anlaşması uyarınca sunulmaktadır. Böyle bir sözleşmenin
olmaması halinde, söz konusu Servis Müşterinin bulunduğu yere bağlı olarak ya Dell'in Ticari Satış
Hükümlerine ya da Dell'in standart Ana Servis Sözleşmesine (uygun biçimde “Sözleşme”) tabi olacaktır.
Bu Servis Açıklamasının, Anlaşmanın herhangi bir hükmüyle çelişmesi halinde bu Servis Açıklamasının
hükümleri geçerli olacaktır; yalnız bu sadece belirli çelişkiyi kapsayacak ve Sözleşmenin içeriğindeki,
bu Servis Açıklaması ile özel olarak çelişmeyen başka bir hükmün yerine geçmesi söz konusu
olmayacaktır.
Lütfen Anlaşmanızın konumlandırılabileceği Müşteri konumuna ilişkin URL'leri listeleyen, aşağıdaki
tabloya bakın. Taraflar, bu çevrimiçi hükümleri okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Müşteri
ayrıca Servis'i yenilediğinde, değiştirdiğinde, uzattığında veya ilk belirlenen sürenin ötesinde kullanmaya
devam ettiğinde, Servis'in www.dell.com/servicecontracts/global adresinde incelenebilecek geçerli
Servis Açıklamasına tabi olacağını kabul eder.
Servis siparişi verdiğinizde, Servisleri veya bunlarla ilişkili yazılımı kullandığınızda ya da alışverişinizle
bağlantılı olarak Dell.com web sitesinde veya Dell yazılımı arabiriminde “Kabul Ediyorum” düğmesini
tıkladığınızda veya kutusunu işaretlediğinizde, bu Servis Açıklamasının ve buraya referans olarak
eklenen anlaşmaların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz. Bu Servis Açıklamasında temsil ettiğiniz ve
imza yetkisine sahip olduğunuz bir şirket veya bir tüzel kişi adına yer alıyorsanız, bu durumda "siz" ya da
“Müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade eder. Bu Servis Açıklamasını almanın yanı sıra, belirli ülkelerdeki
Müşterilerin imzalanmış bir Sipariş Formu da hazırlamaları gerekebilir.
3 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Dell Servislerini Satın Alımınız için Geçerli Hüküm ve Koşullar
Müşteri'nin
Konumu
Dell Servislerini Doğrudan
Dell'den Satın Alan Müşteriler
Dell Servislerini Yetkili bir Dell Satıcısından
Alan Müşteriler
Amerika Birleşik
Devletleri
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Kanada
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Kanada Fransızcası)
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Kanada Fransızcası)
Latin Amerika &
Karayıp Ülkeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global.
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global.
Asya-PasifikJaponya
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
http://www.dell.com/servicedescriptions/global.
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer
Dell servis belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma
oluşturmaz; ancak, sadece satıcınızdan aldığınız
Servisin içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin
yükümlülüklerinizi ve bu Servisin sınırlarını ve
kısıtlamalarını açıklar. Bunun sonucunda, bu Servis
Açıklaması'nda ve herhangi başka Dell servis
belgelerinde "Müşteri"ye yapılacak tüm atıflar,
bu bağlamda sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak
tüm göndermeler ise yalnız satıcınız adına Servis
sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul edilecektir.
Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan
sözleşmeye dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri
ortadan kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız
doğrudan alıcı ve satıcı için geçerli ödeme şartları
veya başka sözleşme koşulları sizin için geçerli
olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında
kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.
Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/servicedescriptions/global.*
Servis Açıklaması ve satıcınızdan alabileceğiniz diğer
Dell servis belgeleri siz ve Dell arasında bir anlaşma
oluşturmaz; ancak, sadece satıcınızdan aldığınız
Servisin içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin
yükümlülüklerinizi ve bu Servisin sınırlarını ve
kısıtlamalarını açıklar. Bunun sonucunda, bu Servis
Açıklaması'nda ve herhangi başka Dell servis
belgelerinde "Müşteri"ye yapılacak tüm atıflar,
bu bağlamda sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak
tüm göndermeler ise yalnız satıcınız adına Servis
sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul edilecektir.
Burada açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan
sözleşmeye dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri
ortadan kaldırmak için, yapısı itibariyle yalnız
doğrudan alıcı ve satıcı için geçerli ödeme şartları
veya başka sözleşme koşulları sizin için geçerli
olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında
kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.
Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki
müşteriler aşağıdan geçerli URL'yi seçebilirler:
Fransa: www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Almanya: www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
İngiltere: www.dell.co.uk/terms
* Müşteriler yerel www.dell.com web sitesine bulundukları yerde İnternet erişimi olan bir bilgisayardan www.dell.com web sitesine
giderek veya http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen adresindeki "Bir Bölge/Ülke Seç"
seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler.
4 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Servis Dağıtım Hususları
Servis Saatleri
Bir Dell temsilcisi bu Servisin zaman planını hazırlamak için Müşteri ile bağlantıya geçecek ve planlama,
mevcut kaynaklar üzerinde karşılıklı mutabakatı esas alacak ve Servisin başlamasından önce makul bir
süre bırakılacaktır. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, bu Servis Pazartesi - Cuma günleri arasında, Dell'in
normal mesai saatleri içerisinde (08:00 - 18:00 Müşterinin yerel zamanı) verilecektir. Normal Dell
çalışma saatleri dışındaki faaliyetler ilave bir ücrete tabidir. Satış ekibi ve Dell proje yöneticisi aracılığıyla
başka düzenlemeler yapılmadığı sürece, yerel, bölgesel ve/veya ulusal tatillerde hiçbir faaliyet
yürütülmeyecektir.
Normal Dell çalışma saatlerine dair istisnalar
Ülke
Dell'in çalışma saatleri
St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Virgin Adaları, Karayiplerin İngilizce konuşulan diğer
yerleri
07:00 - 16:00
Barbados, Bahamalar, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras,
Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominik Dominik, Surinam, Turks ve Caicos
08:00 - 17:00
Avustralya, Bermuda, Çin, Haiti, Hong Kong, Japonya, Kore, Malezya, Hollanda, Antiller, Yeni
Zelanda, Singapur, Tayvan, Tayland
09:00 - 17:00
Arjantin, Hindistan, Paraguay, Uruguay
09:00 - 18:00
Bolivya, Şili
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Ürdün,
Umman, Yemen, Irak
09:00 - 19:00
Pazar'dan Perşembe'ye
09:00 - 17:30 arası
Müşteri, servislerin hafta içi gece vakti, hafta sonları ya da tatiller gibi Normal Dell Çalışma Saatleri
dışındaki zamanlarda verilmesini talep edebilir. Dell, isteğe yanıt verebilirse ilave ücret talep edilecektir.
Daha fazla bilgi için, lütfen hesap temsilcinize başvurun.
Dağıtım Metodolojileri
Dell, müşteri lokasyonlarında iş yapmak için saha teknisyenlerini göndererek ve/veya uzaktan yardım
sağlayan telefon tabanlı teknisyenler ile servisler sağlar. Telefon teknisyenleri, işleri kendilerinin
yapmasını tercih eden müşterilere talimatlar ve bilgiler sunar ve/veya web bağlantısı ya da diğer benzer
teknolojiler ile yapılandırma işini uzaktan yaparlar.
Tipik olarak satın alınan spesifik servis projeyi yürütmek için ne tür kaynakların seferber edileceğini
belirler. Bazı servisler, özel olarak telefon teknisyenleri tarafından yapılırken bazıları saha teknisyenleri
ve bazıları da her ikisi de kullanılarak yapılır. Açıkça belirtilmedikçe, dağıtım metodu Dell’in
insiyatifindedir. Satış temsilciniz spesifik servisler için dağıtım metodu detaylarını sağlayabilir.
Telefon teknisyenleri üzerinden uzaktan verilen servisler için, müşteriler çözümün tüm bileşenlerinin
fiziksel olarak ilgili belgelere göre takılı ve bağlı olmasından sorumludur. Web bağlantı yardımı
gerekirse, çözüme uzaktan ulaşmak ve işi yapmak için müşteri uygun ağ erişimi ve gerekli giriş
bilgilerini Dell'e sağlamalıdır.
Saha teknisyenleri tarafından verilen servisler, donanım kullanılabilirliği, veri merkezi erişimi, müşteri
bakım pencereleri ve teknisyen mevcudiyetini sağlamak amacıyla müşteriler ile planlanacaktır.
Bu Servis için randevu alındıktan sonra, programdaki tüm değişiklikler planlanan tarihten en az 8 takvim
günü önce yapılmalıdır. Müşteri bu servisi planlanan tarihten 7 gün veya daha kısa süre önce yeniden
planlarsa, Servislerin fiyatının %25'ini geçmemek kaydıyla tekrar randevu alma ücreti alınır. Müşteri,
serviste yapılacak her türlü tekrar randevu alma işleminin Servisin başlamasından en az 8 gün önce
onaylanması gerektiğini kabul eder.
5 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Fiziksel Kurulum
Müşteri yerinde ürünlerin fiziksel kurulumunu içeren servisler için saha teknisyenleri aşağıdakileri yapacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm donanımın ambalajını açın ve inceleyin
Varsa, Dell'in verdiği raf(lar)ı açın ve monte edin
Dell tarafından Servis ile birlikte satılmış ise, gerekli raf donanımını da desteklenen rafa takın
Fiziksel kurulum Servislerinin, aksi spesifik servis belgelerinde belirtilmediği sürece, mevcut
ekipmanın yeniden konumlanmasını ya da kablolarının çekilmesini içermediğini unutmayın
Raf montaj ekipmanına gelen yükü azaltmak için kasa parçalarını (blade'ler, güç kaynakları
ve sürücüler) çıkarın
Raf montaj prosedürü sırasında üründen çıkarılan diğer kasa parçalarını yerine takın
Belirli kasa parçalarını (ör., HBA'lar, NIC'ler, CNA'lar, vb.) uygun şekilde takın
Satın alınan hizmet dahilinde belirtildiği üzere müşterinin temin ettiği ekipmanları takın
Çözümle alakalı elektrik ve ara bağlantı kablolarını ekipmanın hemen yakınından geçirin ve takın
Çözüm yönetim portlarını Müşterinin verdiği ağ noktalarına takın
Çözüm ekipmanını açın ve hiçbir arıza göstergesinin olmadığından emin olarak temel
işlevi inceleyin
a. Bazı ürünlerde ilave kontrol adımları yürütülebilir, örneğin, bant sürücüleri ve bant oto.
yükleyicilerde robotikleri kontrol ve sabit sürücü değişimi/yükseltimi sonrası LUN'ları
kontrol vb.
