kullanma kılavuzu kollu pompa 16 litre

Transkript

kullanma kılavuzu kollu pompa 16 litre
OREGON 16 LİTRE
İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ
KULLANMA KILAVUZU
Güvenli Kullanım Uyarıları
Basınçlı ilaçlama pompası evler ve küçük bahçelerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ürün
öncelikli olarak ilaçlama amacıyla da kullanılabilir.
 Basınçlı sprey asitli ya da yakıcı ve yıpratıcı ürünler için
kullanılmaz
 Ürünü yalnızca uygun meme başı ve orijinal parçaları ile
kullanınız. Ürün ile ilaçlama yapılır ise ilaçlama bitiminde
ürün içinde ilaç unutmayınız.
 Spreyi insanlar ya da hayvanlar üzerinde kullanmayınız.
 Böcek ilacı ya da benzeri ilaçlar kullanıldığında, koruyucu
elbise giyiniz.
 Sprey edilecek sıvının 40 C° ‘nin altında olduğunda emin
olunuz.
 Herhangi bir karışım ya da ilaç kullanacak iseniz, üretici
firmanın talimatlarına kesin olarak uyunuz.
 Her kullanımda ürünü kontrol ediniz. Ürün contalarında ve
diğer


aksamlarında hasar bulunmamasına dikkat
ediniz.
Hasar görmüş ürünleri en kısa zaman içerisinde
değiştiriniz.
Yalnızca orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar
kullanınız.
Ürünü asla direk güneş ışığı altına
bırakmayınız.(boş bile olsa)
Sezon bitiminde ürünü iyice temizleyiniz ve
içinde ilaç bırakmayınız. Ürünü dikkatle kontrol
ederek hasarlı bölüm olmadığından emin olunuz.
Üretici firma ve satıcı firma, izinsiz kişilerin
yapmış olduğu müdahalelerden, ilaç
unutulmasından kaynaklanan arızalardan ve
yanlış kullanımdan dolayı sorumlu tutulamaz.
Üründen maksimum verimi alabilmek için tam
basınç altında çalışmasına dikkat ediniz.
Güvenlik valfine bağlı olan huni biçimindeki topuz açılarak basınç azaltılabilir.
SE

M
AK





Kullanacağınız kimyasal maddelerin ya da ilaçların DIN 52 900 kriterine ve DIN Kimyasal Maddeler
Güvenlik Kriterine uygun olmasına önem gösteriniz.
Bakım



Cihazın pompasını çıkararak, ilaç deposunu ve pompa kolunu temiz bir su ile temizleyiniz. Daha
sonra pompa kolunu saat yönüne doğru çevirerek yuvasına oturtunuz.
Pompanın contasını her kullanımdan sonra su ile temizleyiniz. İçinde asit bulundurmayan bir gres
yağı ile belirli aralıklarla,pompanın rahat çalışması için yağlayabilirsiniz.
Kullanımdan sonra basınç azaltıcı valfi kullanarak cihazın basıncını alınız.
AK
Teknik Özellikler
Montaj
Sprey tabancasının ucuna püskürtme borusunu vidalayınız.(Resim 1)
Basınç azaltıcı valfi kesinlikle açmayınız.
Parçaların, sprey tabancasının ve hortumun ilaç tankı üzerinde doğru yerlere takıldığından ve tam
olarak yerine oturduğundan emin olunuz.
M



Başlangıç ve ilk çalıştırma
Pompayı saat yönüne doğru çevirerek çıkarınız.
Doldurma hunisini yerinden çıkarınız.
5 litrelik ilaç tankınız, kullanacağınız ölçüye göre doldurunuz. Bu işlem sırasında kullanma kılavuzu
talimatlarına tam olarak uyunuz.
Huniyi ilaç tankından ayırınız.
Pompayı vidalayarak, sıkıca yerine oturtunuz.
Daha sonra huniyi vidalayarak pompa bölümünün üstündeki yuvasına oturtunuz.
Pompayı kilit yuvasına oturana dek yavaşça çeviriniz ve kilitleyiniz.
Basınç pompasını aşağı yukarı bastırarak ilaç tankına basıncı yükleyiniz. Kullanacağınız kadar
basınç ile çalışmak en doğru seçim olacaktır.
Tetiğe hafifçe bastırarak sıvıyı püskürtünüz. Tetiği bıraktığınız anda püskürtme işlemi duracaktır.
Her kullanımdan sonra spreyinizi temizleyiniz ve kuruması için açık bırakınız.
SE










Spreyin kullanım ömrünü uzatmak için ,her kullanımdan sonra temizleyiniz,asitli ürünler kullanmayınız
ve pompa bağlantı yerleri ile contaları asit içermeyen bir gres yağı ya da vazelin ile yağlayınız.
UYARI VE ÖNLEMLER
Basınçlı pompanın tüm parçalarının
yerine tam ve doğru olarak
takıldığından emin olunuz.
AK
Asitli ve zararlı maddeler içeren
solüsyonları kullanmayınız.
Basınçlı pompayı doğru yerlerde ve
diğer insanların üzerine tutmadan
kullanınız.
SE
M
Spreyi 60° açı ile kullanınız.
Pompayı direk güneş ışığı gören bir
yerde uzun süre bırakmayınız.
Daima ilaç karışımları için huni
kullanınız.
İlaç solüsyonunu negatif dereceli
ürünler ile birlikte kullanmayınız.
Cihazınızı her zaman temiz tutunuz ve
içinde ilaç ve basınç bırakmayınız.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI :
M
AK
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın
kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti
kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi
20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü
mektup, veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde
ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak,
kaydıyla, en az dört defa veya imalatçı-üretici veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti
süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanısıra, bu maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
SE
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
MALIN GARANTİ SÜRESİ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN “24 AY”DIR.
MALIN KULLANIM ÖMRÜ SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN “5 YIL”DIR.
Satın almış olduğunuz bu ürünün ithalatçısı “SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.Ş.” yedek parçaların
bulunabilirliğini, malın kullanım süresi olan “5 yıl” süresince sağlama garantisi vermiştir.
Makinanın kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı ve önemlere uygun kullanım gereklidir.
Tamir ve/veya bakım için yetkili servislere başvurunuz.
ÜRETİCİ FİRMANIN
GARDSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.
Dashe Industrial Park, Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou, Çin
Tel: +(86) 512 6504 5695
Faks: +(86) 512 6504 7577
İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI :
MERKEZ ADRESİ:
WEB:
E-mail:
SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.Ş.
ALTAYÇESME MAH. YASEMİN SOK. NO:27 34843 MALTEPE / İSTANBUL
www.semak.com.tr
[email protected]
SERVİS İSTASYONUNUN
SE
SEMAK MAKİNA
TİC. VE SAN.A.Ş.
ADRESİ
ALTAYÇESME MAH. YASEMİN SOK.
NO:27 34843 MALTEPE / İSTANBUL TÜRKİYE
M
ÜNVANI
AK
ÜNVANI :
ADRESİ:
TEL:
E-mail:
YETKİLİSİ TEL
SELİM
KELEŞ
0216 4594865