A`dan Z`ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www

Transkript

A`dan Z`ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www
A’dan Z’ye
İlaç Rehberi
Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri’ne Yönelik
Ahmet Emre AZAKLI | www.aeazakli.com
2013
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Başlarken …
Değerli meslektaşım ;
Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik
bilgi birikimine dayanıyor. Bu birikimi rutin temeller
üzerine oturtmak yerine, klinik durumu ve bu durumun
ihtiyaçlarını göz önüne alarak sahip olunan bilgiler
dahilinde tedavileri şekillendirmek gerekiyor.
Elinizdeki rehberin hazırlanma amacı da klinik ortamda en
sık muhattap olduğumuz ilaçlar hakkında temel bilgileri
birarada
sunmak,
bu
bilgilerin
klinik
uygulamadaki
işlevselliğine de bu yolla ayna olarak yeni bir bakış
açısı kazandırabilmektir.
‘Anestezi; insan vücuduna yaşatılması mümkün olamayacak
travmaların, sıfır hasarla yaşatılabilmesini sağlayan
santsal güçtür.’
Gücünüzün her daim artması dileklerimle !
Ahmet Emre AZAKLI
Anestezi Teknikeri
1
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
TANITIM
A’dan
Z’ye
Anestezi
İlaç
Rehberi’nde
öncelikle en sık karşılaşıp uygulamalarımıza
dahil ettiğimiz ilaçların etken madde ve
ticari isimlerini birarada bulunduran tablo
ile karşılacaksınız.
Bu tablo, daha önceden aşina olunan bir
ilaçla
farklı
bir
isim
altında
karşılaştığınızda
ya
da
ilaçları
etken
maddesiyle
anarak
anlatım
oluşturan
kaynaklardan
yararlanırken
faydanıza
olacaktır.
Tablonun
devamında
klinik
uygulamalarda
kullandığımız ilaçları alfabetik sırayla ve
daima aklımıza gelen ilk ismiyle anarak
açıklamaya çalışacağız.
Bu rehberin farkı, olabildiğince anlaşılması
zor
tıbbi
terimlerle
donatılmış
katı
bilgilerden ziyade; daha anlaşılır, daha
özet, bilgiye ulaşımı kolaylaştıran bir
anlatıma sahip olmasıdır. İlaçlarla ilgili
temel
bilgilerin
yanısıra,
klinik
uygulamaları kaliteli hale getirecek kaynak
kitaplarda
yer
almayan
önerilerle
de
karşılaşacaksınız.
2
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Etken Madde
Ticari İsim
Buscopan
Butopan
Geralgine
Novalgine
Perfalgan
Ventolin
Combivent
Rapifen
Amidovin
Cordalin
Cordarone
Aminocardol
Carena
Filinsel
Tracrium
Dematrac
Nimbex
Dantrolen
Onadron
Deksamet
Dekort
Diazem
Digoxin
Diltizem
Avil
Benison
Dikloron
Dobutrex
Dobutabag
Dobuject
Dobcard
Dopamin
Efedrin
Adrenalin
Brevibloc
Asetaminofen
(Parasetamol)
Albuterol
(Salbutamol)
Alfentanil
Amiodaron
Aminofilin
Atrakuryum
Dantrolen
Dekzametazon
Diazepam
Digoksin
Diltizem
Difenhidramin
Diclofenac
Dobutamin
Dopamin
Efedrin
Epinefrin
Esmolol
3
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Etomidate
Hypnomidate
Neotab
Famodin
Fentanyl
Epanutin
Anexate
Lasix
Desal
Furomid
Urever
Perlinganit
Nevparin
Kalsiyum
Ketamin
Aritmal
Magnezyum
Prednol
Metpamid
Primperan
Dormicum
Mivacron
Morfin
Naloksan
Neostigmine
Nitroderm
Nipruss
Steradin
Zofer
Zofran
Pavulon
Aldolan
Dolantin
Potasyum Klorür
Rytmonorm
Protamin
Propofol
Etomidate
Famotidin
Fentanil
Fenitoin
Flumazenil
Furosemid
Gliserol Trinitrat
Heparin
Kalsiyum
Ketamin
Lidocaine
Magnezyum
Metilprednizolon
Metoklopramid
Midazolam
Mivakuryum
Morfin
Naloksan
Neostigmine
Nitrogliserin
Nitroprussid
Noradrenalin/Norepinefrin
Ondansetron
Pankuronyum
Petidin
Potasyum Klorür
Propafenon
Protamin
Propofol
4
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Ranitidin
Remifentanyl
Rokuronyum
Sodyum Bikarbonat
Suksinilkolin
Tiyopental
Tramadol
Ulcuran
Ultiva
Esmeron
Sodyum Bikarbonat
Lytshenon
Penthotal
Contramal
Norcuron
Blok-L
Vekuronyum
5
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Açıklanacak İlaçlar
Adrenalin ................................................................................................................................................. 8
Aldolan-Dolantin(Petidin, Meperidin) ..................................................................................................... 9
Aminocardol-Carena (Aminofilin, Teofilin)............................................................................................ 10
Anexate (Flumazenil) ............................................................................................................................. 10
Aritmal (Lidocaine) ................................................................................................................................ 10
Arveles (Dexketoprofen Trometamol) .................................................................................................. 11
Atropin................................................................................................................................................... 11
Avil-Benison (Feniramin-Difenhidramin) ............................................................................................... 12
Brevibloc (Esmolol) ................................................................................................................................ 12
Buscopan-Butopan-Spazmol ( Parasetamol+Hyoscine) ........................................................................ 13
Contramal-Ultramex (Tramadol) ........................................................................................................... 14
Cordarone-Cordaline (Amiodaron)........................................................................................................ 14
Dantrolen............................................................................................................................................... 14
Dekort-Deksamet-Onadron (Deksametazon)........................................................................................ 15
Dematrac-Tracrium (Atrakuryum)......................................................................................................... 15
Desal-Lasix (Furosemid)......................................................................................................................... 16
Diazem-Diapam ..................................................................................................................................... 16
Digoxin ................................................................................................................................................... 17
Diclomec-Dikloron (Diklofenak) ............................................................................................................ 17
Diltizem-Dilticard (Diltiazem) ................................................................................................................ 18
Dobutamin............................................................................................................................................. 18
Dopamin ................................................................................................................................................ 18
Dormicum (Midazolam)......................................................................................................................... 19
Dramamine (Dimenhidrinat) ................................................................................................................. 19
Efedrin ................................................................................................................................................... 19
Epanutin (Fenitoin) ................................................................................................................................ 20
Esmeron (Rokuronyum) ........................................................................................................................ 20
Etomidate-Hypnomidate ....................................................................................................................... 20
Fentanyl ................................................................................................................................................. 21
Geralgine-Novalgine .............................................................................................................................. 21
Ketamin ................................................................................................................................................. 21
Lysthenon (Süksinilkolin) ....................................................................................................................... 22
Magnezyum ........................................................................................................................................... 23
6
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Metpamid-Primperan (Metoklopramid) ............................................................................................... 23
Mivacron (Mivakuryum) ........................................................................................................................ 23
Morfin .................................................................................................................................................... 24
Naloksan ................................................................................................................................................ 24
Neostigmine .......................................................................................................................................... 24
Nimbex (Sisatrakuryum) ........................................................................................................................ 25
Nipruss (Sodyum Nitroprussid) ............................................................................................................. 25
Nitroderm-Nitronal (Nitrogliserin) ........................................................................................................ 25
Norcuron- Blok L (Vekuronyum)............................................................................................................ 26
Pavulon (Pankuronyum) ........................................................................................................................ 26
Penthotal (Tiyopental)........................................................................................................................... 26
Perlinganit (Gliserol Trinitrat) ................................................................................................................ 27
Prednol (Prednisolon)............................................................................................................................ 27
Propofol ................................................................................................................................................. 27
Protamine .............................................................................................................................................. 28
Rapifen (Alfentanyl)............................................................................................................................... 28
Sodyum Bikarbonat ............................................................................................................................... 28
Ulcuran-Ranitab (Ranitidin) ................................................................................................................... 29
Ultiva (Remifentanyl)............................................................................................................................. 29
Zofer-Zofran (Ondansetron) .................................................................................................................. 29
7
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Adrenalin
Adrenalin, vücudun gerilim anında hareket geçen sempatik sinir sistemini taklit eder. Yani
sempatomimetik etkilidir. Bu etkiler şöyle sınıflandırılır:
Beta-1 Sempatik Etki: Kalbin kasılma gücünün ve atım sayısının artırılması, dolayısıyla kalp
debisinin artırılması.
Beta-2 Sempatik Etki: Bronşiyal dilatasyon oluşturması.
Alfa Sempatik Etki: Periferik vazokonstrüksiyon oluşturması.
Bu üç etki incelendiğinde, klinik yararlanımlardan şöyle bahsedebiliriz :
1. Adrenalin uyguladığımız arrest hastalarda, özellikle asistol durumunda elektriksel
aktivitenin düzenlenmesine beta-1 sempatik etki ile katkı sağlayacaktır. Yani
myokardın kasılmasını artırarak, bir elektriksel aktivite meydana getirmeye
çalışacaktır.
