Göçebelik Kaynakçası

Transkript

Göçebelik Kaynakçası
GÖÇEBELİK KAYNAKÇASI
Bülent Ağaoğlu
(898 referans)
İstanbul, 2009
(Güncelleştirme: 05.2010)
İÇİNDEKİLER
ALFABETİK LİSTE ..................................................................................................................................3
TEZLER ..............................................................................................................................................50
ATLAS DERGİSİNDE YAYINLANAN KONU HAKKINDAKİ YAZILAR............................................................54
TÜRKLERİN GÖÇLERİNE İLİŞKİN BAZI KAYNAKLAR................................................................................57
GÖÇEBELİK KAYNAKÇALARI (1975-2000) ...........................................................................................58
2
ALFABETİK LİSTE
1. 1'nci Yörük Türkmen Büyük Kurultayı sonuç bildirgesi. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 4 (31),
Şubat 2005, 10-11.ss. [dagmdm/dagmdm]
2. 728. Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt Yörük Bayramı kutlandı. Yörtürk, 14 (87), Eylül-Ekim 2009,
42-44.ss. [dagmdm/dagmdm]
3. Acar, Belkıs . "Balıkesir Yöncü Yörükleri." Sanat Dünyamız 6, no. 18 (00.01.1980): 22-29.
[cdmb/mktp]
4. Açıkgöz, Saim : "Kağnı, Çadır ve Tuz." Türk Folklor Araştırmaları 9, no. 189 (00.04.1965):
3703-3704. [cdmb/mktp]
5. Afyoncu, Erhan . "Kayseri Sancağında Yörükler (1483-1584)." II- Kayseri ve Yöresi Tarih
Sempozyumu Bildirileri, (16-17 Nisan 1998) (00.00.1998): 1-18. [cdmb/mktp-dagmdm]
6. Ahmet Refik. (1930). Anadolu'da Türk Aşiretleri (966-1200), İstanbul:Devlet Matbaası.
[Gökbunar/
7. Aka, İsmail. Göçebelikten Rönesansa Bir Türk Devleti: Timurlular. Türk Kültürü 38(452)
12.2000, 716-723. ss. [tmb/mk-dagmk]
8. Akar, Musa: Göçebe Türkmenlerde deve güreşi ve sosyo-kültürel boyutu / Musa Akar. - Türk
Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu [1.: 1994: Ankara]. - Ankara: Kültür
Bakanlığı, 1996. - 41-46.ss. Not: Tebliğ; 2. cilttedir. [dagmk/dagmk]
9. Akçay, Kubilay : Türk çadırlarının evrim süreci ve mimari ile etkileşimleri (işlevler ve bezemeler
açısından) . Danışman: Doç. Şahin Yağan . Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü•
• • Yüksek Lisans Türkçe 1993 0116 s.
10. Akdemir, Handan (Röportajı yapan): Göka, Erol (Röportaja Katılan). Türk Davranışlarının Sebebi
Göçebelik Mi? - Erol Göka İle Röportaj. Yeni Aktüel Dergisi 24-30 Ocak 2008, Sayı: 133.
http://mehmetsolak.blogcu.com/turk-davranislarinin-sebebi-gocebelik-mi-erol-goka-ileroport/3203593
11. Akdemir, Rıza. Bir Yörük Kilimidir Türkülerimiz. Türk Edebiyatı 26(297) 7.98, 22-23. ss.
[webtmb/mktp-dagmdm]
12. Akdeniz yöresi Türk toplulukları sosyo-kültürel yapısı (yörükler) sempozyumu bildirileri
[Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Yörükler) Sempozyumu (I: 1994:
Antalya)]. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1996. XIV, 208 s. ; 24 cm. -- (Kültür Bakanlığı
yayınları ; 1821. Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınları ; 232.
Seminer kongre bildirileri dizisi ; 49). [isamk/isamk-ircicak]
13. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Yörükler) Sempozyumu (2. : 25-26
Nisan 1994: = Antalya). Anadolu Ajansı Bülteni, 20 Nisan 1994, 41.s. Ortadoğu, 26 Nisan
1994, 5.s. [dagmdm/dagmdm]
14. Akdes Nimet. "Göçebelik." Edebiyat, no. 2 (00.08.1934): 46-53. [cdmb/mk]
15. Akichev, K. A. : Les nomades a cheval du Kazakhstan dans l'Antiquite / K. A. Akichev. Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1990. - 15-18.ss. [dagmdm/dagdm]
3
16. Akis, Metin : Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Kilis Sancağındaki Aşiretlerin İdareleri,
Nüfusları ve Yaşam Tarzları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 2004,22(35):9-30. Ulakbim Sosyal
Bilimler Veritabanı: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18&sayi_id=32&makale_id=232
17. Akpınar, Turgut . "Anadolu'da Yörüklerde de Rastlanan İlginç Bir Âdet: Bebeklerin Kafatasına
Yeni Bir Şekil Verme." Toplumsal Tarih, no. 4 (00.04.1994): 38-42. [cdmb/mktp]
18. Aksoy, Erdal: Anadolu'da yaşayan Oğuz Türkleri'nde sosyal farklılaşma: "Türkmen"ler ve
"Yörük"ler. Yörtürk, 6 (37), Mayıs-Haziran 2001, 6-8.ss. [dagmdm/dagmdm]
19. Aksoy, Erdal: Anadolu'da yaşayan Oğuz Türkleri'nde sosyal farklılaşma: "Türkmen"ler ve
"Yörük"ler. Yörtürk, 6 (36), Mart-Nisan 2001, 14-18.ss. [dagmdm/dagmdm]
20. Aksoy, Erdal: Anadolu'da yaşayan Oğuz Türkleri'nde sosyal farklılaşma: Türkmenler ve
Yörükler. KÖK Araştırmalar / KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel
sayısı 2000, 105-121.ss. [dagmdm/dagmdm]
21. Aksoy, Erdal : “The identity of women in the sub-culture of nomadic yoruks”. Sosyal Bilimler
Dergisi, sayı: 22, 2009. http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd22/sbd22-02.pdf
22. Aksoy, Mustafa: “Avşarlar’ın Torun Oymağı bağlamında Türkiye’deki kimlik bunalımının
sosyolojik analizi” – 2-“. Türk Dünyası Tarih Dergisi, Eylül 2009, 45-53ss.
http://www.mustafaaksoy.com/dosya/Avarlarn%20Torun%20Oyma%20BalamndaTrkiyedeki%
20Kimlik%20Bunalmnn%20Sosyolojik%20Analizi%20-II-.pdf
23. Aktaş, Cihan : "Daktilolu Göçebeler." Hece 9, no. 49 (30.12.2000): 32-36. [cdmb/mk]
24. Aktaş, Yaşar : Şanlıurfa'da Aşiret Düzeni ve Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi. Tarım
Ekonomisi Dergisi, 2005,11(1):33-44. journal.tarekoder.org/tr/topic.asp?topic=0:327
25. Aladağ-Toroslarda Yangöçer Yaşayan Hacer Obası Çocuklarında Yapıdan Medikososyal Bir
Çalışmanın Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47, no.
1 (00.00.1984): 47-52. [tmb/mk]
26. Alagöz, Cemal Arif. "Türkiye'de Yaylacılık Araştırmaları." Türkiye Coğrafyası Araştırma ve
Uygulama Merkezi Dergisi, no. 2 (00.00.1993): 1-51. [cdmb/mktp]
27. Alanya'da yörükler ve göç üzerine bazı tespitler. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 22 (264),
Aralık 1999, 19-20.ss. [dagmdm/dagmdm]
28. Ali Mahmudî : "Gilan Dağlarında Yaylacılık <İran>." İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü
Dergisi 10, no. 18-19 (00.00.1973): 219-229. [cdmb/mktp]
29. Ali Rıza. "Yörük." Ülkü 2, no. 10 (00.11.1933): 337-338. [cdmb/mktp]
30. Alkan, Ahmet Turan: Safranbolu hoş lakin yörük köyü fevkalade. Aksiyon, (563), 19 Eylül 2005,
12-13.ss. [dagmdm/dagmdm]
31. Alpay, Osman. "Yaylacılık ve Problemleri." Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 8, no. 2
(00.07.1962): 3-16. [cdmb/mktp]
4
32. Alptekin, Ali Berat . "Silifke Yörüklerinin Yaylalara Geçerken Söyledikleri Türküler." Türk
Folkloru 3, no. 27 (00.09.1981): 19-20. [cdmb/mktp]
33. Anadol, Sinan: Makedonya yörükleri çiçeği giyerken / fotog. Sinan Anadol. Atlas / Aylık
Coğrafya ve Keşif Dergisi, (100), Temmuz 2001, 56-64.ss. [dagmdm/dagmdm]
34. Altan, Selim : Manisa tıp folkloru : Manisa Yörük köylerinde bilinen halk tedavileri. İzmir
Akademi Kitabevi 2000. [worldcat.org/
35. Anadolu yörükleri. Atlas / Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, (102), Eylül 2001, 104-120.ss.
[dagmdm/dagmdm]
36. Anadolu’da yörükler : tarihi ve sosyolojik incelemeler. / editörler Hayati Beşirli, İbrahim Erdal ;
yay. haz. Emek Akman. -- Ankara : Phoenix Yayınevi, 2007. VI, 218 s. ; 21 cm..
[isamk/isamk]
37. Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler sempozyumu bildirileri [Anadolu’da ve
Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri]. / yay. haz. Tufan Gündüz. -Ankara : Yörük Türkmen Vakfı, 2000. 246 s. ; 24 cm. -- (Yörük Türkmen Vakfı yayınları ; 3).
[isamk/isamk-dagmdm]
38. Anadolu'daki Yörük = Nomadenleben in der Türkei. [S.l.] : , cop. 1991. [worldcat.org/
39. Anadolu'yu Türkleştirenler; Rumeli'de ve Anadolu'da Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu'nda
konuşan = Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ysuf Halaçoğlu, ilk göç dalgasıyla
Anadolunun Türkleşmesi sağlan. Ortadoğu, (11130), 15 Mayıs 2000, 13.s.
[dagmdm/dagmdm]
40. Andrews, P. A.: "Anadolu'nun Keçe Çadırları." Sosyal Antropoloji ve Etnoloji, no. 4
(00.00.1986): 1-63. [cdmb/mktp]
41. Andrews, Peter A.: Nomad tent in the Middle East / tanıtan Nurhan Atasoy. Erdem Atatürk
Kültür Merkezi Dergisi, 10 (30), Halı özel sayısı-III, 681-682.ss. Kitap tanıtma.
[dagmdm/dagdm]
42. Anıl, Burhan. "Güneybatı Anadoluda Yaylacılık." Sosyoloji Dergisi 1, no. 3 (00.07.1953): 28-33.
[cdmb/mktp]
43. Anthropomorphe steinskulpturen der mittelalterlichen nomaden in Eurasiens steppen. Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2000, 195-204.ss. [dagmdm/dagdm]
44. Argaç, Nuri: Yörükler. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (247), Temmuz 2007, 40-43.ss.
[dagmdm/dagmdm]
45. Argaç, Nuri: Yörükler. Yörtürk, 14 (83), Ocak-Şubat 2009, 34-36.ss. [dagmdm/dagmdm]
46. Argaç, Nuri: Yörüklerde çocuk oyunları. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (250), Ekim 2007,
43-46.ss. [dagmdm/dagmdm]
47. Argaç, Nuri: Yörüklerde düğün. Yörtürk, 14 (84), Mart-Nisan 2009, 36-43.ss.
[dagmdm/dagmdm]
5
48. Arıbaş, Kenan – Ahmet Duman: “Kurucuova Kasabasında (Konya) yaylacılık faaliyetleri”.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12.2006, sayı: 12.
http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/Aralik2006/sayi12/195-215.pdf
49. Armağan, A. Latif: Osmanlı Devleti'nde konar-göçerler / A. Latif Armağan. - Osmanlı. - Ankara:
Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 142-150.ss. Not: Makale 4. cilttedir. [dagmk/dagmk]
50. Armağan, A. Latif: XVI. yüzyılda Teke Sancağı'ndaki konar-göçerlerin demografik durumu
üzerine bir araştırma. Tarih Araştırmaları Dergisi / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi, 19 (30), 1997, 1-35.ss. [dagmk/dagmk]
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18&sayi_id=27&makale_id=159
51. Armağan, A.: “XVI. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı’nda Konar Göçerler: Sosyo-Ekonomik ve
Demografik Durumları”. İçinde: Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. (Editörler:
H. Beşirli – İ. Erdal). Ankara: Phoneix Yayınevi, 2008. 72-134ss. [eg/
52. Armağan, Latif. "15. Yüzyılda Teke Sancağı'ndaki Konar-Göçerlerin Demografik Durumu
Üzerine Bir Araştırma." Tarih Araştırmaları Dergisi 19, no. 30 (00.00.1998): 1-35. [tmb/mk]
53. Arsal, Sadri Maksudi. "Eski Türklerdeki Soy-Oymak Teşkilatının İstinat Ettiği Esaslarla Kadim
Yunanlıların Genos-Fratria Teşkilatında ve Kadim Romalıları Gens-Curia Teştilatında Hakim
Olan Esasların Ayniyetine Dair." Türk Tarih Kongresi (00.00.1952): 109-124. [cdmb/mktp]
54. Arsen'ev, V. R. : Les formes historiques des interactions entre nomades et agriculteurs dans la
savane du Niger / V. R. Arsen'ev. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987:
Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 27-30.ss.
[dagmdm/dagdm]
55. Arseven, Serdar: Göçer'in konutları nasıl göçmesin . Akit, 6 (2170), 22 Ağustos 1999, 10.s.
[dagmk/dagmk]
56. Artun, Erman : “Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri, Bunlardaki Eski Kültür İzleri”.
turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/24.php
57. Artun, Erman: “Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının
İzleri”. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_konar_gocer.pdf
58. Artun, Erman: Çukurova yörüklerinin gelenek ve görenekleri. Türkeli Aylık Siyaset, Fikir, Kültür
ve Sanat Dergisi, 8 (107), Mart 2004, 68-70.ss. [dagmdm/dagmdm]
59. Artun, Erman: Çukurova Yörükleri'nin gelenek ve görenekleri. Yörtürk, 7 (43), Mayıs-Haziran
2002, 42-46.ss. [dagmdm/dagmdm]
60. Artun, Erman: Yörük adet ve gelenekleri. Yörtürk, 7 (45), Eylül-Ekim 2002, 56-58.ss.
[dagmdm/dagmdm]
61. Aslıyüce, Erdoğan: 8. Türk Kurultayı'ndan notlar: Yörük Yaylasından. Ortadoğu, (11112), 28
Nisan 2000, 10.s. [dagmdm/dagmdm]
62. Atabeyli, N. K.: “Teke (Antalya) Yürükleri hakkında notlar”. Türk Tarih Arkeoloji ve Etnografya
Dergisi, 4, 1940, 213-222ss.
63. Atalayer, Günay. "Yörük Dokumaları." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 2, no. 7 (00.09.1990):
65-68, 93-94. [cdmb/mktp]
6
64. Atasoy, Nurhan : Otağ-ı Hümayun: the Ottoman Imperial tent complex / by Nurhan Atasoy;
edited by Ayşe Üçok; translated by Joyce Matthews. İstanbul: MEPA; Aygaz, 2000. 304 p.: ill.;
29x31 cm. ISBN 975-684505-8. [ircicak/ircicak]
65. Atılgan, Halil . "Yörük Çadırında Arabesk." Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, (II.,
Mersin, 02.12.1988-04.12.1988) (00.00.1989): 34-37. [cdmb/mktp]
66. Atlıhan, Şerife. "Fethiye Yörüklerinde Yaşayan Keçeler." Türkiyemiz 22, no. 67 (00.06.1992):
52-61. [cdmb/mktp]
67. Atlıhan, Şerife. Batı Anadolu'da Yaşayan Yörüklerde Heybe ve Torba Dokumalar. Erdem Özel
Sayı 10(28) 1999, 35-41. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]
68. Atlıhan, Şerife: Değeri giderek artan bir Yörük sanatı: Yaşam biçimi ve geleneksel değerlerde
havsız kirkitli = dokumalar. Kültür ve Sanat, (34), Haziran 1997, 52-56.ss.
[dagmdm/dagmdm]
69. Atmiş, Erdoğan – Cihan Erdönmez – Sezgin Özden : “Yaylalar ve Yaylacılık” toplantısı üzerine
ormancılık politikası açısından değerlendirmeler”. http://foresteconomics.org/yayla.pdf
70. Aurenche, O. : Habitat de nomades et habitat de sedentaires en Syrie et en Jordanie: etude de
cas / O. Aurenche. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris:
Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 31-48.ss. [dagmdm/dagdm]
71. Avcı, N.: “Yörüklerde yaşam felsefesi”. İçinde: Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat
Sempozyum bildirileri. (Haz.: Ş. Göka). Ankara: Yörük Vakfı Yayınları, 2002. 9-15ss. [eg/
72. Ayçil, Ali: Göçerler ve muhacirler. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 1 (2), Nisan
2005, 12-14.ss. [dagmk/dagmk]
73. Aydın, Mehmet - Mehmet Kibaroğlu: Göçebelik, göçebe Türkmenler ve Osmanlı Devleti'nin
kuruluşundaki rolleri, (1). Yörtürk, 4 (27), Eylül-Ekim 1999, 22-24.ss. [dagmk/dagmk]
74. Aydın, Mehmet - Mehmet Kibaroğlu: Göçebelik, göçebe Türkmenler ve Osmanlı Devleti'nin
kuruluşundaki rolleri, (II). Yörtürk, 4 (28), Kasım-Aralık 1999, 8-13.ss. [dagmk/dagmk]
75. Aydın, Mehmet: Yörük çadırı. Yörtürk, 8 (52), Kasım-Aralık 2003, 38-44.ss.
[dagmdm/dagmdm]
76. Aydın, Yunus Emre: Yörüklerin sığınağı Mada Adası / fotog. Yunus Emre Aydın. Atlas / Aylık
Coğrafya ve Keşif Dergisi, (196), Temmuz 2009, 66-78.ss. [dagmdm/dagmdm]
77. Aygan, Halil: Yörüklerin sosyal yapıları. Yörtürk, 2 (11-12), Mayıs-Haziran 1997, 4-6.ss.
[dagmdm/dagmdm]
78. Ayhan, Aydın . "Yağcıbedir Yörükleri ve Halıları." Türk Folkloru 8, no. 88 (00.11.1986): 14-19,
34. [cdmb/mktp]
79. Ayhan, Aydın : Balıkesir ve çevresinde yörükler, çepniler ve muhacirler. -- Balıkesir : Zağnos
Kültür ve Eğitim Vakfı , 1999. 269 s. ; 24 cm. -- (Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı yayınları ; 5).
[isamk/isamk]
7
80. Ayhan, Aydın: Yağcıbedir yörük halılarının söyledikleri. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (69), Eylül
1992, 43-49.ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]
81. Ayhan, Aydın: Balıkesir çevresinde Yörükler, Çepniler ve Muhacirler. Türk Kültürü, 40 (466),
Şubat 2002, 128.s. [dagmdm/dagmdm]
82. Ayhan, Aydın: Balıkesir ve çevresinde Yörükler, Çepniler ve muhacırlar. Balıkesir: Zağnos Kültür
ve Eğitim Vakfı, 1999. http://www.zagnos.org/pdf/5.pdf
83. Ayran, Ertuğrul: Söğüt'te 712 yıldır yaşayan kültür = : Yörük Bayramı. Anayurttan Atayurda Türk
Dünyası, 2 (5), Ocak 1994, 122-124.ss. [dagmdm/dagmdm]
84. Aytulu, Gökçe: “Romanlar, Sarıkeçililer, zenciler ve TOKİ”. Referans, 27.3.2010.
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?YZR_KOD=130&HBR_KOD=138251
85. Azak, Gürbüz: Türk'ün hüzün ve dehşet tarihi, (2) : 29 Haziran 1919 Yörük Ali. Türk Dünyası
Tarih Kültür Dergisi, (231), Mart 2006, 26-27.ss. [dagmdm/dagmdm]
86. <Beritanlı Göçerler> Selmin Başak Dergisi. Yeni Fotoğraf, no. 33 (00.06.1979): 43-45.
[cdmb/mk]
87. Babuş, F.: “Osmanlı’dan günümüze etnik-sosyal politikalar çerçevesinde göç ve iskan siyaseti
ve uygulamaları”. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 2006. [eg/
88. Bakır, İbrahim. "Toroslarda Göçebe Mimarisi." Türk Halk Mimarisi Sempozyumu, (Konya, 0507.03.1990) (00.00.1991): 17-30. [cdmb/mk]
89. Bakır, İbrahim: Göçer-konar hayatta mekan / İbrahim Bakır. - Türkiye aile yıllığı 1990. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1991. - 238-242.ss.
[dagmk/dagmk-mk]
90. Balcı, Cengiz: Göçebelik meselesi ve Türkler. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 8 (88), Nisan 1994,
52-58.ss. [dagmk/dagmk]
91. Balcıgil, Osman: “Yörükler”. Hürgün, 18-23.09.1985
92. Balcıgil, Osman. "Bir Yaylak Mevsiminde Yörükler ile." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Belleteni, no. 76 (00.00.1987): 64-73. [cdmb/mktp]
93. Balcıoğlu, İ.: Medikal ve Psikososyal açıdan göç olgusu. İstanbul: Alfabe Basım Yayın, 2002.
[eg/
94. Baler, Yelda: Yörüklerden günümüze gelen dokumalar : Heybeler, çuvallar, yörükler. Hedef
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Aylık Dergi, (155), 15 Kasım-15 Aralık
2006, 92-93.ss. [dagmdm/dagmdm]
95. Barışta, H. Örcün: Gözlemlerin ışığında bazı göçer çadırları arasında Yörüklerin nakışlı çul
dokumadan yapılmış çadırları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat
Dergisi, 7 (1), 2005, 36-50.ss. [dagmdm/dagmdm]
96. Barışta, H. Örcün: Gözlemlerin ışığında bazı göçer çadırları arasında Yörüklerin nakışlı çul
dokumadan yapılmış çadırları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat
Dergisi, 7 (1), 2005, 36-50.ss. [dagmk/dagmk]
97. Barlas, Uğurol : "Gaziantep Kent Kültürünün Oluşmasında Fırat Yöresi Türkmen Oymaklarının
Etkisi." Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, (II., Elazığ, 05.11.198707.11.1987) (00.00.1989): 39-61. cdmb/mktp]
8
98. Barlas, Uğurol. "Güneydoğu Türkmen Oymaklarının Gaziantep Yöresinde Hastalıkları Tedavi
Yöntemleri." II. Türk Tıb Tarihi Kongresi, (20-21 Eylül 1990, İstanbul) (00.00.1999): 377388. [cdmb/mktp]
99. Barth, Frerdik . "Nomades of South Persia, The Basseri Tribe of the Khamseh Confederacy."
Cultura Turcica 1, no. 1 (00.00.1964): 189-190. [cdmb/mktp]
100.
Barutçu, Süleyman: Quality function deployment in effective website design: An application
in e-store design = Etkili web tasarımında kalite fonksiyon göçerimi: Sanal mağaza
tasarımında bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 7 (1), 2006,
pp.41-63. [dagmk/dagmk]
101.
Başar, Fahameddin: Osmanlı Devleti'nin temelinin atıldığı belde... : Söğüt'te Yörük Bayramı.
Popüler Tarih, 6 (63), Kasım 2005, 54-59.ss. [dagmdm/dagmdm]
102.
Başaran, Çağın : Restoration project for açıkgil house in Yörük Köyü, Safranbolu .
Thesis/dissertation. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey). Dept. of Natural and
Applied Sciences. Ankara : METU, 2003. [worldcat.org/
103.
Baştuğ, Sharon. Asya Bozkırlarındaki Altaylı Göçebelerde Kabile, Federasyon ve Devlet.
Toplum ve Bilim (69) 1996, 150-178. ss. İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk]
104.
Bates, Daniel G. : Nomads and farmers : a study of the Yoruk of South-Eastern Turkey .
Michigan : Ann Arbor: The University of Michigan, 1973 [©1971]. [worldcat.org/
105.
Bates, Daniel G. : The Yoruk Of Southeastern Turkey: A Study Of Land Use And Socıal
Organızatıon . (PhD). Thesis/Dissertation : Microfilm. 1971. [worldcat.org/
106.
Bates, Daniel G.: “Güney-Doğu Anadolu’da Göçebe Yörük Yerleşmeleri Üzerine Bir Çalışma”.
Türkiye Coğrafi ve Sosyal Araştırmalar, 1971, 245-293ss.
107.
Bates, Daniel G. : Normative and Alternative Systems of Marriage among the Yörük of
Southeastern Turkey. [Article. Language: English . Publication: Anthropological Quarterly,
Jul., 1974, vol. 47, no. 3, p. 270-287. Database: JSTOR]
108.
Bates, Daniel G. :Differential Access to Pasture in a Nomadic Society: The Yörük of
Southeastern Turkey. Journal African and Asian Studies, 7, no. 1/2 (1972): 48-59
[Publisher: BRILL Database: ArticleFirst]. [worldcat.org/
109.
Bates, Daniel G.: “Nomadic Settlement in Turkey”. İçinde: When nomads setle: Processes of
sedentarization as adaptation and response. Edited by P.K. Salzman. New York: J. Bergin and
Praeger, 1980.
110.
Bates, Daniel G.: Nomads and farmers: A study of the Yoruk of Southeastern Turkey.
Antropological Papers, no: 52. Ann Arbor: University of Michigan Museum of Anthropology,
1973. [c1971]. Xı+236+13s. Resimler. [loc.gov/loc.gov]
111.
Bates, Daniel G.: “Shepherd becomes farmer: A study of sedentarization and socual change
in Southeastern Turkey. İçinde: Turkey: Geographic and social perspectives. Edited by Peter
Benedict, Erol Tümertekin, and Fata Mansur. Leiden: E.J. Brill, 1974. 92-134ss.
112.
Bayar, Muharrem: (Afyon), Karakeçili Yörük Aşiretinin Yaşadığı Alanların Demografisi .
İçinde: CIÊPO XIV. Sempozyumu Bildirileri, TTK. Ankara: TTK, 2004.
113.
