günlük bülten - Global Menkul Değerler

Transkript

günlük bülten - Global Menkul Değerler
global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
B o rs ala r
K a pa nış
20.06.2012
Değ.(% ) V a de li İş lem le r
İ MK B 100
59,300
2 .59 V O B Endeks
D ow Jone s
12,837
0 .75 V O B Dolar
S& P 500
1,358
B o ves pa
57,195
D AX
6,363
N ikk ei
8,770
Şa ngay
2,294
Ka panış
De ğ. (% )
7 1.625
1.99 D ola r/ T L
1.808
0 .98 V O B 30 Açık Po zisy on
196 ,545 E uro/ D ola r
1 2,743
1 .32 F ut. S&P 5 00
-0 .30 F ut. DA X
Önemli Gelişmeler
K a pa nış
De ğ.(% )
1.792 4
-0.4 7
9.0 9
-0.3 3
1.268 2
-0.0 2
- 0.63 F aiz
1 .78 D ola r A çık Pozis yon
1 .84 F ut. Do w Jo n.
P ara Piy.
80 ,450 D olla r Index
81.4 1
0.0 4
- 0.15 B r ent Pe tro l
95.9 0
0.3 0
1,349
- 0.11 A ltın (Ons )
6,355
- 0.15 D öv iz Sepe ti
1,620.8 1
0.1 6
2.040 5
-0.4 4
Piyasa Stratejisi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors FED birincil parasal genişlemeyi 25 Kasım 2008’de ve ikinci parasal genişlemeyi
Service, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ülke tahvillerinin 18 Mart 2009’da gerçekleştirmişti. FED ikincil parasal genişleme bittikten sonra
kredi notunu bir basamak artırarak, "Ba2"den "Ba1"e yükseltti piyasaları üç ay izlemede kalmış ve ardından bilanço büyüklüğünün daralmaması
ve not görünümünü "pozitif" olarak devam ettirdi.
için aktifin tahvil değişimi (twist) gerçekleştirmişti. 21 Eylül 2011’de 6 ile 30 yıl
Dün sona eren G-20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, dünya vadeli 400 milyar $ tutarında uzun vadeli tahvil almış ve 3 aydan düşük kısa
liderlerinin, Euro Bölgesi'ni korumak için gereken tüm önlemleri vadeli tahvilleri satmıştı. Haziran 2012 sonu itibariyle bu değişim sona erecek.
FED yeni bir tahvil değişimi gerçekleşmediği taktirde bilançosu küçülmeye
alacağı belirtildi.
başlayacak yani otomatik olarak parasal genişleme sona erecek. FED Eylül
İspanya Başbakanı Mariana Rajoy, G20 irvesinde liderlerin 2011’de 400 milyar $ twist gerçekleştirdiği ortalama istihdam 80.000 düşmüş ve
hükümetinin
ekonomi
politikalarına
destek
verdiklerini işsizlik oranı %9’daydı. FED geçen ay makroekonomik hedeflerini yükselttiği için
belirtirken, İspanya'nın banka kurtarmaları için Avrupa
de yeni bir adım atmasına gerek yok. FED’den yeni bir adım atmasını bekleyen
Birliği'nden fon talep etmek için banka stres testi sonuçlarını
piyasalar yarından itibaren yeniden Avrupa’daki sorunlara dönebilirler.
bekleyeceğini söyledi.
Moody’s 05.10.2010’da Türkiye’nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu
Ba2’ye yükseltmiş ve görünümü pozitifte tutmuştu. Moody’s diğer
derecelendirme kuruluşu Fitch gibi TL ve yabancı para cinsinden kredi notunda
farklılaşmaya gitti. Moody’s TL cinsi kredi notunu BA1’e artırırken, döviz cinsi
kredi notunu sabit tuttu. Sadece TL cinsinden bir not artırımı olduğu için geç
kalmış bir not artırımı olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle de yeni bir not
artırımı beklentisi doğurmayacaktır. Dün bankacılık sektöründe gerçekleşen
güçlü alımların nedenini açıklar gibi bir gelişme yaşanmış oldu. Bugün de bu
alımların devamı ile 60.000’ne doğru bir hareket yaşanabilir. Fakat kredi notu
The Guardian’da yer alan habere göre, Almanya’nın Euro Bölgesi etkisinin sınırlı, akşam 21:15’te FED’in basın açıklaması etkisinin yüksek
kurtarma fonunun (ESM) sıkıntılı ülkelerin tahvillerini satın
olacağını düşünüyoruz. 58.500-60.000 aralığına yükseldik.
almasına artık sıcak baktığı ifade edildi. Almanya, ESM’in sıkıntılı
ülkelere doğrudan kredi vermesine uzun zamandır karşı
tutumuyla biliniyordu.
Yunanistan’da 17 Haziran'daki seçimlerden 1. sırada çıkan Yeni
Demokrasi partisinin lideri Antonis Samaras, euroda kalmak için
3 ortaklı bir koalisyon hükümeti oluşturmaya çalışıyor.