2. Anaflaktik reaksiyon gelişen bir hastada, yüksek ihtimalle şiddetli bronkospazmlar
görünür. Bu durumda, adrenalinin beta-2 sempatik etkisi bu spazmı bronşiyal
dilatasyon yardımıyla çözme noktasında imdadımıza yetişecektir.
3. Adrenalinin vazokonstüksiyon oluşturan alfa sempatik etkisi, özellikle vital
organlarda kanın dolaşımının hızlanmasını sağlayacaktır. Bu da organların
korunmasını kolaylaştıracaktır.
Dolayısıyla kalp durmalarında, ağır anaflaktik reaksiyonlarda, kontrol altına alamadığımız
pulmoner (yani akciğerle ilgili) komplikasyonlarda adrenalin uygulayabilmemiz söz konusu
olacaktır. Ancak gerekliliğini çok iyi tayin etmek gerekir, çünkü çok keskin etkili ve tehlikeli
bir ilaçtır.
Adrenalin’in çeşitli formları vardır. Bunlar 0,25 mg/1 ml , 0,5 mg/1 ml ya da 1 mg/1 ml
şeklindedir. Adrenalin’in cc’sinde 1 mg olan formu ( 1 mg/1 ml) 1:1000’lik adrenalin olarak
isimlendirilir. Aynı mantıkla devam edersek, cc’de 0,5 mg olan form 1:2000’lik olur. Cc’de
0,25 mg olan form ise 1:4000’lik olur. Genelde kaynaklarda bu hesaplama doğrultusunda doz
önerimleri yapılır ve 1:10000’lik adrenaline göre dozlar belirlenir.
1:10000’lik adrenalin elde etmek için; (0,1 mg/cc)
1 mg/1 ml olan form = 9 cc SF ile 10’a tamamlanır.
0,5 mg / 1 ml olan form = 4 cc SF ile 5’e tamamlanır.
0,25 mg / 1 ml olan form = 1,5 cc SF ile 2,5’a tamamlanır.
Yani özetle amacımız cc’sinde 0,1 mg bulunan adrenalin oluşturmaktır. Bu sayede de doz
hesaplarını daha kolay yapmak mümkün olacaktır.
8
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Erişkin hastalarda arrest durumlarında 3-5 dakikalık aralıklarla 1’er mg’lık IV uygulamalar
yapılabilir. Şayet hastada anaflaktik bir reaksiyon durumu ya da akut bir pulmoner sıkıntı
varsa intramuskuler yolla 0,2-0,5 mg aralığında adrenalin uygulamak mümkündür. Bir
defada uygulanan doz 1 mg’ı asla geçmemelidir. Ayrıca da subkutan uygulamalar, bu tip
olgularda terkedilmiştir. Sebep olarak da, reaksiyon durumlarında meydana gelen emilim
bozuklukları gösterilmiştir.
Çocuklarda ise uygulamada doz hesabına daha ciddi yaklaşmak gerekir. Bolus adrenalin
dozu çocuklarda 0,01 mg/kg olarak belirtilmektedir.
Aldolan-Dolantin(Petidin, Meperidin)
Aldolan(Dolantin), tüm operatif dönemlerde narkotik analjezik etkisinden yararlanılan bir
ajandır. Özellikle hipovolemi düzeyinin yüksek olduğu hastalarda, hipotansiyonu
alevlendirmesi beklenen bir etkidir. Hipotansif etkisini, meydana getirdiği periferik
vazodilatasyon açıklamaktadır.
Uyanık hastalarda uygulandığında, doza bağımlı olarak solunum depresyonu yapma
ihtimali de mevcuttur. Narkotik analjeziklerin uygulandığı hastalarda mutlaka destek amaçlı
antiemetik ( bulantıyı önleyecek ) ajanların da verilmesi tavsiye edilir. Bu kural Dolantin için
de geçerlidir.
Aldolan erişkin ya da çocuk hastalarda kilogram başına IM 0,5-1 mg ;
IV olarak da 0,2-0,5 mg uygulanabilir. Herhangi bir kontrendikasyon yoksa, ek bir
parasetamol ya da nonsteroid antiinflamatuar ajanla çok kaliteli bir postoperatif analjezi
desteği sağlanmış olacaktır.
Aldolan, histamin salınımına sebep olduğundan anaflaktik reaksiyonları beraberinde
getirebilir. Böyle bir durumda tedaviye antihistaminik ajanların eklenmesi, durumu
çözecektir.
Uyanık opere edilen hastalarda ya da postoperatif dönemde meydana gelen titremelerde
minik dozlarda IV Dolantin (20-25 mg) titremeyi ortadan kaldırmaktadır. Özellikle
hipoksiden korunması gereken hastalarda, iyi bir alternatiftir.
Uygulanmaması gereken hasta grubu, hipovolemik ve kardiyak rezervi sınırlı olan
hastalardır. Bunun dışında sakınılmasını gerektiren ciddi bir klinik duruma geniş
kaynaklarda yer verilmemektedir.
Büyük dozlarda hipotansiyon ve taşikardi yapması nedeniyle, Aldolan anestezi sağlamakta
kullanılamaz.
9
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Aminocardol-Carena (Aminofilin, Teofilin)
Aminocardol bronşların genişlemesini sağlayarak, solunum sisteminde ciddi rahatlama
sağlar. (Bronkodilatördür.) Özellikle bronkospazm durumlarında ya da pulmoner sorunu
olan hastaların oluşabilecek komplikasyonlara karşı korunması amaçlı profilaktik (sorun
oluşmadan) tedavisi amaçlı tercih edilir.
Direk olarak bir anda damardan verilmesi tehlikeli komplikasyonları beraberinde
getirebileceğinden, infüzyon şeklinde verilmesi tercih edilir. 1 ampulü toplamda 240 mg’dır.
Ortalama 5-6 mg/kg dozla uygulanır. En çok, meydana getirebileceği kardiyak yan
etkilerden endişe edilir. Mutlaka monitorize hastalarda uygulanması önerilir.
Uygulama sonrası hipotansiyon, baş ağrısı, konvülsiyon, hiperventilasyon, susuzluk hissi
oluşabilecek bulgulardır.
Anexate (Flumazenil)
Anexate, bir benzodiazepin antagonisti olarak tanımlanır.
Dormicum’un etkisini sonlandırma amaçlı tercih ederiz.
Klinik
uygulamalarda
Çok yavaş ve sulandırılarak uygulanması gereken bir ajandır. Doz ihtiyacına, yapılacak
titrasyonlara hastanın yanıtı değerlendirilerek karar verilir. Genelde 0,5 mg/5 ml
formundaki ampuller mevcuttur. İlacın her cc’sinde bulunan 0,1 mg dozaj 15’er saniyelik
dilimlerde uygulanır. Her uygulama sonrası hastanın yanıtı değerlendirilir. Ortalama olarak
0,3-0,6 mg’lık dozlar yeterli olur.
Anexate için maksimum belirtilen total doz 0,01 mg/kg’dır.
Uygulama hızlı gerçekleştirilirse derin bradikardi oluşma tehlikesi vardır. Ayrıca çekilme
reaksiyonları ve şiddetli anksiyete görülebilir. Yüzde kızarma, bulantı ve çarpıntı hissi de
yine beklenen oluşabilecek yan etkilerdendir. Semptomatik şekilde tedavi edilmeye
çalışılabilir.
Aritmal (Lidocaine)
Aritmal, antiaritmik olarak kullanılan bir ajandır. Ayrıca içeriğindeki lidocaine’in lokal
anestezik etkisinden de yararlanılır. Klinik anestezi uygulamalarında, özellikle iv
enjeksiyonu ağrılı olan ilaçların öncesinde ya da beraberinde uygulanması büyük faydalar
getirmektedir. Bu amaçla kullanımında %2’lik (20 mg/cc) formundan 1-2 cc’lik miktar yeterli
olmaktadır.
10
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Endikasyon dahilindeki aritmilerde başlangıç dozu 1 mg/kg iken, infüzyon dozu 20-50
mcgr/kg/dk’dır.
Aritmal’in diğer bir kullanım alanı, özellikle uyanık ekstübasyon döneminde IV olarak
uygulandığında havayolu irritasyonunu azaltması ve tüpün tolerasyonunu sağlamasıdır.
Hasta yeterli anestezi derinliğindeyken tüpün içerisine de 20-30 mg lidocaine uygulanması,
oluşabilecek havayolu irritasyonlarını önleyebilmektedir. Ameliyathane dışı anestezi
uygulamalarında, özellikle havayolunu ilgilendiren işlemlerde (endoskopi vb.) kilogram
başına 0,5-1 mg uygulanan aritmal, gerekli rahatlığı sağlamada narkotik analjezik ve
sedatiflere destek verecektir.
%2’lik ampul cc’de 20 mg lidocaine bulundururken, %10’luk ampul ise cc’de 100 mg
lidocaine bulundurur. Karışıklık oluşması mutlaka önlenmelidir.
