2016 Yılı Petrol Piyasası Nisan Ayı Sektör Raporu

Transkript

2016 Yılı Petrol Piyasası Nisan Ayı Sektör Raporu
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Bu rapor, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır.
I
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
GENEL AÇIKLAMALAR
1) Bu Raporda yer alan ürün türleri, 17/12/2015 tarih ve 5922 sayılı Kurul Kararında belirtilen ürünler esas alınarak aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılmıştır:
Benzin Türleri; 2710.12.45.00.11 - Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 2710.12.45.00.13 - Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E10), 2710.12.49.00.11 - Kurşunsuz Benzin 98 Oktan,
2710.12.49.00.12 - Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E10)
Motorin Türleri; 2710.19.43.00.11 – Motorin, 2710.20.11.00.11 - Motorin (Biodizel ihtiva eden)
Fuel Oil Türleri; 2710.19.62.00.10 - Kalorifer Yakıtı (Kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler), 2710.19.62.00.11 - Fuel Oil (Kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler), 2710.19.64.00.10
- Kalorifer Yakıtı (Kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler),2710.19.64.00.11 - Fuel Oil (Kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler), 2710.19.68.00.11
- Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt miktarı %1’i geçenler)
Havacılık Yakıtları; 2710.12.31.00.00 - Uçak Benzini, 2710.12.70.00.00 - Benzin Tipi Jet Yakıtı, 2710.19.21.00.00 - Jet Yakıtı
Denizcilik Yakıtları; 2710.19.43.00.17 - Deniz Motorini (Kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler), 2710.19.46.00.18 - Deniz Motorini (Kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat %
0,002’yi geçmeyenler), 2710.19.47.00.18 - Deniz Motorini (Kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler), 2710.19.48.00.11 - Deniz Motorini (Kükürt oranı %
0,1’i geçenler), 2710.19.62.00.31 - Denizcilik Yakıtı (Kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler), 2710.19.64.00.31 - Denizcilik Yakıtı (Kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler), 2710.19.68.00.31 - Denizcilik Yakıtı (Kükürt miktarı % 1’i geçenler)
Gazyağı; 2710.19.25.00.11 – Gazyağı
Diğer Ürünler; 2710.12.15.00.11 - Yakıt Nafta, 3826.00.10.00.11 – Biodizel, 2207.20.00.10.13 - Harmanlanan Etanol (Dökme etil alkol), 2207.20.00.10.14 - Harmanlanan
Etanol (Ambalajlı etil alkol), 2909.19.90.00.13 - Metil Tersiyer Bütil Eter (MTBE), 2710.19.46.00.29 - Diğerleri (Kükürt Oranı %0,001’i geçen ancak %0,002’yi geçmeyenler),
2710.19.47.00.19 - Diğerleri (Kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler), Diğer Akaryakıt Harici Ürünler
2) Bu Raporda yer alan;
Bayiye Teslim: Akaryakıt ve ihrakiye bayilik lisansı sahiplerine yapılan teslimleri (Taşıt Tanıma Sistemi ile yapılan satışlar dahil),
Serbest Kullanıcıya Teslim: Serbest kullanıcı lisansı sahiplerine yapılan teslimleri,
Diğer Teslim: Lisanssız kişilere yapılan teslimleri
Serbest Dolaşım: Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükümlerine göre millileşmiş ürünün yurtiçinde alınan/satılan miktarını,
İhraç Kayıtlı: KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamında ihraç etmek üzere alınan/satılan miktarını,
Transit Rejime Tabi: Lisans sahipleri tarafından transit rejim kapsamında alınan/satılan ürün miktarını,
ifade eder.
3) İller Bazında Teslim/Türkiye Toplam Teslimi raporlarına, ihraç kayıtlı ve transit rejime tabi teslimler dahil edilmiştir.
Diğer yandan, Yurtiçi Satış raporlarında yer alan teslimlere ihraç kayıtlı ve transit rejime tabi teslimler dahil edilmemiştir.
4) Aksi belirtilmedikçe raporda yer alan tüm veriler, “ton” cinsindendir.
Önemli Hatırlatma: Lisans sahibi firmalar, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde bildirim düzeltme talebinde bulunarak daha önce Kuruma sundukları verilerde düzeltme yapabilmektedir. Bu sebeple yayımlanan raporlar arasında veri farklılıkları olabilmektedir.
II
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
ÖZET

 Yurt
Üretim
İçi Satışlar1
2016 yılı Nisan Döneminde 2015 yılı Nisan Dönemine Göre:
2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:
 Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %1,69 artarak 2.119.582,405 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Toplam petrol ürünü satışları %14,13 artarak 2.259.642,342 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri üretimi %16,70 artarak 699.234,704 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Benzin türleri satışları %8,88 artarak 182.107,995 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Benzin türleri üretimi %7,80 artarak 418.337,163 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri satışları %13,58 artarak 1.884.578,792 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları satışları %19,48 artarak 117.759,388 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları üretimi %0.39 azalarak 340.751,026 ton olarak gerçekleşmiştir.
 İhrakiye
Toplam İthalat
Satışları2
2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:
2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:
 Toplam ihrakiye satışları %1,63 artarak 259.022,672 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Ham petrol ithalatı %5,85 artarak 1.945.143,372 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları satışları %2,94 artarak 101.457,054 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri ithalatı %19,87 artarak 1.117.893,342 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.3
 Havacılık yakıtları ithalatı %0,9 artarak 17.035,601 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Denizcilik yakıtları satışları %330,04 artarak 111.441,626 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri satışları %0,45 artarak 27.281,186 ton olarak gerçekleşmiştir.
 İhracat
2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:
 Benzin türleri ihracatı %15,86 azalarak 201.467,221 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Motorin türleri ihracatı %104,31 artarak 5.814,794 ton olarak gerçekleşmiştir.
 Havacılık yakıtları ihracatı %6,69 azalarak 267.379,502 ton olarak gerçekleşmiştir.
1 Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.
2 Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.
3 Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.
III
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Nisan 2015 ve Nisan 2016 Dönemi
Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)
Ürün Adı
ÜRETİM*
2015
2016
İTHALAT**
Değişim(%)
2015
Benzin
Türleri
388.082,000
418.337,163
7,80
Motorin
Türleri
599.158,000
699.234,704
16,70
Fuel Oil
Türleri
199.955,000
-50.438,679
-125,23
30.815,000
Havacılık
Yakıtları
342.090,000
340.751,026
-0,39
Denizcilik
Yakıtları
188.248,000
249.925,371
928,000
365.873,000
Gazyağı
Diğer
Ürünler
İHRACAT
Değişim(%)
2015
2016
YURT İÇİ SATIŞ(TÜKETİM)
Değişim(%)
2015
19,87
2.846,000
5.814,794
100.203,072
225,18
145.693,000
0,000
-100,00
30.095,000
46.245,200
53,66
107.292,000
46.245,200
-56,90
16.884,000
17.035,601
0,90
286.557,000
267.379,502
-6,69
98.559,000
117.759,388
19,48
98.559,000
117.759,388
19,48
32,76
9.583,000
4.000,000
-58,26
328.756,000
270.424,198
-17,74
0,000
3.532,677
-
25.914,000
111.441,626
330,04
3.548,693
282,40
0,000
0,000
-
0,000
0,000
-
3.228,000
790,315
-75,52
3.228,000
790,315
-75,52
458.224,127
25,24
178.880,000
99.097,346
-44,60
29.515,000
65.974,681
123,53
21.484,000
24.627,975
14,63
21.484,000
24.627,975
14,63
14,50 1.032.810,000
811.060,396
14,13 2.098.306,000 2.377.049,465
13,28
*** Toplam Teslim: Yurtiçi satışlar, ihraç kayıtlı teslimler ve transit rejim kapsamındaki teslimlerin toplamıdır.
IV
-21,47 1.979.827,000 2.259.642,342
167.249,000
Değişim(%)
932.608,000 1.117.893,342
104,31 1.659.212,000 1.884.578,792
8,88
2016
201.467,221
** Ham Petrol ithalat miktarı 1.945.143,372 tondur.
182.107,995
2015
239.443,000
* LPG üretim verilerini de içerir.
167.249,000
TOPLAM TESLİM***
Değişim(%)
-
1,69 1.168.770,000 1.338.229,361
-15,86
2016
0,000
Genel
2.084.334,000 2.119.582,405
Toplam
0,000
2016
182.107,995
8,88
13,58 1.674.580,000 1.894.076,966
13,11
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Ocak - Nisan 2015 ve Ocak - Nisan 2016 Dönemi
Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton)
ÜRETİM*
Ürün Adı
2015
2016
Benzin
Türleri
1.506.172,000 1.640.664,542
Motorin
Türleri
2.223.484,000 2.663.594,080
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
363.484,000
İTHALAT**
Değişim
(%)
8,93
2015
0,000
2016
İHRACAT
Değişim
(%)
2015
2016
0,000
-
958.096,000
990.026,848
19,79 3.726.335,000 4.150.915,923
11,39
7.570,000
21.142,134
391.859,000
70.286,168
-80,66
317.628,000
452.856,546
42,57
1.324.442,000 1.330.615,231
0,47
79.347,000
194.735,749
145,42
YURT İÇİ SATIŞ(TÜKETİM)
Değişim
(%)
2015
610.382,000
650.911,667
2015
6,64
610.382,000
2016
Değişim
(%)
650.911,667
6,64
179,29 5.983.252,000 6.566.869,775
9,75 6.059.081,000 6.582.299,414
8,64
282.001,436
-28,03
249.360,000
259.027,470
3,88
558.935,000
259.027,470
-53,66
982.740,000 1.104.625,230
12,40
395.814,000
444.657,979
12,34
395.977,000
444.657,979
12,29
939.054,868
-12,16
0,000
11.622,964
-
100.354,000
426.509,801
325,01
967.060,000
990.738,238
2,45
13.073,000
10.629,212
15.889,000
7.343,152
-53,78
0,000
0,000
-
0,000
0,000
-
18.839,000
9.968,970
-47,08
18.839,000
9.968,970
-47,08
1.366.099,000 2.112.196,877
54,62
580.859,000
369.413,637
-36,40
122.242,000
214.067,008
75,12
74.607,000
62.278,681
-16,52
74.607,000
62.278,681
-16,52
9,18 7.818.175,000 8.435.653,982
7,90
Genel
7.766.630,000 8.815.438,288
Toplam
13,50 4.717.242,000 5.178.551,067
-18,69 1.069.044,000
3,33
2016
TOPLAM TESLİM***
Değişim
(%)
9,78 3.531.551,000 3.550.917,524
* LPG üretim verilerini de içerir.
** Ham Petrol ithalat miktarı 7.435.460,955 tondur.
*** Toplam Teslim: Yurtiçi satışlar, ihraç kayıtlı teslimler ve transit rejim kapsamındaki teslimlerin toplamıdır.
V
0,55 7.332.254,000 8.005.337,506
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM: ÜRETİM.....................................................................................1
Tablo 3.6. Dağıtıcı Lisansı Sahiplerine Göre Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) İle
Tablo 1.1. Rafineri Üretiminin Ürün ve Dönem Bazında Dağılımı...............................2
Yapılan Akaryakıt Satışları (ton)............................................................31
Tablo 3.7. Nisan 2016 Döneminde Bayi Satışı Toplam Pazar Payı %1’i Geçen
İKİNCİ BÖLÜM: DIŞ TİCARET..............................................................................3
2.1. İTHALAT..........................................................................................................4
Tablo 3.8. Nisan 2016 Döneminde Bayi Satışı Toplam Pazar Payı %1’i Geçen
Tablo 2.1.1. Ülkelere Göre İthalat (ton)......................................................................4
Dağıtıcılar (Benzin Türleri-litre)*...........................................................32
Dağıtıcılar (Motorin Türleri-litre)*..........................................................33
Tablo 2.1.2. Lisans Türlerine Göre İthalat (ton)..........................................................5
Tablo 2.1.3 Lisans Sahiplerine Göre İthalat Miktarları (ton)........................................6
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TİCARET..........................................................................34
Tablo 2.1.4. Dönemler Arası İthalatın Karşılaştırılması................................................7
Tablo 4.1. Nisan 2016 Dönemi Lisans Sahiplerine Yapılan Satış Miktarları* (ton)....35
2.2. İHRACAT.........................................................................................................8
Tablo 2.2.1. Ülkelere Göre İhracat (ton).....................................................................8
BEŞİNCİ BÖLÜM: TESLİMLER...........................................................................39
Tablo 2.2.2. Lisans Türlerine Göre İhracat (ton).......................................................11
Tablo 5.1. Nisan 2016 Dönemi Toplam Petrol Ürünü Teslimlerinin
Tablo 2.2.3. Lisans Sahiplerine Göre İhracat Miktarları (ton)...................................11
Tablo 2.2.4. Dönemler Arası İhracatın Karşılaştırılması............................................12
Tablo 5.2. Ocak-Nisan 2016 Dönemi Toplam Petrol Ürünü Teslimlerinin
Şirketlere ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı (ton)..................................40
Şirketlere ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı (ton)..................................44
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YURT İÇİ SATIŞLAR (TÜKETİM)..........................................13
Tablo 5.3. Teslim Türüne Göre İhrakiye Teslimleri (ton)........................................49
Tablo 3.1.
Tablo 5.4. Lisans Sahiplerine Göre İhrakiye Teslimleri (ton).................................50
İllere Göre Yurtiçi Satış Miktarları (ton).................................................14
Tablo 3.2. Nisan 2016 Dönemi Lisans Sahibi Şirketlere Göre Yurtiçi
Tablo 5.5. Dönemler Arası İhrakiye Teslim Karşılaştırması...................................51
Tablo 5.6. Biyoyakıt Teslimleri (ton).......................................................................52
Satış Miktarları (ton).............................................................................17
Tablo 3.3. Ocak-Nisan 2016 Dönemi Lisans Sahibi Şirketlere Göre Yurtiçi
Satış Miktarları (ton).............................................................................21
Tablo 3.4. önemler Arası Toplam Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması......................26
Tablo 3.5. Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satışları ve Pazar Payları..27
Şekil 3.1. Nisan 2016 Döneminde Akaryakıt Satışlarının Dağıtıcılara Göre
Dağılımı.................................................................................................30
VI
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
ALTINCI BÖLÜM: İLLER BAZINDA PETROL ÜRÜNÜ TESLİMLERİ.................................................................................................................................................................... 53
Tablo 6.1- Adana........................................................... 54
Tablo 6.28- Edirne......................................................... 80
Tablo 6.55 – Malatya................................................... 108
Tablo 6.2- Adıyaman..................................................... 55
Tablo 6.29-Elazığ........................................................... 81
Tablo 6.56 – Manisa.................................................... 109
Tablo 6.3- Afyonkarahisar............................................. 56
Tablo 6.30- Erzincan..................................................... 82
Tablo 6.57 – Mardin..................................................... 111
Tablo 6.4- Ağrı.............................................................. 57
Tablo 6.31-Erzurum....................................................... 83
Tablo 6.58 – Mersin..................................................... 112
Tablo 6.5- Aksaray......................................................... 58
Tablo 6.32- Eskişehir..................................................... 84
Tablo 6.59 – Muğla...................................................... 113
Tablo 6.6- Amasya......................................................... 59
Tablo 6.33- Gaziantep................................................... 85
Tablo 6.60 – Muş......................................................... 114
Tablo 6.7- Ankara.......................................................... 60
Tablo 6.34- Giresun....................................................... 86
Tablo 6.61 – Nevşehir.................................................. 115
Tablo 6.8- Antalya.......................................................... 62
Tablo 6.35- Gümüşhane................................................ 87
Tablo 6.62 – Niğde...................................................... 116
Tablo 6.9- Ardahan........................................................ 63
Tablo 6.36- Hakkari....................................................... 87
Tablo 6.63 – Ordu........................................................ 117
Tablo 6.10- Artvin.......................................................... 63
Tablo 6.37- Hatay.......................................................... 88
Tablo 6.64 – Osmaniye............................................... 118
Tablo 6.11- Aydın.......................................................... 64
Tablo 6.38- Iğdır............................................................ 89
Tablo 6.65 - Rize.......................................................... 119
Tablo 6.12- Balıkesir...................................................... 65
Tablo 6.39- Isparta........................................................ 90
Tablo 6.66 – Sakarya................................................... 120
Tablo 6.13- Bartın.......................................................... 66
Tablo 6.40- İstanbul....................................................... 91
Tablo 6.67 – Samsun.................................................. 121
Tablo 6.14- Batman....................................................... 67
Tablo 6.41 – İzmir.......................................................... 92
Tablo 6.68 – Siirt.......................................................... 122
Tablo 6.15- Bayburt....................................................... 68
Tablo 6.42 – Kahramanmaraş....................................... 94
Tablo 6.69 – Sinop...................................................... 123
Tablo 6.16- Bilecik......................................................... 68
Tablo 6.43 – Karabük.................................................... 95
Tablo 6.70 – Sivas....................................................... 124
Tablo 6.17- Bingöl......................................................... 69
Tablo 6.44 – Karaman................................................... 96
Tablo 6.71 – Şanlıurfa.................................................. 125
Tablo 6.18- Bitlis............................................................ 70
Tablo 6.45 – Kars........................................................... 97
Tablo 6.72 – Şırnak...................................................... 126
Tablo 6.19- Bolu............................................................ 71
Tablo 6.46 – Kastamonu............................................... 98
Tablo 6.73 – Tekirdağ.................................................. 127
Tablo 6.20- Burdur........................................................ 72
Tablo 6.47 – Kayseri...................................................... 99
Tablo 6.74 – Tokat....................................................... 128
Tablo 6.21- Bursa.......................................................... 73
Tablo 6.48 – Kilis......................................................... 100
Tablo 6.75 – Trabzon................................................... 129
Tablo 6.22- Çanakkale.................................................. 74
Tablo 6.49 – Kırıkkale.................................................. 101
Tablo 6.76 – Tunceli.................................................... 130
Tablo 6.23- Çankırı........................................................ 75
Tablo 6.50 – Kırklareli.................................................. 102
Tablo 6.77 – Uşak........................................................ 131
Tablo 6.24- Çorum........................................................ 76
Tablo 6.51 – Kırşehir.................................................... 103
Tablo 6.78 – Van.......................................................... 132
Tablo 6.25- Denizli......................................................... 77
Tablo 6.52 – Kocaeli.................................................... 104
Tablo 6.79 – Yalova..................................................... 133
Tablo 6.26- Diyarbakır................................................... 78
Tablo 6.53 – Konya...................................................... 106
Tablo 6.80 – Yozgat..................................................... 134
Tablo 6.27- Düzce......................................................... 79
Tablo 6.54 – Kütahya................................................... 107
Tablo 6.81 – Zonguldak.............................................. 135
VII
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
BİRİNCİ BÖLÜM:
ÜRETİM
1
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 1.1. Rafineri Üretiminin Ürün ve Dönem Bazında Dağılımı
2015-Nisan
Ürün Adı
Miktar(Ton)
2016-Nisan
Pay(%)
Miktar(Ton)
Pay(%)
Değişim (%)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
389.133,000
18,67
415.266,647
19,59
6,72
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan
-1.051,000
-0,05
3.070,516
0,14
-
Motorin
599.158,000
28,75
699.234,704
32,99
16,70
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler)
-37.619,000
-1,80
-57.675,686
-2,72
-
1.902,000
0,09
15.901,884
0,75
736,06
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %’1i geçenler)
235.672,000
11,31
-8.664,877
-0,41
-103,68
Jet Yakıtı (Kerosen)
342.090,000
16,41
340.751,026
16,08
-0,39
Denizcilik Yakıtı (Artık)
182.282,000
8,75
248.061,983
11,70
36,09
5.966,000
0,29
1.863,388
0,09
-68,77
928,000
0,04
3.548,693
0,17
282,40
82,45 1.661.358,278
78,38
-3,32
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1’i geçen ancak %1’i geçmeyenler)
Denizcilik Yakıtı (Damıtık)
Gazyağı
Akaryakıtlar Toplamı 1.718.461,000
Ara Ürünler
-26.479,000
-1,27
-132.401,327
-6,25
-
18.461,000
0,89
20.485,853
0,97
10,97
955,000
0,05
416,369
0,02
-56,40
168.840,000
8,10
242.075,045
11,42
43,38
Diğer Ürünler
27.557,000
1,32
33.912,549
1,60
23,06
LPG
64.037,000
3,07
83.207,398
3,93
29,94
Nafta
14.859,000
0,71
16.153,693
0,76
8,71
0,000
0,00
64.143,280
3,03
-
97.643,000
4,68
130.231,267
6,14
33,37
365.873,000
17,55
458.224,127
21,62
25,24
100 2.119.582,405
100
1,69
Baz yağ
Beyaz İspirto & SBP
Bitümen
Petrol Koku
Rafineri Gazı (Sıvı olmayan)
Akaryakıt Kapsamında Olmayan Ürünler Toplamı
Genel Toplam 2.084.334,000
2
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
İKİNCİ BÖLÜM:
DIŞ TİCARET
3
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
2.1. İTHALAT
Tablo 2.1.1. Ülkelere Göre İthalat (ton)
Ülke
Ham Petrol
Motorin Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
Irak
762.903,218
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
762.903,218
23,24
Rusya Federasyonu
350.051,753
280.001,111
0,000
0,000
0,000
55.206,911
685.259,775
20,87
İran
445.802,201
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
445.802,201
13,58
341.410,457
0,000
0,000
0,000
0,000
341.410,457
10,40
Hindistan
İsrail
153.567,160
0,000
2.660,000
4.000,000
0,000
160.227,160
4,88
Kuveyt
151.978,177
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
151.978,177
4,63
Suudi Arabistan
149.897,253
750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
150.647,253
4,59
Yunanistan
106.891,885
0,000
10.900,000
0,000
0,000
117.791,885
3,59
İtalya
90.295,646
0,000
0,000
0,000
0,000
90.295,646
2,75
Kazakistan
84.510,770
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
84.510,770
2,57
Bulgaristan
49.762,652
0,000
0,000
0,000
0,000
49.762,652
1,52
Hollanda
0,000
29.000,904
0,000
0,000
10.000,000
39.000,904
1,19
İspanya
9.710,000
24.442,389
0,000
0,000
0,000
34.152,389
1,04
Romanya
29.723,349
0,000
3.406,165
0,000
0,000
33.129,514
1,01
Azerbaycan
0,000
0,000
0,000
0,000
32.664,099
32.664,099
0,99
Malta
29.860,619
0,000
0,000
0,000
0,000
29.860,619
0,91
Cezayir
0,000
26.842,940
0,000
0,000
0,000
26.842,940
0,82
Çin
25.912,082
0,000
0,000
0,000
0,000
25.912,082
0,79
İsveç
0,000
9.930,671
0,000
0,000
0,000
9.930,671
0,30
İngiltere
8,380
6.986,911
0,000
0,000
0,000
6.995,291
0,21
Fransa
0,000
2.999,257
0,000
0,000
0,000
2.999,257
0,09
Belçika
0,000
0,000
0,000
0,000
1.225,877
1.225,877
0,04
Panama
0,000
0,000
35,395
0,000
0,000
35,395
0,00
İrlanda
0,000
0,000
34,041
0,000
0,000
34,041
0,00
Almanya
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,459
0,459
0,00
1.945.143,372
1.117.893,342
100.203,072
17.035,601
4.000,000
99.097,346
3.283.372,733
100
4
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 2.1.2. Lisans Türlerine Göre İthalat (ton)
Lisans Türü
Rafinerici Lisansı
Ham Petrol
Motorin Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer Ürünler
Toplam
Payı (%)
1.945.143,372
194.226,389
88.772,401
0,000
0,000
99.096,887
2.327.239,049
70,88
Dağıtıcı Lisansı
923.666,953
11.430,671
14.375,601
4.000,000
0,459
953.473,684
29,04
İhrakiye Teslimi Lisansı
0,000
0,000
2.660,000
0,000
0,000
2.660,000
0,08
1.945.143,372
1.117.893,342
100.203,072
17.035,601
4.000,000
99.097,346
3.283.372,733
100
Genel Toplam
5
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 2.1.3 Lisans Sahiplerine Göre İthalat Miktarları (ton)
Lisans Türü
Lisans Unvanı
Rafinerici Lisansı
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL
RAFİNERİLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
Dağıtıcı Lisansı
Motorin
Türleri
Ham Petrol
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
1.945.143,372
194.226,389
88.772,401
0,000
0,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ
16.386,256
0,000
0,000
0,000
0,000
16.386,256
0,50
Dağıtıcı Lisansı
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
16.376,910
0,000
0,000
0,000
0,000
16.376,910
0,50
Dağıtıcı Lisansı
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
7.942,333
0,000
0,000
0,000
0,000
7.942,333
0,24
Dağıtıcı Lisansı
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ
32.022,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32.022,000
0,98
Dağıtıcı Lisansı
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ
TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
16.385,342
0,000
0,000
0,000
0,000
16.385,342
0,50
Dağıtıcı Lisansı
BP PETROLLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
62.540,000
1.500,000
0,000
0,000
0,459
64.040,459
1,95
Dağıtıcı Lisansı
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
5.766,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.766,000
0,18
Dağıtıcı Lisansı
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK
TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.
7.584,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.584,000
0,23
Dağıtıcı Lisansı
LUKOİL EURASIA PETROL
ANONİM ŞİRKETİ
14.720,517
0,000
0,000
0,000
0,000
14.720,517
0,45
Dağıtıcı Lisansı
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ
TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED
ŞİRKETİ
1.374,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.374,000
0,04
Dağıtıcı Lisansı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM
ŞİRKETİ
273.330,033
0,000
14.306,165
4.000,000
0,000
291.636,198
8,88
Dağıtıcı Lisansı
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM
ŞİRKETİ
168.457,120
9.930,671
0,000
0,000
0,000
178.387,791
5,43
6
99.096,887 2.327.239,049
Payı (%)
70,88
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Türü
Lisans Unvanı
Motorin
Türleri
Ham Petrol
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
Dağıtıcı Lisansı
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2.771,587
0,000
0,000
0,000
0,000
2.771,587
0,08
Dağıtıcı Lisansı
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE
KARA TAŞIMACILIĞI PETROL
VE PETROL ÜRÜNLERİ
MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
69,436
0,000
0,000
69,436
0,00
Dağıtıcı Lisansı
SHELL & TURCAS PETROL
ANONİM ŞİRKETİ
187.738,132
0,000
0,000
0,000
0,000
187.738,132
5,72
Dağıtıcı Lisansı
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ
VE TİC. A.Ş .(S OIL)
3.000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.000,000
0,09
Dağıtıcı Lisansı
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM
ŞİRKETİ
63.148,710
0,000
0,000
0,000
0,000
63.148,710
1,92
Dağıtıcı Lisansı
TP PETROL DAĞITIM ANONİM
ŞİRKETİ
44.124,013
0,000
0,000
0,000
0,000
44.124,013
1,34
İhrakiye Teslimi
Lisansı
BP PETROLLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
2.660,000
0,000
0,000
2.660,000
0,08
1.945.143,372 1.117.893,342 100.203,072
17.035,601
4.000,000
99.097,346 3.283.372,733
100
Genel Toplam
Tablo 2.1.4. Dönemler Arası İthalatın Karşılaştırılması
Ürün Türü
Ham Petrol
2015-Nisan
Miktar(Ton)
2016-Nisan
Pay(%)
Miktar(Ton)
Değişim (%)
Pay(%)
1.837.623,000
61,12
1.945.143,372
59,24
5,85
Motorin Türleri
932.608,000
31,02
1.117.893,342
34,05
19,87
Fuel Oil Türleri
30.815,000
1,02
100.203,072
3,05
225,18
Havacılık Yakıtları
16.884,000
0,56
17.035,601
0,52
0,90
Denizcilik Yakıtları
9.583,000
0,32
4.000,000
0,12
-58,26
178.880,000
5,95
99.097,346
3,02
-44,60
3.006.393,000
100
3.283.372,733
100
9,21
Diğer Ürünler
Genel Toplam
7
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
2.2. İHRACAT
Tablo 2.2.1. Ülkelere Göre İhracat (ton)
Ülke
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
Singapur
0,000
0,000
0,000
146.752,568
65.974,681
212.727,249
26,23
Çeşitli
0,000
0,000
187.272,184
3.112,507
0,000
190.384,691
23,47
69.844,645
0,000
3.645,396
222,000
0,000
73.712,041
9,09
0,000
0,000
28,898
45.195,268
0,000
45.224,166
5,58
Mısır
34.349,333
0,000
0,000
2.497,833
0,000
36.847,166
4,54
İngiltere
32.915,197
0,000
3.196,445
80,000
0,000
36.191,642
4,46
Namibya
33.936,069
0,000
0,000
0,000
0,000
33.936,069
4,18
Almanya
0,000
0,000
27.009,230
0,000
0,000
27.009,230
3,33
25.118,360
0,000
71,750
312,000
0,000
25.502,110
3,14
İsrail
0,000
0,000
428,312
17.433,290
0,000
17.861,602
2,20
İtalya
0,000
0,000
293,766
15.018,558
0,000
15.312,324
1,89
5.303,617
5.541,654
3.339,146
186,769
0,000
14.371,186
1,77
Çin
0,000
0,000
8.325,472
2.843,654
0,000
11.169,126
1,38
Rusya Federasyonu
0,000
0,000
8.393,214
2.611,000
0,000
11.004,214
1,36
Suudi Arabistan
0,000
0,000
6.483,340
0,000
0,000
6.483,340
0,80
Fransa
0,000
0,000
611,421
5.275,905
0,000
5.887,326
0,73
Ukrayna
0,000
0,000
1.957,168
2.860,000
0,000
4.817,168
0,59
Birleşik Arap Emirlikleri
0,000
0,000
3.757,623
0,000
0,000
3.757,623
0,46
Malta
0,000
0,000
16,061
3.610,000
0,000
3.626,061
0,45
Türkiye
0,000
0,000
87,157
3.241,000
0,000
3.328,157
0,41
Liberya
0,000
0,000
0,000
2.961,000
0,000
2.961,000
0,37
Panama
0,000
0,000
0,000
2.844,000
0,000
2.844,000
0,35
Belçika
0,000
0,000
1.144,334
642,325
0,000
1.786,659
0,22
Cebelitarık
0,000
0,000
0,000
1.574,574
0,000
1.574,574
0,19
Yunanistan
0,000
245,337
281,423
986,264
0,000
1.513,024
0,19
Tayvan
0,000
0,000
1.320,722
0,000
0,000
1.320,722
0,16
Hollanda
İspanya
Cezayir
K.K.T.C.
