PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

Transkript

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti
PBK SERİSİ
BASINÇLI HAVA KURUTUCU
MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI
SAYFA
: 1/ 5
KOD
: P-T- 127
REVİZYON : 1
TARİH
: 14.04.2006
DİKKAT !
1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz.
2- Boru bağlantılarını yaparken, borulardan kurutucuya ağırlık-kasılma gibi
kuvvetlerin geçmemesine dikkat ediniz. Bu bağlantıları, mümkün mertebe
esnek yapınız.
3- Basınçlı havayı, depo çıkışından sonra, bir yağ tutucu filtreden
geçirerek kurutucuya veriniz. Böylece ısı geçiren yüzeylerin zamanla yağ
ve tozdan sağırlaşmasını, akış kesitlerinin tıkanmasını önlersiniz.
4- Giriş, çıkış ve baypas için küresel vana kullanınız.Giriş ve çıkışla rakorlu
bağlantı tavsiye edilir.
5- Elektrik topraklama bağlantısını muhakkak yapınız.
6- Kondenserin kanatçıklı yüzeyleri üzerindeki tozlar ayda bir temizlenmelidir.
7- Basınçlı hava sistemindeki kompresörler 6 saatten daha uzun bir süre için
durdurulduğu zaman kurutucu şalterini kapatınız.
PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10028 Sok. No: 3 35620 B. Çiğli – İZMİR
Tel: (0232) 376 81 37 – 376 81 38 – 376 85 38 Fax: (0232) 376 82 47
Web : www.pnoso.com
- E-mail: [email protected]
Sayfa 1/5
PBK SERİSİ KURUTUCULAR İÇİN MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI
P-T-127-14.04.2006
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Kurutucudan geçen basınçlı hava bir soğutma makinası yardımıyla soğutularak
içindeki nemin çiğlenme yoluyla ayrılması temin edilir.Havanın soğutulma derecesine
göre kurutulduğu söylenebilir. Böylece havanın kuruluk durumu kurutucu içinde elde
edilen en düşük sıcaklıkla ölçülür. Bu değerin hava kurutucudan çıktıktan sonra
kullanma yerine gelinceye kadar boruların geçtiği mahallerde rastlanılacak en küçük
sıcaklıktan daha düşük olması gerekir. Soğutmalı tipteki normal kurutucularda bu
değer +4 °C civarındadır. Şemada havanın kurutucuya alt cihazlardan akış yolu
gösterilmiştir. Enerji tasarrufu için nemli hava önce ısı eşanjörlerinden geçirilerek kuru
havanın soğukluğundan faydalanılmaktadır .
SOĞUTMA MAKİNASININ ÇALIŞMA PRENSİBİ
Soğutma makinası, R 134 a ile çalışan tam hermetik kompresörlüdür. (Ekovat)
Kompresör tarafından, soğutucu (buharlaştırıcı)dan
emilen R134 a buharları
sıkıştırılarak hava soğutmalı kondensere sevk edilirler. Kondenserde soğutulup
yoğuşarak sıvılaşan R134 a maddesi kurutucu (drayer) dan geçerek kılcal boruya
gelir. Kılcal boruda basınç düşmesi sonucu buharlaştırıcıya girişte sıcaklık düşmesi
olur. Böylece buharlaştırıcı içine giren sıvı -buhar karışımından ibaret soğutkan R134
a burada buharlaştırıcı boruları içinde tamamen buharlaşırken ayrı bir boru
devresinden dolaşan basınçlı havadan ısı çekerek onu soğutur.Buharlaştırıcıdan
çıkan R134 a buharları kompresör tarafından emilir ve buradaki basıncın düşük
kalması sağlanır.
Kurutucudan hava geçişi azalırsa hava çıkış sıcaklığı azalır. Ayrışan nemin buzlanıp
hava geçitlerini tıkamasını önlemek için bu sıcaklık 0°C nin altına düşmeden bir
termostat kompresörü durdurur. Hava geçip, sıcaklık yükselince kompresör yeniden
çalışır ve soğutma olayı devam eder.
ELEKTİRİK DONANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
Soğutma kompresörü ve kondenser fanı birer monofaze motorla tahrik edilmektedir.
(220 V,50 frekans) soğutma kompresörü (ekovat) motoru devresinde bir termik
koruyucu (klikson), bir yardımcı sargı rölesi mevcuttur.Elektrik şeması ekovat kapağı