Ön tedavi yapılmadığı takdirde Aritmal uygulaması sonrası derin bradikardi oluşabilir.
Aritmalin kontrendike (kullanılmaması gereken) olduğu durumlar; sinoatriyal,
atrioventriküler ve intraventriküler bloklardır.
Dar QRS’lerde aritmal uygulamak kontrendikedir.
Arveles (Dexketoprofen Trometamol)
Nonsteroid antiinflamatuar gruptaki analjezik ilaçlardan biridir. Özellikle intraoperatif
süreçte idame sıvısıyla birlikte gönderildiğinde, tedaviye narkotik analjeziklerin de dahil
edilmesi sonucunda hastanın son derece ağrısız uyanmasını sağlayabilen değerli bir ajandır.
Arveles totalde 50 mg olan 2 ml’lik bir ilaçtır. Erişkin bir hastada tek uygulamada tüm ilaç
IV-infüzyon şeklinde ya da IM verilebilir. Hasta çok yaşlıysa doz kiloya göre düşürülebilir.
Bulantıyı, kusmayı, baş dönmesini, anksiyeteyi tetikleyebilme ihtimali zayıf da olsa vardır.
Özellikle mide rahatsızlıkları olan bir hastada uygulanması sakıncalıdır, bu hastalarda diğer
alternatif analjezikler düşünülmelidir. Kardiyak, renal ve hepatik sorunları olan olgularda da
kontrendikedir. Antikoagülan tedavi gören hastalarda da olabildiğince uygulamaktan
kaçınmak gerekir.
Atropin
Antikolinerjik ve spazmolitik etkili bir ilaçtır. Vagal etkinliğin arttığı durumlarda oluşan
bradikardiyi giderir. Ayrıca yüksek orandaki sekresyonların azaltılmasına, solunum
yollarının rahatlamasına yardımcı olur.
Atropin’in kilo başına uygun dozu 0,01-0,02 mg/kg’dır. Erişkin bir insana 0,5 mg taban
dozun altında uygulandığında, kendi başına bradikardi yapma özelliği vardır. Erişkin
uygulamalarda tek uygulamada minimal doz 0,5 mg olmalıdır. Çocuklarda ise IV 0,01
11
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
mg/kg, IM 0,02 mg/kg olarak önerilmektedir. Etki süresi IV uygulandığında 20-30
dakikadır.
Atropin, ateşli hastalarda kesinlikle uygulanmamalıdır.
Atropin’in çeşitli formları bulunsa da, 0,5 mg’lık ampul SF ile 5 ml’e tamamlandığında cc’de
0,1 mg bulunan etkin bir pediatrik form elde edilebilir. Böylece doz kontrolü daha rahat
sağlanacaktır.
Avil-Benison (Feniramin-Difenhidramin)
Avil, bir antihistaminiktir. Histaminin vücutta yüksek düzeyde salınımı, alerjik tabloların
oluşmasına sebep olur. Bu durumu tedavi etmenin yolu da antihistaminik ajanlardan geçer.
Anestezi uygulamalarında gerek ilaçların alerjik etkilerini, gerek de oluşacak öksürük,
hapşırma gibi durumların alerjik kökenli olanlarını Avil ile çözmek mümkündür.
Avil’in uyku hali yapıcı etkisi, özellikle sedasyon uygulamalarında destekleyici ilaç olarak
kullanılmasını teşvik edebilir. Dormicum ve fentanyl kombinasyonuna eklenecek Avil, hem
sedasyonun düzeyini artırır, hem de alerjik etkilere yönelik bir önlem görevi üstlenir.
Avil, erişkin ya da çocuk hastalarda 0,5-1 mg/kg aralığında güvenle uygulanabilir. Rutin
olarak alerjik öyküsü olan hastalarda, KBB hastalarında, üst havayolu ile ilgili girişimlerde
uygulanması gereken ilaçlardan bir tanesidir. 1 ampul avil 2 cc olup 45,5 mg’lık formda
bulunur. Uyanık hastalarda iv puşe uygulanması; etkinin keskinleşmesine, ani bir
hipotansiyona ve ajitasyona sebep olabilir. Genelde bu şekilde uygulanması düşünülüyorsa,
uygulanacak miktarın uygun oranda sıvıyla dilüe edilerek yavaş yapılması tercih edilebilir.
Ani alerjik reaksiyon durumlarında, alerjik sebeplere bağlı bronkospazmlarda, öksürük
krizlerinde ilk akla gelmesi gereken ilaç Avil’dir. Daima hazır halde bekletilmesi gereken
ilaçlardan bir tanesidir.
Brevibloc (Esmolol)
Esmolol’ün geniş kaynaklarda selektif beta-1 adrenerjik reseptör blokeri olan bir antiaritmik
ilaç olarak tanımlanır. Bunun anlamı, kalbin sol ventrikül hızının kontrol altına alınması
gereken durumlarda faydalı olabilmesidir.
Anestezi açısından bakıldığında uygulama dönemlerinde meydana gelen sinüs taşikardisi ve
hipertansiyon gibi durumlarda kullanılabilir bir ilaçtır. Ancak profilaktik anlamda kullanımı
önerilmez. Yani mevcut klinik tablo ortaya çıkmadan önlem amaçlı bir hastaya Esmolol
uygulanmamalıdır. Anestezi derinliğinin yeterli olduğundan, ek bir klinik sebep
varolmadığında ve müdahaleler yetersiz kaldığında Esmolol kalbin yükünü azaltmak üzere
tercih edilebilir.
12
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Mutlaka dilüe edilerek uygulanması gereken ilaçlardan biridir.
Dozaj bilgilerine değinilecek olursa;
-
Anestezi esnasında yapılacak olan işlemlerdeki kardiyak yanıtları kısa süreli tedavi
etme gayesiyle uyguluyorsak önerilen doz bolus olarak 0,2-0,5 mg/kg’dır. Ancak çok
yavaş bir uygulama tavsiye edilir. İlacın sulandırılması ve ufak titrasyonlarla
verilmesi, bu tavsiyeyi eyleme dökme noktasında yarar sağlayacaktır.
-
Amaç Esmolol ile uzun süreli bir tedavi ise, infüzyon yaklaşımı gerekir. 1 dakika gibi
bir sürede uygulanacak 0,5 mg/kg Brevibloc’u takiben, terapötik etki için 50
mcgr/kg/dk sürekli infüzyon uygulanır. 5 dakikalık süreç sonunda istenen klinik
yanıt alınamazsa, yükleme dozu anestezist tarafından tekrarlanabilir.
Uygulanabilecek maksimum infüzyon dozu 200 mcgr/kg/dk’dır. Artımların 5
dakikalık süreçler sonunda en fazla 50’şer mcgr olacak şekilde yapılması tavsiye
edilir.
Esmolol kardiyak kökenli bir ilaç olduğundan, hastanın durumuna uygunluğu açısından
kullanım öncesi ciddi şekilde uygunluğu sorgulanması gereken bir ilaçtır.




Ani ve derin bradikardiye, hatta hastanın arrest olmasına sebep olunabilir. Mutlaka
geniş zaman diliminde ve sulandırılmış şekilde klinik yanıt izlenerek
uygulanmalıdır.
Kan basıncı artışı hastadaki hipotermiye ve doğal olarak vazokonstrüksiyona
bağlıysa, sorun Esmolol ile çözülmemelidir.
Bronkospastik hastalığı olan kişilerde asla tercih edilmemelidir.
Katekolamin tedavisi gören hastalarda etkisi şiddetli ve tehlikeli olabilir, bu durum
göz önünde bulundurulmalıdır.
Buscopan-Butopan-Spazmol ( Parasetamol+Hyoscine)
Buscopan, etkisini spazmodik durumları çözerek gösterir ve analjezi oluşturur. 1 ampulü 20
mg’dır. 12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde 1 ampul olarak IV-yavaş ya da IM
uygulanabilir. Günlük olarak tavan dozu 100 mg’dır, daha fazlası önerilmez.
Ağız kuruluğu, taşikardi ve gastrointestinal bir takım şikayetlere sebep olabilir. Mide
şikayetlerini beraberinde yapılacak bir Ulcuran ile önlemek söz konusu olabilir.
Antihistaminikler ile birlikte uygulandığında, oluşturduğu antikolinerjik etki (ağız kuruluğu
vb.) daha şiddetli bir hal alabilir. Bunun dışında bilinen pek fazla ciddi ve tehlikeli etkileri
yoktur.
13
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Contramal-Ultramex (Tramadol)
Contramal, bugün anestezi uygulamalarında birçok merkezin sık ve rutin tercih ettiği
kuvvetli analjeziklerden biridir. Postoperatif dönem ağrılarının tedavisini gayet başarılı
şekilde çözmektedir.
Gerek erişkin, gerek çocuk hastalarda güvenle tercih edilebilmektedir. 12 yaşın altındaki
çocuklarda güvenlik emniyeti net değildir. Bunun dışında kilogram başına 1 mg’lık bir IV
doz ile analjezi sağlamak mümkündür.