8
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Ülke
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
A.B.D.
0,000
0,000
17,375
1.263,378
0,000
1.280,753
0,16
Libya
0,000
0,000
422,326
750,030
0,000
1.172,356
0,14
Danimarka
0,000
0,000
727,656
350,000
0,000
1.077,656
0,13
Bulgaristan
0,000
0,000
391,842
603,000
0,000
994,842
0,12
Güney Kore
0,000
0,000
978,359
0,000
0,000
978,359
0,12
İran
0,000
0,000
910,001
0,000
0,000
910,001
0,11
Litvanya
0,000
0,000
874,254
0,000
0,000
874,254
0,11
Hindistan
0,000
0,000
81,599
720,000
0,000
801,599
0,10
Fas
0,000
0,000
0,000
800,000
0,000
800,000
0,10
Romanya
0,000
0,000
116,500
680,000
0,000
796,500
0,10
Özbekistan
0,000
0,000
721,916
0,000
0,000
721,916
0,09
Kazakistan
0,000
0,000
640,859
0,000
0,000
640,859
0,08
Sierra Leone
0,000
0,000
0,000
602,000
0,000
602,000
0,07
İsviçre
0,000
0,000
600,951
0,000
0,000
600,951
0,07
Gürcistan
0,000
0,000
1,629
553,000
0,000
554,629
0,07
Bahama
0,000
0,000
0,000
530,000
0,000
530,000
0,07
İsveç
0,000
0,000
514,836
0,000
0,000
514,836
0,06
Azerbaycan
0,000
0,000
377,468
66,000
0,000
443,468
0,05
Belize
0,000
0,000
0,000
435,000
0,000
435,000
0,05
Antigua ve Bermuda
0,000
0,000
0,000
402,000
0,000
402,000
0,05
Komor Adaları
0,000
0,000
0,000
390,000
0,000
390,000
0,05
Irak
0,000
0,000
351,106
0,000
0,000
351,106
0,04
Finlandiya
0,000
0,000
339,118
0,000
0,000
339,118
0,04
Tunus
0,000
0,000
0,000
320,000
0,000
320,000
0,04
Slovenya
0,000
0,000
1,410
310,000
0,000
311,410
0,04
Cook Adaları
0,000
0,000
0,000
254,000
0,000
254,000
0,03
Lübnan
0,000
4,574
171,370
58,000
0,000
233,944
0,03
Tacikistan
0,000
0,000
218,990
0,000
0,000
218,990
0,03
Estonya
0,000
0,000
216,735
0,000
0,000
216,735
0,03
Hırvatistan
0,000
0,000
0,815
215,000
0,000
215,815
0,03
Kamboçya
0,000
0,000
0,000
214,000
0,000
214,000
0,03
9
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Ülke
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
Gana
0,000
0,000
0,000
198,275
0,000
198,275
0,02
Türkmenistan
0,000
0,000
157,492
0,000
0,000
157,492
0,02
Lüksemburg
0,000
0,000
137,919
0,000
0,000
137,919
0,02
Katar
0,000
0,000
137,345
0,000
0,000
137,345
0,02
St. Kitts ve Nevis
0,000
0,000
0,000
115,000
0,000
115,000
0,01
Macaristan
0,000
0,000
113,965
0,000
0,000
113,965
0,01
Tanzanya
0,000
0,000
0,000
111,000
0,000
111,000
0,01
Sırbistan
0,000
0,000
109,727
0,000
0,000
109,727
0,01
Nijerya
0,000
0,000
75,460
0,000
0,000
75,460
0,01
Etiyopya
0,000
0,000
68,000
0,000
0,000
68,000
0,01
İrlanda
0,000
0,000
66,848
0,000
0,000
66,848
0,01
Arnavutluk
0,000
0,000
0,000
60,000
0,000
60,000
0,01
Ürdün
0,000
0,000
53,968
0,000
0,000
53,968
0,01
Togo
0,000
0,000
0,000
51,000
0,000
51,000
0,01
Tuvalu
0,000
0,000
0,000
51,000
0,000
51,000
0,01
St.Vincent ve Grenadinler
0,000
0,000
0,000
47,000
0,000
47,000
0,01
Avusturya
0,000
0,000
46,197
0,000
0,000
46,197
0,01
Portekiz
0,000
0,000
10,904
15,000
0,000
25,904
0,00
Serbest Bölge
0,000
23,229
0,000
0,000
0,000
23,229
0,00
Kuveyt
0,000
0,000
17,047
0,000
0,000
17,047
0,00
Norveç
0,000
0,000
13,399
0,000
0,000
13,399
0,00
Kırgızistan
0,000
0,000
13,334
0,000
0,000
13,334
0,00
Umman
0,000
0,000
12,951
0,000
0,000
12,951
0,00
Polonya
0,000
0,000
4,000
0,000
0,000
4,000
0,00
Çek Cumhuriyeti
0,000
0,000
0,685
0,000
0,000
0,685
0,00
Pakistan
0,000
0,000
0,084
0,000
0,000
0,084
0,00
Nahcivan
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
201.467,221
5.814,794
267.379,502
270.424,198
65.974,681
811.060,396
100
Genel Toplam
10
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 2.2.2. Lisans Türlerine Göre İhracat (ton)
Lisans Türü
Rafinerici Lisansı
Benzin
Motorin
Türleri
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
201.467,221
5.541,654
445,989
191.124,153
65.974,681
464.553,698
57,28
İhrakiye Teslimi Lisansı
0,000
264,856
219.414,995
58.975,358
0,000
278.655,209
34,36
Dağıtıcı Lisansı
0,000
8,284
47.518,518
20.324,687
0,000
67.851,489
8,37
201.467,221
5.814,794
267.379,502
270.424,198
65.974,681
811.060,396
100
Genel Toplam
Tablo 2.2.3. Lisans Sahiplerine Göre İhracat Miktarları (ton)
Lisans Türü
Lisans Sahibinin Unvanı
Rafinerici Lisansı
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
İhrakiye Teslimi Lisansı
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Diğer
Ürünler
Toplam
Payı (%)
201.467,221
5.541,654
445,989
191.124,153
65.974,681
464.553,698
57,28
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİC.A.Ş.
0,000
0,000
0,000
473,683
0,000
473,683
0,06
İhrakiye Teslimi Lisansı
CYE PETROL TİCARET LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
20.450,000
0,000
20.450,000
2,52
İhrakiye Teslimi Lisansı
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
0,000
0,000
0,000
29.562,000
0,000
29.562,000
3,64
İhrakiye Teslimi Lisansı
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
27,900
0,000
0,000
27,900
0,00
İhrakiye Teslimi Lisansı
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
0,000
264,856
9.103,768
3.820,730
0,000
13.189,354
1,63
İhrakiye Teslimi Lisansı
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
8.389,208
4.668,945
0,000
13.058,153
1,61
İhrakiye Teslimi Lisansı
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED
MERKEZİ LONDRA TÜRKİYE ŞUBESİ
0,000
0,000
4.408,119
0,000
0,000
4.408,119
0,54
İhrakiye Teslimi Lisansı
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
0,000
0,000
197.444,000
0,000
0,000
197.444,000
24,34
İhrakiye Teslimi Lisansı
ZONAİR İHRAKİYE AKARYAKIT MADENİ YAĞ
LPG SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,01
Dağıtıcı Lisansı
BP PETROLLERİ A.Ş.
0,000
0,000
576,000
0,000
0,000
576,000
0,07
Dağıtıcı Lisansı
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
0,000
8,284
46.942,518
17.465,829
0,000
64.416,631
7,94
Dağıtıcı Lisansı
TECO PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
2.858,858
0,000
2.858,858
0,35
5.814,794 267.379,502
270.424,198
65.974,681 811.060,396
100
Genel Toplam
201.467,221
11
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 2.2.4. Dönemler Arası İhracatın Karşılaştırılması
Ürün Türü
Benzin Türleri
2015-Nisan
Miktar(Ton)
2016-Nisan
Pay(%)
Miktar(Ton)
Değişim (%)
Pay(%)
239.443,000
23,18
201.467,221
24,84
-15,86
Motorin Türleri
2.846,000
0,28
5.814,794
0,72
104,31
Fuel Oil Türleri
145.693,000
14,11
0,000
0,00
-100,00
Havacılık Yakıtları
286.557,000
27,75
267.379,502
32,97
-6,69
Denizcilik Yakıtları
328.756,000
31,83
270.424,198
33,34
-17,74
0,000
0,00
0,000
0,00
-
29.515,000
2,86
65.974,681
8,13
123,53
1.032.810,000
100
811.060,396
100
-21,47
Gazyağı
Diğer Ürünler
Genel Toplam
12
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
YURTİÇİ SATIŞLAR
(TÜKETİM)
13
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.1. İllere Göre Yurtiçi Satış Miktarları (ton)
İl
ADANA
Benzin
Türleri
Motorin Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
Payı (%)
4.237,773
45.689,131
625,460
3.008,300
0,000
0,000
0,000
53.560,664
2,37
540,973
10.355,637
0,000
244,744
0,000
0,000
0,000
11.141,354
0,49
1.365,761
26.108,770
60,000
10,000
0,000
0,000
0,000
27.544,531
1,22
AĞRI
323,042
4.942,030
20,000
240,542
0,000
0,000
0,000
5.525,614
0,24
AKSARAY
653,978
11.246,485
0,000
0,000
0,000
11,802
0,000
11.912,265
0,53
AMASYA
532,891
8.512,118
15,020
95,356
0,000
0,000
0,000
9.155,385
0,41
ANKARA
16.835,150
151.531,529
9.076,759
34.702,651
0,000
63,824
24.173,795
236.383,707
10,46
ANTALYA
7.450,978
62.859,325
173,380
6.733,647
0,000
0,000
0,000
77.217,330
3,42
ARDAHAN
140,923
2.588,987
14,640
0,000
0,000
0,000
0,000
2.744,550
0,12
ARTVİN
287,044
3.070,070
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.357,114
0,15
AYDIN
3.068,265
29.896,233
106,820
32,545
0,000
0,000
0,000
33.103,863
1,47
BALIKESİR
3.331,163
32.737,356
497,040
65,980
0,000
0,000
0,000
36.631,539
1,62
BARTIN
387,770
3.413,157
16,660
0,000
0,000
0,000
0,000
3.817,587
0,17
BATMAN
477,917
7.777,420
302,140
355,157
0,000
0,000
0,000
8.912,634
0,39
BAYBURT
89,753
1.467,576
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.557,329
0,07
BİLECİK
493,120
6.075,855
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.568,975
0,29
BİNGÖL
207,305
2.556,270
0,000
199,275
0,000
0,000
0,000
2.962,850
0,13
BİTLİS
212,668
3.378,246
18,060
0,823
0,000
0,000
0,000
3.609,798
0,16
1.094,639
11.765,942
52,100
0,000
0,000
0,000
0,000
12.912,681
0,57
594,705
9.239,211
55,820
0,000
0,000
18,874
0,000
9.908,611
0,44
BURSA
8.077,866
73.749,923
587,780
303,477
0,000
10,347
0,000
82.729,394
3,66
ÇANAKKALE
1.855,060
15.072,013
0,000
226,916
0,000
0,000
0,000
17.153,989
0,76
ÇANKIRI
296,398
6.487,643
48,880
0,000
0,000
0,000
0,000
6.832,920
0,30
ÇORUM
817,107
14.156,621
18,980
0,000
0,000
0,000
0,000
14.992,708
0,66
DENİZLİ
2.339,068
37.464,101
404,180
309,124
0,000
0,000
0,000
40.516,473
1,79
DİYARBAKIR
1.287,664
13.980,424
691,340
1.583,683
0,000
0,000
0,000
17.543,111
0,78
916,695
13.373,794
23,480
0,000
0,000
0,000
0,000
14.313,970
0,63
EDİRNE
1.421,151
26.909,482
55,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28.385,634
1,26
ELAZIĞ
802,230
13.538,125
442,240
950,435
0,000
16,410
0,000
15.749,440
0,70
ERZİNCAN
375,242
4.415,220
0,000
252,427
0,000
0,000
0,000
5.042,889
0,22
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
BOLU
BURDUR
DÜZCE
14
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
İl
ERZURUM
Benzin
Türleri
Motorin Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
Payı (%)
994,385
11.007,813
174,100
1.068,669
0,000
0,000
0,000
13.244,967
0,59
ESKİŞEHİR
2.219,353
21.866,778
723,920
31,000
0,000
0,000
0,000
24.841,051
1,10
GAZİANTEP
3.482,460
42.433,274
1.787,160
1.724,368
0,000
0,000
0,000
49.427,262
2,19
GİRESUN
567,468
8.441,103
25,750
0,000
0,000
0,000
0,000
9.034,321
0,40
GÜMÜŞHANE
125,500
3.167,498
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.292,997
0,15
76,937
848,971
23,520
0,000
0,000
0,000
0,000
949,428
0,04
3.159,888
34.882,877
430,560
672,516
0,000
0,000
0,000
39.145,842
1,73
IĞDIR
191,862
1.410,569
19,400
202,185
0,000
0,000
0,000
1.824,016
0,08
ISPARTA
993,236
9.800,685
95,680
108,000
0,000
15,478
0,000
11.013,079
0,49
İSTANBUL
45.802,506
330.955,320
10.126,090
39.340,798
494,170
40,389
73,140
426.832,413
18,89
İZMİR
11.653,615
105.129,542
6.443,421
10.676,665
1.514,389
260,989
0,000
135.678,621
6,00
1.402,948
16.808,538
4.192,540
255,995
0,000
0,000
0,000
22.660,022
1,00
KARABÜK
500,091
5.808,841
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.308,932
0,28
KARAMAN
399,465
5.049,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.449,064
0,24
KARS
297,516
4.271,712
51,380
493,204
0,000
0,000
0,000
5.113,812
0,23
KASTAMONU
708,488
9.321,567
204,640
53,447
0,000
0,000
0,000
10.288,143
0,46
2.548,997
29.604,544
365,740
1.262,749
0,000
62,469
0,000
33.844,499
1,50
476,332
19.999,359
1.198,540
0,000
0,000
40,919
0,000
21.715,150
0,96
1.247,587
11.485,743
28,100
0,000
0,000
0,000
0,000
12.761,431
0,56
KIRŞEHİR
367,041
4.047,838
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.414,879
0,20
KİLİS
364,500
1.686,631
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.051,131
0,09
KOCAELİ
5.216,036
67.474,527
171,660
61,700
1.524,118
13,128
381,040
74.842,209
3,31
KONYA
3.816,491
66.305,767
102,820
671,155
0,000
132,988
0,000
71.029,221
3,14
KÜTAHYA
1.148,373
14.976,587
27,400
36,802
0,000
18,800
0,000
16.207,962
0,72
MALATYA
1.008,537
11.848,016
0,000
622,482
0,000
0,000
0,000
13.479,035
0,60
MANİSA
3.004,925
37.699,039
120,560
3,286
0,000
11,744
0,000
40.839,555
1,81
MARDİN
528,728
6.190,185
27,860
475,360
0,000
18,308
0,000
7.240,441
0,32
MERSİN
4.145,385
68.629,466
1.712,260
218,357
0,000
0,000
0,000
74.705,468
3,31
MUĞLA
4.026,316
28.348,885
21,820
2.016,577
0,000
0,000
0,000
34.413,598
1,52
MUŞ
212,009
2.613,076
0,000
349,302
0,000
0,000
0,000
3.174,387
0,14
NEVŞEHİR
563,974
10.254,204
56,880
380,659
0,000
0,000
0,000
11.255,716
0,50
HAKKARİ
HATAY
KAHRAMANMARAŞ
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
15
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
İl
Benzin
Türleri
Motorin Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
Payı (%)
NİĞDE
529,477
10.337,009
119,520
0,000
0,000
19,515
0,000
11.005,521
0,49
ORDU
902,128
9.619,988
24,800
343,790
0,000
3,948
0,000
10.894,653
0,48
OSMANİYE
761,099
8.045,537
44,900
0,000
0,000
0,000
0,000
8.851,536
0,39
RİZE
522,348
5.920,679
200,740
0,000
0,000
0,000
0,000
6.643,766
0,29
SAKARYA
2.425,538
26.627,875
104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
29.158,212
1,29
SAMSUN
2.201,902
37.439,920
1.003,480
1.093,889
0,000
0,000
0,000
41.739,192
1,85
SİİRT
197,595
2.979,072
96,780
143,767
0,000
0,000
0,000
3.417,214
0,15
SİNOP
370,940
3.475,728
24,780
64,690
0,000
0,000
0,000
3.936,138
0,17
SİVAS
983,591
12.791,975
1.542,320
395,150
0,000
0,000
0,000
15.713,036
0,70
1.960,882
19.925,644
190,560
794,106
0,000
0,000
0,000
22.871,192
1,01
105,338
4.509,066
23,400
247,248
0,000
0,000
0,000
4.885,052
0,22
3.157,432
29.840,038
53,440
99,662
0,000
0,000
0,000
33.150,572
1,47
830,907
8.910,668
65,580
55,524
0,000
0,000
0,000
9.862,679
0,44
1.228,591
18.322,235
317,820
3.109,515
0,000
0,000
0,000
22.978,162
1,02
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
79,229
987,600
46,520
1,112
0,000
0,000
0,000
1.114,461
0,05
UŞAK
781,529
8.276,491
149,680
13,212
0,000
28,384
0,000
9.249,297
0,41
VAN
860,712
5.957,822
713,020
1.353,373
0,000
0,000
0,000
8.884,926
0,39
YALOVA
862,876
7.582,356
0,000
3,990
0,000
0,000
0,000
8.449,222
0,37
YOZGAT
472,706
8.360,782
85,480
0,000
0,000
2,000
0,000
8.920,968
0,39
ZONGULDAK
1.107,930
7.941,054
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.048,983
0,40
Genel Toplam
182.107,995
1.884.578,792
46.245,200 117.759,388
3.532,677
790,315
24.627,975
2.259.642,342
100
16
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.2. Nisan 2016 Dönemi Lisans Sahibi Şirketlere Göre Yurtiçi Satış Miktarları (ton)
Lisans Sahibinin Ünvanı
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
SHELL&TURCAS PETROL A.Ş.
BP PETROLLERİ A.Ş.
Lisans Tipi
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
İhrakiye
Teslimi Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Rafinerici
Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL
RAFİNERİLERİ AŞ
LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş.
ALTINBAŞ PETROL VE TİC. A.Ş.
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK
Dağıtıcı Lisansı
TAŞIMACILIK TİC. SAN. İTH VE İHR. A.Ş.
İhrakiye
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
Teslimi Lisansı
MİLAN PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE
Dağıtıcı Lisansı
TİC.LTD.ŞTİ.
TECO PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. AŞ Dağıtıcı Lisansı
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ
İhrakiye
TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Teslimi Lisansı
SİYAM PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş Dağıtıcı Lisansı
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİC.
Dağıtıcı Lisansı
AŞ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ
Dağıtıcı Lisansı
PAZARLAMA AŞ
DELTA AKARYAKIT TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ
İhrakiye
DAĞITIM SAN.VE TİC. A.Ş.
Teslimi Lisansı
Benzin
Türleri
31.141,458
40.194,027
45.797,812
20.571,312
Motorin
Fuel Oil
Türleri
Türleri
417.875,677 10.934,820
322.848,735 12.565,121
285.566,953
227,000
166.738,342
918,340
Havacılık Denizcilik
Yakıtları
Yakıtları
42.490,702
1.208,954
0,000
2.323,723
0,000
0,000
0,000
0,000
87,177
27,403
0,000
231,559
Diğer
Ürünler
0,000
0,000
0,000
0,000
Gazyağı
Genel
Payı (%)
Toplam
503.738,788
22,29
377.959,009
16,73
331.591,765
14,67
188.459,553
8,34
0,000
0,000
0,000
5.133,000
0,000
0,000
0,000
5.133,000
0,23
9.520,141
4.791,969
5.195,894
106.121,442
62.757,561
60.036,901
422,520
6.878,060
93,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,825
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116.089,928
74.427,591
65.326,675
5,14
3,29
2,89
15,062
187,562
8.414,299
26.290,235
0,000
18,307
24.627,975
59.553,440
2,64
3.753,361
2.287,398
47.232,233
47.487,529
324,960
50,280
0,000
0,000
0,000
0,000
44,024
0,000
0,000
0,000
51.354,579
49.825,207
2,27
2,21
1.756,430
37.888,622
197,160
0,000
0,000
16,446
0,000
39.858,659
1,76
0,000
0,000
0,000
36.646,862
0,000
0,000
0,000
36.646,862
1,62
2.496,000
30.338,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32.864,000
1,45
1.381,000
28.178,000
583,000
0,000
0,000
2,000
0,000
30.144,000
1,33
1.376,241
1.271,442
1.264,280
27.628,824
27.048,118
25.589,931
1.036,880
300,740
46,640
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54,805
43,207
1,962
0,000
0,000
0,000
30.096,750
28.663,508
26.902,813
1,33
1,27
1,19
0,000
51,147
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,147
0,00
884,000
18.298,000
130,000
0,000
0,000
6,000
0,000
19.318,000
0,85
726,294
15.860,565
38,140
0,000
0,000
47,192
0,000
16.672,191
0,74
942,929
13.906,206
184,300
0,000
0,000
33,634
0,000
15.067,070
0,67
593,000
12.889,000
128,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.610,000
0,60
720,000
101,036
11.078,000
4.659,573
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.798,000
4.760,609
0,52
0,21
0,000
25,027
0,000
6.155,298
0,000
0,000
0,000
6.180,325
0,27
17
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Benzin
Türleri
456,488
1.076,143
Motorin
Türleri
9.707,656
8.470,968
Fuel Oil
Türleri
14,050
0,000
0,000
0,000
Diğer
Ürünler
0,000
0,000
Dağıtıcı Lisansı
304,041
8.352,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.656,052
0,38
Dağıtıcı Lisansı
43,481
7.614,865
60,030
0,000
0,000
0,000
0,000
7.718,376
0,34
Dağıtıcı Lisansı
26,000
6.529,000
808,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.363,000
0,33
Dağıtıcı Lisansı
410,632
5.593,709
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.004,341
0,27
Dağıtıcı Lisansı
132,358
4.301,181
1.438,580
0,000
0,000
17,938
0,000
5.890,057
0,26
Dağıtıcı Lisansı
184,940
5.014,757
4,300
0,000
0,000
0,000
0,000
5.203,997
0,23
Dağıtıcı Lisansı
148,893
4.838,291
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.987,184
0,22
Dağıtıcı Lisansı
84,308
4.628,656
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.712,964
0,21
Dağıtıcı Lisansı
532,885
3.944,926
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.477,811
0,20
Dağıtıcı Lisansı
126,517
4.244,671
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.371,188
0,19
Dağıtıcı Lisansı
41,000
4.106,000
146,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.293,000
0,19
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
301,801
227,945
32,648
3.518,445
3.281,082
3.289,518
25,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,964
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.918,351
3.509,027
3.322,166
0,17
0,16
0,15
Dağıtıcı Lisansı
103,000
2.511,000
125,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.739,000
0,12
Dağıtıcı Lisansı
169,292
2.230,715
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.400,007
0,11
Dağıtıcı Lisansı
213,730
1.979,241
41,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.233,971
0,10
Dağıtıcı Lisansı
85,000
2.017,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.102,000
0,09
Dağıtıcı Lisansı
57,772
1.834,805
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.892,577
0,08
Lisans Sahibinin Ünvanı
Lisans Tipi
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
İPRA ENERJİ A.Ş.
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. AŞ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ
YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM
SAN. AŞ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN.
AŞ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT
DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM
İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC.
LTD. ŞTİ.
CİTYPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN.
VE TİC. AŞ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SAN. VE
TİC. AŞ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SAN.
VE TİC. AŞ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN. A.Ş.
DAMLA OİL AKARYAKIT A.Ş.
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK A.Ş.
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR
İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
PASİFİK PETROLCÜLÜK A.Ş.
STARPET GARZAN AKARYAKIT
DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM
LTD.ŞTİ.
ÇLB PETROLCÜLÜK A.Ş.
18
Havacılık Denizcilik
Yakıtları
Yakıtları
0,000
0,000
0,000
0,000
Gazyağı
Genel
Payı (%)
Toplam
10.178,194
0,45
9.547,111
0,42
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Ünvanı
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV
PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON SAN.
VE TİC.A.Ş.
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT
DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SAN.
TİC. AŞ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM
ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM
TAŞIMACILIK İNŞ. İTH. İHR. SAN.VE TİC.
A.Ş.
PETSA PETROLCÜLÜK A.Ş.
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.
AŞ
BİRLEŞİK PETROL A.Ş.
OMC PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
THE SHELL COMPANY OF TURKEY
LİMİTED MERKEZİ LONDRA TÜRKİYE
ŞUBESİ
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN.
VE TİC. AŞ
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG
DAĞITIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SAN. VE
TİC. AŞ
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ
MADDELER SAN. TİC. A.Ş.
GARAJOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN.
VE TİC. AŞ
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM A.Ş.
Lisans Tipi
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
Payı (%)
Dağıtıcı Lisansı
113,000
1.526,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.639,000
0,07
Dağıtıcı Lisansı
32,457
1.468,112
78,960
0,000
0,000
41,563
0,000
1.621,092
0,07
Dağıtıcı Lisansı
63,000
1.458,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.521,000
0,07
Dağıtıcı Lisansı
29,645
1.172,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.202,453
0,05
Dağıtıcı Lisansı
56,171
1.144,240
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.200,411
0,05
Dağıtıcı Lisansı
4,000
1.191,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.195,000
0,05
Dağıtıcı Lisansı
54,000
975,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.029,000
0,05
Dağıtıcı Lisansı
14,304
781,771
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
796,075
0,04
Dağıtıcı Lisansı
0,000
741,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
741,000
0,03
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
54,000
0,000
662,000
700,133
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
716,000
700,133
0,03
0,03
İhrakiye
Teslimi Lisansı
0,000
0,000
0,000
693,578
0,000
0,000
0,000
693,578
0,03
Dağıtıcı Lisansı
22,364
615,603
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
637,967
0,03
Dağıtıcı Lisansı
12,624
586,596
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
599,220
0,03
Dağıtıcı Lisansı
1,000
579,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
580,000
0,03
Dağıtıcı Lisansı
0,000
541,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
541,120
0,02
Dağıtıcı Lisansı
7,000
463,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
0,02
Dağıtıcı Lisansı
3,000
385,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
388,000
0,02
19
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Ünvanı
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG
DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş.
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞ.
TURİZM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİC. A.Ş.
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM
VE DEPOLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ
A.Ş.
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK
VE KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. AŞ
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA
TAŞIMACILIĞI PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM İNŞ.
SAN.VE TİC.A.Ş.
EUROGAZ GAZ DAĞITIM A.Ş.