Tüm kurulum ambalajlarını kurulum yerinin yakınında Müşteri tarafından belirlenmiş bir
alana taşıyın veya Müşteriyle birlikte Müşteri tarafından atılmasını kararlaştırın.
Bu belgede listelenen servislerde, yukarıdaki adımlar “fiziksel kurulumun” belirtildiği yerler için geçerli olabilir.
Standart Proje için Sunulanlar
Buradan belirtilen tüm Dell Servisleri aşağıdakilerle birlikte belli seviyelerde sunulur:
•
•
•
Proje yönetimi
o Dell, müşteri ile sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki kaynakları koordine etmek amacıyla tek
bir temas noktası atayacaktır: planlama, zamanlama, HW izleme, kaynak atama ve kapanış
o Proje yönetimi kaynakları Dell’in inisiyatifine göre uzaktan ya da yerinde olabilir
Çözüm Planlaması
o Bir Dell mühendisi konuyu ele alır
 Hedef ortam, çözüm entegrasyon beklentileri, servis için sunulanlar, veri
merkezi fiziksel özellikleri ve diğer değişkenler
 Mevcut ortamın minimum donanım ve yazılım gereksinimlerini karşıladığını
doğrulayın
 Yukarıdakilerin ötesinde servise özel planlama adımları aşağıdaki Servis
Açıklamalarının "Çözüm Planlama" bölümünde belirtilmiştir
o Çözüm entegrasyon planı için belgeler oluşturulacaktır
o Plan oluşturulacaktır
o Müşteri yeri hazırlığı doğrulanacaktır
Oryantasyon
o Servis işini tamamladıktan sonra, saha veya telefon teknisyeni nelerin yapıldığını kısaca
anlatacak, plana göre bunu kontrol edecek ve müşteriye çözümün ana öğelerine ilişkin
bir oryantasyon verecektir (ör., yönetim konsolu, önemli özellikler, vb.)
6 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
Proje kapanışı
o İş bitiminde, teknisyen ilgili ‘sunulan’ çözüm belgesini (adım adım iş talimatları değil)
müşteriye sunacak, çözümle ilgili malzemelerin yakınındaki şeyleri düzenleyip temizlik
yapacak (ör., ambalajlar) ve proje yöneticisi de servislerin beklendiği gibi yapıldığına dair
müşterinin onayını alacaktır. Müşteriden ayrıca bir memnuniyet anketi doldurması
istenecektir.
Servisin kapsadığı yukarıdaki aktivitelerin seviyelerine ilişkin detaylar için servis belgelerinin özel
kapsamına göz atın.
Değişim Yönetimi
Serviste sunulanlar açıkça müşteri ve Dell tarafından gözden geçirilen ve imzalanan servis kapsamı
belgelerinde belirtilmektedir. Planlama sürecinde, müşteri ortamına ilişkin spesifik detaylar
belgelendirilir. Normal olarak bunlar projeyi tamamlayıcıdır.
Nadiren, belgelendirildikten sonra çözüm entegrasyon planında değişiklikler yapılması gerekebilir.
Bu durumda, aşağıda belirtilen Değişim Yönetimi Süreci, servis kapsamında değişiklikleri yönetecektir.
Yapılmasına izin verilen değişiklikler aşağıdaki Servis Açıklamalarının “Entegrasyon” bölümü ve servis
belgeleri kapsamı ile sınırlıdır. Her iki tarafta aşağıdaki adresten bir Değişim Sırası Formunu doldurarak
Servis Kapsamında izin verilen bir değişimi talep edebilirler:
www.dell.com/servicecontracts/RFC
Alıcı taraf önerilen Değişim Sırasını gözden geçirecek ve (i) bunu onaylayacak, (ii) ilave araştırma
yapılmasını onaylayacak veya (iii) bunu reddedecektir. Değişim Yönetimi Süreci uyarınca kabul edilen
değişiklikler her iki taraf tarafından karşılıklı olarak yürütülmediği sürece geçerli olmayacaktır.
Müşterinin Sorumlulukları
•
•
•
•
•
•
a) Dell’in Servis sunmasını etkileyebilecek olan Müşterinin bilgi teknolojisi ortamında yaptığı
değişiklikler varsa ve b) Müşteri plan uygulaması sırasında koşulların ya da yapılan varsayımların
yanlış olduğunun farkına varması durumunda Dell hemen bilgilendirilmelidir.
Tüm işlerin belirtilen sürede yapılabilmesi için Dell'e yazılı olarak temas edilecek tek bir kişiyi
bildirin. Tüm Servis yazışmaları bu kişi üzerinden yapılacaktır (“Müşteri Görevlisi”). Müşteri
Görevlisi, Servisin her yönüyle ilgili Müşteri için hareket etme hakkına sahip olacaktır.
Uygun şekilde çözüm entegrasyonu ile alakalı veri merkezi ve kurumsal bileşenlere ilişkin bilgisi
olan kişileri sahada bulundurun ("Teknik Uzmanlar").
Bazı servislerin kesintilere ve iş kaybına neden olabileceğini göz önünde bulundurun. Dell,
plan uygulaması sırasında yaşanacak iş kaybı ve kesintiler konusunda Müşteriyi
bilgilendirecektir. Müşteri, gerektiği gibi bakım pencerelerini düzenleyecektir.
Saha teknisyenlerine Proje sahasına makul ve güvenli bir erişim olanağı, güvenli bir çalışma
ortamı, yeterli bir alan ve park imkanı sağlayın.
Dell'e erişim sorunlarını ve güvenlik önlemlerini bildirin ve tüm gerekli donanım ve tesise erişim
sağlayın.
 Servisin parçası olan bir ekipman ‘korunmuş’ ya da ‘karanlık’ bir alanda ise, Müşteri Dell
mühendisinin direktifinde Servis için gerekli olan işlemlerin yapılması için kaynakları
sağlayacaktır (yeniden yükleme, yapılandırma, vb.).
 Servisi tamamlamak için Dell Mühendisine giriş bilgilerini, şifreleri, SSL sertifikaları, vb.
verin veya Servisi tamamlamak amacıyla gerekli bilgileri girmek için bir kaynak ayırın
7 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fiziksel kurulum için gerektiğinde
o Müşteri, sepetler, el arabaları, merdivenler, lift'ler, vb.'ni sağlamalıdır.
o Rafa konulacak ekipmanları konulacakları rafın hemen yakınına yerleştirin
o Gerekli elektrik prizlerinin ve güç dağıtım ünitelerinin ("PDU'lar") kurulduğundan işlevsel
olduğundan emin olun
Müşteri, şunlar gibi Servis sunumuyla ilgili önemli sistem etkinliklerini ve bilgileri hazırlayıp
bunları sağlamaya hazır olmalıdır:
o Son başarılı denetleyici yük devretmesi
o Son başarılı yedekleme ve kurtarma
o Vb.
Müşterinin verdiği ekipman ve yazılım için:
o Ekipman ve yazılımı iyi durumda ve geçerli servis/bakım sözleşmeleri kapsamında
olmalıdır. Dell, garanti dışı veya desteklenmeyen ürünlerin bağlanmamasını veya Dell
çözümleri ile asla entegre edilmemesini önerir. Etkilenen bir ekipman veya yazılım
desteklenmiyorsa veya çalışır durumda değilse, Müşteri Dell'i planlama süreci
esnasında bilgilendirmekle yükümlüdür.
o Yazılım ortamı (İS, Uygulama, vb.) kurulacağı ekipmanın hemen yanında bulunmalıdır
o Yazılım lisanslarını sağlayın
o Çözüme eklenecek donanım, her bir uygun destek matrisi başına donanım, yazılım ve
bellenim için minimum desteklenen revizyon seviyesine sahiptir
o Çözüm önerileri veya yayımlanan en iyi uygulama ve standartlara göre çözüme
takılacak donanımı yapılandırın
o Sistem kasasının açılmasını gerektiren yükseltme ya da genişleme servisleri için (ör.,
sabit sürücüler, HBA'lar, NIC'ler, bellek, vb.) Müşteri servis öncesinde sistemlerin çalışır
durumda olduğunu gösterecek ve sistemi kapatacak/çevrim dışı hale getirecek veya
Mühendisten bunu yapmasını isteyecektir.
o Veritabanı bağlantısı isteyen Servisler için, uygun bir veritabanı sağlayın ya da verilen
veritabanı yazılımının (ör., MS SQL Express Edition) kurulmasına izin verin
o Yazılım yüklemesi için desteklenen bir işletim sistemi gerektiren Servisler için (ör.,
EqualLogic SANHQ için Microsoft Windows®), Müşteri desteklenen OS'un uygun
ekipmanda mevcut olmasını sağlayacaktır
o Ağ Servisleri için, yönlendirme protokollerinin (ör., RIP, OSPF, BGP), bu tip protokollerin
yapılandırmasının Servisin parçası değilse çalışır durumda olduğundan emin olun
Aşağıdaki özelliklerde bir elektrik kol devresinin mevcut olduğundan emin olun:
o Yerel elektrik yasalarına uyan çözüm ile uyumlu topraklı priz ve devre kesici
o Gerekli voltaj ve frekans
o Çözümle uyumlu besleme devresi, hat sigortası ve tel boyutu
IP ağının, bant genişliği gereksinimlerini karşılayacak ve uygun ağ bağlantıları mevcut olacak
şekilde ayarlandığından emin olun
Telefon ve yüksek hızlı internet erişiminin kurulum alanında bulunmasını sağlayın (ör., yazılım
indirme, güncellemeler, bağlantı testi, vb. için) Fiziksel, teknik veya güvenlik nedeniyle bu tip bir
iletişim imkanı yoksa, Müşterinin, Mühendisin uygun bir planlama yapabilmesi için Dell'i planlama
sırasında bilgilendirmesi gerekir. Bağlantı imkanı olmadan, bazı Servislerin mümkün
olamayabileceğini dikkate alın (ör., ‘telefon ev’ testi).
o Müşteri ağı dahilinde cihaz bağlantısını ve Müşteri Ağına dışarıdan bağlantı için Firewall
port yapılandırmasını sağlayın
Tüm ilgili veriler, uygulamalar, ağ yapılandırmaları, politikalar, güvenlik yapılandırmaları
veya etkilenebilecek altyapı ayarları ve verilerinin yedeklendiğinden emin olun.
