Kimyasal Özellikler

Transkript

Kimyasal Özellikler
R
www.halavet.com
Hakkımızda
Halavet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2011 yılında Tuzla İstanbul'da faaliyetlerine başlamıştır. Firma kendi bilgi birikimini ve know-how'ını uzun süren bir
AR-GE çalışması ile elde etmiş ve bu bilgi birikimini 11.000 m2 alan üzerine kurduğu modern üretim tesislerinde hayata geçirmiştir. Gıda Sanayi'nin
önemli girdilerinden biri olan Yenilebilir Sığır Jelatini üretimi öncelikli üretim kalemi olmuştur.
Kendi geliştirdiği Know - How'ları ile izlenebilir, hijyenik ve üstün gida üretim teknikleri kullanılan tesislerde el değmeden üretim yapılmaktadır.
Üretimin her aşamasında ve son üründe yapılan test ve analizlerde Dünya'da ve Türkiye'de kabul görmüş yüksek standartlar uygulanmaktadır.
Halavet Gıda üretim aşamalarında ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemini , ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemini ve
BRC Gıda Güvenliği belgeleri uygulanmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği uyum kriterleri çerçevesinde , Birlik normlarından ,EC No853 / 2004 ve
EC No2073 / 2005 yönetmeliklerine uygun üretim yapılmaktadır.
Halavet Gıda üretim aşamalarında gösterdiği ilgi , hassasiyet ham madde temininde de göstermekte olup Sektöründe yapmış
olduğu yatırımlar ile izlenebilirlik kriterlerini Dünya Standartlarının da üzerinde sağlayabilmektedir. Tüm bunlarla beraber , TSE tarafından
TS OIC / SMIIC 1 standardına göre belgelendirme yapılmıştır.
About Us
Halavet food indusry trading incorporation company has began operating in 2011. The Company's own knowledge and know-how was acquired
through a long-term R & D work, and this knowledge has implemented modern production facilities built on an area of 11.000 m2. Edible beef
gelatin has been the primary production item of the Food Industry and is one of the important inputs.
Self-developed know - can be monitored by hygienic and superior food production techniques specifically untouched and are used in the production
of plants. Each stage of production and final product testing and analysis is applied to highest standards in both the world and in Turkey.
Halavet has stages of food production ISO 9001: 2008 Quality Management System , ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems and
BRC Food Safety Certificate has been implemented. Also within the framework of compliance with the criteria of the European Union, the Union norms,
EC No853 / 2004 and EC No2073 / 2005 production in accordance with the regulations.
Halavet interest in the stages of food production, the sensitivity is demonstrated by the supply of raw materials and traceability criteria for the
investments made by the industry standards on the world supply. All of these together, TSE TS OIC / SMIIC one was certified according to the standard.
02
03
Jelatin Nedir ?
Gelatin yüksek moleküler ağırlığına sahip doğal bir proteindir. Memeli hayvanların kemik ve
derilerinden elde edilen kolajen proteinleri son derece hassas ve zorlu bir süreçten sonra
jelatin halini almaktadır.
What is Gelatin ?
With a high molecular weight of gelatin is a natural protein. Bone and collagen proteins
derived from mammals are extremely sensitive skins, and is becoming a challenging
process, then gelatin.
04
Dünyadaki yıllık jelatin üretimi yaklaşık olarak 300.000 ton olarak gerçekleşmektedir. Endüstriyel olarak üstün özellikleri ve çok geniş bir kullanım alanı
bulunan jelatinin dünyada ve ülkemizde ihtiyacının daha da artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ancak özel tercih ve hassasiyetleri olan tüketiciler
için jelatin üretiminin kontrollü şartlarda yapılması ve kaynağının titizlikle takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır.
Jelatin üretiminde kullanılan hayvansal kaynaklar , her toplumun inanç ve düşünce yapısına bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
İşletmemizde Türk kültür ve inanışlarına aykırı herhangi bir hammadde işlenmemektedir.
As the world's annual production of about 300,000 tons of gelatine is realized. The use of cutting-edge features and a wide range of industrial gelatin
in the world and in our country, the need is expected to continue to increase even more. However, for consumers with special preferences and
sensitivities done under controlled conditions and the source of gelatin production is very important to be followed meticulously.
Elite animal sources used in the production of every society vary from country to country depending on the nature of belief and thought. Are not
discussed in any material violation of Turkish culture and our establishment.
05
06
İnsan metabolizması için gerekli olan 22 amino asitten 8 tanesini vücut üretememektedir. Bu amino asitlerin hayvansal ve bitkisel kaynaklardan
alınması gerekmektedir. Jelatin amino asitlerden oluşmuş doğal bir polimerdir. İçeriğindeki amino asitler elzem ( Esensial ) amino asitler olarak
tanımlanan amino asitleri içerir. Jelatin ile ihtiyacımız olan amino asitlerin neredeyse tamamını bulmamız mümkün olmaktadır.
Jelatin molekülü kendi ağırlığının 10 katı kadar suyu tutma yeteneğine sahiptir. Ayrıca sulu çözeltilerin 30 C sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda
jölemsi katı bir form alır. Sulu çözeltilerinin hızla çırpılarak köpürtülmesi sonucu oluşan formu ( Marshmellow ) bozulmadan çok uzun süre
koruyabilmektedir. Jelatin, bunun gibi pek çok özellikleri sebebi ile gida sanayinin vazgeçilmez bir girdisi olmuştur.
Jelatin , son derece düşük kalori değeri ve yüksek protein içeriği ile özellikle gelişmekte olan çocuklar , yüksek efor ve kasgücü gerektiren
faaliyetlerde bulunan sporcu ve çalışanlar ve günlük protein ihtiyacını başka kaynaklardan karşılayamayanherkes için önemli bir besin kaynağıdır.