En önemli dezavantajı hipotansiyona ve bulantıya sebep olabilmesidir. Oluşturduğu bulantı
için birlikte uygulanan bir antiemetik, iyi bir önlem olacaktır.
Nadir de olsa görülebilecek diğer yan etkiler; halüsinasyon, konvüzyon, ishal, baş ağrısı,
kaşıntı, ürtiker, kabızlık ve ağız kuruluğudur.
Cordarone-Cordaline (Amiodaron)
Amiodaron, bir antiaritmiktir. Kullanılabildiği başlıca durumlar; ventriküler taşikardi ve
ventriküler fibrilasyondur. Ayrıca da koroner hastalığı olanlarda ve/veya sol ventrikül
fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılabilmektedir.
Dozaj olarak; erişkin hastalarda 10 dk’da 150 mg uygulamayı takiben 6 saat süre ile 1 mg/kg
olarak uygulanabilir. Gerekli oldukça toplamda 2 gram olacak şekilde 150 mg ek dozlar
yapılabilir. Nabızsız VF ya da VT için ilk uygulanan doz 300 mg ilacın 20-30 ml sudaki salin
veya dekstroz çözeltisi içinde dilüe edilerek hızlı infüzyon olarak verilmesidir.
Çocuklarda nabızsız VF/VT için 5 mg/kg, perfüze olan taşikardi için yükleme dozu 5
mg/kg IV, maksimum doz ise 15 mg/kg/gün şeklindedir.
Amiodaron’un en sık bilinen yan etkileri hipotansiyon ve bradikardidir. QT aralığını uzatan
ilaçlarla birlikte Amiodaron kullanımı önerilmez.
Dantrolen
Ulaşılması gerçekten güç, maddi olarak zorlayıcı bir ilaç olan Dantrolen; malign hipertermi
krizinde en etkin silahtır. Bunun yanında tiroid krizi ve nöroleptik malign sendromlarda da
endike olan bir ilaçtır.
Dantrolen malign hipertermi krizinde atak son bulana dek, her beş dakikalık süreçte kilo
başına 2,5 mg hesabıyla uygulanır. Maksimum verilebilecek doz da 10 mg/kg’dır. Dantrolen
elimize 60 cc’lik suda çözünmek üzere 20 mg’lık lipofilize tozlar halinde paketlenmiş şekilde
ulaşmaktadır. Uygulanacak doza göre tarafımızdan hazırlanması gerekir.
14
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Malign hipertermi, 24 saat içinde tekrarlayabilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple 24-48 saatlik
süreç içerisinde her 6 saatte bir defa 1 mg/kg IV dantrolen vermek gerekir.
Uygulamada dikkat edilmesi gereken özelliği ise, özellikle periferik venlerde flebite neden
olmaktadır. Bu sebeple mümkünse santral yoldan uygulanması tavsiye edilmektedir.
Akut uygulama sonrası hastada ileri düzey solunum yetmezliği ve kas güçsüzlüğü
görülebilir.
Gerekli olduğu durumlarda, derhal uygulanması hayati önem arzeden yararlı bir ilaçtır.
Dekort-Deksamet-Onadron (Deksametazon)
Deksametozon’un anestezi uygulamasındaki en önemli işlevi, ödeme yöneliktir. Bir
kortikosteroid olan Dekort, özellikle havayolu ile ilgili önlemler çerçevesinde son derece
avantajlı bir ilaçtır. Entübasyonun postop dönemdeki oluşabilecek olumsuz etkileri, özellikle
üst havayolu girişimlerinde postop ödemin önlenmesi, ilaç ve transfüzyon alerjileri gibi
durumlarda tercih edilmesi uygundur.
Dozaj olarak kilo başına 0,2 mg’lık IV doz yeterli kabul edilmektedir.
Bir karşılaştırma yapılacak olursa; Prednol’ün etkisi Dekort’a oranla hızlı başlar ancak kısa
sürer. Dekort’un etkisi daha geç başlar, ancak daha uzun sürer.
Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlara değinecek olursak;
-
-
Canlı aşı uygulaması, gebelik, aşırı duyarlılık, akut enfeksiyon, Herpes Zoster, peptik
ülser, osteoporosis, psikoz, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyabet, yaşlılık ve
tüberkülozda kullanılmamalıdır.
Barbitüratlar ve fenitoinle birlikte kullanılmamalıdır.
Dekort uygulanan hastalar hipertansiyon, gastrointestinal şikayetler, hiperglisemi ve göziçi
basıncı artma durumlarına yönelik takip edilmelidir.
Dematrac-Tracrium (Atrakuryum)
Atrakuryum, nondepolarizan bir kas gevşeticidir. En bariz özelliği, metabolizasyonunun
karaciğer ve böbrekten bağımsız olmasıdır. Büyük oranda atılımından iki ayrı işlem
sorumludur:
-
Ester hidrolizi; asetilkolinesteraz ya da psödokolinesteraz ile değil de nonspesifik
esterazlarla katalize olur.
Hoffman elimimasyonu; fizyolojik ısı ve ph’ta kendiliğinden, enzimlerden bağımsız
bir kimyasal parçalanmadır.
15
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Atrakuryum’un bu özelliği, onu özellikle karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda
tercih haline getirmektedir. Kullanılmaması gereken hasta grubu ise, astımlı hastalardır.
Hatta astım öyküsü olmayan vakalarda bile ciddi bronkospazmların bildirilmişliğinden
geniş kaynaklar söz etmektedir.
Hipotansiyon ve taşikardiye sebep olabilse de, yavaş uygulamalar bunun önüne geçilmesini
mümkün kılmaktadır. Kilogram başına 0,5 mg’dan fazla verilmediği sürece de zaten
kardiyak yan etkiler pek görülmemektedir. Önerilen uygun doz 0,5 mg/kg’dır.
Histamin salınımını tetikleyen bir ajan olması nedeniyle, beraberinde bir antihistaminik
uygulanması yarar sağlayabilir. Atrakuryum, Tiyopental ile geçimsizdir, birlikte
kullanılmamaları önerilir.
Desal-Lasix (Furosemid)
Furosemid, anestezi uygulamalarında sık başvurulan bir diüretiktir. Özellikle kompleks
vakalarda idrar çıkışının yetersiz kaldığı durumlarda uygulanır. Her bir ampulü 2 ml ilaçtan
oluşup, 20 mg etken madde barındırır.
Erişkin hastalarda genellikle yarım ampul iv-puşe, yarım ampul de sıvı içerisinde
gönderilerek yanıt beklenir. İhtiyaç duyulması halinde pediatrik başlangıç dozu 0,2
mg/kg’dır. Doz maksimum 1 mg/kg olacak şekilde yanıt alınamazsa artırılabilir.
Uygulama sonrası elektrolit kaybı, dehidratasyon, hipokalemi, hipotansiyon, hiperürisemi
ve hiperglisemi gibi etkiler görülebilir.
Diazem-Diapam
Diazem, benzodiazepinler arasındadır. Trankilizan ve anksiyolitik etkilidir. Ancak analjezik
bir etkisi mevcut değildir.
Diazem’in dezavantaj sayılabilecek bir özelliği; suda erirliğinin olmaması ve venöz
irritasyona sebep olmasıdır. Bu nedenle daha çok oral, IM ya da rektal uygulanması tercih
edilir. Bu da Diazem’in tercih sıklığını son yıllarda açıkçası azaltmıştır. Dormicum, daha iyi
bir alternatif olarak öngörülmektedir.
Dozaj olarak; premedikasyonda oral 0,2-0,5 mg/kg ; sedasyon amaçlı IV 0,04-0,2 mg/kg
tercih edilebilir.
Hastada myastenia gravis ya da dar açılı glokom mevcutsa uygulanması kontrendikedir.
16
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Digoxin
Digoxin, kardiyak yetmezliğin olduğu hastalarda kullanım endikasyonuna sahip bir
kardiyak ajandır. Özellikle kullanıldığı kardiyak durumlar; supraventriküler fibrilasyon,
flatter veya artmış kalp atım hızının birlikte bulunduğu tüm form ve safhalardaki akut veya
kronik kalp yetmezliği durumları; ayrıca da paroksismal supraventriküler taşikardidir.
Digoxin gerekli durumlarda son derece yavaş uygulanması gereken bir ajandır. Uygulaması
5-10 dakikalık süreçlere yayılabilir. Erişkin hastalarda acil dijitalizasyon gerektiği durumda
0,5-1 ml ön doz ve devamında 4-6 saatlik aralıklarla 0,25-0,5 mg kullanılabilir. Çocuklarda
ise; 24 saatte 3’e bölünmüş dozlar IV olarak 15-30 mcgr/kg hesabıyla uygulanır.
Digoxin’in tercih edilemeyeceği kardiyak durumlar; tam veya ikinci derece AV blok, aşırı
sinüs bradikardisi, sinüs arresti ve ventriküler fibrilasyondur.