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Tipi
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
Payı (%)
Dağıtıcı Lisansı
52,000
265,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
317,000
0,01
Dağıtıcı Lisansı
15,000
277,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
292,000
0,01
Dağıtıcı Lisansı
15,062
187,562
0,000
0,000
0,000
18,308
0,000
220,931
0,01
Dağıtıcı Lisansı
0,000
176,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
176,620
0,01
İhrakiye
Teslimi Lisansı
0,000
0,000
0,000
172,000
0,000
0,000
0,000
172,000
0,01
Dağıtıcı Lisansı
2,000
111,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
113,000
0,01
Dağıtıcı Lisansı
4,000
96,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,00
Dağıtıcı Lisansı
0,000
0,000
0,000
69,436
0,000
0,000
0,000
69,436
0,00
Dağıtıcı Lisansı
9,409
59,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,543
0,00
Dağıtıcı Lisansı
0,000
66,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,000
0,00
0,000
0,000
0,000
53,000
0,000
0,000
0,000
53,000
0,00
0,000
0,000
0,000
52,932
0,000
0,000
0,000
52,932
0,00
4,000
48,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,000
0,00
0,000
0,000
0,000
2,344
0,000
0,000
0,000
2,344
0,00
0,000
1,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
Genel Toplam 182.107,995 1.884.578,792 46.245,200 117.759,388
3.532,677
790,315 24.627,975 2.259.642,342
100
İhrakiye
Teslimi Lisansı
GÖKÇEN HAVACILIK TAŞIMACILIK
İhrakiye
EĞİTİM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. Teslimi Lisansı
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SAN. VE
Dağıtıcı Lisansı
TİC. AŞ
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM VE TİC.
İhrakiye
LTD.ŞTİ.
Teslimi Lisansı
AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ İhrakiye
NAKLİYE SAN. VE TİC.A.Ş.
Teslimi Lisansı
İhrakiye
SPORTİF HAVACILIK VE TURİZM A.Ş.
Teslimi Lisansı
KAAN HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Benzin
Türleri
20
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.3. Ocak-Nisan 2016 Dönemi Lisans Sahibi Şirketlere Göre Yurtiçi Satış Miktarları (ton)
Lisans Sahibinin Ünvanı
Lisans Tipi
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel Toplam
Payı
(%)
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
112.374,463
1.476.134,712
53.256,090
119.764,775
5.312,658
711,833
0,000
1.767.554,530
22,08
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
143.288,666
1.126.934,828
45.568,895
0,000
2.323,723
216,874
0,000
1.318.332,986
16,47
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
163.085,173
1.018.574,011
2.069,825
0,000
0,000
67,879
0,000
1.183.796,887
14,79
Dağıtıcı Lisansı
74.261,042
589.456,098
6.265,320
0,000
0,000
692,965
0,000
670.675,425
8,38
BP PETROLLERİ A.Ş.
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
15.604,000
0,000
0,000
0,000
15.604,000
0,19
TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
35.443,965
373.970,457
2.024,860
0,000
0,000
193,484
0,000
411.632,766
5,14
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
17.074,770
272.646,684
48.451,280
0,000
0,000
48,689
0,000
338.221,424
4,22
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş
Dağıtıcı Lisansı
18.385,739
197.512,827
725,380
0,000
0,000
89,474
0,000
216.713,419
2,71
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL
RAFİNERİLERİ AŞ
Rafinerici Lisansı
1.973,781
205,346
52.810,594
98.261,362
0,000
18,307
62.278,681
215.548,072
2,69
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI AŞ
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
183.084,949
0,000
0,000
0,000
183.084,949
2,29
LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
13.308,715
159.406,465
1.599,580
0,000
0,000
311,588
0,000
174.626,348
2,18
ALTINBAŞ PETROL VE TİC. AŞ
Dağıtıcı Lisansı
7.635,786
158.256,366
635,640
0,000
0,000
24,142
0,000
166.551,934
2,08
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK
TAŞIMACILIK TİC. SAN. İTH. VE İHR.
AŞ
Dağıtıcı Lisansı
6.229,874
124.000,115
1.651,220
0,000
0,000
291,083
0,000
132.172,292
1,65
MİLAN PETROL SAN. VE TİC. AŞ
Dağıtıcı Lisansı
8.814,000
100.697,000
521,000
0,000
0,000
0,000
0,000
110.032,000
1,37
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
4.279,486
88.501,888
2.566,060
0,000
0,000
309,017
0,000
95.656,452
1,19
Dağıtıcı Lisansı
4.247,089
88.346,574
612,420
0,000
0,000
93,088
0,000
93.299,172
1,17
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
186,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,001
0,00
Dağıtıcı Lisansı
4.347,000
84.613,000
4.178,000
0,000
0,000
32,000
0,000
93.170,000
1,16
TECO PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC.A.Ş. Dağıtıcı Lisansı
4.402,703
77.388,363
6.831,140
0,000
0,000
1.111,692
0,000
89.733,898
1,12
SİYAM PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC.
A.Ş
Dağıtıcı Lisansı
3.062,000
63.988,000
1.193,000
0,000
0,000
25,000
0,000
68.268,000
0,85
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. AŞ
Dağıtıcı Lisansı
3.152,609
44.263,560
895,220
0,000
0,000
181,782
0,000
48.493,171
0,61
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİC.
AŞ
Dağıtıcı Lisansı
2.373,021
44.240,163
211,520
0,000
0,000
930,061
0,000
47.754,766
0,60
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA AŞ
Dağıtıcı Lisansı
1.885,000
43.176,000
1.703,000
0,000
0,000
91,000
0,000
46.855,000
0,59
DELTA AKARYAKIT TİC.A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
2.350,000
36.761,000
523,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39.634,000
0,50
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ
TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.A.Ş.
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE
TİC.LTD. ŞTİ.
21
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Ünvanı
Lisans Tipi
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel Toplam
Payı
(%)
Dağıtıcı Lisansı
307,384
13.324,362
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.631,746
0,17
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
25,027
0,000
23.143,838
2.001,000
0,000
0,000
25.169,865
0,31
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
1.620,124
33.258,455
100,010
0,000
0,000
67,841
0,000
35.046,430
0,44
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Dağıtıcı Lisansı
3.862,410
27.408,677
64,100
0,000
0,000
0,000
0,000
31.335,187
0,39
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM
SANAYİ AŞ
Dağıtıcı Lisansı
432,925
15.449,303
12.303,920
0,000
0,000
2.028,319
0,000
30.214,467
0,38
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ
YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SAN.
VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
117,481
28.755,865
330,030
0,000
0,000
0,000
0,000
29.203,376
0,36
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. A. Ş.
Dağıtıcı Lisansı
1.003,357
25.448,774
134,353
0,000
0,000
0,000
0,000
26.586,485
0,33
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM
SANAYİ AŞ
Dağıtıcı Lisansı
97,000
17.841,000
7.103,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25.041,000
0,31
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SAN.VE TİC. A. Ş.
Dağıtıcı Lisansı
1.403,355
18.562,606
23,240
0,000
0,000
0,000
0,000
19.989,201
0,25
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM
İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
Dağıtıcı Lisansı
489,685
17.712,707
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18.202,392
0,23
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
131,000
16.026,000
904,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17.061,000
0,21
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT
DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
648,104
15.862,167
22,700
0,000
0,000
0,000
0,000
16.532,971
0,21
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
335,122
14.261,617
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.596,739
0,18
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
2.073,843
11.700,718
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.774,561
0,17
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN. AŞ
Dağıtıcı Lisansı
948,231
11.140,005
25,140
0,000
0,000
164,772
0,000
12.278,149
0,15
CİTYPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
267,749
11.841,899
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.109,648
0,15
DAMLA OİL AKARYAKIT A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
734,095
11.273,894
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.007,989
0,15
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR
İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN.
VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
338,000
7.603,000
2.094,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.035,000
0,13
PASİFİK PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
609,355
9.413,067
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.022,422
0,13
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
117,955
9.383,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.501,763
0,12
STARPET GARZAN AKARYAKIT
DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
662,552
6.880,693
929,080
0,000
0,000
123,445
0,000
8.595,770
0,11
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ
DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
22
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Ünvanı
Lisans Tipi
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel Toplam
Payı
(%)
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN.
VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
36,997
7.249,624
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.286,621
0,09
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT
DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SAN.
VE TİC. AŞ
Dağıtıcı Lisansı
215,010
5.744,360
0,000
0,000
0,000
751,856
0,000
6.711,226
0,08
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET Dağıtıcı Lisansı
LTD.ŞTİ.
125,977
5.286,440
338,940
0,000
0,000
913,442
0,000
6.664,799
0,08
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ
TİCARET VE DAĞITIM LTD.ŞTİ
Dağıtıcı Lisansı
348,000
5.913,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.261,000
0,08
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ
OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SAN. VE TİC. A. Ş.
Dağıtıcı Lisansı
455,000
5.509,000
0,000
0,000
0,000
19,000
0,000
5.983,000
0,07
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SAN.
TİC. A. Ş.
Dağıtıcı Lisansı
101,521
5.629,666
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.731,187
0,07
ÇLB PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
113,117
5.327,807
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.440,924
0,07
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM
ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.
A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
210,590
4.012,214
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.222,804
0,05
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM
TAŞIMACILIK İNŞAAT İTH. İHR. SAN.
VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
190,000
3.475,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.665,000
0,05
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SAN.VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
6,000
3.119,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.125,599
0,04
PETSA PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
46,666
2.870,206
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.916,872
0,04
EUROGAZ GAZ DAĞITIM A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
199,535
2.501,454
111,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.811,989
0,04
THE SHELL COMPANY OF TURKEY
LİMİTED MERKEZİ LONDRA TÜRKİYE
ŞUBESİ
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
2.580,156
0,000
0,000
0,000
2.580,156
0,03
BİRLEŞİK PETROL A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
189,000
2.211,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.400,000
0,03
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
0,000
1.985,583
0,000
0,000
1.985,583
0,02
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
11,000
1.937,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.948,000
0,02
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG
DAĞITIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Dağıtıcı Lisansı
57,060
1.786,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.843,417
0,02
23
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Ünvanı
Lisans Tipi
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel Toplam
Payı
(%)
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
0,000
1.809,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.809,000
0,02
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE
İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
71,000
1.358,000
228,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.657,000
0,02
OMC PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
6,183
1.429,258
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.435,441
0,02
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
1.366,839
0,000
0,000
0,000
1.366,839
0,02
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİC. AŞ
Dağıtıcı Lisansı
29,953
1.111,602
0,000
0,000
0,000
223,492
0,000
1.365,047
0,02
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM AŞ
Dağıtıcı Lisansı
5,000
1.046,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.051,000
0,01
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG
DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Dağıtıcı Lisansı
182,000
737,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
919,000
0,01
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM
VE DEPOLAMA SAN. TİC. A.Ş
Dağıtıcı Lisansı
0,000
760,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
760,620
0,01
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ
MADDELER SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Dağıtıcı Lisansı
0,000
626,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
626,120
0,01
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK
VE KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
11,000
544,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
555,000
0,01
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ
ANONİM ŞİRKETİ
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
492,000
0,000
0,000
0,000
492,000
0,01
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
12,500
466,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
478,500
0,01
GARAJOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
SAN.VE TİC.AŞ.
Dağıtıcı Lisansı
7,000
463,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
0,01
KALKAVAN DENİZ NAKLİYAT GIDA
BİLGİSAYAR TİC.LTD. ŞTİ.
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
329,496
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
329,496
0,00
AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ İhrakiye Teslimi
NAKLİYE SAN. VE TİC. A. Ş.
Lisansı
0,000
309,431
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
309,431
0,00
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.
Dağıtıcı Lisansı
7,000
277,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,000
0,00
LTOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
0,000
24,269
0,000
0,000
0,000
236,844
0,000
261,113
0,00
AS FURKAN AKARYAKIT NAKLİYE
PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM TİCARET
A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
0,000
226,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
226,000
0,00
24
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Ünvanı
SUROİL İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM
MADENCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
Lisans Tipi
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel Toplam
Payı
(%)
Dağıtıcı Lisansı
93,949
73,463
15,913
0,000
0,000
0,000
0,000
183,325
0,00
GÖKÇEN HAVACILIK TAŞIMACILIK
İhrakiye Teslimi
EĞİTİM VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. Lisansı
0,000
0,000
0,000
138,469
0,000
0,000
0,000
138,469
0,00
KAAN HAVACILIK SAN. VE TİC. AŞ
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
135,000
0,000
0,000
0,000
135,000
0,00
MİR PETROLCÜLÜK A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
0,000
118,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118,641
0,00
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
4,000
110,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,410
0,00
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA
TAŞIMACILIĞI PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Dağıtıcı Lisansı
0,000
0,000
0,000
86,591
0,000
0,000
0,000
86,591
0,00
TRİPET PETROLCÜLÜK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
0,00
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ
PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
8,310
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,310
0,00
ASKAR AKARYAKIT DAĞITIM VE
PAZARLAMA A.Ş.
Dağıtıcı Lisansı
2,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
0,00
HİTİT AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Dağıtıcı Lisansı
0,000
1,327
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,327
0,00
SPORTİF HAVACILIK VE TURİZM AŞ
İhrakiye Teslimi
Lisansı
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
650.911,667
6.566.869,775
259.027,470
444.657,979
11.622,964 9.968,970
62.278,681
8.005.337,506
100
Genel Toplam
25
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.4. Dönemler Arası Toplam Yurtiçi Satışların Karşılaştırılması
Ürün Türü
Benzin Türleri
2015-Nisan
Miktar(Ton)
2016-Nisan
Pay(%)
Miktar(Ton)
Değişim (%)
Pay(%)
167.249,000
8,45
182.107,995
8,06
8,88
Motorin Türleri
1.659.212,000
83,81
1.884.578,792
83,40
13,58
Fuel Oil Türleri
30.095,000
1,52
46.245,200
2,05
53,66
Havacılık Yakıtları
98.559,000
4,98
117.759,388
5,21
19,48
Denizcilik Yakıtları
Gazyağı
Diğer Ürünler
Genel Toplam
0,000
0,00
3.532,677
0,16
-
3.228,000
0,16
790,315
0,03
-75,52
21.484,000
1,09
24.627,975
1,09
14,63
1.979.827,000
100
2.259.642,342
100
14,13
26
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.5. Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satışları ve Pazar Payları
Benzin
Türleri
Lisans Sahibinin Unvanı
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Gazyağı
Genel Toplam
Payı (%)
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
31.128,995
410.046,491
10.934,820
87,177
452.197,483
21,71
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
40.156,305
314.238,539
12.565,121
27,403
366.987,368
17,62
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
45.797,812
283.690,518
227,000
329.715,330
15,83
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
20.571,312
166.738,342
918,340
231,559
188.459,553
9,05
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
9.520,141
106.121,442
422,520
25,825
116.089,928
5,57
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
4.791,969
62.694,325
6.878,060
74.364,354
3,57
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
5.195,894
60.036,901
93,880
65.326,675
3,14
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
3.753,361
47.232,233
324,960
44,024
51.354,579
2,47
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2.287,398
47.219,014
50,280
0,000
49.556,692
2,38
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİC. SAN. İTH. VE İHR. A.Ş.
1.756,430
37.888,622
197,160
16,446
39.858,659
1,91
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2.496,000
30.338,000
30,000
32.864,000
1,58
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1.376,241
27.628,824
1.036,880
54,805
30.096,750
1,45
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1.381,000
26.700,000
583,000
2,000
28.666,000
1,38
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
1.271,442
27.048,118
300,740
43,207
28.663,508
1,38
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.264,280
24.881,359
46,640
1,962
26.194,241
1,26
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
884,000
18.298,000
130,000
6,000
19.318,000
0,93
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
726,294
15.860,565
38,140
47,192
16.672,191
0,80
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
942,929
13.906,206
184,300
33,634
15.067,070
0,72
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
593,000
12.889,000
128,000
13.610,000
0,65
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
720,000
11.078,000
0,000
11.798,000
0,57
1.076,143
8.470,968
0,000
9.547,111
0,46
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
304,041
8.352,011
0,000
8.656,052
0,42
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
456,488
8.096,079
14,050
8.566,617
0,41
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SAN. VE TİC.
A.Ş.
43,481
7.614,865
60,030
7.718,376
0,37
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
26,000
6.529,000
808,000
7.363,000
0,35
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
410,632
5.593,709
0,000
6.004,341
0,29
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
27
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin
Türleri
Lisans Sahibinin Unvanı
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Gazyağı
Genel Toplam
Payı (%)
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
132,358
4.301,181
1.438,580
17,938
5.890,057
0,28
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.
184,940
5.014,757
4,300
5.203,997
0,25
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
148,893
4.838,291
0,000
4.987,184
0,24
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
101,036
4.659,573
0,000
4.760,609
0,23
84,308
4.628,656
0,000
4.712,964
0,23
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
532,885
3.944,926
0,000
4.477,811
0,22
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
126,517
4.244,671
0,000
4.371,188
0,21
41,000
4.106,000
146,000
4.293,000
0,21
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
301,801
3.518,445
25,140
72,964
3.918,351
0,19
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
227,945
3.281,082
0,000
3.509,027
0,17
32,648
3.289,518
0,000
3.322,166
0,16
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
103,000
2.511,000
125,000
2.739,000
0,13
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
169,292
2.230,715
0,000
2.400,007
0,12
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.
213,730
1.979,241
41,000
2.233,971
0,11
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SAN. TİC. VE DAĞITIM LTD.ŞTİ.
85,000
2.017,000
0,000
2.102,000
0,10
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
57,772
1.834,805
0,000
1.892,577
0,09
113,000
1.526,000
0,000
0,000
1.639,000
0,08
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
32,457
1.468,112
78,960
41,563
1.621,092
0,08
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
63,000
1.458,000
0,000
1.521,000
0,07
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29,645
1.172,808
0,000
1.202,453
0,06
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAK. İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC.
A.Ş.
56,171
1.144,240
0,000
1.200,411
0,06
4,000
1.191,000
0,000
1.195,000
0,06
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE
TİC. A.Ş.
54,000
975,000
0,000
1.029,000
0,05
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
14,304
781,771
0,000
796,075
0,04
741,000
0,000
741,000
0,04
54,000
662,000
0,000
716,000
0,03
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON SAN. VE
TİC. A.Ş.
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
28
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin
Türleri
Lisans Sahibinin Unvanı
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Gazyağı
Genel Toplam
Payı (%)
700,133
0,000
700,133
0,03
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22,364
615,603
0,000
637,967
0,03
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
12,624
586,596
0,000
599,220
0,03
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,000
579,000
0,000
580,000
0,03
541,120
0,000
541,120
0,03
GARAJOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
7,000
463,000
0,000
470,000
0,02
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,000
385,000
0,000
388,000
0,02
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
52,000
265,000
0,000
317,000
0,02
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
15,000
277,000
0,000
292,000
0,01
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15,062
187,562
0,000
18,308
220,931
0,01
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE DEPOLAMA SAN.TİC. A.Ş.
176,620
0,000
176,620
0,01
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SAN.VE TİC.A.Ş.
2,000
111,000
0,000
113,000
0,01
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4,000
96,000
0,000
100,000
0,00
EUROGAZ GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
9,409
59,134
0,000
68,543
0,00
66,000
0,000
66,000
0,00
4,000
48,000
0,000
52,000
0,00
Genel Toplam 182.042,748 1.861.867,694
37.830,901
772,008
2.082.513,352
100
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. A.Ş.
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
KADOOĞLU
1,91%
ALTINBAŞ
2,38%
LUKOİL
2,47%
DİĞER
16,74%
OMV POAŞ
21,71%
AYTEMİZ
3,14%
TP
3,57%
TOTAL
5,57%
BP
9,05%
OPET
17,62%
SHELL&TURCAS
15,83%
Şekil 3.1. Nisan 2016 Döneminde Akaryakıt Satışlarının Dağıtıcılara Göre Dağılımı
30
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.6. Dağıtıcı Lisansı Sahiplerine Göre Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) İle Yapılan Akaryakıt Satışları (ton)
(Dağıtıcı lisansı sahiplerinin elektronik sistemler kullanarak son kullanıcıya yapmış olduğu satış miktarıdır)
Lisans Sahibinin Unvanı
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ
Ürün Türü
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Motorin
Firma Toplamı
Motorin
Firma Toplamı
31
Akaryakıt - Taşıt Tanıma
Sistemi - ÖTV’li
4.155,441
88.915,892
93.071,332
2.484,000
41.633,000
44.117,000
2.430,139
50.784,276
53.214,415
1.393,902
29.944,684
31.338,586
255,590
11.586,695
11.842,285
75,041
1.926,578
2.001,619
63,660
1.837,860
1.901,520
43,762
1.016,778
1.060,540
41,726
792,273
834,000
26,196
26,196
1,000
1,000
Akaryakıt - Taşıt
Tanıma Sistemi ÖTV’siz
1,742
1,428
3,170
12,000
15,000
27,000
250,734
213,651
464,385
2,241
21,658
23,899
3,258
46,913
50,171
Toplam
4.157,183
88.917,320
93.074,503
2.496,000
41.648,000
44.144,000
2.680,873
50.997,927
53.678,800
1.396,143
29.966,342
31.362,485
255,590
11.586,695
11.842,285
75,041
1.926,578
2.001,619
63,660
1.837,860
1.901,520
43,762
1.016,778
1.060,540
44,985
839,186
884,171
26,196
26,196
1,000
1,000
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Unvanı
Akaryakıt - Taşıt Tanıma
Sistemi - ÖTV’li
Ürün Türü
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Motorin
Firma Toplamı
Genel Toplam
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET AŞ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,450
5,652
6,102
0,313
45,310
45,623
0,082
21,393
21,475
239.481,692
Akaryakıt - Taşıt
Tanıma Sistemi ÖTV’siz
568,625
Toplam
0,450
5,652
6,102
0,313
45,310
45,623
0,082
21,393
21,475
240.050,318
Tablo 3.7. Nisan 2016 Döneminde Bayi Satışı Toplam Pazar Payı %1’i Geçen Dağıtıcılar (Benzin Türleri-litre)*
İstasyon
Pompa Satış
Lisans Sahibinin Ünvanı
Köy Pompası
Satış
Tarımsal Satış
Amaçlı Tanker Satış
Dış Satış
Toplam
Satış
Pazar
Payı(%)
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
59.481.293
1.430
316.472
59.799.195
25,40%
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
52.137.309
197.584
52.334.893
22,23%
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
40.720.083
294.576
41.014.659
17,42%
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
26.923.385
100.336
27.023.721
11,48%
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
12.553.318
35.946
12.589.263
5,35%
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
6.750.008
548
8.024
6.758.580
2,87%
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
6.192.931
18.388
6.211.319
2,64%
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
4.936.737
2.360
27.272
4.966.369
2,11%
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3.246.924
1.989
3.248.913
1,38%
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2.888.318
3.579
15.903
2.907.799
1,24%
18.425.865
12.236
104.071
18.542.173
7,88%
234.256.172
20.153
1.120.561 235.396.886
100,00%
DİĞER
GENEL TOPLAM
* Bu tabloda yer alan veriler; bayi otomasyon sisteminden edinilmiş veriler olup, günlük verilerin istasyon otomasyon sistemlerinden işlenmeksizin
Kurumumuza ulaşması sebebiyle; verilerde arızalardan kaynaklanan sapmalar olabilir.
32
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 3.8. Nisan 2016 Döneminde Bayi Satışı Toplam Pazar Payı %1’i Geçen Dağıtıcılar (Motorin Türleri-litre)*
Lisans Sahibinin Ünvanı
İstasyon
Pompa Satış
Köy
Pompası
Satış
Tarımsal
Satış
Amaçlı
Tanker
Satış
Dış Satış
Toplam Satış
Pazar
Payı(%)
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
281.132.444 21.961.095 16.453.554
166.229.491
485.776.584
22,89%
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
240.022.941
394.801
5.061.309
108.600.417
354.079.468
16,69%
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
271.356.413
40.006
4.112.304
59.780.957
335.289.679
15,80%
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
127.345.304
17.204
1.433.884
68.113.894
196.910.285
9,28%
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
75.370.284
116.254
850.404
50.397.812
126.734.754
5,97%
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
57.310.835
17.788
1.184.390
12.978.127
71.491.140
3,37%
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
53.410.843
24.586
704.471
14.181.186
68.321.086
3,22%
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
42.412.080
77.719
994.953
13.748.191
57.232.944
2,70%
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
34.531.278
29.637
385.894
11.892.146
46.838.955
2,21%
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTH. VE İHR. A.Ş.
23.476.139
59.197
408.904
21.521.002
45.465.243
2,14%
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29.733.091
122.768
1.122.618
5.496.425
36.474.902
1,72%
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
23.775.435
138.130
445.552
9.843.064
34.202.181
1,61%
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17.282.703
287.337
682.655
14.442.901
32.695.596
1,54%
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
22.661.171
162.403
851.164
8.990.512
32.665.250
1,54%
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
14.770.160
55.846
246.242
6.093.241
21.165.490
1,00%
114.413.727
93.363
1.913.965
60.081.478
176.502.533
8,32%
1.429.004.849 23.598.132 36.852.262
632.390.845
2.121.846.089
100,00%
DİĞER
GENEL TOPLAM
*Bu tabloda yer alan veriler; bayi otomasyon sisteminden edinilmiş veriler olup, günlük verilerin istasyon otomasyon sistemlerinden işlenmeksizin
Kurumumuza ulaşması sebebiyle; verilerde arızalardan kaynaklanan sapmalar olabilir.
33
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
TİCARET
34
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 4.1. Nisan 2016 Dönemi Lisans Sahiplerine Yapılan Satış Miktarları* (ton)
Lisans Sahibinin Unvanı
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ
Ürün Türü
187.785,394
80,57
Motorin Türleri
949.207,663
949.207,663
61,17
Fuel Oil Türleri
39.604,764
39.604,764
97,48
Havacılık Yakıtları
250.084,556
140.584,143
390.668,700
97,07
Denizcilik Yakıtları
71.849,617
2.965,925
74.815,542
82,46
Gazyağı
753,747
753,747
100,00
Diğer Ürünler
2.196,190
2.196,190
99,97
321.934,173
1.323.097,826
1.645.032,000
70,86
Benzin Türleri
10.409,824
10.409,824
4,47
Motorin Türleri
144.185,071
58.411,211
202.596,282
13,06
Havacılık Yakıtları
9.122,840
9.122,840
2,27
Denizcilik Yakıtları
3.835,632
12.033,397
15.869,029
17,49
Diğer Ürünler
0,720
0,720
0,03
167.553,367
70445,328
237.998,695
10,25
Benzin Türleri
5.222,090
5.222,090
2,24
Motorin Türleri
111.118,805
111.118,805
7,16
116.340,894
116.340,894
5,01
Benzin Türleri
13.071,796
13.071,796
5,61
Motorin Türleri
52.707,402
27.577,599
80.285,001
5,17
Şirket Toplamı
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
65.779,198
27577,599
93.356,797
4,02
Benzin Türleri
10.325,761
10.325,761
4,43
Motorin Türleri
57.370,150
3.986,232
61.356,382
3,95
Fuel Oil Türleri
552,520
552,520
1,36
Havacılık Yakıtları
576,000
576,000
0,14
68.824,431
3986,232
72.810,663
3,14
Benzin Türleri
2.289,738
2.289,738
0,98
Motorin Türleri
40.544,116
8.756,172
49.300,288
3,18
Fuel Oil Türleri
266,050
266,050
0,65
43.099,904
8756,172
51.856,076
2,23
Şirket Toplamı
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel
Toplamdaki
Payı (%)
187.785,394
Şirket Toplamı
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Toplam
Şirket Toplamı
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Transit
Rejime Tabi
Benzin Türleri
Şirket Toplamı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Serbest
Dolaşımda
(Yurtiçi)
İhraç Kayıtlı
Şirket Toplamı
35
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Unvanı
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE DEPOLAMA SAN.TİC. A.Ş.
Ürün Türü
27,000
0,01
Motorin Türleri
21.682,000
21.682,000
1,40
Fuel Oil Türleri
133,000
133,000
0,33
21.842,000
21.842,000
0,94
3,722
3,722
0,00
14.127,879
14.127,879
0,91
73,000
73,000
0,18
14.204,601
14.204,601
0,61
Benzin Türleri
2,830
2,830
0,00
Motorin Türleri
2.955,000
9.500,000
12.455,000
0,80
2.957,830
9500
12.457,830
0,54
Benzin Türleri
2.461,280
2.461,280
1,06
Motorin Türleri
7.974,895
7.974,895
0,51
10.436,175
10.436,175
0,45
373,610
373,610
0,16
Şirket Toplamı
Şirket Toplamı
Benzin Türleri
Motorin Türleri
6.747,610
6.747,610
0,43
7.121,220
7.121,220
0,31
5.339,457
5.339,457
0,34
5.339,457
5.339,457
0,23
Benzin Türleri
28,707
28,707
0,01
Motorin Türleri
4.813,101
4.813,101
0,31
4.841,808
4.841,808
0,21
4.218,000
4.218,000
0,27
4.218,000
4.218,000
0,18
6,708
6,708
0,00
Şirket Toplamı
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Şirket Toplamı
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Benzin Türleri
Motorin Türleri
4.195,681
4.195,681
0,27
4.202,389
4.202,389
0,18
Benzin Türleri
25,353
25,353
0,01
Motorin Türleri
3.923,283
3.923,283
0,25
3.948,636
3.948,636
0,17
Şirket Toplamı
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel
Toplamdaki
Payı (%)
27,000
Şirket Toplamı
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Toplam
Benzin Türleri
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
Motorin Türleri
SAN. VE TİC. A.Ş.
