Birlikte Başarmak

Transkript

Birlikte Başarmak
XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ
KÜRESEL BİRİKİMLERDEN
ULUSAL DEĞERLER YARATMAK
“Birlikte Başarmak”
Ali Kamil UZUN, CPA, CFE
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı
Ali Kamil Uzun, CPA, CFE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deloitte – Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı.
OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında
Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri görevinde bulunmuştur.
Finans (Garanti Bankası, Interbank, İktisat Bankası) ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; içdenetim ve bilgi
sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi konularında 28 yıllık uygulama ve yöneticilik deneyimine
sahiptir.
İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.
Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin
sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması,
uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir.
ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
TÜSİAD – KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları
Komitesi (TMUDESK) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
TÜSİAD – Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu üyesi.
Yeminli Mali Müşavir ve CFE (Certified Fraud Examiner).
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu.
Kurumsal Yönetim ve İç Denetim üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları
bulunmaktadır.
“Denetim Komitesi Uygulamaları” üzerine hazırladığı yüksek lisans (master) tez çalışması, Türkiye’de bu
konuda yapılan ilk çalışmalardandır.
Karikatürist.
©2007 Ali Kamil UZUN
Sevgi, saygı ve şükranlarımızla...
©2007 Ali Kamil UZUN
Sunum Planı
•
•
•
•
•
Tanımlar
Küresel Birikimler ve Ulusal Değerler Üzerine
Birlikte Başarmak “TİDE”
Değer Yaratmak için Başarı Faktörleri
Değer Yaratmak için Yol Haritası
©2007 Ali Kamil UZUN
Tanımlar *
•
•
•
•
Küresel (sıfat) – Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla
benimsenen, global.
Ulusal (sıfat) – Milli.
Birikim (isim) – Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin
bütünü, deneyim.
Değer (isim) – Yüksek ve yararlı nitelik.
(*) Kaynak : Türk Dil Kurumu – Güncel Türkçe Sözlük
©2007 Ali Kamil UZUN
Küresel Birikimler ve Ulusal Değerler Üzerine
•
•
•
•
•
Tarihsel Boyut
Kültürel Boyut
Siyasi Boyut
Ekonomik Boyut
Kurumsal Boyut
©2007 Ali Kamil UZUN
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri *
•
Bütün insanlığı bir tek vücut ve her milleti de bu vücudun bir parçası
gibi düşünmemiz gerekir.
•
Yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri
birleştirmektir.
(*) Kaynak: Yöneticiler için Yeni Bir Bakış: Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları – Adnan Nur Baykal, 1998
©2007 Ali Kamil UZUN
Birlikte Başarmak
“TİDE”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hayal ve Gerçekler
Kriz ve Fırsatlar
SWOT Analizi
Hedeflerin Belirlenmesi
Yaklaşım
Yol Haritası
Kuruluş ve Gelişimin Kilometretaşları
Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek
Birlikte Başarmak, Birlikte Değer Yaratmak
Motivasyon
©2007 Ali Kamil UZUN
Kritik Başarı Faktörleri
•
•
•
•
•
Dinlemek
Katılımcılık
Kararlılık
Doğru Strateji
Doğru Örgütlenme
©2007 Ali Kamil UZUN
Kritik Başarı Faktörleri
“Stratejide hata taktik olarak,
teşkilatta hata gayretle düzeltilemez”
“Bildiğin işi bilmediğin insanla,
bilmediğin işi bildiğin insanla yap”
©2007 Ali Kamil UZUN
Birlikte Başarmak
Çizim: Ali Kamil Uzun
©2007 Ali Kamil UZUN
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri *
• Büyük işler, mühim teşebbüsler ancak müşterek mesai ile
gerçekleştirilir.
• İnsanlar tek başına çalışırlarsa başarılı olamazlar.
• Teşkilat şahısla değil hakikatle yaşar.
• Müesseseler için en kuvvetli sermaye; zeka, dikkat, iffettir.
Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu düşünceyle
işe sarılınız, mutlaka başarılı olursunuz.
(*) Kaynak: Yöneticiler için Yeni Bir Bakış: Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları – Adnan Nur Baykal, 1998
©2007 Ali Kamil UZUN
Değer Yaratmak için Başarı Faktörleri
•
•
•
•
•
Geleceği Tasarlamak
Uyum Analizi ve Değişim Yönetimi
Doğru Yapılanma Modeli
Yaratıcılık ve Yenilikçilik
Değer ve Anlam Yaratmak
©2007 Ali Kamil UZUN
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri *
• Ufuklara kadar görüyoruz. Onun ötesini görmeye
çalışacağız.
• Ben bir işte nasıl başarılı olabileceğimi düşünmem.
O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan
kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.
(*) Kaynak: Yöneticiler için Yeni Bir Bakış: Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları – Adnan Nur Baykal, 1998
©2007 Ali Kamil UZUN
Değer Yaratmak için Yol Haritası
•
•
•
•
•
•
Uluslararası İç Denetim Standartları ve Etik Kurallar
Sertifikasyon
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mesleki Gelişim
İletişim ve Paylaşım Platformu
Düzenlemeler
©2007 Ali Kamil UZUN
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri *
• Milletimiz mazisinden değil, artık istikbalinden mesuldür.
(*) Kaynak: Yöneticiler için Yeni Bir Bakış: Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları – Adnan Nur Baykal, 1998
©2007 Ali Kamil UZUN
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri *
• Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün
medeni beşeriyetten dileğim şudur : Beni hatırlayınız.
(*) Kaynak: Yöneticiler için Yeni Bir Bakış: Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları – Adnan Nur Baykal, 1998
©2007 Ali Kamil UZUN
XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ
KÜRESEL BİRİKİMLERDEN
ULUSAL DEĞERLER YARATMAK
“Birlikte Başarmak”
Ali Kamil UZUN, CPA, CFE
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı
[email protected]

Benzer belgeler

ali kamil uzun, cpa, cfe, ma, crma

ali kamil uzun, cpa, cfe, ma, crma Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur. • Finans (Garanti Bankası, Interbank, İktisat Bankası) ve çeşitli endüst...

Detaylı