Bayar, Muharrem : Diyarbekir eyaletinde yaşayan Karakeçili Yörük Aşiretinin tarihi ve kültürel
hayatı / konuşmacı: Muharrem Bayar. - Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır
Sempozyumu [1.: 2004: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği, 2004. - 687749.ss. [dagmdm/dagmdm]
9
114.
Bayar, Muharrem: Karakeçili yörük aşiretinin Eskişehir'e iskanı . İstanbul : Lider Ajans, 2004.
[worldcat.org/
115.
Bayar, Muharrem : Karakeçili Yörük Aşireti'nin yaşadığı alanların demografisi / konuşmacı:
Muharrem Bayar. - CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi
Sempozyumu [14.: 2000: Çeşme]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004. - 29-45.ss.
[dagmdm/dagmdm]
116.
Bayat, F.: “Göçebe ideolojisi-Oğuzculuk bağlamında Şah İsmail Fenomenolojisi”. İçinde:
Birinci Uluslar arası Şah İsmail Hatai Sempozyum (9-11 Ekim 2003, Ankara) Bildirileri. 2004.
44-53ss. [eg/
117.
Bayazıt, Bekir Sami : Aşiretlerin iskanları: 1865-1866 Kürtdağı, Cebel-i Bereket
Kozanoğulları isyanı ve güneydeki / by Bekir Sami Bayazıt; edited by Yaşar Alparslan and
Serdar Yakar. Kahramanmaraş: Ukde, 2008. 256 p.; 21 cm. Ukde kitaplığı; 47. Maraş tarihi
serisi; 19. [ircicak/ircicak]
118.
Baykal, Ali Rıza : Safranbolu'da Yörük Köyü ve düğün adetleri. İstanbul: Ders Bilgisi Yayınları,
1995. [worldcat.org/
119.
Baykara, T., “Göktürk Yazıtlarının Türk İskan Tarihindeki Yeri”, Türk Dili Araş-tırmaları
Yıllığı, Belleten, Ankara, 1990, ss. 19-27
120.
Baykara, T.: “Türk hayatında şehir ve cumhuriyet devri Gelişmeleri”. Erdem, y11, n32, 381389ss. [eg/
121.
Baykara, Tuncer: Türk kültür tarihine bakışlar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Yayınları, 2001.
122.
Baykuzu, Deniz Tülay: Güney Hunları ve "Hun Flütünden On Sekiz Şarkı" = Southern HsiungNus and "Eighteen Stanzas for Nomad Reed Pipe". Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
(33), Bahar 2005, 101-118.ss. [dagmdm/dagdm]
123.
Bayraktaroğlu, Suzan: Afyon çevresi yörük dokumaları. Vakıflar Dergisi, (29), 2005, 513527.ss. [dagmdm/dagmdm]
124.
Bazin, Marcel : “Orta Toros Yörüklerinden Sarıkeçili Aşireti”. A.Ü. Türkiye Coğrafi Araştırma
ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 323-351ss.
125.
Bazin, Marcel : Le nomadisme Yörük aujourd´hui: les sarikeçili du Taurus central.
Production pastorale et sociéte, 20, 1987, 11-29ss.
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=11973813
126.
Bazin, M.: Land-und Raumnutzungskonflikte in Kilikien (Türkei). Geographische Rundschau,
c12, n11, 1990, 584-590ss.
127.
BELDICEANU-STEINHERR, I. 1987. “A propos des tribus Atceken”. Journal of the Economic
and Social History of the Orient, vol. XXX.. E.J. Brill. Leiden.
128.
BENT, T. 1891. “The Yourouks of Asia Menor”. Journal of the Anthropological Institute, vol.
20. London.
129.
Bergnomaden und yaylabauern im mittleren Kurdischen Taurus. / Wolf-Dieter Hütteroth ;
diziyi yayına hazırlayan C. Schott. -- Marburg : Geographischen Institutes der Universitaet
Marburg, 1959. 190 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Marburger Geographische Schriften ; 11).
[isamk/isamk]
10
130.
Besenval, R. : Les populations nomades et l'exploitation des ressources minerales dans les
zone arides et = semi-arides: donnees ethnologiques et problemes archeologiques. Le cas
du plateau iranien aux.. / R. Besenval. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987:
Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 53-56.ss.
[dagmdm/dagdm]
131.
Beşe, Hakkı Kamil: İtalya Krallığı'nın nişancıbaşısı ve Yörük Ali Efe: Bir hikaye... Yörtürk, 5
(29), Ocak-Şubat 2000, 17-21.ss. [dagmdm/dagmdm]
132.
Beşikçi, İsmail : Göçebe Alikan Aşireti / İ. Beşikçi. - Çiftçiyi topraklandırma kanunu ve
uygulama sonuçları : : (Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki uygulama ve örnekleme
sonuçlarıyla). - Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1976. - 251-256. ss.
[dagmk/dagmk]
133.
Beşikçi, İsmail : "Doğu Anadolu'da Göçebe Kürtler." Forum 20, no. 324 (01.10.1967): 1617. [cdmb/mk]
134.
Beşikçi, İsmail. "Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar <Göçebe Alikan Aşireti>." Folklor 2,
no. 16-18 (00.08.1970 - 00.10.1970): 86-87. [cdmb/mk]
135.
Beşikçi, İsmail. "Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar Göçebe Alikan Aşireti." Yeni Ufuklar 18,
no. 207 (00.08.1969): 45-48. [cdmb/mk]
136.
Beşikçi, İsmail. "Göçebe Aşiretlerde Yenileşme." Forum 20, no. 323 (15.09.1967): 12-15.
[cdmb/mk]
137.
Beşikçi. "Göçebelerde Modernleşme ve Üç Hipotez." Forum 20, no. 325 (15.10.1967): 10-11.
[cdmb/mk]
138.
Bibliyografya: Markus Mode : Avrasya Bozkırlarında Erken Dönem Atlı Göçebeler – I. Türklük
Araştırmaları Dergisi (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), 12 (2002) (Özel Sayı,
Prof. Dr. Coşkun Alptekin'e Armağan: Osmanlı Öncesi Batı Asya'da Türk Varlığı), 357-428.
139.
Blocqueville, H. C.: Türkmenler arasında. 2. baskı. (Çev..: R. Demir). Ankara: Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, 2000. [eg/
140.
Bokayeva, Aigül: Kazak göçebe kültürünün karakteri / Aigül Bokayeva; çev. Arzu Güler,
Özgür Çınarlı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 429-437.ss. Not: Makale
19. cilttedir. [dagmk/dagmk]
141.
Boratav, Pertev Naili . "Anadolu ve Azerbaycan Türkleri'nin Bir Yörük Bayramı." Folklora
Doğru, no. 42 (00.09.1975 - 00.10.1975): 3-9. [cdmb/mktp]
142.
Boratav, Pertev Naili . "Yaşar Kemal'in Yörük Kilimindeki Nakışlar." Bilim ve Sanat, no. 14
(00.02.1982): 9-15. [cdmb/mktp]
143.
Borchhardt, Jutta: Von Nomaden zu Gemüsebauern : auf der Suche nach der Yörük-Identit t
bei den Saçıkaralı in der Südwest-Türkei . [Thesis/dissertation]. Münster . [u.a.] : Lit, 2001.
v, 190 p. : 21 ill., 3 maps ; 24 cm. ISBN: 3825844706 (pbk.). (Notes: Originally presented as
the author's thesis (doctoral)—Göttingen Univ.,1998.). (Series: Göttinger Studien zur
Ethnologie ; Bd. 5). [worldcat.org/loc.gov]
144.
Bozdoğan, Mansur. "İçel'de Toprağa Kavuşacak Türk Oymakları." İçel, no. 11 (00.12.1938):
1-2. [cdmb/mktp]
145.
Bozdoğan, Mansur. "Türkmen Oymaklarında Erkek ve Kadın Kıyafet ve Adetleri." İçel, no. 5
(01.05.1938): 10-11. [cdmb/mktp]
11
146.
Bozkırın ortasında bir yörük beldesi: Arıkören. Yeni İpek Yolu, 17 (195), Mayıs 2004, 5657.ss. [dagmdm/dagmdm]
147.
Bozkurt, Mehmet Fuat : "Kazak Çadırında." Türk Dili 39, no. 328 (00. 01. 1979): 69-71.
[cdmb/mktp]
148.
Brüggemann, Werner: Yayla: Form und Farbe in türkischer Textilkunst / by Werner
Brüggemann. Frankfurt am Main: Museum für Kunsthandwerk; Berlin: Museum für
Islamische Kunst, c1993. 424 p.: ill. (some col.); 31 cm. ISBN 3-88270064-5.
[ircicak/ircicak]
149.
Brüggemann, Werner : Teppiche der Bauern und Nomaden in Anatolien / by Werner
Brüggemann and Harald Böhmer. München: Verlag Kunst and Antiquitaten, 1982. 356 p.: ill.
(some col.); 29 cm. ISBN 3-92181110-4. [ircicak/ircicak]
150.
Buksur, Abdullah: Yörük Türkmenlerin ekonomik hayatının etkileşiminde barter uygulaması.
Yörtürk, 5 (31), Mayıs-Haziran 2000, 11.s. [dagmdm/dagmdm]
151.
Bulduk, Üçler: “İdari ve sosyal açıdan Karakeçilik aşiretleri ve yerleşmeleri”. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:
19 Sayı: 30, 1997 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/27/160.pdf
152.
Bulut, Cihan: Yörükoğlu Doğal Süt ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Bulut: Hedef gıda sektöründe fark yaratmak (Görüşme). Yankı Siyasi-Aktüel Dergi,
(1063), Aralık 2008, 58-60.ss. [dagmdm/dagmdm]
153.
Burada bizden önce kimler vardı Milliyet Kitap, Ulusal Haftalık Gazete Ek, 18.11.2009.
[Yusuf Halaçoğlu’nun kitabı hakkındadır].
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Basinda&HaberNo=432
154.
Buryakov, Yuriy F.: Timur, Timurlular ve bozkırın Türk göçebeleri / Yuriy F. Buryakov; çev.
Alesker Aleskerov. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 534-539.ss. Not:
Makale 8. cilttedir. [dagmk/dagmk]
155.
Büyük Yörük-Türkmen Kurultayı ve Sempozyumu [1.: 2005: Ankara]. Birinci Büyük YörükTürkmen Kurultayı ve Sempozyumu : Türkler Ayağa Kalkıyor, 8 Ocak 2005 - 9 Ocak 2005,
Ankara / yay. haz. Bekir Eroğlu. - 2.bsk. - Ankara: Türk Metal Sendikası, 2008. V, 222 s.; 24
cm. [dagmdm/dagmdm]
156.
Büyüksarı, Oral: Van yöresinde Yörük-Türkmenler. Yörtürk, 5 (33), Eylül-Ekim 2000, 2021.ss. [dagmdm/dagmdm]
157.
Caferoğlu, Ahmet . "Anadolu Etkin Yapısının Oğuz-Türkmen-Yörük Üçlüsü." İslâm Tetkikleri
Enstitüsü Dergisi 5, no. 1-4 (00.00.1973): 75-86. [cdmb/mktp]
158.
Cauvin, J. : Les origines prehistoriques du nomadisme pastoral dans les pays du Levant = :
le cas de l'oasis d'El Kowm (Syrie) / J. Cauvin. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale
[1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 69-80.ss.
[dagmdm/dagdm]
159.
Cemiloğlu, Musa : Bursa dağ köylerinde Türkmen kültürü. -- Bursa : Uludağ Üniversitesi,
2002. 302 s. ; 24 cm.. [isamk/isamk]
160.
Cemiloğlu, Mustafa. "Keles Folklorunda Yörük Takvimi ve Meteoroloji." Türk Kültürü 28, no.
324 (00.04.1990): 47-50. [cdmb/mktp]
12
161.
Ceran, Ahmet Şeref : Tarihi ve sosyo kültürel yönden Konya Sarayönü Kuyulu Zebir
Yörükleri. -- [y.y. : y.y.], 1996. (Konya : Damla Ofset Matbaacılık) 196 s. : fot. ; 20 cm..
[isamk/isamk-dagmdm]
162.
Ceran, Ahmet Şeref : Tarihi ve sosyo-kültürel yönden Konya Sarayönü Çeşmeli Zebir
Yörükleri / Ahmet Şeref Ceran. - Konya: Damla Ofset Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., 1996. XII,
196 s.: res.; 20 cm. [dagmdm/dagmdm]
163.
Ceran, Ahmet Şeref: Konya Sarayönü Kuyulu Zebir yörüklerinde; örf, adet ve gelenekler.
Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 1 (9), Şubat 2003, 28-29.ss. [dagmdm/dagmdm]
164.
Ceyhun, Demirtaş. "Göçebelik ve Cinsel Sorun." Hürriyet Gösteri 3, no. 25 (00.12.1982): 7779. [cdmb/mk]
165.
Ceyhun, Demirtaş: Ah şu biz göçebeler, (1-7). Cumhuriyet, 71 (25205), 10 Ekim 1994, 4.s.
Dizinin devamı; Cumhuriyet, 11-16 Ekim 1994, 4.s. [dagmk/dagmk]
166.
Ceyhun, Demirtaş: Ah şu biz göçebeler. 5. baskı. İstanbul: Sis Çanı Yayınları, Kasım 1997.
272s. http://www.ilknokta.com/urun/61794/Ah-Su-Biz-Gocebeler.html
167.
Ceylan, Salih: Trakya'nın güneybatısında göçebe evlere bir örnek : Güme'ler (avcı kulübeleri).
SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), Aralık 2002, 60-77.ss. [dagmk/dagmk]
168.
Chaliand, Gerard : Göçebe İmparatorluklar / Moğolistan'dan Tuna'ya / MÖ V. yy - XVI. Yy.
(Çev.: Engin Sunra). İstanbul: DOĞAN KİTAPÇILIK, 2001. 174s. (Orjinal Adı: Les Empires
nomades de la Mongolie au Danube).
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=49735&sa=57392041
169.
Chambers, I.: “Göç, kültür, kimlik” (Çevirenler: İ. Türkmen – M. Beşikçi). İstanbul: Ayrıntı
Yayınları, 2005. [eg/
170.
Cıvaoğlu, Güneri: Zeybek ve Yörük. Milliyet, 48 (18065), 3 Mart 1998, 19.s.
[dagmdm/dagmdm]
171.
Collin-Delavaud, Claude : Le Terroir de Yoruk-Yayla (Turquie) . Thesis/dissertation. Paris :
[s.n.], 1955. [worldcat.org/
172.
Collin-Delavaud, Claude: "Monographie Humaine du Terroir Rural de Yörük Yayla (Phrygie,
Turquie)," Annales de Géographie, Vol. 67 (1958), pp. 521–539.
173.
Conrad, Jo Ann : The Importance of milk in pastoral nomadic societies of inner Asia / Jo Ann
Conrad. - İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu [1.: 1993: Ankara]. - Ankara:
Kültür Bakanlığı, 1995. - pp.115-120. [dagmdm/dagdm]
174.
Cooper-Hewitt'te "Küresel Göçebeler İçin Yeni Oteller" Arredamento Mimarlık (150) 9.2002,
90-95. ss. [tmb/mk]
175.
Coşkun, Bircan (2001): »Göçebeliğin ve Yerleşik Kültürün, Tahtacılarda Mekânla İlgili
Yansımaları Üzerine« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt
2 Band..., 291-298.
176.
Cumanaliev, T. D.: Transformatsiya Kaganskoy vlasti u koçevnikov prityanşanya v X-XI vv. =
Transformation of the Kagan power of Tien-Shan nomads X-XI centuries. Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 2005, 5-12.ss. [dagmdm/dagdm]
177.
Çabuk, Vahid: Göçer toprağa düştü. Sebil Yayınevi, 1995. 207s.
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=86411&sa=57392519
13
178.
Çağatay, , Neşet: 1983 Mevlâna’nın Yazı Dili Niçin Farsçadır Mevlâna Yirmi Altı Bilim
Adamının Mevlâna Üzerine Araştırmaları Bildirileri Ülkü Basımevi Konya. Ss.36-42.
[Çukurova/
179.
Çakır, Sabri. "Doğu Anadolu Göçerlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları." Fırat Üniversitesi
Dergisi (Sosyal Bilimler) 3, no. 2 (00.00.1989): 41-57. [tmb/mk]
180.
Çay, Abdulhaluk M. : Ertuğrul Gazi, Karakeçeliler ve Söğüt "Yörük Bayramı" / Abdulhaluk M.
Çay. - Osmanlı Sempozyumu [3.: 1988: Söğüt]. - Ankara: Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt
Şenliği Vakfı, 1989. - 5-10. ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]
181.
Çay, Abdulhaluk M.: Ertuğrul Gazi, Karakeçililer ve Söğüt "Yörük Bayramı". Yörtürk, 1 (2),
Ağustos 1996, 4-5.ss. [dagmdm/dagmdm]
182.
Çay, Abdulhaluk M.: M. Ertuğrul Gazi, Karakeçililer ve Söğüt Yörük Bayramı. Yörtürk, 6 (39),
Eylül-Ekim 2001, 16-18.ss. [dagmdm/dagmdm]
183.
Çelik, Behçet. Amerikan Ruhu: Kalıcı Olmak İsteyen Göçebe. Birikim (189) 1.2005, 83-86. ss.
Bibliyografya. [tmb/mk]Çelik, Kemal: Yörüklerle ilgili değerlendirme. Yörtürk, 5 (33), EylülEkim 2000, 13.s. [dagmdm/dagmdm]
184.
Çelik, Ali: Bir Yörük çocuğunun sergüzeşti ve Yörüklerin dünyası . Isparta : Kardelen Sanat
Yayınları, 2006. [kitap]. [worldcat.org/
185.
Çelik, Ümmügülsüm: Fethiye'de Eldirekli göçebe yörükler ve Eldirek kilimleri. İzmir : Ay
yayınları, 2004. [worldcat.org/
186.
Çelikkol, R. Şinasi : Bursa Keles, Karakeçili Yörükleri, yaşantıları, gelenekleri, kıyafetleri ve
Türk Dünyası ile = ilişkileri / R. Şinasi Çelikkol. - Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
[5.: 1997]. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1997. - 118-124.ss. [dagmdm/dagmdm]
187.
Çetin, Nagihan: 728. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı kutlandı. Yörtürk, 14 (87),
Eylül-Ekim 2009, 42-44.ss. [dagmdm/dagmdm]
188.
ÇETİNTÜRK, Selahaddin. (1943). Osmanlı İmparatorluğu’nda Yörük Sınıf ve Hukuki Statüleri.
Ankara Üniversitesi DTÇF Dergisi, Say :1, Cilt II. [Gökbunar/
189.
Çetres, Ömer : “Makedonya Yörük Türklerinin yüzleri, artık gülüyor”. Vakit, 26.5.2008, 7.s.
190.
Çevik, Hikmet : Tekirdağ yürükleri : Tekirdağ tarihi araştırmaları. / -- Tekirdağ : Tekirdağ
Halkevi, 1971. 228 s. ; 20 cm. -- (Tekirdağ Halkevi ; 7). [isamk/isamk]
191.
Çobanoğlu, Özkul: Türk Halk Kültüründe "Tör/Başköşe" Kavramı ve Anlam Yaratmadaki
Simgesel: Sürekliliği, TÜRKBİLİG: TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, Bahar 2004 / 7, 33-44
192.
Çolak, Alper Hüseyin. Yüksek Dağlar Göçebe Ruh. Yeşil Atlas (4) 11.2001, 78-92. ss.
[tmb/mk]
193.
Çolak, Sedat. Torosların Zirvesinde Eski Yörük Oyunları. Tarih (164) 8.2000, 57-64. ss.
Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]
194.
Çolak, Sedat. Torosların Zirvesinde Eski Yörük Oyunları. Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi
(163) 7.2000, 57-64. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]
195.
Çorakbaş, Murat: Çoğunlukla Urfa, Mardin, Diyarbakır'da bulunan göçerler mağara ve
çadırlarda ilkel şartlarda yaşıyorlar : Bir garip göçer yaşam. Tempo, (19), 6-12 Mayıs 2004,
28-32.ss. [dagmk/dagmk]
14
196.
Çoruhlu, Yaşar : 1999 Kurgan Ve Çadır (Yurt)’Dan Kümbet Ve Türbeye Geçiş. Geçmişten
Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar
Vakfı Yayınları İstanbul. Ss.47-63. [Çukurova/
197.
Dal, Ali: Yörük-Türkmen-Türk gerçeğine bakış. Yörtürk, 3 (17), Ocak-Şubat 1998, 12-13.ss.
[dagmdm/dagmdm]
198.
Daugherty, Patricia Stevens: Body, mind, and metaphor: The worldview of Yoruk women of
the Central Taurus Mountains of Turkey . (PhD). Thesis/dissertation. 1997. [worldcat.org/
199.
Davletov, Timur B. : “Avrasya göçebeliği: Türkler”. http://www.tekplatform.com/geneltarih/570111-avrasya-gocebeligi-turkler.html
200.
De Ciles de Castro, Libia Perez. Göçebe Mekanlar [Söyleşi] Konuşan: Pelin Tan, XXI (12)
5.2003, 106-108. ss. [tmb/mk]
201.
de Planhol, Xavier. "Pamfilya Ovasından Pisidi Göllerine, Göçebelik ve Köy Hayatı [Adlı Eser
Hakkında]." İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi 5, no. 10 (00.00.1959): 166167. [cdmb/mk]
202.
Değirmenci, Zehra: Yolların bilgesi yörükler.... Yerinden Yönetim Platformu, 2 (5), Eylül
2006, 187.s. [dagmdm/dagmdm]
203.
Deleuze, G.; Guattari, F.: “Kapitalizm ve şizofreni 1 Göçebebilimi İncelemesi: Savaş
Makinası”. (Çev.: A. Akay). İstanbul: Bağlam Yayınları, 1990. [eg/
204.
Deleuze, Gilles: Göçebe Düşünce. Toplumbilim Altı Aylık Dergi, Gilles Deleuze Özel Sayısı,
sayı: 5, Kasım 1996.
205.
Demir, Mehmet: Türkülerimizde yörük ve Türkmen motifleri. Balkanlar'da Türk Kültürü, 6
(25), Ekim-Kasım-Aralık 1997, 29.s. [dagmdm/dagmdm]
206.
Demirci, Ziya Yusuf . "Yörükler." Türklük, no. 10 (00.01.1940): 223-225. [cdmb/mktp]
207.
Demirdüzen, İsmail: Çukurova Yörük Türkmenleri'nden haber var. Kuvayı Milliye Aylık Dergi,
(90), Temmuz 2005, 62-64.ss. [dagmdm/dagmdm]
208.
Deniz, Bekir - Harun Ürer. Selçuk (İzmir) Civarında Yaşayan Tekeli Yörüklerinde Halı ve Düz
Dokuma Yaygılar. Erdem Özel Sayı 10(28) 1999, 125-133. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktpdagmdm]
209.
Deniz, Bekir : Söke (Aydın) civarında yaşayan Yörüklerde dokuma / konuşmacı: Bekir Deniz.
- Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu
[1.: 2001: Aydın]. - İzmir: Adnan Menderes Üniversitesi; Söke Belediyesi, 2002. - 296314.ss. [dagmdm/dagmdm]
210.
Deniz, Bekir. "Kemalpaşa (İzmir) Civarında Yaşayan Sancaklı Yörüklerinde Dokuma."
Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999, Remalpaşa) (00.00.1999):
131-148. [cdmb/mktp]
211.
Denizci, Özge Ç.: “3500 yıllık ‘sonsuz’ göçerler”. Akşam Pazar, 12.10.2008, 1. ve 11.s.
http://sinanyeniceli.blogcu.com/sarikecililer/4222199
212.
Denker, Bedriye. "Güney Doğu Toroslarda Göçebelik." Türk Coğrafya Dergisi 16, no. 20
(00.00.1960): 136-142. [cdmb/mk]
15
213.
Digard, J. P. : Les relations nomades-sedentaires au Moyen-Orient elements d'une
polemique / J. P. Digard. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 106-111.ss. [dagmdm/dagdm]
214.
Dinç, Ahmet – Ramazan Çakır : Türkmen kültürü ve Türkmenlerin sosyo iktisadi düşüncesi.
-- İstanbul : İstanbul, 2008. 241 s. ; 21 cm. -- (Ayrıkotu yayınları ; 3. Araştırma inceleme
serisi ; 2). [isamk/isamk]
215.
Dinçel, Ömer Faruk : Yörük ve Türkmen diyarı Bursa dağ yöresi : Orhaneli, Harmancık, Keles,
Büyükorman. -- Bursa : Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık Yardımlaşma ve Kültür
Derneği, 2003. 206 s. : fot., belge ; 27 cm.. [isamk/isamk]
216.
Dinçel, Ömer Faruk: Tarihte dağ yöresi ve bu yöredeki yörük-Türkmen teşekkülleri. Yörtürk,
14 (87), Eylül-Ekim 2009, 12-14.ss. [dagmdm/dagmdm]
217.
Dirlik, Ünal Şöhret : Fethiye atasözleri ve deyimlerinde hayvancılık ve yayla göçleri. -Denizli : Dirlik Yayınları, 2000. 56 s. : fot. ; 20 cm.. [isamk/isamk]
218.
Doğan, Cihangir - M. Said Doğan : Yörüklerin sosyal ve kültürel hayatı (Antalya örneği). -İstanbul : Kızılelma Yayıncılık, 2005. 116 s. ; 20 cm. -- (Kızılelma yayıncılık ; 31. Akademik
dizi ; 1). [isamk/isamk]
219.
Doğan, Zeynep: Anadolu'dan kültür esintileri, (9): Yörük kültürünün hala yaşandığı bir ilimiz
Antalya. Yenises Aylık Siyasi Dergi, 7 (74), Şubat 2002, 38-40.ss. [dagmdm/dagmdm]
220.
Dönmez, Yusuf . "A Yörük <Nomadic> Settlement West of Karasu." Review of the
Geographical Institute of the University of Istanbul, no. 9-10 (00.00.1963 - 00.00.1964):
161-179. [cdmb/mktp]
221.
Dulkadir, Hilmi . "Yörükler." İçel Kültürü 7, no. 29 (00.09.1993): 3-6. [cdmb/mktp]
222.