Fuel Oil Türleri
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
Transit
Rejime Tabi
Benzin Türleri
Şirket Toplamı
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Serbest
Dolaşımda
(Yurtiçi)
İhraç Kayıtlı
Şirket Toplamı
36
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Unvanı
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ
CANPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Türü
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER SAN.TİC. A.Ş.
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PLUSPET PETROL ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
2.975,912
2.975,912
0,19
2.975,912
2.975,912
0,13
1.693,034
1.693,034
0,11
1.693,034
1.693,034
0,07
1.662,676
1.662,676
0,11
1.662,676
1.662,676
0,07
126,134
126,134
0,05
Motorin Türleri
1.417,802
1.417,802
0,09
1.543,936
1.543,936
0,07
1.519,903
1.519,903
0,38
1.519,903
1.519,903
0,07
1.347,120
1.347,120
0,09
1.347,120
1.347,120
0,06
Benzin Türleri
5,000
5,000
0,00
Motorin Türleri
977,000
977,000
0,06
Havacılık Yakıtları
Şirket Toplamı
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
982,000
982,000
0,04
Benzin Türleri
8,430
8,430
0,00
Motorin Türleri
916,000
916,000
0,06
8,430
916
924,430
0,04
Benzin Türleri
881,553
881,553
0,38
Motorin Türleri
31,774
31,774
0,00
913,327
913,327
0,04
51,147
457,341
508,488
0,03
51,147
457,341
508,488
0,02
419,000
419,000
0,03
Şirket Toplamı
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
Motorin Türleri
419,000
419,000
0,02
Havacılık Yakıtları
Şirket Toplamı
362,877
362,877
0,09
Denizcilik Yakıtları
50,000
50,000
0,06
362,877
50
412,877
0,02
189,983
189,983
0,01
189,983
189,983
0,01
Şirket Toplamı
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET
VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
Genel
Toplamdaki
Payı (%)
Şirket Toplamı
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Toplam
Şirket Toplamı
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Transit
Rejime Tabi
Benzin Türleri
Şirket Toplamı
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
Serbest
Dolaşımda
(Yurtiçi)
İhraç Kayıtlı
Motorin Türleri
Şirket Toplamı
37
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Lisans Sahibinin Unvanı
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED MERKEZİ LONDRA
TÜRKİYE ŞUBESİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
Ürün Türü
Havacılık Yakıtları
KAAN HAVACILIK SANAY İ VE TİCARET AŞ
SPORTİF HAVACILIK VE TURİZM AŞ
ZONAİR İHRAKİYE AKARYAKIT MADENİ YAĞ LPG SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
Transit
Rejime Tabi
Toplam
Genel
Toplamdaki
Payı (%)
166,179
166,179
0,04
166,179
166,179
0,01
Benzin Türleri
10,000
10,000
0,00
Motorin Türleri
147,000
147,000
0,01
157,000
157,000
0,01
Şirket Toplamı
Şirket Toplamı
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Serbest
Dolaşımda
(Yurtiçi)
İhraç Kayıtlı
Motorin Türleri
64,000
64,000
0,00
64,000
64,000
0,00
20,000
20,000
0,00
20,000
20,000
0,00
4,701
4,701
0,00
4,701
4,701
0,00
2,000
2,000
0,00
Şirket Toplamı
2,000
2,000
0,00
Genel Toplam
321.934,173
1.877.890,960
121.688,672
2.321.513,806
100,00
Şirket Toplamı
Havacılık Yakıtları
Şirket Toplamı
Havacılık Yakıtları
Şirket Toplamı
Havacılık Yakıtları
*Aynı hükmi şahsın birden fazla lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyetler esnasında gerçekleştirdiği aktarma işlemleri de dahil edilmiştir.
38
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TESLİMLER
39
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 5.1. Nisan 2016 Dönemi Toplam Petrol Ürünü Teslimlerinin Şirketlere ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı (ton)
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
31.128,995
12,463
401.901,317
8.178,000
8.245,220
9.521,820
1.413,000
0,000
0,000
42.490,702
0,000
22.309,502
87,177
0,000
0,000
525.288,197
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
40.194,027
0,000
297.693,664
16.804,748
13.090,848
3.227,620
9.337,501
0,000
0,000
0,000
0,000
2.323,723
27,403
0,000
0,000
382.699,533
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.
45.797,812
0,000
280.969,150
1.663,314
2.934,489
227,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
331.591,765
BP PETROLLERİ A.Ş.
20.571,312
0,000
166.604,320
80,685
53,337
918,340
0,000
0,000
0,000
5.133,000
0,000
0,000
231,559
0,000
0,000
193.592,553
TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.
9.520,141
0,000
105.834,995
286,447
0,000
422,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,825
0,000
0,000
116.089,928
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.
4.791,969
0,000
57.202,762
5.412,945
141,854
1.233,180
5.644,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74.427,591
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
5.195,894
0,000
59.932,666
104,235
0,000
93,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65.326,675
0,000
15,062
0,000
0,000
187,562
0,000
0,000
8.414,299
0,000
26.290,235
0,000
0,000
0,000
18,307
24.627,975
59.553,440
LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş.
3.753,361
0,000
47.232,233
0,000
0,000
324,960
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,024
0,000
0,000
51.354,579
ALTINBAŞ PETROL VE TİC. A.Ş.
2.287,398
0,000
40.618,661
4.384,130
2.484,737
50,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49.825,207
0,000
0,000
0,000
0,000
3.380,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44.515,000
0,000
0,000
0,000
47.895,000
1.756,430
0,000
37.888,622
0,000
0,000
197,160
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,446
0,000
0,000
39.858,659
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36.646,862
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36.646,862
101,036
0,000
4.659,573
0,000
25,027
0,000
0,000
0,000
0,000
6.155,298
0,000
24.075,001
0,000
0,000
0,000
35.015,935
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2.496,000
0,000
30.338,000
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32.864,000
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİC.
LTD.ŞTİ.
1.381,000
0,000
26.700,000
0,000
1.478,000
583,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
30.144,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
1.376,241
0,000
27.628,824
0,000
0,000
1.036,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54,805
0,000
0,000
30.096,750
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
1.271,442
0,000
27.048,118
0,000
0,000
300,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43,207
0,000
0,000
28.663,508
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
SAN. VE TİC.A.Ş.
1.264,280
0,000
23.162,800
1.718,559
759,718
46,640
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,962
0,000
0,000
26.953,960
SİYAM PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş
.(S OIL)
884,000
0,000
17.729,000
569,000
0,000
130,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
19.318,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİC.A.Ş.
726,294
0,000
15.860,565
0,000
0,000
38,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,192
0,000
0,000
16.672,191
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş.
942,929
0,000
13.906,206
0,000
0,000
184,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,634
0,000
0,000
15.067,070
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
593,000
0,000
12.889,000
0,000
0,000
128,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.610,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.835,000
0,000
0,000
0,000
12.835,000
720,000
0,000
11.078,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.798,000
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ
A.Ş.
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİC. A.Ş.
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK
TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT
A.Ş.
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
CYE PETROL TİC.LTD.ŞTİ.
DELTA AKARYAKIT TİC.A.Ş.
40
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
456,488
0,000
8.096,079
0,000
1.611,576
14,050
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.178,194
1.076,143
0,000
8.470,968
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.547,111
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
304,041
0,000
8.352,011
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.656,052
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ
YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SAN. VE
TİC.A.Ş.
43,481
0,000
7.614,865
0,000
0,000
60,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.718,376
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM
SANAYİ A.Ş.
26,000
0,000
6.529,000
0,000
0,000
808,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.363,000
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SAN. VE TİC.A.Ş.
410,632
0,000
5.593,709
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.004,341
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ
A.Ş.
132,358
0,000
4.301,181
0,000
0,000
1.438,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,938
0,000
0,000
5.890,057
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM
VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.
184,940
0,000
5.014,757
0,000
0,000
4,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.203,997
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.001,000
0,000
0,000
0,000
5.001,000
148,893
0,000
4.838,291
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.987,184
84,308
0,000
4.628,656
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.712,964
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
532,885
0,000
3.944,926
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.477,811
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
126,517
0,000
4.244,671
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.371,188
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
41,000
0,000
4.106,000
0,000
0,000
146,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.293,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN. A.Ş.
301,801
0,000
3.518,445
0,000
0,000
25,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,964
0,000
0,000
3.918,351
DAMLA OİL AKARYAKIT A.Ş.
227,945
0,000
3.281,082
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.509,027
32,648
0,000
3.289,518
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.322,166
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT
İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
103,000
0,000
2.511,000
0,000
0,000
125,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.739,000
PASİFİK PETROLCÜLÜK A.Ş.
169,292
0,000
2.230,715
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.400,007
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA A.Ş.
213,730
0,000
1.979,241
0,000
0,000
41,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.233,971
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM
LTD.ŞTİ.
85,000
0,000
2.017,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.102,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM
İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.
CİTYPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK A.Ş.
41
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
ÇLB PETROLCÜLÜK A.Ş.
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
57,772
0,000
1.834,805
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.892,577
113,000
0,000
1.526,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.639,000
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.
32,457
0,000
1.468,112
0,000
0,000
78,960
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,563
0,000
0,000
1.621,092
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM
VE GAZ İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
63,000
0,000
1.458,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.521,000
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ
TİC.A.Ş.
29,645
0,000
1.172,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.202,453
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM
ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.
56,171
0,000
1.144,240
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.200,411
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
4,000
0,000
1.191,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.195,000
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM
TAŞIMACILIK İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE
TİC. A.Ş.
54,000
0,000
975,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.029,000
PETSA PETROLCÜLÜK A.Ş.
14,304
0,000
781,771
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
796,075
0,000
0,000
741,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
741,000
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV
PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON SAN. VE
TİC.A.Ş.
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş
BİRLEŞİK PETROL A.Ş.
54,000
0,000
662,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
716,000
OMC PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
0,000
0,000
700,133
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700,133
THE SHELL COMPANY OF TURKEY
LİMİTED MERKEZİ LONDRA TÜRKİYE
ŞUBESİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
693,578
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
693,578
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
22,364
0,000
615,603
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
637,967
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG
DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
12,624
0,000
586,596
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
599,220
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
1,000
0,000
579,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
580,000
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ
MADDELER SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
541,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
541,120
A/B PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
473,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
473,000
GARAJOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
7,000
0,000
463,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM
NAKLİYAT VE MADENCİLİK TİCARET LTD.
ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
410,789
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
410,789
42
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM A.Ş.
3,000
0,000
385,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
388,000
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ
PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
323,400
0,000
0,000
0,000
323,400
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
52,000
0,000
265,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
317,000
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT
TURİZM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
15,000
0,000
277,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
292,000
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİC.A.Ş.
15,062
0,000
187,562
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,308
0,000
0,000
220,931
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE
DEPOLAMA SAN. TİC.A.Ş.
0,000
0,000
176,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
176,620
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ
ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,000
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE
KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.
2,000
0,000
111,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
113,000
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
4,000
0,000
96,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA
TAŞIMACILIĞI PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT
SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,436
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,436
EUROGAZ GAZ DAĞITIM A.Ş.
9,409
0,000
59,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,543
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
66,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,000
AKINTÜRK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ
NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
59,000
KAAN HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,000
GÖKÇEN HAVACILIK TAŞIMACILIK EĞİTİM
VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,932
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,932
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
4,000
0,000
48,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,000
DOĞAN TURİZM SANAYİ VE TİCARET
NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,344
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,344
AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ
NAKLİYE SAN. VE TİC.A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
772,008
18,307
Genel Toplam
182.080,470
27,525 1.819.552,099
39.202,063
35.322,803 21.435,520
43
16.395,381
8.414,299
0,000
117.759,388
0,000 111.441,626
24.627,975 2.377.049,465
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 5.2. Ocak-Nisan 2016 Dönemi Toplam Petrol Ürünü Teslimlerinin Şirketlere ve Ürün Türlerine Göre Dağılımı (ton)
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
Bayiye
Teslim
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer Teslim
Genel Toplam
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
112.362,000
12,463
1.381.651,830
63.136,000
32.758,803
47.646,090
5.610,000
0,000
0,000
119.764,775
110,000
69.233,053
711,833
0,000
0,000
1.832.996,847
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş
143.264,639
24,026
1.025.536,795
68.466,164
37.672,392
18.574,860
22.473,503
4.520,532
0,000
0,000
0,000
2.323,723
216,874
0,000
0,000
1.323.073,510
SHELL & TURCAS PETROL
A.Ş.
163.085,173
0,000
1.000.092,985
6.582,292
11.898,734
2.069,825
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,879
0,000
0,000
1.183.796,887
BP PETROLLERİ A.Ş.
74.261,042
0,000
587.911,554
672,863
871,681
5.918,320
347,000
0,000
0,000
15.604,000
0,000
0,000
692,965
0,000
0,000
686.279,425
TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.
35.443,965
0,000
372.803,727
1.166,730
0,000
2.024,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
193,484
0,000
0,000
411.632,766
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.
17.074,770
0,000
190.400,882
81.779,184
466,618
17.590,860
30.860,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,689
0,000
0,000
338.221,424
0,000
0,000
0,000
0,000
5.200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
214.840,777
0,000
0,000
0,000
220.040,777
18.385,739
0,000
196.955,003
557,824
0,000
725,380
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,474
0,000
0,000
216.713,419
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL
RAFİNERİLERİ A.Ş.
0,000
1.973,781
0,000
0,000
205,346
0,000
0,000
52.810,594
0,000
98.261,362
0,000
0,000
0,000
18,307
62.278,681
215.548,072
THY OPET HAVACILIK
YAKITLARI A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183.084,949
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183.084,949
LUKOİL EURASIA PETROL
A.Ş.
13.308,715
0,000
159.406,465
0,000
0,000
1.599,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
311,588
0,000
0,000
174.626,348
ALTINBAŞ PETROL VE TİC.
A.Ş.
7.635,786
0,000
132.044,341
15.862,383
10.349,642
635,640
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,142
0,000
0,000
166.551,934
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK
TAŞIMACILIK TİC. SAN. İTH.
VE İHR. A.Ş.
6.229,874
0,000
124.000,115
0,000
0,000
1.651,220
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,083
0,000
0,000
132.172,292
307,384
0,000
13.324,362
0,000
25,027
0,000
0,000
0,000
0,000
23.143,838
0,000
77.253,955
0,000
0,000
0,000
114.054,566
MİLAN PETROL SAN. VE
TİC. A.Ş.
8.814,000
0,000
100.697,000
0,000
0,000
521,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
110.032,000
TURKUAZ PETROL
ÜRÜNLERİ A.Ş.
4.279,486
0,000
88.501,888
0,000
0,000
2.566,060
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
309,017
0,000
0,000
95.656,452
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.
A.Ş.
4.247,089
0,000
78.180,725
6.873,224
3.478,626
612,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
93,088
0,000
0,000
93.485,172
TERMOPET AKARYAKIT
NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
4.347,000
0,000
78.332,000
0,000
6.281,000
4.178,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32,000
0,000
0,000
93.170,000
TECO PETROLCÜLÜK SAN.
VE TİC. A.Ş.
4.402,703
0,000
77.388,363
0,000
0,000
6.831,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.111,692
0,000
0,000
89.733,898
SİYAM PETROLCÜLÜK SAN.
VE TİC. A.Ş .(S OIL)
3.062,000
0,000
61.759,000
2.229,000
0,000
1.193,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
68.268,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ
TİCARET A.Ş.
3.152,609
0,000
44.263,560
0,000
0,000
895,220
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
181,782
0,000
0,000
48.493,171
KALELİ BEST OİL
PETROLCÜLÜK TİC. A.Ş.
2.373,021
0,000
44.240,163
0,000
0,000
211,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
930,061
0,000
0,000
47.754,766
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA A.Ş.
1.885,000
0,000
43.176,000
0,000
0,000
1.703,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
91,000
0,000
0,000
46.855,000
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ
VE TİC.A.Ş.
AYTEMİZ AKARYAKIT
DAĞITIM A.Ş.
SOCAR TURKEY PETROL
ENERJİ DAĞITIM SAN. VE
TİC. A.Ş.
44
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
CYE PETROL TİC.LTD.ŞTİ
Bayiye
Teslim
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer Teslim
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44.605,000
0,000
0,000
0,000
44.605,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET
A.Ş.
2.350,000
0,000
36.761,000
0,000
0,000
523,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39.634,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM
A.Ş.
1.620,124
0,000
26.851,671
0,000
6.406,783
100,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,841
0,000
0,000
35.046,430
İPRA ENERJİ A.Ş.
3.862,410
0,000
27.408,677
0,000
0,000
64,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31.335,187
RMG PETROL ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SANAYİ A.Ş.
432,925
0,000
15.449,303
0,000
0,000
12.303,920
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.028,319
0,000
0,000
30.214,467
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ
MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SAN. VE TİC.
A.Ş.
117,481
0,000
28.755,865
0,000
0,000
330,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29.203,376
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC.A.Ş.
1.003,357
0,000
25.448,774
0,000
0,000
134,353
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26.586,485
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
DAĞITIM SANAYİ A.Ş.
97,000
0,000
17.841,000
0,000
0,000
7.103,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25.041,000
1.403,355
0,000
18.562,606
0,000
0,000
23,240
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19.989,201
MFD AKARYAKIT
NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
489,685
0,000
17.712,707
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18.202,392
AS GOLDOİL AKARYAKIT
DAĞITIM SAN. VE TİC.A.Ş.
131,000
0,000
16.026,000
0,000
0,000
904,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17.061,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17.006,583
0,000
0,000
0,000
17.006,583
OZAN ENERJİ LPG
AKARYAKIT DAĞITIM VE
NAKLİYE TİCARET A.Ş.
648,104
0,000
15.862,167
0,000
0,000
22,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16.532,971
MEMOİL AKARYAKIT
DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
335,122
0,000
14.261,617
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.596,739
CLASSOİL AKARYAKIT
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
2.073,843
0,000
11.700,718
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.774,561
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK
SAN. A.Ş.
948,231
0,000
11.140,005
0,000
0,000
25,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
164,772
0,000
0,000
12.278,149
CİTYPET PETROLCÜLÜK
A.Ş.
267,749
0,000
11.841,899
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.109,648
DAMLA OİL AKARYAKIT A.Ş.
734,095
0,000
11.273,894
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.007,989
PARS PETROL MADENİ
YAĞLAR İTH. İHR.
PAZARLAMA SAN. VE TİC.
A.Ş.
338,000
0,000
7.603,000
0,000
0,000
2.094,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.035,000
PASİFİK PETROLCÜLÜK A.Ş.
609,355
0,000
9.413,067
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.022,422
TURKISH OIL
PETROLCÜLÜK A.Ş.
117,955
0,000
9.383,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.501,763
VTM AKARYAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE
TİC.A.Ş.
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK
TİC. VE SAN. A.Ş.
45
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
STARPET GARZAN
AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA A.Ş.
Bayiye
Teslim
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer Teslim
Genel Toplam
662,552
0,000
6.880,693
0,000
0,000
929,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
123,445
0,000
0,000
8.595,770
36,997
0,000
7.249,624
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.286,621
DOĞAL KAYNAKLAR
AKARYAKIT DAĞITIM VE
GAZ İŞLETMELERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
215,010
0,000
5.744,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
751,856
0,000
0,000
6.711,226
MAVİ GÖK-DENİZ
AKARYAKIT DAĞITIM İTH.
İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
125,977
0,000
5.286,440
0,000
0,000
338,940
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
913,442
0,000
0,000
6.664,799
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA NAKLİYE SAN.
TİC. VE DAĞITIM LTD.ŞTİ.
348,000
0,000
5.913,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.261,000
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ
OTOMOTİV PLASTİK METAL
VE ENJEKSİYON SAN. VE
TİC. A.Ş.
455,000
0,000
5.509,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
5.983,000
EKODİZEL AKARYAKIT
DAĞITIM SAN. TİC. A.Ş.
101,521
0,000
5.629,666
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.731,187
ÇLB PETROLCÜLÜK A.Ş.
113,117
0,000
5.327,807
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.440,924
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM
ULUSLARARASI NAKLİYE
İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE
TİC. A.Ş.
210,590
0,000
4.012,214
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.222,804
MOLAVER AKARYAKIT
DAĞITIM TAŞIMACILIK
İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE
TİC. A.Ş.
190,000
0,000
3.475,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.665,000
6,000
0,000
3.119,599
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.125,599
ASTPET AKARYAKIT
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
LİG AKARYAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE
TİC. A.Ş.
PETSA PETROLCÜLÜK A.Ş.
EUROGAZ GAZ DAĞITIM A.Ş.
THE SHELL COMPANY OF
TURKEY LİMİTED MERKEZİ
LONDRA TÜRKİYE ŞUBESİ
BİRLEŞİK PETROL A.Ş.
46,666
0,000
2.870,206
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.916,872
199,535
0,000
2.501,454
0,000
0,000
111,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.811,989
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.580,156
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.580,156
189,000
0,000
2.211,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.400,000
YÖRPET AKARYAKIT
DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
11,000
0,000
1.937,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.948,000
A/B PETROL ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
1.903,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.903,000
57,060
0,000
1.786,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.843,417
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG
CNG DAĞITIM SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
46
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
Bayiye
Teslim
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer Teslim
Genel Toplam
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
1.809,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.809,000
ENKO PETROLCÜLÜK
NAKLİYE İNŞ. TURİZM GIDA
SAN. VE TİC. A.Ş.
71,000
0,000
1.358,000
0,000
0,000
228,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.657,000
SEYMEN PETROL
İNŞ. TURİZM NAK. VE
MADENCİLİK TİC.LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
1.554,193
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.554,193
OMC PETROL ÜRÜNLERİ
A.Ş.
6,183
0,000
1.429,258
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.435,441
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM
VE TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.366,839
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.366,839
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM
TİC.A.Ş.
29,953
0,000
1.111,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
223,492
0,000
0,000
1.365,047
5,000
0,000
1.046,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.051,000
182,000
0,000
737,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
919,000
MİMAG PETROL AKARYAKIT
DAĞITIM VE DEPOLAMA
SAN. TİC. A.Ş.
0,000
0,000
760,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
760,620
AS-MİRA PETROL VE KİMYA
ÜRÜNLERİ NAKLİYE SAN. VE
TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
309,431
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
373,310
0,000
0,000
0,000
682,741
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE
KİMYEVİ MADDELER SANAYİ
TİCARET A.Ş.
0,000
0,000
626,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
626,120
DOĞAN TURİZM SAN. VE
TİC. NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
620,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
620,000
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ
SANAYİ PAZARLAMA LTD.
ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
8,310
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
552,400
0,000
0,000
0,000
560,710
11,000
0,000
544,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
555,000
EKSEN PETROLCÜLÜK
DAĞITIM A.Ş.
ANA AKARYAKIT LPG LNG
CNG DAĞITIM SAN. VE TİC.
A.Ş.
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ
PLASTİK VE KAUÇUK SAN.
VE TİC. A.Ş.
GÜNEYDOĞU HAVACILIK
İŞLETMESİ A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
492,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
492,000
NAFTA AKARYAKIT
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
12,500
0,000
466,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
478,500
GARAJOİL AKARYAKIT
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
7,000
0,000
463,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
KALKAVAN DENİZ NAKLİYAT
GIDA BİLGİSAYAR TİC.LTD.
ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
329,496
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
329,496
LİNK KİMYA PETROL
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ.
7,000
0,000
277,000
0,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,000
LTOİL AKARYAKIT DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
24,269
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
236,844
0,000
0,000
261,113
47
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
Bayiye
Teslim
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer Teslim
Genel Toplam
AS FURKAN AKARYAKIT
NAKLİYE PAZARLAMA İNŞ.
TURİZM TİC. A.Ş.
0,000
0,000
226,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
226,000
AKINTÜRK PETROL
VE PETROL ÜRÜNLERİ
NAKLİYAT İNŞ. TURİZM SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
211,000
0,000
0,000
0,000
211,000
SUROİL İNŞ.NAKLİYAT
TURİZM MADENCİLİK VE
PETROL ÜRÜNLERİ İTH. İHR.
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
44,796
49,153
26,199
0,000
47,264
0,000
0,000
15,913
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,325
GÖKÇEN HAVACILIK
TAŞIMACILIK EĞİTİM VE
PETROL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,469
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,469
KAAN HAVACILIK SAN.VE
TİC.A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
135,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
135,000
MİR PETROLCÜLÜK A.Ş.
0,000
0,000
118,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118,641
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
4,000
0,000
110,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,410
SGL DENİZCİLİK DENİZ
VE KARA TAŞIMACILIĞI
PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ MADENCİLİK
TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,591
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,591
TRİPET PETROLCÜLÜK SAN.
VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
ASKAR AKARYAKIT DAĞITIM
VE PAZARLAMA A.Ş.
2,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
HİTİT AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA A.Ş.
0,000
0,000
1,327
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,327
648.852,244
2.059,424
6.214.587,403
247.325,664
120.386,347
142.389,508
59.290,923 57.347,039
0,000
444.657,979
110,000
426.399,801
9.950,663
18,307
62.278,681
8.435.653,982
Genel Toplam
48
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 5.3. Teslim Türüne Göre İhrakiye Teslimleri (ton)
Petrol Ürünleri
ÖTV›li Teslim
ÖTV’siz Teslim
Transit Rejime Tabi
Teslim
Diğer
TOPLAM
Benzin Türleri
50,185
0,000
0,000
0,000
50,185
Denizcilik Yakıtları
81,120
3.451,557
107.908,949
0,000
111.441,626
Diğer Ürünler
0,000
0,000
0,000
18.792,621
18.792,621
Fuel Oil Türleri
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Gazyağı
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Havacılık Yakıtları
0,000
91.469,152
0,000
9.987,902
101.457,054
998,046
21.525,490
4.757,649
0,000
27.281,186
1.129,351
116.446,199
112.666,599
28.780,523
259.022,672
Motorin Türleri
GENEL TOPLAM
49
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 5.4. Lisans Sahiplerine Göre İhrakiye Teslimleri (ton)
Lisans Sahibinin Ünvanı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Benzin
Türleri
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Ürünler
Genel Toplam
Pazar Payı
(%)
12,463
8.278,047
0,000
42.490,702
22.309,502
0,000
0,000
73.090,714
28,22
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİC. A.Ş.
0,000
3.380,000
0,000
0,000
44.515,000
0,000
0,000
47.895,000
18,49
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
0,000
0,000
0,000
36.646,862
0,000
0,000
0,000
36.646,862
14,15
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
0,000
25,027
0,000
6.155,298
24.075,001
0,000
0,000
30.255,326
11,68
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ
0,000
0,000
0,000
9.987,902
0,000
0,000
18.792,621
28.780,523
11,11
CYE PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
12.835,000
0,000
0,000
12.835,000
4,96
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
37,722
8.610,196
0,000
0,000
2.323,723
0,000
0,000
10.971,641
4,24
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
5.133,000
0,000
0,000
0,000
5.133,000
1,98
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİC.VE SAN.A.Ş.
0,000
0,000
0,000
0,000
5.001,000
0,000
0,000
5.001,000
1,93
SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.
0,000
1.876,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.876,435
0,72
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
0,000
1.611,576
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.611,576
0,62
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
1.478,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.478,000
0,57
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
0,000
759,718
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
759,718
0,29
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED MERKEZİ
LONDRA TÜRKİYE ŞUBESİ
0,000
0,000
0,000
693,578
0,000
0,000
0,000
693,578
0,27
A/B PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
473,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
473,000
0,18
SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT VE MADENCİLİK TİC.LTD.ŞTİ.
0,000
410,789
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
410,789
0,16
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
323,400
0,000
0,000
323,400
0,12
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.
0,000
268,515
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
268,515
0,10
50
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin
Türleri
Lisans Sahibinin Ünvanı
Motorin
Türleri
Fuel Oil
Türleri
Havacılık
Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Ürünler
Genel Toplam
Pazar Payı
(%)
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ A.Ş.
0,000
0,000
0,000
172,000
0,000
0,000
0,000
172,000
0,07
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI PETROL
VE PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM İNŞ. SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
69,436
0,000
0,000
0,000
69,436
0,03
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
63,236
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,236
0,02
AKINTÜRK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
0,000
0,000
59,000
0,02
KAAN HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
53,000
0,000
0,000
0,000
53,000
0,02
GÖKÇEN HAVACILIK TAŞIMACILIK EĞİTİM VE PETROL
ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
0,000
0,000
0,000
52,932
0,000
0,000
0,000
52,932
0,02
DOĞAN TURİZM SAN. VE TİC. NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
0,02
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM VE TİC.LTD.ŞTİ.
