başkent üniversitesi adana sağlık meslek yüksek okulu

Transkript

başkent üniversitesi adana sağlık meslek yüksek okulu
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Yüksek Okulu ‘Anestezi Bölümü’nde eğitim ve öğretim Başkent
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Ana bilim Dalına bağlı olarak Adana Uygulama ve Araştırma Merkezin de görev yapan
akademik ve uzman düzeyinde anestezi uzmanı hekimler tarafından yürütülecektir.
Bu programın amacı anesteziyoloji uzmalarına anesteziyoloji ve reanimasyon alanında yardımcı
olacak teknik eleman yetiştirmektedir. Bu programdan ön lisans diploması alarak mezun olanlar
anesteziyoloji uzmanı gözetiminde ameliyathanede anestezi öncesi , sırası ve sonrasında , Ağrı tedavi
kliniğinde ve yoğun bakımda yardımcı olarak çalışabileceklerdir.
Program süresince programın başarısı yazılı ve uygulamalı sınavlar ile belirlenecektir. Her yarı yılın
sonunda yapılacak yazılı ve her yılın sonunda yapılacak olan uygulamalı sözlü sınav ile programında
başarılı olan adaylar belirlenecektir. Programdan sonra ise mezunların yerleştikleri pozisyonlar
programın başarısını belirleyecektir.
Program 2008-2009 öğretim yılında başlatılacaktır. Programın ilk yıldan itibaren 40 öğrenci alınarak
devam edilmesi planlanmaktadır.
Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak ‘anestezi teknisyeni ‘ unvanı alacaklardır.
Programdan mezun olanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ameliyathane ve /veya
yoğun bakım ünitelerinde anesteziyoloji uzmanı gözetiminde çalışacaklardır.
Başken Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümünden mezun olmak için
alınması gereken teorik dersler aşağıda belirtilmiştir.
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon
Farmakoloji
Fizyoloji
İletişim becerileri
Temel bilgi teknolojisi ve bilgi sistemleri kullanımı
Türk Dili
Yabancı Dil
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu ‘Anestezi Bölümü’nde eğitim ve
öğretiminde stajlar ve pratik uygulamalar tam teşekküllü bir üniversite hastanesi olarak hizmet veren
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde toplam 3 ayrı hastane ve
2 ayrı merkezi ameliyathane bulunmaktadır . Halen toplam 15 ameliyathane hizmeti olup halen Genel
Cerrahi , kardiyovasküler cerrahi , Beyin Cerrahisi , Ortopedi , Üroloji , Göğüs Cerrahisi , Göz
Hastalıkları , Kulak, Burun Boğaz hastalıkları , Kadın Doğum , Plastik Cerrahi , Diş Hekimliği
operasyonları gerçekleştirilmektedir.
Yanık hastaları için ayrı bir ameliyathane ve yoğun bakım hizmeti (15 akut yanık yatağı ve 10 ileri
takip yatağı ile ) , yanık rehabilitasyonu da dahil olmak üzere hizmet verilmektedir.
20 yataklı Cerrahi yoğun bakım ve Reanimasyon ünitesi , 17 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi
yoğun bakım ünitesi de anestezi teknisyenliği eğitiminde tam donanımlı yapılanmaları ile rahatlıkla
hizmet verebilirler.
Ameliyathane dışı anestezi bünyesinde radyodiyagnostik üniteleri (Bilgisayarlı Tomografi,
Magnetik Rezonans görüntüleme , girişimsel radyoloji , ultrasonografi başta olmak üzere ) , Üroloji
kliğine bağlı taş kırma üniteleri , Gastroenteroloji kliniğinin tüm endoskopik muayene ve tedavileri ,
Kadın Doğum kliniğine ait Tüp bebek merkezleri , radyoterapi üniteleri eğitim amacıyla kullanılacaktır.
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanemizde kod sistemi ile çalışan
kardiyopulmoner resüsitasyon ekibi 24 saat vardiyalar halinde Anestezioloji ve Reanimasyon
bölümünün sorumluluğunda hizmet vermektedir. Ortalama yıllık kardiyopulmoner resüsitasyon sayısı
200 dür ve başarı oranı %90 üzerindedir. Resüsitasyon laboratuarı (Resüsitasyon maketi ile simülatör
ile) da mevcuttur.