Dulkadir, Hilmi . "Yörükler." İçel Kültürü 7, no. 30 (00.11.1993): 11-13. [cdmb/mktp]
223.
Dulkadir, Hilmi : İçel’de son Yörükler Sarıkeçililer. -- İçel : İçel Valiliği, 1997. 186 s. : fot.,
res. ; 20 cm. -- (İçel Valiliği yayınları ; 3). [isamk/isamk]
224.
Dulkadir, Hilmi: İçel'de son Yörükler : Sarıkeçiler / tanıtan Tuncer Gülensoy. Bilge, (18), Güz
1998, 77-78.ss. Kitap tanıtma [dagmdm/dagmdm]
225.
Dulkadir, Hilmi. "Doğanşehir Çevresinde Yazlayan Konar-Göçerler ve Bunların Dokuma
Sanatı." Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, (II., Malatya, 192l.10.1987) (00.00.1988): 131-133. [tmb/mk]
226.
Durmaz, Ramazan. Dede Korkut Hikayeleri'nde Geçen Bazı Sözcüklerin Karakoyunlu
Yörüklerinde Kullanımı. Türk Dili 93(666) 6.2007, 487-497. ss. Bibliyografya.
[webtmb/mktp]
227.
Durmaz, Ramazan: Dede Korkut Hikayeleri'nde geçen bazı sözcüklerin Karakoyunlu
yörüklerinde kullanımı. Türk Dili, 93 (666), Haziran 2007, 487-497.ss. [dagmdm/dagmdm]
228.
Dursun, Haluk: Doğu Makedonya'da Yörükler ve Melamilik. Zaman, (11305), 15 Mayıs 1996,
17.s. [dagmdm/dagmdm]
229.
Durul, Yusuf : Yörük kilimleri : Niğde yöresi . İstanbul : Ak Yayınları, 1977.
[worldcat.org/ircicak]
230.
Durul, Yusuf : Anadolu ve Balkanlarda Yörük kilim motifleri üzerine araştırma = The motifs
of the Yörük rugs in Anatolia and the Balkans / Yusuf Durul. - Milletlerarası Türk Folklor
16
Kongresi [3.: 1986: İzmir]. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. - 105-112.ss.
[dagmdm/dagmdm]
231.
Dülger, Erkan . "Sığırlık Yörükleri." Türk Dünyası Tarih Dergisi 5, no. 58 (00.10.1991): 4855. [cdmb/mktp]
232.
Düzbakar, Ömer: Hüdavendigar sahasında konar-göçerler. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (4), 2003, 61-74.ss. [dagmk/dagmk] Ulakbim Sosyal
Bilimler Veritabanı: uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
233.
Düzenli, Atabay - Halil Çakan - Necattin Türkmen. "Doğu Akdeniz Doğası ve Yaylacılık."
Tabiat ve İnsan 26, no. 4 (00.12.1992): 10-15. [cdmb/mktp]
234.
Eberhard, Wolfram : Orta Asya Göçebe Kavimlerinde Devlet Kurma Süreci. Türk Kültürü
İncelemeleri Dergisi, 2008,(18):1-8. [ulakbim/
235.
Eberhard, Wolfram : “Nomads and farmers in Southeastern Turkey: Problems of Settlement”.
Oriens, n6, 1953, 32-49ss.
236.
Eberhard, Wolfram : “Types of settlement in South-East Turkey”. Sociologus (n.s.), 1953,
49-64ss.
237.
Egawa, Hikari - İlhan Şahin : Bir yörük grubu ve hayat tarzı Yağcı Bedir yörükleri. -İstanbul : Eren Yayıncılık, 2007. 286 s. : belge, hrt. ; 24 cm.. [isamk/isamk-loc.gov]
238.
Elçin, Şükrü : 1997 Göçebe Türk Destanlarında Ölüp – Dirilme Motifi. Halk Edebiyatı
Araştırmaları I Akçağ Yayınları Ankara. Ss.61-63. [Çukurova/
239.
Elçin, Şükrü. "Göçebe Türk Destanlarında Ölüp Dirilme Motifi." Türk Folklor Araştırmaları 11,
no. 234 (00.01.1969): 5177. [cdmb/mk]
240.
Emin, İlhami: Makedonya Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı İkinci Bakanı İlhami Emin:
Makedonya Yörükleri / görüşen: Musa Seyirci. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 1 (3),
Haziran 1993, 51-53.ss. [dagmdm/dagmdm]
241.
Emiroğlu, Mecdi. "Çevre Sorunları Açısından Yaylacılık-Vejetasyon İlişkileri [ve Konunun
Tartışması]." Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Tarım ve Ormancılık Araştırma
Grubu-İ. Ü. Orman Fakültesi Çevre Sorunları-Vejetasyon İlişkileri Sempozyumu, (XV.,
İstanbul, 27-29. 11. 1978) (00. 00. 1979): 75-82. [cdmb/mktp]
242.
Engin, İsmail: “Tahtacılar Araştırmaları Kaynakçası. Başlangıcından 2003 (de dahil) yılına
değgin”. http://www.tahtacilar.org
243.
Engüllü, Suat: Makedonya Yörük Türkleri'nin bitmeyen çilesi. Yörtürk, 8 (52), Kasım-Aralık
2003, 13-25.ss. [dagmdm/dagmdm]
244.
Enver Behnan. "Kasaba Kadını, Yörük Kadını." Türk Kadın Yolu, no. 8 (15.09.1925): 3-4.
[cdmb/mktp]
245.
Enver, Mehmet. "Safranbolu'da ve Çevresinde Göçebeler." Halkbilgisi Haberleri Mecmuası,
no. 40 (00.00.1934): 82-87. [cdmb/mk]
246.
Erdal, İ.: “Cumhuriyet döneminde Yörüklerin İskanı konusu”. İçinde: Osmanlıdan
Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. (Editörler: H. Beşirli – İ. Erdal). Ankara: Phoneix
Yayınevi, 2008. [eg/
17
247.
Erden, Atilla: "Batı Anadolu Türkmen Çadırları." Antropoloji, no. 11 (00.00.1978 00.00.1979): 73-89. [cdmb/mk]
248.
Erdoğan, Emine. Ankara Yörükleri (1463, 1523/30 ve 1571 Tahrirlerine Göre) OTAM (18)
2005, 119-135. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm].
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/109.pdf
249.
Erdoğan, Muzaffer : "İstanbul'da Çadırcılık." Türk Folklor Araştırmaları 5, no. 97
(00.08.1957): 1542-1544. [cdmb/mktp]
250.
Erdoğru, M. Akif : Konya civarında 1530 yılında göçebeler = The Nomads at Konya
neighborhood 1530 years / M. Akif Erdoğru. - Konya kitabı VII. - Konya: Yeni İpek Yolu
Konya Ticaret Odası Dergisi, 2004. - 3-12.ss. [dagmdm/dagdm]
251.
Eren, A. Naci - Musa Seyirci . "Antalya Yörüklerinin Kullandığı Çalgılar." Türk Folkloru
Belleten 2, no. 1-2 (00.01.1987): 109-120. [cdmb/mktp]
252.
Eren, Naci . "Yörük Çuvalları." Türkiyemiz 6, no. 18 (00.02.1976): 27-32, 46-47.
[cdmb/mktp]
253.
Eren, Naci . "Yörük Göçü 3." Türk Folklör Araştırmaları 19, no. 366 (00.01.1980): 88868889. [cdmb/mktp]
254.
Eren, Naci . "Yörük Göçü. 1,2." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 19, no. 362 (00. 09. 1979):
8771-8774. [cdmb/mktp]
255.
Eren, Naci. "Antalya Yöresi Göçer ve Yörüklerinde: Deve Donanımı ve Deve ile İlgili Bilgiler.
2." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 18, no. 357 (00. 04. 1979): 8623-8625. [tmb/mk]
256.
Eren, Naci. "Antalya Yöresi Göçer ve Yürüklerinde: Deve Donanımı ve Deve ile İlgili Bilgiler.
1,3." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 18, no. 356 (00. 03. 1979): 8594-8596. [tmb/mk]
257.
Eren, Naci. "Antalya Yöresi Göçer ve Yürüklerinde: Deve Donanımı ve Deve ile İlgili Bilgiler.
1,3." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 18, no. 358 (00. 05. 1979): 8658. [tmb/mk]
258.
Eren, Naci: “Yörük göçü”. Türk Folklor Araştırmaları, 09.1979, sayı: 362, 18-19ss.
259.
Erkan, Rüstem; Ok, Alpay O. : Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) Uygulandığı Bölgede
Aşiret ve Aile Yapısındaki Değişmeler: Diyarbakır İli "Şeyhdoda Aşireti". Sosyoloji
Araştırmaları Dergisi, 2004,7(2):49-78. [ulakbim/
260.
Ermolenko, Ljubov: Anthropomorphe steinskulpturen der mittelalterlichen nomaden in
Eurasiens steppen. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2000, 195-204.ss.
[dagmdm/dagdm]
261.
Ernst Diez. "Çadırlar, Yapıları, Süsleri, Halılar." İstanbul 5, no. 60 (15.05.1946): 8-10.
[cdmb/mktp]
262.
Erol, Mehmet: Karakeçili yörüklerinde türbe ziyaretleri : Karakeçili Uluları Ertuğrul Gazi ile
Süleyman Şah'ın türbeleri. Türk Boyları / Türk Boyları Konfederasyonu Kültür Dergisi, (18),
Mayıs 2008, 31-36.ss. [dagmdm/dagmdm]
263.
Eröz, Mehmet . "Kaşgarlı Mahmud Divanü Lügati't-Türk ve Anadolu Yörükleri, Türkmenleri."
Türk Yurdu 5, no. 6, (324) (00.06.1966): 17-20. [cdmb/mktp]
264.
Eröz, Mehmet . "Kaşgarlı Mahmud ve Anadolu Yörükleri." Türk Dünyası, no. 2 (00.05.1966 00.07.1966): 33-37. [cdmb/mktp]
18
265.
ERÖZ, Mehmet, Türk Köy Sosyolojisi Meseleleri ve Yörük-Türkmen Köyleri, İst., Fakülteler
Matbaası, 1966.
266.
Eröz, Mehmet : Yörükler. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1991. 288, [37] s. :
res. ; 20 cm. [isamk/isamk]
267.
Ertop, Konur: Göçebelerin bin yıllık başyapıtı: Kırgız edebiyatının ünlü Manas Destanı. Yeni
Yüzyıl, 1 (247), 20 Ağustos 1995, 20.s. [dagmk/dagmk]
268.
Ertuğ, Füsun: 50 yıl önce Türkiye'de yörüklerin yayla hayatı. Toplumsal Tarih, (146), Şubat
2006, 94-95.ss. [dagmdm/dagmdm]
269.
Eti, Erol : Safranbolu ve Yörük Köyü evlerindeki kalem işleri üzerine bir inceleme /
konuşmacılar: Erol Eti, Ozan Akpınar. - Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu [1.:
1999: Zonguldak]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. - 167-170.ss. [dagmdm/dagmdm]
270.
Ezgü, Sümer – Levent Arslan: Ege, Toros, Yörük, Türkmen türküleri. Music. Istanbul : Ezgü
Müzik, 2007. [worldcat.org/
271.
Faroqhi, Suraiya: Onyedinci yüzyılın ikinci yarısında devecilik ve Anadolu göçebeleri
(Danişmendli Mukataası) / Suraiya Faroqhi. - Türk Tarih Kongresi [9.: 1981: Ankara]. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. - 923-932.ss. [dagmk/dagmk]
272.
Gardin, J. C. : Indicateurs archelogiques du nomadisme = : etudes de cas en Bactriane / J. C.
Gardin. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre
National de la Recherche Scientifique, 1990. - 131-139.ss. [dagmdm/dagdm]
273.
Garnett, Lucy M. J. Yörük Kadını. Çeviren: Necdet Hasgül, Dans Müzik Kültür (64) 2002,
158-162. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]
274.
Garnett, Lucy M. J.: Türkiye Kadınları ve Folklorları Dosyası: Yörük kadını. Dans Müzik Kültür:
Folklora Doğru, (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü). sayı: 64, 158- ss.
275.
Gazagnadou, Didier : Deleuze ve Göçebeler. Toplumbilim Altı Aylık Dergi, Gilles Deleuze
Özel Sayısı, sayı: 5, Kasım 1996.
276.
Gazagnadou, Didier : Gilles Deleuz’e, Göçebe Bir Teknikten Bürokratik Bir Pratiğe: Türklerde
ve Moğollarda Damga / Tamga. Toplumbilim - Altı Aylık Dergi, Eylül 1992, sayı: 1
277.
Gedik, Dilek (Röportajı yapan) – Erol Göka (Röportaja katılan): “Yenilik hevesimiz de
muhafazakarlığımız da göçebe kültüründen”. Pazar Akşam, 18.04.2010, 8.s.
www.aksam.com.tr/2010/04/18/haber/pazar/694/yenilik_hevesimiz_de_muhafazakarligim
iz_da_gocebe_kulturunden.html
278.
Golden, Peter B.: "Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler". Türkler. Cilt: 2.
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. [s.757-766]
279.
Göçebe Milliyetçiliği. Cumhuriyet, 78 (27677), 17 Temmuz 2001, 4.s. [dagmk/dagmk]
280.
Göçebe, Mehmet. "Adana'da Kent Ormancılığı ve Kentsel Yeşil Alan Çalışmaları." Orman
Mühendisliği 30, no. 8 (00.00.1993): 36-37. [cdmb/mk]
281.
Göçebe, Mehmet. "Yirmibir Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılığımız." Orman
Mühendisliği, no. 3 (00.03.1991): 24-25. [cdmb/mk]
19
282.
Göçer kilimleri İngiliz evlerini süsleyecek. Business Week Haftalık Ekonomi Dergi, (10), 22
Şubat-1 Mart 1998, 16-19.ss. [dagmk/dagmk]
283.
Göçer, Ali: Yörükler ve Yahyalı yörükleri ile ilgili bir araştırma. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat
Dergisi, 21 (247), Temmuz 1998, 6-8.ss. [dagmdm/dagmdm]
284.
Göçer, Ali: Yörüklerde çadır. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21 (250), Ekim 1998, 123124.ss. [dagmdm/dagmdm]
285.
Göçer, Ali: Yörüklerde çadır. Yörtürk, 3 (20), Temmuz-Ağustos 1998, 8-9.ss.
[dagmdm/dagmdm]
286.
Göçer, Ali: Yörüklerde deve(..). Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21 (248), Ağustos 1998,
22-24.ss. [dagmdm/dagmdm]
287.
Göka, Erol: “Göçebeliğimiz de kendimize özgüdür”.
http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6622958.asp?gid=202
288.
Göka, Erol: “Göçebeyim, göçebesin, göçebeyiz”.
http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6732316.asp?gid=202
289.
Göka, Erol: “Toplumsal yaşantımızda göçebelik görünümleri”.
http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6770822.asp?gid=202
290.
Göka, Erol: “Türk göçebeliğinin Osmanlı’daki durumu”.
http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6682950.asp?gid=202
291.
Göka, Erol: “Türklerin Anadolu’yu yurtlaştırmaları”.
http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6622901.asp?gid=202
292.
Göka, Erol: Türk’ün göçebe ruhu. İstanbul: Timaş, 2010. 240s.
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=470814&sa=57392041
293.
Göka, Erol: Türkler'in ruhu göçebe mi . Avrasya Dosyası Dört Aylık Uluslararası İlişkiler ve
Stratejik Araştırmalar Dergisi, 13 (2), Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2007, 183-218.ss.
[dagmk/dagmk]
294.
Göka, Şenol: Göçer kültür ve Anadolu yerleşim dokusu. Yörtürk, 6 (40), Kasım-Aralık 2001,
11.s. [dagmk/dagmk]
295.
Göka, Şenol: Göçer kültüründen günümüze yansıyan önemli mekan anlayışı. Yörtürk, 7 (41),
Ocak-Şubat 2002, 43.s. [dagmk/dagmk]
296.
Göka, Şenol: Yabancı seyyahların (araştırmacıların) yörüklerle ilgili gözlemlerinde eksiklikler,
önyargılar. Yörtürk, 8 (51), Eylül-Ekim 2003, 33-39.ss. [dagmdm/dagmdm]
297.
Gökalp, Altan. Dede Korkut'ta Yansıyan Göçebelik Ruhu. Hürriyet Gösteri (214) 11.99, 2231. ss. Bibliyografya. [tmb/mk] Gökalp, Altan : Tetes rouges et bouches noires: une
confrerie tribale de l'ouest Anatolien / Altan Gökalp.Paris: Societe d'Ethnographie, 1980.
256 p.; 24 cm. Recherches Sur la Haute Asie; no. 6. ISBN 2-90116113-8. [ircicak/ircicak]
298.
Gökbilgin, M. Tayyib: Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve evlad-ı fatihan. Yörtürk, 7 (42), MartNisan 2002, 36-38.ss. [dagmdm/dagmdm]
20
299.
Gökbilgin, M. Tayyib: Rumeli'nin iskanında ve Türkleşmesinde Yörükler. Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, (70), Kasım 2002, 53-58.ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]
300.
Gökbilgin, M. Tayyib: Rumeli'nin iskanında ve Türkleşmesinde Yörükler, (2). Yörtürk, 8 (48),
Mart-Nisan 2003, 44-46.ss. [dagmdm/dagmdm]
301.
Gökbilgin, Tayyip : Rumeli’de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan. İstanbul: 1957. xıı+342s.
(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından: 748). [ircicak/ircicak]
302.
Gökbunar, Ali Rıza : Osmanlı Devletinde Yörüklerin Göçerlikten Yerleşik Yaşama
Geçirilmesinde Uygulanan Vergi Politikalar Ve Sosyal Sonuçları. Sosyal Bilimler, Yıl:2003
Cilt:1 Say :2 (Celal Bayar Üniversitesi S.B.E). [Gökbunar/ www.bayar.edu.tr/~sosyal/20032.php
303.
Gökçen, İbrahim. "19. Asırda Makedonya Yörük Folkloru." Türk Folklor Araştırmaları 1, no.
18 (00.00.1951): 282-283. [cdmb/mktp]
304.
Gökçen, İbrahim. "19. Asırda Makedonya Yörük Folkloru." Türk Folklor Araştırmaları 1, no.
19 (01.02.1951): 297-298. [cdmb/mktp]
305.
Gökçen, İbrahim. "Makedonya Yörük Folkloru - 19. Yüzyılda Makedonyanın Coğrafi ve Tarihi
Durumu." Türk Folklor Araştırmaları 1, no. 17 (01.12.1950): 261-263. [cdmb/mktp]
306.
Gökçen, İbrahim: 16-17. asır sicillerine göre Saruhan'da Yürük ve Türkmenler. -- İstanbul :
C.H.P. Manisa Halkevi, 1946. 103 s. ; 24 cm. -- (C.H.P. Manisa Halkevi yayınları ; XVI)
Fotokopi nüshadır. [isamk/isamk-ircicak]
307.
Göney, Süha. "The Nomads and the Reasons of their Sedanterisation in West-Anatolian,
Especially in Büyük Menderes Region of Turkey." Review of the Geographical Institute of the
University of İstanbul, no. 16 (00.00.1977 - 00.00.1978): 87-98. [cdmb/mktp]
308.
Gönüllü, Ali Rıza. "Alanya Yörüklerinde Bazı Hayvan İsimleri." Türk Folkloru 4, no. 47
(00.06.1983): 12. [cdmb/mktp]
309.
Gönüllü, Ali Rıza. "Güneyanadolu Yörüklerinde En Vurmak Adeti." İçel Kültürü 4, no. 10
(00.01.1990): 12-13. [cdmb/mktp]
310.
Gönüllü, Ali Rıza: Alanya yörüklerinde keçecilik. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 25
(293), Mayıs 2002, 29-31.ss. [dagmdm/dagmdm]
311.
Gönüllü, Ali Rıza: Alanya yörüklerinde keçecilik. Yesevi Sevgi Dergisi, 8 (94), Ekim 2001, 3233.ss. [dagmdm/dagmdm]
312.
Görkem, İsmail: Türk göçer şairlerine ait eserlerin derleme, inceleme ve değerlendirme
sorunları (Dadaloğlu’nun “Kalktı Göç Eyledi” türküsünden hareketle).
http://www.elelebizbize.com/e-kutuphane/ismailgorkem/kalktigoceyledi.pdf
313.
Görücü, Sadettin, Alayurt Türkmenleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul,
(Aralık) 1988.
314.
Gül, Abdülkadir : “XVI. Yüzyılda Özer Türkmenleri”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, ciltsayı: 10-1, 2008.
http://www.erzincan.edu.tr/birimler/egitim/userfiles/eefdergi/10_1/171-179.pdf
315.
Gülensoy, Tuncer. "Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerindeki Boy, Soy, Oymak ve
Aşiret Adları Üzerine." Türk Dünyası Araştırmaları, no. 28 (00.02.1984): 134-156, VI.
[cdmb/mktp]
21
316.
Gülensoy, Tuncer: 24 Oğuz boyu ve Sarıkeçililer (İçel'de son Yörükler). İstiklal Aylık Siyasi
Bağımsız Gazete, 2 (17), Aralık 2005, 13.s. [dagmdm/dagmdm]
317.
Gülensoy, Tuncer: Makedonya Türkleri, (Türkmenler, Torbeşler, Türkbaş, Çenkeriler ve
YÖrükler). Ortadoğu, 29 (9105), 6 Eylül 1994, 2.s. [dagmdm/dagmdm]
318.
Güler, Ali : Aşiret-Ulusallaşma-Küreselleşme Sürecinde Halk Kültürü. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005,5(2):23-32. [ulakbim/
319.
Güler, Ali: Makedonya'da Türk varlığı ve bir Yörük Köyü olarak Atatürk'ün dedesini köyü
Kocacık. Yörtürk, 9 (55), Mayıs-Haziran 2004, 3-13.ss. [dagmdm/dagmdm]
320.
Güler, Sibel: “Tarımsal yapı ve göçebe kültürünün etkisi”.
http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/29_600u80.pdf
www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFB6B8DA541AA02A1184
BE542EF5DE616A
321.
Gülnar Hatun. "Türkmen Oymaklarını Anadolu'ya İlk Getiren Kadın: Gülnar Hatun." Yeni
Defne 3, no. 27 (00.10.1983): 9-15. [cdmb/mktp]
322.
Gülten, Sadullah: “Batı Anadolu’da Bir Yörük Grubu: XVI. Yüzyılda Karaca Koyunlular”.
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c12s22/makale/c12s22m14.pdf
323.
Gülten, Sadullah: XVI. yüzyılda Söğüt Yörükleri = Sögüt Yoruks (XVI. century). Türk Kültürü
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 16 (50), Nisan-Mayıs-Haziran 2009, 235-242.ss.
[dagmdm/dagmdm]
324.
Gümüş, Halis: Konya Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halis Gümüş: Yerel
yöneticilerimizden destek bekliyoruz / görüşen: Ercan Aktan. Barem Siyaset / Haber /
Kültür, 3 (25), Ağustos 2006, 76-77.ss. [dagmdm/dagmdm]
325.
Gümüş, Nazım: Göçer Türkler, uçan kültürler ve özlenen benliğimiz. Yeni Türkiye, 4 (19),
Ocak-Şubat 1998, 605-625.ss. [dagmk/dagmk]
326.
Günay, Nejla : “XIX. Yüzyılın sonlarında Kırşehir sancağı’nın demografik yapısı”. Gazi
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, cilt: 7, sayı: 1, 2006, 21-33ss.
http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt7Sayi1/JKEF_7_1_2006_21_33.pdf
327.
Gündoğdu, Abdullah: “Çorum’da Bir Türk Aşireti: Dedesli”.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10569.pdf
328.
Gündüz, T.: Anadolu’da Türkmen Aşiretleri: Bozulus Türkmenleri 1540-1640. Ankara: Bilge
Yay., 1997.
329.
Gündüz, Tufan : Bozkırın efendileri : Türkmenler üzerine makaleler. -- İstanbul : Yeditepe
Yayınevi, 2009. X, 206 s. ; 21 cm. -- (Yeditepe yayınevi ; 103. Araştırma inceleme dizisi ;
85). [isamk/isamk]
330.
Gündüz, Tufan. (2003). Türkmen Adına Dair Baz Fikirler , [Gökbunar/.
<http://www.hbektas.gazi.edu.tr/08hbv/08gunduz.htm>, (8.08.2003).
331.
Gündüz, Tufan: Kayseri'de mezraların köye dönüşmesinde konar-göçer aşiretlerin rolü /
Tufan Gündüz. - Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu [2.: 1998: Kayseri]. - Kayseri: Erciyes
Üniversitesi, 1998. - 183-192.ss. [dagmk/dagmk]
22
332.
Gündüz, Tufan: Osmanlı ekonomisi içinde konar-göçerler / konuşmacı: Tufan Gündüz. Osmanlı Öncesi İle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri (2002).
- İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2003. - 201-209.ss. Not: Tebliğ 1.
cilttedir. Not: Makale 4. cilttedir.
333.
Günenç, Ayşegül Yılmaz. Hudson Körfezi'nin Beyaz Göçebeleri. Bilim ve Teknik (377) 4.99,
90-95. ss. Bibliyografya. [tmb/mk]
334.
Güney Anadolu Yörüklerinde Deve İsimleri. İçel Kültürü 2, no. 5 (00.04.1988): 33-34.
[cdmb/mktp]
335.
Güney, Emrullah : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da göçer-konar aşiretlerin kışlak ve
yaylakları. Diyarbakır : T.C. Dicle Üniversitesi, 1993. [worldcat.org/
336.
Güngör, N.: “Göç olgusu ve arabesk”. İçinde: Uluslar arası Göç Sempozyumu, 8-11 Aralık
2005, İstanbul, 2005. [eg/
337.
Halaçoğlu, Y.: “XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Gaziantep ve Yöresinde aşiretlerin yerleştirilmesi”.
İçinde: Şahinbey Semineri. Gaziantep: 1985. [eg/
338.
Halaçoğlu, Y: Anadolu’da Aşiretler, Cemaatlar, Oymaklar (1453-1650). 6 cilt. Ankara: TTK
Basımevi, 2009. [eg/ http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=834
339.
