ST-991123P5 SEREMAKS FORT FİLM TABLET

Transkript

ST-991123P5 SEREMAKS FORT FİLM TABLET
SEREMAKS FORT FĐLM TABLET
FORMÜLÜ
Bir fort film tablet, 9.6 mg Ginkgo Glikozidi içerecek şekilde standardize edilmiş 40 mg Ginkgo
Biloba yaprakları kuru ekstresi ve ayrıca, boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171), sarı demir
oksit ve kırmızı demir oksit (E 172) içermektedir.
FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ
Ginkgo glikozidleri, Ginkgo Biloba ağaçlarının yapraklarından ekstre edilerek, standardize
edilmektedir.
Ginkgo Biloba ekstresi, arter ve kapiller damarların elastikiyetini artırarak ve trombosit aktive edici
faktörleri (PAF) inhibe ederek vücuttaki normal kan akımının devamını (özellikle küçük ve çok
küçük çaplı damarlarda) sağlar, dokuların oksijenden yararlanmalarını artırır, oksijen eksikliğine
bağlı hasarı engeller.
Beyin ve santral sinir sistemindeki kan akımını artırarak, sinir hücreleri arasındaki iletimi artırır.
Trombosit aktive edici faktörleri inhibe etmesi sonucunda da kan viskozitesini azaltarak beyin kan
akımını artırır, bilişsel fonksiyonların iyileşmesini sağlar.
Ginkgo Biloba ekstresi güçlü antioksidan potansiyele sahiptir. Serbest radikalleri nötralize ederek,
lipid peroksidasyonunu önler ve özellikle sinir sistemi hücrelerini, retina ve makulayı hasardan korur.
Yukarıda sayılan bu etkileri sonucunda; serebral performans bozukluklarında görülen entellektüel
yetenek ve aktivite azalmasını; baş dönmesini, kulak çınlamasını, baş ağrısını, hafıza zayıflığını,
anksiyete beraberindeki ruhsal uyum bozukluklarını düzeltir; kol ve bacaklardaki hassasiyet,
karıncalanma, uyuşma, ve soğukluk hislerini azaltır; kesikli topallama (claudicatio intermittens)
hallerindeki ağrıyı azaltarak, ağrısız yürüme süresini önemli ölçüde artırır.
Oral kullanım sonrası gastrointestinal sistemden hızla emilmektedir. Biyoyararlanımı %70-100
arasında değişmektedir. Emilim sonrası dokulara, özellikle göz, glandlar, ve sinir dokusuna
(hipotalamus, hipokampus, corpus striae) dağılmaktadır.
Biyolojik yarılanma ömrü, 3,2-7 saat arasında değişmektedir.
Seremaks fort film tablet, karbonhidrat metabolizması üzerinde olumsuz etkisi olmadığından, diabetli
hastalar tarafından da kullanılabilir.
ST-991123P5
ENDĐKASYONLARI
Organik beyin sendromunda görülen demansiyel şikayetler (konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık)
ruhsal uyum bozuklukları, kulak çınlaması, baş dönmesi, baş ağrısı, periferik oklüsif arter
hastalıklarında görülen kesik topallamada (Fontaine Stage II) ağrısız yürüme mesafesinin artırılması.
KONTRENDĐKASYONLARI
Bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlık halinde kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Seremaks fort film tablet kullanımına başlamadan önce, serebral patolojilerin spesifik tedavi
gerektiren bir nedene bağlı olup olmadığı belirlenmelidir.
Gebelerde ve çocuklarda kullanımı önerilmez.
Doktor önermediği sürece süt verenlerde kullanılmamalıdır.
YAN ETKĐLER/ADVERS ETKĐLER
Nadiren sindirim sistemi yakınmaları, alerjik deri döküntüleri ve baş ağrısı bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BĐR ETKĐ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ:
ĐLAÇ ETKĐLEŞĐMLERĐ VE DĐĞER ETKĐLEŞMELER
Günümüze dek bildirilen başka bir etkileşim yoktur.
KULLANIM ŞEKLĐ VE DOZU
Serebral Performans Bozuklukları (Demans Sendromu)
Günde 3 kez 1-2 tablet (120-240 mg/gün Ginkgo Biloba ekstresine eşdeğer olacak şekilde)
Tedavi süresi hastalık semptomlarının şiddetine bağlıdır. Kronik hastalıklarda en az 8 hafta
kullanılmalı ve 3 ay sonunda devam edilip, edilmemesi konusunda değerlendirme yapılmalıdır.
Periferik arteriyel oklüsif hastalıklar, vertigo, kulak çınlaması:
Günde 3 kez 1 tablet (120 mg Ginkgo Biloba ekstresi) veya günde 2 kez 2 tablet (160 mg/gün)
Periferik arteryel oklüsif hastalıklarda ağrısız yürüme mesafesinin iyileştirilmesinde minumum 6
haftalık tedavi gereklidir.
ST-991123P5
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C’nin altında, oda sıcaklığında çocukların ulaşamayacakları yerde ve ambalajında saklayınız.
TĐCARĐ TAKDĐM ŞEKLĐ VE AMBALAJ MUHTEVASI
20 ve 50 tablet içeren blister ambalajlarda satışa sunulmaktadır.
REÇETELĐ SATILIR.
Ruhsat Tarih ve No
: 17.11.1999 - 194/22
Ruhsat Sahibi
: HÜSNÜ ARSAN Đlaçları A.Ş.
80670 Maslak – ĐSTANBUL
Đmal Yeri
: BĐLĐM ĐLAÇ SAN ve TĐC. A.Ş.
80670 Maslak-ĐSTANBUL
Prospektüs onay tarihi: 13.12.1999
ST-991123P5