Ağrı Tedavi Kliniğinde akut ve süreli ağrı tablolarının ilaç ve invaziv yöntemleri tedavisi
gerçekleştirilmektedir. Poliklinik ve yataklı servis olarak hizmet veren klinikte anestezi teknikerliği
stajyerlerine eğitim verebilecek öğretim üyesi ve yeterli hasta sayısı (günlük ortalama 20 poliklinik ve 5
invaziv girişim ile) mevcuttur.
Cerrahi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Ünitesinde de anestezi öğretim üyeleri görev yapmaktadır.
Toplam 20 yataklı bu ünitede aylık ortalama 130 hasta ile anestezi teknikerliği pratik uygulamaları ve
stajları için yeterlilik göstermektedir.
Bu kriterlere göre anestezi bölümü öğrencilerinin pratik eğitimleri için yeterli imkanlar başka bir
kuruluş ile işbirliğine gitmeden sağlanabilmektedir. Teorik eğitim içinde en az iki derslik (her biri 50 kişilik)
bir amfitiyatro (ort.180 kişilik), bir anatomi laboratuarı, 2 adet bilgi işlem laboratuarı ve bir resüsitasyon
laboratuarı ile fiziki anlamda desteğe ihtiyaç yoktur.
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü ders programı* ve kredile
ektedir; (*IV.Yarıyıl tamamen klinik uygulamaya ayrılmıştır.)
BİRİNCİ YIL
1.Yarıyıl
Kodu
TÜRK101
ATA101
II.Yarıyıl
Dersin Adı
Türk Dili-1
T
2
U K
0 2
Atatürk ilkeleri ve
inkılap tarihi-1
Yabancı Dil-1
BTUBilgi teknolojileri ve
110
uygulaması
SHMY- Davranış bilimleri
107
SHMY- Fizyoloji
103
SHMY- Temel mesleki
105
uygulamalar
SHMY- Anatomi
101
ANES- Anesteziyoloji ve
101
Reanimasyon-1
Toplam Kredi
2
0
2
3
3
0
0
3
3
2
0
2
2
0
2
1
2
1
2
2
3
6
4
8
26
Kodu
TÜRK101
ATA101
Dersin Adı
Türk Dili-1
Atatürk ilkeleri
ve inkılap tarihi-1
Yabancı Dil-1
BTUBilgi teknolojileri
110
ve uygulaması
SHMY- Davranış
107
bilimleri
SHMY- Fizyoloji
103
SHMY- Temel mesleki
105
uygulamalar
SHMY- Anatomi
101
ANES- Anesteziyoloji ve
101
Reanimasyon-1
Toplam Kredi
T U K
2 0 2
2
0
2
3
3
0
0
3
3
2
0
2
2
0
2
1
2
1
2
2
3
6
4
8
28
İkinci ve üçüncü yarıyılları arasında 20 iş günü zorunlu yaz stajı uygulanacaktır (ANES-132).
İKİNCİ YIL
III.Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Yabancı Dil-3
SHMY- Tıbbi etik
203
SHMY- Bilgisayar Kullanımı
205
SHMY- Enfeksiyon Hastalıkları
207
TİYD- Temel ve ileri yaşam
201
desteği
SHMY- Sağlık hizmetleri
201
yönetimi
ANES- Anesteziyoloji ve
203
Reanimasyon-3
Toplam Kredi
IV.Yarıyıl
T
3
2
U K
0 3
0 2
1
2
2
2
0
2
2
2
3
2
0
2
7
6
10
Kodu
Dersin Adı
T U
K
ANES232
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Uygulamaları
0 32
16
Toplam Kredi
16
26
Derslerin içeriği
Anatomi
Anatomiye giriş-Kemik, Kas, Eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite-Thorax duvarı
anatomisi ve diaphragma-burun ve Laryn Trachea, Akciğerler ve plevra kalp, pericardium ve dolaşım
sistemleri-Cavum, oris, pharynx, Oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas,
dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları- merkezi sinir sistemiDiencephalon ve tel encphalon-Medulla Spinalis Marfolojisi, Beyin sakı-Cerebellum ve cranial sinirlerOtonom Sinir Sistemi Endokrin Ssitem-Göz ve görme yolları- Kulak, İşitme ve denge yolları.
