PDF dosyasını indirmek için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

PDF dosyasını indirmek için tıklayınız
2 KALEM PETROL ÜRÜNÜ SATIN ALINMASI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAME
1-İŞİN KONUSU:
İzmir Konak Belediye Başkanlığı’nın 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası ihtiyacı olan ve
2. maddede cinsi ve miktarı yazılı Petrol Ürünleri satın alınması işi.
2-SATIN ALINACAK PETROL ÜRÜNLERİNİN İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra Satın Alınacak Mal ve / veya Hizmetin
No
Cinsi
1
MOTORİN
2
KALORİFER YAKITI
TSE STANDARTLARI
TS EN 590 A1
TS 2177
Birimi
Miktarı
LİTRE
KG
400.000
100.000
3- SATINALINACAK PETROL ÜRÜNLERİNİN EVSAFI
3.1- Petrol ürünleri yürürlükteki standart kriterlerine uygun olacaktır.( T.S.E.’nin uygulamadaki
standartların son şekli esas alınacaktır.)
3.2- Yüklenici teslim ettiği petrol ürününün TSE standartlarına uygun olmaması durumunda
kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü
zararı tazmin edecektir.
3.2 T.S.E.’nce her ürün için tespit edilmiş olduğu kriterleri ve Tüpraş’ın her ürün için ortaya koyduğu
Spesifikasyonları ihtiva etmeyen ürünler kabul görmeyecektir.
3.3. Petrol Ürünlerinin T.S.E. ve Tüpraş Spesifikasyonlarına uygunluk, teslim anındaki Tüpraş
tarafından verilen analiz raporları veya tanker vana ağzından alınacak akaryakıt numunelerinin test ve
analizleri ile sağlanacaktır.
4. Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde, işyerlerindeki her türlü
mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik
ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kar kaybı, üçüncü
kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile idarece gerekli görülenlere karşı
(all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigorta başlangıç tarihi 01.01.2015, sigorta bitiş tarihi
31.12.2015 olup, işe başlama tarihinden önce sigorta poliçesi teslim edilecektir. Sigortaya esas
alınacak bedeller, mal bedeli (motorin için =17.000 LT x İhale günü Epdk tarafından belirlenen
motorin fiyatı) ve malı taşıyan araç için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır.
5- Tüpraş Dolum tesislerine giriş için zorunlu olan koruyucu malzemeler (baret,bot,fosforlu yelek,
iş tulumu, paraşüt kemer,statik eldiven (4 çift) ,dolum gözlüğü vb.) iki personel için ayrı ayrı yüklenici
tarafından temin edilecektir. Ayrıca dolum tesisi otopark saha ücreti her bir araç için yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
6-Yüklenici firma idareye vereceği tüm ürünler ve hizmetler için (İdari ve Teknik olarak ) her zaman
ulaşılabileceği yetkili bir kişinin ismini ve telefonunu İdareye bildirecektir.
7- İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 7 (yedi) maddeden ibarettir.

Benzer belgeler

PDF dosyasını indirmek için tıklayınız

PDF dosyasını indirmek için tıklayınız mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, k...

Detaylı