DNS, LDAP veya diğer dizin servislerinin entegrasyonu
Fizikselden Sanala geçiş Servisleri için:
• İşletim Sistemleri, P2V dönüşümü için kullanılan hypervisor araçları ile desteklenmelidir
(güncellenmiş detaylar için üreticinin sitesine bakın:
http://www.vmware.com/support/pubs/converter_pubs.html)
8 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
Müşterinin bilmesi gereken ve Dell'in Servis yapabilmesi için uygulanması gerekebilecek
ortak senaryo:
o Microsoft Windows OEM lisansı, bir fiziksel sunucu bir sanal sunucuya
dönüştürüldükten sonra geçersiz hale gelir. ELA/VLA (Birim Lisanslama) anlaşmaları
olan müşteriler P2V aktivitesi tamamlandıktan sonra sanal sunucuları etkinleştirmek
için Microsoft'u arayabilirler.
Servis İstisnaları
Aşağıdaki istisnalar, Servis Açıklamasında aksi belirtilmedikçe ya da servis belgeleri kapsamı satın alma
sonrası gözden geçirilmedikçe burada listelenmiş tüm Servisler için geçerlidir.
• Yukarıda belirtildiği gibi, tüm servislerin bir Çözüm Planlama bileşeni vardır. Bu, başarılı
entegrasyon ve dağıtımın olabilmesi için Müşteri ortamı hakkında bilgi toplayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu, saha, ortam, stratejik değerlendirme veya tasarım servislerinin yerini ALMAZ.
Bu danışmanlık servisleri Dell'den ayrı olarak satın alınabilir.
• Fiziksel kurulum kaldırma, yeniden yapılandırma, bağlantı, sorun giderme, vb. gibi mevcut
müşteri veri merkezi ortamı ile alakalı faaliyetler.
• Performans ayarı, optimizasyon, komut dosyası oluşturma, veri toplama ve bildirim
• Bellenim, yazılım, uygulama ve İS güncelleme (yama yükleme)
• Küme oluşturma ayarı, artıklık, yük devretme, takım çalışması ve yük dengeleme
• Microsoft Exchange™, Microsoft IIS™, Microsoft SQL Server™, POSTGres, MySQL, Apache Web
Server, vb. gibi uygulamaların kurulması.
• Veri geçerleme, yapılandırma, aktarım, anlık görüntüler, çoğaltma, yeniden çalışma, klonlama ve
diğer veri ile alakalı aktiviteler
• Desteklenmeyen ürünlerin kurulumu ya da yapılandırılması. Tüm Dell ve Müşteri tedarikli
bileşenler, planlama sürecinde destekleniyor ya da desteklenmiyor şeklinde denetlenecektir. Bazı
durumlarda, Dell Müşteri tarafından desteklenmeyen ürünün kurulumu ve yapılandırılması için
talimatlar sağlayabilir.
• Kabloların duvarlardan, tavanlardan ya da odaların arasından geçirilmesi
Spesifik Ağ Bağlantısı istisnaları:
• Installation or configuration of Dell networking software such as: Open Manage Network
Manager (OMNM), Active Fabric Manager (AFM), Active Fabric Controller (AFC), or Network
Functions Virtualization (NFV), Open Networking Operating Systems or Software Defined
Networking platforms.
• Installation of indoor or outdoor wireless Access Points or Instant Access Points.
• ‘Yönetici’ sınıf anahtarları.
• iSCSI için tüm Sanal LAN'ların (VLAN'lar), Servis Konsolu, VMotion® ve diğer bağlantı ve bağımlı
fiziksel anahtarlar için kurulması ve yapılandırılması.
• AirWave kurulumu/yapılandırması.
• Standart tabanlı dağıtım ağacını yapılandırın.
9 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Spesifik Sanallaştırma ve Fizikselden Sanala geçiş istisnaları:
• Servis verilmesi gerekebileceklerin dışında Sanal Makineler ya da Şablonların oluşturulması
• Kaynak Havuzlarının oluşturulması ya da yapılandırılması (VMWare vCenter için)
• Aşağıdaki özelliklerde Fiziksel Kaynak Sunucuları:
• Etki Alanı Denetleyicileri
• Bir Kümenin üyesi olan sunucular
• Toplam kullanılan disk alanı 500GB'tan büyük olan sunucular
• İki araç/yöntem ile iki denemenin ardından bir P2V geçişi yapılamayan sunucular fiziksel
sunucuya geri döndürülecektir
Yukarıdakilere ek olarak spesifik olarak satılan Servis için kapsam belgelerinde açıkça belirtilmeyen
aktiviteler hariç tutulacaktır
Gelişmiş Entegrasyon Servisleri
Not: Aksi belirtilmedikçe, yapılandırma aktiviteleri müşterinin yerinde ya da uzaktan telefon/web
bağlantısı ile sunulabilir.
Birimler - Dell AppAssure Ortamı
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell AppAssure
Environment yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Single Replay Core Manager'ı kurun ve yapılandırın
• Replay Core Server'a genel bakış
a. Birleşme ve Koruma Politikaları
b. Uygulamaya koruması ve kurtarma
c. Exchange ve SQL Bozulma Algılaması ve Günlük Kesilmesi
d. Günlük yedekleme ve kurtarma
• AppAssure Altyapısına genel bakış
a. Destek biletleri
b. Bilgi tabanı
c. Saatler sonrası destek
d. Lisanslama portalı
e. Core Console
f. Yerel montaj yardımcı programı
• AppAssure ortamını yapılandırın
a. VM'e aktar
b. Çoğaltma
c. Tam sistem kurtarma
10 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Birimler - Dell Backup Appliance
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell Backup Appliance
yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Yedekleme sunucusuna bağlı, teyp yedekleme cihazları ve diske yedekleme cihazlarının
eşleşmesini oluşturun
• Cihaz yapılandırmasını belgeleyin
i. Ağ ve Dizin Servisleri
ii. Dosya Paylaşımları
iii. Çoğaltma tipleri ve gereksinimleri
iv. OST (OST lisansı gereklidir) ve eklentiler
v. Yedekleme yazılımı yapılandırması
b. Yedekleme konumu
• Ağ bant genişliğini geçerleyin
• Değerlendirin
a. Depolama alanı
b. Sistem kaynağı kullanılabilirliği
c. Lisanslama
• Tüm istemcilere uzaktan erişim sağlayın
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Herhangi bir türdeki teybe depolama için uygun sürücüleri bağlayın ve yükleyin
• Disk depolamasını yapılandırın
• Veri tekilleştirmeyi etkinleştirin
• Ağ parametrelerini yapılandırın
• Ürün dosya sistemini yapılandırın
• Yedekleme Yazılımını Yapılandırın
• Bir test depolama politikası oluşturun
• Yedekleme sunucusu ile Cihaz arasında iletişimi geçerleyin
• Çoğaltma parametrelerini yapılandırın
a. Çoğaltma verisini test edin (~100MB)
• E-posta bildirimlerini yapılandırın ve test edin
• OST'i yapılandırma
i. OST yazılımı eklenti aracını yedekleme sunucusuna kurun
ii. Yedekleme yazılımını yapılandırın
iii. Yedekleme verisini test edin (~100MB)
• Uzak istemcilerin yedekleme ana bilgisayarıyla iletişim kurabildiğini doğrulayın
• Yedekleme yazılımına otomatik güncellemeleri yapılandırın
11 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Birimler - Dell KACE Birimi
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell KACE cihazlarının
yapılandırmasını sağlar. Geçerli ürünler ve sunulanlar satın alınan spesifik servis ile belirtilir. Bu servis
uzaktan telefon/web bağlantısı ile sunulur.
Kilit Servis adımları
• K1xxx
• İnceleyin
a. Sunucu incelemesi: yapılandırma, günlükler, yedekleme ve kurtarma
b. Araç dağıtım incelemesi: son aktivite, bağlantı, dağıtım süreci
c. Bakım incelemesi: güncelleme ve hata ayıklama süreçleri
• Varlık yönetimi
a. Varlık ilişkilerini tanımlayın ve varlıkları içe aktarın
b. Güncelleme sürecini tanımlayın ve raporları inceleyin
• Yama yönetimi
a. Azami 100 makine için yama uygulama ortamını, abonelikleri ve planları oluşturun
b. Bir yama döngüsünü tamamlayın
• Yazılım dağıtımı ve lisanslaması
a. KBOX dahilinde önemli yazılım lisans varlıklarını tanımlayın ve yönetilen kurulumu
gerçekleştirin
• Kxxx Servis Masası
• Kategoriler ve alt-kategoriler oluşturun
• Olay ataması ve sorun giderme iş akışlarını tanımlayın
• Uygun şekilde özel olay raporlarını oluşturun
• K2xxx
• Önyükleme ortamlarını üst sürüme yükseltin
• Sürücü yönetimi yöntemlerini gözden geçirin/geliştirin
• Bir komut dosyalı Kurulum ve sysprep görüntüsü oluşturun
• K3xxx
• Provizyonu yapılandırın
• Profili ve envanteri yönetin
• Uygulamaları dağıtın
• Konum servislerini belirleyin
Birleşik Çözüm - Dell Aktif Altyapısı
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece fabrikadan entegre Dell Active
Infrastructure çözümünün yapılandırmasını sağlar.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Depolama paylaşımını tanımlayın
b. Depolama yönetimi yazılımını kurmak ve yapılandırmak için konumu doğrulayın
• Belge gereksinimleri
a. Mevcut veritabanı bilgisi
b. Hypervisor yönetim sunucusu bilgisi (ör., Active Directory®, VM veya fiziksel, lisansları
geçerle, vb.)
12 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
c. Depolama alanı tahsisi
d. Anahtarlar için Fibre Channel yapılarının geçerli bağımsız iSCSI'si
• SCVMM (Sadece Active Infrastructure) içeren çözümler için
(a) VM'yi bir Etki alanına katmak için gereksinimi tartışın
(b) VM disk ve bellek gereksinimlerini tanımlayın.
