tmo yazışma örnekleri _2 - Toprak Mahsulleri Ofisi

Transkript

tmo yazışma örnekleri _2 - Toprak Mahsulleri Ofisi
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: B.12.2.TMO-0 65 00 02-619.01SİRKÜLER
NO
: 809
TARİH : 21/03/2006
Genel Müdürlük Makamı ile Bakanlık Makamının imzasına sunulan yazıların üzerine
sayfa başlığının ortasında yer alan “T.C.” ibaresini geçmemek kaydıyla yazının sol üst
köşesine bir örneği Ek-1’de belirtilen formatta, yazının içeriğini özetleyen ve ilgili
birimince hazırlanacak bir “Yönetici Bilgi Notu” iliştirilecektir.
Yazışmalarda kolaylık sağlanması açısından Bakanlık birimlerine gönderilen,
Bakanlık Makamının onayına sunulan ve Bakanımız imzası ile Başbakanlığa gönderilen
Kuruluşumuz yazılarından bazı örnekler Ek-2’de yer almaktadır.
Bakanlık Makamının imzasına giden yazılar; kurum içi imza ve paraflar mevcut
prosedür çerçevesinde dört nüsha olarak yazılıp tamamlandıktan sonra, Bakan tarafından
imzalanmak üzere iki nüsha olarak, parafsız nüsha solda, paraflı nüsha sağda olmak
üzere mapaya yerleştirilerek gönderilecektir.
Bakanlık Makamına sunulacak bilgi notu Ek-3’deki örneğe; Başbakanlık Makamına
Bakan tarafından sunulacak bilgi notu ise Ek-4’deki örneğe uygun olarak
düzenlenecektir. Doğabilecek karışıklıkların önlenmesi bakımından bilgi notu’nun en az
iki nüsha hazırlanarak ikinci nüshasında yazıyı hazırlayanların paraflarının bulunması
gerekmektedir.
Kurum içi ve dışı yazışmalarda yukarıda belirtilen hususların yanı sıra “Resmî
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile “TMO Haberleşme
İşleri İzahnamesi” ve eki “TMO Standart Dosya Planı”nda belirtilen hususlara
uyulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
İsmail KEMALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
EKLER
1- Yönetici Bilgi Notu Örneği (1 sayfa)
2- Bakanlık Makam Onayı Örnekleri (4 sayfa)
3- Bakanlık Makamına Sunulacak Bilgi Notu Örneği (1 sayfa)
4- Başbakanlık Makamına Sunulacak Bilgi Notu Örneği (1 sayfa)
1
E-TMO Yazışma Örnekleri
EK-1
ÖRNEK:
Yönetici Bilgi Notu
Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığınca
Haşhaş Üretim ve Islah Şube Müdürlüğü
Servislerinin adı ve görevlerinde değişiklik
yapılması teklifi üzerine hazırlanmıştır.
Arz olunur.
2
E-TMO Yazışma Örnekleri
EK-2
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
İki satır aralığı
Sayı : B.12.2.TMO-0 65 00 02-601.03Konu :………………………………..
/…/2006
İki satır aralığı
BAKANLIK MAKAMINA
İki-dört satır aralığı
(İlgi yoksa üç satır aralığı)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………..
İki-dört satır aralığı
(İmza)
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Uygun satır aralığı
Uygun görüşle arz ederim.
…./.../2006
(İmza)
Adı Soyadı
Müsteşar
Uygun satır aralığı
OLUR
…/…/2006
(İmza)
Adı Soyadı
Bakan
EK:
Yazı Örneği (… sayfa)
/…/2006
/…/2006
/…/2006
/…/2006
/…/2006
Uygun satır aralığı
Uzman : ....…. (paraf) (Paraflar yazının alt nüshalarında yer alır.)
Şb.Md. : …..... (paraf)
D.Bşk.
: ........ (paraf)
Gn.Md.Yrd. :….. (paraf)
Müst.Yrd. : ... (paraf)
Uygun satır aralığı
Genel Müdürlük : Müdafaa Cad. No. :18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: . .Uzman
Telefon: 0 (312) 416 30 00-01
Faks : 416 34 00 - 05
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ:www.tmo.gov.tr
Din A : 210x297
Form No : 0003 02000 0282/0
3
E-TMO Yazışma Örnekleri
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
İki satır aralığı
Sayı: B.12.2.TMO-0 65 00 02-601.03Konu :…………………………..
/…/2006
İki satır aralığı
BAKANLIK MAKAMINA
İki-dört satır aralığı
(İlgi yoksa üç satır aralığı)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………..
