Prospektüs

Transkript

Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
UNOFEN
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
UNOFEN Enjeksiyonluk Çözelti, beher ml’de 300 mg tilmikosin içeren berrak sarı ile amber rengi arasında, keskin
karakterisitk kokulu, steril bir çözeltidir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tilmikosin, yarı-sentetik bir makrolid antibiyotiktir. Bakterilerin 50S ribozomal alt ünitesine bağlanarak protein sentezini
inhibe etmek sureti ile etkisini gösterir.
Tilmikosin, özellikle gram-pozitif bakterilere karşı etkilidir. Antibakteriyel spektrumunda Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae, Corynobacterium pyogenes, Clostridium perfringens ile Mycoplasma türleri ve Pasteurella
haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus ve Fusobacterium necrophorum gibi mikroorganizmalar bulunur.
Unofen Enjeksiyonluk Çözelti, deri altı yolla tek uygulamada, 1 saat içerisinde kanda pik seviyelere ulaşır ve serumda 3 gün
süreyle etkili yoğunluklarda kalır. Sığırlarla yapılan bir çalışmada deri altı uygulama sonrası 1. saatte içerisinde 0.71
mcg/ml’lik pik serum konsantrasyonu elde edilmiştir. En fazla akciğer dokuda yoğunlaşır. Enjeksiyondan 3 gün sonraki
serum:akciğer konsantrasyonu 1:60’dır. Vücuttan %68 oranında dışkı, %24 oranında da idrar ile atılmaktadır.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
Sığır ve koyunlarda duyarlı bakterilerden ileri gelen solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca koyunlarda
Mycoplasma agalactiae ve Staph. aureus’un dahil olduğu mastitislerde de kullanılabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Tilmikosinin günlük 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda kullanılır. Buna göre deri altı yolla bir kez olmak üzere 1 ml/30 kg canlı
ağırlık dozunda uygulanır. Bir bölgeye 15 ml’den fazla enjekte etmeyiniz. Uygulama sonrası 48 saat içerisinde herhangi bir
iyileşme gözlenmezse teşhis yeniden gözden geçirilmelidir.
İSTENMEYEN ETKİLER
Bazen, enjeksiyon yerinde geçici ve hafif bir şişkinlik görülebilir. Enjeksiyondan sonraki 24 saat içinde ateş hızla düşer; iştah
ve genel durum düzelir. Laboratuvar hayvanları ve evcil hayvanlarla yapılan çalışmalarda, tilmikosinin kalp kası üzerinde
toksik etkili olduğu görülmüştür. Kalp üzerindeki başlıca etkileri; taşikardi ve azalan kasılma gücü (negatif inotrop etki)
olarak ortaya çıkmıştır. Sığırlarda, derialtı uygulanan 10, 30 ve 50 mg/kg’lık dozlar, 72’şer saat arayla 3 kez tekrarlanmış ve
hiçbir ölüm vakası görülmemiştir. Beklendiği gibi, enjeksiyon yerinde ödem oluşmuştur. Nekropside lezyon görülen tek
grup, 50 mg/kg doz uygulanan gruptur ve minimum düzeyde miyokardiyal nekroza rastlanmıştır. Derialtı uygulanan 150
mg/kg’lık dozun 72’şer saat arayla verilmesi ölümlere yol açmıştır. Enjeksiyon yerinde ödem oluşmuştur. Nekropsideki tek
lezyon, minimum düzeyde miyokardiyal nekrozdur. 5 mg/kg dozda damariçi yapılan uygulamalar, sığırlarda ölümlere yol
açmıştır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Propranolol gibi beta-adrenerjik antagonistler ile bir arada kullanıldığında köpeklerde tilmikosine bağlı taşikardide negatif
inotropiyi arttırır. Kloramfenikol, florfenikol, linkozamidler veya diğer makrolid antibiyotikler ile bir arada
uygulanmamalıdır. Sayılanların hepsi bakterilerde 50S ribozomal alt ünitesine bağlandığından yarışmalı bir biçimde
birbirinin etkisini engelleyebilirler.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 60
gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını
takiben 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde
edilen ineklerde kullanılmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt
elde edilen koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.
KONTRENDİKASYONLAR
Damar içi yolla uygulanmamalıdır.15 kg’dan hafif koyunlarda ölümlere neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.
Gebelik kullanımı: Gebelikte kullanımının güvenilir olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız.
DOZ AŞIMI
Özellikle yavrularda olmak üzere tüm hayvanlarda, belirtilen süre ve doz aşılmamalıdır. Zira bu durumda belirtilen yan
etkiler ortaya çıkabilir. Doz aşımında ilaç uygulaması durdurulur.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Enjeksiyon sırasında dikkatli olunmalıdır. Maymunlarda 30 mg/kg’lık kasiçi enjeksiyonlar ölümlere yol açmıştır. İnsanlarda
kazara yapılan enjeksiyonlarda hemen bir doktora başvurulmalıdır. Bu durumda en çok kardiyovasküler sistem etkilenir. Bu
antibiyotik dokularda birkaç gün kalır. Kardiyovasküler sistem yakından izlenmeli; destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Köpeklerde görülebilecek negatif inotrop etki dobutamin ile kısmen giderilebilmektedir. Propranolol gibi beta-adrenerjik
reseptörler taşikardilerdeki negatif inotrop etkiyi şiddetlendirmektedir. Bazı çalışmalar, epinefrin kullanımının kontrendike
olabileceğini göstermiştir. Domuzlarda yapılan bir çalışmada, yüksek dozda damariçi tek enjeksiyondan sonraki epinefrin
uygulaması letal etkileri artırmıştır. Herhangi bir taşikardi vakasında ß-adrenerjik antagonist; örneğin, propranolol
kullanılması negatif inotrop etkiyi şiddetlendireceği için kontrendikedir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
15-30ºC arasında, direkt ışıktan koruyarak saklandığında, raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Micotil sadece sığır ve koyunlarda uygulanmalı, ölümlere neden olabileceğinden kesinlikle tek tırnaklılarda ve keçilerde
uygulanmamalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20, 50 ve 100 ml bal renkli flakonlarda karton kutu da takdim edilmektedir.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:16.11.05
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 11.11.2005-15/020
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş., G.O.S.B., İhsan dede cad. 700. sk., Gebze-Kocaeli Tel: 0262
7511412 e-mail: [email protected]
İMAL YERİ: İDOL İLAÇ DOLUM SAN. A.Ş., Davutpaşa cad. Cebe Alibey sk. No.20 Topkapı-İst Tel: 0212 4823028
Faks: 0212 4822927

Benzer belgeler

Tilmivet

Tilmivet yapılmamalıdır. Uygulamadan 48 saat sonra sonuç alınamayan vakalarda teşhis yeniden gözden geçirilmelidir. İSTENMEYEN/YAN ETKİLER Bazen, enjeksiyon bölgesinde geçici ve hafif bir şişkinlik görülebi...

Detaylı

Prospektüs - Medicavet

Prospektüs - Medicavet birbirinin etkisini engelleyebilirler. GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 60 g...

Detaylı