Ders Kitabı
. İnsan Anatomisi, Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM
. İnsan Anatomisi, Prof.Dr. Kaplam ARINCI-Prof.Dr.Alaaddin ELHAN
. Temel Anatomi, Editör: Prof.Dr.Meserret Cumhur, ODTÜ Yayıncılık
ANKARA, ISBN:975-70-64-44-0
. Sağlık Yüksek Okulları İçin Resimli İnsan Anatomisi, Prof.Dr.Mehmet
Yıldırım, Nobel Kitapevleri, ISBN:975-420-232-X
. Anatomy Recall, Editör: L.H. Blackbourne, J.Antevil, C. Moore, Lippincott
Williams & Wilkins, ISBN:0-683-30436-4
. Mosby’s Crash Course Anatomy, Philp Ameerally, London, Çeviri ed: Prof.
Dr.Alaittin Elhan, Güneş Kitabevi Ltd.Şti. Sıhhıye-Ankara, ISBN:9757467-78-2
Anesteziyoloji ve Reanimasyon-1,2,3. yarıyıl ve uygulamaları
Anestezinin tarihçesi; anestezinin şu anda dünyada ve ülkemizdeki yeri; anestezi teori ve
mekanizmaları; ameliyat öncesi hazırlık ve değerlendirme; izlem, ölçüm, kayıt ve değerlendirme
yöntemleri; genel anestezi; anestezide kullanılan araç-gereç; sinir-kas iletimi ve kas gevşeticiler; otonom
sinir sistemi ve anestezi; solunum sistemi ve anestezi; oksijen ve karbondioksit; hava yolunun
sağlanması; yapay solunum ve uygulama yöntemleri; kardiyovasküler sistem ve anestezi; karaciğer ve
anestezi; boşaltım sistemi ve anestezi; metabolik/endokrin sistem ve anestezi; termoregülasyon ve
anestezi altında ısı değişiklikleri; asit-baz ve sıvı-elektrolit dengesi; kan ürünleri ve transfüzyon; lokal
anetezikler; lokal/bölgesel anestezi yöntemleri; anestezi komplikasyonları; pediyatrik anestezi; özel
cerrahi girişimler ve hastalıklarda anestezi; akut ve kronik ağrı ve tedavi yaklaşımları, yoğun bakım.
Anesteziyoloji ve reanimasyon uygulamalarında adaylar ameliyathane ve yoğun bakımlarda
anestezi ve yoğun bakım uygulamalarını gözlemleyip bizzat bu işlemlere katılacaklardır. Ayrıca ağrı
tedavi kliniğinde hasta değerlendirme ve invaziv girişimleri gözlemci olarak izleyecekler ve uzman
hekim yanında teknikerlik eğitimi alacaklardır.
Ders Kitabı
. Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan, 3.baskı, 2004, Logos yayıncılık
. Ders notları
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi,
Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX.Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I.II. Mesrutiyet, Trablusgarp
ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı,
M.Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan
Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun
Kuruluşu. I.İnönü, II.İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz,
Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
Ders Kitabı
. Türk devriminin temelleri ve gelişimi, Ahmet Mumcu
. Türk devrimi, Suna Kili, İş Bankası yayınları
. Atatürkçülük, YÖK yayınları
. Ders notları
Enfeksiyon Hastalıkları
Ameliyathane ve yoğun bakımlarda karşılaşılan enfeksiyonlar , enfeksiyonların tedavisinde temel
prensipler , enfeksiyon kontrolü esasları , mesleğe bağlı olarak maruz kalınan enfeksiyonlar ve bu
enfeksiyonlardan korunma yöntemleri.
Ders kitabı
. Ders Notları
Farmakoloji
Farmakolojiye giriş, ilaç uygulama yolları , farmasötik şekiller , ilaçların farmakokinetiği ilaçların
membranlardan geçişi , ilaçların farmokokinetiği (emilim , dağılım) , ilaçların farmokokinetiği
(metabolizma , atılım) , ilaçların etkisini değiştiren faktörler , ilaç etkileşimleri , ilaçların toksik etkileri ,
ilaç alerjisi , ilaçların etki mekanizmaları , farmakodinamik ile ilgili kavramlar , sıvı –elektrolit tedavisi
ve asit –baz bozukluklarının tedavisi , oksijen tedavisi, preanestezik medikasyon , genel anesteziklere
giriş , inhalasyon ve intravenöz anesteziklerinin farmakokinetiği
Ders kitabı
. Ders notları
. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbı Farmakoloji , Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp , onuncu baskı ,
Hacettepe –Taş Kitapçılık Ltd. Şti., Ankara , 2002.
