Ronahî Nr. 5

Yorumlar

Transkript

Ronahî Nr. 5
E d i t o r y a l
S e l am A r k a d a şl ar,
Ronahi'yi hazırladığımız sırada, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın, özellikle Türkiye'de geçen
yılın Aralık ayında ki seçim ortamını da göz önüne alarak, yeni kurulacak hükümete siyasi diyalogun
kapısını açık tutmak için tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkes 6. ayına girdi. Katı devlet geleneği,
ordunun konumu, T.C.'nin, özellikle de yeni kurulan koalisyonun politakalannda en ufak bir yeniliğin
görünürde olmadığını gösteriyor. Ateşkes süresi boyunca Türk Devleti saldırılarını devam ettirdi.
En son olarak Lice-Kulp-Hakkari üçgeninde 30.000 askerin katıldığı büyük bir operasyon başlattılar.
Gelişmeleri ve operasyonun sonuçlarını MED-TV'den geniş bir şekilde izledik. ERNK, ateşkesin
sona ermediğini, devam ettiğini açıkladı. Fakat ateşkesin daha ne kadar süreceği şu sıralar büyük
bir merakla bekleniyor. Özellikle bu operasyonun sonucu ve PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın
sık sık dile getirdiği gibi, savaşın seyri bundan sonra daha canlı olacak. Stratejik olarak savaşın
şehirlere de taşırılma taktiği ve gerillanın hazırlıkları bundan sonraki savaş sürecinin gerilla ve
halkımız açısından daha sonuç alıcı olacağını gösteriyor.
Bu yıl Newroz ateşi bütün Avrupa'yı da sardı. Sınırlar, ülkede olduğu gibi Avrupa'da da birliğini
sağlamış, özgürlük mücadelesi etrafında bütünleşmiş halkımızı ortak davasından koparamamıştır.
Özellikle Newroz sürecinde gelişen eylemlilikler. Alman devletinin kirli ortaklık temelinde
Türkiye'yi desteklemek amacıyla tüm gücünü kullanarak halkımızın en temel demokratik haklanm
engelleme çabalarına rağmen, tüm dünyaya Newroz'u, işbirlikçilere deNewroz'un gerçek anlamını
göstermiştir. Bu iradeden, bu güçten, başta Almanya olmak üzere diğer devletler de paylanna
düşen cevabı aldılar. Bu öyle büyük bir cevaptı ki, Almanya hemen sonrasında özellikle medya
aracılığıyla, kendi tarihinde görülmemiş bir şekilde, PKK'ye ve Başkan Apo'ya karşı karalama
kampanyalan başlattı. Alman Devleti dile getirilen iyi niyet çağnlanm iyi değerlendirmek zorundadır.
Yoksa kaybetmekten başka bir seçeneği yoktur. T.C. yıllardan beri en vahşi katliamlan, barbarlıkları
halkımıza uyguladı, bugün geldiği nokta bellidir. Tarih, özgürlüğü uğruna, en temel hakları için
ayağa kalkmış, her şeye hazır olan bir halkı hiç bir gücün yenemeyeceği örnekleriyle doludur.
Dördüncü sayfadan itibaren yayınladığımız röportaj son gelişmeler üzerine açıklayıcıdır. Arkadaşlar
bunu i y i değerlendirip, günün görevlerini kavramalıdırlar. Özellikle Alman kamuoyunun
bilgilendirilmesi görevi biz öğrencilere düşmektedir.
Bu hızlı süreçte Frankfurt Y X K olarak Ronahi'nin yeni bir sayısının sevincini sizlerle paylaşıyoruz.
Yeni bir Ronahi'yle yine birlikteyiz. Özellikle 5. Kongrede kararlaştırdığımız şekilde, kendimizi
zorlayarak ve tüm gücümüzü seferber ederek Ronahi'nin bu sayısını hazırladık. Derginin içeriği
tam olarak Kongrede konuşulduğu gibi hazırlanamadı. Bunu, dergiyi ilk olarak hazırlamamızdan
ve kollektif bir çalışmanın sergilenememesinden kaynaklanan yetersizliklere bağlıyoruz. Teknik
çalışmalara ağırlık vermemizden dolayı, derginin güncelliği çok zayıf kaldı. Özellikle Türkiye'de
ki öğrenci mücadelesi, bu sayımızda yer veremediğimiz ama gelecek sayıda daha detaylı ele
alacağımız bir konu. Ayrıca hazırlanan yazıların çok elde dolaşmasından dolayı bize ulaşmayan
yazılar da oldu. Bundan sonra arkadaşlar hazırladıkları yazıları redaksiyon adresine gönderebilirler.
Ronahi'yi bundan sonra daha düzenli çıkaracağız. Ayrıca içeriğini daha zenginleştirip sayıyı
sıklaştırmak istiyoruz. Biz bunun için her türlü fedekârlığa hazırız. Tabii bu konuda sizlerinde
bütün çabanızı sergilemeniz gerekiyor.
Çalışmalannızda ve derslerinizde bol başarılar diliyoruz...
Yoldaşça selamlar.
Mai 1996
Ronahi 3
I n t e r V i e w
"Die R e a l i t â t des kurdischen Volkes in der T ü r k e i ist, daB es
aller sprachlicher, k ü l t ü r e l l e r und nationaler Rechte beraubt
und mit einem f a k t i s c h e n V ö l k e r m o r d k o n f r o n t i e r t i s t . "
Hier veröffentlichen wir ein Interview von Dr. Namo Aziz, das für "Der Spiegel" mit dem
Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Abdullah Öcalan gefübrt wurde.
Frage: Wieviele Kürden aus der Türkei leben in
Deutschland und in Europa?
A. Öcalan: Infolge der Verarmung, die durch den
von der Türkei in den 60er Jahren in Kurdistan
entwickelten kolonialistischen Kapitalismus entstanden ist und dann infolge der ab den 80er Jahren durch den von der Türkei in Kurdistan betriebenen systematischen Völkermord entstandenen Fluchtbewegung gibt es in Europa eine groBe Anzahi Kürden. Der gröBte Teil dieser Kürden, 700.000 Menschen, leben in Deutschland,
weitere 300.000 Kürden sind auf verschiedene
andere europaische Lânder verteilt.
Frage: Wieviele PKK-Anhanger gibt es Ihrer
Schatzung nach unter den in Deutschland lebenden Kürden?
A. Öcalan: Die PKK ist die Hauptkraft, die für
die nationalen und demokratischen Rechte des
kurdischen Volkes kampft. Die nationale Sehnsucht des kurdischen Volkes wird durch die PKK
reprasentiert. Über die Halfte der in Deutschland
lebenden Kürden unterstützen unsere Partei und
unseren Kampf. Wir sehen, daB diese Unterstützung - vor allem nach dem PKK-Verbot in
Deutschland - kontinuierlich wâchst. Trotz aller
Behinderungen und Verbote beteiligen sich
200.000 Menschen unseres Volkes an den dort
durchgeführten Massenkundgebungen.
Frage: Auf welcher Ebene befinden sich Ihre
Beziehungen zu anderen kurdischen Organisationen?
A. Öcalan: Auf der inzvvischen von uns erreichten Stufe unterstützen aile kurdischen Organisa-
4 Ronahi
tionen mehr oder weniger den von uns entwikkelten legitimen Kampf. Unsere Partei versucht,
aile nationalen Krafte im Geiste eines Nationalkongresses zu versammeln. Darüber hinaus sind
trotz der Meinungsunterschiede gemeinsame
Aktivitaten auch in Form verschiedener Bündnisse und Aktionseinheiten möglich.
Frage: Wenn Sie die Bilder von den verletzten
Polizisten gesehen haben, welche Gefühle haben
sie bei Ihnen ausgelöst? Hatten Sie Mitleid mit
ibnen?
A. Öcalan: Unserer Meinung nach ist es die falsche Politik, die erst zu solchen Szenen geführt
hat, sie ist dafür verantwortlich. Das heiBt, die
Unterstützung, die der deutsche Staat der Türkei gibt, ihre Waffen, sind es, die unsere Dörfer
dem Erdboden gleichmachen. Wer nur ein Körnchen Menschlichkeit im Herz tragt, müBte angesichts dieser Grausamkeit aufbegehren. In der
europâischen Presse waren die Bilder unserer
Menschen mit abgeschnittenen Köpfen und die
Leichen der verbrannten Bauern zu sehen. Hier
wird die Wahrheit verdreht.
Frage: Wie beurteilen Sie die Lage der Kürden
in der Türkei? Welche Unterschiede gibt es bezüglich der Bildungs- und Berufschancen im Vergleich zum türkischen Volk?
A. Öcalan: Die Realitât des kurdischen Volkes
in der Türkei ist, daB es aller sprachlicher, kültüreller und nationaler Rechte beraubt und mit einem faktischen Völkermord konfrontiert ist. Es
wird überhaupt nichts Kurdisches akzeptiert, die
herrschenden Gesetze sind komplett auf einen
rassistischen und chauvinistischen Geist gegrün-
Mai 1996
I n t e r v i e w
det und kurdenfeindlich. Es kann auf keinen Fail
von irgendeiner Gleichberechtigung die Rede
sein. Ein Individuum kann nur dann, wenn es seine
kurdische Identitât verleugnet und sich als guter
Sklave verhâlt, vor dem Gesetz als gleichberechtigt erscheinen. Alles andere, jeder Gedanke und
aile Bestrebungen, die die Freiheit des kurdischen
Volkes verteidigen, werden mit Folter und langjahrigen Gefangnisstrafen heantwortet.
Abdullah Öcalan,
Vorsitzender der PKK
Frage: Wie groB ist Ihr politischer FinfluB? Wie
groB ist Ihr Anhangerkreis? Haben Sie auch nichtkurdische Mitglieder?
A. Öcalan: In Kurdistan und in ailen Lândern,
in denen das kurdische Volk in der Diaspora lebt,
zeigt unser Volk groBen Respekt und eine enge
Verbundenheit zu unserer Partei. Trotz aller Massaker, die die Türkei in den letzten 12 Jahren verübt hat, zeigt unser Volk unter groBer Aufopferung seine Verbundenheit mit unserer Partei. Unsere Partei ist keine Partei, die in enge nationale
Grenzen gesperrt ist. Seit dem allerersten Anfang unserer Bewegung his heute sind viele unserer Mitglieder Türken oder Menschen anderer
Nationalitât. Es gibt sogar Deutsche, die darauf
bestanden haben, sich in den Bergen Kurdistans
Mai 1996
unseren Reihen anzuschlieBen.
Frage: Nach den letzten Ereignissen in Deutschland sind die kurdisch-deutschen Beziehungen gespannt. Welche Gründe haben Ihrer Meinung nach
zu diesen Spannungen geführt? Wie hat sich das
in Deutschland erlassene PKK-Verbot auf ihre
Organisation ausgewirkt? Warum haben sich die
Auseinandersetzungen zwischen den Kürden und
der Polizei nur auf deutschem Boden abgespielt
und nicht auf andere europâische Lander übergegriffen?
A. Öcalan: Das kommt vor allem daher, daB die
kurdische Frage in Deutschland auf die engen
Beziehungen zurückgeht, die der deutsche Staat
in der Geschichte mit dem türkischen Staat geknüpft hat und die bis heute auf verschiedenen
Ebenen fortbestehen. Diese Beziehungen haben
dazu geführt, daB viele Völker aus der Geschichte
ausgelöscht wurden und nun zuletzt die Existenz
des kurdischen Volkes in höchstem MaBe bedroht
vverden. Es kann also gesagt werden, daB es damit zusammenhângt, daB Deutschland ein Staat
ist, der die Völkermordpolitik des türkischen
Staates ganz maBgeblich unterstützt.
Die aktüelle Lage der Kürden in Deutschland ist
sicherlich ein Resultat dieser historischen und aktuellen ökonomischen, politischen und militarischen Unterstützung. An diesem Punkt hat
Deutschland tatsachlich eine historische Verantwortung zu tragen. Wenn es seine Beziehungen
zur Türkei nicht überdenkt, wird das die kurdische Frage sowohl in der Türkei als auch in
Deutschland noch weiter verschârfen. Das PKKVerbot, das sie sich als Lösung dafür gedacht
hatten und das sich mittlerweile eigentlich in ein
generelles Kurdenverbot verwandelt hat, hat das
Problem noch weiter verscharft. Sie schlagen eine
Lösung in der Mentalitat der türkischen Polizei
vor. Nachdem diese Methode nicht einmal in der
Türkei funktioniert hat, ist es noch viel unwahrscheinlicher, daB sie in einem Land wie Deutschland greift, in dem es eine starke demokratische
Tradition gibt. Das ist eine falsche Politik. Dahinter stecken im Grund ernste politische Ursachen. Sie haben es auf solche gefahrlichen D i mensionen getrieben, um die kurdische Frage mit
Ronahi 5
I n t e r v i e w
den Türken zum Nachteil der Kürden zu einem
Ende zu bringen und auBerdem, um die Kürden
zur Steigerung der Auslanderfeindlichkeit zu benutzen. Es wurde auch aufgehetzt. Ohne ein
ernsthaftes Überdenken dieser Politik wird diese
Vorgehensweise Kontinuitat behalten und sich
weiter verscharfen. Der Grund, weshalb sich das
in den anderen europâischen Lândern nicht so
sehr entwickelt hat, ist
in den Zusammenhangen zu suchen, die das
Problem ausmachen.
Da Deutschland eine
wichtige Position in der
kurdischen Frage einnimmt, kam es zu den
bisherigen Entwicklungen. Denn die anderen
europaischen Lander
sind nicht in dem MaBe
involviert wie Deutschland. Alicin das zeigt, daB Deutschland seine eigene Verantwortung hierbei genau wahrnehmen
muB. Es ist schlieBlich nicht so, daB die Kürden
in Deutschland absichtlich Probleme schaffen. Die
Deutschen merken vielleicht erst jetzt, wie sehr
sich die antidemokratischen Beziehungen, die sie
mit der Türkei eingegangen sind, auf die Kürden
auswirken, das haben erst diese Reaktionen und
Vorfalle verdeutlicht. Wir hoffen, daB daraus konstruktive Lösungsansâtze entspringen werden.
Frage: Es heiBt, die jüngsten Autobahnblockaden, Protestaktionen und die Aktionen
gegen Touristen in der Vergangenheit hatten die
Sympathien gegenüber den Kürden in Deutschland geschmalert. Denken Sie an eine gewaltfreie
alternative Politik, die Erfolge erzielen könnte?
