12 - Castorama

Yorumlar

Transkript

12 - Castorama
KHK-NBJ 20150902
01
06
[03]
[01]
x2
10
[08]
H
[15]
Soron
A
[03] x 2
[01] x 2
[11] x 6
[12] x 12
[13] x 6
[14] x 3
A
A
A
H
[06] x 1
[11]
[12]
E
E
[11] x 5
E
E
[13]
[15]
[12] x 10
[12]
[14]
[12] x 8
[11]
[12]
E
[15] x 1
[13] x 5
x2
[11] x 6
FSF1384 Version 3 - 2015
[05] x 2
[06]
[15] x 1
B
B
B
[12] x 12
[13] x 6
[02] x 1
[15] x 1
[14] x 3
[11] x 5
[11] [12]
[12]
[14]
C
[04] x 1
F
[15]
[11]
[12]
F
11
[02]
[12]
[14]
[13]
[15] x 1
[10] x 1
C
[12] x 20
[13] x 10
[14] x 3
[15] x 1
[11]
[12]
C
[15]
[10]
[14] x 3
C
C
[11] x 10
F
[13] x 5
C
[12][11]
[15]
F
[12] x 10
x2
[02] x 2
[14] [12]
F
03
[03] x 2
[13]
07
B
[15]
[02] x 3
[14] x 1
[12]
[14]
[15] x 1
[05]
[01] x 3
H
[13] x 4
[14] x 3
02
H
[11] x 4
E
08
[16]
[18]
[02]
[05] x 2
[06] x 1
[07] x 1
[08] x 1
04
[09] x 1
[10] x 1
[11] x 43
(M6 x 75mm)
[12]
[14]
[13]
[16]
[16] x 2
[17]
x2
[18] x 1
[12] x 86
(M6)
[16] x 2
[13] x 43
(M6)
[14] x 3
(M6)
[15] x 3
(M6)
12
[17] x 2
[16] x 4
09
[17] x 2
[18] x 1
G
05
[07] x 1
G
G
[07]
[08] x 1
[04]
[09]
G
[01] x 1
D
D
[01]
[13] x 3
[12] x 6
[14] x 3
[13]
[15] x 1
FSF1384-Blooma-IM-A2-03.indd 1
G
[09] x 1
[04] x 1
[11] x 3
[15]
D
D
[11]
[12]
[12]
[14]
[11] x 4
[13] x 4
[12] x 8
[14] x 3
[14]
[12]
[12] [11] [15]
[15] x 1
14-9-9
9:23
Getting started...
GB IE
Safety
Pour bien commencer...
FR
Sécurité
Pierwsze kroki…
PL
Bezpiecze stwo
Empezando...…
ES
Seguridad
Ba larken…
TR
Güvenlik
Produit à usage domestique.
Meble przeznaczone do użytku prywatnego.
Para uso exclusivo doméstico.
Sadece ev kullanımı içindir.
Positionnez le produit de manière stable sur une surface
plane.
Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej
powierzchni.
Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una
Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın.
l'utilisez pas.
Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj
go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.
Ne vous mettez pas debout sur le siège.
Nie stawaj na siedzisku.
Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la
estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda
sobre su estado, o su uso.
Ne vous asseyez pas sur l'accoudoir.
Nie siadaj na podłokietnikach.
Do not sit or stand on the tabletop.
Ne vous asseyez pas et ne marchez pas sur la surface du
plateau.
Nie siadaj ani nie stawaj na blacie stołu.
Do not let children play with this product.
Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.
This product must be set up by a competent adult.
For domestic use only.
Periodic structural checks of this product should be
undertaken, do not use if you have any doubts about its
Do not stand on the seat.
Do not sit on the armrest.
Maximum load per seat : 130 kg.
Do not use the glass as a chopping surface; do not strike
the glass with hard or pointed items.
Never place hot or cold items such as drink directly on the
table surface, use a suitable tablemat.
Niniejszy mebel musi zostać zmontowany przez
kompetentną osobę dorosłą.
No permita que los niños jueguen con este producto.
Charge maximale par siège : 130 kg.
Maksymalne obciążenie na siedzisko: 130 kg.
If the glass is chipped or broken, immediately replace
with a tempered glass of the same dimensions (thickness,
width & depth) which conforms to BS6206.
Si la surface vitrée est ébréchée ou cassée, remplacez-la
immédiatement par une nouvelle de la même dimension
(épaisseur, largeur et profondeur).
When moving the table hold the frame tight to prevent the
glass from falling out.
Lorsque vous déplacez la table, tenez le cadre fermement
In more detail...
GB IE
The golden rules for care
FR
Les règles d’or pour l’entretien
Use warm water with a mild detergent and a soft damp
cloth to clean the surface of the product and to remove
any stains or mildew. Wipe dry with a clean cloth.
Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach,
acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners
or solvent-type cleaning solutions on the product.
Do not use a high-pressure washer for cleaning of this
product.
>
product are secure, do not use if you have any doubts
> Always clean and dry thoroughly before storage.
Si el cristal se raja o se rompe, deje de usarlo
inmediatamente y reemplacelo con un cristal templado de
las mismas dimensiones (grosor, ancho y largo).
Przestawiając stół zawsze mocno trzymaj ramę tak, aby
nie dopuścić do wypadnięcia szkła.
cristal se caiga.
Zasady konserwacji
N’utilisez jamais de solvants, de produits à récurer,
d’abrasifs, de javel, d’acides, de détergents puissants,
de détergents chimiques agressifs ou de détergents à
base de solvant sur le produit.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych
myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów,
agresywnych chemicznych środków czyszczących lub
środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do
czyszczenia produktu.
En début de saison
produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne
l’utilisez pas.
At the end of the season
> This product should be stored under cover during
prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and
also during the winter (ideally in a garden shed or
garage).
Jeżeli szklany blat jest wyszczerbiony lub stłuczony,
niezwłocznie wymień go na nowy blat tego samego
rodzaju i o tych samych rozmiarach (grubość, szerokość i
długość).
Wi cej szczegółów...
ES
cualquier tipo de mancha o moho, utilice agua caliente
con un detergente suave y un trapo húmedo y suave.
Séquelo con un paño limpio.
Nunca utilice disolventes, estropajos, productos
abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores
químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo
disolvente con este producto.
No utilice un limpiador a presión para limpiar este
producto.
Para limpiar la tela, por favor remítase a las
instrucciones detalladas en la etiqueta cosida a la
misma.
Informacje na temat czyszczenia tkaniny znajdują się na
przyszytej metce.
> Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i
En más detalle…
Las reglas de oro para su uso y
mantenimiento
Do czyszczenia produktu nie używaj myjek
wysokociśnieniowych.
Na pocz tku sezonu
Al principio de la temporada
> Revise el producto para asegurárse de que todos los
no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso
del producto.
Nie używaj produktu, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
na temat ich przydatności do użycia.
Na ko cu sezonu
> L’hiver ou en cas d’intempéries prolongées, il est
recommandé de ranger ce produit dans un garage ou
une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas.
> Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger.
> Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem
podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest
jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych
warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska
temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej
przechowywać w schowku lub w garażu).
> Zawsze wyczyść i osusz produky przed
przechowywaniem.
Oturak başına maksimum yük : 130 kg.
Cam yüzeyini et vb. kıyma yüzeyi olarak kullanmayın;
Cam yüzeyine sert veya sivri uçlu nesnelerle vurmayın.
cristal con objetos duros o punzantes.
Nunca coloque directamente artículos fríos o calientes,
como por ejemplo bebidas, encima de la mesa, utilice un
salvamanteles adecuado.
Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i wilgotnej
szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu
usunięcia plam lub pleśni. Wytrzyj do sucha czystą
szmatką.
Pour procéder au nettoyage du tissu, veuillez vous
référer à l’étiquette cousue à l’intérieur.
>
PL
Bu mobilya uzman bir yetişkin tarafından kurulmalıdır.
Carga máxima por asiento : 130 kg.
Nigdy nie umieszczaj gorących lub zimnych przedmiotów
takich jak napoje na powierzchni stołu, używaj
odpowiedniej podkładki.
Pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache
ou moisissure, utilisez un mélange d’eau chaude et de
détergent doux sur un chiffon humide. Séchez à l’aide
d’un chiffon propre.
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce
produit.
Please refer to the sewn in label for fabric care
instructions.
At the beginning of the season
Et dans le détail...
www.diy.com
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Estos muebles debe montarlos un adulto competente.
Szklany blat stołu nie może być wykorzystywany jako
powierzchnia do krojenia. Nie uderzaj w szklany blat stołu
ostrymi lub spiczastymi przedmiotami.
A monter soi même.
SO53 3LE United Kingdom
Masa üzerine yüzeylere oturmayın veya çıkmayın.
Ce produit doit être monté par un adulte compétent.
FR
> Siempre limpie y seque a fondo el producto antes de
almacenarlo.
Castorama France
C.S. 50101 Templemars
İçecek gibi sıcak veya soğuk nesneleri asla masa
yüzeyine doğrudan yerleştirmeyin, uygun bir altlık kullanın.
59637 Wattignies CEDEX
Cam yontulmuş veya kırılmışsa, derhal aynı boyutlarda
(kalınlık, genişlik ve derinlik) ve tipte yeni bir cam takın.
www.castorama.fr
Masayı taşırken camın düşmemesi için çerçeveden sıkıca
tutun.
Bu ürünün bağlanti veya montaji tüketiciye aittir. Montaj
hizmeti veya bu ad altinda alinan montaj bedeli ürünün
satiş bedeline dahil değildir.
TR
Daha detaylı olarak…
Kullanım halindeyken altın kural
Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları
bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı
maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal
temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları
kullanmayın.
Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama
makinesi kullanmayın.
Kumaşın temizlenmesi için lütfen dikili etikete bakın.
Sezon ba larken
> Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli
olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili
şüphe olması durumunda kullanmayın.
ES
08820-El Prat de Llobregat
> Bu ürün, uzun süreli kötü hava şartlarında (yağmur veya
soğuk) ve kış boyunca üzerine örtü örtülerek muhafaza
edilmelidir (ideal olarak bahçedeki bir baraka veya
garajda).
> Muhafaza etmeden önce daima temizleyin ve iyice
kurulayın.
Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10
Sezon biterken
> Este producto debe guardarse bajo cubierto durante
largos periodos de mal tiempo o condiciones
meteorológicas adversas (de frío o lluvia) y también
durante el invierno (preferentemente en un garaje o
trastero).
B&Q plc,
Chandlers Ford, Hants,
Kol dayama yerine oturmayın.
No se siente en el reposa brazos.
mesa.
Ne placez jamais d'éléments chauds ou froids directement
sur la surface de la table.
GB IE
Oturak üzerine çıkmayın.
No se ponga de pie sobre el asiento.
Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci.
N'utilisez pas d'objets durs ou pointus sur la surface
vitrée.
Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli,
amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda
kullanılmamalıdır.
www.bricodepot.es
TR
thalatçı Firma :
KOÇTA YAPI
MARKETLER T C. A. .
Tasdelen Mahallesi
Sırrı Çelik
Bulvarı No: 5
Çekmeköy 34788 / İSTANBUL
www.koctas.com.tr
Réf : 689019
Kod: 622564
IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU
IMPORTANTE - GUARDE ESTA INORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
ÖNEML – BU B LG LER DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: D KKATLE OKUYUN
FSF1384-Blooma-IM-A2-03.indd 2
KHK-IMP PID 81300 C3
Barcode: 5052931400461
14-9-9 ��9:23

Benzer belgeler

Malo X 2 X 2 X 2 X 4

Malo X 2 X 2 X 2 X 4 Para limpiar la superficie del producto y eliminar cualquier tipo de mancha o moho, utilice agua caliente con un detergente suave y un trapo húmedo y suave. Séquelo con un paño limpio.

Detaylı

A120494_SIMBA_BA38_towel stand-cl-im-v3.0-6L-2012

A120494_SIMBA_BA38_towel stand-cl-im-v3.0-6L-2012 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru

Detaylı