Halaçoğlu, Yusuf : XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun iskan siyaseti ve aşiretlerin
yerleştirilmesi / by Yusuf Halaçoğlu. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988. xx, 179 p.: map; 24
cm. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Tarih Kurumu yayınları. VII. dizi; sa.
92. [ircicak/ircicak]
340.
Halaçoğlu, Yusuf. XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin
Yerleştirilmesi, Ankara: TTK, 1997. Türk Tarih Kurumu Yayınlar VII Dizi, Say :92, 3.Baskı.
[Gökbunar/ http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=741
341.
Halaçoğlu, Yusuf: "Osmanlı Döneminde Türkiye'nin Nüfus Yapısı ve Aşiretler". İçinde:
Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri (Tarsus-2000),
Ankara 2000, s. 137-144.
342.
Halman, Talat Sait. Göçebe Atalarımız Gibiyiz [Söyleşi] Konuşan: Serdar Güven, E 4(44)
11.2002, 59-44. ss. [tmb/mk]
343.
Halman, Talat Sait: The mad nomad : Interview with Talat Sait Halman / görüşen: Gönül
Pultar. JAST / Journal Of American Studies Of Turkey, (5), Spring 1997, pp.43-58.
[dagmdm/dagdm]
344.
Halman, Talat: “Kaç/Göç: Edebiyat ve kültür araştırmaları”. 2006.
http://www.kulturad.org/images/goc_halman_konusma.htm
345.
Hasanoğlu, A.: “Göç psikolojisi: Batı’nın tutunamayanları”. İçinde: Bir terapistin arka bahçesi.
İstanbul: Remzi Kitabevi, 2009. 135-157ss. [eg/
346.
Haussig, Hans Wilhelm. İran Hudut Bölgelerinde İndocermen ve Altaylı Göçebe Kavimler.
Çeviren: Eşref Bengi Özbilen, Türk Dünyası Araştırmaları (103) 8.96, 107-120. ss. [tmb/mkdagmdm]
347.
Heiduk, Matthias: Ortaçağ'da Avrupalıların göçebe topluluklara bakışı / Matthias Heiduk;
çev. Aydan Bahadır. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 324-333.ss. Not:
Makale 8. cilttedir. [dagmk/dagmk]
23
348.
Hersek, Can : Yörük Köyü yerleşim dokusunu oluşturan evler ve koruma sorunları /
konuşmacılar: Can Hersek, Ferhan Meraki, Şakir Meraki. - Ulusal Tarih İçinde Safranbolu
Sempozyumu [1.: 1999: Zonguldak]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. - 159-166.ss.
[dagmdm/dagmdm]
349.
Hersek, Can : Yörük Köyü'nün geleneksel konutları ve mimari özellikleri = = Traditional
housing units of Yörük Village and their architectural characteristics / Can Hersek, Şakir
Meraki. - Ahşap Kültürü "Anadolu'nun Ahşap Evleri" = Wooden Culture "Wooden Houses of
Anatolia". - Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001. - 75-90.ss. [dagmdm/dagmdm]
350.
Hıdır Beritanlı. "Konar-Göçer Aşiretlerin Barınağı "Kon"." İçel Kültürü 5, no. 18 (00.11.1991):
26-27. [tmb/mk]
351.
Hıdır Beritanlı. "Konar-Göçer Aşiretlerinin Barınağı: Kon." Millî Folklor 2, no. 12
(00.00.1991): 47-49. [tmb/mk]
352.
Hür, A., “Göktürklerde Şehircilik”, Toplumsal Tarih Dergisi, No. 155, 200 , ss. 29-34
353.
Ilgar, K. Mehmet. "Kars'ta Boy ve Oymaklardan Kalma Köy Adları." Türk Kültürü 2, no. 22
(00.08.1964): 197-199. [cdmb/mktp]
354.
Ilık, Yılmaz: Dikenin gülü Avşarlar : geçmişten günümüze Avşar yörükler . Antalya [Turkey] :
Akdeniz Kitabevi, 2005. [worldcat.org/
355.
Işık, Güvener : Anadolu / Türk Çoban İtleri / Yörük Koyçıların Sonu. Likya Kitap. Eylül 2006,
296 sayfa, ISBN: 9944-5755-0-X. [worldcat.org/loc.gov]
356.
Ivanof, Jacques: Myanmar'ın Deniz Çingeneleri Andaman Denizi'nin adalarla bezeli
sularındaki göçebeleri belirsiz bir gelecek bekliyor / fotog. Nicolas Reynard. National
Geographic Türkiye, (48), Nisan 2005, 122-140.ss.
357.
İlaydın, Hikmet : Kadri Yörükoğlu / Hikmet İlaydın. - Cumhuriyet dönemi eğitimcileri. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1987. - 605-610. ss. [dagmdm/dagmdm]
358.
İnalcık, Halil: The Yuruks: The origins, expansion and economic role. İçinde: The Middle East
and The Balkans Under thi Otoman Empire: Essays on economy and Society. (Editor: İlhan
Başgöz). Blomington, Indiana University Turkish Studies, 1993, 97-136ss. [eg/
359.
İnan, Abdülkadir : "Orta Asya Türklerinde Çadır ve Kımız." Türk Folklor Araştırmaları 14, no.
288 (00.07.1973): 6701-6702. [cdmb/mktp]
360.
İnan, Abdülkadir. "Cenubda Türkmen Oymakları (Ali Rıza Yılman Yalgın)." Türkiyat
Mecmuası, no. 3 (00.00.1935): 305-307. [cdmb/mktp]
361.
İnan, Abdülkadir. "Göçebe Türk Boylarında Evlatlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler." Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 6, no. 3 (00.05.1948 - 00.06.1948):
127-146. [cdmb/mk].
http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=26&sayi_id=1054&makale_id=12738
362.
İnan, Abdülkadir. "Göçebe Türk Destanlarında Kahramanlar Doğumları, Ad Almaları ve
Hüviyetleri." Yücel Aylık Kültür Mecmuası 11, no. 66 (00.08.1940): 274-279. [cdmb/mk]
363.
İnan, Abdülkadir: “Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler”. İçinde:
Makaleler ve İncelemeler. 1. Cilt. 3. baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998.
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=752
24
364.
İnan, Abdülkadir: Göçebe Türk boylarında evlatlık müesseseleriyle ilgili gelenekler /
Abdülkadir İnan. - Makaleler ve incelemeler. - 2.bsk. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987. 305-316.ss. Not: D.T.C. Fakültesi Dergisi, 6 (3), 1948'den alınmıştır. [dagmk/dagmk]
365.
İnan, Abdülkadir: Göçebe Türklerin destanlarında kahramanların doğumları ad almaları ve
başka hususiyetleri / Abdülkadir İnan. - Makaleler ve incelemeler. - Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1991. - 206-212.ss. Not: Yücel, 11 (65), 1940'dan alınmıştır. [dagmk/dagmk]
366.
İnan, Abdülkadir: Göçebe Türklerin destanlarının karakteri / Abdülkadir İnan. - Makaleler ve
incelemeler. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991. - 202-205.ss. Not: "Yücel" Dergisi, 11
(64), 1940'dan alınmıştır. [dagmk/dagmk]
367.
İnbaşı, Mehmet : XVI. yüzyılda Kayseri ve civarında Yörük Türkmen cemaatleri / Mehmet
İnbaşı. - Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu [2.: 1998: Kayseri]. - Kayseri: Erciyes
Üniversitesi, 1998. - 219-237.ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]
368.
İnbaşı, Mehmet : XVI-XVII. yüzyıllarda Bulgaristan'daki Yörük yerleşmeleri / konuşmacı:
Mehmet İnbaşı. - Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri
Sempozyumu [2005: Eskişehir]. - Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi;
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 2005. - 171-187.ss. [dagmdm/dagmdm]
369.
İnbaşı, Mehmet : Yeni belgelerin ışığında Rumeli Yörükleri / Mehmet İnbaşı. - Osmanlı. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 151-169.ss. Not: Makale 4. cilttedir.
[dagmdm/dagmdm]
370.
İncirlioğlu, Emine Onaran: Göç/Ebe; Sosyokültürel Antropoloji, Kültür Araştırmaları ve
Türkiye Kültürleri. [eg/ http://www.kulturad.org/images/goc_incirli_konusma.html
371.
İpek, Nedim: İmparatorluktan ulus devlete göçler. Trabzon: Serander Yayınları, 2006. [eg/
372.
İskan Kanunu, Kanun no: 5543, kabul tarihi: 19.9.2006.
http://www.carim.org/public/legaltexts/LE2TUR012_TU.pdf
373.
İşler, Bülent : Ankara Yörük Dede kümbeti / Bülent İşler, Buket Tosun. - Prof. Dr. Aynur
Durukan'a Armağan : Ortaçağ'da Anadolu. - Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, 2002. - 323-342.ss. [dagmdm/dagmdm]
374.
İşyar, Ömer Göksel: “Avrasya’da devletlerin şekilleniş, yükseliş ve düşüş süreçleri: Türk ve
Rus örnekleri”. OAKA, cilt: 3, sayı: 6, 104-136ss. 2008.
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/P7sckRCMKlfSKPEtP9iSIo4n9JrfID.pdf
375.
İzberk, Mustafa : “Biz Türkler göçebe miyiz ” "Acaba" ! (1).
http://www.turksolu.org/265/izberk265.htm
376.
İzberk, Mustafa : “Biz Türkler göçebe miyiz ” "Acaba" ! (2).
www.turksolu.org/266/izberk266.htm
377.
İzberk, Mustafa : “Biz Türkler göçebe miyiz ” "Acaba" ! (3).
www.turksolu.org/267/izberk267.htm
378.
Japarov, Amantur: Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilatı / Amantur Japarov; çev. Leysen
Şahin. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 538-543.ss. Not: Makale 19.
cilttedir. [dagmk/dagmk]
379.
Jarrige, J. F. : Sedentarite et semi-nomadisme dans la plaine de Kachi du 7e au 2e millenaire
avant notre ere / J. F. Jarrige. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987:
Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 157-168.ss.
[dagmdm/dagdm]
25
380.
Jdanko, T.A.: Orta Asya ve Kazakistan tarihinde yarı göçebelik = Semi-nomadism in the
history of Central Asia and Kazakhstan / çev. Serkan Acar. Ege Üniversitesi Tarih
İncelemeleri Dergisi, 22 (1), Temmuz 2007, 239-248.ss. [dagmdm/dagdm]
381.
Jirmunsky, V. M.: "Kazan'ın Çadırının Yağmalanması Hikayesi ile İlgili Tarih Kaynakları."
Selçuklu Araştırmaları Dergisi 4 (00.00.1975): 285-297. [cdmb/mktp]
382.
Johansen, U.: “Türklerde çadır kültü”. (Çev.: F. Elpe). Türk Dünyası Araştırmaları, c1, n2,
1979, 29-44ss. [eg/
383.
Johansen, Ulla : 50 yıl önce Türkiye’de Yörüklerin yayla hayatı. / çev. Mualla Poyraz. -Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005. 167 s. : fot. ; 24 cm. -- (Kültür ve Turizm
Bakanlığı yayınları ; 3027. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü yayınları ; 344. Gelenek,
görenek ve inançlar dizisi ; 32). [isamk/isamk-dagmdm]
384.
Johansen, Ulla : "Güneydoğu Anadolu'nun Göçmen Çadırları." Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 24, no. 1-2 (00.01.1966 - 00.06.1966): 43-53.
[cdmb/mktp]
385.
Johansen, Ulla. "Güney Anadolu'nun Göçebe Çadırları." Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 1,
no. 3 (00.12.1979): 47-55. [cdmb/mk]
386.
Kabaklı, Ahmet . "Yörük ve Türkmen Kadınlarının Baş Süslemeleri." Türk Folklor Araştırmaları
11, no. 224 (00.03.1968): 4681-4682. [cdmb/mktp]
387.
Kabaklı, Ahmet: Göçebe. Türk Edebiyatı, 30 (347), Eylül 2002, 4-5.ss. [dagmk/dagmk]
388.
Kademoğlu, Mahmut Rıfat : Yörüklerde üç direkli karaçadır / Mahmut Rıfat Kademoğlu. Uluslararası Türk Folklor Semineri [1.: 1973: Ankara]. - Ankara: T.C. Başbakanlık Kültür
Müsteşarlığı, 1974. - 296-304. ss. Not: Tebliğ; 5. cilttedir. [dagmdm/dagmdm]
389.
Kademoğlu, Osman. "Yörüklerde Üç Direkli Karaçadır." Mimarlık 11, no. 127 (00.05.1974):
27-29. [cdmb/mktp]
390.
Kadıoğlu, Ayşe: “Göçebeliğin intikamı”. Radikal, 25.4.2004.
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=3350
391.
Kafesoğlu, İbrahim: Türk bozkır kültürü. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, 1987.
[eg/
392.
Kahraman, Hasan Bülent. "Göçebelik Konusunda Birkaç Derkenar." Hürriyet Gösteri, no. 155
(00.10.1993): 32-33. [cdmb/mk]
393.
Kahramanyol, Mustafa: Alikoç ve Kocaali yörükleri. Balkan Mektubu, (11), Kasım 2002, 36.ss. [dagmdm/dagmdm]
394.
Kalafat, Yaşar - Mehmet Kiyani: Kaşkayi Türkleri, İran'ın yörükleri. Yörtürk, 7 (41), OcakŞubat 2002, 8-25.ss. [dagmdm/dagmdm]
395.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri halk inançları karşılaştırması.
Yörtürk, 3 (20), Temmuz-Ağustos 1998, 14-15.ss. [dagmdm/dagmdm]
396.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya yörükleri halk inançları karşılaştırması.
Yörtürk, 3 (19), Mayıs-Haziran 1998, 12.s. [dagmdm/dagmdm]
397.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya yörükleri halk inançları karşılaştırması, (1).
Yörtürk, 2 (16), Kasım-Aralık 1997, 28-29.ss. [dagmdm/dagmdm]
26
398.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri halk inançları karşılaştırması, (2).
Yörtürk, 3 (17), Ocak-Şubat 1998, 10-11.ss. [dagmdm/dagmdm]
399.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya yörükleri halk inançları karşılaştırması, (2).
Türkeli Aylık Siyaset, Fikir, Kültür ve Sanat Dergisi, 7 (102), Ekim 2003, 20-23.ss.
[dagmdm/dagmdm]
400.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya Yörükleri halk inançları karşılaştırması, (3).
Türkeli Aylık Siyaset, Fikir, Kültür ve Sanat Dergisi, 7 (103), Kasım 2003, 61-62.ss.
[dagmdm/dagmdm]
401.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya yörükleri halk inançları karşılaştırması, (3).
Yörtürk, 3 (18), Mart-Nisan 1998, 14-15.ss. [dagmdm/dagmdm]
402.
Kalafat, Yaşar Kaya: Orta Toroslar ve Makedonya yörükleri. Türkeli Aylık Siyaset, Fikir, Kültür
ve Sanat Dergisi, 7 (101), Eylül 2003, 31-34.ss. [dagmdm/dagmdm]
403.
Kalafat, Yaşar: Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler / Türkbaş Çenkeriler ve Yörükler)
arasında yaşayan halk inançları. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 17 (196), Nisan 1994,
24-26.ss. [dagmdm/dagmdm]
404.
Kalafat, Yaşar: Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler / Türkbaş Çenkeriler ve Yörükler)
arasında yaşayan halk inançları. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 16 (193), Ocak 1994,
11-13.ss. [dagmdm/dagmdm]
405.
Kalafat, Yaşar: Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler / Türkbaş Çenkeriler ve Yörükler)
arasında yaşayan halk inançları. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 17 (195), Mart 1994,
25-29.ss. [dagmdm/dagmdm]
406.
Kalafat, Yaşar: Türkmen dünyasında karşılaştırmalı halk inançları çerçevesinde Karakeçili
yörükleri. Yörtürk, 11 (68), Temmuz-Ağustos 2006, 6-11.ss. [dagmdm/dagmdm]
407.
Kalafat, Yaşar: Makedonlar, Arnavutlar, Torbeşler, Çingeneler, Türkmen-i sahra, Lazlar,
Yörükler, Varsaklar, Çiğiller. İçinde: Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk halk inançları, 9-10.
Ankara : Berikan, 2006. [worldcat.org/
408.
Kalafat, Yaşar: Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Türkbaş, Çenkeriler ve Yörükler)
arasında yaşayan halk inançları. İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1994.
[worldcat.org/
409.
Kamalov, Ablet: Göçebe Uygur kültürü / Ablet Kamalov; çev. Kezban Acar. - Türkler. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 100-104.ss. Not: Makale 4. cilttedir.
410.
Kaplan, Mehmet : "Bir Padişah Çadırı Tasviri." Kubbealtı Akademi Mecmuası 9, no. 2
(00.04.1980): 9-14. [cdmb/mktp]
411.
Kaplan, Mehmet. "Göçebe Medeniyetinin Üstünlüğünü Sağlayan Vasıtalar." Türk Yurdu, no.
242 (00.03.1955): 657-659. [cdmb/mk]
412.
Kaplan, Mehmet: Göçebe medeniyetinin üstünlüğünü sağlayan vasıtalar. Türkeli Aylık
Siyaset, Fikir, Kültür ve Sanat Dergisi, 7 (101), Eylül 2003, 95-96.ss. [dagmk/dagmk]
413.
Kaplan, Mehmet: Göçebe medeniyetinin üstünlüğünü sağlayan vasıtalar. Yörtürk, 8 (48),
Mart-Nisan 2003, 60-61.ss. [dagmk/dagmk]
414.
Kaplanoğlu, R.: “Bir göçmen şehri: Bursa”. İçinde: Uluslar arası Göç Sempozyumu, 8-11
Aralık 2005, İstanbul, 2005. Sempozyum bildiri özetleri. [eg/
27
415.
Kaptan, Şükrü Tekin : Çivril ve yöresinde Yörük kültürü / konuşmacı: Şükrü Tekin Kaptan. Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu [2001: Çivril-Denizli]. - [Ankara: Devlet İstatistik
Enstitüsü Matbaası], 2002. - 77-121.ss. [dagmdm/dagmdm]
416.
Kaptan, Şükrü Tekin : Ermenistan'da Yörük kültürü / konuşmacı: Şükrü Tekin Kaptan. Uluslararası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu [2001: Ankara]. - Ankara:
Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı, 2003. - 1.c.(175-216.ss.). [dagmdm/dagmdm]
417.
Kaptan, Şükrü Tekin : Oğuzlardan Osmanlılara Diyarbakır'da Yörük kültürü / konuşmacı:
Şükrü Tekin Kaptan. - Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu [1.:
2004: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği, 2004. - 665-686.ss.
[dagmdm/dagmdm]
418.
Kaptan, Şükrü Tekin: Saz-Kabaklı yörükleri. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 3 (22), Nisan
2004, 15-19.ss. [dagmdm/dagmdm]
419.
Kaptan, Şükrü Tekin: Yörük aşiretlerinden Mıcanlar. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 4 (32),
Mart 2005, 25-29.ss. [dagmdm/dagmdm]
420.
Kaptan, Şükrü Tekin: Yörük ve Türkmenlerde: Günler ve hayvanlarla ilgili olarak sürdürülen
batıl inanmalar. Yörtürk, 8 (52), Kasım-Aralık 2003, 26-33.ss. [dagmdm/dagmdm]
421.
Kara, Tuncay : Safranbolu Yörükköyü : köyümüzde geleneksel yaşam örf ve adetlerimiz. -[y.y. : y.y.], 2005. (Ankara : Grafiker Ofset) 176 s. : res., fot. ; 30 cm.. [isamk/isamk]
422.
Kara, Tuncay : Yörükler / konuşmacı: Tuncay Kara. - Ulusal Tarih İçinde Safranbolu
Sempozyumu [1.: 1999: Zonguldak]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. - 153-158.ss.
[dagmdm/dagmdm]
423.
Kara, Tuncay: Safranbolu yörük köyünde: Doğum adetleri ve inanışlar. Yörtürk, 5 (30), MartNisan 2000, 23-24.ss. [dagmdm/dagmdm]
424.
Kara, Tuncay: Yörük köyünde kış hazırlıkları. Yörtürk, 7 (46), Kasım-Aralık 2002, 59-60.ss.
[dagmdm/dagmdm]
425.
Kara, Tuncay - Erhan Yılmaz: Yörükler ve Yörük köyü tarihi : Viranşehir (Safranbolu) sancağı
Yörük kazası : maliye-varidat-temettü defteri (H. 1260-M. 1850) . Zonguldak : İleri
Yayıncılık, 1999. [worldcat.org/
426.
Karabacak, Mestan: Türk konar-göçerliğine yeni bir bakış ve son yörükler. Yörtürk, 11 (66),
Mart-Nisan 2006, 32-36.ss. [dagmdm/dagmdm]
427.
Karabacak, Ökkeş . "Yörük Oymaklarında Kelimeler." İçel Kültürü 7, no. 26 (00.03.1993):
11-15. [cdmb/mktp]
428.
Karabacak, Ökkeş: Yörük oymaklarında kelimeler. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 16
(183), Mart 1993, 11-14.ss. [dagmdm/dagmdm]
429.
Karabacak, Ökkeş: Yörük oymaklarında kelimeler. Yörtürk, 2 (13-14), Temmuz-Ağustos
1997, 4-6.ss. [dagmdm/dagmdm]
430.
Karabacak, Ökkeş: Yörüklerde dua ve beddua. Yörtürk, 5 (31), Mayıs-Haziran 2000, 1617.ss. [dagmdm/dagmdm]
431.
Karaca, Behset : “1522-1532 tarihlerinde Menteşe Bölgesi Yörükleri”. Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 18, sayı: 2, 403-440ss. [dagmdm/dagmdm]
http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt18/sayi2/403-440.pdf
28
432.
Karaca, Behset : XVI. asırda Batı Toroslar'da (Güney Batı Anadolu) Yörükler = Turkoman
Nomadic tribes around the South-West of Anatolia in the 16th century / konuşmacı: Behset
Karaca. - Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu [2006: Denizli]. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2007. - 1.c.(111124.ss.). [dagmdm/dagmdm]
433.
Karaca, Behset: 1522-1532 tarihlerinde Aydın ili yörükleri = Yuruks of the city Aydın of
between the years of 1522-1532. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi, (13), 2005, 103-138.ss. [dagmdm/dagmdm]
434.
Karaçalı, Fatih - Enes Türkoğlu: Adı göçer, ömrü çöker. Aksiyon, 2 (76), 18-24 Mayıs 1996,
20-22.ss. [dagmk/dagmk]
435.
Karaçay, Muhammet: Yörüklerin sekiz asırlık geleneği : "Sudan koyun geçirme yarışması".
Yörtürk, 14 (86), Temmuz-Ağustos 2009, 44-47.ss. [dagmdm/dagmdm]
436.
Karamanlı Ali Gülcan. "Karaman Oymakları Sanatı." Türk Kültürü 7, no. 79 (00.05.1969): 2628. [cdmb/mktp]
437.
Karataş, Cuma : Son göçebe Baraklar : tarih, yaşam, folklor. İstanbul : Bumerang Kitapları,
1998. [worldcat.org/
438.
Karoly, Czegledy. "Göçebe Kavimlerin Doğu'dan Batı'ya Göçleri." Belleten 35, no. 138
(00.04.1971): 303-308. [cdmb/mk]
439.
Karpat, Kemal H. (2000). Osmanl Modernleşmesi: Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, (Çev.
Akile Zorlu DURUKAN, Kaan DURUKAN), İstanbul: İmge Kitabevi. [Gökbunar/
440.
Karpat, Prof. Dr. Kemal H. : Türkler, göçebelik, tarih sevgisi ve demokrasi. Taraf,
29.06.2008. http://www.taraf.com.tr/yazar.asp?id=65
441.
Kasapbaşı, Yüksel . "Türkmen Yörükleri Arasında Üç Gün." Türk Folklor Araştırmaları 8, no.
164 (00.03.1963): 3006-3011. [cdmb/mktp]
442.
Kavas, Kayhan: Dedem Yörük Ali Efe. Yörtürk, 4 (23), Ocak-Şubat 1999, 5-6.ss.
[dagmdm/dagmdm]
443.
Kayıp masallar : yörüklerden / ed., M. Türker Erşen ; derl., H. Çağlar İnce ... [et al.] .
İstanbul: Doğan Burada, 2009. 64s. (Atlas ekidir). [tokat/bilkentüniv.ktp.]
444.
Kazıcı, Ziya: Yörüklerde kız isteme adetleri üzerine bir deneme. Yörtürk, 3 (19), MayısHaziran 1998, 4-5.ss. [dagmdm/dagmdm]
445.
Kezer, Ali: Vakfı ve yörüklerin görevleri. Yörtürk, 4 (25), Mayıs-Haziran 1999, 21-23.ss.
[dagmdm/dagmdm]
446.
Kezer, Ali: Yayla Türkleri = : Yörükler. Tarih ve Medeniyet, 2 (19), Eylül 1995, 58-61.ss.
[dagmdm/dagmdm]
447.
Kezer, Ali: Yörükler. Türk Dünyası Araştırmaları, 15 (97), Ağustos 1995, 137-152.ss.
[dagmdm/dagmdm]
448.
Kılıç, Orhan: 1597 tarihli mufassal Yörük defterine göre Haleb Türkmenleri. Türk Dünyası
Araştırmaları, (105), Aralık 1996, 59-75.ss. [dagmdm/dagmdm]
29
449.
Kırgızoğlu, M. Fahrettin : "Selçuklu-Fetihleri'nden (1064-1071) Önce Doğu-Anadolu Türk
Boy ve Oymakları'ndan Kalma Dağ ve Su Adları." Türk Yer Adları Sempozyumu, Ankara, 1113.09.1984 (00.00.1984): 75-96. [cdmb/mktp]
450.
Kırgızoğlu, M. Fahrettin. "Köroğlu, Adlı Dulkadırlu va Avşarlu Oymakları." Türk Dili 14, no.
167 (00.08.1965): 757-762. [cdmb/mktp]
451.
Kırım'ın Bahçesaray şehrinde yayınlanan Tercüman gazetesinden 1883-1918: Dilde fikirde
işte birlik : Kırgız-Kazakların göçebelikten yerleşik duruma geçmeleri sırasında Rusların
çıkardığı zorluklar / haz. Sabri Arıkan. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (202), Ekim 2003,
9-11.ss. [dagmk/dagmk]
452.
