BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR ORTAOKULU 5. ve 6

Transkript

BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR ORTAOKULU 5. ve 6
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
BURÇAK EYÜBOĞLU BATI ATAŞEHİR ORTAOKULU
2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
601-Basketbol/Basketball
Kategori: Spor
20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Basketbol okul takımı çalışmalarına katılan ve lisanslı öğrencilerimiz bu kulübü tercih edemezler.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun kapalı basketbol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler
kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Basketbola ilgi duymak ve sevmek,
• Basketbolun bir takım sporu olduğunu bilmek ve işbirliği içinde çalışmaya açık olmak.
602- Dans / Dance
Kategori: Gösteri Sanatları
12 kız/erkek öğrenciden oluşur. (Step-aerobik teknikleri kullanılarak koreografik çalışmalar gerçekleştirilir)
Step- Aerobik okul takımı çalışmalarına katılan ve lisanslı öğrencilerimiz bu kulübü tercih edemezler.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yılsonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
• Sahne korkusunun bulunmaması,
• Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
• Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
603-Halk Oyunları/Folk Dances
Kategori: Gösteri Sanatları
16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Oluşturulan ekipler, yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
•
Halk oyunlarını sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak.
604-Voleybol/Volleyball
Kategori: Spor
20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Voleybol okul takımı çalışmalarına katılan ve lisanslı öğrencilerimiz bu kulübü tercih edemezler.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun kapalı voleybol sahalarında yapılır. Çalışmalar sonucunda öğrenciler
kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde bulundurularak okul takımlarına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Voleybol sporunu sevmek ve ilgi duymak.
605-Yüzme/Swimming
Kategori: Spor
20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Yüzme okul takımı çalışmalarına katılan ve lisanslı öğrencilerimiz bu kulübü tercih edemezler.
Çalışmalar kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü seçebilir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
606- Karikatür ve Çizgi Roman Kulübü/Caricature Comic Strip Club
Kategori: Görsel Sanatlar
15 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Sorumluluk duygusu gelişmiş,
• Yaratıcılıklarını bu alanda kullanabilen,
• İstekli çalışan,
• Mizah anlayışı gelişmiş, duygu ve düşüncelerini mizahi bir şekilde karikatüre dönüştürebilen öğrenciler katılır.
Kulübün Amacı
• Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek,
• Karikatür ve illüstrasyon alanlarında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
• Türkiye ve dünyada bu alanlarda tanınmış sanatçıları tanımalarını sağlamak,
• Mizahın ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmak,
• Karikatür ve çizgi roman alanlarında ürünler vermelerini sağlamak.
Uygulamalar
• Mizah, karikatür ve çizgi roman tarihi ve ustalarıyla ilgili power point sunumlar,
• Karikatürler ve çizgi roman tiplemeleri üretimi,
• Karikatür yarışmalarına katılım,
Kulüp Kuralları
• Çalışmalar için gerekli olan resim kalemi, silgi, kalemtraş, guaj boya, fırça, defter ve cetvel öğrenciler
tarafından temin edilir.
• Öğrenciler, yıl sonu sergisi ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık için okul çıkışlarında çalışma
yapabilirler.
• Yıl içerisinde çeşitli ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarına katılırlar.
Değerlendirme
• Öğrenciler mizah, karikatür ve çizgi roman hakkında bilgi sahibi olurlar.
• Başarılı karikatürler, çizgi roman tiplemeleri yaparlar, kısa çizgi roman hikayeleri oluşturarak bunları
resimlerler.
• Karikatür yarışmalarına katılırlar.
• Yıl sonunda sergi açılarak karikatürler değerlendirilir.
607- Gitar / Guitar
Kategori: Gösteri Sanatları
6 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Gitar Kulübü, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında gitar çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de
katılabileceği bir kulüptür. Kulüp çalışmalarına, iyi bir müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir. Gitar çalmak
hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde
görev alarak ürünlerini sergiler.
Kulübün Amacı
• Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini gitar enstrümanını kullanarak artırabilmek, gitar sevdirmek,
çalmasını sağlamak,
• Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri,
• İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
• Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
• Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
• Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
• Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
• Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
• Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat
gitar çalışması gerekmektedir.
• Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
• Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Gitar Kulübü’ne devam
etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
• Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
• Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
• Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
• Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
• Gitarı tekniğine uygun çalması,
• Seslerin doğru, temiz çalınması,
• Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
• Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.
608-English Drama and Fun/İngilizce Drama ve Eğlence
Kategori: Gösteri Sanatları
8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrenciler İngilizce seviyelerini geliştirmek için çeşitli eğlenceli etkinliklere katılırlar. Kelime oyunları,
bilgisayar ve masa oyunlarının yanı sıra öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini de sergileyebilecekleri bir oyunu yıl
sonunda sahnelerler. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
609-İngilizce Münazara ve Konuşma kulübü
Kategori: Araştırma ve İletişim
6 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Münazara tekniği ile ingilizce sunum becerilerini geliştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Topluluk önünde kendini rahat ifade edebilmek,
• Konuları, tez ve antitez şeklinde karşıtlıklarıyla düşünebiliyor olmak,
• Okumayı ve araştırmayı sevmek.
Kulüp Kuralları
• Öğrenmeye, araştırmaya, düşünmeye, başkalarının görüşlerine saygı duyarak tartışmaya istekli olmak.
610- Cooking Club/ Yemek Kulübü
Kategori: İngilizce / English
6 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Kulüpte değişik kültürlere ait yemekler yabancı kaynaklardan araştırılır ve pişirilir. Kulübün amacı; vizyon ve
misyonumuzda yer alan ‘kültürler ve uluslararası bilinç’ anlayışını kazanmalarında öğrencilerimize destek olmaktır.
Öğrenciler farklı kültürlerdeki yemekleri yapmayı öğrenirken aynı zamanda İngilizce dil becerilerini de geliştirirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Yemek yapma konusunda istekli olan,
• İngilizce dil becerilerini geliştirmek isteyen,
• Gereken malzemelerin temini konusunda özen gösteren ve sorumluluk sahibi öğrenciler katılırlar.
Uygulamalar
Kulüp çalışmalarımız içinde öğrencilerle birlikte yapılması kararlaştırılan yemek ile ilgili araştırma yapılır,
kararlaştırılan yemek için gerekli malzemeler öğrenciler tarafından temin edildikten sonra tarif uygulanır ve beraber
yenilir.
Kulüp Kuralları
Yapılacak yemeğin malzemeleri öğrenciler tarafından temin edilir, bu konu ve hijyen konusuna gereken hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.
611-Yaratıcılık Kulübü/Destination ImagiNation (DI)
Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler- Araştırma -Yaratıcılık -Drama
5. sınıf seviyesinde en az 5 ve en fazla 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Destination Imagination (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen
organizasyonudur. DI çalışmaları, okulumuzda kulüp çalışmaları içinde yer almaktadır. Kulübün amacı, yaratıcılık,
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak,
anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve
kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak,
• Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek,
• Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak,
• Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak,
• Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri derslerinde başarılı olmak,
• Grup çalışmasına yatkın olmak,
• Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak,
• Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları
• Görev verildiği takdirde provalara ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara mutlaka katılmak
gerekmektedir.
• Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı
olunmalıdır.
• Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup yorumlamalı ve gerekli araştırmalar
yapılmalıdır.
• Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda üretken ve yaratıcı olmak; ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi
şekilde uymak gerekmektedir.
Uygulamalar
• Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil etmek.
Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları
öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
612-Yaratıcılık Kulübü/Destination ImagiNation (DI)
Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler- Araştırma -Yaratıcılık -Drama
