Bilgisayar Yazılımında Yeni Gelişmeler Proje I İsterler

Transkript

Bilgisayar Yazılımında Yeni Gelişmeler Proje I İsterler
Bilgisayar Yazılımında Yeni Gelişmeler Proje I
İsterler
Yazılım projesi içerisinde oluşturulmuş olan metotların testini yapan programın
yazılması.
Örnek olarak ;
VeriTabanıTest()
: Veritabanına bağlanıp bağlanamadığının kontrolü.
PersonelEkleTest() :Kod içerisinde kendinizin belirttiği parametrelere göre kayıt işleme
metodunun testinin yapılması ve sonucun kontrolü. (Ekle, güncelle, sil metotları için ayrı ayrı
yapılması gerekmektedir.)
PersonelAramaTest():Veritabanına bağlanıp herhangi bir arama sonucunun olup
olmadığının sonucunun kontrolü.
Şeklinde test metotları üreterek projeyi geliştirirken yazmış olduğunuz metotların
testini gerçeklemeniz istenmektedir.
Yazılım Projesi İçerisinde Olması Gerekenler
Yazılım içerisinde veri tabanı ile çalışması ve N katmanlı mimari kullanılması gerekmektedir.
Proje konusu personel kayıtları tutan bir iş yeri (maaşı, izin günleri, mesleği … ) ya da kütüphanedeki
kitaplar ve kitapların kimde olduğunu tutan bir yazılım projesi olabilir. Proje kapsamında UML
diyagramların oluşturulması gerekmektedir. (Not: Hem yazılım projesinin hem de test projesinin ayrı
ayrı UML diyagramları ), kod satırları arasında açıklayıcı yorumlar olması zorunludur. Alıntı
yapılması halinde kaynak kodun nereden alındığının belirtilmesi zorunludur.
Not : Entity Framework kullanımı ek puan olarak değerlendirilecektir.
Sunum ve Rapor
Sunum UML diyagramları üzerinden anlatılarak test projesi çalıştırılacaktır. UML
diyagrama sahip olmayan projeler sunuma alınmayacaktır. Proje rapor formatı YazLab I için geçerli
olan rapor formatında olmalıdır. Projeyi entity framework ile yapan öğrenciler raporları içerisine
konuyu alt başlık altında genel olarak açıklamaları beklenmektedir.
CD İçerisinde Bulunması Gerekenler
CD içerisinde projenin kim ve/veya kimler tarafından yapıldığı ve projenin nasıl çalıştırıldığı
hakkında bilgi içeren “ Readme.txt” dosyası , proje raporu , UML diyagramların .jpeg yada .png
olarak kayıtlı hali, projenin kaynak kodu ve “Rapor.doc” dosyası bulunması gerekir.
Proje Gurup Çalışması
Proje kişisel olarak ya da en fazla 3 kişilik guruplar halinde yapılabilir.

Benzer belgeler