• İçinde hypervisor birimini//datastore'u içeren kurulacak VM'ler hakkında detaylı bilgiler verin
• Entegrasyon (adımlar çözüme göre değişebilir)
• Donanım katmanı
a. Çözüm donanımının fiziksel kurulumu (servis satın alındıysa)
b. Anahtarları yapılandırın
c. Baş düğümünü yapılandırın
i. Bright Computing'i kurun ve yapılandırın (sadece HPC for Life Sciences çözümü)
ii. Dahili depolamayı yapılandırın
d. Bilgi işlem düğümlerini yapılandırın
i. DELL NSS-HA çözümünü kurun (sadece HPC for Life Sciences çözümü)
e. Küme için yüksek performanslı LINPAC değerlendirmesini ("HPL") yürütün (sadece HPC
for Life Sciences çözümü)
f. İşlevi geçerlemek için NSS-HA'ya veri aktarımını yapın (sadece HPC for Life Sciences
çözümü)
g. Sevkiyat için hazırlayın (entegrasyon fabrikada yapılmışsa)
h. Sevkiyatın ardından, sevkiyat için çıkarılan bileşenleri yeniden bağlayın, gücü açın ve
değerlendirme testini uygulayın (sahada servis satın alınmışsa)
i. Yönetim portlarını Müşterinin verdiği ağ noktalarına takın
j. İhtiyaca göre ağ kartı bölümlemesini (“NPAR”) yapılandırın
k. Depolamayı yapılandırın
l. Dell Ethernet veya Fibre Channel anahtarlarını yapılandırın
m. Sunucuları yapılandırın
n. Dizideki iSCSI veya Fibre Channel parametrelerini yapılandırın
o. Challenge handshake kimlik doğrulama protokolünü (CHAP) yapılandırın
p. Depolamayı bölümleyin ve biçimlendirin
q. Depolama yönetim yazılımını kurun
r. E-posta bildirimini yapılandırın ve test edin
s. OpenManage Essentials'ı, yeni kurulmuş bileşenlerin donanım seviyelerinin izlenmesi
için kurulum ve yapılandırma
• Hypervisor
a. Hypervisor ve hypervisor yönetim sunucusunu kurun
b. İhtiyaca göre veritabanları için OBDC Bağlantıları oluşturun
c. Configure the hypervisor management server
i. NTP, DNS ve Yönlendirme'yi yapılandırın
ii. Bir Veri Merkezi ve Kümeyi yapılandırın ve sunucuları ekleyin
iii. Fiziksel sunucuları ve sanal ağ iletişimini yapılandırın
d. Dell storage'i bağlayın
• VMware vCenter için Dell Plug-in
a. İçe aktar
b. vSphere sunucularını yapılandırın ve bağlayın
c. Dell Storage Plug-in'i vCenter'a aktarın ve yapılandırın
13 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Ağ kurma - Dell ClearPass
Bu servis, bir ClearPass çözümünün fiziksel kurulumunu ve yapılandırmasını sağlar. Sunulan spesifik
özellikler satılan spesifik servise göre değişir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
• RADIUS
• Ağ cihazları
• Active Directory/LDAP grup yapısı
• Ortak anahtar/sertifikalar
• Misafir erişimi gereksinimleri
• Entegrasyon (adımlar servise göre değişebilir)
• Fiziksel olarak Cihazı kurun (servis satın alınmışsa) veya Sanal Makine oluşturun ve ClearPass
Policy Manager yazılımını ayarlayın
• ClearPass Policy Manager
• Temel “IP” ayarlarını yapın ve lisanslamayı etkinleştirin
• Bellenimi güncelleyin
• DHCP parmak izi okuma ve sertifikaları yapılandırın
• Erişim cihazları ekleyin ve kimlik doğrulama, uygulama politikaları, rolleri ve servisleri
yapılandırın
• Mesajlaşma ayarlarını yapılandırın
• Yerleşik ve olarak yapılandırın ve BYOD işlevini geçerleyin
• OnGuard politikalarını yapılandırın
• ClearPass Misafiri
• Misafir erişimi gereksinimlerine göre misafir çözümünü uygulayın
• Özel kaplamayı kurun ve ayarlayın
Ağ kurma - Ethernet veya Fibre Channel Anahtarı
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu ağ anahtarı
yapılandırmasını sağlar. Servis sadece Servis ile birlikte satılan anahtarları kapsar (ilave çok satıcılı
entegrasyon servisleri özel olarak istenen servislerde mevcuttur).
Kilit Servis adımları
•
Çözüm Planlaması
• Anahtar yapılandırmasının gerekliliklerini anlayın;
• Anahtara uygulanacak yapılandırmaları planlayın.
•
Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Anahtar için gerekli lisansları aktif hale getirin (satın alındıysa)
• Yönetim erişimini yapılandırın
• Anahtar özelliklerini yapılandırın
a. Ethernet Anahtarları:
i. Katman 2 özellikleri:
(a) VLAN
(b) LAG
14 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
(c) iSCSI
(d) FCoE
ii. Katman 3 özellikleri:
(a) Yönlendirme
(b) Erişim Kontrolü
(c) Esneklik
(d) Servis Kalitesi (QoS)
b. Fibre Channel Anahtarları: Cisco ve Brocade yönlendiricisiz sınıf, yalnızca Fibre Channel
anahtarları.
i. Anahtar bölgelere ayırma kurulumunu yapın (anahtar başına onaltı (16) bağlantı
noktası ile, en çok iki (2) yapı).
ii. İki anahtar arasında bir ISL yapılandırın (yalnızca Brocade)
iii. PODS'i yapılandırın
iv. Karışık bir ortamda ISL yapılandırması.
v. Brocade ve McData anahtarı içeren ortam.
vi. Trunking yapılandırması:
vii. İlgili ana bilgisayarların bağlantı noktası yapıları üzerinden iletişim kurabildiğinden
emin olun.
Ağ kurma - Dell SonicWALL Network Security Appliance
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu SonicWALL Network
Security Appliance yapılandırmasını sağlar.
Kilit Servis adımları
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Bellenim imajını güncelleyin
• Servis lisans anahtarlarını ve güvenlik servislerini etkinleştirin
• Yönetici ayarlarını yapılandırın
• Çalışma modunu belirleyin
• Ağ ayarlarını yapılandırın
• WAN yük devretme/yeniden çalışma ve yüke dengeleme
• Güvenlik Duvarı politikaları, Uygulama Zekası, Kontrol ve Görselleştirme
• Kablosuz LAN bölgesi ve sanal erişim noktaları
• İstemci ve siteden siteye VPN'ler
• Kullanıcı seviyesinde kimlik doğrulama ve güvenlik servisleri
• Yüksek Kullanım İmkanını Yapılandırın
• SonicWALL destekli modülleri yapılandırın
• Analyzer günlük tutma ve raporlamasını yapılandırın
Ağ kurma - Dell Kablosuz Ağ
Bu servis, Dell Networking Ağ cihazlarından oluşan bir kablosuz LAN fiziksel kurulumunu ve
yapılandırmasını sağlar. Kablosuz cihazları desteklemek için fiziksel ağ kablolamayı (gerekirse) veya
erişim noktalarının montajını kapsamaz (servis ayrı olarak satın alınabilir). Cihaz sayısı ve tipi satılan
spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
15 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Cihazların fiziksel konumunu belgeleyin
b. Mevcut Erişim Noktası Grubunun yapılandırması belgeleyin
c. Dell'in en iyi uygulamaları ve/veya önerilerine dayalı olarak belge entegrasyon planını belgeleyin
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Tüm WAP/IAP konumlarını onayladığınızda MAC adresleri site planına kaydedilir
• Tüm WAP'lar/IAP'ların bir ağ anahtarına ve denetleyiciye bağlandığını onaylayın
• Gerektiği gibi denetleyici ve erişim noktası bellenimini yükseltin
• Entegrasyon gereksinimlerine göre kablosuz denetleyicileri yapılandırın
• Tüm satın alınan lisansları kurun ve etkinleştirin
• İlave WAP'lar için Erişim Noktası Grubunu yapılandırın
• Yapılandırmayı test edin ve doğrulayın
Sunucu - Dell PowerEdge C-Series PCIe Chassis
Bu servis; gerek tekil, gerekse genel, bir müşteri tarafından kurulmuş olan Dell PowerEdge™ C-Serisi
PCIe Kasa'sının, Sunucu Arayüz Kartı'nın (“HIC”) ve Genel Amaçlı Grafik İşlem Üniteleri (“GPGPU”) dahil
olmak üzere ilgili cihazlarının, fiziksel kurulum ve yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan
spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Entegrasyon
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Kasa BMC için IP adresini yapılandırın
• GPGPU modüllerini ve/veya sürücülerini sunucuların işletim sistemlerine kurun
• IPASS port eşlemeyi GPGPU yapılandırmasına ayarlayın
• Donanım işlevini kontrol için yerel tanılama araçlarını kurun ve çalıştırın
Sunucu - Dell PowerEdge Birleşik Altyapı Platformları
Bu servis, ya fiziksel kurulumu ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell Blade Kasası,
Blade Sunucular ve Blade Anahtarların yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise
göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
1. Dell Blade Mimarisine ilişkin genel bilgiler verin
2. Muhafaza için raf yerleşimini belgeleyin
a. Raf ve kasa güç gereksinimlerini inceleyin
3. Çözüm yapılandırmasını belgeleyin
a. Ağ Servisleri IP adresleri
b. iDRAC, CMC ve iKVM IP adresleri
4. Anahtar yapılandırmasını tasarlayın ve komut dosyası oluşturun
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Satıcının önerdiği bellenim sürümü ile CMC'nin güncellendiğini doğrulayın
• CMC IP adresini yapılandırın
• Kasa paylaşımlı depolamayı yapılandırın
16 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
• Kasa PCIe yuvalarını yapılandırın
• Ethernet Blade Anahtar kurulumu ve yapılandırması:
• Tüm opsiyonel kartları/modülleri varsa anahtara takın.
• Uygunsa yığınlamayı yapılandırın
• Anahtar bellenimini, gerektiği gibi, satıcının tavsiye ettiği sürüme güncelleyin
• Anahtarlama ve yönlendirme protokollerini çalışma talimatlarında tanımlandığı gibi
yapılandırın.
