Festival Programı İçin Tıklayınız.

Transkript

Festival Programı İçin Tıklayınız.
Süley a paşa .Gü
01 Haziran 2016
:
Kay aka lık Maka ı )iyareti
:
Valilik Maka ı )iyareti
Heyet
Kültür Sosyal İşler Daire Başka lığı
Ge el Sekreter Yardı
ısı
Süley a paşa Belediye Başka ı
Büyükşehir Belediye Başka ı
:
Kiraz Festivali Açılışı & Kiraz Yarış ası Ödül Töre i Yer: Naip Mahallesi
Su u u :İpek TANRIYAR
Varna Bandosu, Bulgarista gösteri grupları, Süley a paşa Halk Oyu ları Da s Gösterisi
Protokol Ko uş ası
15:00 Sa atı Trakya Re kleri Hazırlaya : Trakya Ressa lar Der eği,
Yer: Süley a paşa Tarihi Bi a
17:00 Kortej Yer: Endüstri Lisesi Önü
Korteje Katıla ak Ya a ı Gruplar
Varna Bandosu, Bulgarista gösteri grupları, Afrika , Brezilya, Kolo
iya Da s Grupları
Korteje Katıla ak Sa atçılar
Asuman KRAUSE, Ayşe ARMAN, Deniz AKKAYA, Faik ÖZTÜRK, Gürkan UYGUN, İpek TANRIYAR, Kadir
ÇÖPDEMİR, Mesut YAR, Pascal NOUMA, Saba TÜMER, Safiye SOYMAN, Sefa DOĞANAY, Yeşi
SALKIM
:
Gele eksel El Sa atları Sokağı Açılışı Kültür ve Turiz
Baka lığı Sa atkarları Katılı ıyla)
25 farklı Sa at Dalı
Hattatlık, Deri İşle e, Mi yatür Müzik Aletleri,Ca
Dolgu Ala ı
:
Üfle e, İpek Doku a,Sedef Kakma vs. Yer:Sahil
Ayşe Ar a -Sa a Tü er Progra ı Yer: Amfi Tiyatro
Süley a paşa . Gü
02 Haziran 2016
:
Tavla Tur uvası Yer: Na ık Kemal Evi
13:00 Sokak Gösterileri ve Animasyon Etkinlikleri
Yer: Tekira Ö ü, Tuğlalı Park, Sahil Dolgu Ala ı
13:00-20:00 Çocuk Atölyesi Etkinlikleri Pepee Oyun Evi Yer:Sahil Dolgu Ala ı
14:00-16:30 Tekirdağlı Şair&Yazarlar İ za Gü ü ve Söyleşi Yer:Sahil Dolgu Ala ı Kültür Çadırı
17:00 – 20:00 Buket UZUNER, Cezmi ERSÖZ, Haydar ERGÜLEN, Moderatör: Gülşah ELİKBANK İ za
Günü Yer: Sahil Dolgu Ala ı Kültür Çadırı
:
Briç Tur uvası Yer: Öğret e evi
19:00 TRT İsta ul Radyosu Sa atçıları ı Katılı ıyla 1. Altı Kiraz Beste Yarış ası Fi ali Sunucu:
Nilay AKSOY Yer: Yıl az İÇÖ) Sahnesi
22:00 Asuman KRAUSE- Sefa DOĞANAY Progra ı Yer: Amfi Tiyatro
Süley a paşa . Gü
Macar Günü 03 Haziran 2016