. Türkiye İlaç Kılavuzu -2001 Formüleri , S. Oğuz Kayaalp (ed.) Turgut Yayıncılık ve Ticaret
A.Ş., İstanbul , 2003.
. Reçete yazma Rehberi (Guide to Good Prescribing ) , T.P.G.M. De Vries , R.H .Henning , H.V.
Horgerzeil , D. A . Fresle , World Health Organization , Geneva 1994.
. Goodman & Gilman’s The Pharmacologial basis of Therapeurtics , J.G. Hardman ve L.E .
Limbird (editörler ) , onuncu baskı , McGraw-Hill, New York 2001
. Basic & Clinical pharmacology , B.G. Katzung (editör) , dokuzuncu baskı , Appleton &Lange ,
Stamford , 2004.
Fizyoloji
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi , vücut sıvıları , kas fizyolojisi , sinir sistemi fizyolojisi , solunum
sistemi fizyolojisi ve spirometre , dolaşım sistemi fizyolojisi , kana basıncının regülasyonu , nabız ,
koroner dolaşım , lenf dolaşımı ve venöz dolaşım , kan fizyolojisi , kan transfüzyonu , kan grupları ,
sindirim sistemi fizyoloji , boşaltım sistemi fizyoloji , hormon fizyolojisinin genel prensipleri , tiroid
hormonları ve metabolizma , paratiroid hormonu ve kalsiyum , seks steroidleri ve genel etkileri , özel
duyular.
Ders Kitapları
.Guyton AC , Hall, JE , (2001) . Tıbbı Fizyoloji , 1. baskı , Nobel Tıp Kitabevi Ltd.
. Noyan A (1988) . Fizyoloji Ders Kitabı . 5. baskı , Meteksan Ltd.
. Comroe JH , Forster RE , Dubois AB , Briscoe WA , Carlsen E. (1967) . Akciğer ‘Klinik
Fizyoloji ve Akciğer Fonksiyon Testleri ‘ ,2. baskı , Ege Üniversitesi Matbaası
. Birman H, Tamer ŞA , Kaya M, Karamürsel S; Ed. Yiğit R (2001) . Genel Fizyoloji , Nobel
Kitabevi .
. Tamer D, Kayserilioğlu A, Yiğit R, Direskeneli GS , Aydın Z; Ed. Yiğit R (2001) .
kardiyopulmoner ve Kan Fizyolojisi , Nobel Kitabevi.
. Öztaş B, Üzüm G, Kaya M , Kuruca SE , Zilan Z , Karamürsel S, Yiğit R; Ed. Yiğit R (2001)
. Kontrol sistemleri , Sindirim ve Boşaltım Fizyolojisi , Nobel Kitabevi
. Çağlayan Ş, (1999) . Yaşam Bilimi Fizyolojisi , 2. baskı.
Temel ve İleri yaşam desteği
Temel ve ileri yaşam desteklerinin tanımları ve farkları , temel yaşam desteği temelleri , ileri yaşam
desteğinin esasları ve yöntemleri , defibrilasyon
Ders kitabı
. Ders Notları
Türk Dili-1
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.
Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; pargraf; paragraf türleri (giriş-gelişmesonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin
olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebirlik, durumsallık, bilgisellik metinler arası
ilişkiler.) Yazılı anlatım (yazılı kampozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları
(konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı
hazırlama, kağıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak,
rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma
uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını
düzeltme.
Ders Kitabı
•
Ders Notları
Türk Dili-2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri
(doğal dili ve beden dilinin kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel
özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı
konuşmanın aşamaları (konunu seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin
belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar,
söyleyişi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol
tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon
konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb). Değişik konularda
hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları,
konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kitabı
•
Ders notları
Yabancı Dil-1
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek,
dilin gercek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri
geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.
Ders Kitabı
*Ders Notları
Yabancı Dil-2
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma,
konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde
tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst
seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini
artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla
öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına özen
gösterilmelidir.
Ders Kitabı
*Ders Notları
Yabancı Dil-3
Her bölümün ikinci sınıf öğrencilerine, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için
gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin, hedef yabancı dile karşı olumlu tutum
geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Ders Kitabı
*Ders Notları
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları
Bilişim sistemi, Bilgisayarların gelişimi, Donanım ve yazılım sistemleri. Algoritma ve problem çözme
teknikleri, akış çizeneği, Programlama kavramı ve programlama dilleri, işletim sistemleri.