0,000
0,000
0,000
2,344
0,000
0,000
0,000
2,344
0,00
AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
0,000
1,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
0,00
50,185
27.281,186
0,000
101.457,054
111.441,626
0,000
18.792,621
259.022,672
100
Genel Toplam
Tablo 5.5. Dönemler Arası İhrakiye Teslim Karşılaştırması
Ürün Türü
Benzin Türleri
2015-Nisan
Miktar(Ton)
2016-Nisan
Pay(%)
Miktar(Ton)
Değişim (%)
Pay(%)
75,000
0,03
50,185
0,02
-33,09
Motorin Türleri
27.160,000
10,66
27.281,186
10,53
0,45
Fuel Oil Türleri
81.665,000
32,04
0
0,00
-100,00
Havacılık Yakıtları
98.559,000
38,67
101.457,054
39,17
2,94
Denizcilik Yakıtları
25.914,000
10,17
111.441,626
43,02
330,04
21.484,000
8,43
18.792,621
7,26
-12,53
254.857,000
100
259.022,672
100
1,63
Diğer Ürünler
Genel Toplam
51
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 5.6. Biyoyakıt Teslimleri (ton)
Teslim Türü
Satış Yapan Lisans Sahibinin Unvanı
AVES ENERJİ YAĞ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
DB TARIMSAL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONYA ŞEKER A.Ş.
Harmanlanan Ürünler
Rafinericiye Teslim
Dağıtıcıya Teslim
Biodizel
0,000
397,515
397,515
Harmanlanan Etanol
0,000
0,000
0,000
Biodizel
0,000
2.356,000
2.356,000
Harmanlanan Etanol
0,000
0,000
0,000
Biodizel
0,000
0,000
0,000
656,200
1.120,110
1.776,310
Biodizel
0,000
0,000
0,000
Harmanlanan Etanol
0,000
2.352,871
2.352,871
Biodizel
0,000
2.922,000
2.922,000
Harmanlanan Etanol
0,000
0,000
0,000
Biodizel
0,000
0,000
0,000
Harmanlanan Etanol
0,000
2.070,901
2.070,901
656,200
11.219,397
11.875,597
Harmanlanan Etanol
TARIMSAL KİMYA A.Ş.
TBE BİYODİZEL TARIMSAL ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEZKİM KİMYA İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
GENEL TOPLAM
52
Toplam
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
ALTINCI BÖLÜM:
İLLER BAZINDA
PETROL ÜRÜNÜ
TESLİMLERİ
53
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.1. Adana
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ
İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
Motorin Türleri
863,502
1.335,358
465,367
655,248
0,000
0,000
0,000
0,000
7.665,159
6.780,136
6.584,549
4.173,409
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
32,000
18,994
0,000
1.963,946
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
0,000
0,000
0,000
139,685
36,740
0,000
176,060
7,940
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.997,401
8.134,488
7.225,976
6.940,227
3,707
0,000
3.554,636
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.558,343
132,490
46,318
0,000
0,000
0,000
0,000
1.961,524
785,943
0,000
0,000
944,937
0,000
165,979
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.602,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.259,993
1.777,198
1.602,300
34,632
0,000
1.354,121
0,000
129,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.518,200
100,000
0,000
994,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.094,000
115,195
0,000
924,005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.039,200
21,040
0,000
780,742
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
801,782
122,991
77,138
0,000
0,000
673,442
662,826
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
796,433
757,104
32,000
0,000
679,000
0,000
9,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720,000
9,000
38,938
24,119
3,692
6,727
32,000
11,289
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
660,000
543,839
480,670
121,401
474,261
432,000
266,276
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,054
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
387,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
669,000
582,778
521,843
512,673
480,989
464,000
277,565
15,359
0,000
238,277
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
253,636
0,000
0,000
247,304
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
247,304
20,794
0,000
218,231
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,025
10,000
0,000
226,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
236,000
18,000
0,000
186,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
204,000
12,585
0,000
183,497
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
196,082
2,963
1,484
19,603
0,740
1,787
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
177,258
96,241
35,388
25,771
18,279
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180,221
97,725
54,990
26,511
20,066
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
1,480
0,000
17,613
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,093
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,000
0,000
8,292
0,000
0,000
0,000 42.268,090
0,000
0,000
2.959,877
0,000
0,000
461,165
0,000
0,000
625,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
3.008,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,518
6,000
53.560,664
2,226
0,000
4.237,773
54
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.2. Adıyaman
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
133,516
0,000
2.192,541
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.326,057
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
78,081
0,000
1.436,629
124,016
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.638,726
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
65,135
0,000
897,343
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
965,478
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
35,000
0,000
730,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
765,000
26,065
0,000
564,443
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
590,508
24,000
0,000
446,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
0,000
0,000
438,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
438,000
79,234
0,000
350,615
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
429,849
0,000
0,000
344,519
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
344,519
14,277
0,000
303,834
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
318,111
Bayiye
Teslim
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Bayiye Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
0,000
0,000
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
1,482
0,000
312,797
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
314,279
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
9,508
0,000
296,759
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
306,267
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
3,208
0,000
301,765
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
304,973
0,000
0,000
303,793
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
303,793
10,765
0,000
242,147
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
252,912
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
241,744
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
241,744
13,504
0,000
179,262
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
192,766
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
5,000
0,000
175,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
126,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
19,456
0,000
80,786
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,242
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
10,517
0,000
78,782
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,299
0,000
0,000
81,938
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,938
7,641
0,000
69,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,631
0,000
0,000
70,993
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,993
3,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,000
0,000
0,000
39,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1,584
0,000
20,753
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,336
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
18,177
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,177
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ
TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
14,932
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,932
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,000
Genel Toplam
0,000
0,000
12,822
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,822
540,973
0,000
10.231,621
124,016
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
244,744
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.141,354
55
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.3. Afyonkarahisar
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
349,131
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
144,049
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
209,281
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ VE
0,000
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
146,043
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
70,208
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
63,018
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
100,984
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
47,425
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
2,000
ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
38,964
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
2,233
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
35,997
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
29,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
22,048
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17,360
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT
9,453
ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
4,000
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
3,326
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,061
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,795
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
6,000
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE
5,000
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
7,401
ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,356
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
0,000
LİMİTED ŞİRKETİ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM
3,000
LİMİTED ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,215
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ VE
0,000
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
1,413
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
0,000
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
Genel Toplam 1.365,761
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Denizcilik
Yakıtları
Serbest
Serbest
Diğer Bayiye
Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Kullanıcıya
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Teslim
Teslim
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,552 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.104,024
3.073,395
2.803,000
2.168,312
0,000
1.943,282
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.391,126
1.355,637
1.084,091
903,719
881,985
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
790,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
666,941
597,600
526,160
482,000
506,411
431,491
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
427,737
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
368,000
373,000
337,405
192,859
158,000
144,959
114,570
95,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,387
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,071
0,000
0,000
0,000
0,000
50,828
0,000
0,000
0,000
0,000
47,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,804
32,461
0,000
0,000
0,000
33,000
0,000
0,000
19,870
0,000
18,267
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
9,197
0,000
6,629
0,000 26.041,218
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,552
56
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.453,155
3.268,444
2.803,000
2.394,145
0,000
0,000
0,000
0,000
1.943,282
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.537,169
1.425,845
1.147,109
1.004,703
929,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
792,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
730,000
705,905
599,833
562,157
551,000
528,458
448,851
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
437,190
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
392,000
373,000
340,731
192,859
161,000
152,020
117,365
101,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,789
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,828
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,804
34,676
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 60,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,870
0,000
19,680
0,000
15,000
0,000
10,000
0,000
9,197
0,000
6,629
0,000 27.544,531
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.4. Ağrı
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
51,022
0,000
2.028,426
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.080,448
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
24,681
0,000
677,622
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
702,303
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
36,930
0,000
637,407
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
674,337
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
60,080
0,000
330,695
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
410,775
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
24,233
0,000
243,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
267,604
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,542
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,542
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
0,000
0,000
159,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
159,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16,312
0,000
137,872
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
154,185
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16,652
0,000
78,932
0,000
36,677
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,261
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15,000
0,000
111,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,000
7,519
0,000
93,331
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,850
10,729
0,000
74,658
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
85,387
3,024
0,000
77,525
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,549
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
10,000
0,000
62,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
20,410
0,000
47,575
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,985
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2,991
0,000
37,197
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,188
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,089
0,000
34,531
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,620
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
4,000
0,000
27,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,576
0,000
17,696
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21,272
10,794
0,000
7,742
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,536
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
9,774
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,774
323,042
0,000
4.905,353
0,000
36,677
20,000
0,000
0,000
0,000
240,542
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.525,614
57
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.5. Aksaray
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Diğer Bayiye
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
59,598
0,000
1.099,769
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.159,367
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
123,726
0,000
988,125
18,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.130,145
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
108,951
0,000
1.011,119
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.120,071
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
115,537
0,000
831,633
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
947,170
0,000
0,000
789,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
789,000
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM
LİMİTED ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
632,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
632,000
26,825
0,000
601,798
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
628,623
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,530
0,000
551,773
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
570,303
3,633
0,000
554,176
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
557,809
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
15,011
0,000
520,497
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
535,508
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
33,968
0,000
423,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
457,849
5,361
0,000
419,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
424,788
11,000
0,000
337,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
348,000
6,711
0,000
304,539
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,802
0,000
0,000
323,052
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27,000
0,000
280,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
307,000
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
10,061
0,000
290,916
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,977
22,946
0,000
248,045
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270,991
14,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
218,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13,681
0,000
198,966
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
212,646
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,222
0,000
195,719
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
207,941
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
3,320
0,000
192,549
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
195,869
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,000
0,000
106,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111,000
5,191
0,000
70,615
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,806
0,000
0,000
74,788
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74,788
4,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,000
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
49,324
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,324
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
41,464
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,464
0,000
0,000
36,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,000
2,221
0,000
28,509
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,730
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Genel Toplam
2,000
0,000
23,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
15,754
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,754
1,485
0,000
12,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,905
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
2,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,000
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
7,298
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,298
0,000
0,000
6,086
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,086
653,978
0,000
11.228,191
18,294
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,802
0,000
0,000 11.912,265
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
58
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.6 Amasya
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
81,694
0,000
2.171,697
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.253,391
23,610
0,000
1.599,011
0,000
0,000
15,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.637,641
129,978
0,000
818,857
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
948,835
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
54,485
0,000
657,912
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
712,396
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
50,366
0,000
503,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
554,182
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
36,647
0,000
463,542
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,189
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
39,714
0,000
405,882
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
445,596
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
17,048
0,000
208,443
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
225,491
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
9,113
0,000
189,153
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
198,266
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.
5,606
0,000
163,019
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
168,625
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
9,709
0,000
156,665
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
166,374
14,417
0,000
126,278
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
140,695
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,000
0,000
118,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
124,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
8,796
0,000
95,731
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
104,527
11,212
0,000
93,147
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
104,359
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
3,736
0,000
100,248
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
103,985
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
4,097
0,000
96,777
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,874
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
9,000
0,000
89,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
98,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
95,356
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
95,356
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,000
0,000
88,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2,226
0,000
77,854
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,080
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
76,814
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,814
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
6,822
0,000
49,539
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,361
0,000
0,000
55,310
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,310
5,123
0,000
46,775
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,898
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
37,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,000
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,490
0,000
23,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,141
0,000 8.512,118
0,000
0,000
15,020
0,000
0,000
0,000
95,356
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.155,385
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
532,891
59
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.7. Ankara
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
5.479,909
0,000
41.038,013
5.871,815
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
2.736,865
0,000
36.304,326
97,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
4.870,264
0,000
19.341,855
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
1.685,828
0,000
8.647,577
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
0,000
0,000
8.414,299
0,000
0,000
69,260
0,000
0,000
0,000
155,400
0,000
0,000
111,235
74,125
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
26.290,235
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
851,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
24.173,795
58.878,329
0,000
0,000
0,000
0,000
52.458,998
0,000
15,727
0,000
0,000
40.160,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24.397,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.343,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.417,384
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.417,384
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
470,607
0,000
4.827,041
650,754
78,618
29,940
180,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.237,060
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
305,052
0,000
4.565,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.870,872
47,000
0,000
3.947,000
0,000
2,000
71,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
4.069,000
202,846
0,000
3.326,359
0,000
0,000
112,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.641,805
53,391
0,000
1.963,945
865,840
0,833
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.884,009
155,774
0,000
2.600,505
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.756,279
66,483
0,000
2.371,033
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.437,516
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
80,447
0,000
2.214,385
0,000
0,000
19,160
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.313,992
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
164,137
0,000
1.798,042
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.962,179
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
164,000
0,000
1.772,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.936,000
4,000
0,000
1.877,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.881,000
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11,600
0,000
0,000
1.718,559
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.730,159
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
18,785
0,000
646,246
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
690,030
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
153,821
0,000
531,510
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
685,331
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,488
0,000
629,716
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,931
0,000
0,000
667,135
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
615,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
619,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30,454
0,000
549,184
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,167
0,000
0,000
589,804
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26,000
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
426,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
74,537
0,000
303,613
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
378,150
0,000
0,000
309,343
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
309,343
2,325
0,000
269,756
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
272,081
1,113
0,000
242,404
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
243,517
0,000
0,000
175,303
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
175,303
8,208
0,000
152,664
0,000
0,750
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
161,621
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
60
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ
TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
156,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
156,000
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
146,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
146,000
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,109
0,000
103,955
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111,064
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE
İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
96,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
96,107
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI PETROL VE
PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,436
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,436
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
4,281
0,000
56,622
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60,903
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,595
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,595
1,108
0,000
24,729
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,837
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2,229
0,000
14,806
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,035
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
15,256
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,256
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
11,167
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,167
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
1,487
0,000
7,719
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,206
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
9.315,203 156,325
482,360
180,100 8.414,299
0,000
34.702,651
0,000
0,000
63,824
0,000
24.173,795
236.383,707
GÖKÇEN HAVACILIK TAŞIMACILIK EĞİTİM VE PETROL
ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Genel Toplam
16.835,150
0,000 142.060,000
61
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.8. Antalya
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
1.463,107
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000 16.738,894
252,000
197,746
31,860
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
2.275,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20.958,607
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
1.589,344
0,000 11.220,418
29,982
110,069
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.949,813
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
1.797,028
0,000 10.977,047
0,000
3,414
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.777,489
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
945,397
0,000
4.673,373
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.510,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.128,770
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
504,779
0,000
3.112,043
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.616,822
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.808,633
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.808,633
205,000
0,000
2.209,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.414,000
93,000
0,000
1.894,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.987,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
165,753
0,000
1.632,491
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.798,243
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
190,057
0,000
1.461,775
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.651,832
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16,942
0,000
1.503,230
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.520,172
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,027
0,000
1.038,503
0,000
43,088
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.099,618
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
88,465
0,000
956,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.044,652
30,014
0,000
849,781
0,000
48,995
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
928,790
93,270
0,000
636,648
56,250
0,000
0,000
50,720
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
836,889
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
60,000
0,000
674,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
756,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED MERKEZİ LONDRA TÜRKİYE
ŞUBESİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
35,000
0,000
547,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
582,000
8,582
0,000
515,184
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
523,766
58,557
0,000
441,858
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,415
26,448
0,000
473,062
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
499,511
17,174
0,000
214,846
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
232,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,670
26,483
0,000
91,473
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
117,955
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE DEPOLAMA SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
9,842
0,000
99,707
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,549
0,000
0,000
100,168
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,168
0,000
0,000
19,965
0,000
0,000
71,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
91,765
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,000
3,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,000
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
3,709
0,000
4,129
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,838
LUKOİL JET YAKITI DAĞITIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,344
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,344
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000 62.095,782
338,232
425,312 122,660
50,720
0,000
0,000
6.733,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 77.217,330
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
7.450,978
62
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.9. Ardahan
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
20,605
0,000
1.182,941
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.218,186
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
66,197
0,000
656,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
723,147
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
16,778
0,000
234,779
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
251,556
9,798
0,000
189,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
199,399
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
14,640
0,000
Denizcilik
Yakıtları
Havacılık Yakıtları
Bayiye
Teslim
0,000
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
0,000
0,000
86,389
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,389
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
4,103
0,000
77,571
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,674
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
73,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
11,953
0,000
39,283
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,236
0,000
0,000
19,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,900
2,470
0,000
15,957
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,427
2,021
0,000
12,614
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,636
140,923
0,000
2.588,987
0,000
0,000
14,640
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.744,550
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
Tablo 6.10. Artvin
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
139,370
0,000
1.376,624
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.555,994
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
11,168
0,000
402,179
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
413,347
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
32,831
0,000
224,104
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
256,935
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14,000
0,000
218,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
232,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
6,264
0,000
194,388
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,652
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
26,168
0,000
148,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
174,217
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,056
0,000
144,601
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,657
22,673
0,000
116,533
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
139,205
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
73,763
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,763
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,668
0,000
48,704
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,372
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
8,175
0,000
29,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,777
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
3,670
0,000
25,257
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28,927
0,000
0,000
28,266
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28,266
0,000
0,000
0,000
0,000
20,227
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,227
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT VE MADENCİLİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Genel Toplam
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
287,044
0,000
3.030,070
40,000
20,227
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.377,341
63
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.11. Aydın
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
272,594
0,000
9.520,835
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.793,429
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
766,971
0,000
4.774,867
124,000
0,000
19,820
0,000
0,000
0,000
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.702,658
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
649,012
0,000
3.337,128
34,942
9,925
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.031,007
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
619,186
0,000
2.944,362
0,000
7,567
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.571,115
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
199,306
0,000
1.532,177
0,000
0,000
44,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.775,483
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
39,000
0,000
1.343,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.382,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
75,753
0,000
1.010,185
0,000
0,000
3,220
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.089,158
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
86,075
0,000
763,341
0,000
0,000
39,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
889,196
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
69,000
0,000
765,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
834,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
68,483
0,000
524,497
0,000
0,148
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
593,128
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19,212
0,000
419,206
0,000
4,706
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
443,125
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
26,502
0,000
373,982
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400,484
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
10,780
0,000
367,855
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
378,635
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
45,563
0,000
324,263
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
369,825
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE
DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
3,000
0,000
316,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
319,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
1,475
0,000
290,179
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,654
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
8,177
0,000
191,179
0,000
5,464
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
204,820
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
8,791
0,000
193,696
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
202,487
30,000
0,000
162,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
192,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
95,307
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
95,307
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
95,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
95,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,517
0,000
80,705
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
93,222
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
40,838
0,000
37,033
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,871
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,489
0,000
59,361
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60,850
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
35,479
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,479
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
33,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,975
0,000
28,765
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,740
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,234
0,000
28,305
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,539
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,000
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
2,613
0,000
19,603
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,216
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,719
0,000
13,201
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,920
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,545
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,545
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
5,971
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,971
Genel Toplam 3.068,265
0,000
29.709,481
158,942
27,810
106,820
0,000
0,000
0,000
32,545
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 33.103,863
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
64
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.12. Balıkesir
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
830,370
0,000
9.256,503
79,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
571,547
0,000
5.303,296
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
768,895
0,000
4.928,146
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
331,115
0,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
208,741
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Diğer Bayiye
Teslim Teslim
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
239,500
0,000
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.423,372
41,370
2,075
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.918,288
0,000
37,408
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.734,449
3.334,650
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.665,765
0,000
1.839,177
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.047,918
89,825
0,000
1.159,960
0,000
0,000
103,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.353,645
110,332
0,000
794,192
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
904,524
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
31,116
0,000
701,829
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
732,946
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
61,876
0,000
522,206
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
584,082
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22,996
0,000
494,194
0,000
0,541
9,160
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
526,891
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
37,203
0,000
463,126
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,328
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
47,996
0,000
449,072
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
497,067
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
39,000
0,000
406,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
445,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,547
0,000
288,905
0,000
0,000
144,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
441,972
24,000
0,000
365,000
0,000
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
413,000
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
390,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
390,820
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
269,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
269,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26,000
0,000
231,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
257,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
28,657
0,000
177,512
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
206,169
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,436
0,000
162,671
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
181,107
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,798
0,000
166,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
173,449
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
137,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
141,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
5,416
0,000
54,986
0,000
73,091
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133,493
20,000
0,000
102,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,000
0,000
0,000
104,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
104,980
14,638
0,000
87,737
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,375
20,659
0,000
74,284
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
94,943
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
66,994
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,994
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,980
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
36,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
35,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,980
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,000
0,000 32.479,871
120,370
137,116
497,040
0,000
0,000
0,000 65,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 36.631,539
Genel Toplam 3.331,163
65
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.13. Bartın
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
167,310
0,000
1.780,385
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.971,695
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM
ŞİRKETİ
56,351
0,000
466,666
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
523,016
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
95,250
0,000
367,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
463,030
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
257,942
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
257,942
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
23,252
0,000
133,868
0,000
0,000
16,660
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
173,780
2,225
0,000
109,704
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111,929
14,107
0,000
96,554
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
110,661
7,343
0,000
53,232
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60,575
10,408
0,000
43,316
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,724
3,563
0,000
35,833
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,396
5,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
2,960
0,000
18,879
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21,839
387,770
0,000
3.389,157
24,000
0,000
16,660
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.817,587
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK
TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
66
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.14. Batman
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
1.281,000
0,000
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.356,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
14,874
0,000
229,722
964,863
0,000
25,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.234,879
5,928
0,000
809,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
815,748
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
44,677
0,000
568,978
27,000
0,000
69,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
710,475
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
34,579
0,000
550,109
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
584,688
0,000
0,000
511,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
511,000
35,392
0,000
380,346
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
415,738
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
371,467
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
371,467
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
355,157
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
355,157
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
19,000
0,000
311,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
349,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİC. SAN. İTH. VE İHR. AŞ
26,900
0,000
316,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
343,546
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
56,809
0,000
208,363
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
265,172
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,511
0,000
239,763
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
258,274
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
187,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
187,900
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
34,717
0,000
140,907
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
175,625
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
36,041
0,000
138,874
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
174,915
3,000
0,000
131,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
134,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
14,619
0,000
74,767
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,386
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
14,823
0,000
74,379
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,202
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
12,334
0,000
59,274
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
71,608
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,382
0,000
62,556
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,938
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
6,292
0,000
61,915
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,207
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,000
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
51,118
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,118
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKL. İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE
TİC. AŞ
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
5,680
0,000
35,456
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,136
2,000
0,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,000
4,622
0,000
31,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,049
0,738
0,000
26,635
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,373
0,000
0,000
23,672
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,672
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
6,362
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,362
477,917
0,000
6.785,557
991,863
0,000
302,140
0,000
0,000
0,000
355,157
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.912,634
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Toplam
67
0,000
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.15. Bayburt
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
24,101
0,000
684,679
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
720,780
6,716
0,000
281,823
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
288,539
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
20,893
0,000
164,741
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
185,634
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
14,165
0,000
106,334
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
120,499
7,000
0,000
92,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
99,000
13,135
0,000
78,047
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
91,182
3,743
0,000
41,908
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,651
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM
ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
6,045
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,045
89,753
0,000
1.455,576
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.557,329
Tablo 6.16. Bilecik
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
201,902
105,309
56,711
11,659
51,168
2,596
3,958
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.349,638
607,037
595,456
507,564
360,678
264,622
215,755
2,522
0,000
209,871
0,000
0,000
0,000
6,000
4,468
6,533
11,000
14,724
6,260
5,000
2,310
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189,000
160,790
125,752
103,000
81,960
69,483
59,000
46,120
47,470
26,806
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
19,855
1,000
493,120
0,000
0,000
11,000
6.075,855
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.551,540
712,346
652,167
519,223
411,846
267,217
219,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
212,393
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
195,000
165,258
132,285
114,000
96,684
75,743
64,000
48,430
47,470
26,806
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,855
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,000
6.568,975
68
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.17. Bingöl
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
38,356
0,000
509,679
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
548,036
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
73,078
0,000
413,411
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
486,489
6,118
0,000
382,624
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
388,742
9,000
0,000
273,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
282,000
14,463
0,000
233,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
248,223
25,043
0,000
212,744
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,787
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
199,275
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
199,275
5,532
0,000
153,488
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
159,019
13,036
0,000
138,365
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
151,401
2,588
0,000
112,108
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,697
3,719
0,000
91,874
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
95,593
9,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,000
7,371
0,000
17,216
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,588
207,305
0,000
2.556,270
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
199,275
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.962,850
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK
TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM
ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM
ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
.(S OIL)
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
69
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.18. Bitlis
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
17,584
0,000
1.139,067
0,000
0,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
49,778
0,000
479,276
0,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
42,086
0,000
455,325
0,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.156,651
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
529,054
0,000
18,060
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
515,472
8,916
0,000
339,677
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
348,594
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
16,393
0,000
127,812
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
144,205
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16,979
0,000
120,606
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
137,585
7,489
0,000
114,729
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,218
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
16,279
0,000
105,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,047
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
10,000
0,000
99,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,000
3,000
0,000
69,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,000
11,880
0,000
55,811
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,692
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
1,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,000
0,000
0,000
38,731
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,731
1,000
0,000
37,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
35,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,610
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
27,867
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,867
4,436
0,000
12,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,873
0,000
0,000
0,000
0,000
9,913
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,913
1,848
0,000
6,617
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,465
1,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,823
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,823
212,668
0,000
3.368,334
0,000
9,913
18,060
0,000
0,000
0,000
0,823
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.609,798
70
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.19. Bolu
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
347,215
0,000
3.449,341
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.796,557
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
397,377
0,000
2.693,819
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.091,197
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
171,861
0,000
2.802,959
17,000
0,000
52,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.043,920
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
40,028
0,000
372,793
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
412,821
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
25,706
0,000
226,569
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
252,275
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
25,451
0,000
201,394
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
226,845
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,724
0,000
175,352
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
182,075
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
175,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
178,000
5,947
0,000
168,869
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
174,816
12,693
0,000
158,524
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
171,217
6,059
0,000
164,224
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
170,283
17,000
0,000
148,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
165,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
5,414
0,000
133,429
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,843
2,000
0,000
126,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,000
0,000
0,000
124,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
124,000
0,000
0,000
122,181
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,181
7,000
0,000
71,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78,000
0,000
0,000
66,358
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,358
0,000
0,000
61,379
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61,379
0,000
0,000
47,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
7,814
0,000
33,012
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,825
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
39,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,816
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,601
0,000
31,938
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,539
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
0,000
0,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,000
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
0,000
0,000
31,822
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,822
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
27,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,750
0,000
25,081
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,831
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
12,084
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,084
Genel Toplam 1.094,639
0,000
11.748,942
17,000
0,000 52,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 12.912,681
Bayiye
Teslim
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
71
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.20. Burdur
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Serbest
Bayiye
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim Teslim
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
105,330
0,000
3.261,401
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.366,731
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
117,131
0,000
789,270
0,000
0,000
35,540
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
941,941
5,307
0,000
896,627
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
901,934
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
2,266
0,000
582,821
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
585,087
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
65,736
0,000
431,928
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
497,664
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
48,313
0,000
435,547
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
483,860
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
55,841
0,000
414,762
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,603
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
38,000
0,000
396,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
434,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
35,508
0,000
379,633
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
415,141
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26,000
0,000
342,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
368,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11,367
0,000
280,188
0,000
0,000
20,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 18,874
0,000
0,000
330,709
5,868
0,000
141,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
146,881
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,000
0,000
120,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
9,015
0,000
118,533
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,547
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
123,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
123,477
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
7,731
0,000
94,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,378
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
15,000
0,000
66,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11,776
0,000
55,816
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,592
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,248
0,000
65,291
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,538
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
4,833
0,000
54,348
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,181
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
57,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,725
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
1,493
0,000
28,410
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,903
0,000
0,000
26,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,083
0,739
0,000
23,591
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,330
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
5,718
0,000
15,327
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21,045
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,487
0,000
16,773
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,260
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,000
594,705
0,000
9.239,211
0,000
0,000
55,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 18,874
0,000
0,000
9.908,611
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
72
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.21. Bursa
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
1.365,693
1.174,006
2.094,255
2.008,124
82,783
687,907
0,000
106,024
109,658
47,952
122,858
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.909,923
12.584,080
11.954,586
11.143,144
5.571,297
5.138,960
0,000
1.764,259
1.292,665
1.354,016
822,818
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
0,000
0,000
631,000
0,000
29,442
2,905
0,000
25,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 2.600,000
104,235
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,791
0,000
Bayiye
Teslim
59,760
64,160
0,000
0,000
218,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,040
0,000
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 10,347
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17.335,376
14.459,246
14.081,188
13.176,427
5.872,440
5.837,214
2.600,000
1.974,518
1.402,323
1.401,968
1.060,506
6,562
0,000
696,443
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
703,005
24,198
0,000
512,355
0,000
75,595
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
612,148
42,759
0,000
496,974
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
539,733
10,000
18,294
103,020
1,000
30,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
413,000
425,820
319,113
379,000
349,000
263,000
249,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 253,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
446,000
444,114
422,133
401,000
379,000
263,000
256,000
253,477
3,366
0,000
231,656
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
235,022
1,000
13,885
0,000
0,000
17,000
140,667
0,000
0,000
0,000
0,000
146,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
164,000
154,552
0,000
0,000
129,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
129,000
1,117
0,000
4,524
0,000
0,000
0,000
119,275
81,000
73,894
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
120,392
81,000
78,418
0,740
0,000
76,501
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,241
4,462
0,000
65,090
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,552
0,000
0,000
64,877
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,877
0,000
0,000
0,000
6,680
0,000
0,000
0,000
0,000
53,913
0,000
0,000
22,227
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,913
53,460
44,000
28,907
0,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,246
854,468 2.736,904
0,000
0,000
0,000
562,740
0,000
0,000
0,000
25,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 303,477
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
25,000 10,347
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
18,000
10,246
85.354,394
0,000
0,000
0,000
8.077,866
0,000
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000 72.758,552
73
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.22. Çanakkale
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
497,881
0,000
4.523,101
418,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
390,821
0,000
2.653,866
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
295,780
0,000
2.259,313
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
181,221
0,000
81,681
0,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.440,982
0,000
82,737
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.127,423
0,000
131,708
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.686,801
1.636,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.817,385
803,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
884,781
110,262
0,000
604,312
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
714,574
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
44,640
0,000
398,043
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
442,683
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
75,002
0,000
273,771
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
348,773
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
43,000
0,000
248,000
0,000
37,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
328,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
25,996
0,000
274,720
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
300,716
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
24,718
0,000
216,997
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
241,715
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
216,916
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
216,916
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,165
0,000
121,348
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
141,513
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT
ANONİM ŞİRKETİ
12,984
0,000
119,767
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,751
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
15,993
0,000
71,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87,365
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,489
0,000
69,736
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,224
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,000
0,000
49,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
6,858
0,000
31,181
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,039
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
19,316
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,316
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
6,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,569
0,000
11,461
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,031
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
1,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
1.855,060
0,000
14.402,568
418,000
251,445
0,000
0,000
0,000
0,000
226,916
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17.153,989
74
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.23. Çankırı
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
1.556,098
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.556,098
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
23,235
0,000
555,098
340,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
918,333
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
78,009
0,000
612,326
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
690,335
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
53,904
0,000
541,647
0,000
53,349
25,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
674,100
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
30,000
0,000
422,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
452,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
4,767
0,000
389,772
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
394,539
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,576
0,000
302,785
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
308,361
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,028
0,000
271,455
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
280,482
29,473
0,000
240,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
270,142
6,391
0,000
214,875
0,000
0,000
23,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
244,945
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,000
0,000
219,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
229,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
13,450
0,000
191,727
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
205,177
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
8,430
0,000
121,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
129,560
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,588
0,000
98,873
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
104,461
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
5,287
0,000
94,237
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
99,525
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
84,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
84,250
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,518
0,000
57,993
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,511
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54,000
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
29,131
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,131
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
18,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,880
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
0,742
0,000
9,882
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,624
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
8,465
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,465
296,398
0,000
6.094,294
340,000 53,349
48,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.832,920
Genel Toplam
75
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.24. Çorum
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
111,558
0,000
3.610,539
0,000
0,000
18,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.741,078
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
112,312
0,000
2.656,434
275,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.043,746
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
184,596
0,000
931,460
16,508
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.132,564
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
103,890
0,000
705,369
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
809,258
2,237
0,000
734,221
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
736,458
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,806
0,000
588,213
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
609,019
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
50,066
0,000
544,697
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
594,763
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
30,384
0,000
489,241
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
519,625
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
16,845
0,000
371,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
388,796
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
11,000
0,000
371,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
382,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
10,000
0,000
364,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
374,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19,000
0,000
339,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
358,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
17,541
0,000
336,491
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
354,032
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
22,547
0,000
290,799
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
313,347
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,000
0,000
258,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
278,000
9,982
0,000
229,596
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,578
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
31,293
0,000
198,985
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
230,277
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16,254
0,000
211,904
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
228,158
0,000
0,000
173,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
173,000
21,670
0,000
135,592
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
157,262
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,488
0,000
87,488
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
88,976
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
67,974
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,974
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,637
0,000
61,528
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,165
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
19,724
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,724
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
17,908
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,908
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,000
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,000
0,000 13.865,113
291,508
0,000
18,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.992,708
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET A.Ş.