A. Öcalan: Wir haben zu keiner Zeit Gewalt als
eine politische Methode gewollt - vor allem nicht
in Europa und in Deutschland. Ganz im Gegenteil, wir glauben, daB wir der Gevvalt ausgeliefert wurden. In Europa, vor allem in Deutschland, sind unsere kurdischen Menschen einem
sehr gefahrlichen rechtlosen Vorgehen ausgesetzt.
Sie sind einer Repression ausgesetzt, die vielleicht
6 Ronahi
keine andere Minderheit ertragen muB. Und das
bedeutet, daB die Kürden irgendwo gereizt werden. Es ist im Grunde ein Produkt dieser Politik,
wenn die Kürden dann als Antwort darauf
Autobahnblockaden oder Demonstrationen
durchführen, bei denen sie selbst an Ansehen verlieren. Sie hetzen also die Kürden auf, um sie als
unsympathisch darstellen zu können. Wir wissen,
daB wir dadurch Punkte verlieren, aber dahinter
steckt in Wirklichkeit die Innen- und AuBenpolitik, die gegen die Kürden betrieben wird. Solange diese Politik so weitergeht, wird es auch verstarkt Reaktionen dieser Art in verschiedenen
Formen dagegen geben.
Frage: Werden die deutschen Touristen diesen
Sommer in der Türkei einen ruhigen Urlaub verbringen können? Planen Sie, Ihre in Ihrer
Newroz-Botschaft angekündigten Selbstmordaktionen auch in Deutschland und in den USA
durchzuführen?
A. Öcalan: Deutschland und die Deutschen dürfen die Türkei nicht als erstes Urlaubsland betrachten. Wenn wir keine Antwort auf unseren
Waffenstillstand bekommen, wenn kein politischer Dialog entwickelt wird, darf die Türkei von
den Touristen wirklich nicht als Urlaubsland gewahlt werden. Denn in diesem Faile werden wir
den Tourismus zu unserem wichtigsten Angriffsziel machen. Das ist für uns in Hinblick auf das
Austrocknen der Finanzquellen des Krieges sehr
wichtig. Darüber hinaus betrachten wir den Tou-
Mai 1996
I n t e r v i e w
rismus auch als wichtiges Ziel, wenn es darum
geht, unser Recht auf Gegenwehr gegen die Vernichtung unseres Landes auszuüben. Daher ist
es unmöglich, daB deutsche Touristen in der Türkei ihren Urlaub in Ruhe verbringen können. leh
habe im Rahmen unserer Analysen öfters folgendes dargelegt: Es kann passieren, daB eines Tages ein Dutzend Leichen zurückkommt. Damit
habe ich gemeint, daB wir gegen einige Ziele
vorgehen werden, womit ich nicht gemeint habe,
daB wir speziell Deutsche angreifen wollen, aber
weil ein groBer Teil der Touristen aus Deutschland kommt, ist es möglich, daB von solchen
Angriffen auch eine groBe Zahi an deutschen
Touristen betroffen ist. In diesem Sinne hielt ich
es für notwendig, gerade die deutsche Öffentlichkeit zu warnen. Das ware gleichzeitig auch
ein Beitrag für den Frieden. Ein Tourismusboykott würde die Finanzquellen für den Krieg
in hohem MaBe austrocknen, was einen Beitrag
zu einer demokratischen Lösung bedeuten würde. In diesem Sinne erwarten wir von der deutschen Öffentlichkeit, daB sie durch den
Tourismusboykott einen wichtigen Beitrag zu
einer politischen Lösung der kurdischen Frage
leistet. Das muB sie selbst auch als ihre demokratische VerpfIichtung verstehen. Das darf auf
keinen Fail als eine Drohung unsererseits aufgefaBt werden. In unserer Newroz-Botschaft haben wir allgemein vom Begriff der Selbstmordguerillaeinheiten gesprochen. Dieser Begriff bedeutet folgendes: Wenn die türkische Regierung
erneut nicht auf eine politische Lösung eingeht,
wenn sie ihren zerstörerischen Weg der Gewalt
weitergeht, wenn sie keine andere als die militârische Option offenlâBt, dann ist eine Weiterentwicklung in der Qualitât der Guerilla zu erwarten. Diese wird anders als die Guerilla im klassischen Sinne sein; eine Selbstmordguerilla, also
ein Übergang zur Form der Selbstopferung, d.h.
daB wenn es notwendig ist, kleine Finheiten in
Stâdte eindringen, wichtige ökonomische Ziele
angreifen, indem sie die gefâhrlichsten Methoden ins Auge fassen, um ihre Aktion durchführen zu können. Diese Art von Selbstmord-GueriUa kann vor allem für die Kriegsmetropolen in
Kurdistan, in denen eine sehr groBe Zahi von
Militârkrâften stationiert sind, als wichtige Initia-
Mai 1996
tive gesehen werden. Dieser Weg der Neutralisierung der Stützpunkte der Armee kann jedoch
nur über eine Weiterentwicklung unserer Kampffront gehen. Wir glauben, daB diese Methode vor
allem bei unseren Angriffen in den türkischen
Stadten eingesetzt werden wird. In diesem Sinne
bezeichneten wir die dann dort kampfende Guerilla als Selbstmord-Guerilla. leh denke, daB in
nachster Zukunft dje Qualitat unserer Guerilla
noch deutlicher werden wird. Dies auch in
Deutschland oder in den USA einzusetzen, daran denken wir erst als letztes. So etwas haben
wir bisher nicht geplant. Aber wenn gegen die
PKK so extrem vorgegangen wird, wenn es zu
sehr ungerechten Angriffen kommt, wenn gegen
die von uns vertretenen kurdischen Massen mit
Methoden vorgegangen wird, die tatsachlich nicht
mehr mit dem eigenen Recht dieser Staaten in
Finklang stehen, können sich solche Selbstmordaktionen auch auBerhalb eines von uns organisierten Rahmen entwickeln. Und es gibt ein Potential von tausenden Kürden, die dazu bereit
sind. Wir selbst organisieren sie wirklich nicht
für Selbstmord-Guerilla-Aktionen. Aber wenn
dieses Unverstândnis weitergeht, kann eine Fntwicklung zu Selbstmordaktionen, vor allem in
Deutschland, geschehen. Es gah ja sowieso schon
Menschen, die sich selbst angezündet haben. Wir
haben erlebt, wie sie sich selbst verbrannt und in
einen Feuergürtel verwandelt haben. Wenn diese
Menschen nun noch mehr unter Druck gesetzt
werden, und vor allem, wenn sie an die faschistische Türkei ausgeliefert werden, sind solche
Aktionen in der Zukunft zu erwarten. Das hângt
natürlich von der Politik ab, die betrieben wird;
ich denke wenn eine gewisse Fntspannung eintritt, wird ein solches Verstândnis von Aktionen
auch nicht mehr denkbar sein.
Frage: Letztes Jahr haben Sie mit zwei deutschen
Verantwortlichen Gesprache geführt. Wie kam
es dazu? In welchen Punkten konnten Sie sich
bei diesen Gesprâchen einigen? Welche konkreten Forderungen an Deutschland haben Sie derzeit?
A. Öcalan: Wir haben mit Herrn Lummer und
Herm Grünewald vom Verfassungsschutz auf de-
Ronahi 7
I n t e r v i e w
ren eigenen Wunsch hin Gesprâche geführt. Nach
meinem Verstândnis haben wir bei diesen Gesprâchen ein gewisses "Gentlemen Agreement" erreicht. Wir haben gesagt, daB wir uns zur Einhaltung einiger ihrer Forderungen verpfIichten, aber
daB auch sie einige unserer Forderungen berücksichtigen müssen. leh gewann zunâchst den Eindruck, daB sie sich daran halten, aber dann habe
ich gesehen, daB sie uns nur als Kriminelle betrachten und ihre einseitigen Angriffe fortsetzten. Die Repression und die Verhaftungen gingen im alten Tempo weiter. Unser demokratisches
Demonstrationsrecht wurde angegriffen. Obwohl
von unserer Seite keinerlei Gewalt gezeigt wurde, gingen sie gegen unsere Menschen mit Gewalt vor. Wir denken, daB ernste politische Ursachen dahinter stecken. Das kann sich nicht von
selbst so entwickelt haben. Die Politik der Isolierung der PKK wurde zur abgesprochenen
grundlegenden Politik der Innenministerien oder
gar der AuBenministerien. Wir haben dann aile
Gesichtspunkte diskutiert und gesagt, verzichten wir darauf. Wir haben immer noch gehofft,
daB sie vielleicht ein paar positive Schritte unternehmen werden. Aber das ist nicht geschehen
und am Ende ist es dann zu diesen Aktionen gekommen, auch wenn sie uns sehr schwer gefallen sind. In dieser Zeit kam dann erneut im Namen dieser Kreise ein Freund zu uns. Über diesen Freund haben wir sofort einen Aufruf gestartet, um mögliche gewaltsame Aktionen am Abend
des 21. Marz zu vermeiden. Dieser Aufruf von
uns in unserer Newroz-Botschaft hat auch gewirkt und es kam zu keinem negativen Vorfall.
Aber trotzdem gingen die Festnahmen wieder
vveiter. Diese Taktik wird dauernd angewandt.
Deshalb konnte sich ein von uns als "Gentlemen
Agreement" bezeichneter Rahmen der Übereinkunft nicht bilden. Wir hoffen auch jetzt noch,
daB wir mit den Deutschen einen politischen Dialog beginnen können. Deutschland spielt bei diesem Problem wirklich eine wichtige Rolle. Das
kann durch eine Diskussion gelöst werden. Die
PKK ist die Quelle dieses Problems und auch die
grundlegende Kraft für eine Lösung. Sie zu verbieten und in einer Position politischer Isolation
zu halten, wird die kurdische Frage nur noch verscharfen. Die Erbin und Schutzpatronin der kur-
8
Ronahi
dischen Frage und auch die Kraft für eine Lösung ist die PKK. Das muB wahrgenommen werden. Die Haltung, die man der PKK entgegenbringt, wird der Schlüssel bei der Lösung dieses
Problems sein. Eine Isolierung der PKK wird
wirklich dazu führen, daB die Wunde dieses Problems eitert. Wir verlangen von Deutschland
nicht, daB es uns helfen soll und sagen nicht, es
müsse auf diese oder jene Weise Druck auf die
Türkei ausüben. Natürlich wâre es sehr gut, wenn
es das tun würde, aber vordringlich wollen wir
nur, daB es seine ungerechten MaBnahmen beendet. Aile an die Türkei geleistete Hilfe ist eine
direkte Unterstützung des Spezialkriegs. Es muB
über eine Einstellung dieser Hilfe, zumindest auf
begrenzte Zeit, oder eine Form der Hilfe, die nicht
für den Spezialkrieg nutzbar ist, nachgedacht
werden. Die grenzenlose Unterstützung, die direkt gegen uns gerichtet ist, macht Deutschland
zu einer offenen Kriegspartei. Deutschland muB
das begreifen und, wenn es schon nicht seine
Beziehungen zur Türkei stören will, wenigstens
auch einige Wege für Beziehungen mit uns finden. Anstatt von Verboten muB es mindestens
wertvolle Möglichkeiten bevorzugen. Wenn
Deutschland das tut, werden wir aile sehen, wie
leicht die Probleme zu lösen sind. Wenn Deutschland das nicht akzeptiert, wird sich mit der Zeit
auch zeigen, wie sich die Probleme verscharfen
werden und wie stark das auch Deutschland beeintrâchtigen wird.
Frage: Die deutschen Behörden behaupten, daB
sie gegen Leute, die sich von Ihrer Partei trennen, Gewalt angewendet haben. Wie demokratisch ist die PKK? Manche, die sich von Ihrer
Partei getrennt haben, wie Selim Cürükkaya, haben sich unter den Schutz der deutschen Polizei
begeben und haben Aussagen gemacht. Werden
solche Leute bestraft?
A. Ocalan: Es ist eine übertriebene Ansicht,
wenn immer gesagt wird, daB wir in der PKK
Gewalt anwenden. Es ist umgekehrt. Genauso
wie von auBen gibt es auch von innen viele Angriffe gegen die PKK. Die Angriffe von ihm und
âhnlichen Personen haben wirklich bisher nicht
erlebte AusmaBe erreicht. Es gibt keinen einzi-
Mai 1996
gen Menschen, den wir umgebracht hâtten, weil
er sich einfach nur von unserer Partei trennen
wollte. Man muB sich fragen ob die Leute, von
denen behauptet wird, sie selen infolge von
„Flügelkâmpfen innerhalb der Organisation"
umgebracht worden, denn wirklich PKK'1er waren und wegen „ideologischer Differenzen" umgebracht wurden, oder ob es sich dabei nicht vielmehr um vvichtige Einschleusaktionen des Staates gehandelt hat. Wir wissen schlieBlich, daB der
türkische Staat schon in der Geschichte immer
durch Unterwanderung der Kürden diese gegeneinander ausgespielt hat. Das gleiche Komplott
versuchen sie auch an uns. Sie haben viele solche
Leute rekrutiert, auch die deutsche Polizei hat
einige Kürden für so etwas gewonnen und will
diese gegen Kürden benutzten. Das ist eine feindliche Vorgehensweise. Diese Agentenmentalitât
ist eine gefâhrliche Haltung, eine gefâhrliche Provokation. Wenn wir uns dagegen selbst verteidigen, kann das nicht als Gewalttâtigkeit der PKK
aufgefaBt werden. Sie tun alles, was sie können,
um unsere Organisation zu zerstören, denunzieren hunderte Menschen und sorgen dafür, daB
sie verhaftet werden, und dann wird gesagt „Warum wendet Ihr gegen sie Gewalt an?" Warum
fragt denn niemand, warum diese Leute Gewalt
anwenden? Ihre Denunziationen, die zu Verhaftungen führen, sind auch Gewalt. Eine Organisation so zu denunzieren ist auch Gewalt. Was sie
Mai 1996
tun ist nicht richtig, es ist Agententum. Und auf
Agententum muB entsprechend geantwortet werden. Was hat das mit Gewalt zu tun? Wenn jemand eine Organisation vernichten will und diese Organisation dagegen zur Selbstverteidigung
greift, wo ist da Gewalt? Namen wie Selim
Cürükkaya oder Hüseyin Yildirim, vorher die
Kronzeugen im Düsseldorfer KurdenprozeB, wie
Ali Cetiner, zeigen im Grunde nur, wie weit der
EinfluB des türkischen Geheimdienstes reicht.
Diesen Leuten geht es nicht um irgendwelche
politischen Auseinandersetzungen. Sie flüchten
sich unter die Eittiche der deutschen Polizei - was
das gleiche ist wie sich zur türkischen Polizei zu
flüchten - und aus dieser Stellung heraus unternehmen sie grenzenlose Angriffe gegen die PKK.