6. sınıf seviyesinde en az 5 ve en fazla 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Destination Imagination (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen
organizasyonudur. DI çalışmaları, okulumuzda kulüp çalışmaları içinde yer almaktadır. Kulübün amacı, yaratıcılık,
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak,
anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve
kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak,
• Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek,
• Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak,
• Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak,
• Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri derslerinde başarılı olmak,
• Grup çalışmasına yatkın olmak,
• Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak,
• Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları
• Görev verildiği takdirde provalara ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara mutlaka katılmak
gerekmektedir.
• Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı
olunmalıdır.
• Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup yorumlamalı ve gerekli araştırmalar
yapılmalıdır.
• Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda üretken ve yaratıcı olmak; ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi
şekilde uymak gerekmektedir.
Uygulamalar
• Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil etmek.
Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları
öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
613-Lego Robotlar/Lego Robots
Kategori: Matematik ve Fen-Araştırma -Yaratıcılık -Drama-Teknik
En az 5 ve en fazla 9 öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı, toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, yaratıcı, farklı
tasarımlar üretebilen gençler yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, bir taraftan her yıl yeniden belirlenen
toplumsal bir soruna çözüm üretecekler, diğer taraftan lego parçalarıyla tasarladıkları ve programladıkları robotlarla
konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Lego parçalarıyla görevler inşa edebilmek,
• NXT robot kullanımına ve programlamasına ilgi duymak,
• Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümleri için yaratıcı fikirler üretmek.
Kulüp Kuralları
• Kulübün araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınılır.
• Kulübe katılan öğrenciler bir takım halinde hareket etmelidir.
• Koçların ve danışmanların rehberliğinde, çözüme ulaşmak için gereken tüm çalışmaları öğrenciler kendileri
yapar.
• Öğrenciler arkadaşça rekabet kurallarına uyar.
• Öğrenciler yaptıkları her şeyde duyarlı profesyonellik gösterirler.
Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Lego Eğitim Seti, takım tişörtü ve takım bayrağı gibi malzemelerin alım
ücreti ve yarışmalara katılım ücretleri (ilk kez kulübe katılacak öğrencilerden yıllık 500 TL., kulübe devam edecek
öğrencilerden yıllık 150 TL.) öğrenci velileri tarafından karşılanır.
614- Kodlama Saati Kulübü/Hour of Code Club
Kategori: Bilgisayar-Teknoloji
Kulübe; 10 kız/erkek öğrenci alınır.
Bu kulüpte öğrencilere programlamanın temelleri kazandırılacaktır. Algoritma geliştirme becerisinin öncelikle olarak
öğrencilere kazandırılmasını hedefleyen kulüpte öğrenciler, Scratch gibi nesne tabanlı programlama dillerini öğrenip,
çeşitli projeler üretirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Bilgisayara ilgi duymak,
• Bilgisayar programcılığına ilgi duymak.
615-Eğlenceli Deneyler Kulübü/Science For Fun
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma
10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Eğlenceli Deneyler Kulübü’nde öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları
çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler
gerçekleştiren öğrenciler yıl sonunda bu eğlenceli deneyleri Bilim Şenliği ve Science Fest etkinliklerinde arkadaşlarıyla
paylaşıyor. “Balon yarışında en uzağa benim balonum gider”, “yumurtayı yüksek bir yerden kırmadan atabilirim”,
“makarna çubukları ile en yüksek kuleyi ben yaparım”, “sıvı üzerinde yürürüm ama batmam” diyorsanız Eğlenceli
Deneyler Kulübü’nde siz de yerinizi almalısınız.
616-Fen ve Teknoloji-Proje Kulübü /Science and Technology Project Club
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma
10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp çalışmaları, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı merak duygusu geliştirmeyi hedefler. Kulüpte; fen,
teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimler incelenir. Öğrenciler, araştırma, okuma ve tartışma
yöntemleri ile yeni bilgileri yapılandırma becerisini kazanır. Yıl boyunca öğrendikleri, merak ettikleri veya
araştırdıkları konularla ilgili projeler geliştirir, yeni buluşlar yaparlar. Bu proje ve buluşlarla yıl içerisinde düzenlenen
