Untitled - Sincerycom

Transkript

Untitled - Sincerycom
2014
Contents/İçindekiler
About us / Hakkımızda
Corporate Culture / Kurumsal Kültür Services / Hizmetlerimiz
Ongoing Projects / Devam eden projeler
Completed Projects / Tamamlanan projeler
References / Referanslar
Certificates / Sertifikalar
Contact / İletişim
About Us
Hakkımızda
DSM Yapi Endustrisi as founded in 2011
by the shareholders, who has operations
in
construction,
commerce
and
professional management businesses.
DSM Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti. inşaat, taahhüt, ticaret ve hizmet
sektörlerinde faaliyet gösteren ortakların
daha geniş bir yelpazede ortak çalışmak
arzusuyla 2011 yılı başında faaliyete
başlamıştır.
DSM specializes in construction of
shopping centers, offices, hospitals,
hotels, mixed‐use facilities, aquarium
buildings, domestic and industrial waste
water treatment and drinking water
treatment facilities, passive fireproofing
applications with cement based mortars
in Tunnels and Petrochemical plants,
manufacturing plants, pharmaceutical
plants, food and beverage processing
plants, public buildings and other
facilities.
Zafer Primary School / Zafer İlköğretim okulu 14. National Architects Exibitions competition ‐ Chember of Architects
Building Branch Winner
Mimarlar odası 14. Ulusal Mimarlık sergisi ödülleri Yapı Dalı Birincilik Ödülü
Alışveriş merkezleri, ofisler, oteller,
akvaryum yapıları, konut inşaatları, evsel
ve endüstriyel arıtma tesisleri, yangın
sıvası uygulamaları, akaryakıt istasyonları
inşaatları ve endüstri tesisleri inşaatları
şirketimizin genel faaliyet alanlarını
oluşturmaktadır.
Corporate Culture
Kurumsal Kültür
Vision:
DSM is committed to build long‐term relationships, based on integrity, performance, value, and client satisfaction. We will continue to meet the changing needs of our clients with our quality services delivered by the most qualified people.
Vizyonumuz:
Müşterimizle , bütünlük, performans, değer ve müşteri memnuniyeti ilkelerini dikkate alarak , ilişkilerimizde süreklilik sağlayacağız. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına, en donanımlı ekiplerle en iyi hizmeti sağlayacağız. Mission:
DSM will be a leading Turkish Contractor Company operating International and domestic projects. Together with our main contracting business, we will invest in promising high potential businesses areas.
We will give the highest quality of service to our Customers, in terms of quality, safety and budget, to build strong bonds. We will respect to our social responsibility and employees reputations. We will operate as a company that respects the environment.
Misyonumuz:
İnşaat ve diğer kilit değerdeki destekleyici ticari iş alanlarında önemli yatırımlar yapan, uluslararası ve lider bir Türk müteahhit şirketi olarak tanınacağız. Zaman‐kalite‐bütçe‐müşteri memnuniyeti ve iş güvenliği çerçevesinde en kaliteli hizmeti sunup, müşterilerimizle güçlü bağlar oluşturacağız.
Taahhüt sektörünün yanı sıra potansiyeli yüksek, büyüme ve kazanç vadeden işlere de yatırım yapacağız. Sürdürülebilir ve istikrarlı kazançlar sağlarken çalışanlarımızın, toplumumuzun ve müşterilerimizin memnuniyetine itibar edeceğiz, kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getiren ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstereceğiz.
Targets:
•
Grow international and domestic business •
Integration of new construction technologies and green building practices to domestic construction market and Turkey and neighboring submission.
•
Providing maximum customer satisfaction all of the projects
•
Create and supply best benefits for our employees.
•
Provide zero incident and zero day loss work in every site.
•
Dissemination of the culture of the company quality policy
•
Maximum respect to environment on every project.
Principals and Values:
•
Honesty and transparency
•
Responsibility and Competitiveness
•
Result and success oriented
•
Employees and Customers satisfaction
•
Respect local cultures and Environment