Samaras'ın Sosyalist Pasok'un lideri Venizelos ve Demokratik Sol
parti ile koalisyon kuracağı tahmin ediliyor. Bu koalisyon, 300
kişilik Yunan parlamentosunda toplamda 179 koltuğa sahip
olacak. Yeni kurulacak hükümet, kurtarma kredilerinin şartı olan
kemer sıkma programlarının şartlarını bir miktar gevşetmenin
yollarını arayacak.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB dün bir haftalık yatay bandını yukarı kırdı ve ana destek
seviyesini 58.500-58.800’e yükseltti. Ara direnç 60.000 ve ana
direnç 60.433 seviyesi oldu. Günlük olarak 60.000’ne yükseliş ve
ardından realizasyonlar ile 59.000-59.300 üzerinde güçlenen bir
piyasa izleyebilir.
VOB’da dünkü alımlar ile son bir haftadır kıramadığı yükselen ara kanal direncini
kırdı ve 71.000-71.100 destek halini aldı. 71.000-71.100 üzerindeki kalındığı
sürece hedef 72.700 ve 73.500 olacaktır. 71.000 üzerinde kalındığı sürece
piyasada yaşanan zayıflama, güçlenmeye halini alacaktır.
Yurtdışı Piyasalar
Yunanistan’daki seçimler sonrasında haftaya olumlu başlayan piyasalar, İspanya’da dün gerçekleştirilen tahvil ihalesine ilişkin endişelerle öğleden
önce temkinli bir seyir izledi. Ancak İspanyol hazinesinin hedef satışını gerçekleştirmesi, piyasaları bir miktar rahatlattı ve tahvillerin değer
kazanmasını sağladı. Almanya’da açıklanan ZEW endeksinin +2’lik beklentiye karşın -16,9 endeks değerini almasına rağmen, piyasalarda devam
eden iyimserliğin asıl nedeni ise Avrupa Merkez Bankası’nın İspanyol tahvilleri alacağı yönünde oluşan söylentiler oldu. Öğleden sonra ABD’de
açıklanan ve 722.000’lik beklentiye karşılık 708.000 seviyesinde gelen konut başlangıçları verisi de, FED’den olası bir müdahale gelecek
beklentilerini artırdığı için piyasalarda olumlu algılandı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
20 Haziran
09:00
Alm anya
Ma yıs
ÜFE
Çarşamba
11:00
Alm anya
Nisan
CB Öncü Gösterge ler Ende ksi
11:30
İngiltere
Ma yıs
İşsizlik Ora nı
11:30
İngiltere
Ha zira n
BOE Fa iz Topla ntı Tutana kla rı
15:30
ABD
Ha fta lık
Chica go FED Finansal Koşulla r Ende ksi
17:30
ABD
Ha fta lık
DOE Petrol Stokları
Beklenti
Önceki
-0.2%
+0.2%
104.7
8.2%
8.2%
-0.41%
384.4MLN
19:30
ABD Me rke z Banka sı(FED), fa iz kara rını a çıklaya ca k.
21:15
ABD Me rke z Banka sı Ba şka nı, yılda 4 kez ya pıla n FOMC faiz toplantısı sonrası ba sın topla ntısının üçüncüsünü
ge rçe kle ştire ce k.
1
Şirket Haberleri
• BAGFS - Türkiye'nin ilk granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) kimyevi gübre kompleksinin kurulması işi 140.750.000EURO
bedelle, anahtar teslimi ThyssenKrupp AG grubuna ait UHDE GmbH firmasına ihale edilmiştir. Projeye ait sözleşme 18.06.2012
tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Bay Yahya Kemal Gençer ve ThyssenKrupp AG grubuna ait UHDE GmbH firması Yönetim
Kurulu Başkanı Bay Dr. Michael Thiemann tarafından imzalanmıştır.
• CARFA-CARFB – Şirket basında çıkan "Carrefour Türkiye'den çekiliyor" haberlerine ilişkin olarak, her iki ortağı tarafından da Şirkete
iletilmiş herhangi bir bilgi bulunmadığını bildirmiştir.
• DESA – Şirketin Samsun ve Mardin’de birer mağazası faaliyete geçmiş; İstanbul (Bahçeşehir) ve Antalya’da ise birer mağazasının
faaliyetine son verilmiştir.
• EUROM-EMBYO – Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarında 1.53 fiyat
fiyattan 400.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
sermayesindeki şirket payı %39,0984 (önceki %42,08) sınırına ulaşmıştır.
• FINBN - Bankanın elementer sigorta ürünlerine ilişkin olarak Sompo Japan Sigorta A.Ş. ile, bireysel ve işletme bankacılığı
müşterilerine yönelik ürünlerde münhasır olmak üzere, 15 yıllık acentelik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme
gerekli yasal izin ve prosedürlerin tamamlanmasını takiben yürürlüğe girecektir.
