40 ıncı Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 40

Transkript

40 ıncı Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı 40
40 ıncı Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
40 ıncı Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Birlik’te Güçlüyüz.
40 ıncı Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı, 29 Mart 2016 Salı günü (bugün) Ankara
31 Mart 2016
ᤀ搀愀
ᤀ搀愀
sona eren SGK ile TEB arasındaki İlaç Alım Protokolü süreci gündemli olarak
gerçekleştirildi.
2. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı
ᤀ渁㄀渀
yapıldığı 23 Şubat 2016
ᤀ搀愀渀
görüşmeler ve gelinen nokta ile ilgili olarak, TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak açılış
konuşmasında bilgi verdi. Arkasından, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Protokol
Komisyonu’nun çalışmalarını Oda başkan ve yöneticileri ile paylaştı.
DOMPDF_ENABLE_REMOTE is set to FALSE
http://teb.org.tr/uploads/baskanlar_3/1.[1].jpg
bu
Verilen bilgiye göre, 23 Şubat tarihli ve Protokol gündemli Başkanlar Danışma Kurulu
Toplantısı’ndan sonra sırasıyla;
- TEB Protokol Komisyonu 02 Mart 2016 tarihinde tekrar toplanmış ve toplantıda yol haritası,
metodu, aşamaları ve materyalleri konusunda ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır.
- SGK yetkililerince 03 Mart 2016 tarihinde bir görüşme talep edilmiş ve gerçekleştirilen bu
görüşmede Birliğimizin ekonomik taleplerinin ve eczacılarımızın büyük sıkıntı yaşadığı cezai maddelerin
taleplerimiz doğrultusunda iyileştirilmesi konusundaki kararlılığı Kuruma aktarılmıştır.
- Bu süreçte Eczacı Milletvekillerimizle birebir görüşmeler yapılmış; detaylı bir bilgi notu hazırlanıp
bilgilerine sunulmuştur.
- 04 Mart 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu
ᤀ渀甀渀
dave
üzerine TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Merkez Heyeti üyeleri Sayın Bakan ile bir görüşme
yapmıştır. Bu toplantıda taleplerimizi içeren rapor ve eczacıların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar
ve taleplerimiz Sayın Bakan’a ayrıntılı bir şekilde iletilmiştir.
- Sayın Bakan
ᤁ㄀渀
eczacıların içinde bulunduğu durumu daha geniş katılımlı bir toplantı ile saha
meslektaşlarımızdan dinleme isteği üzerine 10 Mart 2016 tarihinde Eczacı Milletvekillerimiz, SGK
yetkilileri, TEB Merkez Heyeti ve SGK yetkililerince davet edilen 24 eczacı odamızın başkanı ve bu
bölgelerden eczacı meslektaşlarımızın katılımı ile oldukça geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Sayın Bakan tüm katılımcıların aktardığı sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini büyük bir dikkatle
dinlemiş, tek tek not almış ve EKK’ya aktaracağını ifade etmiştir.
- 17 Mart 2016
ᤀ搀愀
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, TEB ile SGK arasındaki
İlaç Alım Protokolü gündem maddesi olarak ele alınarak değerlendirilmiştir. Ekonomi
Koordinasyon Kurulu kurulduğundan bu yana Türk Eczacıları Birliği
ᤀ渀椀渀
ilk kez davet e
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Lütfi
Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte müsteşarlar, kurum başkanları ve bürokratların da hazır bulunduğu
toplantıda eczane cirolarımızda ve eczacılarımızın reel gelirlerinde yaşanan ciddi kayıplar, güncel
sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz hakkında bilgi sunulmuştur.
- 22 ve 24 Mart tarihlerinde de SGK bürokratları ile görüşmeler devam etmiştir.
Ancak Merkez Heyeti
ᤀ渀椀
temsilen konuşan Başkan Ecz. Erdoğan Çolak ve Genel Sekreter Ec
Arman Üney, gelinen noktada; tüm Eczacı Odası başkanlarımızın katılımı ile oluşturulan SGK
Protokol Çalıştayı
ᤀ渀搀愀
alınan kararların ekonomik karşılığının verilmesinden son derece u
noktada olunduğunun, bu durumun eczane ekonomilerini rahatlatmak bir tarafa; geçtiğimiz üç yıl
içinde herhangi bir kazanımı olmayan eczaneler açısından enflasyona bağlı gelir erimesini bile
telafi edemeyeceğinin altını çizmiştir.
Söz konusu teklif, şu şekildedir:
- 700 bin TL ciroya kadar 1,5 TL
- 700-900 bin TL ciro arası 0,75 TL
- 900 bin TL üstü ciro için 0,50 TL reçete başı sabit ücret verilmesi.
Daha sonra söz alan tüm Oda Başkanlarımız, bu rakamın yüzde 50
bunların da yüzde 60
ᤁ㄀渁㄀渀
ᤀ猀椀渀搀攀渀
fazlası kredi çeken
sürekli kredi kullanarak eczaneyi döndürmeye çalışan eczac
yarasına merhem olamayacağını, eczanelerin sürdürülebilirliklerinin ortadan kalkacağını, dolayısıyla
yaygın sağlık hizmet ağına da büyük bir darbe vurulmuş olacağını belirtmişlerdir. On yılda 572 kez ilaç
fiyatlarının düşürüldüğü ve eczane gelirlerinin sadece ilaç fiyatlarına bağlı olduğu bir ortamda, en az
enflasyondan kaynaklı erimenin telafisi için gerekli olan kaynağın aktarılmasının eczanelere bir
can suyu sağlamak için son derece kritik olduğu, bu açıdan ilgili teklifin değerlendirilemez olduğu
ortak şekilde ifade edilmiştir.
Toplantıda, 30 Mart 2016 tarihinde (yarın) bir Basın Açıklaması yapılarak bu kararın kamuoyu ile
de paylaşılması ve önümüzdeki dönem izlenecek yol haritasının detaylarının hemen arkasından
Eczacı Odalarımıza gönderilmesi, eczacı meslektaşlarımızın konuyla ilgili düzenli olarak
bilgilendirilmesi kararı alınmıştır.
Sayın meslektaşlarımızın önümüzdeki zorlu dönemde sadece Eczacı Odalarımız ve Türk Eczacıları
Birliği
ᤀ渀搀攀渀
gelecek haberlere itibar etmesi, web sitelerimizi düzenli olarak izlemesi son derec
büyük önem taşımaktadır.
Eczacı kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Benzer belgeler

gündem

gündem Başbakan Ahmet Davutoğlu, saat 12.00’de Çankaya Köşkü’nde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve saat 13.00’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul edecek.  Davutoğlu ve AB Konseyi Başkanı Dona...

Detaylı