•
Accountability and Social Responsibility
Hedeflerimiz:
•
Yurt içinde ve yurtdışında iş hacmini artırma
•
Dünyadaki yeni inşaat teknolojilerinin ve yeşil bina uygulamalarının Türkiye ve komşu pazarlara sunulması
•
Maksimum müşteri memnuniyetinin proje büyüklüğü gözetmeksizin sağlanması
•
Sürdürülebilirlik için yüksek nitelikte iyi eğitimli beyaz yakalı personele gerekli olanakları yaratmak ve desteklemek
•
İş güvenliği ve emniyeti açısından boyut gözetmeksizin tüm projelerimizde kazasız ve gün kayıpsız çalışmanın sağlanması
•
Şirket kültürünün ve kalite politikasının yaygınlaştırılması
•
Çevreye, doğaya azami saygının gösterilmesi
İlke ve değerlerimiz:
•
Dürüstlük ve Şeffaflık
•
Sorumluluk ve Rekabet
•
Sonuç ve başarı odaklılık
•
Çalışan ve Müşterileri memnuniyeti •
Yerel Kültürlere Saygı ve Çevreye Duyarlılık
•
Hesap verebilirlik ve sosyal Sorumluluk Bilinci
Construction Projects
Services
Hizmetlerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Industrial Projects
Infrastructure Projects
Soyak 285 Flat Residence / Izmir Turkey
Soyak 285 Konut / İzmir Türkiye
•
•
•
Shopping centres Office and residences
Hotels
Hospitals
Aquarium buildings Education Buildings
Infrastructure Projects
Industrial waste water treatment and drinking water treatment facilities
Passive fireproofing applications with cement based mortars in Tunnels
Retail fuel oil stations
Light manufacturing plants Food and beverage processing plants
Alışveriş Merkezleri
Ofis ve rezidans projeleri
Oteller
Hastane
Akvaryum yapıları
Konut inşaatları
Okul Yapıları
Altyapı Projeleri
Evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri
Yangın sıvası uygulamaları
Akaryakıt istasyonları Endüstri tesisleri İçecek ve yiyecek tesisleri
Çelik Konstrüksiyon imalat ve montajı
Projects / Projeler
2000‐2014
Ongoing Projects / Devam eden projeler
24.000 m3/gün water treatment Iraq
Dyala/24.000 m3/gün su arıtma Irak Diyala
Employer /İşveren : Sade Sencora Joint Venture
Scope of works / iş kapsamı
: Main subcontractor / Ana alt yüklenici
Details / Detaylar
: 2000 m3/H Drinking water treatment / 2000 m3/saat içme suyu arıtma tesisi
35 km ductile Pipeline / 35 km düktil borulu şebeke döşenmesi
20.000 m3/gün water treatment Turkmenistan
Mary
20.000 m3/gün su arıtma Türkmenistan Mari
Employer /İşveren : Mary Hekimligi
Scope of works / iş kapsamı
: Main Contractor with Sanjar Gurlusyk
Details / Detaylar
Sand Filter, Active Carbon Filter, Ozonation
Kum Filtre, Altif karbon filtre, ozonlama
400 Bed Hospital Works Iraq Nasiriyah
400 yataklı hastane Irak Nasıriye
Elementary School Turkmenistan Lebab
160 kişilik Yuva İnşaatı
Employer /İşveren : Universal Acarsan
Employer /İşveren : Lebab Hekimligi
Scope of works / iş kapsamı
: Finishing works subcontractor/ ince işler altyüklenicisi
Scope of works / iş kapsamı
: Main Contractor with Sanjar Gurlusyk
Details / Detaylar
:65.000 m2 area finishing works
65.000 m2 alanın ince işleri
Soyak Siesta Blue
285 Flat apartment Turkey Izmir
285 Daireli Apartman Türkiye İzmir
Employer /İşveren : Soyak ‐ Tekyol Plus
Scope of works / iş kapsamı
: RC concrete works / Betonarme imalatlar
Details / Detaylar
30.000 m2 area /alan
76.000 m2 formwork /kalıp
1.500 ton reiforcement / donatı
9.000 m3 concrete / beton
Details / Detaylar
25.000 Plot area, 5000 m2 building
25.000 vaziyet alanı, 5000 m2 bina alanları
House Construction
Employer /İşveren : Selçuk Ayranci
Scope of works / iş kapsamı
: Main Contractor
Details / Detaylar
2000 m2 Building
2000 m2 Bina İnşaatı
Ongoing Projects / Devam eden projeler
Soyak Siesta Oxygen
400 Flat apartment Turkey Izmir
400 Daireli Apartman Türkiye İzmir
Employer /İşveren : Soyak ‐ Tekyol Plus
Scope of works / iş kapsamı
: RC concrete works / Betonarme imalatlar
Details / Detaylar
40.000 m2 area /alan
96.000 m2 formwork /kalıp
2.000 ton reiforcement / donatı
15.000 m3 concrete / beton
Plant vegetation and Forestation
Fidan temini ve ağaçlandırma
Ashgabat / Turkmenistan
Employer /İşveren : Sanjar Gurlusyk, Berjay Gurlusyk Joint