Kırzıoğlu, M. Fahrettin. "1593 (H 1001) Yılı Osmanlı Vilayet Tahrir Defteri'nde Anılan GenceKarabağ Sancakları "Ulus" ve "Oymak"ları." Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma
Dergisi, no. 10, Özel Sayı (00. 00. 1979): 199-222. [cdmb/mktp]
453.
Kırzıoğlu, M. Fahrettin. "Aran <Gence-Karabâğ> da <Yiğirmidörtlü> ile <Otuzikilü> Adlı
<Ulus> ların Oymakları ve Kür-Aras Kürtleri'nin Menşei." Türk Tarih Kongresi, (VI., 20-26
Ekim 1961) (00.00.1967): 363-413. [cdmb/mktp]
454.
Kırzıoğlu, M. Fahrettin. "Avşarlu ile Dulkadırlu Türkmanları'nın Köroğlu Oymakları." Türk
Kültürü 6, no. 66 (00.04.1968): 19-27. [cdmb/mktp]
455.
Kırzıoğlu, M. Fahrettin. "Kars'ta Boy ve Oymaklardan kalma Köy Adları." Azerbaycan 37, no.
266 (00.09.1988 - 00.11.1988): 292-307. [cdmb/mktp]
456.
Kıvrak, Ramazan : Fethiye’de Yörükler ve Karaçulha. -- [y.y. : y.y.], 2000. (Fethiye : Şanal
Matbaacılık) 209, 23 s. : fot. ; 20 cm.. [isamk/isamk-ircicak]
457.
Kıvrak, Ramazan: Fethiye'de yörükler ve Karaçulha / tanıtan Abdülkadir Güler. Erciyes Aylık
Fikir ve Sanat Dergisi, 24 (281), Mayıs 2001, 28-29.ss. Kitap tanıtma. [dagmdm/dagmdm]
458.
Kıvrak, Ramazan: Ramazan Kıvrak'ın 1. Yörük Türkmen Kurultayı Sempozyum konuşması 9
Ocak 2005. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 4 (31), Şubat 2005, 6-9.ss.
[dagmdm/dagmdm]
459.
Kıvrak, Ramazan: Ramazan Kıvrak'ın 1. Yörük Türkmen Kurultayı'nın sempozyum konuşması
9 Ocak 2005 (2. Bölüm). Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 4 (32), Mart 2005, 10-12.ss.
[dagmdm/dagmdm]
460.
Kıvrak, Ramazan: Yörükler ve yörük göçü. Yörtürk, 4 (26), Temmuz-Ağustos 1999, 1416.ss. [dagmdm/dagmdm]
461.
Kıvrak, Ramazan : Yörük obalarımız . Fethiye, Muğla : R. Kıvrak, 2008. 291s.
[worldcat.org/loc.gov]
462.
Kimball, Jeannine Davis: Batı Moğolistan'ın göçebe Kazakları / Jeannine Davis Kimball; çev.
Nurşen Özsoy. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 723-733.ss. Not: Makale
20. cilttedir. [dagmk/dagmk]
463.
Kişibekov, Dosmuhamed: Kazak geleneğinde göçebelik izleri / Dosmuhamed Kişibekov,
Timur Kişibekov. - Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi [5.: 1997]. - Ankara: Kültür
Bakanlığı, 1997. - 289-290.ss. [dagmk/dagmk]
464.
Kişioğlu, Sevil : Kızılağaç ve İkiztaş Köylerindeki yörük giysilerinden örnekler / Sevil Kişioğlu,
Beyhan Pamuk. - Türk halk kültüründen derlemeler 2000. - Ankara: T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2004. - 263-296.ss. [dagmdm/dagmdm]
30
465.
Kocabıyık, Abdurrahman: Yörük boylarında yaşam. Yörtürk, 14 (84), Mart-Nisan 2009, 2123.ss. [dagmdm/dagmdm]
466.
Kocaoğlu, Timur: “Orta Asya’dan Türkiye’ye göçler (1918-2005)”. İçinde: Uluslar arası Göç
Sempozyumu, 8-11 Aralık 2005, İstanbul, Sempozyum Bildiri Özetleri. İstanbul: 2005. [eg/
467.
Kodaman, Bayram: Türkboy ve Yörük-Türkmenler. Türk Boyları / Türk Boyları
Konfederasyonu Kültür Dergisi, (2), Nisan-Haziran 2006, 50-51.ss. [dagmdm/dagmdm]
468.
Kodaman, Bayram: Yörük-Türkmen kadın giyimi. Yörtürk, 6 (38), Temmuz-Ağustos 2001,
13-16.ss. [dagmdm/dagmdm]
469.
Kolars, John F.: “Community studies in rural Turkey”. Annals of the Association of American
Geographers, 52, 1962, 476-489ss.
470.
Kortepeter, Carl Max : The Ottoman Turks: Nomad Kingdom to world Empire / by Carl Max
Kortepeter. İstanbul: The Isis Press, 1991. viii, 320 p.; 24 cm. Analecta Isisiana; II. ISBN 975428-030-4. [ircicak/ircicak]
471.
Korum, Oğuz: “Alanya’da yayla göçü”. İçinde: Alanya I. Tarih ve Kültür Semineri (Bildiriler).
472.
Koyaş, Erdoğan Ferit. "Yörük Hayatından Damlalar." Boğaziçi, no. 16 (00.10.1983): 35-36.
[cdmb/mktp]
473.
Koyaş, Erdoğan Ferit. "Yörük Dokumacılığı." Boğaziçi, no. 18 (00.12.1983): 33-36.
[cdmb/mktp]
474.
Köken, İbrahim : Aşiretler kitabı : Emirdağı'nın çevresindeki aşiretler : Musulcalı, Yörük,
Boynu Yoğunlu, Karabağ, Morcalı, Bayat, Kayıhan, Muhacir, Piribeyli, Dulkadirli. Emirdağ,
Afyon [Turkey] : Şevkat Kitabevi, ©2004. [worldcat.org/loc]
475.
Köse, Abdullah: "Madra Dağı Kuzey Yamaçlarında Yaylacılık." Doğu Coğrafya Dergisi, no. 2
(01.01.1997): 227-250. [cdmb/mktp]
476.
Köse, Abdullah: Türkiye'de geleneksel kırsal konut planlarında göçebe Türk kültürü izleri =
Traces of nomatic Turkish culture on the plans of traditional rural houses in Turkey. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), Aralık 2005, 165-200.ss.
[dagmk/dagmk] linkini ekle
477.
Köseoğlu, Neşet : “Çorum’da Dedesli Aşireti”. Çorumlu Dergisi, sayı: 42, 3. cilt, 1943, 13091314ss.
478.
Kum, Naci. "Güney Anadolu'da Türkmenler, Yörükler." Karaay, no. 1 (01.08.1950): 6-7.
[cdmb/mktp]
479.
Kum, Naci. "Güney Anadolu'da Türkmenler, Yörükler." Karaay, no. 1 (01.09.1950): 13.
[cdmb/mktp]
480.
Kum, Naci. "Türkmen, Yörük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler." Türk Folklor
Araştırmaları 1, no. 6 (00.00.1950): 90-92. [cdmb/mktp]
481.
Kum, Naci. "Türkmen, Yörük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler." Türk Folklor
Araştırmaları, no. 10 (01.05.1950): 156-157. [cdmb/mktp]
31
482.
Kum, Naci. "Türkmen, Yörük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler." Türk Folklor
Araştırmaları, no. 11 (01.06.1950): 175-176. [cdmb/mktp]
483.
Kum, Naci. "Türkmen, Yörük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler." Türk Folklor
Araştırmaları, no. 5 (01.12.1949): 69-71. [cdmb/mktp]
484.
Kum, Naci. "Türkmen, Yörük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler." Türk Folklor
Araştırmaları, no. 8 (01.03.1950): 125-126. [cdmb/mktp]
485.
Kunze, Albert (Editor) : Yörük : Nomadenleben in der Türkei; [Ausstellungskatalog] . [Book :
Conference publication . Language: German]. Münih: Trickster-Verlag, c1994. 176s.
(Hechingen, Kultur publik Gesellschaft). [worldcat.org/loc.gov]
486.
Kunze, Albert ( Institut für Völkerkunde und Afrikanistik, München): Yörük-Projekt:
Anadolu'daki Yörük Nomadenleben in der Türkei . [Book]. München 1991. [worldcat.org/
487.
Kuş, Ahmet: Bir kültürün yok oluşu : Son yörükler. Lonca, (29), Bahar 2008, 44-46.ss.
[dagmdm/dagmdm]
488.
Kutlu, M. M., "Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Karaçadır: Karşılaştırmalı Bir Araştırma"
III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, V.c., s. 239-254, Ankara 1987.
489.
Kutlu, M. M., ''Geleneksel Kültürümüz ve Göçerler'', Bilim ve Ütopya. sayı.22, 1996.
490.
Kutlu, M. M., ''Göçerlerde Mekansal Düzenleme: Çadır ve Ev İlişkisi'', Anadolu'da ve
Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, s. 211-216, Ankara 2000.
491.
Kutlu, M. M.: "Anadolu'da Göçer Kültürü ve İzler" konulu panelde konuşmacı , III. Halk Bilimi
Haftası etkinlikleri, O.D.T.Ü Ankara, 3 Mart 2000.
492.
Kutlu, M. Muhtar. "Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Yapılacak Halkbilimi
Araştırmalarının Önemi ve Tunceli'de Şavaklılar." Doğu Anadolu'nun (Sosyal-Kültürel ve
İktisadi) Meseleleri Sempozyumu, (Tunceli, 13.05.1985-15.05.1985) (00.00.1990): 369377. [tmb/mk]
493.
Kutlu, M. Muhtar. "Yaşayan Bir Atlı-Kültür Geleneği: Anadolu Göçer Kültürü." Millî Folklor 2,
no. 14 (00.00.1992): 16-21, 28. [tmb/mk]
494.
Kutlu, M. Muhtar: Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Kara Çadır (Karşılaştırmalı Bir
Araştırma) Iıı. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Mifad Yayınları Ankara. 1987. Ss.239-254. [Çukurova/
495.
Kutlu, M. Muhtar: Fırat Havzası yaylacılığında Şafak Aşireti göçer hayvancılığına tipolojik
yaklaşım / M. Muhtar Kutlu. - Fırat Havzası Coğrafya Sempozyumu [1986: Elazığ]. - Elazığ:
Fırat Üniversitesi, 1990. - 199-206. ss. [dagmk/dagmk]
496.
Kutlu, M. Muhtar: Yaşayan bir alt-kültür geleneği: Anadolu göçer kültürü / M. Muhtar Kutlu.
- Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi [4.: 1991: Ankara]. - Ankara: Kültür Bakanlığı,
1992. - 59-66.ss. Not: Makale 4. cilttedir.
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/muhtar_kutlu_yasayan_alt_kultur_gelenegi.pdf
497.
Kutlu, Muhtar : Anadolu Göçer Çadırları Üzerine. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu
2008.
32
498.
Kutlu, Muhtar. "Yarı Göçebe Şavak Aşiretinde Geleneksel Hayvancılık." Milletlerarası Türk
Folklor Kongresi-4 (II. Bursa, 22-28.06.1981) (00.00.1982): 297-314. [cdmb/mk]
499.
Kutlu, Muhtar: "Şavak Aşiretinde Göçer Hayvancılık-Halkbilim Açısından Bir İnceleme" .
Doktora tezi, 1985. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkbilim (Folklor) alanı.
500.
Kutlu, Muhtar: Şavaklı Türkmenlerde göçer hayvancılık / Muhtar Kutlu. - Ankara: Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 1987. XVI, 224 s.: rnk. res.; 24 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli
Folklor Araştırma Dairesi yayınları; 84. Gelenek-görenek ve inançlar dizisi; 4).
[dagmk/dagmk]
501.
Kutlu, Muhtar: Doğu Anadolu göçer topluluklarında Kara Çadır (karşılaştırmalı bir araştırma)
= The black Tend of the nomadic peoples of Eastern Anatolia : A comparative study /
Muhtar Kutlu. - Milletlerarası Türk Folklor Kongresi [3.: 1986: İzmir]. - Ankara: Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 1987. - 239-254.ss. [dagmk/dagmk]
502.
Küçükerman, Önder: Kendi mekanının arayışı içinde Türk evi. 3. baskı. İstanbul: Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, 1988. [eg/
503.
Küçükkaya, İsmail: “İlber Ortaylı’nın siyaset seyahatnamesi”. Akşam, …
http://www.aksam.com.tr/2010/04/12/yazar/6071/aksam/yazi.html
504.
Lale Yalçın-Heckmann. "Aşiretli Kadın: Göçer ve Yarıgöçer Toplumlarda Yeniden Üretim ve
Cinsiyet Rolleri." Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadınlar, (Kassel-Almanya,
00.04.1989) (00.00.1990): 257-265. [tmb/mk]
505.
Lamb, Harold : The earth shakers : the march of the Barbarians and Tamerlane. -- Garden
City : Doubleday & Company, Inc., 1956. IX, 689 s. ; 24 cm. [isamk/isamk]
506.
Landreau, by Anthony N. - Ralph Sandlin Yohe - Daniel G Bates - Anita Landreau - Textile
Museum (Washington, D.C.) : Flowers of the Yayla : Yörük weaving of the Toros Mountains .
Washington, D.C. : Textile Museum, ©1983. 108s. (Notes: Issued in connection with the
exhibition held at the Textile Museum, Sept. 23, 1983-Jan. 9, 1984, and other
museums.). [worldcat.org/loc.gov]
507.
Lewis, G. L. : “The secret language of the Geygelli Yuruks”. İçinde: Zeki Velidi Togan’a
Armağan. 1950, 214-226ss.
508.
Lias, Godfrey. "Mülteci Göçebeler." Türk Yurdu 3, no. 1, (295) (00.04.1961): 15-16.
[cdmb/mk]
509.
Lindner, Rudi Paul - Mahmud H. Şakiroğlu. "Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia."
Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi 6, no. 16 (00.00.1990): 323-324. [cdmb/mktp]
510.
Lindner, Rudi Paul : Nomads and Ottomans in medieval Anatolia / by Rudi Paul Lindner.
Bloomington: Research Institute for Inner Asian Studies, 1983. xiv, 167 p.;23 cm. Indiana
University Uralic and Altaic series; v. 144. ISBN 0-933070-12-8. [ircicak/ircicak]
511.
Lindner, Rudi Paul : Ortaçağ Anadolusu’nda Göçebeler ve Osmanlılar, (Çev. Müfit GÜNAY),
Ankara: İmge Yayınevi, 2000. [Gökbunar/
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=39209&sa=57392791
512.
Makedonya’da Yörük şenliği. Türkiye, 6.9.2008, 3.s. 3.s.
513.
Manz, Beatrice Forbes : Timurlenk: Bozkırların Son Göçebe Fatihi. Çev. Zuhal Bilgin. İstanbul:
Kitap Yayınevi., 2006.
33
514.
Marsadolov, Leonid S.: Milattan önce IX-VII. yüzyıllarda Sayan-Altay göçebeleri / Leonid S.
Marsadolov; çev. Alim Yılmaz. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 526532.ss. Not: Makale 1. cilttedir. [dagmk/dagmk]
515.
Marsadolov, Leonid. M. Ö. IX-IV Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri. Çeviren: Nasuh Uslu,
Yeni Türkiye 8(43/ Özel Sayı: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları-1) 1-2.2002, 78-82. ss.
[tmb/mk]
516.
Marsadolov, Leonid: M.Ö. IX-IV. yüzyıllarda Sayan-Altay göçebeleri / çev. Nasuh Uslu. Yeni
Türkiye, 8 (43), Ocak-Şubat 2002, 78-82.ss. [dagmk/dagmk]
517.
Marshak, B. I. : Les nomades et la Sogdiane / B. I. Marshak, V. I. Raspopova. - Nomades et
Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche
Scientifique, 1990. - 179-185.ss. [dagmdm/dagdm]
518.
Masanov, N. E. : La dispersion comme loi generale de l'activite de la societe nomade / N. E.
Masanov. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre
National de la Recherche Scientifique, 1990. - 193-203.ss. [dagmdm/dagdm]
519.
Masson, V. M. : Nomades et civilisations anciennes = : dynamique et typologie des
interactions / V. M. Masson. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan].
- Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 205-210.ss.
[dagmdm/dagdm]
520.
Matsubara , Masateke. "Yörük Yaşamında "Keçi" ve Keçilerin Kümelenmesi İlkeleri."
Milletlerarası Türk Folklor Kongresi -4 (II. Bursa, 22-28.06.1981) (00.00.1982): 355-362.
[cdmb/mktp]
521.
Matsubara, Masatake: Yörük yaşamında "keçi" ve keçilerin kümelenmesi ilkeleri. Yörtürk, 7
(42), Mart-Nisan 2002, 52-54.ss. [dagmdm/dagmdm]
522.
Memişoğlu, Ragıp . "İç-İl Yörükleri." İçel Kültürü 7, no. 26 (00.03.1993): 3-6. [cdmb/mktp]
523.
Mercan, Hasan. Güney Makedonya Yörüklerinde Çorapların Dili. Anayurttan Atayurda Türk
Dünyası 8(20) 2000, 58-67. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]
524.
Meyer, J. B. - D. Kaplan - J. Charum: Bilimsel göçebelik ve bilginin yeni jeopolitiği / çev.
Özlem Öztürk. Türkiye ve Siyaset İki Aylık Yorum-İnceleme Dergisi, (8), Mayıs-Haziran
2002, 110-121.ss. [dagmk/dagmk]
525.
Milli Mücadele’de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe [Milli Mücadele’de Aydın Sancağı ve Yörük
Ali Efe Sempozyumu (2007 : Aydın)]. / editör Günver Güneş, Mehmet Başaran. -- Aydın :
Aydın Belediyesi Kültür Yayınları, 2007. 341 s. : fot., belge ; 24 cm.. [isamk/isamk]
526.
Moğol, Hasan: Alaiye'de yörük göçü ve tarihi kaynağı. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21
(244), Nisan 1998, 19-23.ss. [dagmdm/dagmdm]
527.
Mosaic - The disappearing Yoruk . [Article]. The Middle East. no. 317, (2001): 48. Publisher:
[London, U.K. : IC Publications Ltd., c1985- Database: ArticleFirst] [worldcat.org/
528.
Muhiç, Ferid: Üsküp'ün Felsefe Fakültesi'nde Antropoloji, siyasi ve çağdaş felsefe hocası
Prof. Dr. Ferid Muhiç: = "Kalbimin derinliğinde yörük ruhunu taşıyorum" / görüşen: Melahat
Ali. Birlik, 52 (4870), 22 Haziran 1996, 7.s. [dagmdm/dagmdm]
529.
Naci El Ali. "Göçmen Çadırından Çıkan Bir Karikatürcü." Milliyet Sanat, no. 191 (00.05.1988):
18-19. [cdmb/mktp]
34
530.
Nafi, Cavit . "Yörükler Yörükler Düğünü." Galatasaray, no. 16 (20.05.1932): 8-10.
[cdmb/mktp]
531.
Nalbantoğlu, Murat: Türkiye'nin son göçer yörükleri : Sarıkeçili aşireti. Yörtürk, 14 (88),
Kasım-Aralık 2009, 32-35.ss. [dagmdm/dagmdm]
532.
Nattier, Jan. Göçebeler, "Barbarlar" ve İç Asya'yı Çalışmak [Denis Sinor'un "Erken İç Asya
Tarihi" Adlı Eseri Üzerine] Çeviren: Hülya Balcı, Toplumsal Tarih 13(78) 6.2000, 56-63. ss.
Bibliyografya. [tmb/mk]
533.
Necef, Ekber N. - Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri. / -- İstanbul : Kaknüs
Yayınları, 2003. 364 s. ; 21 cm. -- (Kaknüs Yayınları ; 187. Tarih serisi ; 13). [isamk/isamk]
534.
Nimet Akdes. "Göçebelik." Yeni Türk 1, no. 27 (00.11.1934): 1719-1725. [cdmb/mk]
535.
Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan] : Nomades et Sedentaires en
Asie Centrale : Apports de l'Archeologie et de l'Ethnologie : Actes du Colloque FrancoSovietique, 17 Ekim 1987 - 26 Ekim 1987, Kazakhstan / ed. H.-P. Francfort. - Paris: Centre
National de la Recherche Scientifique, 1990. 240 s.; 28 cm. [dagmdm/dagdm]
536.
Oğuz geleneği çerçevesinde tarihten günümüze Karakeçililer. / editör İsmail Özçelik. -[y.y.] : Çetin Ofset Matbaacılık, [t.y.] VIII, 197, 31 s. s. ; 24 cm. + 1 hrt.. [isamk/isamk]
537.
Oğuz, Zeki : Toprak ve gelenek : Konya dağ köyleri. -- Konya : Çizgi Kitabevi Yayınları,
2005. 121, [19] s. : fot. ; 24 cm. -- (Çizgi Kitabevi yayınları ; 139. Gezi ; 2). [isamk/isamk]
538.
Oğuz, Zeki : Yaylaların özgür çocukları Yörükler. -- Konya : Nüve Kültür Merkezi, 2004.
122 s. : fot. ; 24 cm.. [isamk/isamk]
539.
Oğuz, Zeki: Yaylaların özgür çocukları; Yörükler. Yeni İpek Yolu, 17 (196), Haziran 2004,
44-45.ss. [dagmdm/dagmdm]
540.
Oğuzlar Anadolu Yörükleri. Atlas (102) 9.2001, 104-120. ss. . [webtmb/mktp]
541.
Onuk, Taciser : "Çadır Kültürü ve Sanatından Örnekler." II. Uluslararası Eşme Kilim Festivali
(27 Mayıs 1995, Eşme-Uşak) (00.00.1997): 19-37. [cdmb/mktp]
542.
Onuk, Taciser : Osmanlı Çadır Sanatı (XVII-XIX. Yüzyıl) & Ottoman Tent Art (XVII-XIX.
Centuries). Ankara: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YAYINLARI, 2005; 297sayfa.
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=471068&sa=57393029
543.
Onuk, Taciser : Osmanlı dönemi çadır süslemeleri. Danışman: Prof.Dr. Rüçhan Arık. Ankara
Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Doktora Türkçe 1990 0370 s.
544.
Oraltay, Hasan "Kazak Türklerinin Çadırları." Türk Kültürü 16, no. 192 (00. 10. 1978): 4243. [cdmb/mktp]
545.
Orhonlu, C.: Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı. İstanbul: Eren Yayıncılık, 1987.
[eg/
546.
Orhonlu, Cengiz. (1963). Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskan Teşebbüsü (16911696), İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları. [Gökbunar/
547.
ORIENS VI. 1953. Nomads and farmers in southeasten Turkey.
548.
Orkun, Hüseyin Namık. "Cenubî Anadolu Yörüklerinin Etno- Antropolojik Tetkiki." Çınaraltı
2, no. 38 (13.06.1942): 6-7. [cdmb/mktp]
35
549.
Osmaniye Ülkü Ocakları Ar-Ge Masası: Yörükler kimdir. Ülkü Ocakları Aylık Eğitim ve Kültür
Dergisi, (65), 15 Kasım 2008, 60-65.ss. [dagmdm/dagmdm]
550.
Osmanlı Devletinin Temelinin Atıldığı Belde... Söğüt'te Yörük Bayramı. Popüler Tarih 6(63)
11.2005, 54-59. ss. . [webtmb/mktp]
551.
Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. / Editör Hayati Beşirli, İbrahim Erdal ; yay.
haz. Emek Akman. -- Ankara : Phoenix Yayınevi, 2008. 200 s. ; 21 cm.. [isamk/isamk]
552.
Ovat, Fuat: Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanlarından Kadri Yörükoğlu. Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim, 6 (66-67), Ağustos-Eylül 2005, 50-54.ss. [dagmdm/dagmdm]
553.
Ögel, Bahattin: “Göçebe Hazarlar”. İçinde: İslamiyetten önce Türk kültür tarihi. 5. baskı.
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003.
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=755
554.
Öğüt, Hande. Göçebe Zamanının Yazarı: Aslı Erdoğan. Varlık 73(1177) 10.2005, 29-33. ss.
[tmb/mk]
555.
Önay, Mustafa Nadir : Yaylaktan kışlağa : dilden kültüre yansımalar. -- İstanbul : Kaknüs
yayınları, 2001. 294 s. ; 20 cm. -- (Kaknüs yayınları ; 103. İnceleme araştırma serisi ; 12).
[isamk/isamk]
556.
Önay, Mustafa Nadir. Üç Telli Bağlama'lı Koca Yörük; Ramazan Güngör. Türk Yurdu 20(152)
4.2000, 28-34. ss. . [webtmb/mktp-dagmdm]
557.
Öngör, Sami. "Ortadoğu Ülkelerinde Göçebe Hayatının Bugünkü Şartları ve Göçebe Nüfusun
Sedantarizasyonu." Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 19, no. 1
(00.03.1964): 145-160. [cdmb/mk]
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/394/4257.pdf
558.
Özbayrı, Kemal : Tahtacılar ve yörükler / Tahtadjis et yöruks ; mat riaux pourais d l' tude
des nomades du Taurus. texte français de Hatice Gonnet. Paris : Librairie Adrien
Maisonneuve, 1972. [worldcat.org/
559.
Özçamca, Salih: Türkler'in göçebeliği hakkında birkaç not = Some notes on the nomadic
Turkish tribes. Türkiyat Araştırmaları / Hacettepe Üniversitesi, 4 (7), Güz 2007, 177-183.ss.
[dagmk/dagmk]
560.
Özdemir, H. Hilmi : Bolvadinli Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi / H. Hilmi Özdemir. - Ankara:
[yayl.y.], 2007. VIII, 204 s.; 21 cm. ISBN: 978-975-01380-0-3 [dagmdm/dagmdm]
561.
Özdemir, İsmail: Yörüklerin Ergenekon'u: Anamas'ta muhteşem şenlik. Yörtürk, 4 (26),
Temmuz-Ağustos 1999, 18-20.ss. [dagmdm/dagmdm]
562.
Özdemir, İsmail: Yörük-Türkmen Vakfı baba ocağından. Yörtürk, 4 (25), Mayıs-Haziran
1999, 10-18.ss. [dagmdm/dagmdm]
563.