Ders Kitabı
•
Ders Notları
Hastalıklar Bilgisi
İnsan vücudunun genel yapısı, Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku
tipleri, Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve
işlevleri, Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene
şekilleri ve tanı işlemleri, Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin
sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları
hastalıkları.
Ders Kitabı
*Ders Notları
Temel İlk Yardım
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil
savunma, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk
yardım uygulamaları ve şok Ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, Omur, kafa göğüs
kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri, yanık, elektrik çarpması,
donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.
Ders Kitabı
•
•
Temel ilk yardım kitabı, Başkent Üniversitesi 2005
Ders notları
Tıbbı Etik
Etik kavramının tanımı ve tıptaki önemi , Sağlıkta ilkeler , Türkiye’de sağlık sektörünün ve toplumsal
sağlık düzeninin durumu , İnsan hakları ve hasta hakları , Hipokrat yemini , Ötenazi Ekip çalışmasının
önemi ve meslek grupları arasındaki iletişim , farklı yaş ve özellikteki hastalarla iletişim , ölüm
haberinin hasta yakınına verilmesi , Personel hatalarının değerlendirilmesi , Sağlık çalışanlarının sağlığı
ve mesleki stres.
Ders Kitabı
. Ders Notları
Halkla İlişkiler ve İletişim
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri , Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulama , dizinli değişkenler ve
Uygulaması , Bileşke karşılaştırmalar , Alt program ve fonksiyonları , küçük çeşitleri, yapıları ve
uygulaması , İletişimi tanıma ve çeşitleri , İletişim unsurları , Gönderici , Alıcı , Mesaj , Kanal dinleme
ve türleri , Geri bildirim süreci , Sekreterin tanımı , çeşitleri , duyusal ve bilişsel özellikler , Meslek
saygısı ve bazı kuralları . Dış görünüm ve hareketler , 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında
bilgi , yöneticiyle birlikte çalışma , Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.
Ders kitabı
. Sağlık Kuruluşlarında halka İlişkiler , Doç. Dr. Dilaver Tengillimoğlu
. Halka İlişkiler Teknikleri , Demet Gürüz
Davranış Bilimleri
İnsan özellikleri , insan ihtiyaçları hiyerarşisi, insan tanıma , kendini tanıma , kişilik kavramı , kişilik ve
gelişim dönemleri , kişiliğe etki eden faktörler , davranış , güdüleme , ihtiyaçlar , davranışın
engellenmesi , savunma mekanizmaları , savunma mekanizmaları çeşitleri , savunma mekanizmalarının
görevleri , iletişim süreci , iletişim teknikleri , iletişimde haberleşme , iletişimde davranışın rolü , sözlü
ve sözsüz iletişim , iletişim araçları , iletişimi engelleyen durumlar , iletişimde aktarmanın etkisi , işitme
ve dinleme , dinleme çeşitleri , dikkati konu üzerine toplama . Dinlemeye hazırlıklı olma , konuşulanları
anlamak için çaba gösterme, Duyguları kontrol etmek, Dinleme süresinde ana fikir kavramak, Not
almak, Yanlış anlamayı önlemek, Anksiyete, Anksiyete belirtileri, stres, stresle baş etme yöntemleri,
Kriz, Kriz oluşum nedenleri, Krize karşı tepkiler, krizle nasıl başa çıkılır, Öfke, Öfke çeşitleri, Öfke
duygusunun iletişini engellemesinin önlenebilmesi, Öfkenin dışavurukluk ifadesinde yapıcı davranış,
Öfkeli bir insan karşısında iletişimi geliştirmede yararlı olan ve yararlı olmayan yaklaşımlar .
Ders kitabı
•
•
Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu, Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu, Fatma Yüncü
Anadolu Ünv.Açıköğretim Fakültesi Kişilerarası İlişkiler Yayınları
Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları; Mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri,
adlandırmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan
bakteri boyama yöntemi ilkeleri.
Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüzyon biçimleri
Bakteri hücrelerinin Anotomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri.
Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri.
Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemleri, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon(süzme)
yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterlizasyon, tindalizasyon
Virüslerin yapısı: bakteriler ve virüsler arasındaki farklar. AIDS virüsü
Ders kitabi
•
Ders notları
Bilgisayar Kullanımı
Öğrencileri, bilgisayar teknolojisi ile tanıştırmayı amaçlayan bu derste bilgisayarın yapısı donanımı,
işletim sistemleri, yazılım dilleri ve paket programları tanıtılmakta, DOS, WİNDOWS, 95 ve MS
WORD programlarının kullanımı uygulamalı olarak açıklanmaktadır.