üzerindedir. Ayrıca bir emniyet pressostatı,bir termostat ve bir otomatik sigorta şalter
(V-otomat ) elektrik motorlarını korumakla ve onlara kumanda etmektedir. Böylece
tam otomatik bir kumanda sağlanmıştır. Cihazla verilen kordon ucundaki topraklı fiş,
bir topraklı prize sokulup şalter açılınca cihaz otomatik olarak çalışır. Giren hava
sıcaklığına ve hava akış debisine bağlı olarak çalışır veya durur. (-40/+40 °C)
taksimatlı olan termometre çiğlenme sıcaklığını gösterir.
DİKKAT:
BAKIM VE TEMİZLİK SIRASINDA ELEKTRİĞİ KESİNİZ.
Herhangi bir İşlem yaparken kablo bağlantılarının zedelenmemesine dikkat ediniz.
Sayfa 2/5
PBK SERİSİ KURUTUCULAR İÇİN MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI
P-T-127-14.04.2006
KURUTUCU MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kurutucu basınçlı hava tankı çıkış borusuna bağlanmalıdır.Boru devresinde basınçlı
hava tankından önce hava art soğutucu su ve yağ-su ayırıcısı konmalıdır.
-Koyulacağı yer kapalı, tozsuz ve mümkün mertebe serin olmalıdır. Arka yüzle duvar
arasında soğutma havasının rahatça emilmesi için 15-20 cm kadar bir aralık
bırakılmalıdır.
-Kurutucu giriş ve çıkış arasına bir baypas vanası konulmalıdır. (ilgili şemaya bakınız)
-Kurutucu boru bağlantılarına boru hattından ağırlık
gelmemelidir.
vs. gibi bir yük ve titreşim
-Elektrik bağlantısı 220 V,50 frekans olup topraklı prizin 3x2.5mm lik kablo ile
beslenmesi gereklidir.
-Nemli hava giriş ve kuru hava çıkış ağızları etiketle işaretlenmiştir. Tesisatçı
bağlantıları yaparken dikkat etmelidir. Giriş ve çıkışta rakorlu bağlantı yapılması
tavsiye edilir.
OTOMATİKLERİN AYARI :
Cihaz üzerindeki termostat ayarlanabilir tiptedir. ( Diğer otomatikler sabit ayarlı olup
değişiklik imkanı yoktur. Bunlar cihaza göre boyutlandırılmıştır.) Termostat ve
pressostat ayarı fabrikada yapılmıştır. Bu ayarlarla oynanmamasını, tereddüt halinde
imalatçıya sorulmasını tavsiye ederiz.
ARIZA VE BAKIM:
Sistemde elektrik kesilmeleri ve voltaj değişmeleri gibi nedenlerle olabilecek arızalarda
ehliyetli bir elektrikçiye kontrol ettirilmelidir.
Gaz kaçağı halinde bir soğutma teknisyeni (buzdolabı ve ticari soğutma makinaları
uzmanı) tarafından gaz verilmeli ve lüzumlu kontroller yapılmalıdır. Zaman zaman
kondenser peteklerine birikebilecek toz temizlenmeli ve tahliye musluğu kontrol
edilmelidir.
OTOMATİK KONDENS BOŞALTMA SİSTEMİ :
Bu sistem bir elektronik dozlama rölesi tarafından kumanda edilen solenoid valfden
ibarettir. Solenoid valfin pislikten dolayı arızalanmasını önlemek için bunun önüne özel
bir pislik tutucu koyulmuştur. Otomatik tahliye vanasının açık kalma süresi ve periyodu
kumanda rölesi
üzerindeki düğmeler çevrilerek ayarlanabilir ve böylece tahliye
sırasında fazla hava kaçması önlenir.
Sayfa 3/5
PBK SERİSİ KURUTUCULAR İÇİN MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI
P-T-127-14.04.2006
TEKNİK ÖZELLİKLER :
Tip
Elektriklerin Bağlantısı
Ekovat Tipi
Soğutkan
Hava Geliş sıcaklığı
Çiğlenme sıcaklığı
İşletme Basıncı
: PBK 25
PBK 50
PBK 75
: 220 V 50 Hz
220 V 50 Hz
200 V 50 Hz
: Tam Hermetik
Tam Hermetik
Tam Hermetik
: R134 a
: +35 °C
: +4°C
R134 a
+35 °C
+4°C
: 7 Bar
7 Bar
R134
+35 °C
+ 4°C
7 Bar
Azami basınç
: 16 Bar
16 Bar
16 Bar
Ser.Hava debisi
: 400 lt/dak
700 lt/dak
1200 lt/dak.
Hava bağlantısı
: R 1/2’
R 1/2’
R ¾”
Su tahliye bağl.
Tip
Elektriklerin Bağlantısı
Ekovat Tipi
Soğutkan
: R 1/4’
R¼
R ¼”
: PBK 100
PBK 130
PBK 160
: 220 V 50 Hz
220 V 50 Hz
200 V 50 H
: Tam Hermetik
Tam Hermetik
Tam Hermetik