Ma ar heyeti i ziyaret Progra ı
11:00 Valilik Ziyareti
11:30 Büyükşehir Belediye Başka ı )iyareti
13:00-20:00 Çocuk Atölyesi Etkinlikleri Pepee Oyun Evi Yer:Sahil Dolgu Ala ı
14:00 14. Macar Günü Etkinlikleri Çele k Koy a Töre i& Fotoğraf Sergisi Yer: Barış ve Özgürlük Parkı
14:00-16:30 Tekirdağlı Şair&Yazarlar Söyleşi ve İ za Gü ü Yer: Sahil Dolgu Ala ı Kültür Çadırı
15:00- : Rako zi Fere ’i Naaşı ı Ma arista ’a Gö deril esi i
KelemenTürkiye Mektupları Kita ı Ta ıtı ı Yer: Rakoczi Müzesi
.Yılı Özel Pulu Mikes
17:00-20:00 Barış İNCE, Barış TERKOĞLU, Tuna KİREMİTÇİ, İ i ARAL Moderatör: Gülşah ELİKBANK
Söyleşi ve İ za Gü ü Yer: Sahil Dolgu Ala ı Kültür Çadırı
20:00 Macar Gecesi Yer: Yelken Klüp
21:30 Deniz AKKAYA, Kadir ÇÖPDEMİR , Pascal NOUMA, Progra ı Yer: Amfi Tiyatro
Süley a paşa . Gü
04 Haziran 2016
10:00 Gele eksel Hüseyi PEHLİVAN Yağlı Güreşleri Yer: A fi Tiyatro Arkası
11:00 –
:
Yelke Yarışları Yer:Yelke Restaura t Ö ü
13:00-20:00 Çocuk Atölyesi Etkinlikleri Pepee Oyun Evi Yer:Sahil Dolgu Ala ı
14:00 Elif KORKMAZEL’i Katılı ı İle Lezzetleri iz Yarışıyor Yer: Sahil Yürüyüş Parkuru Portakal Cafe
14:00-16:30 Tekirdağlı Şair&Yazarlar İ za ve Söyleşi Yer: Sahil Dolgu Ala ı Kültür Çadırı
17:00-20:00 Ne ati DOĞRU, Özlem GÜRSES, Saygı Ö)TÜRK Moderatör: Gülşah ELİKBANK İ za Gü ü
ve Söyleşi Yer: Sahil Dolgu Ala ı Kültür Çadırı
21:00 Gürkan UYGUN, Mesut YAR, Yeşi
SALKIM Progra ı Yer : Amfi Tiyatro
Süley a paşa . Gü
05 Haziran 2016
09:00 - 18:00 Trap Atış Tur uvası Yer: Karade iz Mahallesi Trap Atış Ala ı
Şarköy 1. Gün
01 Haziran 2016
21:00 Marko Paşa Müzikali (Uygur Tiyatrosu) Yer: Cu huriyet Meyda ı
Şarköy . Gü
02 Haziran 2016
:
Kay aka lık )iyareti
Heyet
Kültür Sosyal İşler Daire Başka lığı
Ge el Sekreter Yardı
ısı
Şarköy Belediye Başka ı
Büyükşehir Belediye Başka ı
:
Ayfer Aras Gögüş- Ci i
Doku a Sergisi Yer: Şarköy Ke t Müzesi
11:30 Ke t Ko seyleri Kadı Me lisleri Sergisi Yer: İskele Girişi Park İçi
14:00 Kiraz Bahçesi Gezisi Yer: Kirazlı ve Çı arlı Mah.