Venture
Scope of works / iş kapsamı
: Forestation
Details / Detaylar
200.000 Plant various types
Muhtelif 200.000 adet fidan temini ve dikimi
Completed Projects / Tamamlan projeler
Turquazoo Aquarium
Istanbul / Turkey 2008‐2009
Employer /İşveren : Marinescape Projects Ltd.
Scope of works / iş kapsamı
: Main Contractor / Ana Yüklenici
Details / Detaylar
:8.000 m2 Aquarium & Life support system
8.000 m2 akvaryum yapısı
Yaşam destek sistemi
Canlı temini
Zafer Primary School İstanbul / Turkey
Zafer İlköğretim okulu inşaatı 2012‐2013
Employer /İşveren : Timur Gayrimenkul
Scope of works / iş kapsamı
: Ana Yüklenici
Details / Detaylar
600 child capacity
6.500 m2 Turnkey
6.500 anahtar teslimi okul inşaatı
Forum İstanbul Shopping Mall
Istanbul/ Turkey 2008‐2009
Club Flipper Hotel renovation Mugla/Bodrum 2013‐2014
Employer /İşveren : Surtas Insaat Ltd. Sti.
Employer /İşveren : FLIPPER TURIZM IŞLETMECILIĞI
Scope of works / iş kapsamı
: Finishing works subcontractor/ ince işler altyüklenicisi
Scope of works / iş kapsamı
: Main Contractor
Details / Detaylar
:7.500 m2 area finishing works
7.500 m2 alanın ince işleri
NEF 11 R/C Construction Turkey İstanbul
NEF 11 Kaba İnşaatı Türkiye İstanbul 2011
Employer /İşveren : Timur Gayrimenkul
Scope of works / iş kapsamı
: RC concrete works / Betonarme imalatlar
Details / Detaylar
22.500 m2 reinforced concrete construction
22.500 m2 kaba inşaat
Details / Detaylar
14.000 m2 Turnkey building renovation
14.000 m2 anahtar teslimi turizm tesisi renovasyonu
Tupras RefinCement Based Fire Proofing
Employer /İşveren : Selçuk Ayranci
Scope of works / iş kapsamı
: Main Contractor
Details / Detaylar
2000 m2 Building
2000 m2 Bina İnşaatı
Completed Projects / Tamamlan projeler
NEF 163
Istanbul / Turkey 2008‐2009
Employer /İşveren : Timur Gayrimenkul
Scope of works / iş kapsamı
: Facade Works /Cephe imalatları
Details / Detaylar
:17.000 m2 Facade
17.000 m2 Cephe yapımı
Tupras Refinery RUP Project‐ Steel Supports
& Grating for substations
Tüpraş Rup projesi Elektrik indirgeme istasyonları çelik taşıyıcı ve ızgara imalat montajı
Izmit/ Turkey 2013
Employer /İşveren : Tekfen Insaat ve Tesisat. A.S.
Scope of works / iş kapsamı
: 300 ton Steel / Çelik konstrüksiyon
: 2200 m2 grating / ızgara
: 12.000 anchorages / mekanik dübel
Ormanada Project / Eczacıbaşı
Istanbul/Turkey
2012‐2013
Employer /İşveren : Tekyol Plus A.Ş.
Scope of works / iş kapsamı
: Reinforced concrete works Subcontractor
: Betonarme imalatları alt yüklenicisi
Details / Detaylar
25.000 m2 retaining wall
25.000 m2 istinat duvarı
Sahinler Holding HQ renovation
Şahinler Holding Merkez Ofisi Yenileme
2013‐2014
Employer /İşveren : Bilkont İnşaat A.Ş.
Scope of works / iş kapsamı
: Turnkey Main Contractor
Details / Detaylar
3.000 m2 Building & facade renovation
3.000 m2 anahtar teslimi bina ce cephe yenilenmesi
CallPex Call Center
Istanbul / Turkey
Marmaray Project Submerged Tunnels
Cement Based Fireproofing
Istanbul / Turkey
Employer /İşveren : Konak Bilisim
Employer /İşveren : Sencora Sas‐Iso Projects
Scope of works / iş kapsamı
: Finishing Works /İnce İşler
Scope of works / iş kapsamı
: Fire proofing sub contractor / Yangın sıvası alt yüklenicisi
Details / Detaylar
2000 m2 various finishing works
2000 m2 muhtelif ince imalatlar
Details / Detaylar
118.000 m2 cement based fire proofing
Çimento esaslı yangın sıvası uygulaması
References/ Referanslar
Certificates / sertifikalar
Contact / İletişim
Head Quarters /Merkez DSM YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Telefon: : (0212) 221 74 72
Fax: (0212) 220 58 86
Address: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:15 Kat:7 Çağlayan İstanbul
www.dsmyapi.com
[email protected]
Russia office
Address: Москва , 125047, Ул Чаянова д. 16
tel : +7‐499‐347‐00‐45
Iraq Office
Address: Alwaha Bridge Nasriyah Iraq
tel :07809147164
Turkmenistan Office
Address: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany
Atamyrat Nyýazow şaýoly, 32 jaýy
Tel: +99312 43‐25‐89, +99312 43‐41‐64