Jelatin bir gıda katkı maddesi değildir. Kullanıldığı ürünlere yeni ve farklı özellikler katan önemli bir bileşendir. Bu sebeple kullanım oranı gibi
kısıtlamalar bulunmamaktadır. Jelatinin kullanım oranı , ürüne katacağı fayda ve özeliklerin gerektirdiği kadar olması ile sınırlıdır. Jelatinin
dünyada yaygın olarak uygulanan diğer kullanım alanlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.
8 of the 22 amino acids essential for the metabolism of human body can not produce one. Animal and vegetable sources of these amino acids
required. Gelatin is a natural polymer that is formed from amino acids. The content of essential amino acids (Esensial), defined as amino acids
containing amino acids. Gelatin is made possible with the need to find almost all of the amino acids.
Gelatin molecule of water is capable of holding up to 10 times its own weight. Also aqueous solutions at temperatures below 30 C, the temperature
is in form jelly-like solid. Form as a result of rapidly whipped foaming aqueous solutions (Marshmellow) can maintain for a long time without spoiling.
Gelatin is the reason that so many features, such as an entry in the food industry has been indispensable.
Gelatin, with an extremely low calorie and high protein content, especially in developing children engaged in activities that require
high effort and muscle power from other sources to meet the protein needs of athletes and everyday for all employees and is an
important source of food.
Gelatin is not a food additive. Products used in a component that adds a new and different features. For this reason, the user does
not have restrictions such as rate. Gelatin utilization rate is limited by the fact that the product will add up to required benefits and
properties. Gelatin is widely applied in other application areas in the world briefly be summarized as follows.
07
Jelleştirici olarak :
Jöleler, Pastalar, yumuşak şekerlemeler , soslar
Bağlayıcı olarak :
Et ve et ürünleri , şekerlemeler , süt ürünleri
Tekstür sağlayıcı olarak :
Lokumlar, helvalar, kremalar, fırın ürünleri
Film kaplama olarak :
Yaş / kuru sebze ve meyvelerin kaplanması,et
ve et ürünleri
Durultucu olarak :
Meyve suyu berraklaştırma
Koloidleştirici olarak :
Şekerlemeler , dondurmalar, donuk gıda
Kıvamlaştırıcı olarak :
Soslar, Çorbalar, jöleli tatlılar, et suyu, toz içecekler,
şuruplar, süt ürünleri
Stabilizör olarak :
Krem peynirler, çikolatalı sütler, yoğurt, donuk gida, kremalar
Yapışma etkisi olarak :
Şekerlemeler, et ürünleri
Köpük yapıcı olarak :
Tofy şekerlemeler, kremalar, dondurmalar, marsh mellowlar
Kristalleşme önleyici olarak :
Dondurmalar, Donuk gıda ve tatlılar
Emülgatör olarak :
Çorbalar, soslar, tatlandırıcılar, et ve et ürünleri,
kremalar, şekerlemeler, süt ürünleri
Kozmetik uygulamaları ,
Kolajen kremler, hidrolizatlar. Cilt besleme,
maskeler
Besin Takviyeleri :
Sporcu besinleri, Amino asitler, eklem yeri
Tıbbi amaçlı kullanım ;
İlaç kapsulleri ( yumuşak , sert ), kanplazması
08
As a gelling agent:
Jellies, Cakes, soft candies, sauces
In Connector:
Meat and meat products, confectionery, dairy products,
As a provider of Texture:
Turkish Delight, wafers, cream, bakery products
Film coating:
Wet / dry coating of fruits and vegetables, meat and meat
products
As Clarifier:
Fruit juice clarification
Crystallization as a preventive:
Ice Cream, Frozen food and desserts
Koloidleştirici as:
sweets, ice cream, frozen food
Emulsifier:
Soups, sauces, condiments, meat and meat
products, creams, confectionery, dairy products,
As a thickener:
sauces, soups, jelly sweets, meat juice, powdered drinks,
syrups, dairy products,
Cosmetic treatments,
collagen creams, hydrolysates.
Skin feeding, masks
As a stabilizer:
Cream cheese, chocolate milk, yogurt, frozen food, cream
Nutritional Supplements:
Sportsman nutrients, amino acids, joint location
Medical purposes,
pharmaceutical capsules (soft, hard), kanplazması
Adhesion effect:
Candy, meat products
As foaming agents:
tofy sweets, creams, ice cream, marsh mellowlar
09
ÜRÜNLER
PARAMETRELER
Birim
Bloom
200 - 220
230 - 250
250 - 270
B Tipi
B Tipi
B Tipi
Fiziksel Özellikler
Tipi
Bloom ( %6,67 çözelti )
g
200 - 220
230 - 250
250 - 270
Viskozite ( %6,67 çözelti )
cP
2,5 - 4,5
2,5 - 4,5
Nem
%
2,5 - 4,5
12 ( Max. )
Boyut
Mesh
20 ( Max. )
Berraklık
640 nm % T
420 nm % T
80 ( Min. )
Renk
50 ( Min. )
Kimyasal Özellikler
5,0 - 6,0
pH ( %1,5 çözelti )
Kül
%
2,0 ( Max. )
Microbiyolojik Özellikler
Toplam Canlı
Bak./25 g
E.Coli
Bak./25 g
Bak./25 g
Salmonella
<10 3
<10
Bulunmamalı
10
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
7. Yol F1 / A Tuzla / İstanbul / Türkiye
Tel : + 90 216 394 19 95
Fax : + 90 216 394 19 96
[email protected]
www.halavet.com