Özel, Haşim: Kıpçak araştırmaları: Burçoğlu Kabilesi.
http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/56-22/377-kipcak-arastirmalari-burcoglukabilesi.pdf
564.
Özer, Kemal : Balikesir; yörük ve çetmi türküleri. [Balikesir ] 1948. [kitap]. [worldcat.org/
565.
Özer, Metin : Sancaklı yörükleri. -- İzmir : Umay Yayınları, 2006. 196 s. : fot. ; 21 cm..
[isamk/isamk]
36
566.
Özkılınç; Ahmet : Çirmen, Müsellemân-ı Çıngâne, Müsellemân-ı Kızılca, Silistre, Kefe,
Niğbolu ve Vidin, Livâları, Çirmen ve Vize Müsellemleri, Yörük ve Tatar Cemâatleri ile
Voynuğan-ı Istabl-ı Âmire ve Kıbiyân-ı Vilâyet-i R m-ili. Ankara : T.C. Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2002. [worldcat.org/
567.
Özköse, Aysun : Safranbolu'da Kıranköy, Tabakhane, Bulakköyü, Yazıköyü ve Yörükköyü'nde
kaybolan kültür mirasımız / konuşmacı: Aysun Özköse. - Ulusal Tarih İçinde Safranbolu
Sempozyumu [1.: 1999: Zonguldak]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. - 95-110.ss.
[dagmdm/dagmdm]
568.
Özönder, M. Cihat – Erdal Aksoy – Gökhan V. Göktürk : Son konar-göçerlerin (Sarıkeçili
Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005.
569.
Öztürk, Erol: Mersin yörüklerinden Derleme Sözlüğü'ne katkılar. Türk Dili, 97 (689), Mayıs
2009, 405-411.ss. [dagmdm/dagmdm]
570.
Öztürk, Hasip: Yörük obalarında Hayta aşireti. Yörtürk, 14 (86), Temmuz-Ağustos 2009,
30-33.ss. [dagmdm/dagmdm]
571.
Öztürk, Hasip: Yörük obalarında Var-Varsak-Karaçakal-Çakal aşiretleri. Yörtürk, 14 (83),
Ocak-Şubat 2009, 11-17.ss. [dagmdm/dagmdm]
572.
Öztürk, Mustafa : 16. yüzyılda Kilis Urfa Adıyaman ve çevresinde cemaatler - oymaklar / by
Mustafa Öztürk. Elazığ: Fırat Üniversitesi, 2004. xiv, 212 p.: ill., maps, tables; 24 cm. Fırat
Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi yayınları; No: 7. Tarih Şubesi yayınları; No: 6.
ISBN 975-394-044-0. [ircicak/ircicak]
573.
Özüdoğru, Şerife: Silifke ve Sivrihisar yörüklerinde kilim, peşkir ve kuşak örnekleri. Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu Sanat Dergisi, (5), Nisan 1996, 156-172.ss.
[dagmdm/dagmdm]
574.
Parzinger, Hermann : Bemerkungen zum Frühen Tierstil Zwischen Kuban, Indus und Enisej
[Kuban, Indüs ve Yenisey Bölgeleri Erken Devir Hayvan Betimleme Biçemi Üzerine Notlar]. T
Ü B A - A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 2002,(5):33-53. Ulakbim Sosyal
Bilimler Veritabanı: uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
575.
Pekin, Ersu . "Yörük Çuvalları." Sanat Dünyamız 2, no. 5 (00.09.1975): 14-20. [cdmb/mktp]
576.
Pekin, Ersu : Yörüklerde un çuvalları / Ersu Pekin. - Uluslararası Türk Folklor Kongresi [1.:
1975: İstanbul]. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1976. - 207-229. ss. Not: 5. c.
[dagmdm/dagmdm]
577.
Pekin, Ersu: Yörük çuvalları. Yörtürk, 7 (42), Mart-Nisan 2002, 24-26.ss.
[dagmdm/dagmdm]
578.
Pekin, Ersu: Yörüklerde yük çulu. Yörtürk, 8 (48), Mart-Nisan 2003, 27-29.ss.
[dagmdm/dagmdm]
579.
Pekin, Ersu, “Yörüklerde Yük Çulu”, Kültür ve Sanat, y:2, s:4, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, (Haziran), 1976.
580.
Pekin, Hüseyin: Moğolistan'da göçerler radyo yayınları ile eğitiliyor. Abece Eğitim ve Ekin
Dergisi, (169), Eylül 2000, 22-23.ss. [dagmk/dagmk]
37
581.
Peköz, Birsen. "Türk Mimarisinde Göçebelikten Medeniyete Geçiş: Kümbedler." Önasya
Mecmuası 2, no. 17 (00.01.1967): 10-11. [cdmb/mk]
582.
Planhol, Xavied de: “Geography, politics and nomadism in Anatolia”. International Social
Science Journal, 9, 1959, 525-531ss.
583.
Planhol, X de : L´Evolution du nomadisme au Anatolia et en Iran.
584.
Polat, M. Said: Selçuklu Göçerlerinin Dünyası : Karacuk'tan Aziz George Kolu'na. İstanbul:
Kitabevi, 2004. 311s. (Kitabevi: 244). [eg/isamk]
585.
Potapov, L. P. . "Göçebelerin İbtidai Cemaat Hayatlarını Anlatan Çok Eski Bir Adet." İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 11, no. 15 (00.09.1960): 71-84. [cdmb/mk]
586.
Pritsak, Omeljan: Türk-Slav ortak yaşamı = : Güneydoğu Avrupa'nın Türk göçebeleri /
Omeljan Pritsak; çev. Osman Karatay. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. 509-521.ss. Not: Makale 2. cilttedir. [dagmk/dagmk]
587.
Ragıp Şevki. "Yörükler ve Cumhuriyet." Öz Dilimize Doğru 2, no. 14 (29.10.1933): 9-10.
[cdmb/mktp]
588.
Refik, A.: Anadolu’da Türk aşiretleri (966-1200). İstanbul: Tekdal Neş., 1989.
589.
Roux, Jean-Paul - Kemal Özbayrı : Les traditions des nomades de la Turquie m ridionale.
Contribution
l' tude des repr sentations r ligieuses des soci t s turques d'apr s les
enqu tes effectu es chez les Yörük et les Tahtaci. Paris, Librairie Adrien-Maisonneuve,
1970. xii, 408 p., 8 leaves of plates : ill. ; 24 cm. Bibliotheque archeologique et historique
de l'Institut français d'archeologie d'Istanbul ; 24 [worldcat.org/loc.gov]
590.
Sakaoğlu, Necdet. "Divriği'de Aile Adları, Boylar ve Oymaklar." Türk Folkloru 2, no. 19
(00.02.1981): 13-17. [cdmb/mktp]
591.
Sakin, Orhan : Anadolu’da Türkmenler ve Yörükler. -- İstanbul : Toplumsal Dönüşüm
Yayınları, 2006. 582 s. ; 21 cm. -- (Toplumsal dönüşüm yayınları ; 309. Araştırma ve
inceleme ; 116). [isamk/isamk]
592.
Saltık, Ahmet. "Beritan Göçeri 15-49 Yaş Grubu 158 Kadını Kapsayan Mediko Sosyal Bir
Çalışma." Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5, no. 1 (00.00.1988): 96-106. [tmb/mk]
593.
Saltuk, Sabriye - Sunda Saltuk . "Afyon Yörüklerinde Düğün." Taşpınar 2, no. 21
(00.06.1966): 16-17. [cdmb/mktp]
594.
Salzman, Philip Carl ; Daniel G. Bates : Review of: Nomads and Farmers: A Study of the
Yörük of Southeastern Turkey. Article. Language: English . Publication: American
Anthropologist, Jun., 1976, vol. 78, no. 2, p. 424-425. Database: JSTOR]
595.
Sansar, M. Fatih: Tanzimat Döneminde Aşiretlerin İskânı. Türkler, cilt 13. Ankara: Yeni
Türkiye Yayınları, 2002. [s.907-923]
596.
Sarı, Ahmet : Yörükce hikayeler. -- [y.y. : y.y.], 2003. (Denizli : Bilal Ofset Matbaacılık) 217
s. ; 20 cm.. [isamk/isamk]
597.
Savinov, D. G. : Les nomades du Saiano-Altai et les civilisations antiques / D. G. Savinov. Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la
Recherche Scientifique, 1990. - 225-226.ss. [dagmdm/dagdm]
38
598.
Sayan, Yüksel: Göçebeliğin Mirasçıları Yörükler ve Sanat. Sayı: 2.Sayı (Nisan - Haziran
2004). http://www.ekolojimagazin.com/?id=192&s=magazin
599.
Saydam, Abdullah: Sultanın özel statüye sahip tebaası : Konar-göçerler = Sultan's subjects
who had been special statute : Nomadic tribes. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20), Aralık 2009, 9-31.ss. [dagm/
http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/dosyalar/20/20_2.pdf
600.
Sazak, Derya: Göçerlerin dramı. Milliyet, 4 (17130), 25 Temmuz 1995, 14.s. [dagmk/dagmk]
601.
Sertkaya, Erol: Konar göçer Oğuzların Anadolu kültürüne etkileri. Hacı Bektaş Veli Araştırma
Dergisi, 5 (5), Bahar 1998, 117-122.ss. [dagmk/dagmk].
http://www.hbektas.gazi.edu.tr/dergi_dosyalar/05-117-122.pdf
602.
Sevgi, Cezmi. "Adana İlinin Kuzey Doğu Kesiminde Yaylacılık Kozan Feke Saimbeyli, Kadirli,
Ceyhan ve Osmaniye." Ege Coğrafya Dergisi, no. 2 (00.01.1984): 177-197. [cdmb/mktp]
603.
Sevin, Veli: Hakkari stelleri: Zap Irmağı kıyısında bozkır göçebeleri. TÜBA-AR Türkiye
Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, (4), 2001, 79-88.ss. [dagmk/dagmk]
604.
Sevinç, Afif. "Göçer Hayvancılığın Başlıca Sorunları ve Çözüm Yolları." Verimlilik Dergisi 1,
no. 4 (00.07.1972 - 00.09.1972): 740-748, 906-907. [tmb/mk]
605.
Sevinç, Necdet. "Gaziantep'te Yer Adları ve Türk Boyları, Türk Aşiretleri, Türk Oymakları."
Türk Dünyası Araştırmaları, no. 26 (00.10.1983): 1-138. [cdmb/mktp]
606.
Sevinçli, Efdal: “Özel / Gizli bir dil: Çepni dili”. Journal of Yasar University, 4 (13),
http://joy.yasar.edu.tr/makale/no13_vol4/03_sevincli.pdf
607.
Seyirci, Musa. (2000). Batı Akdeniz Bölgesi Yörükleri, İstanbul:Der Yayınları. [Gökbunar/
608.
Seyirci, Musa. Alanya Çevresinde Yaşayan Bahşiş Yörükleri. Kültür ve Sanat (25) 3.95, 40-43.
ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]
609.
Seyirci, Musa . "Anamas Yaylası ve Isparta Yörükleri." Kültür ve Sanat Özel Sayı, no. 22
(00.06.1994): 38-40. [cdmb/mktp]
610.
Seyirci, Musa. "Antalya Yöresinde Dokunan Yörük Seccadeleri." Millî Kültür, no. 65
(00.06.1989): 24-27. [cdmb/mktp]
611.
Seyirci, Musa. Antalya Yörükleri. Kültür ve Sanat (29) 3.96, 49-51.63. ss. İng. özet.
[webtmb/mktp-dagmdm]
612.
Seyirci, Musa : Batı Akdeniz bölgesi yörükleri. -- İstanbul : Der Yayınları, 2000. 203, 9 s. :
fot. ; 20 cm. -- (Der yayınları ; 262). [isamk/isamk-ircicak]
613.
Seyirci, Musa. Bahşiş Yörükleri ve Dokumaları. Kültür ve Sanat (33) 3.97, 55-60. ss.
Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]
614.
Seyirci, Musa : Bir kültürün yaşatılması, yörük parkı uygulaması / Musa Seyirci. - Türk Halk
Mimarisi Sempozyumu [1990: Konya]. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991. - 167-172.ss.
[dagmdm/dagmdm-mktp]
615.
Seyirci, Musa : Deve folkloru ve Güney göçerlerinde deve donanımları = The folklore of the
camel and the camel outfits of the nomadic peoples of Southern Turkey / Musa Seyirci. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi [3.: 1986: İzmir]. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı,
1987. - 327-338.ss. [dagmdm/dagdm]
39
616.
Seyirci, Musa : Ege yörükleri. -- İstanbul : Derin Yayınları, 2003. 70 s. : fot. ; 20 cm. -(Derin yayınevi ; 25). [isamk/isamk]
617.
Seyirci, Musa. "Elmalı Yöresi'ndeki Yörükler ve Tahtacılar Üzerine Bir Araştırma." Millî Folklor
1, no. 8 (00.12.1990): 26-27. [cdmb/mktp]
618.
Seyirci, Musa : O Güzel insanlar o güzel atlar : yirminci yüzyılda Fethiye kırsalında yaşam. - İstanbul : Derin Yayınları, 2004. XIII, 160 s. ; 20 cm. -- (Derin yayınları ; 55).
[isamk/isamk]
619.
Seyirci, Musa : Sarıkeçili Yörükleri'nde keçilere takılan adlar / Musa Seyirci. - Türk
folklorundan derlemeler 1987. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. - 191-197.ss.
[dagmdm/dagmdm]
620.
Seyirci, Musa. Tire Yörükleri. Folklor/Edebiyat 9(34) 2003, 51-55. ss. Bibliyografya.
[webtmb/mktp]
621.
Seyirci, Musa: Tire yörükleri. Folklor / Edebiyat Üç Aylık Kültür Dergisi, 9 (33), 2003, 5155.ss. [dagmdm/dagmdm]
622.
Seyirci, Musa. "Yörükler' de Azık Torbaları." İçel Kültürü 2, no. 6 (00.09.1988): 6-8.
[cdmb/mktp]
623.
Seyirci, Musa. "Yörüklerde Boğaz Havaları." Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, (II.,
Mersin, 02.12.1988-04.12.1988) (00.00.1989): 155-159. [cdmb/mktp]
624.
Seyirci, Musa: Yaylaların göçmen kuşları Yörükler. Skylife, 19 (206), Eylül 2000, 108-119.ss.
[dagmdm/dagmdm]
625.
Seyirci, Musa - Ahmet Topbaş / Antalya Yöresi Motifli Yörük Mezartaşları. Adayla AKMED
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, sayı:1, 1996.
626.
Sılay, Kemal . "Liminaliti, Ritüel ve Toplumsal Performans: Yaşar Kemal'in Karaçullu Yörükleri
Destanı ve Anadolu'da Göçebe Kimliğinin 'Sorun'ları." Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak
Araştırmaları Dergisi, no. 3 (00.00.1996): 9-23. [cdmb/mktp]
627.
Sılay, Kemal. "Liminaliti, Ritüel ve Toplumsal Performans: Yaşar Kemal'in Karaçullu Yörükleri
Destanı ve Anadolu'da Göçebe Kimliğinin 'Sorun'ları." Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak
Araştırmaları Dergisi, no. 3 (00.00.1996): 9-23. [cdmb/mk]
628.
Sılay, Kemal. Eşiktelik, Ayin ve Toplumsal Edim: Yaşar Kemal'in Karaçullu Yörükleri Üzerine
Söylencesi ve Anadolu'da Göçebe Varlığının "Sorunları" İngilizceden çeviren: Yurdanur
Salman, Adam Sanat (190) 11.2001, 26-42. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]
629.
Sılay, Kemal. Eşiktelik, Ayin ve Toplumsal Edim: Yaşar Kemal'in Karaçullu Yörükleri Üzerine
Söylencesi ve Anadolu'da Göçebe Varlığının "Sorunları" İngilizceden çeviren: Yurdanur
Salman, Adam Sanat (190) 11.2001, 26-42. ss. [tmb/mk]
630.
Somuncu, Mehmet: Aladağlar/ Yaylacılık ve Dağ Göçebeliği. Gündüz Eğitim ve yay. 2005.
300s. ISBN:9756859644. www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=99819&sa=57392728
631.
Sorunlarımızın temeli tarihte. Finansal Forum, 16.03.2002. (Haberde, Prof. Dr. İlber
Ortaylı’nın görüşlerine yer verilmiş).
632.
Sönmez, Cemil . "Yörükler ve Dokumacılık." Sümerbank 15, no. 171 (00.09.1976): 43-45.
[cdmb/mktp]
40
633.
Söylemez, F.: Osmanlı Devleti’nde Aşiret Yönetimi: Rişvan aşireti örneği. İstanbul: Kitabevi
Yayınları, 2007. xx+323s. (Kitabevi: 313). [eg/ircicak]
634.
Söylemez, Faruk: “Risvan Aşireti’nin cemaat, şahıs ve yer adları üzerine bir değerlendirme”.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 12, 2002.
http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_12/sayi_12_03_f_%20soylemez_39_52.pdf
635.
Söylemez, Orhan; Kale, Özlem : Roman kahramanı 'At'lar: Cahil, Gülsarı, Dorukısrak ve
Dilara. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2009,(21):199-220. [ulakbim/
636.
Spinei, Victor : The Turkish nomadic populations in the Romanian countries in the 10th14th centuries / Victor Spinei. - Türk Tarih Kongresi [10.: 1986: Ankara]. - Ankara: Türk
Tarih Kurumu, 1994. - 981-989.ss. Not: III. c. [dagmdm/dagdm]
637.
Su, Kamil: Balıkesir ve civarında Yörük ve Türkmenler. İstanbul: Balıkesir Halkevi, 1938.
[ircicak/ircicak]
638.
Su, Kamil : Manisa’lı tarihçi M. Nuri Yörükoğlu : hayatı ve eserleri : 1884-1928. -- [y.y., t.y.]
(Ankara : Sevinç Matbaası) 27 s. : fot. ; 24 cm.. [isamk/isamk]
639.
Suların Değişken ve Dayanıklı Göçebeleri... Yılanbalıkları. Çeviren: Selçuk Alsan, Bilim ve
Teknik 31(368) 7.98, 78-79. ss. [tmb/mk]
640.
Sulejmenov, R. B. : La formation de la societe nomade Problemes et methode / R. B.
Sulejmenov. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre
National de la Recherche Scientifique, 1990. - 227-234.ss. [dagmdm/dagdm]
641.
Sümer, Faruk. "Anadolu'ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?" Belleten 24, no. 96
(00.10.1960): 567-594. [cdmb/mk]
642.
Sümer, Faruk. "İran'da Yaşayan Türk Oymakları: Kara Gözlüler." Türk Kültürü 11, no. 122
(00.12.1972): 38-39. [cdmb/mktp]
643.
Sümer, Faruk. "İran'da Yaşayan Türk Oymakları: Kaşkaylar." Türk Kültürü 10, no. 120
(00.10.1972): 14-17. [cdmb/mktp]
644.
Sümer, Faruk: XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak’ta Yaşayan Türk Aşiretlerine Umumi Bir
Bakış. İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt: 11, n1-4, 1950, 509-523ss. [eg/
645.
Sümer, Faruk: Yörükler. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 8 (85), Ocak 1994, 7-14.ss.
[dagmdm/dagmdm]
646.
Şahhüseyinoğlu, H. Nedim : Tarihten günümüze Karaşar : sosyo-ekonomik ve kültürel yapı.
/ -- [y.y. : y.y.], 2002. 366 s. : fot. ; 20 cm.. [isamk/isamk]
647.
Şahin, İ.: Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler. İstanbul: Eren Yayınları, 2006. 310s. [eg/
ircicak]http://kitap.antoloji.com/osmanli-doneminde-konar-gocerler-nomads-in-theottoman-empire-kitabi/
648.
Şahin, İlhan : "Osmanlı İmparatorluğu'nda Konar Göçer Aşiretlerin Hukuki Nizamları." Türk
Kültürü, 20, no. 227 (00.03.1982): 25-34.
649.
Şahin, İlhan : “Review of recent studies on the nomads (Yuruks) in the Otoman Empire. A
Humanities and Social Science Review Asian Research Trends, n7, 1997-130-152ss.
650.
Şahin, İlhan : Göçebeler , Yeni Türkiye, Yıl:6, Say :31, 2000. [Gökbunar/
41
651.
Şahin, İlhan. Göçebeler. Yeni Türkiye Özel Sayı 6(32) 3/4.2000, 379-387. ss. Bibliyografya.
[tmb/mk]
652.
Şahin, İlhan: Göçebeler / İlhan Şahin. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. 132-141.ss. Not: Makale 4. cilttedir. [dagmk/dagmk]
653.
Şahin, İlhan: Osmanlı devrinde konar-göçer aşiretlerin isim almalarına dair bazı
mülahazalar. TED, 13, 687-712ss. (İstanbul: Edebiyat Fakültesi, 1987. 16 s.; 24 cm.).
[dagmk/dagmk]
654.
Şahin, Osman: Son Yörük. Berfin Yayınları. İstanbul, 2002. 85s. (Tür : Anlatı). Araştırma
İnceleme Dizisi: 48. (Kendisi de bir Yörük çocuğu olan yazar, Yörükleri, kaleleri ve Torosların
bilinmeyen antik kentlerinin gizemli dünyasını, gerçek, yalın, şiirsel bir dille anlatıyor).
655.
Şahin, Osman: Son Yörük . Book. Language: Turkish . Publisher: [Cağaloğlu, İstanbul] :
Kaynak Yayınları, 1992.
656.
Şahin, Recai: Yörük gelenekleri. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 3 (29), Aralık 2004, 910.ss. [dagmdm/dagmdm]
657.
Şahin, Tahir Erdoğan: Osmanlı "Kayı" Aşiretlerinde; göçebelikten yerleşikliğe geçiş süresi
içerisinde meydana gelen / Tahir Erdoğan Şahin. - Osmanlı Sempozyumu (4.: 1991: Söğüt).
- Ankara: Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenliği Vakfı, 1992. - 13-22. ss. [dagmk/dagmk]
658.
Şehsuvaroğlu, Hal k Y.: "Onaltıncı Asırda Türk Çadırları." Cumhuriyet, 28, no. 10168
(21.11.1952): 5. [cdmb/mktp]
659.
Şen, Fevzi: Uludağ yöresi yörük-türkmen düğünleri. Evlad-ı Fatihan Kültür, Fikir ve Haber
Dergisi, (67), Kasım 2004, 12-15.ss. [dagmdm/dagmdm]
660.
Şerifgil , Enver M.. "Rumeli'de Eşkinci Yörükler." Türk Dünyası 2, no. 12 (00.06.1981): 6480. [cdmb/mktp]
661.
Şinasi Tekin. "Metilere Dayanarak Eski Türklerde Göçebe<=Ötüken< ve şehir <=Hoçu>
Medeniyetlerinin Tahlili." Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, no. 3 (00.10.1971): 11-74.
[cdmb/mk]
662.
Şölen, Hikmet : Aydın İli ve Yürükler, sicil defteri:28, 1945.
663.
Tabakoğlu, Ahmet. (2000). Osmanl İçtimai Yapısının Ana Hatları, Yeni Türkiye, Y l:6, Say :31.
[Gökbunar/
664.
Tabaldıyev, K.Ş.: Arheologiçeskie pamyatniki rannih koçenikov Tenir-Too i nekotorıe novie
svedeniya = The archeologic monuments belong to the old Tengri Mountain nomads. Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 2002, 283-310.ss. [dagmdm/dagdm]
665.
Tabaldiev, Kubatbek : Tanrı Dağları Göçebe Türkleri Ölü Gömme Gelenekleri (VI.-XTV. yy.).
İçinde: XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-16 Eylül 1994. II. Cilt. Ankara: TTK, 1999. 309312ss.
666.
Tabaldiev, Kubatbek : Tanrı Dağları göçebe Türkleri ölü gömme gelenekleri (VI.-XIV.yy.) /
Kubatbek Tabaldiev. - Türk Tarih Kongresi [12.: 1994: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1999. - 309-311.ss. Not: Tebliğ; 2. cilttedir. [dagmk/dagmk]
667.
Talas, Mustafa. Mehmet Eröz Sosyolojisinde Türk Töresi, Türk Göçebeliği ve Göçebe
Teşkilatlanmaları. Türk Dünyası Araştırmaları (157) 7-8.2005, 93-114.6. ss. Türkçe ve İng.
özet. Bibliyografya. [tmb/mk]
42
668.
Tamdoğan, Işık ; Nezirya’da XVIII. Yüzyıl Çukurova'sında Eşkıya, Göçebe ve Devlet
Arasındaki İlişkiler. KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 21
(2006), 135-146ss.
669.
Tanışık, H. Refet. "Cenup'ta Türkmen Oymakları." İlköğretim 2, no. 33 (00.00.1940): 238.
[cdmb/mktp]
670.
Tansuğ, Feza : “Göçebelik ve Kentleşmenin Orta Asya Müziklerine Etkileri,” Uluslararası
Bilimsel Konferans “Urbanization and Nomadism in Central Asia: History and Problems,”
Almatı, Kazakistan 2003.
671.
Tansuğ, Sabiha. "Anadolu'da Türkmen ve Yörük Kadın Giyimleri." Sanat Olayı, no. 13
(00.01.1982): 40-51. [cdmb/mktp]
672.
Tanyıldız, Ali : Honamlı yörükleri : Orta Asya’dan Gedikli Köyü’ne . -- 2. bs. -- [y.y. : y.y.],
1990. (Isparta : Tokoğlu Ofset) 221 s. ; 19 cm.. [isamk/isamk]
673.
TAPIA, S DE. 1995. “Moyenne Montagne et Yaylas d´Anatolie: les mutations en cours d´un
espace pastoral traditionel”. Vivre en Moyenne Montagne. Éditions du CTHS. Dir. L.
Pressouyre. París.
674.
Tapper, Richard : İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler - Şahsevenlerin Toplumsal ve Politik
Tarihi. İsmail AKA . BELLETEN, 259, Cilt: LXX - Sayı: 259 - Yıl: 2006 Aralık
.
675.
Tapper, Richard: İran’ın sınır boylarında göçebeler: Şahsevenlerin Toplumsal ve Politik
Tarihi. (Çev.: F. Dilek Özdemir). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2004. 699s.
www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=438344&sa=57392791
676.