• Mevcut IP ağına bağlayın
• Anahtar özelliklerine erişim için web-arayüz kullanımını gösterin
• M-serisi Blade Sunucu kurulumu ve yapılandırması
• Satıcının önerdiği sürümlere bellenimi güncelleyin
• iDRAC IP adresini yapılandırın
• NIC bölümlemeyi yapılandırın
• Desteklenen İşletim Sistemini (“OS”) kurun
Sunucu - Microsoft Kümesi
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu tek yüksek
erişilebilirlikli Microsoft® sunucu kümelerinin yapılandırmasını sağlar (tek dahili/harici Dell storage
solution ve Dell sunucularını (sayı satılan servise bağlıdır) içeren ağ yükü dengeleme (“NLB”) veya
çoğunluk düğüm seti (“MNS”)) hariçtir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Küme yapılandırmasını belgelendirin
a. Etki alanı yapısı
b. Heartbeat altyapısı
c. Paylaşılan kaynakları tanımlayın
• Küme kaynaklarını tasarlayın
• Entegrasyon
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Her küme düğümüne heartbeat NIC'leri kurun ve heartbeat altyapısına kablo çekin
• OS ve/veya Servis Paketlerini her bir küme düğümüne kurun/yeniden kurun
• NIC sürücü desteğini kurun
• Microsoft Cluster Service (“MSCS”)'i kurun ve yapılandırın
• Uygun işlev ve yük devretme açısından kümeyi test edin
Depolama - Dell 3-2-1 Storage Solution
Bu servis, fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell EqualLogic 3-2-1
çözümünün (“3-2-1”) yapılandırmasını sağlar. 3-2-1, sunucu sanallaştırması ve Fizikselden Sanala
(“P2V”) geçiş servisleriyle birlikte depolama entegrasyonu sağlayan bir servistir. 3-2-1, servisin kapsadığı
cihaz sayısı ve tipini belirtir:
o Üç Dell PowerEdge™ Sunucu (bağlı sunucular)
o İki Dell Networking cihazı (yönlendiricisiz sınıf)
o One Dell PS Series Storage device
Sanal makinelere geçirilecek fiziksel sunucu sayısı satın alınan spesifik servis ile belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Hypervisor temel işlevini ve en iyi uygulamaları tartışın
• Depolama paylaşımını tanımlayın
• Depolama yazılımı için konumu belgeleyin
17 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
•
•
Önerilen yerel alan ağı ("LAN") yapılandırmalarını ve güvenlik ayarlarını tartışın
Anahtarlar için bağımsız iSCSI veya Fibre Channel yapıları belgeleyin
Depolama, VMFS bölümleme ve düzeni tasarlayın
Hypervisor sunucu gereksinimlerini ve depolama paylaşımlarını belirleyin
a. Mevcut veritabanını ve kurulacak veritabanını tanımlayın
b. Active Directory® entegrasyonunu tasarlayın
• Sunucu, depolama ve sanal makine paylaşımı
a. Resim şablonlarını ve dağıtılacak VM'leri belirleyin
• Tüm Fiziksel P2V aday sunucuları toplayın, doğrulayın ve belgeleyin
a. OS Sürümü, Sunucu adı
b. Spesifik NIC'lerin IP adresleri
c. Yönetici Oturum açma ve Parola
d. Sürücüler (yerel veya SAN)
e. Uygulamalar
f. Hedeflenen veri depoları veya birimler
g. P2V'nin yerini alacak VM'ler için VM özellikleri
• Entegrasyon
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Depolamayı yapılandır
• Özel anahtarları yapılandırın
• Sunucuları yapılandırın
a. Dell sunucularda, iSCSI veya Fibre HBA'lar veya NIC'ler ve sürücüyü kurun
b. Dell olmayan sunucularda, Müşterinin iSCSI veya Fibre HBA veya NIC ve sürücüleri
kurduğundan emin olun
c. Yük devretme yazılımını kurun ve/veya yapılandırın
d. Birim yol politikalarını gerektiği gibi yapılandırın
• Dizi için ağ parametrelerini yapılandırın
• Challenge handshake kimlik doğrulama protokolünü (CHAP) yapılandırın
• Sunucu depolama bağlantısını doğrulayın
• Yönetim yazılımını yükleyin
• E-posta bildirimini yapılandırın ve test edin
• Hypervisor'ı kurun
a. VMWare
i. Yeni VM oluşturun ya da mevcut fiziksel sunucuyu vCenter Server olarak kullanın
ii. Müşteri tarafından sağlanan işletim sistemini kurun
iii. Dizin Servislerini entegre edin
iv. İhtiyaca göre ODBC bağlantılarını oluşturun
v. vCenter Server uygulamasını kurun ve yapılandırın
(a) Lisans sunucusu
(b) NTP, DNS ve Yönlendirme
(c) Veri Merkezinden Kümeye
(d) Sunucuları kümeye ekleyin ve yapılandırın
vi. Sanal anahtarları yapılandırın
vii. Depolamayı bağlayın
b. Hyper-V
i. Müşteri tarafından sağlanan medya ve lisans anahtarı kullanılarak, Windows Sunucu ve
Hyper-V Role kurulumu
ii. Yeni VM oluşturun ya da mevcut fiziksel sunucuyu SCVMM Sunucusu olarak kullanın
iii. Dizin Servislerini entegre edin
iv. İhtiyaca göre ODBC bağlantılarını oluşturun
v. SCVMM Server uygulamasını kurun ve yapılandırın
(a) Lisans anahtarları
(b) DNS ve Yönlendirme
18 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
(c) Kümeyi Oluşturun
(d) Kümeye sunucuları ekleyin
vi. Sanal anahtarları yapılandırın
vii. Depolamayı bağlayın
Fizikselden Sanala (“P2V”) Geçiş
a. Servisleri durdurun
b. Yazılımı sunucuları geçirmek için kullanın
i. Geçişi izleyin
c. Geçiş sonrası geçerleme
i. Her OS'un sorunsuz olduğundan emin olun
ii. Yönetici bilgileri ile giriş yapın
iii. Bağlantıyı, sürücüleri ve veri boyutlarını kontrol edin
iv. Uygulamaları geçerleyin
v. Hatalar için olay günlüklerini inceleyin
Depolama - Dell HPCC Storage Solution
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece fabrikadan entegre Dell HPCC Storage Solution
yapılandırmasını sağlar (Dell Ağ Dosya Sistemi (“NFS”) storage solution (“NSS”), Dell HPCC NFS storage
solution - Yüksek Kullanım İmkanı (“NSS-HA”) veya Dell HPCC Tiered Storage Solution).
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
• Depolama alanı tahsisi
• Ağ parametreleri ve bağlantı tipi (NSS ve NSS-HA)
• NFS paylaşımları (NSS ve NSS-HA)
• Çözüm boyutu
• NSS-HA'yı en iyi uygulamalar ile geçerleyin (Tiered Storage Solution)
• Yedek depolama stratejisini oluşturun ve belgelendirin
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• RHEL kurun
a. Yedekli bağımsız disk dizisi ("RAID") ana makine veri yolu adaptörlerini ("HBA"lar) kurun
b. OS kurun
c. Ağ sürücülerini ve protokol parametrelerini yapılandırın
• Fluid Cache for DAS
a. PCIe SSD kartlarını fiziksel olarak takın ve ayarlayın
b. OpenManage Storage Administrator ve Fluid Cache for DAS yazılımını kurun
• Sunucuyu bağlayın
• Tüm gerekli NOS yamalarını kurun
• XFS ve NFS paketlerini kurun ve yapılandırın
• NSS-HA için:
a. OFED kurun
b. Dell OpenManage Server Administrator'ü kurun
c. Dell MD3200 Yönetim yazılımını kurun
• Tiered Storage Solution için
a. Yedekleme cihazını yapılandırın
i. Teyp kitaplığı (servis satın alınmışsa)
ii. DL2200 Appliance (servis satın alınmışsa)
(a) CommVault CommCell® Yönetim Konsolunu kurun
19 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
iii. Tüm gerekli bağlantıların yerinde olduğundan emin olun
(a) Sunucudan LUN'a
(b) Sunucudan yedek depolama cihazına
b. CommVault Simpana® yedekleme yazılımına yamaları uygulayın
c. CommVault Unix File Archiver Agent'ı NSS -HA baş Düğümüne kurun
• NSS işlevini geçerleyin ve gösterin
Depolama - Dell Storage Area Network (“SAN”)
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece diziler, sunucular ve anahtarlar dahil olmak
üzere müşterinin kurduğu Dell Storage Area Network (“SAN”)'ün yapılandırmasını sunar. Cihaz sayısı ve
tipi satılan spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Depolama paylaşımını tanımlayın
• Anahtar yapılandırmasını tanımlayın
• Yeni anahtarlar için bağımsız iSCSI veya Fibre Channel yapılarını planlayın ve belgeleyin
• Dell olmayan veya paylaşımlı ağ anahtarları için, Dell, Müşterinin kendisinin yapılandırması
amacıyla en iyi uygulama talimatlarını sunacaktır
• Depolama yönetimi yazılımını kurmak ve yapılandırmak için konumu belgeleyin
• Tüm sunucular için önerilen yerel alan ağı (LAN) yapılandırmalarını ve güvenlik ayarlarını tartışın
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Depolama bağlantısını yapılandırın
• Özel anahtarları yapılandırın
• Sunucuları yapılandırın
a. Dell sunuculara iSCSI HBA'lar veya NIC'ler ve sürücüleri kurun
b. Dell olmayan sunuculara iSCSI HBA veya NIC ve sürücülerin kurulu olduğundan emin olun
• Dizideki iSCSI parametrelerini yapılandırın
• Challenge handshake kimlik doğrulama protokolünü (CHAP) yapılandırın
• Sunucudan birime olan bağlantıyı doğrulayın
• Depolamayı bölümleyin ve biçimlendirin
• Depolama yönetim yazılımını kurun
• vCenter Plug-in'i kurun
• Yük devretme için arıza etki alanlarını yapılandırın
• E-posta bildirimini yapılandırın ve test edin
• SNMP ayarlarını yapılandırın ve test edin
Depolama - Dell Tape Library
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell Tape Library
yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
• Uzaktan yönetim kartı için statik bir IP adresi ve ana bilgisayar adı
• Basit Posta Transfer Protokolü (“SMTP”) sunucu bilgisi
20 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
Tüm yapı anahtarlarının IP ve sunucu adı
Yapılandırma parametreleri
a. Sürücü sunum gereksinimleri,
b. Bölümleme
c. E-posta uyarısı
d. Medya yuvası yapılandırması
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• IP adresini yapılandırın
• Yönetim parametrelerini yapılandırın
• Kitaplığı bölümleyin
• E-posta ana sayfasını ayarlayın
• Depolama yuvaları ve I/E istasyon parametrelerini ayarlayın
• SAN anahtar bölgesini kurun
Depolama - Dell XC Serisi Küme Dağıtımı
Bu servis; gerek bir XC Serisi Düğümü'nün gerekse müşteri tarafından kurulmuş Dell XC Serisi
Düğüm'ün mevcut bir XC Serisi Küme'ye fiziksel olarak kurulumunu ve yapılandırmasını ya da sadece
yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• XC Serisi küme/düğüm'ünün temel işlevselliğinin tartışılması
• Geçerli bir uygulama planı oluşturulması
• Tüm gerekli IP adreslemelerinin, DNS, NTP ve eposta bildirimlerinin belgelenmesi
• Sanallaştırma yönetimi konsol ihtiyaçlarının ve konumunun belirlenmesi (vCenter veya SCVMM)
• Yeni Dell anahtarlarının belgelenmesi veya mevcut anahtarlar için ağ ihtiyaçlarının tartılması
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Ağ parametrelerini yapılandırın
• Küme/düğüm'ü başlatılması ve tüm IP adreslerinin atanması
• Nutanix İS (NOS)'un Onaylanması ve güncellenmesi
• Hipervisor yönetim sunucusunun kurulması veya küme düğümlerinin mevcut yönetim
konsoluna aktarılması
• Küme yapılandırmasının ve işleyişinin onaylanması
• Müşteriyi uygun Nutanix lisanslamasıyla ilgili bilgilendirme
Storage - Dell Storage with Microsoft Storage Spaces
This service provides for the implementation of Dell Storage with Microsoft Storage Spaces using
Microsoft Windows 2012 R2 with up to four (4) Dell servers attached to up to four (4) Dell Storage MD
Disk Enclosures and up to two (2) Dell Networking Switches (non-director class).