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
817,107
76
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.25. Denizli
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
308,592
0,000
9.116,481
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
27,000
0,000
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
0,000
0,000
0,000 0,000
39,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.491,074
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
134,008
0,000
6.949,009
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.083,017
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
588,060
0,000
4.763,175
0,000
0,000
27,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.378,315
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
451,256
0,000
4.174,766
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.626,022
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
321,914
0,000
2.923,336
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.245,250
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
96,506
0,000
1.817,726
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.914,232
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
20,706
0,000
948,913
0,000
0,000
18,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
987,959
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
91,354
0,000
859,830
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
951,184
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
34,392
0,000
891,189
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
925,581
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
35,788
0,000
867,715
0,000
20,179
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
923,682
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
56,734
0,000
501,987
0,000
0,000 358,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
917,481
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,385
0,000
729,021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
749,406
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
45,483
0,000
505,589
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
551,072
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,000
0,000
365,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
385,000
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
20,000
0,000
362,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
382,000
10,433
0,000
295,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
305,874
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
268,124
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
268,124
0,000
0,000
265,578
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
265,578
25,596
0,000
234,354
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
259,950
12,841
0,000
162,232
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
175,073
11,000
0,000
116,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
102,967
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,967
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4,676
0,000
68,424
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,101
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,819
0,000
61,334
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,153
4,481
0,000
56,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60,564
9,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ
TİCARET VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,000
3,203
0,000
51,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54,650
1,492
0,000
50,714
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,206
0,000
0,000
37,674
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,674
2,000
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
4,351
0,000
4,935
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
Genel Toplam 2.339,068
0,000
37.416,922
27,000
20,179 404,180
0,000
0,000
0,000
309,124
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40.516,473
Bayiye
Teslim
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
77
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.26. Diyarbakır
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fuel Oil Türleri
200,827
366,539
84,437
138,332
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.987,415
2.049,301
1.609,675
1.122,774
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
78,000
34,823
0,000
0,000
0,000
60,068
0,000
1.031,692
0,000
0,000
0,000
46,156
0,000
809,584
0,000
0,000
24,000
0,000
815,000
0,000
0,000
0,000
583,000
0,000
52,000
60,135
6,866
51,807
0,000
0,000
0,000
0,000
531,000
402,586
136,842
348,221
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
0,000 48,820
282,597
0,000
0,000
0,000
0,000 412,120
0,000
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
451,000
0,000
0,000
0,000
1.121,683
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.766,062
2.733,259
1.694,112
1.673,227
1.121,683
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.091,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
855,741
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
839,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
583,000
0,000
0,000
149,673
0,000
0,000
16,660
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
179,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
583,000
479,381
472,780
400,029
4,191
0,000
376,967
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
381,158
58,679
24,959
0,000
0,000
244,195
275,391
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
302,874
300,349
8,826
0,000
250,663
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
259,489
20,567
31,004
0,000
0,000
221,476
178,430
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
242,043
209,435
9,199
0,000
72,957
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
82,156
9,000
2,890
0,000
0,000
70,000
68,582
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,000
71,472
5,000
0,000
12,000
0,000
0,000
51,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,000
2,380
0,000
64,497
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,877
4,000
0,000
41,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
4,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
26,714
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,714
4,000
0,000
21,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
3,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,000
3,686
0,000
0,000
0,000
8,272
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,957
11,000
1,116
0,000
9,438
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,554
0,000 13.418,671
262,496
299,257 511,940
179,400
0,000
0,000
1.583,683
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17.543,111
Genel Toplam 1.287,664
78
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.27. Düzce
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
214,857
0,000
2.000,350
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
192,710
0,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
177,351
0,000
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
63,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.278,206
2.072,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.265,156
1.934,628
36,509
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.148,489
4,082
0,000
1.471,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.475,509
35,842
0,000
1.067,135
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.102,977
3,734
0,000
924,224
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
927,957
101,446
0,000
584,369
0,000
0,000
23,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
709,295
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,000
0,000
508,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
518,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
16,209
0,000
498,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
514,650
7,000
0,000
463,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
14,865
0,000
373,177
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
388,042
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
15,656
0,000
292,404
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
308,060
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16,659
0,000
273,248
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
289,908
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
27,369
0,000
238,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
265,810
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
17,088
0,000
128,317
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
145,405
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
23,217
0,000
111,116
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
134,332
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
20,000
0,000
79,000
0,000 13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
112,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GARAJOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
11,570
0,000
91,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,836
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
66,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,041
0,000
33,507
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,548
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
20,789
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,789
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
16,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,000
99,509 13,000
23,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 14.313,970
Genel Toplam
916,695
0,000 13.261,285
79
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.28. Edirne
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Gazyağı
Diğer Bayiye
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
337,060
0,000
17.754,895
67,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18.158,954
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
364,918
0,000
1.710,961
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.075,879
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
170,031
0,000
1.288,477
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.458,508
84,000
0,000
971,000
0,000
0,000
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.072,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
125,942
0,000
803,498
0,000
66,956
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
996,395
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
103,422
0,000
770,762
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
874,185
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,743
0,000
829,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
840,623
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
96,315
0,000
635,352
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
731,667
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
27,000
0,000
532,000
0,000
8,000
38,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
605,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
44,396
0,000
392,276
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
436,673
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
14,204
0,000
411,789
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
425,993
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
19,736
0,000
324,407
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
344,143
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
125,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
9,891
0,000
106,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,779
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,000
0,000
34,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
38,829
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,829
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,493
0,000
23,812
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,305
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
13,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,700
1.421,151
0,000
26.767,526
67,000
74,956
55,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 28.385,634
Genel Toplam
80
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.29. Elazığ
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
301,977
0,000
6.023,812
0,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
11,920
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.337,709
190,651
0,000
1.927,727
26,000
0,000
71,820
0,000
0,000
0,000
408,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.624,197
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
74,731
0,000
1.347,808
0,000
32,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.455,029
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
74,462
0,000
812,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
886,642
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
71,614
0,000
503,004
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
574,618
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
542,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
542,435
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
460,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
460,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
2,228
0,000
356,682
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
358,910
11,547
0,000
330,897
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
342,444
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
32,096
0,000
0,000
307,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
339,176
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,114
0,000
328,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
331,691
12,677
0,000
102,831
99,533
0,000
0,000
51,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
266,461
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
4,000
0,000
203,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
207,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
0,000
0,000
185,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
185,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
9,225
0,000
161,628
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
170,853
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
154,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
161,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
14,741
0,000
142,886
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
157,627
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
5,531
0,000
54,650
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 16,410
0,000
0,000
76,590
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,487
0,000
57,974
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,462
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,903
0,000
46,804
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,707
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
2,231
0,000
48,466
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,697
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
3,701
0,000
36,619
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,319
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş.
2,409
0,000
29,074
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,483
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,000
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
7,388
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,388
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,000
0,000 13.380,103
125,533
32,490 390,820
51,420
0,000
0,000 950,435
0,000
0,000 16,410
0,000
0,000
15.749,440
Genel Toplam
802,230
81
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.30. Erzincan
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
70,888
0,000
972,516
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.060,404
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
25,507
0,000
587,736
0,000
14,081
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
627,324
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
17,000
0,000
453,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
470,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
63,913
0,000
371,032
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
434,945
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
55,111
0,000
270,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
325,601
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
252,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
252,427
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
45,785
0,000
192,543
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
238,328
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
23,853
0,000
200,521
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
224,375
2,240
0,000
209,996
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
212,236
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
29,991
0,000
177,692
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
207,684
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,407
0,000
175,109
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180,016
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
8,537
0,000
156,737
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
165,275
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
9,390
0,000
142,161
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
151,551
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
6,000
0,000
123,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
129,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
0,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
85,000
2,238
0,000
72,012
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74,250
0,000
0,000
70,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,002
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
69,024
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,024
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
38,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,380
0,000
17,067
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,448
375,242
0,000
4.383,640
17,000
14,581
0,000
0,000
0,000
0,000
252,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.042,889
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Genel Toplam
82
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.31. Erzurum
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
132,742
0,000
3.132,506
0,000
0,000
95,100
0,000
0,000
0,000
153,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.513,348
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
299,716
0,000
1.397,911
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.697,627
93,287
0,000
962,968
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.056,255
106,961
0,000
833,520
36,844
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
977,324
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
907,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
907,669
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
47,000
0,000
681,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
728,000
108,388
0,000
572,142
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
680,530
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ
20,688
0,000
543,315
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
564,003
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
42,323
0,000
342,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
384,336
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
32,982
0,000
322,186
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
355,168
0,000
0,000
351,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
351,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET A.Ş.
30,021
0,000
283,175
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
313,196
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
6,810
0,000
275,091
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
281,901
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
3,354
0,000
267,903
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
271,257
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
6,276
0,000
221,486
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
227,761
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
4,000
0,000
102,000
0,000
0,000
79,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
185,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4,620
0,000
149,136
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
153,756
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
13,799
0,000
116,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,404
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
13,410
0,000
93,682
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
107,092
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,737
0,000
95,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
99,735
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
61,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
8,527
0,000
42,218
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,745
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
40,081
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,081
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
0,744
0,000
39,034
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,778
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
15,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
0,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
994,385
0,000
10.970,969
36,844
0,000
174,100
0,000
0,000
0,000 1.068,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 13.244,967
Genel Toplam
83
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.32. Eskişehir
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
704,915
0,000
6.854,485
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
327,953
0,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
566,532
0,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
99,150
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
264,084
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
0,000
0,000
3.800,531
0,000
3.374,581
18,668
0,000
1.568,116
0,000
1.149,757
29,000
0,000
37,015
0,000
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
709,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.268,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.128,484
0,000
14,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.974,241
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.765,266
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.413,841
1.027,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.056,000
795,077
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
832,092
8,270
0,000
568,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
577,159
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
89,574
0,000
469,176
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
558,750
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,314
0,000
371,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
389,478
0,000
0,000
332,578
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
332,578
34,475
0,000
280,348
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
314,823
2,231
0,000
265,347
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
267,579
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19,000
0,000
215,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
234,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
13,750
0,000
161,119
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
174,869
4,091
0,000
156,053
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,144
0,000
0,000
127,683
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,683
0,000
0,000
78,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
52,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,187
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
40,843
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,843
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
32,684
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32,684
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
22,491
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,491
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,000
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,000
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
Genel Toplam 2.219,353
0,000
21.773,110
93,668
0,000
723,920
0,000
0,000
0,000 31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24.841,051
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
84
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.33. Gaziantep
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000 15.080,036
0,000
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Bayiye
Kullanıcıya
Diğer Teslim
Teslim Teslim
Teslim
Teslim
1.641,880
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
17.458,673
0,000
9.331,701
22,971
0,000
19,340
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.385,940
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
467,160
0,000
5.326,851
0,000
0,000
30,680
0,000
0,000
0,000
431,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.255,691
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
263,539
0,000
2.257,666
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.521,204
210,464
0,000
1.545,946
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.756,410
72,691
0,000
1.545,573
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.618,265
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
286,587
0,000
1.072,691
0,000
0,000
95,260
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.464,538
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.283,368
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.283,368
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
96,625
0,000
1.051,356
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.147,981
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
19,017
0,000
742,231
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
761,248
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25,947
0,000
681,421
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
707,368
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
39,000
0,000
598,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
637,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,000
0,000
496,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
506,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
79,130
0,000
386,204
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
465,334
0,000
0,000
315,503
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
315,503
41,211
0,000
221,308
0,000
4,165
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
266,684
14,543
0,000
248,868
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
263,411
8,890
0,000
207,263
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
216,153
23,960
0,000
165,954
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189,914
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
22,778
0,000
166,988
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189,765
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
16,000
0,000
155,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
171,000
2,999
0,000
151,893
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
154,892
17,246
0,000
129,859
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,105
0,000
0,000
105,694
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
105,694
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
0,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
4,008
ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
2,000
ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
5,000
ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
2,000
ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,980
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
0,000
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam 3.482,460
0,000
99,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
99,000
0,000
76,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,688
0,000
74,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
0,000
39,691
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,691
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32,000
0,000
24,762
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,742
0,000
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,000
0,000 42.406,138
22,971
4,165
1.787,160
0,000
0,000
0,000
1.724,368
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49.427,262
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
Havacılık Yakıtları
1.011,928
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
736,757
Motorin Türleri
85
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.34. Giresun
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
53,153
0,000
1.810,572
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.863,725
161,057
0,000
1.137,515
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.298,572
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
74,350
0,000
1.168,188
46,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.288,538
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
33,502
0,000
1.021,731
0,000
0,000
25,750
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.080,983
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
52,573
0,000
716,805
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
769,378
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,669
0,000
602,862
0,000
0,167
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
623,698
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
32,615
0,000
448,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
480,615
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
18,000
0,000
354,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
383,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
51,019
0,000
279,722
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
330,741
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,067
0,000
237,186
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
247,252
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
12,406
0,000
160,412
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,819
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,000
0,000
152,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
161,000
13,336
0,000
93,427
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,763
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2,836
0,000
79,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,919
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
8,540
0,000
70,552
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,092
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
7,345
0,000
50,215
0,000
1,666
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,226
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
567,468
0,000
8.382,270
46,000
12,833
25,750
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.034,321
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
86
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.35. Gümüşhane
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Serbest
Bayiye
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim Teslim
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
22,994
0,000
690,060
358,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.071,054
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
23,170
0,000
605,391
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
628,561
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
48,156
0,000
330,244
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
378,400
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,120
0,000
340,545
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
341,665
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
7,050
0,000
319,208
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
326,258
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
7,458
0,000
149,051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
156,509
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
9,095
0,000
144,262
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
153,358
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
118,264
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118,264
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,988
0,000
50,414
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,485
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
25,832
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,832
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,000
0,000
16,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,468
0,000
8,144
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,612
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
125,500
0,000
2.807,415
358,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.292,997
Tablo 6.36. Hakkari
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
31,594
0,000 483,678
0,000
0,000
23,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
538,792
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
26,244
0,000 179,191
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
205,435
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
10,206
0,000 103,054
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
113,259
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
7,000
0,000
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
82,000
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1,894
0,000
8,048
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,942
848,971
0,000
23,520
0,000
0,000
949,428
Genel Toplam
76,937
87
0,000
0,000
0,000
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.37. Hatay
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
473,210
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
240,077
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
401,609
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE
0,000
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
566,289
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
317,093
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
232,416
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
83,387
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
170,261
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
104,228
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
84,565
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK
45,161
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
55,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,457
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
85,410
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
13,000
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
10,000
ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
3,000
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
85,235
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
1,484
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
28,861
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
7,719
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
28,743
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
33,357
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
22,220
ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
6,685
ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
3,000
ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,942
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
A/B PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
0,000
LİMİTED ŞİRKETİ
DOĞAN TURİZM SANAYİ VE TİCARET NAKLİYAT LİMİTED
0,000
ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,843
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA
1,523
ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
1,113
Genel Toplam 3.159,888
Diğer
Teslim
0,000
0,000
0,000
Motorin Türleri
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
6.467,062
125,000
5.955,381
0,000
3.758,290
0,000
Bayiye
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.565,752
1.758,853
1.947,990
1.851,411
1.579,127
18,891
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.158,538
0,000
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
169,979 102,860
0,000 73,700
102,641
0,000
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
184,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.522,112
6.269,158
4.262,541
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.450,000
0,000
0,000
0,000
3.450,000
0,000
0,000
0,000 254,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.150,932
2.329,946
2.180,406
1.934,798
1.749,388
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.262,766
1.064,856
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.149,421
0,000
886,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
931,727
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
873,000
670,014
501,720
0,000
471,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,132
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
488,516
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
928,000
690,471
653,263
488,516
484,000
0,000
287,000
0,000
117,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
414,000
0,000
389,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
392,000
0,000
270,774
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
356,009
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
320,028
186,150
257,062
228,000
214,677
131,056
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,701
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
321,512
279,712
264,781
250,000
243,421
164,412
0,000
136,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
158,251
0,000
113,648
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
120,333
0,000
69,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,000
0,000
0,000
51,085
54,540
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,026
54,540
0,000
0,000
0,000
46,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,000
0,000
0,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
0,000
29,846
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,688
0,000
12,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,013
0,000
3,317
0,000 34.263,264
0,000
143,891
0,000
0,000
611,454 430,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
672,516
0,000
0,000
0,000
3.450,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,430
42.731,573
88
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.38. Iğdır
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ
ANONİM ŞİRKETİ
88,663
0,000
460,319
0,000
0,000
19,400
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
571,382
AYTEMİZ AKARYAKIT
DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
15,579
0,000
201,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
216,896
LUKOİL EURASIA PETROL
ANONİM ŞİRKETİ
24,106
0,000
187,347
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
211,453
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
199,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
199,185
29,017
0,000
132,209
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
161,226
14,000
0,000
132,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
146,000
2,165
0,000
96,512
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
98,677
7,000
0,000
81,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
88,000
0,000
0,000
53,090
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,090
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
5,629
0,000
13,949
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,579
2,526
0,000
16,188
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,714
3,176
0,000
8,318
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,494
0,000
0,000
8,319
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,319
191,862
0,000
1.410,569
0,000
0,000
19,400
0,000
0,000
0,000
202,185
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.824,016
THY OPET HAVACILIK
YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK
ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK
SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK
TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ
AKARYAKIT DAĞITIM
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
AS GOLDOİL AKARYAKIT
DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ
TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT
DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Genel Toplam
89
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.39. Isparta
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
240,817
0,000
2.376,354
144,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
108,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.869,172
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
231,759
0,000
1.069,919
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.301,678
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
133,483
0,000
1.058,249
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.191,732
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
73,884
0,000
960,107
0,000
0,000
76,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.110,671
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
65,901
0,000
921,129
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 15,478
0,000
0,000
1.002,508
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
8,892
0,000
823,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
832,282
39,871
0,000
395,684
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
435,555
25,000
0,000
313,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
338,000
0,000
0,000
328,549
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
328,549
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
18,000
0,000
235,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
253,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,888
0,000
194,261
0,000
0,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
215,245
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
29,985
0,000
179,164
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
209,149
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
40,216
0,000
155,584
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
195,801
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15,000
0,000
131,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
146,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
13,061
0,000
108,257
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
121,318
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
7,059
0,000
108,072
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
115,131
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,220
0,000
92,638
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
97,858
13,000
0,000
77,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90,000
7,000
0,000
78,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
85,000
1,486
0,000
35,666
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,152
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,000
2,712
0,000
15,566
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,279
993,236
0,000
9.656,589
144,000
0,096
95,680
0,000
0,000
0,000
108,000
0,000
0,000 15,478
0,000
0,000
11.013,079
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
90
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 40. İstanbul
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Genel
Toplam
7.751,455
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
75.790,682
1.320,000
2.933,869
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
533,920
0,000
0,000 0,000
24.356,000
0,000
13.379,699
3,347
0,000
0,000
126.068,973
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
15.803,906
0,000
75.977,928
368,093
1.181,692
131,060
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
93.462,679
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
10.030,012
0,000
59.358,357
7.940,891
4.370,801
203,480
7.341,120
0,000
0,000
0,000
0,000
328,550
0,000
0,000
0,000
89.573,211
0,000
0,000
0,000
0,000
740,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42.140,000
0,000
0,000
0,000
42.880,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
6.164,703
0,000
32.749,991
0,000
0,000
36,500
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38.957,194
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CYE PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2.910,476
0,000
33.070,766
286,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36.267,689
5,939
0,000
1.097,574
0,000
25,027
0,000
0,000
0,000
0,000
6.155,298
0,000
16.850,001
0,000
0,000
0,000
24.133,839
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12.317,000
0,000
0,000
0,000
12.317,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.731,716
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.731,716
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİCARET AŞ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Diğer Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
136,498
0,000
7.204,573
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.341,071
1.065,917
0,000
6.176,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.242,054
571,245
0,000
3.476,153
146,099
18,791
0,000
147,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.359,868
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.244,000
0,000
0,000
0,000
4.244,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
246,044
0,000
2.740,655
0,000
797,060
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.783,759
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
276,253
0,000
2.728,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.004,873
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
242,792
0,000
2.634,268
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.877,060
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ
145,000
0,000
1.627,000
0,000
0,000
35,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.807,000
9,261
0,000
1.673,440
0,000
0,000
88,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,735
0,000
0,000
1.790,195
80,000
0,000
529,000
0,000
698,000
294,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.601,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
197,000
0,000
1.162,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.359,000
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
85,000
0,000
0,000
808,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
893,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
796,380
14,050
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
810,430
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
12,384
0,000
568,687
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
581,071
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
394,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
394,900
29,473
0,000
284,126
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
313,599
0,000
15,062
0,000
0,000
187,562
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,307
73,140
294,071
12,930
0,000
35,576
0,000
182,388
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
230,893
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
8,954
0,000
118,847
0,000
0,000
97,720
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
225,521
40,721
0,000
178,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
219,092
28,000
0,000
161,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189,000
0,000
0,000
143,705
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
143,705
9,986
0,000
76,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,126
KAAN HAVACILIK SANAY İ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,000
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET AŞ
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED MERKEZİ
LONDRA TÜRKİYE ŞUBESİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET AŞ
5,882
0,000
41,117
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,999
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,783
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,783
2,614
0,000
12,507
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,121
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
15,062 309.702,219 10.061,530 11.931,570
2.637,390
7.488,700
0,000
0,000 39.340,798
0,000
89.259,250
22,082
18,307
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ
İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam 45.787,445
91
73,140 516.337,493
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 41. İzmir
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
2.204,636
12,463 26.577,214
123,000
1.769,862
4.419,680
0,000
0,000
0,000
6.881,702
0,000
964,509
19,658
0,000
0,000
42.972,724
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
3.505,064
0,000 21.255,033
40,948
42,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24.843,151
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
1.905,372
0,000 14.369,714
0,000
0,000
54,240
0,000
0,000
0,000
3.016,000
0,000
0,000
213,928
0,000
0,000
19.559,254
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
1.659,047
0,000 10.420,516
684,781
959,810
0,000
1.706,261
0,000
0,000
0,000
0,000
932,375
27,403
0,000
0,000
16.390,194
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
529,368
0,000
4.484,398
0,000
0,000
5,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.019,546
21,664
0,000
503,369
3.518,290
249,944
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.293,267
4,871
0,000
367,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 3.200,000
0,000
0,000
0,000
3.571,954
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
359,486
0,000
2.651,708
0,000
0,000
24,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.035,294
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
164,333
0,000
2.314,550
0,000
0,000
95,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.573,903
84,000
0,000
2.317,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.420,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
127,823
0,000
2.286,157
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.413,980
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
213,702
0,000
1.958,477
0,000
25,821
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.198,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
152,158
0,000
1.384,859
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.537,017
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
222,150
0,000
819,830
0,000
0,000
12,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.054,681
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
46,569
0,000
984,287
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.030,856
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
76,000
0,000
727,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
803,000
100,048
0,000
427,171
95,653
24,067
0,000
77,640
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
724,579
67,000
0,000
602,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
669,000
0,000
0,000
517,471
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
517,471
32,000
0,000
365,000
0,000
73,000
29,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
499,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
494,798
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
494,798
28,559
0,000
412,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
441,042
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ
TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED MERKEZİ
LONDRA TÜRKİYE ŞUBESİ
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
92
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel Toplam
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
30,480
0,000
360,338
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
390,818
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
22,677
0,000
367,452
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
390,129
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
28,521
0,000
269,341
0,000
33,902
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
331,764
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
261,828
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
261,828
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT
TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,959
0,000
137,910
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
140,869
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
7,000
0,000
133,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
140,000
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
1,853
0,000
114,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
115,965
25,000
0,000
72,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
97,000
4,833
0,000
86,425
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
91,259
7,000
0,000
58,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
0,000
0,000
0,000
59,000
4,749
0,000
42,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,429
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,400
0,000
0,000
0,000
47,400
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
0,000
0,000
35,609
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,609
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
33,536
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,536
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
2,230
0,000
21,097
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,327
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
9,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,337
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,337
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
12,463 97.486,711
4.462,673
3.180,158
4.659,520
1.783,901
0,000
0,000 10.676,665
0,000 5.203,284
260,989
0,000
0,000
139.367,516
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
AKINTÜRK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM
ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE
İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
AŞ
GÖKÇEN HAVACILIK TAŞIMACILIK EĞİTİM VE
PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
11.641,152
93
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 42. Kahramanmaraş
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
119,595
0,000
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
1.518,173
1.375,507
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.005,495
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
375,274
0,000
2.088,555
0,000
0,000
0,000
120,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.584,689
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
119,920
0,000
1.463,292
75,000
0,000
19,460
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.678,672
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
212,052
0,000
1.307,846
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.519,898
61,000
0,000
1.121,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.182,000
124,187
0,000
953,037
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.077,224
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
40,000
0,000
461,000
569,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.070,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
48,595
0,000
779,608
0,000
0,000
34,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
863,063
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
37,147
0,000
741,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
778,260
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
26,113
0,000
503,915
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
530,028
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30,118
0,000
480,404
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
510,522
6,679
0,000
475,062
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
481,741
13,220
0,000
385,015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
398,234
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
30,003
0,000
338,138
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
368,141
9,989
0,000
311,098
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
321,087
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
10,462
0,000
263,465
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
273,927
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
13,055
0,000
243,737
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
256,792
Bayiye
Teslim
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
3.992,220
Havacılık Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
254,995
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
254,995
29,214
0,000
190,355
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
219,569
16,000
0,000
159,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
175,000
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
11,179
0,000
158,573
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
169,752
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
17,901
0,000
133,918
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
151,819
6,288
0,000
120,283
0,000
0,000
25,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
151,711
15,000
0,000
116,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
131,000
0,000
0,000
116,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,342
18,000
0,000
97,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
115,000
2,585
0,000
108,895
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111,480
0,000
0,000
52,776
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,776
1,112
0,000
34,007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,119
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,260
0,000
26,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,120
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET
VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
15,566
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,566
2,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
1,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
2,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
0,000 14.789,031
2.019,507
0,000
79,460
4.113,080
0,000
0,000
255,995
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22.660,022
Genel Toplam 1.402,948
94
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 43. Karabük
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Diğer
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
213,459
0,000
3.319,934
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.533,393
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
41,264
0,000
688,271
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
729,535
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
64,276
0,000
586,873
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
651,149
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
57,166
0,000
270,095
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
327,261
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
59,697
0,000
247,208
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
306,905
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15,000
0,000
193,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,000
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
116,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,000
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
84,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
84,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,000
0,000
48,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,437
0,000
49,219
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,656
15,269
0,000
37,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,382
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,220
0,000
48,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,316
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
8,850
0,000
31,873
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,724
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
2,969
0,000
34,364
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,333
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
1,483
0,000
17,039
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,522
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
16,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,577
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
14,346
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,346
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
0,000
0,000
6,834
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,834
5.808,841
0,000
0,000
0,000
0,000
6.308,932
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
500,091
95
0,000
0,000
0,000
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 44. Karaman
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Genel
Toplam
133,540
0,000
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.705,974
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
45,162
0,000
567,094
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
612,256
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
41,338
0,000
512,271
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
553,609
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
36,584
0,000
429,729
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
466,313
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
20,345
0,000
324,379
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
344,724
21,782
0,000
226,776
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
248,558
33,263
0,000
205,525
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
238,788
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
15,192
0,000
213,796
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
228,989
8,186
0,000
177,334
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
185,520
10,382
0,000
128,594
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,976
6,000
0,000
124,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,000
6,000
0,000
124,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,000
5,939
0,000
95,184
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
101,123
4,215
0,000
85,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,699
7,049
0,000
71,029
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78,078
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,003
0,000
61,204
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,207
0,000
0,000
57,201
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,201
0,000
0,000
56,143
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,143
1,486
0,000
17,421
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Genel Toplam
399,465
5.049,599
0,000
0,000
0,000
Bayiye
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
1.572,434
0,000
Fuel Oil Türleri
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
96
Diğer
Teslim
0,000
Diğer
Teslim
0,000
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
0,000
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
0,000
18,907
0,000
5.449,064
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 45. Kars
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Serbest
Bayiye
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
61,414
0,000
1.252,029
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
99,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.412,443
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
96,968
0,000
670,830
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
767,798
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
16,574
0,000
469,377
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
485,951
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
394,204
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
394,204
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,423
0,000
345,817
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
366,240
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
28,674
0,000
262,835
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,508
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
10,465
0,000
259,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
269,766
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
10,025
0,000
229,079
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,104
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
26,664
0,000
140,114
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
166,778
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
6,168
0,000
146,959
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
153,127
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,253
0,000
120,256
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,509
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,213
0,000
110,652
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,865
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
16,667
0,000
0,000
51,380
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,047
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
4,176
0,000
49,336
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,512
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
50,697
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,697
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
3,530
0,000
36,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,815
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
39,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2,970
0,000
16,479
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,449
297,516
0,000
4.255,046
16,667
0,000
0,000
51,380
0,000
0,000
493,204
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.113,812
Genel Toplam
97
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 46. Kastamonu
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
123,550
0,000
1.418,052
721,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.286,602
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
205,877
0,000
1.355,503
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.561,380
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
1.488,072
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.488,072
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
95,031
0,000
684,053
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
779,084
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
82,852
0,000
544,482
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
627,334
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
50,000
0,000
570,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
620,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
10,440
0,000
454,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
464,442
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
40,021
0,000
346,974
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
386,994
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22,000
0,000
353,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
375,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
19,577
0,000
261,886
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
281,463
0,000
0,000
26,468
50,201
0,000
0,000
204,640
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
281,308
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
10,000
0,000
194,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
204,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,678
0,000
105,194
0,000
23,107
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
140,979
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,584
0,000
112,926
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118,510
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
115,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
1,121
0,000
108,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
110,009
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,699
0,000
90,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
98,704
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,091
0,000
72,474
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,566
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
69,987
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,987
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,000
0,000
49,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
4,968
0,000
47,516
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,483
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
0,000
0,000
36,142
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,142
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,447
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,000
1,635
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
1,635
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
708,488
0,000
8.525,624
771,201
24,743
0,000
204,640
0,000
0,000
53,447
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 10.288,143
98
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 47. Kayseri
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
722,718
0,000
7.879,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.602,075
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
232,182
0,000
5.882,387
49,000
0,000
131,660
0,000
0,000
0,000
314,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.609,229
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
691,686
0,000
5.310,346
19,082
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.021,114
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
184,283
0,000
2.096,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.280,889
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
252,913
0,000
1.142,408
0,000
0,000
81,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.476,841
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
66,284
0,000
1.151,168
101,250
0,000
0,000
102,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.421,482
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
59,995
0,000
1.015,896
0,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.097,891
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
948,749
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
948,749
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
81,344
0,000
679,337
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
760,681
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
85,000
0,000
517,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
602,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
36,469
0,000
530,326
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
566,795
0,000
0,000
532,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
532,840
11,003
0,000
435,168
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 23,468
0,000
0,000
469,638
9,785
0,000
310,166
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,962
0,000
0,000
321,912
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC. AŞ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
2,000
0,000
313,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
315,000
13,114
0,000
250,354
0,000
0,000
27,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,248
0,000
0,000
211,461
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
211,461
16,603
0,000
163,324
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
179,927
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
8,693
0,000
130,108
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,801
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,938
0,000
122,305
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
129,243
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,000
0,000
119,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,486
0,000
122,827
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,312
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
2,000
0,000
113,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
115,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞ. TİC. SAN. İTH. VE İHR. AŞ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ
4,466
0,000
78,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
83,045
43,898
0,000
34,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78,381
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,000
0,000
70,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
33,621
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 37,040
0,000
0,000
70,661
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
0,000
0,000
68,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,158
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,137
0,000
60,637
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,774
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
53,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53,000
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
8,353
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,353
Genel Toplam
2.548,997
0,000
29.435,212
169,332
0,000 262,960
102,780
0,000
0,000
1.262,749
0,000
0,000 62,469
0,000
0,000 33.844,499
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
99
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 48. Kilis
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
84,035
0,000
617,863
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
701,898
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
61,852
0,000
253,255
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
315,108
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
47,821
0,000
221,570
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
269,390
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
82,601
0,000
136,489
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
219,090
3,000
0,000
89,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
92,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
31,737
0,000
47,182
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78,919
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
13,464
0,000
60,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74,415
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET AŞ
16,880
0,000
54,756
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
71,636
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞTİ.