Man kennt ja ihre Bücher und Aktionen. Und
wenn sie die Starke und Gelegenheit dazu bekommen, gibt es nichts an schlechten Taten, was
sie nicht tun würden. Trotz alledem ist es nicht
so, daB wir gezielt gegen sie Gewalt anwenden.
Aber wenn sie nicht unter das (kurdische) Volk
gehen können, oder wenn sie sich das trauen sollten, das Volk sie nicht leben laBt, dann darf man
das nicht so interpretieren, daB wir eine terroristische Bewegung seien. Das kurdische Volk liebt
eben solche Typen von Menschen nicht und
nimmt sie deshalb nicht auf. Genau deshalb wagen sie sich auch nicht unter das Volk und wir
wissen, daB sie nicht aus den Verstecken raus-
Ronahi 9
I n t e r v i e w
gehen, die sie von der Polizei bekommen haben.
Langer Rede kurzer Sinn, die PKK hat durch
Verrâter aus ibren eigenen Reihen schon groBen
Schaden erlitten und schon viele Angriffe erlebt.
Es gibt lansende „Abschwörer" aus den Reihen
der PKK. Und jeder dieser „Abschwörer" hat
hunderte von Menschen auf dem Gevvissen, die
er verraten hat. Aus diesem Grund sage ich, daB
die eigentliche Gewalt von denen ausgeht, die
sich unter die Fittiche der Polizei geflüchtet ha­
ben und für die Verhaftung und Folterungen an
hunderten Menschen verantwoıtlich sind. Sie sind
die wirklichen Gewalttâter, was auch die Praxis
zeigt.
Frage: Aus welchen Quellen fınanzieren Sie den
Krieg? Was sagen Sie zu den Vorwürfen, daB die
PKK in den Drogenhandel verwickeit ist?
A. Öcalan: Jeder weiB, daB unser Volk sehr groBe Unterstützung leistet. Unsere Bewegung finanziert sich vollkommen aus dieser Unterstüt­
zung. Was den Drogenhandel oder andere
schmutzige Geschâfte angeht, so wird versucht
mit Hilfe solcher Unterstellungen die PKK zu
diffamieren. Bis heute hatte noch kein einziger
PKK'1er, kein einziger Mensch, der in der PKK
Aufgaben oder Vollmachten hat, mit solchen
schmutzigen Geschâften etwas zu tun und es
wurde weder in Deutschland noch in einem anderen Land in Europa einer im Zusammenhang
mit Drogenhandel verhaftet. Eine Reihe rechter
Organisationen wie die MHP und sogar die türkische Polizei selbst, sind in den Drogenhandel
verwickelt, was man auch in der Presse lesen
kann. In Wirklichkeit wird der Drogenhandel von
der türkischen Polizei gelenkt und das habe ich
auch dem Verfassungsschutz gesagt. Wir haben
dem Verfassungsschutz angeboten, in diesem
Punkt mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm jede
Art von Unterstützung angeboten. Wenn er darauf eingegangen ware, hatten sie gesehen, daB
wir unerbittliche Gegner von Drogenhandel sind.
Wir betrachten Rauschgifthandel als Verbrechen
an der Menschheit, es ist völlig undenkbar, daB
wir da mitmachen würden. Wir sind sogar bereit,
jede Art von Unterstützung zur Bekampfung des
Drogenhandels zu leisten, selbst wenn es sich um
10 Ronahi
die Polizei handelt, die dagegen kâmpft.
Frage: In der Türkei ist eine neue Regierung an
der Macht. Glauben Sie den liberalen Erklarungen von Mesut Yilmaz? ist das offizielle Feiern
des Newroz-Festes, selbst wenn es nur cin symbolischer Akt gewesen war, Ihrer Meinung nach
cin Anzeichen für eine Verbesserung?
A. Öcalan: Die jüngsten Erklarungen Mesut
Yilmaz sind in Wirklichkeit nichts weiter als Tak­
tik, leh habe vor Monaten einen einseitigen Waffenstillstand erklart und ihm in diesem Zusam­
menhang kürzlich erst noch einen Brief geschickt.
Leider hat Yilmaz weder auf den Waffenstillstand
noch auf den Brief geantwortet. Es ist nicht möglich, die kurdische Frage ohne die Kürden zu lösen. Mesut Yilmaz spricht von einer Lösung der
kurdischen Frage, aber die Kürden sind bei ihm
daran nicht beteiligt. Für diese Art von „Lösungen" ist die Türkei berühmt, so gibt es einen bekannten Ausspruch „Wenn man den Kommunismus braucht, dann wird der Staat ihn eben machen". Genau das gleiche passiert heute im Zu­
sammenhang mit der kurdischen Frage. Das ist
einseitig angelegt, die Kürden werden dabei ignoriert, wenn eine Lösung der kurdischen Frage
notvvendig ist, dann wird der Staat eben einseitig
eine solche hervorbringen. Und wenn doch cin
Kürde dabei sein sollte, dann wird der Staat sich
auch den noch selbst schaffen. Das ist ibre Methode; d.h. sie akzeptieren nicht die kâmpfenden
Kürden als Gesprachspartner, wollen nicht mit
ibnen diskutieren und zu einer Einigung mit ib­
nen kommen, sondern ignorieren sie total. Statt
dessen beraten sie sich mit dubiosen Staatsbeamten, von denen die meisten auch noch zur
Konterguerilla gehören und Vollmachten im Rahmen des Ausnahmezustandes besitzen. Mit de­
nen kann die kurdische Frage nicht gelöst werden, ganz im Gegenteil, sie wird noch weiter verscharft werden. Wir würden es geme sehen, wenn
Mesut Yilmaz einen Lösungsansatz hatte, der
darüber hinausginge. Aber das ist bis heute nicht
erkennbar. Und ich befürchte, daB sie an das
Stammessystem als Lösungsmodell denken, das
sie sich nutzbar gemacht haben, indem sie cin paar
„Dorfschützer"-Chefs in Ankara versammeln und
Mai 1996
I n t e r v i e w
sie kurdisch auftreten lassen. Der Staat hat solche Art von Leuten bisher schon immer stark
benutzt, wenn es um die kurdische Sprache oder
kurdisches Fernsehen geht. Das ist aber keine
Lösung, sondern nur eine Weiterentwicklung des
psychologischen Krieges und bedeutet nichts
anderes als den Krieg mit einigen Anstachelungstaktiken weiterzuführen. Das Newroz-Fest als
offiziellen Feiertag zu feiern ist keine Geste in
Richtung einer Anerkennung. Ganz im Gegenteil, sie erklarten diesen historischen Feiertag der
Kürden damit zu einem türkischen Fest und es
darf nicht vergessen werden, daB noch vor wenigen Jahren hunderte Menschen in Nusaybin,
Cizre, Sirnak, Lice und anderen Stâdten wegen
Newroz ermordet wurden. Warum war denn dann
Newroz damals kein türkischer Feiertag und jetzt,
zwei Jahre spater, ist es einer? Wie gibt es das,
daB sie jetzt zwei Jahre spater plötzlich gemerkt
haben, daB sie einen solchen Feiertag haben?
Auch das zeigt die Fortsetzung ihrer alten
Assimilationspolitik. Sie haben gesehen, daB sie
Newroz nicht besiegen können, so haben sie dieses Fest einfach umgedreht, assimiliert und zu
ihrem Eigentum gemacht. Genauso wie auch die
Linken und die Islamisten vom Staat vereinnahmt
wurden. Jetzt gehen sie her und deklarieren das
kurdische Kulturerbe einfach zu ihrem eigenen.
Es gibt tausende solcher Beispiele. Sie stehlen
auch aile kurdischen Lieder und Ausdrucksweisen des Lebens und behaupten dann „auch das
ist ein ttirkisches Produkt", ..auch das ist ein tür-
Mai 1996
kischer Wert". Sie wolIen alles beseitigen, was
es an Kurdischem gibt. Dabei versuchen sie vor
allem, alles zu assimilieren und es zu ihren
ureigensten Werten zu erklaren. Deshalb ist das
keine Geste, sondern eine Steigerung des
Spezialkriegs. Das tun sie an jedem Newroz mit
einer anderen Methode, diesmal eben nicht durch
Zerstören, Verbrennen und Töten, sondern mit
der Taktik, Newroz inhaltlich zu entleeren und
zu ihrer eigenen Ware zu deklarieren. Das haben
aile Ereignisse gezeigt und aile Kürden wissen
das.
Frage: Können Sie etwas über den Inhalt Ihres
Briefes an Mesut Yilmaz sagen? ist denn Ihr
Aufruf an die türkische Regierung zu einem Dialog noch gültig? Welche Methoden wird die PKK
anwenden, wenn die Türkei ihre Kurdenpolitik
nicht ândert?
A. Öcalan: Mein Brief an Mesut Yilmaz hat den
klassischen Inhalt, es geht um die Sinnlosigkeit
des Festhaltens am militârischen Weg, darum, daB
dieser keinen Erfolg haben kann, wie stark er die
ökonomischen Probleme und die politische Krise in der Türkei verscharft hat, daB mit diesem
Weg der Krieg nicht zu gevvinnen ist, daB ein
politischer Dialog früher oder spater als einzige
Lösungsmöglichkeit auf die Tagesordnung kommen wird, daB wenn nicht noch mehr Blut vergossen werden soll und der ökonomische Ruin
nicht noch weiter gehen soll. sofort zu dieser
Ronahi 11
I n t e r v i e w
Möglichkeit gegriffen werden mu6 und eine Lösung angegangen werden mu6, die vom Volk erwartet wird und ich habe versucht, in einer sehr
bescheidenen Sprache zum Ausdruck zu bringen,
daB wir auf jeden von ibnen unternommenen
Schritt nach vorne mit noch gröBeren Schritten
unsererseits antworten werden. Aber wie schon
gesagt, haben wir leider noch immer keine Antwort darauf bekommen. Ihre Haltung besteht nur
aus Verleugnung. Natürlich gilt unser Dialogangebot immer noch. Wir haben vor, unseren einseitigen Waffenstillstand noch eine bestimmt Zeit
aufrechtzuerhalten. Es heiBt, die neue Regierung
müsse sich erst noch ein wenig festigen. So werden wir noch eine vernünftige Frist lang von unserer Seite aus unseren guten Willen zeigen. Aber
in Kurdistan bauen sie vor allem entlang der Grenze ibre Militârstellungen massiv aus. Ali das zeigt,
daB sie unsere Gutmütigkeit miBbrauchen werden. Wir hoffen, daB sie keine gefâhrlichen Schritte untemehmen und sie starker Haltungen in eine
politische Richtung konkretisieren. Unsere
Hauptforderungen sind im Grunde demokratische
Forderungen innerhalb der territorialen Einheit
der Türkei: die sofortige Aufhebung des Ausnahmezustands, Freilassung der politischen Gefangenen, Abschaffung des „Dorfschützer"-Systems,
die Möglichkeit einer demokratischen Wahl und
zumindest langfristig ein föderales System, wie
es in Europa viele Beispiele gibt, so auch
Deutschland, obwohl dies ein vereinter Staat ist,
oder Belgien, Spanien, Schweiz, was dann auch
in der Verfassung zum Ausdruck kommen muB.
Das würde beide Seiten ziemlich schnell zu einer
Lösung bringen und es würde sich zeigen, daB
die Lösung der Probleme, angefangen von den
ökonomischen Problemen bis zur Politik und Beschleunigung einer demokratischen Entwicklung
von diesen Schritten abhângig ist. Dabei geht es
wirklich nicht, wie oft behauptet, um eine Teilung der Türkei, ganz im Gegenteil, es wird sich
zeigen, daB die verschiedenen Völker auf der
Basis der Freiheit unter einem föderalen Dach
besser zusammen leben können. Um dies zu zeigen, haben wir unseren Waffenstillstand und Aufruf zum politischen Dialog erneuert. Einen anderen Weg gibt es nicht. Doch wenn unsere friedlichen und legitimen Forderungen auf keine Re-
12 Ronahi
sonanz stoBen, wenn die andere Seite an ihrer
blinden Gewaltpolitik beharrlich festhalt, dann ist
klar, daB wir uns wieder selbst verteidigen, und
das noch starker als bisher. Wir werden uns also
nicht billig ergeben. Wir werden diesen Kampf,
den wir früher bei Null oder sogar weniger als
Null begonnen haben, heute noch viel leichter
fortführen und werden das solange tun, bis unsere legitimen unverzichtbaren menschlichen und
nationalen Forderungen erfüllt werden. Das ist
nicht der Weg, den wir bevorzugen, aber wir
werden auch nicht auf unsere menschlichen nationalen und demokratischen Forderungen verzichten. Wenn wir darauf verzichten würden,
würde uns die Menschheit genauso verdammen,
wie sie es bis heute immer getan hat.
Frage: Unsere letzte Frage bezieht sich auf Ihre
Beziehungen zu Syrien. Syrien, das Ihnen Residenz gewahrt, nahert sich dem Westen. Beunruhigt Sie das nicht?
A. Ocalan: Uns beunruhigt weder die Annâherung Syriens noch des Irans an den Westen. Wenn
Syrien sich mit Israel verstândigt, wird sich das
sogar noch positiver auf Syrien auswirken und
eine positive Entwicklung, was seine Politik uns
gegenüber anbelangt, wird deutlich werden. Syrien wird aus ganz verschiedenen Gründen Interesse an der kurdischen Frage auf den Tisch
bringen. Syrien hat vor allem mit der Türkei historische Probleme. Da ist das Problem Antakya,
eine besetzte syrische Provinz. Dann das Wasserproblem, das für Syrien lebenswichtig ist. AuBerdem sind die beiden Staaten zwei im Widerspruch miteinander stehende Parteien in der
Mittelost-Politik. Die Kürden bilden sowohl eine
wichtige Minderheit in Syrien, als auch ein ernsthaftes Problem für den Irak. Wenn wir ali diese
Aspekte betrachten, wird deutlich, daB Syrien
eine zunehmend positive Entwicklung bezüglich
der Kurdenpolitik entwickeln wird. Wenn sich
nun die Beziehungen zwischen Syrien und dem
Westen verbessern, dann wird das Syrien noch
starker in diese Richtung motivieren. DaB es so
ist, zeigen auch die aktuellen Entwicklungen.
Zum SchluB möchte ich sowohl der deutschen
Öffentlichkeit als auch unseren kurdischen Mas-
Mai 1996
I n t e r v i e w
sen in Deutschland folgendes sagen: Wir sind
keine Terroristen, sondern ein Volk und eine Organisation, die belde Opfer des Terrorismus sind.