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Müşterinin donanım ve yazılım yapılandırmasını baz alarak, geçerli bir uygulama planı oluşturun.
• Depolama paylaşımını tanımlayın.
• Yapılandırmanın ortam açısından minimum donanım ve yazılım koşullarını tanımlayın ve
bunların karşılandığını onaylayın.
• Discuss the recommended LAN configurations with the Customer, if applicable.
21 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Install Dell cluster nodes and MD storage enclosures, if applicable
• Configure network switches
• Sunucu haritalamalarını uygulama programına uygun olarak yapılandırın:
• Configure the Dell cluster nodes
• Configure Storage Spaces
Depolama - Direct Attach Storage (“DAS”)
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell Direct Attached
Storage (“DAS”) yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre belirlenir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Depolama alanı tahsisi
b. Yönetim Portu IP ayarları
c. SNMP/E-posta bildirim ayarları
• Entegrasyon (adımlar ürüne dayalı olarak değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Sunucu PERC'i yapılandırın
• Sunucuları yapılandırın
a. Dell sunucularına HBA ve sürücüyü kurun
b. Dell olmayan sunuculara HBA(lar) ve sürücülerin kurulu olduğundan emin olun
• Sürücüleri ve yönetim yazılımını kurun
• Depolamayı yapılandırın
• Sanal Diskleri Yapılandırın
Depolama - Network Attached Storage (“NAS”)
Bu servis, ya fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Dell Network
Attached Storage (“NAS”) yapılandırmasını sağlar. Cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre
belirlenir.
Bu servis, Dell Direct Attached Storage (“DAS”) veya Dell Storage Area Network (“NAS”) servisleri ile
birlikte satılabilir. Birleşik NAS + DAS veya NAS + SAN servisleri hakkında ek bilgi için bu belgedeki servis
açıklamalarına bakınız.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Depolama paylaşımını tanımlayın
i. NAS rezerv boyutu, DNS, dosya sistemi
ii. SNMP ve dizin servisleri
iii. Sunucular, gruplar, sanal diskler ve kotalar
b. Çoğaltma planını tanımlayın
c. NAS küme parametrelerini tanımlayın
• Önerilen yerel alan ağı ("LAN") yapılandırmalarını ve güvenlik ayarlarını tartışın
a. İlgili tüm anahtar yapılandırmalarını belgeleyin
22 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
• Özel anahtarlar için bağımsız iSCSI veya Fibre Channel yapıları tasarlayın
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Windows Storage Server cihazları
a. HBA'ları sunuculara ayarlayın
b. Özel anahtarı/anahtarları yapılandırın
c. Depolamayı yapılandırın
i. Kümeyi oluşturun
ii. Kümeyi yapılandırın
(a) DNS
(b) Dizi bazlı kotalar
(c) Dizin Servisleri
d. Sunucudan Birime olan bağlantıyı doğrulayın
e. Dosya sistemini yapılandırın
f. E-posta bildirimini yapılandırın ve test edin
g. İlk sistem yapılandırması
i. Ağ iletişimi
ii. Bir etki alanına katılın
iii. Windows® güncellemelerini yapın
h. Map Identity for NFS
i. Uzak masaüstünü yapılandırın
j. Dosya Sunucusu yönetimini yapılandırın
i. Provizyon depolama
ii. Provizyon paylaşımları
iii. NFS için Microsoft Servisleri
k. Microsoft iSCSI hedeflerini oluşturun
l. Yazdırma Servisini Yapılandırın
m. Microsoft Küme Oluşturmayı yapılandırın
• Dell Fluid File System ve diğer cihazlar için
a. HBA'ları sunuculara ayarlayın
b. Özel anahtarı/anahtarları yapılandırın
• Depolamayı yapılandırın
a. Kümeyi oluşturun
b. Kümeyi yapılandırın
i. DNS
ii. SNMP
iii. Yönetim yazılımı
iv. NAS Dosya Sistemi Kotaları
v. Dizin servisleri
c. Çoğaltmayı yapılandırın
• Sunucudan dosya sistemine ya da paylaşım/aktarıma bağlantıyı doğrulayın
• E-posta bildirimini yapılandırın ve test edin
Yedekleme ve Çoğaltma Servisleri
Yedekleme Yazılımı
Bu servis, mevcut bir Dell storage ortamında Yedekleme yazılımının kurulumunu ve yapılandırılmasını
veya yükseltilmesini sağlar.
Bu servis, çeşitli uygulamaları kapsar. Şu an desteklenen yazılımların tam listesi için satış temsilcinizle
temasa geçiniz.
23 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Bant yedekleme ve diske yedekleme cihazlarını eşleyin
• Yedekleme gerektiren istemcileri belgeleyin
a. Uygulama verisi ve lisansları
b. Otomasyon ihtiyaçları
• Depolama ayarlarını belgeleyin
a. Depolama gruplarını ve veri havuzlarını tanımlayın
• Ağ yapılandırmasını belgeleyin
a. Çözünürlük, sunucu adları ve IP adreslerini verin
b. NIC bağlama
c. Güvenlik Duvarı (Firewall) Yapılandırması
d. Bant genişliğini doğrulayın
• Yedekleme stratejisini ve gereksinimleri belgeleyin
a. Birincil DR konumu
b. Veri saklama
c. Zamanlama
d. Özel depo
e. Yedekleme penceresi
i. Donanım/yazılım yapılandırma desteklerini geçerleme olacaktır
• Depolamayı Değerlendir
a. Alan kullanımı ve gereksinimleri
b. Yapılandırma
c. Teyp ortamı
• İş Planları için sistem kaynağı
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• İstemcileri kurun ve yapılandırın
• İstemciler ile yedekleme cihazı arasında ağı yapılandırın
• Yedekleme cihazını yapılandırın
a. Teyp kitaplığı
b. Disk yedekleme
c. Kitaplık kaynaklarını yapılandırın
• Depolamayı yapılandır
• Yedekleme yazılımını kurun ve yapılandırın
a. Planları ayarlayın
• Yapılandırmayı gösterin/test edin
Dell Depolama Donanım-tabanlı Çoğaltma & Anlık görüntüler
Servis, Dell Storage device'lar, kümeler veya gruplar arasında çoğaltma veya anlık görüntülerin
kurulumu ve yapılandırmasını sağlar. Teslim edilecekler, cihaz sayısı ve tipi satılan spesifik servise göre
belirlenir. Aksi belirtilmedikçe, Servis cihazların aynı veri merkezi veya tesisinde olmasını gerektirir.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Mevcut depolama yapılandırmasını doğrulayın
• Çoğaltma ortaklarını ve birimleri ya da çoğaltılacak Sanal Diskleri belgeleyin
24 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
Entegrasyon planı oluşturun
a. Depolama paylaşımını belgeleyin (blok)
i. Depolama havuzları, birimleri ve boyutlama
ii. Kotalar
b. Depolama paylaşımını belgeleyin (dosya)
i. NAS yedek boyutu ve sunucu atamaları
ii. CIFS, NFS veya Fluid File System yapılandırması
iii. Kotalar
iv. DNS, SNMP ve Dizin Servisleri
c. Anlık görüntü bilgilerini belgeleyin
i. Kaynak ve hedef birimler
ii. Planlar
d. Çoğaltma bilgilerini belgeleyin
i. Kaynak ve hedef ürünler ve birimler
ii. Planlar
iii. Birim paylaşımı
• Yerel alan ağı ("LAN") yapılandırmalarını ve güvenlik ayarlarını tartışın
• Anahtarlar için iSCSI veya Fibre Channel yapılarını belgeleyin
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Anahtarları ve ağ yapısını yapılandırın
• Depolamayı yapılandır
• Çoğaltma
a. Sanal Diskler Oluşturun
b. Kümeyi oluşturun ve yapılandırın
i. DNS & SNMP
ii. kotalar
iii. Dizin servisleri
c. Çoğaltma Çiftlerini Oluşturun
d. Çoğaltma ilişkisini kurun
e. Birim çoğaltmayı yapılandırın
f. Uçtan uca çoğaltma testini gerçekleştirin
g. Otomatik senkronizasyon özelliğini geçerleyin ve test edin
• Anlık Görüntüler
a. Anlık görüntüler oluşturma
b. Planı oluşturun
c. Monte edin ve erişimi doğrulayın
Dell Storage Yazılımı-tabanlı Çoğaltma ve Anlık görüntüler
Bu servis, mevcut bir Dell storage ortamında Dell Depolama Yazılımı tabanlı Çoğaltma veya Anlık
görüntülerin kurulumunu ve yapılandırmasını veya yükseltilmesini sağlar.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Anlık görüntü ortamını doğrulayın
i. Microsoft Windows sunucu, Exchange ve/veya SQL
ii. VMware Sanal Altyapısı
iii. Microsoft Hyper-V
25 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
iv. Yapılandırma
(a) Uygulamalar
(b) İşler
(c) Planlar
b. Çoğaltma
i. Depolama yapılandırmasını doğrulayın
ii. Ağ uygulamasını ve bant genişliği gereksinimlerini geçerleyin
(a) QoS ayarlarını belgeleyin
iii. Çoğaltma ortaklarını belgeleyin
• Entegrasyon (adımlar ürüne göre değişebilir)
• Anlık Görüntüler
a. Sunucuları hazırlayın
b. Anlık görüntü işlerini oluşturun
c. Yapılandırmayı gösterin/test edin
• Çoğaltma
a. Çoğaltma ortaklarını yapılandırın
b. Birim çoğaltmasını oluşturun
c. Test verilerini kopyalayın ve geçerleyin
Genişleme ve Yükseltme Servisleri
Not: “Mevcut", üretimdeki ya da üretime hazır durumdaki veri merkezinde kurulu olan ve yapılandırılan
bir cihazı veya ortamı belirtir.