Ders kitabı
•
•
Bilgisayarın B’si, Ömer Bağcı, Seçkin Yayınları, 2005
Ders notları
Önerilen programın örnekleri ülkemizde bir çok üniversitede(Ankara Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, gibi) ‘anestezi
teknisyenliği’, dünyada ise ‘anestezi hemşireliği (nurse anesthetist)’ adı altında halen yürütülmektedir.
Önerilen programda dünyada ve ülkemizdeki örneklerde olduğu gibi ameliyathane, yoğun bakımlar ve
ağrı tedavi kliniklerinde anestezioloji uzmanlarının denetiminde çalışacak anestezi teknikerleri
eğitilecek. Bu sayede tıp hizmeti sunmanın bu iki önemli basamağında daha nitelikli personelin
eğitilmesi ile daha kaliteli bir hizmet sunulabilecek. Önerilen programda benzer örneklerden farklı
olarak tüm adaylara temel ve ileri yaşam desteği konusunda eğitim verilirken ve yeterli görünen adaylara
bu konuda sertifika verilecektir. Buna ilaveten adaylara hem hastalar hem de diğer sağlık personelleri ile
daha verimli iletişim kurabilmeleri için zorunlu iletişim becerileri dersleri verilecektir.
Önerilen program halen yürütülmekte olan Anestezioloji Anabilim Dalı Eğitim programı ile işbirliği
içerisinde olacaktır. Bu işbirliği çerçevesinde Anestezioloji Anabilim Dalında görevli olan öğretim
üyeleri ve öğretim görevlileri Anestezioloji ve Reanimasyon başlığı altındaki tüm teorik ve uygulamalı
dersleri üstlenecekledir. Anatomi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Enfeksiyon Hastalıkları ve
Sterilizasyon, Farmakoloji, Fizyoloji, İletişim Becerileri, Temel Bilgi Teknolojisi ve bilgi sistemlerinin
kullanımı, Temel ve ileri yaşam desteği, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde ise yine Başkent
Üniversitesinde halen aktif olarak eğitim vermekte olan ilgili bölümlerden teorik ve uygulamalı ders
anlatımı sağlanacaktır.
Bu programda ikinci öğretim yapılmayacaktır.
Bu programda tam veya yarım başarı bursu verilecek
Fiziki alt yapıda;
Teorik ders eğitimi Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi Kışla
Yerleşgesi’ndeki yüksek okul bölümünde verilecektir. Pratik Uygulamalar için Başkent
Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüreğir ve Seyhan Hastanelerine ait
donanım kullanılacaktır. Programın yürütülebilmesi için gerekli olan:
. Derslik
. Ameliyathane
. Anatomi laboratuarı
. Bilgisayar Laboratuarı
. Klinik Beceriler Laboratuarı
. İletişim laboratuarı
. Multidisipliner laboratuarı; mevcuttur
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi bölümü öğrencilerinin pratik
uygula için en çok gereksinim duyacakları iki alan ameliyathane ve yoğun bakımlardır;
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Toplam 3 ayrı hastane
ve 2 ayrı merkezi ameliyathanede bulunmaktadır. Halen toplam 15 ameliyathane hizmette olup 3
ameliyathane inşaat halindedir.
Ameliyathane bünyesinde; Genel Cerrahi, Kardiyovasküler cerrahi, Beyin Cerrahisi, Ortopedi,
Üroloji, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları, Kadın Doğum, Plastik
Cerrahi, Diş Hekimliği operasyonları gerçekleştirilmektedir.
Aylık yaklaşık ameliyat sayısı 1500 ve üzeri olup son derece ileri teknoloji ile hastalara yüksek
riskli cerrahi girişimler başarı ile gerçekleştirilmektedir.
Yanık hastaları için ayrı ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi (15 akut yanık yatağı ve 10 ileri
takip yatağı ile), ileri yanık cerrahisi ve yanık rehabilitasyonu da dahil olmak üzere rutin hizmet
alanındadır.
20 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Ünitesi, 17 yataklı Kalp Damar Cerrahisi
yoğun bakım ünitesi de anestezi teknisyenliği eğitiminde tam donanımlı yapılanmaları ile rahatlıkla
hizmet verebilirler.