Wenn wir uns den barbarischen Charakter des
türkischen Staates vor Augen führen, wenn wir
uns vor Augen führen, daB er mehrere Völker
und alte Kulturen aus der Geschichte ausgelöscht
hat, zeigt sich, daB wir vielleicht die letzten Op­
fer dieses Staatsterrorismus sind, aber die gefâhrlichsten. Die deutsche Öffentlichkeit muB auBerdem sehen, daB nicht wir es waren, die die Kür­
den nach Deutschland geschickt haben. Es ist die
türkische Regierung, die aile ökonomischen Quellen dieser Menschen vernichtet und sie nach
Deutschland vertrieben hat und sogar die türki­
sche Polizei selbst hat, auch als Nebeneinnahmequelle für sich selbst, ein Schleppersystem dafür
mit aufgebaut, mit dem immer noch Tag für Tag
hunderte Kürden nach Deutschland gebracht
werden und das hat die Auslanderfeindlichkeit
dort gesteigert. Die wirklichen Verantwortlichen
dafür sind die türkische Regierung und die Poli­
zei. Die Flucht wird bewuBt angestachelt. Auf
diese Weise haben sie das Problem bis nach
Deutschland getragen. Die deutsche Öffentlich­
keit muB diese Wahrheit erkennen. Warum wahlen die Kürden Deutschland als Fluchtland? Das
hat die türkische Polizei als Provokation bewuBt
so eingefâdelt, um in Deutschland die Öffentlich­
keit aufzuhetzen und die Auslanderfeindlichkeit
beziehungsweise die Kurdenfeindlichkeit zu steigern, damit die Leute dort sagen „Woher kommen die denn? Warum werden sie denn in solchen Massen hierher geschickt?". Fs darf auch
nicht vergessen werden, daB ein groBer Teil der
Aktionen Provokationen waren. Wir haben zu
keiner Aktion den Befehl gegeben, haben nie
gesagt „Macht das". Wir haben, abgesehen von
den demokratischen Demonstrationen des Volkes, nie bewuBt eine Aktion geplant oder sie befürwortet. Wir wissen auch, daB eine Reihe von
Aktionen vom türkischen Geheimdienst durchgeführt worden sind. Wir haben auch gesagt, daB
wir an diesem Punkt behilflich sein werden und
bieten das weiterhin an. Fs soll über jede Aktion
ermittelt werden, wenn es wirklich eine von uns
geplante Aktion war, dann übernehmen wir die
Verantwortung dafür oder werden es wenigstens
Mai 1996
auf jeden Fail nicht wiederholen. Die deutsche
Öffentlichkeit soll wissen, daB wir in Wirklichkeit so sind. Warum sollten wir Terror verbreiten
und uns auf diese Weise selbst dem Interesse der
deutschen Öffentlichkeit und ihrer Unterstützung
berauben? Warum sollten wir den Ast absagen,
auf dem wir sitzen? Hier sind wir tatsachlich den
Provokationen dunkler Kreise ausgesetzt und
leider wurde die PKK ungerechterweise und willkürlich als eine terroristische Organisation diffamiert und verboten, was sogar offen gegen das
Grundgesetz verstöBt. Die sofortige Aufhebung
dieses Verbots wird dafür sorgen, daB die Kür­
den die Rolle einer absolut nützlichen Gruppe für
Deutschland spielen würden. Das wâre auch ein
Beitrag zur Lösung der kurdischen Frage. Das
sollte verstanden werden und die deutsche Öf­
fentlichkeit dürfte nicht auf die Tauschungen
durch die Hetze der Medien hereinfallen. Zwei
deutschen Polizisten wurde die Nase blutig geschlagen - aber dabei wurden 300 Kürden schwer
verletzt. Wir erwarten, daB auch das gesehen
wird, daB sie sich ein biBchen gerechter verhalten, daB sie sehen, daB wir nicht so gewalttâtig
sind, daB sie eine gerechtere und entschlossenere Haltung an den Tag leğen. Wir bedauern die
Aktionen wie die Autobahnblockaden und haben
alles in unserer Macht stehende als Organisation
getan, damit sie sich nicht wiederholen und ich
möchte betonen, daB wir das auch weiterhin tun
werden. leh empfehle unseren kurdischen Mas­
sen in Deutschland, kein das deutsche Recht und
die Demokratie schadigendes Verhalten zu zeigen, seine legitime Stimme auf der richtigen Ebe­
ne hörbar zu machen, sich nicht ins Unrecht zu
begeben und sich auch nicht dazu hinreiBen zu
lassen, wenn sie dazu provoziert werden. leh
möchte auch erklaren, daB wir als Organisation
uns in Zukunft sensibler verhalten werden und
vor allem, wenn Deutschland seine Innen- und
AuBenpolitik überdenkt und einige Schritte unternimmt, die Sache viel leichter wird und die
Kürden ihre Rolle als ein Volk spielen werden,
das einen guten Betrag leisten wird. Auf dieser
Ebene İade ich unsere Öffentlichkeit noch einmal ein, gegenseitige gute Beziehungen zu entwickeln und unterbreite meinen Respekt und
meine GrüBe.
Ronahi 13
a k t u e l l e s
Über den Befreiungskampf
Heutzutage kampfen die Kurdinnen und Kürden nicht nur wie eh und je
gegen persische^ türkische und arabische Armeen^ sie müssen sich auch
gegen die geballte Meinungsmacht der internationalen M e d i e n
behaupten.Wo Wirtschaftsinteressen eine Rolle spielen, geraten M e n schenrechte schnell zum lâstigen Anhângsel westlicher Machtpolitik.
Zur Durchsetzung vvestlichen Hegemonialstrebens sind die Medien ein
subtiles und gleichzeitig sehr effektives Mittel. Sie halten ihren Regierungen bei ihren schmutzigen Machenschaften quasi moralisch den Rükken frei.So ist es aus westlicher Interessenslage her geradezu zvvingend
notvvendig, das kurdische Streben nach Unabhâgigkeit als illegitim zu
diffamieren. Das Selbstbestimmungsrecht der Kürden kollidiert mit dem
vvestlichen Profitstreben und hat sich dem "selbstverstândlich" unterzuordnen.
Objektivitât und Ausgevvogenheit gehören scheinbar zum unverzichtbaren Selbstverstândnis der vvestlichen Informationsgesellschaft. Das ist
der Anspruch, die Realitat eine andere. Beim Stichvvort "PKK" lâuft im
deutschen Blâttervvald bedenkenlos die Assoziationskette PKK = mar-
Es ist zu beobachten, daB
diejenigen kurdischen
Bevölkerungskreise in
Europa im
Befreiungskampf am
weitesten zurückbleiben,
die auch den intensivsten
Kontakt zu den westlichen
Medien haben. So
verwundert es kaum, daB
wir kurdischen
Studentinnen und
Studenten in Europa eine
fast zu vernachlassigende
Rolle im Befreiungskampf
des eigenen Volkes spielen.
Es kann sogar gesagt
werden, daB die kurdische
Studentenschaft, von
Ausnahmen abgesehen,
sich den Vorwurf gefallen
lassen muB, das Wesen
und die historische
Dimension des
Befreiungskampfes des
eigenen Volkes überhaupt
nicht begriffen hat.
14 Ronahi
xistisch, stalinistisch/terroristisch ab.
Es ist nur zu offensichtlich, daB der Terrorismusbegriff
im post-
sozialistischen Europa vvieder einmal für die eigenen Zvvecke
instrumentalisiert vvird. Afghanische Mudjaheddin, die gegen die sovvjetische Besetzung kâmpften, vvaren nach vvestlicher Lesart Widerstandskampfer, und Kurdinnen und Kürden, die ihr Land auch befreien
vvollen, sind Terrroristen.Sogar manche Kurdinnen und Kürden haben
diese Meinungsschablonen verinnerlicht.
Es ist zu beobachten, daB diejenigen kurdischen Bevölkerungskreise in
Europa im Befreiungskampf am vveitesten zurückbleiben, die auch den
intensivsten Kontakt zu den vvestlichen Medien haben. So vervvundert
es kaum,daB wir kurdischen Studentinnen und Studenten in Europa
eme fast zu vernachlassigende Rolle im Befreiungskampf des eigenen
Volkes spielen. Es kann sogar gesagt vverden, daB die kurdische Studentenschaft, von Ausnahmen abgesehen, sich den Vorvvurf gefallen
lassen muB, das Wesen und die historische Dimension des Befreiungskampfes des eigenen Volkes überhaupt nicht begriffen hat.
So lange wir uns bei der Meinungsbildung von den vvestlichen Medien
leiten lassen, vverden vvir immer hinter der Realitat unseres Volkes herkinken und ein Fremdkörper bleiben.
Eine konsequente Emanzipation von der vvestlichen Lebensvveise und
Denkart ist notvvendig, um ein BevvuBtsein für unsere eigene kurdische
Kultur zu entvvickeln. Nur so ist es möglich, einen vvürdigen Platz in der
Befreiungsbevvegung einzunehmen.
Bei der Auseinandersetzung mit der jetzigen Lage unseres Volkes dürfen vvir kurdischen Studentinnen und Studenten das Kurdistanproblem
nicht allein als ein gegenvvartiges kurdisch-türkisches Problem sehen.
Mai 1996
a k t u e l l e s
Die kurdische Frage kommt sleichzeitig auch als eine persische^arabische
und türkische Frage daher.Sie ist auch unter anderem eine Frage der
politischen Kultur, beziehungsvveise eines historisch-gevvachsenen Kulturdefizites im Nahen
Osten .
Die Vernichtung, im
besten Faile Assimilation von nicht-türkischen Völkern und
/oder nicht-islamischen Glaubensgemeinschaften ist eine
mörderische Konstante in der osmanisch-türkischen
Geschichte. Es ist
die gleiche Geisteshaltung, die den
Genozid am armenischen Volk zu verantvvorten hatte^ die
auch heute einen Sturm der Vernichtung über Nord-Kurdistan hereinbringt. Aus diesem Blickvvinkel heraus ist die gestrige armenische Frage
nicht zu trennen von der gegenvvartigen kurdischen Frage. Die kurdische
Frage ist historisch gesehen die Fortsetzung der armenischen Frage.Die
Verteidigung des Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes ist heute
zugleich eine Anklage gegen die Vernichtung des armenischen Volkes
und anderer christlichen Völker vor genau 8 0 Jahren im Osmanischen
Reich. Letzlich steht der kurdische Befreiungskampf stellvertetend für
den Kampf aller unterdrückten Völker. Dieser Zugang zur kurdischen
Frage offenbahrt deutlich den internationalistischen Charakter des kur­
dischen Strebens nach Unabhangigkeit; ihn gilt es schârfer als bisher ins
BewuBtsein zu rücken.
İm nunmehr als 10 jahrigen Vernichtungsfeldzug des türkischen Staates
gegen unser Volk ist kein Stein mehr auf dem anderen geblieben.Weite
Landstriche sind vervvüstet und mit Minen verseucht. Hunderttausende
Hektar Wald und Weideflachen sind der blinden Zerstörungsvvut der
türkischen Besatzungsarmee zum Opfer gefallen. Der türkische Staat
hat es binnen kürzester Zeit geshafft, als gröBter Umvveltterrorist in der
Geschichte des Nahen Osten sich in das BevvuBtsein der Menschen
einzubrennen.Die irreparablen Schâden an der Natur
v/erden noch
Generationen an die türkische Okkupation erinnern.
Wir/ kurdischen Studentinnnen und Studenten, müssen in Zusammenarbeit mit Umweltschutz-orgnisationen dafür sorgen^ daB diese Seite des
schmutzigen Krieges in Nord-Kurdistan inter-national mehr Beachtung
findet. Die türkische Vernichtungsmaschinerie macht auch nicht vor der
1 5 . 0 0 0 jahrigen Zivilisationsgeschichte Nord-Mesopotamiens halt.
Das Weltkulturerbe der Menscheit wird einer systematischen Zerstö-
Mai 1996
Was das türkische Militâr
nicht schafft, erledigen die
Stauseen des sogennaten
"Südost-Anatolien-Projektes". Die drohende Überschwemmung der
jahrtausendealten kurdi­
schen Stadt Hasankeyf ist
nur ein warnendes Beispiel
, das für das Schicksal vie1er historischer Orte in
Nord-Kurdistan steht. Ein
schleichender weiBer Geno­
zid, der neben der physischen Vernichtung auch die
Vernichtung der historischen Identitat eines Volkes
zum Ziel hat, bahnt sich
seinen Weg.
Ronahi 15
a k t u e l l e s
Aus dem Kampf unseres
Volkes heraus gewinnen
wir eine neue Identitât,
werden zu neuen Menschen. Dieser neue Mensch
kâmpft einen Stellvertreterkrieg. Eine mit westlicher Technologie und Konter-guerillawissen hochgezüchtete Okkupationsarmee hat es in 12 Jahren
nicht geschafft, eine Bewegung, die ibre Kraft aus
der Starke des Menschen
bezieht, niederzuringen.
rung untervvorfen.
Was das türkische Militâr nicht schafft, erledigen die Stauseen des
sogennaten "Südost-Anatolienprojektes". Die drohende Uberschvvemmung der jahrtausendealten kurdischen Stadt Hasankeyf ist nur ein warnendes Beispiel, das für das Schicksal vieler historischer Orte in NordKurdistan steht. Ein schleichender wei6er Genozid, der neben der physischen Vernichtung auch die Vernichtung der historischen Identitât eines Volkes zum Ziel hat^ bahnt sich seinen Weg.Wollte man dem schmutzigen Krieg in unserem Land einen anderen Namen geben^ so müBte
man ihn unvveigerlich als Krieg der Barbarei gegen die Zivilisation bezeichnen. Ein nicht unvvesentlicher Teil der Menschheitsgeschichte ist
vom endgültigen Untergang bedroht. So ist es auch eine "Menschheitsaufgabe" dies zu verhindern.
Danach gefragt^ was die kurdische Befreiungsbevvegung letztIich für uns
selbst bedeutet^ ist die Antwort klar: Mitte! zur Identitâtsbildung!
İn dem MaBe wie wir uns dem Befreiungskampf nâhern, in dem MaBe
wird es uns gelingen, unsere alte kur­
dische Sklavenmentalitat zu besiegen.
Aus dem Kampf un­
seres Volkes heraus
gevvinnen wir eine
neue Identitât, werden zu neuen M e n ­
schen.
Dieser
neue
Mensch kampft ei­
nen Stellvertreterkrieg. Eine mit vvestlicher Technologie
und Konterguerillavvissen hochgezüchtete Okkupationsarmee hat es in 12
Jahren nicht geschafft, eine Bev/egung, die ihre Kraft aus der Starke des
Menschen bezieht, niederzuringen.