7,000
0,000
58,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,000
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET AŞ
2,221
0,000
34,901
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,122
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
5,830
0,000
29,745
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,575
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
2,229
0,000
32,301
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34,530
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
32,789
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32,789
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
Genel Toplam
5,830
0,000
17,829
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,659
364,500
0,000
1.686,631
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.051,131
100
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 49. Kırıkkale
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
71,469
0,000
2.573,331
0,000
0,000
1.048,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.693,560
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
63,757
0,000
3.075,914
93,620
0,000
8,140
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.241,431
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
47,652
0,000
2.763,203
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.810,855
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
19,503
0,000
2.667,147
0,000
0,000
24,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.711,430
3,719
0,000
2.454,019
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.457,738
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
23,593
0,000
1.164,995
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,446
0,000
0,000
1.205,035
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
14,539
0,000
749,210
0,000
0,000
45,320
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,473
0,000
0,000
833,542
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
56,189
0,000
717,074
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
813,262
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22,000
0,000
765,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
787,000
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
8,405
0,000
550,231
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
558,636
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
58,211
0,000
376,710
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
434,921
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
29,458
0,000
329,897
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
359,355
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
5,848
0,000
226,692
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
232,539
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
188,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
188,000
15,000
0,000
147,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
162,000
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
141,332
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,332
10,207
0,000
135,282
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
145,489
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
1,000
0,000
112,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
113,000
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. AŞ
4,471
0,000
74,941
0,000
0,000
33,540
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
112,952
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,000
0,000
107,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
88,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,676
0,000
85,019
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,696
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKL. TİC. AŞ
5,720
0,000
75,374
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,094
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,943
0,000
49,728
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,671
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞ. VE DEP. SAN. TİC. AŞ
0,000
0,000
70,997
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,997
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
3,483
0,000
34,538
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,021
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
22,917
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,917
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
1,490
0,000
15,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,677
19.865,739
133,620
1.198,540
0,000
0,000
21.715,150
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam 476,332
101
0,000
0,000
40,919
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 50. Kırklareli
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye
Teslim Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
217,784
0,000
2.602,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.819,825
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
218,111
0,000
1.380,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.598,550
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
251,472
0,000
1.301,995
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.553,467
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
146,972
0,000
1.167,097
20,251
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.334,320
45,000
0,000
1.202,000
0,000
34,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.281,000
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
147,843
0,000
954,214
158,008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.260,064
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
12,981
0,000
1.014,192
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.027,173
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
45,000
0,000
543,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
588,000
8,720
0,000
328,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
337,390
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
74,622
0,000
246,258
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
320,880
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,960
0,000
125,910
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
159,870
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
19,137
0,000
97,285
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,423
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,473
0,000
74,893
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87,366
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
16,554
0,000
63,510
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,063
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,000
0,000
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
0,000
0,000
45,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
5,960
0,000
18,273
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,232
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
13,708
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,708
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,100
0,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
1.247,587
0,000
11.273,485
178,259
34,000
28,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 12.761,431
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
102
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 51. Kırşehir
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
65,103
0,000
580,526
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
645,629
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
57,818
0,000
512,262
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
570,079
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
31,435
0,000
411,558
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
442,992
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
18,221
0,000
326,138
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
344,359
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
39,556
0,000
219,090
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
258,646
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,739
0,000
230,248
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
242,987
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13,000
0,000
210,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
223,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
11,631
0,000
197,094
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,725
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
20,000
0,000
185,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
205,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
35,987
0,000
141,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
177,467
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
15,361
0,000
157,829
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
173,190
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
12,684
0,000
150,881
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
163,565
4,000
0,000
152,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
156,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11,525
0,000
127,372
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,897
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
5,168
0,000
123,101
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,269
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,187
0,000
122,506
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
125,693
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
5,523
0,000
73,563
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,086
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,987
0,000
57,872
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
60,858
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
1,118
0,000
34,105
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
35,222
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
27,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,000
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
8,215
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,215
367,041
0,000
4.047,838
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.414,879
Genel Toplam
103
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 52. Kocaeli
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
776,055
0,000
9.370,154
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
1.482,087
0,000
14.999,069
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
1.187,930
0,000
9.550,739
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
255,935
0,000
10.501,998
0,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
491,222
0,000
3.885,858
0,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
0,000 2.367,442
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
15,140
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
417,825
13,920
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 1.037,242
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,985
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel Toplam
7.965,294
13,128
0,000
0,000
20.509,213
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16.944,886
0,000
1.062,798
0,000
0,000
0,000
12.838,709
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10.823,113
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.377,080
5,154
0,000
2.617,760
0,000
0,000
28,820
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.651,734
272,768
0,000
2.068,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.341,718
0,000
0,000
0,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.875,000
0,000
0,000
0,000
1.915,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
162,790
0,000
1.315,643
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.478,433
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
184,617
0,000
1.200,361
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.384,979
0,000
0,000
1.180,154
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.180,154
3,581
0,000
779,758
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
175,000
0,000
0,000
0,000
958,339
65,290
0,000
561,083
0,000
146,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
772,509
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ
TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL DENİZCİLİK TİCARET VE SANAYİ AŞ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
757,000
0,000
0,000
0,000
757,000
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
16,953
0,000
579,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
596,140
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
24,650
0,000
491,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
516,252
8,825
0,000
492,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
501,266
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET AŞ
CYE PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
498,000
0,000
0,000
0,000
498,000
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
45,344
0,000
426,259
0,000
0,000
17,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
489,163
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET AŞ
98,569
0,000
371,032
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
469,601
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
2,960
0,000
421,007
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
423,967
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ AŞ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
381,040
381,040
3,352
0,000
372,897
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
376,249
7,000
0,000
306,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
313,000
19,000
0,000
235,000
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
266,000
2,000
0,000
193,000
0,000
53,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
248,000
5,459
0,000
214,735
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
220,194
7,054
0,000
198,967
0,000
0,000
7,160
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
213,181
27,417
0,000
185,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
213,157
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ
İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA
AŞ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
104
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel Toplam
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
201,000
0,000
0,000
0,000
201,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
5,574
0,000
173,885
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
179,459
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
37,000
0,000
141,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
178,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
0,000
0,000
170,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
170,000
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
8,000
0,000
141,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
149,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
7,596
0,000
114,569
0,000
0,417
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,581
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
1,856
0,000
97,540
0,000
0,000
11,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111,276
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,700
0,000
0,000
0,000
0,000
57,637
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,637
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,455
31,985 4.119,699
171,660
0,000
0,000
0,000
61,700
0,000
12.534,092
13,128
0,000
381,040
85.892,184
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİMAG PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE DEPOLAMA
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
5,455
Genel Toplam 5.216,036
0,000
63.362,843
105
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 53. Konya
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
831,476
510,113
396,651
482,036
270,828
191,954
261,615
172,740
64,642
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.280,986
9.836,289
7.097,982
5.065,317
4.650,256
3.673,079
3.171,979
1.804,008
1.660,280
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
343,314
0,000
196,000
13,495
0,000
49,753
0,000
0,000
0,000
25,335
0,000
1.532,620
57,000
26,860
52,000
72,318
0,000
38,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,200
Bayiye
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET
VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GAZMER PETROL ÜRÜNLERİ PLASTİK VE KAUÇUK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
Motorin Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
123,932
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.416,000
1.160,740
1.002,000
961,237
931,556
777,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
749,740
0,000
0,000
0,000
17,591
0,000
675,012
0,000
0,000
85,000
0,000
507,000
0,000
0,000
0,000
37,218
0,000
0,000
0,000
498,885
0,000
0,000
16,000
0,000
498,000
53,007
28,577
19,989
24,673
13,710
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
440,666
355,468
265,400
236,765
191,619
28,841
0,000
3,000
1,117
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,631
31,369
0,000
0,000
0,000
31,414
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16.455,776
10.364,033
7.852,203
5.684,780
4.921,084
3.965,406
3.465,009
1.976,748
1.724,922
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.557,955
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,872
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.473,000
1.187,600
1.072,000
1.045,427
931,556
815,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
775,941
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
692,603
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
592,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
555,155
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
555,155
536,103
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
514,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
493,673
384,045
285,389
261,439
205,329
157,269
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,110
177,000
167,156
148,000
134,273
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,938
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
180,000
168,273
154,000
152,211
0,000
102,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,763
0,000
0,000
124,812
2,000
0,000
103,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
105,000
0,000
0,000
89,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,000
0,000
0,000
36,196
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,196
0,000
0,000
25,444
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,444
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
123,932 52,200
50,620
0,000
0,000 671,155
0,000
0,000
132,988
0,000
0,000
71.029,221
0,000
0,000
0,000
0,000
Genel Toplam 3.816,491
0,000
65.579,272
602,563
106
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6. 54. Kütahya
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
166,969
0,000
3.610,088
473,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.250,057
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
123,409
0,000
2.484,090
80,685
0,000
19,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.707,584
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
244,717
0,000
1.860,272
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.104,990
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
196,450
0,000
1.110,943
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.307,393
66,188
0,000
1.035,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.101,629
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET AŞ
15,742
0,000
1.035,315
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.051,056
117,775
0,000
519,457
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
637,232
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LTD ŞTİ
31,000
0,000
574,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
605,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
32,400
0,000
405,043
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
437,443
5,578
0,000
392,508
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
398,086
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17,000
0,000
222,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
34,911
0,000
175,404
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
210,315
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
17,427
0,000
144,572
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
161,999
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
14,000
0,000
134,000
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
156,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
18,046
0,000
122,234
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
140,280
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
8,000
0,000
118,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
6,092
0,000
66,326
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,418
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
1,643
0,000
68,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,645
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,631
0,000
62,253
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,884
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET AŞ
8,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,000
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2,234
0,000
41,230
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,800
0,000
0,000
62,264
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
50,882
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,882
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
9,278
0,000
40,492
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,770
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,802
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,802
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
33,353
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,353
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
29,330
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,330
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,770
0,000
14,543
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,312
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,113
0,000
17,125
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,238
Genel Toplam 1.148,373
0,000
14.422,902
553,685
0,000
27,400
0,000
0,000
0,000
36,802
0,000
0,000
18,800
0,000
0,000
16.207,962
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
107
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.55. Malatya
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
179,499
0,000
2.729,770
27,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.140,269
SHELL & TURCAS PETROL AŞ
238,328
0,000
1.688,648
37,763
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.964,739
57,922
0,000
1.522,411
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.580,333
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
238,580
0,000
1.332,004
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.570,583
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
44,982
0,000
855,902
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,884
LUKOİL EURASIA PETROL AŞ
46,380
0,000
816,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
862,907
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET AŞ
5,253
0,000
435,269
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
440,522
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI AŞ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
418,482
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
418,482
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
16,195
0,000
306,636
0,000
19,972
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
342,803
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM AŞ
52,986
0,000
261,229
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
314,215
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET AŞ
16,000
0,000
263,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
279,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
13,626
0,000
225,634
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
239,260
3,329
0,000
198,229
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
201,558
11,944
0,000
159,708
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
171,652
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT AŞ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM AŞ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
2,742
0,000
168,431
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
171,173
36,484
0,000
125,519
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
162,003
DELTA AKARYAKIT TİCARET AŞ
4,000
0,000
113,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
117,000
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ AŞ
7,635
0,000
90,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
97,822
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
2,000
0,000
85,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87,000
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LTD ŞTİ.
5,000
0,000
82,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
7,398
0,000
74,458
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,856
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
2,206
0,000
71,062
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,268
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
8,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,000
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
5,047
0,000
34,583
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,630
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
3,000
0,000
27,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
19,864
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,864
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ AŞ
0,000
0,000
9,210
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,210
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE
DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,000
0,000 11.763,281
64,763
19,972
0,000
0,000
0,000
0,000
622,482
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.479,035
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
1.008,537
108
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.56. Manisa
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
713,865
0,000
6.168,651
1.188,000
0,000
10,660
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.081,176
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
515,102
0,000
5.807,666
301,754
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.624,522
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
261,223
0,000
3.221,817
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.483,040
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
212,084
0,000
3.130,454
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.342,538
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
135,123
0,000
2.946,149
0,000
0,000
57,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.138,792
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
420,411
0,000
2.377,746
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.798,157
4,000
0,000
2.692,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.696,000
253,031
0,000
1.967,798
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.220,829
9,404
0,000
1.348,410
0,000
0,000
16,220
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.374,034
72,000
0,000
1.064,000
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.151,000
102,903
0,000
970,782
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.073,685
52,000
0,000
503,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
555,000
7,414
0,000
517,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
524,534
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
28,910
0,000
423,014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,744
0,000
0,000
463,668
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
15,361
0,000
398,970
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
414,330
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
24,954
0,000
344,051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
369,005
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21,487
0,000
289,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
310,535
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13,540
0,000
283,930
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
297,471
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27,000
0,000
257,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
284,000
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ
26,000
0,000
201,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
227,000
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
10,545
0,000
195,157
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
205,702
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
17,000
0,000
172,000
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
201,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
109
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
8,224
0,000
145,563
0,000
0,000
4,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
158,646
16,763
0,000
141,338
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
158,101
7,822
0,000
143,480
0,000
0,000
4,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
155,602
18,601
0,000
95,667
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,268
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
67,141
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,141
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE
ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
51,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,000
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,000
0,000
43,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
42,870
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42,870
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,115
0,000
40,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,858
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
AŞ
3,044
0,000
34,161
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,205
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
29,525
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,525
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21,000
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
18,473
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,473
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
0,000
0,000
14,213
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,213
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
12,329
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,329
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
7,022
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,022
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,286
3.004,925
0,000
36.209,285
1.489,754
0,000
120,560
0,000
0,000
0,000
3,286
0,000
0,000 11,744
0,000
0,000
40.839,555
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
110
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.57. Mardin
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Serbest
Bayiye
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
90,000
0,000
1.601,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.691,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
89,342
0,000
811,050
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
900,392
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
40,319
0,000
638,439
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
678,757
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
51,000
0,000
469,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
520,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
458,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
458,360
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
58,252
0,000
371,968
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
430,220
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
12,340
0,000
416,437
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
428,776
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
30,505
0,000
356,610
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
424,115
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
21,322
0,000
238,684
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
260,007
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
9,011
0,000
228,035
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,046
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
11,859
0,000
194,804
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
206,663
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,459
0,000
190,256
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,715
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
32,270
0,000
115,238
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,508
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
135,966
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
135,966
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,130
0,000
96,564
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
104,694
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
8,440
0,000
46,391
0,000
0,000
27,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
82,691
16,067
0,000
62,105
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
78,172
4,387
0,000
66,949
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
71,337
8,853
0,000
49,154
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,007
17,687
0,000
32,475
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,162
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
1,484
0,000
21,735
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,219
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 18,308
0,000
0,000
18,308
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,000
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,325
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,325
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
528,728
0,000
6.170,185
20,000
0,000 27,860
0,000
0,000
0,000
475,360
0,000
0,000 18,308
0,000
0,000
7.240,441
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
111
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.58. Mersin
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
423,019
0,000
12.486,387
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
124,875
1.553,380
0,000
0,000
0,000
216,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14.803,661
1.162,653
0,000
11.852,572
0,000
114,492
45,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13.175,696
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
817,816
0,000
5.253,936
19,024
52,075
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.142,851
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
286,524
0,000
5.275,875
0,000
299,384
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.861,783
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
144,942
0,000
5.584,715
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.729,657
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
269,282
0,000
5.132,022
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.401,304
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
24,000
0,000
4.287,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.311,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
72,247
0,000
3.582,574
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.654,821
111,160
0,000
2.676,824
134,563
0,000
0,000
95,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.018,446
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
93,651
0,000
2.016,186
0,000
85,691
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.195,528
109,000
0,000
1.828,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.937,000
8,907
0,000
1.636,163
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.645,070
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
122,716
0,000
1.491,118
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.613,834
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
150,000
0,000
1.143,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.293,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
143,011
0,000
514,228
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
657,239
5,186
0,000
579,955
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
585,140
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A/B PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
427,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
427,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
48,192
0,000
375,453
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
423,645
N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE
DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
53,000
0,000
256,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
309,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13,000
0,000
229,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
242,000
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
1,113
0,000
212,415
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
213,528
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
211,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
211,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
160,386
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
160,386
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
5,820
0,000
142,595
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
148,415
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
16,153
0,000
131,504
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,657
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,257
0,000
135,183
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,440
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
3,568
0,000
124,534
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,102
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
116,079
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,079
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
8,000
0,000
9,000
0,000
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
92,000
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5,177
0,000
82,543
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87,720
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
80,895
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,895
112
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
20,922
0,000
48,744
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,666
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
9,999
0,000
41,090
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
51,090
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
4,072
0,000
19,095
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,167
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
8,291
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,291
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,357
4.145,385
0,000
67.724,363
153,587
1.178,517
1.616,360
95,900
0,000
0,000
218,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75.132,468
Tablo 6.59. Muğla
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
753,951
0,000
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
5.547,360
0,000
581,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.882,311
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
984,168
0,000
4.805,956
16,000
0,000
21,820
0,000
0,000
0,000
989,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.816,944
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
777,071
0,000
5.963,312
36,841
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.777,225
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
686,974
0,000
3.387,163
0,000
20,616
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.094,753
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
228,700
0,000
2.981,795
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.210,495
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
110,906
0,000
894,627
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.005,533
76,000
0,000
673,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
749,000
3,262
0,000
604,137
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
607,400
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,149
0,000
245,852
0,000
271,566
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
535,567
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
45,856
0,000
465,284
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
511,140
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
56,022
0,000
411,287
0,000
20,230
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
487,539
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
85,954
0,000
395,912
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
481,866
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
66,733
0,000
383,448
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450,181
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
399,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
399,250
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
57,298
0,000
303,781
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
361,079
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
33,000
0,000
269,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
302,000
Bayiye
Teslim
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
0,000
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
0,000
0,000 0,000
0,000
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9,000
0,000
128,000
0,000
108,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
245,000
13,446
0,000
50,822
0,000
109,423
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
173,691
4,925
0,000
104,985
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
109,910
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
10,438
0,000
97,748
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
108,186
4,463
0,000
52,738
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,201
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,327
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,327
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000 27.766,208
52,841
529,835
21,820
0,000
0,000
0,000
2.016,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34.413,598
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LİMİTED MERKEZİ LONDRA
TÜRKİYE ŞUBESİ
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
4.026,316
113
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.60. Muş
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
69,671
0,000
515,495
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
585,166
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22,000
0,000
563,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
585,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
22,848
0,000
537,174
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
563,022
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
58,550
0,000
372,681
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
431,231
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
346,302
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
346,302
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
9,000
0,000
125,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
134,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
1,508
0,000
128,586
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,094
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,468
0,000
80,016
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,484
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
5,697
0,000
74,462
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,159
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
59,613
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,613
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
9,698
0,000
37,126
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
46,824
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
4,420
0,000
36,360
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,780
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
19,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,001
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ
3,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,000
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
2,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,000
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE
İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
9,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,435
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
9,136
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,136
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,148
0,000
3,992
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,140
212,009
0,000
2.613,076
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
349,302
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.174,387
Genel Toplam
114
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.61. Nevşehir
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
86,712
0,000
1.075,116
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
379,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.540,827
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
22,367
0,000
1.400,060
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.422,426
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
42,000
0,000
1.212,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.254,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
92,144
0,000
1.067,996
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.160,140
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
40,052
0,000
934,733
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
974,785
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
64,876
0,000
445,234
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
510,110
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
64,022
0,000
412,547
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
476,569
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
44,414
0,000
405,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450,222
0,000
0,000
423,823
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
423,823
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
414,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
414,000
11,076
0,000
291,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
302,964
0,000
0,000
285,744
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
285,744
0,000
0,000
244,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
244,000
5,000
0,000
233,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
238,000
22,850
0,000
204,557
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
227,407
7,302
0,000
217,460
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
224,762
13,892
0,000
181,944
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
195,836
4,913
0,000
189,923
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
194,836
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LTD ŞTİ
15,000
0,000
172,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
187,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,127
0,000
165,822
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
177,949
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
13,115
0,000
117,634
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,749
1,112
0,000
32,531
0,000
0,000 56,880
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90,523
0,000
0,000
69,965
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,965
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
1,000
0,000
47,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,420
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,420
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,659
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,659
0,000 10.254,204
0,000
0,000 56,880
0,000
0,000
0,000
380,659
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11.255,716
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Genel Toplam
563,974
115
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.62. Niğde
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Havacılık
Yakıtları
Fuel Oil Türleri
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Genel
Toplam
160,349
0,000
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
2.533,618
0,000
0,000
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
11,246
0,000
1.366,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.377,736
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
72,022
0,000
1.006,285
0,000
0,000
22,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.101,047
838,987
Bayiye
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Kullanıcıya
Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim Teslim
Teslim
0,000
96,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Diğer
Ürünler
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
0,000
2.790,747
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
40,493
0,000
798,494
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
27,749
0,000
601,088
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
628,837
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
80,753
0,000
449,214
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
529,967
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,714
0,000
438,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
441,848
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23,000
0,000
280,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
303,000
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
296,042
10,700
0,000
285,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,312
0,000
267,119
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
274,431
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
1,118
0,000
245,867
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
246,985
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
19,835
0,000
217,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,575
9,000
0,000
224,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
233,000
205,852
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
1,966
0,000
203,886
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,807
0,000
175,390
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
181,197
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22,483
0,000
150,734
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
173,217
159,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
155,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SAN.İTH. VE İHR. AŞ
0,000
0,000
157,819
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
157,819
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
102,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
105,170
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
105,170
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.