Anestezi alanında; tüm risk grubu hastalara ve ileri düzey cerrahilere hizmet verebilecek
akademik ve uzman kadrolarında 13 anestezi uzmanı bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Renabilitasyon
uzmanları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı
olarak görev yapan bir profesör, üç yardımcı doçent, iki öğrenim üyesi ve 5 uzman kadrosundan
oluşmaktadır.
Anestezi alanında; tüm risk grubu hastalara ve ileri düzey cerrahilere hizmet verebilecek
akademik ve uzman kadrolarında 13 anestezi uzmanı bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
uzmanları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı
olarak görev yapan bir profesör, üç yardımcı doçent, iki öğretim üyesi ve 5 uzman kadrosundan
oluşmaktadır.
Anestezi bölümü; Anestezi uygulamaları, Ağrı Tedavi Kliniği ve Reanimasyon/Yoğun bakım
alanlarında eğitim verebilecek yapılanmaya sahiptir. Günde ortalama 50 hastanın değerlendirildiği
anestezi polikliniği de mevcuttur.
Anestezi uygulamaları; geriyatrik, erişkin, çocuk, bebek ve yenidoğan düzeyinde hastalarla
ameliyathane içi ve ameliyathane dışı olmak üzere gerçekleştirilmektedir.
Ameliyathane dışı anestezi bünyesinde radyodiyagnostik üniteleri (Bilgisayarlı Tomografi,
Magnetik Rezonans görüntüleme, girişimsel radyoloji, ultrasonografi başta olmak üzere ), Üroloji
kliinğine bağlı taşkırma üniteleri, Gastroenteroloji kliniğinin tüm endoskopik muayene ve tedavileri,
kadın doğum kliniğine ait tüp bebek merkezleri, radyoterapi üniteleri başta olmak üzere çok farklı klinik
alanlarda hizmet sunulmaktadır.
Ameliyathane içi; anestezi yöntemlerinde de genel anestezinin tüm alternatifleri (inhalasyon,
total intravenöz, balans.. vb), bölgesel anestezi teknikleri (spinal, epidural, aksiler, inetrskalen,
supraklavikuler brakhial pleksus blokajı, paravertebral, siyatik, lomber, vb.) tüm detayları ile sinir
stimülatörü eşliğinde uygulanmaktadır. Hava yolu sağlanmasında olağan oral ve nazal endotrakeal
entübasyon, laringeal maske ile havayolu sağlanması, tek akciğer ventilasyonu ve acil krikotirotomi ve
perkütan uygulaması rutin tekniklerdir.
İnvaziv hemodinamik monitörizasyonu (arteriyel ve santral venöz basınç ölçümü , pulmoner arter
kateterizasyonu dahil olmak üzere ) uzman anestezi hekimleri tarafından ameliyathane ve yoğun bakım
ünitelerininde gerçekleştirilen rutin uygulamalardır.
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinin teknik donanımı , eğitimli insan
gücü bölümü öğrencilerinin eğitimi için gerekli tüm mali kaynakları karşılayacak kapasitededir.
Örneğin;
-Mevcut 15 ameliyathane ve dış anestezi için toplam 18 adet tam teşekküllü anestezi cihazı ve bir MR
uyumlu taşınabilir yapay solunum cihazı
-Ameliyathaneler , hasta transferi ve 10 yataklı derlenme odası için 30 adet hemodinamik monitör
(Hepsi EKG , İnvaziv ve noninvaziv arteriyel akın basıncı sistemli , oksijen saturasyon ölçümü ile
birlikte ve 8 adette-en-tidal karbondioksit sistemi ile birlikte)
-Toplam 100 adet infüzör sistemi , 50 adet kan pompası.
-Ameliyathaneler için 2, cerrahi yoğun bakım için 1 adet kan gazı cihazı
-Erişkin ve çocuk /bebek için çok sayıda ve tipte (spiralli gibi) endotrakel tüpler , her ölçüde laringeal
maske havayolu , krikotomi ve perkütan trakeostomi setleri (erişkin için) , bir adet fiberoptik
bronkoskop.