Der kurdische Befreiungskampf
beweist die Uberlegenheit des M e n ­
schen über die Technik. Die ist ein Paradigmenvvechsel im ausgehenden
2 0 . Jahrhundert, in dem Jahrhundert , in dem die Technologie zur
Ersatzreligion erhoben vvurde. Dies führt uns deutlich vor Augen, daB
die Kurdische Revolution eine Revolution des 2 1 . Jahrhundert ist.
von yXK-Essen
16 Ronahi
Mai 1996
G
e d i c h t
Hey Xabur, Xabur ; Hey Xabur, Xabur...
So lang und so tief,
wie meine Sehnsucht, bist Du
Warum diese Ansîrengungen,
dieses standige Rauschen und Fliefien
Kommt dir denn nie der Sinn nach Schlaf
und Ruh
Standig begehrst du auf, mit getose und
Geschrei
Aber niemand versteht, was du eigentlich
willst
Doch ich weifi es : Du willst wachsen und
voranschreiten,
das ist de in Be gebren
Dein Bett, es ist zu klein, auf das es gröfer
werde
Du baumst Wellen auf und wirfst sie vorwdrts;
In einem Aufschrei der Verzweiflung
So wie ich, durstest auch du nach der Freiheit
Mit Gewalt ( Zwang )
hast du die Brust der Erde aufgespalten
leh verstehe aber nicht,
wieso du nun trotzdem nicht hervorkommst
Trotzt deiner so grossen Überlegenheit
LetztIich fallst du in die Brust de s lieblosen Meeres
Ware ich doch blöf so wie du, schmerzlos und unverwundbar
Du lebst in Gesundheit, ohne Kopfund Herz ( ohne zu denken und zufühlen )
Warest du nur ein Kürde so wie ich
So würdest du sehen,
das dieses Aufbegehren sich in Kummer und Leid wandelt.
Cjgerxwin
Mai 1996
Ronahi 17
K
u 1 t u r
D
A S
L i E b E S l i E d
Die Begegnung von Jugendlichen, die sich zu
einer zwischenmenschlichen Beziehung entwickelt, ist durch die gesellschaftlichen
Verhâltnisse, insbesondere durch das
Stammeswesen geprâgt. Der Stamm hat ei'
nen segmentâren Charakter und setzt sich
„aus patrilineages mit prâferentieller Endogamie" zusammen. (BRUINESSEN 1989, S.59)
Eine kurdische t rau var eiııenı Brunnen
In der Praxis ist es vveniger rigoros, wohl aber
ist der soziale Druck zum prâferentiellen Heiraten stark. Hinzu kommen die Wertvorsteh
lungen, die einen freien Umgang der Jugend'
lichen, selbst innerhalb einer Lineage, mit'
einander verbietet. Trotz dieser Beschrânkungen findet eine auf das AUtagsleben bezogene
Form der Begegnung statt, die sich in einem
begrenzten Raum, z. B. in einem Dorf, voUzieht. So ereignen sich solche Begegnungen
auf dem Weg zum Brunnen, bei der Ernte,
beim Melken, bei der Weinlese, auf den Wei'
18 Ronahi
den oder bei den Feiern. „In ibnen spiegelt
sich das gesellschaftliche und volkstümliche
Leben des Volkes wider, sie sind der Ausdruck
inniger menschlicher Zuneigung." (ZARMAS
1985, S.153)
Das Wasser wird meistens von den Mâdchen
geholt. Möchte ein Jüngling ein Mâdchen se*
hen bzw. mit ihr sprechen, so wartet er auf
die Zeit, zu der das
Mâdchen zum Brunnen
Wasser holen geht. So
gibt es zahireiche Lie^
der, die die Schönheit
eines Mâdchen beim
Wasserschöpfen aus
der Quelle oder auf
dem Weg zur Arbeit beschreiben. Das folgen^
de Lied erzâhlt die Liebe eines Jungen zu ei­
nem Mâdchen, das er
beim Wasserholen und
Melken beobachtet hat.
1) Nizamettin Arıç: Rendamin ha Rendamin
(Meine Hübsche, meine Hübsche)
^eıne
Jıe
—üLscke,
meme — ü L s c l ı e ,
sckwc^'P7en / \ u g e n
mögen
mır-
(gelıöTen.
^ e ı n e " ^ c ^ ı ö n e scköp -b \x/cisse'P von
Jer
(^uelle.
^le
\^c^{.
Ic^nge — a a v e ,
J i e loi!s 7U
J e n —ü?))en reıclnen
m _oclıen ım \ x / ı n J weken.
Mai 1996
K
u 1 t u r
Die KörpergröBe, lange schwarze Haare, die
eme
"e melîlken;
schv^^arzen Augen, die blutroten Wangen sind
cl lDewunJeT'e Jick meme — ü k s c k e .
Attribute, mit denen die Schönheit einer Frau
In den Liebesliedern werden ganz allgemein
beschrieben wird. Neben der Schönheit der
die spontanen Gefühle und Empfindungen in
Frau wird auch ihr moralischer Ruf, ihre sO'
realistischer Weise ausgedrückt, aber auch ab
ziale Stellung, ihr Vermögen und die Fâhig-
legorische und metaphorische Ausdruckswei-
keit, einen Haushalt zu führen, als Voraus'
sen sind nicht selten. So wird ein Mâdchen
setzung für die Liebe betont. Dagegen tritt
meistens mit einer Rose, über das der Jüng-
aber in vielen Liedem die Bedeutung der Sch'
ling als Nachtigall klagt, verglichen. Die
önheit zurück, wie es in diesem Lied zur Spra-
Einbeziehung der Natur in Liebesliedern dient
che kommt:
als Argumentationshilfe und bringt das sub'
(4) Aram Tigran: Leylane (Frauenname)
jektive Gefühl zum Ausdruck.
V
(2) Seyad Şamil: Gule Ciya belinden (Die Berge sind hoch)
ıckes M
er T
ge sın
nıcfrt
ch k<:^nn
^osenstöcke
üİDerwucker-fc
(...)
'^erge
le
—kene
nur meıtine
O e l i e k t:e sol
eı
sem.
lichen Konvention keinerlei Ansprüche an
ihren zukünftigen Mann stellen kann oder
(..
unJ
,P
aoe'T
Obwohl das Mâdchen nach der gesellschaft'
seken.
kcık en
sem,
meın "^ett soll J ı e •—rJe sem,
mır
kock.
aus ^ t e m
eln
c^ler
enen
darf, wird in einigen Liedern die Ungerech'
tigkeit bei der Partnenvahi beklagt. So kommt
una —lüsse trennen uns.
Hâufig envünscht sich der Jüngling einen KuB
es öfter vor, daB junge Mâdchen von reichen
bei seiner Geliebten, da der KuB jedoch als
alten Mânnern als Braut ausgesucht werden,
hohes Gut bewertet wird, vviderspricht es den
dies führt zu Generationenkonflikten.
Wertvorstellungen, einen KuB bereits vor der
Ehesicherung und damit der sozialen Ab'
sicherung zu geben. Die Eurcht vor sozialen
Beschrânkungen ist groB, weshalb in den Lie-
(5) Hüseyin Tutal: Xale Cemil
O n k e l Oemil, O ^ k e l
kc^k
Du
Cks'^ık
^ itleiJ mit mır
b, st ein
d i t e r M ann
un J ıck
dern der KuB fast immer heimlich gegeben
em junges
wird.
(Ou kist j e t z t 4Ö vJ<^kre d i t unJ
(3) N.N.: Nav Penbiyan (Bei der Baumwollernte)
^ l e gleıckt Jem sckönen '^peı^lıng
7wıscken
Jen
(37eküscken.
\ r i e c k e n J g e L n g t e ıck ıu
ikr
unJ kü?)"be ıkre \x/cıngen (...)
Mai 1996
^dJcken.
ick erst 14.
Ck)nkel Ckemıl, (Oı^kel (k)emıl.
İd
r D
ck kın nıckt
"ü
eute wıe D i c k
•—|dnj von mır.
g e e ı g n eeme
t.
O n k e l Cemil, O n k e l
kdk
C«
^ ıtleıJ mit mır.
Ronahi 19
K
u 1 t u r
Gegen den Willen der Eltern kann nicht ge^
islamischer Glaubensgemeinschaft angehö-
heiratet vverden. Die Wahl der Ehegatten ist
ren, gibt es auch andere Glaubensrichtungen,
eine elterliche Entscheidung. Wenn ein
wie z. B. die Jezidis.
Liebesverhâltnis nicht die Zustimmung der E l '
tern findet, so geschieht es meistens, dafi der
Jüngling das Mâdchen entführt. In vielen Liedem bittet das Mâdchen sogar um seine Ent-
(7) Savurlu Ahmet Akdoğan: Krive (Der Pate)l
'C^T\ve,
da'^
aile
Crive,
führung, etwa so:
Jc^?)
(6) Qirebete Xaco: Laweke Metine
D u vJunge,
\//eOje
uns v e r s p e r r t
sınJ.
dies ist unsere
k^u
v_Je'zıJın
kist
unJ
ıck
M -u s Ilıme.
M stlni ( K
.etini \ \](nme e ı n e s
Die Aufdeckung des geheimen Liebesverhâltnisses hat schwerwiegende Eolgen für das
v_;unglıngs;,
wenn
w<5is ist un sere
k^u mıcl-ı l ı e k s t ,
dann
Mâdchen. Es kommt in der Nachbarschft zur
um meine — a n c \ .
üblen Nachrede, die zu ihrem schlechten Ruf
und damit zu ihrer Abwertung in der Geselh
enn
dann
k^u J ı e s
ent^üİTre
nıckt
"üv
nötıg
mıck,
weil
meine - — I t e r n mick J e n e^nJe-
ren
v o r 7 i e fken.
schaft führen. Darüber gibt das folgende Lied
Auskunft:
(8) Sivan Perwer: Sixa Delal (Die Scköne Sixa)
— c 7 u s von
~^o-r-
serem
] 3 e n j e n i g e n in
soll
un-
krennen
J ı e uns keımlıck 7 U ( g e k ö r t kısıken,
d 'I s
1 ck
atne
unJ
Jes
7usc7mmen
Jıe
scköne
M 7 Jckf
sprcsıc ken.
keımlıck
^ l e ' v e r k r e ı t e n ükk
üker
^ıxc:^
tıchreden
uns.
Der Jüngling muB einen langen
Kampf führen, um das Mâdchen
für sich zu gewinnen. Hat er das
Mâdchen auf seiner Seite, beIn den kurdischen Liebesliedern wird auch
kommt er von dem Mâdchen als Anzeichen
gegen die Religion, die sozialen Unterschiede
dafür, daB seine Zuneigung angekommen ist,
und die Bevormundung durch die Eltern, die
ein handgestricktes Handtuch.
eine freie Partnenvahi verbieten, protestiert.
So ist es in Kurdistan fast unmöglich, da6 zwei
Liebende verschiedenen Glaubens heiraten.
Obwohl die Mehrheit (fast 90%) der Kürden
20 Ronahi
(9) Şirin Rezan: Dismalamin (Mein Handtuch)
V
em
Ituck
ist r o t
un
gestrickt.
Mai 1996
K
Ok
meın
s c:k
hones
•—s e n t k â l t meme
uc:k.
(3)
u 1 t u r
N.N. (o.J.): Nav Penbiyan (Bei der Baumwollemte). Text in: Ferhad (1990): Govend. Die
leLe.
Es kann zu einem Gesprâch kommen oder
Kürden durch ihre Lieder kennenlernen.
auch nicht, letzlich entscheiden die Eltern
Köln, S.22.
über die Heirat ihrer Kindar.
(4)
TIGRAN, Aram (o.J.): Leylane (Frauenname). Auf: Aram Tigran (o.J.): Kassette
ohne Titel, veröffentlicht in Erivan.
(5)
TUTAL, Hüseyin (o.J.): Xale Cemil (Onkel
Cemil). Auf: Hüseyin Tutal (o.J.): Schallplatte
ohne Titel, veröffentlicht in istanbul.
(6)
XACO, Qirebete (1985): Laweke Metini
(Name eines Jungen). Auf: Hunerkom
(Hrsg.): Helbesten bijarti (Ausgewâhlte Lie*
der). Kassette, veröffentlicht in Neuss.
(7)
AKDOĞAN, Ahmet Savurlu (o.J.): Krivo
(Der Pate). Auf: Savurlu Ahmet Akdoğan
(o.J.): Schallplatte ohne Titel, veröffentlicht
in istanbul.
(8)
PERWER, Sivan (1991): Sixa Delal (Die
Schöne). Auf: SivanPenver (1991): Dodmam
(Kusine). Kassette, veröffentlicht in Köln.
(9)
REZAN, Şirin (1979): Dismalamin (Mein
Handtuch). Auf: Şirin Rizan (1979): Kasset­
te ohne Titel (Veröffentlichungsort unbekannt).
Eine Frau beim Melken mit ihrem Maun
SAMIL, Seyad (o.J.): Gule Ciya belinden (Dİe
I) Zur Beschneidung der Jungen vverden bei den
Kürden Paten bestimmt, auf deren SchoB die Jun­
gen beschnitten werden. Diese Personen gehen
mit der Familie des Jungen eine Venvandtschaft
ein und vverden "Krive" genannt. Die Patenschaft
schlieBt ein Heiratsverbot bei den Familienmitgliedern ein. Mitglieder der Familien sind sich wie
Geschvvister. Daher wird die Liebe als eine verbotene Liebe zvvischen Paten bezeichnet.
Berge sind hoch). Text in: Kurdisches Insti-
Dr. Xemgin B I R H A T
Verzeichnis der Lieder (Reihenfolge wie im
Text)
(1)
ARIC, Nizamettin (1985): Rendamin ha
Rendamin (Meine Hübsche). Text in: Ferhad
(1990): Govend. Die Kürden durch ihre Lie­
der kennenlernen. Köln, S.47.
(2)
tut (1985): Die kurdische Musik. Bonn, S.59
Mai 1996
Ronahi 21
B e l g e
Y X K
•
•
•
•
•
5.
OLAĞAN
KONGRESI
Açılış ve saygı duruşu
Divanın oluşturulması
Yönetim raporlarının sunulması
Mali raporun sunulması
Eski Yönetim Kurulu üyelerinin
özeleştirileri ve eleştiriler
Oluşturulan
Komisyonlar
1. Örgütlenme
2. MED-TV
3. Ronahi
4. Kurumlaşma
5. Merkezi büro açılması
6. Dışilişkiler
Oluşturulan komisyonlarla ilgili alınan kararlar
1.