Digoxin ile dijitalize ettiğimiz hastalarda kesinlikle parenteral kalsiyum verilmez. Hastada
koroner yetmezlik, renal ya da hepatik fonksiyonlarda bozukluk, elektrolit dengesizliği gibi
ek klinik tablolar mevcutsa; digoxin dozunu da mutlaka azaltmamız gerekir. Ek sorunu
olsun olmasın, uyguladığımız hasta yaşlı (geriatrik) bir hasta ise; doz yine azaltılmalıdır.
Diclomec-Dikloron (Diklofenak)
Dikloron, kullanımı yaygın bir analjeziktir. Analjezik etkisinin yanında antipiretik,
antienflamatuar ve antiromatizmal etkileri de vardır.
Yalnızca IM uygulanır, IV uygulanması söz konusu değildir. Özellikle kısa operasyonların
hemen başında, uzun operasyonlarda ise bitime son 15-20 dakika kala uygulanması etkisini
belirgin şekilde hastaların faydasına sunacaktır.
Erişkin hastalarda 1 ampul (75 mg/3 ml) IM olarak rahatlıkla uygulanabilir. Çocuklarda
kullanımı yaygın değildir, özellikle 7 yaş ve altında önerilmez. Spesifik olarak batınla ilgili
operasyonlarda, sezaryen girişimlerinde analjezik etkisi çok belirgindir.
Astım hastaları ile kanamalı hastalarda ya da kanama eğiliminin artma durumu olan
hastalarda kontrendike kabul edilir. Bir hastaya diüretik ya da antikoagülan uygulandıysa,
analjezi amaçlı diklofenak tercih edilmemelidir.
Nadiren de olsa uygulama sonrası epigastrik ağrı, geğirme, bulantı, diyare, baş ağrısı, deri
döküntüleri, periferik ödem, transaminaz yükselmesi ve alerjik belirtiler görülebilir.
17
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Diltizem-Dilticard (Diltiazem)
Diltizem, bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu sebeple de anestezideki esas kullanım amacı
hipertansiyondur. Ayrıca anjina pektoriste de olumlu etkileri görülür.
Supraventriküler taşiaritmilerde akla ilk gelmesi gereken ilaç Diltizem’dir.
Diltizem kilogram başına 0,25-0,35 mg aralığında IV uygulanabilir.
Tedavi esnasında çok derin hipotansiyon ve bradikardiye sebep olabileceği, kardiyak
yetmezliği olan hastalarda uygulanmaması gerektiği, sistolik kan basıncının 90 mmHg
altında olduğu durumlarda kontrendike olduğu hatırda tutulmalıdır. Diltizem uygulanan
hastalar aritmi yönünden mutlaka takip altında tutulmalıdır.
Tüm kalsiyum kanal blokeri ilaçlar, anesteziklerle ve kas gevşeticilerle etkileşim içine
girebilir. Onların etki şiddetini artırabilir. Uygulamalarda bu durum da göz önünde
bulundurulmalıdır.
Diltizem 25 mg’lık ampullerde, 5 ml sulandırma sıvısıyla hazırlanır. Her bir cc’deki 5 mg
ilaç, titre edilerek uygulanır. Uygulamada etkisi saniyeler içinde görülmektedir. Dikkatli
olunmazsa hazin sonuçlar doğurabilecek ilaçlardan bir tanesidir.
Dobutamin
Dobutamin, pozitif inotropik sempatomimetiktir. Yani kalp kasının kasılma kuvvetini artıran
ve uyaran bir ilaçtır.
Dobutamin, dolum basınçlarını arttırmaz, diğer pozitif inotroplara göre minimal düzeyde
taşikardi oluşturur ve kalp debisini kan basıncında belirgin değişiklik olmadan artırır.
Dobutamin, hastalara infüzyon şeklinde uygulanır ve önerilen dozu 2-20 mcgr/kg/dk’dır.
Gerekirse belli oranda artış ya da azalış yapılabilir. Maksimum düzey 40 mcgr/kg/dk’dır.
Dopamin
Dopamin, kan basıncının artırılmasının istendiği olgularda kullanılır.Antihipotansif
kardiyotoniktir. Kan basıncının artışı, kalp debisinin artışına oranla daha baskındır. Ayrıca
da düşük dozlarda renal kan akımını belirgin şekilde artırır. Bu özelliği postop hastalarda
renal düzelimi sağlamak için sıkça kullanılır.
Dopamin, dobutaminin aksine ventrikül doluş basınçlarını etkilemez ya da daha sık olarak
görüldüğü gibi arttırır. Bu nedenle vazokonstriktif özelliğini dengelemek üzere bir
vazodilatör ile kullanımı gerekli olabilir.
18
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Bir hastada kardiyojenik şokun sebebi hipovolemi ise, öncelikle bu durum düzeltilmelidir.
Gerekli olduğu durumda Dopamin infüzyonu başlanmalıdır.
Dopamin hastalara sek şekilde uygulanamaz. Ciddi oranlarda dilüe edilmesi gerekir.
Genelde sıvılarla birlikte verilir.
Hastanın klinik durumuna göre 2-20 mcgr/kg/dk doz aralığında uygulanır.
Dormicum (Midazolam)
Dormicum, açık ara en sık tercih edilen benzodiazepindir. Premedikasyonda sakinlik için,
sedasyon uygulamalarında özellikle amnezik ve sedatif etkisinden yararlanmak için sıkça
başvurulan bir ajandır. Güvenlik emniyeti ufak yaşlardaki hastalardan, geriatrik hastalara
kadar uzanmaktadır.
Sedatif ve anksiyolitik etkisi Diazem’in iki katıdır. Rahatlıkla IV ve sek şekilde (5 mg/5 ml
olan form) kullanılabilir. Çünkü suda erime özelliği vardır ve venöz irritasyon oluşturmaz.
(Diazem oluşturur.)
Dormicum, etkileri doz odaklı bir ilaçtır. İlk uygulandığı süreçte belli bir miktarda apneye
sebep olabilir. Yüksek dozlarda ciddi solunum depresyonu da görülebilir. Özellikle geriatrik
hastalarda sadece 1 mg uygulanan Dormicum dahi solunumu deprese edebilir.
En önemli avantajları kısa etkili oluşu, etkisinin hızlı başlaması, güvenlik emniyetinin
genişliği, her türlü uygulama olanağına sahip oluşu (oral, iv , im vb.) gibi özelliklerdir.
Dormicum genellikle doza yanıtın hastaya göre değiştiği bir ilaç olsa da geniş kaynaklarda
tavsiye edilen uygulama dozajları ortalama olarak oral 0,25-0,75 mg/kg, IM 0,05-0,15
mg/kg, IV 0,05-0,15 mg/kg, rektal 0,5-1 mg/kg uygulanabilir.
Dramamine (Dimenhidrinat)
Dramamine, etkili bir antiemetiktir. Postop inatçı bulantılarda alternatif ilaç olarak
kullanılabilir. Uygulama dozu IV ya da IM 1 mg/kg’dır.
Epilepsi, eklampsi ve 6 yaşından küçük çocuklarda uygulanması uygun değildir.
Efedrin
Efedrin, sempatomimetik ajandır. Anestezi uygulamasında temel olarak kan basıncını
yükseltici etkisi nedeniyle tercih edilir. Bunun yanında solunum rahatsızlıklarındaki
bronskospazmların semptomatik tedavisinde kullanılabilir.
19
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
1 ampul efedrin 0,05 gram yani 50 miligramdır. 10 ml sulandırma sıvısı ile dilüe edildiğinde
cc başına 5 mg etken madde düşer. Kullanımı bu şekilde önerilir. Her 1 cc IV uygulama
sonrası, hastanın yanıtı değerlendirilir.
Spinal anestezi uygulamalarında, profilaktik kullanım hipotansiyon ve ani bulantıyı önleme
özelliğine sahiptir. 5 ya da 10 mg profilaktik efedrin ve antiemetik uygulaması, bu hastalarda
işlem esnasında rutin şekilde tavsiye edilir.
Hemodinamik sebeplerle oluşan hipotansiyon için öncelikle volüm tamamlama yoluna
gidilmesi gerekir.
Epanutin (Fenitoin)
Epanutin antiepileptik ve antikonvülsif bir ajandır. Nöroanestezi uygulamalarında ve
epilepsi öyküsü olan hastaların anestezi uygulamalarında hazır şekilde bulundurulması
gerekir.
1 ampul Epanutin 5 ml’dir ve totalde 250 mg’dır.
Sinüs bradikardisi mevcut olan hastalarda kullanımı kontrendikedir.
Esmeron (Rokuronyum)
Esmeron, nondepolarizan bir kas gevşeticidir. Kilogram başına 0,5 mg hesabıyla uygulanır.
Ortalama 25-30 dakikalık bir etki süresine sahiptir. İdame olarak erişkinlerde 10 mg’lık ek
dozlar uygulanabilir. Çocuklarda idame olarak ilk uygulanan dozun 4’te 1’i uygulanabilir.