İki-dört satır aralığı
(İmza)
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Uygun satır aralığı
Uygun görüşle arz ederim.
…./.../2006
(İmza)
Adı Soyadı
Müsteşar Yardımcısı
Uygun satır aralığı
OLUR
…/…/2006
(İmza)
Adı Soyadı
Bakan a.
Müsteşar
EK:
Yazı Örneği (… sayfa)
/…/2006
/…/2006
/…/2006
/…/2006
Uygun satır aralığı
Uzman : …....... (paraf) (Paraflar yazının alt nüshalarında yer alır.)
Şb.Md. : …....... (paraf)
D.Bşk. : …....... (paraf)
Gn.Md.Yrd.: .... (paraf)
Uygun satır aralığı
Genel Müdürlük : Müdafaa Cad. No. :18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: .. Uzman
Telefon: 0 (312) 416 30 00-01
Faks : 416 34 00 (5 Hat)
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ:www.tmo.gov.tr
Din A : 210x297
Form No : 0003 02000 0282/0
4
E-TMO Yazışma Örnekleri
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
İki satır aralığı
Sayı : B.12.2.TMO-0 65 00 02-601.03Konu :………………………………..
…/2006
İki satır aralığı
BAŞBAKANLIĞA
İki-dört satır aralığı
(İlgi yoksa üç satır aralığı)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………….
…………………………..
İki-dört satır aralığı
(İmza)
Adı Soyadı
Bakan
Uygun satır aralığı
EKLER:
1-Yazı Örneği (… sayfa)
2- Disket
Uygun satır aralığı
/…/2006
/…/2006
/…/2006
/…/2006
Uzman : ……... (paraf) (Paraflar yazının alt nüshalarında yer alır.)
D.Bşk.
: …….. (paraf)
Gn.Md. : …….. (paraf)
Müst.Yrd.: …….. (paraf)
/…/2006 Müst.
: ……... (paraf)
Uygun satır aralığı
Genel Müdürlük : Müdafaa Cad. No. :18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: …. Uzman
Telefon: 0 (312) 416 30 00-01
Faks : 416 34 00 - 05
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ:www.tmo.gov.tr
Din A : 210x297
Form No : 0003 02000 0282/0
5
E-TMO Yazışma Örnekleri
T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İki satır aralığı
Sayı : B.12.2.TMO-0 65 00 02-601.03-/…/2006
Konu :………………………………..
İki satır aralığı
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
İki-dört satır aralığı
(İlgi yoksa üç satır aralığı)
İlgi:.................. tarihli ve ..................sayılı yazı.
İki satır aralığı
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………….
…………………………..
İki-dört satır aralığı
(İmza)
………………
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
(İmza)
………………
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Uygun satır aralığı
EK:
Yazı Örneği (… sayfa)
Uygun satır aralığı
/…/2006
Uzman :………(Paraf) (Paraflar yazının alt nüshalarında yer alır.)
/…/2006 Şb.Md. :….......(Paraf)
/..../2006 D.Bşk. ..........(Paraf)
/..../2006 Gn.Md.Yrd. :..(Paraf)
Uygun satır aralığı
Genel Müdürlük : Müdafaa Cad. No: 18
06100 Bakanlıklar / ANKARA
e-posta: [email protected]
Din A : 210x297
Tel : 0 (312) 416 30 00- 01
Faks : 416 34 00 - 05
Elektronik ağ:www.tmo.gov.tr
Form No : 0003 02000 0282/0
6
E-TMO Yazışma Örnekleri
EK-3
BİLGİ SUNULAN MAKAM
: M. Mehdi EKER, Bakan
BİLGİ SUNAN BİRİM/KURUM
: TMO Genel Müdürlüğü
KONU
:
TARİH
:
..........................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bilgilerinize arz olunur.
İsmail KEMALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
NOT: Doğabilecek karışıklıkların giderilmesi bakımından, Bilgi Notu’nun en az iki
nüsha hazırlanması ve ikinci nüshasında notu hazırlayanların paraflarının bulunması
gerekmektedir.
7
E-TMO Yazışma Örnekleri
EK-4
BİLGİ SUNULAN MAKAM
: R.Tayyip ERDOĞAN, Başbakan
BİLGİ SUNAN KURUM
: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
KONU
:
TARİH
:
.................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bilgilerinize arz olunur.
M. Mehdi EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
NOT: Doğabilecek karışıklıkların giderilmesi bakımından, Bilgi Notu’nun en az iki nüsha
hazırlanması ve ikinci nüshasında notu hazırlayanların paraflarının bulunması
gerekmektedir.
8
E-TMO Yazışma Örnekleri