A.
Örgütlenme:
Üyelik
Üyelik için bir üniversitede öğrenim görüyor
olma, öğrenim amacıyla herhangi bir dil
kursuna kayıtlı olma şartları gerekmektedir.
Anti-faşist, anti-rasist, ezilen halkların
yanında yer alan ve onların kurtuluş müca­
delesini savunan, halklann kardeşliği ilkesini
savunan, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca­
delesinin haklılığına inanan ve destekleyenler
üyeliğe kabul edilir.
Her sömestir başlangıcında üyelik aidat­
larının düzenli ödenmesi gerekmektedir. (30
DM. üyelik aidatları birim sorumlusu tara­
fından maliyeden sorumlu arkadaşa iletil­
melidir.)
Türkiye ve Kürdistan'da ki yurtsever
öğrencilerle ilişkiye geçmek, onlarla yazış­
mak ve Avrupa'ya bir heyet halinde gelme­
lerini sağlamak.
Üyelik şartlarını bilerek çiğneyen, YXK
22 Ronahi
PROTOKOLÜ
geneline zarar veren, üyelik aidatlarını
ödemeyen, birim faaliyetlerini maksatlı
engelleyen kişiler eyalet sorumluları tarafın­
dan uyarılacak, uyanya uymama durumunda
ise kişinin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı
ile son verilecektir.
Üyeler Yönetim Kurulunun aldığı kararlara
ve YXK'nin kurallarına uymalıdır. Yönetim
Kurulu, YXK'den ayrılan kişilerle görüşmeli
ve durumlarını açıklığa kavuşturmalıdır.
Eylemlere pasif katılım sağlayan kişiler üye
olarak kabul edilmez.
B. YXK Başkan ve Yetkileri
YXK Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşur.
(1 Başkan, 3 eyalet sorumlusu ve 3 alt üyeden
oluşur. Bunların dağılımı; 2 orta, 2 kuzey ve
2 güney şeklindedir.)
Başkan ve eyalet sorumluları arasındaki
iletişim sürekli ve karşılıklıdır.
Eyalet sorumluları bölgeleri hakkında
başkanı sürekli bilgilendirmekle yükümlü­
dürler. (Bilgilendirme raporla olacaktır.)
Eyalet sorumlusunun başarısız olduğu
durumda eyaletteki Yönetim Kurulunun
ikinci üyesi başkanı ve Yönetim Kurulu
üyelerini bilgilendirmeli, gerekirse Yönetim
Kurulunun alacağı karar doğrultusunda
görevi üstlenmelidir.
Eyalet birimlerinde çıkan sorunlar eyalet
sorumlusu arkadaşı aşarsa en kısa sürede
Yönetim Kurulu bilgilendirilmeli ve çözüm
noktasında müdahale olmalıdır.
Eyalet sorumlusunun 1 ayı aşkın mazaret
durumunda eyaletteki ikinci arkadaş görevi
üstlenmeli ve Yönetim Kurulunu bilgilen­
dirmelidir.
Mal 1996
B e l g e
Başkanın mazareti durumunda da Yönetim
Kurulunun kendi arasında belirleyeceği bir
arkadaş mazaret süresi boyunca görevi
üstlenmelidir. Eyaletlerde sorumlu olmayan
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi genel
Y X K maliyesi görevini üstlenmelidir.
3 . Ron ahi
Her sömestr başlangıcında düzenli olarak
derginin çıkarılması.
Birim ve sorumlularının adresleri dergide yer
almalıdır.
Diğer 2 üye de arşiv ve protokol görevlerini
yapmakla yükümlüdürler. Yönetim Kurulu
protokolleri eyalet sorumlusu aracılığıyla
iletilmelidir.
2.
Okuyucu mektupları köşesi olmalıdır.
Birimlerin faaliyet ve tanıtımlarına yönelik
yazıların yer almalı.
B i r i m ve yapı sadece yüksek okullara
kapanmayıp, kurumlarımıza ve dost kurum­
lara açık olmalı, bunlarla çalışmayı hedef
almalıdır.
Yazılım dili Almanca ve Kürtçe olmalıdır.
Birimlerimiz çalışma alanlarında bulunan
diğer öğrenci grupları ile ittifak ve ortak
çalışma yolları aramalı, bunu yaparken de
sahip çıktığı, savunduğu düşünvelerden,
ilkelerden taviz vermemelidir.
Derginin dağıtımı merkez tarafından sağ­
lanmalıdır.
Birimlerimiz merkezi eylemlilik dışında
karşılıklı olarak dayanışma içinde olmalı,
birbirlerinin eylemliliklerine destek sunmalı
ve sürekli iletişimi hedef almalıdırlar.
Eyalet toplantıları düzenli yapılmalıdır.
Dergi için çeşitli finans kaynakları bu­
lunmalıdır.
Ronahi dergisi için merkezi bir redaksiyon
oluşturulmalıdır.
Ronahi dergisi için merkezi bir arşiv
oluşturulmalıdır.
Birimlere gönderilen dergiler geri alın­
mamalıdır.
MED-TV
Tüm birimlerdeki arkadaşlar şiir, öykü, siyasi
ve bilimsel yazılarını vs. (ağırlıklı Almanca
ve diskete kaydedilmiş olarak)
"YXK c/oAStA der FH
Kleiststr. 10 60318 Frankfurt" adresine en
kısa zamanda göndermelidirler.
YXK'yi birimleriyle, faaliyetleriyle tanıtıcı
bir program yapılması için harekete geçil­
mesi.
Üniversitede okuyan Kürdistan'ın bütün
parçalarından öğrencilerin katılacağı bir
tartışma programı düzenlenmesi (Düzenle­
necek panelin adı "Savaşa karşı barış"
olmalıdır).
Düzenli sürelerle tartışma panallerinin
gerçekleştirilmesi.
Başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm b i ­
rimler Ronahi'nin çıkarılmasından sorum­
ludurlar ve yazı yazmakla yükümlüdürler.
(Dergiyi bu dönem Frankfurt birimi çıka­
racaktır.)
4.
Kurumlaşma
Merkezi gecenin organizesi her yıl bir birime
verilecek, eğer istenirse diğer birimlerde
Mai 1996
Ronahi 23
B e l g e
gecenin organizesinde yer alabilecek.
Merkezi geceden elde edilen gelir, aidatlar
ve diğer gelirler merkez kasaya akta­
rılmalıdır.
Intemet sistemi ile gerekli bilgi ve donanımın
sağlanması.
5.
Dışilişkiler
AStA seçimlerine ağırlık verilmeli.
Üniversitedeki örgütlü kurumlarla ilişkiye
geçilmeli.
H> I
R
E
V
I
Tv^
Hevale hâja megri cıya şera ne
Dıvaren nimete jı serexorte mera ne
Bılmdîava bûye bıxurtî, kötek, zor
Berjer meçe, bmdestîye, fermû, emherm jor
Ey w ana serbesti, gelek bılmd û
gel ek balay e
Cıhe sere mm û te tene tede nıha
valeye
Kencera mm zmgargırtîye jı qereja
bmdesti
Üniversitedeki gazetelere Kürdistan'la ilgili
yazılar yazılmalıdır.
Nebıxwme bîkeşek carek naghe
serbesti
Sömestr tatillerinde kurumlarda çalı­
şılmalıdır.
Li newalen di kur razx xwnen
xerab dıbenî
Biz Yönetim Kurulu olarak bundan sonraki
süreçte, YXK'li arkadaşların görevlerine dört
elle sarılacaklarına inanıyoruz.
Cılıka gıdıya bıdi serexwe, ve bîta
herûhersaxi
Başarı dileklerimizle...
Yönetim Kurulu
Ma ne şerme, em sax û gernas, û dıjımm
brxwın vî
baxî?
24 Ronahi
Mai 1996
Ş i i r
Ö z l e m
Zümrüt yeşili n e h i r
ve güneşte parıldayan gözyaşı
umutsuzluğun ekildiği çoraklığa
zemzem şarıltısıyla aktı.
Gözalabildiğine boş ve susuz
çatlak,annemin e l i g i b i
bu ovalar,geçen asırda
yüzyıl geçse de.
H a l a y l a r a t i t r e y e n bağrım
daha ondörtlük kız tazeliğinde.
Şemameden k o k u l u g e l i n b e z i ,
geçen a y d a n taralı
s i m s i y a h saçlar arasında
görürdüm b e n
insanları.
Ah! kaç zaman
geçti
kaç c a n l a r uçtu.
T u r n a sürüleri,
ördek sıraları
b u l u t s u z göklerde
ayak i z l e r i .
B i r de
Cudi'de,Nemrut'ta
kalan
zangır zangır t o p
sesleri,
uçak hışırtısı.
Şimdilerde b e y n i m
zonklar,yaram
inlermiş n a l l a r altında.
Kırılırmış s o l u k l a r
kan d a m l a y a n kılıçlarda.
T e m i z l e n i r k e n günahlardan
bu kanlı t o p r a k
b i r " a h " çekti hançere yırtarak
"Ne P e r s , n e Osmanlı kanı
doyurdu beni,
ne de i h a n e t k a l e s i ağa boyları.
s a d e c e dayanamıyorum ırgatlara,
s e s s i z çığlık yalın a y a k l a r a ,
kucağa bebe
sırtta çuval o l a n l a r a .
Ne k a d a r ürkek,ne k a d a r yalnız
b u l u t s u z düşler k u r a k t e n i m d e .
Hani sahiplenemiyorum
h e r n e f e s t e ölenleri.
Sulayamıyorum t e n i m i , y a r a m d e r i n .
Son k e r v a n geçeli yıllar o l d u ,
Hintkumaşı,Şam bezi,İran hurması
f i n c a n yüklü deve kervanı.
Kaç n e s i k aktı üstümden
ben b i l e b i l m e m .
Ama s i l i n m e z ayak i z l e r i
Mai 1996
deşilir.
Her s a b a h uyandığımda,
görmemek için cihanı
b i r utangaçlıkla saklanırım
d i p s i z vadide.
Her çıkardığımda başımı
uçacak sanırım.
İşte böyle,
i h a n e t k a l e s i olmuş m a z i d e ,
ama ya şimdilerde
m a v z e r i özlemişim,kleşi,
soğuk t e n i m e
gülleyle b u s e k o n d u r a n dirilişi.
Uyanıyorum,kırdım paslı z i n c i r i ,
l e n e t l e d i m geçmişi.
Ö.Baran
Ermiş
Ronahi 25
i n c e l e m e
Kirletilen Yürekler, Medya Gerçeği
ve
T ü r l e C>z.Gİ
SsLvaL^iL
Git aslanım git
Arkanda bir Allah var
bir de ben
(Ah Memedim adlı pop şarkıdan )
Yukarıdaki mısralar herhangi bir arabesk
türküden değil; hani sevgilisi arkasından
biçimsiz ruhi çalkantılar yaşayan, bunalımlı
bir erkek tiplemesi hiç değil. Peki nedir
öyleyse? Bu sevgilisini askere yollayan,
arkasından göz yaşları döken, acılı bir genç
kızın şarkısı. Daha önceleri de böylesi askere
gidenler için bestelenmiş türkü ve şarkılar
vardı. Çok i y i hatırlıyorum Esmera'mn
söylediği "Gel teskere gel, bitsin bu hasret"
adlı şarkı bundan yıllar önce herkesin
a ğ z m d a y d ı . Ama gel gör k i , eskiden
bulunabilmek ve alternatifler üretebilmek
için başucumuz da olanca seyriyle süren bu
k i r l i savaşta karşı devrim cephesini i y i
tanıyıp analiz etmek zorunluğu vardır. Nedir
bu karşı devrim cephesi? İşlevi ve bileşenleri
nedir? vb. çözümleyeci sorularla bunu
açabiliriz.
1. Karşı devrim cephesi, süregelen başarılı
K ü r d i s t a n ulusal ve sosyal k u r t u l u ş
devriminin karşıtıdır. Buna göre halkımızın
özgürlükçü, demokratik taleplerinin aksine
savaşı, yayılmacılığı, sömürüyü kısacası
insanlık düşmanı faşizm geleneğini esas alan
Türk egemen sınıfların ve artı onların
işbirlikçisi Kürt tabakasının oluşturduğu bu
cephe, çok amansız bir şekilde iyiden,
güzelden ve insandan taraf ne varsa ayaklar
Ama g e l gör k i , e s k i d e n s e v g i l i l e r i n a s k e r d e n çabucak, kazasız,
belasız g e r i dönmeleri için söylenen türkü v e şarkı günümüz
Türkiye'sinde y e r i n i b i r avuç y e n i yetmenin söylediği anlamsız
savaş çığırtkanlığına bırakmış.
sevgililerin askerden çabucak, kazasız,
belasız geri dönmeleri için söylenen önce
türkü ve şarkı günümüz Türkiye'sinde yerini
bir avuç yeni yetmenin söylediği anlamsız
savaş çığırtkanlığına bırakmış. Bir genç kız
d ü ş ü n ü n ki gencecik sevdiğini bile bile
haksız, k i r l i savaşın hakim olduğu bir
coğrafya da ölüme kendi elleriyle yollasın.
Daha sonra da otursun televizyon kanalları
için birileri bir video klip hazırlasın.
Savaşı güzelleştiren bu anlayış gencecik
yürekleri kirletmekte, onlara kanlı ve
karanlık bir gelecek hazırlamakta. Kuşkusuz
bunca savaş çığırtkanlığı yapan bu ortaçağ
gerisi zümre ne savaşın nasıl olduğunu
bilmekte ne de insan yaşamına saygıdan
haberi var. Hiç şüphesiz sağlıklı tespitler de
26 Ronahi
altına alan kanlı, zorba ve inkarcı kemalist
devlet resmi ideolojisinin günümüz de nefes
borusudur. Özellikle emperyalizme göbekten
bağlı ve onun çıkarlarını diğer halkların
çıkarından hatta Türk halkmmkinden dahi
üstün tutan bu anlayış deyim yerindeyse
Ortadoğu'da İsrail siyonizmiyle beraber
"havla deyince havlayan, sus deyince susan"
bir tasmalı köpek durumundadır. Emper­
yalizmle olan bu sıkı fıkı ilişki ve diğer
sömürgeci devletlerin halkımıza karşı
yürüttükleri kirli savaş yöntemlerinden Türk
Özel Savaşı bir hayli yararlanmaktadır.
Denilebilir ki hemen hemen tüm imkan,
olanak ve tecrübeler bu güçler tarafından
Türk egemen güçlerine halkımıza karşı yü­
rütülen kirli savaşa seve seve sunulmaktadır.