Rokuronyum hiç metabolize olmaz. Başlıca karaciğerden ve bir miktar da böbreklerden
atılır. Hamilelikte ve karaciğer yetmezliğinde etki süresinin biraz uzadığı görülür.
Rokuronyum ayrıca hafif vagolitik eğilime de sahiptir.
Etomidate-Hypnomidate
Etomidate, genel anesteziktir. Antiemetik ve analjezik etkisi yoktur. Ayrıca postop bulantıkusmayı tetikleme özelliği de bildirilmiştir. Etomidate, indüksiyonda istemsiz kasılmalara
(myoklonus) sebep olabilir. Bu kasılmalar, birlikte uygulanan opioidler ile kontrol altına
alınabilir.
Kardiyovasküler sisteme olan etkilerinin minimal olması, onu özellikle kardiyak sorunları
olan hastalarda kullanım noktasında avantajlı hale getirir. Ayrıca Etomidate, histamin
salınımına da sebep olmaz.
20
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Etomidate; serebral metabolik hızı, serebral kan akımını ve kafa içi basıncını azaltır.
(Tiyopentalle aynı oranda!) Uzun süreli infüzyonu önerilmez çünkü fatal bir tablo olan
adrenokortikal supresyona yol açabilir.
Anestezi indüksiyonunda 0,2-0,5 mg/kg doz hesabıyla uygulanabilir.
Fentanyl
Fentanyl, anestezi uygulamalarında özellikle indüksiyon safhasında en sık kullanılan
narkotik analjeziktir. Öyle güçlü bir etkiye sahiptir ki, bu etkinin morfin’in 100 misli olduğu
ifade edilir.
Büyük dozlarda derin analjezi ve bilinç kaybı oluşturan bir analjeziktir. Bu tabloya solunum
depresyonu da eşlik eder. Ancak bu solunum depresyonu morfin’le kıyaslanırsa daha kısa
sürer. Bu özellikleri çerçevesinde, hemodinamik etkilerinin daha az olması sebepli anestezi
oluşturma amacıyla da kullanılabilir. Bu uygulama özellikle kardiyovasküler cerrahide
tercih edilmektedir.
Fentanyl’in nadiren de olsa görülen önemli bir yan etkisi vardır: Torakal kasları da kapsayan
bir rijidite meydana gelebilir. Bu durumda hastanın yapay olarak dahi ventile edilmesi
mümkün olmaz. Sakin şekilde bronkodilatörlerin ve kas gevşeticilerin uygulanması,
gerekirse havayolu girişimi kurtarıcı olacaktır.
Fentanil 2 mcgr/kg doz hesabıyla anestezi indüksiyonunda uygulanabilir. İnfüzyon dozu ise
ortalama 2-4 mcgr/kg/st şeklinde ayarlanabilir.
Geralgine-Novalgine
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar etkili bir ilaçtır. Geralgine, tüm yaştan hastalarda
postop analjeziye de önemli ölçüde yarar sağlayan bir ilaçtır. Uygulamada bir anaflaktik
reaksiyona sebep olmamak ve ilacın keskin hipotansiyon etkisine hastayı maruz
bırakmamak dışında tehlike teşkil edecek bir durum söz konusu değildir.
Erişkin hastalarda 1 ampul, idame sıvısının içinde gönderilebilirken; çocuklarda kiloya
uygun olarak yarım ya da daha az miktarda ampul ile analjezi sağlanmaya çalışılabilir.
Uygulamalar ortalama 6 saatte bir tekrarlanabilir.
Ketamin
Ketamine, genel anesteziktir. İntravenöz yolun yanında intramuskuler de uygulanabilen bir
anestezik olması, özellikle damar yolu sıkıntısı olan bebeklerde bir avantaj sayılabilir. Genel
olarak Ketamin’in solunum depresyonu yapmamasından bahsedilir. Ancak özellikle çok
21
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
küçük çocuklarda, sekresyon miktarının artmasına ve bu sekresyonların havayoluna
kaçmasına sebep olarak şiddetli spazmodik durumları da tetikleyebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Yüksek dozlarda solunum depresyonu da görülebilir, kesin olarak
solunumu deprese etmez denebilecek bilinç kapanıklığı oluşturan bir ilaç yoktur.
Ketamine, birçok özelliğiyle diğer anesteziklerden ayrılır. Bu özelliklerin en başında
hemodinamik parametrelere olan farklı etkisi gelir. Arteriyel kan basıncını, kalp hızını ve
kalp debisini artırır. Özellikle yoğun kanaması olan ya da hemodinamik anlamda bulguları
bozuk olan hastalar için bu özellik son derece avantajlıdır. Kafa içi basıncına yönelik bir
endişenin taşınmadığı genel durumu bozuk hastalarda iyi bir seçenek olarak
değerlendirilebilir.
Analjezi, amnezi ve bilinçsizlik durumlarının üçünü birlikte sağlayabilmesi (dissosiyatif
anestezi) ; bugün Ketamin’i ideal anestezik kriterine en yakın hale getirmektedir.
Kafa içi basıncını artırması, nöroanestezide kullanımını kontrendike hale getirir. Potent bir
bronkodilatör olması da, özellikle astım hastalarında tercih edilmesini sağlar.
Ketamin IV olarak 1-2 mg/kg ; IM olarak da 3-5 mg/kg hesabıyla uygulanabilmektedir.
Lysthenon (Süksinilkolin)
Günümüzdeki tek depolarizan kas gevşeticidir. Yıkılımı kandaki psödokolinesteraz
enzimiyle mümkün olmaktadır. Bu enzimin yetersizliğinde, blok yıkılamaz. Hastaya taze
kan transfüzyonu yapılması gerekir.
Lysthenon, anaflaktik reaksiyona sebep olabilir. Ayrıca özellikle çocuklarda uygulamayı
takiben derin bradikardi oluşabilir. Erişkinlerde ise ilk uygulamayı takip eden 6-8 dakikalık
süreç sonrasındaki ikinci doz bradikardiyi tetikleyebilir. Kardiyak etkileri son derece
karmaşık bir kas gevşeticidir.
Uygulama esnasında gözle görülebilen fasikülasyonlar oluşabilir. Bu fasikülasyonlar,
uygulama öncesinde verilecek çok minik miktarda bir nondepolarizan kas gevşeticiyle
önlenebilir olsa da; bu uygulama verilmesi gereken süksinilkolin dozunu artırır. Bu
durumda ortalama 1,5 mg/kg uygulama yapmak gerekir.
Postoperatif dönemde kas ağrıları, yine tipik olarak görülebilen bir durumdur. İntraoküler
basıncın artışını tahrik edebilir, özellikle oftalmik olgularda kullanımı sorgulanmalıdır.
Lysthenon uygulanan bir hastada; kas sertliği, laringoskopi esnasında ağzı açmada problem
gibi durumlarla karşılaşıyorsak malign hipertermi kriziyle karşı karşıya olma ihtimalimiz
vardır. Süksinilkolin, MH için iyi bir tetikleyicidir.
Hastaya uygulanacak hiperventilasyon ile oluşabilecek kafa içi basıncı artışı önlenebilir.
Ayrıca süksinilkolin bazı hastalarda hafif düzeyde histamin salınımını mümkün kılabilir.
22
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Süksinilkolin için önerilen genel doz 1-1,5 mg/kg IV’dir.
Magnezyum
Hipomagnezemi tedavisinde kullanımı uygundur. IV infüzyon şeklinde veriliyorsa,
konsantrasyonu % 20’nin altında olmalıdır. IV enjeksiyon hızı ise dakikada 150 mg’ı
geçmemelidir. Şayet hastada ağır bir eklampsi konvülsiyonu varsa, bu hızı da geçmek
gerekebilir.
Metpamid-Primperan (Metoklopramid)
Metpamid, antiemetiktir. Bu etkisini, gastrik volümün boşaltılmasını hızlandırarak gösterir.
Erişkin hastalarda 10 mg IV olarak uygulanabilir. Uyanık hastalarda bir miktar ajitasyon ve
fenalık hissi yaratabileceği unutulmamalıdır. Etkisi 1-3 dakika içinde hızla başlar ve 1-2 saate
kadar devam eder.
Tok olduğu düşünülen, mide boşalmasını geciktiren bir durumu olan, gebelik mevcudiyeti
olan hastalarda mutlaka profilaktik olarak uygulanması gerekir. Özellikle sezaryen
operasyonlarında ve süresi uzun olan tüm operasyonlarda mutlaka kontrendike bir durum
oladıkça tedavi içerisinde yerini almalıdır. Epilepsi, gastrointestinal kanama gibi durumlar;
kullanımı için kontrendikedir.
Metpamid’in çocuklardaki dozu 0,15 mg/kg’dır.
Mivacron (Mivakuryum)
Şu anda mevcut en kısa etki süreli nondepolarizan kas gevşeticidir. Mivacron da tıpkı
Süksinilkolin gibi psödokolinesteraz tarafından parçalanır. Ancak bu parçalanma biraz daha
uzun sürelidir. Bebeklerde ve erişkin hastalarda etki daha hızlı başlar ancak süresi daha
kısadır. Ortalama 10-15 dakikalık etki süresine sahiptir. 0,15-0,2 mg/kg hesabıyla IV
uygulanabilir.