Tatar, Özcan: “1692-1698 yılları arasındaki dönemde Anavarza ve çevresinin iskan edilmesi
hususunda yapılan çalışmalar”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 17, sayı: 1,
315-327ss. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt17/sayi1/315-327.pdf
677.
Tekeli, İlhan: “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Değiştirmesi ve
İskan Sorunu. Toplum ve Bilim, n50, 1990, 49-71ss. [eg/
678.
Temiz, Cumali: Yörükler, Türk milletinin ana omurgasıdır. Yenises Aylık Siyasi Dergi, 13
(150), Haziran 2008, 10-12.ss. [dagmdm/dagmdm]
679.
Teoman, Zeki. "Gülnar Hatun. Türkmen Oymaklarını Anadoluya İlk Getiren Kadın." Türk
Dünyası Tarih Dergisi 4, no. 48 (00.12.1990): 30-35. [cdmb/mktp]
680.
Tevfik Macid. "Anadolu Vilayetinde Yörükler." Yeni Fikir, no. 26 (01.09.1927): 16-23.
[cdmb/mktp]
681.
Tevfik Macid. "Anadolu Vilayetinde Yörükler." Yeni Fikir, no. 27 (15.10.1927): 27-31.
[cdmb/mktp]
682.
Tevfik Macid. "Anadolu Vilayetinde Yörükler." Yeni Fikir, no. 28 (15.11.1927): 23-27.
[cdmb/mktp]
683.
Tevfik Macid. "Anadolu Vilayetinde Yörükler." Yeni Fikir, no. 30 (01.01.1928): 11-15.
[cdmb/mktp]
684.
Tigrek, R.: Socio-economic change in rural Turkey : Cultural continuity of a Yoruk-Turkmen
community. University of Cambridge,Thesis/dissertation : Document Computer File.
Language: English . Publisher: University of Cambridge, 1983. [worldcat.org/
43
685.
Toksöz, Meltem: "The Çukurova: From Nomadic Life to Commercial Agriculture, 1800-1908"
/ tanıtan Fatih Ermiş. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (6), 2005, 785-788.ss. Kitap
tanıtmadır. [dagmdm/dagdm]
686.
Toksöz, Meltem: Bölgesel ekonominin oluşumu göçebe hayattan ticari tarıma Çukurova.
Toplumsal Tarih, (191), Kasım 2009, 78-83.ss.
687.
Tombuloğlu, Mustafa: Yörükler'in tarihçesi. Yörtürk, 1 (1), Temmuz 1996, 7.s.
[dagmdm/dagmdm]
688.
Tombuloğlu, Tuba: Makedonya'da Yörükler'in iskanı. Yörtürk, 6 (38), Temmuz-Ağustos
2001, 23-31.ss. [dagmdm/dagmdm]
689.
Topbaş, Ahmet : Müzelerdeki etnoğrafik eserlerin koruma ve tanıtımındaki işlevi ile Antalya
Müzesi'ndeki bir grup = Yörük kilimi / Ahmet Topbaş, Musa Seyirci. - Türkiye'de El Sanatları
Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu [6.: İzmir]. - Ankara: Kültür
Bakanlığı, 1997. - 104-108.ss. [dagmdm/dagmdm]
690.
Toros, Taha. "Toroslarda Tahtacı Oymakları." İçel, no. 3 (01.03.1938): 10-11. [cdmb/mktp]
691.
Toroslarda göçebe mimarisi. - Türk Halk Mimarisi Sempozyumu [1990: Konya]. - Ankara:
Kültür Bakanlığı, 1991. - 17-30.ss. [dagmk/dagmk]
692.
Torun, Yeter. Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme
Sözlüğü'ndeki Kullanımları. Türk Dili 93(669/Özel sayı: Yetmiş Beşinci Dil Bayramı) 9.2007,
573-579. ss. . [webtmb/mktp-dagmdm]
693.
Toygar, Kamil . "Radoviç Türk (Yörük) Köylerinin El Sanatları Üzerine Gözlemler." Milli Kültür,
no. 49 (00.07.1985): 63-65. [cdmb/mktp]
694.
Tufan Gündüz. "Kayseri'de Mezraların Köye Dönüşmesinde Konar-Göçer Aşiretlerin Rolü." IIKayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, (16-17 Nisan 1998) (00.00.1998): 183-192.
[tmb/mk]
695.
Tuna, Oğuz. "Yayla ve Yaylacılık." Tarım ve Köy, no. 127 (00.05.1999 - 00.06.1999): 8-14.
[cdmb/mktp]
696.
Tunçdilek, Necdet. "Türkiye'de Yaylalar ve Yaylacılık." İstanbul Üniversitesi Coğrafya
Enstitüsü Dergisi 7, no. 14 (00.00.1964): 15-28. [cdmb/mktp].
697.
Tunçdilek, Necdet: “Yayla settlements and related activities in Turkey”. Review of the
Geographical Institute University of İstanbul, 9-10, 1963-1964, 58-71ss.
698.
Turan, Müslüm : “Deleuze ve Guattari: Göçebe düşünce”.
http://www.dicle.edu.tr/fakulte/hukuk/dergi/2005-2006/197-204.pdf
699.
Turgut, Zihni : "Türk Çadırı." Dost Işıklar 1, no. 1 (00.01.1960): 9. [cdmb/mktp]
700.
Tuztaş, Ayşe Hilal : Günümüzde Isparta’da yaşayan yörüklerin siyasi ve kültür tarihleri. -2005. XIX, 327, [10] y. : res., hrt. ; 30 cm. + 1 adet CD Tez (Yüksek lisans).--İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı. Tez danışmanı: Prof. Dr.
Abdülkadir Donuk. [isamk/isamk]
701.
Tülbasiyeva, Lezzet : Kazakların Yaşam Estetiği. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004.
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=596
44
702.
Türk kültüründe karakeçililer uluslararası bilgi şöleni bildirileri [Türk Kültüründe
Karakeçililer Uluslararası Bilgi Şöleni (1999 : Şanlıurfa)]. -- Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 1999. VIII, 140 s. ; 24 cm. -- (Atatürk Kültür
Merkezi yayını ; 201. Kongre ve sempozyum bildirileri dizisi ; 16). [isamk/isamk]
703.
Türk töresini dipdiri yaşatan Yörükler ve canlı örneği Karaçulhalılar. Yesevi Sevgi Dergisi, 8
(85), Ocak 2001, 22-25.ss. [dagmdm/dagmdm]
704.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi (İstanbul) : Göçebe kültürleri : Güney Türkiye’deki Yörükler =
Nomadische Kulturen.[Kitap]. Istanbul : Türk ve Islam Eserleri Müzesi, 1992. [worldcat.org/
705.
Türkan, Seyfullah . "Anadolu Pazarlarının Tarihiyle Yaşıt, Yörüklerin Gözde Sanatı: Kilim ve
Halı Dokumaları Bergama Çuvalları." Ekonomik Forum 2, no. 9 (00.09.1995): 70-72.
[cdmb/mktp]
706.
Türkay, Cevdet : Başbakanlık Arşivi belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğunda oymak,
aşiret ve cemaatlar / by Cevdet Türkay. İstanbul: Tercüman, 1979. 962, [8]p. of plates; 25
cm. Tercüman kaynak eserler serisi; 1. [ircicak/ircicak]
707.
Türkay, Cevdet : Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İstanbul: İşaret
Yayınları, 2001. 832s. [Gökbunar/ircicak]
708.
Türker, M. Zeki: Lille Yörük Şölenleri. Ortadoğu, (11149), 3 Haziran 2000, 15.s.
[dagmdm/dagmdm]
709.
Türker, M. Zeki : Tarihi ve sosyolojik yönüyle Çumra yörük köyleri . Konya, [Er Yayınları],
2003. 505s. [worldcat.org/loc.gov]
710.
Türkiye. Hariciye Vekâleti: Türkiye-Suriye hududu. Hududun nezaretine, hudut rejimine,
hududu geçen sürülere tatbik edilecek malı usule ve göçebe ahalinin kontroluna müteallik
olup Ankarada 29 haziran 1929 tarihinde imza kılınan protokol. Ankara, 1929.
[worldcat.org/
711.
Türkiye göçerler ülkesi: 60 milyonun üzerinde insanın yaşadığı ülkemizde, her dört kişiden
biri = mutlaka göç etmiş durumda. Milli Gazete, 25 (8950), 9 Temmuz 1997, 16.s.
[dagmk/dagmk]
712.
Türkkan, Reha Oğuz: Yörükler ve bendeniz. Türk Edebiyatı, 32 (366), Nisan 2004, 48.s.
[dagmdm/dagmdm]
713.
Türkkan, Seyfullah. Anadolu Pazarlarının Tarihiyle Yaşıt, Yörüklerin Gözde Sanatı: Kilim ve
Halı Dokumaları Bergama Çuvalları. Ekonomik Forum 2(9) 9.95, 70-72. ss. . [webtmb/mktp]
714.
Türkmen, Fikret : Gülme teorileri ve Bursa yöresi yörük fıkralarının analizi / Fikret Türkmen.
- Bursa Halk Kültürü Sempozyumu [1.: 2002: Bursa]. - Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2002. 367-375.ss. Not: Tebliğ 2. cilttedir. [dagmdm/dagmdm]
715.
Türkmen, Nalan : "Orta Asya Türkmen Çadırının İç Düzeni." Türk Dünyası Tarih Dergisi, no.
121 (00.01.1997): 25-28. [cdmb/mktp]
716.
Uçakcı, İsmail: Tarih ve kültürün sergilediği Alevi ve Sünni cemaatlerin kardeşçe yaşadığı bir
yörük köyümüz = Sarıkaya Köyü. Yörtürk, 8 (51), Eylül-Ekim 2003, 30-32.ss.
[dagmdm/dagmdm]
45
717.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 13 (00.02.1939): 11. [cdmb/mktp]
718.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 14-15 (00.03.1939 - 00.04.1939): 14-15. [cdmb/mktp]
719.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 17 (00.06.1939): 10. [cdmb/mktp]
720.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 19 (00.08.1939): 5. [cdmb/mktp]
721.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 20 (00.09.1939): 10. [cdmb/mktp]
722.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 22 (00.11.1939): 12. [cdmb/mktp]
723.
Uğur, Said : "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve
Ananeleri." İçel, no. 23 (00.12.1939): 8. [cdmb/mktp]
724.
Uğur, Said. "İçel'de Yaşayan Türk Oymaklarının Adları, Oturdukları Yerler, Adet ve Ananeleri."
İçel, no. 11 (00.12.1938): 10. [cdmb/mktp]
725.
Uğurlu, Kâmil "Orta Asya' dan Bugüne Türk Mesken Sanatında Çadır." Türk Halk Mimarisi
Sempozyumu, (Konya, 05-07.03.1990) (00.00.1991): 205-216. [cdmb/mktp]
726.
Uğurlu, Kâmil: 1991 Ortaasya’dan Bugüne Türk Mesken Sanatında Çadır. Türk Halk Mimarisi
Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Yayınları Ankara.
Ss.205-217. [Çukurova/
727.
Unutmaz, İrfan: Yaşama sanatından mimarlık müzesine: Yörük Köyü / fotog. İrfan Unutmaz.
Focus Popüler Bilim ve Kültür Dergisi, 10 (10), Ekim 2004, 74-78.ss. [dagmdm/dagmdm]
728.
Uşak Yörük Evi Rölöve Projesi. Egemimarlık 8(27) 7.98, 45-48. ss. . [webtmb/mktp]
729.
Uyar Yörükler. Yörtürk, 7 (41), Ocak-Şubat 2002, 36.s. [dagmdm/dagmdm]
730.
Uzun, Mustafa: Dadaloğlu ve konar-göçerlik. Fırat Üniversitesi Dergisi/ Sosyal Bilimler, 5 (1),
1991, 379-390.ss. [dagmk/dagmk]
731.
Ünlü, Hüveyda. Orta Asya'dan Günümüze Türk Göçebe Kültüründe Çadır. Standard 35(420)
12.96, 72-78. ss. Bibliyografya. [tmb/mk-dagmdm]
732.
Üstüner, Ali Cengiz: Bozkır göçebeleri Kimmerler ve İskitler. Türk Dünyası Araştırmaları,
(133), Ağustos 2001, 25-37.ss. [dagmk/dagmk]
733.
Üstüner, Ali Cengiz: Bozkır göçebeleri Kimmerler ve İskitler. Türk Dünyası Araştırmaları,
(135), Aralık 2001, 189-202.ss. [dagmk/dagmk]
734.
Vasilyev, Dimitri Dimitriyeviç: Merkezi Asya göçebelerinin sanat geleneklerinin Türk halıları
üzerindeki süjelerde yansıtılması / Dimitri Dimitriyeviç Vasilyev. - Türk Soylu Halkların Halı,
Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni [1996: Kayseri]. - Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı, 1998. - 337-348.ss. [dagmk/dagmk]
735.
VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (26-28
Nisan 2004/Sakarya) [dagmdm/dagmdm]
46
736.
VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (26-28
Nisan 2004/Sakarya). [dagmk/dagmk]
737.
Vladimirtsov, Boris Y. : Mo olların içtima teşkilâtı : Mo ol göçebe feodalizmi. 1943 de
Leningrad 'da basılan rusça nüshadan dilimize çeviren Abdülkadir Inan. Ankara Türk Tarih
Kurumu Basımevi 1944. [worldcat.org/
738.
Vladimirtsov, Boris Y.: Moğolların içtimai teşkilatı : Moğol göçebe feodalizmi. çev.
Abdülkadir İnan. - 2. bsk. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987. 4,339 s.; 24 cm. - (Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarı; IV.Dizi-Sa.2a).
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=490
739.
Vladimirtsov, Boris Y.: Moğolların içtimai teşkilatı : Moğol göçebe feodalizmi / Boris Y.
Vladimirtsov; çev. Abdülkadir İnan. - 3.bsk. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995. VIII, 338
s.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; IV.
dizi-sa.2b) [dagmk/dagmk]
740.
Weekes, Richard V. (edited by) ; John E Coffman (maps) : Muslim peoples : a world
ethnographic survey. 2: Maba-Yoruk London : Aldwych Press, 1984. (Yörüklerle ilgili bölüm:
876-879ss.) [worldcat.org/loc.gov]
741.
Weiss, Timothy: Paul Bowles as orientalist : Toward a nomad discourse. JAST / Journal Of
American Studies Of Turkey, (7), Spring 1998, pp.37-61. [dagmdm/dagdm]
742.
Yakar, Jack : Transhumance and the questions of Nomadism in early Anatolia / Jack Yakar. Türk Tarih Kongresi [10.: 1986: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994. - 597-606.
ss. [dagmdm/dagdm]
743.
Yalçın, Emin : Türkmen oymaklarında bir yörük beyi : (Rumi: 1323-1392) / Emin Yalçın. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001. XI, 417 s.: res.; 24 cm. - (T.C. Kültür Bakanlığı yayınları;
2723. Yayımlar Dairesi Başkanlığı kültür eserleri dizisi; 325). ISBN: 975-17-2773-1
[dagmdm/dagmdm-isamk]
744.
Yalçın, Rıza - Alimcan Tagan . "Toroslarda Yaşayan Karatepeli Göçerleri Neden Hâlâ Bize
Meçhuldur." Köye Doğru 3, no. 59 (01.12.1942): 10-12. [tmb/mk]
745.
Yalgın, Ali Rıza . "Cenup Yörüklerinde Dericilik." Halkbilgisi Haberleri Mecmuası 9, no. 97
(00.00.1939): 7-11. [cdmb/mktp]
746.
Yalgın, Rıza . "Yörüklerde Kadın Başlıkları ve Tuvalet." Çınaraltı 6, no. 138 (13.05.1944): 1011, 15. [cdmb/mktp]
747.
Yalgın, Yalman "Türkmen Oymaklarında Çadır." İçel, no. 2 (01.02.1938): 6-7. [cdmb/mktp]
748.
Yalgın, Yalman . "Güney Yurd Yörüklerinde Kadın Başlıkları ve Tuvaletleri." İçel, no. 1
(00.01.1938): 10, 11. [cdmb/mktp]
749.
Yalman, A. R.: Cenup’ta Türkmen Oymakları I-2. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993.
750.
Yavuz, Hilmi: ‘Ceviz Kabuğu’nu doldurmayan bir tartışma: ‘Göçebelik’. Zaman, 19.07.2002.
http://arsiv.zaman.com.tr/2002/07/19/yazarlar/hilmiyavuz.htm
751.
Yavuz, Y.: “Göç/Kon: Kültürümüzde göç ve mimarlık”. 2006.
http://www.kulturad.org/images/yildirim_yavuz2.htm
752.
Yazar, Turgay : Çadır – Bark – Türbe. Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan
Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları. İstanbul : 1999. ss.418432. [Çukurova/
47
753.
Yazıcı, M.: “Menteşe Sancağı’nda Konar-Göçer Teşekküller”. İçinde: Osmanlıdan
Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. (Editörler: H. Beşirli – İ. Erdal). Ankara: Phoneix
Yayınevi, 2008. 155-184ss. [eg/
754.
Yener, Emin : Yörük Ali Efe Evi Müzesi teşhir ve tanzimi / konuşmacı: Emin Yener. - Müze
Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu [14.: 2004: Ürgüp/Nevşehir]. - Ankara: T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005. - 133-140.ss. [dagmdm/dagmdm]
755.
Yezdani, İpek: Zafer Yörük: Türkiye çok yakın Türkler kardeş. Milliyet, 57 (21438), 29 Mart
2007, 17.s. [dagmdm/dagmdm]
756.
Yıldırım, Tayfun : 2001 yılı Yörüklü/Hüseyindede Tepesi kazısı / konuşmacılar: Tayfun
Yıldırım, Tunç Sipahi. - Kazı Sonuçları Toplantısı (24.: 2002: Ankara). - Ankara: T.C. Kültür
Bakanlığı, 2003. - 259-266.ss. [dagmdm/dagmdm]
757.
Yıldız, Gültekin: İç Asya göçebe topluluklarında İslam öncesi defin töreni ve sosyoekonomik boyutları / Gültekin Yıldız. - Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız armağanı. - İstanbul:
Marmara Üniversitesi, 1995. - 523-541.ss. [dagmk/dagmk]
758.
Yılmaz, Duran : Yörük hikâyeleri . Ankara : Dayanışma Yayınları, 1983. 86s.
[worldcat.org/loc]
759.
Yılmaz, Durmuş: Orta Asya'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Rumeli'ye yörükler. Yörtürk, 15
(89), Ocak-Şubat 2010, 10-11.ss. [dagmdm/dagmdm]
760.
Yılmaz, Fikret: Karaca Koyunlu Yörükleri Kanunu. Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi,
(9), 1994, 349-355.ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]
761.
Yılmaz, Mevlüt Uluğtekin: Söğüt "Yörük Bayramı"nın ardından... Ertuğrul Gazi törenlerle
anıldı... Yeni Düşünce Haftalık Siyasi Aktüel Haber ve Yorum Dergisi, 19 (753), 21-27 Eylül
2001, 38-39.ss. [dagmdm/dagmdm]
762.
Yılmaz, Niyazi: Milli Mücadele'de Yörük Ali Efe ve türküsü. Ayyıldız Aylık Fikir-Kültür ve
Sanat Dergisi, 2 (10), Ağustos 1995, 14-15.ss. [dagmdm/dagmdm]
763.
Yiğit, Fahri: Kızılderililer ve yörükler. Tarih Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, (177), Eylül
2001, 24-27.ss. [dagmdm/dagmdm]
764.
Yoruk : the Nomadic weaving tradition of the Middle East . by Anthony N Landreau; Belkis
Acar; Carnegie Institute. Museum of art (pittsburgh).; Field Museum of Natural History.;
Worcester Art Museum.; et al. Pittsburgh : Museum of Art, Carnegie Institute, 1978. 144s.
(Notes: Catalogue of an exhibition held at Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh,
Pa., April 6-May 28, 1978; Field Museum of Natural History, Chicago, Ill., June 22-Aug. 22,
1978; Worcester Art Museum, Worcester, Mass., Sept. 12-Nov. 5, 1978.).
[worldcat.org/loc.gov]
765.
Yörük, Cengiz . "Cengiz Yörük'ün Yoldaki Taşlar'ı." Yeditepe, no. 80 (01.03.1955): 7.
[cdmb/mktp]
766.
Yörük, Doğan: Aksaray sancağındaki konar-göçer teşekküller (1500-1584). Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8), 2002, 385-401.ss. [dagmk/dagmk].
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi1-8/8/23.pdf
767.
Yörük, Doğaün : XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı, 1500-1584. Konya: Tablet, 2005. XIX+373s.
[loc.gov/loc.gov]
768.
Yörük, Özcan: Kartal armalı bir Yörük halısı. Yörtürk, 6 (40), Kasım-Aralık 2001, 31-32.ss.
[dagmdm/dagmdm]
48
769.
Yörüklerde müzik ve boğaz çalma = Music and throat playing of the Yörük in Anatolia.
[Musical CD]. İstanbul : Kalan Müzik, ©1998. [worldcat.org/
770.
Yörüklerin hayatı canlandırılıyor: Büyüleyici "Çetin Kültür Köyü". Yesevi Sevgi Dergisi, 7 (83),
Kasım 2000, 14-15.ss. [dagmdm/dagmdm]
771.
Yörüklerin sevinci. Milli Gazete, 6.9.2008, 2.s.
772.
Yörükoğlu, Altuğ: Söğüt Yörük-Türkmen Kurultayı. Yörtürk, 14 (85), Mayıs-Haziran 2009,
42-47.ss. [dagmdm/dagmdm]
773.
Yörükoğlu, Altuğ: Yörük yaşamında yayla kültürü. Yörtürk, 6 (37), Mayıs-Haziran 2001, 1516.ss. [dagmdm/dagmdm]
774.
Yörükoğlu, M. Altuğ: Osmanlılar döneminde Yörükler. Yörtürk, 1 (2), Ağustos 1996, 6-7.ss.
[dagmdm/dagmdm]
775.
Yörükoğlu, M. Altuğ: Sultan Beyazıd Han Kanunnamesi'nde Yörükler. Yörtürk, 1 (4), Ekim
1996, 4-5.ss. [dagmdm/dagmdm]
776.
Yörükoğlu, M. Altuğ: Yörükler'de yayla kültürü, (2). Yörtürk, 6 (38), Temmuz-Ağustos 2001,
6-9.ss. [dagmdm/dagmdm]
777.
Yund, Kerim . "13. Asırda İçel Ormanlarına Yörüklerin İskânı ve Nure Sofu'nun Odunculuğu,
Kömürcülüğü Meselesi." Türk Yurdu 6, no. 3, (333) (00.03.1967): 16-18. [cdmb/mktp]
778.
Yurtsever, Cezmi: Ceyhan'da Yörük-Türkmen kültürü. Yörtürk, 3 (20), Temmuz-Ağustos
1998, 10-11.ss. [dagmdm/dagmdm]
779.
Yusuf Ziyâ. "Tahtacı Oymaklarına Dair." Hayat Mecmuası 3, no. 68 (15.03.1928): 315-316.
[cdmb/mktp]
780.
Yücel, Derya. Göçebe Bir Deneyimin İfadesi: 'Tracey İstanbul'daydı... Türkiye'de Sanat (66)
11-12.2004, 42-45. ss. [tmb/mk]
781.
Yücel, Şevket. "Yörükler." Varlık 38, no. 767 (00.08.1971): 12-13. [cdmb/mktp]
782.
Yücel. "Göçebe Türk Destanlarının Karakteri." Yücel Aylık Kültür Mecmuası 11, no. 64
(00.06.1940): 193-196. [cdmb/mk]
783.
Yüksek, Özcan: “Sarıkeçililer, Sarı evlere”. Referans, 5.4.2008.
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=94068&YZR_KOD=127
784.
Yüksek, Özcan: “Karaburun’un avatarları”. Referans, 4.1.2010.
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=134954&YZR_KOD=127
785.
Yüksek, Özcan: Sarıkeçililer bize neden gerekiyor Referans, 10.05.2010.
http://www.referansgazetesi.com/sonhaber.aspx?YZR_KOD=127
786.
Yüncü, Ahmet : Kayı boyundan Sarıkeçili yörükleri. -- [y.y. : y.y.], 1998. (Isparta : Tuğra
Ofset) 133 s. ; 20 cm.. [isamk/isamk]
787.
Yürük ve Türkmenlerde günlük hayat sempozyumu bildirileri 17-18 Mayıs 2002) [Yörük ve
Türkmenlerde Günlük Hayat Sempozyumu (2002 : Ankara)]. / yay. haz. Şenol Göka. -Ankara : Yörük ve Türkmen Vakfı, 2002. 216 s. ; 24 cm. -- (Yörük ve Türkmen Vakfı
yayınları ; 5). [isamk/isamk]
49
788.
Zadneprovskij, Ju. A. : Action reciproque des nomades et des civilisations anciennes et
historie ethnique de l'Asie centrale / Ju. A. Zadneprovskij. - Nomades et Sedentaires en Asie
Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. 235-240.ss. Yer No: 200T6 [dagmdm/dagdm]
789.
Zeynaliyeva, E. S.: Yüz yıllık göçebelik Kırım çingeneleri. Da / Diyalog Avrasya Üç Aylık
Uluslararası Düşünce ve Kültür Dergisi, (15), Kış 2004, 67-72.ss. [dagmk/dagmk]
TEZLER
1.
Ahmet Akçataş : Çay Yörük ağzı [Local language of Yörüks who live in Çay]. Danışman:
Doç.Dr. Gürer Gülsevin . Afyon Kocatepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · ·
Yüksek Lisans. 1996. 202y. [yöktm]
2.
Ahmet Baştan : Türk göçebeliği ve Trabzon yaylacılığı • 2002 • 167 sayfa. Danışman: Prof.Dr.
Mustafa Erkal Yüksek Lisans Türkçe . [yöktm- ist.üniv.merkez kit.]
3.
Akın Özcan : Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel grupların etkileşimi (Elazığ Cumhuriyet
mahallesi örneği) • 2003 • 111 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Y. Cemalettin Çopuroğlu Yüksek
Lisans Türkçe. [yöktm]
4.