Mai 1996
i n c e l e m e
Hiç şüphesiz varolan sınırların Ortadoğu
gibi dünyanın can alıcı bir bölgesin de
değişmemesi için her şeyini ortaya koyan bir
emperyalist dünya gerçeği ile karşı karşıyayız. Otuz milyonluk Kürt halkının diğer
halklar gibi onurlu, özgür ve kendi gele-
ceğini kendi tayin etme hakkı bu "yeni
d ü n y a d ü z e n i " içinde yer bulamıyor.
Ekonomilerinin kökünden Ortadoğu petro­
lüne bağımlı olduğu emperyalist ülkeler yeni
1970 yıllardaki gibi bir petrol krizini
yaşamak istemiyorlar. Bunun için halkla­
rımıza sormadan kendi çizdikleri devlet
sınırları ve bunların kendilerine bağımlı
kukla rejimleri ile Ortadoğu'yu kontrol
altına alarak kendi sömürü mekanizmasını
ayakta tutabilmek için, bu kan ve zulüm
üzerine kurulu düzenlerini yaşatmanın
yolunu diğer halkların onurlu ve özgür
yaşam uğruna tüm insanlık için verdiği
devrim mücadelesine saldırarak, kara­
layarak imha etmenin yollarını aramak­
tadırlar.
2. Türk Özel Savaşının en önemli bileşeni
psikolojik savaştır. Faşizmin fiziki imhasıyla
Mai 1996
beraber yürütülen psikolojik savaşta özellikle
geniş halk kesimlerini yalan ve demagojiyle
manupule edip, devrim cephesine saldırılmaktadır. Hasta adam TC'yi ayakta
tutmak için 70'lik Demirel ve makyajlı Çiller
adeta askerin ve halkın birer moral elçisi
durumundadırlar. Kuşkusuz bu noktada
Türk medyasına, başka bir deyimle Mehmet­
çik basın ve televizyona deyinmekte yarar
var. Türk Özel Savaşı yukarıda belirttiğimiz
gibi emperyalizmi de arkasına alarak tüm
varını yoğunu halkımıza karşı yürüttüğü
kirli savaşa seferber etmiştir. Bu noktada
çokça bahsedildiği gibi doğal bir Misak-ı
Milli'çiler cephesi oluşturulmuştur. Bu şoven
ve faşist cephenin içinde devlet medyasıyla
beraber, özel kendi içinde tekelleşmiş bir
burjuva medyasıda yerini almıştır. Özel
Harp Dairesinin istemleri doğrultusunda
hareket eden bu eli kanlı kalemler ordusu
"ülke elden gidiyor, aman d i k k a t "
sendurumu ile hareketle her gün yalan kan
ve kinlerini bulundukları bu cephede Kürt
halkına karşı kusuyorlar. Evrensel basın ve
ahlak kurallarının ve hatta en ufak insani
değerlerin ayaklar altına alındığı böylesi bir
medya gerçeği dünyada eşine az rastlanır.
Başta H ü r r i y e t , Sabah, M i l l i y e t , Yeni
Günaydın vb. günlük gazeteler ve TRT, Atv. Star gibi televizyon kanalları bahset­
tiğimiz bu kirli savaşta ordu güçleri ile
birlikte bir gün Parmaksız Zeki'yi öldür­
mekte , diğer gün Leyla Zana'yı Bekaa'ya
askeri ve siyasi eğitime yollamakta, çıplak
işkence edilmiş PKK gerillalarının resim­
lerini yaymakta ve en ilginci de elinde
kamerası ile "aslan Mehmetçik" ile beraber
operasyonlara katılmakta; hem de yağmur
çamur demeden. Bu gerçeklikte insanı var
eden değerler olan sevgi, barış, hoşgörü vb.
hızlı alt-üstlerin yaşandığı kirli savaşta
yerini çok çabuk milliyetçilik, intikam
duygusu ve düşmanlığa bırakabiliyor veya
toplum medya aracılığıyla böyle şekillen­
diriliyor. Bunun karşısında özveri ile
mücadele eden devrimci-demokratik medya
ise büyük bedeller ödeyerek yüreklerin
kirletilmemesi için alternatif olma müca-
Ronahi 27
i n c e l e m e
delesi veriyor. Özellikle Kürt basının günlük
gazete deneyimi (Özgür Ülke ve Özgür
Gündem ) acımasızca özel savaş tarafından
kanla bastırılmış, yaşanılan bu süreç ve
mücadele ruhu Kürt basınına dünyada
onurlu bir yer edinmesini sağlamıştır.
hareketi, 68 kuşağının bir benzeri, oluş­
masının zeminini yaratabilmelidir. En
azından böylesi bir tartışma sürecinin
başlatılmasına önayak olup, geliştirebilir.
Bununla beraber ülkede ki mücadeleyi örnek
alıp kendi cephesine devrim sıcaklığını
3. Aydın Gençlik cephesi
gerek b i l g i ve becerisiyle
gerekse de imkanlarıyla
devrim sürecinde Kürt hal­
kına yürütülen kirli savaşa
karşı örgütlenip, alternatif
olabilmelidir. Halkların ulu­
sal ve sosyal devrim tarihinde
aydın genç-lik konumu gereği
devrimin en önemli bileşeni
konumundadır. Devrim dü­
şüncesinin teorik zeminini
oluşturan, pratiğe döken ve
halklaşmasmı sağlayan bu Kürdıstan'da sıkça yaşanan sivil katliamlarından bir örnek
kesim olmuştur. Diğer dev­
rimler de olduğu gibi Kürdistan devriminde taşıyarak ve bu ruhla ses getiren eylemlilikler
de bu böyledir. Kuşkusuz içinden geçtiğimiz geliştirip örgütlülüğünü daha da pekişsüreç hem ülkemiz açısından hem de dünya tirebilir. Yaratıcılığını, imkanlarını ve devrim
genelinde bir değişimi zorunlu kılıyor. İnsan heyecanını bütünleştiren ve geniş aydın
barbar-lığınm en üst boyutta yaşandığı gençliğin kendini ifade edebileceği bir
sömürü, savaş ve doğa katliamını bera­ örgütlülük esas alınmalıdır ve bu yönlü
berinde getiren kapitalizm, dünya gerçeğine çalışmalar y ü r ü t ü l ü p , örgütlenmelidir.
karşı onurlu, sömürüşüz, barış ve sevginin Şüphesiz bu öneriler daha da genişletilip,
hakim olduğu bir dünya için mücadele eden açılabilinir. Bu yazıyla beraber böylesi bir
insanlar cephesi, en dayanılmazlığın da tartışma süreci hem örgütlü yapımız da hem
yaşamda zoru başarıp bizlere örnek olabi­ de dostlarımız arasında başlıyabilmelidir.
liyorlar. Özellikle halklaşmış devrim Bizleri ö z g ü r l ü ğ e taşıyacak olan "ne
sürecimizde, aydın gençlikte, Avrupa'da yapmalı" sorusuna çözüm gücü olabilme ve
KUKM ideolojisi ile yakınlaşmış, örgütlü hayata geçirme yetisine sahip olduğumuza
mücadele için de zayıfta olsa yerini almaya göre diyoruz ki:
başlamıştır. Gelişen devrim süreciyle ve karşı
devrim cephesinin temposuyla kıyaslan­ "Haydi, özgürlüğe, sevgiye olan inancı­
dığında bunca beceri ve olanaklar elimizde mızdan ve aydın yarınlar için sende ke­
olmasına rağmen bunları yeterince halkımı­ netlen onurlu mücadelemize."
zın özgürlük mücadelesine seferber ede­
mediğimiz rahatça görülecektir. Avrupa'da
ki aydın gençlik zaman geçirmeden mevcut
aksayan YXK-Kürdistan'lı Öğrenciler
Birliği örgütlemesini yenileyip Kürdistan'lı,
Türkiye'li aydın gençliğin ve diğer halk­ Ali Atmaca (Köln)
lardan dostlarının yer aldığı geniş bir öğrenci
28 Ronahi
Mai 1996
G e d i c h t
A.OIRIIVI
Agır bum...
Sonda gele Kurd,
Sonda hezar salan.
o e ş Dum Dİ z.eraeşı
j j i mın nımnııııı
Mezrabotan.
Bunexwelî
Tifik û agirdan.
ocruaiı
T i K
i n iiii^aıı.
linann
i-ıi
um
sıncırı
D İ germaya mın
Dema Medan.
Bi min pijiyan
Dies u i v ı ı s ı r ,
Bi min navdar bun
uıcie u rerau,
U bi min serbilind bun
z^agros, L^uaı u oipan.
ıııc
r erçıcjı me
l^/CVVlol
D İ gllllll,
Bİ hawarim.
Loman dikim.
T
r\mAn gllall.
cnfîîn
I^UİİİCİİ
Deıe naiın.
T-lîitin
Hı ıiavvaici
Kîîn/îirîî m
m
n a l l l i tlı
ıiiiıı
u A.epanın aııye mın
Dİ D d K U r
Gelek caran.
Agır bum agır...
Cejna gele Kurd,
Cejna hezar salan.
Ez bum
Nişana Kawa ye leheng,
Bi min di geriya
Newroza rengin.
Xof û tirs bu
Rimîya min
L i ser dilen Dehakan.
Bele ez agir bum...
Soza gele Kurd,
Soza hezar salan.
Radan divîya
U dadan
j ı DO mın
uemnaı.
Mixabin...
Dema be xiretiye
Bum tiraf,
U tıraı bu rıjı,
Berimi,
Û be duxan
Le ez agir bum
Tevdandivîya tevdan
Dadan divîya
Ji bo min.
Le ki we min dade.
Kî?...
Sar û beridî me
Mai 1996
T^nvot^ r*ı 1 ıı m ı n
uıiAdn v^jı
rnın
u çenu çiKen oe can.
T â mivoKm
tmvcıKm
D e mıxaDin, mıxdDin
Dîsa
Bu para min
Temara bin erdan.
Bi şûn mın ve
Behna pise
Kljl
u sersoıen mın
Be pîvan.
Ez ağırım loı... Agır!
Radan divim.
divim dudan!
Bi desten zana
T T K i /ıılrf=»n Kot"
u Dİ uuen nar.
odiını...
D D K i Ki».
Dir
P<=«rDİKi Dir
m-F
iveı
Dİ
reı
Dane alî jisermin
Xwelı
Û ariya hezar salan.
Geş kirim
Har kirim
Bi dil
Bi can
Çîkjıminçûn
Bi sise darikam
Veketim bi deste Mazlûm
Li Amade,
Bume tenûr
L i Serhedan.
L i Efrîne perengen sor
L i Zagrosun bume volkan
Pijiqim
Min peldan
Pelen rimîye
Herikîm
Herema Botan.
Edî venamirim lo!
Venamirim
Jilewra
He dinava minde
Di şevvitin
Ferhad, Eşref
Mahmud û Necmi
Roj fedî dike
Ji şewqa wan
Ronahiya min bixwene
Rahşan û Zekîye,
Xal didine min
Ronahî û Berîvan.
Pizotim,
Pizoten geş û gur
Di rejim
Ji çaven lehengan.
Sersotim,
Sersoten har
Sor qemerim
L i serdilen qîz û xortan.
Venamirim
Yepekîm
Panzde he Tebaxe
Ji deve keleşa Egîd
Şewqa min belav bu
L i çarmedoren cîhan.
Edî venamirim.
Ez tim geşim,
Sersoten harim,
Perengen sorim.
Şewqim, şemalim,
Leylanim,
Agirim agir
Ez şoreşa KURDİSTAN'ım.
Jir Dilovan
Ronahi 29
U n t e r s u c h u n g
f?
f?
(Organisation der türkischen Faschisten) in der BRD
W â h r e n d i m Allgemeinen
deutsche rechtsextremistische
Organisationen i m Vordergrund des öffentlichen Intresse stehen, lebten in den
letzten Jahren auch derartige
türkische Organisationen
wieder auf. Bereits in der
zweiten Hâlfte der 70er bis
Anfang der 80er Jahre machten die sogennanten „Grauen
Wölfe" i n der B R D von sich
reden. Sie sind Anhânger der
faschistischen Partei M H P .
Hüseyin Feyzullah alias
Alparslan Türkes ist Führer
der Partei der Nationalen
Bewegung (MHP). Sie ist
eine antidemokratische und
faschistische Organisation.
eingeführt ist, bleibt dann
nur die Vereinigung der in
der ganzen Welt lebenden
Türken auf einem Gebiet,
welches Turan genannt
wird, um somit das Prinzip eine Nation, ein Staat - zu
erreichen. Diejenigen, die in
der Türkei die Ideologie des
Turanismus verfolgen,
planen nachdem sie ihrem
Wunsch entsprechend einen
Einparteienstaat
venvirklicht
haben, die Minderheiten, die
nicht der türkischen
Rasse
angehören
zu beseitigen.
(Quelle: Jürgen Roth/Kamil
Taylan, Die Türkei, Republik
unter Wölfen)
In dem roten Buch der türki-
Islam D e r n e ğ i werden als
Deckmantel der Organisation
benutzt. So haben sie ibre
Gewaltkultur auch i n
Deutschland fortgesetzt. Die
Ermordung des Antifaschisten Nesat Danis, der M o r d
an den Lehrer Celallettin
Kesim in Berlin , der am 3.
September dieses Jahres
ermordete Kürde Seyfettin
Kalan und Bedrohungen von
Antifaschistinnen i n Deutsch­
land gehen auf ihr Konto.
Zusammenarbeit mit den
deutschen rechtexstremischen Organisationen
Es ist der Öffentlichkeit
kaum bekannt, da6 der M H P
Führer Türkes seit lângerer
Die M H P hat sich auch in Deutschland in den 70er Jahren unter verschiedenen Tarnnamen organisiert.
Türk Federasyonu, Hür-Türk, Türk Ocağı, ÜGD und Türk İslam Demeği werden als Deckmantel der
Organisation benutzt. So haben sie ihre Gewaltkultur auch in Deutschland fortgesetzt.
Ihre eigentlichen Ziele kann
man i n drei Punkten zusammenfassen:
1. Wie in Nazi-Deutschland
mit Hilfe von Kommandos
(Grauen Wölfen) und bewaffneten Jugendorganisationen sowie Propagandakampagnen die Regierung
aufzureiben und die Macht
an sich zu reifien.
2. Nachdem sie die Macht
an sich gerissen haben, die
faschistische Doktrin auch
in der Türkei und zwar unter
der Anwendung verschiedener
Unterdrückungsmethoden
einzuführen.