Mivacron’un metabolizma ve atılımı, karaciğer ve böbrekten bağımsızdır. Ancak karaciğer
ve böbrek yetmezliği olan hastalarda etki süresi uzayabilir.
23
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Morfin
Morfin, narkotik analjeziktir. Hızlı ve yüksek doz uygulamalarında derin bradikardi ile
hipotansiyona sebep olabilir. En bilinen dezavantajı, bulantı ve kusma aktivitesini
tetiklemesidir. Histamin salınımına sebep olduğu bilinmektedir.
Günlük doz erişkin hastalarda 10-15 mg, çocuklarda ise 0,1-0,2 mg/kg ‘dır. Son yıllarda
alternatif analjezikler nedeniyle kullanımı azalmıştır.
Naloksan
Naloksan, opioidlerin aktivitesini geriye döndürür. Yani bir opioid (narkotik analjezik)
antidotu olarak tanımlanabilir.
Opioidlerin oluşturduğu analjeziyi sert bir şekilde geriye döndürmek, sempatik uyarıya
neden olabilir. Hastada bu durumda taşikardi, hipertansiyon, opioid bağımlısı ise çekilme
reaksiyonu, bazı olgularda da kusma görülebilir.
Hastadaki klinik durumun narkotik analjeziklere bağlı olup olmadığını anlamanın yolu
minik dozda (0,5 mcgr/kg) anexate uygulayıp yanıta bakmak olabilir. Bu işin şansa
kalmadığı bir tekniktir.
1 ampul Naloksan’ın cc’sinde 0,4 mg etken madde bulunur. İlaç 0,04 mg/cc olacak şekilde
sulandırılarak kullanılırsa; doz daha rahat ayarlanabilir. 0,5-1 mcgr/kg artışlar ile yeterli
ventilasyon ve uyanıklık elde edilene kadar titrasyon yapılır.
IV olarak uygulanan Naloksan’ın etki süresi ortalama 45 dakikadır. Alfentanyl haricindeki
opioidlerin etki süresi bundan kısa olduğundan, durumun tekrarlama ihtimali zayıf olsa da;
Naloksan’ın etkisi bittikten sonra hastanın tekrar narkotik etkisine girebileceği mutlaka
hatırda tutulmalı ve tedbirli davranılmalıdır.
Neostigmine
Meydana getirilen nondepolarizan bloğun ortadan kaldırılması amacıyla uygulanmaktadır.
Buradaki mekanizma asetilkolinin birikmesi ve son plaktan kas gevşeticinin uzaklaştırılması
şeklindedir. Anestezi uygulamalarında ne kadar tek amaçlı rutin şekilde kullanılsa da, klinik
uygulamalarda myastenia gravis ya da paralitik ileus gibi hastalıkların tedavilerinde de
semptomatik olarak kullanıldığı geniş kaynaklarda yer almaktadır.
Neostigmine’in aynı zamanda ilginç bir kullanım alanı daha vardır. Neostigmine 50 ila 100
mcgr kadar uygulandığında spinal anesteziye yardımcı bir mekanizmaya da sahiptir.
24
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Neostigmine için uygulanabilecek en yüksek doz 0,08 mg/kg’dır. Erişkin hastalarda güvenli
uygulamalar için 5 mg tavan dozu geçmemeye özen göstermek gereklidir.
Genelde rutin uygulamalarda dikkate alınmasa da her ilacın dozu hastaya özel
hesaplanmalıdır. Bu doz neostigmine için 0.04 mg/kg’dır.
Neostigmine’in bilinen en önemli yan etkisi meydana getirdiği bradikardidir. Bu bradikardi,
beraberinde yapılan antikolinerjik ajan atropin ile tarafımızdan çözümlenmeye çalışılır. Bu
bradikardinin meydana gelmesini önlemenin en güzel yanı ek ajandan ziyade, ilacı yavaş ve
kontrollü uygulamaktır. Hesap edilen hastaya özel dozu 10 ml’e SF ile tamamlamak,
akabinde de hastaya 5 dk gibi bir süreye yayılmış şekilde uygulamak refleks yanıtları
engeller. Ayrıca hızlı uygulamalar sonrasında laringospazm, bronkospazm, postop kontrolü
güç emezis, ajitasyon, derlenme odasından transferi geciktirecek sorunlar oluşacaktır.
Mutlak surette basit tedbirlerle bunlar önlenebilir. Tükrük salgılanmasını korkunç şekilde
tetikleme özelliği de atropin ile baskılanmaktadır ve hatırda tutulması gerekir.
Nimbex (Sisatrakuryum)
Orta etki süreli, nondepolarizan bir kas gevşeticidir. Metabolizma ve atılımı tıpkı
Atrakuryum gibidir. 0,1-0,15 mg/kg ‘lık bir IV dozu takiben 2 dakika içinde iyi entübasyon
koşulları oluşur. Ortalama 30-40 dakikalık etki süresine sahiptir.
Nimbex; bradikardi, hipotansiyon ve bronkospazmı tetikleyebilir.
Nipruss (Sodyum Nitroprussid)
Sodyum nitroprussid güvenilir bir antihipertansif ilaçtır. Her arteriel, hem de venöz
damarlardaki düz kasları gevşetme özelliğine sahiptir.
Genellikle 100 mcgr/ml konsantrasyona seyreltilir ve sürekli iv infüzyon şeklinde 0,5-10
mcgr/kg/dk dozda uygulanır. Bolus dozu 0,15 mg/kg’dır. İdamede ise 0,03 mg/kg hesapla
uygulanabilir. Etki başlangıç süresi son derece hızlıdır (1-2 dk)
Nitroderm-Nitronal (Nitrogliserin)
Nitroderm, koroner bir vazodilatördür. Anjina pektoris, kardiyak yetmezlik gibi durumlarda
son derece etkindir. Venöz damarların dilatasyonu, arteriyel damarlara oranla daha
belirgindir. Etki mekanizması Nitroprussid’e benzer. Nitronal için önerilen başlangıç dozu
25
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
0,5-1 mg/st’dir. Nitroderm flasterler ise TTS5 ve TTS10 formda bulunur. Genelde tedaviye
TTS5 ile başlanır.
Norcuron- Blok L (Vekuronyum)
Norcuron, nondepolarizan nöromuskuler blokerdir. 0,1 mg/kg hesabıyla uygulanır ve
ortalama 40-45 dakikalık etki süresine sahiptir.
Çok ciddi kardiyak yan etkiler görülmez. Ancak önemli bir detay olarak; vekuronyum,
tiyopental ile birlikte uygulandığında çökelti oluşturarak IV yolu tıkayabilir. Bu durum da
partiküllerin pulmoner embolizasyonuna neden olabilir.
Ufak bir ihtimal olarak bronkospazmı tetikleme ihtimali de mevcuttur.
Pavulon (Pankuronyum)
Pavulon, en uzun etki süresine sahip nondepolarizan kas gevşeticidir. (Yaklaşık 60-80
dakika) 0,1-0,15 mg/kg doz aralığında uygulanır ve hızlı etkiye sahiptir. Pavulon’un
vagolitik etkisi belirgindir.
Pavulon’un obez hastalarda entübasyon dozu bir miktar azaltılmalıdır.
Kalp hızı artışının istenmediği hastalarda kullanımı sorgulanmalı ve mümkünse başka
alternatiflere yönelinmelidir. Pavulon uygulamasında, anaflaktik reaksiyon ihtimali
mevcuttur.
Penthotal (Tiyopental)
Penthotal, çok kısa etki süreli bir barbitürattır. Genel anestezi indüksiyonunda kullanılma
özelliğine ilaveten, kafa içi basıncının artmış olduğu durumlarda tedavi amaçlı da
uygulanmaktadır. Kan basıncını düşürücü etkisi, bulantı ve kusmayı tetikleyebilmesi,
histamin salınımını artırması nedenli alerjik reaksiyonlara sebep olabilmesi bilinmesi
gereken bazı önemli özellikleridir.
Penthotal , genel anestezi indüksiyonunda erişkin hastalarda 5-7 mg/kg doz hesabıyla
uygulanır. Çocuklarda ise 5-6 mg/kg , eğer rektal uygulanacaksa 25-30 mg/kg doz hesabıyla
uygulanır. Her hastanın anestezik gereksinimi farklıdır bu sebeple uygulama dozları
mutlaka hastaya göre şekillendirilmelidir.
26
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Perlinganit (Gliserol Trinitrat)
Perlinganit, hipertansiyon durumunda kullanılan bir ilaçtır. Vazodilatasyon oluşturur ve
hipotansiyonu sağlar, bu esnada da taşikardiye neden olur. Hipertansiyon ile geçici
müdahale anlamında en sık başvurulan ilaçtır. Etki süresinin kısa olması, sürekli tekrarlayan
dozları ya da infüzyonu gerekli kılar.