bilim şenliklerine ve sergilere katılırlar. Bu çalışmaları, laboratuvar öğretmenlerinin rehberliğinde laboratuvarlarda
gerçekleştirirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak,
• Çalışmaya istekli olmak,
• Yeni proje ve buluş fikirlerine sahip olmak.
617- Film içinde Bilim Kulübü/Science in Movies Club
Kategori: Bilim ve Sanat
12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte filmler bilimsel bir açıdan izlenir ve “Neden? Niçin?” soruları ile sahneler analiz edilir. Öğrenciler fen bilgisi
derslerinde öğrendikleri bilgileri ve becerileri kullanarak sahnelerin gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceler. Kulübün
amacı, farklı bir uygulama ile öğrencilerin temel fen kurallarını tekrar etmeleri ve günlük hayatla bağlantılar
kurmalarını sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Sinemaya ilgi duymak,
• Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak,
618- GERMAN DIGI WAY
Kategori: Dil becerisi /Hobi
10 öğrenciden oluşur.
Almancasını hem görsel hem de işitsel olarak geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik bir kulüptür.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Dijital alana özel ilgisi olmak
• Almancasını geliştirmeye hevesli olmak
619- SPANISH DIGI WAY
Kategori: Dil becerisi /Hobi
10 öğrenciden oluşur.
İspanyolcasını hem görsel hem de işitsel olarak geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik bir kulüptür.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Dijital alana özel ilgisi olmak
• İspanyolcasını geliştirmeye hevesli olmak
620- Değerler Kulübü
8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
“Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo’nun resim yaptığı, Beethoven’in beste yaptığı veya
Shakespear’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki herkes durup burada dünyanın en iyi çöpçüsü
yaşıyormuş desin.” Marthin Luther KİNG
Kulübün Amacı
•
•
•
•
•
•
•
Değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve davranışa dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması,
Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
Okul toplumunun sorumluluk duygularının geliştirilmesi için etkinlikler planlamak, çalışmalar yapmak.
Kültürel kodları güçlendirmek,
Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi için çalışmalar
yapmak,
“Ahlak temelli disiplin” kavramının yerleştirilmesi.
Ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri
•
•
Çevreye duyarlı projeler geliştirmek ve geliştirilen projeleri uygulama aşamasında gönüllü görev almak.
Sorumluluk sahibi olmak.
621- Türkçe Tiyatro/Theater in Turkish
Kategori: Gösteri Sanatları
15 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin kendilerini
ifade etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar ve yılsonunda oyun sahneler. Bu oyunla yarışma ve
festivallere katılarak okulumuzu temsil eder. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Tiyatro sanatına istekli olmak,
• Düzgün konuşma becerisine sahip olmak,
• Özverili olmak,
• Hafta sonu ve okul sonrası çalışmaya istekli olmak.
622- Zeka ve Strateji Oyunları Kulübü/Mathematical Mind and Strategy Games
Kategori: Matematik-Zeka Oyunları-Problem Çözme-Araştırma
7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerini geliştirmeleri
hedeflenir.
Kulüp Katılım Kriterleri
• Bir önceki matematik dersi geçme notu 5 olmak,
• İlk kritere uyan öğrencilere uygulanan yetenek testi sonucunda ilk 7 kişi arasında yer almak,
• Matematik dersine, zeka ve strateji oyunlarına ilgi duymak,
• Problem çözme becerisine sahip olmak.
Kulüp Kuralları
• Yapılan çalışmalarda seviye üstü matematik konu anlatımları ve bunların uygulandığı farklı strateji ve zeka
oyunları oynanırken ciddi bir şekilde takip etmek ve yapılan aktivitelere katılımcı olmak.
623- Seramik Kulübü/Ceramics Club
Kategori: Görsel Sanatları
12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Seramiği tanıtmak, sevdirmek, üç boyut kavramıyla birlikte öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin
kendi eserlerini üretmesini sağlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri
• İstekli,
• Seramiğe ve sanata ilgisi olan,
• Başladığı çalışmaları zamanında bitirebilen,
• Gereken malzemeleri eksiksiz getirecek öğrenciler katılabilir.

Benzer belgeler

KEMERBURGAZ İLKOKULU 2., 3.ve 4. SINIFLAR

KEMERBURGAZ İLKOKULU 2., 3.ve 4. SINIFLAR • Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek, • Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak, • Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak, • Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimle...

Detaylı

4. ve 5. SINIFLAR - Eyüboğlu Eğitim Kurumları

4. ve 5. SINIFLAR - Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir. Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar  Kemanı tekniğine uygun çalması,  Seslerin doğru, temiz çalın...

Detaylı