İlave Sunucu(lar)ı, Disk Kasa(lar)ını, Depolama Dizi(ler)ini, Denetleyici(ler)i veya
Anahtar(lar)ı Mevcut bir Dell SAN'ın içine Entegrasyonu
Bu servis, fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu Sunucular, Disk
Muhafazaları, Depolama Dizileri, Denetleyiciler veya Anahtarların Mevcut bir Dell SAN'a göre
yapılandırmasını sağlar.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Önerilen yerel alan ağı (LAN) yapılandırmalarını ve sunucuların güvenlik ayarlarını önerin
• Anahtarlar için geçerli bağımsız yapıları belgeleyin
• Entegrasyon (adımlar çözüme göre değişebilir)
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Sunucuların
a. Mevcut Dell anahtarlarını yapılandırın veya Dell olmayan anahtarlar için en iyi
yapılandırmaları sağlayın
b. Her sunucuyu yapılandırın
i. Dell sunucularına HW bileşenlerini kurun
c. Depolama ara bağlantı ve dizi parametrelerini yapılandırın
d. Sunucudan depolamaya bağlantıyı doğrulayın ve sunucuları depolamaya atayın
• Disk muhafazaları veya depolama dizileri
a. Depolamayı yapılandır
b. Sunucu eşleşmelerini yapılandırın
c. Ana bilgisayardan LUN'a olan bağlantıyı doğrulayın
26 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
Anahtarların
a. Anahtar internet protokol (“IP”) adresini, maskeyi ve ağ geçidi bilgilerinin (iSCSI)
yapılandırılması
b. Bölgeyi yapılandırın (Fibre Channel)
c. İlgili sunucuların depolama ile iletişim kurabildiğinden emin olun
d. Web-yönetiminin düzgün çalıştığından emin olun
e. Anahtarı mevcut müşteri ağına bağlayın
f. Bağlantı durumunu doğrulayın
Denetleyicilerin
a. Depolama, denetleyiciler, anahtarlar ve sunucuları yapılandırın
b. Sunucudan birimlere olan bağlantıyı doğrulayın
c. Yük devretme için arıza etki alanlarını yapılandırın
İlave Sunucu(lar)ın veya Düğüm(ler)in bir Microsoft™ Küme'ye entegrasyonu
Bu servis, fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu sunucular veya
düğümlerin mevcut bir Microsoft™ Küme'ye göre yapılandırmasını sağlar.
Bu Servis gerekirse, heartbeat ağı arayüz kartının (“NIC”), heartbeat kablolarının, Microsoft işletim
sisteminin (“OS”) ve bileşenlerinin ve/veya herhangi bir Dell destekli servis paketinin her bir küme
düğümüne kurulmasını sağlar.
Kilit Servis Adımları
• Çözüm Planlaması
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Sistem yapılandırması
b. Etki alanı yapısı
c. Heartbeat altyapısı
• Entegrasyon
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Microsoft Cluster Service (“MSCS”)'i kurun ve yapılandırın
• İşlevselliği ve yük devretmesini test edin
NAS cihazlarının Mevcut Dell SAN'ın içine Entegrasyonu
Bu servis, fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu NAS cihazını mevcut bir
SAN'a göre yapılandırmasını sağlar.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması:
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Depolama paylaşımını ve yapılandırmayı tanımlayın
b. Anlık görüntü bilgilerini tanımlayın
c. Anahtar yapılandırmalarını belgeleyin
• Entegrasyon:
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Ethernet anahtarlarını yapılandırın
• Depolamayı yapılandır
• NAS cihazını yapılandırın
• Sunucudan dosya sistemine ya da paylaşım/aktarıma bağlantıyı doğrulayın
27 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
Dosya sistemlerini bölümlendirin ve biçimlendirin
E-posta bildirimini yapılandırın ve test edin
Bir Dell Sunucusunun yükseltilmesi (Raf ve Tower)
Bu servis, fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu dahili bileşenlerin bir raf
ya da tower form faktörü ile mevcut bir Dell sunucusuna göre yapılandırmasını sağlar.
• Çözüm Planlaması
• Herhangi bir sabit sürücü veya RAID denetleyici ile alakalı yükseltmeler için Müşterinin
mantıksal ünite numaraları (“LUN”) gereksinimlerini belirleyin
• Entegrasyon
a. [Hiçbir arıza olmadan düzgün açıldığını doğrulamak için müşteri sunucuyu açıp
kapatmalıdır]
b. Gerekirse, sunucuyu raftan uzatın ya da çıkarın.
i. İşlemci yükseltmeleri için:
(a) Ana kartı ve/veya CPU'yu çıkarın
(b) Yeni ana kartı ve/veya CPU'yu takın
(c) Tüm çevre birimi kartlarını ve konektörlerini yerine takın
ii. Bellek yükseltmeleri için:
(a) Bellek değiştiriliyorsa, eski belleği çıkarın
(b) Yeni belleği takın
iii. NIC kurulumu için:
(a) Mevcut bir NIC değiştirilirse, kabloyu ayırın ve eski kartı çıkarın
(b) Yeni NIC'i takın ve ağ kablosunu da NIC'e takın
iv. DRAC kurulumu için:
(a) Mevcut bir DRAC değiştirilirse, kabloları ayırın ve eski kartı çıkarın
(b) Yeni DRAC'i takın ve kabloları DRAC'e takın.
v. RAID denetleyici kurulumu için:
(a) Denetleyici değiştirilirse, kabloyu ayırın ve eski denetleyiciyi çıkarın
(b) Yeni denetleyiciyi takın ve kabloyu uygun sabit sürücülere bağlayın
vi. Sabit sürücülerin kurulumu için:
(a) Sabit sürücüler değiştirilecekse, kabloları ayırın ve eski sürücüleri çıkarın
(b) Gerekirse, montaj braketlerini sürücülere takın
(c) Sürücüler sunucuya takın, kabloları yeniden uygun denetleyiciye bağlayın
c. Geçerleme
i. Sunucuyu açın:
(a) RAM, CPU ve diğer çevre birimleri uygun şekilde görünürler
(b) BIOS onaylı bir sürüme sahip
(c) Yeni donanımlar uygun bellenim revizyonlarına sahip
ii. Microsoft® Windows® tabanlı sunuculara, yeni bir NIC kuruluysa:
(a) Yeni sürücüleri gerektiği gibi kurun
(b) NIC'in IP parametrelerini yapılandırın
(c) Ağa bağlantıyı doğrulayın
iii. Yeni sürücüler veya RAID denetleyici için:
(a) Sunucunun yeniden başlatımı bellenim RAID uygulamasını açar
(b) Tüm sürücülerin mevcut olduğunu ve düzgün çalıştığını geçerleyin
(c) Yeni LUN'lar oluşturun veya gerekirse mevcut olanı değiştirin
iv. Sunucuyu kapatın ve rafa/konuma geri götürün
28 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Bir Dell Sunucusunun (Blade Kasa) yükseltilmesi
Bu servis, fiziksel kurulum ve yapılandırmayı ya da sadece müşterinin kurduğu blade'ler, düğümler veya
kızakların bir blade kasalı Dell Sunucuya göre yapılandırmasını sağlar.
• Çözüm Planlaması
• Depolama blade'leri için:
a. Entegrasyon planı oluşturun
i. Depolama paylaşımını tanımlayın
ii. Depolama yönetimi yazılımını kurmak ve yapılandırmak için konumu
tanımlayın/doğrulayın
b. Tüm iSCSI sunucular veya Fibre Channel sunucuların bölge yapılandırması için önerilen
yerel alan ağı (LAN) yapılandırmalarını ve güvenlik ayarlarını tartışın
c. Bağımsız iSCSI yapılar veya FC bölgesi için anahtar yapılandırmasını planlayın ve belgeleyin
• Entegrasyon
• Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
• Bilgi işlem blade'leri için
o CMC, iDRAC ve iKVM modülleri için IP adreslerini yapılandırın
o Desteklenen OS'u kurun
o Bellenimi yükseltin
• Katman 2 özelliklerinin (VLAN'lar, LAG'lar) anahtar yapılandırması için
• Yönetim portlarını Müşterinin verdiği ağ noktalarına takın
• Temel işlevi doğrulayın
• Depolama blade'leri için
o Her bir gelişmiş entegrasyon talimatı için depolamayı yapılandırın. Bu belgedeki
“Dell Storage Area Network” servisine bakın
Bir Dell Storage Device'ın Yükseltilmesi
Bu servis, mevcut Dell Storage Device'ın yükseltilmesi, disklerin, yuva genişletme veya teyp sürücülerin
mevcut bir Dell Storage Device veya disk dizisine eklenmesi, mevcut bir Dell Storage Device'ın bir
sürümden daha yeni bir sürüme dönüştürülmesi veya bunların çeşitli kombinasyonlarını sağlar.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması (adımlar ürüne göre çeşitlilik gösterebilir)
• Entegrasyon planı oluşturun
a. Dell Storage Device ile aktivitelerin çevrim içi ya da çevrim dışı yapılıp yapılmayacağını
tanımlayın
i. Çevrimdışıysa, bir bakım penceresinde Servis teslimatı planlayın
b. Mevcut bileşen yükseltme gereksinimlerini (bellenim, yazılım) belgeleyin. Müşteri, bazı
ekipmanlara değişiklikleri uygulamaktan sorumlu olabilir.