Dakikada 10-200 mcgr/dk olarak uygulanabilir.
Genellikle teknik 100 ml SF içerisine 1 ampul Perlinganit’in konması ve hastaya 1’er cc’lik
titrasyonlarla uygulanması şeklindedir.
Prednol (Prednisolon)
Prednol bir kortikosteroittir. Anestezi uygulamalarında genellikle çeşitli sebeplere bağlı
ödemle mücadele amaçlı kullanılır. Laringospazmın tedavisinde primer başvurulan ilaçtır.
Prednol’ün çeşitli formları mevcuttur: 20,40,250 mg şeklinde. Genellikle kilogram başına 1
mg uygulanması önerilir. Gastrointestinal şikayetlere sebep olması nedeniyle, beraberinde
ranitidin uygulaması ile midenin korunması amaçlanır.
Prednol, genellikle diğer ilaçlarla kimyasal yapısı nedenli geçimsizdir. Başka ilaçlarla birlikte
çekilmemesi gerekir.
Laringospazmın ve ödemin profilaktik tedavisinde de kullanılmasında sakınca yoktur.
Propofol
En sık tercih edilen intravenöz anesteziktir. Hızlı uygulanması durumunda özellikle
hemodinamik parametreleri tehlikeli ölçüde etkileyebilir, myokardiyal depresyona sebep
olabilir. Sara öyküsü olan hastalarda ve 3 yaş ila altında kullanımı tartışmalı olan bir
anesteziktir. Ayrıca yumurtadan yapılması nedeniyle bozulmaya meyili fazladır, çekildikten
sonra 5 saat içinde kullanılmalıdır.
Propofol’ün analjezik etkisi yoktur. Uygulama esnasında ciddi bir ağrıya sebep olabilir.
Bunu önlemenin en güzel yolu yavaş uygulama, gerekliyse önceden iv lidokaine uygulama
veya beraberinde bir narkotik analjezik uygulamadır. Ayrıca damar içi enjeksiyonda verilen
serum yardımıyla dilüasyon sağlanması ağrıyı önleyeceği gibi, hemodinamik etkilerini de
yavaşlık nedenli olumlu etkileyecektir.
Analjezik etkisi yoktur ancak antiemetik etkisi belirgindir ve tercih sebebidir.
Erişkin hastalarda 1.5-2.5 mg/kg, çocuk hastalarda ise 2-3 mg/kg doz hesabıyla
uygulanabilir.
27
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Protamine
Protamine, heparin antagonisti antikoagülandır. IV enjeksiyonla yavaş şekilde uygulanması
gerekir. Genel bir kural olarak, protamin dozu verilen son heparin dozunun (IU olarak) %
50’si olmalıdır.
Uygulamada hipotansiyon ve alerjik reaksiyona karşı tedbirli olunmalıdır.
Rapifen (Alfentanyl)
Rapifen, Fentanyl’e oranla daha kısa etki süresine sahip bir narkotik analjeziktir. Bu özelliği,
onu kısa vakalarda daha kullanışlı bir hale getirmektedir. Kilogram başına ortalama 1 mcgr
dozda uygulanması yeterli olmaktadır.
Göğüs duvarı rijiditesi ihtimali, Fentanyl’e oranla çok daha düşük olsa da komplikasyon
ihtimali Rapifen için de geçerlidir.
Hastanın bulantı ve kusma yönünden takip edilmesi önem arz eder. Ayrıca hastada larenks
spazmını tetikleyebileceği de hatırda tutulmalıdır.
Ameliyathane dışı sedasyon uygulamalarında, Fentanyl’e oranla daha tercih edilebilir
olduğunu söylemek yanlış değildir.
Sodyum Bikarbonat
Sodyum bikarbonat, metabolik asidoz tedavisinde kullanılır. Hastanın kan gazı sonuçları,
sodyum bikarbonat açığını kolaylıkla işaret eder. Birkarbonat miktarı düşükse, ilacın
uygulanması uygundur.
Kan gazı bakma imkanının olmadığı durumlarda endikasyon olup olmadığını saptamak
zordur. Özellikle arrest vakalarda CPR'ın ilk 10-15 dakikasında, kan gazı bakılamıyorsa
yapılması önerilmez. Çünkü bu dönemde hipoksik, dolayısıyla bol karbondioksit biriktirmiş
bir hasta söz konusu demektir. Bu durumda sodyum bikarbonat yapaılırsa hem serebral,
hem de myokardiyal hasara neden olunur. Temel amaç, bu iki hasarın önüne geçmeye
çalışmaktır. Bu süreç geçtikten ve solunum belli oranda sağlandıktan sonra kiloya 1
mmol'den Sodyum Bikarbonat IV uygulanabilir.
28
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Ulcuran-Ranitab (Ranitidin)
Ulcuran, H2 reseptör blokeridir. Gastrik volümün asitliğini azaltır. 1 ampul Ulcuran 50
mg’dır. Erişkin hastalarda IV-puşe olarak güvenle uygulanabilir. Çocuklarda 0,25-1 mg/kg
hesabıyla uygulamak uygundur.
Ultiva (Remifentanyl)
Ultiva, narkotik analjeziktir. Çok ciddi düzeyde kısa etki süresine sahip bir ajandır ve
derlenme kalitesi en yüksek düzeyde olan narkotik analjeziktir.
Çok ciddi düzeyde kardiyovasküler sisteme etkileri mevcuttur. İhtiyaçtan yüksek düzeyde
uygulandığında kardiyak fonksiyonları deprese edecek kadar güçlü etkiye sahiptir. Derin
hipotansiyon ve bradikardi yapma özelliği mevcuttur.
Ultiva 2 mg’lık ve 5 mg’lık flakonlarda bulunmaktadır. Bu flakonlar, yüksek oranda
sulandırılıp dilüe edilmiş şekilde kullanılmaktadırlar. Bazı klinisyenler Ultiva’nın IV-puşe
uygulanmasını çok tehlikeli bulsa da, bazı klinisyenler düşük konsantrasyonlarda ve yavaş
uygulamaların geri dönüşünün olumlu olacağını düşünmektedirler.
Yükleme dozu IV 1 mcgr/kg’dır. İnfüzyon olarak 0,5-20 mcgr/kg/dk hesabıyla
uygulanabilir.
Uygulanan hastaların geriatrik olmaması, kardiyak açıdan yandaş hastalıkları bulunmaması,
kronik hipertansiyon hastalığı olanlarda yüksek konsantrasyonlarda hipotansif anestezi
uygulanmaması çok önemlidir.
Ultiva, özellikle kontrollü hipotansiyona infüzyon şeklinde uygulandığında kaliteli şekilde
imkan sağlamaktadır.
Zofer-Zofran (Ondansetron)
Zofer, santral etkili bir antiemetik ilaçtır. Genellikle postop bulantı ve kusmaların
semptomatik ya da profilaktik tedavilerinde son derece yararlıdır.
Her bir ampul 8 mg’dır. Erişkinlerde 4-8 mg IV uygulama tek seferde yapılabilir. Pediatrik
hastalarda ise 0,1 mg/kg hesabıyla uygulama yapılabilir.
Gebelerde uygulanması kontrendikedir.
29
A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi / Anest.Ahmet Emre AZAKLI / www.aeazakli.com
2013
Tüm Yayın ve Çalışmalar
1) Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri’ne Yönelik Özet
Teorik Bilgiler El Kitapçığı
2) Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri’ne Yönelik
Pediatrik Anestezi Kılavuzu
3) Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri’ne Yönelik Travma
ve Yanık Kılavuzu
4) Stajyer Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri’ne Yönelik
Genel Anestezi Rehberi
5) 2012 Yılı Tüm Derlemeler Kılavuzu
6) A’dan Z’ye Anestezi İlaç Rehberi
Sürekli güncellenen spesifik konulardaki derleme ve ders
notları için www.aeazakli.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
30

Benzer belgeler

Anesteziyoloji Stajı Temel Bilgiler Kılavuzu / Ahmet Emre AZAKLI

Anesteziyoloji Stajı Temel Bilgiler Kılavuzu / Ahmet Emre AZAKLI kaynaklarda yer verilmemektedir. Büyük dozlarda hipotansiyon ve taşikardi yapması nedeniyle, Aldolan anestezi sağlamakta kullanılamaz.

Detaylı

Anes.Tek.Ahmet Emre AZAKLI / 2012

Anes.Tek.Ahmet Emre AZAKLI / 2012 değerlerinin dikkate alınmaması ve yeterli önlemlerin hazırda tutulmamasıdır. Neostigmine, meydana getirebileceği sorunlar noktasında tehlikeli ilaçların arasında kabul edilmelidir. Uygulamadaki hı...

Detaylı

Pediatrik Anestezi Kılavuzu

Pediatrik Anestezi Kılavuzu durumdaki hastalarda bu tetikleme durumu çok daha keskin ve tehlikeli şekilde ortaya çıkabilmektedir. Burada en temel anlamda akılda tutulması gereken bariz özellik şudur: Erişkin bir hastada mevcu...

Detaylı