RD-1 Kaplama Cihazı Teknik Verileri

Transkript

RD-1 Kaplama Cihazı Teknik Verileri
TEKNiK DÖKÜM
34
KAPLAMA CÝHAZI RD-1
RD-1 kaplama ünitesi küçük ölçekli, pratik bir cihazdýr. Banyo kaplamanýn yaný
sýra kalem kaplama da yapýlabilir.Altýn, rodyum, gümüþ, bakýr, nikel gibi baþlýca
metal kaplama iþlerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Özellikle kuyumcu ve saatçi atölyelerinde, diþ protez atölyelerinde, laboratuarlarda
ve mühendislik fakültelerinde tercih edilen bir cihazdýr.
Dýþ Gövde
Dýþ Ölçüler (e × b × y)
Redresörün Özellikleri
Gerilim
Aðýrlýk
Fiyatý
190 × 280 × 300 mm
15V / 15A
230V / 50Hz
11 kg
TEKNiK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Peykhane Sk. Büyük Birol Ýþ Haný Zemin Kat Çemberlitaþ / Ýstanbul
Tel: (0212) 638 67 27-28 Faks: (0212) 638 33 13
Kuyumcukent, Atölye Bloðu,Zemin Kat, 1.Sok. No:1, Yenibosna - Bahçelievler
Tel: (0212) 603 01 43-50-53 Faks: (0212) 603 01 40
www.teknikdokum.com
e-posta: [email protected]