3. Nachdem das faschisti­
sche Regime in der Türkei
30 Ronahi
schen Faschiten, i n dem die
Ideologi der Panturanisten
niedergeschrieben wurde, die
Neuen Strahlen-Doktrin,
heiBt es auf seite 23:
"Disiplin in Worten, im
Denken und in der Aktion
heifit, sich untenverfen, dem
Führer folge zu leisten, auf
ein Zeichen von ihm zu
warten und die von ihm
gezeigten Ziele zielgerecht
wie eine Kugel zu venvirklichen."
Die M H P hat sich auch in
Deutschland i n den 70er
Jahren unter verschiedenen
Tarnnamen organisiert. Türk
Federasyonu, H ü r - T ü r k ,
Türk Ocagi, Ü G D und Türk
Zeit schon sehr gute Kontakte
zu neofaschistischen Organi­
sationen wie N P D , D V U ,
ANS und Persönlichkeiten
wie Dr. Gerhart Frey (Verleger der Deutsch-Nationalen
Zeitung), Michael K ü h n e n
(Gründer der A N S und FAP)
ete. pflegte. In einem Brief
an die N P D schreibt T ü r k e s :
„ Ihre Ansichten über die
Zieleinheit unserer Parteien
hat mich tiefst beeindruckt.
Es gibt unter unseren Partei­
en gemeinsame, grundlegende, ideologische Prinzipien../'
Sie haben nicht nur gleiche
ideologische Ziele, sie benutzen auch die gleichen Metho-
Mai 1996
U n t e r s u c h u n g
den. So sind Brandanschlâge
in Sivas/Türkei und Solingen
das Ritual türkischer und
deutscher Faschisten.
Darüberhinaus heiBt es im
Altonaer Echo, das von
Michael Kühnen veröffentlicht wurde:
„ Wir haben zu ibnen im Inund Ausland gute Kontakte.
Wir kennen die Grauen
Wölfe und haben Achtung
vor ibnen. Wir sympatbisieren uns mit ibren Zielen..."
land, der Konsulate , einen
Türken-Kurden -Konflikt zu
schüren. Der türkische Staat
versucht mit der Unterstützung der Grauen Wölfe, die
durch den Krieg gegen die
Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK) entstandenen wirtschaftliche, soziale Probleme
zu vertuschen und die ganze
Aufmerksamkeit auf das
Kurden-Türken-Konflikt zu
lenken. Somit wird eine neue
nationalistische und chauvinistische Welle, die auf groBe
sche Armee, arbeiten als
Spitzel für das türkische
Konsulat und versuchen mit
Gewalt linke türkische und
kurdische Studentinnen
einzuschüchtern.
Jeder mufi endlicb begreifen
Nationalismus, Chauvinismus
oder Deutschtümelei beseitigen ali unsere Probleme
nicht. Im Gegenteil sie verscharfen sie noch mehr. Wir
können den deutschen Rassis-
Auch dieses Beispiel verdeutlicht, daB die Grauen Wölfe und ihr Vorhut MHP enge Kontakte
zur Neonazis in der BRD besitzen. Sie sind auch nicht von ibren inhaltlichen Ziele, Absicbten
und Terormethoden zu trennen.
Auch dieses Beispiel verdeut­
licht, daB die Grauen Wölfe
und ihr Vorhut MHP enge
Kontakte zu Neonazis in der
BRD besitzen. Sie sind auch
nicht von ihren inhaltlichen
Ziele, Absichten und Terrormethoden zu trennen. Die
einen reden von „Deutscbland den Deutscben^^,
„Grofideutscbes Reicb"^
„Reinrassiges deutscbes
Vb/A:", die anderen reden
von „Grqfitürkiscbes Reicb",
„Türkei den Türken'' u.â.
Türkische Faschisten versu­
chen mit der Unterstützung
des türkischen Staates und
ihrer Handlaneer in Deutsch-
Zustimmung getroffen ist,
von den Medien, Politikern,
gestartet. Mit dieser Kampagne möchte man insbesondere die Jugend erreichen, die
als heldenhafte Soldaten
(Mehmetçik) nach Kurdistan
geschickt werden, um weiterhin den Völkermord an der
unschuldigen Zivilbevölkerung zu praktizieren. S o ist
es auch hier in Deutschland,
unter Jugendlichen und auch
Studentinnen hat die Sympathie für Grauen Wölfe sehr
stark zugenommen. Sie
sammeln Geld für die türki-
mus nicht mit einem anderen
Rassismus oder Nationalis­
mus bekampfen. Vielmehr ist
die internationale Solidaritat
zwischen den Völkern angesagt. Deswegen fordern wir:
Verbot aller faschistischen
Organisationen!
Keinen FuBbreit den Fa­
schisten!
Zeki Hayrullah
r
* 'A
'.JA..
' ''''
V ...»
%
' '"i
Grau Wölfen bei ciner Denıonstration
Mai 1996
Ronahi 31
D e l e g a t i o n s b e r i c h t
der Newroz-Delegation
Niedersachsen / Sachsen-Anhalt
Um Adana gibt es zur Zeit 114 Flüchtlingslager. Die
Zahi der Flüchtlinge belâuft sich auf ca. 1.200.000.
Damit hat sich die Einvvohnerlnnenzahl Adanas in ca.
"An den İHD-Adana
5 Jahren auf vveit mehr als 2 Millionen verdoppelt.
Über diese Zahlen existieren keine offiziellen StatiAm 30.12.95 wurde ich mit meinen 3 Kindern aus
stiken, damit sind die Flüchtlinge als Wâhlerlnnen
Deutschland in die Türkei abgeschoben.
nicht registriert. Fin Grobteil der Flüchtlinge lebt in
Anfang 1992 habe ich zusammen mit meinem Mann
Zelten. Einige von ihnen erhalten Hilfe und Unterin Deutschland Asyl beantragt. Nach Ablehnung des
stützung von Verwandten, andere verdienen in den
Antrags kam am 30.12.95 die Polizei in die WohSommermonaten auf den Baumvvollplantagen um
nung, um uns abzuschieben. Mein Mann sprang aus
Adana als Tagelöhner ihren "Lebensunterhalt".
dem 3. Stock und mufite deshalb in Deutschland bleiWenn es jemand schafft, sich einen eigenen Wagen zu
ben. Vom 8.11. bis 28.11. 95 beteiligte sich mein Mann
kaufen (kein Auto), um damit Obst oder anderes zu
am Hungerstreik der kurdischen Flüchtlinge in Hannover. Mein Mann
w Lirde mit Namen
und Geburtsort in
derZeitung "Toros"
in Adana und in
"Bursa Hakimiyet"
als Feind des türkischen Staates, als
Terrorist und Separatist wegen der Teilnahıne am Hunger­
streik
dargestellt.
Am 3.1.96 kam die
Polizei und brachte
mich aufdie Polizeiwache. Dort wurde
ich eine Nacht festgehalten. Siefragten
Nevvrozfeıerlichkeiten
in İstanbul
nach meinem Mann,
verkaufen, mu6 er jederzeit damit rechnen, daB er in
"er ist in Deutschland" sagte ich. Sie gaben mir Ohrseiner Arbeit behindert wird, indem sein Wagen und
feigen, "ihr Staatsfeinde, wir vvissen, was ihr in
die Waren zerstört werden (von der Polizei).
Deutschland macht, wir werden für unsere Feinde
Momentan gibt es keine provozierten AuseinanderRechenschaft verlangen. " Sie sagten "uns entkommt
setzungen zvvischen Flüchtlingen und türkischen
niemand" und beschimpften mich "wir werden deiEinwohnerInnen in Adana. Diese vverden in Zukunft
ne Leiche aufdie Müllkippe werfen ".
ervvartet, wie in Erdemli.
Seit diesem Tag gehe ich aus Angst nicht mehr aus
dem Haus. Die Polizisten sagten, sie würden
Newrozfeierlichkeiten in Adana, Gesprâch mit
wiederkonımen....lch hojfe aufihre Hilfe.
HADEP
In Adana ist in diesem Jahr das Newrozfest erstmalig
Unterschrift"
als Nevruz, also als türkischer Feiertag erklart worden! Trotzdem ist von der HADEP eine offiziell anGesprâch mit dem İHD-Vorsitzenden Mehmet
gemeldete Veranstaltung organisiert worden, zu der
Dağdoğan, Adana.
15 000-20 000 Menschen erwartet werden. Es wird
Adana, 19.03.1996
32 Ronahi
Mai 1996
D e l e g a t i o n s b e r i c h t
von Seiten der HADEP erwartet, daB die Veranstaltung
von einem massiven Polizeiund Militâraufgebot begleitet
wird. Neben dieser wird es in
zahireichen Stadtteilen kleinere Newrozfeierlichkeiten ge­
ben. Hier sollen auch Newroz-Feuer entzündet werden.
Beim G e s p r â c h mit der
HADEP wurde uns berichtet,
daB Mehmet Eren Demir, ein
Mitglied der HADEP, ver 15
Tagen von Todesschwadronen in Adana ermordet vvurde . In letzter Zeit ist es hâufig zu Festnahmen von Die Demonstration in İstanbul in Newroz
HADEP Mitgliedem gekommen. Für die Newrozfeierlichkeiten wurde ein Krisenstab der HADEP mit entsprechenden Verantvvortlichen gebildet.
Gesprâch mit Vertretern des Mesopotamischen
Kulturvereins (MKM)
Hier erfuhren wir, daB es vor 4 Monaten einen Überfall vom Geheimdienst JITEM auf die Zweigstelle in
Diyarbakır gegeben hat. Angeblich wurden Waffen
und Eahnen der PKK gefunden. Daraufhin wurden
aile 7 Anvvesenden festgenommen. Zwei von ihnen.
Turan Yapıştıvan und Nazmi Kılıç (Musiker und
Schauspieler) sind bis heute inhaftiert.
Besuch der Redaktion der Zeitung "Demokrasi"
Die am 15. Dezember 95 gegründete Zeitung hat eine
Auflage von ca. 12 000 Stück. Letzte Woche vvurden
2 Joumalisten der Demokrasi hier in Adana verhaftet
bei dem Versuch, die Zeitung in kurdischen Stadttei­
len Adanas zu verkaufen.
Ein nâchstes Gesprâch führten wir mit dem Zeitungsverkaufer, der in den kurdischen Stadttei­
len Adanas die Zeitung "Demokrasi" verkauft.
Am 15.03.1996 ist er, wâhrend er Zeitungen verkaufte, verhaftet und auf der Polizeistation gefoltert worden. Nach der Eolter wurde er wieder
freigelassen. Er beschrieb uns verschiedene Arten physischer Eolter und erzâhlt dann, daB er
selbst an den FüBen aufgehângt und dann mit
Stromschlâgen gefoltert worden ist. Trotzdem
wird er vveiter Zeitungen in kurdischen Stadttei­
len verkaufen.
Mai 1996
Ji Botan beta Behdinan
yek perçeye Kurdistan
We Xelaskxn j i bindestan
Jere bibem helbestan
Ji Merdin heta Amude
Şerdiki gele Mede
Bo Rizgarîye can dide
kedxwarîye ked naxwaze
Paytaxteme Amede
Dest j i Dose bemede
Firat, Dicle u Munzur,
Awa wan wek Cemede
Cudi, Herekol u Agiri
Dileme xun digiri.
Hin hun L i çi difıkirin
Cih di Eniyede bigri.
Dawid dibe idi bese
Ger neben Kurd be Kese.
Ji Eni, Parti u Gerilayen me
Şexdawid Aydemir
Ronahi 33
B u c h v o r s t e l l u n g
"Der Sturz nach oben"
von İlhan Kızılhan
"leh bin eine Fremde
Als Fremde ünler den Menschen lebe leb
Mein Land bebe leb seli lanğem nlobl mebr ğeseben
Sebnsucbl babe leb naeb melner Mutter,
melnem Valer, naeb melner 9ebwesler und melnem Bruder
Sebnsuebl babe leb naeb der Berübrunğ der Hande melner Mutter,
naeb dem Trlnken aus Wasserquellen,
naeb Fladenbrol, gebaeken von melner Oma,
naeb dem Flölensplel der Bebafbirfen,
naeb Bergguellen und Vogelgesebwllseber,
naeb der gelben Sonne İn melnem Dorf
Fremde, Fremde, als ob leb İn der Wüsle wâre
leb babe Glfl und Bltterkell İn der Fremde gespürl
leb bin elne Fremde, melne Helmal, meln Dorf İsi fremd
Yasmin pflanzle leb İn melnem ZImmer,
doeb er blüble nlebl wle İn melnem Dorf,
er duflele nlebl naeb melner Helmal
und aueb dle Farban waren nlebl so,
wle dle Farban des Yasmlns İn melnem Dorf, İn melner Helmal
Wle ofl fubren dle Relsenden İn melne Helmal?
Tausende Grülie babe leb mil İbnen geseblekl
an melne Famllle, an melne Angebörlgen
leb welB nlebl, ob dle GrüBe sle errelebl baban
eder ob sle unlerwegs sleekengeblleben sind,
eder warlen sle vlellelebl solange,
bls leb İn melne Helmal zurüekkebre,
damll leb dann wleder den Yasmin
İn melner Helmal pflanzen werde?"
Hevin, 11 Jahre (Hannover)
İlhan Kızılhan hat in seiner psychologischen 9tudle den 9chwerpunkt auf Kürden und Kurdinnen in
Deutschland aus Nordwest Kurdistan, dem türlcisch besetzten Teil, gelegt. Tatsache ist, dai^ die Mehrheit der hier in Deutschland lebenden Kürden und Kurdinnen aus diesem Teil Kurdistans kommen,
deren ZahI mebr als 5 0 0 0 0 0 Einwohnern betrâgt. Um ihre Lage hier in der BRD zu verstehen, mu&
man vorerst ihre Herkunft begreifen, die über Generationen hin von Verfolgung, Gefângnis, Tod und
Folter geprâgt ist. Kızılhan versuobt gleioh zur Anfang seines Buohes dem Leser eine kleine Übersicht
über die Geschiohte Kurdistans zu vermitteln. Von der geographisohen Lage bin zu der bistoriscben
Entwioklung Kurdistans; von der aktuellen politische Gituation, die Aufstandsbekâmpfung, die Folter
und die Mensohenreohtsverletzungen.
An Hand von 9tatistiken dokumentiert Kızılhan in seinem Buch, wie bisher die Fluobtursachen begründet wurden. Als Hauptmotiv der Auswanderung vvurde die wirtschaftliohe 9ituation in Betraoht
gezogen; die politischen und sozio-psychologischen Aspekte gar nicht berüoksichtigt.
Viele Fallbeispiele der betroffenen Kürden, egal von Frau, Mann oder Kind widerspiegeln die Unter-
34 Ronahi
Mal 1996

Benzer belgeler