: R134 a
R134 a
R134
Hava Geliş sıcaklığı
: +35 °C
+35 °C
+35 °C
Çiğlenme sıcaklığı
: +4°C
+4°C
+ 4°C
İşletme Basıncı
: 7 Bar
7 Bar
7 Bar
Azami basınç
: 16 Bar
16 Bar
16 Bar
: 1600 lt/dak
2000 lt/dak
2400 lt/dak.
: R 3/4’
R 3/4’
R 3/4’
Ser.Hava debisi
Hava bağlantısı
Su tahliye bağl.
: R 1/4’
R 1/4’
Sayfa 4/5
R 1/4’
PBK SERİSİ KURUTUCULAR İÇİN MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI
P-T-127-14.04.2006
KURUTUCU TIKANMASI
Bazı olumsuz işletme şartlarında, basınçlı hava kurutucunun hava soğutucu
borularının iç yüzeylerinde ayrışan nem, bu yüzeylerin 0°C nin altında aşırı soğuması
nedeni ile buz halinde toplanmaya başlayarak, boruları yavaş yavaş tıkamaya
başlayabilir. Bu durum kurutucu girişi ve çıkışı arasındaki basınç düşüşünün
fazlalaşması (=çıkış basıncının azalması) şeklinde farkedilir.)
Bu gibi durumlarda, el kumanda şalteri kapatılarak soğutma kompresörü durdurulmalı,
otomatik tahliye sistemi ise çalışmaya devam etmelidir. Aynı zamanda basınçlı
havanın kurutucu dışından dolaşarak basınçlı hava sistemine geçmesini sağlayan
baypas vanası bir miktar (kurutucu dışındaki basınç giriştekinin yaklaşık 0,2-0,5’bar
altında olacak kadar ) açılır.
Bu esnada giriş ve çıkışındaki vanalara dokunulmaz, bunlar açık bırakılır. Çiğlenme
sıcaklığını gösteren termometredeki sıcaklık +6°C nin üzerine çıktıktan sonra, baypas
vanası kapatılarak, tıkanmanın geçip geçmediği kontrol edilir. Tıkanma geçmişse
kumanda şalteri de açılarak kurutucu normal çalışmasına terk edilir.
Buz tutmasına sebep olan işletme şartları şunlardır:
a-Basınçlı hava kompresörlerinin uzunca bir süre kapatılması. Kurutucunun ise bu
sürede kapatılmaması. Bu nedenle kompresörlerin 6 saatten uzun bir süre
durdurulduğu durumlarda (Gece veya hafta sonu - bayram durumları ) kurutucu da
devre dışı bırakılmalıdır.
b-Herhangi bir nedenle kurutucu giriş veya çıkışındaki vanaların kapalı unutulması,
fakat kurutucunun çalışır durumda bırakılması.
(Kurutucudan geçen hava sıcaklığının +2°C nin üzerinde kalması, buzlama olmaması
için gereklidir. Çiğlenme sıcaklığının kontrolü bir termostat yardımı ile yapılmaktadır.
Bu termostat çiğlenme sıcaklığı +2 / +6 °C ye geldiğinde soğutma sistemini durdurur
+ 6 / 8°C ye geldiğinde ise yeniden çalıştırır. Termostatın sıcaklığı hissedebilmesi için
soğutucu içinde az da olsa bir basınçlı hava akışı olmalıdır. Hava akışı olmadığı
zaman termostat sıcaklığı iyi hissedemez ve soğutma sisteminin devamlı çalışmasına
sebep olabilir. Bu bakımdan kurutucu içinden uzun süre hava geçirilmeden kurutucu
çalışır durumda bırakılırsa yukarıda belirtilen tıkanma durumları ortaya çıkabilir.)
Sayfa 5/5

Benzer belgeler

Secotec Kurutucu - KOMSER Kompresör

Secotec Kurutucu - KOMSER Kompresör termostat kompresörü durdurur. Hava geçip, sıcaklık yükselince kompresör yeniden çalışır ve soğutma olayı devam eder. ELEKTİRİK DONANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ Soğutma kompresörü ve kondenser fanı bir...

Detaylı

basınçlı hava kurutucular

basınçlı hava kurutucular Soğutma makinası, R 134 a ile çalışan tam hermetik kompresörlüdür. (Ekovat) Kompresör tarafından, soğutucu (buharlaştırıcı)dan emilen R134 a buharları sıkıştırılarak hava soğutmalı kondensere sevk ...

Detaylı

ġçġndekġler - Kompresorservis.org

ġçġndekġler - Kompresorservis.org eder ve +5 ile +2 °C arasında tutmaya çalıĢır. 2 °C'ye gelince motoru stop ettirir. Gazbasıncı etkisiyle bir müddet daha ısı eĢanjörü akar ve eĢanjör ısı aküsü özelliğine sahip olduğu için ( soğuk ...

Detaylı