LTD ŞTİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
1,625
0,000
76,724
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,515
0,000
0,000
97,864
2,954
0,000
87,946
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90,899
4,590
0,000
68,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,330
0,000
0,000
73,033
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,033
0,000
0,000
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,000
0,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,000
46,192
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SAN.
VE TİC. AŞ
MAKRO PETROL ÜRÜNLERİ OTO. PLAS. METAL VE ENJEKSİYON SAN.
VE TİC. AŞ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
4,451
0,000
41,741
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,711
0,000
29,013
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
32,724
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
18,374
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,374
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞ. ULUSLARARASI NAK. İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN.
VE TİC. AŞ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
4,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
16,428
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16,428
2,600
0,000
11,623
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,222
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,000
10.337,009
0,000
22,740
96,780
0,000
11.005,521
Genel Toplam
529,477
116
0,000
0,000
19,515
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.63. Ordu
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Bayiye
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Gazyağı
Bayiye Diğer Bayiye Diğer
Teslim Teslim Teslim Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
299,241
0,000
2.682,103
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,948
0,000
0,000
2.985,292
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
37,785
0,000
1.035,380
0,000
1,458
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.074,623
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
53,575
0,000
874,383
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
927,958
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
130,820
0,000
773,266
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
904,086
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
95,272
0,000
698,647
0,000
94,882
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
888,801
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
32,000
0,000
677,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
709,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
59,727
0,000
600,231
0,000
0,000 24,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
684,758
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
19,743
0,000
488,958
0,000
3,168
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
511,869
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
60,249
0,000
334,819
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
395,068
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
28,000
0,000
317,000
0,000
7,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
352,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
343,790
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
343,790
12,598
0,000
182,515
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
195,113
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
8,405
0,000
134,724
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
143,128
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
7,466
0,000
120,189
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,656
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
8,000
0,000
100,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
108,000
2,981
0,000
96,038
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
99,020
5,000
0,000
86,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
91,000
2,508
0,000
73,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,638
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,773
0,000
49,114
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54,887
21,966
0,000
19,830
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,796
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,704
0,000
36,918
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,621
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,000
0,000
34,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,315
0,000
24,234
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,549
SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT VE MADENCİLİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
20,438
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,438
Genel Toplam 902,128
0,000
9.513,480
0,000
126,946 24,800
0,000
0,000
0,000
343,790
0,000
0,000
3,948
0,000
0,000
10.915,091
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
117
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.64. Osmaniye
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
129,267
0,000
2.874,416
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.003,683
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
117,197
0,000
661,748
0,000
0,000 44,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
823,845
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
76,940
0,000
695,216
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
772,155
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
62,177
0,000
676,742
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
738,919
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
39,575
0,000
669,146
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
708,720
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
131,953
0,000
487,328
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
619,281
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
26,174
0,000
294,373
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
320,547
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
14,000
0,000
240,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
254,000
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
219,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
219,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
11,868
0,000
152,323
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
164,191
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,000
0,000
110,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
120,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
25,332
0,000
81,191
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,523
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
14,460
0,000
80,319
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
94,778
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
16,300
0,000
77,571
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
93,872
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
14,947
0,000
74,446
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,393
0,000
0,000
86,946
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
86,946
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14,708
0,000
65,532
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,239
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
11,573
0,000
61,428
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
73,001
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
2,972
0,000
64,536
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,508
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
58,468
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,468
N-PET PETROL ÜR. PAZ. NAKL.SAN. TİC. VE DAĞITIM LTD. ŞTİ
6,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
8,000
0,000
47,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,337
0,000
44,585
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,923
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
5,192
0,000
40,151
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,343
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,615
0,000
36,449
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43,063
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,000
0,000
36,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,000
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
2,448
0,000
19,722
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,170
MFD AKARYAKIT NAKL. TUR. İNŞ. TAŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
2,585
0,000
18,892
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
21,478
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
1,479
0,000
16,009
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,488
2,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.045,537
0,000
44,900
0,000
TEKOİL PETROL ÜR.İ MADENİ YAĞ TAŞ. PAZ. SAN. VE TİC. AŞ
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
Genel Toplam
761,099
118
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
8.851,536
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.65. Rize
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
210,420
0,000
2.139,202
21,000
0,000
150,240
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.520,863
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
71,389
0,000
988,267
0,000
18,396
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.078,052
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
33,749
0,000
787,751
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
821,500
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
51,565
0,000
613,162
0,000
0,000
50,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
715,228
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
64,533
0,000
441,346
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
505,878
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
39,780
0,000
292,546
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
332,326
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
15,756
0,000
291,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
307,616
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
10,858
0,000
103,968
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,826
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13,000
0,000
90,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
103,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
6,297
0,000
83,451
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,748
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5,000
0,000
29,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
34,000
LİG AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,000
0,000
0,000
0,000
9,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,730
0,000 5.871,552
21,000
28,126 200,740
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.643,766
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
Genel Toplam
522,348
119
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.66. Sakarya
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Genel
Toplam
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
606,425
0,000
Serbest
Serbest
Diğer
Bayiye
Diğer
Kullanıcıya
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Teslim
Teslim
4.700,482
18,234
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.325,141
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
478,325
0,000
4.806,576
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.309,901
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
453,907
0,000
2.678,322
0,000
14,179
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.146,409
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
130,748
0,000
2.006,443
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.137,191
78,236
0,000
2.004,067
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.082,303
127,172
0,000
1.390,652
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.517,824
72,000
0,000
1.108,000
0,000
20,000
83,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.283,000
119,230
0,000
1.004,537
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.123,767
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
31,763
0,000
1.063,594
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.095,357
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
71,929
0,000
786,674
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
858,603
0,000
0,000
686,463
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
686,463
26,489
0,000
628,587
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
655,076
6,242
0,000
448,310
0,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
458,552
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
32,712
0,000
390,557
0,000
0,000
17,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
441,069
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
36,452
0,000
377,555
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
414,007
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20,135
0,000
287,963
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
308,098
EKODİZEL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,167
0,000
246,867
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
252,034
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
0,000
0,000
229,738
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
229,738
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25,000
0,000
191,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
216,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19,672
0,000
192,945
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
212,618
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
26,948
0,000
155,078
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
182,026
4,820
0,000
170,687
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
175,507
17,519
0,000
140,161
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
157,680
YÖRPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
144,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
144,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
138,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,000
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞ.VE GAZ İŞL. SAN. VE TİC. AŞ
2,000
0,000
135,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
137,000
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
129,053
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
129,053
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
7,055
0,000
57,342
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,397
12,000
0,000
46,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
58,000
BİROİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
52,000
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
4,000
0,000
29,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,735
0,000
27,446
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,181
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
4,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,856
0,000
26,363
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28,219
NAFTA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
EKSEN PETROLCÜLÜK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
Genel Toplam 2.425,538
0,000
26.550,461
43,234
34,179 104,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29.158,212
Bayiye
Teslim
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİC.SAN. İTH. VE İHR.AŞ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
120
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.67. Samsun
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
14.772,189
58,000
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
527,280
0,000 0,000
0,000
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
277,316
0,000
327,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
16.391,632
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
164,634
0,000
3.576,985
0,000
287,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.029,480
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
374,855
0,000
2.698,935
0,000
90,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.164,273
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
206,435
0,000
2.076,992
0,000
0,000
296,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.579,427
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
212,279
0,000
2.319,685
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.531,964
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
303,431
0,000
1.988,283
30,607
41,464
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.363,785
76,000
0,000
1.728,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.826,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
134,216
0,000
1.612,830
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.747,047
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
124,034
0,000
1.308,064
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.484,098
47,550
0,000
805,159
75,348
0,000
0,000
128,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.056,257
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
760,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
760,889
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25,536
0,000
701,253
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
726,789
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
17,863
0,000
620,807
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
638,670
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26,000
0,000
484,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
510,000
2,215
0,000
44,547
0,000
336,065
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
382,827
40,000
0,000
303,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
343,000
33,511
0,000
294,754
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
328,265
0,000
0,000
0,000
0,000
247,721
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
247,721
10,912
0,000
174,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
185,559
17,168
0,000
153,478
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
170,646
1,000
0,000
127,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,000
0,000
0,000
119,396
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
119,396
1,490
0,000
105,509
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,998
14,171
0,000
88,557
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,728
12,114
0,000
89,329
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
101,443
65,437
0,000
1,495
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,932
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,279
0,000
44,860
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
48,140
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
2,983
0,000
41,697
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,680
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
34,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
4,473
0,000
14,178
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,651
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000 36.329,630
163,955
1.455,440
875,280
128,200
0,000
0,000
1.093,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42.248,296
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
MOLAVER AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT VE MADENCİLİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
2.201,902
429,847
121
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.68. Siirt
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
24,410
0,000
483,826
0,000
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
508,236
6,300
0,000
418,742
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
425,043
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
29,162
0,000
299,351
0,000
24,068
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
352,581
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
58,556
0,000
250,823
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
309,380
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
11,000
0,000
278,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
309,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
15,488
0,000
267,374
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
302,862
7,917
0,000
261,063
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
268,980
12,978
0,000
178,021
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
190,999
8,000
0,000
123,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
131,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
12,628
0,000
113,210
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
125,838
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
123,767
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
123,767
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
102,773
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,773
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,780
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
3,705
0,000
72,499
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
76,204
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
1,108
0,000
41,847
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42,955
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
3,342
0,000
33,474
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,816
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
2,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,000
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
1,000
0,000
9,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
197,595
0,000
2.955,004
0,000
24,068
96,780
0,000
0,000
0,000
143,767
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.417,214
122
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.69. Sinop
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
117,316
0,000
896,858
48,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.062,173
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
28,470
0,000
658,139
0,000
0,000
24,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
711,389
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
57,137
0,000
306,482
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
363,619
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23,186
0,000
267,955
0,000
22,324
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
313,465
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
30,422
0,000
246,465
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
276,886
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
8,876
0,000
159,857
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
168,733
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
13,811
0,000
154,142
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
167,953
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
17,658
0,000
123,956
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
141,615
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
23,188
0,000
108,434
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
131,622
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
7,097
0,000
98,267
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
105,364
19,000
0,000
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
94,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
5,605
0,000
84,868
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
90,472
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,000
0,000
74,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,690
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,690
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,083
0,000
40,689
0,000
16,305
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,076
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
2,605
0,000
22,999
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,604
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,488
0,000
18,989
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,477
0,000 3.389,099
48,000
38,630
24,780
0,000
0,000
0,000
64,690
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.936,138
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Genel Toplam
370,940
123
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.70. Sivas
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Fuel Oil Türleri
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
130,277
0,000
3.081,322
49,000
0,000
0,000
1.413,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.673,599
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
141,161
0,000
2.170,390
37,263
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.348,814
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
252,862
0,000
1.368,618
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.621,480
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
97,980
0,000
1.301,338
0,000
0,000
0,000
103,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.502,519
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
35,313
0,000
765,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
800,712
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
87,703
0,000
671,444
0,000
0,000
26,120
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
785,267
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
56,555
0,000
606,949
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
663,504
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
66,000
0,000
578,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
644,000
4,000
0,000
489,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
493,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
395,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
395,150
19,798
0,000
259,877
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
279,675
5,601
0,000
171,426
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
177,027
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
10,610
0,000
161,499
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,109
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14,000
0,000
158,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,000
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14,258
0,000
128,933
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
143,191
6,336
0,000
124,609
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,945
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
8,000
0,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
123,000
12,967
0,000
103,955
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,922
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
2,231
0,000
113,855
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,086
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
7,280
0,000
108,711
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
115,991
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,424
0,000
50,850
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,274
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
49,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,000
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
36,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
36,299
CİTYPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
24,574
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,574
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
23,814
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,814
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
19,914
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,914
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
1,486
0,000
16,446
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
17,932
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
0,748
0,000
6,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,238
983,591
0,000
12.705,712
86,263
0,000
26,120
1.516,200
0,000
0,000
395,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
15.713,036
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
124
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.71. Şanlıurfa
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Motorin Türleri
Fuel Oil Türleri
Havacılık Yakıtları Denizcilik Yakıtları
222,792
120,615
352,246
235,025
103,000
47,819
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.074,107
2.956,744
1.814,125
1.294,160
1.275,000
1.066,598
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
0,000
0,000
0,000
11,270
0,000
0,000
43,481
0,000
908,809
0,000
0,000
60,030
0,000
0,000
112,607
0,000
867,239
0,000
0,000
0,000
0,000
113,911
76,521
88,517
0,000
9,274
2,000
46,991
54,110
35,000
71,427
16,057
3,338
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
809,318
655,723
598,612
0,000
513,260
344,000
284,408
242,027
229,000
190,276
235,929
243,281
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,035
0,000
158,540
0,000
0,000
0,000
14,000
0,000
154,000
0,000
0,000
36,383
9,485
0,000
0,000
110,045
132,849
0,000
0,000
0,000
0,000
4,437
0,000
122,648
0,000
10,100
26,785
38,000
10,000
9,409
8,401
10,000
3,931
2,815
0,000
4,000
2,141
2,229
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,527
80,893
60,000
83,000
59,134
44,430
30,000
23,590
20,996
19,000
15,000
15,950
12,137
2,996
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Genel Toplam 1.960,882
0,000
19.854,351
11,270
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
TEKOİL PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
ÇLB PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
HEMA AKARYAKIT DAĞITIM ULUSLARARASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
MFD AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
EUROGAZ GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
TEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
ASTPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
125
0,000
0,000
0,000
60,023
0,000
0,000
Serbest
Bayiye
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim Teslim
Teslim
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
130,530
0,000
0,000
0,000
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Diğer
Ürünler
Bayiye Diğer
Teslim Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
197,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.493,899
3.077,359
2.166,371
1.600,478
1.378,000
1.244,948
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.012,319
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
979,846
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
597,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
923,229
732,245
687,129
597,106
522,534
346,000
331,399
296,138
264,000
261,703
251,986
246,619
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,575
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
168,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
146,428
142,334
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,085
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,627
107,678
98,000
93,000
68,543
52,831
40,000
27,521
23,811
19,000
19,000
18,091
14,366
2,996
60,023 190,560
0,000
0,000
0,000
794,106
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22.871,192
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.72. Şırnak
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Bayiye
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
1.323,597
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.323,597
22,151
0,000
1.193,399
13,000
0,000
23,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.251,950
6,805
0,000
719,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
725,938
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
16,000
0,000
517,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
533,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
35,164
0,000
376,072
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
411,236
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
247,248
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
247,248
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,219
0,000
114,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
116,399
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
11,708
0,000
94,346
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
106,054
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
9,807
0,000
88,038
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
97,845
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1,485
0,000
37,022
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
38,507
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,280
0,000 23,400
0,000
0,000
0,000
247,248
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.885,052
KAS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER SANAYİ TİCARET AŞ
Genel Toplam
0,000
0,000
8,280
0,000
105,338
0,000
4.496,066
13,000
126
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.73. Tekirdağ
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
794,383
0,000
8.014,983
20,818
59,719
14,880
0,000
0,000
0,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
702,435
0,000
3.420,427
0,000
4.749,385
0,000
0,000
0,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
474,688
0,000
7.777,201
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
373,016
0,000
2.686,517
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
338,616
0,000
2.198,025
0,000
0,000
11,560
0,000
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
130,163
0,000
917,161
0,000
0,000
0,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
28,886
0,000
908,674
0,000
0,000
0,000
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA AŞ
39,000
0,000
838,000
0,000
0,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
82,030
0,000
598,575
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,273
0,000
421,496
ARKAS PETROL ÜRÜNLERİ VE TİCARET AŞ
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.904,783
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.872,247
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.281,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.059,533
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.548,201
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.047,325
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
937,560
27,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
904,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
680,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
440,768
5,220
0,000
373,367
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
378,587
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
38,396
0,000
192,017
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
230,412
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21,118
0,000
205,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
226,382
6,226
0,000
218,901
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
225,127
22,000
0,000
170,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
192,000
0,000
0,000
88,000
0,000
75,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
163,000
36,223
0,000
123,368
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
159,591
DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ
3,115
0,000
145,980
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
149,095
PASİFİK PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
25,369
0,000
75,452
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
100,821
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
1,000
0,000
97,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
98,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,437
0,000
61,742
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,179
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,662
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,662
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
60,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63,000
3,716
0,000
41,128
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,844
1,123
0,000
42,362
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43,485
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ERGAZ AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CYE PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
20,000
0,000
0,000
0,000
20,000
3.157,432
0,000
29.675,640
20,818
4.884,104
53,440
0,000
0,000
0,000
99,662
0,000
520,000
0,000
0,000
0,000
38.411,096
127
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.74. Tokat
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
113,575
0,000
1.678,828
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.798,403
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
240,263
0,000
1.339,501
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.579,764
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
56,655
0,000
976,625
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.033,281
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
37,777
0,000
557,465
0,000
0,000
65,580
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
660,823
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
38,000
0,000
567,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
605,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
70,241
0,000
504,846
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
575,087
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
68,882
0,000
388,707
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
457,589
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17,106
0,000
361,691
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
378,797
8,917
0,000
359,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
368,537
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
29,651
0,000
297,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
327,420
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
25,946
0,000
271,517
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
297,463
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13,000
0,000
278,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
291,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,320
0,000
243,267
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
261,588
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
14,404
0,000
233,713
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
248,117
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17,114
0,000
186,744
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
203,858
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
18,861
0,000
175,481
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
194,342
9,910
0,000
110,006
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
119,916
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
3,000
0,000
76,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,000
15,129
0,000
55,237
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,366
7,388
0,000
62,610
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,998
4,023
0,000
63,862
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
67,885
0,891
0,000
58,958
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,849
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,524
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,524
MAVİ GÖK-DENİZ AKARYAKIT DAĞITIM İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1,107
0,000
28,942
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,049
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
25,738
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,738
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,747
0,000
8,539
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,286
830,907
0,000
8.910,668
0,000
0,000
65,580
0,000
0,000
0,000
55,524
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9.862,679
128
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.75. Trabzon
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
334,733
0,000
5.110,080
86,000
251,599
317,820
0,000
0,000
0,000
1.512,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7.612,232
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
281,226
0,000
1.805,627
38,317
44,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.169,370
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
235,691
0,000
1.802,638
0,000
42,434
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.080,763
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
82,115
0,000
1.754,608
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.836,723
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.592,515
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.592,515
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
6,728
0,000
1.300,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.307,228
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4,000
0,000
1.229,000
0,000
33,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.266,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
8,278
0,000
1.152,364
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.160,641
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
41,225
0,000
985,208
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.026,433
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
21,595
0,000
588,486
62,557
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
672,639
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
92,706
0,000
475,161
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
567,867
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
48,794
0,000
376,618
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
425,412
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31,000
0,000
358,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
389,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10,146
0,000
329,876
0,000
5,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
346,019
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
13,264
0,000
224,845
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
238,109
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
214,261
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
214,261
11,088
0,000
115,232
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
126,320
0,000
0,000
0,000
0,000
122,403
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,403
3,003
0,000
42,372
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,375
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
36,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000
GÜNEYDOĞU HAVACILIK İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,000
1.228,591
0,000
17.686,615
186,874
713,895
317,820
0,000
0,000
0,000
3.109,515
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23.243,310
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT VE MADENCİLİK
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
129
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.76. Tunceli
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12,333
0,000
219,212
0,000
29,153
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
260,698
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
20,362
0,000
181,203
15,000
0,000
24,520
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
241,085
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
16,290
0,000
200,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
217,129
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
14,636
0,000
117,479
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,115
0,000
0,000
89,686
0,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
111,686
12,005
0,000
54,478
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,484
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET
SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
29,018
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
29,018
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ AŞ
1,603
0,000
26,532
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28,135
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş .(S OIL)
2,000
0,000
25,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27,000
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,112
79,229
0,000
943,448
15,000
29,153
46,520
0,000
0,000
0,000
1,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.114,461
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
130
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.77. Uşak
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
147,587
0,000
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
61,769
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
31,753
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Havacılık Yakıtları
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik
Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
2.232,982
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.380,569
0,000
866,457
128,000
0,000
149,680
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.205,907
0,000
1.152,181
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.183,934
153,088
0,000
871,733
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.024,821
153,812
0,000
656,236
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
810,048
9,709
0,000
240,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
249,839
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
24,055
0,000
224,234
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
248,288
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
54,888
0,000
183,110
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
237,998
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
24,821
0,000
177,464
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,610
0,000
0,000
214,895
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14,129
0,000
172,187
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
186,316
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞ. TİC. SAN. İTH. VE İHR.AŞ
8,810
0,000
166,158
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
174,968
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
9,526
0,000
147,765
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,774
0,000
0,000
169,066
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
16,000
0,000
148,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,000
0,000
0,000
168,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,000
0,000
142,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
145,000
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
9,878
0,000
128,516
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
138,394
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
2,887
0,000
109,311
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
112,198
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
3,571
0,000
89,861
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
93,432
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14,000
0,000
68,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
82,000
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
8,000
0,000
74,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
82,000
TURKISH OIL PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
75,220
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,220
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
10,474
0,000
46,269
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,743
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
9,656
0,000
39,844
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,500
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
1,115
0,000
32,857
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
33,972
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
30,445
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30,445
0,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,000
2,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,212
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
13,212
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET AŞ
Genel Toplam
0,000
0,000
5,530
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,530
781,529
0,000
8.148,491
128,000
0,000
149,680
0,000
0,000
0,000
13,212
0,000
0,000
28,384
0,000
0,000
9.249,297
131
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.78. Van
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
71,318
0,000
844,320
25,000
0,000
508,980
0,000
0,000
0,000
241,869
0,000
1.027,889
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
425,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.874,619
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.269,758
0,000
928,373
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
928,373
116,072
0,000
495,762
37,924
124,454
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
774,212
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
75,989
0,000
585,179
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
661,168
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
15,155
0,000
124,600
67,522
0,000
0,000
204,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
411,317
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
31,709
0,000
364,743
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
396,452
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
27,471
0,000
294,414
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
321,885
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
29,391
0,000
238,970
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
268,361
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28,000
0,000
212,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
240,000
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
36,000
0,000
202,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
238,000
OMC PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
216,189
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
216,189
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
50,249
0,000
152,253
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
202,502
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
38,460
0,000
151,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
189,746
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
25,000
0,000
137,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
162,000
0,000
0,000
135,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
135,647
PETSA PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
7,404
0,000
91,321
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
98,725
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC.AŞ
23,353
0,000
68,328
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
91,682
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
20,309
0,000
69,442
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
89,751
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
8,962
0,000
79,438
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
88,400
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
80,625
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,625
BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ
5,000
0,000
54,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59,000
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26,000
0,000
0,000
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,000
2,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,514
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,514
PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,000
AS GOLDOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
860,712
0,000
5.702,922
130,446
124,454
508,980
204,040
0,000
0,000
1.353,373
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.884,926
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ENKO PETROLCÜLÜK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
132
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.79. Yalova
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Bayiye
Diğer
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
217,120
0,000
1.099,529
0,000
1.158,472
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.475,121
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
256,912
0,000
1.386,825
0,000
36,186
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.679,923
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
119,736
0,000
1.388,777
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.508,513
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
127,956
0,000
1.108,614
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.236,570
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
28,286
0,000
638,332
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
666,618
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
22,321
0,000
137,098
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
159,419
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
22,267
0,000
110,253
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,520
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8,930
0,000
113,330
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,261
17,000
0,000
81,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
98,000
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,990
0,000
71,899
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
77,890
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
15,116
0,000
59,545
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
74,660
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
7,074
0,000
50,828
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,902
CLASSOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
6,683
0,000
42,704
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
49,387
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
6,000
0,000
20,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
28,000
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
23,035
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23,035
MFG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
0,000
0,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,000
MEMOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
0,000
0,000
10,974
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,974
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,961
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,961
DOĞAL KAYNAKLAR AKARYAKIT DAĞITIM VE GAZ
İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
9,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
1,484
0,000
4,348
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,833
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,990
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
JOOİL AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Toplam
0,000
0,000
1,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,646
862,876
0,000
6.362,663
0,000
1.219,693
0,000
0,000
0,000
0,000
3,990
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8.449,222
133
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.80. Yozgat
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Serbest
Bayiye
Kullanıcıya
Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Havacılık Yakıtları
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
33,000
0,000
1.105,000
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.151,000
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
89,860
0,000
1.055,461
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.145,321
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
33,051
0,000
837,702
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
870,753
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
47,198
0,000
795,602
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
842,799
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
32,000
0,000
559,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
591,000
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
53,904
0,000
440,209
0,000
0,000
0,000
72,480
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
566,593
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
27,972
0,000
467,681
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
495,654
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET AŞ
20,217
0,000
369,286
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
389,503
TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET AŞ
12,138
0,000
352,563
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
364,701
SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİC. A.Ş
11,000
0,000
318,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
331,000
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
12,145
0,000
308,062
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
320,207
5,823
0,000
292,717
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
298,539
25,767
0,000
258,810
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
284,577
7,619
0,000
260,737
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
268,356
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15,148
0,000
157,471
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
172,618
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,000
0,000
118,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
124,000
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
9,784
0,000
111,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
121,782
RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ AŞ
3,715
0,000
110,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
114,155
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
13,067
0,000
80,387
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
93,454
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
79,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,000
VTM AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3,347
0,000
66,483
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
69,830
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ
1,484
0,000
63,636
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,120
OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
57,760
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
57,760
CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
3,343
0,000
40,396
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
43,739
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ
İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
3,125
0,000
38,380
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,505
LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
0,000
0,000
10,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
ANA AKARYAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,000
8.360,782
0,000
13,000
72,480
0,000
8.920,968
Genel Toplam
472,706
134
0,000
0,000
2,000
Petrol Piyasası Sektör Raporu / Nisan 2016
Tablo 6.81. Zonguldak
Benzin Türleri
Lisans Unvanı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Motorin Türleri
Bayiye
Teslim
Serbest
Kullanıcıya
Teslim
Fuel Oil Türleri
Diğer
Teslim
Bayiye
Teslim
Havacılık Yakıtları
Serbest
Diğer Bayiye
Kullanıcıya
Teslim Teslim
Teslim
Diğer
Teslim
Denizcilik Yakıtları
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Ürünler
Gazyağı
Bayiye
Teslim
Diğer
Teslim
Diğer
Teslim
Genel
Toplam
OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
190,661
0,000
1.706,939
17,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.914,600
SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
233,317
0,000
1.539,696
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.773,014
OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
213,389
0,000
1.090,315
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.303,704
TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
97,188
0,000
536,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
634,077
LUKOİL EURASIA PETROL ANONİM ŞİRKETİ
56,434
0,000
486,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
542,482
TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
68,132
0,000
438,948
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
507,080
BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
57,320
0,000
423,822
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
481,142
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
400,000
0,000
0,000
0,000
400,000
TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
48,041
0,000
309,170
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
357,211
İPRA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
12,219
0,000
292,756
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
304,976
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
15,693
0,000
195,498
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
211,191
BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
14,358
0,000
174,951
0,000
19,162
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,470
ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17,474
0,000
164,830
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
182,305
TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
21,000
0,000
120,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
153,000
MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18,000
0,000
115,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133,000
KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT
VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
20,614
0,000
112,208
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
132,822
KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6,683
0,000
58,173
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64,857
DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7,000
0,000
43,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
50,000
PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5,220
0,000
37,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42,710
STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA AŞ
2,961
0,000
21,279
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,240
SANOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2,225
0,000
16,707
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
18,932
AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
0,000
0,000
0,000
0,000
9,171
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,171
Genel Toplam 1.107,930
0,000
7.883,721
17,000
40,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
450,000
0,000
0,000
0,000
9.498,983
SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
135

Benzer belgeler

Petrol Piyasası Sektör Raporu / Haziran 2016 I Bu rapor

Petrol Piyasası Sektör Raporu / Haziran 2016 I Bu rapor Transit Rejime Tabi: Lisans sahipleri tarafından transit rejim kapsamında alınan/satılan ürün miktarını, İfade eder.

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun kararıyla, elektrik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun kararıyla, elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 22 tüzel kişilere lisans verildi: Boyut Grup Enerji ve İnşaat, Beta Grup Enerji, Kocaeli...

Detaylı