• GENTS – Şirket iştiraki olan Genmar Orman Ürünleri Dağıtım Pazarlama San.ve Tic.A.Ş.’nin hisselerinde 4,000,000 TL tutarında alım
işlemi yapmıştır. Bu işlemle birlikte ortaklık payı %5’ten %96,5’e yükselmiştir.
• MCTAS - Şirket MCT Danışmanlık A.Ş. yaklaşık on yıldır lisans hakkına sahip olduğu ve Türkiye'deki ticari hakları münhasır olarak
MCT'ye ait, yönetici gelişim araçları ile tanınmış danışmanlık kuruluşu "Insights UK" ile işortaklığı görüşmelerine başlamıştır.
• GSRAY - Galatasaray Spor Kulübü Derneği, 18.6.2012 tarihinde 58 TL-71,75 TL fiyat aralığından 259.836 adet hisse senedi
satış işlemi ve 96 TL - 116,50 TL fiyat aralığından 64.959 adet GSRAY.R kodlu hisse senedi alış işlemi, 19.6.2012 tarihinde ise
59 TL-62,50 TL fiyat aralığından 195.000 adet hisse senedi satış işlemi ve 123 TL - 129,50 TL fiyat aralığından 48.750 adet
GSRAY.R kodlu hisse senedi alış işlemi gerçekleştirmiştir.
• TSPOR - Profesyonel futbolcu Souleymane Bamba'nın kulübe transferi konusunda futbolcu ile 5 yıllık (2016-2017 futbol sezonu sonuna
kadar) anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca profesyonel futbolcu Soner Aydoğdu'nun kulübe transferi konusunda, Gençlerbirliği Spor Kulübü ve
futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
• SAMAT - Saray Matbaacılık'ın dün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtılmaması hususu kesinleştiğinden, bugünden
itibaren şirketin "Yeni" hisse senetlerinin sırası kapatılacak, "Eski" ve "Yeni" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. Şirket hisse
senetleri bugün Birinci Seanstan itibaren baz fiyat oluşuncaya kadar serbest marjla işlem görecektir.
Günlük Hisse Önerileri
Ka panış
Kısa V adeli
Alım Aralığı
Kısa V adeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
AKSA
4.08
4.08-4 .10
4.18-4 .20
3. 90
0.85
ARCLK
8.68
8.68-8 .70
8.84-8 .86
8. 50
0.89
BIMAS
6 8.75
6 8.50-6 8.75
7 0.00-7 0.25
67.00
0.47
KCH OL
6.44
6.46-6 .48
6.60-6 .62
6. 30
1.02
TAVH L
9.22
9.20-9 .22
9.46-9 .48
9. 00
0.56
TOASO
6.96
6.96-6 .98
7.16-7 .18
6. 80
3.00
H issele r
Haftalık Hisse Önerileri (18 Haziran – 22 Haziran)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKSA
4.00
4.14
3.50
BIZIM
24.80
26.00
4.84
AKSEN
3.40
3.55
4.41
KILER
3.42
3.68
7.60
TCELL
8.36
8.75
4.67
KORDS
6.16
6.64
7.79
TOASO
6.50
6.82
4.92
TAVHL
9.00
9.50
5.56
TTKOM
6.40
6.65
3.91
TRKCM
2.30
2.50
8.70
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Glo bal Ya tırı m F onları
FO N GE T İR İSİ
A yba şı na G ö re
Fo n A dı
A Tip i
Bug ünk ü
D eğe ri (TL)
TL
Yı lbaş ına Gö re
$
TL
$
2 9 .1 6 %
D e ğ işk e n Fo n
1 5 .8 3 0 9 0
3 .1 1 %
6 .6 2 %
2 2 .9 3 %
K arm a F on
0. 033762
1 .6 8 %
5 .1 4 %
3 .8 1 %
9 .0 7 %
K a r Pa y ı Fo n
0. 011683
1 .9 1 %
5 .3 8 %
9 .7 2 %
1 5 .2 9 %
A k tif S tra te ji Fo n
0. 038065
1 .8 2 %
5 .2 9 %
1 0 .5 0 %
1 6 .1 0 %
P ir i R eis F on
0. 322499
0 .2 0 %
3 .6 1 %
9 .1 6 %
1 4 .7 0 %
Ç o c u ğ u m u n G e lec e ğ i
0. 008618
2 .7 7 %
6 .2 7 %
1 4 .0 2 %
1 9 .8 1 %
2 7 .4 6 %
B Tipi
D e ğ işk e n Fo n
0. 102125
2 .0 7 %
5 .5 5 %
2 1 .3 1 %
Li kit Fo n
0. 055582
0 .4 9 %
3 .9 1 %
4 .4 7 %
9 .7 7 %
T a h v il Bo n o F o n
1. 051872
0 .5 0 %
3 .9 3 %
4 .7 1 %
1 0 .0 2 %
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2

Benzer belgeler

günlük bülten - Global Menkul Değerler

günlük bülten - Global Menkul Değerler Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors FED birincil parasal genişlemeyi 25 Kasım 2008’de ve ikinci parasal genişlemeyi Service, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ülke tahv...

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN

GÜNLÜK BÜLTEN • YKBNK – Yurtiçinde 3.500.000.000 TL'na kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi ve konuyla ilgili olarak BDDK, SPK ve diğer merciler nezdinde gere...

Detaylı