Benzer belgeler

HAC VE UMRE HİZM.GEN.MÜDÜRLÜĞ Ü

HAC VE UMRE HİZM.GEN.MÜDÜRLÜĞ Ü Telağacı Sok.No:1/1 Umraniye – İSTANBUL Zeyrek Mah. Sırımcılar Sok. No:27/1 Fatih – İSTANBUL Selami Ali Efendi Cad. No: 45/3 Üsküdar – İSTANBUL Şehit Muhtar Cad. No: 7/2 Taksim- İSTANBUL Nalbantoğl...

Detaylı

Libya Build 2008 Companies List

Libya Build 2008 Companies List JOSEF KRENN GmbH. WWD HOLZEXPORT GES.M.B.H LTD CO. CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. DRENNAN ASPHALT INDUSTRIES FOSHAN TIANLI JIANLONG DECORATION MATERIAL C...

Detaylı

Dosyayı İndir

Dosyayı İndir Orta Anadolu Tic San isletmesi A.S. Oto Yavuz Otomotiv Sanayi Oxford Automotive Metal Isleri ve Montaj End .A.S.

Detaylı

E-Katalog - koç elektrik a.ş.

E-Katalog - koç elektrik a.ş. KOÇ ELEKTRİK INC. performs its application responsibility of electrical-mechanical systems in several qualified international and national projects within the electromechanical work which is our ma...

Detaylı