Bileşik Formülü Yazma Kimyasal Tepkimeler 1.Yanma Tepkimeleri 2

Transkript

Bileşik Formülü Yazma Kimyasal Tepkimeler 1.Yanma Tepkimeleri 2
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ KONU ÖZETİ
Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri
benzerdir, aynı DEĞİLDİR!!!
Periyodik cetvelde yaklaşık olarak 120 element bulunur.
Periyodik cetvelde, 8 tane A ve 10 tane B olmak üzere toplam 18
grup, 7 tane de periyot bulunur.
Metaller – 1A, 2A, 3A
Ametaller – 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Yarımetaller – 3A, 4A, 5A, 6A, 7A (Bor ve Silisyumu bilmeniz yeterli)
PERİYODİK CETVELİN TARİHÇESİ
1. Johann Döbereiner – 3lü gruplar oluşturmuştur.
2. Alexandre Beguyer de Chancourtois – Elementleri dikey
sıralanacak şekilde silindirin çevresine sarmal sıralamıştır.
3. John Newlands – Bilinen 62 elementi artan atom ağırlığına göre
sıralamış ve 8 elementte bir özelliklerin tekrar ettiğini görmüştür.
(Oktav Kanunu)
4. Dimitri Mendeleyev –Elementleri atom ağırlıklarına göre
sıralamıştır. Elementleri periyodik olarak sıralayan ilk kişidir.
5. Lothar Meyer – Elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre
sıralamıştır.
6. Henry Moseley – Elementleri proton sayılarına (atom
numaralarına) göre sıralamıştır. (Modern Periyodik Cetvel)
7. Glenn Seaborg – Cetvele son şeklini veren kişidir.
Asal gazlar
Tuz yapıcı
B Grupları
Not: Yarınmetaller, fizksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri
bakımından ametallere benzerler. Parlak veya mat olabilirler. Elektriği metallerden
az ametallerden çok iletirler. Kırılgan değildirler.
İstisna durumlar: Hidrojen 1A grubunda olmasına rağmen ametaldir.
Helyum son katmanında 2 elektron bulunmasına rağmen 8A grubundadır ve
kararlıdır.
KİMYASAL BAĞLAR
İyonik bağ
Kovalent bağ
Kristal yapı
Bileşik Formülü Yazma
Moleküler yapı
+ ve - işaretleri yazılmaz!
Tuz: NaCl
Su: H2O
* Elektron alış verişi
* Elektron ortaklaşa kullanımı
* Sulu çözeltisi elektriği iletir
* Sulu çözeltisi elektriği iletmez.
* Metal – Ametal
* Ametal – Ametal
Sayılar aynı ise yazılmaz!
Not: Metal – Metal bağ yapmaz.
Soygazlar (He, Ne, Ar) hiçbir element ile bağ yapmaz.
Kimyasal Tepkimelerde:
*Atom sayısı ve cinsi değişmez.
*Toplam kütle değişmez.
*Toplam elektron sayısı değişmez.
*Toplam proton sayısı değişmez.
*Toplam nötron sayısı değişmez.
1 sayısı yazılmaz!
*Molekül sayısı değişebilir.
*Molekül cinsi kesinlikle değişir.
Kimyasal Tepkimeler
1.Yanma Tepkimeleri

Girenlerde O2 varsa yanma tepkimesidir!!!
Molekül sayısı değişmemiş tepkime:
2. Nötralleşme Tepkimeleri
Molekül sayısı değişmiş tepkime:
Molekül sayısı katsayıdır.
Molekül sayısı
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ KONU ÖZETİ
Bazlar
Asitler
*Suya H+ iyonu verir.
*Suya OH- iyonu verir.
Not: Mide asidik,
bağırsaklarımız ise bazik bir
ortamdır.
Asit, baz ve tuzların tek ortak
özelliği elektrik akımını
iletmeleridir.
Power of Hydrogen: Asitlerin ve
bazların kuvvetliliğini belirler.
*Metal ve mermeri aşındırır.
*Tadı ekşidir.
*Cam ve porseleni aşındırır.
*Metaller ile tepkimeye girerek
hidrojen gazı açığa çıkarır.
Zn + HCl
0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası ise
bazdır. 7 ise nötr maddelerdir. Nötr
maddelere tuz, alkol, aseton ve saf su
örnek olarak verilebilir.
ZnCl2 + H2
*Tadı acıdır.
0’a yaklaştıkça asitlik artarken, 14’e
yaklaştıkça bazlık artar.
*Ele kayganlık hissi verir.
Ör:
Deterjan
Şampuan
Sabun
Ör:
Limon – sitrik asit
Sirke – asetik asit
Üzüm – tartarik asit
Yoğurt – laktik asit
Çilek, ceviz, fındık – folik asit
Akü – sülfürik asit
Kezzap – nitrik asit
Gazoz – karbonik asit
Kola – fosforik asit
Elma – malik asit
Mide ilacı
Cam sil
Diş macunu
Karbonat
Kireç
Mayonez
Bitter çikolata
Çamaşır suyu
Amonyak
Bulaşık deterjanı
Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?
Sülfürik asit
(Zaç yağı)
Turşu – benzoik asit
Reçel – sorbik asit
*Domates, nar, kahve, aspirin, ve
yağmur suyu da asittir.
Nitrik asit
(Kezzap)
Asit yağmurlarına
neden olan gazlar
havadaki su buharı ile
birleşir.
Asit yağmuru olarak
bu asitler yağar.
Karbonik asit
Sert Suyun Etkileri
Sert Su Nasıl Oluşur?
Yağışlarla yeryüzüne ulaşan sular yerin
katmanları arasından yeraltı sularına
karışırken topraktaki CaCO3 ve MgCO3
tuzlarını çözer. Bu tuzlar çözülünce
suya Ca+2 ve Mg+2 iyonları geçer ve
sertliğe neden olur.
Suyun sertliğini giderme yöntemleri:
1. Kaynatma: Sert su kaynatılınca
suda bulunan iyonlar birleşerek
tortu (kireç = CaCO3 veya MgCO3)
şeklinde dibe çöker.
2. İyon değiştirici reçine: Sert su reçineden geçirildiğinde
Ca+2 ve Mg+2 iyonları Na+ iyonu ile yer değiştirir.
Bu iyonların sudaki miktarı arttıkça
suyun sertliği de artar. Sert su halk
arasında kireçli su olarak bilinir.
Not: Klorlama ve kaynatma suları dezenfekte
yani mikroplardan arındırma yöntemidir.
Yumuşatma ile karıştırılmamalıdır !!!
*Beyaz giysilerin grileşmesine neden olur.
*Sert su ile demlenen çaylar bulanık olur.
*Lavabo ve küvetlerin sararmasına neden
olur.
*Makine rezistanslarının kireçlenmesine
neden olur.
*Çaydanlık ve su ısıtıcısının dibinde kireç
oluşmasına neden olur.
*Sıcak su tesisatlarının içinde tortu
birikmesine neden olur.
*Sert sular içindeki kalsiyum (Ca+2 ) iyonu
nedeniyle insan sağlığına yararlıdır. Sadece
içim kalitesi düşüktür, tadı acımsıdır.
*Maden suyu sert suya örnektir.