Akif Bilge Çelik: Fırka-i islâhiye [Firka-i islâhiye]. Danışman: Prof. Dr. Ahmet Eyicil .
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Tarih Bölümü · Tarih
Anabilim Dalı · Yüksek Lisans. 2008. 211y. [yöktm]
5.
Ali Göçer: Aladağ (Karaevli, Karakoyunlu, Horzum, Müsürler, Honamlı, Karakeçili, Sarıkeçili,
Keşefli...) yörüklerinin dil, folklor ve halk edebiyatı • 1999 • 336. sayfa. Danışman: Dr.
Namık Aslan Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm]
6.
Ayşegül Hüseyniklioğlu : Karaman Beylerbeyliği’nde konar-göçer nüfus (1500–1522)
[Nomadic population in the Karaman Province (1500–1522)] . Danışman: Prof. Dr. Orhan
Kılıç . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Tarih Bölümü · Tarih
Anabilim Dalı · Doktora. 2008. 574y. [yöktm]
7.
Baykan Sezer: Doğu'da yerleşik ve göçebe toplumların sosyolojik özellikleri üzerine bir
deneme / Baykan Sezen.-- (t.y.). 184 y.; 31 cm. Tez(Doktora)... Sosyoloji Bölümü.
[ist.üniv.ed.fak.kit.]
8.
Burcu Arıcı: Yörükler. Danışman: Y.Doç.Dr. Memduh Kuzay . Mersin Üniversitesi · Sosyal
Bilimler Enstitüsü · · · Yüksek lisans. 1996. 47y. [yöktm]
9.
Bülent Doğan : Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan yarı göçebelerde sosyal yapı özellikleri •
1987 • 0063 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Mustafa E. Erkal Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm]
10. Celal Erdönmez: Osmanlı İmparatorluğu`nun iskan siyaseti ve konar-göçer aşiretlerin
yerleştirilmesi (1840-1876) • 1995 • 107 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Nedim İpek Yüksek
Lisans Türkçe. [yöktm]
11. Celâl Erdönmez: Şer'iyye sicillerine göre Kıbrıs'ta toplum yapısı (1839-1856) • 2004 • 249
sayfa. Danışman: Prof.Dr. Bayram Kodaman Doktora Türkçe. [yöktm]
12. Dizadji, Ali Mahmoudi : Göçebe hayat. -- [y.y. : y.y.], 1973. (İstanbul : Mayataş Matbaacılık
ve Neşriyat). 15 s. ; 20 cm. Bu eser İ. Ü. Edebiyat Fakültesi’de yapılan “Dest-i-Mışan
bölgesinde göçebe hayat” adlı doktora tezinin 98-114. sayfaları arasıdır. [isamk/isamk]
13. Dizadji, Ali Mahmudi : Deşt-i Nisan bölgesinde göçebe hayat / Ali Mahmudi Dizadji.-- (t.y).
193; 129cm. Tez(Doktora)-- 1. GÖÇEBELER. 2. İRAN. [ist. Üniv. ed.fak. kitaplığı]
50
14. Dilek Demir: Danişmendli sahasındaki konar-göçerler ve faaliyetleri (XI.-XV. yy.) • 2003 • 64
sayfa. Danışman: Prof.Dr. Yavuz Ercan Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm]
15. Erdal Aksoy : Yörük ve Türkmenlerin sosyo-kültürel yapısı (Kırıkkkale Karakeçili Aşireti örneği)
[The Socio-cultural structure of Yörük and Turcomans (Kırıkkale Karakeçili Clan sample)] .
Danışman: Prof.Dr. Cihat Özönder. Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · ·
Doktora. 2001. 274y. [yöktm]
16. Erol Öztürk : Silifke ve Mut`taki Sarıkeçili ve Bahşiş yörükleri ağzı [The Dialect of Sarıkeçili and
Bahşiş yuruks in Silifke and Mut] . Danışman: Prof.Dr. Leyla Karahan . Selçuk Üniversitesi ·
Sosyal Bilimler Enstitüsü · · · Doktora. 2001. 509y. [yöktm]
17. Fedai Ateş: Maraş bölgesinde Türkmenler. (19. ve 20. yüzyıllar) [Turkmens ın the Maras region
(19th and 20th centuries)] . Danışman: Doç. Dr. İlyas Gökhan. Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Tarih Bölümü · Tarih Anabilim Dalı · Yüksek
lisans. 2010. 116y. [yöktm]
18. Ferhan Meraki : Safranbolu, Yörük Köyü geleneksel konut dokusunun korunması ve
sağlıklaştırmasına yönelik bir öneri [A Proposal regarding of conservation and rehabilitation
of the traditional building texture of Yörük Village, bounded to Safranbolu] . Danışman:
Doç.Dr. Can Mehmet Hersek .Gazi Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü · · · Yüksek Lisans.
Türkçe. 2001. 85y. [yöktm]
19. Giray, Hasan Fehmi : Büyük Menderes-Kumalar yöresi göçebe hayvancılık faaliyetleri. / Hasan
Fehmi Giray.—1967. 26 y.; 30 cm . Tez. ( Bitirme )-- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Enstütüsü. [ist.üniv. ed. Fak. Kitaplığı]
20. Gizem Koçak: Yerleşik ve göçer yörükler arasındaki yapısal farklılıkların karşılaştırılması:
Sarıkeçililer örneği • 2006 • 105 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Oya Beklan Çetin Yüksek
Lisans. [yöktm]
21. Hale Bozalan : Bergama merkez ilçe ve köylerinde yaşayan yörüklerin ağız incelemesi [Accents
of yoruks who live in city centres and villages of İzmir Bergama] . Danışman: Yrd. Doç. Dr.
Fatma Sibel Bayraktar . Trakya Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Türk Edebiyatı
Bölümü · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı · Yüksek Lisans. 2008. 229y. [yöktm]
22. Hilmi Dulkadir: Toros Sarıkeçililerinde göçer hayat ve bu hayatın etrafında teşekkül eden
folklor, halk edebiyatı ve etnografya • 1993 • 0160 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Tuncer
Gülensoy Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm]
23. Hüseyin Kahraman Mutlu
: Balıkesir ili ağızları (İnceleme-metinler-sözlük) [Dialects of
Balikesir (Analysis-texts-vocabulary)] . Danışman: Prof. Dr. Leyla Karahan . Gazi Üniversitesi
· Sosyal Bilimler Enstitüsü · Türk Edebiyatı Bölümü · Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ·
Doktora. 2008. 762y. [yöktm]
24. Hüseyin Topkaraoğlu : Serik ve çevresinde yaşayan yörüklerde, adet ve inanışlar [The Practices
and beliefs of Yörük`s who lives in Serik its surraundings] . Danışman: Y.Doç.Dr. İskender
Oymak . ırat Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
· Yüksek Lisans. 2001. 81y. [yöktm]
25. İbrahim Bakır : Batı Toroslarda göçerlerin yerleşme ve mekan sorunlarının çözümü üzerine bir
deneme • 1995 • 187 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ahmet Alkan Doktora Türkçe . [yöktm]
26. İzzet Tekkaya: Bozkır Göçebeleri ve eski ipek yolu / İzzet Tekkaya.—1972. 21 y.; 30 cm. Tez
( Bitirme ) --- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
[ist.üniv.ed.fak.kitaplığı]
51
27. Jae Hyun Paik : Bozkır kültürü ile Türk ve Kore kültürü arasındaki münasebetler [The Cultural
relationship between Turks and Koreans: An examination of nomadic culture]. Danışman:
Prof.Dr. İzgi Oskan .Hacettepe Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · · Doktora. 1996.
133y. [yöktm]
28. Konukçu, Enver : Bolu bölgesi Türk kabileleri ve onlarda göçebe an'aneleri gelenek hayatı /
Enver Konukçu.—1966. 55 y.; 30 cm. Tez ( Bitirme )--- İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü. [ist.üniv.ede.fak.kitaplığı]
29. Mehmet Mustafa Doğan : Kırıkhan-Islahiye yöresi yörüklerinde sosyal, kültürel ve ekonomik
yapı • 1999 • 113 sayfa. Danışman: Doç.Dr. Y. Cemalettin Çopuroğlu Yüksek Lisans Türkçe.
[yöktm]
30. Nasir Seyfosadati : İran'da göçebe topluluklar ve aşiretler ve onların iskanları / Nasir
Seyfosadati.—1975. 38 y.; 30 cm. Tez (Bitirme)... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü. [ist.üniv.ed.fak.kitaplığı]
31. Mustafa Genç : Silifke Türkmenlerinde dokuma ve boyama özellikleri [Silifke Turkomans
weaving and dyeing ascept] .Danışman: Y.Doç.Dr. Recep Karadağ . Marmara Üniversitesi ·
Güzel Sanatlar Enstitüsü · Yüksek Lisans. 2003. 194y. [yöktm]
32. Niry, Naser Sibosadaty : İran Kirman Eyaleti’nde yaşayan göçebe toplulukların örf ve adetleri
üzerine bir inceleme. --1981. 128 y. ; 32 cm. Tez (Doktora).--İsatanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü. Tez danışmanı: Prof. Dr. Cahit Tanyol. [isamk/isamk]
33. Nuran Yavuz : Bir kentsel etnografya denemesi: İstanbul`dan göçerlik anlatıları • 2001 • 284
sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ayşe Durakbaşa Yüksek Lisans Türkçe . [yöktm]
34. Oya San : Demir Çağ ve Demir Çağ öncesinde Anadolu`da göçebelik ve göçebe sanatı • 1998
• 225 sayfa. Danışman: Prof.Dr. Altan Çilingiroğlu Doktora Türkçe . [yöktm]
35. Özsoy, Hasan : İstiladan önce kır göçeleciliği. / Hasan Özsoy.—1972. ; 30 cm. Tez (Bitirme)...
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. [ist.üniv.ed.fak.kitaplığı]
36. Sema Altunan: XVI. ve XVII. yüzyıllarda Rumeli yürükleri ve Naldöken yürük grubu [Rumelian
nomads and Naldöken nomad group in sixteenth century and seventeenth century] .
Danışman: Doç.Dr. Halime Doğru . Anadolu Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Tarih
Anabilim Dalı · Doktora. 1999. 166y. [yöktm]
37. Seyithan Turan : Göçebelikten yerleşik hayata geçişte bir örnek olay: Beritan Aşireti • 2001 •
137 sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Esra Burcu Yüksek Lisans Türkçe . [yöktm]
38. Süha Nural: Cumhuriyet'in ilk yıllarında Silifke [Silifke in early years of republic] . Danışman:
Y.Doç.Dr. İbrahim Öztürk . Niğde Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · Tarih Anabilim
Dalı · Yüksek Lisans. Türkçe. 2007. 127y. [yöktm]
39. Süleyman Bingöl : Jean-Poul Roux'nun eserlerinde Türk gelenek ve görenekleri • 1997 • 145
sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ziyat Akkoyunlu Yüksek Lisans Türkçe . [yöktm]
40. Şakir Meraki : Karabük ili Safranbolu ilçesi Yörük Köyü Kaymakçıoğlu (Kaymakçıgil) Konağı
restorasyon önerisi [Restoration project of the Kaymakçıoğlu (Kaymakçıgil) Konak'ın Yörük
Köyü, Safranbolu, Karabük] . Danışman: Doç.Dr. Can Mehmet Hersek . Gazi Üniversitesi ·
Fen Bilimleri Enstitüsü · Yüksek Lisans. 1999. 280y. [yöktm]
41. Şakir Turan : XIII. yüzyılda Orta ve Doğu Anadolu'dan Batı Anadolu'ya göçler [The migrations
from Middle Anatolia and East Anatolia to West Anatolia in the XIII th century] . Danışman:
Prof. Dr. Mikail Bayram .Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · Tarih
Bölümü · Tarih Anabilim Dalı · Doktora. 2009. 227y. [yöktm]
52
42. Şekure Şebnem Harmandar : Ayvacık ve Ezine`de yörük folkloru ve saha çalışması [Yuruk's
folklore in Ayvacık and Ezine]. Danışman: Y.Doç.Dr. Bekir Sami Özsoy . Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · · Yüksek Lisans. 2000. 229y. [yöktm]
43. Ülgen Bekişoğlu
: Safranbolu Yörük Köyü tarihi çevresinin peyzaj planlaması [Historical
landscape planning of Safranbolu Yörük Village] . Danışman: Prof.Dr. Oğuz Yılmaz . Ankara
Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü · · Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı · Yüksek Lisans.
2002. 134y. [yöktm]
44. Yakup Sezgin: Bitlis ilinde göçer ailelerin küçükbaş hayvancılık faaliyetleri • 2006 • 38 sayfa.
Danışman: Doç.Dr. Turğut Aygün Yüksek Lisans Türkçe. [yöktm]
45. Yıldırım, Yavuz : İbn Haldun’un bedavet teorisi. --1998. III, 243 s. ; 29 cm. Tez (Doktora).-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam
Tarihi Bilim Dalı. Tez danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda. [isamk/isamk]
53
ATLAS DERGİSİNDE YAYINLANAN KONU HAKKINDAKİ YAZILAR
Atlas'ın Yeni Projesi: Kayıp Masallar. Atlas, sayı: 180, 03.2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/others/06762/
Aydemir, Güneşin: İlk Yoğurt. Atlas, sayı: 159, Haziran 2006.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/din/02283/index.php
Aydemir, Güneşin: Yoğurt geleneği: İlk yoğurt. Atlas, n159, 06.2006.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/din/02283/index.php
Buluşma.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/atlasdan/panorama/00206/i
ndex.php
Bulut, Faik: Şanlıurfa-Diyarbakır. Döngüsel hayatlar: Karacadağ Kürtleri. Atlas, n154, 01.2006.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/din/02689/index.php
Erkan, Yusuf: Duygulu boğazlar. Atlas, n182, 05.2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/atlasdan/muzikatlas/07409/index.php
Hareket etmezsen fotoğraf olmaz'. Atlas,
http://www.kesfetmekicinbak.com/foto_atlas/sirlar/analog/02544/index.php
İnce, Çağlar: Sarıkeçililere sadakat: Bitmeyen yürüyüş. Atlas Temmuz 2008,sayı 184
http://www.kesfetmekicinbak.com/fotograf/kultur/07793/index.php
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/07685/index.php?crrpgdv=1
Kayıp masallar: Sarıkeçililer Yürümeli. Atlas, Nisan 2008, sayı 181.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/others/07070/index.
php
Kayıp Masalların Peşinde. Atlas, 09.2009.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/kayip_masallar/08905/index.php
"Kayıp Masalar"ın izinde. Atlas, 5.9.2009. http://www.bugday.org/article.php?ID=3359
Kervan Yola Dizildi. Atlas Haziran 2008, sayı 183.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/07665/inde
x.php
Kültür ve Tarihin 15 Yılı. Atlas 15yıl özel sayısı,sayı 170.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/others/04445/index.
php
Neyişçi, Tuncay : Günah keçileri. Atlas, n184, 07.2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/07794/index.php
Okurlar Yörük şenliğinde. Atlas, n198, 09.2009.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/08949/index.php
Sakatoğlu, Selçuk: Toroslar'ın Son Göçerleri Sarıkeçililer. Fotoğraflar: Ayaz F. Pınar. Atlas, Şubat 1999,
sayı 71.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/din/07139/index.ph
p
54
Sarıkeçili Yörüklerinin Keçi Yasağı Çilesi. (Kaynak: İhlas Haber Ajansı , 10.11.2009).
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/09188/inde
x.php
Sarıkeçililer Ne İstiyor Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran, 12-13
Nisan 2008'de düzenlenen '2. Göç Kervanı Şöleni'nin açılış konuşmasını yaptı. Savran'ın konuşmasının
tam metnini Atlas okurlarınla da paylaşmak istedik.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/07167/inde
x.php
Sarıkeçililer yürümeli.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/forum.app/list.php?f=2890&collapse=0
Sarıkeçililer, Sarı Evlere!
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/07168/inde
x.php
Sarıkeçililer: Göç şenliğine davet. Atlas, n197, 08.2009.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/08789/index.php
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/08789/inde
x.php
Sarıkeçililer'in 'En Hızlı' Göçü Bitti. 11.6.2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/07525/
Su Boşa Akmaz. Atlas, Şubat 2010, sayı 203.
http://www.kesfetmekicinbak.com/doga/09759/index.php
Şenliğe çağrı [8-9 Mayıs 2010]. http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/09710/index.php
Tahtacılar: Ormanın müziği. Atlas, Sayı: 168, 03.2007.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/atlasdan/muzikatlas/04144
/index.php
Thousand-year trek of Sarıkeçililer ends.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/gundem/07153/index.php
Video Haber: 2. Göç Kervanı Şöleni. http://www.kesfetmekicinbak.com/kultur/sarikecili/07219/
Yörükler çadır kuracak yer bulamıyor. (Hürriyet'ten).
http://www.kesfetmekicinbak.com/gundem/01269/index.php
Yüksek, Özcan : "Göçebe toplumun tarih bilinci Hasankeyf'i yok etmeye yetiyor". Referans Gazetesi, 5
Ağustos 2006. http://www.kesfetmekicinbak.com/atlasdan/editorden/02408/index.php
Yüksek, Özcan : "Kaybedilen Dünya". Atlas, Nisan 2010, sayı 205.
http://www.kesfetmekicinbak.com/editorun_notu/09686/index.php
Yüksek, Özcan : "Türklerin ve Keçilerin Özgürlük Yürüyüşü". Referans Gazetesi, 19.04.2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/07183/inde
x.php
Yüksek, Özcan : Sarıkeçililer, Sarı Evlere! Referans Gazetesi, 05.04.2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/atlasdan/editorden/07130/i
ndex.php
55
Yüksek, Özcan: Thousand-year trek of Sarıkeçililer ends.Turkish Daily News, April 10, 2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/07151/inde
x.php
Yüksek, Özcan: "Na'viler^".Atlas Mart 2009, sayı 204.
http://www.kesfetmekicinbak.com/editorun_notu/09524/index.php
Yüksek, Özcan: Elif ve Yazmina.Atlas, sayı: 182, Mayıs 2008.
http://www.kesfetmekicinbak.com/editorun_notu/07265/index.php
Yürümeye Davet. 6.4.2009.
http://www.kesfetmekicinbak.com/apps/search.app/redirect.php?tmdir=/kultur/sarikecili/08528/inde
x.php
56
TÜRKLERİN GÖÇLERİNE İLİŞKİN BAZI KAYNAKLAR
Koca, Salim: Türklerin Göçleri ve Yayılmaları. Türkler, cilt: 1. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002.
[s.651-663]
Aytbayev, Abdülhalık : “İlk Orta Asya Sakinlerinin Göç Süreçleri”. Türkler, cilt: 1. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları, 2002. [s.664-671]
Ligeti, Lajos: “Bilinmeyen İç-Asya”. Türkler, cilt: 1. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. [s.672-683]
Ahmetbeyoğlu, Ali: “Türkistan'dan (Orta Asya) Doğu Avrupa'ya Yapılan Türk Göçleri”. Türkler, cilt: 2.
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. [s.522-529]
Halaçoğlu, Ahmet: “Balkanlar'dan Anadolu'ya Yönelik Göçler”. Türkler, cilt: 13. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları, 2002. [s.887-895].
Ocaklı, Arzu Kılınç: “XIX. Yüzyılda İdil-Ural Bölgesinden Anadolu'ya Göçler”. Türkler, cilt: 13. Ankara:
Yeni Türkiye Yayınları, 2002. [s.896-906]
57
GÖÇEBELİK KAYNAKÇALARI (1975-2000)
1.
Pastoral nomads and development : a select annotated bibliography with special reference to
the Sahel, with an analytical introduction in English and French = Les pasteurs nomades face
au d veloppement : une bibliographie s lectionn e et annot e se rapportant particuli rement
au Sahel, avec une introduction analytique en anglais et en français. by Clare Oxby. Book :
International government publication. Language: English . Publisher: London : International
African Institute, 1975. 35s. [www.worldcat.org/loc.gov]
2.
Some aspects of nomadism in the Sudan / Abdel Ghaffar M. Ahmed, ed. by Abdel Ghaffar M
Ahmed; Book. Language: English. Publisher: Khartoum, Sudan: Sudan National Population
Committee, 1976. [www.worldcat.org/
3.
Étude pr liminaire sur l' ducation des nomades : suivie d'une bibliographie. by Mamadou
Alpha Diallo. Book : International government publication. Language: French . Publisher: Paris
: Unesco, 1979. [www.worldcat.org/
4.
The socio-economic aspects of pastoralism and livestock development in eastern and southern
Africa : an annotated bibliography. by Peter D Little. Book. Language: English. Publisher:
[Madison, Wis. : Land Tenure Center, 1980]. [www.worldcat.org/
5.
Pastoralist : [a bibliography]. by Institute for Development Anthropology (Binghamton, N.Y.);
Book : Manuscript Archival Material. Language: English. Publisher: [198?]. [www.worldcat.org/
6.
The Bedouin of Sinai. by William Young; George Ngugi. Book. Language: English . Publisher:
Los Angeles : School of Architecture and Urban Planning, University of California, Los Angeles,
[198-?]. [www.worldcat.org/
7.
Nutrition and health in pastoral and agro-pastoral populations in Africa : a partially annotated
bibliography with index . by Claire Schofield; K Hilderbrand; M Martin. Book : Manuscript
Archival Material. Language: English. Publisher: 1981. [www.worldcat.org/
8.
Early Eurasian Nomads - Early Eurasian Nomads - Bibliography by ... In: Journal of Asian
Studies (Ann Arbor), 41, 1, 1981, pp. 45-61 ... Franke O.: Beiträge aus chinesischen Quellen
zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentralasiens. ... Sima Qian - Watson B.: Records of
the grand historian of China. ... http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/nomads/n09.htm .
[www.worldcat.org/
9.
Nomadism and pastoralism in Africa : a bibliography. by Davis Bullwinkle. Article. Language:
English Publication: Current bibliography on African affairs. 13 (3) 1980-1981, pages 303315. [www.worldcat.org/
10. Labelle Prussin's bibliographic material on African nomads : September 1986. by Labelle
Prussin. Book. Language: English. Publisher: [1986]. [www.worldcat.org/
11. Man bi va ma khiz-i ash yir-i r n. by Iran. Dab rkh nah-i Sh r -yi- l -i Ash yir-i r n.;
D nishg h-i Tihr n. Mu assasah- i Mut la t va Tahq q t-i Ijtim .; Book : National
government publication. Language: Persian. Publisher: [Tehran] : Intish r t-i Ash yir :
Nukhustvaz r , Dab rkh nah-i Sh r -yi- l -i ash yir-i r n, 1366 [1988]. [www.worldcat.org/
12. Select bibliography on pastoralism with a focus on arid lands. by Thomas Kerlin Park. Book :
Manuscript Archival Material. Language: English. Publisher: [1989].
[www.worldcat.org/
13. Kit bn mah-yi pizh hish h -yi dihq n . by Markaz-i Asn d va Pizh hish h -yi r n (Paris,
France); Book. Language: Persian. Publisher: ‫ هاىپ ژوهش و ا س ناد مرك ز‬،‫[ اي ران ى‬Paris] : Markaz, 1989.
[www.worldcat.org/
58
14. Providing services for nomadic people : a review of the literature and annotated bibliography.
by Jeremy Swift; Camilla Toulmin; Sheila Chatting. Book : International government publication.
Language: English. Publisher: New York, N.Y., USA : UNICEF, ©1990 [www.worldcat.org/
15. Nomadismus : bibliographie. by Fred Scholz; Book. Language: German. Publisher: Berlin : Das
Arabische Buch, 1992. x+552S. ISBN: 3-86093-014-1. [www.worldcat.org/loc.gov]
16. Early Eurasian Nomads - Bibliography by Markus Mode. Tshlenova N. L.: O posdnej date
karasukskich bronz v Mongolii, Gornom Altae, Zabajkal'e i Ordose. In: Peterburgskij
archeologitsheskij vestnik (S.-Peterburg), 4, 1993, pp. 31-72. www.orientarch.unihalle.de/ca/nomads/nomads.htm
17. Frühe Reıternomaden Der Eurasıschen Steppen. Bibliographische Notizen mit Ausblick auf die
früh- und hochmittelalterliche Zeit und Angaben zur Geschichte der Forschung.
Zusammengestellt für Studienzwecke von Markus Mode / Early Nomads Of The Eurasıan
Steppes. Bibliographic notes, including an outlook on mediaeval times and some references to
the history of research. With an INDEX and a PREFACE in English. Compiled for educational
purposes by Markus Mode. All rights by Markus Mode (© 1998). This document may be used
freely but exclusively for scientific and educational purposes. In case of digital or printed
reproduction - also in parts - the author should be cited. No commercial use, please! Any
comments are welcome at [email protected] (postal address: Prof. Dr. Markus
Mode, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Orientalische Archäologie, D06099 Halle-Saale, Germany). April 1998. Revised June 1998. Frames version Feb 2000 (no
alterations of contents). http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/nomads/nomads.htm .
18. Mode, Markus : Bibliyografya: Avrasya Bozkırlarında Erken Dönem Atlı Göçebeler – I. Türklük
Araştırmaları Dergisi (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), 12 (2002) (Özel Sayı, Prof.
Dr. Coşkun Alptekin'e Armağan: Osmanlı Öncesi Batı Asya'da Türk Varlığı), 357-428.
19. The relation between the state and Iranian nomads in documents of the late 19th and early
20th centuries: list of documents. by Esther Ohanecian; Martin-Luther-Universit t HalleWittenberg. Orientwissenschaftliches Zentrum. Book. Language: English . Publisher: Halle :
Orientwissenschaftliches Zentrum, 2005. [www.worldcat.org/
20. Voennoe delo kochevykh narodov Evrazii : bibliograficheski ukazatel (1887-2006 gg.) 1.
Военное дело кочевых народов Евразии : библиографический указатель (1887-2006 гг.) /
by V V Gorbunov; A A Tishkin; Tat iana Borisovna Ukhnaleva; Alta ski gosudarstvenny
universitet. Kafedra arkheologii, tnografii i istochnikovedeniia. Nauchnaia biblioteka.; Book.
Language: Russian . Publisher: зд-во лтайского гос. университета, Barnaul : Izd-vo
Alta skogo gos. universiteta, 2006. [worldcat.org/
59

Benzer belgeler