-Bölgesel anestezi için tek kullanımlık erişkin ve pediyatrik spinal setler , erişkin epidural setleri ,
toplam 3 adet periferik sinir stimülatörü , çok sayıda periferik sinir iğnesi , ağrı tedavi kateterleri ,
invaziv monitörizasyon için basınç transducer sistemleri
-Programlanabilir hasta kontrollü analjezi pompaları , kanser ağrısı tedavisinde taşınabilir
programlanabilir pompa sistemleri
-Kardiyopulmoner resüsitasyon ve hava yolu eğitimi için stimülatörlü maketler , acil ve ilk yardım
çantaları ilaçları ve ventilasyon balonları
-20 yatak cerrahi yoğun bakımda her yatak için ileri teknoloji yapay solunum cihazları , hasta başı
hemodinamik monitörizasyon cihazı (EKG ve invaziv –noninvaziv basınç hatları ve pulsoksimetri ile
birlikte ) ayrıca her yatak için taşınabilir puls oksimetre,
-Yoğun bakım için taşınabilir röntgen cihazı , ultrasonoggrafi cihazı , Ekokardiyografi cihazı ,
hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon cihazları ve plazmaferez aleti
-Yoğun bakım alanında da acil arabaları , çok sayıda infüzör , beslenme pompaları , kan pompaları ,
kardiyak atım volum ölçüm cihazı
Kabaca aktarmaya çalıştığımız teknik altyapı ve sarf malzeme düzeninde Başkent Üniversitesi
Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu Anestezi bölümü olarak ek bir mali gereksinimimiz olmayacaktır.
Program için önerilen mevcut kitap sayısı ortala 19 adettir
. İnsan Anatomisi , Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
. İnsan Anatomisi , Prof Dr . Kaplan ARINCI –Prof. Dr. Aladdin ELHAN
. Temel Anatomi , Editör : Prof Dr. Meserret Cumhur , ODTÜ Yayıncılık ANKARA , ISBN : 975-7064-44-0.
. Sağlık Yüksek Oşklulu için resimli İnsan Anotomisi , Prof . Dr. Mehmet Yıldırım , Nobel Kitapevleri ,
ISBN : 975-420-232-X
. Anatomy Recall , Editör : L.H . Blackbourne , J. Antevil, C. Moore , Lippincott Williams & Wilkins ,
ISBN : 0-683-30436-4
. Mosby’s crash Course Anatomy , Philp Ameerally , London , Çeviri ed: Prof. Dr. Alaittin Elhan ,
Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Sıhhıye –ANKARA ISBN : 975-7467-78-2.
. Klinik Anestezi , Zeynep Kayhan ,3. baskı , 2004 , Logos yayıncılık
. Cuhruk Handan . Anesteziyolojide bilgiye ulaşım ; bilgi kaynakları ve anahtar kelimeler , Başkent
Üniversitesi Ankara 2001
. Üstün , F. Emre , Anesteziyolojide ilaçlar , Samsun 1996
. Sarıhasan , Binnur , Anesteziyolojide sorunlar , Logos Tıp Yayıncılığı , İstanbul 2001
. Reinhard , Matthias , Klinik kılavuzu : Anesteziyoloji (uygulama teknikleri anestezi yöntemleri , Yüce
Yayınları A.Ş. İstanbul 1995
. Guyton , AC , Hall , JE , (2001). Tıbbı Fizyoloji , 1. baskı , Nobel Tıp Kitabevi Ltd.
. Noyan A (1988) . Fizyoloji Ders Kitabı . 5. baskı , Meteksan Ltd.
. Comroe JH , Forster RE , Dubois AB , Briscoe WA , Carlsen E. (1967) . Akciğer ‘Klinik Fizyoloji ve
Akciğer Fonksiyon testleri ‘ , 2. baskı , Ege Üniversitezi Matbaası
. Birman H, Tamer ŞA Kaya M, Karamürsel S; Ed. Yiğit R (2001) . Genel Fizyoloji , Nobel Kitabevi.
. Tamer D, Kayserilioğlu A, Yiğit R, Direskeneli GS , Aydın Z; Ed. Yiğit R (2001) . Kardiyopulmoner
ve Kan Fizyolojisi , Nobel Kitabevi.
. Öztaş B, Üzüm G, Kaya M, Kuruca SE , Zilan Z , Karamürsel S, Yiğit R; Ed. Yiğit R (2001) . Kontrol
sistemleri , Sindirim ve Boşaltım Fizyolojisi , Nobel Kitabevi .
. Çağlayan ş, (1999) . Yaşam Bilimi Fizyolojisi , 2. baskı.

Benzer belgeler