c. Depolama veya kitaplık yapılandırma değişikliklerini tanımlayın
• Entegrasyon
• Yazılım ve bellenim için yükseltin
a. Depolama yönetim yazılımı
b. Depolama denetleyicisi bellenimi
c. Ekli Dell sunucular (Dell sunucular/NAS tarafından desteklenir) BIOS ve OS
d. Dell Networking bellenimi
e. Depolama dizesinin başarıyla yeniden yüklendiğini ve çalıştığını doğrulayın
f. Depolamanın uygun sunuculara görünür olduğunu doğrulayın
• Dahili bileşenler için (diskler, ör., bellek, I/O kartları dışında)
29 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
•
a. Depolama yönetimi bellenim/yazılımını en son önerilen sürüme güncelleyin
b. Çıkarılan/değiştirilen ara bağlantı kablolarını etiketleyin
c. Yükseltme sırasında değiştirilecek I/O kartlarını ya da bileşenleri çıkarın
d. Bileşenleri takın
e. Yönetim konsolu (veya OS) ve temel işlev testi yoluyla yükseltmeyi doğrulayın
Teyp cihazları için
• Teyp sürücüsü eklemeleri:
a. Mevcut teyp sürücüsünü ya da yuva plakalarını çıkarın
b. Teyp sürücüsünü takın
• Teyp kitaplığı yuva genişlemeleri
a. Yuva genişleme kitini kitaplığa takın
• Teyp kitaplığı genişleme modülünün takılması
i. Fiziksel olarak kurun (servis satın alındıysa)
ii. Güç Dağıtım Ünitelerini (“PDU'lar”) gerektiği gibi rafa kurun
iii. Güç kablolarını modüle takın
• Yukarıdaki tüm teyp servisleri
a. Teyp sürücüleri Müşterinin belirttiği anahtarlar/sunuculara kablo ile bağlayın
b. Teyp kitaplığını çalıştırın ve görünür bir arıza olmadığından emin olun.
c. Kitaplığın uygun bellenim sürümünde olduğundan emin olun
d. Kitaplık bölümlemesini ayarlayın
e. Müşterinin verdiği yazılım ya da opsiyonel olarak Dell'in verdiği yedekleme yazılımı
değerlendirme kopyasını kullanarak veri örneğinin (100MB) yedeklemesini test edin
Disk sürücü eklemeleri için
a. Mevcut disk sürücü veya yuva plakalarını çıkarın ve disk sürücülerini takın
(servis satın alındıysa)
b. Yeni diskleri yönetin ve bir yeniden çizme işlemi başlatın
c. Depolama profilleri ve birimlerini oluşturun
d. Birimleri uygun depolama profiline atayın
e. Gerektiği şekilde, birim yeniden yürütme zaman planlarını oluşturun
f. Sunucu eşleşmelerini yapılandırın
g. Sunucunda LUN'a bağlantıyı doğrulayın ve LUN'ları bölümleyip biçimlendirin
Cihaz dönüşümleri veya tüm HW cihaz yükseltmeleri için (silme)
a. Depolama yönetimi bellenimini/yazılımını güncelleyin
b. Çıkarılan/değiştirilen ara bağlantı kablolarını etiketleyin
c. Uygun I/O aktivitesinin durdurulduğunu doğrulayın
d. Cihazın yerleşimini doğrulayın
e. Cihazı kapatın ve
i. Dönüşüm: Gerekirse cihazı raftan çıkarın. Gerekli mevcut bileşenleri çıkarın.
ii. Cihaz yükseltmesi: Mevcut cihazı raftan çıkarın. Yeni cihazı rafa takın.
f. Dönüştürülen veya yükseltilen cihaza yeniden kablo çekin
g. Cihazı açın ve uygun şekilde çalışmasını sağlayın
h. Tüm ekli cihazların eskisi gibi çalıştığından emin olun
Geçiş Servisleri
Not: Geçiş servisler geçiş sırasında veri ve uygulamalara sürekli erişime izin vermeyebilir. İş kaybı
miktarı, ortam ve geçiş metodolojisinin spesifik özelliklerine göre değişiklik gösterir. Müşteriler,
geçiş sırasında ve Dell geçiş servisleri ile çalışırken veri, uygulama, sunucu ve depolama gibi
konularda iş kaybıyla karşılaşırlar.
30 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Kurumsal Depolama Veri Geçişi
Bu Servis, herhangi bir NAS veya SAN'dan (İçeriği Adreslenebilir Depolama veya “CAS” hariç) Dell
storage'a dosya ve blok verisi (uygulama hariç) geçişini sağlar. Bu Servis, Müşterinin depolama
dizisinden yeni uygulanan Dell Storage dizisine veri geçişini yapacaktır. Kaynak ve hedef sistemler, aynı
fiziksel veri merkezi içinde bulunmalıdır.
İşletim sistemi sürümleri, uygulama geçişi, sunucu sayısı ve diğer değişkenler için kısıtlamalar söz
konusu olabilir. Ek bilgiler için satış temsilcinize başvurun ve Servisin ihtiyaçlarınızı karşılayıp
karşılamayacağını belirleyin.
Kilit Servis adımları
• Çözüm Planlaması
• Riskleri ve olası sorunları tanımlayın ve risk azaltma planı oluşturun
• Geçiş için belirlenen envanter verisi ve cihazları
• Geçiş planı oluşturun
• Geçiş (adımlar metoda göre değişir; projeler çeşitli yöntemleri kullanabilir)
• Dizi-tabanlı
• Ortama fiziksel olarak kablo çekin
• FC bölgelerini ve/veya iSCSI bağlantılarını yapılandırın
• Birimleri içe aktarın
• Sunucuları Dell storage'e aktarın ve yapılandırın
• Çoklu yolları yapılandırın ve geçiş yaptırılan birimleri eşleyin
• Numune verisini geçerleyin ve yük devretmeyi test edin
• Temizleyin ve çevrim içi olun
• Sunucu-tabanlı
• Sunucuları ekleyin
• Hedef birimleri yapılandırın
• Mevcut hedef birimler
• Geçiş yazılımını kurun
• Verileri aktarın
• Çoklu yolu yapılandırın
• Numune verisini geçerleyin ve yük devretmeyi test edin
• Temizleyin ve çevrim içi olun
• Cihaz-tabanlı
• Cihazı kurun ve veri yoluna ekleyin
• FC bölgelerini ve/veya iSCSI bağlantılarını yapılandırın
• Cihazı ve mevcut birimleri kaydedin
• Veri geçiş işlerini oluşturun ve ikizleme işlemini başlatın
• Hedef dizisi eklentisi için yapılandırılan sunucuları kaydedin
• Numune verisini geçerleyin ve yük devretmeyi test edin
• Cihazı çıkarın ve temizleyin
• Not: Müşteri, uygulamaları geçişin ardından uygulamaları üretim durumuna almaktan
sorumludur.
• NAS-tabanlı
• Paylaşımları oluştur/doğrula/Hedefteki dışa aktarımlar
• Kimlik doğrulamayı ve izin ayarlarını geçerleyin
• Kaynak Paylaşımlar/Dışa aktarımlardan verileri aktarın
• Geçiş sunucusundaki kaynak ile hedefi eşleyin/monte edin
• Geçiş işleri ve planlarını oluşturun
• Sistem geçişini yapın
31 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
•
•
•
Numune verisini geçerleyin ve yük devretmeyi test edin
Son kullanıcı erişimini etkinleştirin
Ağı, Anlık görüntüleri, Kotaları yapılandırın
Bir Sunucunun Yeni bir Dell Sunucusuna geçişi
Bu servis, mevcut tek bir sunucunun tek bir yeni Dell PowerEdge™ sunucu ile değişimini/buna geçişini
sağlar. Servisler arasında, geçerli OS'un kurulumu (fabrikada kurulmadıysa), OS'un temel yapılandırması,
uygulamaların kurulumu ve geçiş sırasında olabilecek kurulum, geçiş ve/veya uyumluluk sorunları
hakkında üçüncü taraf satıcılara danışma imkanı veren işbirliğine dayalı yardım* bulunur.
* Desteklenen uygulamalar, taşınan veri miktarı ve işbirliğine dayalı yardım için harcanan saat olarak
süreye ilişkin kısıtlamalar geçerli olabilir. Spesifik bir teklifin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını
anlamak için servis kapsamını bilmek amacıyla satış temsilcinize danışın.
Fizikselden Sanal Sunucuya Dönüşüm
Bu servis, fiziksel sunucuların sanal makinelere dönüşümünü sağlar. Cihaz ve sanal makine sayısı satılan
spesifik servise göre belirlenir. Bu servis, hypervisor kurulumunu veya yapılandırmasını içermez fakat bu
kurulum servisleri ile birlikte satın alınabilir ve sunulabilir.
İşletim Sistemi ve Yazılım Servisleri
Bir İşletim Sistemi veya Hypervisor'ın Kurulması
Bu servis, bir işletim sisteminin (“OS”) bir Dell PowerEdge™ sunucusuna kurulmasını sağlar.
Desteklenen OS'lar OEM'e bağlı olarak değişir fakat tipik olarak desteklenen Microsoft® Windows®,
Red Hat®, SUSE®, NetWare®, VMware® veya Solaris® OS'larını içerir.
Kurulum servisi bir hypervisor (ör., VMware® ESX, Microsoft® Hyper-V®) için yapılacaksa, verilecek
ilave servisler arasında yönetim konsolunun kurulması, OS şablonlarının oluşturulması, desteklenen OS
imajlarının şablonlara kurulumu ve ilave sanal altyapı yapılandırması bulunabilir.
Bu kurulum işlemleri, satın alınan spesifik servise dayalı olarak müşterinin yerinde ya da uzaktan
telefon/web bağlantısı ile yapılabilir. Kısıtlamalar olabilir; spesifik bir teklifin ihtiyaçlarınızı karşılayıp
karşılamadığını anlamak için servis kapsamını bilmek amacıyla satış temsilcinize danışın.
Bu servis, sunucu kurulum servisleri ile birlikte satın alınıp sunulabilir (hem fiziksel olarak yerinde hem
de uzaktan sunulur).
32 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016
Yazılım Uygulamalarının Kurulumu
Bu kurulum faaliyetleri, müşterinin kendi yerinde veya satın alınan özel hizmete bağlı olarak uzaktan
telefon/ağ bağlantısı aracılığıyla teslim edilebilir. Geçerli kısıtlamalar olabilir; bu nedenle özel tekliflere
yönelik hizmetlerin kapsamının ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağını temin etmek için satış
temsilcinize danışın. Hizmetler kapsamı belgesi, size bu özel hizmetin bir parçası olan uygulamalar
hakkında bilgi sağlayacaktır.
Bu Hizmet; planlama, yapılandırma ve Dell tarafından desteklenen cihazlarda bulunan özel
uygulamaların uygulanmasına yönelik hizmetleri kapsar.
Not: Cihaz(lar)ın fiziksel kurulumu ve/veya işletim sistemi (“İS”) kurulumu bu Hizmete dahil değildir.
Ancak bu hizmet, sunucu kurulum hizmetleri (hem yerinde fiziksel kurulum hem de uzaktan kurulum
seçeneği ile teslim edilen) ile birlikte satın alınılabilir veya teslim edilebilir.
33 I Enterprise Advanced Deployment Services | v2.3 | August 26, 2016

Benzer belgeler