Barnabas İncili Barnabas Kıbrıs`ta doğmuş bir Yahudi olup, asıl ismi

Transkript

Barnabas İncili Barnabas Kıbrıs`ta doğmuş bir Yahudi olup, asıl ismi
Barnabas İncili
Barnabas Kıbrıs’ta doğmuş bir Yahudi olup, asıl ismi Yusuf (Joseph) idi. Kendisi, İsa
(as)’a inanların başında gelmekte ve havarilerin arasında büyük bir mevkii
bulunmaktadır. Kendisine verilen Barnabas lakabı “nasihat verici, iyiliğe teşvik edici,
teselli oğlu” manasına gelmektedir.
Barnabas, İsa (as)’dan duyduğu ve öğrendiği hususları değiştirme yapmadan
kaydetmiştir. Bu yazdığı İncil, Hıristiyanlığın ilk üç yüz senesinde diğer İnciller ile
birlikte elden ele dolaşmış ve okunmuştur. 325 senesine kadar İskenderiye kiliseleri
tarafından Kanonik İncil kabul ediliyordu. 325 senesinde İznik (Nicene) Ruhani
Meclisi, İbranice yazılı bütün İncillerin ortadan kaldırılmasına karar verince, Barnabas
İncili de yok edilmiştir. Çünkü dört İncil’in dışında İncil okuyan ve bulunduranların
öldürüleceğine dair emir çıkarılmıştır.
Barnabas İncili’nden bazı kısımlar:
İncil’in 70. babında: “İsa kendisine sen Allah’ın oğlusun, diyen Petrus’a çok kızdı.
Onu azarladı. Ona:
- Defol benden uzaklaş. Sen şeytansın ve bana fenalık yapmak istiyorsun, dedi.
Ondan sonra havarilerine dönerek:
- Bana böyle söyleyenlere yazıklar olsun! Çünkü Allah bana bunlara lanet etmek
emrini verdi, dedi.”
71. babında: “Ben kimsenin günahını affedemem. Ancak Allah günahları affeder.”
72. babında ise: “Ben bu dünyaya Cenab-ı Hakk’ın dünyaya selamet getirecek olan
Resul’ün yolunu hazırlamak için geldim. Fakat sizler dikkat ediniz! O gelinceye kadar
sakın aldatılmayasınız. Çünkü benim sözlerimi alıp, benim İncil’imi bozacak bir çok
yalancı peygamber zuhur edecektir, dedi.”
96. babında: “Ruhumun huzurunda bulunduğu Allah Hayy’dır. Allah-u Teala, babamız
İbrahime, seninneslinden bütün insanları nimetlendireceğim, diye vad etmiş ise de, O
Mesih (Resul) ben değilim. Allah-u Teala beni dünyadan çekip aldığı zaman, şeytan
herkesi benim Allah veya Allah’ın oğlu olduğuma inandırcak…”
97. babında: “Söylediğin Mesih’in ismi nedir ve O’nun gelişinin alametleri nelerdir?
diye soran kahine İsa şöyle dedi:
- Mesih’in (Resul’ün) adı hayran olmaya değer güzelliktedir. Allah-u Teala O’nun
ruhunu yarattığı zaman, O’na bu ismi verdi ve O’nu semavi ihtişamı içine koydu ve;
bekle ey Ahmed! Senin hatırın için ben Cennet’i, dünyayı ve bir çok mahluku
yaratacağım. Bunları sana hediye ediyorum. Sana kıymet veren bende kıymet
bulacak. Sana lanet eden (küfreden), tarafımdan lanet olunacaktır. Ben seni
dünyaya, benim kurtarıcı Resul’üm olarak göndereceğim. Senin sözün sırf hakikat
olacaktır. Yer ve gök ortadan kalkabilir. Fakat senin imanın daima sonsuz olacaktır,
dedi. O’nun mukaddes ismi Ahmed’dir. Bunun üzerine İsa’nın etrafında toplanmış
olan halk, seslerini yükselterek ‘Ey Ahmed! Dünyayı kurtarmak için çabuk gel!’ diye
bağırdılar.
128. babında: “Kardeşlerim! Ben topraktan yaratılmış bir insanım. Sizin gibi toprak
üzerinde yürüyorum. Günahlarınızı bilin ve tövbe edin. Kardeşlerim, şeytan Romalı
askerlerin yardımı ile, size benim Allah olduğumu söyleyerek sizi aldatacak. Onların,
sahte ve yalancı ilahlara kulluk ederek Allah’ın lanetine uğrayacaklarını görerek,
onlara inanmayınız.”
136. babında: Cehennem hakkında izahat verildikten sonra, Muhammed
Aleyhisselam’ın kendi ümmetini Cehennem’den nasıl kurtaracağı anlatılmaktadır.
163. babında: “Havarilerin, geleceğini söylediğin zat kim olacak, sualine karşı İsa (as)
kalbinin tüm sevinci ile:
- O’nun ismi Ahmed’dir. O geldiği zaman uzun müddet yağmasa bile toprakta meyve
ağaçları yetişecektir. O’nun getirdiği, Allah’ın rahmeti sayesinde insanlar O2nun
zamanında iyi şeyler yapmak fırsatını bulacaklar. Allah’ın rahmeti insanlar üzerine
yağmur gibi yağacaktır, dedi.”
İsa (as)’mın son günleri hakkında Barnabas İncili şu malumatı vermektedir:
(Bab 215-222) “Roma askerleri İsa(as)’mı yakalamak için evden içeri girdikleri
zaman, dört büyük melek Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail Allah-u Teala’nın emri ile
O’nu kucaklayıp pencereden çıkararak göğe kaldırdılar. Romalı askerler kendilerine
kılavuzluk eden Yahuda’yı (Judas), sen İsa’sın, diye yakaladılar.”
GÖRÜLÜYOR Kİ, BARNABAS İNCİLİ SON PEYGAMBER MUHAMMED
ALEYHİSSELAMIN GELECEĞİNİ, O’NDAN 600 VEYA 1000 SENE EVVEL
BİLDİRMEKTEDİR. ALLAH-U TEALA’NIN BİR OLDUĞUNDAN BAHSETMEKTE
VE TESLİS (BABA, OĞUL VE RUH-ÜL KUDÜS)’İ YALANLAMAKTADIR.

Benzer belgeler

Resimli erotik İnciller?

Resimli erotik İnciller? Halbuki ellerindeki bozuk incillerde de bu tür, erotik yaklaşımlar yasaklanıyor. Mesela Matta İncilinde, zina yasak olduğu gibi, zinaya sebep olan kadına da şehvetle bakmanın yasak olduğu yazılıdır...

Detaylı