15:00 Altıpar ak Kiraz Se pozyu u ve Ödül Töreni Yer: Kirazlı Mahallesi
7:
Korteje Katıla ak Ya a ı Gruplar
Toplanma Yeri: Belediye Önü
Varna Bandosu ,Kostümlüler Gösterisi,Brezilya,Kolombiya,Afrika Da s Grupları
Protokol ve STK’lar
:
Açılış ve Kiraz Yarış ası Yer : Cu huriyet Meyda ı
:
Kolo
iya,Brezilya,Afrika Da s Grupları Yer: Cu huriyet Meyda ı
21:00 Ayşe ARMAN - Saba TÜMER Progra ı Yer: Cu huriyet Meyda ı
Şarköy 3. Gün
03 Haziran 2016
11:00 Sokak Gösterileri ve Animasyonlar Etkinlikleri Yer: Cu huriyet Meyda ı
12:00 Bulgaristan Varna Bandosu Gösterisi, Bulgaristan Varna Hür Ünv. Halk Dans Grubu Yer :
Cumhuriyet Meyda ı
13:00-20:00 Çocuk Atölyesi Etkinlikleri Yer: Cu huriyet Meyda ı Sarı apaşa Cad. Sedef Motel ya ı
:
Tavla Tur uvası Yer: Beş Kardeşler Cafe Restaurant
17:30 – 20:0 Küçük İSKENDER, Moderatör : O ur CAYMA) Söyleşi ve İ za Gü ü Yer: Belediye
Düğü Salo u
: Halk Are ası: Uğur DÜNDAR, Müjdat GE)EN, Bedri BAYKAM, Soner YALÇIN Yer : Belediye
Düğü Salo u
Şarköy 4. Gün
04 Haziran 2016
11:00 Ya aç Paraşütü Gösterisi Yer:Ayvasıl Mevkii
11:00 –
:
Sörf Gösterisi Yer: Şarköy Sahil
11:30 Plaj Voleybolu Tur uvası Yer: Şarköy Kumsal
14:00 Özlem MEKİK katılı ıyla Lezzetleri iz Yarışıyor Yer: Mürefte Dirik Çay Bahçesi
17:30-20:00 Turfan FEYİ)OĞLU, Musa KAPLAN, Göksel Bekmezci, Orhan Bahtiyar Moderatör : Elif
HOPYAR Söyleşi ve İ za Gü ü Yer: Mürefte Kemal Karagöz Çok A açlı Salo
21:00 Faik ÖZTÜRK, Safiye SOYMAN, İpek TANRIYAR Sunumu ile Progra ı Yer: Cumhuriyet Meyda ı
Şarköy 5. Gün
05 Haziran 2016
12:00 ve 14:00 La Fonten Orman Mahkemesi Çocuk Oyunu Yer: Kültür Merkezi
Muratlı . Gü
02 Haziran 2016
21:00 Marko Paşa Müzikali Yer: Belediye Düğü Salo u
Muratlı 2. Gün
03 Haziran 2016
11:00 Kay aka lık )iyareti
Heyet
Kültür Sosyal İşler Daire Başka lığı
Ge el Sekreter Yardı
ısı
Süley a paşa Belediye Başka ı
Muratlı Belediye Başka ı
Büyükşehir Belediye Başka ı
12:00 Sokak Gösterileri ve Animasyonlar Etkinlikleri Yer: Vergi Dairesi Önü
13:00-20:00 Çocuk Atölyesi Etkinlikleri Yer: Büle t E evit Parkı
7:
Korteje Katıla ak Ya a ı Gruplar
Toplanma Yeri : Demirköprü Belediye Önü
Var a Ba dosu, Kostü lü ve A i asyo Grupları, Brazilya ve Kolo
STK’ler
19:00 Brezilya ve Kolo
iya Da s grupları Protokol ve
iya Da s Grupları Gösterileri Yer : Belediye Önü
21:00 Asuman KRAUSE - Sefa DOĞANAY Progra ı Yer: Erol OKYAY Cad. Belediye Bi ası Arkası
Muratlı 3.Gün
04 Haziran 2016
:
Tavla Tur uvası Yer: Muratlı Park Oyu Gru u
12:00 ve 14:00 La Orman Mahkemesi Çocuk Oyunu Yer : Belediye Düğün Salonu
13:00 Sokak Gösterileri ve Animasyonlar Etkinlikleri Yer: Muratlı Park Girişi
Ateş arı,Jo klör,Tahta a ak,Palyaço
13:00-20:00 Çocuk Atölyesi Etkinlikleri Yer: Büle t E evit Parkı
14:00 Ayvaz Ak a ak’ı Katılı ıyla Lezzetler Yarış ası Yer: Muratlı Park Ça lık
17:30-20:00 Ayhan BOZKURT, Orhan ALKAYA, Moderatör: Onur CAYMAZ Söyleşi ve İ za Gü ü Yer:
Muratlı Park Ça lık
:
Ayşe ARMAN - Saba TÜMER Progra ı Yer: Erol OKYAY Cad. Belediye Bi ası Arkası

Benzer belgeler