Tektronix Seri Haberleşme Testleri İçin Çözümler

Yorumlar

Transkript

Tektronix Seri Haberleşme Testleri İçin Çözümler
 ürün ve uygulamalar 
Tektronix Seri Haberleşme Testleri İçin Çözümler
Netes
www.netes.com.tr
■ Enterkonnekte Ekipman, Alıcı, Verici Testlerine
Destek
Bilgisayarlar ve gömülü cihazların, ağ ve enterkonnekte
ekipmanların haberleşmesi endüstri onaylı olan arayüzler üzerinden seri veri yolları ile sağlanır. USB, PCI Express, Ethernet, CAN/LIN/FlexRay, I2C, I2S, MIPI, ve daha
bir çok çeşitli standart için Tektronix geniş ve güçlü bir
test enstrümanı portfolyosuna sahiptir.
Seri Haberleşme Test Amaçları:
Elektriksel Tasarımın Validasyonu ve Uygunluğu
Jitter kaynaklarını tespit edip, giderme
- Elektriksel/PHY perfektifinden, sağlıklı bir performans
tespiti için kapsamlı analiz
- Tasarım değişikliklerinin sinyal bütünlük performansı
üzerindeki etkisi
- Jitter sonuçlarının sinyal değişmeleri ve diğer tasarım
parametreleri ile korelâsyonu
- Uyumluluk testi sekanslarının otomasyonu ve sonuçların dokümantasyonun kolaylaştırılması
Endüstri otomasyon / 30
Sayısal Validasyon ve Hata Ayıklama
- İşlemlerin, veri linklerinin ve fiziksel katmanların protokol çözümlemesinin kolaylaştırma
- Komple sistemin zaman korelâsyonlu, analog ve sayısal
verilerin entegrasyonu ile görüntülenmesinin sağlanması
- Performans problemlerinin veya veri hatalarının nedenlerinin tespiti.
Sinyal Yolu Karakterizasyonu
- Kablo ve konektörler üzerindeki empedans/yansıma
kaynaklarının tespiti.
- Bit hataları, kanal kayıpları, Jitter, toprak atlaması, karışım, EM karışma ve duyarlılık olmak üzere sinyal bütünlüğü sorunlarının tanımlanması
- Daha yüksek frekansların kablo veya konektör üzerinde
yarattıkları her hangi bir yansımanın hesaplanması
Seri Haberleşme Testleri için Çözümler Enterkonnekte
Ekipman, Alıcı, Verici Testlerine Destek
Elektriksel Tasarımın Validasyonu ve Uygunluğu
Tektronix DPO/DSA/MSO70000 Serisi Osiloskoplar,
AWG7000 Serisi Arbitrary Dalga Şekli Jeneratörleri,
Bağlantı Parçaları, Problar ve Yazılım
- Dört kanalın tümünde tam örnekleme hızı yapabilen, esnek kullanım sağlayan yüksek hassasiyetli osiloskoplar.
- DPOJET analiz yazılımı jitteri ayrıştırıp, rastgele Jitter
bileşenini belirlenebilen jitter’den ayırır. (periyodik, saat
ve veri bağlantılı olarak)
- Alıcının limit ve stres testlerinde kullanılmak için gerekli gerçek sinyalin üretimi arbitrary dalga şekli generatörü
tarafından sağlanır.
- SerialXpress ile sanayinin gerek duyduğu integre edilmiş dalga şekillerini yaratarak alıcıların testi için gerekli
ve gerçek hayatta var olan sinyalleri sağlar.
- TekExpress ile uygunluk testlerinde otomasyon sağlanarak, test süresinin kısalması sağlanır.
Sayısal Validasyon ve Hata Ayıklama
Tektronix TLA7000 Serisi Lojik Analizörleri Lojik Analizör Modülleri, Lojik Protokol Analizör Modülleri, Prob ve
Yazılım
- Kapsamlı çapraz veri yolu analizleri için analog sayısal
sinyalleri entegre edilmiş ve zaman korelasyonlu olarak
sistem görünürlülüğü kazanımı.
- PCI Express tasarımlarında tüm protokol katmalarının
Validasyonu, fiziksel katmanlardan başlayıp işlem katmanına (transaction layer) kadar.
- Zamanlama veya hal (timing- state acquisition) alma
modu durumlarında tüm kanalların örneklemesinin yüksek çözünürlükte olması nedeni kayıpsız olarak olayları yakalama.
- Tek bir lojik analizör probu kullanarak analog ve sayısal alma eş zamanlı olarak yapılır, böylece çift problamaya gerek kalmaz.
- Esnek prob bağlanabilirlik çözümleri sunar.
Sinyal Yolu Karakterizasyonu
DSA8200 Serisi Örnekleme Osiloskopları, IConnect® İleri Uygulama Yazılımı (Advanced Application Software),
ve Problar
DSA8200 örnekleme osiloskopları zaman ve frekans
alanlarında ölçümleri kablo testleri için onaylanmış bir
metod ile destekler.
Kablo/konektör tasarımlarında sinyalin bozulma noktalarını işaretleyebilen yüksek hassasiyetli TDR modülleri
- IConnect yazılımı ile yansıyan sinyalin davranışlarının frekans tabanlı ilave analizleri için gerekli
S-Parametrelerin sağlanması.
Tektronix DPO/DSA/zMSO70000 Serisi
Tektronix TLA7000 Serisi
DSA8200 Serisi
31 / Endüstri otomasyon

Benzer belgeler

Dijital Fosfor Osiloskoplar

Dijital Fosfor Osiloskoplar gömülü tasarım, sadece birkaçının adını sıralayacak olursak, çeşitli analog sinyalleri, yüksek veya düşük hızlı seri dijital iletişimi ve mikro işlemci veri yollarını bünyesinde barındırır. I2C ve ...

Detaylı